Czynniki wpływające na zmiany jakościowe cukru białego w czasie składowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czynniki wpływające na zmiany jakościowe cukru białego w czasie składowania"

Transkrypt

1 Czynniki wpływające na zmiany jakościowe cukru białego w czasie składowania Krystyna Lisik Zakład Cukrownictwa, litechnika Łódzka 1

2 Na proces zbrylania cukru mają wpływ takie parametry jak: zawartość wilgoci w cukrze, temperatura cukru, równowagowa wilgotność względna powietrza, wielkość i kształt kryształów, zawartość inwertu i popiołu. 2

3 Świeżo wyprodukowany kryształ zawiera trzy formy wilgoci: Wilgoć swobodną, która znajduje się na powierzchni kryształów cukru opuszczających wirówkę i można ją łatwo i szybko usunąć przez suszenie do zawartości wilgoci 0,03-0,04 %. Cukier taki ma wówczas wygląd suchy.. Wilgoć związaną powierzchniowo, która znajduje się w szklistej warstwie na powierzchni kryształów i uwalnia się powoli w miarę krystalizowania szkliwa. Jest to stan równowagi nietrwałej. Wilgoć wewnętrzną, która zamknięta jest w siatce krystalicznej i prawdopodobnie nie stanowi problemu w procesie magazynowania cukru luzem. 3

4 Proces zlepiania i zbrylania cukru Zjawiska sorpcyjne -Zabezpieczną górną granicę wilgotności względnej powietrza podczas przechowywania cukru białego uważa się %. Granulacja cukru - Zawartość drobnych kryształów w cukrze zwiększa skłonność kryształów do samozbrylania. Kondycjonowanie cukru - Sposób zapobiegania zbrylaniu się cukru w silosach. 4

5 Warunki składowania cukru Cukier przeznaczony do składowania powinien być: - dobrze wysuszony do zawartości 0,03 % wilgoci, - ochłodzony do temperatury nie wyższej niż C, - pozbawiony grudek, zlepków i pyłu cukrowego. Zgodnie z lską Normą PN-86/A-74860: - temperatura powietrza w magazynach cukru powinna być wyższa, co najmniej o 5ºC od temperatury powietrza na zewnątrz magazynu, nie niższa jednak niż 10 C, - wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać %. 5

6 Cel i metodyka badań Zbadanie wpływu jakości cukru kierowanego do składowania oraz czasu składowania na jego jakość. Analizowano średniokampanijne próby cukru pochodzące różnych cukrowni z kampanii 2003, 2002 i 2001, tj. po jednym roku, po dwóch i po trzech latach składowania. Próby przechowywane były w workach foliowych w temperaturze pokojowej ok ºC i wilgotności względnej powietrza %. 6

7 Zakres pracy obejmował wykonanie w badanych próbach oznaczeń analitycznych: zabarwienie roztworu cukru - metoda ICUMSA GS2/3-10 (2002), zabarwienie cukru krystalicznego - metoda ICUMSA GS2-13 (1998), zawartość popiołu konduktometrycznego - metoda ICUMSA GS2/3-17 (2002), zawartość wilgoci - metoda ICUMSA GS2/1/3-15 (1994), mętność roztworu cukru - umowna metoda spektrofotometryczna, zawartość SO 2 - metoda ICUMSA GS2-33 (1994). 7

8 Wyniki badań i ich omówienie Uzyskane wyniki analiz porównano z wynikami otrzymanymi przed składowaniem, tj. w roku wyprodukowania. zwoliło to na określenie w jakim stopniu czas składowania cukru wpływa na wskaźniki decydujące o jego jakości. 8

9 Zabarwienie, IU /03 4/03 5/03 10/03 15/03 16/03 23/03 23'/03 28/03 Symbol próby Rys.1. Zabarwienie roztworu cukru w próbach z różnych cukrowni oznaczone w czasie trwania kampanii 2003 i po 1 roku składowania 9

10 Reflektancja, "typ" 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3/03 4/03 5/03 10/03 15/03 16/03 23/03 23'/03 28/03 Symbol próby Rys. 2. Reflektancja cukru w próbach z różnych cukrowni oznaczona w czasie trwania kampanii 2003 i po 1 roku składowania 10

11 piół konduktometryczny, % 0,025 0,02 0,015 0,01 0, /03 4/03 5/03 10/03 15/03 16/03 23/03 23'/03 28/ Symbol próby Rys. 3. Zawartość popiołu konduktometrycznego w cukrze oznaczona w czasie trwania kampanii 2003 i po 1 roku składowania 11

12 Mętność, IU /03 4/03 5/03 10/03 15/03 16/03 23/03 23'/03 28/03 Symbol próby Rys. 4. Mętność roztworu cukru w próbach z różnych cukrowni oznaczona w czasie trwania kampanii 2003 i po 1 roku składowania 12

13 Dwutlenek siarki, mg/kg 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3/03 4/03 5/03 10/03 15/03 16/03 23/03 23'/03 28/ Symbol próby Rys. 5. Zawartość dwutlenku siarki w cukrze w próbach z różnych cukrowni oznaczona w czasie trwania kampanii 2003 i po 1 roku składowania 13

14 Zaw. wilgoci, % 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0, /03 4/03 5/03 10/03 15/03 16/03 23/03 23'/03 28/03 Symbol próby Rys. 6. Zawartość wilgoci w cukrze w próbach z różnych cukrowni oznaczona w czasie trwania kampanii 2003 i po 1 roku składowania 14

15 Wpływ jakości cukru na przyrost zabarwienia po jednorocznym okresie składowania Cukier rafinowany Cukier biały Cukier biały Wskaźnik skład. 1 roku skład. 1 roku skład. 1 roku Zabarwienie roztworu [IU] 10,8 13,4 21,9 28,3 46,3 68,4 Przyrost 24 % 29 % 48 % Zabarwienie kryształu typ 0,62 0,95 1,31 1,88 2,89 3,72 Przyrost 53 % 44 % 29 % piół konduktomet. [%] 0,004 0,004 0,011 0,010 0,020 0,020 Suma punktów europejskich 4,6 5,7 11,3 13,2 23,3 27,7 Wzrost 1,1 punktów 1,9 punktów 4,4 punktów Wilgotność [%] 0,014 0,006 0,025 0,012 0,022 0,021 Dwutlenek siarki [mg/kg] 0,42 0,44 1,57 1,32 0,56 0,15 Obniżenie % 73 % 15

16 Wpływ czasu składowania na zmianę wskaźników jakościowych cukru białego Wskaźniki Zabarwienie IU 420 roztworu Zabarwienie typ kryształu 2003r. 24,7 1, % 29 % 32,8 2,19 Czas składowania (lata) 2002r. 21,5 1, % 48 % 32,1 2, r. 33,5 1, % 83 % 63,1 2,86 Przyrost zabarwienia r-ru cukru, % Czas składowania (lata) Przyrost reflektancji, % Czas składowania (lata) 16

17 Wpływ czasu składowania na zmianę wskaźników jakościowych cukru białego Czas składowania (lata) Wskaźniki piół % konduktometryczny 2003r. 0, , r. 0, ,012 Brak zmian wskaźnika 2001r. 0, ,028 przed składowaniem piół konduktometryczny, % 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0, czas składowania (lata) po składowaniu 17

18 Wpływ czasu składowania na zmianę wskaźników jakościowych cukru białego Wskaźniki Suma punktów Kategoria UE 2003r. 13, ,4 (2,1 pkt.) 15 % 2 Czas składowania (lata) 2002r. 12,8 (2,6 pkt.) 20 % ,4 Brak zmian kategorii cukru r. 23,2 (6,5 pkt.) 28 % ,7 3 unktów, % Wzrost sumy p Czas składowania (lata) 18

19 Wpływ czasu składowania na zmianę wskaźników jakościowych cukru białego Czas składowania (lata) Wskaźniki Wilgotność % 2003r. 0, , r. 0, ,019 Niewielkie zmiany 2001r. 0, ,031 przed składowaniem po składowaniu Zaw. wilgoci, % 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0, czas składowania (lata) 19

20 Wpływ czasu składowania na zmianę wskaźników jakościowych cukru białego Wskaźniki Mętność IU 420 roztworu 2003r Czas składowania (lata) 2002r Niewielkie zmiany 2001r przed składowaniem po składowaniu 200 Mętność, IU czas składowania (lata) 20

21 Wpływ czasu składowania na zmianę wskaźników jakościowych cukru białego Czas składowania (lata) Wskaźniki 2003r r r. 3 SO 2 mg/kg 0,93 0, ,6 %

22 Wnioski 1. Stwierdzono, że podczas składowania w największym stopniu zmienia się zabarwienie roztworu i kryształów cukru. Wzrost tych wskaźników zależy od jakości cukru kierowanego do składowania i od czasu składowania. 2. Stwierdzono, że przyrost zabarwienia podczas składowania jest tym większy, im wyższe są: zabarwienie, zawartość popiołu i wilgotność. jednorocznym okresie składowania w cukrze rafinowanym o zabarwieniu 11 IU, zawartości popiołu 0,004 % i wilgotności 0,014 % przyrost zabarwienia wynosił 24 %, natomiast w cukrze o zabarwieniu 46 IU, zawartości popiołu 0,020 % i wilgotności 0,022 % przyrost zabarwienia wynosił 48 % w stosunku do wartości początkowej. 22

23 Wnioski 3. nadto wykazano, że przyrost zabarwienia jest tym większy, im dłuższy jest czas składowania. jednorocznym okresie składowania zabarwienie roztworu cukru w badanych próbach wzrosło średnio o 33 %, po dwuletnim okresie składowania średnio o 49 %, po trzyletnim okresie składowania średnio o 88 % w stosunku do wartości początkowej. 4. Nie stwierdzono wpływu czasu składowania na zawartość popiołu konduktometrycznego w cukrze. Zawartość popiołu w analizowanych próbach po różnym okresie składowania nie uległa zmianie. 23

24 Wnioski 5. Czas składowania miał wpływ na wzrost sumy punktów europejskich. Stwierdzono, że suma punktów europejskich po jednorocznym okresie składowania wzrosła średnio o 15 %, po dwuletnim okresie składowania wzrosła średnio o 20 %, po trzyletnim okresie składowania średnio o 28 % w stosunku do wartości początkowej. Wzrost sumy punktów europejskich nie spowodował zmiany kategorii jakości handlowej na kategorię gorszej jakości. 24

25 Wnioski 6. Składowanie cukru w workach foliowych w temperaturze pokojowej ok C i wilgotności % nie spowodowało istotnych zmian w zawartości wilgoci analizowanych prób. Wilgotność wahała się od 0,016 % do 0,031 % i nie przekroczyła dopuszczalnej przez wymagania unijne wartości 0,06 %. Niewielkie wahania wilgotności nie miały wpływu na zmianę badanych wskaźników jakościowych cukru. 25

26 Wnioski 7. Stwierdzono, że zawartość dwutlenku siarki w cukrze podczas jednorocznego okresu składowania uległa obniżeniu średnio o 38 %, tj. z wartości 0,93 mg/kg do 0,58 mg/kg. Obniżenie zawartości SO 2 w cukrze miało wpływ na wzrost zabarwienia podczas składowania. 26

27 27

Dobór parametrów składowania cukru na podstawie izoterm sorpcji. mgr inż. Zbigniew Tamborski

Dobór parametrów składowania cukru na podstawie izoterm sorpcji. mgr inż. Zbigniew Tamborski Dobór parametrów składowania cukru na podstawie izoterm sorpcji mgr inż. Zbigniew Tamborski Woda w żywności Woda jest składnikiem żywności determinującym jej trwałość oraz jakość. Jest ona jednym z głównych

Bardziej szczegółowo

Jakość cukru białego wyprodukowanego podczas kampanii 2005 *

Jakość cukru białego wyprodukowanego podczas kampanii 2005 * Technologia cukru Jakość cukru białego wyprodukowanego podczas kampanii 2005 * Quality of the white sugar produced in the 2005 campaign Dr inż. Andrzej Baryga Mgr inż. Teresa Sumińska Mgr inż. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny jakości trzcinowego cukru surowego. dr inż. Maciej Wojtczak

Kryteria oceny jakości trzcinowego cukru surowego. dr inż. Maciej Wojtczak Kryteria oceny jakości trzcinowego cukru surowego dr inż. Maciej Wojtczak Reforma unijnego rynku cukru lipiec 2006 Główny cel reformy Zapewnienie długotrwałej, stabilnej produkcji cukru w Europie, wzrost

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości cukru trzcinowego w kontekście reformy europejskiego rynku cukru. dr inż. Maciej Wojtczak

Ocena jakości cukru trzcinowego w kontekście reformy europejskiego rynku cukru. dr inż. Maciej Wojtczak Ocena jakości cukru trzcinowego w kontekście reformy europejskiego rynku cukru dr inż. Maciej Wojtczak Reforma unijnego rynku cukru lipiec 2006 Reforma unijnego rynku cukru Unia Europejska została zmuszona

Bardziej szczegółowo

Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym, Zakopane 2005.

Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym, Zakopane 2005. Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym, Zakopane 2005. W dniach 29-30.08.05. odbyło się w Zakopanem coroczne seminarium przeznaczone dla kierowników laboratoriów i technologów

Bardziej szczegółowo

Różnice jakościowe cukrów buraczanych i trzcinowych. dr inż. Maciej Wojtczak

Różnice jakościowe cukrów buraczanych i trzcinowych. dr inż. Maciej Wojtczak Różnice jakościowe cukrów buraczanych i trzcinowych dr inż. Maciej Wojtczak Cukier trzcinowy i cukier buraczany Światowa produkcja cukru Podział cukru ze względu na pochodzenie CUKIER BURACZANY CUKIER

Bardziej szczegółowo

Import cukru trzcinowego w kontekście reformy europejskiego rynku cukru. dr inż. Maciej Wojtczak

Import cukru trzcinowego w kontekście reformy europejskiego rynku cukru. dr inż. Maciej Wojtczak Import cukru trzcinowego w kontekście reformy europejskiego rynku cukru dr inż. Maciej Wojtczak Reforma unijnego rynku cukru lipiec 2006 Reforma unijnego rynku cukru Unia Europejska została zmuszona do

Bardziej szczegółowo

Wpływ parametrów jakościowych cukru białego na mętność jego roztworu

Wpływ parametrów jakościowych cukru białego na mętność jego roztworu ODDZIAŁ CUKROWNICTWA Pracownia Analityki Cukrowniczej 05 084 LESZNO k/błonia ul. Inżynierska 4 Wpływ parametrów jakościowych cukru białego na mętność jego roztworu Barbara Gajewnik 1 PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE

Bardziej szczegółowo

oznaczania zawartości skrobi w cukrze surowym

oznaczania zawartości skrobi w cukrze surowym Międzynarodowe badania biegłości ICUMSA oznaczania zawartości skrobi w cukrze surowym dr inż. Maciej Wojtczak mgr inż. Aneta Antczak Cukier surowy standardowej jakości Cukier, z którego uzysk cukru białego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ BIAŁKA JAKO WSKAŹNIK PODATNOŚCI CUKRU NA TWORZENIE KŁACZKÓW W ZAKWASZONYCH ROZTWORACH

ZAWARTOŚĆ BIAŁKA JAKO WSKAŹNIK PODATNOŚCI CUKRU NA TWORZENIE KŁACZKÓW W ZAKWASZONYCH ROZTWORACH ZAWARTOŚĆ BIAŁKA JAKO WSKAŹNIK PODATNOŚCI CUKRU NA TWORZENIE KŁACZKÓW W ZAKWASZONYCH ROZTWORACH 1 Dr inż. Krystyna Lisik WYMAGANIA DOTYCZĄCE CUKRU ZAWARTE W AKTACH PRAWNYCH Rozporządzenie Rady WE nr 1234/2007

Bardziej szczegółowo

Szkoła Letnia STC Łódź 2013 Oznaczanie zabarwienia cukru białego, cukrów surowych i specjalnych w roztworze wodnym i metodą MOPS przy ph 7,0

Szkoła Letnia STC Łódź 2013 Oznaczanie zabarwienia cukru białego, cukrów surowych i specjalnych w roztworze wodnym i metodą MOPS przy ph 7,0 Oznaczanie zabarwienia cukru białego, cukrów surowych i specjalnych w roztworze wodnym i metodą MOPS przy ph 7,0 1 Dr inż. Krystyna Lisik Inż. Maciej Sidziako Wstęp Zabarwienie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Potencjalne miejsca powstawania zanieczyszczeń technologicznych w cukrze

Potencjalne miejsca powstawania zanieczyszczeń technologicznych w cukrze Potencjalne miejsca powstawania zanieczyszczeń technologicznych w cukrze Ocena jakości cukru: Kryteria fizyczne: - kształt kryształów, - konglomeraty (zrostki, zlepki), - wielkość ziarna i jej rozkład

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE W CUKROWNI GLINOJECK

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE W CUKROWNI GLINOJECK LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE W CUKROWNI GLINOJECK HISTORIA Laboratorium mikrobiologiczne w Cukrowni Glinojeck zostało utworzone w 1998 roku, do nowego pomieszczenia zostało przeniesione w 2006r Powody

Bardziej szczegółowo

KONDYCJONOWANIE CUKRU NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCJI SILOSU W CUKROWNI ŚRODA

KONDYCJONOWANIE CUKRU NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCJI SILOSU W CUKROWNI ŚRODA KONDYCJONOWANIE CUKRU NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCJI SILOSU W CUKROWNI ŚRODA Warszawa, maj 2006 CHEMADEX S.A. ul. Koszykowa 6, 00-564 Warszawa, tel. (0-22) 621-62-71, fax 629-50-03 e-mail: chemadex@chemadex.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 maja 2016 r. AB 803 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Zawartość cukru w krajance określana na podstawie analizy dygeratów miazgi klarowanej jonami glinu i porównawczo jonami ołowiu

Zawartość cukru w krajance określana na podstawie analizy dygeratów miazgi klarowanej jonami glinu i porównawczo jonami ołowiu Zawartość cukru w krajance określana na podstawie analizy dygeratów miazgi klarowanej jonami glinu i porównawczo jonami ołowiu dr Bożena Wnuk Zakład Cukrownictwa Politechnika Łódzka Klarowanie roztworów

Bardziej szczegółowo

Wymogi emisyjne. KSC S.A. Zakopane

Wymogi emisyjne. KSC S.A. Zakopane Doświadczenia eksploatacyjne w oczyszczaniu spalin z kotła OR 50-N w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Oddział Cukrownia Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim Jerzy Opieka Wymogi emisyjne Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie zawartości

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SKŁADU CHEMICZNEGO KŁACZKÓW IZOLOWANYCH Z ZAKWASZONYCH ROZTWORÓW CUKRU. dr inż. Ilona Błaszczyk dr inż.

CHARAKTERYSTYKA SKŁADU CHEMICZNEGO KŁACZKÓW IZOLOWANYCH Z ZAKWASZONYCH ROZTWORÓW CUKRU. dr inż. Ilona Błaszczyk dr inż. CHARAKTERYSTYKA SKŁADU CHEMICZNEGO KŁACZKÓW IZOLOWANYCH Z ZAKWASZONYCH ROZTWORÓW CUKRU dr inż. Ilona Błaszczyk dr inż. Joanna Biernasiak Plan prezentacji Zdolność cukru do tworzenia kłaczków - kryterium

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY OCENY WARTOŚCI TECHNOLOGICZNEJ BURAKÓW CUKROWYCH. Mgr inż. Barbara Gajewnik

WYBRANE ASPEKTY OCENY WARTOŚCI TECHNOLOGICZNEJ BURAKÓW CUKROWYCH. Mgr inż. Barbara Gajewnik Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Warszawa, ul. Rakowiecka 36 ODDZIAŁ CUKROWNICTWA Leszno, ul. Inżynierska 4 WYBRANE ASPEKTY OCENY WARTOŚCI TECHNOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła a odpadowego cukrowni dla celów w technologicznych i grzewczych

Wykorzystanie ciepła a odpadowego cukrowni dla celów w technologicznych i grzewczych Wykorzystanie ciepła a odpadowego cukrowni dla celów w technologicznych i grzewczych STC - Zakopane 21-22.05.2007 22.05.2007 Podstawowe: Źródła a ciepła a odpadowego Opary warnikowe Kondensaty Opary saturacji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY NA PRZEBIEG IZOTERM SORPCJI WODY PRZEZ CUKIER

WPŁYW TEMPERATURY NA PRZEBIEG IZOTERM SORPCJI WODY PRZEZ CUKIER ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 5 (66), 72 82 ZBIGNIEW TAMBORSKI WPŁYW TEMPERATURY NA PRZEBIEG IZOTERM SORPCJI WODY PRZEZ CUKIER S t r e s z c z e n i e Izotermy sorpcji wody opisują równowagową

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW PRZERÓBKA I UNIESZKODLIWIANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Ćwiczenie nr 4 GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW 1. CHARAKTERYSTYKA PROCESU Proces zagęszczania osadów, który polega na rozdziale fazy stałej od ciekłej przy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH 1/11 I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW UTYLIZACJA OSADÓW Ćwiczenie nr 4 GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW 1. CHARAKTERYSTYKA PROCESU A. Grawitacyjne zagęszczanie osadów: Zagęszczać osady można na wiele różnych sposobów. Miedzy innymi grawitacyjnie

Bardziej szczegółowo

SORPCJA WILGOCI SORPCJA WILGOCI

SORPCJA WILGOCI SORPCJA WILGOCI SORPCJA WILGOCI Materiały porowate o właściwościach hydrofilowych chłoną wilgoć z powietrza w ilości zaleŝnej od jego wilgotności względnej. Chłonięcie W ten sposób wilgoci z powietrza nazywa się sorpcją,

Bardziej szczegółowo

Kondycjonowanie cukru na przykładzie silosu w Cukrowni Środa

Kondycjonowanie cukru na przykładzie silosu w Cukrowni Środa Technologia cukru Kondycjonowanie cukru na przykładzie silosu w Cukrowni Środa Conditioning of sugar on the basis of Środa Sugar Factory silo Mgr inż. Krzysztof Szczeciński Mgr inż. Wojciech Kazimierski

Bardziej szczegółowo

Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej

Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej Dr inż. Marian Mazur Akademia Górniczo Hutnicza mgr inż. Bogdan Żurek Huta Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A

Bardziej szczegółowo

Dekstran i mannitol jako wskaźniki degradacji buraków cukrowych

Dekstran i mannitol jako wskaźniki degradacji buraków cukrowych Dekstran i mannitol jako wskaźniki degradacji buraków cukrowych 1 mgr inż. Aneta Antczak-Chrobot dr inż. Maciej Wojtczak Średni czas przerobu w dobach 2 Glukoza Fruktoza Rafinoza Polisacharydy: dekstran,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję

Bardziej szczegółowo

Celem instrukcji jest zapoznanie użytkownika z obsługą odwilżacza powietrza stosowanego w transformatorach mocy

Celem instrukcji jest zapoznanie użytkownika z obsługą odwilżacza powietrza stosowanego w transformatorach mocy KARTA KATALOGOWA Nazwa: Odwilżacz 0,7 do transformatorów z konserwatorem Typ: EG_odwilzacz_0-7 INSTRUKCJA ODWILŻACZY DO TRANSFORMATORÓW Z KONSERWATOREM 1.1 Cel instrukcji Celem instrukcji jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Dekstran i dekstranaza w przerobie buraków zdegradowanych

Dekstran i dekstranaza w przerobie buraków zdegradowanych Dekstran i dekstranaza w przerobie buraków zdegradowanych Aneta Antczak, Maciej Wojtczak Dekstran Zawartość dekstranu soku surowym zdrowe buraki

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A.

ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A. ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A. Opracowali: mgr inż. Janusz Dańko inż. Jacek Kozera 1. Problem ograniczenia emisji pyłu w

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PELETU WĘGLOWEGO VARMO

KARTA PRODUKTU PELETU WĘGLOWEGO VARMO KARTA PRODUKTU PELETU WĘGLOWEGO VARMO 2 3 WYSOKO KALORYCZNY PRZYJAZNY ŚRODOWISKU PRODUKT O STAŁYCH PARAMETRACH NAZWA PRODUKTU PRZEZNACZENIE Pelet węglowy - VARMO Pelet węglowy VARMO Home CLASSIC/PREMIUM

Bardziej szczegółowo

Kampania cukrownicza 2016/17 w Polsce

Kampania cukrownicza 2016/17 w Polsce Wyniki techniczno-produkcyjne polskich cukrowni w kampanii cukrowniczej 2016/17 Strona: 1 z 38 Kampania cukrownicza 2016/17 w Polsce Rozpoczęta 1 września 2016 r. i zakończona 13 stycznia 2017 r. kampania

Bardziej szczegółowo

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W KIELCACH W 2011 ROKU NA PODSTAWIE BIOMONITORINGU JAKO ELEMENTU MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W REALIZACJI EKOROZWOJU ORAZ ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Bardziej szczegółowo

Kinetyka suszenia. Cel ćwiczenia C D C D. Xkr

Kinetyka suszenia. Cel ćwiczenia C D C D. Xkr Kinetyka suszenia Cel ćwiczenia 1. Wyznaczenie przebiegu krzywej suszenia i krzywej szybkości suszenia badanego materiału 2. Określenie wartości szybkości suszenia w I okresie i charakteru zmian szybkości

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW Ćwiczenie nr 4 1. CHARAKTERYSTYKA PROCESU Ze względu na wysokie uwodnienie oraz niewielką ilość suchej masy, osady powstające w oczyszczalni ścieków należy poddawać procesowi

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PELETU WĘGLOWEGO VARMO

KARTA PRODUKTU PELETU WĘGLOWEGO VARMO KARTA PRODUKTU PELETU WĘGLOWEGO VARMO 2 3 WYSOKO KALORYCZNY PRZYJAZNY ŚRODOWISKU PRODUKT O STAŁYCH PARAMETRACH NAZWA PRODUKTU Pelet węglowy - VARMO SKŁAD I TECHNOLOGIA Do produkcji VARMO wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie zawartości wody metodą Karla-Fischera

Oznaczanie zawartości wody metodą Karla-Fischera Oznaczanie zawartości wody metodą Karla-Fischera Dr inż. Piotr Konieczka, mgr inż. Anna Naganowska-Nowak Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska 1. Dlaczego oznaczamy zawartość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 WGK.II.0057-2/06 Pan Andrzej Nowakowski Radny Rady Miasta Płocka Płock, dn. 06.03.2006 r. W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na LIII Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Wpływ oczyszczania soków z oddzieleniem osadu po defekacji wstępnej na wybraneparametrysokurzadkiego

Wpływ oczyszczania soków z oddzieleniem osadu po defekacji wstępnej na wybraneparametrysokurzadkiego Wpływ oczyszczania soków z oddzieleniem osadu po defekacji wstępnej na wybraneparametrysokurzadkiego Effect of juice purification with sediment separation after preliming to chosen parameters of thin juice

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. II. Przemiany austenitu przechłodzonego

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. II. Przemiany austenitu przechłodzonego OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA Cz. II. Przemiany austenitu przechłodzonego WPŁYW CHŁODZENIA NA PRZEMIANY AUSTENITU Ar 3, Ar cm, Ar 1 temperatury przy chłodzeniu, niższe od równowagowych A 3, A cm, A 1 A

Bardziej szczegółowo

Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych

Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych mgr Ewelina Ślęzak Opiekun pomocniczy: dr Joanna Poluszyńska Opiekun: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI CUKRU BIAŁEGO W ASPEKCIE UREGULOW AŃ PRAW NYCH UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKICH NORM

OCENA JAKOŚCI CUKRU BIAŁEGO W ASPEKCIE UREGULOW AŃ PRAW NYCH UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKICH NORM ŻYWNOŚĆ 4(29), 2001 KRYSTYNA LISIK OCENA JAKOŚCI CUKRU BIAŁEGO W ASPEKCIE UREGULOW AŃ PRAW NYCH UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKICH NORM Streszczenie W publikacji przedstawiono wymagania jakościowe cukru białego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ CELE PROJEKTU 1. Wdrożenie metody utylizacji osadów ściekowych w postać kruszyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

ĆW. 11. TECHNOLOGIA I WŁAŚCIWOŚCI POLIMEROWYCH REZYSTORÓW

ĆW. 11. TECHNOLOGIA I WŁAŚCIWOŚCI POLIMEROWYCH REZYSTORÓW ĆW.. TECHNOLOGIA I WŁAŚCIWOŚCI POLIMEROWYCH REZYSTORÓW CEL ĆWICZENIA. Zapoznanie się z technologią polimerowych warstw grubych na przykładzie elementów rezystywnych. Określenie wpływu rodzaju i zawartości

Bardziej szczegółowo

system monitoringu zanieczyszczeń gazowych i pyłów w powietrzu atmosferycznym, z zastosowaniem zminiaturyzowanych stacji pomiarowych

system monitoringu zanieczyszczeń gazowych i pyłów w powietrzu atmosferycznym, z zastosowaniem zminiaturyzowanych stacji pomiarowych system monitoringu zanieczyszczeń gazowych i pyłów w powietrzu atmosferycznym, z zastosowaniem zminiaturyzowanych stacji pomiarowych Pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos

Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos 1. Nazwa producenta nawozu, adres: Agrochem Spółka z o. o. ul. Spichrzowa 13, 11-040 Dobre Miasto tel. 89/615 18 61, fax 89/615 18 62 2. Nazwa handlowa nawozu: Dobrofos

Bardziej szczegółowo

Ó ź Ó ź Ź Ó Ź Ó Ó Ę Ź Ą Ć Ó Ó Ź Ś Ź ź Ę Ź ŚÓ Ś Ó ź Ó Ę Ź Ó Ó Ó ŚÓ Ź Ó ź ź Ź ź ź Ę Ś ź Ą Ś Ź ź Ę Ł Ś Ź Ś ź ź Ł Ś ź Ś Ś Ś Ę Ę Ł Ł Ą Ś Ę Ą Ę Ź Ę Ę Ó Ś Ę Ń Ś Ć Ś Ś Ó Ś Ę Ę Ł Ą Ę Ą Ś Ź Ć Ó Ł ź Ń Ź Ą ź Ę Ź Ź

Bardziej szczegółowo

Ś Ś Ś ż Ł Ą Ą Ń Ś ż Ś ż Ą ż ż Ó Ź Ź ć ć ż ć Ą ć ć Ś ć ŚÓ ć ć ć ż ź Ł ż Ś Ł Ą Ó ż Ź ż ć Ś Ą Ó ż ć ż ź ż ć Ś ć Ź ż Ń Ł Ł ż ż Ą Ś ź ż ć ć Ł Ą Ą Ś Ś ż ć Ó Ó Ś Ź ź ź ż Ą ż ż ć Ść Ó ż ć Ś ź Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ł

Bardziej szczegółowo

Ń ŚÓ Ź Ś ź Ś Ś ć Ą ć Ź ć ć Ś ć Ś ź ć Ś ź Ś ć ź ć Ś ź Ę ć ć Ś Ś Ą ź Ś Ś Ś Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ż ć Ś Ć ć ć ź ć Ś Ś Ś ŚĆ Ś ź Ś Ś ć ć ć Ś Ć ć ć Ć Ś Ś Ś ŚĆ Ś Ś Ś ć ć ź Ś Ż Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą Ż Ś Ś Ś Ś Ś ć ć Ó ź

Bardziej szczegółowo

ó ś ń Ś Ó Ó Ó Ó ś Ó ż Ó Ś Ę Ó ó Ó ó Ś Ó óó Ś ś Ó ć Ź Ó ś ś ż ó ó ś Ó Ó ń Ś ś Ó ń ż ś ś Ó Ę Ó Ó Ó ś ó ś Ó Ś Ó Ś ń ń Ó ó ń ż ś Ó Ó ż ń Ś ó ż ń Ó Ś ż ń Ś ść ż ó ń ż Ś ż Ś Ś Ś Ó ń ś Ś Ó ń Ó Ą Ó Ą ć ż Ą ś ń

Bardziej szczegółowo

ń ń ś Ś Ó Ó ń ń ść ś ś ś ś ś ś ś ś ć ś ść ś ś ć ś Ż ć ś ś ś ść ć ś ń ć Ź Ż ń ń ś Ż Ą ć ń ń ś śó Ż ś ć Ź ś Ó ś Ż ś Ź ś ś ś Ż ś ś ś Ź ś ń ś Ę ć ś ś ń ś ś ś ń Ż Ż ś ś ś ń ć ć Ż ś ń Ż ś ń Ą ś ś ć ś ś Ż ś ś

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia surowych i białych cukrów trzcinowych

Mikrobiologia surowych i białych cukrów trzcinowych Mikrobiologia surowych i białych cukrów trzcinowych Dr inż. Agnieszka Papiewska Instytut Chemicznej Technologii Żywności PŁ Zakład Cukrownictwa 2 Rosnąca rola cukru trzcinowego na europejskim rynku cukru

Bardziej szczegółowo

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański OCHRONA POWIETRZA Policzenie aktualnej emisji pyłu, dwutlenku siarki SO2, tlenku węgla CO i tlenku azotu NO przeliczanego na dwutlenku azotu NO2 Opracował: Damian Wolański Wzory wykorzystywane w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 6 lipca 2016 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie zawartości wody

Oznaczanie zawartości wody Oznaczanie zawartości wody metodą Karla-Fischera mgr inż. Monika Śmiełowska Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska 1. Dlaczego oznaczamy zawartość wody? 2. Rodzaje wody w próbkach.

Bardziej szczegółowo

Deklaracje produktowe nawozów comagro

Deklaracje produktowe nawozów comagro Deklaracje produktowe nawozów comagro 1. Nazwa producenta nawozu, adres: Agrochem Spółka z o. o. ul. Spichrzowa 13, 11-040 Dobre Miasto tel. 89/615 18 61, fax 89/615 18 62 2. Nazwa handlowa nawozu: comagro

Bardziej szczegółowo

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Marek Brzeżański Wpływ motoryzacji na jakość powietrza Spotkanie Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Adresy magazynów interwencyjnych oraz parametry jakościowe 1 towarów żywnościowych znajdujących się w zapasach interwencyjnych

Adresy magazynów interwencyjnych oraz parametry jakościowe 1 towarów żywnościowych znajdujących się w zapasach interwencyjnych Załącznik nr 2 Adresy magazynów interwencyjnych oraz parametry jakościowe 1 towarów żywnościowych znajdujących się w zapasach interwencyjnych I. Cukier z czeskich zapasów interwencyjnych, przechowywany

Bardziej szczegółowo

LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna

LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna OPIS PRODUKTU: Wysokoelastyczna farba do malowania powierzchni powlekanych profili dekoracyjnych LINTON. Doskonała siła krycia. Półmatowa. Duża odporna na działanie światła.

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie jonów organicznych i nieorganicznych w cukrze. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności. mgr inż. Aneta Antczak

Oznaczanie jonów organicznych i nieorganicznych w cukrze. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności. mgr inż. Aneta Antczak Politechnika Łódzka Oznaczanie jonów organicznych i nieorganicznych w cukrze mgr inż. Aneta Antczak Instytut Chemicznej Technologii Żywności Specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej Wydział

Bardziej szczegółowo

3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii:

3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii: Temat: Zmiany stanu skupienia. 1. Energia sieci krystalicznej- wielkość dzięki której można oszacować siły przyciągania w krysztale 2. Energia wiązania sieci krystalicznej- ilość energii potrzebnej do

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie zanieczyszczeń atmosferycznych przy użyciu sieci neuronowych

Prognozowanie zanieczyszczeń atmosferycznych przy użyciu sieci neuronowych Prognozowanie zanieczyszczeń atmosferycznych przy użyciu sieci neuronowych prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Osowski dr inż. Krzysztof Siwek Politechnika Warszawska Kontynuacja prac Prace prowadzone w roku

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-CEKOP STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW CUKROWNIKOW KONFERENCJA POKAMPANIJNA, WARSZAWA LUTY 2015 ROK

POLIMEX-CEKOP STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW CUKROWNIKOW KONFERENCJA POKAMPANIJNA, WARSZAWA LUTY 2015 ROK POLIMEX-CEKOP CEKOP-MODER Sp. z o.o. STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW CUKROWNIKOW KONFERENCJA POKAMPANIJNA, WARSZAWA LUTY 2015 ROK Automatyczne gotowanie cukrzyc z zastosowaniem analizatora kryształów cukru i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ochrony Środowiska

Laboratorium Ochrony Środowiska ALWERNIA S. A. ul. K. Olszewskiego 25 32-566 Alwernia OFERTA LABORATORIUM Nasze laboratorium funkcjonuje w ramach firmy Alwernia S.A. Jesteśmy dostawcą usług badawczych w zakresie pomiarów czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO )

Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO ) Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788 1) 1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni

Bardziej szczegółowo

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O.

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. W 2000r. Katowicki Holding Węglowy i Katowicki Węgiel Sp. z o.o. rozpoczęli akcję informacyjną na temat nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Rafinacja trzcinowego cukru surowego Konferencja STC Zakopane dr Piotr Wawro

Rafinacja trzcinowego cukru surowego Konferencja STC Zakopane dr Piotr Wawro Rafinacja trzcinowego cukru surowego Konferencja STC Zakopane 2009 dr Piotr Wawro Cukier trzciniowy w Chełmży Inwestycje 2008 Chełmża Rozładunek surowego cukru trzcinowego Inwestycje 2008 Chełmża Magazyn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składowania izolacji technicznych Thermaflex

Instrukcja składowania izolacji technicznych Thermaflex Instrukcja składowania izolacji technicznych Thermaflex Niniejszy dokument określa generalne warunki składowania izolacji technicznych produkowanych przez Thermaflex Izolacji Sp. z o.o., zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDZAJ. na suszeniu ziarna zbóż i kukurydzy. Chłodnice do ziarna Agripak

OSZCZĘDZAJ. na suszeniu ziarna zbóż i kukurydzy. Chłodnice do ziarna Agripak OSZCZĘDZAJ na suszeniu ziarna zbóż i kukurydzy Chłodnice do ziarna Agripak Firma Agripak Sp. z o. o. i Sp. Komandytowa zajmuje się technologią magazynowania i zakiszania płodów rolnych w rękawach foliowych,

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Frakcje i grupy granulometryczne- stosowane podziały

Frakcje i grupy granulometryczne- stosowane podziały Frakcje i grupy granulometryczne- stosowane podziały A. Podziały stosowane do 1998 roku: Części szkieletowe > 1 mm Grupa frakcji Podział wg (wymiary w mm): PTG BN-78/9180-11 Frakcja Podfrakcja Kamienie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I BADANIA NAUKOWE. mgr inż. Jan Piotrowski

INNOWACJE I BADANIA NAUKOWE. mgr inż. Jan Piotrowski INNOWACJE I BADANIA NAUKOWE mgr inż. Jan Piotrowski Gdańsk, 16 czerwiec 2016 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. podstawowe informacje Krajowa Spółka Cukrowa powstała w 2002 r. w wyniku konsolidacji trzech spółek

Bardziej szczegółowo

UKŁADY WIELOFAZOWE ROZDZIELANIE MIESZANINY CHLORKÓW SODU I POTASU

UKŁADY WIELOFAZOWE ROZDZIELANIE MIESZANINY CHLORKÓW SODU I POTASU POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ PODSTAWY TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ UKŁADY WIELOFAZOWE ROZDZIELANIE MIESZANINY CHLORKÓW SODU I POTASU Dr inż. Maria Pertkiewicz-Piszcz

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... W dniu... pomiędzy... w Gnojnie zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... a

U M O W A Nr... W dniu... pomiędzy... w Gnojnie zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... a Załącznik nr 5 U M O W A Nr... W dniu... pomiędzy... w Gnojnie zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:...... a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: została zawarta umowa następującej

Bardziej szczegółowo

Paliwa z odpadów - właściwości

Paliwa z odpadów - właściwości Bogna Burzała ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Centralne Laboratorium Paliwa z odpadów - właściwości 1. Wprowadzenie Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 stycznia 2010 r. wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 stycznia 2010 r. wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Dziennik Ustaw Nr 16 1246 Poz. 87 87 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Na podstawie art. 222 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jan Marcinkiewicz. Zakopane, kwietnia 2013 r.

Jan Marcinkiewicz. Zakopane, kwietnia 2013 r. Efekty realizacji programów ograniczania zużycia energii cieplnej i elektrycznej w cukrowniach Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w przeciągu ostatnich 10 lat. Jan Marcinkiewicz Zakopane, 08 09 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM WIEDZY. Opracowanie: BuildDesk Polska CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE NOWE PRZEPISY.

KOMPENDIUM WIEDZY. Opracowanie: BuildDesk Polska CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE NOWE PRZEPISY. Sprawdzanie warunków cieplno-wilgotnościowych projektowanych przegród budowlanych (wymagania formalne oraz narzędzie: BuildDesk Energy Certificate PRO) Opracowanie: BuildDesk Polska Nowe Warunki Techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Otwarte seminaria 2014 2013 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Katowice, 20 lutego 2014 Otwarte seminaria 2013 2014 Analiza możliwości unieszkodliwiania osadów dennych zanieczyszczonych

Bardziej szczegółowo

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe Technologie wytwarzania metali Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW Krzepnięcie - przemiana fazy

Bardziej szczegółowo

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe Technologie wytwarzania metali Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW Krzepnięcie - przemiana fazy

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie wartości technologicznej buraka cukrowego

Oznaczanie wartości technologicznej buraka cukrowego Oznaczanie wartości technologicznej buraka cukrowego STC Konferencja Zakopane 15.01.15 Sheet 1 Anton Paar Hanower 15.01.15 Sheet 2 Wprowadzenie Produkcja buraka cukrowego Burak cukrowy jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

Wpływ wdrażania dyrektywy IED na ścieki generowane przez przemysł energetyczny

Wpływ wdrażania dyrektywy IED na ścieki generowane przez przemysł energetyczny Wpływ wdrażania dyrektywy IED na ścieki generowane przez przemysł energetyczny Wiesław Jamiołkowski, Artur Zając PGNIG TERMIKA SA Bełchatów, 3-4 października 2013 r. Wprowadzenie 1. Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo