Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2

2 SPIS TREŚCI 1. Pilot zdalnego sterowania... 3 Sterownik bezprzewodowy CZ-RWS Oznaczenia i funkcje Zakładanie baterii Wyjmowanie baterii Ustawianie aktualnego czasu Sterowanie systemem Obsługa programatora Sterownik przewodowy CZ-RTC Sposób użytkowania sterownika przewodowego Oznaczenia i funkcje Ustawianie aktualnego czasu Funkcja programu tygodniowego... 11

3 1. Pilot zdalnego sterowania Sterownik bezprzewodowy CZ-RWS2 Pilot zdalnego sterowania CZ-RWSU2CZ-RWST2CZ-RWSL2CZ-RWSC2CZ-RWSY2CZ-RWSK2 Za pomocą jednego pilota zdalnego można sterować grupą do ośmiu jednostek wewnętrznych Oznaczenia i funkcje PILOT ZDALNY 1. Wyświetlacz pilota Wyświetla stan pracy systemu (na rysunku pokazano wszystkie możliwe stany). Wygląd wyświetlacza dla żaluzji automatycznych może być różny, w zależności od zamontowanych jednostek. 2. Przycisk włączania wyłączania 3. Przycisk ustawiania prędkości wentylatora 4. Przycisk regulacji żaluzjiustawienia kierunku nawiewu 5. Przycisk ustawiania programatora czasowego Naciśnięcie tego przycisku włącza system, kolejne naciśnięcie wyłącza go. Ustawienia programatora czasowego. 6. Przycisk resetowania Przycisku tego należy użyć po wymianie baterii. 7. Pokrywa Nacisnąć w środku górnej części i przesunąć w dół. 8. Nadajnik 9. Czujnik pilota zdalnego sterowania 10. Przyciski ustawiania temperatury Pomiar temperatury w pilocie zdalnym po przełączeniu pomiaru na pilota zdalnego za pomocą przycisku czujnika. Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje podniesienie ustawianej temperatury o 1 C. Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje obniżenie ustawianej temperatury o 1 C. 11. Przycisk filtra CZ-RWSC2 Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie lampki filtra w odbiorniku jednostki wewnętrznej. 12. Przycisk wyboru trybu Naciskanie tego przycisku powoduje zmianę trybu pracy urządzenia. 13. Przycisk wentylacji Przycisku tego należy używać, jeżeli do systemu podłączony jest dodatkowy wentylator. Naciskanie tego przycisku powoduje włączanie i wyłączanie wentylatora. Włączaniewyłączanie klimatyzacji powoduje równoczesne włączaniewyłączanie wentylatora (kiedy wentylator jest uruchomiony, na wyświetlaczu sterownika pojawia się symbol ). 14. Przycisk adresowania 15. Przycisk czujnika Naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie pomiaru temperatury na czujnik znajdujący się w pilocie zdalnego sterowania. Fabrycznie, pomiar temperatury odbywa się za pomocą czujnika w jednostce. Po przełączeniu pomiaru na czujnik w pilocie zdalnego sterowania, na wyświetlaczu pojawia się symbol. 16. Przycisk zegara Przycisk ten służy do ustawiania zegara Począwszy od tej strony, określenia przycisków pilota zdalnego sterowania będą podawane w postaci symboli przycisków. Np.: przycisk włączaniawyłączania

4 1. Pilot zdalnego sterowania 1-2. Zakładanie baterii 1. Zdejmij pokrywę. 2. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA. Zwróć uwagę na prawidłowy układ biegunów (+ ), zgodnie z rysunkiem. 3. Delikatnie włóż koniec wyprostowanego spinacza do papieru (lub podobnego przedmiotu) do otworu resetowania, naciśnij przycisk resetowania znajdujący się w tym otworze i załóż z powrotem pokrywę. Otwór resetowania UWAGA Pokrywa Baterie należy wymieniać, kiedy wyświetlacz staje się słabo czytelny lub kiedy pilot zdalnego sterowania działa dopiero w małej odległości od odbiornika (trwałość baterii alkalicznych wynosi zazwyczaj około jednego roku). Podczas wymiany, zawsze należy używać dwóch nowych baterii tego samego typu i marki. Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas, baterie należy wyjmować. Baterie należy utylizować w sposób zgodny z zasadami i obowiązującymi przepisami. Aby ustawić aktualny czas po wymianie baterii, należy zastosować się do procedur opisanych poniżej Wyjmowanie baterii 1. Zdejmij pokrywę. 2. Naciśnij baterię w kierunku bieguna ujemnego i wyciągnij ją podnosząc biegun dodatni (zgodnie z rysunkiem po prawej stronie). 3. Wyjmij drugą baterię w taki sam sposób. UWAGA Zużyte baterie należy utylizować w sposób określony w obowiązujących przepisach Ustawianie aktualnego czasu Po wymianie baterii i naciśnięciu przycisku resetowania należy ustawić aktualny czas (naciśnięcie przycisku resetowania powoduje ustawienie czasu na [ ]). 1. Naciśnij na co najmniej 2 sekundy przycisk. Kiedy cyfra godzin pokazywana na wyświetlaczu zacznie migać, można ustawić zegar. 2. Za pomocą przycisków grupy ustaw godzinę. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje przyspieszenie zmiany czasu. 3. Za pomocą przycisków grupy ustaw minuty. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje przyspieszenie zmiany czasu. 4. Aby zakończyć ustawianie czasu, naciśnij przycisk. Podczas ustawiania czasu cyfry godzin i minut migają, natomiast dwukropek nie miga. Jeżeli w trybie ustawiania czasu żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez trzy minuty, zapamiętywany jest czas aktualnie pokazywany na wyświetlaczu. UWAGA Naciśnięcie przycisku resetowania powoduje usunięcie wszystkich ustawień programatora ,4 4

5 Sterowanie systemem ECOi, GHP, PACi 1. Pilot zdalnego sterowania 1-5. Sterowanie systemem Tryb automatyczny, grzanie, osuszanie, chłodzenie, wentylacja Modele wyposażone wyłącznie w funkcję chłodzenia nie mogą pracować w trybie automatycznym ani grzania. Zasilanie: zasilanie jednostki wewnętrznej należy włączyć co najmniej 14 godzin przed uruchomieniem systemu.. 1. Naciśnij przycisk i wybierz tryb: automatyczny 2. Naciśnij przycisk, grzanie, osuszanie, chłodzenie lub wentylacja 3. Naciśnij przycisk i ustaw żądaną prędkość. prędkość wentylatora ustawiana jest automatycznie W trybie automatycznym (tryb automatyczny nie działa po włączeniu trybu wentylacji) ustaw żądaną temperaturę. 4. Za pomocą przycisków Ustawianie temperatury nie jest możliwe w trybie wentylacji. Tryb automatyczny Grzanie 2 Chłodzenie osuszanie Temp. maks Temp. min Wyłączanie: Naciśnij przycisk. Po wyłączeniu urządzenia za pomocą pilota zdalnego sterowania, nawet jeżeli sprężarka jednostki zewnętrznej wyłączy się, wentylator jednostki wewnętrznej może działać jeszcze przez chwilę. lub średnią. Jeżeli urządzenie nie ogrzewa skutecznie przy niskiej prędkości wentylatora, przełącz prędkość wentylatora na wysoką W zależności od używanej jednostki wewnętrznej, pilot zdalnego sterowania może pokazywać funkcję, która nie występuje w systemie (ustalona prędkość wentylatora). Jeżeli nie można wyłączyć klimatyzacji w normalny sposób. Odłącz zasilanie od jednostki wewnętrznej i skontaktuj się z serwisem producenta. <Tryb automatyczny> Jeżeli wszystkie jednostki wewnętrzne zainstalowane w systemie chłodzenia są identyczne i są sterowane jako jedna grupa, system ogrzewa lub chłodzi automatycznie na podstawie różnicy pomiędzy temperaturą ustawioną a temperaturą w pomieszczeniu. <Tryb osuszania> W zależności od typu jednostki wewnętrznej, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania może znajdować się oznaczenie trybu osuszania, nawet jeżeli jednostka nie posiada tej funkcji (działanie takie samo jak tryb chłodzenia). Kiedy temperatura w pomieszczeniu zbliża się do temperatury ustawionej, urządzenie nadal włącza się i wyłącza automatycznie. P o wyłączeniu trybu osuszania, wentylator jednostki wewnętrznej nadal nawiewa delikatny strumień powietrza do pomieszczenia, utrzymując w ten sposób ustawiony poziom wilgotności w pomieszczeniu. W zależności od typu jednostki wewnętrznej ilub temperatury w pomieszczeniu regulacja prędkości wentylatora może nie być możliwa. W zależności od typu urządzenia, jeżeli temperatura powietrza na zewnątrz nie przekracza 15 C, funkcja osuszania może nie działać. 5

6 Sterowanie systemem ECOi, GHP, PACi 1. Pilot zdalnego sterowania 1-6. Obsługa programatora P rzed ustawieniem programatora upewnij się, że aktualny czas ustawiony w pilocie zdalnego sterowania jest prawidłowy. Programator czasowy można ustawiać wyłącznie, kiedy wyświetlacz pilota zdalnego sterowania jest włączony. P o ustawieniu programatora umieść pilot zdalnego sterowania w miejscu, z którego sygnał może dotrzeć do odbiornika jednostki wewnętrznej (o godzinie ustawionej w programatorze, z pilota zdalnego sterowania wysyłany jest sygnał włączeniawyłączenia jednostki). Korzystanie z programatora grupy lub. Ponowne 1. Kiedy czas jest wyświetlany na wyświetlaczu naciskaj przyciski naciśnięcie przycisku powoduje zapamiętanie zaprogramowanego czasu. Wyświetlany jest ostatni zaprogramowany czas programatora. Symbol --:-- oznacza, że należy wymienić baterie. grupy lub 2. Za pomocą przycisków ustaw żądany czas w programatorze. Każdorazowe powoduje zmianę czasu o 10 minut. naciśnięcie przycisku Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje przyspieszenie zmiany czasu. powoduje zmianę wyświetlania czasu 3. Po zaprogramowaniu programatora, naciśnięcie przycisku na stały (bez migania) oznaczającą, że programowanie zostało zakończone. Czas ustawiony w programatorze jest wyświetlany przez trzy sekundy, a następnie wyświetlacz przełącza się na czas bieżący. 3 1,2 Kombinacja programowania włączeń i wyłączeń Ustawianie odpowiednio czasów włączenia i wyłączenia. Sprawdzanie ustawień programatora grupy lub powoduje wyświetlenie na cztery sekundy czasu ustawionego w programatorze. Brak ustawień programatora sygnalizowane jest symbolem --:-- (ustawienie początkowe). Naciśnięcie przycisku [[ Zmiana ustawień programatora Naciśnij przycisk grupy, a po wyświetleniu ustawień programatora za pomocą przycisku lub lub, naciśnij przycisk żądanej grupy programatora, a po wyświetleniu zaprogramowanego Codzienne używanie tego samego programu na co najmniej 2 sekundy powoduje wyświetlenie symbolu N aciśnięcie przycisku będą powtarzane codziennie o tych samych godzinach. P onowne naciśnięcie przycisku tylko raz. 6 of theustawienia.. zmień Naciśnięcie przycisku [CANCEL] powoduje usunięcie ustawień programatora. A by usunąć ustawienia programatora czasu naciśnij przycisk [CANCEL]. Usuwanie ustawień programatora ])]) na co najmniej dwie sekundy wyłącza symbol oznaczające, że zaprogramowane włączenia i wyłączenia i powoduje, że programator wykona zaprogramowane funkcje

7 Sterownik przewodowy CZ-RTC Sposób użytkowania sterownika przewodowego Przyciski sterowania Wyświetlacz

8 Sterowanie systemem ECOi, GHP, PACi 2-2. Oznaczenia i funkcje Sekcja sterowania (patrz poprzednia strona) Przycisk włączaniawyłączania 1. Naciśnięcie tego przycisku włącza system, kolejne naciśnięcie wyłącza go. 2. Lampka sygnalizacji pracy Lampka ta włącza się, kiedy klimatyzator działa. Lampka miga w przypadku usterki lub aktywacji zabezpieczenia urządzenia. Przycisk wyboru trybu 3. Naciskanie tego przycisku powoduje zmianę trybu pracy urządzenia. ( ). 4. Przyciski ustawiania temperatury Zmiana ustawień temperatury. Przycisk ustawiania prędkości wentylatora 5. Zmiana prędkości wentylatora. Przycisk przełączania trybu automatycznych żaluzji 6. ustawiania kierunku nawiewu *1 Przycisk ten służy do włączania trybu omiatania powietrzem lub trybu nawiewu pod wybranym kątem. Przycisk wyboru jednostki 7. Jeżeli sterownik ten steruje więcej niż jedną jednostką wewnętrzną, przycisk ten służy do wyboru jednostki, dla której ma być regulowany kierunek nawiewu. 8. Przyciski ustawiania programatora czasowego funkcja programu tygodniowego) ( 9. Przycisk resetowania filtra Przycisku tego należy użyć aby zresetować symbol filtra. Jeżeli na ekranie wyświetlony jest symbol, przycisk ten należy nacisnąć po wyczyszczeniu filtra Przycisk wentylacji Przycisk ten służy do sterowania dodatkowym wentylatorem zainstalowanym w systemie. Naciskanie tego przycisku powoduje włączanie i wyłączanie wentylatora. Wyłączenie klimatyzatora powoduje również wyłączenie wentylatora. Kiedy wentylator działa, na ekranie pojawia się symbol. * Jeżeli po naciśnięciu przycisku wentylacji na ekranie sterownika pojawi się symbol, oznacza to, że dodatkowy wentylator nie jest podłączony. 11. Przycisk obsługi serwisowej Nie używać tego przycisku. 12. ( Przycisk funkcji snu Funkcja snu) 13. Czujnik zdalnego sterowania Standardowo, do pomiaru temperatury wykorzystywany jest czujnik znajdujący się w jednostce wewnętrznej. Możliwy jest jednak także pomiar temperatury za pomocą czujnika znajdującego się w sterowniku przewodowym. *1 Nie przestawiaj żaluzji ręcznie. Po wyłączeniu urządzenia żaluzje automatycznie kierują się w dół. Ż aluzje są podnoszone podczas czuwania w trybie grzania. Żaluzje zaczynają poruszać się w celu omiatania powietrzem dopiero po wyłączeniu czuwania w trybie grzania, mimo że oznaczenie automatycznego trybu żaluzji na wyświetlaczu sterownika jest obecne nawet podczas czuwania w trybie grzania.

9 Sterowanie systemem ECOi, GHP, PACi Sekcja ekranu (patrz strona 7) Sygnalizacja aktywnego trybu ustawień 1. Włącza się podczas programowania programatora. Wskazanie numeru jednostki 2. Numer jednostki wybranej za pomocą przycisku wyboru jednostki lub jednostki, w której wystąpiła usterka. 17. Sygnalizacja zmiany trybu pracy Symbol ten pojawia się po wprowadzeniu trybu pracy ze sterownika w chwili, gdy inny tryb pracy był wybrany wcześniej. Oznacza on, że trybu pracy nie można zmienić. Wskazanie numeru programu 3. Włącza się podczas wprowadzania programu. 18. Sygnalizacja funkcji wyłączonej Symbol ten pojawia się po wybraniu funkcji wyłączonej podczas instalacji. 4. Wskazanie programu : włączenie jednostki wewnętrznej w określonym czasie. : wyłączenie jednostki wewnętrznej w określonym czasie. 19. Sygnalizacja trybu czuwania gazowej pompy ciepła Symbol ten pojawia się podczas trybu czuwania, jeżeli w systemie znajduje się urządzenie wyposażone w gazową pompę ciepła. 5. Wskazanie bieżącego dnia tygodnia Wskazanie bieżącego dnia tygodnia. 20. Sygnalizacja trybu czuwania w trybie grzania Symbol ten pojawia się, kiedy wentylator jednostki wewnętrznej wyłącza się lub pracuje z niską prędkością. 6. Wskazanie harmonogramu programów Symbol ten wskazuje dni tygodnia, w których praca systemu została zaprogramowana. 21. Sygnalizacja trybu pracy wentylatora Symbol ten wskazuje wybrany tryb pracy wentylatora. 7. W skazanie aktualnego czasu Wskazanie aktualnego czasu w formacie 24-godzinnym oraz ustawień dla poszczególnych trybów. Sygnalizacja trybu automatycznych żaluzji 22. Symbol ten pojawia się, gdy żaluzje pracują w trybie omiatania powietrzem. Sygnalizacja wyłączenia programatora 8. Symbol ten oznacza, że programator został wyłączony. 23. Sygnalizacja położenia żaluzji Symbol ten wskazuje położenie żaluzji. Sygnalizacja usterki 9. Symbol ten jest wyświetlany w przypadku błędu podczas ustawień programatora. 24. Sygnalizacja konieczności czyszczenia filtra Symbol ten oznacza, że konieczne jest czyszczenie filtra. Należy oczyścić filtr. funkcja nieobecności) 10. Sygnalizacja nieobecności ( Pojawia się po ustawieniu funkcji nieobecności. 25. Sygnalizacja funkcji obsługi serwisowej Symbol ten pojawia się po włączeniu funkcji obsługi serwisowej (monitorowanie temperatury czujników). 11. Wskazanie górnej i dolnej granicy dla funkcji nieobecności : górna granica temperatury : dolna granica temperatury 12. Sygnalizacja trybu pracy Symbol wskazujący wybrany tryb pracy. ( ). 13. Wskazanie temperatury Wskazanie ustawionej temperatury. 14. F C Oznaczenie jednostki temperatury 15. Sygnalizacja aktywnego czujnika sterownika przewodowego Informuje, że do pomiaru temperatury używany jest czujnik sterownika przewodowego. 16. Sygnalizacja sterowania centralnego Pojawia się, gdy system pracuje w trybie sterowania centralnego. Jeżeli zdalne sterowanie jednostką nie jest dozwolone, po naciśnięciu przycisku włączeniawyłączenia, wyboru trybu lub ustawień temperatur, symbol miga, a zmiany ustawień nie są przyjmowane przez system. Sygnalizacja trybu wentylacji 26. Symbol ten pojawia się, jeżeli w systemie zainstalowano dodatkowy wentylator i wentylator ten pracuje. Sygnalizacja konieczności wymiany oleju 27. Symbol ten pojawia się w przypadku konieczności wymiany oleju silnikowego (jeżeli w systemie znajduje się urządzenie wyposażone w gazową pompę ciepła). 28. Sygnalizacja funkcji snu Symbol ten pojawia się, gdy aktywna jest funkcja snu. 29. Ostrzeżenie Symbol ten pojawia się w przypadku aktywacji zabezpieczenia urządzenia lub pojawienia się usterki. 30. Wskazanie numeru jednostki Numer wybranej jednostki wewnętrznej. Sygnalizacja testowania 31. Symbol ten pojawia się podczas wykonywania testu. 9

10 Sterowanie systemem ECOi, GHP, PACi 2-3. Ustawianie aktualnego czasu 1. Aby włączyć tryb ustawiania dnia i aktualnego czasu, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy przycisk. Po włączeniu trybu ustawień, miga symbol, wskaźnik dnia tygodnia i miga wyświetlacz czasu. 2. Aby przejść do wprowadzania dnia tygodnia, naciśnij. Naciśnięcie przycisku *¹ i umożliwia przesuwanie symbolu (migającego na ekranie) w następującej kolejności: Su (Nd) Mo (Pn) Tu (Wt)... Naciśnięcie przycisku umożliwia zmianę kolejności na: Su (Nd) St (So) Fr (Pt)... *1 W trybie ustawiania czasu, przyciski ustawiania temperatury służą jako przyciski (zmian dnia tygodnia). 3,4 1,3,4 umożliwia zmianę aktualnej godziny w zakresie od 0 do 23*². 3. Naciskanie przycisków Ustaw aktualną godzinę i naciśnij przycisk. Cyfry godziny przestają migać, a zaczynają migać cyfry minut. *² Jeżeli zegar jest ustawiany w trybie 12-godzinnym (AMPM), godzina jest wyświetlana w zakresie AM od 0 do 11 i PM od 0 do 11. umożliwia zmianę minut w zakresie od 0 do Naciskanie przycisków Ustaw minuty i naciśnij przycisk. Dzień i czas są ustawione i tryb ustawień jest zakończony. UWAGA J eżeli w trybie ustawień zostanie naciśnięty przycisk lub żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 3 minuty, urządzenie powraca do trybu normalnego. W takim przypadku wszystkie ustawienia, które nie zostały potwierdzone zostaną utracone. Jeżeli wprowadzany czas jest nieprawidłowy, wyświetlany jest symbol :. Po awarii zasilania trwającej ponad 1 godzinę, sprawdź czy ustawiony dzień i godzina są nadal prawidłowe. 10 2

11 Sterowanie systemem ECOi, GHP, PACi 2-4. Funkcja programu tygodniowego Sprawdzanie programu tygodniowego Ustaw program tygodniowy, przypisując żądane programy do każdego dnia tygodnia. Możliwe jest ustawienie do 6 programów dziennie i 42 programów tygodniowo. Wybierz dzień i numer programu, który chcesz zapisać. Schemat programów Przycisk Oś pionowa oznacza numery programów, a pozioma dni tygodnia. Nr programu * Po zmianie dnia numer programu ustawiany jest na 1. S u Mo Tu We T h Fr S a Wybierz jedną z sekcji 42 programów : 1. Aby rozpocząć potwierdzanie programów, naciśnij przycisk potwierdzone wyświetleniem oznaczenia. Po wejściu do trybu potwierdzania programów, dla bieżącego dnia zostanie wskazany program nr Wybór dnia. i umożliwia poziome Naciskanie przycisku przemieszczanie symbolu nad żądany dzień. umożliwia przesuwanie symbolu Naciskanie przycisku (migającego na ekranie) w następującej kolejności: Su (Nd) Mo (Pn) Tu (Wt)... umożliwia zmianę kolejności na: Su (Nd) Naciśnięcie przycisku St (So) Fr (Pt)... Jeżeli program nie jest ustawiony, wyświetlany jest symbol :. 3. Wybór numeru programu. Naciskając przycisk wybierz numer programu od 1 do 6. Naciskanie przycisku zmienia numery od 1 w górę. Naciskanie przycisku zmienia numery od 6 w dół. 1 3 Sygnalizacja uruchomienia ustawiania programu tygodniowego 2 Program nr

12 Zmiana programu Aby ustawić program tygodniowy, wykonaj poniższe kroki. 1. Wybierz program, który chcesz ustawić w trybie potwierdzania programu i naciśnij przycisk. Umożliwia to włączenie trybu ustawień dla aktualnie wyświetlanego programu. * W trybie ustawień, miga oznaczenie godzin, minut i pozycji. 2. Ustawianie godziny (1. krok programowania). Aby ustawić godzinę, naciskaj przyciski. Ustaw aktualną godzinę i naciśnij przycisk. Powoduje to przejście do kolejnego kroku zmiany programu (ustawianie minut). 3. Ustawianie minut (2. krok programowania). Aby ustawić minuty, naciskaj przyciski. Ustaw aktualne minuty i naciśnij przycisk. Powoduje to przejście do kolejnego kroku zmiany programu (wybór cyklu pracy). 2,3,4 1,2,3, krok programowania 2. krok programowania Zwykły sterownik zdalny Programowanie Sprawdzanie programu Programowanie Anulowanie Ustawienia Anulowanie, usuwanie Anulowanie, usuwanie Ustawianie, anulowanie, usuwanie Programowanie Anulowanie Ustawianie, anulowanie Zmiana godziny Ustawienia Zmiana minut Ustawienia Zmiana cyklu pracy Wybór źródła kopii Ustawienia Wybór miejsca przeznaczenia kopii 12

13 2-4. Funkcja programu tygodniowego (ciąg dalszy) 4. Ustawianie cyklu pracy (3. krok programowania). Dostępne są 4 cykle pracy. Naciskanie przycisków powoduje przewijanie poniższych cykli pracy. Cykl pracy nr 1 Włączenie jednostki wewnętrznej w określonym czasie. Cykl pracy nr 1 Cykl pracy nr 2 Cykl pracy nr 2 Wyłączenie jednostki wewnętrznej w określonym czasie. Cykl pracy nr 3 Włączenie jednostki wewnętrznej w określonym czasie oraz zmiana ustawień temperatury. Za pomocą przycisków zmień ustawienia temperatury. Cykl pracy nr 4 Zmiana ustawień temperatury jednostki wewnętrznej w określonym czasie. Za pomocą przycisków zmień ustawienia temperatury. Cykl pracy nr 3 Cykl pracy nr 4 Wybierz cykl pracy i naciśnij przycisk przechodzi w tryb potwierdzania.. Ustawienia programu zostają potwierdzone i urządzenie UWAGA Naciśnięcie przycisku podczas dokonywania ustawień powoduje powrót do trybu potwierdzania programu. Jeżeli w trybie ustawień żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 3 minuty, urządzenie powraca do trybu normalnego. W takim przypadku wszystkie ustawienia, które nie zostały potwierdzone zostaną utracone. 13

14 Usuwanie programu Aby usunąć program wykonaj poniższe kroki. 1. Aby przejść do ustawień programów, naciśnij przycisk. 2. Naciskając przycisk wybierz dzień, z którego program ma być usunięty. 3. Naciskając przycisk wybierz numer programu (od 1 do 6). 4. Aby przejść do ustawień programów, naciśnij przycisk. 5. Naciskając przycisk usuń program. UWAGA Po usunięciu programu, urządzenie powraca do trybu potwierdzania programów. Naciśnięcie przycisku podczas dokonywania ustawień powoduje powrót do trybu potwierdzania programów. Jeżeli w trybie ustawień żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 3 minuty, urządzenie powraca do trybu normalnego. Wyłączanie programu Jeżeli chcesz przerwać wykonywanie programu na ponad tydzień, możesz go wyłączyć. Po wyłączeniu, program nie będzie wykonywany do chwili ponownego włączenia <<Wyłączanie programu>> Naciśnij na co najmniej 2 sekundy przycisk. Na ekranie pojawi się symbol i program zostanie wyłączony poczynając od kolejnego wystąpienia. <<Ponowne włączanie programu>> Naciśnij na co najmniej 2 sekundy przycisk. Z ekranu zniknie symbol i program zostanie włączony poczynając od kolejnego wystąpienia. W przypadku awarii zasilania Jeżeli zasilanie zostanie przywrócone w krótkim czasie, ustawienia czasu nie zostaną utracone i programy będą działać. Jeżeli zasilanie zostanie przywrócone po ponad jednogodzinnej przerwie, ustawienia czasu zostaną utracone. W takim przypadku, programy nie będą działać. 14

15 2-4. Funkcja programu tygodniowego (ciąg dalszy) Powielanie programu Można powielać programy na poszczególne dni tygodnia. Wybór źródła kopii 1. Naciśnięcie przycisku w trybie sprawdzania programu powoduje przejście w tryb kopiowania (wybór źródła kopii ) programu. W trybie kopiowania programu, na ekranie, miga symbol i (dzień) źródła kopii. 2. Naciskając przycisk wybierz dzień, z którego program ma być skopiowany. Wybór miejsca docelowego kopii. 3. Naciśnięcie przycisku w trybie wyboru źródła kopii powoduje przejście w tryb kopiowania (wybór miejsca docelowego kopii ) programu. 4. Naciskając przycisk wybierz dzień, w który program ma być skopiowany. Następnie, aby zakończyć kopiowanie i powrócić do trybu sprawdzania programu, naciśnij przycisk. 1 3,5 2,4 UWAGA Jeżeli w dniu wybranym jako miejsce docelowe kopii jest już zapisany jakiś program, nowy program zostanie dopisany. Przed wezwaniem serwisu producenta w celu naprawy Zanim wezwiesz serwis, sprawdź poniższe elementy. Problem Podczas wprowadzania minut pojawia się komunikat ERROR (błąd) Wprowadzane dane nie są zapisywane Program nie działa Możliwa przyczynaśrodek zaradczy Jeżeli tego samego dnia o tym samym czasie jest już zapisany inny program, nie można nałożyć na siebie ustawień. Zapisywane programy są sortowane automatycznie wg czasu. Sprawdź, czy dane nie zostały zapisane pod innym numerem programu. Sprawdź, czy czas nie jest wyświetlany jako :. Jeżeli czas jest nieprawidłowy, program nie może zostać wykonany. Sprawdź wewnętrzne zakazy sterownika przewodowego. W takim przypadku program nie może zostać wykonany. 15

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Przycisk wybierania opcji Przycisk potwierdzenia programowania/przycisk kontroli ustawień Przycisk ustawień godziny ENTER/TEST PANEL OPERACYJNY

Przycisk wybierania opcji Przycisk potwierdzenia programowania/przycisk kontroli ustawień Przycisk ustawień godziny ENTER/TEST PANEL OPERACYJNY PRZYGOTOWANIE DOZOWNIKA Aby otworzyć pokrywę, włóż kluczyk do zamka, przekręć i pociągnij do siebie. Włóż dwie baterie alkaliczne. Włóż puszkę z aerozolem. Dozownik jest gotowy do zaprogramowania. PANEL

Bardziej szczegółowo

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY PRZYGOTOWANIE DOZOWNIKA Aby otworzyć pokrywę, włóż kluczyk do zamka, przekręć i pociągnij do siebie. Włóż dwie baterie alkaliczne. Włóż puszkę z aerozolem. Dozownik jest gotowy do zaprogramowania. PANEL

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy RC Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO Kompletny panel kontrolny składa się z przenośnego monitora, 3 baterii, stojaka oraz nadajnika (płytki). 1. INSTALACJA PRZENOŚNEGO PANELU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik indywidualny z programatorem czasowym

Instrukcja obsługi Sterownik indywidualny z programatorem czasowym Instrukcja obsługi Sterownik indywidualny z programatorem czasowym Nr modelu CZ-RTC4 Instrukcja montażu dostarczona oddzielnie. POLSKI Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny 9001 D

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny 9001 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bateryjny 9001 D 1. WYKAZ ELEMENTÓW STEROWNIK KRANOWY 1. Kran z przyłączem gwintowanym 2. Filtr wewnętrzny 3. Klapka 4. Wyświetlacz 5. Przyciski programowania i obsługi sterownika

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 RAC Sterownik bezprzewodowy Model RG57 B/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego klimatyzatora ściennego Kompatybilny z modelami serii Climate 5000: RAC 2,6-2 IBW RAC 3,5-2

Bardziej szczegółowo

CTD075. Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi

CTD075. Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi CTD075 Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi 1. WYKAZ ELEMENTÓW STEROWNIK KRANOWY 1. Kran z przyłączem gwintowanym. 2. Filtr wewnętrzny. 3. Klapka. 4. Wyświetlacz. 5. Przyciski programowania i obsługi

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 Przystosowany jest do montażu w podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne życzenie również w ramkach POLO BARVA - patrz http://www.hager.pl/).

Bardziej szczegółowo

CR035-RG

CR035-RG Konstrukcja oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia o ulepszeniu produktu. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub producenta. CR035-RG52

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Instrukcja obsługi Numer produktu: 551911 Strona 1 z 1 Strona 2 z 2 Elementy obsługi (Rys. A) 1. Wyświetlacz LCD 2.

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis RTS smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis RTS smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329053 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWY CZĘŚCI 1 INFORMACJA O FUNKCJONALNOŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy H Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu 000108555 Strona 1 z 6 Moduł temperatury TMB-880EXF 1. Przeznaczenie do użycia Moduł temperatury mierzy temperaturę otoczenia poprzez czujnik

Bardziej szczegółowo

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni.

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Spis treści Wstęp Proszę najpierw przeczytać... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Basic Plus2 Termostaty pokojowe do ogrzewania podłogowego

Basic Plus2 Termostaty pokojowe do ogrzewania podłogowego MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Podręcznik użytkownika Basic Plus2 Termostaty pokojowe do ogrzewania podłogowego www.danfoss.pl Oryginalna instrukcja została napisana w języku angielskim. Instrukcje w innych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 OSTRZEŻENIE - Nie wolno dopuścić do zawilgocenia pilota, może to

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V Instrukcja montażu i obsługi 6720848346 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

polski INSTRUKCJE DO ZEGARKA ANALOGOWEGO

polski INSTRUKCJE DO ZEGARKA ANALOGOWEGO polski INSTRUKCJE DO ZEGARKA ANALOGOWEGO 1 2 Ustawianie godziny 1. Pociągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obróć koronkę, aby ustawić wskazówkę godzinową i minutową w odpowiednim położeniu. 3. Ustaw koronkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX - 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR Sterowniki serii Logix Sterownik 740 - elektroniczny sterownik zegarowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v1.01 26-09-2017 2 TM TECHNOLOGIE Programator TM-PROG Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Informacje o urządzeniu... 4 2.1 Start urządzenia... 4 2.2 Przyciski...

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik VMC II

Skrócony przewodnik VMC II INFORMACJE OGÓLNE Zmień wartość - Naciśnij SET. Powrót do pozycji wyjściowej. Niniejszy Skrócony przewodnik zawiera listę wszystkich możliwych do ustawienia parametrów. Dodatkowe informacje zawarte są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA POLSKI Do powszechnego u ytku publicznego RB-RXS31-E 1112150110 1 PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM Przygotowanie Filtrów 1. Otwórz kratkę wlotu powietrza i wyjmij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ * Odbiornik AC-1000 A. Płyta podstawy (nie jest w zestawie) B. Pokrywa przegrody na baterie C. Nastawa natężenie światła

Bardziej szczegółowo

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK INFRAZON LATAJĄCY SPODEK 1. Wstęp. Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku odpowiada wymaganemu przez urządzenie 220V / 50 Hz / 900-1100 W. Dla najlepszego efektu

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

Opis jednostki wewnętrznej

Opis jednostki wewnętrznej Opis jednostki wewnętrznej Rzeczywisty produkt może różnić się nieznacznie od przedstawionego poniżej. 01 05 02 Podstawowe informacje 01 Wlot powietrza 02 Filtr powietrza 03 Łopatka regulująca kierunek

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo