1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1

2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Platforma ma za zadanie: 1.1. Wspieranie procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w SZ RP Pozyskiwanie, współdzielenie i przekazywanie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności. 2. Wiedza zamieszczona w szkoleniu na Platformie nie stanowi wykładni prawnej w działalności bieżącej. Autorzy szkoleń, a także wszelkich informacji publikowanych na Platformie i jej zasobach mają obowiązek dołożyć wszelkich starań aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje (wiedza) nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji, wykładni przepisów prawa w działalności bieżącej, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz. Przedstawiane w ramach szkoleń i prezentacji treści i materiały stanowią tylko i wyłącznie indywidualną interpretację autora w zakresie zagadnień prezentowanych na Platformie. 3. Platforma dostępna jest dla uprawnionych osób w sposób ciągły 24/7 (24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu) poprzez INTER-MON z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłączeniem okresów awarii. Platforma dostępna jest pod adresem internetowym elearning.wp.mil.pl. 4. Korzystanie z Platformy wymaga posiadania przez użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej w domenie: wp.mil.pl, mon.gov.pl, sp.mil.pl, mw.mil.pl lub aon.edu.pl. 5. E-student jest zobowiązany zapoznać się oraz zaakceptować Zasady korzystania przez e-studenta z Platformy e-learning dostępnej poprzez system INTER-MON, oraz wszelkie zmiany do obowiązujących Zasad. 6. W przypadku nie zaakceptowania niniejszych Zasad lub wprowadzonych do nich zmian lub też stwierdzenia naruszenia Zasad przez e-studenta Administrator lub Zespół ma prawo zablokować lub trwale usunąć jego konto z Platformy. 7. Korzystanie ze szkoleń, zasobów i Platformy jest nieodpłatne. 8. Słowniczek: Zespół - odpowiadający za funkcjonowanie i obsługę Platformy jest Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Krakowie, ul. Rakowicka 29, Kraków. Platforma - system informatyczny typu LMS (ang. Learning Management System), funkcjonujący w domenie elearning.ron.int dostępny po zalogowaniu się użytkownika, przeznaczony do nauki online, udostępniający szkolenia (lekcje, wykłady, prezentacje multimedialne, testy itp.) i zasoby, rejestrujący postępy w szkoleniach i zapewniający możliwości współpracy i wymiany wiedzy. Właścicielem Platformy e-learning są Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej. Administrator - osoba będąca pracownikiem Zespołu odpowiedzialna za sprawne działanie Platformy. E-student - osoba (słuchacz, uczestnik szkolenia) posiadająca konto na Platformie, zapisana na zajęcia/szkolenia. str. 2

3 E-nauczyciel - wyznaczona rozkazem lub decyzją dowódcy, (szefa komendanta) jednostki wojskowej (instytucji) osoba posiadająca konto na Platformie i posiadająca uprawnienia na prowadzenie na niej zajęć/szkoleń. 2 PRAWA I OBOWIĄZKI E-STUDENTA 1. Każdy e-student ma prawo do: 1.1. Korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych publikowanych na Platformie. Ograniczeniem w dostępie mogą być materiały szkoleniowe adresowane do wybranej grupy e-studentów Wsparcia ze strony e-nauczycieli oraz Zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie Platformy w zakresie związanym z procesem dydaktycznym realizowanym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeśli takie wsparcie jest przewidziane dla danego kursu Korzystania z e-konsultacji, jeśli takie są przewidziane dla danego kursu Swobodnego korzystania z serwisów udostępnianych konkretnemu e-studentowi na Platformie. 2. Obowiązkiem e-studenta korzystającego z Platformy jest: 2.1. Korzystanie z Platformy zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zapisami niniejszych Zasad Przestrzeganie Zasad udziału w zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. Zasady te ustalane są przez e-nauczyciela prowadzącego zajęcia w oparciu o przyjęte normy kształcenia w SZ RP Zgłaszanie e-nauczycielowi prowadzącemu zajęcia lub Zespołowi odpowiedzialnemu za utrzymanie Platformy wszelkich nieprawidłowości (proceduralnych, merytorycznych, technicznych) Ochrona swojego loginu i hasła Podanie w formularzu i swoim profilu na Platformie prawdziwych danych. 3. E-student nie ma prawa: 3.1. Korzystać z zasobów Platformy, jeśli nie są one dla niego udostępnione Przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Platformie na osoby trzecie Umożliwiać lub ułatwiać swoimi działaniami osobom nieupoważnionym dostęp do materiałów dydaktycznych i danych osobowych. 4. Zabrania się wykorzystywania Platformy w sposób odbiegający od jej przeznaczenia, a w szczególności: 4.1. W sposób naruszający dobre imię SZ RP W sposób naruszający prawa autorskie W wypowiedziach nie wolno używać treści nieprzyzwoitych, obscenicznych wulgarnych i obraźliwych (art. 141 Kodeksu Wykroczeń) Nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów informatycznych Formułowania wypowiedzi naruszających dobra osobiste Umieszczania komercyjnych reklam, ogłoszeń i ofert marketingowych Publikowania treści niezwiązanych ze szkoleniami, w szczególności agitacji politycznych i religijnych Używać loginu jako wyrażenie powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami. str. 3

4 5. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Platformy za pośrednictwem Serwisu Pomocy Technicznej SPT HELPdesk, dzwoniąc do CallCenter lub bezpośrednio do Administratora Platformy na adres podany na stronie Platformy. 6. Zespół nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się na Platformie spełnią oczekiwania i wymagania użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na komputerze użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów i że jest ono zgodne z każdym systemem komputerowym, na którym się go używa. 7. Użytkownikowi nie przysługują: 7.1. Jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia Prawa żądania rekompensaty za ewentualne przerwy w działaniu Platformy. 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Aktualna treść Zasad i każde dotychczasowe zmiany umieszczane są na Platformie. 2. Zespół zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad korzystania przez e-nauczyciela z Platformy e-learning dostępnej poprzez system INTER-MON oraz Ramowych Zasad wykorzystywania Platformy e-learning Ministerstwa Obrony Narodowej dostępnej poprzez system INTER-MON bez podania przyczyny oraz zobowiązuje się do powiadomienia e-nauczyciela o dokonaniu zmian w Zasadach w przeciągu 5 dni roboczych od dokonania zmiany. Powiadomienie o zmianie nastąpi drogą mailową a zmiany będą wymagały ponownej akceptacji ich przez użytkownika portalu. 3. W przypadku braku akceptacji Zasad lub wprowadzonych zmian, użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Platformy oraz powiadomić o tym Administratora lub Zespół w celu zablokowania konta użytkownika. 4. Warunkiem rejestracji oraz korzystania z Platformy e-learning przez e-studenta jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzenie działalności szkoleniowej za pomocą Platformy, w tym do celów badawczych i statystycznych. 5. Wypowiedzi e-studenta dodane za pomocą narzędzi Platformy w tym także dodane przez niego pliki, nie są częścią konta. Uczestnik zamieszczając na Platformie wypowiedzi, komentarze, opinie - wyraża zgodę na ich publikację z oznaczeniem ich własnego imienia i nazwiska. 6. Administratorem danych osobowych jest Zespół. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi, prawo do dokonywania korekt oraz aktualizacji treści tychże danych, przysługuje mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 7. Wszystkie nieobjęte niniejszymi Zasadami zagadnienia będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa ogólnego i wewnętrznych aktów normatywnych SZ RP. 8. Zasady wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia. str. 4

5 Wykonano w egzemplarzu pojedynczym teczka 19/5 B5 wyk. A.K. tel Dnia r. str. 5

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.Definicje Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

REGULAMIN SERWISU. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.Definicje Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia: REGULAMIN SERWISU Regulamin Serwisu www.przepisynakawe.pl, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI przez Comarch spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL !! REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL! 1. DEFINICJE 1. Informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usług, Projektu, Operatora, Wspierającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne Regulamin www.praca.gov.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo