Wieloplatformowy system archiwizacji danych informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wieloplatformowy system archiwizacji danych informatycznych"

Transkrypt

1 Wieloplatformowy system archiwizacji danych Wieloplatformowy informatycznych system archiwizacji danych Marian Wrzesień, informatycznych Łukasz Olejnik, Piotr Ryszawa Marian Przemysłowy Wrzesień, Instytut Łukasz Automatyki Olejnik, i Pomiarów Piotr Ryszawa Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 312 Streszczenie: Zaprezentowano wieloplatformowy system archiwizacji danych informatycznych w organizacji wyposażonej w sieć Streszczenie: Zaprezentowano wieloplatformowy system archiwizacji danych informatycznych w organizacji wyposażonej w sieć informatyczną. Istotą i celem niniejszego rozwiązania jest zapewnienie bezpieczeństwa danych komputerowych, które są przetwarzane w takich systemach operacyjnych jak Linux, Windows, informatyczną. Istotą i celem niniejszego rozwiązania jest zapewnienie bezpieczeństwa danych komputerowych, które są przetwarzane w takich systemach operacyjnych jak Linux, Windows, NetWare, z wykorzystaniem zintegrowanego systemu archiwizacji, który komunikuje się z powyższymi OS. Współpracujące NetWare, z wykorzystaniem zintegrowanego systemu archiwizacji, który komunikuje się z powyższymi OS. Współpracujące z tymi systemami (serwerami) komputery są zarówno stacjonarne, jak i mobilne. Komputery mobilne zostały wyposażone z tymi systemami (serwerami) komputery są zarówno stacjonarne, jak i mobilne. Komputery mobilne zostały wyposażone w narzędzia umożliwiające użytkownikowi synchronizację tych komputerów z serwerem archiwizującym. Synchronizacja następuje samoczynnie po dołączeniu ich do sieci informatycznej, po w narzędzia umożliwiające użytkownikowi synchronizację tych komputerów z serwerem archiwizującym. Synchronizacja następuje samoczynnie po dołączeniu ich do sieci informatycznej, po uprzedniej pracy zdalnej. Podczas archiwizowania jest stosowana zasada, że w systemie informatycznym serwerowi archiwizującemu organizacji zapewniono dostęp o najwyższych uprawnieniach uprzedniej pracy zdalnej. Podczas archiwizowania jest stosowana zasada, że w systemie informatycznym serwerowi archiwizującemu organizacji zapewniono dostęp o najwyższych uprawnieniach do pełnych danych informatycznych. W celu umożliwienia właściwego pobierania danych przez serwer archiwizujący, wszystkie do pełnych danych informatycznych. W celu umożliwienia właściwego pobierania danych przez serwer archiwizujący, wszystkie systemy OS są wyposażone w narzędzia, które umożliwiają autoryzowany, jednokierunkowy dostęp do ich systemów poprzez systemy OS są wyposażone w narzędzia, które umożliwiają ten serwer. Ze względów bezpieczeństwa, podczas pobierania autoryzowany, jednokierunkowy dostęp do ich systemów poprzez danych, jak również podczas komunikacji z innymi systemami ten serwer. Ze względów bezpieczeństwa, podczas pobierania OS, połączenia serwera archiwizującego z innymi systemami danych, jak również podczas komunikacji z innymi systemami powinny być szyfrowane. OS, połączenia serwera archiwizującego z innymi systemami Słowa powinny kluczowe: być szyfrowane. archiwizacja, synchronizacja,, rsync, rsnapshot Słowa kluczowe: archiwizacja, synchronizacja,, rsync, rsnapshot 1. Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Wieloplatformowy system archiwizacji dedykowany jest przechowywaniu danych informatycznych (DI) obejmujących: zarządzanie organizacją - dane księgowe i dane dzia- Wieloplatformowy system archiwizacji dedykowany jest przechowywaniu danych informatycznych (DI) obejmujących: zarządzanie organizacją - dane księgowe i dane działu wspomagania badań, kontrolę pracowników - obecność (KD) i rejestracja czasu pracy (RCP), komputerowe łu wspomagania badań, kontrolę pracowników - obecność wspomaganie projektowania (CAD), witryny internetowe (KD) i rejestracja czasu pracy (RCP), komputerowe obejmujące tak działania marketingowe, jak i wspomaganie realizacji projektów, witryny intranetowe komuniku- wspomaganie projektowania (CAD), witryny internetowe obejmujące tak działania marketingowe, jak i wspomaganie realizacji projektów, witryny intranetowe komunikujące wewnętrznie pracowników organizacji, - posadowione na laptopach - rozproszone dane, powstające jące wewnętrznie pracowników organizacji, - posadowione na laptopach - rozproszone dane, powstające podczas pracy w lokalizacjach poza siedzibą firmy. Ze względu na różną funkcjonalność, wymienione powyżej DI przetwarzane są w odmiennych systemach ope- podczas pracy w lokalizacjach poza siedzibą firmy. Ze względu na różną funkcjonalność, wymienione powyżej DI przetwarzane są w odmiennych systemach operacyjnych OS, takich jak: Windows Serwer, Windows Workstation, Linux Serwer, NetWare Serwer. Wspólny racyjnych OS, takich jak: Windows Serwer, Windows dla firmy serwer archiwizujący (SA) posiada zdolność do Workstation, Linux Serwer, NetWare Serwer. Wspólny komunikowania się z tymi systemami OS ma zapewniony dostęp do pobierania określonych DI, w celu ich dla firmy serwer archiwizujący (SA) posiada zdolność do komunikowania się z tymi systemami OS ma zapewniony dostęp do pobierania określonych DI, w celu ich przechowania. przechowania. 2. System archiwizacji System Polityka archiwizacji Polityka 2.1. Polityka archiwizacji archiwizacji określa: Dane informatyczne objęte archiwizacją; Polityka archiwizacji określa: Metodę archiwizacji; Dane informatyczne objęte archiwizacją; Termin i cykl archiwizacji; Metodę archiwizacji; Nośnik oprogramowanie służące do archiwizacji; Termin i cykl archiwizacji; Czas i sposób przechowywania archiwów; Nośnik oprogramowanie służące do archiwizacji; W archiwizowane są - szczegółowo omówione Czas i sposób przechowywania archiwów; dalej - wymienione we wprowadzeniu dane informatyczne. W archiwizowane są - szczegółowo omówione dalej - wymienione we wprowadzeniu dane informatyczne. Rys. 1. Wektorowy system archiwizacji Fig.1. The vector system for archiwing Rys. 1. Wektorowy system archiwizacji Fig.1. The vector system for archiwing Jako metodę zastosowano archiwizację wektorową [1]. Metoda ta polega na tworzeniu wektora kolejnych, dziennych kopii bezpieczeństwa. Proces ten przebiega w trzech Jako metodę zastosowano archiwizację wektorową [1]. Metoda ta polega na tworzeniu wektora kolejnych, dziennych kopii bezpieczeństwa. Proces ten przebiega w trzech etapach: lokalne przygotowanie dziennych kopii DI do transferu, etapach: lokalne przygotowanie dziennych kopii DI do transfe- pobranie przez SA danych informatycznych objętych ru, archiwizacją (program rsync), pobranie przez SA danych informatycznych objętych uaktualnienie wektora archiwizacji przez dodanie nowej pozycji kopii dziennej i usunięcie najstarszej pozy- archiwizacją (program rsync), uaktualnienie wektora archiwizacji przez dodanie nowej pozycji kopii dziennej i usunięcie najstarszej pozycji tego wektora (program rsnapshot). Jako nośnik DI zastosowano serwer archiwizujący z zaimplementowanym stabilnym OS Linux CentOS 6.1. Umożcji tego wektora (program rsnapshot). Jako nośnik DI zastosowano serwer archiwizujący z zaimplementowanym stabilnym OS Linux CentOS 6.1. Umożliwia on zastosowanie w serwerze ww. oprogramowania narzędziowego. Wyposażenie serwera w macierz dyskową liwia on zastosowanie w serwerze ww. oprogramowania zwiększa pewność działania systemu, a zastosowane narzędziowego. Wyposażenie serwera w macierz dyskową zwiększa pewność działania systemu, a zastosowane

2 niezależne dyski pojemności 1TB każdy, pracujące 4 niezależne trybie HotSwap dyski umożliwiają o pojemności odłączanie 1TB każdy, ich pracujące SA bez przerywania w 4 niezależne trybie HotSwap dyski pracy serwera umożliwiają o pojemności przechowanie odłączanie 1TB każdy, poza ich z pracujące nim SA (np. bez szafa przerywania w trybie HotSwap pancerna), pracy do serwera umożliwiają czasu ich i przechowanie odłączanie kolejnego użycia poza ich z określonego nim SA (np. bez harmonogramem szafa przerywania pancerna), pracy do serwera korzystania czasu ich i przechowanie kolejnego tych dysków. użycia poza określonego nim (np. Wybór OS serwera harmonogramem szafa pancerna), do SA wskazuje, korzystania czasu ich kolejnego że komunikować z tych dysków. użycia określonego się będą Wybór ze sobą OS platformy serwera harmonogramem SA Linux-Linux, wskazuje, korzystania że Windows komunikować z tych dysków. Serwer-Linux, się będą Wybór Windows ze sobą OS Workstation-Linux, platformy serwera SA Linux-Linux, wskazuje, że NetWare-Linux. Windows komunikować Serwer-Linux, się będą Windows ze sobą Workstation-Linux, platformy Linux-Linux, Przyjęto, że archiwizacja NetWare-Linux. Windows Serwer-Linux, Windows DI będzie przeprowadzana Workstation-Linux, codziennie, Przyjęto, nad że archiwizacja NetWare-Linux. ranem; czas DI przechowywania będzie przeprowadzana każdego zestawu codziennie, Przyjęto, DI wynosić nad że archiwizacja ranem; będzie czas DI 30 dni. przechowywania będzie przeprowadzana każdego zestawu codziennie, DI wynosić nad ranem; będzie czas 30 dni. przechowywania każdego zestawu 2.2. Tworzenie DI wynosić wektora będzie 30 DI dni. programem rsnapshot 2.2. Tworzenie wektora DI programem rsnapshot Program rsnapshot tworzy wektor, którego elementami są 2.2. Tworzenie wektora DI programem rsnapshot dzienne Program przyrostowe rsnapshot tworzy kopie bezpieczeństwa wektor, którego DI. elementami Wektor ten, są to dzienne Program jeden przyrostowe rsnapshot tworzy katalog zawierający kopie bezpieczeństwa wektor, którego pełną kopię DI. elementami Wektor zestaw ten, są to dzienne katalogów jeden przyrostowe katalog zawierających: zawierający kopie bezpieczeństwa ostatnio pełną kopię DI. zmodyfikowane Wektor zestaw ten, n to katalogów jeden katalog odniesienia zawierających: (linki twarde) ostatnio pełną kopię do plików zmodyfikowane DI zestaw nie modyfikowanych n katalogów odniesienia zawierających: czasu (linki ostatniej twarde) ostatnio archiwizacji. do plików zmodyfikowane Dzięki nie modyfikowa- podejściu eliminującemu nych odniesienia czasu (linki powielanie ostatniej twarde) nie archiwizacji. do plików zmienionych Dzięki nie modyfikowa- plików, podejściu oszczędzany eliminującemu nych od czasu jest znaczny powielanie ostatniej obszar nie archiwizacji. przestrzeni zmienionych Dzięki dyskowej. plików, podejściu oszczędzany eliminującemu jest wektory znaczny powielanie przyjęto 30. obszar nie składnikowe. przestrzeni zmienionych dyskowej. plików, W oszczędzany jest wektory znaczny 30. obszar składnikowe. przestrzeni dyskowej. W przyjęto 2.3. przyjęto Transfer wektory DI 30. programem składnikowe. rsync 2.3. Transfer DI programem rsync Podstawową cechą programu rsync jest możliwość tworze Transfer DI programem rsync nie Podstawową kopii przyrostowej cechą programu katalogów. rsync jest Dzięki możliwość temu przechowywannie Podstawową kopii jest przyrostowej cechą programu tworze- informacja katalogów. rsync jest zarówno Dzięki możliwość danych temu bieżących przechowywannie kopii tworze- jak danych, jest przyrostowej których informacja katalogów. dalsze przetwarzanie zarówno o Dzięki danych temu zostało bieżących przechowywana danych, jest których informacja zaniechane. jak Kopiowanie i przyrostowe dalsze przetwarzanie zarówno o danych ogranicza się zostało bieżących do plików zaniechane. jak ostatnio zmodyfikowanych, Kopiowanie i danych, których przyrostowe dalsze przetwarzanie przez ogranicza co proces się zostało ten do plików zaniechane. zajmuje ostatnio mniej czasu zmodyfikowanych, Kopiowanie przyrostowe niż podczas przez ogranicza tworzenia co proces się pełnej ten do plików kopi zajmuje ostatnio DI. Program mniej rsync czasu zmodyfikowanych, jest niż wykorzystywany podczas przez tworzenia co proces do transferu pełnej ten kopi zajmuje przygotowanych DI. Program mniej uprzednio rsync czasu jest niż wykorzystywany podczas tworzenia lokalnie DI przeznaczonych do transferu pełnej kopi - przygotowanych DI. Program do archiwizacji. Pobranie uprzednio rsync jest wykorzystywany danych lokalnie DI tym - przeznaczonych do transferu - przygotowanych programem daje do pewność, archiwizacji. że Pobranie uprzednio serwerze danych lokalnie DI SA znajdują tym - przeznaczonych programem się dzienne daje do przyrostowe pewność, archiwizacji. kopie że bezpieczeństwa w Pobranie serwerze danych SA DI znajdują tym programem przetwarzane się dzienne daje następnie przyrostowe pewność, po uruchomieniu bezpieczeństwa w serwerze SA kopie że odpowiednio DI znajdują - skonfigurowanego przetwarzane się dzienne następnie przyrostowe programu po uruchomieniu bezpieczeństwa kopie rsnapshot. Działanie odpowiednio DI - programu skonfigurowanego przetwarzane następnie rsync przebiega programu po urucho- tle, wykorzystaniehotmieniu Działanie odpowiednio rsnaps- protokołu programu skonfigurowanego ssh, rsync bez udziału przebiega programu administratora w tle, z wykorzystaniehot. Działanie rsnaps- SA. By to osiągnąć protokołu programu zastosowano ssh, rsync bez udziału przebiega demon administratora w tle, z wykorzystaniem to osiągnąć protokołu zastosowano ssh, bez udziału crond zarządzający SA. harmonogramowanym By wykonywaniem demon administratora crond poleceń zarządzający SA. transferu DI harmonogramowanym By to osiągnąć zastosowano zastosowano wykonywaniem demon crond samoczynną autentykację poleceń zarządzający transferu przy logowaniu DI harmonogramowanym zastosowano wykonywaniem się do archiwizowanych samoczynną serwerów autentykację poleceń transferu bazującą - przy na parze logowaniu DI zastosowano kluczy, się do prywatnym archiwizowanych samoczynną publicznym, serwerów autentykację wygenerowanymi - bazującą - przy na przez parze logowaniu program kluczy, się do prywatnym archiwizowanych ssh-keygen. i publicznym, serwerów wygenerowanymi - bazującą na przez parze program kluczy, prywatnym ssh-keygen. i publicznym, wygenerowanymi 2.4. przez Lokalne program przygotowanie ssh-keygen. dziennych kopii DI 2.4. Lokalne przygotowanie dziennych kopii DI Przygotowanie danych do transferu serwerach lokalnych 2.4. Lokalne przygotowanie dziennych kopii DI polega Przygotowanie na umieszczeniu danych do transferu określonej w serwerach lokalizacji lokalnych DI polega Przygotowanie postaci na pliku umieszczeniu danych do () lub - transferu w katalogu określonej w serwerach utworzonego lokalizacji lokalnych - jako DI dzienna w polega postaci na kopia pliku umieszczeniu przyrostowa. () lub - w Natomiast katalogu określonej umożliwienie utworzonego lokalizacji - pobierania dzienna w postaci jako DI danych kopia pliku przyrostowa. () lub przez SA poszczególnych Natomiast katalogu umożliwienie utworzonego serwerów pobierania dzienna danych kopia przyrostowa. przez wymaga SA zaimplementowania z poszczególnych Natomiast umożliwienie serwerów pobie- jako sieci informatycznej usługi sieciowej informatycznej rania danych przez ssh na każdym wymaga SA tych zaimplementowania z poszczególnych serwerów serwerów udostępnienie usługi sieciowej informatycznej nich ssh zasobów na każdym wymaga przeznaczonych z tych zaimplementowania serwerów do pobrania udostępnienie usługi sieciowej nich ssh zasobów na każdym przez SA. Lokalne w przygotowanie przeznaczonych z tych serwerów dziennych zasobów do pobrania udostępnienie DI do przez transferu SA. stanowi Lokalne w nich zasobów trzon przygotowanie przeznaczonych prezentowanego dziennych opracowania. zasobów do pobrania DI do przez transferu SA. stanowi Lokalne trzon przygotowanie prezentowanego dziennych opracowania. zasobów DI do transferu stanowi trzon prezentowanego opracowania. 3. Archiwizowane dane informatyczne 3. Archiwizowane dane informatyczne Archiwizowane (Simple, XChronos, dane informatyczne Project, Enterprise 3.1. Architect) (Simple, XChronos, Project, Enterprise 3.1. Architect) (Simple, XChronos, Project, Enterprise W Architect) stosowane są serwery z OS Windows Serwer 2008 W (wyposażony stosowane MS są serwery 2008) z OS Windows Serwer W (wyposażony stosowane w MS są MS serwery 2008) z OS 2005). Windows Na Serwer bazie MS (wyposażony w zostało zaimplementowane MS 2008) 2005). repozytorium Na Windows bazie MS Serwer oprogramowania (wyposażony zostało Enterprise zaimplementowane w MS 2005). Architect, służącego repozytorium Na bazie MS do modelowania oprogra- systemów. mowania 2008 zostało Enterprise zaimplementowane Zastosowanie Architect, bazy służącego repozytorium do do przechowywania modelowania oprogra- projektów systemów. mowania Enterprise tworzonych Zastosowanie Architect, przy bazy służącego pomocy tego do do oprogramowania przechowywania modelowania zapewnia projektów systemów. bezpieczną tworzonych Zastosowanie przy bazy scentralizowaną pomocy tego do archiwizację oprogramowania przechowywania wyników zapewnia projektów prac bezpieczną tworzonych współrealizatorów i przy scentralizowaną pomocy tego projektu. archiwizację oprogramowania Serwer MS wyników zapewnia prac bezpieczną to także współrealizatorów i scentralizowaną bazy oprogramowania projektu. archiwizację MS Serwer Project MS wyni- Serwer ków prac to także współrealizatorów witryny bazy SharePoint oprogramowania projektu. zainstalowane MS Serwer Project MS tym Serwer 2008 samym to środowisku. także witryny bazy SharePoint oprogramowania zainstalowane MS Project w tym Serwer samym 2007 środowisku. witryny SharePoint zainstalowane w tym samywane W środowisku. są serwerze bazy programu MS księgowego 2005 natomiast, SIMPLE zaimplemento- programwane W są serwerze XChronos bazy programu MS (RCP KD). księgowego 2005 natomiast, SIMPLE zaimplemento- programwane są Oba XChronos bazy programu przedstawione (RCP wyżej i KD). księgowego SIMPLE pro- serwerze MS 2005 natomiast, zaimplemento- serwery są objęte archiwizacją Oba XChronos DI. przedstawione (RCP wyżej i KD). serwery są objęte archiwizacją Oba Istnieją DI. przedstawione wyżej serwery są objęte archiwizagramu dwa narzędzia archiwizacji danych MS cją Serwer. Istnieją DI. Są to: dwa narzędzia archiwizacji danych w MS Serwer. Istnieją Są SMS to: dwa narzędzia archiwizacji danych w MS (program graficzny Server Management Serwer. Są Studio), SMS to: (program graficzny Server Management CMD Studio), SMS (program graficzny Server Management (linia poleceń Command Line). CMD Studio), zastosowano (linia poleceń metodę Command Line). SMS ze względu na pełny W CMD dostęp zastosowano (linia poleceń do narzędzi metodę Command graficznych. Line). SMS Metoda ze względu ta daje na możliwość pełny W dostęp zastosowano graficznej do narzędzi metodę konfiguracji graficznych. SMS archiwizacji Metoda ze względu baz danych. ta daje na możliwość pełny dostęp celu wykonania graficznej do narzędzi konfiguracji graficznych. kopii bezpieczeństwa archiwizacji Metoda bazy danych. ta daje należy W możliwość celu zalogować wykonania graficznej konfiguracji się kopii do serwera bezpieczeństwa archiwizacji MS, bazy danych. wybrać bazę przeznaczoną należy W celu zalogować wykonania do archiwizacji się kopii do serwera bezpieczeństwa MS wybrać, bazy typ wybrać danych wykonywanej przeznaczoną należy zalogować bazę kopii bezpieczeństwa: do archiwizacji się do serwera Full MS (Pełna), wybrać, Differential typ wybrać wykonywanej przeznaczoną kopii bezpieczeństwa: do archiwizacji bazę (Różnicowa). stosuje Full się typ (Pełna), wybrać kopii pełnej Differential typ wykonywanej kopii ze względu (Róż- na nicowa). łatwość W bezpieczeństwa: odtwarzania stosuje Full po się ewentualnym typ (Pełna), kopii pełnej Differential uszkodzeniu ze względu (Różnicowa). łatwość W odtwarzania stosuje po się ewentualnym typ kopii pełnej uszkodzeniu ze względu bazy danych. na łatwość odtwarzania po ewentualnym uszkodzeniu bazy bazy danych. na Proces tworzenia kopii bezpieczeństwa można wykonać danych. dla Proces następujących tworzenia modeli kopii odzyskiwania bezpieczeństwa danych: można wykonać dla Proces następujących tworzenia FULL modeli kopii odzyskiwania bezpieczeństwa danych: można wykonać dla następujących Jest FULL modeli odzyskiwania danych: to podstawowy model odzyskiwania środowisku Jest FULL produkcyjnym. to podstawowy Zapewnia model odzyskiwania on większe bezpieczeństwsku Jest produkcyjnym. to podstawowy w środowi- danych przypadku Zapewnia model odzyskiwania awarii on większe niż model bezpieczeństwsku produkcyjnym. w środowi- Simple czy Bulk danych Logged. w przypadku Zapewnia Polega na awarii on większe kopiowaniu niż model bezpieczeństwo Bulk danych bazy danych Simple czy jej logów Logged. w przypadku transakcyjnych. Polega na awarii kopiowaniu niż model Po awarii bazy możliwe danych Simple jest czy Bulk odzyskanie jej logów Logged. transakcyjnych. Polega na kopiowaniu wszystkich danych Po pod awarii bazy warunkiem możliwe danych odzyskania jest odzyskanie jej logów transakcyjnych. bieżącego wszystkich logu danych Po transakcyjnego. pod awarii warunkiem możliwe tego względu odzyskania jest odzyskanie dobrą bieżącego wszystkich praktyką logu danych jest transakcyjnego. pod warunkiem przechowywanie Z logów tego transakcyjnych względu odzyskania dobrą bieżącego praktyką logu na innym jest transakcyjnego. dysku przechowywanie Z niż danymi. logów tego Dzięki transakcyjnych względu dobrą praktyką logom transakcyjnym na innym jest dysku przechowywanie można niż także z odzyskać danymi. logów stan Dzięki transakcyjnych bazy logom danych transakcyjnym na innym dysku dowolnej chwili. można niż także z odzyskać danymi. stan Dzięki BULK_LOGGED bazy logom danych transakcyjnym z dowolnej chwili. można także odzyskać stan Powinien BULK_LOGGED bazy danych z dowolnej chwili. być stosowany tylko jako dodatek do modelu Powinien BULK_LOGGED FULL. być Wszystkie stosowany informacje tylko jako potrzebne dodatek do do modelu Powinien FULL. być odzyskania zwykłych Wszystkie stosowany transakcji informacje tylko jako są archiwizowane potrzebne dodatek do do modelu FULL. modelu zwykłych Wszystkie tak od- jak zyskania FULL. transakcji informacje Różnica występuje są archiwizowane potrzebne do dla operacji tak od- masowych jak zyskania w modelu zwykłych (bulk FULL. transakcji operations) Różnica polegających występuje są archiwizowane dla na operacji tak zapisywaniu masowych jak w modelu do bazy (bulk FULL. dużych operations) Różnica ilości polegających występuje dla informacji jednocześnie. na operacji zapisy- Zmniejsza waniu masowych do bazy (bulk to objętość dużych operations) pliku ilości polegających informacji logami, ale jednocześnie. na zapisywaniu do bazy uniemożliwia Zmniejsza odtworzenie to objętość dużych stanu pliku ilości bazy z informacji do logami, wybranego ale jednocześnie. uniemożliwia Zmniejsza odtworzenie to objętość stanu pliku bazy z do logami, wybranego ale uniemożli- punktu punktu wia odtworzenie stanu bazy do wybranego punktu 2/2012 Pomiary Automatyka Robotyka 313

3 w czasie. Nie jest zatem zalecane przy częstym odtwarzaniu i powrocie do minionych stanów bazy. SIMPLE W tym modelu kopiowana jest baza danych z pominięciem logów transakcyjnych. Niemożliwy jest zatem powrót do dowolnego stanu bazy w przeszłości, lecz jedynie do stanu odpowiadającego ostatniej archiwizacji. Metoda ta ma uzasadnione stosowanie w przypadkach wykonywania częstych archiwizacji. Wybór określonego modelu jest poprzedzony sprawdzeniem bieżącego modelu. W tym celu należy wydać polecenie : SELECT DATABASEPROPERTYEX( NazwaBazy, RECOVERY ). W celu zmiany modelu należy wydać polecenie : alter database NazwaBazy set recovery WybranyModel W celu automatyzacji procesu archiwizacji należy wykorzystać narzędzia Maintenance Plan Wizard lub Maintenance Plan Designer. Maintenance Plan Wizard to kreator prowadzący użytkownika krok po kroku przez proces tworzenia w sposób uproszczony planu konserwacji. Maintenance Plan Designer natomiast, to interfejs graficzny bazujący na metodzie przeciągnij i upuść, dostępny w Server Management Studio, pozwalający na bardzo rozbudowane, indywidualne tworzenie planów konserwacji. Odmienną do opisanej metodą jest CMD. Archiwizacja przy użyciu CMD wymagałaby stworzenia dwóch skryptów: skrypt.sql skrypt.bat. Skrypt skrypt.sql zawiera polecenia archiwizacji w formacie. Archiwizacja może być dwojaka: z możliwością wyboru opcji zapisu danych w jednym pliku (kopie baz z wielu dni) lub wielu plikach (każda kopia dzienna w oddzielnym pliku). Przykładowa postać pliku skrypt.sql: Dla opcji wszystkie kopie bazy w jednym pliku BACKUP DATABASE [NazwaBazy] TO DISK = 'C:\backup\kopia.bak' WITH NOINIT, STATS = 10 GO; Dla opcji każda kopia bazy w oddzielnym pliku BACKUP DATABASE [NazwaBazy] TO DISK = 'C:\backup\kopia.bak' WITH INIT, STATS = 10 GO. Skrypt skrypt.bat wywołuje połączenie z serwerem MS inicjuje wykonanie poleceń archiwizacji zawartych w pliku skrypt.sql. Poniżej znajduje się przykładowa zawartość pliku skrypt.bat: sqlcmd -S KOMPUTER\NAZWASERWERA -U sa - P "hasło" -i c:\skrypty\skrypt.sql. Zalecaną metodą archiwizacji baz danych jest ta, która polega na tworzeniu oddzielnego pliku dla każdej kopii dziennej. Ma to istotne znaczenie przy odtwarzaniu baz z zachowaniem ich właściwej kolejności. CMD daje także możliwość odtworzenia bazy danych. Poniżej przedstawiona jest składnia polecenia służącego do odtworzenia bazy: sqlcmd -S KOMPUTER\ NAZWASERWERSAQL -U sa - P "hasło" -Q "RESTORE DATABASE [NazwaBazy] FROM DISK = 'C:\backup\kopia.bak' WITH FILE = 1, KEEP_REPLICATION, NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 10". Niezależnie od zastosowanej metody archiwizacji lokalnej baz danych, są one pobierane przez serwer SA przy pomocy programu rsync za pośrednictwem połączenia szyfrowanego. Domyślnie systemy Windows nie zawierają pakietu rsync. W celu umożliwienia połączeń SA przez rsync z systemami Windows należy zainstalować oprogramowanie CopSSH. CopSSH jest wdrożeniem serwera i klienta SSH dla systemów Windows. Oprogramowanie to nie zawiera domyślnie programu rsync. Program ten należy pobrać z repozytoriów Cygwina i umieścić w katalogu bin CopSSH. W systemie operacyjnym Windows należy utworzyć użytkownika, który będzie miał uprawnienia do katalogów objętych archiwizacją. Użytkownik ten musi być także aktywowany w oprogramowaniu CopSSH. Hasło aktywowanego użytkownika musi być zgodne z hasłem jakie jest założone w systemie operacyjnym. W celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji należy wykorzystać mechanizm dystrybucji kluczy SSH. Klucz publiczny użytkownika serwera archiwizującego należy umieścić w pliku authorized_keys utworzonego użytkownika systemu Windows DMS System DMS zbudowany jest na oprogramowaniu OpenKM [3]. Jest on posadowiony w serwerze Windows Serwer Tak jak inne wymienione wyżej zasoby podlega on archiwizacji. Tworzenie kopii bezpieczeństwa polega na archiwizacji katalogu zawierającego repozytorium: $JBOSS_HOME/repository określonego parametrem repository.home w pliku konfiguracyjnym OpenKM.cfg. Ze względu na istotność zawartych informacji zaleca się również tworzenie kopii bezpieczeństwa plików z katalogu $JBOSS_HOME/ server/default/data/hypersonic. Zawiera on dane: OKMActivity: Dziennik aktywności użytkownika - wszystkie działania wykonywane przez użytkownika w DMS. OKMAuth: Informacje o użytkownikach, rolach i hasłach. OKMWorkflow: Definicje procesów i dane instancji procesu. Przed rozpoczęciem tworzenia kopii bezpieczeństwa zaleca się zatrzymanie serwera JBoss w celu zapobieżenia modyfikacjom plików w trakcie procesu archiwizacji. Poniżej przedstawiono przykładowy skrypt służący do tworzenia kopii bezpieczeństwa: c:\jboss\bin\shutdown.bat -S xcopy c:\jboss ga\*.* e:\backup\ /s/e c:\jboss ga\bin\run.bat -b Proces tworzenia kopii bezpieczeństwa jest zautomatyzowany przez wykorzystanie Harmonogramu Zadań systemu Windows. 314

4 Po wykonaniu, kopia bezpieczeństwa jest kompresowana Po przez wykonaniu, oprogramowanie kopia bezpieczeństwa WinRar, tworząc jest zasób kompreso- przy- Po wykonaniu, kopia bezpieczeństwa jest kompresowana przez oprogramowanie WinRar, tworząc zasób przygotowany do pobrania przez serwer SA, podobnie jak ma gotowany miejsce do przypadku pobrania przez baz danych serwer MS SA,. podobnie jak ma gotowany wana przez do oprogramowanie pobrania przez WinRar, serwer SA, tworząc podobnie zasób jak przy- ma to miejsce przypadku baz danych MS. to miejsce w przypadku baz danych MS. Stacje mobilne Stacje Stacje mobilne mobilne celu zapewnienia bezpieczeństwa danych informatycz- celu zapewnienia bezpieczeństwa danych informatycznych pracowników korzystających ze stacji mobilnych nych W celu pracowników zapewnienia korzystających bezpieczeństwa ze danych stacji informatycznych pracowników mechanizm korzystających archiwizacji ze kluczowych stacji mobilnych danych mobilnych opracowano opracowano mechanizm archiwizacji kluczowych danych zawartych opracowano na mechanizm tych stacjach. archiwizacji Do takich kluczowych danych zalicza danych się zawartych na tych stacjach. Do takich danych zalicza się przede zawartych wszystkim na tych poczta stacjach. elektroniczna Do takich danych opracowywane zalicza się przede wszystkim poczta elektroniczna opracowywane przede wszystkim poczta elektroniczna opracowywane celu prowadzania archiwizacji, na stacjach mobil- celu prowadzania archiwizacji, na stacjach mobilnych zastosowano oprogramowanie. Przeznaczone jest ono nych W zastosowano celu prowadzania oprogramowanie. archiwizacji, Przeznaczone stacjach jest mobilnych użytku zastosowano osobistego oprogramowanie. komercyjnego. Przeznaczone Chroni ważne jest ono DI, ono do do użytku osobistego komercyjnego. Chroni ważne DI, tworząc do użytku automatycznie osobistego i komercyjnego. ich kopie zapasowe Chroni ważne folderze, DI, tworząc automatycznie ich kopie zapasowe folderze, który tworząc może automatycznie znajdować się ich na urządzeniu kopie zapasowe USB/Firewire, w folderze, na który może znajdować się na urządzeniu USB/Firewire, na dysku który może lokalnym znajdować lub się zasobach na urządzeniu sieciowych. USB/Firewire, Archiwizowane dysku dane lokalnym można skompresować lub w zasobach (przy sieciowych. użyciu standardowego Archiwizowa- na dysku lokalnym lub zasobach sieciowych. Archiwizowane dane można skompresować (przy użyciu standardowego formatu ne dane można ZIP) lub skompresować zapisać jako (przy dokładną użyciu standardowego kopię pierwotnych formatu plików. ZIP) Zaletą lub zapisać oprogramowania jako dokładną FBackup kopię jest pierwot- możli- formatu ZIP) lub zapisać jako dokładną kopię pierwotnych plików. Zaletą oprogramowania FBackup jest możliwość archiwizacji otwartych plików. Niezależnie czy wość czasie archiwizacji otwartych plik jest używany plików. Niezależnie przez inny pro- czy czasie archiwizacji plik jest używany przez inny prowośnych plików. archiwizacji Zaletą otwartych oprogramowania plików. FBackup Niezależnie jest możli- czy gram, w czasie FBackup archiwizacji może plik zarchiwować jest używany ten plik przez dzięki inny wykorzystanigram, FBackup usługi może kopiowania zarchiwować woluminów ten plik tle dzięki dostępnej wyko- program, FBackup może zarchiwować ten plik dzięki wykorzystaniu usługi kopiowania woluminów tle dostępnej rzystaniu systemie usługi Windows kopiowania stacji woluminów mobilnej. w tle programie dostępnej systemie Windows stacji mobilnej. programie FBackup w systemie określa Windows się stacji profil mobilnej. archiwizacji W zawierający programie FBackup określa się profil archiwizacji zawierający wszystkie FBackup archiwizowane określa się profil zasoby. archiwizacji Pliki katalogi zawierający stacji wszystkie archiwizowane zasoby. Pliki katalogi stacji mobilnych wszystkie archiwizowane są synchronizowane zasoby. serwerem Pliki i katalogi Windows stacji Server mobilnych są serwerze synchronizowane tym zostali z serwerem utworzeni Windows użytkownicy, Se- mobilnych są synchronizowane serwerem Windows Server serwerze tym zostali utworzeni użytkownicy, których rver stacje W serwerze mobilne tym zostały zostali objęte utworzeni archiwizacją użytkownicy, których stacje mobilne zostały objęte archiwizacją założono których stacje katalogi mobilne strukturach zostały odpowiadających objęte archiwizacją strukturom założono katalogów katalogi stacji o strukturach mobilnych. odpowiadających struktu- założono katalogi strukturach odpowiadających strukturom katalogów stacji mobilnych. rom Dane katalogów serwera stacji Windows mobilnych. Serwer 2008 są pobierane Dane serwera Windows Serwer 2008 są pobierane przez Dane serwer z serwera SA przy Windows użyciu Serwer rsync 2008 ramach są pobierane procesu przez serwer SA przy użyciu rsync ramach procesu archiwizacji przez serwer DI SA. przy użyciu rsync w ramach procesu archiwizacji DI. archiwizacji DI Autodesk Autodesk 3.4. Autodesk obecnych czasach opracowanie złożonych projektów np. obecnych czasach opracowanie złożonych projektów np. robotów W obecnych czy czasach linii produkcyjnych opracowanie złożonych wymaga projektów współpracy np. robotów czy linii produkcyjnych wymaga współpracy wielu robotów konstruktorów. czy linii produkcyjnych zastosowano wymaga współpracy serwerze wielu konstruktorów. zastosowano serwerze Windows wielu konstruktorów. Serwer 2008 W narzędzie zastosowano wspomagające w serwerze prace Windows Serwer 2008 narzędzie wspomagające prace projektowe Windows Serwer Autodesk narzędzie Oprogramowanie wspomagające to pozwala prace projektowe Autodesk. Oprogramowanie to pozwala na projektowe współpracę - Autodesk grup projektantów. Oprogramowanie wymianę to dokumentacji na współpracę tworzonych grup opracowań. projektantów Pełna integracja wymianę dokumen- innymi pozwala na współpracę grup projektantów wymianę dokumentacji tworzonych opracowań. Pełna integracja innymi pakietami tacji tworzonych projektowymi opracowań. firmy Pełna Autodesk integracja stosowanymi z innymi pakietami projektowymi firmy Autodesk stosowanymi pakietami Instytucie, projektowymi jak AutoCAD firmy czy Autodesk Inventor stosowanymi Pro- Instytucie, jak AutoCAD czy Autodesk Inventor Professional pozwala na scentralizowane zarządzanie procesem fessional w Instytucie, pozwala jak na AutoCAD scentralizowane czy Autodesk zarządzanie Inventor procesem Professional pozwala dokumentacji na scentralizowane technicznej zarządzanie projektów. procesem Auto- powstawania powstawania dokumentacji technicznej projektów. Autodesk to aplikacja działająca na zasadzie klientdesk powstawania to dokumentacji aplikacja działająca technicznej na projektów. zasadzie klientserwerdesk wykorzystująca to aplikacja repozytoria działająca na plików zasadzie tworzonych klient- Autoserwer, wykorzystująca repozytoria plików tworzonych przez serwer, realizatorów wykorzystująca projektów repozytoria bazy plików danych tworzonych rejestrujące przez modyfikacje realizatorów tych projektów plików. Pliki bazy znajdują danych się rejestrują- jednym przez realizatorów projektów bazy danych rejestrujące modyfikacje tych plików. Pliki znajdują się jednym centralnym modyfikacje magazynie tych plików. serwera, Pliki znajdują bazy danych się w są jednym przechowywane centralnym magazynie MS. serwera, Członkowie a bazy projektu danych współdzielą są prze- centralnym magazynie serwera, bazy danych są przechowywane MS. Członkowie projektu współdzielą zasoby, chowywane mając w zawsze MS. dostęp Członkowie do najnowszej projektu wersji współdzielą DI wraz zasoby, mając zawsze dostęp do najnowszej wersji DI wraz zasoby, historią mając ich zawsze zmian. dostęp Aplikacja do najnowszej Autodesk wersji DI działa wraz historią ich zmian. Aplikacja Autodesk działa z oparciu historią ich usługi zmian. serwer Aplikacja Microsoft Autodesk IIS Internet działa Infor- oparciu usługi serwer Microsoft IIS Internet Information Services wersji 7.0 bazę danych MS, mation w oparciu Services o usługi serwer wersji 7.0 Microsoft bazę IIS danych ( Internet MS Information Services ) w wersji 7.0 bazę danych MS,, pracującą osobnej instancji MS Server Stacje pracującą osobnej instancji MS Server Stacje pracującą użytkowników w osobnej korzystają instancji klienta MS Server zainstalowanego Stacje użytkowników korzystają klienta zainstalowanego użytkowników na różnych systemach korzystają rodziny z klienta MS Windows zainstalowanego m.in. Windows różnych XP, Windows systemach Vista, z rodziny Windows MS Windows m.in. bit). Win- Ze na różnych systemach rodziny MS Windows m.in. Windows XP, Windows Vista, Windows bit). Ze na dows względu XP, na Windows brak zautomatyzowanego Vista, Windows 7 procesu ( 32 i 64 tworzenia bit). Ze względu na brak zautomatyzowanego procesu tworzenia względu kopii bezpieczeństwa na brak zautomatyzowanego programu Autodesk procesu, tworzenia kopii bezpieczeństwa programu Autodesk, kopii opracowano bezpieczeństwa taki proces. programu Podstawowymi Autodesk zasobami, w objętymi archiwizacją taki są proces. wyżej Podstawowymi wymienione baza zasobami danych objęty- opracowano taki proces. Podstawowymi zasobami objętymi archiwizacją są wyżej wymienione baza danych opracowano mi repozytoria archiwizacją plików. są wyżej Do stworzenia wymienione lokalnej baza kopii danych bezpieczeństwa wymienionych plików. Do stworzenia zasobów zastosowano lokalnej kopii narzędzie bezpie- repozytoria plików. Do stworzenia lokalnej kopii bezpieczeństwa wymienionych zasobów zastosowano narzędzie repozytoria czeństwa wbudowane wymienionych MS 2008 zasobów zastosowano Server Management narzędzie wbudowane MS 2008 Server Management wbudowane Studio w program MS WinRar 2008 pakujący Server zasoby Management repozytoriów. program Server Management WinRar pakujący Studio zasoby utworzono repozyto- Plan Studio program WinRar pakujący zasoby repozytoriów. Server Management Studio utworzono Plan Studio riów. Konserwacji W (ang. Server Management Maintenance Studio Plan) utworzono umożliwiający Plan Konserwacji (ang. Maintenance Plan) umożliwiający Konserwacji zautomatyzowanie (ang. operacji Maintenance na bazie Plan) danych, umożliwiający takich jak: zautomatyzowanie operacji na bazie danych, takich jak: zautomatyzowanie sprawdzenie integralności operacji danych, na bazie zmniejszenie danych, takich rozmiaru jak: sprawdzenie integralności danych, zmniejszenie rozmiaru sprawdzenie poprzez usunięcie integralności pustej przestrzeni, danych, zmniejszenie reorganizacja rozmiaru przebudowanie usunięcie indeksu, pustej aktualizacja przestrzeni, statystyk, reorganizacja pełny backup i prze- poprzez usunięcie pustej przestrzeni, reorganizacja przebudowanie indeksu, aktualizacja statystyk, pełny backup poprzez budowanie baz danych, indeksu, backup aktualizacja logów transakcyjnych statystyk, pełny backup prace baz danych, backup logów transakcyjnych prace baz oczyszczające. danych, backup Lokalny logów backup transakcyjnych baz danych zapisywany prace oczyszczające. Lokalny backup baz danych zapisywany oczyszczające. jest określonym Lokalny folderze backup na dysku baz danych lokalnym zapisywany serwera jest określonym folderze na dysku lokalnym serwera jest zgodnie w określonym przedstawioną folderze wyżej na polityką dysku lokalnym archiwizacji. serwera zgodnie przedstawioną wyżej polityką archiwizacji. zgodnie Archiwizacja z przedstawioną wykonywania wyżej polityką kopii bezpieczeństwa archiwizacji. plików Archiwizacja znajdujących wykonywania się repozytorium kopii serwera bezpieczeństwa zosta- pli- Archiwizacja wykonywania kopii bezpieczeństwa plików znajdujących się repozytorium serwera została zautomatyzowana dzięki usłudze Harmonogram Zadań ków ła zautomatyzowana znajdujących się w dzięki repozytorium usłudze Harmonogram serwera Zadań została systemu zautomatyzowana Windows dzięki zastosowaniu usłudze Harmonogram skryptu typu Zadań *.bat: systemu Windows zastosowaniu skryptu typu *.bat: "c:\program systemu Windows files\winrar\rar.exe" zastosowaniu e:\vaultback\repo.rar skryptu typu *.bat: "c:\program files\winrar\rar.exe" e:\vaultback\repo.rar agyyyymmd "c:\program files\winrar\rar.exe" -r E:\REPOZYTORIA\*.* a e:\vaultback\repo.rar - agyyyymmd -r E:\REPOZYTORIA\*.* forfiles agyyyymmd -pe:\vaultback\ -r E:\REPOZYTORIA\*.* -m*.rar -d-30 -c"cmd /c del forfiles -pe:\vaultback\ -m*.rar -d-30 -c"cmd /c forfiles -pe:\vaultback\ -m*.rar -d-30 -c"cmd Opracowany skrypt tworzy archiwum typu rar całą Opracowany skrypt tworzy archiwum typu rar całą zawartością Opracowany repozytorium skrypt tworzy archiwum usuwa archiwalne typu rar z całą zawartością repozytorium usuwa archiwalne kopii zawartością bezpieczeństwa. repozytorium Skrypt ten usuwa jest wykonywany archiwalne automatycznie kopii bezpieczeństwa. przez Harmonogram Skrypt ten Zadań jest Windows. wykonywany pierw- auto- kopii bezpieczeństwa. Skrypt ten jest wykonywany automatycznie przez Harmonogram Zadań Windows. pierwszym kroku program Winrar, wywoływany przez skrypt, szym matycznie kroku przez program Harmonogram Winrar, wywoływany Zadań Windows. przez W skrypt, pierwszym kroku archiwum program nawie Winrar, repo.rar wywoływany Zastosowany przez parametr skrypt, tworzy tworzy archiwum nawie repo.rar Zastosowany parametr agyyyymmd tworzy archiwum skutkuje o nawie repo.rar modyfikacją Zastosowany nazwy archiwum parametr agyyyymmd skutkuje modyfikacją nazwy archiwum do agyyyymmd postaci repoyyyymmd.rar, skutkuje modyfikacją gdzie YYYY nazwy to archiwum bieżący do postaci repoyyyymmd.rar, gdzie YYYY to bieżący rok, do postaci MM to repoyyyymmd.rar, miesiąc, to dzień gdzie miesiąca. YYYY Parametr to bieżący r rok, MM to miesiąc, to dzień miesiąca. Parametr r dodaje rok, MM rekursywnie to miesiąc, do a D archiwum to dzień miesiąca. wszystkie Parametr podkatalogi r dodaje rekursywnie do archiwum wszystkie podkatalogi repozytorium. dodaje rekursywnie drugim do archiwum kroku program wszystkie forfiles podkatalogi przeszukuje repozytorium. folder W utworzonymi drugim kroku wcześniej program archiwami forfiles przeszu- *.rar repozytorium. drugim kroku program forfiles przeszukuje folder utworzonymi wcześniej archiwami *.rar kuje celu folder usunięcia z utworzonymi zdezaktualizowanych. wcześniej archiwami *.rar celu usunięcia zdezaktualizowanych. w celu Wynikiem usunięcia opisanych zdezaktualizowanych. powyżej procesów jest utworzenie Wynikiem opisanych powyżej procesów jest utworzenie lokalnej Wynikiem kopii opisanych bezpieczeństwa powyżej DI procesów programu jest utworzenie Autodesk lokalnej kopii bezpieczeństwa DI programu Autodesk. lokalnej Tak kopii przygotowana bezpieczeństwa lokalna DI kopia programu bezpieczeństwa Autodesk. Tak przygotowana lokalna kopia bezpieczeństwa pobierana. Tak jest przygotowana przez serwer lokalna SA przy kopia użyciu bezpieczeństwa rsync ramach pobierana procesu jest archiwizacji przez serwer DI SA. przy użyciu rsync w ra- pobierana jest przez serwer SA przy użyciu rsync ramach procesu archiwizacji DI. mach procesu archiwizacji DI Witryny Witryny 3.5. Witryny Witryny internetowe składają się zwykle katalogów Witryny internetowe składają się zwykle katalogów Witryny strukturze internetowe wypełnionej składają plikami się źródłowymi zwykle z katalogów dedy- strukturze wypełnionej plikami źródłowymi dedykowanych bazy danych, które korzystają serwekowanych o strukturze bazy wypełnionej danych, które plikami źródłowymi korzystają serwerkowanych My. bazy Ze danych, względu które na wielość w witryn korzystają internetowych z serwe- dedyra My. Ze względu na wielość witryn internetowych ra dostęp My. wielu Ze projektantów względu na wielość do tych witryn, internetowych dla zachowa- dostęp wielu projektantów do tych witryn, dla zachowania bezpieczeństwa zaimplementowano instancje mysqld nia i dostęp bezpieczeństwa wielu projektantów zaimplementowano do tych witryn, instancje dla zachowania Proces bezpieczeństwa lokalnego zaimplementowano przygotowania DI 4 obejmuje instancje utworze- mysqld mysqld [2]. [2]. Proces lokalnego przygotowania DI obejmuje utworzenie przyrostowych kopii bezpieczeństwa: użytkowników nie [2]. Proces przyrostowych lokalnego kopii przygotowania bezpieczeństwa: DI obejmuje użytkowników utworzenie przyrostowych baz danych kopii bezpieczeństwa: My dla każdej użytkowników instancji My My baz danych My dla każdej instancji mysqld My katalogów baz danych witryn. My Wykonywanie dla każdej z kopii instancji bezmysqld katalogów witryn. Wykonywanie kopii bezmysqld katalogów witryn. Wykonywanie kopii bez- 2/2012 Pomiary Automatyka Robotyka 315

5 pieczeństwa użytkowników realizuje się z zastosowaniem skryptów mysqldumpgrants udostępnianych przez Free Software Foundation w ramach GNU General Public License. W wyniku ich działania otrzymuje się users.sql dla każdej instancji mysqld. Kopie bezpieczeństwa baz danych wykonywane są z wykorzystaniem skryptu: mysqldump u root phasło -- triggers -- databases Nazwa > arch.sql, gdzie arch.sql jest zarchiwizowaną bazą Nazwa. Lokalne dzienne zasoby poszczególnych witryn internetowych tworzone są jako przyrostowe kopie bezpieczeństwa wwwx. Tak więc w procesie przygotowania dziennych kopii bezpieczeństwa, dla N instancji i K baz danych(witryn) w każdej z nich otrzymuje się : users0.sql, usersn.sql, arch00.sql, archn0.sql, arch0k.sql, archnk.sql www0, wwwk*n katalogów witryn. Ewentualne odtworzenie zarchiwizowanych uprzednio DI wykonuje się za pomocą skryptu: mysql u root phasło h host P NrPortu < arch.sql NetWare () Serwer Novellowy z zaimplementowanym OS NetWare 6.5 istotnie wspiera pracę zespołową realizatorów projektów grup współpracujących w obszarze wspierania prac naukowo-badawczych. Ze względu na swoje cechy, serwer ten pełni rolę serwera plików, z zasobami zlokalizowanymi w dedykowanych drzewach katalogów, zaprojektowanych pierwotnie dla każdej grupy użytkowników. Taka funkcjonalność powoduje, że każdy chwilowy stan katalogów w tym serwerze stanowi zestaw gotowy do przetworzenia go przez SA. Program rsync dokonuje transferu DI do SA modyfikując przyrostowo katalogi znajdujące się w tym serwerze SA, a program rsnapshot modyfikuje wektor archiwizacji, przetwarzając najnowsze zmodyfikowane katalogi zawierające DI podlegające archiwizacji. W przypadku opisanego procesu archiwizacji, ewentualne odtworzenie przechowywanych DI sprowadza się do pobrania z SA kopii poszukiwanego pliku. Realizacja przedstawionego procesu archiwizacji wymagała zaimplementowania w serwerze NetWare serwera ssh, zapewniającego warunki szyfrowanego transferu DI. Bibliografia 1. Marian Wrzesień, Wektorowa archiwizacja danych wykorzystująca przyrostowe kopie bezpieczeństwa. PAR, 2009, s Marian Wrzesień; Piotr Ryszawa, Multi-instancyjny, wielowątkowy system bazodanowy My, w środowisku OS Fedora kontrolowanym przez SELinux. PAR, 2011, s Marian Wrzesień; Piotr Ryszawa, System zarządzania dokumentami projektu Proteus zaimplementowany w OpenKM. PAR, 2010, s W. Curtis Preston, Archiwizowanie i odzyskiwanie danych, Helion SA, Simson Garfinkel, Gene Spafford, UNIX and Internet Security, Second Edition O'Reilly MediaPractical, The multi-platform computer data backup system Abstract: The multi-platform computer data backup system in an organization equipped with a computer network is presented. The essence and purpose of this arrangement is to ensure the security of computer data which are processed in such operating systems as Linux, Windows, NetWare, using an integrated archiving system which communicates with the above OS systems Compatible with these systems (servers) computers are both stationary and mobile. Mobile computers are equipped with tools that enable users to synchronize those PCs to the server archiving. Synchronization occurs when you attach them to the computer network, after first working remotely. While archiving is applied the principle that in the organization computer system, archiving server has access to all computer data with the highest privileges. In order to allow proper collection of data by the archive server, all OS systems are equipped with tools that enable authorized, one-way access to the systems in the organization through this server. For security reasons, when retrieving data, as well as when communicating with other OS systems, archiving server connection to other systems should be encrypted. Keywords: archiving, synchronization,, rsync, rsnapshot dr. inż. Marian Wrzesień Główny Informatyk Instytutu, Administrator Sieci Informatycznej -LAN, Adiunkt mgr. inż. Łukasz Olejnik Inżynier sprzętowy Sieci Informatycznej -LAN, inż. Piotr Ryszawa Programista Sieci Informatycznej -LAN, 316

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo