Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013"

Transkrypt

1 Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Zakres projektu oraz warunki jego realizacji wspólne elementy obu systemów Dokument chroniony prawami autorskimi. Zabrania się wykorzystywania jakiegokolwiek fragmentu lub całości do celów innych niż bieżące postępowanie. Warszawa 2015

2 Spis treści 1. Cel dokumentu Dodatki Dodatek A Wybrane typy danych Dodatek B Standardowe typy list i folderów Dodatek C Teczki Dodatek D - Publikacja treści Dodatek E Silnik przepływu pracy Dodatek F Moduł OCR Dodatek G Komponent do filtrowania

3 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wizji mechanizmów wspólnych dla systemu Intranetowego i Kancelaryjnego dla Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. 2. Dodatki 2.1. Dodatek A Wybrane typy danych W niniejszym załączniku opisano typy danych, jakie mogą przyjmować atrybuty elementów przechowywanych na platformie SharePoint Typy niestandardowe Numerator Funkcjonalności: Pole służy do generowania i przechowywanie unikalnego numeru identyfikatora Pole musi spełniać kryteria: o Ciągłości numery są nadawane kolejno po sobie, bez opuszczania żadnego z nich o Unikalności ten sam numer nie może być nadawany dwa razy Mechanizm musi umożliwiać definiowanie szablonów, wg których będą nadawane numery; szablony składają się z części stałej i zmiennej Część zmienna szablonu może być powiązana z: o Bieżącym kontekstem (np. bieżąca data / godziną, zalogowany użytkownik) o Danymi obiektu, który jest numerowany (np. typ dokumentu) W przypadku kończenia się puli numerów (pozostało 50 wolnych), System musi wysyłać odpowiednie powiadomienie do Administratora Zastosowanie: Numerowanie korespondencji przychodzącej, wychodzącej, wewnętrznej Numerowanie spraw Elementy powiązane Funkcjonalności: 3

4 Pole służy do definiowania i przechowywania powiązania z innym obiektem (np. ze sprawą) Pole musi być niewrażliwe na zmianę lokalizacji elementu powiązanego (np. na wskutek przeniesienia powiązanego dokumentu do innej lokalizacji) Pole powinno zapewniać możliwość wyszukiwania elementu Pole powinno zapewniać możliwość definiowania ograniczania zbioru, spośród którego można wyszukiwać (np. tylko korespondencja wychodząca) Pole powinno zapewniać możliwość definiowania i przechowywania wielu powiązań Zastosowanie: Definiowanie powiązań pomiędzy sprawami Definiowanie powiązań pomiędzy sprawą i korespondencją Definiowanie powiązań pomiędzy korespondencjami Rysunek 1 Pole elementów powiązanych Rysunek 2 Okno wyszukiwania elementów powiązanych Filtrowany Odnośnik Odnośnik filtrowany jest komponentem rozszerzającym możliwości standardowego odnośnika SharePoint o funkcjonalności: Filtrowania elementów możliwych do wyboru Wskazanie listy źródłowej spoza bieżącej witryny (cross site) Rozpoznawanie elementów po wpisaniu fragmentu tekstu (resolving) Automatyczne uzupełnianie pól formularza danymi z wybranego elementu źródłowego 4

5 Rysunek 3 Pole odnośnika synchronizujące dane kontrahenta z systemu księgowego Pole tabelaryczne Typ kolumny SharePoint, pozwalający na przechowywanie danych tabelarycznych (przykładowo pozycji faktury zakupowej). Konfiguracja pola pozwala zdefiniować typy i nazwy kolumn dostępne w tabeli oraz ich wymagalność. Wspierane są zarówno kolumny standardowe (tekst, data, liczba), jak i słowniki (wraz z zewnętrznymi źródłami danych). Możliwe jest zastosowanie rozszerzeń programistycznych, pozwalających obsłużyć scenariusze zaawansowanej walidacji, kalkulacji wartości pól, czy też interakcji z innymi elementami formularza. Edycja i dodawanie wiersza tabeli może odbywać się zarówno inline w obrębie wiersza, bądź w przypadku skomplikowanych formularzy w oknie dialogowym. Na bazie konfigurowalnej tabeli danych przygotowane mogą być pola do opisu pozycji faktury i zamówienia, będące odpowiednią konfiguracją pola Typy wbudowane Pola tekstowe Rysunek 4 Pole tabelaryczne Rysunek 5 Pole typu tekstowego 5

6 Pola z datą i godziną Pola liczbowe Pola Tak / Nie Pola opisowe Pola typu użytkownik Rysunek 6 Pole typu data i godzina Rysunek 7 Pole typu liczbowego Rysunek 8 Pole typu tak / nie Rysunek 9 Pole typu opisowego Rysunek 10 Pole typu użytkownik 6

