INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

2 SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW 4 3. WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU 7 4. JAK KORZYSTAĆ Z PRZYCISKÓW 8 Praca w trybie automatycznym 8 Praca w trybie chłodzenia/grzania/wentylacji 8 Praca w trybie osuszania 9 Regulacja kierunku nawiewu powietrza 9 5. DZIAŁANIE PROGRAMATORA KORZYSTANIE Z PILOTA 14 W niniejszej instrukcji opisano szczegółowo środki ostrożności, które należy zachować podczas eksploatacji produktu. Dla najlepszego wykorzystania niniejszej instrukcji przeczytaj ją uważnie przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Dla późniejszego, łatwego wykorzystywania instrukcji zachowaj ją po przeczytaniu. W toku kolejnych aktualizacji produktu niniejsza instrukcja będzie ulegać zmianom bez dodatkowego ostrzeżenia.

3 Rozmieszczenie przycisków dotyczy standardowego modelu i może nieznacznie różnić się od wyglądu zakupionego pilota. Kształt powinien być zachowany. Wszystkie opisane funkcje są realizowane przez klimatyzator. Jeżeli jednostka nie jest wyposażona w daną funkcję, po naciśnięciu odpowiadającego jej przycisku na pilocie, operacja nie zostanie wykonana. Jeżeli między rysunkami pilota i opisem funkcji w INSTRUKCJI OBSŁUGI występuje dużo różnic, obowiązywać będzie tekst INSTRUKCJI. 1. Specyfikacje pilota Model Napięcie znamionowe Zakres odbioru sygnału Środowisko pracy RG58A/BGEF 3.0V (suche baterie R03/LR03 2) 8 m -5 C~60 C ECO SET TEMP. ON OFF AUTO AUTO COOL DRY HEAT FAN

4 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW Przycisk WŁ./WYŁ. ( ) Przycisk ten załącza i wyłącza klimatyzator. ECO SET TEMP. ON OFF Przycisk W GÓRĘ ( ) Naciśnij ten przycisk aby zwiększyć nastawę temperatury lub godziny ustawień programatora. 3 1 AUTO AUTO COOL DRY HEAT FAN SET Przycisk W DÓŁ ( ) Naciśnij ten przycisk aby zmniejszyć nastawę temperatury lub godziny ustawień programatora. Podczas pracy klimatyzatora w trybie grzania z temperaturą ustawioną na 17 C, dwukrotne naciśnięcie przycisku spowoduje uruchomienie grzania w temperaturze 8 C. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się komunikat FP. 7 ECO MODE Przycisk sterowania wentylatorem ( ) Pozwala wybrać jedną z czterech prędkości wentylatora, w kolejności: WYSOKA ŚREDNIA NISKA AUTO 10 Wciśnij ten przycisk na co najmniej 2 sekundy aby załączyć/wyłączyć tryb cichej pracy. Niska częstotliwość obrotów sprężarki może wpłynąć na niedostateczną wydajność chłodzenia lub grzania. Naciśnij przycisk ( ), przycisk MODE, WŁ./WYŁ. lub ECO aby anulować tryb cichej pracy. Przycisk sterowania wentylatorem ( ) Pozwala wybrać jedną z czterech prędkości wentylatora, w kolejności: AUTO NISKA ŚREDNIA WYSOKA Prędkości wentylatora nie można przełączać w trybie AUTO lub OSUSZANIE. Wciśnij ten przycisk na co najmniej 2 sekundy aby załączyć/wyłączyć tryb Turbo. Funkcja Turbo pozwala na osiągnięcie ustawionej temperatury chłodzenia lub grzania w najkrótszym możliwym czasie (jeżeli jednostka wewnętrzna nie obsługuje tej funkcji, po naciśnięciu przycisku nie zostanie wykonana żadna operacja).

5 ECO SET TEMP. ON OFF AUTO AUTO COOL DRY HEAT FAN Przycisk wachlowania ( ) Służy do zatrzymywania lub uruchamiania wachlowania żaluzji poziomej. Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 2 sekundy aby uruchomić/zatrzymać wachlowanie żaluzji pionowej. Przycisk SET Służy do załączania następujących funkcji w podanej poniżej kolejności, w kombinacji z przyciskami i Programator czasu wł. Programator czasu wył. Samooczyszczanie* Śledzenie* Tryb nocny* Odświeżanie* Programator czasu wł.... (gwiazdką * oznaczono funkcje opcjonalne) 3 7 ECO SET MODE Naciśnij przycisk SET aby wybrać żądaną funkcję, wybrany symbol zacznie pulsować na ekranie, następnie naciśnij przycisk lub aby zatwierdzić wybór. Funkcja trybu nocnego ( ) Pozwala utrzymać najbardziej komfortową temperaturę i oszczędza energię. Ta funkcja dostępna jest wyłącznie w trybach CHŁO- DZENIE, GRZANIE lub AUTO. Więcej informacji na temat trybu nocnego dostępnych jest w instrukcji obsługi. * Funkcja odświeżania ( ) (opcja) Po zainicjowaniu funkcji odświeżania, jonizator/plazmowy odpylacz (w zależności od modelu urządzenia) załączy się i pomoże wyeliminować pyłki i zanieczyszczenia z powietrza. * Funkcja samooczyszczania ( ) (opcja) W trybie samooczyszczania, klimatyzator automatycznie wyczyści i osuszy parownik oraz utrzyma go w świeżości do następnego uruchomienia pracy. * Funkcja Follow me ( ) (opcja) Po załączeniu funkcji śledzenia, na wyświetlaczu pilota wyświetlana będzie rzeczywista temperatura w miejscu jego zamontowania. Pilot będzie co 3 minuty przesyłał do klimatyzatora sygnał z tą wartością, aż do ponownego naciśnięcia przycisku funkcji śledzenia. 5

6 ECO SET TEMP. ON OFF AUTO AUTO COOL DRY HEAT FAN Przycisk ECO Służy do uruchomienia trybu energooszczędnego. Po naciśnięciu przycisku w trybie chłodzenia, pilot ustawi temperaturę automatycznie na 24 C oraz obroty wentylatora na auto, w celu zaoszczędzenia energii (tylko jeżeli ustawiona temperatura wynosi poniżej 24 C). Jeżeli ustawiona temperatura mieści się w zakresie od 24 C do 30 C, naciśnij przycisk ECO, prędkość wentylatora zmieni się na Auto, a ustawiona temperatura nie ulegnie zmianie SET ECO MODE Naciśnięcie przycisku WŁ./WYŁ., zmiana trybu pracy lub regulacja nastawy temperatury poniżej 24 C, spowodują przerwanie trybu ECO. Podczas pracy w trybie ECO, nastawa temperatury powinna wynosić co najmniej 24 C. Efekt chłodzenia może być niewystarczający. W przypadku uczucia dyskomfortu, ponownie naciśnij przycisk ECO aby zatrzymać działanie funkcji. Przycisk MODE Naciśnij ten przycisk aby zmienić tryb pracy klimatyzatora w następującej kolejności: AUTO CHŁODZENIE OSUSZANIE GRZANIE WENTYLACJA AUTO... : Prosimy o nie ustawianie trybu GRZANIA jeżeli zakupione urządzenie posiada wyłącznie funkcję chłodzenia. W takich urządzeniach funkcja grzania nie jest obsługiwana. Przycisk NIE PRZESZKADZAĆ ( ) Naciśnij ten przycisk aby wyłączyć wyświetlacz na jednostce wewnętrznej, wyciszyć sygnał dźwiękowy nadawany przez urządzenie i przełączyć obroty wentylatora na niskie, dzięki czemu uzyskana zostanie komfortowa i cicha atmosfera. Ponownie naciśnij ten przycisk aby anulować funkcję. W trybie NIE PRZESZKADZAĆ, wyświetlacz zaświeci się na 10 sekund podczas regulacji trybu, nastawy temperatury lub prędkości wentylatora. Funkcja BLOKADY Naciśnij jednocześnie przycisk ECO oraz aby zablokować lub odblokować klawiaturę. 6

7 3. WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU Informacje będą widoczne na wyświetlaczu po załączeniu pilota. Sygnalizacja trybu pracy AUTO CHŁODZENIE OSUSZANIE GRZANIE WENTYLACJA ECO SET TEMP. ON OFF Wskaźnik transmisji danych. AUTO ON Wskaźnik załączonego pilota. Wskaźnik baterii (niski poziom baterii) Wskaźnik aktywnej blokady klawiatury Wskaźnik trybu ECO Wskaźnik ustawionego programatora czasu WŁ. OFF Wskaźnik ustawionego programatora czasu WYŁ. AUTO COOL DRY HEAT FAN Wyświetla nastawę temperatury lub temperaturę w pomieszczeniu lub czas ustawienia programatora. Wskaźnik aktywnego trybu śledzenia. Wskaźnik aktywnego trybu odświeżania. Wskaźnik trybu samooczyszczania. Wskaźnik aktywnego trybu cichej pracy. Wskaźnik aktywnego trybu nocnego. Sygnalizacja prędkości wentylatora Niska Średnia Wysoka AUTO Automatyczna Uwaga: W celu przejrzystej prezentacji, na rysunku przedstawiono wszystkie dostępne wskaźniki. Podczas rzeczywistej pracy wyświetlane będą tylko wskaźniki odpowiadające załączonym funkcjom. 7

8 4. JAK KORZYSTAĆ Z PRZYCISKÓW SET TEMP. COOL 2 Praca w trybie automatycznym Upewnij się, że klimatyzator jest podłączony do zasilania. Kontrolka PRACY na panelu wyświetlacza jednostki wewnętrznej zacznie pulsować. 1. Naciśnij przycisk MODE i wybierz tryb AUTO. 2. Naciskając przyciski W GÓRĘ/W DÓŁ ustaw żądaną temperaturę. Temperaturę można ustawić w zakresie od 17 C do 30 C z przyrostem co 1 C. 3. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. aby uruchomić klimatyzator. 4 3 SET 3 ECO MODE 1 1. W trybie automatycznym, klimatyzator może logicznie wybrać tryb chłodzenia, wentylacji lub grzania, wykrywając różnicę między aktualną temperaturą w pomieszczeniu i nastawą temperatury na pilocie. 2. W trybie automatycznym nie można przełączać prędkości wentylatora. Jest ona sterowana automatycznie. 3. Jeżeli warunki w trybie automatycznym nie są komfortowe, żądany tryb pracy można ustawić ręcznie. Praca w trybie chłodzenia/grzania/wentylacji Upewnij się, że klimatyzator jest podłączony do zasilania. 1. Naciśnij przycisk MODE i wybierz tryb COOL (chłodzenie), HEAT (grzanie - tylko w modelach chłodząco-grzejących) lub FAN (wentylacja). 2. Naciskając przyciski W GÓRĘ/W DÓŁ ustaw żądaną temperaturę. Temperaturę można ustawić w zakresie od 17 C do 30 C z przyrostem co 1 C. 3. Naciśnij przycisk wentylatora aby ustawić prędkość w kolejności: automatyczna, niska, średnia lub wysoka. 4. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. aby uruchomić klimatyzator. W trybie WENTYLACJI, nastawa temperatury nie jest wyświetlana na wyświetlaczu pilota i również nie ma możliwości regulacji temperatury w pomieszczeniu. W takim przypadku można wykonać wyłącznie czynności z punktów 1, 3 i 4. 8

9 Praca w trybie osuszania SET TEMP. DRY AUTO 2 Upewnij się, że klimatyzator jest podłączony do zasilania. Kontrolka PRACY na panelu wyświetlacza jednostki wewnętrznej zacznie pulsować. 1. Naciśnij przycisk MODE i wybierz tryb DRY (osuszanie). 2. Naciskając przyciski W GÓRĘ/W DÓŁ ustaw żądaną temperaturę. Temperaturę można ustawić w zakresie od 17 C do 30 C z przyrostem co 1 C. 3. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. aby uruchomić klimatyzator. 3 SET W trybie osuszania nie można przełączać prędkości wentylatora. Jest ona sterowana automatycznie. ECO MODE 1 Regulacja kierunku nawiewu powietrza Użyj przycisku wachlowania aby uruchomić lub zatrzymać ruch żaluzji. Żaluzja pozioma będzie automatycznie wachlować w górę i w dół. Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 2 sekundy aby uruchomić automatyczne wachlowanie żaluzji pionowej w lewo i w prawo. Jeżeli żaluzja wachluje lub ustawi się na pozycji, która może mieć wpływ na efekt chłodzenia lub grzania, kierunek wachlowania/nawiewu zostanie automatycznie zmieniony.

10 5. DZIAŁANIE PROGRAMATORA Naciśnij przycisk SET aby ustawić czas automatycznego włączenia/wyłączenia urządzenia. SET TEMP. ON OFF Aby ustawić czas automatycznego włączenia COOL SET Naciśnij przycisk SET, wskaźnik programatora czasu włączenia ON pojawi się na wyświetlaczu i zacznie pulsować. Wyświetlona zostanie ostatnia nastawa programatora czasu włączenia oraz symbol h. W tym momencie możesz ponownie ustawić czas rozpoczęcia pracy. 2. Za pomocą przycisków lub ustaw żądany czas automatycznego włączenia. Każdorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje zwiększenie/zmniejszenie czasu o pół godziny w zakresie od 0 do 10 godzin oraz o godzinę w zakresie od 10 do 24 godzin. 3. Po wprowadzeniu żądanego czasu i upływie trzech sekund, pilot przekaże sygnał do klimatyzatora. Następnie, symbol h zgaśnie, wskaźnik programatora czasu włączenia pozostanie widoczny oraz na wyświetlaczu pilota pojawi się ponownie nastawa temperatury. ECO MODE Aby ustawić czas automatycznego wyłączenia 1. Naciśnij przycisk SET, wskaźnik programatora czasu wyłączenia OFF pojawi się na wyświetlaczu i zacznie pulsować. Wyświetlona zostanie ostatnia nastawa programatora czasu wyłączenia oraz symbol h. W tym momencie możesz ponownie ustawić czas rozpoczęcia pracy. 2. Za pomocą przycisków lub ustaw żądany czas automatycznego wyłączenia. Każdorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje zwiększenie/zmniejszenie czasu o pół godziny w zakresie od 0 do 10 godzin oraz o godzinę w zakresie od 10 do 24 godzin. 3. Po wprowadzeniu żądanego czasu i upływie trzech sekund, pilot przekaże sygnał do klimatyzatora. Następnie, symbol h zgaśnie, wskaźnik programatora czasu wyłączenia pozostanie widoczny oraz na wyświetlaczu pilota pojawi się ponownie nastawa temperatury. 10

11 Po wybraniu trybu pracy programatora, pilot automatycznie przekaże do jednostki wewnętrznej sygnał z określonym czasem zadziałania programatora. Dlatego ważne jest aby pilot znajdował się w miejscu, z którego sygnał będzie nadawany poprawnie. Efektywny czas działania ustawiany za pomocą pilota dla funkcji programatora jest ograniczony do następujących ustawień: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 oraz 24. Przykładowe ustawienia programatora Nastawa Wył. ON Start 6 godzin później PROGRAMATOR CZASU WŁĄCZENIA (automatyczne uruchomienie pracy) Funkcja programatora czasu włączenia jest użyteczna gdy istnieje potrzeba automatycznego uruchomienia klimatyzatora przed powrotem użytkownika do domu. Klimatyzator automatycznie rozpocznie pracę o ustawionym czasie. Przykład: Uruchomienie klimatyzatora za 6 godzin. 1. Naciśnij przycisk SET aby wybrać programator czasu włączenia (TIMER ON). Wyświetlona zostanie ostatnia nastawa automatycznego czasu włączenia oraz symbol h. 2. Za pomocą przycisków lub ustaw godzinę 6.0h na wyświetlaczu pilota w polu programatora czasu włączenia. 3. Odczekaj trzy sekundy a na wyświetlaczu ponownie pojawi się temperatura. Wskaźnik ON będzie nadal widoczny i funkcja zostanie aktywowana. 11

12 Pilot bezprzewodowy Wł. Nastawa OFF Stop 10 godz. później PROGRAMATOR CZASU WYŁĄCZENIA (automatyczne zatrzymanie pracy) Funkcja programatora czasu wyłączenia jest użyteczna gdy istnieje potrzeba automatycznego wyłączenia klimatyzatora po tym jak użytkownik położy się spać. Klimatyzator automatycznie zatrzyma pracę o ustawionym czasie. Przykład: Wyłączenie klimatyzatora za 10 godzin. 1. Naciśnij przycisk SET aby wybrać programator czasu wyłączenia (TIMER OFF). Wyświetlona zostanie ostatnia nastawa automatycznego czasu wyłączenia oraz symbol h. 2. Za pomocą przycisków lub ustaw godzinę 10.0h na wyświetlaczu pilota w polu programatora czasu wyłączenia. 3. Odczekaj trzy sekundy a na wyświetlaczu ponownie pojawi się temperatura. Wskaźnik OFF będzie nadal widoczny i funkcja zostanie aktywowana. Wł. Nastawa 2 godziny po ustawieniu programatora ON Stop OFF Start 10 godzin po ustawieniu programatora PROGRAMATOR ŁĄCZONY (jednoczesne ustawienie programatora czasu włączenia i wyłączenia) TIMER OFF TIMER ON (Wł. Stop Uruchomienie pracy) Funkcja ta jest użyteczna gdy istnieje potrzeba wyłączenia klimatyzatora po tym jak użytkownik położy się spać i ponownego uruchomienia po obudzeniu lub powrocie do domu. Przykład: Zatrzymanie pracy klimatyzatora po 2 godzinach od ustawienia programatora i ponowne załączenie po 10 godzinach od ustawienia programatora. 1. Naciśnij przycisk SET aby wybrać programator czasu wyłączenia (TIMER OFF). 2. Za pomocą przycisków lub ustaw godzinę 2.0h na wyświetlaczu pilota w polu programatora czasu wyłączenia. 3. Naciśnij przycisk SET aby wybrać programator czasu włączenia (TIMER ON). 12

13 Wył. ON OFF Start Stop 4. Za pomocą przycisków lub ustaw godzinę 10.0h na wyświetlaczu pilota w polu programatora czasu włączenia. 5. Odczekaj trzy sekundy a na wyświetlaczu ponownie pojawi się temperatura. Wskaźniki ON oraz OFF będą nadal widoczne i funkcja zostanie aktywowana. Nastawa 2 godziny po ustawieniu programatora 5 godzin po ustawieniu programatora TIMER ON TIMER OFF (Wył. Start Zatrzymanie pracy) Funkcja ta jest użyteczna gdy istnieje potrzeba włączenia klimatyzatora przed obudzeniem i wyłączenia go po wyjściu użytkownika z domu. Przykład: Uruchomienie pracy klimatyzatora po 2 godzinach od ustawienia programatora i zatrzymanie po 5 godzinach od ustawienia programatora. 1. Naciśnij przycisk SET aby wybrać programator czasu włączenia (TIMER ON). 2. Za pomocą przycisków lub ustaw godzinę 2.0h na wyświetlaczu pilota w polu programatora czasu włączenia. 3. Naciśnij przycisk SET aby wybrać programator czasu wyłączenia (TIMER OFF). 4. Za pomocą przycisków lub ustaw godzinę 5.0h na wyświetlaczu pilota w polu programatora czasu wyłączenia. 5. Odczekaj trzy sekundy a na wyświetlaczu ponownie pojawi się temperatura. Wskaźniki ON oraz OFF będą nadal widoczne i funkcja zostanie aktywowana. 13

14 6. KORZYSTANIE Z PILOTA Miejsce montażu pilota 8m Korzystaj z pilota w odległości maks. 8 metrów od urządzenia, kierując go na odbiornik sygnałów. Odbiór sygnału potwierdza sygnał dźwiękowy. UWAGI Klimatyzator nie zadziała jeżeli transmisja sygnału z pilota będzie blokowana przed zasłony, drzwi lub inne przedmioty. Nie dopuść do zalania pilota wodą. Nie narażaj pilota na działanie bezpośredniego światła słonecznego lub ciepła. Jeżeli na odbiornik sygnału podczerwieni w jednostce wewnętrznej będzie padało światło słoneczne, klimatyzator może pracować nieprawidłowo. Zastosuj zasłony aby uniknąć bezpośredniego nasłonecznienia odbiornika. Jeżeli inny sprzęt elektryczny reaguje na sygnały nadawane z pilota, przenieś te urządzenia w inne miejsce lub skontaktuj się z dystrybutorem. Obchodź się ostrożnie z pilotem. Staraj się go nie upuścić. Nie kładź ciężkich przedmiotów na pilocie. Nie nastąp na pilota. Korzystanie z uchwytu na pilota (opcja) Pilota można przymocować do ściany lub filaru z wykorzystaniem specjalnego uchwytu (do nabycia osobno). Przed zainstalowaniem pilota sprawdź czy klimatyzator poprawnie odbiera sygnał z pilota. Zainstaluj uchwyt pilota za pomocą dwóch śrub. W celu wyjęcia lub włożenia pilota do uchwytu, wysuń go w górę lub wsuń w dół. (1) 14

15 Wymiana baterii (2) Poniższe sytuacje świadczą o wyczerpaniu baterii. Wymień baterie na nowe. Dźwięk potwierdzający odbiór sygnału nie jest emitowany. Symbole na wyświetlaczu stają się niewyraźne. Pilot zasilany jest dwoma suchymi bateriami (R0/ LR03X02), montowanymi w tylnej części pilota pod pokrywką. (1) Zdejmij pokrywkę z tyłu pilota. (2) Wyjmij zużyte baterii i zamontuj nowe, zwracając uwagę na prawidłowe położenie biegunów (+) i (-). (3) Ponownie załóż pokrywkę. : Po wyjęciu baterii, wszystkie dane zaprogramowane w pilocie zostaną skasowane. Po załadowaniu nowych baterii należy ponownie zaprogramować pilota. UWAGI: Nie ładuj jednocześnie starych i nowych baterii lub baterii różnego typu. Wyjmij baterie z pilota jeżeli nie będzie używany przez 2 do 3 miesięcy. Nie wyrzucaj baterii razem z odpadami domowymi. Należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. 15

16 PL IO0021M012015PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A7/BGEF, RG57 B1/BGE Instrukcja użytkownika 6 720 868 641 (2016/11) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90C Specyfikacje pilota Model Napięcie zasilania Zakres temperatur otoczenia

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA W celu ulepszenia produktów ich konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 RAC Sterownik bezprzewodowy Model RG57 B/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego klimatyzatora ściennego Kompatybilny z modelami serii Climate 5000: RAC 2,6-2 IBW RAC 3,5-2

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A2/BGEF, RG57 A3/BGEF, RG57 B/BGE, RG57 D/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego 6 720 866 143 (12/2016) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora.

Bardziej szczegółowo

CR035-RG

CR035-RG Konstrukcja oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia o ulepszeniu produktu. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub producenta. CR035-RG52

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OM-G17-0107-McQuay Nr seryjny: R08019029996 Data: STYCZEŃ 2007 MODE Przed uruchomieniem klimatyzatora przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją w okresie eksploatacji 2007 McQuay

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Seria Tower AST-24AI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Seria Tower AST-24AI INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria Tower AST-24AI Uwaga: Na Twoim produkcie znajduje się symbol informujący, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych, ale

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ŚCIENNY DO KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI STEROWNIKA RCW-6

STEROWNIK ŚCIENNY DO KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI STEROWNIKA RCW-6 STEROWNIK ŚCIENNY DO KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI STEROWNIKA RCW-6 1. Bezpieczeństwo. - należy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed instalacją i użyciem sterownika - należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy RC Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pilota bezprzewodowego

Specyfikacja pilota bezprzewodowego MODELS: A5MVI-10/13WFR/A5MVO-10/13 AR1MVI32-09/12/18/24WiFiR/AR1MVO-09/12/18/24 O1MVI-09/12/18/24WFR/O1MVO-09/12/18/24 P6MVI-09/12/18/24WFR/P6MVO-09/12/18/24 Spis treści Specyfikacja pilota bezprzewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszą instrukcję. Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Przeczytaj tą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AMC 09C

INSTRUKCJA OBSŁUGI AMC 09C INSTRUKCJA OBSŁUGI AMC 09C Klimatyzator przenośny 1. DANE TECHNICZNE MODEL AMC 09Aa Moc Chłodzenia 2,5kW Napięcie zasilania 230V Częstotliwość 50Hz Maksymalny pobór prądu 4,6 A Maksymalny pobór mocy 1100

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy H Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

PROSTY PILOT PRZEWODOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI PROSTY PILOT PRZEWODOWY UTY-RSNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374142170 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...PL-1 NAZWY ELEMENTÓW...PL-2 PRACA...PL-3 PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

Sterownik zdalny i sterownik przewodowy

Sterownik zdalny i sterownik przewodowy Sterownik zdalny i sterownik przewodowy 16437005000016 Prosimy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję obsługi, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. Instrukcję obsługi należy przechowywać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V Instrukcja montażu i obsługi 6720848346 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy klimakonwektor ścienne typu Premier

INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy klimakonwektor ścienne typu Premier INSTRUKCJA BSŁUGI Pilot bezprzewodowy klimakonwektor ścienne typu Premier Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Spis treści bsługa pilota... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe. Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe. Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami. Proszę

Bardziej szczegółowo

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNKY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNKY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNKY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N 93733969 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... NAZWY ELEMENTÓW... PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-86C

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-86C INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-86C Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-86C Specyfikacje pilota Model Napięcie zasilania Zakres temperatur otoczenia

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS INSTRUKCJA OBSŁUGI KJR-29B K L I M A T Y Z A T O R Y K O M E R C Y J N E S D V 4 Uwaga: Na Twoim produkcie znajduje się symbol informujący, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Pilot przewodowy SWC-02

Pilot przewodowy SWC-02 Pilot przewodowy SWC-02 1 A. Informacje o utylizacji dla użytkowników prywatnych 1. W Unii Europejskiej Uwaga: Na Twoim produkcie znajduje się symbol informujący, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus 50-020 Wrocław www.el-piast.com 1 / 9 Spis treści 1. Opis Produktu..... 3 2. Dane Techniczne...... 3 3. Wyświetlacz LCD... 3 4. Funkcje Termostatu..

Bardziej szczegółowo

Opis jednostki wewnętrznej

Opis jednostki wewnętrznej Opis jednostki wewnętrznej Rzeczywisty produkt może różnić się nieznacznie od przedstawionego poniżej. 01 05 02 Podstawowe informacje 01 Wlot powietrza 02 Filtr powietrza 03 Łopatka regulująca kierunek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329053 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWY CZĘŚCI 1 INFORMACJA O FUNKCJONALNOŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

przegląd klimatyzatora przed użyciem

przegląd klimatyzatora przed użyciem przegląd klimatyzatora przed użyciem Gratulujemy zakupu klimatyzatora. Mamy nadzieję, że funkcje klimatyzatora pozwolą jego użytkownikom zapewnić komfort w każdych warunkach. Zachęcamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OM-GS (1)-DAIKIN SIESTA Nr części: R A. Polski. Instrukcja obsługi zestawu bezprzewodowego

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OM-GS (1)-DAIKIN SIESTA Nr części: R A. Polski. Instrukcja obsługi zestawu bezprzewodowego INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi zestawu bezprzewodowego Polski OM-GS02-1111(1)-DAIKIN SIESTA Nr części: R08019037196A Przyrząd do zdalnego sterowania GS02 POLSKI i MOCOWANIE NA ŚCIANIE WKŁADANIE

Bardziej szczegółowo

PILOT PRZEWODOWY XK60

PILOT PRZEWODOWY XK60 PILOT PRZEWODOWY XK60 Instrukcja obsługi klimatyzatora kanałowego serii KGD Dziękujemy za wybór naszego produktu. Dla zapewnienia prawidłowej obsługi, dokładnie zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pilota. Pilot RC 19 ON OFF SPEED UWAGA COOL

Instrukcja obsługi pilota. Pilot RC 19 ON OFF SPEED UWAGA COOL UWAGA Podczas wymiany baterii nie używaj starych, lub różnych baterii jednocześnie. Może to spowodować wadliwe działanie pilota. Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas należy wyciągnąć z niego

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZE CWU SWH-35/300TL,SWH-35/300TSL SWH/15/190T

PODGRZEWACZE CWU SWH-35/300TL,SWH-35/300TSL SWH/15/190T PODGRZEWACZE CWU SWH-35/300TL,SWH-35/300TSL SWH/15/190T Pierwsze uruchomienie podgrzewacza wody SWH. Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, wszystkie ikony na wyświetlaczu zostaną podświetlone, urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. 1. Wciśnij przycisk Wybierz OFF TIMER lub ON TIMER. UWAGI RESET OFF TIMER ON TIMER PROGRAM TIMER (OFF ON, OFF ON) 2. Wciskając przyciski ustaw czas włączenia (ON) lub

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329206 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY ELEMENTÓW... 2 PRZYGOTOWANIE DO PRACY...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. kaisai.pl 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. kaisai.pl 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH kaisai.pl 1 Zaufaj tym, których znasz Firma FG POLAND S.A. jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych dla domu, biura oraz przemysłu

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem OBUDOWA Z EKRANEM DOTYKOWYM Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem A = CZAS (TIME) E = USTAW (SET) I = WENTYLATOR (FAN) B = DYSK TW. (HDD)

Bardziej szczegółowo

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-F27MEA WT04107X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-F27MEA WT04107X01 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-F7MEA PL WT0407X0 PL WT0407X0 System Sterowania CITY MULTI Pilot przewodowy ME PAR-F7MEA Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup systemu Mitsubishi CITY MULTI. Aby użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY ŚCIENNE MSR-09HRDN1 MSR-12HRDN1 MSR-18HRDN1 MSR-24HRDN1 SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK INFRAZON LATAJĄCY SPODEK 1. Wstęp. Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku odpowiada wymaganemu przez urządzenie 220V / 50 Hz / 900-1100 W. Dla najlepszego efektu

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI. RoHS

INSTRUKCJA OBSŁUGI  LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI. RoHS LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI RoHS INSTRUKCJA OBSŁUGI WWW.VIVAXPOLSKA.PL SPIS TREŚCI WSTĘPNE INFORMACJE 1. STRONA TYTUŁOWA...1 2. SPIS TREŚCI...2 3. NAZWY ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji.

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. - W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, klimatyzator wyłączy się a po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672364 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas oraz temperaturę w pomieszczeniu, co więcej jest zintegrowany z funkcją alarmu. Czas jest

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika

Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika AMVI-0/AMVO-0 AMVI-/AMVO- AMVI-/AMVO- AMVI-/AMVO- PMVI-0/PMVO-0 PMVI-/PMVO- PMVI-/PMVO- PMVI-/PMVO- Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI Obsługa pilota bezprzewodowego Obsługa pilota

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PRZEWODOWY DTWS 3 IHXR Compact

STEROWNIK PRZEWODOWY DTWS 3 IHXR Compact STEROWNIK PRZEWODOWY DTWS 3 IHXR Compact INSTRUKCJA OBSŁUGI Model DTWS 3 IHXR Compact DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NASZEGO PRODUKTU. PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA ZE STEROWNIKA PRZEWODOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Seria UNI SPLIT R32. ASC-xxBI, ASD-xxBI, ASF-xxBI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Seria UNI SPLIT R32. ASC-xxBI, ASD-xxBI, ASF-xxBI INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria UNI SPLIT R32 ASC-xxBI, ASD-xxBI, ASF-xxBI Czynnik chłodniczy Urządzenie napełnione jest łatwopalnym czynnikiem chłodniczym R32. Przed użyciem urządzenia przeczytaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR Podręcznik użytkownika

KLIMATYZATOR Podręcznik użytkownika Przewodowe zdalne sterowanie MWRWE10 KLIMATYZATOR Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup niniejszego produktu firmy Samsung. Spis treści Przygotowanie Środki ostrożności dotyczące

Bardziej szczegółowo