PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNKY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNKY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N"

Transkrypt

1 TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNKY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N

2 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... NAZWY ELEMENTÓW... PRZYGOTOWANIE DO PRACY... PRACA... PRACA EKONOMICZNA... 4 RESET KONTROLKI FILTRA... 5 PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ PROGRAMATOR TYGODNIOWY... 6 PROGRAMOWANIE TEMPERATURY... 8 PORADY... 9 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK... 9 DANE TECHNICZNE... 9 PREZENTACJA KODÓW BŁĘDÓW... 9 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia dokładnie przeczytaj poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi podczas obsługi. Poniższe instrukcje związane są z bezpieczeństwem i należy się do nich stosować podczas eksploatacji urządzenia. Szczegóły dotyczące pracy urządzenia opisano w instrukcji obsługi klimatyzatora. Użytkownik powinien zatrzymać instrukcję do użytku w przyszłości, zwłaszcza w przypadku zmiany miejsca montażu lub naprawy urządzenia. OSTRZEŻENIE Hasło to oznacza procedury, które nieodpowiednio wykonane mogą doprowadzić do śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała użytkownika. W przypadku awarii (zapach spalenizny, itp.), natychmiast zatrzymaj pracę klimatyzatora, rozłącz wyłącznik i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Nie naprawiaj ani nie modyfikuj samodzielnie uszkodzonych przewodów. Nieprawidłowo wykonana naprawa może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru. Urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Skontaktuj się z serwisem. W celu zmiany miejsca montażu urządzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Nie dotykaj klimatyzatora mokrymi rękami. Może to być przyczyną porażenia prądem. Zamontuj pilota w taki sposób aby dzieci nie miały do niego dostępu. Nie wykonuj napraw i modyfikacji we własnym zakresie. Może to doprowadzić do awarii lub wypadku. Nie używaj łatwopalnych gazów w pobliżu klimatyzatora. W wyniku kontaktu z przypadkowo ulatniającym się czynnikiem może dojść do wzniecenia ognia. UWAGA Hasło to oznacza procedury, które nieodpowiednio wykonane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała lub mienia użytkownika. Nie ustawiaj wazonów ani pojemników z wodą na klimatyzatorze. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Nie narażaj pilota na bezpośrednie działanie wody. Może to być przyczyną awarii, porażenia prądem lub przegrzania. Plastikowe torebki mogą stanowić zagrożenie. W celu uniknięcia zagrożenia uduszenia, torebki należy trzymać z dala od najmłodszych dzieci. Nie umieszczaj urządzeń elektrycznych bliżej niż m od pilota. Może mieć to wpływ na prawidłową pracę. Nie używaj ognia ani nie umieszczaj urządzeń grzewczych w pobliżu pilota. Może mieć to wpływ na prawidłową pracę. Nie wciskaj przycisków ostrymi przedmiotami. Może to skutkować porażeniem prądem lub awarią pilota. Nie wsuwaj przedmiotów w szczeliny urządzenia, może to być przyczyną awarii, przegrzania lub porażenia prądem. NAZWY ELEMENTÓW Panel wyświetlacza PL- Wyświetlacz Przycisk START/STOP Przyciski SET TEMP. - nastawa temperatury Przycisk MODE - wybór trybu pracy Przycisk sterowania prędkością wentylatora Przycisk sterowania nawiewem i wachlowaniem w poziomie Przycisk sterowania nawiewem i wachlowaniem w pionie Przycisk trybu programatora (ustawień zegara) Przycisk DAY - anulowanie ustawień na jeden dzień Przycisk SET BACK - programowanie temperatury Przycisk zmiany ustawień zegara Przycisk TIMER DELETE - kasowanie ustawień programatora Przycisk TIMER SET - zatwierdzanie ustawień programatora Przycisk pracy ekonomicznej Przycisk obsługi filtra Kontrolka pracy Wyświetlacz programatora i zegara Wyświetlacz trybu pracy Wskaźnik prędkości wentylatora Wskaźnik blokady funkcji pilota Wyświetlacz nastawy temperatury Wskaźnik operacji odszraniania Wskaźnik wachlowania w pionie Wskaźnik wachlowania w poziomie Wskaźnik czujnika temperatury Wskaźnik pracy w trybie ekonomicznym Wskaźnik obsługi filtra

3 PRZYGOTOWANIE DO PRACY Ustawienie bieżącej daty i czasu Naciśnij przycisk [DAY] i wybierz bieżący dzień. Dzień zostanie zaznaczony. Wciśnij przycisk TIMER MODE na min. sekundy. Wskaźnik czasu na wyświetlaczu pilota zacznie pulsować. SU MO TU WE TH FR SA (N) (Pn) (Wt) (Śr) (Czw) (Pt) (So) SU MO TU WE TH FR SA 3 4 Przykład: Poniedziałek 0:00 Ustaw żądany czas naciskając przyciski nastawy czasu - SET TIME. Powtarzaj wciśnięcia aby ustawić czas ze skokiem -minutowym. Wciśnij i przytrzymaj przycisk aby ustawić czas ze skokiem 0-minutowym. Naciśnij ponownie aby zakończyć ustawianie czasu. PRACA Instrukcje dotyczące trybu ogrzewania przeznaczone są wyłącznie do modeli pompa ciepła i odzysk ciepła. Uruchomienie i zatrzymanie pracy klimatyzatora Naciśnij przycisk START / STOP Kontrolka pracy Klimatyzator włączony: świeci Klimatyzator wyłączony: zgaszona Wciśnij przycisk FAN aby ustawić prędkość wentylatora. Wybór trybu pracy Ustawianie trybu pracy Wybierz tryb pracy wciskając przycisk MODE. Każdorazowe wciśnięcie przycisku spowoduje zmianę trybu w kolejności: * Model pompy ciepła, który nie został ustawiony jako jednostka nadrzędna nie będzie mógł pracować w trybie AUTO i WENTYLACJI. * Jeżeli tryb priorytetu zarządzającej jednostki wewnętrznej został ustawiony na priorytet sterowany z jednostki wewnętrznej, tryb pracy pozostałych jednostek wewnętrznych zostanie im narzucony. * Jeżeli tryb pracy zarządzającej jednostki wewnętrznej ustawiony został na AUTO, wskaźnik AUTO będzie wyświetlany, dodatkowo oprócz aktualnego trybu pracy, na pilotach przewodowych wszystkich jednostek z wyjątkiem jednostki zarządzającej. W tym przypadku, praca innych jednostek wewnętrznych sterowana jest przez jednostkę zarządzającą. Przykład: tryb pracy zarządzającej jednostki wewnętrznej ustawiony Niższa na AUTO podczas konfigurowania ustawień klimatyzatora. (Sygnalizacja na innych pilotach przewodowych z wyjątkiem zarządzającej jednostki wewnętrznej). Ustawianie temperatury w pomieszczeniu Wyższa AUTO COOL DRY FAN HEAT Chłodzenie Osuszanie Wentylacja Grzanie Jeżeli zarządzającą jednostkę wewnętrzną ustawiono na AUTO. Ustaw temperaturę w pomieszczeniu za pomocą przycisków SET TEMP. Zakres ustawień termostatu AUTO... 8 do 30 C CHŁODZENIE/OSUSZANIE... 8 do 30 C GRZANIE... 0,, 4, lub 6 do 30 C* * W zależności od modelu nie można ustawić temperatury wewnętrznej na poziomie 0,, lub 4 C. Ustawianie prędkości wentylatora Wybierz obroty wentylatora wciskając przycisk sterowania prędkością wentylatora. Każdorazowe wciśnięcie przycisku spowoduje zmianę prędkości w kolejności: AUTO HIGH MED LOW Wysokie Średnie Niskie PL-

4 PRACA Ustawianie trybu pracy Tryb ekonomiczny Naciśnij przycisk ECONOMY aby uruchomić lub zatrzymać pracę w trybie energooszczędnym. * Praca w trybie ekonomicznym może być niedostępna w zależności od modelu klimatyzatora. Regulacja nawiewu powietrza w pionie (wachlowanie / ustawienie żaluzji) * Naciśnij przycisk START/STOP, aby uruchomić klimatyzator, następnie postępuj według poniższych wskazówek. Naciśnij przycisk sterowania nawiewem w pionie. Wyświetlacz temperatury zmieni się na ekran regulacji pionowego kierunku nawiewu. Wciskaj przycisk sterowania nawiewem w pionie aby zmienić położenie żaluzji kierujących nadmuchem w pionie. Numer danego położenia pojawi się na wyświetlaczu. Wciśnij przycisk sterowania nawiewem w pionie i przytrzymaj go przez min. sekundy aby załączyć lub przerwać działanie wachlowania. Pulsujący wskaźnik sygnalizuje wyłączenie wachlowania. Regulacja nawiewu powietrza w poziomie (wachlowanie / ustawienie żaluzji) * Naciśnij przycisk START/STOP, aby uruchomić klimatyzator, następnie postępuj według poniższych wskazówek. Naciśnij przycisk sterowania nawiewem w poziomie. Wyświetlacz temperatury zmieni się na ekran regulacji poziomego kierunku nawiewu. Wciskaj przycisk sterowania nawiewem w poziomie aby zmienić położenie żaluzji kierujących nadmuchem w poziomie. Numer danego położenia pojawi się na wyświetlaczu. Wciśnij przycisk sterowania nawiewem w poziomie i przytrzymaj go przez min. sekundy aby załączyć lub przerwać działanie wachlowania. Pulsujący wskaźnik sygnalizuje wyłączenie wachlowania. PL-3 UWAGI () Zawsze korzystaj z przycisków sterowania nawiewu do zmiany pionowego lub poziomego kierunku przepływu powietrza. Ręczne przestawienie żaluzji może spowodować nieprawidłową pracę. W takim przypadku zatrzymaj urządzenie i uruchom je ponownie. Żaluzje powinny powrócić do prawidłowej pracy. W trybie chłodzenia nie pozostawiaj żaluzji kierujących nawiewem w pionie ustawionych na pozycję do dołu przez dłuższy czas. Para wodna może skraplać się w pobliżu wylotu powietrza i ściekać z klimatyzatora. () Zakres wachlowania uzależniony jest od bieżącego ustawienia kierunku przepływu powietrza. Wachlowanie żaluzji może zostać tymczasowo zatrzymane, jeżeli wentylator jednostki nie pracuje lub pracuje z niską prędkością. (3) Funkcja wachlowania nie jest dostępna dla wszystkich modeli. Sprawdź jej dostępność w instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej. <Wachlowanie w pionie> Kierunek nawiewu Zakres wachlowania 3 4 do 4 (pełen zakres) <Wachlowanie w poziomie> Kierunek nawiewu Zakres wachlowania do 5 (pełen zakres)

5 Wybór miejsca odczytu (czujnika) temperatury Jednostka wewnętrzna Wciśnij przycisk ECONOMY na min. sekundy aby wybrać, czy pomiar temperatury w pomieszczeniu ma być wykonywany przez czujnik wbudowany w jednostkę wewnętrzną, czy czujnik w pilocie. Pojawienie się na wyświetlaczu symbolu wybrany został czujnik wbudowany w pilota, oznacza że UWAGI Ta funkcja jest fabrycznie zablokowana. Aby zapewnić prawidłowy odczyt temperatury (odblokowanie funkcji i wybór odpowiedniego czujnika) skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Jeżeli funkcja ta jest zablokowana, nie można zmienić miejsca odczytu temperatury. W takim przypadku, po wciśnięciu przycisku ECONOMY na min. sekundy, na wyświetlaczu pulsować będzie wskaźnik. PRACA EKONOMICZNA Przed rozpoczęciem pracy w trybie ekonomicznym uruchom klimatyzator. Załączenie pracy EKONOMICZNEJ Wciśnij przycisk ECONOMY. Na wyświetlaczu pilota pojawi się symbol ECO. Rozpocznie się praca ekonomiczna. Zatrzymanie pracy EKONOMICZNEJ Ponownie wciśnij przycisk ECONOMY. Z wyświetlacza pilota zniknie symbol ECO. Rozpocznie się normalna praca. Praca w trybie ekonomicznym Pracę w trybie ekonomicznym można uruchomić za pomocą pilota. Nastawa temperatury zmienia się automatycznie w określonym przedziale czasu. Na podstawie temperatury ustawionej na pilocie, temperatura w pomieszczeniu zmienia się stopniowo. Jakkolwiek, w tym przypadku wskazania temperatury na pilocie nie ulegają zmianie i wyświetlana jest wciąż nastawa temperatury obowiązująca podczas ustawienia trybu ekonomicznego. C Temperatura ekonomiczna Nastawa temperatury dla chłodzenia Nastawa temperatury dla grzania Temperatura ekonomiczna Praca w trybie chłodzenia Praca w trybie grzania Min. Start Tryb ekonomiczny PL-4

6 RESET KONTROLKI OBSŁUGI FILTRA Niektóre modele jednostek wewnętrznych wyposażone są w kontrolkę sygnalizującą konieczność wyczyszczenia filtrów powietrza. Wciśnij przycisk obsługi filtra MAINTENANCE na min. sekundy. Kontrolka obsługi filtra na panelu jednostki wewnętrznej oraz wskaźnik filtra na wyświetlaczu pilota zgasną. PROGRAMATOR CZASU WŁĄCZENIA / WYŁĄCZENIA Instrukcje dotyczące trybu ogrzewania przeznaczone są wyłącznie do modeli pompa ciepła i odzysk ciepła. Funkcja programatora dostępna jest w zależności od modelu. Ustawianie programatora czasu włączenia / wyłączenia Pusty wyświetlacz Praca bez przerwy Programator czasu WYŁ. Anulowanie trybu programatora Naciśnij przycisk TIMER MODE aby wybrać programator czasu włączenia lub wyłączenia. Każdorazowe wciśnięcie przycisku zmienia tryb programatora w kolejności: Programator czasu WŁ. Programator tygodniowy SU MO TU WE TH FR SA Od do 4 godzin Przykład: wyłączenie za 6 godzin Ustaw czas za pomocą przycisków SET TIME. Po ustawieniu czasu, programator rozpocznie pracę. Czas jaki pozostał do momentu wyłączenia klimatyzatora pokazuje się na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk TIMER DELETE, aby anulować ustawienia programatora. Bieżący tryb programatora można również zmienić poprzez zmianę trybu programatora za pomocą przycisku TIMER MODE. PL-5

7 PROGRAMATOR TYGODNIOWY Instrukcje dotyczące trybu ogrzewania przeznaczone są wyłącznie do modeli pompa ciepła i odzysk ciepła. Funkcja programatora dostępna jest w zależności od modelu. Ustawianie programatora tygodniowego Wciśnij przycisk TIMER MODE aby wybrać programator tygodniowy. 3 Ustawianie dnia tygodnia ALL Wciśnij przycisk TIMER SET na min. sekundy. SU MO TU WE TH FR SA Wszystkie N Pn Wt Śr Czw Pt So Wciśnij przycisk DAY aby wybrać dzień tygodnia, a następnie przycisk TIMER SET aby zatwierdzić ustawienie. * Opcja ALL umożliwia ustawienie wszystkich dni równocześnie jeżeli każdy z nich zostanie zaznaczony. 4 Ustawienia czasu (czas wł./wył.) Jeżeli czas działania został ustawiony na wyświetlaczu pojawi się znak WŁ.- WYŁ.- WŁ.- WYŁ.- Przykład: programator ustawiony na 7:00-8:00. Użyj przycisków nastawy czasu SET TIME aby ustawić czas załączenia z 30 minutowym skokiem, następnie wciśnij przycisk TIMER SET aby przejść do ustawiania czasu wyłączenia. Ustaw czas wyłączenia w ten sam sposób. Jeśli zachodzi taka konieczność, ustaw drugi program tygodniowy w ten sam sposób. Ustawienia czasu (niezależny programator czasu wyłączenia) Przełączanie z programatora czasu wł./wył. na niezależny programator czasu wyłączenia. Symbol niezależnego programatora będzie pulsować na wyświetlaczu ON- OFF- OFF- OFF-3 5 Wciśnij przycisk TIMER MODE aby przejść do ustawień niezależnego programatora czasu wyłączenia. * Procedura ustawiania czasu jest identyczna jak dla programatora czasu wł./wył. Wciśnij przycisk TIMER MODE aby powrócić do ustawień programatora czasu wł./wył. 6 To delete the operating time Powtórz kroki 3 i 4 aby ustawić program tygodniowy dla kolejnego dnia tygodnia. Aby zakończyć programowanie tygodniowe naciśnij przycisk TIMER SET i przytrzymaj go przez minimum sekundy. Jeżeli naciśniesz przycisk TIMER DELETE podczas kroku 3 lub 4, czas pracy dla wybranego dnia zostanie skasowany. Jeżeli wszystkie dni są zaznaczone, to czas praca dla wszystkich dni zostanie anulowany. PL-6

8 PROGRAMATOR TYGODNIOWY Uruchamianie / anulowanie programatora tygodniowego Uruchamianie Anulowanie Symbol niezależnego programatora będzie pulsować na wyświetlaczu Po ustawieniu programatora tygodniowego, programator uruchomi się automatycznie np. Czas pracy 7:00-8:00 Niezależny czas wył. :00 Zostanie wyświetlony czas pracy dla danego dnia. Naciśnij przycisk TIMER DELETE aby anulować tryb programatora. Tryb programatora można również anulować poprzez zmianę trybu pracy programatora, używaj do tego celu przycisku TIMER MODE. UWAGI () KONFIGURACJA PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO Nastawa programatora nie jest możliwa w następujących przypadkach, należy poprawić ustawienia czasu. Najpierw ustaw czas włączenia, a następnie czas wyłączenia (OFF). Jeżeli jeden z tych czasów nie został właściwie ustawiony, programator nie będzie działał poprawnie. Ustawienia programatora tygodniowego WEEKLY nie mogą być wcześniejsze od ustawień czasu programatora WEEKLY. Ustawione czasy dla programatora tygodniowego i nie mogą się pokrywać. () Najwcześniejszy czas wyłączenia może być ustawiony na co najmniej 30 minut po czasie włączenia. (3) Czas wyłączenia można przenieść na następny dzień. (4) Najwcześniejszy czas niezależnego wyłączenia można ustawić na co najmniej 30 minut po ostatnim czasie wyłączenia. (5) Niezależny czas wyłączenia można ustawić do godziny 0:00 następnego dnia (6) Nawet jeżeli programator został ustawiony, kontrolka programatora na panelu jednostki wewnętrznej nie zaświeci się. (Kontrolka programatora stosowana jest wyłącznie dla pilotów bezprzewodowych.) Funkcja DAY OFF (tymczasowe anulowanie ustawień dla wybranego dnia) 3 4 Podczas działania programatora tygodniowego wciśnij przycisk TIMER SET na min. sekundy aby ustawić dzień. Wybierz dzień, dla którego chcesz załączyć funkcję DAY OFF. Naciśnij przycisk DAY (DAY OFF) i przytrzymaj go przez min. sekundy aby załączyć funkcję. Wciśnij przycisk TIMER SET na min. sekundy aby zakończyć konfigurację funkcji DAY OFF. Pulsujący symbol: Wskazuje dzień bez ustawień Przykład: Poniedziałek - dzień bez ustawień Anulowanie funkcji Postępuj analogicznie jak w przypadku załączania funkcji. UWAGI () Ustawienie funkcji DAY OFF możliwe jest jedynie dla dni objętych programem tygodniowym. () Jeżeli efektywne ustawienia cyklu pracy danego dnia przechodzą na dzień następny, zakres działania funkcji DAY OFF będzie zgodny z poniższym schematem. Standardowo DAY OFF Następny dzień DAY OFF WŁ. WYŁ. WŁ. WYŁ. WEEKLY WEEKLY Dzień poprzedni Dzień bieżący Dzień następny WŁ. OFF WŁ. WYŁ. WEEKLY WEEKLY Dzień poprzedni Dzień bieżący Dzień następny (3) Funkcja DAY OFF załączana jest jednorazowo. Jeśli wybrany dzień minie, funkcja jest automatycznie anulowana. PL-7

9 PROGRAMOWANIE TEMPERATURY Instrukcje dotyczące trybu ogrzewania przeznaczone są wyłącznie do modeli pompa ciepła i odzysk ciepła. Funkcja programatora dostępna jest w zależności od modelu. Programowanie temperatury Jeżeli temperatura nie została zaprogramowana na wyświetlaczu pojawi się znak -- Naciśnij przycisk SET BACK aby przejść do trybu zatwierdzania ustawień. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona zaprogramowana temperatura oraz czas. 3 Ustawianie dnia Ustawianie czasu SU MO TU WE TH FR SA Wciśnij przycisk TIMER SET na min. sekundy Przykład: programowanie wszystkich dni razem Postępuj zgodnie z punktem 3 i 4 w części ustawianie programatora tygodniowego (str. 5). Przycisk TIMER DELETE działa tak samo jak dla programatora tygodniowego. 4 Ustawianie temperatury Naciśnij przycisk nastawy temperatury i ustaw żądaną temperaturę (zakres temperatury od 0 C do 30 C). 5 Zaprogramowana temperatura Normalna temperatura WŁ. 8 C WYŁ. 4 C 4 C Przykład: Czas działania 5:00 - :00 Powtórz kroki 3 i 4. Aby zatwierdzić ustawienia wciśnij przycisk TIMER SET na co najmniej sekundy. Uruchamianie / anulowanie programatora temperatury Uruchamianie Anulowanie Przykład: wyświetlacz podczas pracy z zaprogramowaną temperaturą (pasek czasu pracy urządzenia nie jest wyświetlany). Naciśnij przycisk SET BACK. Na wyświetlaczu pojawi się przez 5 sekund zaprogramowane ustawienie temperatury i program uruchomi się automatycznie. Naciśnij przycisk SET BACK a następnie przycisk TIMER DELETE w czasie wyświetlania potwierdzenia ustawień. Nawet po ponownym naciśnięciu przycisku SET BACK ustawienia programatora temperatury zostaną skasowane. UWAGI () Programator temperatury ustala jedynie czas zmiany temperatury, nie ustala czasu załączenia i wyłączenia urządzenia. () Programator temperatury może być użyty dwa razy dziennie, ale z jedną nastawą temperatury. (3) Programator temperatury może być używany w połączeniu z programatorem czasu włączenia / wyłączenia oraz tygodniowym. (4) W trybie chłodzenia / osuszania, klimatyzator będzie pracował z minimalną temperaturą 8 C nawet jeżeli zaprogramowano temperaturę 7 C lub niższą. (5) Czas działania programatora temperatury wyświetlany jest jedynie w trybie potwierdzania ustawień programatora. (Patrz krok ekran potwierdzania zaprogramowanych ustawień.) (6) W zależności od modelu, nie można ustawić temperatury w pomieszczeniu na poziomie 0, lub 4 C. PL-8

10 PORADY Instrukcje dotyczące trybu ogrzewania przeznaczone są wyłącznie do modeli pompa ciepła i odzysk ciepła. Priorytet chłodzenia / grzania (tylko modele pompa ciepła systemu Airstage serii V-II) Jeżeli inna jednostka wewnętrzna w tym samym układzie pracuje już w trybie chłodzenia lub osuszania, nie można ustawić trybu grzania. Jednostka wewnętrzna ustawiona jako zarządzająca może pracować w trybie AUTO. Zarządzająca jednostka wewnętrzna: Specjalną jednostkę wewnętrzną nie dotyczy ograniczenie przełączania trybu chłodzenie/grzanie, jak podano powyżej. Możliwa jest taka sytuacja, jeżeli jednostka jest przypisana do danego układu chłodniczego. Ograniczenie ustawień Pojawienie się na wyświetlaczu pilota symbolu oznacza, że niektórych ustawień nie można zmienić. Wciśnięcie przycisku odpowiadającego zablokowanej funkcji, spowoduje pulsowanie symbolu. Symbol pojawi się na wyświetlaczu również w przypadku wprowadzenia następujących ograniczeń: Niedozwolone ustawienia Górny/dolny limit nastawy temperatury Aktualnie sterowany tryb pracy WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK Przed wezwaniem serwisu, sprawdź ponownie: SPRAWDŹ JESZCZE RAZ Objawy Klimatyzator nie działa: Automatyczne odszranianie i operacja odzysku oleju Podczas automatycznego odszraniania oraz w czasie operacji odzysku oleju na pilocie będzie wyświetlany symbol:. Programator tygodniowy Ustawianie różnych czasów dla każdego dnia tygodnia. Umożliwia nastawę jednego lub dwóch okresów czasu (jeden lub dwa czasy WŁ. oraz jeden lub dwa czasy WYŁ.) dla każdego dnia. Nastawy czasu ze skokiem 30 minutowym. Czas wyłączenia można przeniesiony na następny dzień. Użyj funkcji DAY OFF aby tymczasowo anulować pracę w dowolnym dniu nadchodzącego tygodnia (anulowanie jednorazowe). Jednodniowe anulowanie nastawy (DAY OFF) Używaj funkcji DAY OFF do anulowania ustawień czasowych dla wybranego dnia nadchodzącego tygodnia. Działanie tej funkcji jest tymczasowe, jednorazowe. Ustawienia DAY OFF są automatycznie kasowane, gdy dzień którego dotyczą minie. Programowanie temperatury Użyj tej funkcji programatora do zmiany ustawień temperatury w ramach czasów pracy ustawionych dla każdego dnia tygodnia. Funkcję tę można stosować wspólnie z innymi ustawieniami programatora. Przyczyna i postępowanie Czy wystąpiła awaria zasilania? Czy przepalił się bezpiecznik lub wyłącznik przełączył się samoczynnie? Czy główny przełącznik zasilania znajduje się w pozycji wyłączonej? Czy działa programator? Jeżeli po sprawdzeniu nadal pojawiają się problemy, czuć zapach spalenizny, natychmiast zatrzymaj urządzenie, odłącz zasilanie (przełącz wyłącznik) i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. DANE TECHNICZNE PILOT PRZEWODOWY MODEL ZASILANIE WYMIARY I MASA WYSOKOŚĆ [mm] SZEROKOŚĆ [mm] GŁĘBOKOŚĆ [mm] MASA [g] UTY-RNK DC V PREZENTACJA KODÓW BŁĘDÓW Ta informacja pojawi się na wyświetlaczu automatycznie w przypadku wystąpienia błędu. W przypadku wystąpienia błędu, na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje. W polu prezentacji nastawy temperatury pojawi się symbol. W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu symbolu niezwłocznie skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Nie kontynuuj pracy jeżeli na wyświetlaczu pojawią się informacje pokazane w przykładzie po prawej strony. Numer jednostki (przeważnie 0) Kod błędu Przykład: Sygnalizowanie błędu PL-9

11 Na zakupionym klimatyzatorze znajduje się taki symbol. Oznacza on, że urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny być usuwane osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. W krajach Unii Europejskiej(*), Norwegii, Islandii i Księstwie Lichtenstein wymagany jest osobny system zbierania produktów tego typu. Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu systemu, ponieważ może to mieć zły wpływ na zdrowie i środowisko. Demontaż układu klimatyzacyjnego, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów powinny przebiegać zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi oraz muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego montera. Klimatyzatory muszą być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu lub odzyskania w inny sposób i nie należy ich usuwać bezpośrednio do ścieków komunalnych. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od montera. * z uwzględnieniem prawa każdego z krajów członkowskich

12 K L I M A - T H E R M ul. Budowlanych Gdańsk Tel. (58) Fax. (58) P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

PROSTY PILOT PRZEWODOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI PROSTY PILOT PRZEWODOWY UTY-RSNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374142170 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...PL-1 NAZWY ELEMENTÓW...PL-2 PRACA...PL-3 PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329053 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWY CZĘŚCI 1 INFORMACJA O FUNKCJONALNOŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI STEROWNIK GRUPOWY (PILOT PRZEWODOWY): UTB-YDA ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI STEROWNIK GRUPOWY (PILOT PRZEWODOWY): UTB-YDA ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI STEROWNIK GRUPOWY (PILOT PRZEWODOWY): UTB-YDA ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374708017 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWA CZĘŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329206 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY ELEMENTÓW... 2 PRZYGOTOWANIE DO PRACY...

Bardziej szczegółowo

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. 1. Wciśnij przycisk Wybierz OFF TIMER lub ON TIMER. UWAGI RESET OFF TIMER ON TIMER PROGRAM TIMER (OFF ON, OFF ON) 2. Wciskając przyciski ustaw czas włączenia (ON) lub

Bardziej szczegółowo

FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM FUJITSU GENERAL LIMITED P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI

FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM FUJITSU GENERAL LIMITED P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI Pilot przewodowy UTB-YU FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY

PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: RDC45LC RDC54LC RDC72LH RDC90LH FUJI Electric Generalny Dystrybutor w Polsce: PHU IGLOTECH Sp. j. ZATRZYMAJ

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodząco/grzewczy ARYC45LCTU ARYC54LCTU PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Jednostki wewnętrzne:

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodząco/grzewczy ARYC45LCTU ARYC54LCTU PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Jednostki wewnętrzne: PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: ARYC45LCTU ARYC54LCTU Jednostki zewnętrzne: AOYD45LATT AOYD54LATT ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO

Bardziej szczegółowo

FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Prosty pilot przewodowy UTB-YP

FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Prosty pilot przewodowy UTB-YP TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI Prosty pilot przewodowy UTB-YP FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy AUYA30LBLU AUYA36LBLU AUYA36LCLU AUYA45LCLU AUYA54LCLU

KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy AUYA30LBLU AUYA36LBLU AUYA36LCLU AUYA45LCLU AUYA54LCLU PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: AUYA30LBLU AUYA36LBLU AUYA36LCLU AUYA45LCLU AUYA54LCLU Jednostki zewnętrzne: AOYA30LBTL AOYA36LBTL AOYD36LATT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodząco/grzewczy ARYG07LLTA ARYG09LLTA ARYG12LLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTA ARYG14LLTB ARYG18LLTA ARYG18LLTB

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodząco/grzewczy ARYG07LLTA ARYG09LLTA ARYG12LLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTA ARYG14LLTB ARYG18LLTA ARYG18LLTB PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: ARYG07LLTA ARYG09LLTA ARYG12LLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTA ARYG14LLTB ARYG18LLTA ARYG18LLTB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

FUJITSU GENERAL LIMITED P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI

FUJITSU GENERAL LIMITED P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP KANAŁOWY ARY7FUAB ARY7UUAB ARY9FUAB ARY9UUAB ARY12FUAD ARY12UUAD ARY14FUAD ARY14UUAD ARY18FUAD ARY18UUAL ARY60EUAK ARY60TUAK AOY7FSAJ AOY7USAJL AOY9FSAJ AOY9USAJL AOY12FSAJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy AUYA30LBLU AUYA36LBLU AOYA30LBTL AOYA36LBTL PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Jednostki wewnętrzne:

KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy AUYA30LBLU AUYA36LBLU AOYA30LBTL AOYA36LBTL PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Jednostki wewnętrzne: PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: AUYA30LBLU AUYA36LBLU Jednostki zewnętrzne: AOYA30LBTL AOYA36LBTL ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

FUJI Electric KLIMATYZATOR: TYP MULTI INVERTER. Model chłodząco/grzewczy RDG07LLTA RDG09LLTA RDG12LLTA RDG14LLTA RDG18LLTA

FUJI Electric KLIMATYZATOR: TYP MULTI INVERTER. Model chłodząco/grzewczy RDG07LLTA RDG09LLTA RDG12LLTA RDG14LLTA RDG18LLTA PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP MULTI INVERTER Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: RDG07LLTA RDG09LLTA RDG12LLTA RDG14LLTA RDG18LLTA Jednostki zewnętrzne: ROG18LAC2 ROG18LAT3 ROG24LAT3

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA

ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY MODEL CHŁODZĄCO/GRZEWCZY INVERTER JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE RD 12LA RD 30L RD 14LA RD 36LA RD 18LA RD 24LA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE: RO 12LA RO 30L RO 14LA RO 36LA

Bardziej szczegółowo

FOTO-KLIMA KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodzący Model chłodząco/grzewczy AUY24LUAR AUY30LUAS AUY36LUAS AUY45LUAS AUY54LUAS

FOTO-KLIMA KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodzący Model chłodząco/grzewczy AUY24LUAR AUY30LUAS AUY36LUAS AUY45LUAS AUY54LUAS FOTO-KLIMA www.foto-klima.pl PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY Model chłodzący Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne AUY24LUAR AUY30LUAS AUY36LUAS AUY45LUAS AUY54LUAS Jednostki zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V Instrukcja montażu i obsługi 6720848346 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

ZWARTY TYP ŚCIENNY ASYE07L ASYE09L ASYE12L ASYE14L ASYA07L ASYA09L ASYA12L ASYA14L FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR

ZWARTY TYP ŚCIENNY ASYE07L ASYE09L ASYE12L ASYE14L ASYA07L ASYA09L ASYA12L ASYA14L FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR ZWARTY TYP ŚCIENNY Jednostka wewnętrzna ASYE07L ASYE09L ASYE12L ASYE1L ASYA07L ASYA09L ASYA12L ASYA1L ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodzący Model chłodząco/grzewczy PODRĘCZNIK OBSŁUGI

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodzący Model chłodząco/grzewczy PODRĘCZNIK OBSŁUGI PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY Model chłodzący Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne ARY25FUAA ARY25FUAN ARY25UUAA ARY25UUAN ARY30FUAN ARY30UUAN ARY36FUAN ARY36UUAN ARY45FUAN ARY45UUAN

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

AUYG36LRLA AUYG36LRLE AUYG45LRLA AUYG54LRLA ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA

AUYG36LRLA AUYG36LRLE AUYG45LRLA AUYG54LRLA ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: AUYG30LRLE AUYG36LRLA AUYG36LRLE AUYG45LRLA AUYG54LRLA ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-F27MEA WT04107X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-F27MEA WT04107X01 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-F7MEA PL WT0407X0 PL WT0407X0 System Sterowania CITY MULTI Pilot przewodowy ME PAR-F7MEA Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup systemu Mitsubishi CITY MULTI. Aby użytkowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy RC Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 SPIS TREŚCI 1. Pilot zdalnego sterowania... 3 Sterownik bezprzewodowy CZ-RWS2... 3 1-1. Oznaczenia i funkcje...

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90C Specyfikacje pilota Model Napięcie zasilania Zakres temperatur otoczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP KANAŁOWY Jednostka wewnętrzna ARXA2L ARXA30L ARXA36L ARXA5L ARXB2L ARXB30L ARXB36L ARXB5L ARXC36L ARXC5L ARXC60L ARXC72L ARXC90L ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY UTY-LNHY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY UTY-LNHY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY UTY-LNHY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N 937943004 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... CECHY I FUNKCJE... NAZWY CZĘŚCI...

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy H Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

TOSHIBA TCB-SC642TLE. Instrukcja obsługi TOSHIBA CARRIER CORPORATION

TOSHIBA TCB-SC642TLE. Instrukcja obsługi TOSHIBA CARRIER CORPORATION TOSHIBA TCB-SC642TLE Instrukcja obsługi TOSHIBA CARRIER CORPORATION JAK UŻYWAĆ STEROWNIKA CENTRALNEGO 1.Sekcja wyświetlacza A: ALL/ZONE/GR przycisk Umożliwia następujące sterowanie: ALL: włącz/wyłącz wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy RBC-AMT32E 1 NAZWY ELEMENTÓW STEROWNIKA Niniejszy sterownik przewodowy może sterować pracą maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych. Sekcja wyświetlania Na przykładowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-21MAA WT04474X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-21MAA WT04474X01 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-2MAA PL WT04474X0 WT04474X0 Polski System Sterowania CITY MULTI oraz Klimatyzatory Mitsubishi Mr. SLIM Pilot przewodowy MA PAR-2MAA Instrukcja obsługi TEMP. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe

Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe Tryby programowania : Automatyczny 1 Automatyczny 2 Obecny czas i dzień Dni tygodnia Mo = Monday (Poniedziałek) Di = Tuesday (Wtorek) Mi = Wednesday (Środa) Do =

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy harmonogramem tygodniowym

Sterownik przewodowy harmonogramem tygodniowym Instrukcja instalacji i obsługi Sterownik przewodowy harmonogramem tygodniowym MODEL: MD-CCM04/E Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus 50-020 Wrocław www.el-piast.com 1 / 9 Spis treści 1. Opis Produktu..... 3 2. Dane Techniczne...... 3 3. Wyświetlacz LCD... 3 4. Funkcje Termostatu..

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-60DR-E 874HG8401

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-60DR-E 874HG8401 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-60DR-E PL 874HG8401 Produkt przeznaczony do użytku domowego, komercyjnego lub w przemyśle lekkim Pilot systemu Lossnay PZ-60DR-E Instrukcja obsługi Spis treści ON/OFF

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PLFY-P VBM-E BH79D046H01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PLFY-P VBM-E BH79D046H01 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PLFY-P VBM-E PL BH79D046H01 Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa... 2 2. Nazwy i funkcje elementów urządzenia... 3 3. Konfiguracja wyświetlacza... 4 4. Ustawianie dnia tygodnia

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

Przycisk wybierania opcji Przycisk potwierdzenia programowania/przycisk kontroli ustawień Przycisk ustawień godziny ENTER/TEST PANEL OPERACYJNY

Przycisk wybierania opcji Przycisk potwierdzenia programowania/przycisk kontroli ustawień Przycisk ustawień godziny ENTER/TEST PANEL OPERACYJNY PRZYGOTOWANIE DOZOWNIKA Aby otworzyć pokrywę, włóż kluczyk do zamka, przekręć i pociągnij do siebie. Włóż dwie baterie alkaliczne. Włóż puszkę z aerozolem. Dozownik jest gotowy do zaprogramowania. PANEL

Bardziej szczegółowo

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY PRZYGOTOWANIE DOZOWNIKA Aby otworzyć pokrywę, włóż kluczyk do zamka, przekręć i pociągnij do siebie. Włóż dwie baterie alkaliczne. Włóż puszkę z aerozolem. Dozownik jest gotowy do zaprogramowania. PANEL

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

FOTO-KLIMA INSTRUKCJA OBSŁUGI. URZĄDZENIA: PLA-RP BA BH79D045H01

FOTO-KLIMA INSTRUKCJA OBSŁUGI.  URZĄDZENIA: PLA-RP BA BH79D045H01 FOTO-KLIMA www.foto-klima.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PLA-RP BA PL BH79D045H0 Spis treści. Środki bezpieczeństwa... 2 2. Nazwy i funkcje elementów urządzenia... 2 3. Konfiguracja wyświetlacza...

Bardziej szczegółowo

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie DDWszechstronny i prosty montaż DDEfektywny proces chłodzenia i grzania W zależności od stopnia zaawansowania budowy i wyposażania pomieszczenia, jednostka wewnętrzna może być tak zainstalowana, aby była

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy AUYF09LAL AUYF12LAL AUYF14LAL AUYF18LAL AUYF18LBL AUYF22LBL AUYA24LBL AUYF24LBL

KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy AUYF09LAL AUYF12LAL AUYF14LAL AUYF18LAL AUYF18LBL AUYF22LBL AUYA24LBL AUYF24LBL PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: AUYF09LAL AUYF12LAL AUYF14LAL AUYF18LAL AUYF18LBL AUYF22LBL AUYA24LBL AUYF24LBL ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

CR035-RG

CR035-RG Konstrukcja oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia o ulepszeniu produktu. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub producenta. CR035-RG52

Bardziej szczegółowo