7 Hiperłącza Rysunek 11 Hiperłącze Pole wyboru Pole wyboru może być reprezentowane na 3 sposoby: Rysunek 12 Pole wyboru wiele zaznaczeń Rysunek 13 Pole wyboru - jedno zaznaczenie (lista rozwijalna) Rysunek 14 Pole wyboru - jedno zaznaczenie (przyciski radiowe) Wartości wyboru we wszystkich polach słownikowych podlegają edycji przez użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami (Zarządzanie listami) i adminsitratorów Waluta Rysunek 15 Pole typu walutowego w trybie edycji Jedno pole walute może mieć skonfigurowaną jedną walutę, w której przchowuje dane. Nie umożliwia wyboru waluty w trakcie edycji wartości pola. Symbol waluty nie jest wyświetlany w trakcie edycji pola, jest natomiast widoczny w trakcie podlągu danych w polu. 7

8 Rysunek 16 Pole typu walutowego w trybie podglądu Odnośnik Pole odnośnika odwzorowuje relację pomiędzy elementami list i bibliotek. Wygląda w sposób zbliżony do pola wyboru: Rysunek 17 Pole odnośnika To, co wyróżnia pole odnośnika od pola wyboru to miejsce przechowywania wartości do wyboru. Tutaj mamy odwołanie do innej istniejącej w portalu listy: Rysunek 18 Lista, na którą wskazuje odnośnik Dodatkowym atutem wykorzystywania pól tego typu jest automatyczna aktualizacja wartości w przypadku jej zmiany w elemencie źródłowym Zarządzane metadane Dane słownikowe będą w systemie przechowywane za pomocą pól taksonomicznych. Słowniki będą przechowywane w postaci struktur drzewiastych. Podczas wpisywania system podpowiadać będzie frazy słownikowe rozpoczynające się od wprowadzonego tekstu pokazując umiejscowienie terminu w hierarchii. Pokazane to zostało na obrazku poniżej: 8

9 Rysunek 19 Wybór wartości słownikowej Wartości z pola taksonomicznego można także wybierać bezpośrednio z drzewiastej struktury, która ustala hierarchię terminów: Rysunek 20 Wybór wartości słownikowej z drzewka Zbiór wartości słownikowych będzie mógł być ustalany przez dedykowanego administratora. 9

10 2.2. Dodatek B Standardowe typy list i folderów Załącznik nr 1c do Umowy Biblioteka dokumentów Biblioteka dokumentów umożliwia przechowywanie, organizowanie i synchronizowanie dokumentów oraz udostępnianie ich innym osobom. Funkcje współtworzenia, przechowywania wersji i wyewidencjonowywania pozwalają na wspólną pracę nad dokumentami. Przechowywanie dokumentów w jednym miejscu pozwala wszystkim osobom uzyskiwać najnowsze wersje, gdy są potrzebne. Dokumenty można też synchronizować z komputerem lokalnym, aby można było uzyskiwać do nich dostęp w trybie offline. Rysunek 21 Strona biblioteki dokumentów 10

11 Biblioteka stron typu Wiki Załącznik nr 1c do Umowy Jest to sprzężony zestaw łatwo edytowalnych stron sieci web, które mogą zawierać tekst, obrazy i składniki Web Part. Rysunek 22 Strona główna biblioteki stron typu Wiki Biblioteka obrazów Miejsce do przekazywania i udostępniania obrazów. Rysunek 23 Strona biblioteki obrazów. 11

12 Łącza Lista stron sieci web lub innych zasobów. Rysunek 24 Lista Łącza Anonsy Lista wiadomości, stanów i innych krótkich informacji. Rysunek 25 Lista anonsów 12

13 Kontakty Załącznik nr 1c do Umowy Lista osób, z którymi pracuje zespół, na przykład lista klientów lub partnerów. Listy kontaktów można synchronizować z programem Microsoft Outlook oraz innymi zgodnymi programami. Rysunek 26 Widok listy kontaktów Kalendarz Kalendarz zbliżających się spotkań, terminów ostatecznych i innych wydarzeń. Informacje kalendarza można synchronizować z programem Microsoft Outlook lub innymi zgodnymi programami. Rysunek 27 Widok kalendarza 13

14 Tablica dyskusyjna Załącznik nr 1c do Umowy Miejsce do prowadzenia dyskusji w stylu grup dyskusyjnych. Tablice dyskusyjne ułatwiają zarządzanie wątkami dyskusji i można je skonfigurować tak, aby każdy wpis wymagał zatwierdzenia. Rysunek 28 Widok tablicy dyskusyjnej Zadania Miejsce do zapisywania zadań dla zespołu i osób. Rysunek 29 Widok listy zadań 14

15 Śledzenie problemów Załącznik nr 1c do Umowy Lista problemów z projektem lub elementem. Problemy można przypisywać, nadawać im priorytety i śledzić ich stan. Rysunek 30 Widok listy problemów Ankieta Lista pytań, na które chce się uzyskać odpowiedzi od innych osób. Ankiety umożliwiają szybkie tworzenie pytań i wyświetlanie graficznych podsumowań odpowiedzi. Rysunek 31 Strona ankiety 15

16 Biblioteka elementów zawartości Załącznik nr 1c do Umowy Miejsce na udostępnianie i przeglądanie elementów multimedialnych, takich jak obrazy, pliki audio i wideo, oraz na zarządzanie nimi. Rysunek 32 Widok listy Biblioteki elementów zawartości Biblioteka slajdów Utwórz bibliotekę slajdów, gdy chcesz udostępnić slajdy programu Microsoft PowerPoint lub zgodnej aplikacji. Biblioteki slajdów oferują specjalne funkcje do znajdowania i wielokrotnego używania slajdów, a także do zarządzania slajdami. Rysunek 33 Biblioteka slajdów 16

17 2.3. Dodatek C Teczki Załącznik nr 1c do Umowy Teczki ułatwiają organizację i zarzadzanie uprawnieniami dla zbiorów dokumentów stanowiących logiczną całość (np. umowa wraz z jej załącznikami). Teczka umożliwia definiowanie jej uprawnień, dzięki czemu można łatwo zapewnić, że teczka wraz z dokumentami będzie widoczna tylko dla określonych użytkowników. W widoku teczek prezentowane jest pole podsumowujące uprawnienia teczki w uproszczony sposób. Domyślnie na etapie tworzenia teczki określić należy 3 grupy użytkowników: Właściciele, posiadający pełną kontrolę na teczką (edycja i nadawanie uprawnień) Współtworzący, posiadający uprawnienie edycji Do wiadomości, posiadający uprawnienie odczytu Rysunek 34 Widok przykładowej biblioteki z funkcjonalnością teczek Po kliknięciu w nazwę teczki użytkownik zostaje przekierowany na podgląd teczki. Podgląd składa się z czterech sekcji: 17

18 Atrybuty teczki. W tej sekcji są wyświetlane najważniejsze atrybuty teczki. Wyświetlane są również linki do podglądu wszystkich atrybutów oraz link do edycji atrybutów. Rysunek 35 Podgląd atrybutów teczki umowy Dokumenty. W tej sekcji prezentowany jest widok listy z dokumentami dodanymi do bieżącej teczki. Dokumenty mogą być pogrupowane w foldery. Rysunek 36 Widok dokumentów w teczce Zadania. Sekcja prezentuje listę zadań utworzonych w kontekście bieżącej teczki. Wyświetlany jest też link do utworzenia nowego zadania. 18

19 Rysunek 37 Zadania powiązane z teczką Notatki. Sekcja wyświetla notatki oraz pozwala wpisywać kolejne komentarze. Rysunek 38 Podgląd notatek teczki 2.4. Dodatek D - Publikacja treści Mechanizmy publikacji treści adresować powinny poniższe problemy: Problem uprawnień w dużych repozytoriach i dużej strukturze organizacyjnej Problem kontekstu - występowanie w systemie z perspektywy własnej jednostki organizacyjnej oraz możliwość zmiany tej perspektywy Problem prezentacji treści z perspektywy jednostki Problem kontroli publikacji treści - kto i na jakim poziomie może publikować treść (np. do własnej jednostki i podrzędnych) Problem adaptacji zmian w strukturze organizacyjnej do uprawnień Publikacja musi być mechanizmem uwzględniającym strukturę organizacyjną przy tworzeniu treści i kierowaniu jej do jednostek organizacyjnych. Zapewnia również narzędzia dostosowujące strukturę danych w systemie do zmian w strukturze organizacyjnej (dodawanie, usuwanie jednostek). 19

20 Redaktor, tworząc treść (artykuł, dokument, teczkę itd.) może wskazać jednostki org., dla których ta treść jest przeznaczona. Treść kierować można wyłącznie do jednostki organizacyjnej, dla której redaktor otrzymał uprawnienia (wraz ze wszystkim jednostkami podrzędnymi). Przykładowo, redaktor na poziomie WAT może publikować treści globalne, przeznaczone dla całej organizacji oraz treści dla dowolnych jednostek niższego poziomu, natomiast redaktor wybranego Pionu może publikować tylko do Pionu i jednostek niższego poziomu. Redaktorzy z wyższych poziomów struktury organizacyjnej mają uprawnienia do redagowania treści tworzonych dla niższych poziomów struktury. W systemie przyjęto założenie, że treść publikowana w sekcjach Intranetu współdzielonych przez wiele jednostek organizacyjnych kierowana będzie na trzech poziomach, tj.: WAT o Wydział Instytut Katedra Samodzielne stanowiska Dziekanat Dział Administracyjny o Pion Dział Nie zachodzi konieczność publikowania treści na bardziej szczegółowym poziomie (Laboratoria, sekcje), przy czym mechanizm publikacji obsługiwać musi dowolną liczbę poziomów zagłębienia. Nie każda treść musi podlegać zasadzie publikacji do struktury organizacyjnej. Będzie ona wykorzystywana tylko w tych miejscach systemu, w których jeden obszar publikacyjny współdzielony jest przez wiele jednostek organizacyjnych, a publikowane treści są dedykowane dla różnych jednostek. W pozostałych miejscach publikacja treści będzie opierać się o standardowe mechanizmy dostępne w SharePoint. Przykładem obszaru publikacyjnego, który nie wymaga publikacji do struktury organizacyjnej jest np. Prasa o WAT, która nie jest kierowana osobno do jednostek organizacyjnych, lecz globalnie (sytuacja tożsama jak w przypadku publikacji do orzenia drzewa, przy czym jeśli wszystkie treści są kierowana do korzenia, nie ma potrzeby aktywacji publikacji do jednostek organizacyjnych) 20

21 UWAGA: W systemie musi istnieć możliwość aktywacji oraz deaktywacji publikacji treści na dowolnej liście i bibliotece dokumentów SharePoint Kierowanie treści Publikacja treści odbywa się w przedstawiony poniżej sposób: Po wybraniu opcji Dodaj pojawia się formularz służący do wskazania jednostek organizacyjnych, dla których jest przeznaczony dodawany artykuł. Redaktor widzi swoją jednostkę organizacyjną i jednostki zależne (podrzędne). Redaktorzy globalni mogą publikować w jednostce Cały WAT.. Rysunek 39 Publikacja aktualności Krok 1 - kierowanie treści do wybranej jednostki organizacyjnej Po wybraniu adresatów treści, w kolejnym kroku wyświetlany jest standardowy formularz nowego elementu, zależny od dodawanej treści (np. strona z artykułem, teczka sprawy, termin kalendarza itp.). Rysunek 40 Publikacja aktualności Krok 2 - Standardowy formularz SharePoint dla strony publikacyjnej Po utworzeniu artykułu jest on widoczny dla użytkowników pochodzących z jednostek wskazanych, jako odbiorcy treści podczas tworzenia artykułu. 21

22 Poniżej przedstawiono przykład widoku Aktualności z Działu prezentującego różne artykuły w zależności od tego, jaki jest oddział zalogowanego użytkownika. Użytkownik z działu Informatyki Użytkownik z działu Personalnego Rysunek 41 Przeglądanie listy aktualności w różnych kontekstach przeglądania systemu Pod pojęciem widoczność artykułu rozumiane są dwa zagadnienia: Filtrowanie widocznych artykułów na podstawie przynależności użytkownika do odpowiedniej jednostki organizacyjnej. Oznacza to, że użytkownik ma uprawnienia do wszystkich artykułów, ale widzi tylko te kierowane dla swojego oddziału w swoim kontekście organizacyjnym. Może jednak dotrzeć do każdego artykułu w systemie, poprzez wyłączenie filtrowania, zmianę filtrów, zmianę kontekstu, czy też przejście do widoku bez nałożonych filtrów Brak dostępu do artykułów. Oznacza to, że użytkownik nie ma uprawnień do artykułów z poza swojego działu i nie może wyświetlić go w systemie. Na etapie zbierania wymagań ustalono, że w przypadku treści publikacyjnych, wszystkie będą dostępne publicznie. Ustalenie to nie jest wiążące i może być modyfikowane na etapie projektu technicznego oraz w trakcie użytkowania systemu. 22

23 UWAGA: Opisane powyżej ustawienia widoczności konfiguruje administrator systemu. Każdy z modułów publikacji można skonfigurować w taki sposób, aby treści były publiczne bądź ograniczone uprawnieniami do konkretnych jednostek organizacyjnych Hierarchiczna struktura uprawnień Tak jak zasygnalizowano we wcześniejszym rozdziałach, mechanizmy publikacji treści powinny umożliwiać nadawanie uprawnień zgodnie z aktualną strukturą organizacyjną. Dla każdego węzła struktury mechanizm powinien przewidywać możliwość zdefiniowania grup użytkowników: Czytelników rozumianych, jako osoby uprawnione do odczytu treści kierowanych do tego węzła oraz jego węzłów podrzędnych Edytorów rozumianych, jako osoby uprawnione do edycji treści tworzonych dla tego węzła oraz jego węzłów podrzędnych Zatwierdzających rozumianych, jako osoby uprawnione do zatwierdzania treści tworzonych dla tego węzła oraz jego węzłów podrzędnych Kontekst przeglądania systemu Rysunek 42 Kontekst przeglądania systemu Widoczna na powyższym rysunku informacja Przeglądasz jako, stanowi tzw. kontekst przeglądania systemu. Informuje on użytkownika o tym, z perspektywy, której z jednostek organizacyjnych przegląda system. Domyślnie ustawiany jest, jako kontekst wynikający z przynależności użytkownika do struktury organizacyjnej. Kontekst decyduje o filtrowaniu treści widocznej na stronie. Przykładowo, przy ustawionym kontekście Dział Informatyki, w rejestrze Aktualności z Działu widoczne będą aktualności dla Działu Informatyki. 23

24 UWAGA: Nie każdy rejestr z aktywowaną publikacją treści musi respektować ustawienie kontekstu w systemie może być potrzeba utworzenia rejestrów, które jednocześnie wyświetlają treści dla wszystkich oddziałów. O tym, czy dany rejestr filtruje informacje na podstawie kontekstu decydują osoby z uprawnieniam do zarządzania listami/bibliotekami SharePoint. W określonych obszarach systemu, uprawnieni użytkownicy mają możliwość zmiany kontekstu do zdefiniowanych dla nich wartości za pomocą przełącznika, opisanego w rozdziale poświęconego Stronie głównej systemu. Dzięki temu, użytkownicy ci są w stanie oglądać treść w systemie z perspektyw różnych jednostek organizacyjnych. W wybranych obszarach systemu musi istnieć możliwość przypisania standardowego użytkownika systemu (nieadminsitracyjnego) do więcej niż jednego kontekstu. W takim przypadku użytkownik może zmieniać kontekst przeglądania systemu na jeden z przypisanych mu w konfiguracji. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż kontekst jest mechanizmem filtrującym treść i nie ma wpływu na uprawnienia (uprawnienia są zawsze nadrzędne). Oznacza to, że w sytuacji, kiedy treść publikowana jest z uwzględnieniem uprawnień (jednostka widzi tylko swoją treść), zmiana kontekstu przez użytkownika na inną jednostkę nie wyświetli treści z tej jednostki, jeśli użytkownik nie ma nadanych uprawnień odczytu bądź edycji w tej jednostce (rejestr zostanie przefiltrowany na podstawie wybranej jednostki, ale użytkownik nie ma uprawnień do treści tej jednostki, a więc nie zobaczy w rejestrze żadnego elementu) Przekierowanie na różne wersje/warianty artykułu Redaktor ma możliwość definiowania przekierowań użytkowników do różnych wariantów tej samej strony w zależności od tego, jaka jest jednostka zalogowanego użytkownika. Można zdefiniować adresy dla każdej jednostki organizacyjnej oraz adres domyślny, pod który są przekierowywani użytkownicy z pozostałych jednostek. W ten sposób można utworzyć np. standardową stronę informującą o zasadach składania wniosków urlopowych w WAT, a dodatkowo dla wybranych jednostek organizacyjnych można utworzyć stronę zawierającą inną treść (inne zasady/system). Użytkownik jest przekierowany na stronę ustaloną na podstawie przynależności do jednostki organizacyjnej. Rysunek 43 Definiowanie przekierowań w zależności od jednostki organizacyjnej 24

25 Kierowanie nawigacji bocznej Załącznik nr 1c do Umowy Podobnie, jak w przypadku przekierowania na różne warianty stron w zależności od jednostki pracownika, możliwe jest definiowanie linków w nawigacji bocznej, które są widoczne tylko dla pracowników wybranych jednostek organizacyjnych. Użytkownik z działu Informatyki Użytkownik z działu Personalnego Rysunek 44 Zmiana zawartości menu bocznego w zależności od kontekstu przeglądania systemu przez użytkownika Promocja treści na wyższy poziom Po opublikowaniu treści istnieje możliwość zmiany miejsca publikacji. W szczególności możliwe jest promowanie treści na wyższy poziom. Przykładowo, użytkownik może promować artykuł opublikowany w swoim dziale, aby był dostępny na poziome całego WAT. Do tego celu służy akcja Zmień miejsce publikacji. Jeżeli użytkownik nie ma uprawnień do publikowania na wyższym poziomie czynność ta może zostać wykonana przez redaktora wyższego poziomu Kierowanie treści do grupy odbiorców Redaktorzy mają możliwość kierowania treści nie tylko do wybranych jednostek struktury organizacyjnej, ale również do określonych użytkowników i grup AD. Aby opublikować treść dla wybranej grupy redaktor wybierając miejsce publikacji wskazuje w polu Do wiadomości użytkowników lub grupy, którzy mają mieć dostęp do publikowanej treści. 25

26 Rysunek 45 Kierowanie treści dla grupy AD Adaptacja do zmian w strukturze Mechanizmy publikacyjne muszą automatycznie adaptować się do następujących zmian w strukturze: Dodanie węzła struktury Po dodaniu do struktury nowego węzła, system zaczyna automatycznie prezentować węzeł we wszystkich mechanizmach, tj. filtrach, ekranach dodawania elementów, itp. Usunięcie węzła struktury Usunięcie węzła powoduje automatyczne usunięcie wszystkich treści w węźle z wyników wyszukiwania i scenariuszy przeglądania systemu. Węzeł przestaje być dostępny we wszystkich mechanizmach, tj. filtrach, ekranach dodawania elementów, itp. Zmiana nazwy węzła struktury Zmiana nazwy węzła struktury powoduje automatyczną zmianę nazwy we wszystkich treściach opublikowanych dla tego węzła oraz we wszystkich mechanizmach, tj. filtrach, ekranach dodawania elementów, itp Obsługa dużych repozytoriów danych Architektura publikacyjna powinna zostać zaprojektowana w sposób pozwalający na uniknięcie problemów wydajnościowych w scenariuszach przechowywania dużej liczby elementów z indywidualnie przydzielonymi uprawnieniami (złamanym dziedziczeniem uprawnień). Sposób zarządzania uprawnieniami powinien zostać opracowany w taki sposób, aby automatycznie optymalizować liczbę elementów ze złamanymi uprawnieniami (przykładowo, dokumenty opublikowane dla konkretnej jednostki organizacyjnej nie muszą mieć 26

27 indywidulanie przydzielonych uprawnień per dokument, lecz per kontener, w którym się znajdują). Podejście takie sprawi, że infrastruktura publikacyjna będzie mogła być wykorzystana w innych obszarach systemu wszędzie tam, gdzie treść kierowana jest na podstawie przynależności użytkownika do struktury o charakterze drzewiastym (np. przy obiegu korespondencji oraz prowadzeniu spraw). UWAGA: W związku z możliwością wykorzystania infrastruktury publikacyjnej do przechowywania dużych wolumenów danych, mechanizm powinien udostępniać API programistyczne, pozwalające na wykonywanie operacji CRUD oraz zarządzanie uprawnieniami Metody zarządzania uprawnieniami Zarządzanie uprawnieniami w obszarach z aktywowaną publikacją treści do jednostek organizacyjnych nie może być oparte na grupach AD i grupach SharePoint. Samo przypisanie pracownika do konkretnego węzła w strukturze organizacyjnej powinno wyznaczać jego kontekst uprawnień w roli czytelnika. Uprawnienia edytora/zatwierdzającego wymagają dodatkowo określenia roli użytkownika w konkretnym module. Para (miejsce w strukturze, rola) wyznacza więc kontekst uprawnień użytkownika i dzięki temu nie jest już konieczne konfigurowanie grup AD dla wielu poziomów struktury organizacyjnej i wielu modułów. W opisanym modelu nadawanie uprawnień do odczytu treści sprowadza się do: Przydzielenia każdego użytkownika do węzła struktury organizacyjnej Wyznaczenia użytkowników w rolach edytora/zatwierdzającego w istniejących modułach, na określonych poziomach struktury organizacyjnej Dodatek E Silnik przepływu pracy Silnikiem przepływu pracy bazować musi na Windows Workflow Foundation. Poniżej zamieszczano kluczowe informacje o sposobie działania Zadania przepływu pracy W kolejnych krokach przepływu pracy system przydziela użytkownikom wynikającym z konfiguracji przepływu zadania. Zadanie przydzielane jest zawsze personalnie do konkretnego użytkownika, a dodatkowo może być możliwe do wykonania przez innych użytkowników/grupy. 27

28 Ukończenie zadania oznacza zawsze wykonanie pewnej akcji związanej z zadaniem (np. zatwierdzenie urlopu, zatwierdzenie zamówienia). Z każdym zadaniem może być powiązana jedna lub wiele akcji (np. zatwierdzenie urlopu lub odrzucenie urlopu). Każde zadanie przydzielane przez system powinno posiadać akcję Deleguj pozwalającą na przekierowanie zadania do innej osoby z wymaganym komentarzem. Zadanie może być oddelegowane do każdego użytkownika systemu bez ograniczeń. Każda akcja podejmowana na zadaniu może być opatrzona komentarzem. Oprócz wyboru akcji, zadanie może wymagać od użytkownika dostarczenia dodatkowych danych (np. opis faktury). Dane dostarczone w zadaniu są przepisywane do atrybutów obiektu, na którym uruchomiono przepływ pracy oznacza to, że obiekt nigdy nie jest modyfikowany przez użytkownika bezpośrednio, a jedynie przez system po ukończeniu przez użytkownika zadania Uprawnienia Zastosowany model uprawnień zakłada: Nadanie uprawnień odczytu do obiektu wraz z przydzieleniem dowolnego, dotyczącego go zadania Nadanie uprawnień edycji do zadania osobie, do której zostało przydzielone bezpośrednio Nadanie (opcjonalne) uprawnień edycji do zadania dodatkowym osobom wynikającym z konfiguracji procesu Nadanie (opcjonalne) uprawnień odczytu do zadania dodatkowym osobom wynikającym z konfiguracji procesu Powyższy model uprawnień zostaje nałożony na statyczne uprawnienia listy i obiektów SharePoint. Oznacza, to, że osoby z uprawnieniami do wglądu bądź edycji obiektów zachowują swoje uprawnienia w trakcie działania przepływu pracy Powiadomienia o zadaniach Każde z zadań przydzielanych przez workflow generuje powiadomienie mailowe zawierające podstawowe dane zadania, tj. jego tytuł i opis, wraz z łączem prowadzących do formularza edycji zadania Delegacja zadań Niezależnie od akcji dostępnych na zadaniu przepływu pracy, każde z zadań posiada opcję Deleguj, dodawaną automatycznie. Opcja ta pozwala na przydzielenie zadania innemu, dowolnemu użytkownikowi systemu z wymaganym uzasadnieniem decyzji. Delegowanie zadania generuje maila do osoby, do której zadanie zostało oddelegowane. 28

29 Komentarze Każda akcja workflow może być skomentowana. W całym systemie przyjęta zostanie zasada, że akcje pozytywne (np. Opisz, Zaakceptuj) pozwalają na wprowadzenie komentarza, a akcje negatywne (np. Zwróć do poprawy, Odrzuć) wymagają podania komentarza Zastępstwa urlopowe Obsługa zastępstw urlopowych pozwala wskazać w systemie kalendarz z informacjami o urlopach. System realizuje następujący algorytm zastępstw urlopowych: 1. Sprawdź czy pracownik, do którego przydzielane jest zadanie znajduje się na urlopie w całym terminie zadania a. Jeśli nie, przydziel zadanie. b. Jeśli tak i. Sprawdź czy został wybrany zastępca 1. Jeśli tak, pobierz zastępcę i wróć do pkt Jeśli nie, pobierz przełożonego i wróć do pkt. 1 Jeśli powyższy algorytm nie jest w stanie wybrać użytkownika (każdy jest na urlopie bądź zastępcy zostali wybrani krzyżowo ), zadanie kierowane jest do administratora witryny i musi być ręcznie przekierowane do odpowiedniej osoby Edytor przepływu Silnik przepływu pracy powinien dostarczać graficzny edytor pozwalający co najmniej na: Definiowanie kroków przepływu pracy Definiowanie kolejności kroków z możliwością nawrotów Każdy z kroków przepływu pracy powinien umożliwiać konfigurację: Danych podstawowych zadania: o Tytułu tworzonego zadania z możliwością umieszczenia w tytule wartości z kolumny obiektu, na którym uruchomiony jest przepływ pracy o Opisu tworzonego zadania z możliwością umieszczenia w tytule wartości z kolumny obiektu, na którym uruchomiony jest przepływ pracy o Daty rozpoczęcia zadania z możliwością umieszczenia wartości z kolumny obiektu, na którym uruchomiony jest przepływ pracy oraz przesunięcia w tył/przód o określoną liczbę dni o Daty zakończenia zadania z możliwością umieszczenia wartości z kolumny obiektu, na którym uruchomiony jest przepływ pracy oraz przesunięcia w tył/przód o określoną liczbę dni 29

30 o Stanu przepływu pracy w tym kroku Sposobu wyboru osoby wykonującej zadanie: o Wprowadzenie loginu AD o Pobranie użytkownika z pola obiektu, na którym działa przepływy pracy o Pobranie użytkownika z nazwanej roli (np. Rektor) Dodatkowych osób/grup mających uprawnienia do wykonania zadania Wartości pól z obiektu, na którym działa przepływ dostępnych na zadaniu. Dla każdego pola określić można o Tryb (wyświetlanie/edycja) o Wymagalność o Pozycja na formularzu zakłada się, że formularz posiada 4 kolumny. Pole może zajmować od 1 do 4 kolumn Akcje możliwe do wykonania na zadaniu, dla każdej akcji możliwe jest określenie: o Nazwy akcji o Wartości pól z obiektu, na którym działa przepływ dostępnych na akcji (dodatkowo, oprócz pól na zadaniu) o Niestandardowych rozszerzeń programistycznych (oprogramowanych w.net) wykonywanych przed/po akcji 2.6. Dodatek F Moduł OCR Moduł OCR służy do rozpoznawania treści dokumentów oraz do ekstrakcji z nich metadanych. Kluczowym elementem ekstrakcji są Definicje dokumentów, które za pomocą reguł określają, w których miejscach dokumentu znajdują się poszczególne metadane. Moduł OCR powinien składać się z dwóch części: Graficzny edytor do przygotowywania Definicji dokumentów Silnik OCR, który korzysta z definicji i przetwarza dokumentu Definicje powinny być przechowywane w centralnym repozytorium i powinny być możliwe do wykorzystanie w dowolnym obszarze portalu. 30

31 UWAGA: W związku z możliwością wykorzystania modułu OCR w ramach procesów (np. podczas rejestracji korespondencji przychodzącej) moduł powinien udostępniać API programistyczne, pozwalające na zlecenie przetwarzania dokumentu przez inne mechanizmy Dodatek G Komponent do filtrowania Komponent powinien dostarczyć funkcjonalność filtrowania widoków list. Dzięki niej możliwe będzie dodanie na stronę widoku listy komponentu pozwalającego filtrować dane na podstawie kryteriów określonych przez użytkownika. Komponent ma pozwolić określić, na jakich kolumnach zostanie zapewniona możliwość filtrowania. Wymagane jest wsparcie dla następujących typów kolumn: Wiersz tekstu, Użytkownik, Liczba, Wiele wierszy tekstu, Data, Taksonomia. Filtry dla kolumn typów Wiersz tekstu, Liczba i Użytkownik powinny być wyświetlane w nagłówkach kolumn widoku. Pozostałe filtry są wyświetlane w sekcji powyżej widoku listy. Poniższy ekran prezentuje przykładowy wygląd komponentu. Rysunek 46 Przykładowy wygląd komponentu do filtrowania listy 31

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Spis treści 1. Wstęp... 2. Dostęp do Portalu Wymiany Wiedzy... 2.1. Główna strona projektu... 2.2. Główna strona portalu... 3. Rejestracja na Portalu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Olga M. Londer Penelope Coventry Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie...ix O autorkach...xvii Podziękowania...xviii

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja aplikacji... 3 Pobranie kodów InPost... 3 Konfiguracja opłat za przesyłkę... 4 Automatyczne oznaczanie przesyłek typu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: CMS

WellCommerce Poradnik: CMS WellCommerce Poradnik: CMS Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce które służą do zarządzania treścią - aktualnościami, stronami statycznymi i ankietami w Twoim sklepie internetowym.

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.6 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Wersjonowanie załączników... 2 Widoki list...

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o.

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o. STRONA GŁÓWNA ` Usługa earchiwizacja.pl przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Wykorzystuje zasadę przetwarzania danych w chmurze. Pozwala to na dostęp do własnej bazy dokumentów

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak korzystać z kalendarza sprawdzianów i kartkówek? Kalendarz sprawdzianów i kartkówek dostępny jest w module Dziennik i służy do wpisywania zapowiadanych w oddziale sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

InPro RCP WEB moduł sieciowy do oprogramowania InPro RCP

InPro RCP WEB moduł sieciowy do oprogramowania InPro RCP InPro RCP WEB moduł sieciowy do oprogramowania InPro RCP InPro RCP Web InPro RCP Web jest systemem napisanym w technologi webowej. Umożliwia zdalne połączenie przez przeglądarkę internetową z bazą InPro

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. systemu BIP

Instrukcja użytkownika. systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 3 1.3. Słownik skrótów... 5 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY - PIERWSZE KROKI

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY - PIERWSZE KROKI Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.30.0 1 grudnia 2014 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w usługach dodatkowych Komentarz: Liczba stron: 24 Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce Opis zmian dla Pulpitów enova365 w wersjach: 12.1 (12.1.6192) i 12.0 (12.0.6137) (Pulpity HR, Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, Workflow w Pulpitach) Przed rozpoczęciem pracy z programem

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze Instrukcja obsługi systemu Exchange Funkcja - Kalendarze Spis treści a. Tworzenie kalendarzy... 2 b. Dodawanie terminów spotkań, wydarzenia cykliczne... 3 c. Organizowanie spotkań z innymi użytkownikami...

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie korespondencją

Zarządzanie korespondencją Zarządzanie korespondencją Aby korzystać z systemu należy: mieć dostęp do internetu uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox) Informację od konsultanta EAT adres internetowy login hasło startowe adres

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać ze składników Web Part witryny SharePoint

Jak korzystać ze składników Web Part witryny SharePoint Jak korzystać ze składników Web Part witryny SharePoint Autorstwo: Praca została wykonana przez uczniów ZST im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, pod nadzorem Artura Rudnickiego. SharePoint SharePoint to

Bardziej szczegółowo

Ekran główny lista formularzy

Ekran główny lista formularzy Administracja modułem formularzy dynamicznych Konfigurator formularzy dynamicznych Funkcjonalność konfiguratora formularzy dynamicznych pozwala administratorowi systemu na stworzenie formularza, w którym

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo