Kancelaris krok po kroku. Pierwsze uruchomienie programu. Informacje dotyczące początkowej konfiguracji systemu Kancelaris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kancelaris krok po kroku. Pierwsze uruchomienie programu. Informacje dotyczące początkowej konfiguracji systemu Kancelaris"

Transkrypt

1 Kancelaris krok po kroku Pierwsze uruchomienie programu. Informacje dotyczące początkowej konfiguracji systemu Kancelaris

2 Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście umieszczonym z lewej strony okna znajduje się opis danego zagadnienia, - z prawej strony zostały zapisane zieloną kursywą polecenia, które należy wykonać, - na rysunkach czerwonymi ramkami zaznaczone są elementy, o których mowa w poleceniach, a żółte strzałki wskazują w jakiej kolejności należy je wypełniać lub naciskać, - w prawym dolnym rogu znajdują się przyciski do poruszania się po prezentacji.

3 Start (1) Po instalacji systemu Kancelaris, w menu Start dostępne są przyciski pozwalające uruchomić poszczególne aplikacje: - Kancelaris główny program systemu, - Kancelaris-dane przykładowe wersję demonstracyjną programu, - Rejestrator czynności program służący do rejestrowania czynności wykonywanych przez pracowników. Wybierz w systemie Windows: -Start - Wszystkie programy (lub Programy) -Kancelaris -Kancelaris

4 Start (2) Jeżeli program nie jest jeszcze zarejestrowany, to po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno pokazane poniżej. Bez rejestracji program będzie działał przez podaną liczbę dni. naciśnij przycisk [Zamknij]

5 Archiwizacja (1) Danymi systemu Kancelaris są: -dane programu zawarte w bazie danych o nazwie kancelaris.mdb, -dokumenty spraw i bazy wiedzy (np. dokumenty Worda) umieszczone w folderze Dane. Każdego dnia, przy pierwszym uruchomieniu programu w kancelarii, dokonywana jest automatyczna kompresja i archiwizacja WYŁĄCZNIE BAZY DANYCH. Skompresowany plik archiwum przechowywany jest we folderze Archiwum i oznaczony datą i godziną utworzenia,np. Dokumenty spraw i bazy wiedzy nie są automatycznie archiwizowane!

6 Aby w pełni zabezpieczyć dane przed ich utratą (np. uszkodzeniem dysku twardego, kradzieżą), należy systematycznie tworzyć kopie katalogów Dane i Archiwum, umieszczonych w katalogu Kancelaris na dysku głównym, na inny nośnik np. płytę CD-RW lub inny dysk. Archiwizacja (2)

7 Logowanie Dzięki identyfikacji użytkowników system Kancelaris daje możliwość nadawania pracownikom różnych uprawnień, ograniczając dostęp do danych i funkcji programu. Identyfikacja pozwala także na dostosowywanie wyglądu okien do potrzeb każdego użytkownika. Podstawą identyfikacji jest proces logowania, w trakcie którego należy podać nazwę użytkownika i hasło. Na początku w systemie zarejestrowany jest użytkownik o nazwie admin, którego zadaniem jest wykonanie wstępnych operacji. w okienku logowania wpisz nazwę użytkownika: admin naciśnij przycisk [OK]

8 Kancelaria Po zalogowaniu otwiera się główne okno aplikacji, w którym widoczne są przyciski do poszczególnych modułów programu. Przechodzimy do modułu Kancelaria, gdzie przechowuje się informacje o kancelarii, osobach i zespołach w niej pracujących oraz jej zasobach i terminarzu. Widoczne tu przyciski otwierają okna szczegółowe. w oknie głównym w grupie [Kancelaria] wybierz [Dane kancelarii] Na początku pracy z systemem należy wprowadzić Dane kancelarii - właściciela programu. Dane te są wykorzystywane podczas rejestracji programu, a także przy wystawianiu faktur i tworzeniu automatycznych wydruków.

9 Dane kancelarii Aby program został poprawnie zarejestrowany należy wpisać poprawny NIP kancelarii. Aby generować poprawne faktury należy wprowadzić jej nazwę oraz adres siedziby. Można też wpisać dodatkowe informacje tj. numer KRS, REGON i wprowadzić logo. naciśnij przycisk Edycja wpisz numer NIP kancelarii (REGON, KRS) wpisz nazwę kancelarii naciśnij przycisk Zapisz kliknij w zakładkę Adresy

10 Adres kancelarii W polu Ulica umieszczamy przedrostek ul., al., plac itp. Koniecznie zaznaczamy, że adres jest adresem siedziby. naciśnij przycisk Edycja wpisz dane adresowe siedziby kancelarii postaw odpowiednie haczyki naciśnij przycisk ok. kliknij w zakładkę Stawki

11 Stawki pracowników w (1) Stawka w programie Kancelaris to kwota jaką kancelaria pobiera od klientów za godzinę pracy swoich pracowników. Są one zdefiniowane na kilku poziomach: - Najbardziej ogólną jest stawka pracownika przypisana do jego typu, np. stawka wszystkich prawników wynosi 100 PLN/godz. - Ponadto każdy pracownik może mieć zdefiniowaną swoją podstawową stawkę, np. stawka prawnika Kowalskiego wynosi 120 PLN/godz. - Najbardziej szczegółową stawką jest stawka pracownika przydzielonego do danego zlecenia, np. stawka Kowalskiego w pewnym zleceniu wynosi 140 PLN/godz. W chwili, gdy stawka szczegółowa nie jest określona, program pobiera stawkę z bardziej ogólnego poziomu.

12 Stawki pracowników w (2) Każda kancelaria jest inaczej zorganizowana, dlatego też dane widoczne na początku w zakładce Kancelaria Stawki są wyłącznie przykładowe. Przed wprowadzeniem modyfikacji na tej liście warto przygotować sobie listę z typami pracowników Państwa kancelarii i ich standardowymi stawkami za godzinę pracy. typ pracownika administracyjny prawnik aplikant stawka waluta PLN PLN PLN

13 Stawki pracowników w (3) Przy modyfikacji tabeli stawek korzystamy z paska narzędziowego listy. Do usuwania elementów z listy służy przycisk Usuń. Listę możemy zmienić używając przycisku Nowy lub Edycja listy, dokonując zmian, a następnie akceptując je przyciskiem ok. lub odrzucając przyciskiem X usuń z listy typy, które Ci nie odpowiadają korzystając z przycisku Usuń naciśnij przycisk Nowy i zmień stawki odpowiadających Ci typów dodaj kolejne typy w pierwszym wierszu listy wprowadzając typ pracownika, stawkę oraz walutę oraz naciskając Enter po wprowadzeniu wszystkich nowych typów naciśnij przycisk ok. naciśnij przycisk [Zamknij]

14 Opcje kancelarii Teraz przyszła pora na ustawienia opcji programu, które będą wykorzystywane w pracy kancelarii. Dotyczą one szablonów numerowania, wydruków faktur oraz systemu uprawnień z jakiego chce korzystać kancelaria. Z okna Kancelaria przejdźmy do Opcji kancelarii. naciśnij przycisk [Opcje].

15 Szablony numerowania (1) Na początek możemy wprowadzić do systemu informacje dotyczą sposobu numerowania spraw, zleceń i faktur. Informacja ta nie jest wymagana, ale znacząco ułatwia pracę z programem. W szablonach numerowania ustala się sposób w jaki na podstawie daty utworzenia i kolejnej liczby zostanie utworzony numer elementu. Posługujemy się następującym zapisem: RRRR - oznacza rok, MM oznacza miesiąc, NN,...,NNNNN oznacza numer (od dwu- do pięciocyfrowego), przy czym NN(R) to kolejny numer w danym roku, NN(M) to kolejny numer w danym miesiącu.

16 Szablony numerowania (2) Przykładowe szablony mogą wyglądać następująco: NNNNN oznaczający, że numer zlecenia będzie nadawany kolejno od do 99999, bez uwzględniania roku i miesiąca założenia zlecenia RRRR/NNNN(R) - oznaczający, że numery będą nadawane z uwzględnieniem roku założenia sprawy i będą wyglądały następująco: 2004/0001 ->... -> 2004/9999 -> 2005/0001 RRRR/MM/NNN(M) -oznaczający, że numery faktur będą nadawane z uwzględnieniem roku i miesiąca wystawienia i będą wyglądały następująco: 2004/11/ /11/999, 2004/12/ /12/999, 2005/01/001...

17 Szablony numerowania (3) Zapamiętaj: 1. Jeżeli uzależniłeś numer od roku, np. NN(R) to w szablonie powinno się pojawić RRRR 2. Jeżeli uzależniłeś numer od miesiąca, np. NN(M) to powinny się także pojawić RRRR i MM 3. Zastanów się, ile zleceń możesz mieć w ramach roku czy miesiąca i nadaj odpowiednią ilość cyfr swojemu numerowi NN... NNNNN. W każdym miejscu programu, w którym chcesz korzystać z sortowania NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY NUMERU CZY IDENTYFIKATORA UMIEŚĆ NA POCZĄTKU np.: - jeżeli użyjesz numeracji: NNN(R)/RRRR to po przesortowaniu numery ułożą się tak, że wszystkie jedynki będą na początku niepoprawnie: 001/2004, 001/2005, 001/2006, 002/ jeżeli użyjesz numeracji: RRRR/NNN(R) to po przesortowaniu numeru ułożą się poprawnie: 2004/001, 2004/002,..., 2005/001

18 Szablony numerowania (4) Po dokonaniu jakichkolwiek modyfikacji w oknach programu, powinieneś użyć któregoś z dwóch przycisków znajdujących się na pasku narzędziowym z lewej strony okna: - Anuluj, aby anulować wprowadzone zmiany, - Zapisz, aby zatwierdzić zmiany. ustal jakie szablony numerowania obowiązują lub mają obowiązywać w Kancelarii wpisz własne szablony numerowania

19 Uprawnienia (1) Uprawnienia w kancelariach dotyczą przede wszystkim dostępu do poszczególnych akt spraw, ale także opierają się na umowie, że ktoś wykonuje pewnego rodzaju czynności np. wystawia faktury, kontroluje czas pracy innych pracowników itp. W zależności od wielkości, ale także, od zaufania do pracowników, ilości prawników i asystentów itp. kancelaria może wymagać, aby ograniczyć dostęp pracowników do niektórych spraw. W systemie Kancelaris mamy: uprawnienia na poziomie pracowników, które dotyczą głównie tego jakie operacje może w systemie wykonywać dany pracownik. uprawnienia na poziomie spraw/zleceń, które dotyczą tego, czy pracownik ma prawo: - do wglądu w akta spraw, - do wglądu w dane zlecenia, - rozliczać czynności w ramach zlecenia Zlecenie Pracownik

20 Uprawnienia (2) Szczególną sytuację mamy przy dostępie do spraw i zleceń, dlatego, że prawa dostępu są określone zarówno na poziomie szczegółowym (np. w sprawie) i ogólnym (pracownik). W takim wypadku prawa do sprawy/zlecenia są wypadkową praw szczegółowych sprawy/zlecenia i ogólnych praw pracownika. Tę sytuację ilustruje rysunek.

21 Uprawnienia (3) Jak już pisaliśmy kancelaria może wymagać, aby ograniczyć dostęp pracowników do niektórych spraw. Ale może być też tak, że w ramach kancelarii wszyscy wiedzą wszystko. Aby ułatwić prowadzenie programu w takim wypadku w systemie Kancelaris dostępna jest opcja Przydzielaj wszystkich pracowników do wszystkich spraw i zleceń Jeżeli kancelaria wybierze tę opcję to: nowi pracownicy automatycznie będą przydzielani do wszystkich istniejących zleceń i spraw będą mieli ustawione wszystkie uprawnienia ogólne podczas tworzenia nowych spraw i zleceń każdy pracownik będzie automatycznie przydzielony do tej sprawy/zlecenia

22 Uprawnienia (4) Zastanów się jaki typ uprawnień ma zostać wdrożony w Kancelarii. ustal jaką metodę nadawania uprawnień wybierasz zatwierdź opcję przyciskiem Zapisz.

23 Nadanie hasła administratorowi (1) W kolejnym kroku przechodzimy do okna Pracownicy, aby wprowadzić informacje o administratorze. Kliknij w przycisk [Pracownicy]

24 Nadanie hasła administratorowi (2) Identyfikator użytkownika zalogowanego w danej chwili jest widoczny w lewym dolnym rogu na pasku stanu. Logując się podaliśmy użytkownika admin, który ma uprawnienia do zakładania pracowników, ale nie będzie używany w dalszej pracy z systemem, dlatego dobrą praktyką jest nadanie mu hasła. Hasło może być dowolną kombinacją liter i cyfr (do 20 znaków) W haśle rozróżnialne są duże i małe litery kliknij w przycisk Edycja wpisz hasło, zapisz je na kartce i zachowaj w bezpiecznym miejscu naciśnij przycisk ok.

25 Dodawanie pracowników Przed wprowadzeniem do bazy pozostałych pracowników warto przygotować sobie listę zawierającą niezbędne informacje, np. w następującej postaci: da ne pracownika dane logowania identyfika tor imię nazwisko login hasło administrator? aktua lizacje JN Jan Nowak Janek jn124 tak tak BB Barbara Bartkowiak Basia ewunia nie tylko informacja DF Dorota Felicka DF dorcia nie nie Oczywiście dane dotyczące haseł powinny być dostępne tylko dla administratora. Określenie danej osoby jako Administratora oznacza, że osoba ta, będzie zarządzała pracownikami (dodawała, usuwała, ustalała hasła i stawki) oraz stawkami określonymi dla typów pracowników. Prawo administrator nie oznacza, że osoba ta ma pełne uprawnienia do korzystania z innych elementów systemu, np. przeglądania spraw, tworzenia raportów, itd.! Te prawa ustanawia się w innym miejscu programu. W zależności od ustawienia pola aktualizacje pracownik może być informowany o tym, że w sieci internet znajduje się już nowa wersja programu. Zaleca się aby ustawienie Aktualizuj miały wyłącznie osoby administrujące systemem (np. informatycy). Warto jednak, aby ktoś na co dzień pracujący z programem miał ustawienie Sprawdzaj czy są nowe wersje, ale nie aktualizuj..

26 Dodawanie nowego pracownika (1) Teraz, przy pomocy Kreatora nowego pracownika, wprowadzamy informacje o danych, uprawnieniach oraz indywidualnych stawkach pracowników kancelarii. Kreator uruchamiamy przyciskiem Dodaj. Kliknij przycisk Dodaj Naciśnij przycisk [Tak]

27 W pierwszym kroku kreatora wypełniamy dane pracownika. Identyfikator to unikalny zestaw znaków, wykorzystywany w miejscach, gdzie potrzebne jest szybkie wybranie pracownika. mogą to być np. inicjały, imię lub nazwisko. Stawka pracownika może być stawką pracownika danego typu lub może on mieć własną stawkę. Dodawanie nowego pracownika (2) Wprowadź dane pracownika

28 Dodawanie nowego pracownika (3) wpisz nazwę użytkownika wpisz hasło W tym samym kroku wprowadzamy dane logowania i aktualizowania programu. wybierz odpowiednią opcję w polu Administrator w polu aktualizacja przez internet wybierz odpowiednią opcję naciśnij przycisk [Dalej]

29 Dodawanie nowego pracownika (4a) Jeśli Kancelaria używa opcji Przydzielaj wszystkich pracowników do wszystkich spraw i zleceń, to w następnym kroku generowany jest Raport dotyczący utworzonego pracownika. Po zapisaniu danych kreator kończy działanie. naciśnij przycisk [Zapisz] przejdź do wprowadzania kolejnego pracownika

30 Dodawanie nowego pracownika (4b) Jeśli Kancelaria nie używa opcji Przydzielaj wszystkich pracowników do wszystkich spraw i zleceń, to w kroku 2 należy ustawić prawa dostępu pracownika do poszczególnych funkcji programu. Każdy typ pracownika ma ustalone pewne domyślne prawa, które można zmienić. postaw haczyki przy wybranych uprawnieniach naciśnij przycisk [Dalej]

31 Dodawanie nowego pracownika (5b) Kreator pozwala przypisać nowemu pracownikowi uprawnienia do konkretnych spraw i zleceń. Jednakże w tej chwili nie ma w bazie żadnego z tych elementów, więc przechodzimy do okna Raportu końcowego, aby zapisać pracownika do bazy. naciskaj przycisk [Dalej], aż pojawi się okno Raportu końcowego naciśnij przycisk [Zapisz] przejdź do wprowadzania kolejnego pracownika zamknij okno Pracownicy

32 Słowniki Po wprowadzeniu informacji o Kancelarii, jej pracownikach i sposobie nadawania uprawnień powinniśmy jeszcze przygotować słowniki, czyli zbiory podpowiedzi widocznych przy niektórych polach po kliknięciu w strzałkę po prawej stronie. Okno Słowniki znajduje się w module Kancelaria w części Administracja oraz w module Administracja. naciśnij przycisk Słowniki rozwiń listę słowników, wybierz dowolny słownik i zobacz jak zmieni się dolna lista Przeglądanie słowników rozpoczynamy od wybrania w górnym polu odpowiedniego słownika. Następnie możemy go modyfikować, dodawać lub usuwać zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi edycji list.

33 Słowniki - usługi ugi Słownik Usługi nazwy i ceny wykorzystywane są przy określaniu usług świadczonych przez Kancelarię w ramach różnych zleceń, a ceny są także uwzględniane podczas wystawiania faktur. dostosuj listę nazw usług do potrzeb kancelarii

34 Słowniki - czynności ci Słownik nazw czynności wykorzystywany jest podczas rejestracji czynności wykonywanej dla klienta, a pozycje słownika czynności administracyjne pojawiają się, jeśli rejestrujemy pracę wykonaną na rzecz kancelarii. dostosuj listy czynności do potrzeb kancelarii

35 Słownik Sprawy typy spraw określa jakiego rodzaju sprawy prowadzi kancelaria. Predefiniowanych jest kilka typów, ale każda kancelaria powinna ustalić własny zestaw. W oknie sprawy w zależności od typu sprawy automatycznie podpowiadają się odpowiednie etapy (instancje) tej sprawy dlatego należy zmodyfikować także słownik Etapy-typy Słowniki typy spraw ze słownika Sprawy typy spraw usuń te, których nie prowadzisz i dodaj nowe typy w słowniku Etapy typy zdefiniuj etapy/instancje

36 Słowniki - inne Pełna lista słowników wygląda następująco: przejrzyj i zmodyfikuj wybrane słowniki

37 Elektroniczny system pomocy System Kancelaris zawiera w sobie elektroniczną instrukcję obsługi wyświetlającą szczegółową informacja o aktualnie otwartym oknie i jego funkcjach. Dostęp do niej możemy uzyskać : - wybierając z paska narzędziowego przycisk Pomoc, - wybierając z menu Pomoc polecenie Pomoc, - naciskając na klawiaturze klawisz F1. naciśnij przycisk F1 i zobacz pomoc dotyczącą Słowników

38 Elektroniczny system pomocy (2) W systemie pomocy można przejrzeć spis treści, w którym polecamy rozdziały: 2. Podstawy obsługi programu 4. Ważne informacje o sposobie przechowywania danych 12. Rozwiązania problemów zapoznaj się ze spisem treści systemu pomocy

39 Z tego samouczka dowiedziałeś się, że: Podsumowanie (1) Logowanie jest potrzebne do weryfikacji uprawnień poszczególnych osób. W oknie Kancelaria umieszczonym w module Kartoteki należy ustawić dane kancelarii.

40 W Opcjach kancelarii umieszczonych w module Kartoteki można ustawić szablony numerowania. Z tego samouczka dowiedziałeś się, że: Podsumowanie (2) Jeśli w kancelarii wszyscy pracownicy mają pełny dostęp do funkcji programu oraz do spraw, zleceń i rozliczeń, to można ułatwić pracę z programem wybierając opcję Przydzielaj wszystkich pracowników do wszystkich spraw i zleceń.

41 Z tego samouczka dowiedziałeś się, że: Podsumowanie (3) Typy pracowników kancelarii i standardowe stawki, według których są rozliczani ustala się w oknie Kancelaria na zakładce Stawki. Jeżeli pracownik ma być rozliczany według innej stawki niż stawka typu, do którego należy, wówczas wpisujemy odpowiednią stawkę w oknie Pracownicy na zakładce Stawki.

42 Z tego samouczka dowiedziałeś się, że: Podsumowanie (4) Określenie danej osoby jako Administratora oznacza, że osoba ta, będzie zarządzała stawkami określonymi dla typów pracowników, pracownikami (dodawała, usuwała, ustalała hasła i stawki) oraz określała metodę nadawania uprawnień. Domyślnemu użytkownikowi warto ustalić jakieś hasło, zapisać je i przechowywać w bezpiecznym miejscu.

43 Z tego samouczka dowiedziałeś się, że: Podsumowanie (5) Słowniki to zbiory podpowiedzi widocznych przy niektórych polach po kliknięciu w strzałkę po prawej stronie. Modyfikacji wybranego słownika dokonuje się w module Administracja naciskając przycisk Słowniki, wybierając konkretny słownik, a następnie modyfikując wpisy zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi edycji list.

44 Dziękujemy! Zapraszamy do kolejnych samouczków. Zakończenie

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.10 programu Kancelaris

Co nowego w wersji 3.10 programu Kancelaris Co nowego w wersji 3.10 programu Kancelaris 1. Wymagania sprzętowe Ze względu na fakt, że od lipca 2006 firma Microsoft przestała wspierać systemy operacyjne Windows 98/Me/NT, program Kancelaris 3.10 działa

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 4.11 STD/4.21 PLUS. Co nowego w systemie Kancelaris 4.12 STD/4.22 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 4.11 STD/4.21 PLUS. Co nowego w systemie Kancelaris 4.12 STD/4.22 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 4.12 STD w stosunku do wersji 4.10 STD 4.22 PLUS w stosunku do wersji 4.20 PLUS Co nowego w systemie Kancelaris 4.11 STD/4.21 PLUS Wersja 4.11 STD/4.21

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie DEPOZYT OPON w wersji 1.40

Co nowego w programie DEPOZYT OPON w wersji 1.40 Co nowego w programie DEPOZYT OPON w wersji 1.40 1. PROGRAM...2 1.1. UWIERZYTELNIANIE UŻYTKOWNIKA... 2 1.2. ZMIANA UKŁADU GŁÓWNEGO OKNA... 2 2. OKNO PRACOWNICY...2 2.1. DANE PRACOWNIKÓW DO LOGOWANIA...

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu TAXI.NET 1.0

Instrukcja użytkownika programu TAXI.NET 1.0 Instrukcja użytkownika programu TAXI.NET 1.0 Data ostatniej aktualizacji: 3.04.06 1. Informacje wstępne: W skład programu TAXI.NET wchodzą trzy okna: a) okno sterowania programem: W oknie sterowania programem

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA J.B.R. ROGOWIEC SP. J. ul. Zapora 23, 43-382 Bielsko-Biała SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA Dostosowano do wersji 2.11 Systemu DMS SPIS TREŚCI SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA WPROWADZENIE... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów.

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów. Instrukcja użytkownika OFERTOWANIE 3.0 Program OFERTOWANIE 3.0 to intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzie do szybkiego przygotowania i wydrukowania profesjonalnie wyglądającej oferty dla klienta, Program

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Rejestrowanie frekwencji uczniów na lekcjach w widoku Lekcja

UONET+ moduł Dziennik. Rejestrowanie frekwencji uczniów na lekcjach w widoku Lekcja UONET+ moduł Dziennik Rejestrowanie frekwencji uczniów na lekcjach w widoku Lekcja W module Dziennik widok Lekcja przeznaczony jest przede wszystkim do wprowadzania zapisów związanych z bieżącą lekcją

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny Lekarz ZDLR

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny Lekarz ZDLR Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny Lekarz ZDLR 10-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Przyciski w systemie... 5 3. Opis wizyty... 6 3.1. Opis obserwacji na formularzach...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu

1. Logowanie do systemu PRACOWNICY W USOS Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 2 2. Podstawy poruszania się po systemie.... 4 3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.... 7 4. Zatrudnianie osoby... 9-1- 1. Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: Style tekstu

Rozdział 5: Style tekstu 5. STYLE TEKSTU Posługując się edytorem MS Word trudno nie korzystać z możliwości jaką daje szybkie formatowanie z użyciem stylów. Stylem określa się zestaw parametrów formatowych, któremu nadano określoną

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Platforma Uniwersytetu Przedsiębiorczości dostępna jest pod adresem http://www.upspecjal.pl w zakładce logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat System Muflon Moduł: Sekretariat Wersja 1.0 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat 2009-02-09 1. Korespondencja wychodząca - rejestracja. Rejestracja korespondencji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Administracja kontami użytkowników

Rozdział 5. Administracja kontami użytkowników Rozdział 5. Administracja kontami użytkowników Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą przygotować oddzielne środowisko pracy dla każdego użytkownika komputera. Windows XP, w porównaniu do systemów Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta SAS III. Konto IV. Użytkownicy V. Dokumenty VI. Ustawienia VII. Pomoc i Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak udostępnić dane na potrzeby wykonania usługi wdrożeniowej? Zabezpieczanie plików hasłem

Problemy techniczne. Jak udostępnić dane na potrzeby wykonania usługi wdrożeniowej? Zabezpieczanie plików hasłem Problemy techniczne Jak udostępnić dane na potrzeby wykonania usługi wdrożeniowej? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z realizacji usług związanych z konfiguracją, parametryzacją bądź uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS

Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS Spis treści Wstęp... 2 Usunięcie nieaktualnego certyfikatu PROD-NPI z systemu operacyjnego komputera...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Football Team Monitor opis funkcji

Football Team Monitor opis funkcji Football Team Monitor opis funkcji Spis treści STRONA 1. Instalacja programu Football Team Monitor. 2-6 2. Proces logowania do Football Team Monitor 7 3. Moduły: 3.1 System.8 3.1.1 Funkcje okna SYSTEM

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Główne elementy zestawu komputerowego

Główne elementy zestawu komputerowego Główne elementy zestawu komputerowego Monitor umożliwia oglądanie efektów pracy w programach komputerowych Mysz komputerowa umożliwia wykonywanie różnych operacji w programach komputerowych Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo