OPROGRAMOWANIE. TerraSync IMPEXGEO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPROGRAMOWANIE. TerraSync IMPEXGEO"

Transkrypt

1 IMPEXGEO OPROGRAMOWANIE TerraSync Instrukcja obsługi Jak najlepiej wykorzystać możliwości Trimble IMPEXGEO os. Grabina ul. Platanowa NIEPORĘT k/ Warszawy tel. (0 22) , (0 22) fax (0 22)

2 Podstawowe informacje o programie Oprogramowanie TerraSync firmy Trimble Navigation zostało stworzone w celu rejestrowania i uaktualniania danych geoprzestrzennych GIS. Oprogramowanie komunikuje się z odbiornikiem GPS podłączonym do komputera lub rejestratora polowego, konfiguruje jego parametry pracy, odbiera dane z urządzenia GPS i uaktualnia dane GIS Oprogramowanie współpracuje z szeroką gamą urządzeń GPS firmy Trimble. TerraSync może być instalowane zarówno na komputerach lub rejestratorach polowych, wyposażonych w system operacyjny klasy Windows CE (Pocket PC, Handheld PC itp.) oraz na komputerach desktop klasy PC wyposażonych w system operacyjny Windows, do których podłączono odbiornik GPS. Podstawowe funkcje oprogramowania TerraSync: Komunikacja z odbiornikami GPS firmy Trimble Sterowanie pracą odbiornika GPS Informowanie użytkownika o stanie systemu GPS i stanie pracy komputera lub rejestratora polowego Rejestrowanie wyników pomiarów GPS Graficzna wizualizacja wyników pomiarów na bieżąco podczas pomiarów Pomiar obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych Pomiar długości odcinków prostoliniowych z udostępnieniem wyników pomiaru bezpośrednio w terenie Pomiar długości odcinków krzywoliniowych z udostępnieniem wyników pomiaru bezpośrednio w terenie Pomiar powierzchni i obwodu z udostępnieniem wyników pomiaru bezpośrednio w terenie Realizowanie dowolnych scenariuszy pomiarowych przez naprzemienne zatrzymywanie i kontynuowanie pomiarów Realizowanie dowolnych scenariuszy pomiarowych przez wstrzymywanie bieżącego pomiaru i rozpoczynanie niezależnego pomiar nowego obiektu o tym samym lub innym typie Pomiar położenia obiektów niedostępnych metodą domiarów (offset) wprowadzając dodatkowe dane pomiarowe

3 Praca z programem 1. Uruchomienie programu TerraSync Wybierz przycisk START i kliknij na nim. Z rozwiniętego menu wybierz Programs a następnie TerraSync Program można również uruchomić klikając podwójnie na poniższej ikonce umieszczonej na pulpicie Po uruchomieniu programu wyświetlone zostanie ekran powitalny.

4 Po załadowaniu programu, wyświetlony zostanie ekran Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat Odbiornik GPS nie jest wyłączony, jak na powyższym rysunku, należy z menu Głównego wybrać Ustawienia, a następnie włączyć odbiornik GPS wciskając klawisz Włącz Fakt rozpoczęcia połączenia z odbiornikiem GPS zostanie zasygnalizowany migająca ikoną Po udanej próbie uruchomienia odbiornika GPS, wyświetlona zostanie ikona

5 Wyświetlana liczba oznacza ilość aktualnie śledzonych przez anteną odbiornika GPS satelitów. 2. Wygląd okna programu TerraSync Przycisk menu głównego Przycisk pod menu Parametr Pasek stanu Przyciski Pole wyboru lub wprowadzania wartości parametru Wskaźnik kierunku Północy Wskaźnik poziomu sygnału Sygnały satelitów, których numery są wyświetlane na białym tle nie są aktualnie wykorzystywane przy wyznaczaniu pozycji Pole informacyjne z aktualną pozycją Rozkład satelitów na nieboskłonie Wskaźnik geometrii satelitów Maska elewacji Pasek konfiguracji Pasek zadań

6 3. Pasek stanu Funkcje poszczególnych ikon Paska stanu Ikona Funkcja Śledzenie i wskaźnik geometrii satelitów. Ikona miga, gdy geometria jest niewłaściwa. Migająca liczba przy ikonie informuje o zbyt malej ilości śledzonych satelitów Rejestrowanie pomiarów fazowych i czas trwania pomiarów wyrażony w minutach i sekundach Rozpoczęcie połączenie i uruchomienie odbiornika GPS Migająca ikona informuje, że nastąpiło połączenie z odbiornikiem, ale antena GPS nie jest podłączona z odbiornikiem Wyświetlanie tej ikony oznacza, że odbiornik otrzymuje poprawki DGPS ze źródła zewnętrznego. Migająca ikona oznacza brak odbioru poprawek Wyświetlanie tej ikony oznacza, że odbiornik otrzymuje poprawki DGPS z odbiornika BoB. Migająca ikona oznacza brak odbioru poprawek Wyświetlanie tej ikony oznacza, że odbiornik otrzymuje poprawki DGPS z radiolatarni. Migająca ikona oznacza brak odbioru poprawek Wyświetlanie tej ikony oznacza, że odbiornik otrzymuje poprawki DGPS z satelity. Migająca ikona oznacza brak odbioru poprawek Wyświetlanie tej ikony oznacza, że odbiornik otrzymuje poprawki EGNOS/WAAS. Migająca ikona oznacza brak odbioru poprawek Wskaźnik poziomu zasilania baterii. Lewa część wskaźnika odnosi się do źródła zasilania odbiornika GPS, a prawa dotyczy źródła zasilania rejestratora lub komputera. Jeżeli bateria jest naładowana, ikona wyświetlana jest w kolorze zielonym. Gdy poziom zasilania jest niski, ikona wyświetlana jest w kolorze żółtym, a gdy na wyczerpaniu w kolorze czerwonym Wyświetlanie tej ikony informuje o zastosowaniu filtru w stosunku do otwartego pliku Informuje o rejestrowaniu przez oprogramowanie pozycji GPS. Liczba przy ikonie oznacza ilość zarejestrowanych pozycji GPS Informuje o trybie pomiaru załamań obiektów liniowych lub powierzchniowych pomiar z uśrednianiem i ilości pomierzonych pozycji Ikona digitalizacji pozycji na mapie oraz wyłączeniu pozyskiwania pozycji z odbiornika GPS. Wyświetlana liczba informuje o ilości zdigitalizowanych pozycji dotyczących mierzonego obiektu Migająca ikona informująca o zatrzymaniu rejestrowania pozycji dla wybranego obiektu. Migająca ikona informuje o małej ilości pamięci

7 Menu główne programu TerraSync Menu główne składa się z następujących pozycji: Mapa - wyświetlanie mapy i wykonywanie funkcji graficznych Plik zarządzanie plikami Nawigacja nawigowanie do wskazanego celu Info udostępnianie informacji o systemie GPS, stanie pracy odbiornika GPS Ustawienia konfigurowanie parametrów pracy oprogramowania i odbiornika GPS Każda z opcji menu głównego posiada własne indywidualne podmenu 1. Mapa Po wybraniu tej opcji wyświetlony zostanie ekran. Wygląd okna Mapa uzależniona jest od zawartości otwartego pliku pomiarowego i pomierzonych obiektów.

8 Podmenu tego okna jest podzielone na sekcje: narzędzia do pracy na mapie, opcje i warstwy: Wybierz pozwala na wskazywanie i wybieranie obiektów pomiarowych na mapie Powiększ umożliwia powiększanie fragmentu (zaznaczonego okna) mapy Zmniejsz pozwala na zmniejszenie powiększenia Przesuń przesuwa mapę Digitalizuj pozwala na wskazywanie położenia obiektów przez wskazanie ich na mapie Zmierz pozwala na pomiar odległości i kierunku oraz pola powierzchni i obwodu przez wskazanie punktów na mapie Wyświetl wszystko wyświetla wszystkie obiektu na mapie Centruj do pozycji GPS opcja pozwalająca na automatyczne przesuwanie mapy tak, aby pozycja GPS była wyświetlana pośrodku ekranu Pokaż wybrany fragment opcja wyłącza automatyczne centrowanie i pozwala na powiększanie i zmniejszanie dowolnego fragmentu mapy Filtr... otwiera formularz filtrowanego wyboru obiektów Uaktualnij wybrany obiekt pozwala na uaktualnienie wybranego obiektu Skasuj wybrany obiekt kasuje zaznaczony na mapie obiekt Wybierz cel nawigacji opcja zaznacza wybrany obiekt jako cel do odnalezienia w ekranie nawigacyjnym Wprowadź współrzędne pozwala na ręczne wprowadzenie współrzędnych podczas aktywnej opcji digitalizacji Odśwież regeneruje obraz wyświetlanej mapy Wybrane obiekty wyświetla lub ukrywa wyselekcjonowane przez filtr obiekty Nie wybrane obiekty wyświetla lub ukrywa dopełnienie zbioru obiektów wyselekcjonowanych przez filtr Pomiędzy obiektami wyświetla lub ukrywa pozycje pomierzone pomiędzy obiektami Podkład mapowy wyświetla lub ukrywa podkład mapowy - dotycz wersji TerraSync Professional Ślad GPS wyświetla lub ukrywa pozycje śladu GPS - dotycz wersji TerraSync Professional Plik podkładu... wyświetla okno wyboru pliku podkładu mapowego - dotycz wersji TerraSync Professional Parametry warstw... wyświetla okno ustawiania parametrów warstw Dodatkowo dostępne jest menu pomiarów obiektów, pozwalające na pomiar i rejestrowanie w aktualnie otwartym plik różnych obiektów

9 2. Plik Menu Plik posiada dwie opcje podrzędne, które uaktywniają się naprzemiennie: Otwórz i Uaktualnienie Utworzenie nowego pliku pomiarowego możliwe jest po wybraniu Pliki/Nowy. Wyświetlony zostanie ekran wprowadzania nazwy nowego pliki, wskazywania dysku i wyboru biblioteki kodów i atrybutów. Aby zamknąć okno klawiatury lub ponownie je wyświetlić, wciśnij klawisz-ikonę panelu wprowadzania danych znajdujący na pasku zadań. Po wprowadzeniu nazwy pliku lub zaakceptowaniu proponowanego przez program, wskazaniu dysku przechowywane pliki i wybraniu biblioteki, należy wcisnąć przycisk Utwórz. UWAGA: W zależności od typu odbiornika/rejestratora zaleca się tworzenie nowych plików pomiarowych na dysku domyślnym UWAGA: W urządzeniach przenośnych wyposażonych w systemem operacyjnym klasy Windows CE/Windows Mobile występuje przycisk szybkiego wyłączenia/uśpienia i włączenia/pobudzenia urządzenia. Przed wyłączeniem/ uśpieniem urządzenia, zaleca się zamknięcie otwartego pliku pomiarowego i odłączenie odbiornika GPS.

10 W celu otwarcia istniejącego pliku, należy wybrać Pliki/Otwórz. Wyświetlony zostanie poniższy ekran z listą istniejących plików, z której należy wybrać - wskazać plik i wcisnąć klawisz Otwórz. Przed otwarciem pliku, oprogramowanie wyświetli ekran wprowadzania/zmiany wysokości anteny odbiornika GPS. Jeżeli wyświetlona wysokość jest poprawna, zaakceptuj ją, jeżeli nie jest właściwa, zmień wysokość na poprawną.

11 Jeżeli w pliku znajdują się jakieś obiekty pomiarowe, wyświetlona zostanie ich lista. W przypadku nowo utworzonego pliku list ta będzie pusta. Pomiar obiektów sprowadza się do wskazania typ obiektu, którego dane przestrzenno-opisowe mają być zarejestrowane, a następnie zarejestrowaniu pozycji i danych opisowych. Po wybraniu Plik/Pomiar Obiektu wyświetlony zostanie ekran Należy podświetlić typ obiektu, który ma być zmierzony. Pomiar rozpoczyna się wciśnięciem klawisza Nowy. Wyświetlony zostanie ekran o wyglądzie podobnym do poniższego

12 W trakcie trwania pomiaru położenia, można wypełnić dane opisowe dotyczące mierzonego obiektu. Zakończenie pomiaru nastąpi po wciśnięciu klawisza OK. Podgląd obiektów w aktualnie otwartym pliku możliwy jest przez wybranie Plik/Aktualizacja Obiektu jak na poniższym ekranie. UWAGA: Rejestrowanie dodatkowych pomiarów w pliku starszym niż 7 dni nie jest możliwe. Zakończenie rejestrowania danych w pliku i jego zamknięcie realizowane jest przez wciśnięcie klawisza Zamknij i potwierdzeniu wyboru klawiszem Yes

13 3. Nawigacja Nawigacja pozwala na odnalezienie w terenie wcześniej pomierzonego obiektu lub odnalezienie miejsca o wskazanych (wprowadzonych współrzędnych). Funkcja ta działa poprawnie, gdy wcześniej zaznaczony i wybrany na mapie zostanie cel nawigacji. Po wybraniu celu i uruchomieniu z menu głównego funkcji Nawigacja wyświetlony zostanie ekran Aby odnaleźć cel, należy przemieszczać się zgodnie ze wskazaniami strzałki tak długo aż odległość do celu będzie minimalna.

14 4. Info Menu Info jest podzielone na kilka sekcji. Najważniejsze z nich zostały opisane poniżej W sekcji Niebo wyświetlane są informacje o rozkładzie na nieboskłonie satelitów, których sygnały są odbierana przez antenę GPS. Dodatkowo wyświetlany są: numery satelitów, moc odbieranych sygnałów, maska SNR, maska elewacji maska PDOP i aktualna wartość współczynnika PDOP jak również bieżąca pozycja. Wskaźnik kierunku Północy Wskaźnik poziomu sygnału Sygnały satelitów, których numery są wyświetlane na białym tle nie są aktualnie wykorzystywane przy wyznaczaniu pozycji Pole informacyjne z aktualną pozycją Rozkład satelitów na nieboskłonie Wskaźnik geometrii satelitów Maska elewacji Pasek konfiguracji Sekcja Satelity zawiera tabelaryczne zestawienie satelitów i odbieranych sygnałów satelitarnych. Sekcja Odbiornik zawiera dane dotyczące odbiornika GPS jak na poniższym ekranie.

15 Sekcja Poprawki informuje o stanie odbieranych poprawek 5. Ustawienia Po wybraniu z menu głównego opcji Ustawienia, wyświetlony zostanie poniższy ekran. Z poziomu tego ekranu można modyfikować:

16 Parametry rejestracji a w szczególności parametry dotyczące interwału rejestracji obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych oraz trybu pomiaru w/w obiektów: Kod lub Faza Proponowane ustawienia: Rejestrować dane o prędkości: Tak Rejestrować dane SuperCorrect: Tak Rejestrować dane QA/QC: Tak, jeżeli pozwala na to odbiornik Wysokość anteny: wprowadzić wielkość metryczną z zakresu 0.00m do m określającą wysokość anteny GPS na mierzonymi obiektami Potwierdź zakończenie pomiaru obiektu: Tak Rejestrowanie pozycji pomiędzy obiektami: Odległość, 5m Parametry rejestrowania obiektów Interwał : 1s Dokładność: Kod - pomiar kodowy, Faza pomiar fazowy Ustawienia GPS dotyczące portu szeregowego komputera lub rejestratora, do którego podłączono odbiornik GPS oraz masek konfigurujących parametry odbiornika GPS. Istnieje możliwość ustawiania parametrów w prosty i zaawansowany sposób. W pierwszym przypadku zmianę parametrów uzyskuje się przez przesuwanie suwaka pomiędzy skrajnymi wartościami od Wydajność (mała dokładność a duża wydajność pomiarów) do Precyzja (mniejsza wydajność bardziej zaostrzone kryteria pomiaru, ale większa dokładność). W drugim sposobie, po odznaczeniu pola możliwe jest zaawansowane, niezależne ustawianie poszczególnych parametrów. Należy pamiętać, że uzyskiwane wysokich dokładności pomiarów jest możliwe przy proponowanych przez producenta ustawień.

17 Ustawienia DGPS konfigurują, w zależność od rodzaju odbiornika GPS, poszczególne źródła poprawek DGPS. Wprowadzenie w polu wyboru pierwszego źródła opcji: Wykorzystuj pozycje nie skorygowaną, spowoduje, że poprawki DGPS nie będą uwzględniane. Jeżeli odbiornik GPS może odbierać poprawki EGNOS, w opcji Źródło 1 można wybrać: Wewnętrzny odbiornik EGNOS/WAAS. Spowoduje to wyświetlenie dodatkowej listy rozwijalnej drugiego źródła sygnału poprawki DGPS. Aby możliwe było rejestrowanie zarówno pozycji skorygowanej, (gdy odbiornik będzie odbierał sygnał określony w Źródle 1) jak również pozycje nie skorygowane, w opcji Źródło 2 należy ustawić: Wykorzystuj pozycję nie skorygowane. Limit wieku poprawki zaleca się ustawić na wartość 1 min. System współrzędnych umożliwia wybór układy współrzędnych, strefy, systemu wysokość. Domyślnie standardowym układem współrzędnych jest Szerokość/Długość geograficzna na elipsoidzie WGS-84 (GRS-80) Jednostki pozwalają dostosować system jednostek miar do indywidualnych upodobań. Sensory umożliwiają konfigurację parametrów portów szeregowych, do których podłączone zostaną: dalmierze laserowy, echosondy, mierniki ph, i inne. Ustawienia zawierają podmenu o nazwie Opcje, dzięki którym możliwe jest włączenie lub wyłączenie odbiornika GPS i jego wyzerowanie. Obok klawisza Opcje znajduje się przycisk włączania i wyłączania odbiornika GPS. Zaawansowane funkcje pomiarowe 1. Przygotowanie odbiornika do pomiarów fazowych i ustawianie parametrów rejestracji W zależności od typu odbiornika GPS istnieje lub nie możliwość rejestrowania dokładnych pomiarów fazowych. Jeżeli odbiornik podłączony do oprogramowania TerraSync obsługuje pomiary fazowe, możliwy jest wybór trybu pomiaru wszystkich obiektów pomiarowych. Aby ustawić pożądany tryb pomiary, należy ustawić właściwe parametry Biblioteki Kodów i Atrybutów. Z głównego menu wybieramy Pliki a z podmenu Eksplorator. Z rozwijanej listy Wybierz typ pliku, wybieramy: Biblioteki. W oknie poniżej wyświetlony zostanie wykaz bibliotek kodów i atrybutów. Wskazujemy właściwą bibliotekę i wciskamy klawisz Opcje, który udostępnia nam dodatkowe menu:

18 Wybieramy opcje Edytuj Bibliotekę. Wyświetlony zostanie ekran: Wskazujemy obiekt i z wyświetlonego na górze okna menu wybieramy Edycja Obiektu/Atrybutu. W zakładce Ustawienia Domyślne, ustawiamy Interwał rejestracji oraz Dokładność: Jeżeli chcemy, aby np. poszczególne pozycje obiektu liniowego lub powierzchniowego były rejestrowane co 1 sekundę, w ramce Interwał rejestracji zaznaczamy Czas i wprowadzamy wartość 1 w sąsiednim polu. Jeżeli chcemy, aby poszczególne pozycje były rejestrowane w interwale odległościowym, należy wybrać zamiast opcji Czas opcję Odległość oraz wprowadzić wartość interwału odległości. Jeżeli pomiary mają być wykonywane w trybie fazowym, w parametrze Dokładności ustawiamy Pomiar Fazowy.

19 Po ustawieniu parametrów wciskamy klawisz OK. znajdujący się w górnym pasku okna Edytuj obiekt. Program powróci do wcześniejszego okna wyświetlającego zawartość biblioteki. Zmiany wprowadzone w aktualnie wybranej i otwartej bibliotece zapisujemy wciskając klawisz Zapisz. Utworzenie nowego pliku pomiarowego z wybraną, poprawiana biblioteka spowoduje, że nowe ustawienia będą uwzględniane przy pomiarze nowego obiektu. 2. Wstrzymywanie i kontynuowanie pomiaru obiektów liniowych i powierzchniowych W przypadku pomiarów obiektów liniowych i powierzchniowych istnieje możliwość wstrzymania aktualnie wykonywanego pomiaru. Po rozpoczęciu pomiaru np. obiektu liniowego Linia_ogólna, wyświetlony zostanie ekran Wciśnięcie klawisza Pauza, spowoduje zatrzymanie rejestrowania obserwacji satelitarnych, a klawisz Pauza zmieni wygląd i napis na Wznów. W linii Paska stanu wyświetlana będzie migająca ikona Aby wznowić przerwany pomiar obiektu, należy wcisnąć przycisk z napisem Wznów. Aby zakończyć pomiar obiektu, należy wcisnąć klawisz OK. 3. Pomiar odległości bezpośrednio w terenie Oprogramowanie TerraSync pozwala na pomiary zarówno obiektów liniowych/powierzchniowych krzywoliniowych jak i również prostoliniowych. Pomiar obiektu krzywoliniowego polega na wybraniu z listy obiektów biblioteki jednego obiektu, rozpoczęcie pomiaru i przemieszczanie się po terenie. W takim przypadku zmiany położenia będą automatycznie zapisywane w pliku obserwacyjnym, tworząc obiekt liniowy krzywoliniowy. Aby pomierzyć obiekt liniowy prostolinijny, należy przed rozpoczęciem pomiaru z poniższego ekranu

20 wcisnąć klawisz Opcje i wybrać Rejestruj później. Rozpoczęcie pomiaru z tak ustawioną rejestracja, spowoduje utworzenie nowego obiektu pomiarowego, ale TerraSync nie będzie przypisywał żadnych pomiarów położenie. Po ustawieniu anteny nad właściwym punktem początkowym, należy wcisnąć klawisz Opcje i wybrać Nowe Załamanie i pozostać nieruchomo. Po zarejestrowaniu pomiarów dotyczących punktu początkowego, z poniższego ekranu

21 wciskamy klawisz OK. Pomiar Załamanie 1 zostanie zakończony, lecz pomiar obiektu liniowego będzie nadal otwarty. Po przejściu na drugi, końcowy punkt odcinka należy powtórzyć wcześniejsze czynności, wciskając klawisz Opcje i wybierając Nowe Załamanie. Po zebraniu wystarczającej ilości obserwacji, kończymy pomiar Załamania 2, wciskając klawisz OK. Aby zakończyć pomiar odległości wciskamy OK. W celu wyświetlenia pomierzonej długości, z menu głównego wybieramy Pliki/Uaktualnienie i Aktualizacja obiektu. Wyświetlona zostanie lista pomierzonych obiektów, w tym ostatnio zmierzony odcinak liniowy. Podświetlamy go a w dolnym fragmencie okna wyświetlone zostaną jego długości: Długość(2D) długość pozioma oraz (3D) długość przestrzenna.

22 4. Pomiar powierzchni i obwodu bezpośrednio w terenie Jeżeli chcemy zmierzyć powierzchnię, której granice tworzą odcinki prostoliniowe należy postępować podobnie jak w przypadku pomiaru odległości, z tą jednak różnicą, że zamiast wskazać, że obiektem mierzonym będzie obiekt liniowy należy wybrać obiekt powierzchniowy. Jeżeli pomiar granicy rozpoczynany od jej krzywoliniowego fragmentu, należy przed rozpoczęciu pomiaru obiektu powierzchniowego ustawić parametr rejestracji na Rejestruj teraz Po wybraniu obiektu powierzchniowego należy wcisnąć klawisz Nowy Następnie należy przemieszczać się po granicy mierzonej powierzchni, a odbiornik automatycznie będzie rejestrował pomiary położenia Jeżeli chcemy wstrzymać pomiar powierzchni, należy wcisnąć przycisk Pauza Wznowienie pomiaru nastąpi po wciśnięciu klawisza Wznów

23 Jeżeli w skład powierzchni, którą mierzymy wchodzą również linie proste, przed rozpoczęciem pomiaru takiego fragmentu granicy, należy wcisnąć klawisz Pauza, a następnie z opcji wybieramy Nowe załamanie i pozostajemy nieruchomo. Aby zakończyć pomiar załamanie, wciskamy klawisz OK. Następnie przemieszczamy się nad nowy punkt załamania i uruchamiamy pomiar kolejnego Załamania. Po jego zakończeniu można mierzyć kolejne załamanie, lub wciskając klawisz Wznów, aby kontynuować pomiar krzywolinijny. Zakończenie pomiaru powierzchni nastąpi po wciśnięciu klawisza OK, o ile nie jesteśmy w trakcie pomiaru Załamania. Wszystkie pomierzone fragmenty granicy zostaną połączone w jedną zamkniętą całość. W celu wyświetlenia pomierzonej powierzchni i obwodu, z menu głównego wybieramy Pliki/Uaktualnienie i Aktualizacja obiektu. Wyświetlona zostanie lista pomierzonych obiektów, w tym ostatnio zmierzony obiekt powierzchniowy. Podświetlamy go a w dolnym fragmencie okna wyświetlone zostaną: Długość(2D) obwód oraz Pow powierzchnia. 5. Wstrzymywanie pomiaru obiektu liniowego lub powierzchniowego w celu pomiaru innego obiektu punktowego, liniowego lub powierzchniowego Jeżeli podczas pomiaru jakiegoś obiektu liniowego lub powierzchniowego, zajdzie potrzeba pomierzenia innego obiektu punktowego, liniowego lub powierzchniowego, należy zakończyć rejestrowanie fragmentu jednego obiektu wciskając klawisz OK. Wyświetlony zostanie ekran wyboru obiektu

24 Następnie należy podświetlić typ obiektu, który będzie mierzony i wcisnąć klawisz Nowy, aby rozpocząć pomiar. Po zebraniu odpowiedniej ilości pomiarów, można zakończyć pomiar nowego obiektu wciskając klawisz OK. Zostanie wyświetlony ponownie ekran wyboru obiektu. Po wciśnięciu klawisza Opcje, wyświetlone zostanie menu, z którego wybieramy Kontynuuj... Wyświetlony zostanie ekran zawierający wykaz wszystkich pomierzonych obiektów W wyświetlonej liście odszukujemy obiekt, którego pomiar chcemy dalej kontynuować i podświetlamy go. Aby kontynuować pomiar obiektu, wciskamy klawisz Kontynuuj. Program wyświetli ekran pomiaru i będzie zbierał dane pomiarowe. Aby zakończyć pomiar, wciskamy klawisz OK. 6. Pomiar położenia obiektów niedostępnych metodą domiarów (offset) Jeżeli ze względu na konfigurację terenu lub charakter mierzonych elementów niemożliwe jest ustawienie anteny odbiornika GPS dokładnie nad obiektem, zamiast wykonać pomiar bezpośrednie należy wykonać pomiar pośredni. Na przykład, podczas pomiaru drzewa, liście i gałęzie jego korony uniemożliwią przedostanie się sygnałów satelitarnych do odbiornika GPS. Pomiar bezpośredni nie będzie wtedy możliwy. Umieszczenie odbiornika poza koroną drzewa, zapewni właściwy odbiór sygnałów satelitarnych, ale pomierzone współrzędne nie będą odpowiadały prawdziwemu położeniu drzewa. Aby określić prawdziwe położenie drzewa, należy wprowadzić do odbiornika dodatkowe wielkości opisujące relacje pomiędzy właściwym położeniem a tym odsuniętym.

25 W przypadku pomiaru punktowego obiektu niedostępnego, można stosować jedną z metod domiarów: odległość-odległość trzy odległości kierunek-odległość trzy odległości W przypadku pomiaru liniowego lub powierzchniowego obiektu niedostępnego, można stosować tylko jedną metodę domiarów: domiar liniowy w lewo lub w prawo. Aby zarejestrować obiekt niedostępny, należy rozpocząć rejestrowanie obiektu, a następnie wybrać Opcje. Wyświetlone zostanie menu, z którego wybieramy Domiary. W zależności od wybranego obiektu pomiarowego wyświetlona zostanie odpowiednia lista dostępnych domiarów Dla obiektu punktowego, po wybraniu domiaru Odległość Kierunek wyświetlony zostanie ekran:

26 W polu Azymut wprowadzamy azymut, pod jakim znajduje się punkt niedostępny z aktualnego położenia odbiornika GPS. W polu Odległość pozioma wprowadzamy odległość poziomą do obiektu niedostępnego. Jeżeli znamy różnicę wysokości wprowadzamy ją również lub pozostawiamy wartość 0.00m. Po wprowadzeniu wymaganych wielkości wciskamy klawisz OK, potwierdzający zakończenie wprowadzania domiarów. Następnym krokiem jest zakończenie rejestrowania położenia odsuniętego. Tak jak w przypadku kończenia rejestrowania położenia obiektu punktowego, wciskamy ponownie klawisz OK. W przypadku pomiarów obiektu liniowego lub powierzchniowego, po wybraniu opcji Domiary wyświetlony zostanie ekran:

27 Z listy Kierunek należy wybrać jedną z opcji W lewo lub Na prawo, określającej, w którym kierunku od linii lub powierzchni mierzonej znajduje się linia lub powierzchnia niedostępna, a następnie określamy wartość domiaru w polu Odległość pozioma. Wprowadzić można również różnicę wysokości, jeżeli jest znana, lub pozostawić wartość 0.00m. Po zakończeniu wprowadzania Domiarów, wciskamy klawisz OK. a następnie wykonujemy pomiar obiektu liniowego lub powierzchniowego odsuniętego. Po zakończeniu pomiaru wciskamy ponownie klawisz OK. Wszystkie domiary zostaną dodane do poszczególnych pozycji odsuniętego obiektu liniowego lub powierzchniowego dopiero po zakończeniu jego pomiaru. Instalowanie oprogramowania w odbiornikach i rejestratorach z Windows CE Instalacja oprogramowania TerraSync wymaga podłączenia urządzenia, w którym ma być ono zainstalowane z komputerem PC oraz nawiązania połączenia ActiveSync w trybie No Partnership. Po wciśnięciu klawisza Dalej, wyświetlony zostanie ekran

28 Połączenie ActiveSync został nawiązane. Następnie należy włożyć płytę instalacyjną TerraSync do jednego z napędów dysków CD-ROM/DVD. Automatycznie uruchomiony zostanie program instalacyjny, który wyświetli okno, z poziomu, którego wybieramy Install. Z poziomu kolejnego okna wybieramy docelowe miejsce instalacji oprogramowania. W przypadku urządzeń mobilnych wybieramy opcję Install to a Windows CE, co spowoduje uruchomienie programu instalacyjnego. Z poziomu ekranu powitalnego, wybieramy klawisz Next. Następnie wciskamy klawisz Yes. Jeżeli posiadamy numer seryjny oprogramowania, należy zaznaczyć poniższą opcję i wcisnąć klawisz Next. Wyświetlony zostanie ekran wprowadzania numeru seryjnego

29 Po wprowadzeniu numeru seryjnego należy wcisnąć klawisz Next. Jeżeli numer seryjny jest niewłaściwy, program wyświetli okno informacyjne i po wciśnięciu klawisza OK, należy wprowadzić poprawny numer seryjny. Numer seryjny udostępniany jest użytkownikom po podaniu numeru zakupu podczas rejestrowania oprogramowania u producenta. Wciśnięcie klawisza Next program instalacyjny skomunikuje się z urządzeniem Windows CE. Po wyświetleniu kolejnego ekranu należy wcisnąć klawisz Next. Wyświetlony zostanie następny ekran, i należy wcisnąć klawisz OK. Po chwili wyświetlony zostanie ekran Należy wcisnąć klawisz Nie. Wyświetlone zostanie okno, z którego należy wybrać Disk i wcisnąć klawisz OK Następnie wyświetlone zostanie okno

30 a po nim ekran z prośbą o sprawdzenie stanu wyświetlacza i odpowiednią reakcję. Standardowo nie jest wymagana żadna reakcja ze strony użytkownika. Na ekranie komputera PC wyświetlone zostanie okno, z poziomu którego wciskamy klawisz OK. Następnie wyświetlony zostanie ekran i wciskamy klawisz Next. Zaznaczamy opcję Check for updates later i wciskamy klawisz Next a następnie klawisz OK. Aby zakończyć instalację z wyświetlanego okna wybieramy opcję Return to Main Menu i Exit. Odzyskiwanie oprogramowania i ustawień Zainstalować program ActiveSync na komputerze PC wyposażonym w port USB. Najnowszą wersję programu ActiveSync można pobrać ze strony: Po zainstalowaniu oprogramowania, należy restartować i uruchomić ponownie system komputera PC. Umieszczamy włączony odbiornik/rejestrator GPS w odłączonej od kabla USB stacji dokującej i dopiero wtedy łączymy kablem USB komputer PC ze stacją dokującą. Na ekranie komputera PC wyświetlone zostanie ekran: Zaznaczmy drugą z wyświetlonych opcji (Guest partnerrship) i wciskamy przycisk Dalej. Na monitorze komputera PC wyświetlony zostanie ekran:

31 Wskazujemy myszką klawisz Explore Wyświetlony zostanie ekran: Z wyświetlonego okna Eksploratora wybieramy: My Pocket PC, a następnie przechodzimy do katalogu Disk Plik backupimg.pbf znajduje się w podkatalogu \Disk\System Plik Kontrola.ddf znajduje się w podkatalogu \Disk\My Documents\TerraSync

32 Po przegraniu pliku w odpowiednie miejsce w pamięci odbiornika/rejestratora GPS należy wykonać następujące czynności: Zakończyć połączenie ActiveSync, wciskając na ekranie dotykowym odbiornika/rejestratora GPS ikonkę, znajdującą się w prawym dolnym rogu wyświetlacza: Chęć zakończenia połączenia ActiveSync potwierdzamy wybierając klawisz Disconnect poczym odłączamy klawisz USB od stacji dokującej. Odtwarzanie ustawień z pliku backup-owego W przypadku utraty ustawień lub niemożliwości uruchomienia niektórych programów należy odtworzyć ustawienia zapisane w pliku backup-owym. Opisane poniżej czynności należy również wykonać po wgraniu nowego, nieuszkodzonego pliku backup-owego, gdy oryginalny plik został zastąpiony, nadgrany niewłaściwymi ustawieniami przez nieuwagą użytkownika. W odbiorniku/rejestratorze GPS wskazujemy klawisz Start

33 i z wyświetlonej listy wybieramy Programs i następnie wybieramy ikonę Restore Now. Po chwili nastąpi automatyczne odtworzenie ustawień z pliku backup-owego. Poprawne odtworzenie ustawień wymaga ponownego restartu, który zostanie przeprowadzony po wskazaniu klawisza OK z poniższego ekranu:

GPS Pathfinder Office

GPS Pathfinder Office IMPEXGEO OPROGRAMOWANIE GPS Pathfinder Office Instrukcja obsługi Jak najlepiej wykorzystać możliwości Trimble IMPEXGEO os. Grabina ul. Platanowa 1 05-126 NIEPORĘT k/ Warszawy tel. (0 22) 774 70 07, (0

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp...1 Przeglądanie i filtrowanie danych...3 Dodawanie nowych obiektów...3 Dodawanie miejsca...3 Dodawanie ogniska...3 Dodawanie obszaru...4 Wstęp Moduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Ustawienia trybu pomiarów statycznych (Static) w oprogramowaniu TopSURV dla odbiornika Topcon GRS-1

Ustawienia trybu pomiarów statycznych (Static) w oprogramowaniu TopSURV dla odbiornika Topcon GRS-1 Ustawienia trybu pomiarów statycznych (Static) w oprogramowaniu TopSURV dla odbiornika Topcon GRS-1 (Opracowanie: I.Romanyszyn) Czynność Wyświetlacz 1. Włączamy odbiornik. Czekamy na załadowanie się systemu.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum

Problemy techniczne. Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Problemy techniczne Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Instalację oprogramowania na komputerze może wykonać użytkownik, który jest administratorem

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika Dokumentacja wstępna. Spis treści Strona # - Instalacja i pierwsze uruchomienie Strona # - Konfiguracja ustawień Twego dźwięku Strona # - Odnalezienie stacji zdalnej

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Kontrolę konta administratora można z powrotem włączyć po zainstalowaniu programu.

Problemy techniczne. Kontrolę konta administratora można z powrotem włączyć po zainstalowaniu programu. Problemy techniczne Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Instalację oprogramowania na komputerze może wykonać użytkownik, który jest administratorem

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Mierniczy. pierwszy całkowicie polski program do pomiaru powierzchni pól! Instrukcja użytkownika

Mierniczy. pierwszy całkowicie polski program do pomiaru powierzchni pól! Instrukcja użytkownika Mierniczy pierwszy całkowicie polski program do pomiaru powierzchni pól! Instrukcja użytkownika Producent: Datum s.c. tel. (052) 324 17 70, fax. (052) 381 33 58 86-031 Osielsko, ul. Centralna 2 U e-mail:

Bardziej szczegółowo

Program SigmaViewer.exe

Program SigmaViewer.exe e-mail sigma@projektsigma.pl www.projektsigma.pl Sigma Projekt 03-977 Warszawa, ul. Marokańska 21C rok założenia 2002 Program SigmaViewer.exe Wersja 2.0 Warszawa, listopad 2010 Program SigmaViewer.exe...

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji KaMap CE

Instrukcja instalacji KaMap CE Instrukcja instalacji KaMap CE Tematy pomocy: 1. Instalacja z pliku instalatora.exe 1.1 Wymagania wstępne 1.2 Instalacja na palmtopie 1.3 Instalacja na nawigacji samochodowej 2. Instalacja z pliku.zip

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

MagicInfo Express instrukcja obsługi

MagicInfo Express instrukcja obsługi MagicInfo Express instrukcja obsługi INFO MagicInfo Express Kreator zawartości to program pozwalający w prosty sposób tworzyć zawartość LFD na podstawie różnych szablonów oraz harmonogramy wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA LABOR-ASTER AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA WSTĘP... 2 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS XP SP3... 3 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 7... 10 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 10... 15 Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Wersja z dnia: 2017-08-21 Spis treści Opis... 3 1. Zasady bezpieczeństwa... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie...

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Kodowanie pomiarów w oprogramowaniu Trimble Access

Kodowanie pomiarów w oprogramowaniu Trimble Access Kodowanie pomiarów w oprogramowaniu Trimble Access Geotronics Polska TIPS & TRICKS Nr 2/2012 (2) W ćwiczeniu tym pokażemy jak wykorzystać tachimetr Trimble serii S w połączeniu z kontrolerem TSC2/TSC3/TCU/Tablet

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

*Wersja dla przeglądarki Internet Explorer. Instrukcja instalacji czytnika kart chipowych* (Konto korporacyjne) SGBe-kdbs

*Wersja dla przeglądarki Internet Explorer. Instrukcja instalacji czytnika kart chipowych* (Konto korporacyjne) SGBe-kdbs *Wersja dla przeglądarki Internet Explorer Instrukcja instalacji czytnika kart chipowych* (Konto korporacyjne) Spis treści 1. Instalacja oprogramowania Java Sun Microsystems oraz czytnika GemPC Twin...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REJESTRACJI VIDEO PRO SURVEILLANCE SYSTEM V4.06.6.R.130415

SYSTEM REJESTRACJI VIDEO PRO SURVEILLANCE SYSTEM V4.06.6.R.130415 SYSTEM REJESTRACJI VIDEO PRO SURVEILLANCE SYSTEM V4.06.6.R.130415 1 S t r o n a Instrukcja obsługi oprogramowania zdalnego. 1.Instalacja 1.Pobierz i rozpakuj oprogramowanie z adresu Login: monitoring Hasło:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Ustawienia trybu pomiarów statycznych (Static) w oprogramowaniu Spectrum Survey Field dla odbiornika Sokkia GRX-1

Ustawienia trybu pomiarów statycznych (Static) w oprogramowaniu Spectrum Survey Field dla odbiornika Sokkia GRX-1 Ustawienia trybu pomiarów statycznych (Static) w oprogramowaniu Spectrum Survey Field dla odbiornika Sokkia GRX-1 (Opracowanie: I.Romanyszyn) Czynność Wyświetlacz 1. Włączamy odbiornik. Czekamy na załadowanie

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wstęp 2. Instalacja 2. Uruchomienie odbierania faksów 2. Monitowanie odbierania faksu 3. Zakończenie pracy programu faksowego 3

Wstęp 2. Instalacja 2. Uruchomienie odbierania faksów 2. Monitowanie odbierania faksu 3. Zakończenie pracy programu faksowego 3 1 ZPKSoft Fax Wstęp 2 Instalacja 2 Uruchomienie odbierania faksów 2 Monitowanie odbierania faksu 3 Zakończenie pracy programu faksowego 3 Wstrzymanie pracy programu faksowego 3 Ustawienia 3 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urządzeniach nawigacyjnych marki GARMIN.

Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urządzeniach nawigacyjnych marki GARMIN. Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urządzeniach nawigacyjnych marki GARMIN. Pamiętaj o aktualizowaniu mapy w swojej nawigacji do najnowszej wersji. Garmin we współpracy z dostawcą danych adresowych

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Logger Termio+ REJESTRATOR TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

Logger Termio+ REJESTRATOR TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI Logger Termio+ REJESTRATOR TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI 1 Spis treści Przeznaczenie urządzenia...3 Dane techniczne...3 Opis urządzenia...4 Instalacja i uruchomienie rejestratora...4 Okno główne programu...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 1. Instalację przeprowadziłem w systemie Windows 7 Home Premium wersja 32 bity. System pracował ze standardowymi ustawieniami kontroli konta użytkownika. Wkładamy

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.pl e-mapa Podręcznik użytkownika Warszawa 2012 e-mapa podręcznik

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy:

1.1 Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki Mapa spowoduje wyświetlenie panelu mapy: 1.1 Zakładka Mapa Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Rys. 1 Zakładka Mapa Zakładka "Mapa" podzielona została na sześć części: 1. Legenda, 2. Pasek narzędzi, 3. Panel widoku

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Obserwacje w Agrinavia MOBILE OGÓLNE INFORMACJE

Obserwacje w Agrinavia MOBILE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE Rejestrowanie GPS w terenie pozwala na określenie położenia punktów z możliwością załączenia zdjęcia w danym punkcie. Punkty zamieszczone na mapie nazywamy obserwacjami. Mogą one zostać

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

Mierniczy 2008. Instrukcja użytkownika (Wersja instrukcji 1.01)

Mierniczy 2008. Instrukcja użytkownika (Wersja instrukcji 1.01) Mierniczy 2008 Instrukcja użytkownika (Wersja instrukcji 1.01) pierwszy całkowicie polski program do pomiaru powierzchni pól na podstawie danych GPS! Datum tel. (052) 324 17 70, fax. (052) 381 33 58 ul.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo