INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

2 SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW 4 3. WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU 7 4. JAK KORZYSTAĆ Z PRZYCISKÓW 8 Praca w trybie automatycznym 8 Praca w trybie chłodzenia/grzania/wentylacji 8 Praca w trybie osuszania 9 Regulacja kierunku nawiewu powietrza 9 5. DZIAŁANIE PROGRAMATORA KORZYSTANIE Z PILOTA 14 W niniejszej instrukcji opisano szczegółowo środki ostrożności, które należy zachować podczas eksploatacji produktu. Dla najlepszego wykorzystania niniejszej instrukcji przeczytaj ją uważnie przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Dla późniejszego, łatwego wykorzystywania instrukcji zachowaj ją po przeczytaniu. W toku kolejnych aktualizacji produktu niniejsza instrukcja będzie ulegać zmianom bez dodatkowego ostrzeżenia.

3 Rozmieszczenie przycisków dotyczy standardowego modelu i może nieznacznie różnić się od wyglądu zakupionego pilota. Kształt powinien być zachowany. Wszystkie opisane funkcje są realizowane przez klimatyzator. Jeżeli jednostka nie jest wyposażona w daną funkcję, po naciśnięciu odpowiadającego jej przycisku na pilocie, operacja nie zostanie wykonana. Jeżeli między rysunkami pilota i opisem funkcji w INSTRUKCJI OBSŁUGI występuje dużo różnic, obowiązywać będzie tekst INSTRUKCJI. 1. Specyfikacje pilota Model Napięcie znamionowe Zakres odbioru sygnału Środowisko pracy RG58A/BGEF 3.0V (suche baterie R03/LR03 2) 8 m -5 C~60 C ECO SET TEMP. ON OFF AUTO AUTO COOL DRY HEAT FAN

4 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW Przycisk WŁ./WYŁ. ( ) Przycisk ten załącza i wyłącza klimatyzator. ECO SET TEMP. ON OFF Przycisk W GÓRĘ ( ) Naciśnij ten przycisk aby zwiększyć nastawę temperatury lub godziny ustawień programatora. 3 1 AUTO AUTO COOL DRY HEAT FAN SET Przycisk W DÓŁ ( ) Naciśnij ten przycisk aby zmniejszyć nastawę temperatury lub godziny ustawień programatora. Podczas pracy klimatyzatora w trybie grzania z temperaturą ustawioną na 17 C, dwukrotne naciśnięcie przycisku spowoduje uruchomienie grzania w temperaturze 8 C. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się komunikat FP. 7 ECO MODE Przycisk sterowania wentylatorem ( ) Pozwala wybrać jedną z czterech prędkości wentylatora, w kolejności: WYSOKA ŚREDNIA NISKA AUTO 10 Wciśnij ten przycisk na co najmniej 2 sekundy aby załączyć/wyłączyć tryb cichej pracy. Niska częstotliwość obrotów sprężarki może wpłynąć na niedostateczną wydajność chłodzenia lub grzania. Naciśnij przycisk ( ), przycisk MODE, WŁ./WYŁ. lub ECO aby anulować tryb cichej pracy. Przycisk sterowania wentylatorem ( ) Pozwala wybrać jedną z czterech prędkości wentylatora, w kolejności: AUTO NISKA ŚREDNIA WYSOKA Prędkości wentylatora nie można przełączać w trybie AUTO lub OSUSZANIE. Wciśnij ten przycisk na co najmniej 2 sekundy aby załączyć/wyłączyć tryb Turbo. Funkcja Turbo pozwala na osiągnięcie ustawionej temperatury chłodzenia lub grzania w najkrótszym możliwym czasie (jeżeli jednostka wewnętrzna nie obsługuje tej funkcji, po naciśnięciu przycisku nie zostanie wykonana żadna operacja).

5 ECO SET TEMP. ON OFF AUTO AUTO COOL DRY HEAT FAN Przycisk wachlowania ( ) Służy do zatrzymywania lub uruchamiania wachlowania żaluzji poziomej. Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 2 sekundy aby uruchomić/zatrzymać wachlowanie żaluzji pionowej. Przycisk SET Służy do załączania następujących funkcji w podanej poniżej kolejności, w kombinacji z przyciskami i Programator czasu wł. Programator czasu wył. Samooczyszczanie* Śledzenie* Tryb nocny* Odświeżanie* Programator czasu wł.... (gwiazdką * oznaczono funkcje opcjonalne) 3 7 ECO SET MODE Naciśnij przycisk SET aby wybrać żądaną funkcję, wybrany symbol zacznie pulsować na ekranie, następnie naciśnij przycisk lub aby zatwierdzić wybór. Funkcja trybu nocnego ( ) Pozwala utrzymać najbardziej komfortową temperaturę i oszczędza energię. Ta funkcja dostępna jest wyłącznie w trybach CHŁO- DZENIE, GRZANIE lub AUTO. Więcej informacji na temat trybu nocnego dostępnych jest w instrukcji obsługi. * Funkcja odświeżania ( ) (opcja) Po zainicjowaniu funkcji odświeżania, jonizator/plazmowy odpylacz (w zależności od modelu urządzenia) załączy się i pomoże wyeliminować pyłki i zanieczyszczenia z powietrza. * Funkcja samooczyszczania ( ) (opcja) W trybie samooczyszczania, klimatyzator automatycznie wyczyści i osuszy parownik oraz utrzyma go w świeżości do następnego uruchomienia pracy. * Funkcja Follow me ( ) (opcja) Po załączeniu funkcji śledzenia, na wyświetlaczu pilota wyświetlana będzie rzeczywista temperatura w miejscu jego zamontowania. Pilot będzie co 3 minuty przesyłał do klimatyzatora sygnał z tą wartością, aż do ponownego naciśnięcia przycisku funkcji śledzenia. 5

6 ECO SET TEMP. ON OFF AUTO AUTO COOL DRY HEAT FAN Przycisk ECO Służy do uruchomienia trybu energooszczędnego. Po naciśnięciu przycisku w trybie chłodzenia, pilot ustawi temperaturę automatycznie na 24 C oraz obroty wentylatora na auto, w celu zaoszczędzenia energii (tylko jeżeli ustawiona temperatura wynosi poniżej 24 C). Jeżeli ustawiona temperatura mieści się w zakresie od 24 C do 30 C, naciśnij przycisk ECO, prędkość wentylatora zmieni się na Auto, a ustawiona temperatura nie ulegnie zmianie SET ECO MODE Naciśnięcie przycisku WŁ./WYŁ., zmiana trybu pracy lub regulacja nastawy temperatury poniżej 24 C, spowodują przerwanie trybu ECO. Podczas pracy w trybie ECO, nastawa temperatury powinna wynosić co najmniej 24 C. Efekt chłodzenia może być niewystarczający. W przypadku uczucia dyskomfortu, ponownie naciśnij przycisk ECO aby zatrzymać działanie funkcji. Przycisk MODE Naciśnij ten przycisk aby zmienić tryb pracy klimatyzatora w następującej kolejności: AUTO CHŁODZENIE OSUSZANIE GRZANIE WENTYLACJA AUTO... : Prosimy o nie ustawianie trybu GRZANIA jeżeli zakupione urządzenie posiada wyłącznie funkcję chłodzenia. W takich urządzeniach funkcja grzania nie jest obsługiwana. Przycisk NIE PRZESZKADZAĆ ( ) Naciśnij ten przycisk aby wyłączyć wyświetlacz na jednostce wewnętrznej, wyciszyć sygnał dźwiękowy nadawany przez urządzenie i przełączyć obroty wentylatora na niskie, dzięki czemu uzyskana zostanie komfortowa i cicha atmosfera. Ponownie naciśnij ten przycisk aby anulować funkcję. W trybie NIE PRZESZKADZAĆ, wyświetlacz zaświeci się na 10 sekund podczas regulacji trybu, nastawy temperatury lub prędkości wentylatora. Funkcja BLOKADY Naciśnij jednocześnie przycisk ECO oraz aby zablokować lub odblokować klawiaturę. 6

7 3. WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU Informacje będą widoczne na wyświetlaczu po załączeniu pilota. Sygnalizacja trybu pracy AUTO CHŁODZENIE OSUSZANIE GRZANIE WENTYLACJA ECO SET TEMP. ON OFF Wskaźnik transmisji danych. AUTO ON Wskaźnik załączonego pilota. Wskaźnik baterii (niski poziom baterii) Wskaźnik aktywnej blokady klawiatury Wskaźnik trybu ECO Wskaźnik ustawionego programatora czasu WŁ. OFF Wskaźnik ustawionego programatora czasu WYŁ. AUTO COOL DRY HEAT FAN Wyświetla nastawę temperatury lub temperaturę w pomieszczeniu lub czas ustawienia programatora. Wskaźnik aktywnego trybu śledzenia. Wskaźnik aktywnego trybu odświeżania. Wskaźnik trybu samooczyszczania. Wskaźnik aktywnego trybu cichej pracy. Wskaźnik aktywnego trybu nocnego. Sygnalizacja prędkości wentylatora Niska Średnia Wysoka AUTO Automatyczna Uwaga: W celu przejrzystej prezentacji, na rysunku przedstawiono wszystkie dostępne wskaźniki. Podczas rzeczywistej pracy wyświetlane będą tylko wskaźniki odpowiadające załączonym funkcjom. 7

8 4. JAK KORZYSTAĆ Z PRZYCISKÓW SET TEMP. COOL 2 Praca w trybie automatycznym Upewnij się, że klimatyzator jest podłączony do zasilania. Kontrolka PRACY na panelu wyświetlacza jednostki wewnętrznej zacznie pulsować. 1. Naciśnij przycisk MODE i wybierz tryb AUTO. 2. Naciskając przyciski W GÓRĘ/W DÓŁ ustaw żądaną temperaturę. Temperaturę można ustawić w zakresie od 17 C do 30 C z przyrostem co 1 C. 3. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. aby uruchomić klimatyzator. 4 3 SET 3 ECO MODE 1 1. W trybie automatycznym, klimatyzator może logicznie wybrać tryb chłodzenia, wentylacji lub grzania, wykrywając różnicę między aktualną temperaturą w pomieszczeniu i nastawą temperatury na pilocie. 2. W trybie automatycznym nie można przełączać prędkości wentylatora. Jest ona sterowana automatycznie. 3. Jeżeli warunki w trybie automatycznym nie są komfortowe, żądany tryb pracy można ustawić ręcznie. Praca w trybie chłodzenia/grzania/wentylacji Upewnij się, że klimatyzator jest podłączony do zasilania. 1. Naciśnij przycisk MODE i wybierz tryb COOL (chłodzenie), HEAT (grzanie - tylko w modelach chłodząco-grzejących) lub FAN (wentylacja). 2. Naciskając przyciski W GÓRĘ/W DÓŁ ustaw żądaną temperaturę. Temperaturę można ustawić w zakresie od 17 C do 30 C z przyrostem co 1 C. 3. Naciśnij przycisk wentylatora aby ustawić prędkość w kolejności: automatyczna, niska, średnia lub wysoka. 4. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. aby uruchomić klimatyzator. W trybie WENTYLACJI, nastawa temperatury nie jest wyświetlana na wyświetlaczu pilota i również nie ma możliwości regulacji temperatury w pomieszczeniu. W takim przypadku można wykonać wyłącznie czynności z punktów 1, 3 i 4. 8

9 Praca w trybie osuszania SET TEMP. DRY AUTO 2 Upewnij się, że klimatyzator jest podłączony do zasilania. Kontrolka PRACY na panelu wyświetlacza jednostki wewnętrznej zacznie pulsować. 1. Naciśnij przycisk MODE i wybierz tryb DRY (osuszanie). 2. Naciskając przyciski W GÓRĘ/W DÓŁ ustaw żądaną temperaturę. Temperaturę można ustawić w zakresie od 17 C do 30 C z przyrostem co 1 C. 3. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. aby uruchomić klimatyzator. 3 SET W trybie osuszania nie można przełączać prędkości wentylatora. Jest ona sterowana automatycznie. ECO MODE 1 Regulacja kierunku nawiewu powietrza Użyj przycisku wachlowania aby uruchomić lub zatrzymać ruch żaluzji. Żaluzja pozioma będzie automatycznie wachlować w górę i w dół. Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 2 sekundy aby uruchomić automatyczne wachlowanie żaluzji pionowej w lewo i w prawo. Jeżeli żaluzja wachluje lub ustawi się na pozycji, która może mieć wpływ na efekt chłodzenia lub grzania, kierunek wachlowania/nawiewu zostanie automatycznie zmieniony.

10 5. DZIAŁANIE PROGRAMATORA Naciśnij przycisk SET aby ustawić czas automatycznego włączenia/wyłączenia urządzenia. SET TEMP. ON OFF Aby ustawić czas automatycznego włączenia COOL SET Naciśnij przycisk SET, wskaźnik programatora czasu włączenia ON pojawi się na wyświetlaczu i zacznie pulsować. Wyświetlona zostanie ostatnia nastawa programatora czasu włączenia oraz symbol h. W tym momencie możesz ponownie ustawić czas rozpoczęcia pracy. 2. Za pomocą przycisków lub ustaw żądany czas automatycznego włączenia. Każdorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje zwiększenie/zmniejszenie czasu o pół godziny w zakresie od 0 do 10 godzin oraz o godzinę w zakresie od 10 do 24 godzin. 3. Po wprowadzeniu żądanego czasu i upływie trzech sekund, pilot przekaże sygnał do klimatyzatora. Następnie, symbol h zgaśnie, wskaźnik programatora czasu włączenia pozostanie widoczny oraz na wyświetlaczu pilota pojawi się ponownie nastawa temperatury. ECO MODE Aby ustawić czas automatycznego wyłączenia 1. Naciśnij przycisk SET, wskaźnik programatora czasu wyłączenia OFF pojawi się na wyświetlaczu i zacznie pulsować. Wyświetlona zostanie ostatnia nastawa programatora czasu wyłączenia oraz symbol h. W tym momencie możesz ponownie ustawić czas rozpoczęcia pracy. 2. Za pomocą przycisków lub ustaw żądany czas automatycznego wyłączenia. Każdorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje zwiększenie/zmniejszenie czasu o pół godziny w zakresie od 0 do 10 godzin oraz o godzinę w zakresie od 10 do 24 godzin. 3. Po wprowadzeniu żądanego czasu i upływie trzech sekund, pilot przekaże sygnał do klimatyzatora. Następnie, symbol h zgaśnie, wskaźnik programatora czasu wyłączenia pozostanie widoczny oraz na wyświetlaczu pilota pojawi się ponownie nastawa temperatury. 10

11 Po wybraniu trybu pracy programatora, pilot automatycznie przekaże do jednostki wewnętrznej sygnał z określonym czasem zadziałania programatora. Dlatego ważne jest aby pilot znajdował się w miejscu, z którego sygnał będzie nadawany poprawnie. Efektywny czas działania ustawiany za pomocą pilota dla funkcji programatora jest ograniczony do następujących ustawień: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 oraz 24. Przykładowe ustawienia programatora Nastawa Wył. ON Start 6 godzin później PROGRAMATOR CZASU WŁĄCZENIA (automatyczne uruchomienie pracy) Funkcja programatora czasu włączenia jest użyteczna gdy istnieje potrzeba automatycznego uruchomienia klimatyzatora przed powrotem użytkownika do domu. Klimatyzator automatycznie rozpocznie pracę o ustawionym czasie. Przykład: Uruchomienie klimatyzatora za 6 godzin. 1. Naciśnij przycisk SET aby wybrać programator czasu włączenia (TIMER ON). Wyświetlona zostanie ostatnia nastawa automatycznego czasu włączenia oraz symbol h. 2. Za pomocą przycisków lub ustaw godzinę 6.0h na wyświetlaczu pilota w polu programatora czasu włączenia. 3. Odczekaj trzy sekundy a na wyświetlaczu ponownie pojawi się temperatura. Wskaźnik ON będzie nadal widoczny i funkcja zostanie aktywowana. 11

12 Pilot bezprzewodowy Wł. Nastawa OFF Stop 10 godz. później PROGRAMATOR CZASU WYŁĄCZENIA (automatyczne zatrzymanie pracy) Funkcja programatora czasu wyłączenia jest użyteczna gdy istnieje potrzeba automatycznego wyłączenia klimatyzatora po tym jak użytkownik położy się spać. Klimatyzator automatycznie zatrzyma pracę o ustawionym czasie. Przykład: Wyłączenie klimatyzatora za 10 godzin. 1. Naciśnij przycisk SET aby wybrać programator czasu wyłączenia (TIMER OFF). Wyświetlona zostanie ostatnia nastawa automatycznego czasu wyłączenia oraz symbol h. 2. Za pomocą przycisków lub ustaw godzinę 10.0h na wyświetlaczu pilota w polu programatora czasu wyłączenia. 3. Odczekaj trzy sekundy a na wyświetlaczu ponownie pojawi się temperatura. Wskaźnik OFF będzie nadal widoczny i funkcja zostanie aktywowana. Wł. Nastawa 2 godziny po ustawieniu programatora ON Stop OFF Start 10 godzin po ustawieniu programatora PROGRAMATOR ŁĄCZONY (jednoczesne ustawienie programatora czasu włączenia i wyłączenia) TIMER OFF TIMER ON (Wł. Stop Uruchomienie pracy) Funkcja ta jest użyteczna gdy istnieje potrzeba wyłączenia klimatyzatora po tym jak użytkownik położy się spać i ponownego uruchomienia po obudzeniu lub powrocie do domu. Przykład: Zatrzymanie pracy klimatyzatora po 2 godzinach od ustawienia programatora i ponowne załączenie po 10 godzinach od ustawienia programatora. 1. Naciśnij przycisk SET aby wybrać programator czasu wyłączenia (TIMER OFF). 2. Za pomocą przycisków lub ustaw godzinę 2.0h na wyświetlaczu pilota w polu programatora czasu wyłączenia. 3. Naciśnij przycisk SET aby wybrać programator czasu włączenia (TIMER ON). 12

13 Wył. ON OFF Start Stop 4. Za pomocą przycisków lub ustaw godzinę 10.0h na wyświetlaczu pilota w polu programatora czasu włączenia. 5. Odczekaj trzy sekundy a na wyświetlaczu ponownie pojawi się temperatura. Wskaźniki ON oraz OFF będą nadal widoczne i funkcja zostanie aktywowana. Nastawa 2 godziny po ustawieniu programatora 5 godzin po ustawieniu programatora TIMER ON TIMER OFF (Wył. Start Zatrzymanie pracy) Funkcja ta jest użyteczna gdy istnieje potrzeba włączenia klimatyzatora przed obudzeniem i wyłączenia go po wyjściu użytkownika z domu. Przykład: Uruchomienie pracy klimatyzatora po 2 godzinach od ustawienia programatora i zatrzymanie po 5 godzinach od ustawienia programatora. 1. Naciśnij przycisk SET aby wybrać programator czasu włączenia (TIMER ON). 2. Za pomocą przycisków lub ustaw godzinę 2.0h na wyświetlaczu pilota w polu programatora czasu włączenia. 3. Naciśnij przycisk SET aby wybrać programator czasu wyłączenia (TIMER OFF). 4. Za pomocą przycisków lub ustaw godzinę 5.0h na wyświetlaczu pilota w polu programatora czasu wyłączenia. 5. Odczekaj trzy sekundy a na wyświetlaczu ponownie pojawi się temperatura. Wskaźniki ON oraz OFF będą nadal widoczne i funkcja zostanie aktywowana. 13

14 6. KORZYSTANIE Z PILOTA Miejsce montażu pilota 8m Korzystaj z pilota w odległości maks. 8 metrów od urządzenia, kierując go na odbiornik sygnałów. Odbiór sygnału potwierdza sygnał dźwiękowy. UWAGI Klimatyzator nie zadziała jeżeli transmisja sygnału z pilota będzie blokowana przed zasłony, drzwi lub inne przedmioty. Nie dopuść do zalania pilota wodą. Nie narażaj pilota na działanie bezpośredniego światła słonecznego lub ciepła. Jeżeli na odbiornik sygnału podczerwieni w jednostce wewnętrznej będzie padało światło słoneczne, klimatyzator może pracować nieprawidłowo. Zastosuj zasłony aby uniknąć bezpośredniego nasłonecznienia odbiornika. Jeżeli inny sprzęt elektryczny reaguje na sygnały nadawane z pilota, przenieś te urządzenia w inne miejsce lub skontaktuj się z dystrybutorem. Obchodź się ostrożnie z pilotem. Staraj się go nie upuścić. Nie kładź ciężkich przedmiotów na pilocie. Nie nastąp na pilota. Korzystanie z uchwytu na pilota (opcja) Pilota można przymocować do ściany lub filaru z wykorzystaniem specjalnego uchwytu (do nabycia osobno). Przed zainstalowaniem pilota sprawdź czy klimatyzator poprawnie odbiera sygnał z pilota. Zainstaluj uchwyt pilota za pomocą dwóch śrub. W celu wyjęcia lub włożenia pilota do uchwytu, wysuń go w górę lub wsuń w dół. (1) 14

15 Wymiana baterii (2) Poniższe sytuacje świadczą o wyczerpaniu baterii. Wymień baterie na nowe. Dźwięk potwierdzający odbiór sygnału nie jest emitowany. Symbole na wyświetlaczu stają się niewyraźne. Pilot zasilany jest dwoma suchymi bateriami (R0/ LR03X02), montowanymi w tylnej części pilota pod pokrywką. (1) Zdejmij pokrywkę z tyłu pilota. (2) Wyjmij zużyte baterii i zamontuj nowe, zwracając uwagę na prawidłowe położenie biegunów (+) i (-). (3) Ponownie załóż pokrywkę. : Po wyjęciu baterii, wszystkie dane zaprogramowane w pilocie zostaną skasowane. Po załadowaniu nowych baterii należy ponownie zaprogramować pilota. UWAGI: Nie ładuj jednocześnie starych i nowych baterii lub baterii różnego typu. Wyjmij baterie z pilota jeżeli nie będzie używany przez 2 do 3 miesięcy. Nie wyrzucaj baterii razem z odpadami domowymi. Należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. 15

16 PL IO0021M012015PL

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika

Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika AMVI-0/AMVO-0 AMVI-/AMVO- AMVI-/AMVO- AMVI-/AMVO- PMVI-0/PMVO-0 PMVI-/PMVO- PMVI-/PMVO- PMVI-/PMVO- Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI Obsługa pilota bezprzewodowego Obsługa pilota

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA2-12,18

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA2-12,18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA2-12,18 MCC-24 48 Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA... 5 MONTAŻ BATERII... 6 PRACA AUTOMATYCZNA... 7 FUNKCJA CHŁODZENIA/GRZANIA/WENTYLACJI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji. - 2 - SYMBOLE I

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodząco/grzewczy ARYG07LLTA ARYG09LLTA ARYG12LLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTA ARYG14LLTB ARYG18LLTA ARYG18LLTB

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodząco/grzewczy ARYG07LLTA ARYG09LLTA ARYG12LLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTA ARYG14LLTB ARYG18LLTA ARYG18LLTB PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: ARYG07LLTA ARYG09LLTA ARYG12LLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTA ARYG14LLTB ARYG18LLTA ARYG18LLTB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY TYPU SPLIT

KLIMATYZATORY TYPU SPLIT KLIMATYZATORY TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI AS07QS2ERA AS09QS2ERA AS12QS2ERA Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora. Instrukcję należy zachować

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-21MAA WT04474X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-21MAA WT04474X01 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-2MAA PL WT04474X0 WT04474X0 Polski System Sterowania CITY MULTI oraz Klimatyzatory Mitsubishi Mr. SLIM Pilot przewodowy MA PAR-2MAA Instrukcja obsługi TEMP. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC7C62 BRC7C67 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania EVO

Moduł zdalnego sterowania EVO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania EVO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje zaawansowane funkcje regulacyjne. EDYCJA: A Kod: D-LBR756

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI

INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI (dotyczy modeli DTS 10P, 30P, 60P, 110P, 130P, 160P, 180P oraz DTS 200) Wersja z 22.12.2009r Niniejsza instrukcja dotyczy zestawu tablic składających

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia 40 Instrukcja szybkiego uruchomienia AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) W widoku Zegar naciśnij, aby przejść do trybu menu. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas nagrywania naciśnij,

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika klimatyzatora

Instrukcja użytkownika klimatyzatora MR-DH00 MR-DH00U Instrukcja użytkownika klimatyzatora wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup niniejszego produktu firmy Samsung. Aby otrzymać bardziej kompleksową obsługę, produkt należy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL Przed włączeniem klimatyzatora dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, a po uruchomieniu należy bezwzględnie przestrzegać warunków prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 1. WPROWADZENIE System sterowania jest urządzeniem mającym na celu ułatwienie obsługi sprzętów audio oraz video

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA 12HRN2 MCA 18HRN2 MCA 24HRN2 MCA 30HRN2 MCA 36HRN2 MCA 48HRN2 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA MCA - 18HNR2 - MCA - 48HNR2...3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek radiowy Eurochron Nr produktu 672515 Strona 1 z 6 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

840090 Outbreaker Plus ATP 108 Instrukcja obsługi.

840090 Outbreaker Plus ATP 108 Instrukcja obsługi. 840090 Outbreaker Plus ATP 108 Instrukcja obsługi. 1.Wprowadzenie. Outbreaker posiada trzy różne wersje: Outbreaker Smart. Outbreaker Plus. Outbreaker Pro. Funkcje wszystkich wersji przedstawia poniższa

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP MULTI INVERTER. Model chłodząco/grzewczy AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA AOYG18LAC2 AOYG18LAT3 AOYG24LAT3 AOYG30LAT4 AOYG45LAT8

KLIMATYZATOR: TYP MULTI INVERTER. Model chłodząco/grzewczy AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA AOYG18LAC2 AOYG18LAT3 AOYG24LAT3 AOYG30LAT4 AOYG45LAT8 PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP MULTI INVERTER Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA Jednostki zewnętrzne: AOYG18LAC2 AOYG18LAT3 AOYG24LAT3 AOYG30LAT4 AOYG45LAT8

Bardziej szczegółowo

Sterowniki centralne i indywidualne

Sterowniki centralne i indywidualne 03 SYSTEMY STEROWANIA Sterowniki centralne i indywidualne Systemy sterowania 106 Sterowniki centralne Sterowniki centralne firmy Samsung oferują możliwość sterowania i monitorowania pracy do 16 grup urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULACJA KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA

REGULACJA KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA Wentylacja W trybie chłodzenia Cool klimatyzator ochładza powietrze w pomieszczeniu. Można ustawić temperaturę i prędkość wentylatora, aby uzyskać odczuwalne ochłodzenie. 1. Włącz klimatyzator. Wciśnij

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

Opis uruchomienia i programowania

Opis uruchomienia i programowania Opis uruchomienia i programowania Uruchomienie 1. Przy wyłącznym terminalu wkładamy kartę SIM do złącza. 2. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN to przed włożeniem do telefonu należy ten kod zmienić

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klimatyzatora ściennego typu Split

Instrukcja obsługi klimatyzatora ściennego typu Split MPM Product ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek tel: (0-22) 758 32 19, fax:(0-22) 724 70 00 www.mpmproduct.com.pl Instrukcja obsługi klimatyzatora ściennego typu Split modele: AS-18HR4NQJUJ, AS-24HR4NQJUJ

Bardziej szczegółowo

Modele APY-09CS i APY-12CS. Klimatyzatory przenośne. Instrukcja obsługi

Modele APY-09CS i APY-12CS. Klimatyzatory przenośne. Instrukcja obsługi Modele APY-09CS i APY-12CS Klimatyzatory przenośne Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI MoCo 4AC WM MoCo 4AC DRM INSTRUKCJA KONFIGURACJI Aby optymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez sterownik MoCo, muszą być sprawdzone kierunki pracy napędów, jak również wpisane: rodzaj osłony, czasy

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad Nr produktu 672701 Strona 1 z 9 Użytkowanie Produkt ten służy do wyświetlania wewnętrznej, zewnętrznej temperatury oraz czasu. Ponadto ma wbudowaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO CHIGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO ( MODEL ) KFR-75QW KFR-75QW/S KFR-110QW Dziękujemy za zakupienie klimatyzatora firmy CHIGO. Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 Możliwości sterowania... 3 OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO...... 3 Ekran powitalny... 4 Menu główne...... 4 Menu temperatura...

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału

Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Nr produktu 672596 Produkt ten jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 Cyfrowy termometr solarny TFA Instrukcja obsługi Nr produktu: 672096 Strona 1 z 6 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska VISION SOLAR Cyfrowy termometr okienny

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zestaw bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BRC7E530W7 BRC7E531W7

Instrukcja obsługi. Zestaw bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BRC7E530W7 BRC7E531W7 sterowania BRC7E530W7 BRC7E53W7 5 6 7 3 4 ON/OFF M H L C hr. hr. TEST DOWN FAN UP ON/OFF M H L C hr. hr. TEST TEST SWING FAN TIME TEMP UP DOWN RESERVE CANCEL TIMER MODE 5 7 4 5 9 8 0 7 6 4 5 3 0 3 9 8

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP ŚCIENNY. Model chłodząco/grzewczy RSG07LECA RSG09LECA RSG12LECA RSG14LECA ROG07LEC ROG09LEC ROG12LEC ROG14LEC PODRĘCZNIK OBSŁUGI

KLIMATYZATOR: TYP ŚCIENNY. Model chłodząco/grzewczy RSG07LECA RSG09LECA RSG12LECA RSG14LECA ROG07LEC ROG09LEC ROG12LEC ROG14LEC PODRĘCZNIK OBSŁUGI PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP ŚCIENNY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: RSG07LECA RSG09LECA RSG12LECA RSG14LECA Jednostki zewnętrzne: ROG07LEC ROG09LEC ROG12LEC ROG14LEC ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Urządzenie wewnętrzne Daikin Altherma EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1

Instrukcja obsługi. Urządzenie wewnętrzne Daikin Altherma EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1 EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1 EKHVMRD50+80AAV1 EKHVMYD50+80AAV1 Spis treśc Strona 1. Definicje... 1 2. Wstęp... 2 2.1. Informacje ogólne... 2 2.2. Zakres niniejszej instrukcji...

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr Conrad

Termohigrometr Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometr Conrad Nr produktu 672479 Strona 1 z 10 Stosuj się zgodnie z instrukcjami producenta Produkt składa się ze stacji bazowej do wyświetlania danych pomiarowych oraz zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP ŚCIENNY. Model chłodząco/grzewczy ASYA18LEC AOYR18LEC PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Jednostki wewnętrzne: Jednostki zewnętrzne:

KLIMATYZATOR: TYP ŚCIENNY. Model chłodząco/grzewczy ASYA18LEC AOYR18LEC PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Jednostki wewnętrzne: Jednostki zewnętrzne: PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP ŚCIENNY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: ASYA18LEC Jednostki zewnętrzne: AOYR18LEC ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9315340047

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Co to jest GPS? GPS oznacza Globalny System Pozycjonowania. Dla określenia położenia w trzech wymiarach (3D fix) niezbędny jest odbiór sygnału z przynajmniej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHC 24HWN1 MHC 30HWN1 MHC 36HWN1 MHC 48HWN1 MHC 60HWN1 Wyłączny importer Prosimy o przeczytanie poniŝszej instrukcji Instrukcja zawiera wiele

Bardziej szczegółowo

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Nagrywarka CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Dla Windows 48x Prędkość zapisu 16x Prędkość zapisu RW 48x Prędkość odczytu Dziękujemy za zakup napędu CDRW-4816A IDE. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany Nr produktu 672676 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty.

Bardziej szczegółowo