KLIMATYZATOR Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATYZATOR Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Przewodowe zdalne sterowanie MWRWE10 KLIMATYZATOR Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup niniejszego produktu firmy Samsung.

2 Spis treści Przygotowanie Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa... 4 Nazwy części Klimatyzator Podstawowe działanie klimatyzatora Omiatanie powietrzem Funkcja sprawdzania temperatury w pomieszczeniu Praca cicha/podczas snu Operacja nawilżania Wybór łopatek Wykrywanie obecności Wlot powietrza z zewnątrz Funkcja automatycznego czyszczenia Jony plazmy S Kontrola CO2/zużycia mocy

3 Nazwy części Wyświetlacz Wskaźnik LED (zielony: prawidłowo / czerwony: konieczna kontrola) Przycisk Wł./Wył. Przycisk ustawiania temperatury Nie otwierając osłony podzespołu przewodowego zdalnego sterowania użytkownik może włączyć/wyłączyć zasilanie klimatyzatora lub ustawić żądaną temperaturę. 6

4 Klasyfikacja Wskazanie Działanie Wyświetlane jest stan działania klimatyzatora 1 2 Wyświetlana jest praca cicha/podczas snu 3 Wyświetlana jest temperatura pomieszczenia/ustawiona POLSKI Informacje związane z klimatyzatorem Powiązane informacje Informacje związane z wentylatorem (ERV) Wyświetlane jest sterowanie temperaturą wylotu Wyświetlane jest CO 2 /pobór mocy Wyświetlana jest prędkość wentylatora klimatyzatora Wyświetlany jest wybór łopatek Wyświetlane jest omiatanie powietrzem (w górę/w dół) Wyświetlany jest harmonogram tygodniowy/ ustawienie urlopu Wyświetlany jest bieżący dzień ( ) lub zaprogramowany dzień (_) Wyświetlany jest numer harmonogramu Wyświetlany jest wybór zaprogramowanego urządzenia Wyświetlana jest bieżąca godzina/czas letni/czas zaprogramowany Wyświetlane jest stan działania wentylatora (ERV) Wyświetlane jest czyszczenie Wyświetlana jest prędkość wentylatora (ERV) Wyświetlane jest nieprawidłowe działanie /czyszczenie filtra (okres czyszczenia filtra) Informacje związane z normalnym działaniem Wyświetlany jest alert dotyczący czyszczenia 18 zbiornika pyłowego/kontroli/częściowej blokady/całkowitej blokady Wyświetlane jest wykrywanie obecności/okap wyciągowy/sterowanie zewnętrznymi połączeniami wzajemnymi/automatyczne 19 czyszczenie/ nawilżanie/ oszczędzanie energii/ dopływ powietrza z zewnątrz / sterowanie centralne Wyświetlana jest informacja o jonach plazmy 20 S Wyświetlana jest stężenie CO2 w 21 pomieszczeniu 22 Wyświetlana jest wilgotność pomieszczenia 23 Wyświetlany jest czas pozostały do automatycznego wyłączenia/czas zwłoki ERV Ciągły: jednostki godziny, Migający: jednostki minuty 7

5 Praca cicha/podczas snu Cicha praca redukuje hałas generowany podczas działania urządzenia, a dzięki pracy podczas snu możliwe jest automatyczne wyłączenie klimatyzatora po sześciu godzinach, bez konieczności wyłączania go ręcznie w środku nocy. Wcisnąć przycisk Quiet/Sleep (praca cicha/podczas snu), by wybrać żądane działanie. Kiedy klimatyzator oferuje obydwie funkcje operacji cichej i podczas snu. Automatyczny Powtarzana jest sekwencja Quiet (Ciche) Cancel (Anulowanie). Chłodzenie Powtarzana jest sekwencja Quiet (Ciche) Sleep (Podczas snu) Quiet/Sleep (Ciche/Podczas snu) Cancel (Anulowanie). Osuszanie Powtarzana jest sekwencja Quiet (Ciche) Cancel (Anulowanie). Wentylator Podświetlona zostanie lampka Restricted (Ograniczone). Ogrzewanie Powtarzana jest sekwencja Quiet (Ciche) Sleep (Podczas snu) Quiet/Sleep (Ciche/Podczas snu) Cancel (Anulowanie). Kiedy klimatyzator oferuje jedynie funkcję pracy cichej. Automatyczny Powtarzana jest sekwencja Quiet (Ciche) Cancel (Anulowanie). Chłodzenie Powtarzana jest sekwencja Quiet (Ciche) Cancel (Anulowanie). Osuszanie Powtarzana jest sekwencja Quiet (Ciche) Cancel (Anulowanie). Wentylator Podświetlona zostanie lampka Restricted (Ograniczone). Ogrzewanie Powtarzana jest sekwencja Quiet (Ciche) Cancel (Anulowanie). Kiedy klimatyzator oferuje jedynie funkcję pracy podczas snu. Automatyczny Podświetlona zostanie lampka Restricted (Ograniczone). Chłodzenie Powtarzana jest sekwencja Sleep (Podczas snu) Cancel (Anulowanie). Osuszanie Podświetlona zostanie lampka Restricted (Ograniczone). Wentylator Podświetlona zostanie lampka Restricted (Ograniczone). Ogrzewanie Powtarzana jest sekwencja Sleep (Podczas snu) Cancel (Anulowanie). POLSKI Jeśli klimatyzator nie obsługuje pracy cichej i podczas snu, po naciśnięciu przycisku Quiet/Sleep (Cicha/Podczas snu) pokazane zostanie. 13

6 POLSKI Wcisnąć przycisk, by uruchomić działanie wentylatora (ERV). Wcisnąć przycisk, by wybrać żądane działanie. Poniższe działanie może zostać włączone jedynie wtedy, gdy wybrane są wszystkie opcje wentylatora (ERV). (Ustawienie jest dostępne po zainstalowaniu podzespołu przewodowego zdalnego sterowania.) Wcisnąć przycisk OgrzewanieEX Ciche, by zmienić prędkość wentylatora. (wysoka) (Turbo) (średnia) Prędkość wentylatora nie może być zmieniona. Outing (Urlop) (średnia) Obejście (wysoka) (Turbo) (średnia) Automatyczny (wysoka) (Turbo) (średnia) Oczyszczanie (wysoka) (Turbo) (Auto) (średnia) OgrzewanieEX/ Oczyszczanie (wysoka) (Turbo) (średnia) Obejście/Oczyszczanie (wysoka) (Turbo) (średnia) Auto/Oczyszczanie (wysoka) (Turbo) (średnia) Po zainstalowaniu czujnika CO 2 w wentylatorze (ERV) można wybierać spośród (wysokiej) (Turbo) (Auto) (średniej). (Wyjątek: praca Cicha, Urlop) 19

7 Praca cicha/podczas snu Umożliwia zmniejszenie zużycia mocy i obniżenie kosztów energii. Aby wybrać operację Oszczędzania energii, należy wcisnąć przycisk E.Saver. ` Łączna instalacja wentylatora (ERV) i klimatyzatora Niniejsza funkcja porównuje temperaturę na zewnątrz i pomieszczeniu, a następnie automatycznie wybiera działanie HeatEX (OgrzewanieEX) lub ByPass (Obejście). Wentylator (ERV) będzie działał z prędkością (wysoką) podczas działania HeatEX (OgrzewanieEX) i z prędkością (niską) podczas operacji Bypass (Obejście). Indywidualna instalacja wentylatora (ERV) W trybie Quiet (Ciche) (niska) wentylator (ERV) będzie włączać się i wyłączać co 30 minut. Anulowanie Wcisnąć ponownie przycisk E.Saver (Oszczędzanie energii). Jeśli używane są centralne urządzenie sterujące, sterownie zewnętrzne lub okap wyciągowy, operacja Oszczędzania energii może nie zostać aktywowana. Jeśli klimatyzator jest podłączony indywidualnie, operacja Oszczędzania energii nie jest dostępna. Czyszczenie Można zapobiec przedostawaniu się zapachów i kurzu do pomieszczeń ustawiając wylot powietrza większy w stosunku do wlotu. Kiedy wentylator (ERV) jest włączony wcisnąć przycisk Clean Up (Czyszczenie), by wybrać funkcję czyszczenia. Wyświetlone zostanie i funkcja czyszczenia będzie aktywowana. Anulowanie Wcisnąć ponownie przycisk Clean Up (Czyszczenie). Jeśli wentylator (ERV) jest włączony lub funkcja czyszczenia nie jest obsługiwana, a użytkownik wcisnąć przycisk Clean Up (Czyszczenie), zostanie włączona lampka. 20

8 INSTRUKCJE ZAAWANSOWANE Ustawienie harmonogramu tygodniowego Można wybrać dzień i godzinę rozpoczęcia i zakończenia działania urządzenia. 1. Wcisnąć przycisk Schedule (Harmonogram). Wyświetlone zostanie (weekly) (Tygodniowy). Na tym etapie wcisnąć przyciski [ ]/[ ], by wybrać weekly spośród opcji weekly (Tygodniowy) i holiday (Urlop). 2. Wcisnąć przycisk [>] i wybrać 'Day' (Dzień) harmonogramu. Można naciskać przyciski [ ]/[ ], by wybrać zaprogramowany dzień (Niedz.~Sob.). Można wybrać kilka dni dla wielu harmonogramów. W takim przypadku należy bezpośrednio przejść do wybierania Schedule Device (Urządzenie harmonogramu), bez wybierania numeru harmonogramu. 3. Do chwili wyświetlenia numeru rejestracji należy wciskać przycisk [>], by wybrać Schedule Number (Numer harmonogramu) Można naciskać przyciski [ ]/[ ], by wybrać Numer harmonogramu (1~6). Jeśli żaden harmonogram nie jest wybrany, krawędź pola numeru harmonogramu i numer harmonogramu będą migać. Jeśli harmonogram jest już ustawiony, kwadratowe pola wokół numeru harmonogramu będą migać. Jeśli użytkownik chce go zmienić, powinien wybrać numer harmonogramu. 4. Wcisnąć przycisk [>] i wybrać 'Schedule Device' (Zaprogramowane urządzenie). Wciskać przyciski [ ]/[ ], by wybrać ustawienie urządzenia spośród Klimatyzatora + Wentylatora (ERV), Klimatyzatora lub Wentylatora (ERV). Można zaprogramować jedynie podłączone urządzenie. Patrz poniższa tabela, by poznać sekwencję ustawień zależnie od opcji programowanego urządzenia. Klasyfikacja Sekwencja ustawienia Klimatyzator+Wentylator(ERV) Klimatyzator Wentylator (ERV) Po naciśnięciu przycisku [>] wybrać 'AM/PM' (przed południem/po południu) Wcisnąć przyciski [ ]/[ ], by wybrać godzinę AM (przed południem) lub PM (po południu). 22

9 6. Po naciśnięciu przycisku [>] wybrać 'Hour' (Godzina) Wcisnąć przyciski [ ]/[ ], by wybrać godzinę czasu ustawienia. POLSKI 7. Po naciśnięciu przycisku [>] wybrać 'Minute' (Minuty) Wcisnąć przyciski [ ]/[ ], by wybrać minuty czasu ustawienia. 8. Po naciśnięciu przycisku [>] wybrać 'On/Off' (Wł./Wył.) harmonogramu. Wcisnąć przyciski [ ]/[ ], by wybrać On (Wł.) lub Off (Wył.). Jeśli wybrane zostanie Off (Wył.), należy przejść do Po naciśnięciu przycisku [>] wybrać Tryb działania związany z klimatyzatorem. Opcja ta może być używana jedynie do programowania włączenia klimatyzatora. Wciskać przyciski [ ]/[ ], by wybrać spośród operacji (Auto) (Cool) (Chłodzenie) (Dry) (Osuszanie) (Fan) (Wentylator) (Heat) (Ogrzewanie). Zależnie od ustawienia opcji, czasem nie można wybrać działania automatycznego lub ogrzewania. (Ustawienie jest dostępne po zainstalowaniu podzespołu przewodowego zdalnego sterowania.) 10. Wcisnąć przycisk [>] i wybrać żądaną temperaturę. Opcja ta może być używana jedynie do programowania włączenia klimatyzatora. Wciskać przyciski [ ]/[ ], by ustawić temperaturę w przyrostach co 1 C (1 F). Jeśli wybrane jest działanie wentylatora, żądanej temperatury nie można ustawić. 23

10 Ustawienie harmonogramu tygodniowego Można wybrać dzień i godzinę rozpoczęcia i zakończenia działania urządzenia. 11. Po naciśnięciu przycisku [>] wybrać prędkość wentylatora. Opcji tej można użyć jedynie do zaprogramowania włączenia klimatyzatora lub gdy tryb działania to Cool/Fan/Heat (Chłodzenie/Wentylator/Ogrzewanie). Wciskać przyciski [ ]/[ ], by przełączać pomiędzy prędkościami wentylatora (niską) (średnią) (wysoką) (Auto). Jeśli wybrane jest działanie Auto lub Dry (Osuszanie), prędkości wentylatora nie można ustawić. 12. Po naciśnięciu przycisku [>] wybrać tryb działania związany z wentylatorem (ERV). Opcja ta może być używana jedynie do programowania włączenia operacji HeatEX (OgrzewanieEX). Wcisnąć przyciski [ ]/[ ], by wybrać tryb związany z działaniem ERV. (Heat EX) (Ogrzewanie EX) (Quiet) (Ciche) (Outing) (Urlop) (Bypass) (Obejście) (Auto) (Purifier) (Oczyszczanie) (HeatEx / Purifier) (OgrzewanieEx / Oczyszczanie) (ByPass / Purifier) (Obejście / Oczyszczanie) (Auto / Purifier) (Auto / Oczyszczanie) 13. Po naciśnięciu przycisku [>] wybrać prędkość wentylatora (ERV). Opcja ta może być używana jedynie do programowania włączenia operacji HeatEX (OgrzewanieEX). Wciskać przyciski [ ]/[ ], by ustawić prędkość wentylatora: (wysoką) (Turbo) (średnią). 14. Wcisnąć przycisk Set (Ustaw), by zakończyć ustawianie harmonogramów tygodniowych. Dla wybranego dnia wyświetlane jest _. Ustawienie zapisane zostanie po trzech sekundach. [np. jeśli zarezerwowany jest Poniedziałek ] Jeśli użytkownik chce utworzyć dodatkowe harmonogramy, powinien ponownie rozpocząć od ekranu tygodniowego i urlopu. 15. Wcisnąć przycisk Esc, by wyjść z trybu ByPass (Obejście). Jeśli podczas ustawiania użytkownik chce anulować harmonogramy tygodniowe, powinien nacisnąć przycisk ESC. Jeśli ustawione jest centralize control (Sterowanie centralne), wciąż można ustawić harmonogram tygodniowy, ale nie zostanie on wykonany. 24

11 Ustawianie urlopu podczas harmonogramu tygodniowego Podczas harmonogramu tygodniowego można wybrać urlop. Jeśli urlop zostanie ustawiony, ustawiony harmonogram tygodniowy nie zostanie zastosowany. 1. Wcisnąć przycisk Schedule (Harmonogram). Wyświetlone zostanie (schedule) (Harmonogram), wcisnąć przycisk [ ]/[ ], by wybrać weekly spośród opcji weekly (Tygodniowy) i holiday (Urlop). POLSKI 2. Wcisnąć przycisk [>] i wybrać 'Day' (Dzień) urlopu w czasie harmonogramu tygodniowego. Można wybrać urlop (Niedz.~Sob.) naciskając przycisk [ ]/[ ]. Można wybrać kilka dni dla wielu ustawień. 3. Wcisnąć przycisk Set (Ustaw), by zakończyć ustawianie urlopu podczas harmonogramu tygodniowego. 4. Wcisnąć przycisk [>] i wybrać Schedule Device" (Zaprogramowane urządzenie). Jeśli podczas ustawiania użytkownik chce anulować urlopowy lub tygodniowy harmonogram, powinien nacisnąć przycisk ESC. Urlop można ustawić jedynie z wykorzystaniem dat i użyciem wskaźnika tygodniowego '_'. Wskaźnik tygodniowy '_' dat ustawionych jako urlop nie będzie wyświetlany. 25

12 Anulowanie harmonogramu tygodniowego Możliwe jest anulowanie harmonogramu tygodniowego. 1. Wcisnąć przycisk Schedule (Harmonogram). Wyświetlone zostanie (Schedule) (Harmonogram) i będzie migać (Weekly) (Tygodniowy). 2. Po naciśnięciu przycisku [>] wybrać 'Day' (Dzień), który ma być anulowany. Można wcisnąć przycisk [ ]/[ ], by wybrać zaprogramowany dzień. 3. Po naciśnięciu przycisku [>] wybrać 'Schedule number' (Numer harmonogramu), który ma być anulowany. Można naciskać przyciski [ ]/[ ], by wybrać numer harmonogramu (1~6). 4. Wcisnąć przycisk Delete (Usuń), by usunąć wykonane ustawianie harmonogramu tygodniowego. 5. Wcisnąć przycisk Set (Ustaw), by zapisać anulowanie harmonogramu tygodniowego. 6. Wcisnąć przycisk Esc, by wyjść do trybu ogólnego. 26

13 Menu Menu główne pomocnicze Funkcje Używany Jednostka Domyślnie Zakres SEG Ustawienie/sprawdzanie godziny automatycznego wyłączenia 1, godzin 1 godzina Wartości graniczne Dolny limit 1,2 16 (61) 16~30 C (61~86 F) 1 C (1 F) temperatur [ C( F)] Górny limit 3,4 30 (86) 18~30 C (65~86 F) 1 C (1 F) Wszystkie blokujące 1 0 0Odblokowanie, lblokada Blokada działania Przycisku 2 0 Wł./Wył. Blokada działania 0Odblokowanie, przycisku 3 0 lblokada wybierania Częściowa blokada przycisku Blokada działania przycisku ustawiania temperatury Blokada przyciski prędkości wentylatora Blokada działania przycisku ustawiania harmonogramu Ustawienie bieżącej temperatury (rok, miesiąc, dzień) Ustawienie bieżącej godziny (dzień, godzina, minuty) Zastosowanie czasu letniego i sposoby ustawiania Zastosowanie czasu letniego (T/N) Sposób stosowania czasu letniego Zastosowanie czasu letniego (tygodniowo) Rozpoczęcie (? miesiąc,? th niedziela) Zastosowanie czasu letniego (tygodniowo) Zakończenie (? miesiąc,? th niedziela) Odblokowanie, lblokada 0Odblokowanie, lblokada 0Odblokowanie, l Blokada 1,2/3,4/5,6 10/01/ /112/131 RR,MM,DD Dzień/AM/ PM/1,2/3,4 Piątek/ PM/12/ ,2/4 03/F 1,2/4 10/F Niedz.~Sob./AM~PM /0~l 2/059 0Nie używać, lużywać 0Tygodniowo, ldziennie Miesiąc 1.12./ 1 ~4,F (poprzedni tydzień) th tydzień Miesiąc 1.12./ 1 ~4,F (poprzedni tydzień)th tydzień Dzień, godzina, minuty Zastosowanie czasu letniego (dziennie) Rozpoczęcie (? miesiąc,? th niedziela) 1,2/3,4 03/22 Sty.~Gru./l.~31. dzień Miesiąc, dzień Zastosowanie czasu letniego (dziennie) Zakończenie (? miesiąc,? th niedziela) 1,2/3,4 09/22 Sty.~Gru./l.~31. dzień Miesiąc, dzień Ustawienie/sprawdzanie czasu podświetlenia 1, sek. 1 sek. Użycie LED (zielona) (T/N) 3 1 0Nie używać, lużywać Użycie LED (czerwona) (T/N) 4 1 0Nie używać, lużywać Ustawienie/sprawdzanie Zastosowanie czasu opóźnienia opóźnienia wentylatora (ERV) wentylatora (ERV) 1 0 [kiedy używane jest (T/N) sterowanie blokadą wentylatora (ERV)] Zerowanie do wartości domyślnych trybu użytkownika (poza bieżącą godziną) Czas opóźnienia 3, minut 1 minuta 1 0 0Nie używać, 1Zerować Jeśli jednostka wewnętrzna nie obsługuje funkcji, wyświetlone zostanie 'NONE' (Brak). W niektórych przypadkach ustawienie może nie być możliwe lub może nie zostać zastosowane, pomimo ustawienia w urządzeniu. Czas letni: Zwyczaj tymczasowego ustawiania wcześniejszej godziny podczas okresu letniego. POLSKI 29

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Opis jednostki wewnętrznej

Opis jednostki wewnętrznej Opis jednostki wewnętrznej Rzeczywisty produkt może różnić się nieznacznie od przedstawionego poniżej. 01 05 02 Podstawowe informacje 01 Wlot powietrza 02 Filtr powietrza 03 Łopatka regulująca kierunek

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A7/BGEF, RG57 B1/BGE Instrukcja użytkownika 6 720 868 641 (2016/11) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V Instrukcja montażu i obsługi 6720848346 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy RC Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 RAC Sterownik bezprzewodowy Model RG57 B/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego klimatyzatora ściennego Kompatybilny z modelami serii Climate 5000: RAC 2,6-2 IBW RAC 3,5-2

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329053 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWY CZĘŚCI 1 INFORMACJA O FUNKCJONALNOŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 SPIS TREŚCI 1. Pilot zdalnego sterowania... 3 Sterownik bezprzewodowy CZ-RWS2... 3 1-1. Oznaczenia i funkcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

CR035-RG

CR035-RG Konstrukcja oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia o ulepszeniu produktu. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub producenta. CR035-RG52

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

przegląd klimatyzatora przed użyciem

przegląd klimatyzatora przed użyciem przegląd klimatyzatora przed użyciem Gratulujemy zakupu klimatyzatora. Mamy nadzieję, że funkcje klimatyzatora pozwolą jego użytkownikom zapewnić komfort w każdych warunkach. Zachęcamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy harmonogramem tygodniowym

Sterownik przewodowy harmonogramem tygodniowym Instrukcja instalacji i obsługi Sterownik przewodowy harmonogramem tygodniowym MODEL: MD-CCM04/E Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe

Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe Tryby programowania : Automatyczny 1 Automatyczny 2 Obecny czas i dzień Dni tygodnia Mo = Monday (Poniedziałek) Di = Tuesday (Wtorek) Mi = Wednesday (Środa) Do =

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329206 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY ELEMENTÓW... 2 PRZYGOTOWANIE DO PRACY...

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA W celu ulepszenia produktów ich konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A2/BGEF, RG57 A3/BGEF, RG57 B/BGE, RG57 D/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego 6 720 866 143 (12/2016) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90C Specyfikacje pilota Model Napięcie zasilania Zakres temperatur otoczenia

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy RBC-AMT32E 1 NAZWY ELEMENTÓW STEROWNIKA Niniejszy sterownik przewodowy może sterować pracą maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych. Sekcja wyświetlania Na przykładowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik indywidualny z programatorem czasowym

Instrukcja obsługi Sterownik indywidualny z programatorem czasowym Instrukcja obsługi Sterownik indywidualny z programatorem czasowym Nr modelu CZ-RTC4 Instrukcja montażu dostarczona oddzielnie. POLSKI Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia jak prawidłowo obsługiwać telefoniczne zdalne sterowanie. Przed instalacją i obsługą urządzenia należy

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika klimatyzatora

Instrukcja użytkownika klimatyzatora MR-DH00 MR-DH00U Instrukcja użytkownika klimatyzatora wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup niniejszego produktu firmy Samsung. Aby otrzymać bardziej kompleksową obsługę, produkt należy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Instrukcja obsługi Numer produktu: 551911 Strona 1 z 1 Strona 2 z 2 Elementy obsługi (Rys. A) 1. Wyświetlacz LCD 2.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNKY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNKY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNKY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N 93733969 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... NAZWY ELEMENTÓW... PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX - 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR Sterowniki serii Logix Sterownik 740 - elektroniczny sterownik zegarowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem OBUDOWA Z EKRANEM DOTYKOWYM Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem A = CZAS (TIME) E = USTAW (SET) I = WENTYLATOR (FAN) B = DYSK TW. (HDD)

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

Monitor aktywności fizycznej Nr produktu

Monitor aktywności fizycznej Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Monitor aktywności fizycznej Nr produktu 0001168654 Strona 1 z 14 Instrukcja obsługi Wprowadzenie Bardzo dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup monitora aktywności fizycznej z funkcją

Bardziej szczegółowo

Przycisk wybierania opcji Przycisk potwierdzenia programowania/przycisk kontroli ustawień Przycisk ustawień godziny ENTER/TEST PANEL OPERACYJNY

Przycisk wybierania opcji Przycisk potwierdzenia programowania/przycisk kontroli ustawień Przycisk ustawień godziny ENTER/TEST PANEL OPERACYJNY PRZYGOTOWANIE DOZOWNIKA Aby otworzyć pokrywę, włóż kluczyk do zamka, przekręć i pociągnij do siebie. Włóż dwie baterie alkaliczne. Włóż puszkę z aerozolem. Dozownik jest gotowy do zaprogramowania. PANEL

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY PRZYGOTOWANIE DOZOWNIKA Aby otworzyć pokrywę, włóż kluczyk do zamka, przekręć i pociągnij do siebie. Włóż dwie baterie alkaliczne. Włóż puszkę z aerozolem. Dozownik jest gotowy do zaprogramowania. PANEL

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie zasad

Bardziej szczegółowo

Sterowniki centralne i indywidualne

Sterowniki centralne i indywidualne 03 SYSTEMY STEROWANIA Sterowniki centralne i indywidualne Systemy sterowania 106 Sterowniki centralne Sterowniki centralne firmy Samsung oferują możliwość sterowania i monitorowania pracy do 16 grup urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaawansowany zdalny sterownik przewodowy

Instrukcja obsługi Zaawansowany zdalny sterownik przewodowy Instrukcja obsługi Zaawansowany zdalny sterownik przewodowy Model nr CZ-RTC Instrukcja instalacji została dołączona oddzielnie. POLSKI Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus 50-020 Wrocław www.el-piast.com 1 / 9 Spis treści 1. Opis Produktu..... 3 2. Dane Techniczne...... 3 3. Wyświetlacz LCD... 3 4. Funkcje Termostatu..

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA

ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY MODEL CHŁODZĄCO/GRZEWCZY INVERTER JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE RD 12LA RD 30L RD 14LA RD 36LA RD 18LA RD 24LA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE: RO 12LA RO 30L RO 14LA RO 36LA

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodząco/grzewczy ARYG07LLTA ARYG09LLTA ARYG12LLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTA ARYG14LLTB ARYG18LLTA ARYG18LLTB

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodząco/grzewczy ARYG07LLTA ARYG09LLTA ARYG12LLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTA ARYG14LLTB ARYG18LLTA ARYG18LLTB PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: ARYG07LLTA ARYG09LLTA ARYG12LLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTA ARYG14LLTB ARYG18LLTA ARYG18LLTB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie kodów opcji do jednostek wewnętrznych Samsung Electronics

Wprowadzanie kodów opcji do jednostek wewnętrznych Samsung Electronics Wprowadzanie kodów opcji do jednostek wewnętrznych 2013. 02 Samsung Electronics I. Sterownik bezprzewodowy II. Sterownik przewodowy III. S-Net pro2 Funkcja Ilość cyfr do wprowadzenia ( Logicznie [Fizycznie]

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY

PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: RDC45LC RDC54LC RDC72LH RDC90LH FUJI Electric Generalny Dystrybutor w Polsce: PHU IGLOTECH Sp. j. ZATRZYMAJ

Bardziej szczegółowo

FUJI Electric KLIMATYZATOR: TYP MULTI INVERTER. Model chłodząco/grzewczy RDG07LLTA RDG09LLTA RDG12LLTA RDG14LLTA RDG18LLTA

FUJI Electric KLIMATYZATOR: TYP MULTI INVERTER. Model chłodząco/grzewczy RDG07LLTA RDG09LLTA RDG12LLTA RDG14LLTA RDG18LLTA PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP MULTI INVERTER Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: RDG07LLTA RDG09LLTA RDG12LLTA RDG14LLTA RDG18LLTA Jednostki zewnętrzne: ROG18LAC2 ROG18LAT3 ROG24LAT3

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo