Micro CMS e-science.pl Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Micro CMS e-science.pl Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Micro CMS e-science.pl Podręcznik użytkownika

2 Tytuł: Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0 Polska, Wrocław Uznanie autorstwa-użycie Oznacza to, że wszystkie zawarte nim treści można kopiować i wykorzystywać do celów niekomercyjnych, a także tworzyć na ich podstawie utwory zależne pod warunkiem podania autora i nazwy licencjonodawcy oraz udzielania na utwory zależne takiej samej licencji. Tekst licencji jest dostępny pod adresem: Licencjonodawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Wybrzeże Wyspiańskiego Wrocław siedziba: pl. Grunwaldzki 9, bud. D-2 tel , fax www: Podręcznik powstał podczas realizacji projektu Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe w okresie od do r. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz budżetu Państwa (nr POIG /13).

3 Spis treści 1 Wstęp Aktywacja usługi Logowanie Tryb edycji usługi Micro CMS Micro CMS w 5 minut Nazwa strony Logo lub zdjęcie zespołu Podstawowe informacje o zespole Badania, publikacje, projekty, osoby Laboratoria i powiązane osoby Oferta i powiązane osoby Przegląd funkcjonalności Edycja wyglądu Edycja treści Organizacja podstron Edycja podstron Strona główna Informacje Laboratoria Sprzęt laboratoryjny Oferta Tworzenie nowej podstrony Załączanie pliku Korzystanie ze słownika słów kluczowych

4

5 Rozdział 1 Wstęp Micro CMS e-science.pl to usługa umożliwiająca zespołom zarejestrowanym na platformie e-science.pl prezentowanie innym użytkownikom platformy informacji o zespole. Wśród udostępnianych informacji mogą znaleźć się: tematyka badań, dane kontaktowe, informacje o wykorzystywanym sprzęcie i laboratoriach, oferta badawcza. W celu stworzenia oferty zespołowi udostępniana jest strona usługi Micro CMS pod określonym adresem typu Oferty są widoczne dla innych użytkowników platformy pod tym adresem. Poszczególne elementy oferty (laboratoria, sprzęt, opis oferty) są również wyszukiwalne na stronie e-science.pl w sekcji Oferty zespołów (rys. 1.1). Rys. 1.1: Oferty zespołów na platformie e-science.pl. 1.1 Aktywacja usługi Usługę Micro CMS aktywuje się na wniosek kierownika zespołu. Aby uzyskać dostęp do usługi kierownik powinien zgłosić takie zapotrzebowanie pod adresem W zgłoszeniu należy podać: nazwę zespołu, listę osób, które mają być uprawnione do edycji oferty zespołu (listę tę można później modyfikować poprzez kontakt pod adresem opcjonalnie - sugerowany adres oferty w domenie e-science.pl.

6 1 Wstęp Po aktywacji usługi pod wskazanym adresem możliwe jest tworzenie oferty zespołu. Widok usługi po aktywacji pokazany jest na rysunku 1.2. Rys. 1.2: Widok świeżo aktywowanej usługi Micro CMS. 1.2 Logowanie Ofertę w usłudze Micro CMS mogą edytować tylko użytkownicy wskazani przez kierownika zespołu. Aby edytować ofertę należy zalogować się na stronie usługi (rys. 1.2). Adres tej strony kierownik zespołu otrzymuje po zgłoszeniu zapotrzebowania na usługę Micro CMS (sekcja 1.1). Po kliknięciu w link Login, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu (rys. 1.2) użytkownik jest przenoszony do ekranu logowania e-science.pl (rys. 1.3). Rys. 1.3: Logowanie do usługi Micro CMS. Po zalogowaniu uprawniony użytkownik znajduje się w trybie edycji usługi. 6 Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika

7 1.3 Tryb edycji usługi Micro CMS 1.3 Tryb edycji usługi Micro CMS Widok usługi Micro CMS dla zalogowanego użytkownika, w którym możliwa jest edycja oferty zespołu (rys. 1.4), składa się z dwóch paneli: panel górny, umożliwiający edycję oferty, panel główny, w którym wyświetla się podgląd oferty. Widok oferty składa się z: tytułu strony, menu podstron oraz z panelu, zawierającego treść wybranej podstrony. Rys. 1.4: Widok edycji usługi Micro CMS. Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika 7

8

9 Rozdział 2 Micro CMS w 5 minut Niniejsza sekcja przedstawia podstawowe funkcjonalności oferowane przez usługę Micro CMS. 2.1 Nazwa strony Aby ustawić nazwę strony zespołu należy kliknąć w link Zmień wygląd, znajdujący się w górnym panelu usługi (rys. 2.1). Rys. 2.1: Panel górny usługi Micro CMS - tryb edycji. Po kliknięciu w ten link wyświetla się formularz edycji wyglądu CMS (rys. 2.2). Rys. 2.2: Formularz edycji wyglądu.

10 2 Micro CMS w 5 minut Tytuł strony można zmienić w polu Tytuł strony znajdującym się na samym dole. 2.2 Logo lub zdjęcie zespołu Aby na stronie zespołu widoczne było logo zespołu, wystarczy je załadować w formularzu przedstawionym w powyższej sekcji ( 2.1) w polu Logo. Alternatywnie można załadować zdjęcie zespołu. 2.3 Podstawowe informacje o zespole W celu dodania informacji o zespole w usłudze Micro CMS należy kliknąć w link Edytuj podstrony (rys. 2.1). Spowoduje to otwarcie okna edycji oferty (rys. 2.3). Rys. 2.3: Okno edycji oferty. Podstawowe informacje o zespole (dane kontaktowe, informacje o kierowniku, adres strony WWW) można dodać na podstronie Strona główna. W celu jej edycji należy kliknąć w ikonę ołówka, znajdującą się przy tej podstronie (rys. 2.4). Rys. 2.4: Edycja podstrony. 10 Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika

11 Formularz edycji strony głównej widoczny jest na rys Badania, publikacje, projekty, osoby Rys. 2.5: Edycja strony głównej. Po zmianie danych należy je zapisać. 2.4 Badania, publikacje, projekty, osoby W celu dodania bardziej szczegółowych informacji o działalności zespołu należy w oknie edycji oferty (rys. 2.3) kliknąć w ikonę ołówka przy podstronie Informacje. Częściowy widok edycji tej strony przedstawia rys Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika 11

12 2 Micro CMS w 5 minut Rys. 2.6: Edycja strony Informacje. Na stronie Informacje można umieścić m.in. następujące dane. Kilkuzdanowy opis działalności zespołu - należy umieścić go w polu Opis zespołu w sekcji Informacje. Tekst można formatować za pomocą dostępnych narzędzi. Publikacje - w sekcji Publikacje można zamieścić listę dotychczasowych publikacji zespołu. Publikacje można dodawać za pomocą przycisku Dodaj nową publikację. Projekty - w sekcji Projekty można podać informacje o projektach realizowanych przez zespół. Przycisk Dodaj nowy projekt umożliwia zamieszczenie krótkiego opisu projektu. Osoby związane z zespołem - w sekcji Członkowie zespołu można podać informacje o osobach zaangażowanych w pracę zespołu. Można tam stworzyć listę osób wraz z ich danymi kontaktowymi (adres , numer telefonu) oraz informacją o przynależności do instytucji naukowej. Informacje o członkach zespołu można zamieszczać za pomocą formularza dostępnego pod przyciskiem Dodaj nową osobę. 2.5 Laboratoria i powiązane osoby Laboratoria zespołu prezentowane są na podstronie Laboratoria. Po wejściu w tryb edycji podstrony użytkownik może stworzyć opis nowego laboratorium za pomocą przycisku Dodaj nowe laboratorium (rys. 2.7). Rys. 2.7: Edycja strony Laboratoria. 12 Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika

13 2.6 Oferta i powiązane osoby Formularz tworzenia laboratorium składa się z m.in. następujących elementów: Nazwa laboratorium - krótkie pole tekstowe, Kierownik - należy wybrać kierownika laboratorium spośród listy osób uprzednio zdefiniowanych jako członkowie zespołu, Członkowie zespołu - również wybieralni z listy, Domena badań - pole umożliwiające szerszy opis badań realizowanych w laboratorium, Słowa kluczowe - należy je wybrać z bazy słów kluczowych. Ponadto górna sekcja Dodaj nowy obiekt umożliwia dodanie do zespołu informacji o nowych osobach, które widoczne będą na podstronie Informacje i które będzie można wyszukać w trakcie np. definiowania kierownika laboratorium. W sekcji tej można również dodać nowe elementy do bazy słów kluczowych, za pomocą których będzie można później oznaczyć laboratorium. Częściowy widok formularza tworzenia nowego laboratorium widoczny jest na rysunku 2.8. Rys. 2.8: Dodawanie nowego laboratorium. 2.6 Oferta i powiązane osoby Podstrona Oferta służy zaprezentowaniu oferty naukowej zespołu, pogrupowanej według tematów badawczych. Każda oferta powinna zawierać informacje o tematyce, a także o osobie odpowiadającej za tę ofertę. Oferta może być skierowana do konkretnego odbiorcy, może także obowiązywać jedynie w określonym czasie. Istnieje również opcja powiązania oferty ze słowami kluczowymi. Formularz edycji oferty zespołu jest widoczny na rysunku 2.9. Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika 13

14 2 Micro CMS w 5 minut Rys. 2.9: Formularz edycji podstrony Oferta. Po kliknięciu przycisku Dodaj nową ofertę użytkownik może stworzyć nowy element oferty zespołu. Ważniejsze pola w formularzu to: Krótki opis - temat oferty, Opis - dłuższy opis, formatowalny, Osoby - osoby odpowiedzialne za ofertę można wybierać z listy osób zaangażowanych w pracę zespołu, Słowa kluczowe - należy je wybrać spośród istniejących w bazie. Tę część formularza tworzenia oferty tematycznej pokazuje rysunek Rys. 2.10: Tworzenie nowego elementu oferty zespołu. Formularz ten pozwala także na szybkie dodanie nowych osób powiązanych z zespołem, a także słów kluczowych. Te elementy można po dodaniu od razu wybrać w części formularza pozwalającej na stworzenie oferty. 14 Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika

15 Rozdział 3 Przegląd funkcjonalności Zalogowany użytkownik usługi Micro CMS ma możliwość dodania lub zmiany treści oferty, jak również może dokonywać zmian wyglądu oferty. 3.1 Edycja wyglądu Aby zmienić wygląd strony zespołu należy kliknąć w link Zmień wygląd, znajdujący się w górnym panelu usługi (rys. 3.1). Rys. 3.1: Panel górny usługi Micro CMS - tryb edycji. Po kliknięciu w ten link wyświetla się formularz edycji wyglądu CMS (rys. 3.2). Rys. 3.2: Formularz edycji wyglądu.

16 3 Przegląd funkcjonalności Można tam edytować następujące elementy wyglądu oferty: układ strony, kolorystyka, logo - można załadować obrazek, zdjęcie zespołu, tytuł strony. 3.2 Edycja treści W celu edycji treści oferty CMS należy kliknąć w link Edytuj podstrony (rys. 3.1). Spowoduje to otwarcie okna edycji oferty (rys. 3.3). Rys. 3.3: Okno edycji oferty. Treść oferty CMS jest uporządkowana w podstrony, widoczne dla użytkownika jako menu oferty (rys. 3.4). Rys. 3.4: Menu oferty CMS widoczne dla użytkownika - podstrony. 16 Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika

17 3.2 Edycja treści W oknie edycji oferty (rys. 3.3) możliwe jest: zarządzanie organizacją podstron dodawanie i edycja podstron Organizacja podstron Domyślnie w usłudze CMS zdefiniowane są następujące podstrony: Strona główna, Informacje, Laboratoria, Sprzęt laboratoryjny, Oferta, Spośrod nich trzy (Strona główna, Informacje i Oferta) są widoczne domyślnie. Widoczność podstron można włączać i wyłączać. Służy do tego ikona oka. Można także wybrać podstronę, która będzie prezentowana domyślnie po wejściu na stronę zespołu. W celu wybrania podstrony domyślnej należy ją zaznaczyć w kolumnie po prawej stronie. Zmiana kolejności podstron jest możliwa po kliknięciu przycisku Zmień kolejność Edycja podstron Każda z istniejących domyślnie podstron posiada właściwą sobie strukturę, w ramach której można tworzyć ofertę CMS. Aby edytować istniejącą podstronę należy użyć ikony ołówka, znajdującej się przy danej podstronie w oknie edycji oferty (rys. 3.5). Rys. 3.5: Edycja podstrony. Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika 17

18 3 Przegląd funkcjonalności Strona główna Strona główna umożliwia zamieszczenie podstawowych informacji o zespole: danych adresowych, informacji o kierowniku wraz z numerem kontaktowym oraz adresu strony WWW (rys. 3.6). Rys. 3.6: Edycja strony głównej. Strona główna widoczna dla użytkownika pokazana jest na rysunku 3.7. Rys. 3.7: Widok strony głównej dla użytkownika. 18 Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika

19 3.2 Edycja treści Informacje Czę- Strona Informacje pozwala na zaprezentowanie działalności naukowej zespołu. ściowy widok edycji tej strony przedstawia rys Rys. 3.8: Edycja strony Informacje. Strona Informacje składa się z następujących elementów. Informacje - sekcja pozwalająca na wprowadzenie kilkuzdaniowego opisu działalności zespołu. Aby dodać opis należy zamieścić tekst w polu Opis zespołu. Tekst można formatować za pomocą dostępnych narzędzi. Procedury - w tej sekcji można zamieścić informacje o procedurach wypracowanych przez zespół. Procedurę można dodać za pomocą przycisku Dodaj nową procedurę w sekcji Dodaj nowy obiekt. Rekord procedury składa się z opisu oraz linka do repozytorium. Publikacje - lista publikacji zespołu. Publikacje można dodawać za pomocą przycisku Dodaj nową publikację. Rekord publikacji zawiera jej opis, link i DOI. Projekty - lista projektów realizowanych przez zespół. Przycisk Dodaj nowy projekt umożliwia zamieszczenie krótkiego opisu projektu. Członkowie zespołu - sekcja służy do prezentacji listy osób zaangażowanych w pracę zespołu. Umożliwia ona stworzenie listy osób wraz z ich danymi kontaktowymi (adres , numer telefonu) oraz informacją o przynależności do instytucji naukowej. Informacje o członkach zespołu można zamieszczać za pomocą formularza dostępnego pod przyciskiem Dodaj nową osobę. Kategorie - ta sekcja pozwala na wybranie dziedziny nauki, obejmującej zakres działalności zespołu. Kategorie można dodawać za pomocą przycisku Dodaj nową kategorię. Dla każdego z elementów na powyższej liście (z wyjątkiem sekcji Informacje) można ustalić, czy będzie widoczny dla użytkownika oglądającego ofertę zespołu. Elementy te można również edytować i usuwać. Służą do tego odpowiednio ikony ołówka i kosza. Widok przykładowej strony z informacjami widoczny jest na rysunku 3.9. Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika 19

20 3 Przegląd funkcjonalności Rys. 3.9: Widok strony Informacje. Laboratoria Podstrona Laboratoria ma na celu prezentowanie informacji o laboratoriach tworzonych przez zespół. Po wejściu w tryb edycji podstrony widoczna jest lista zdefiniowanych wcześniej laboratoriów, zawierająca możliwość edycji lub usuwania elementów, oraz przycisk Dodaj nowe laboratorium, pozwalający na stworzenie laboratorium (rys. 3.10). Rys. 3.10: Edycja strony Laboratoria. Formularz tworzenia laboratorium składa się z następujących elementów: Nazwa laboratorium - krótkie pole tekstowe, Kierownik - należy wybrać kierownika laboratorium spośród listy osób uprzednio zdefiniowanych jako członkowie zespołu, Członkowie zespołu - również wybieralni z listy, Domena badań - pole umożliwiające szerszy opis badań realizowanych w laboratorium, Akredytacje - można zamieścić informacje o akredytacji, Słowa kluczowe - należy je wybrać z bazy słów kluczowych. 20 Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika

21 3.2 Edycja treści Ponadto górna sekcja Dodaj nowy obiekt umożliwia dodanie do zespołu informacji o nowych osobach, które widoczne będą na podstronie Informacje i które będzie można wyszukać w trakcie np. definiowania kierownika laboratorium. W sekcji tej można również dodać nowe elementy do bazy słów kluczowych, za pomocą których będzie można później oznaczyć laboratorium. Częściowy widok formularza tworzenia nowego laboratorium widoczny jest na rysunku Rys. 3.11: Dodawanie nowego laboratorium. Strona Laboratoria widoczna dla użytkownika pokazana jest na rysunku Zawiera ona listę laboratoriów, której elementy można rozwijać. Rys. 3.12: Widok strony Laboratoria. Sprzęt laboratoryjny Na tej podstronie można zamieścić informacje o sprzęcie, którym dysponuje zespół. Po wejściu w tryb edycji podstrony widoczna jest lista sprzętu zespołu. Elementy na tej liście można edytować lub usuwać. Można również zdefiniować nowy sprzęt za pomocą przycisku Dodaj nowy sprzęt (rys. 3.13). Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika 21

22 3 Przegląd funkcjonalności Rys. 3.13: Edycja strony Sprzęt laboratoryjny. W menu dodawania nowego sprzętu zespołu możliwy jest wybór sprzętu wcześniej wprowadzonego na listę narzędzia CMS lub zdefiniowanie sprzętu spoza tej listy (rys. 3.14). Zdefiniowanie nowego sprzętu powoduje jednoczesne dodanie informacji o tym sprzęcie do listy dostępnej w narzędziu CMS dla innych użytkowników. Rys. 3.14: Dodawanie nowego sprzętu. Do wyboru sprzętu z listy służy sekcja Wybór sprzętu. W celu zdefiniowania nowego sprzętu należy kliknąć przycisk Dodaj nowy sprzęt. Formularz definiowania nowego sprzętu zawiera następujące pola: nazwa, typ, model, producent, data wydania, opis / dane techniczne. Widok strony Sprzęt dla użytkownika jest analogiczny do widoku laboratoriów; zawiera on listę sprzętu zespołu, której poszczególne elementy można rozwinąć (rys. 3.15). 22 Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika

23 3.2 Edycja treści Rys. 3.15: Widok podstrony Sprzęt dla użytkownika. Oferta Podstrona Oferta służy zaprezentowaniu oferty naukowej zespołu, pogrupowanej według tematów badawczych. Każda oferta powinna zawierać informacje o tematyce, a także o osobie odpowiadającej za tę ofertę. Oferta może być skierowana do konkretnego odbiorcy, może także obowiązywać jedynie w określonym czasie. Istnieje również opcja powiązania oferty ze słowami kluczowymi. Formularz edycji oferty zespołu jest widoczny na rysunku Rys. 3.16: Formularz edycji podstrony Oferta. Formularz zawiera listę wcześniej zdefiniowanych elementów oferty z możliwością ich edycji lub usuwania, a także przycisk Dodaj nową ofertę, umożliwiający zdefiniowanie kolejnego oferowanego elementu. Po kliknięciu przycisku Dodaj nową ofertę użytkownik może stworzyć nowy element oferty zespołu. Pola dostępne w formularzu to: Krótki opis - temat oferty, Opis - dłuższy opis, formatowalny, Osoby - osoby odpowiedzialne za ofertę można wybierać z listy osób zaangażowanych w pracę zespołu, Odbiorca - pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie informacji o grupie docelowej oferty, Obowiązuje od, Obowiązuje do - w tych polach można określić zakres dat obowiązywania oferty, Słowa kluczowe - należy je wybrać spośród istniejących w bazie. Tę część formularza tworzenia oferty tematycznej pokazuje rysunek Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika 23

24 3 Przegląd funkcjonalności Rys. 3.17: Tworzenie nowego elementu oferty zespołu. Formularz ten pozwala także na szybkie dodanie nowych osób powiązanych z zespołem, a także słów kluczowych. Te elementy można po dodaniu od razu wybrać w części formularza pozwalającej na stworzenie oferty. Widok oferty dla użytkownika jest podobny jak w przypadku podstron Laboratoria i Sprzęt Tworzenie nowej podstrony Do stworzenia nowej podstrony służy przycisk w oknie edycji oferty (rys. 3.3). Kliknięcie w niego powoduje otwarcie formularza tworzenia nowej podstrony (rys. 3.18). 24 Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika

25 3.2 Edycja treści Rys. 3.18: Formularz tworzenia nowej podstrony. Można tam stworzyć stronę za pomocą podstawowych narzędzi edytorskich, a także nadać jej nazwę, która będzie widoczna w menu podstron oferty. Można także ustawić jej widoczność Załączanie pliku W oknie edycji oferty (rys. 3.3) dostępny jest także przycisk. Umożliwia on załadowanie pliku, który będzie dostępny publicznie i będzie go można wykorzystać np w opisie zespołu. Ładowanie pliku jest pokazane na rys Rys. 3.19: Ładowanie pliku. Załadowany plik pojawi się na liście plików wraz z adresem URL. Adres ten można wykorzystać w polach opisowych usługi CMS, np w polu Opis zespołu dostępnym w widoku edycji podstrony Informacje (sekcja 3.2.2). Plik można wstawić za pomocą przycisków: Odnośnik, Grafika lub Wideo (rys. 3.20). Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika 25

26 3 Przegląd funkcjonalności Rys. 3.20: Wstawianie odnośnika do pliku w opisie zespołu. W odpowiednim miejscu formularza należy wstawić URL pliku Korzystanie ze słownika słów kluczowych Usługa Micro CMS zawiera słownik słów kluczowych, które mogą być używane do oznaczania obiektów. Słownik ten może być rozszerzany przez zalogowanych użytkowników usługi. Możliwość korzystania z słów kluczowych oraz dodawania nowych elementów do słownika pojawia się w sekcjach Laboratoria ( 3.2.2) i Oferta ( 3.2.2). Oznaczanie laboratorium lub elementu oferty za pomocą słów kluczowych ze słownika jest możliwe w polu Słowa kluczowe w formularzu edycji laboratorium lub elementu oferty (patrz sekcje i 3.2.2), rys Rys. 3.21: Pole Słowa kluczowe. Po kliknięciu w to pole użytkownik może wybrać słowa kluczowe z pojawiającej się listy (rys. 3.22). Rys. 3.22: Wybór słów kluczowych. Możliwe jest również dodanie nowego słowa kluczowego do słownika. Służy do tego przycisk Dodaj nowe słowo kluczowe w sekcji Dodaj nowy obiekt (rys. 3.23). 26 Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika

27 3.2 Edycja treści Rys. 3.23: Sekcja Dodaj nowy obiekt. Po kliknięciu przycisku Dodaj nowe słowo kluczowe użytkownik jest przenoszony do formularza tworzenia nowego słowa kluczowego (rys. 3.24). Rys. 3.24: Sekcja Dodawanie nowego słowa kluczowego. Słownik słów kluczowych jest globalny, dlatego nowo dodane słowo kluczowe będzie widoczne dla wszystkich użytkowników usługi i będzie mogło być wybierane także przez zalogowanych członków innych zespołów. Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika 27

28

Zarządzanie zespołem w e-science.pl. Podręcznik użytkownika

Zarządzanie zespołem w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zespołem w e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Zarządzanie zespołem w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Książka adresowa w e-science.pl. Podręcznik użytkownika

Książka adresowa w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Książka adresowa w e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Książka adresowa w e-science.pl. Podręcznik użytkownika. Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na tych samych

Bardziej szczegółowo

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Notatnik elektroniczny w e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

VPN e-science.pl Podręcznik użytkownika

VPN e-science.pl Podręcznik użytkownika VPN e-science.pl Podręcznik użytkownika listings Tytuł: VPN e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0 Polska,

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Spis treści 1. Wstęp... 2. Dostęp do Portalu Wymiany Wiedzy... 2.1. Główna strona projektu... 2.2. Główna strona portalu... 3. Rejestracja na Portalu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Strona startowa Z poziomu strony głównej mogą Państwo korzystać z menu mieszczącego się po lewej stronie serwisu, lub przemieszczać się za pomocą klawiszów na

Bardziej szczegółowo

Ankiety w e-science.pl. Podręcznik użytkownika

Ankiety w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Ankiety w e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Ankiety w e-science.pl. Podręcznik użytkownika. Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK 1 1. Logowanie Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań musimy zalogować się do systemu. Aby zalogować się na stronie można kliknąć lub skopiować link:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38).

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). 2. Projektant menu Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). Rys. 2.1. Menu/mainmenu Dostęp do istniejących

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC I.Nawigacja / Poruszanie się pomiędzy działami. Po zalogowaniu na panel należy wybrać do którego działu chcemy wprowadzić zmiany. Lista z działami znajduję po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

WebkampShop. Instrukcja obsługi sklepu internetowego

WebkampShop. Instrukcja obsługi sklepu internetowego WebkampShop Instrukcja obsługi sklepu internetowego 1 Zawartość 1. Logowanie... 5 Logowanie do panelu administracyjnego... 5 Przypomnienie hasła... 5 2. Opcje panelu administracyjnego... 6 3. Start...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Internetowy system administrowania pracami dyplomowymi na Politechnice Opolskiej. Instrukcja dla studenta.

Internetowy system administrowania pracami dyplomowymi na Politechnice Opolskiej. Instrukcja dla studenta. Internetowy system administrowania pracami dyplomowymi na Politechnice Opolskiej. Instrukcja dla studenta. 1. Strona główna. Na stronie głównej znajdują się informacje o stanie systemu. Jeżeli w chwili

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa MWSLiT

Platforma e-learningowa MWSLiT Platforma e-learningowa MWSLiT Instrukcja dla prowadzących 1. Informacje ogólne Aby korzystać z platformy e-learningowej, należy posiadać indywidualne konto, które tworzy administrator. Wszystkie niezbędne

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby W tym dokumencie pokażemy wam jak stworzyć dokument oraz prezentację wykorzystując do tego możliwości,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA REDAKTORÓW Modułu ANKIETY v 3.0 WWW.CONCEPTINTERMEDIA.PL 1 1. WPROWADZENIE Rys. 1 Widok modułu ankiet od strony Internauty (pytanie) Rys.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05/Z7 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Tworzenie własnej witryny WWW - Zadanie 7 (D1) Zadanie 7 Modyfikowanie właściwości

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER Aby zarejestrować swoją drukarnię w systemie należy wybrać link rejestracji na stronie lub połączyć się bezpośrednio z linkiem: system.printing-center.pl/customers/register_owner

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 Witam serdecznie. Poniżej przedstawię w jaki sposób tworzyć formularze w programie WORD 2007. Poprzednie wersje programu WORD 2007 również udostępniały opcję tworzenia formularzy,

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Spis treści 1 Logowanie do panelu redagowania treści 1 2 Uwagi dotyczące panelu administratora 1 3 Dodanie nowej informacji bieżącej 2 4 Redagowanie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B b2b.polishtextilegroup.com

Instrukcja obsługi platformy B2B b2b.polishtextilegroup.com Instrukcja obsługi platformy B2B b2b.polishtextilegroup.com Spis treści 1. Miejsce docelowe platformy 2 2. Logowanie na platformę 3 2.1. Wygenerowanie nowego hasła 3 3. Poruszanie się po platformie 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Profesal Mobile. Profesal Mobile Podręcznik użytkownika

Profesal Mobile. Profesal Mobile Podręcznik użytkownika Profesal Mobile Profesal Mobile Podręcznik użytkownika Wersja dokumentacji 1.11/ 17.08.2016 Zawartość Informacje ogólne... 3 Logowanie... 4 Strona główna... 5 Wyszukiwarka... 6 Widok firmy... 7 Widok pracownika...

Bardziej szczegółowo

JAK EDYTOWAĆ MULTIMEDIA W KREATORZE CLICK WEB?

JAK EDYTOWAĆ MULTIMEDIA W KREATORZE CLICK WEB? JAK EDYTOWAĆ MULTIMEDIA W KREATORZE CLICK WEB? W kreatorze Click Web bez trudu wzbogacisz projekt swojej strony o galerie zdjęć, pokazy slajdów, filmy, muzykę i pliki do pobrania. To elementy stron uwielbiane

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Podręcznik użytkownika

Kalendarz Podręcznik użytkownika Kalendarz Podręcznik użytkownika Tytuł: Kalendarz Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0 Polska, Wrocław 2015. Uznanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny

Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny Zamawiający: Wykonawca: Dokumentacja powstała w ramach projektów Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj a - pakiet

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

pl/administrator

pl/administrator Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią PrestaShop dla witryny snpromet.pl 1. Logowanie do systemu Aby zalogować się do systemu zarządzania treścią witryny należy przejść do adresu: http://snpromet.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe Spis treści... 2 1. Dodawanie definicji księgowych... 2 2. Dodawanie Warunków do definicji księgowej... 6 3. Widok księgowy... 8 Strona 1 z 9 DEFINICJE KSIĘGOWE W module ASW41-Administrator dodano okno

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Składanie ofert w elektronicznych zapytaniach ofertowych e-rfx Version 1.0 1. Podstawowe informacje o module RFX W celu wzięcia udziału w procesie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe

Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Autor Projekt Manager Paweł Jachacz BRW Maciej Jarosz Data utworzony 2012-03-06 Data modyfikacji 2012-03-07 11:59 Wersja 1.0 Ilość stron 29 Nazwa pliku Podrecznik_dostawcy_RFX_BRW_20120306

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika.

Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika. Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika. Klikasz na zaloguj, aby przejść do strony logowania Podajesz login i hasło na WWW i klikasz Zaloguj W dodatkowym menu wybierasz Dodaj artykuł W edytorze

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA aquarius client v. 2.0 platinum Dokument objęty jest licencją: Creative Commons: Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach wersja 2.5 Polska. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pl/

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla redaktorów www.cieszyn.zhp.pl

Poradnik dla redaktorów www.cieszyn.zhp.pl pwd. Maciej Antkiewicz Spis treści Wstęp...1 Organizacja strony...2 Dodawanie newsów...4 Dodawanie ilustracji do newsów/artykułów...5 Materiały statyczne...6 Tworzenie nowego artykułu statycznego...6 Link

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW

BEZPIECZNE UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW BEZPIECZNE UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW Spis treści 1. Przydzielenie dostępu do modułu.... 2 2. Konfiguracja danych w Kleosie... 3 3. Strony w sprawie.... 4 4. Udostępnianie dokumentów / katalogu dokumenty....

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Informacje podstawowe 1 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1 Widok strony po zalogowaniu... 5 1.2 Widok zaplecza... 6 2. Kopia zapasowa... 9 3.

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Internetowy system administrowania pracami dyplomowymi na Politechnice Opolskiej. Instrukcja dla studenta.

Internetowy system administrowania pracami dyplomowymi na Politechnice Opolskiej. Instrukcja dla studenta. Internetowy system administrowania pracami dyplomowymi na Politechnice Opolskiej. Instrukcja dla studenta. http://www.jokasta.we.po.opole.pl:8081/isapd/ 1. Strona główna. Strona główna znajduje się pod

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA 1 Instrukcja Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. REJESTRACJA DODAWANIE INFORMACJI DODAWANIE ZDJĘĆ EDYCJA 2 KROK 1. Jak zarejestrować się na Kardiowizyta.pl? 1. Wejdź na stronę www.kardiowizyta.pl

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Po wpisaniu adresu w oknie przeglądarki powinien się ukazać formularz logowania.

Po wpisaniu adresu w oknie przeglądarki powinien się ukazać formularz logowania. Dodawanie i edytowanie treści jest możliwe poprzez panel administracyjny, do którego dostęp mamy poprzez wpisanie w przeglądarce adresu http://christianitas.jedryka.com/admin (na razie), a w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo