OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ na zadanie: Świadczenie usługi: koordynatora projektu, asystenta w projekcie, specjalisty ds. finansowo sprawozdawczych, czterech szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) oraz czterech koordynatorów sieci w projekcie Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim Symbol CPV: usługi edukacji osób dorosłych oraz inne. Uwaga: Można złożyć ofertę tylko na jedno stanowisko w projekcie. Część I zamówienia. Koordynator projektu Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim 1.1. Szczegółowy zakres zamówienia: zatrudnienie koordynatora projektu. 2. Zakres obowiązków koordynatora projektu: 2.1. Planowanie, koordynowanie działań i nadzór pracy personelu w projekcie Koordynowanie realizacji zadań projektu w zakresie merytorycznym i finansowym oraz zgodnego z harmonogramem postępu merytorycznego i finansowego projektu Monitoring osiągania założeń projektu na poziomie celów, rezultatów i produktów Zarządzanie zmianą w projekcie, podejmowanie działań zapobiegawczych i naprawczych w projekcie Nadzór nad prawidłowością działań związanych z procesem rekrutacji uczestników do projektu oraz przetwarzaniem danych osobowych Przygotowanie i/lub weryfikacja treści opracowanych umów zawieranych w projekcie Opracowanie i wdrożenie systemu działań merytorycznych i finansowych w projekcie Kontakty z IP Wykształcenie wyższe Doświadczenie w realizacji projektów z POKL o wartości co najmniej PLN Doświadczenie pracy w oświacie. str. 1

2 Część II zamówienia. Asystent w projekcie Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim 1.1. Szczegółowy zakres zamówienia: zatrudnienie asystenta w projekcie. 2. Zakres obowiązków asystenta w projekcie: 2.1. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu Udział w pracach związanych z procesem rekrutacji uczestników projektu Pozyskiwanie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych o uczestnikach projektu Obsługa administracyjno - logistyczna projektu Promocja i wizualizacja projektu Prowadzenie bieżącego monitoringu w projekcie, organizacja i / lub osobiste prowadzenie czynności związanych z monitoringiem, pozyskiwanie danych ilościowych i jakościowych dotyczących osiągania celów rezultatów i produktów w projekcie Sporządzanie kwartalnych raportów o stanie wdrażania i osiągniętych wskaźnikach Wykształcenie wyższe Znajomość wytycznych dotyczących prowadzenia dokumentacji merytorycznej projektów POKL Doświadczenie w prowadzeniu monitoringu realizacji projektu Znajomość zasad wdrażania projektów z POKL Znajomość specyfiki środowiska edukacyjnego. Część III zamówienia. Specjalista ds. finansowo sprawozdawczych w projekcie Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim 1.1. Szczegółowy zakres zamówienia: zatrudnienie specjalisty ds. finansowo sprawozdawczych w projekcie. 2. Zakres obowiązków specjalisty ds. finansowo sprawozdawczych w projekcie: 2.1. Zapewnienie zgodności z politykami wspólnotowymi i wytycznymi POKL Rozliczanie środków finansowych Sporządzanie wniosków o płatność Monitorowanie postępu finansowego Prowadzenie, opis i archiwizowanie dokumentacji finansowej projektu. Czas pracy w wymiarze: 80 godzin/miesiąc Wykształcenie wyższe Doświadczenie w zakresie rozliczania środków finansowych zgodnie z wytycznymi POKL. str. 2

3 Część IV zamówienia. Szkolny organizator rozwoju edukacji w projekcie Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim 1.1. Szczegółowy zakres zamówienia: zatrudnienie szkolnego organizatora rozwoju edukacji SORE w projekcie. 2. Zakres obowiązków szkolnego organizatora rozwoju edukacji w projekcie: 2.1. Przygotowanie się do wizyt w szkołach / przedszkolach: Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum); Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum); Szkoła Podstawowa w Tajnie; Szkoła Podstawowa nr 4 w Augustowie; Gimnazjum nr 2 w Augustowie; Zespół Szkół Społecznych STO w Augustowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) Zapoznanie się ze specyfiką szkoły / przedszkola z różnych źródeł informacji Opracowanie narzędzi diagnostycznych do przeprowadzenia diagnozy pracy szkół / przedszkoli Przeprowadzanie wywiadów z dyrektorami szkół / przedszkoli Przeprowadzenie warsztatów diagnostyczno rozwojowych szkół / przedszkoli Opracowanie ofert doskonalenia szkół / przedszkoli Opracowanie Rocznych Planów Wspomagania Poszukiwanie ekspertów zewnętrznych do prowadzenia szkoleń i warsztatów Ustalenie form wsparcia z uwzględnieniem specyfiki szkoły Udział w szkoleniach i warsztatach w szkołach (w zależności od potrzeb placówki) Konsultacje indywidualne i grupowe z nauczycielami szkół / przedszkoli Pomoc w przełożeniu nowych umiejętności na praktykę szkolną: coaching dla dyrektorów szkół / przedszkoli; indywidualne poradnictwo z zakresu wybranego obszaru wsparcia; bieżące reagowanie w sytuacjach problemowych szkół / przedszkoli Bieżąca ewaluacja działań związanych z realizacją Rocznych Planów Wspomagania szkół / przedszkoli Przygotowanie raportów z realizacji Rocznych Planów Wspomagania szkół / przedszkoli i przedstawienie ich dyrektorom i nauczycielom Przygotowanie wniosków i rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym Bieżące kontakty telefoniczne i owe ze szkołami / przedszkolami Współpraca z zespołem zarządzającym projektem Doświadczenie w diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych lub ukończone szkolenie z zakresu diagnozowania potrzeb edukacyjnych lub moderowania pracy w grupie. str. 3

4 Część V zamówienia. Szkolny organizator rozwoju edukacji w projekcie Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim 1.1. Szczegółowy zakres zamówienia: zatrudnienie szkolnego organizatora rozwoju edukacji SORE w projekcie. 2. Zakres obowiązków szkolnego organizatora rozwoju edukacji w projekcie: 2.1. Przygotowanie się do wizyt w szkołach / przedszkolach: Zespół Szkół Technicznych w Augustowie (Zasadnicza Szkoła nr 2 i Technikum nr 2); Zespół Szkół w Nowince (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum); Szkoła Podstawowa w Olszance; I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie; Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) Zapoznanie się ze specyfiką szkoły / przedszkola z różnych źródeł informacji Opracowanie narzędzi diagnostycznych do przeprowadzenia diagnozy pracy szkół / przedszkoli Przeprowadzanie wywiadów z dyrektorami szkół / przedszkoli Przeprowadzenie warsztatów diagnostyczno rozwojowych szkół / przedszkoli Opracowanie ofert doskonalenia szkół / przedszkoli Opracowanie Rocznych Planów Wspomagania Poszukiwanie ekspertów zewnętrznych do prowadzenia szkoleń i warsztatów Ustalenie form wsparcia z uwzględnieniem specyfiki szkoły Udział w szkoleniach i warsztatach w szkołach (w zależności od potrzeb placówki) Konsultacje indywidualne i grupowe z nauczycielami szkół / przedszkoli Pomoc w przełożeniu nowych umiejętności na praktykę szkolną: coaching dla dyrektorów szkół / przedszkoli; indywidualne poradnictwo z zakresu wybranego obszaru wsparcia; bieżące reagowanie w sytuacjach problemowych szkół / przedszkoli Bieżąca ewaluacja działań związanych z realizacją Rocznych Planów Wspomagania szkół / przedszkoli Przygotowanie raportów z realizacji Rocznych Planów Wspomagania szkół / przedszkoli i przedstawienie ich dyrektorom i nauczycielom Przygotowanie wniosków i rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym Bieżące kontakty telefoniczne i owe ze szkołami / przedszkolami Współpraca z zespołem zarządzającym projektem Doświadczenie w diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych lub ukończone szkolenie z zakresu diagnozowania potrzeb edukacyjnych lub moderowania pracy w grupie. str. 4

5 Część VI zamówienia. Szkolny organizator rozwoju edukacji w projekcie Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim 1.1. Szczegółowy zakres zamówienia: zatrudnienie szkolnego organizatora rozwoju edukacji SORE w projekcie. 2. Zakres obowiązków szkolnego organizatora rozwoju edukacji w projekcie: 2.1. Przygotowanie się do wizyt w szkołach / przedszkolach: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej (Szkoła Podstawowa); Szkoła Podstawowa w Janówce; Szkoła Podstawowa w Kroszewie; Gimnazjum nr 1 w Augustowie; Gimnazjum w Janówce; II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie; Szkoła Podstawowa w Jabłońskich; Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) Zapoznanie się ze specyfiką szkoły / przedszkola z różnych źródeł informacji Opracowanie narzędzi diagnostycznych do przeprowadzenia diagnozy pracy szkół / przedszkoli Przeprowadzanie wywiadów z dyrektorami szkół / przedszkoli Przeprowadzenie warsztatów diagnostyczno rozwojowych szkół / przedszkoli Opracowanie ofert doskonalenia szkół / przedszkoli Opracowanie Rocznych Planów Wspomagania Poszukiwanie ekspertów zewnętrznych do prowadzenia szkoleń i warsztatów Ustalenie form wsparcia z uwzględnieniem specyfiki szkoły Udział w szkoleniach i warsztatach w szkołach (w zależności od potrzeb placówki) Konsultacje indywidualne i grupowe z nauczycielami szkół / przedszkoli Pomoc w przełożeniu nowych umiejętności na praktykę szkolną: coaching dla dyrektorów szkół / przedszkoli; indywidualne poradnictwo z zakresu wybranego obszaru wsparcia; bieżące reagowanie w sytuacjach problemowych szkół / przedszkoli Bieżąca ewaluacja działań związanych z realizacją Rocznych Planów Wspomagania szkół / przedszkoli Przygotowanie raportów z realizacji Rocznych Planów Wspomagania szkół / przedszkoli i przedstawienie ich dyrektorom i nauczycielom Przygotowanie wniosków i rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym Bieżące kontakty telefoniczne i owe ze szkołami / przedszkolami Współpraca z zespołem zarządzającym projektem Doświadczenie w diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych lub ukończone szkolenie z zakresu diagnozowania potrzeb edukacyjnych lub moderowania pracy w grupie. str. 5

6 Część VII zamówienia. Szkolny organizator rozwoju edukacji w projekcie Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim 1.1. Szczegółowy zakres zamówienia: zatrudnienie szkolnego organizatora rozwoju edukacji SORE w projekcie. 2. Zakres obowiązków szkolnego organizatora rozwoju edukacji w projekcie: 2.1. Przygotowanie się do wizyt w szkołach / przedszkolach: Zespół Szkół w Lipsku (Przedszkole i Gimnazjum); Szkoła Podstawowa w Łabętniku; Szkoła Podstawowa w Jaziewie; Przedszkole nr1 w Augustowie; Przedszkole nr 2 w Augustowie; Przedszkole nr 3 w Augustowie; Przedszkole nr 4 w Augustowie; Przedszkole nr 6 w Augustowie Zapoznanie się ze specyfiką szkoły / przedszkola z różnych źródeł informacji Opracowanie narzędzi diagnostycznych do przeprowadzenia diagnozy pracy szkół / przedszkoli Przeprowadzanie wywiadów z dyrektorami szkół / przedszkoli Przeprowadzenie warsztatów diagnostyczno rozwojowych szkół / przedszkoli Opracowanie ofert doskonalenia szkół / przedszkoli Opracowanie Rocznych Planów Wspomagania Poszukiwanie ekspertów zewnętrznych do prowadzenia szkoleń i warsztatów Ustalenie form wsparcia z uwzględnieniem specyfiki szkoły Udział w szkoleniach i warsztatach w szkołach (w zależności od potrzeb placówki) Konsultacje indywidualne i grupowe z nauczycielami szkół / przedszkoli Pomoc w przełożeniu nowych umiejętności na praktykę szkolną: coaching dla dyrektorów szkół / przedszkoli; indywidualne poradnictwo z zakresu wybranego obszaru wsparcia; bieżące reagowanie w sytuacjach problemowych szkół / przedszkoli Bieżąca ewaluacja działań związanych z realizacją Rocznych Planów Wspomagania szkół / przedszkoli Przygotowanie raportów z realizacji Rocznych Planów Wspomagania szkół / przedszkoli i przedstawienie ich dyrektorom i nauczycielom Przygotowanie wniosków i rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym Bieżące kontakty telefoniczne i owe ze szkołami / przedszkolami Współpraca z zespołem zarządzającym projektem Doświadczenie w diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych lub ukończone szkolenie z zakresu diagnozowania potrzeb edukacyjnych lub moderowania pracy w grupie. str. 6

7 Część VIII zamówienia. Koordynator sieci w projekcie Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim 1.1. Szczegółowy zakres zamówienia: zatrudnienie koordynatora sieci w projekcie. 2. Zakres obowiązków koordynatora sieci w projekcie: 2.1. Przeprowadzenie diagnozy w szkołach / przedszkolach: Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum); Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum); Szkoła Podstawowa w Tajnie; Szkoła Podstawowa nr 4 w Augustowie; Gimnazjum nr 2 w Augustowie; Zespół Szkół Społecznych STO w Augustowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) Ustalenie tematyki 4 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli / dyrektorów we współpracy z wszystkimi koordynatorami sieci (w tym 2 sieci spośród następujących: Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły Budowa spójności edukacyjnej ( poziom powiatu) Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole Poza pedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki Praca ze źródłem historycznym Praca z uczniem młodszym Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego Jak budować własny program nauczania? Promocja i budowanie wizerunku szkoły Nauczyciele pracują zespołowo Jak radzić sobie ze szkolną absencją? - bezpieczeństwo w szkole Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) - bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II) - bezpieczny Internet Sporządzanie planów pracy sieci Organizacja spotkań z ekspertami z określonych dziedzin Monitorowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej Zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci Dokumentowanie przebiegu projektu Sporządzanie kwartalnych raportów pracy sieci Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań Promocja działań sieci. Czas pracy w wymiarze: 45 godzin/miesiąc. str. 7

8 Część IX zamówienia. Koordynator sieci w projekcie Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim 1.1. Szczegółowy zakres zamówienia: zatrudnienie koordynatora sieci w projekcie. 2. Zakres obowiązków koordynatora sieci w projekcie: 2.1. Przeprowadzenie diagnozy w szkołach / przedszkolach: Zespół Szkół Technicznych w Augustowie (Zasadnicza Szkoła nr 2 i Technikum nr 2); Zespół Szkół w Nowince (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum); Szkoła Podstawowa w Olszance; I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie; Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) Ustalenie tematyki 4 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli / dyrektorów we współpracy z wszystkimi koordynatorami sieci (w tym 2 sieci spośród następujących: Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły Budowa spójności edukacyjnej ( poziom powiatu) Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole Poza pedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki Praca ze źródłem historycznym Praca z uczniem młodszym Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego Jak budować własny program nauczania? Promocja i budowanie wizerunku szkoły Nauczyciele pracują zespołowo Jak radzić sobie ze szkolną absencją? - bezpieczeństwo w szkole Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) - bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II) - bezpieczny Internet Sporządzanie planów pracy sieci Organizacja spotkań z ekspertami z określonych dziedzin Monitorowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej Zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci Dokumentowanie przebiegu projektu Sporządzanie kwartalnych raportów pracy sieci Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań Promocja działań sieci. Czas pracy w wymiarze: 45 godzin/miesiąc. str. 8

9 Część X zamówienia. Koordynator sieci w projekcie Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim 1.1. Szczegółowy zakres zamówienia: zatrudnienie koordynatora sieci w projekcie. 2. Zakres obowiązków koordynatora sieci w projekcie: 2.1. Przeprowadzenie diagnozy w szkołach / przedszkolach: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej (Szkoła Podstawowa); Szkoła Podstawowa w Janówce; Szkoła Podstawowa w Kroszewie; Gimnazjum nr 1 w Augustowie; Gimnazjum w Janówce; II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie; Szkoła Podstawowa w Jabłońskich; Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) Ustalenie tematyki 4 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli / dyrektorów we współpracy z wszystkimi koordynatorami sieci (w tym 2 sieci spośród następujących: Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły Budowa spójności edukacyjnej ( poziom powiatu) Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole Poza pedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki Praca ze źródłem historycznym Praca z uczniem młodszym Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego Jak budować własny program nauczania? Promocja i budowanie wizerunku szkoły Nauczyciele pracują zespołowo Jak radzić sobie ze szkolną absencją? - bezpieczeństwo w szkole Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) - bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II) - bezpieczny Internet Sporządzanie planów pracy sieci Organizacja spotkań z ekspertami z określonych dziedzin Monitorowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej Zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci Dokumentowanie przebiegu projektu Sporządzanie kwartalnych raportów pracy sieci Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań Promocja działań sieci. Czas pracy w wymiarze: 45 godzin/miesiąc. str. 9

10 Część XI zamówienia. Koordynator sieci w projekcie Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim 1.1. Szczegółowy zakres zamówienia: zatrudnienie koordynatora sieci w projekcie. 2. Zakres obowiązków koordynatora sieci w projekcie: 2.1. Przeprowadzenie diagnozy w szkołach / przedszkolach: Zespół Szkół w Lipsku (Przedszkole i Gimnazjum); Szkoła Podstawowa w Łabętniku; Szkoła Podstawowa w Jaziewie; Przedszkole nr1 w Augustowie; Przedszkole nr 2 w Augustowie; Przedszkole nr 3 w Augustowie; Przedszkole nr 4 w Augustowie; Przedszkole nr 6 w Augustowie Ustalenie tematyki 4 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli / dyrektorów we współpracy z wszystkimi koordynatorami sieci (w tym 2 sieci spośród następujących: Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły Budowa spójności edukacyjnej ( poziom powiatu) Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole Poza pedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki Praca ze źródłem historycznym Praca z uczniem młodszym Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego Jak budować własny program nauczania? Promocja i budowanie wizerunku szkoły Nauczyciele pracują zespołowo Jak radzić sobie ze szkolną absencją? - bezpieczeństwo w szkole Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) - bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II) - bezpieczny Internet Sporządzanie planów pracy sieci Organizacja spotkań z ekspertami z określonych dziedzin Monitorowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej Zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci Dokumentowanie przebiegu projektu Sporządzanie kwartalnych raportów pracy sieci Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań Promocja działań sieci. Czas pracy w wymiarze: 45 godzin/miesiąc. str. 10

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r.

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r. Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli Warszawa, 27 września 2012r. Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli System doskonalenia nauczycieli był analizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Siemiatycze r.

Siemiatycze r. Siemiatycze 31.08.2014 r. Sprawozdanie z realizacji I oferty doskonalenia w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY ORE

PROJEKT SYSTEMOWY ORE PROJEKT SYSTEMOWY ORE System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - 1 - Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych danych z projektów w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. II cykl

Analiza wybranych danych z projektów w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. II cykl Analiza wybranych danych z projektów w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół II cykl Projekty w województwach W analizie uwzględniono dane pochodzące ze 30 sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie. 1 z 16 2014-08-05 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie.pl Ryki: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w powiecie świeckim szansą na sukces edukacyjny.

Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w powiecie świeckim szansą na sukces edukacyjny. Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w powiecie świeckim szansą na sukces edukacyjny. Projekt, wdrażany w ramach Działania 3.5 PO KL, realizowany przez Powiat Świecki w okresie od 15 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim PO KL 3.

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim PO KL 3. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim PO KL 3.5 Oprac. Monika Kurowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego

Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne rekrutacyjne dla dyrektorów szkół/placówek biorących udział w Projekcie

Spotkanie informacyjne rekrutacyjne dla dyrektorów szkół/placówek biorących udział w Projekcie Spotkanie informacyjne rekrutacyjne dla dyrektorów szkół/placówek biorących udział w Projekcie,,Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli wspomagania szkół w powiecie konińskim w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu pracy szkół na przykładzie doświadczeń wybranych powiatów. Warszawa, maj 2013 r.

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu pracy szkół na przykładzie doświadczeń wybranych powiatów. Warszawa, maj 2013 r. Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu pracy szkół na przykładzie doświadczeń wybranych powiatów Warszawa, maj 2013 r. Projekty na rzecz nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt

Bardziej szczegółowo

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r.

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. 1 Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O projekcie Beneficjent projektu Powiat Ełcki. Projekt

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Miasto Łódź/Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Realizator projektu: Miasto Łódź/Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Realizator projektu: Miasto Łódź/Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Projekt: Kompleksowe wsparcie szkół sukces edukacji Cel główny: poprawa kompleksowego wsparcia szkół

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE PSZCZYŃSKIM Realizator Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie Odbiorca szkoły i przedszkola powiatu pszczyńskiego Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY SYSTEM WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI SZANSĄ NA PODNIESIENIE JAKOŚCI SZKOLNICTWA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM

POWIATOWY SYSTEM WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI SZANSĄ NA PODNIESIENIE JAKOŚCI SZKOLNICTWA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM POWIATOWY SYSTEM WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI SZANSĄ NA PODNIESIENIE JAKOŚCI SZKOLNICTWA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM Informacje o projekcie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Dydaktyki w Strzelinie, ul. S. Staszica 5, Strzelin, woj. dolnośląskie, tel ,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Dydaktyki w Strzelinie, ul. S. Staszica 5, Strzelin, woj. dolnośląskie, tel , Strzelin: Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu niżej wymienionych funkcji w Zespole Zarządzającym projektu Szkoła Równych Szans

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły

Nowy system wspomagania pracy szkoły Nowy system wspomagania pracy szkoły Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym. Model współpracy jst ze szkołami i placówkami oświatowymi Warszawa, 02.03.2012 r. Nowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA

POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA na rok szkolny 2013/2014 POWIAT AUGUSTOWSKI str. 2 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp str. 4 2. Grupy docelowe str. 6 3. Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji str. 11 4. Wnioski z diagnozy

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Prezentację przedstawiono na XI Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2014/ Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Kraków, 7 marca 2014 r. Cele spotkania Uczestnik:

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania od diagnozy potrzeb do oceny rezultatów

Roczny Plan Wspomagania od diagnozy potrzeb do oceny rezultatów Konferencja podsumowująca projekt zrealizowany przez powiat łomżyński w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie. 1 z 9 2015-01-12 11:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie.pl Ryki: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu

Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nasz znak: ACE/RDN/5/14 Zamawiający: Augustowskie Centrum Edukacyjne Al. Kard. Wyszyńskiego 3 16 300 Augustów tel. / fax: 876432861 www.acedu.pl e-mail: ace@acedu.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nasz znak: ACE/RDN/16/13 Zamawiający: Augustowskie Centrum Edukacyjne Al. Kard. Wyszyńskiego 3 16 300 Augustów tel. / fax: 876432861 www.acedu.pl e-mail: ace@acedu.pl

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU W OBSZARZE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU W OBSZARZE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE PROCESY Postawy uczniowskie - jak je kształtować?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE PROCESY Postawy uczniowskie - jak je kształtować? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego Beneficjent: Powiat Wołowski Koordynator merytoryczny: Krystyna Adaśko Kierownik projektu: Mariusz Mielcarek Projekt

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. działania Ośrodka Rozwoju Edukacji

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. działania Ośrodka Rozwoju Edukacji System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół działania Ośrodka Rozwoju Edukacji Projekty na rzecz nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy MEN:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU :

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I WSPOMAGANIA SZKÓŁ ORAZ PRZEDSZKOLI W POWIECIE KALISKIM SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

W drodze do sukcesu. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013 r. 31 lipca 2015

W drodze do sukcesu. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013 r. 31 lipca 2015 W drodze do sukcesu Projekt realizowany przez Miasto Zielona Góra, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSPARCIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU POWIATU ŚREMSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego Działalnie 3.5 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ZARZĄDZANIE TEMAT OFERTY DOSKONALENIA:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ZARZĄDZANIE TEMAT OFERTY DOSKONALENIA: Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Wołów,

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Wołów, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wołów, 19.09.2011 Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 166325-2013 z dnia 2013-08-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żagań Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Powiatowe Centrum Edukacji realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim 2013-2015

Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim 2013-2015 Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim 2013-2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZWECJI W OBSZARZE RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZWECJI W OBSZARZE RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA: Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 - pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Biblioteki pedagogiczne jako jeden z elementów systemu wspomagania szkół Kontekst zmian 1. Nowa koncepcja wspomagania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE EFEKTY Uczeń aktywny uczestnik uczenia się

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE EFEKTY Uczeń aktywny uczestnik uczenia się ZAŁĄCZNIK NR 25 Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, września 2015

Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, września 2015 Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, 21-22 września 2015 Doskonalenie nauczycieli jako element rozwoju całej szkoły Szkoła jest odpowiedzialna za własny rozwój Rozwój szkoły może

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wybór: osób do przygotowania i konsultacji Powiatowego Programu Wspomagania oraz osób do utworzenia i koordynowania sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pt. Kompleksowe wsparcie szkół w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH w ramach projektu Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu W OBSZARZE ŚRODOWISKO Nauczyciel 45+

Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu W OBSZARZE ŚRODOWISKO Nauczyciel 45+ Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZWECJI W OBSZARZE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZWECJI W OBSZARZE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 kwietnia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warszawa, 16 kwietnia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat Brzeski położony jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego. Zajmuje obszar 590 km kwadratowych, na którym mieszka ponad 90 tys. osób. Ziemia brzeska to: niziny, góry, pola, lasy,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji oraz funkcji koordynatora ds. sieci i doskonalenia w ramach projektu Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim 1 Definicje Projekt: Projekt pt. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim realizowanym w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE EFEKTY: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

Organizacja kompleksowego systemu wsparcia pracy szkół. Sieci współpracy i samokształcenia. wrzesień/październik 2012 r.

Organizacja kompleksowego systemu wsparcia pracy szkół. Sieci współpracy i samokształcenia. wrzesień/październik 2012 r. Organizacja kompleksowego systemu wsparcia pracy szkół Sieci współpracy i samokształcenia wrzesień/październik 2012 r. Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli System

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w okresie od 1 września 2013r. do 25 czerwca 2014r.

Raport z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w okresie od 1 września 2013r. do 25 czerwca 2014r. Opracowała: Bożena Kondracka Raport z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w okresie od 1 września 2013r. do 2 czerwca 201r. Spis treści 1. Wstęp. str. 2 2. Cel projektu. str. 3 3. Grupy docelowe.

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół. Piaseczno, 05.01.2012r.

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół. Piaseczno, 05.01.2012r. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół Piaseczno, 05.01.2012r. Nowy system kompleksowego wspierania szkół W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone

Bardziej szczegółowo

1. Koordynator/koordynatorka projektu

1. Koordynator/koordynatorka projektu Gmina Pilchowice w ramach projektu Wiejskie szkoły światowy poziom nauczania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI B e a t a Wa l c z a k C e n t r u m D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i P u b l i c z n a B i b l i o t e k a P e d a g o

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel nowoczesna szkoła

Nowoczesny nauczyciel nowoczesna szkoła Pyrzyce Nowoczesny nauczyciel nowoczesna szkoła Projekt Nowoczesny nauczyciel nowoczesna szkoła realizowany jest przez Powiat Pyrzycki/Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Pyrzycach od 01 września

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspomaganie pracy szkół. Dobre praktyki Warszawa

Kompleksowe wspomaganie pracy szkół. Dobre praktyki Warszawa SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Kompleksowe wspomaganie pracy szkół Dobre praktyki Warszawa 23-24.10.2014 Realizacja projektu w powiecie giżyckim Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Przedszkole Miejskie w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Przedszkole Miejskie w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE PROCESY: Budowa koncepcji pracy szkoły () 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji

Bardziej szczegółowo

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Łódź r.

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Łódź r. Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe Łódź 19.10.2017 r. Skutecznie prowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego motywują do nauki i mogą zapobiec nieprzemyślanym decyzjom dotyczącym dalszej ścieżki edukacji

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Załącznik Nr 4 Nazwa elementu systemu: programu uzupełniającego Twórczo odkrywam świat Status elementu: niezbędny, bezpłatny

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE W BANIACH ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE W BANIACH ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Opracował Kazimierz Ambroziak Nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Warszawa 2015

Opracował Kazimierz Ambroziak Nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Warszawa 2015 Opracował Kazimierz Ambroziak Nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0 Polska W dniach

Bardziej szczegółowo

Budowa spójności edukacyjnej na poziomie powiatu (2)

Budowa spójności edukacyjnej na poziomie powiatu (2) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Budowa spójności edukacyjnej na poziomie powiatu (2) Organizacja sieci do budowania spójności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Założenia nowego systemu kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Założenia nowego systemu kompleksowego wspomagania pracy szkoły IDEA PROJEKTU Założenia nowego systemu kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

w stronę kompleksowego wspomagania szkół

w stronę kompleksowego wspomagania szkół w stronę kompleksowego wspomagania szkół Podsumowanie projektu związanego z kompleksowym wspomaganiem szkół oraz roli SORE w szkole Starostwo Powiatowe w Żaganiu Projekt: Kompleksowe wspomaganie szkół

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Gminne Przedszkole w Widuchowej ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Gminne Przedszkole w Widuchowej ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI - UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 3.5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI - UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 3.5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI - UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie

Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Budowa koncepcji pracy szkoły Potrzeby nauczycieli Na podstawie rozmowy z Dyrektorem Szkoły

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ Piotr Szeligowski UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ SUKCES EDUKACJI PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie

Bardziej szczegółowo