CR035-RG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CR035-RG"

Transkrypt

1 Konstrukcja oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia o ulepszeniu produktu. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub producenta. CR035-RG

2 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA KLIMATYZATORÓW Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed rozpoczęciem używania klimatyzatora prosimy dokładnie zaznajomić się z niniejszym podręcznikiem użytkownika

3 SPIS TREŚCI Obsługa pilota zdalnego sterowania...4 Dane techniczne pilota zdalnego sterowania... 5 Przyciski funkcyjne pilota... 5 Opis wskaźników wyświetlacza... 7 Sterowanie za pomocą przycisków... 8 Praca w trybie automatycznym... 8 Praca w trybie chłodzenia/ogrzewania/samego wentylatora... 8 Praca w trybie osuszania... 8 Regulacja kierunku nawiewu... 9 Praca programatora czasowego... 9 Przykład ustawienia programatora czasowego Funkcja SLEEP (uśpienia)/fresh (podtrzymywania świeżości)... 11

4 Obsługa pilota zdalnego sterowania Położenie pilota zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania powinien się znajdować w odległości nie większej niż 8 metrów od urządzenia, aby można było z niego korzystać. Odbiór sygnału zostanie potwierdzony krótkim sygnałem dźwiękowym. Pilot zdalnego sterowania musi znajdować się w odległości pozwalającej na przesyłanie sygnałów do odbiornika jednostki. Jeżeli wybrana zostanie opcja programatora czasowego, pilot zdalnego sterowania w ustawionym momencie automatycznie będzie wysyłał sygnał do jednostki wewnętrznej. Jeżeli pilot zdalnego sterowania będzie znajdował się w miejscu, które uniemożliwia odpowiednie przesyłanie sygnału, może dojść do nawet 15-minutowego opóźnienia. UWAGA Klimatyzator nie będzie działał, jeżeli zasłony, drzwi lub inne materiały będą blokować sygnał wysyłany z pilota zdalnego sterowania do jednostki wewnętrznej. Należy chronić pilot zdalnego sterowania przed kontaktem z cieczami. Nie wolno wystawiać pilota zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur. Jeżeli odbiornik na podczerwień w jednostce wewnętrznej zostanie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, klimatyzator może działać nieprawidłowo. Poprzez zastosowanie zasłon należy chronić odbiornik przed promieniami słonecznymi. Jeżeli inne urządzenia elektryczne zakłócają pracę pilota zdalnego sterowania, należy skontaktować się ze swoim lokalnym przedstawicielem. Wymiana baterii Pilot zdalnego sterowania zasilany jest dwiema bateriami alkalicznymi (R03/LR03X2) umieszczonymi w tylnej części pilota pod pokrywą. (1) Należy nacisnąć i przesunąć pokrywę, aby ją zdjąć. (2) Następnie należy wyjąć stare baterie i włożyć nowe zgodnie z polaryzacją (+) oraz (-). (3) Należy założyć z powrotem pokrywę, wsuwając ją na swoje miejsce. Ważne: Wraz z wyjęciem baterii pilot zdalnego sterowania usuwa całość programowania. Po włożeniu nowych baterii pilot musi być ponownie zaprogramowany. UWAGA Podczas wymiany baterii nie wolno łączyć nowych baterii z bateriami starszego lub innego typu. Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez 2-3 miesiące, należy wyjąć baterie z pilota. Nie wolno wyrzucać baterii do kosza na śmiecie. Baterie muszą być zutylizowane zgodnie ze specjalnymi wymogami.

5 Dane techniczne pilota zdalnego sterowania Model RG52A/(C)EF, RG52B/(C)E, RG52C/(C)E, RG52D/ (C)E, RG52A1/BG(C)EF, RG52A/BG(C)EF, RG52B/BG(C)E, RG52C/BG(C)E, RG52D/BG(C)E Napięcie znamionowe 3,0 V (Baterie alkaliczne R03/LR03x2) Zasięg 8 m (w przypadku napięcia 3,0 V 11 m) Zakres temperatury otoczenia -5 C ~ 60 C Funkcje pilota 1. Tryby pracy: automatyczny (AUTO), chłodzenie (COOL), osuszanie (DRY), ogrzewanie (HEAT) (poza modelami przeznaczonymi wyłącznie do chłodzenia), praca samego wentylatora (FAN) 2. Forma zegara programatora czasowego: 24h 3. Zakres ustawienia temperatury wewnętrznej: 17 C do 30 C 4. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD dla wszystkich funkcji RG52A/BG(C)EF, RG52A/(C)EF RG52A1/BG(C)EF, RG52A1/(C)EF RG52B/BG(C)E, RG52B/(C)E RG52C/BG(C)E, RG52C/(C)E RG52D/BG(C)E, RG52D/(C)E WAŻNE: Wzór przycisków może nieco się różnić od rzeczywistych przycisków na pilocie w zależności od zakupionego modelu. Wszystkie opisane powyżej funkcje realizowane są przez jednostkę wewnętrzną. Jeżeli jednostka wewnętrzna nie jest wyposażona w daną funkcję, to naciśnięcie przycisku na pilocie zdalnego sterowania nie wywoła odpowiedniego działania. Przyciski funkcyjne pilota (1) Przycisk ON/OFF (Wł./Wył.) Naciśnięcie danego przycisku spowoduje uruchomienie urządzenia. Aby zatrzymać pracę urządzenia, należy ponownie nacisnąć ten przycisk. (2) Przycisk MODE (Wybór trybu): Każde naciśnięcie danego przycisku spowoduje wybór trybu w następującej kolejności: AUTO (automatyczny), COOL (chłodzenie), DRY (osuszanie), HEAT (ogrzewanie) i FAN (nawiew) zgodnie z ilustracją poniżej: UWAGA: Tryb HEAT (Ogrzewanie) dotyczy tylko modeli z pompą ciepła. (3) Przycisk FAN (Wentylator): Każde naciśnięcie danego przycisku zmienia poziom obrotów wentylatora w następującej kolejności: AUTO (automatyczny), LOW (niski), MED (średni), HIGH (wysoki), a następnie z powrotem AUTO. (4) Przycisk SLEEP (Uśpienie): Przycisk włącza/wyłącza funkcję uśpienia. Umożliwia utrzymanie najbardziej komfortowej temperatury, jak również oszczędza energię. Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w trybach COOL (chłodzenie), HEAT (ogrzewanie) oraz AUTO (automatyczny). UWAGA: Kiedy jednostka pracuje w trybie SLEEP (uśpienia), funkcja ta zostanie wyłączona po naciśnięciu przycisku MODE, FAN SPEED lub ON/OFF. (5) Przycisk FRESH (Podtrzymywanie świeżości)

6 Naciśnięcie danego przycisku włącza funkcję FRESH (podtrzymywania świeżości), a ponowne jego naciśnięcie wyłącza daną funkcję. (6) Przycisku TURBO (Intensywna praca) Przycisk włącza/wyłącza funkcję intensywnej pracy. Funkcja intensywnej pracy umożliwia jednostce osiągnięcie ustawionej temperatury w bardzo krótkim czasie. Po naciśnięciu tego przycisku w trybie chłodzenia, nawiew zimnym powietrzem będzie wykonywany przy dużych obrotach wentylatora. Po naciśnięciu tego przycisku w trybie ogrzewania (wyłącznie w przypadku jednostek z elementem grzejnym PTC), element grzejny PTC zostanie pobudzony, czego rezultatem będzie szybsze ogrzewanie. (7) Przycisk SELF CLEAN (Samodzielne czyszczenie) Przycisk włącza/wyłącza funkcję samodzielnego czyszczenia. (8) Przycisk LED (Wyświetlacz) Przycisk wyłącza/włącza wyświetlacz jednostki wewnętrznej. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie wyświetlacza, a ponowne naciśnięcie włączenie wyświetlacza. (9) Przycisk UP (Do góry) ( ) Każde naciśnięcie danego przycisku spowoduje zwiększenie ustawionej temperatury wewnątrz pomieszczenia o 1 C do temperatury 30 C. Przycisk DOWN (Do dołu) ( ) Każde naciśnięcie danego przycisku spowoduje zmniejszenie ustawionej temperatury wewnątrz pomieszczenia o 1 C do temperatury 17 C. (10) Przycisk SHORTCUT (skrót) przycisk jest używany do odzyskania bieżącego ustawienia lub aby powrócić do poprzednich ustawień. przy pierwszym włączeniu, jeżeli naciśnięty zostanie przycisk SHORTCUT, to urządzenie będzie działać w trybie AUTO, 26 C, z automatyczną prędkością wentylatora. gdy pilot jest włączony naciśnięcie tego przycisk spowoduje, że system automatycznie powróci do poprzednich ustawień, w tym do wyboru trybu, ustawień temperatury, poziomu obrotów wentylatora i funkcji uśpienia (jeżeli była aktywna) i przekaże te ustawienia sygnałem do urządzenia. gdy pilot jest wyłączony naciśnięcie tego przycisku spowoduje, że system tylko powróci do poprzednich ustawień i nie będzie przekazywać sygnałów do urządzenia. Funkcja uśpienia jest wyłączona. jeżeli przycisk będzie przyciśnięty przez dłużej niż 2 sekundy, system automatycznie odzyska bieżące ustawienia pracy, w tym tryb pracy, ustawienie temperatury, poziomu obrotów wentylatora oraz funkcję uśpienia (jeżeli była aktywna). (11) Przycisk TIMER ON (Programator czasowy włączenia) Przycisk do wprowadzania czasu po którym nastąpi automatyczne włączenie klimatyzatora. Każdorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje przestawienie ustawienia o 30 minut. Kiedy ustawiony czas wyniesie 10 godz., dalej każde naciśnięcie tego przycisku spowoduje przestawienie o 1 godzinę. Aby anulować wprowadzony czas wystarczy naciskać przycisk, aż ponownie pokaże się 0.0. (12) Przycisk TIMER OFF (Programator czasowy wyłączenia) Przycisk do wprowadzania czasu po którym nastąpi automatyczne wyłączenie klimatyzatora. Każdorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje przestawienie ustawienia o 30 minut. Kiedy ustawiony czas wyniesie 10 godz., dalej każde naciśnięcie tego przycisku spowoduje przestawienie o 1 godzinę. Aby anulować wprowadzony czas wystarczy naciskać przycisk, aż ponownie pokaże się 0.0. (13) Przycisk DIRECT (Kierunek nawiewu)

7 Przycisk używany jest do zmiany ruchu żaluzji wylotowych oraz ustawienia żądanego kierunku nawiewu góra/dół. Każde naciśnięcie przycisku zmienia kąt żaluzji o 6. (14) Przycisk SWING (Ruch wahadłowy) Przycisk włącza/wyłącza funkcję automatycznego ruchu wahadłowego żaluzji. (15) Przycisk FOLLOW ME (Podążaj za mną) Naciśnięcie tego przycisku uruchamia funkcję Follow me i wyświetlacz pilota zdalnego sterowania pokazuje rzeczywistą temperaturę, w miejscu w którym się znajduje. Pilot będzie wysyłał sygnał o temperaturze do klimatyzatora co każde 3 minuty, dopóki przycisk FOLLOW ME nie zostanie naciśnięty ponownie. Klimatyzator automatycznie anuluje funkcję Follow me, jeżeli nie otrzyma sygnału z pilota zdalnego sterowania przez 7 minut. Opis wskaźników wyświetlacza Wskaźnik trybu pracy Pokazuje aktualny tryb pracy: automatyczny (auto), chłodzenie (cool), osuszanie (dry) lub ogrzewanie (heat) (poza modelami przeznaczonymi wyłącznie do chłodzenia), sam wentylator (fan). Wskaźnik transmisji Wskaźnik świeci się, kiedy pilot zdalnego sterowania przesyła informacje do jednostki wewnętrznej. Wskaźnik ON / OFF Wskaźnik świeci się po włączeniu urządzenia przyciskiem ON/OFF na pilocie, a gaśnie po jego ponownym naciśnięciu. Wskaźnik programatora czasowego włączenia (TIMER ON) Wskaźnik świeci się, kiedy czas włączenia jest ustawiony. Wskaźnik programatora czasowego wyłączenia (TIMER OFF) Wskaźnik świeci się, kiedy czas wyłączenia jest ustawiony. Wskaźnik uśpienia Wskaźnik świeci się, kiedy wybrano funkcję SLEEP (uśpienia), a gaśnie po jej wyłączeniu. Wskaźnik FOLLOW ME (w niektórych modelach) Wskaźnik świeci się, kiedy wybrano funkcję FOLLOW ME. Wskaźnik temperatury/ programatora czasowego. Wyświetlane są w tym miejscu ustawienia temperatury (17 C ~ 30 C). Jeżeli tryb pracy przełączony jest na FAN (wentylator), w danym punkcie nie są wyświetlane żadne ustawienia. Natomiast jeżeli ustawiony jest tryb programatora czasowego, wyświetlane są ustawienia włączenia i wyłączenia klimatyzatora. Wskaźnik poziomu obrotów wentylatora Wskaźnik pokazuje wybrany poziom obrotów wentylatora: wysoki (HIGH), średni (MED) lub niski (LOW). Jeżeli nic się nie świeci oznacza to, że wybrano automatyczną prędkość nawiewu. Automatyczna prędkość nawiewu jest ustawiana w trybie AUTO (automatyczny) lub w trybie DRY (osuszanie).

8 Uwaga: Wszystkie wskaźniki przedstawione na rysunku, pokazane są wyłącznie w celu jasnej prezentacji wyświetlacza. Podczas pracy klimatyzatora podświetlone są tylko wskaźniki określające aktualne ustawienia. Sterowanie za pomocą przycisków Praca w trybie automatycznym Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że jednostka jest podłączona do zasilania i gotowa do użycia. Lampka kontrolna OPERATION (pracy) na wyświetlaczu klimatyzatora zacznie migać. 1. Przy pomocy przycisku MODE należy wybrać tryb AUTO (automatyczny). 2. W celu ustawienia temperatury należy nacisnąć przycisk UP/DOWN. Można ustawić temperaturę w zakresie od 17 C do 30 C. 3. Następnie należy nacisnąć przycisk ON/OFF, aby rozpocząć pracę klimatyzatora. UWAGA: 1. W trybie pracy AUTO procesor sterujący samoczynnie dobierze odpowiedni tryb pracy chłodzenia, samego wentylatora lub ogrzewania w zależności od różnicy temperatur pomiędzy temperaturą ustawioną na pilocie, a faktyczną temperaturą w pomieszczeniu. 2. Tryb AUTO nie umożliwia zmiany poziomu obrotów wentylatora, ponieważ został on ustawiony automatycznie. 3. Jeżeli tryb AUTO nie zapewnia komfortu, oczekiwany tryb pracy może być wybrany ręcznie. Praca w trybie chłodzenia/ogrzewania/samego wentylatora Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że jednostka jest podłączona do zasilania i gotowa do użycia. 1. Przy pomocy przycisku MODE należy wybrać tryb COOL (chłodzenie), HEAT (ogrzewanie) lub FAN (sam wentylator). 2. W celu ustawienia temperatury należy nacisnąć przycisk UP/DOWN. Można ustawić temperaturę w zakresie od 17 C do 30 C. 3. Aby wybrać poziom obrotów wentylatora: automatyczny, niski, średni lub wysoki, należy odpowiednią ilość razy nacisnąć przycisk FAN. 4. Następnie należy nacisnąć przycisk ON/OFF, aby rozpocząć pracę klimatyzatora. UWAGA: Tryb pracy samego wentylatora FAN nie daje możliwości regulacji temperatury i jej wartość nie będzie pokazywana na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania. Dla tego przypadku można wykonać z powyższego opisu tylko punkty 1, 3 i 4. Praca w trybie osuszania Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że jednostka jest podłączona do zasilania i gotowa do użycia. Lampka kontrolna OPERATION (pracy) na wyświetlaczu klimatyzatora zacznie migać.

9 1. Przy pomocy przycisku MODE należy wybrać tryb DRY (osuszanie). 2. W celu ustawienia temperatury należy nacisnąć przycisk UP/DOWN. Można ustawić temperaturę w zakresie od 17 C do 30 C. 3. Następnie należy nacisnąć przycisk ON/OFF, aby rozpocząć pracę klimatyzatora. UWAGA: W trybie osuszania nie ma możliwości ustawienia poziomu obrotów wentylatora, która ustawiona jest automatycznie. Regulacja kierunku nawiewu Kierunek nawiewu powietrza można ustawić przy użyciu przycisków SWING (ruch wahadłowy) oraz DIRECT (kierunek). 1. Każde naciśnięcie przycisku DIRECT spowoduje zmianę kąta pochylenia poziomych żaluzji o 6 o. 2. Naciśnięcie przycisku SWING spowoduje automatyczny ruch wahadłowy żaluzji. UWAGA: Jeżeli żaluzje przesuną się lub wychylą się na pozycję, która wpływa na efektywność chłodzenia lub ogrzewania, klimatyzator automatycznie zmieni kierunek wychylenia/przesuwania żaluzji. Praca programatora czasowego Należy nacisnąć przycisk TIMER ON, aby ustawić czas automatycznego włączenia jednostki, albo przycisk TIMER OFF, aby ustawić czas automatycznego wyłączenia jednostki. Programowanie automatycznego włączenia. 1. Należy nacisnąć przycisk TIMER ON. Wyświetlacz pilota pokaże ostatnio ustawiony czas dla włączenia klimatyzatora i symbol godziny H. Programator jest teraz gotowy do zresetowania czasu automatycznego włączenia i rozpoczęcia pracy. 2. W celu ustawienia żądanego czasu automatycznego włączenia, należy ponownie nacisnąć przycisk TIMER ON. Każdorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje przestawienie ustawienia o pół godziny. Kiedy ustawiony czas wyniesie 10 godz., dalej każde naciśnięcie tego przycisku spowoduje przestawienie o 1 godzinę. 3. Po ustawieniu czasu automatycznego włączenia nastąpi sekundowa przerwa przed przesłaniem sygnału pilota zdalnego sterowania do klimatyzatora. Następnie po około 2 sekundach symbol H zniknie z wyświetlacza LCD, a wyświetlona zostanie ustawiona temperatura. Programowanie automatycznego wyłączenia 1. Należy nacisnąć przycisk TIMER OFF. Wyświetlacz pilota pokaże ostatnio ustawiony czas dla wyłączenia klimatyzatora i symbol godziny H. Programator jest teraz gotowy do zresetowania czasu automatycznego wyłączenia i zatrzymania pracy. 2. W celu ustawienia żądanego czasu automatycznego wyłączenia, należy ponownie nacisnąć przycisk TIMER OFF. Każdorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje przestawienie ustawienia o pół godziny. Kiedy ustawiony czas wyniesie 10 godz., dalej każde naciśnięcie tego przycisku powoduje przestawienie o 1 godzinę.

10 3. Po ustawieniu czasu automatycznego wyłączenia nastąpi sekundowa przerwa przed przesłaniem sygnału pilota zdalnego sterowania do klimatyzatora. Następnie po około 2 sekundach symbol H zniknie z wyświetlacza LCD, a wyświetlona zostanie ustawiona temperatura. UWAGA Po wybraniu pracy programatora czasowego pilot zdalnego sterowania o określonym czasie automatycznie wysyła sygnał do jednostki wewnętrznej. Dlatego też pilot zdalnego sterowania musi znajdować się w miejscu, pozwalającym na przesłanie sygnału do jednostki wewnętrznej. Rzeczywisty czas, który można ustawić ograniczony jest do następujących wartości: 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 i 24. Przykład ustawienia programatora czasowego Programator czasowy (Automatyczne włączenie pracy) Funkcja programatora czasowego włączania klimatyzatora jest przydatna w momencie, gdy użytkownik chce włączyć jednostkę automatycznie przed powrotem do domu. Klimatyzator automatycznie rozpocznie pracę w określonym czasie. Przykład: Rozpoczęcie pracy klimatyzatora za 6 godzin. 1. Należy nacisnąć przycisk TIMER ON. Wyświetlacz pilota pokaże ostatnio ustawiony czas dla włączenia klimatyzatora i symbol godziny H. 2. Następnie należy naciskać przycisk TIMER ON, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się wartość 6.0H. 3. Po około 3 sekundach cyfrowy wyświetlacz pilota pokaże z powrotem ustawioną temperaturę. Wskaźnik czasowego programatora włączania (TIMER ON) będzie świecić się, kiedy dana funkcja jest aktywna. Programator czasowy (Automatyczne wyłączenie pracy) Funkcja programatora czasowego wyłączania klimatyzatora jest przydatna w momencie, gdy użytkownik chce wyłączyć jednostkę automatycznie po pójściu spać. Klimatyzator automatycznie zakończy pracę w określonym czasie. Przykład: Zakończenie pracy klimatyzatora za 10 godzin. 1. Należy nacisnąć przycisk TIMER OFF. Wyświetlacz pilota pokaże ostatnio ustawiony czas dla wyłączenia klimatyzatora i symbol godziny H. 2. Następnie należy naciskać przycisk TIMER OFF, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się wartość 10H. 3. Po około 3 sekundach cyfrowy wyświetlacz pilota pokaże z powrotem ustawioną temperaturę. Wskaźnik czasowego programatora wyłączania (TIMER OFF) będzie świecić się, kiedy dana funkcja jest aktywna. Połączone programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia.

11 (Jednoczesne ustawienie czasu automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora) TIMER OFF TIMER ON (Włączony Zatrzymanie Rozpoczęcie pracy) Funkcja ta jest przydatna w momencie, gdy użytkownik chce wyłączyć jednostkę automatycznie po pójściu spać, a następnie włączyć ją przed obudzeniem się lub powrotem do domu. Przykład Zakończenie pracy klimatyzatora za 2 godziny po ustawianiu i rozpoczęcie pracy klimatyzatora za 10 godzin po ustawianiu. 1. Należy nacisnąć przycisk TIMER OFF. 2. Następnie należy naciskać przycisk TIMER OFF, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się wartość 2.0H. 3. Teraz trzeba nacisnąć przycisk TIMER ON. 4. Następnie należy naciskać przycisk TIMER ON, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się wartość 10 H. 5. Po około 3 sekundach cyfrowy wyświetlacz pilota pokaże z powrotem ustawioną temperaturę. Wskaźnik czasowego programatora wyłączania i włączania (TIMER ON OFF) będzie świecić się, kiedy dane funkcje są aktywne. TIMER ON TIMER OFF (Wyłączony Rozpoczęcie Zatrzymanie pracy) Funkcja ta jest przydatna w momencie, gdy użytkownik chce włączyć jednostkę automatycznie przed obudzeniem się i wyłączyć ją po wyjściu z domu. Przykład Rozpoczęcie pracy klimatyzatora za 2 godziny po ustawianiu i zakończenie pracy klimatyzatora za 10 godzin po ustawianiu. 1. Należy nacisnąć przycisk TIMER ON. 2. Następnie należy naciskać przycisk TIMER ON, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się wartość 2.0H. 3. Teraz trzeba nacisnąć przycisk TIMER OFF. 4. Następnie należy naciskać przycisk TIMER OFF, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się wartość 10 H. 5. Po około 3 sekundach cyfrowy wyświetlacz pilota pokaże z powrotem ustawioną temperaturę. Wskaźnik czasowego programatora wyłączania i włączania (TIMER ON OFF) będzie świecić się, kiedy dane funkcje są aktywne. UWAGA: Ustawienie programatora czasowego (włączania lub wyłączania), które występuje jako pierwsze w kolejności po ustawionym czasie, będzie uruchomione na początku. Funkcja SLEEP (uśpienia)/fresh (podtrzymywania świeżości) Funkcja uśpienia powoduje, że jednostka automatycznie zwiększa (chłodzenie) lub zmniejsza (ogrzewanie) temperaturę o 1 o C na godzinę przez pierwsze dwie godziny, a następnie utrzymuje temperaturę na stałym poziomie przez kolejne pięć godzin, po czym

12 jednostka zatrzymuje pracę. Dana funkcja umożliwia utrzymanie najbardziej komfortowej temperatury, jak również oszczędza energię. UWAGA: Funkcja uśpienia jest dostępna wyłącznie w trybach pracy: automatycznym, chłodzenia i ogrzewania. Po aktywowaniu funkcji podtrzymywania świeżości, jonizujący/plazmowy łapacz pyłu (w zależności od modelu) zostanie pobudzony do usuwania pyłu i nieczystości z powietrza.

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszą instrukcję. Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Przeczytaj tą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika

Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika AMVI-0/AMVO-0 AMVI-/AMVO- AMVI-/AMVO- AMVI-/AMVO- PMVI-0/PMVO-0 PMVI-/PMVO- PMVI-/PMVO- PMVI-/PMVO- Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI Obsługa pilota bezprzewodowego Obsługa pilota

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY ŚCIENNE MSR-09HRDN1 MSR-12HRDN1 MSR-18HRDN1 MSR-24HRDN1 SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Zegar -Budzik Kwarcowy TFA (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm

Zegar -Budzik Kwarcowy TFA (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000562367 Zegar -Budzik Kwarcowy TFA 98.1054 (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm Strona 1 z 5 Budzik wielofunkcyjny Funkcje: - Idealny dla osób w podróży - Temperatura wewnętrzna ( C

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. kaisai.pl 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. kaisai.pl 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH kaisai.pl 1 Zaufaj tym, których znasz Firma FG POLAND S.A. jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych dla domu, biura oraz przemysłu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329053 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWY CZĘŚCI 1 INFORMACJA O FUNKCJONALNOŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

KLIMA KLIMATYZATORY KL 10 KL 13 KL 20 KL 25. Klimatyzator pokojowy typu rozdzielnego (Chłodzenie i grzanie) INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KLIMA KLIMATYZATORY KL 10 KL 13 KL 20 KL 25. Klimatyzator pokojowy typu rozdzielnego (Chłodzenie i grzanie) INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KLIMA KLIMATYZATORY KL 10 KL 13 KL 20 KL 25 Klimatyzator pokojowy typu rozdzielnego (Chłodzenie i grzanie) INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA Wygląd modułu pokojowego Wygląd i kształt podlegają zmianom w zależności

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL Przed włączeniem klimatyzatora dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, a po uruchomieniu należy bezwzględnie przestrzegać warunków prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

z ustawionego włączania/wyłączania przez timer

z ustawionego włączania/wyłączania przez timer 14 1. Jeżeli to jest konieczne, należy włączyć klimatyzator i wybrać odpowiedni tryb pracy. 2. Naciskać przycisk ustawienia timer a wyłączania (jeden lub więcej razy), aż zostanie wyświetlonyodpowiedni

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis RTS smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis RTS smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

Kamera do obserwacji natury Bresser

Kamera do obserwacji natury Bresser INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera do obserwacji natury Bresser Nr produktu 861031 Strona 1 z 11 1.1 Podstawowe informacje Ta kamera jest cyfrową kamerą przeznaczoną do obserwacji, działa ona automatycznie. Może

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY TYPU SPLIT

KLIMATYZATORY TYPU SPLIT KLIMATYZATORY TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI AS07QS2ERA AS09QS2ERA AS12QS2ERA Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora. Instrukcję należy zachować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji. - 2 - SYMBOLE I

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia jak prawidłowo obsługiwać telefoniczne zdalne sterowanie. Przed instalacją i obsługą urządzenia należy

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR WT70 ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR Instrukcja obsługi 1 z 6 Wyświetlacz ( rys.1 ) Panel sterowania ( rys.2 ) 2 z 6 1. Wstęp Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

RG 7 RG 9 RG 12 RG18 RB24 Klimatyzatory Ścienne

RG 7 RG 9 RG 12 RG18 RB24 Klimatyzatory Ścienne RG 7 RG 9 RG 12 RG18 RB24 Klimatyzatory Ścienne Klimatyzator składa się z dwóch jednostek, połączonych miedzianymi rurkami (odpowiednio odizolowanymi) oraz z kabla zasilającego. Jednostka wewnętrzna jest

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 OSTRZEŻENIE - Nie wolno dopuścić do zawilgocenia pilota, może to

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika klimatyzatora

Instrukcja użytkownika klimatyzatora MR-DH00 MR-DH00U Instrukcja użytkownika klimatyzatora wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup niniejszego produktu firmy Samsung. Aby otrzymać bardziej kompleksową obsługę, produkt należy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Model: Bezprzewodowy zdalny sterownik PQWRHDF0 UWAGA Przed instalacją wyrobu naleŝy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne muszą być wykonane zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KLIMATYZATOR TYPU MULTI SPLIT JEDNOSTKI NAŚCIENNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KLIMATYZATOR TYPU MULTI SPLIT JEDNOSTKI NAŚCIENNE INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA GZG04Pol-0 KLIMATYZATOR TYPU MULTI SPLIT JEDNOSTKI NAŚCIENNE Dziękujemy za wybranie tego klimatyzatora. Prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE SERIA MHA, MHC, MHD, MHG, MTB Ze sterownikiem przewodowym KJR 12 Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Quick News Sprzedaż SCHWING GmbH Heerstraße 9 27 44653 Herne, Germany Phone +49 23 25 / 987-0 Fax +49 23 25 / 72922 info@schwing.de www.schwing.de Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5. MONTAś I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...

FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5. MONTAś I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI... SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5 MONTAś I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...8 FUNKCJA OSUSZANIA...8 FUNKCJE ZEGARA TIMER...8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie zasad

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA 1. Opis klawiszy TEMP VOL+ MI N F HEAT VOL- HOUR VOL ONOFF LOCKED HEAT F/ C Rys.1 Mapa szkicowa dużej wanny z masażem MI N Zwiększenie częstotliwość- szukanie / minuty System ON/

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I I N S T R U K C J A O B S Ł U G I CITIZEN cal. U600 SKLEP CHRONOS-ZEGARKI w w w. c h r o n o s z e g a r k i. c o m. p l Łatwo można zamienić czas analogowy z czasem cyfrowym, w tym celu - Odciągnik

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA2-12,18

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA2-12,18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA2-12,18 MCC-24 48 Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA... 5 MONTAŻ BATERII... 6 PRACA AUTOMATYCZNA... 7 FUNKCJA CHŁODZENIA/GRZANIA/WENTYLACJI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESH INTELLIVENT. Nowe funkcje 2011. 1 Ciągła praca z ustawianą prędkością i zachowaną funkcją timera.

INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESH INTELLIVENT. Nowe funkcje 2011. 1 Ciągła praca z ustawianą prędkością i zachowaną funkcją timera. INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESH INTELLIVENT PL Nowe funkcje 2011 1 Ciągła praca z ustawianą prędkością i zachowaną funkcją timera. 2 Funkcja pauzy realizowana za pomocą włącznika chwilowego. 3 Wybór jednego z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Deszczomierz Nr produktu

Deszczomierz Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Deszczomierz Nr produktu 000679472 Strona 1 z 9 PL PRZEGLĄD 1. Symbol odbioru DCF 2. Godzina i data 3. Temperatura wewnątrz 4. Temperatura na zewnątrz 5. Symbol odbioru z deszczomierza

Bardziej szczegółowo