1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1

2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ramowe Zasady (zwane dalej Zasadami) Platformy e-learning Ministerstwa Obrony Narodowej (zwanej dalej Platformą) określają: 1.1. Sposób tworzenia, zamieszczania szkoleń i kursów na Platformie w celu podniesienia efektywności pracy i działań służbowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) Sposób korzystania z zasobów Platformy, w celu wykorzystania ich do szkoleń Warunki bezpieczeństwa teleinformatycznego. 2. Platforma ma za zadanie: 2.1. Wspieranie procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w SZ RP Pozyskiwanie, współdzielenie i przekazywanie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności. 3. Wiedza zamieszczona w szkoleniu na Platformie nie stanowi wykładni prawnej w działalności bieżącej. Autorzy szkoleń, a także wszelkich informacji publikowanych na Platformie i jej zasobach mają obowiązek dołożyć wszelkich starań aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje (wiedza) nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji, wykładni przepisów prawa w działalności bieżącej, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz. Przedstawiane w ramach szkoleń i prezentacji treści i materiały stanowią tylko i wyłącznie indywidualną interpretację autora w zakresie zagadnień prezentowanych na Platformie. 4. Platforma dostępna jest dla uprawnionych osób w sposób ciągły 24/7 (24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu) poprzez system INTER-MON z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłączeniem okresów awarii. Platforma dostępna jest pod adresem internetowym elearning.wp.mil.pl. 5. Korzystanie z zasobów Platformy jest nieodpłatne. 6. Zasady korzystania przez e-nauczyciela z Platformy e-learning dostępnej przez system INTER-MON określają zasady dotyczące praw i obowiązków e-nauczyciela i są załącznikiem do niniejszego dokumentu. Każdy e-nauczyciel musi zaakceptować Zasady korzystania przez e-nauczyciela z Platformy e-learning dostępnej przez system INTER-MON oraz Ramowe zasady wykorzystania Platformy e-learning Ministerstwa Obrony Narodowej dostępnej poprzez system INTER-MON. 7. Zasady korzystania przez e-studenta z Platformy e-learning dostępnej przez system INTER-MON określa zasady dotyczące praw i obowiązków e-studenta i jest załącznikiem do niniejszego dokumentu. Każdy e-student musi zaakceptować te Zasady. Określenia użyte w Zasadach Platformy oznaczają: Dane do dostępu - login i hasło użytkownika uprawnionego do korzystania z Platformy. użytkownika w domenie wp.mil.pl, mon.gov.pl, sp.mil.pl, mw.mil.pl lub aon.edu.pl podany przez użytkownika w czasie rejestracji. str. 2

3 Formularz rejestracyjny Platformy - dokument wykorzystywany w procesie rejestracji użytkownika. Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu poprzez system INTER-MON do szkoleń, zasobów i Platformy. Konto użytkownika - zbiór danych związanych z użytkownikiem czyli e-studentem, e-nauczycielem i Administratorem Platformy (z różną rolą w dostępie) takich jak dane personalne, adres , uprawnienia, historia postępów, ocena społeczności i rekomendacja innych uczestników itp. Dane te przechowywane są na Platformie wyłącznie na potrzeby komunikacji podczas prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej. Posiadanie konta umożliwia dostęp do Platformy wraz z zamieszczonymi na niej szkoleniami i zasobami wiedzy. Konto jest ściśle połączone z loginem. Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych wykorzystywany do logowania się w systemie INTER-MON, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy. Platforma - system informatyczny typu LMS (ang. Learning Management System), funkcjonujący pod adresem elearning.ron.int dostępny dla użytkownika posiadającego aktywne konto na Platformie, przeznaczony do nauki online, udostępniający szkolenia (lekcje, wykłady, prezentacje multimedialne, testy itp.) i zasoby, rejestrujący postępy w szkoleniach i zapewniający możliwości współpracy i wymiany wiedzy. Właścicielem Platformy e-learning są Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej. Rejestracja - dokonywana czynność przez uprawnioną osobę mająca na celu uzyskanie dostępu do Platformy szkoleń poprzez system INTER-MON. Rejestracja dokonywana jest za pomocą komputera podłączonego do tego systemu. Serwis - usługi serwisowe związane z pomocą techniczną dla użytkowników, tworzeniem kopii bezpieczeństwa jak i awariami Platformy. Kurs - szkolenie/lekcja/materiał e-learning udostępniany użytkownikom z wykorzystaniem Platformy poprzez system INTER-MON. Uprawnienia - zakres czynności, jakie może wykonywać użytkownik na Platformie. Użytkownik - osoba, która uzyskała w drodze procedur (zgłoszenia, rejestracji i akceptacji) dostęp do Platformy. Wyróżnia się następujących użytkowników: a) E-student - osoba (słuchacz, uczestnik szkolenia) posiadająca konto na Platformie, zapisana na zajęcia/szkolenia. b) E-nauczyciel - wyznaczona rozkazem lub decyzją dowódcy, (szefa komendanta) jednostki wojskowej (instytucji) osoba posiadająca konto na Platformie i posiadająca uprawnienia na prowadzenie na niej zajęć/szkoleń lub odpowiada za zamieszczanie szkolenie lub kursu. c) Administrator Platformy - osoba odpowiedzialna za sprawne działanie Platformy nadająca uprawnienia innym Użytkownikom oraz zamieszczająca kursy na Platformie. E-konsultacje - wymiana intelektualna nauczającego e-nauczyciela (specjalisty lub rzeczoznawcy) z uczącym się e-studentem, za pośrednictwem narzędzi elektronicznej komunikacji asynchronicznej na przestrzeni spotkań Platformy zdalnego nauczania, mająca na celu poszerzanie wiedzy, udzielanie rad i wyjaśnień trudnych zagadnień. str. 3

4 Zespół - odpowiadający za funkcjonowanie i obsługę Platformy Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Krakowie. Zasoby - materiały dydaktyczne/szkolenia o charakterze informacyjnym, udostępniane na Platformie. Zasady Ramowe zasady wykorzystania Platformy e-learning Ministerstwa Obrony Narodowej dostępnej poprzez system INTER-MON. 2 ZASOBY PLATFORMY 1. Na Platformie publikowane i udostępniane są materiały oraz pomoce dydaktyczne związane z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także serwisy szkoleniowe i informacyjne. 2. Materiały i pomoce dydaktyczne dla e-studentów publikowane są w kursach zarządzanych przez e-nauczycieli wyznaczonych z różnych jednostek i instytucji wojskowych. 3. Kursy na Platformie są uporządkowane według kategorii odzwierciedlających działalność SZ RP. 3 ZASADY UZYSKANIA DOSTĘPU DO PLATFORMY 1. Korzystanie z Platformy wymaga posiadania przez użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej w domenie: wp.mil.pl, mon.gov.pl, sp.mil.pl, mw.mil.pl lub aon.edu.pl oraz zarejestrowania się na Platformie. 2. Wymagania sprzętowe: komputera z zainstalowaną przeglądarką (Internet Explorer od wersji 8.0, Mozzila Firefox od wersji 3.6) i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem (np. ADOBE READER, FLASH PLAYER, JAVA) niezbędnym do udziału w szkoleniach e-learning zamieszczonych na Platformie. 3. Szkolenia, zasoby i Platforma dostępna jest dla osób uprawnionych. 4. Dostęp do zasobów Platformy jest nieograniczony czasowo w trakcie wykonywania zadań na rzecz SZ RP, a jego zakres jest uzależniony od posiadanych przez użytkownika uprawnień. W przypadku wygaśnięcia, rozwiązania umowy o pracę lub zakończenia służby w SZ RP wygasają również uprawnienia do korzystania z Platformy. 5. Sposób rejestracji: 5.1. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia swojego profilu (formularza rejestracyjnego) prawdziwymi danymi osobowymi: stopień, imię, nazwisko, stanowisko, jednostka/instytucja wojskowa, miejscowość, podanie adresu poczty elektronicznej itp Zdefiniowanie loginu i hasła do konta Złożenie wymaganych deklaracji w tym akceptacja niniejszych Zasad, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na prowadzenie działalności szkoleniowej za pomocą Platformy. 5.4 Weryfikacja danych osobowych z bazą danych osobowych Sił Zbrojnych RP (np. wysłanie przez system a na adres użytkownika). str. 4

5 5.5. Potwierdzenie lub odrzucenie za pomocą drogi mailowej dostępu do Platformy W przypadku, gdy dane osoby zamierzającej uzyskać dostęp do Platformy nie zostaną pozytywnie zweryfikowane z bazą danych w systemach SZ RP, osoba ta powinna skontaktować się z Administratorem Platformy (kontakt na stronie Platformy pod adresem elearning.wp.mil.pl) celem uzyskania ewentualnych informacji związanych z odrzuceniem zgody na dostęp. 6. Platforma może automatycznie odmówić rejestracji gdy: 6.1. Login wpisany w formularzu został już użyty. W takim wypadku należy użyć innego loginu. Weryfikacja poprawności danych wskazuje, że dane są nieprawidłowe Weryfikacja danych wpisanych w formularzu z bazą danych osób w SZ RP przebiegła negatywnie np. z powodu, że osoba ubiegająca się o dostęp do Platformy nie jest zatrudniona w SZ RP. W takim przypadku zainteresowana osoba powinna skontaktować się z Administratorem Platformy. 7. Zalogowanie się na Platformie i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Zasad oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika e-studenta w zakresie koniecznym do obsługi Platformy przez e-nauczyciela i Administratora Platformy. 8. Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, rozpoznanie faktu udostępniania konta oraz materiałów dydaktycznych uzyskanych z Platformy osobom trzecim jest zabronione i może skutkować zablokowaniem konta. 9. Zasady korzystania przez e-studenta z Platformy e-learning dostępnej przez system INTER-MON i Zasady korzystania przez e-nauczyciela z Platformy e-learning dostępnej przez system teleinformatyczny INTER-MON określają prawa i obowiązki e-studenta i e-nauczyciela. 4 ZAKRES FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY 1. Komunikacja użytkownika z Platformą może przebiegać za pomocą następujących narzędzi komunikacyjnych: 1.1. Poczta elektroniczna Forum - grupy dyskusyjne, które można przypisywać do dowolnych kursów Czat - rozmowa online pomiędzy e-studentami i e-nauczycielami (wewnętrzny system komunikacyjny) Inne dopuszczalne środki komunikacji. 2. Baza interaktywnych samosprawdzających się ćwiczeń. 5 PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA PLATFORMY 1. Administrator Platformy ma prawo do: 1.1. Przetwarzania, w tym gromadzenia i przechowywania danych charakteryzujących sposób korzystania przez użytkownika z usługi e-learning zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami prawa Wprowadzania zmian oraz ulepszeń w oprogramowaniu treści. str. 5

6 1.3. Do czasowego wyłączania dostępu do Platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści Prowadzenia monitoringu działania Platformy Przeniesienia materiałów szkoleniowych jeśli ich tematyka jest niezgodna z działem tematycznym do działu tematycznie zgodnego Usunięcia materiałów i treści naruszających przepisy prawa oraz umieszczonych z naruszeniem Zasad Administrator Platformy ma prawo do usunięcia kursów nieodwiedzanych przez e-studentów przez okres 6 miesięcy. O tym fakcie informuje opiekuna kursu Administrator ma prawo odmówić umieszczenia kursu bądź wyłączyć kurs w eksploatacji, jeśli działanie kursu niekorzystnie wpływa na działanie Platformy. (np. kurs niezgodny ze standardami, jeśli kurs posiada materiały, które niekorzystnie wpływają na pracę serwera powodując jego za duże obciążenie bądź obciążenie sieci). O takim fakcie informuje e-nauczyciela odpowiedzialnego za kurs wraz z podaniem powodów nie umieszczenia bądź wyłączenia kursu. 2. Administrator Platformy ma obowiązek : 2.1. Dokładać wszelkich starań aby Platforma działała w sposób ciągły i bezawaryjny, a częstotliwość i czas wstrzymania świadczenia usługi e-learning był jak najmniej uciążliwy dla użytkownika Zablokowania konta e-nauczyciela lub e-studenta w razie nie przestrzegania przez niego postanowień Zasad korzystania przez e-studenta z Platformy e-learning dostępnej poprzez system INTER-MON lubi Zasad korzystania przez e-nauczyciela z Platformy e-learning dostępnej przez system INTER-MON. Ponowne przydzielenie możliwości korzystania z zasobów Platformy może nastąpić dopiero po wyjaśnieniu przyczyn zablokowania dostępu i zaprzestania przez użytkownika naruszeń Zasad Administrator ma prawo zablokować konto e-nauczyciela i e-studenta w wypadku nie zatwierdzenia przez nich nowych Zasad w wyznaczonym terminie Dokonywać okresowego audytu aktualności kont Platformy i blokować konta użytkowników, które nie spełniają już wymogów formalnych (w szczególności użytkowników nie posiadających aktualnego konta dostępu do sieci INTER-MON Administrator Platformy w przypadku zablokowania (ograniczenia dostępu) lub usunięcia konta użytkownika, na jego prośbę ma obowiązek poinformować go o przyczynach zaistniałej sytuacji Administrator ma obowiązek poinformować Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnej w przypadku naruszenia przez e-studenta lub e nauczyciela zasad ochrony informacji niejawnej Współpracować z Inspektorem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w celu realizowania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego Platformy Administrator posiada prawo do zgłaszania udokumentowanych przykładów naruszania niniejszych Zasad Komendantowi Zespołu, który może skierowania drogą służbową sprawę do rozpatrzenia dyscyplinarnego przez przełożonego e-studenta lub e-nauczyciela. 6 ZASADY UMIESZCZANIA SZKOLEŃ I TERMINY DOSTĘPNOŚCI DO NICH 1. Jednostki Wojskowe, Instytucje Wojskowe chcąc zamieszczać szkolenia na Platformie wyznaczają ze swojego składu: 1.1. Osobę zatwierdzającą przygotowany materiał szkoleniowy. Osoba ta wspólnie z twórcą materiału odpowiada za zamieszczoną treść, klauzulę i aktualność tych materiałów. str. 6

7 1.2. Osobę posiadającą uprawnienia do zamieszczania przygotowanej lekcji na Platformie oraz współpracującą z Administratorem Platformy (e-nauczyciel) Warunkiem umieszczenia kursu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na Platformie i wysłanie go do ZZWT w Krakowie. 2. Przygotowany materiał szkoleniowy zanim zostanie zamieszczony na Platformie przez osobę posiadającą uprawnienia do jego zamieszczania musi być wcześniej zaakceptowany przez uprawnioną osobę zatwierdzającą w jednostce/instytucji wojskowej. 3. Komórka/organ zamieszczający i udostępniający publikacje i szkolenia na Platformie zobowiązany jest określić grupę użytkowników wraz z wykazem osobowym (dla instytucji, rodzajów SZ RP) dla których udostępniony zostanie ten materiał. 4. Materiał szkoleniowy powinien zostać przygotowany w oparciu o standard zgodny z Platformą Moodle lub zasadami tworzenia treści e-learning SCORM. 5. Zamieszczając materiał szkoleniowy należy podać: 5.1. Okres na jaki ma być dostępny ten materiał, a następnie przeniesiony do archiwum. W przypadku nie określenia terminu materiał ten zostanie przeniesiony automatycznie do archiwum po upływie roku czasu Nowy termin w przypadku przedłużenia okresu ważności kursu udostępnionego na Platformie Przybliżony czas przejścia kursu Opis kursu Grupę e-studentów do których kierowany jest kurs. 6. Materiały szkoleniowe należy umieszczać zgodnie z przygotowaną tematyką oraz z uwzględnieniem instytucji dla których jest on przeznaczony. 7. Wymagany czas związany z zamieszczeniem szkolenia na Platformie wynosi minimum 2 tygodnie od momentu przyjęcia zlecenia do realizacji. Może on ulec zmianie, czyli wydłużeniu w przypadku gdy nastąpi duża kumulacja zgłoszeń. Priorytety zamieszczania szkoleń ustala Administrator Platformy z uwzględnieniem ważności przedstawianej tematyki. 8. W przypadku zamieszczenia materiału szkoleniowego opracowanego przez instytucje z poza SZ RP, celem zamieszczenia go na Platformie obowiązuje zasada umieszczania go według procedur przedstawionych powyżej. Materiały szkoleniowe powinny być wykonane według standardów obowiązujących na Platformie. Należy podać dodatkowo do Administratora Platformy szczegóły uzyskania zezwolenia na program czy zbiór oprogramowania. 7 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Użytkownik akceptując zapisy niniejszych Zasad wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz wprowadzonych w trakcie udziału w szkoleniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 2. Dane użytkowników zamieszczone w formularzu rejestracyjnym, umożliwiające dostęp do Platformy i szkoleń na niej uruchamianych, nie są ujawniane osobom trzecim. str. 7

8 3. Dane o użytkownikach zebrane w trakcie ich udziału w szkoleniach prowadzonych w ramach Platformy będą wykorzystane wyłącznie w celu rejestracji i obsługi uruchamianych na Platformie szkoleń z wykorzystaniem do celów badawczych i statystycznych w ramach SZ RP. 4. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi, prawo do dokonywania korekt oraz aktualizacji treści tychże danych, przysługuje mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 8 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zwanej dalej Ustawą (Dz.U j.t) prawem autorskim chronione są: 1.1. Zasoby i treści umieszczone na Platformie. Wyjątek od tej zasady następuje w sytuacji, gdy pod danym materiałem znajduje się informacja, że nie korzysta on z ochrony prawa autorskiego. Pomysły i idee nie są objęte prawem autorskim Autorskie grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy, wybór i układ prezentowanych treści jak również szata graficzna i kolorystyka Platformy. 2. Kurs e-learning owy traktowany jest jako rodzaj utworu multimedialnego. Cechuje go niejednolita struktura, na którą składają się różne elementy (oprogramowanie, materiały dydaktyczne łączące tekst, grafika, dźwięk, obraz) połączone w jeden produkt i funkcjonujący jako całość. Również jego poszczególne składniki: treść, kompozycja dźwięku, oprogramowanie i grafika mogą być traktowane jako osobne utwory objęte ochroną prawa autorskiego. 3. Materiały umieszczane na Platformie muszą posiadać uregulowany stan prawny w rozumieniu Ustawy. Zgodnie z art.1 ust.1 Ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania utworu. Dla uznania za utwór, szczególnie ważne jest spełnienie przesłanki twórczości i indywidualności. Konieczne jest stwierdzenie istnienia tych cech (indywidualności i twórczości) w danym dziele przynajmniej w minimalnym zakresie Zgodnie z art. 16 Ustawy, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, są to w szczególności prawa do: autorstwa utworu, oznaczenia utworu imieniem i nazwiskiem bądź pseudonimem albo udostępnienia go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu, rzetelnego wykorzystania utworu, decydowania o jego pierwszym udostępnieniu, a także prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu Z kolei autorskie prawo majątkowe zostało określone w art. 17 Ustawy, który stanowi, że jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu Zgodnie z art.9 ust.1 Ustawy współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólne. Domniemywa się, że wielkości udziałów są równe. Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej. str. 8

9 4. E-nauczyciel, który jest autorem umieszczanych na Platformie materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, zachowuje prawa autorskie do ww. treści, o ile na zasadach opisanych w art. 12 Ustawy prawa te nie przysługują pracodawcy. 5. Art. 12 Ustawy stanowi, że pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. 6. Użytkownik, o ile nie przysługują mu prawa autorskie, nie ma prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, poza korzystaniem dla celów osobistych wszelkich materiałów udostępnionych mu w ramach Platformy. W szczególności użytkownik nie ma prawa do utrwalania i zwielokrotniania utworu, przy wykorzystaniu jakiejkolwiek techniki, wprowadzanie materiałów do obrotu, użyczania lub najmu, publicznego wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 7. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania oprogramowania i materiałów umieszczonych na Platformie tylko do celów własnego użytku osobistego lub z zachowaniem zasad tzw. prawa cytatu określonego w art. 29 ust. 1 Ustawy. 8. Prawo cytatu (zwane niekiedy jako prawo przytoczenia źródła) jest to prawem dopuszczalna możliwość przytoczenia w tworzonym przez siebie dziele urywków rozpowszechnionych utworów lub drobnych utworów w całości bez zgody ich twórcy i bez uiszczania na jego rzecz wynagrodzenia. Zgodnie z prawem cytatu każdy ma prawo do wykorzystywania fragmentów materiałów umieszczonych na Platformie nieodpłatnie i bez konieczności uzyskiwania zgody autora w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku danej twórczości, pod warunkiem oznaczenia autora przytaczanego fragmentu oraz wskazania źródła jego pochodzenia. 9. Instytucja Wojskowa, Jednostka Wojskowa, osoba działająca w ramach SZ RP, chcąc opublikować jakiekolwiek materiały na Platformie, powinna posiadać prawa autorskie do umieszczanych materiałów, i zgodę na wykorzystanie utworu w ramach Platformy. W przypadku braku udokumentowania powyższych okoliczności materiał nie zostanie umieszczony na Platformie lub zostanie niezwłocznie z niej usunięty. 10. W przypadku umieszczania na Platformie materiałów (lekcji) zakupionych przez Instytucję Wojskową, Jednostkę Wojskową lub osobę działającą w ramach SZ RP, zamieszczający lekcję zobowiązany jest do precyzyjnego określenia pod umieszczanym materiałem, czy i na jakich warunkach materiał ten może być wykorzystany do innych celów niż e-learning, jak również czy może być rozpowszechniany. W tym celu przy danej lekcji należy umieścić w uzgodnieniu z Administratorem Platformy informację w jakim zakresie lekcja może być wykorzystana przez Użytkownika. 11. Odpowiedzialność prawną pod względem przestrzegania praw autorskich za materiały i treści wykorzystane do tworzenia lekcji ponosi Instytucja, Jednostka Wojskowa lub e-nauczyciel. 12. Zespół oraz Administrator Platformy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez użytkowników praw autorskich do materiałów umieszczonych na Platformie, a w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez osoby trzecie w stosunku do Zespołu lub Administratora, użytkownik, który umieścił dany materiał na Platformie podejmie str. 9

10 niezwłocznie wszelkie działania prawne zmierzające do uwolnienia od odpowiedzialności Zespół i Administratora Platformy. 13. Modyfikacja przez Instytucję Wojskową, Jednostkę Wojskową lub osobę działającą w ramach SZ RP poszczególnych materiałów edukacyjnych - utworów poprzez ich dopasowanie do końcowej wersji kursu umieszczanego na Platformie wymaga posiadania zgody osób lub Instytucji i Jednostek Wojskowych, którym przysługują prawa autorskie do utworu i nie powoduje powstania w ten sposób nowego utworu w rozumieniu Ustawy. 9 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Informacje zamieszczone na Platformie i w zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. 2. Kategorycznie zabrania się przetwarzania przez Platformę informacji niejawnych. 3. Zabrania się wykorzystywania prywatnych kont poczty elektronicznej do przesyłania materiałów oraz treści udostępnianych przez Platformę. Korespondencja pomiędzy użytkownikami Platformy w obszarze związanym z wykorzystaniem Platformy jest realizowana przy pomocy służbowej poczty w systemie INTER-MON. 4. Parametry dostępu umożliwiające korzystanie z Platformy zostają określone dla użytkownika przed pierwszym logowaniem. 5. Użytkownik nie posiada uprawnień do uruchomienia lub aktywowania usuniętego jego konta na Platformie lub odtworzenia uprzednio zapisanych przez niego informacji. 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym loginu oraz hasła do Platformy. 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZESPOŁU, REKLAMACJE 1. Zadaniem Zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie Platformy jest dołożenie wszelkich starań zapewniających poprawne funkcjonowanie Platformy oraz udzielanie pomocy użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą systemu. 2. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające: 2.1. Z nieprzewidzianego wadliwego funkcjonowania Platformy Z ujawnienia danych służących do logowania osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ich ujawnienia Ze szkód powstałych w wyniku korzystania bądź braku możliwości korzystania z Platformy, szkoleń, zasobów, systemów komunikacji Z działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie systemu teleinformatycznego INTERMON i stacji roboczej użytkownika Ze szkód powstałych w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy i jej zasobów. str. 10

11 2.6. Ze szkód spowodowanych wadliwym działaniem systemu transmisji, sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami w przesyle informacji Innych przerw w działaniu Platformy nie wynikających z jego winy. 3. Zespół zastrzega sobie prawo do: 3.1. Dokonywania zmian na Platformie, w szkoleniach i innych zasobach bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników Zawieszenia funkcjonowania lub usunięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione Czasowego wstrzymania dostępności Platformy związanego z koniecznością konserwacji i naprawy sprzętu. Zobowiązując się jednak, aby ta przerwa trwała jak najkrócej. 4. Użytkownikowi nie przysługują: 4.1. Jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia Prawa żądania rekompensaty za ewentualne przerwy w działaniu Platformy. 5. Zespół będzie tworzyć kopie bezpieczeństwa, a w przypadku utraty danych odzyska je z ostatniej kopii. 11 POMOC TECHNICZNA 1. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Platformy za pośrednictwem Serwisu Pomocy Technicznej SPT HELPdesk, dzwoniąc do CallCenter lub bezpośrednio do Administratora Platformy na adres podany na stronie Platformy. 2. Zespół nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się na Platformie spełnią oczekiwania i wymagania użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na komputerze użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów i że jest ono zgodne z każdym systemem komputerowym, na którym się go używa. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Aktualna treść Zasad i każde dotychczasowe zmiany umieszczane są na Platformie. 2. Zespół zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Zasad bez podania przyczyny oraz zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika o dokonaniu zmian w Zasadach w przeciągu 5 dni roboczych od dokonania zmiany. Powiadomienie o zmianie nastąpi drogą mailową. 3. Wszystkie nieobjęte niniejszymi Zasadami zagadnienia będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa ogólnego i wewnętrznych aktów normatywnych SZ RP. 4. Zasady wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia. Wykonano w egzemplarzu pojedynczym ad acta wyk. A.K. tel Dnia r. str. 11

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Platforma ma za zadanie: 1.1. Wspieranie procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w SZ RP. 1.2. Pozyskiwanie, współdzielenie i przekazywanie wiedzy, kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy e-learningowej Miasto Wiedzy TEB Edukacja

Regulamin platformy e-learningowej Miasto Wiedzy TEB Edukacja Regulamin platformy e-learningowej Miasto Wiedzy TEB Edukacja Niniejszy regulamin korzystania z platformy e-learningowej Miasto Wiedzy TEB Edukacja, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu REGULAMIN Korzystania z Platformy e-learningowej 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług szkoleniowych w zakresie bhp w formie samokształcenia kierowanego,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa w szkoleniach elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Postanowienia ogólne

Regulamin portalu Postanowienia ogólne Regulamin portalu Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Szkoleń i Zasobów dostępnych za pośrednictwem publicznej sieci Internet i Portalu funkcjonującego pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

REGULAMIN PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ REGULAMIN PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ www.frbs.org.pl Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa główne zasady i warunki korzystania ze Szkoleń, Zasobów i Materiałów dostępnych na platformie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne Hasło Login Konto GDOŚ Smart Education International Sp. z o.o. Rejestracja

Postanowienia ogólne Hasło Login Konto GDOŚ Smart Education International Sp. z o.o. Rejestracja Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Szkoleń będących własnością Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, udostępnianych za pośrednictwem publicznej sieci Internet i

Bardziej szczegółowo

Regulamin efront. str. 1

Regulamin efront. str. 1 Regulamin efront 1. Postanowienia ogólne i wstępne 1. Regulamin korzystania z Platformy E-learningowej efront (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez SEKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska Warszawa 10.05.2010r. Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Zakres. Postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learningu) w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych Załącznik do zarządzenia Nr 81/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zasady i warunki korzystania z Platformy E - learningowej dedykowanej w ramach projektu Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 377 ZARZĄDZENIE Nr 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin korzystania z internetowego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianej Platformy Edukacyjnej. eportal.ue.wroc.pl

Regulamin Uczelnianej Platformy Edukacyjnej. eportal.ue.wroc.pl Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Regulamin Uczelnianej Platformy Edukacyjnej eportal.ue.wroc.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Human Advice z siedzibą we Wrocławiu

Regulamin korzystania z usług Human Advice z siedzibą we Wrocławiu Regulamin korzystania z usług Human Advice z siedzibą we Wrocławiu 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Human Advice

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl (zwany dalej: Regulaminem ) określa ogólne zasady działania serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDANIA IM. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W OLSZTYNIE 1 1. Zakres przedmiotowy Regulaminu korzystania z platformy e-learningowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną gry internetowej Mediaspołecznicy

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną gry internetowej Mediaspołecznicy Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną gry internetowej Mediaspołecznicy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres niekomercyjnej usługi świadczonej drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS I. Organizatorem konkursu jest INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą: ul. Grodzka 40, II piętro. 31-044 Kraków. II. Celem konkursu jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU SODEXOLOJALNOSC.PL

REGULAMIN PORTALU SODEXOLOJALNOSC.PL REGULAMIN PORTALU SODEXOLOJALNOSC.PL I. Postanowienia ogólne 1. Definicje: a)portal portal internetowy należący do Usługodawcy i administrowany przez niego, umieszczony w domenie sodexolojalnosc.pl bądź

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera warunki i zasady korzystania z kursów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu.

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu. Wrożki Tajemnice Kart pl Regulamin korzystania z usług portalu www.wrozkitajemnicekart.pl 1. Zakres przedmiotowy regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Progresif D.M Warszawa ul. Hoża

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Ceresit Pro

Regulamin Portalu Ceresit Pro Regulamin Portalu Ceresit Pro Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin, wraz Polityką prywatności, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu, określa zasady korzystania z i funkcjonowania Portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia 1 1. Regulamin określa warunki korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów upoważniających

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

1 Struktura organizacyjna. 2 Uprawnienia i obowiązki uczestników procesu kształcenia na odległość

1 Struktura organizacyjna. 2 Uprawnienia i obowiązki uczestników procesu kształcenia na odległość REGULAMIN UCZELNIANEJ PLATFORMY MOODLE 1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług i informacji oferowanych na Uczelnianej Platformie Moodle na Politechnice Gdańskiej. 1 Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego. 1 Informacje ogólne

Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego. 1 Informacje ogólne Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego 1 Informacje ogólne 1. Regulamin niniejszy Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu. Regulamin

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu. Regulamin Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu Elbląg,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.KOLOROWE-KREDKI.PL Obowiązuje od dnia 30.10.2012 roku. I. Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin strony internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z cyfrowych zasobów Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu CZĘŚĆ I. 1 Przedmiot Regulaminu

Regulamin korzystania z cyfrowych zasobów Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu CZĘŚĆ I. 1 Przedmiot Regulaminu Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 150/2014 Rektora UPWr z dnia 10 października 2014 r. Regulamin korzystania z cyfrowych zasobów Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Definicje pływacy.com - portal internetowy o tematyce sportowej Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez pływacy.com, umożliwiająca Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 726/2014 Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2014 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4. Warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK, zwany dalej Regulaminem" normuje zasady wymiany informacji i dozwolone sposoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO www.printgo.pl I Postanowienia ogólne 1. Portal internetowy www.printgo.pl działa w oparciu o niniejszy Regulamin. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo