BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH"

Transkrypt

1 UR ZĄ D STATYSTYCZNY W OPOLU BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH informacje i opracowania statystyczne Opole lipiec 1999

2 ZNAKI UMOWNE Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Znak x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe. Zero(O) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5; (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy. WAŻNIEJSZE SKRÓTY tys. = tysiąc zł = złoty r. = rok tabl. = tablica cd. = ciąg dalszy dok. = dokończenie Przy publikowaniu danych US - prosimy o podanie źródła

3 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU U RZĄ D STATYSTYCZNY OpolsH Ośrodek Radnń Regionalnych 45-95) Opole, ul. Kołłątaja 14 tel. (77) BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH

4 SPIS TREŚCI Uwagi Ogólne... Liczba ludności według gmin... Dochody i wydatki budżetów gmin według rodzajów Dochody i wydatki budżetów gmin według działów... Dochody budżetów gmin według rodzajów.... Dochody budżetów gmin według działów.... Struktura dochodów budżetów gmin według rodzajów Struktura dochodów budżetów gmin według działów. Dochody własne budżetów gmin... Dochody na 1 mieszkańca... Wydatki budżetów gmin według rodzajów... Wydatki budżetów gmin według działów... Struktura wydatków budżetów gmin według rodzajów Struktura wydatków budżetów gmin według działów. Wydatki na 1 mieszkańca...

5 3 UWAGI METODYCZNE Zasady gospodarki finansowej gmin reguluje ustawa Prawo budżetowe oraz ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (z późniejszymi zmianami). Dochody i wydatki w budżetach gmin są grupowane zgodnie z klasyfikacją budżetową ustanawianą przez Ministra Finansów. Na dochody budżetów gmin składają się: 1) dochody własne, tj.: a) wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, b) wpływy z opłaty skarbowej, c) dochody z majątku gmin, m.in. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, d) wpływy z usług, e) dochody z dzierżawy i leasingu, f) inne dochody własne; 2) udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych; 3) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych gminom oraz na finansowanie zadań własnych gmin; 4) środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych, m.in. dochody z funduszy wojewódzkich; 5) subwencje ogólne z budżetu państwa przekazywane wszystkim gminom na uzupełnienia ich własnych dochodów (w 1995 r. z subwencji ogólnej wyodrębniono subwencję oświatową). Na wydatki składają się wydatki własne gmin oraz wydatki związane z zadaniami zleconymi im przez administrację rządową. Gospodarka pozabudżetowa jest to działalność gospodarcza podejmowana w celu realizacji zadań jednostek sfery budżetowej. Wyróżnia się trzy formy gospodarki pozabudżetowej: zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne. Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych są to jednostki organizacyjne prowadzące określoną działalność gospodarczą na zasadach odpłatności i pokrywające swoje koszty z uzyskanych przychodów. Środki specjalne są to środki pieniężne gromadzone na odrębnym rachunku, przeznaczone na ściśle określone cele. Wspólną cechą tych trzech form gospodarki pozabudżetowej jest rozliczanie się z macierzystym budżetem metodą netto, co oznacza, że przychody i koszty tych jednostek są saldowane poza budżetem i dopiero wynik tego saldowania - dodatni w postaci wpłaconej do budżetu nadwyżki lub ujemny w postaci niedoboru pokrywanego z budżetu - znajduje odzwierciedlenie po stronie dochodów lub wydatków budżetów gmin. Dane dotyczące dochodów i wydatków gmin opracowano na podstawie rocznych sprawozdań budżetowych gmin. Grupowania dochodów i wydatków dokonano na podstawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych. Dane za lata przedstawione zostały według podziału administracyjnego kraju obowiązującego od 1 stycznia 1999 r. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości ogółem.

6 4 TABL. 1. LICZBA LUDNOŚCI WEDŁUG GMIN Stan w dniu 30 VI GMINY WOJEWÓDZTWO POWIATY Powiat brzeski Gminy miejskie: Brzeg Grodków Lewin Brzeski Brzeg Lubsza Olszanka Powiat głubczycki Baborów Głubczyce Kietrz Branice Powiat kędzierzyńsko - kozielski Gminy miejskie: Kędzierzyn-Koźle Bierawa Cisek Pawłowiczki Polska Cerekiew Reńska Wieś Powiat kluczborski Byczyna Kluczbork Wołczyn Lasowice Wielkie Powiat krapkowicki Gogolin Krapkowice Zdzieszowice Strzeleczki Walce Powiat namysłowski Namysłów Domaszowice Pokój Świerczów Wilków

7 5 TABL. 1. LICZBA LUDNOŚCI WEDŁUG GMIN (dok.) Stan w dniu 30 VI GMINY Powiat nyski Głuchołazy Korfantów Nysa Otmuchów Paczków Kamiennik Łambinowice Pakosławice Skoroszyce Dobrodzień Gorzów Śląski Olesno Praszka Radłów Rudniki Zębowice Powiat opolski Niemodlin Ozimek Chrząstowice Dąbrowa Dobrzeń Wielki Komprachcice Łubniany Murów Popielów Prószków Tarnów Opolski Biała Głogówek Prudnik Lubrza Kolonowskie Leśnica Strzelce Opolskie Ujazd Zawadzkie Izbicko Jemielnica Miasto na prawach powiatu - Opole

8 6 TABL. 2. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW a - ogółem w tys.zł b - w odsetkach DOCHODY OGÓŁEM b 100,0 100,0 100,0 100,0 Podatki i opłaty lokalne... a b 37,2 30,3 25,6 24,8 w tym: podatek od nieruchomości b 20,8 16,5 14,3 15,2 podatek od środków transportowych... a b 3,9 3,3 2,9 0,6 podatek rolny a b 5,2 4,6 3,5 3,5 opłata skarbowa... a b 3,0 2,6 2,0 2,3 Udział w podatkach stanowiących dochód a budżetu państwa b 22,0 20,1 18,1 20,0 w tym w podatku dochodowym: od osób prawnych... a b 2,2 1,1 1,1 0,9 od osób fizycznych a b 19,8 19,0 17,1 19,1 Dotacje celowe z budżetu państwa b 15,0 12,5 18,5 15,5 w tym na zadania z zakresu administracji a rządowej zlecone gminom b 6,9 6,0 10,1 6,3 Subwencje ogólne z budżetu państwa a b 2,7 26,9 22,5 25,1 Subwencja oświatowa z budżetu państwa..... a b 11,1 X X X Pozostałe dochody a b 12,0 10,1 15,3 14,6 WYDATKI OGÓŁEM b 100,0 100,0 100,0 100,0 w tym: Wynagrodzenia b 17,6 25,8 22,4 23,4 Świadczenia społeczne... a b 8,6 7,4 13,5 7,8 Materiały i usługi b 21,0 18,5 18,7 18,9 w tym: energia a b 3,1 3,0 2,5 2,6 usługi: materialne... a b 12,5 9,7 11,2 11,0 niematerialne... a b 1,3 1,3 1,2 1,5 Opłaty i składki...., a b 9,3 13,7 10,5 11,1 Dotacje na wydatki bieżące... a b 16,1 12,3 11,3 11,9 w tym dla gospodarki komunalnej i mieszka a niowej b 0,2 0,2 0,1 0,0 Wydatki majątkowe... a b 25,8 20,8 19,5 23,0 w tym inwestycje..... a b 25,8 20,7 19,4 22,9

9 7 TABL. 3. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW a - ogółem w tys.zł b - w odsetkach OGÓŁEM... w tym: DOCHODY b 100,0 100,0 100,0 100,0 Rolnictwo b 1,6 1,3 2,4 1,5 Leśnictwo b 0,0 0,0 0,0 0,0 Transport b 0,2 0,1 0,2 0,6 Łączność b 0,1 0,0 0,1 0,0 Handel wewnętrzny b X X X X Różne usługi materialne _ b 0,0 0,0 0,0 X Gospodarka komunalna b 5,9 3,2 2,1 5,7 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne a usługi komunalne b 6,6 6,1 7,7 8,2 Oświata i wychowanie... a b 12,7 1,9 1,6 2,1 Kultura i sztuka b 0,2 0,0 0,1 0,1 Ochrona zdrowia... a b 0,8 0,6 0,5 0,5 Opieka społeczna... a b 7,0 6,2 12,0 6,8 Kultura fizyczna i sport b 0,2 0,2 0,3 0,5 Turystyka i wypoczynek... a b 0,1 0,1 0,0 0,0 Różna działalność b 0,4 0,3 0,3 0,3 Dochody od osób prawnych i od osób a fizycznych b 59,2 49,9 43,3 44,0 Administracja państwowa i samorządowa... a b 1,4 1,1 1,3 1,5 Bezpieczeństwo publiczne b 0,0 0,0 0,0 0,0 Finanse b 0,8 0,5 0,5 0,5 Różne rozliczenia... a b 3,0 28,3 27,2 27,6

10 8 TABL. 3. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (dok.) a - ogółem w tys.zł b - w odsetkach OGÓŁEM... w tym: WYDATKI b 100,0 100,0 100,0 100,0 Rolnictwo b 4,9 3,9 3,9 3,2 Leśnictwo b 0,0 0,0 0,0 0,0 Transport...,,, a b 2,1 1,5 1,7 2,0 Łączność b 0,0 0,0 0,1 0,0 Różne usługi materialne..... a b 0,0 0,0 0,0 0,0 Gospodarka komunalna... a b 25,9 19,7 17,6 20,4 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne a usługi komunalne b 6,9 5,3 6,7 7,0 Oświata i wychowanie b 26,8 39,6 35,4 37,1 Kultura i sztuka a b 3,6 2,9 3,3 3,3 Ochrona zdrowia... a b 2,5 4,1 3,6 4,0 Opieka społeczna b 11,3 9,3 15,5 10,1 Kultura fizyczna i sport b 2,5 1,7 1,8 2,1 Turystyka i wypoczynek b 0,1 0,1 0,1 0,0 Różna działalność b 0,4 0,3 0,3 0,3 Administracja państwowa i samorządowa... a b 12,1 10,3 9,1 9,8 Bezpieczeństwo publiczne..... a b 0,4 0,4 0,3 0,2 Finanse... a b 0,1 0,1 0,1 0,2 Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych a b 0,1 0,2 0,1 0,0 Różne rozliczenia... a b 0,1 0,4 0,2 0,2

11 9 TABL. 4. DOCHODY BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW podatki i opłaty lokalne razem w tym od nie razem rolny rucho mości w tysiącach złotych udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym od osób fizycznych dotacje z budżetu państwa subwencje ogólne WOJEWÓDZTWO POWIATY Powiat brzeski Gminy miejskie: Brzeg Grodków Lewin Brzeski Brzeg Lubsza Olszanka Powiat głubczycki Baborów

12 10 TABL. 4. DOCHODY BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) podatki i opłaty lokalne razem w tym od nie razem rolny rucho mości w tysiącach złotych udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym od osób fizycznych dotacje z budże tu państwa subwen cje ogólne Powiat glubczycki (dok.) Głubczyce Kietrz Branice Powiat kędzierzyńsko kozielski Gminy miejskie: Kędzierzyn-Koźle Bierawa Cisek Pawłowiczki Polska Cerekiew Reńska Wieś

13 11 TABL. 4. DOCHODY BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) podatki i opłaty lokalne razem rolny w tym od nie razem rucho mości w tysiącach złotych udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym od osób fizycznych dotacje z budżetu państwa subwencje ogólne Powiat kluczborski Byczyna Kluczbork Wołczyn Lasowice Wielkie Powiat krapkowicki Gogolin Krapkowice Zdzieszowice Strzeleczki Walce

14 12 TABL. 4. DOCHODY BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) podatki i opłaty lokalne razem w tym od nie razem rolny rucho mości w tysiącach złotych udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym od osób fizycznych dotacje z budże tu państwa subwen cje ogólne Powiat namysłowski Namysłów Domaszowice Pokój Świerczów Wilków Powiat nyski Głuchołazy Korfantów Nysa

15 13 TABL. 4. DOCHODY BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) podatki i opłaty lokalne razem w tym od nie razem rolny rucho mości w tysiącach złotych udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym od osób fizycznych dotacje z budżetu państwa subwencje ogólne Powiat nyski (dok.) (dok.) Otmuchów Paczków Kamiennik Łambinowice Pakosławice Skoroszyce Powiat oleski Dobrodzień ' Gorzów Śląski Olesno

16 14 TABL. 4. DOCHODY BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) podatki i opłaty lokalne razem rolny w tym od nieruchomości w tysiącach złotych udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym od osób razem fizycznych dotacje z budże tu państwa subwen cje ogólne Powiat oleski (dok.) (dok.) Praszka Radłów Rudniki Zębowice Powiat opolski Niemodlin Ozimek Chrząstowice Dąbrowa Dobrzeń Wielki Komprachcice

17 15 TABL. 4. DOCHODY BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) m/a/ c 7r7ur.A i xttcxttc subwen cje ogólne udział w podatkach podatki i opłaty lokalne stanowiących dochody budżetu dotacje państwa z budżew tym w tym tu pań razem rolny od nie razem rucho mości w tysiącach złotych od osób fizycznych stwa Powiat opolski (dok.) (dok.) Łubniany Murów Popielów Prószków Tarnów Opolski Tułowice Turawa Powiat prudnicki Biała Głogówek Prudnik

18 16 TABL. 4. DOCHODY BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (dok.) \w c7p 7cr;A T mtcmtc subwen cje ogólne udział w podatkach stanowiących podatki i opłaty lokalne dochody budżetu dotacje państwa z budżew tym w tym tu pań razem rolny od nie razem rucho mości w tysiącach złotych od osób fizycznych stwa Powiat prudnicki (dok.) Lubrza Powiat strzelecki Kolonowskie Leśnica Strzelce Opolskie Ujazd Zawadzkie Izbicko Jemielnica Miasto na prawach powiatu - Opole

19 17 TABL. 5. DOCHODY BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW rolnictwo komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna dochody od osób prawnych i od osób fizycznych administracja państwowa i samorządowa w tysiącach złotych WOJEWÓDZTWO POWIATY Powiat brzeski Gminy miejskie: Brzeg Grodków Lewin Brzeski Brzeg Lubsza Olszanka Powiat głubczycki Baborów

20 18 TABL. 5. DOCHODY BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) rolnictwo komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna dochody od osób prawnych i od osób fizycznych administracja państwowa i samorządowa w tysiącach złotych Powiat głubczycki (dok.) (dok.) Głubczyce Kietrz Branice Powiat kędzierzyńsko kozielski Gminy miejskie: Kędzierzyn-Koźle Bierawa Cisek Pawłowiczki Polska Cerekiew Reńska Wieś _

21 19 TABL. 5. DOCHODY BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) rolnictwo komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna dochody od osób prawnych i od osób fizycznych administracja państwowa i samorządowa w tysiącach złotych Powiat kluczborski Byczyna Kluczbork Wołczyn Lasowice Wielkie Powiat krapkowicki Gogolin Krapkowice Zdzieszowice Strzeleczki Walce

22 20 TABL. 5. DOCHODY BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) rolnictwo komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna dochody od osób prawnych i od osób fizycznych administracja państwowa i samorządowa w tysiącach złotych Powiat namysłowski Namysłów Domaszowice Pokój Świerczów Wilków Powiat nyski Głuchołazy Korfantów Nysa

23 21 TABL. 5. DOCHODY BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) rolnictwo komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna dochody od osób prawnych i od osób fizycznych administracja państwowa i samorządowa w tysiącach złotych Powiat nyski (dok.) (dok.) Otmuchów Paczków Kamiennik Łambinowice Pakosławice Skoroszyce Powiat oleski Dobrodzień Gorzów Śląski Olesno

24 22 TABL. 5. DOCHODY BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) rolnictwo komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie w tysiącach złotych opieka społeczna dochody od osób prawnych i od osób fizycznych administracja państwowa i samorządowa Powiat oleski (dok.) (dok.) Praszka Radłów Rudniki Zębowice Powiat opolski Niemodlin Ozimek Chrząstowice Dąbrowa _ 91 _ Dobrzeń Wielki _ Komprachcice

25 23 TABL. 5. DOCHODY BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) rolnictwo komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna dochody od osób prawnych i od osób fizycznych administracja państwowa i samorządowa w tysiącach złotych Powiat opolski (dok.) (dok.) Łubniany Murów Popielów Prószków _ Tarnów Opolski _ Tułowice _ Turawa _ Powiat prudnicki Biała Głogówek Prudnik

26 24 TABL. 5. DOCHODY BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (dok.) rolnictwo komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna dochody od osób prawnych i od osób fizycznych administracja państwowa i samorządowa w tysiącach złotych Powiat prudnicki (dok.) Lubrza Powiat strzelecki Kolonowskie Leśnica Strzelce Opolskie Ujazd Zawadzkie Izbicko Jemielnica _ Miasto na prawach powiatu - Opole

27 25 TABL. 6. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW w tys.zł podatki i opłaty lokalne razem rolny w tym od nieruchomości udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa razem w odsetkach w tym od osób fizycznych dotacje z budżetu państwa subwencje ogólne WOJEWÓDZTWO ,2 5,2 20,8 22,0 19,8 15,0 2, ,3 4,6 16,5 20,1 19,0 12,5 25, ,7 3,5 14,3 18,1 17,1 18,5 20, ,8 3,5 15,2 20,0 19,1 15,5 25,1 POWIATY ,9 6,2 21,1 22,8 20,8 14,5 2, ,7 5,5 16,7 16,6 15,7 13,3 29, ,2 4,3 14,9 15,0 14,1 19,6 25, ,7 4,3 16,2 16,6 15,9 15,1 28,4 Powiat brzeski ,0 7,2 17,0 21,5 19,6 17,7 2, ,2 6,0 14,1 17,7 16,0 12,0 30, ,4 3,7 11,6 13,1 12,2 30,2 20, ,2 4,1 14,0 16,4 15,8 18,8 26,3 Gminy miejskie: Brzeg ,0 0,1 24,1 28,1 23,7 14,8 2, ,4 0,0 17,8 21,7 18,1 8,2 30, ,8 0,0 21,6 21,0 18,5 9,7 27, ,8 0,0 20,4 20,3 19,5 10,5 27,1 Grodków ,2 12,7 12,1 17,6 16,8 12,6 1, ,2 10,3 9,5 14,9 14,1 15,9 30, ,6 8,6 9,6 13,2 12,5 24,1 25, ,7 8,1 10,2 15,1 14,1 18,5 27,6 Lewin Brzeski ,3 8,9 14,5 19,4 18,2 11,1 2, ,1 7,6 14,1 17,3 16,3 13,6 30, ,2 3,3 7,1 8,8 8,7 43,8 16, ,5 4,8 11,0 13,2 13,1 31,9 23,6 Brzeg ,2 6,6 9,1 8,5 8,5 46,0 0, ,6 11,5 14,7 12,3 12,2 16,4 11, ,9 7,3 15,3 13,9 13,7 24,5 10, ,3 6,8 16,1 15,2 15,1 21,3 11,8 Lubsza ,9 12,8 13,3 34,7 34,7 13,3 4, ,6 6,7 7,1 17,1 17,1 13,1 39, ,8 1,3 1,7 5,3 5,3 60,1 11, ,9 2,3 3,8 11,9 11,8 31,4 29,2 Olszanka ,3 22,2 26,2 24,0 24,0 11,1 2, ,7 14,2 16,6 12,8 12,7 11,0 32, ,5 13,2 11,8 12,0 11,9 9,8 31, ,9 13,5 11,4 13,5 13,3 10,5 37,7 Powiat elubczycki ,5 12,8 10,5 16,1 15,9 17,8 1, ,9 14,5 9,4 14,3 14,0 21,0 26, ,3 12,9 9,1 14,5 14,3 21,6 25, ,6 12,1 9,5 15,7 15,1 20,2 26,6 Baborów ,5 14,7 11,9 12,5 12,0 24,1 1, ,8 18,6 10,0 12,6 11,7 28,1 20, ,0 18,5 10,9 12,5 12,7 19,0 24, ,7 16,4 9,1 14,6 13,7 22,4 26,8

28 26 TABL. 6. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) udział w podatkach stanowiących podatki i opłaty lokalne dochody budżetu dotacje państwa z budżew tys.zł w tym w tym tu pań razem od nie od osób stwa razem rolny rucho mości fizycznych w odsetkach subwen cje ogólne Powiat głubczycki (dok.) (dok.) Głubczyce ,7 9,6 11,6 15,9 15,7 9,9 1, ,2 12,2 11,7 15,7 15,5 12,0 27, ,3 10,3 11,1 16,2 15,8 16,6 24, ,2 9,7 12,7 17,8 17,0 16,4 25,5 Kietrz ,9 13,6 8,8 15,9 15,8 22,9 1, ,6 14,2 7,9 13,3 13,3 27,2 27, ,6 12,7 8,0 13,9 13,8 26,9 26, ,9 12,7 8,0 14,5 14,4 24,9 27,1 Branice ,2 22,8 6,7 24,0 24,0 31,9 2, ,4 17,0 4,7 13,6 13,6 28,6 27, ,9 14,7 3,8 12,9 12,7 29,6 28, ,0 14,1 3,3 12,5 12,4 22,2 28,4 Powiat kędzierzyńsko ,4 4,1 33,0 26,8 17,8 14,2 2,2 -kozielski ,3 4,3 30,0 16,5 15,3 8,7 24, ,4 2,7 22,8 13,1 12,2 22,7 17, ,7 3,3 25,4 17,1 16,1 14,1 21,7 Gminy miejskie: Kędzierzyn-Koźle ,4 0,2 36,9 27,2 15,3 15,9 1, ,6 0,2 37,1 16,9 15,4 8,4 22, ,0 0,2 28,8 14,6 13,3 22,8 15, ,3 0,1 30,1 19,1 17,6 14,9 18,2 Bierawa ,5 1,6 45,0 22,6 21,0 5,8 2, ,3 1,3 37,2 14,3 13,3 8,5 25, ,5 0,5 30,1 10,3 10,2 15,0 18, ,3 0,7 33,5 10,8 10,7 10,9 18,7 Cisek ,2 20,9 11,4 31,4 31,4 12,0 3, ,8 15,4 8,0 18,7 18,7 9,2 33, ,3 4,7 1,2 6,5 6,5 44,4 14, ,3 12,8 2,8 13,4 13,4 17,4 30,4 Pawłowiczki ,7 26,9 12,8 23,9 23,9 10,2 2, ,4 23,3 7,7 15,3 15,3 6,8 30, ,1 19,0 7,6 13,6 13,4 7,3 29, ,0 20,3 8,7 13,9 13,8 8,5 34,0 Polska Cerekiew ,5 15,6 18,3 20,7 19,4 10,8 2, ,1 13,4 15,3 14,5 13,2 9,1 23, ,3 12,0 16,6 13,0 12,5 10,9 21, ,8 13,0 16,6 14,8 14,6 14,3 29,9 Reńska Wieś ,7 15,0 12,2 32,3 31,8 9,4 5, ,9 8,9 8,6 16,7 16,6 13,2 34, ,5 6,3 6,3 12,8 12,6 19,7 27, ,1 7,6 8,3 15,2 15,1 13,9 35,6

29 27 TABL. 6. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) w tys.zł podatki i opłaty lokalne razem rolny w tym od nieruchomości udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa razem w odsetkach w tym od osób fizycznych dotacje z budżetu państwa subwencje ogólne Powiat kluczborski ,1 7,1 15,9 23,1 22,0 14,3 2, ,0 5,5 11,8 15,1 14,6 11,7 29, ,3 4,8 11,9 16,4 15,7 12,8 29, ,9 4,6 11,8 16,6 15,9 14,0 30,9 Byczyna ,2 17,7 12,7 26,8 26,5 20,9 2, ,5 11,9 7,3 14,4 14,2 16,8 33, ,0 10,0 8,0 14,6 14,5 17,7 34, ,9 10,4 8,0 14,4 14,4 18,9 33,2 Kluczbork ,0 3,9 17,0 21,0 20,2 11,5 2, ,2 3,0 13,4 15,0 14,5 9,2 26, ,6 2,9 13,4 17,1 16,4 10,6 27, ,7 2,6 14,1 17,7 16,8 11,1 28,2 Wołczyn ,4 11,4 17,6 25,3 22,5 18,0 2, ,4 8,5 13,2 15,7 14,9 13,3 32, ,3 6,6 12,1 15,8 14,7 14,3 29, ,1 6,4 10,3 15,8 15,0 17,2 30,1 Lasowice Wielkie ,9 5,1 8,4 28,3 28,3 16,0 6, ,8 4,7 5,9 15,6 15,5 15,3 37, ,3 3,9 7,9 16,2 16,1 15,2 39, ,4 3,4 7,4 14,8 14,8 16,3 45,5 Powiat krapkowicki ,6 2,5 34,6 23,7 22,6 9,0 3, ,4 2,7 25,9 18,6 17,5 8,7 28, ,8 1,9 25,6 16,5 15,5 12,3 25, ,4 1,7 26,8 17,0 16,2 9,8 25,9 Gogolin ,2 0,7 51,8 14,8 14,1 5,9 1, ,4 1,7 36,7 13,9 13,1 6,1 19, ,9 0,8 41,8 11,7 11,5 7,7 16, ,1 0,9 38,8 12,5 11,5 5,1 17,7 Krapkowice ,4 2,2 27,3 33,9 30,7 12,1 3, ,9 2,0 22,5 21,7 19,2 10,3 28, ,7 1,3 17,7 19,4 17,2 18,0 24, ,7 1,0 20,2 20,2 18,6 13,9 24,6 Zdzieszowice ,4 1,0 48,6 25,7 25,6 10,0 2, ,4 0,8 33,7 18,9 18,8 7,9 30, ,8 0,8 35,5 18,6 18,1 7,5 25, ,9 0,6 38,0 19,1 19,0 8,8 24,3 Strzeleczki ,7 6,0 10,0 20,6 20,4 8,2 2, ,6 6,7 9,9 18,3 18,3 10,6 33, ,4 4,9 8,7 15,0 14,8 14,1 35, ,3 4,4 9,2 15,4 15,3 9,7 39,7 Walce ,8 8,2 5,1 21,4 21,4 8,3 7, ,7 8,2 6,2 19,3 19,3 10,0 44, ,7 7,3 4,8 15,0 14,9 13,0 41, ,1 7,4 6,0 14,2 14,2 11,4 44,1

30 28 TABL. 6. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) w tys.zł udział w podatkach stanowiących podatki i opłaty lokalne dochody budżetu państwa w tym w tym od osób razem od nie razem rolny rucho mości nych fizycz w odsetkach dotacje z budże tu państwa subwen cje ogólne Powiat namysłowski ,1 8,4 13,0 19,9 19,3 15,4 2, ,6 7,7 11,6 15,3 13,9 12,1 30, ,3 6,4 10,6 13,9 12,8 12,0 28, ,3 6,5 10,5 15,2 14,1 12,4 29,9 Namysłów ,5 6,2 18,3 23,9 22,7 18,8 2, ,7 5,3 13,5 16,3 14,1 10,1 26, ,6 4,3 13,0 15,1 13,4 9,2 23, ,9 4,1 12,5 15,9 14,2 9,9 24,5 Domaszowice ,2 14,9 5,3 15,0 15,0 13,6 2, ,8 15,7 8,6 13,9 13,9 14,7 35, ,3 14,4 6,3 12,9 12,8 18,0 33, ,0 15,2 5,9 15,2 15,1 17,6 37,4 Pokój ,6 2,1 11,4 17,2 17,2 8,8 4, ,4 2,2 11,6 14,9 14,6 12,9 41, ,7 2,0 10,0 13,2 12,8 14,5 38, ,7 2,2 10,5 14,8 14,3 15,0 43,1 Świerczów ,5 11,3 4,9 15,6 15,6 14,2 2, ,4 8,9 5,8 13,0 13,0 19,0 36, ,2 8,1 3,8 10,2 10,0 15,8 30, ,3 9,5 5,2 12,8 12,8 16,7 39,4 Wilków ,9 15,8 7,2 14,7 14,7 12,2 1, ,5 19,6 7,5 13,0 13,0 14,6 33, ,5 16,1 7,1 12,2 12,1 17,1 32, ,1 17,4 5,9 13,1 13,0 18,3 35,5 Powiat nyski ,4 7,1 17,3 21,9 21,3 14,6 2, ,9 5,6 12,0 12,0 15,1 17,4 28, ,1 4,9 11,8 14,6 14,0 21,4 25, ,8 5,0 13,8 16,5 16,1 19,6 28,2 Gminy miejsko-wiejskie Głuchołazy ,4 4,3 17,4 19,6 18,8 8,3 2, ,0 3,9 18,3 18,5 17,7 10,9 34, ,4 4,0 13,4 16,2 16,0 23,6 26, ,1 3,6 14,9 16,4 16,1 27,6 26,9 Korfantów ,5 11,1 7,0 19,2 19,0 12,0 2, ,7 11,3 7,0 16,3 16,0 12,5 36, ,6 10,2 7,0 14,1 13,8 13,5 35, ,4 10,8 7,7 14,7 14,4 17,4 40,2 Nysa ,2 3,2 23,2 24,9 24,2 19,9 2, ,4 2,1 11,0 14,0 13,6 23,1 23, ,9 1,8 12,8 14,7 13,8 22,9 21, ,0 1,9 16,8 18,6 17,9 17,7 24,4

31 29 TABL. 6. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) w tys.zł podatki i opłaty lokalne razem w tym od nie rolny rucho mości udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa razem w tym od osób fizycznych dotacje z budżetu państwa subwencje ogólne w odsetkach Powiat nyski (dok.) (dok.) Otmuchów ,8 8,7 12,5 16,1 14,9 11,1 1, ,8 10,3 12,4 14,0 12,7 15,8 26, ,7 9,8 12,0 13,5 13,4 18,9 28, ,2 9,3 12,4 14,4 14,3 16,2 28,5 Paczków ,5 7,6 20,4 28,2 27,4 14,2 3, ,3 4,9 13,8 15,9 15,5 10,5 31, ,3 4,8 12,7 15,3 14,6 20,3 27, ,0 4,9 12,5 15,8 15,4 22,4 27,6 Kamiennik ,0 27,9 4,9 22,8 22,8 18,3 3, ,1 19,0 4,4 13,5 13,5 16,4 32, ,3 15,3 5,5 12,5 12,5 15,7 33, ,0 14,2 4,9 12,1 12,0 18,8 36,1 Łambinowice ,5 8,7 14,4 16,1 16,0 14,8 1, ,9 7,8 14,6 14,3 14,2 14,6 31, ,9 4,5 12,5 12,1 12,0 24,1 26, ,8 6,4 14,7 14,6 14,4 18,7 30,4 Pakosławice ,7 21,2 10,8 29,3 28,9 19,4 4, ,8 15,1 5,0 16,8 16,6 14,4 39, ,0 13,9 5,8 14,1 14,0 17,1 36, ,1 12,6 4,9 13,5 13,4 15,1 45,6 Skoroszyce ,6 24,0 10,1 30,7 30,7 13,2 3, ,8 13,8 6,5 15,7 15,7 12,1 36, ,3 12,5 5,6 15,1 14,7 18,8 36, ,9 9,1 6,7 14,2 13,9 13,5 34,8 Powiat oleski ,7 6,8 15,8 28,7 27,6 16,2 4, ,5 4,7 11,1 17,5 16,8 12,4 33, ,1 3,9 10,2 16,9 15,8 10,9 33, ,7 3,8 11,3 17,7 17,1 12,8 38,0 Dobrodzień ,8 5,0 24,4 29,3 28,7 7,7 3, ,3 4,7 16,7 19,4 18,9 11,0 30, ,2 2,9 15,5 18,5 18,0 7,3 32, ,5 3,0 15,9 18,5 18,3 14,9 33,3 Gorzów Śląski ,4 15,6 14,6 32,3 30,0 11,8 3, ,4 10,8 9,1 18,0 15,8 8,1 33, ,1 9,3 8,2 18,4 15,2 9,1 34, ,8 9,8 9,9 18,3 16,8 10,2 40,3 Olesno ,8 4,9 18,2 28,7 27,7 14,3 3, ,8 3,7 13,1 17,6 17,2 9,7 29, ,9 3,3 12,9 17,9 17,2 9,8 32, ,5 2,6 13,5 19,1 18,6 11,2 35,4

32 30 TABL. 6. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) w tys.zł podatki i opłaty lokalne razem rolny w tym od nieruchomości udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym od osób razem fizycznych w odsetkach dotacje z budże tu państwa subwen cje ogólne Powiat oleski (dok.) (dok.) Praszka ,3 4,7 17,8 28,9 26,2 26,1 3, ,0 2,8 14,1 18,7 17,5 17,5 35, ,5 2,4 14,0 19,8 17,4 16,4 32, ,6 2,4 14,5 19,6 18,2 15,1 34,5 Radłów ,4 16,8 7,4 28,1 28,0 11,1 3, ,8 9,3 5,2 15,4 15,4 8,0 39, ,2 6,8 3,1 10,9 10,9 7,2 34, ,6 7,9 3,7 12,1 12,1 11,4 44,6 Rudniki ,8 5,9 6,7 29,6 29,6 15,3 12, ,0 3,1 4,2 15,9 15,8 13,8 40, ,4 2,9 3,6 13,3 13,2 8,7 35, ,1 3,0 4,7 15,5 15,4 9,7 44,5 Zębowice ,6 3,7 6,9 21,9 21,9 24,5 9, ,2 2,6 5,3 14,3 14,2 19,8 34, ,2 2,6 5,0 13,8 13,8 19,1 37, ,5 2,7 5,7 14,8 14,7 18,4 45,3 Powiat opolski ,8 3,0 24,8 22,9 22,0 11,3 3, ,8 2,6 19,7 18,2 16,6 12,1 31, ,1 1,5 15,0 15,1 13,7 22,9 25, ,4 1,7 17,0 16,0 14,8 11,7 30,4 Niemodlin ,9 7,3 17,7 24,8 24,0 18,9 2, ,4 4,0 14,9 16,4 16,1 15,6 29, ,4 2,1 14,0 17,0 16,2 18,8 25, ,3 2,3 12,6 16,7 15,3 18,6 26,9 Ozimek ,9 1,1 37,6 26,9 25,4 10,4 3, ,6 0,9 28,3 19,1 17,6 10,4 29, ,5 0,4 23,5 17,7 16,9 14,7 27, ,6 0,5 18,5 20,5 20,0 10,6 33,2 Chrząstowice ,7 1,8 14,2 23,8 23,6 9,4 5, ,0 1,7 12,4 19,5 19,5 13,1 39, ,9 1,7 9,9 18,7 18,6 15,0 33, ,7 1,7 11,2 16,4 16,3 12,1 40,6 Dąbrowa ,5 12,2 13,5 33,1 33,0 12,6 4, ,5 8,7 7,6 18,0 17,7 9,1 37, ,4 3,3 2,8 11,8 11,7 37,3 24, ,6 4,0 6,9 15,6 15,5 10,4 35,0 Dobrzeń Wielki ,3 1,0 46,7 14,1 12,6 9,8 1, ,7 0,9 38,1 19,8 11,7 11,9 20, ,3 0,5 23,1 15,0 9,1 33,9 14, ,8 0,8 39,4 16,1 11,0 8,4 19,6 Komprachcice ,0 2,7 7,7 23,9 23,9 6,5 7, ,7 2,3 7,8 22,5 22,5 11,0 43, ,4 1,4 9,1 19,3 19,3 10,8 40, ,4 1,1 8,9 17,9 17,8 8,6 42,5

33 31 TABL. 6. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) udział w podatkach stanowiących podatki i opłaty lokalne dochody budżetu dotacje państwa z budżew tys.zł w tym w tym tu pań razem od nie od osób stwa razem rolny rucho mości nych fizycz w odsetkach subwen cje ogólne Powiat opolski (dok.) Gminy wiejskie (dok.) Łubniany ,5 3,3 14,1 28,2 27,9 12,9 4, ,5 2,9 10,6 17,6 17,3 12,3 35, ,7 2,2 10,5 16,1 15,8 13,9 33, ,6 2,1 11,7 16,2 16,0 9,8 39,5 Murów ,4 0,9 17,5 20,9 20,3 8,9 2, ,9 1,0 16,2 18,1 17,7 14,9 28, ,5 1,3 14,3 17,1 16,3 16,4 29, ,4 1,0 14,8 17,9 17,1 11,7 34,6 Popielów ,8 6,8 12,2 30,2 30,2 13,4 5, ,3 4,8 8,4 15,8 15,8 15,4 37, ,1 2,1 3,3 7,1 7,0 42,3 15, ,3 2,6 3,8 8,4 8,4 14,2 21,2 Prószków ,5 4,9 19,3 21,1 21,0 18,5 2, ,9 4,3 13,5 15,5 15,4 17,2 31, ,5 2,4 13,3 12,7 12,5 22,5 24, ,6 2,5 14,8 13,8 13,2 19,0 27,4 Tarnów Opolski ,5 0,9 18,9 22,7 19,6 6,1 2, ,4 1,1 18,1 21,0 18,9 7,9 35, ,1 0,8 18,5 19,6 16,7 13,5 29, ,1 0,8 19,6 19,6 16,7 6,9 35,6 Tułowice ,3 1,9 31,8 24,5 23,9 19,7 2, ,9 1,2 29,2 13,6 13,6 11,3 32, ,4 1,2 26,9 12,8 12,1 12,0 32, ,3 1,5 27,4 11,6 11,2 12,2 33,5 Turawa ,5 1,5 18,4 20,0 19,9 5,7 2, ,7 1,8 18,5 18,7 18,5 7,4 33, ,7 1,6 18,4 17,5 17,4 7,8 31, ,3 1,3 16,0 16,6 16,4 7,1 31,0 Powiat prudnicki ,4 10,8 15,6 22,5 22,0 21,6 2, ,8 8,9 11,8 15,7 15,2 18,4 26, ,9 9,0 10,9 15,7 15,1 19,5 25, ,1 7,6 11,8 15,4 15,0 19,5 27,3 Biała ,7 11,5 7,3 15,4 15,4 24,0 1, ,0 12,0 7,2 13,7 13,6 24,2 27, ,1 11,6 7,7 12,3 12,0 26,0 27, ,3 10,9 7,4 11,4 11,3 26,6 30,1 Głogówek ,8 14,5 12,5 20,6 20,5 28,2 2, ,7 12,3 9,4 14,1 14,1 23,7 23, ,5 12,2 8,7 14,7 14,4 17,6 24, ,0 11,5 9,9 14,9 14,7 17,9 28,2 Prudnik ,0 5,4 24,2 28,1 27,0 17,1 3, ,4 4,0 16,1 17,7 16,8 13,7 26, ,0 4,8 14,3 18,6 17,5 17,6 24, ,7 3,2 15,2 17,7 16,9 17,8 24,6

34 TABL. 6. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (dok.) udział w podatkach stanowiących podatki i opłaty lokalne dochody budżetu dotacje państwa z budżew tys.zł w tym w tym tu pań razem od nie od osób stwa razem rolny rucho mości fizycznych w odsetkach subwen cje ogólne Powiat prudnicki (dok.) Gminy wiejskie Lubrza ,0 26,7 12,8 27,5 27,4 11,7 3, ,7 17,1 7,6 14,7 14,6 11,9 30, ,0 15,2 7,8 12,5 12,6 17,6 28, ,6 15,1 8,8 14,7 14,4 13,9 33,7 Powiat strzelecki ,8 3,1 22,9 22,5 21,8 10,5 4, ,1 2,9 19,1 18,6 17,9 11,2 31, ,8 2,6 18,1 18,0 17,4 11,4 30, ,1 2,4 16,5 18,6 18,0 12,1 33,2 Kolonowskie ,1 0,5 15,7 21,7 21,4 16,0 5, ,8 0,6 13,9 19,4 19,0 18,3 38, ,8 0,5 12,5 17,1 16,8 18,5 33, ,9 0,4 12,9 16,4 16,0 23,3 39,1 Leśnica ,0 8,1 12,1 22,0 21,8 9,6 3, ,2 7,8 11,6 19,4 19,1 12,3 35, ,9 7,5 11,5 16,8 16,8 9,7 35, ,1 6,9 12,5 18,2 18,1 14,0 37,0 Strzelce Opolskie ,3 2,6 32,3 24,7 24,4 11,5 2, ,1 2,0 23,0 17,8 17,1 10,8 26, ,4 1,8 22,1 18,3 17,4 11,9 25, ,4 1,7 20,7 18,4 17,7 10,7 26,2 Ujazd ,2 10,8 9,1 25,3 24,5 14,4 7, ,2 9,1 6,5 16,8 16,5 12,8 39, ,3 7,8 7,7 15,5 15,1 11,0 35, ,0 7,3 8,1 17,4 17,0 14,0 42,0 Zawadzkie ,4 0,2 23,0 15,3 13,4 5,2 1, ,8 0,4 29,8 20,4 18,5 8,7 26, ,5 0,5 28,4 20,2 19,3 9,6 26, ,9 0,4 19,6 22,1 21,1 9,5 29,9 Izbicko ,3 6,0 22,1 31,3 31,4 10,0 7, ,0 3,1 14,7 17,4 17,4 7,3 41, ,4 2,8 16,4 17,8 17,7 8,3 39, ,1 3,0 17,0 17,4 17,3 8,2 45,1 Jemielnica ,3 2,2 11,2 33,3 33,3 18,1 14, ,5 1,6 6,1 20,5 20,5 11,9 45, ,1 1,3 5,2 17,7 17,7 9,7 42, ,3 1,2 5,5 17,8 17,8 10,6 48,5 Miasto na prawach ,4 0,2 19,1 17,5 14,5 18,0 1,9 powiatu - Opole ,4 0,2 15,6 38,4 36,5 8,8 15, ,8 0,1 11,2 32,2 30,2 13,4 10, ,7 0,1 10,9 34,3 32,5 16,9 11,3

35 33 TABL. 7. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW w tys.zł rolnictwo komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie w odsetkach opieka społeczna dochody od osób prawnych i od osób fizycznych administracja państwowa i samorządowa WOJEWÓDZTWO ,6 5,9 6,6 12,7 7,0 59,2 1, ,3 3,2 6,1 1,9 6,2 49,9 1, ,4 2,1 7,7 1,6 12,0 43,3 1, ,5 5,7 8,2 2,1 6,8 44,0 1,5 POWIATY ,9 4,9 6,1 10,6 7,6 61,0 1, ,6 3,5 5,4 1,9 6,8 47,0 1, ,9 1,8 5,3 1,6 13,1 41,3 1, ,7 4,1 6,8 1,8 7,5 42,3 1,7 Powiat brzeski ,4 7,6 10,5 13,3 7,5 55,3 1, ,4 2,1 8,2 2,0 7,2 45,8 0, ,4 1,4 7,3 1,6 20,7 34,2 1, ,7 4,2 12,3 1,5 9,3 39,2 1,3 Gminy miejskie: Brzeg ,1 16,4-7,3 64,9 0, ,3 7,3 0,2 6,0 49,8 0, ,1 1,1 8,9 0,4 7,3 52,0 1, ,7 13,9 0,1 6,6 46,8 1,2 Grodków ,3 2,2 4,7 30,4 9,2 50,1 0, ,5 1,2 11,4 4,2 9,6 40,9 0, ,9 0,6 11,8 2,3 14,7 36,9 1, ,6 4,0 10,3 2,0 11,2 38,1 1,5 Lewin Brzeski ,8 0,9 3,5 33,1 8,4 49,7 1, ,5 0,6 6,5 3,7 8,8 45,5 1, ,5 0,3 2,6 1,6 33,2 22,7 0, ,8 8,3 15,4 1,4 14,0 32,3 1,2 Brzeg ,4 38,0 19,2 2,8 2,7 31,3 0, ,0 7,5 17,1 2,7 4,8 47,3 0, ,2 4,2 13,2 4,1 5,3 45,6 1, ,7 4,6 12,2 7,8 6,1 44,6 1,2 Lubsza ,1 4,5 3,8 _ 10,8 73,4 3, ,0 4,1 2,9 0,5 6,7 37,7 1, ,3 1,4 4,4 1,2 42,6 10,5 0, ,7 3,8 11,4 1,3 11,2 20,7 1,3 Olszanka ,2-3,8 0,1 8,9 81,1 2, ,1 3,8 2,3 2,9 6,0 49,2 1, ,6 6,7 3,8 3,7 5,5 42,2 1, ,1 3,3 2,8 2,6 6,3 40,9 1,6 Powiat głubczycki ,2 10,2 3,4 23,4 8,7 46,3 1, ,3 3,1 4,6 4,7 10,4 44, ,2 2,3 4,9 2,9 11,6 42,6 1, ,6 3,3 4,3 2,2 10,0 41,9 1,6 Baborów ,6 20,0 1,3 17,3 7,3 43,0 1, ,6 4,2 4,5 9,8 8,4 45,1 1, ,3 2,0 3,5 4,6 9,0 46,9 2, ,1 3,0 3,6 1,4 9,7 46,1 1,9

36 34 TABL. 7. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) w tys.zł rolnictwo komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie w odsetkach opieka społeczna dochody od osób prawnych i od osób fizycznych administracja państwowa i samorządowa Powiat glubczycki (dok.) (dok.) Głubczyce ,5 12,4 5,3 25,8 6,6 45,9 1, ,3 4,1 7,5 1,3 8,2 48,3 1, ,7 3,0 7,8 1,2 10,5 45,5 1, ,1 4,9 6,6 0,6 8,8 46,7 1,6 Kietrz ,2 2,6 1,7 33,8 6,9 43,6 1, ,8 2,8 1,6 6,9 9,6 39,9 1, ,9 3,0 2,9 6,2 7,9 39,9 1, ,7 2,7 2,4 6,6 8,3 38,0 1,6 Branice ,6-2,6 0,1 24,9 59,4 1, ,3 0,0 1,7 5,2 19,3 39,2 1, ,2-1,0 1,4 22,0 35,0 0, ,7 0,0 1,4 0,8 15,8 31,1 1,4 Powiat kędzierzyńsko ,6 8,4 5,1 0,6 4,6 73,1 1,0 -kozielski ,2 2,0 3,9 1,6 4,8 58,8 0, ,7 2,4 4,2 1,5 17,0 44,8 1, ,7 5,7 5,1 1,8 6,0 51,0 1,3 Gminy miejskie: Kędzierzyn-Koźle ,0 11,0 5,7 0,0 4,4 73,6 0, ,0 2,5 4,8 0,3 5,2 63,5 0, ,3 2,4 4,8 0,9 15,5 50,6 0, ,0 7,4 5,5 0,7 6,6 55,9 1,2 Bierawa ,0 0,3 0,6 1,2 4,2 75,4 1, ,1 0,8 0,3 4,6 3,3 56,4 1, ,0 0,7 5,1 4,2 9,1 44,7 1, ,3 0,8 3,4 4,1 3,1 47,1 1,2 Cisek ,3 1,1 0,9 0,2 6,3 77,2 2, ,0 0,2 2,5 2,1 4,5 49,9 1, ,1-0,5 0,8 47,8 15,5 0, ,1-3,6 4,1 7,3 32,3 1,7 Pawłowiczki ,5 1,1 4,6 4,6 4,8 72,8 2, ,9 0,8 2,8 2,8 3,9 52,9 1, ,8 3,5 4,0 2,0 4,2 46,8 1, ,5 3,1 4,7 1,9 4,9 45,3 1,6 Polska Cerekiew ,0 3,1 3,4 2,5 6,9 61,9 2, ,6 5,0 2,2 2,9 5,7 49,5 1, ,5 5,2 3,1 5,1 5,5 49,7 1, ,0 3,6 1,8 5,4 6,8 47,0 2,1 Reńska Wieś ,9 _ 6,6 0,9 5,0 70,0 2, ,2-4,3 7,1 3,3 40,7 1, ,2 5,9 2,8 2,8 13,9 30,9 1, ,5 6,3 6,9 4,8 4,0 33,5 2,0

37 35 TABL. 7. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) w tys.zł rolnictwo komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie w odsetkach opieka społeczna dochody od osób prawnych i od osób fizycznych administracja państwowa i samorządowa Powiat kluczborski ,9 3,9 18,2 1,2 9,9 56,7 1, ,4 2,4 13,2 1,7 7,6 40,3 1, ,1 2,2 10,1 1,6 8,8 40,9 1, ,0 3,3 11,6 2,6 8,7 37,9 1,5 Byczyna ,3 2,9 6,2 0,1 14,1 67,4 2, ,4 3,4 6,1 1,5 9,7 40,5 1, ,3 1,0 4,3 1,3 12,3 38,8 2, ,6 1,4 5,3 2,3 11,9 35,7 1,8 Kluczbork ,5 2,1 27,5 1,3 8,1 52,8 1, ,5 0,9 20,1 1,6 6,9 39,9 1, ,4 0,8 15,0 1,5 8,2 41,9 1, ,0 1,3 17,1 2,2 8,0 40,1 1,5 Wołczyn ,2 11,6 3,3 0,9 12,3 62,6 1, ,5 7,0 2,2 1,9 8,5 43,7 0, ,7 7,2 3,5 1,8 9,1 41,3 1, ,1 11,1 5,6 2,0 9,2 36,8 1,5 Lasowice Wielkie ,7 0,0 4,2 1,8 10,9 55,4 2, ,0-6,6 2,5 7,0 34,6 1, ,3 0,2 3,9 2,5 6,9 36,6 2, ,9 1,0 2,1 6,4 7,0 30,7 1,3 Powiat krapkowicki ,6 3,2 2,5 7,3 6,0 72,5 1, ,2 1,5 1,4 1,1 5,7 57,2 1, ,0 0,5 2,8 1,3 8,9 52,7 1, ,9 1,9 3,1 1,6 4,8 51,6 1,5 Gogolin ,0 8,1 1,0 0,0 3,8 81,3 1, ,0 4,1 0,3 0,8 3,6 68,3 1, ,4 0,5 1,2 0,6 5,7 68,2 1, ,2 0,5 2,0 0,9 2,7 64,2 1,4 Krapkowice ,8 0,8 3,7 0,0 9,0 77,5 1, ,2 0,7 2,2 0,4 8,1 56,4 1, ,4 0,5 4,9 1,1 13,4 46,1 1, ,0 4,3 4,8 0,9 6,5 47,1 1,5 Zdzieszowice ,0 1,6 1,2 1,6 5,4 83,9 1, ,0 0,6 0,5 2,1 4,4 59,2 1, ,0 0,4 1,2 2,6 5,5 60,9 1, ,4 0,5 1,6 2,2 4,8 60,3 1,4 Strzeleczki ,5 0,3 5,7 28,3 5,4 45,2 1, ,5 0,3 3,3 1,5 5,6 42,4 1, ,9 0,1 2,6 1,0 8,1 35,4 1, ,0 2,1 2,3 1,1 4,5 32,3 2,1 Walce ,1 2,9 2,0 34,6 5,6 42,9 1, ,6 1,3 1,5 1,4 6,0 41,3 1, ,4 1,2 3,1 0,9 9,9 34,1 2, ,8 0,7 5,5 6,2 5,1 30,0 2,0

38 36 TABL. 7. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) w tys.zł rolnictwo komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie w odsetkach opieka społeczna dochody od osób prawnych i od osób fizycznych administracja państwowa i samorządowa Powiat namysłowski ,0 3,5 6,6 17,4 8,3 50,8 2, ,8 1,6 9,7 1,3 7,3 43,2 2, ,4 2,6 10,8 1,4 7,0 38,2 2, ,8 6,2 11,1 1,4 7,5 36,9 2,4 Namysłów ,5 5,5 8,9 0,1 9,1 61,0 2, ,5 1,4 14,3 0,8 6,7 44,9 1, ,2 3,0 16,5 0,4 6,3 40,8 1, ,6 8,5 15,7 0,9 6,4 37,6 1,9 Domaszowice ,9-3,4 31,8 7,4 41,1 2, ,2-2,0 1,6 8,2 44,6 4, ,5 0,1 2,5 1,5 8,1 38,9 2, ,1-2,6 1,9 9,7 39,9 3,4 Pokój ,6 0,7 8,2 37,7 6,7 37,4 2, ,0 0,9 4,7 2,0 6,9 38,9 1, ,3 1,1 3,3 2,5 8,0 31,4 2, ,3 2,5 6,2 2,0 8,2 32,5 2,4 Świerczów ,2 4,3 0,0 36,6 8,0 38,6 3, ,4 6,8 0,0 3,0 8,3 32,3 3, ,3 5,2-0,7 7,0 26,8 2, ,6 6,8 1,5 1,9 9,5 30,2 3,3 Wilków ,2 1,3 3,9 35,2 8,2 43,3 4, ,6 0,3 3,6 1,8 9,2 45,4 2, ,3 1,2 3,2 5,9 9,1 40,7 2, ,8 2,6 3,3 10,5 39,9 3,9 Powiat nyski ,2 4,7 5,7 15,9 8,4 55,8 1, ,2 11,4 5,4 1,5 6,5 39,6 1, ,2 2,8 5,5 1,6 12,5 38,1 1, ,8 4,5 7,6 1,7 8,4 40,2 1,9 Głuchołazy ,3 0,7 3,0 33,7 6,2 48,3 1, ,5 0,2 3,0 2,1 6,5 48,4 1, ,2 0,1 5,2 1,4 13,0 40,4 1, ,5 2,4 10,7 1,5 7,0 39,8 1,4 Korfantów ,7 2,5 2,1 36,4 7,0 45,4 1, ,5 1,3 2,5 2,1 6,2 41,7 1, ,2 1,4 3,7 1,9 6,6 37,1 2, ,9 1,2 2,3 3,9 6,6 37,1 1,9 Nysa ,8 10,8 7,9 0,1 10,1 63,7 1, ,7 24,8 5,9 0,3 6,3 34,2 0, ,1 4,7 6,7 1,2 13,8 36,8 1, ,3 6,7 8,4 1,2 9,1 42,8 1,9

39 37 TABL. 7. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) w tys.zł rolnictwo komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie w odsetkach opieka społeczna dochody od osób prawnych i od osób fizycznych administracja państwowa i samorządowa Powiat nyski (dok,) (dok.) Otmuchów ,7 8,8 26,6 5,8 43,0 1, ,6 1,3 7,7 3,1 5,8 41,9 0, ,1 2,8 7,3 2,2 8,4 40,6 1, ,1 1,3 9,8 1,5 7,1 39,0 1,6 Paczków ,5 2,4 5,1 1,9 10,9 69,8 1, ,6 0,8 8,1 3,3 6,6 42,4 0, ,6 1,5 3,1 3,2 13,7 40,2 1, ,0 11,6 3,5 3,4 8,5 39,1 1,6 Kamiennik , ,1 12,6 64,1 4, ,9-0,7 4,4 7,8 42,8 2, , ,0 9,6 38,4 3, , ,1 11,3 33,5 2,9 Łambinowice ,0 1,0 4,4 30,8 6,7 44,5 2, ,6 0,0 3,7 2,5 7,1 42,5 2, ,4 3,6 5,6 1,8 13,8 33,6 2, ,4 0,1 5,7 2,0 9,8 39,9 2,1 Pakosławice ,7 _ 2,1 0,2 14,1 74,0 4, ,6-1,3 1,6 9,2 44,3 2, ,1-1,5 2,1 10,0 40,9 3, ,0 0,1 2,4 1,4 9,8 35,7 2,6 Skoroszyce ,5 0,1 10,4 76,7 3, ,3-7,9 1,2 7,4 42,1 2, ,5-2,7 0,9 13,7 39,9 3, ,0-7,0 0,8 8,9 33,8 3,3 Powiat oleski ,3 2,9 4,6 0,4 11,9 65,2 1, ,4 1,6 4,8 1,3 7,6 43,0 1, ,4 2,6 4,1 1,2 7,1 39,5 1, ,9 2,8 4,1 0,7 8,0 38,2 1,8 Dobrodzień ,9 1,1 1,4 0,6 5,8 73,8 1, ,9 3,5 1,0 0,2 4,2 52,1 0, ,4 1,1 1,3-4,2 47,6 1, ,7 8,9 2,4 0,3 4,1 43,2 1,5 Gorzów Śląski ,5 3,9 2,3 0,4 7,5 75,2 1, ,5 1,6 0,9 2,0 4,6 48,1 0, ,0 2,0 2,2 1,5 4,7 45,2 1, ,1 1,8 2,1 1,7 6,1 42,3 1,7 Olesno ,1 3,4 9,8. 10,5 70,4 1, ,0 1,2 13,5 0,2 6,7 46,5 0, ,5 4,2 7,9-6,5 44,6 1, ,0 2,6 7,3 0,1 7,6 42,2 1,6

40 38 TABL. 7. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) w tys.zł rolnictwo komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie w odsetkach opieka społeczna dochody od osób prawnych i od osób fizycznych administracja państwowa i samorządowa Powiat oleski (dok.) (dok.) Praszka ,4 6,3 3,3-19,1 63,3 1, ,1 1,8 1,5 2,2 12,7 44,9 1, ,6 2,4 2,0 2,3 12,3 44,8 1, ,2 1,8 3,3 1,0 13,2 43,2 1,9 Radłów ,7 1,9 1,7 1,5 9,4 67,0 2, ,5 1,6 2,1 1,0 5,6 39,4 1, ,2 2,4 3,3 0,6 4,3 26,7 1, ,1 2,4 2,3 0,7 5,3 26,9 1,8 Rudniki ,0 _ 1,7 1,5 10,9 50,4 1, ,4 1,4 0,8 3,6 6,2 28,2 0, ,3 3,6 4,9 3,2 5,0 24,2 1, ,4 0,3 3,7 1,0 5,8 25,6 1,7 Zębowice ,1 0,1 6,3 0,1 18,9 42,1 2, ,2-3,8 0,6 13,0 27,8 2, ,1-3,8 0,5 11,9 27,3 2, ,3-2,9 0,7 12,9 26,5 2,7 Powiat opolski ,1 1,4 4,8 15,5 7,1 61,6 2, ,7 0,7 3,5 3,0 6,1 49,1 1, ,5 0,6 3,8 2,3 16,9 38,6 1, ,8 2,8 5,4 2,8 6,5 40,0 1,9 Niemodlin ,7 3,9 13,6 0,1 11,8 60,9 2, ,3 1,0 9,7 1,4 9,9 43,2 1, ,9 0,7 8,9 2,8 12,8 40,0 1, ,6 1,1 10,4 2,0 12,6 35,2 1,8 Ozimek ,2 1,0 5,0 5,6 7,8 74,6 1, ,6 0,6 2,9 3,6 5,1 54,2 1, ,3 0,7 3,7 1,8 11,2 48,0 1, ,5 0,5 6,6 3,7 7,4 45,6 2,2 Chrząstowice ,1-4,1 33,1 6,9 47,7 2, ,1-5,6 3,5 6,6 41,8 2, ,9-2,2 0,7 11,2 39,1 2, ,4-8,3 1,0 5,7 36,7 2,6 Dąbrowa ,5. 3,6 _ 7,1 73,3 3, ,6-1,9 1,6 4,0 42,8 1, ,7 0,0 1,7 1,0 27,0 25,7 1, ,0 0,3 10,9 3,1 5,2 32,1 1,6 Dobrzeń Wielki ,0 _ 1,2 21,7 4,0 69,3 0, ,6-1,6 5,3 4,7 65,6 0, ,0 0,0 2,9 2,4 26,1 43,0 0, ,7 0,8 1,1 2,0 4,2 60,9 1,2 Komprachcice ,3 _ 2,8 34,8 4,8 45,2 1, ,9-1,1 3,1 5,5 42,9 1, ,0-1,0 4,5 4,5 40,2 1, ,2 5,9 1,8 2,7 4,0 34,2 2,5

41 39 TABL. 7. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) w tys.zł rolnictwo komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie w odsetkach opieka społeczna dochody od osób prawnych i od osób fizycznych administracja państwowa i samorządowa Powiat opolski (dok.) Łubniany ,7 1,3 2,3 4,9 4,9 60,3 2, ,8 1,4 2,4 4,1 3,5 41,4 1, ,6 0,9 1,5 3,3 5,3 38,2 1, ,6 1,4 3,5 2,0 4,4 36,3 2,0 Murów ,4 4,0 2,7 30,9 5,4 49,9 2, ,8 4,2 2,1 2,4 5,8 47,6 1, ,0 2,4 3,8 3,8 6,2 40,1 2, ,9 4,9 5,3 2,3 6,1 39,2 2,7 Popielów ,4-9,2 1,7 8,3 61,1 3, ,1-3,9 6,2 5,4 36,7 1, ,3 1,0 6,5 3,4 36,4 16,2 1, ,5 4,6 6,7 7,6 6,1 17,1 1,5 Prószków ,1 8,3 3,3 _ 16,4 63,5 1, ,5 2,0 2,9 1,4 13,2 44,7 1, ,8-1,3 1,7 18,7 35,5 1, ,9-1,9 2,4 10,2 36,1 1,5 Tarnów Opolski ,0 28,6 4,6 55,2 3, ,8 0,8 5,1 54,4 1, ,2 0,5 2,0 0,6 10,8 50,8 2, ,3 1,3 4,9 1,1 4,4 48,5 2,0 Tułowice ,5 0,9 3,5-10,5 72,1 1, ,9 1,9 1,5 0,7 7,0 51,3 1, ,5 0,1 5,7 0,6 7,8 47,8 1, ,8 3,4 0,9 8,2 48,4 1,7 Turawa ,8-6,6 31,7 3,4 48,3 1, ,9-6,6 1,4 3,5 47,5 1, ,8 2,4 6,4 3,2 3,1 45,2 2, ,1 15,9 5,5 1,8 2,9 38,5 2,5 Powiat prudnicki ,1 2,9 3,7 7,0 8,5 62,2 1, ,9 1,4 2,3 1,2 7,7 45,3 1, ,1 1,7 3,7 0,6 10,4 44,4 1, ,4 5,3 4,9 1,0 8,3 39,9 1,9 Biała ,4 3,7 3,0 24,1 5,9 44,5 1, ,9 2,2 1,7 0,5 6,1 39,5 1, ,2 2,2 1,3 0,5 5,7 38,7 1, ,2 3,5 1,5 0,7 5,9 32,9 1,8 Głogówek ,8 3,1 4,6 0,2 4,0 62,2 1, ,1 1,5 3,0 3,4 3,8 46,3 1, ,0 1,4 1,5 0,9 8,5 45,0 1, ,4 6,1 4,2 1,1 5,2 41,8 2,7 Prudnik ,3 2,5 3,4 0,1 13,3 72,8 1, ,1 1,3 2,5 0,4 11,1 47,5 1, ,4 1,8 6,3 0,4 13,7 47,5 1, ,3 6,6 7,2 1,1 11,1 42,0 1,6

42 40 TABL. 7. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (dok.) w tys.zł rolnictwo komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie w odsetkach opieka społeczna dochody od osób prawnych i od osób fizycznych administracja państwowa i samorządowa Powiat prudnicki (dok.) Lubrza ,9 0,6 5,2 0,1 8,3 77,1 2, ,0-1,2 1,0 5,5 44,9 1, ,1 0,2 2,2 1,6 10,4 41,2 1, ,6-1,8 0,9 6,3 40,9 1,9 Powiat strzelecki ,6 3,3 3,1 11,4 6,7 66,1 1, ,4 3,0 3,4 1,5 6,5 49,5 1, ,2 1,5 4,6 1,2 7,4 46,9 1, ,8 4,5 5,4 1,5 6,8 43,5 1,9 Kolonowskie ,9 7,7 2,2 31,2 5,7 43,1 2, ,8 2,4 2,1 5,5 39,2 1, ,2 5,2 1,3 3,2 6,8 35,4 2, ,2 13,1 1,9 2,7 5,2 33,1 2,0 Leśnica ,2 3,3 L6 29,8 5,4 50,2 2, ,1 3,6 1,9 2,6 5,6 46,9 1, ,1 1,5 6,7 1,7 5,3 43,0 3, ,1 6,4 2,8 2,4 5,4 41,1 2,3 Strzelce Opolskie ,2 2,0 5,4 1,7 8,5 74,5 1, ,0 2,1 5,8 1,3 7,2 54,5 1, ,4 0,9 5,8 1,2 9,3 51,9 1, ,6 5,2 6,4 1,0 7,7 48,8 1,5 Ujazd ,2 15,3 4,0 0,2 7,0 52,8 2, ,0 9,2 1,2 0,9 5,7 38,2 1, ,1 4,4 2,8 0,5 5,5 37,6 2, ,1 4,7 4,0 0,7 6,5 35,9 2,4 Zawadzkie ,0 0,6 0,8 16,5 4,4 72,5 0, ,0 0,8 1,4 0,4 6,8 58,2 1, ,8 0,0 5,0 0,3 7,7 57,0 1, ,1 0,1 10,5 0,3 8,1 48,3 1,8 Izbicko ,2 5,7 0,2 2,2 5,7 73,0 3, ,2 4,0 0,4 3,2 3,7 43,5 2, ,1 2,8 2,4 0,9 4,1 45,1 2, ,1 0,4 1,5 1,4 3,8 42,0 3,1 Jemielnica ,9 _ 4,6 6,8 10,0 57,2 2, ,2-2,4 2,1 6,8 34,9 1, ,1-1,7 1,8 5,3 30,8 1, ,3-2,4 4,6 5,4 28,7 2,6 Miasto na prawach ,0 10,8 8,7 23,3 3,8 49,7 0,8 powiatu - Opole ,1 2,0 9,8 1,8 2,9 65,0 0, ,2 3,5 18,2 1,8 7,4 52,0 0, ,6 12,6 14,0 3,3 3,6 51,3 0,9

43 41 TABL. 8. DOCHODY WŁASNE BUDŻETÓW GMIN Dochody własne Dochody własne na 1 mieszkańca GMINY w tysiącach złotych w złotych WOJEWÓDZTWO ,49 280,10 380,16 398,59 P O W IA T Y ,46 269,81 348,72 374,47 Powiat brzeski ,68 259,70 376,01 375,78 Gminy miejskie: Brzeg ,82 221,85 329,72 382,37 Grodków ,11 287,44 345,48 394,13 Lewin Brzeski ,77 239,23 348,30 305,43 Brzeg ,55 477,57 500,87 510,40 Lubsza ,14 185,88 557,65 305,95 Olszanka ,28 363,19 469,83 384,77 Powiat glubczycki ,17 290,53 340,86 363,82 Baborów ,43 348,18 440,20 416,68 Głubczyce ,21 317,59 378,52 421,75 Kietrz ,26 239,85 278,13 295,66 Branice ,60 235,11 235,70 245,92 Powiat kędzierzyńsko- -kozielski ,43 360,69 520,46 525,37 Gminy miejskie: Kędzierzyn-Koźle ,56 389,38 564,27 581,86 Bierawa ,93 427,53 643,49 807,71 Cisek ,44 217,96 502,32 246,17 Pawłowiczki ,79 314,26 383,97 408,02 Polska Cerekiew ,04 388,73 472,39 410,00 Reńska Wieś ,83 225,70 258,25 235,54 Powiat kluczborski ,16 315,24 340,88 380,62 Byczyna ,28 248,21 266,45 287,19 Kluczbork ,89 370,30 389,56 439,24 Wołczyn ,77 269,51 328,36 373,18 Lasowice Wielkie ,48 204,16 206,86 208,06 Powiat krapkowicki ,79 261,54 379,75 441,92 Gogolin ,96 467,04 743,68 958,44 Krapkowice ,16 218,75 285,53 307,51 Zdzieszowice ,86 250,36 379,73 454,88 Strzeleczki ,94 193,51 243,82 193,98 Walce ,79 141,94 209,64 225,71 Powiat namysłowski ,39 319,62 409,01 401,79 Namysłów ,12 359,79 480,24 468,52 Domaszowice ,54 273,40 294,60 300,49 Pokój ,68 218,17 247,60 247,56 Świerczów ,52 247,93 338,14 327,29 Wilków ,43 307,25 347,40 349,25

44 42 TABL. 8. DOCHODY WŁASNE BUDŻETÓW GMIN (dok.) Dochody własne Dochody własne na 1 mieszkańca GMINY w tysiącach złotych w złotych Powiat nyski ,61 248,75 304,73 344,26 Głuchołazy ,90 213,57 288,13 307,15 Korfantów ,22 204,96 267,86 255,94 Nysa ,02 242,66 319,43 372,27 Otmuchów ,24 366,73 342,39 447,43 Paczków ,24 275,30 300,08 312,47 Kamiennik ,46 270,20 319,27 335,44 Łambinowice ,29 231,94 304,16 306,59 Pakosławice ,92 193,14 247,77 270,79 Skoroszyce ,59 234,56 244,32 303,73 Powiat oleski ,08 218,57 265,98 253,82 Dobrodzień ,67 219,85 279,10 276,16 Gorzów Śląski ,58 239,85 287,81 238,72 Olesno ,95 265,58 257,09 266,93 Praszka ,59 174,68 243,56 282,28 Radłów ,75 246,84 416,79 278,60 Rudniki ,62 141,01 242,47 193,16 Zębowice ,97 228,05 189,52 166,28 Powiat opolski ,88 235,80 305,22 354,40 Niemodlin ,47 263,63 322,94 345,35 Ozimek ,76 246,63 297,48 285,48 Chrząstowice ,26 152,79 191,08 240,60 Dąbrowa ,90 171,57 197,19 322,64 Dobrzeń Wielki ,23 425,27 547,72 771,96 Komprachcice ,37 105,57 161,60 245,50 Łubniany ,85 183,98 236,99 275,20 Murów ,72 231,99 273,29 293,68 Popielów ,90 204,84 314,62 304,80 Prószków ,89 242,73 341,38 373,87 Tarnów Opolski ,56 198,04 295,54 296,15 Tułowice ,58 309,05 373,82 426,36 Turawa ,37 232,23 299,78 313,10 Powiat prudnicki ,99 269,02 317,34 348,80 Biała ,11 254,22 326,73 321,48 Głogówek ,72 273,65 314,30 352,99 Prudnik ,70 271,41 312,56 365,35 Lubrza ,38 277,36 333,06 300,01 Powiat strzelecki ,05 229,39 292,04 314,17 Kolonowskie ,54 132,07 173,69 191,28 Leśnica ,59 180,62 292,45 264,87 Strzelce Opolskie ,22 286,29 354,07 405,66 Ujazd ,67 178,44 233,64 232,29 Zawadzkie ,18 265,83 320,68 320,87 Izbicko ,38 202,89 244,37 244,82 Jemielnica ,22 116,60 153,37 181,64 Miasto na prawach powiatu - - Opole ,40 356,12 611,89 576,63

45 43 TABL. 9. DOCHODY NA 1 MIESZKAŃCA GMINY ogółem w tym podatki i opłaty lokalne ogółem w tym podatki ogółem i opłaty lokalne w złotych w tym podatki i opłaty lokalne ogółem w tym podatki i opłaty lokalne WOJEWÓDZTWO ,96 169,84 719,37 217, ,58 265, ,32 283,08 POWIATY ,33 164,60 685,04 211,19 961,29 261, ,71 279,33 Powiat brzeski ,77 156,25 670,51 189, ,07 238, ,46 251,62 Gminy miejskie: Brzeg ,12 143,90 611,46 173,90 788,86 242,97 969,68 260,12 Grodków ,63 174,00 750,33 196, ,03 249, ,94 256,42 Lewin Brzeski ,33 149,32 641,07 180, ,05 207, ,87 236,73 Brzeg ,63 222,72 800,26 276,66 973,04 310, ,02 328,40 Lubsza ,36 102,03 618,45 127, ,46 141, ,80 138,06 Olszanka ,50 214,89 826,77 303, ,57 311, ,69 296,84 Powiat gluhczycki ,20 168,69 772,00 230,52 940,10 265, ,21 293,58 Baborów ,09 233,08 919,56 301, ,58 362, ,41 365,76 Głubczyce ,19 166,30 707,11 227,90 893,17 261, ,68 309,87 K ietrz ,97 160,14 808,91 215,52 934,17 248, ,15 263,88 Branice ,07 133,31 784,45 199, ,01 220, ,72 226,31 Powiat kędzierzyńsko-kozielski 509,19 241,54 726,70 314, ,68 402, ,13 417,67 Gminy miejskie: Kędzierzyn-Koźle ,93 280,79 740,84 352, ,45 456, ,69 464,90 Bierawa ,53 258,65 835,55 387, ,11 535, ,94 628,13 Cisek ,98 130,61 567,08 174, ,92 180, ,02 209,87 Pawłowiczki ,41 184,66 684,28 255,57 896,29 296,90 982,61 314,16 Polska Cerekiew ,32 190,62 827,40 281, ,53 354,00 999,09 327,62 Reńska Wieś ,44 107,15 629,53 150,56 984,74 181,93 950,35 181,72 Powiat kluezborski ,77 152,38 729,69 189,72 863,73 218, ,30 222,19 Byczyna ,72 144,28 739,51 196,22 877,84 219, ,40 232,37 Kluczbork ,60 165,76 746,92 195,79 877,57 224, ,57 232,65 Wołczyn ,34 154,95 711,11 202,19 877,61 230, ,54 225,45 Lasowice Wielkie ,50 86,72 662,53 124,51 744,61 158,47 894,70 146,62 Powiat krapkowicki ,66 194,39 612,23 234,94 876,47 322, ,19 376,68 Gogolin ,16 421,38 818,15 436, ,41 683, ,67 785,57 Krapkowice ,23 127,18 562,57 196,34 810,64 224,48 954,87 264,45 Zdzieszowice ,69 207,26 580,20 234,37 788,65 337, ,78 420,86 Strzeleczki ,90 110,33 578,88 136,57 837,69 171,02 975,99 168,39 Walce ,88 88,32 534,02 116,07 784,68 154,24 931,78 150,02 Powiat namysłowski ,48 141,12 759,44 255, ,38 302, ,16 315,95 Namysłów ,68 144,62 759,08 293,80 991,57 353, ,25 372,78 Domaszowice ,25 158,07 755,40 232,21 969,02 254, ,82 252,91 Pokój ,07 103,22 714,84 160,32 963,46 179,93 988,28 174,98 Świerczów ,92 125,29 807,85 156, ,09 207, ,02 208,15 Wilków ,36 165,22 783,06 246,39 970,80 276, ,15 296,93 Powiat nyski ,62 145,90 737,54 183,59 945,82 227, ,84 256,53 Głuchołazy ,13 141,44 608,44 188,35 892,30 226, ,09 255,34

46 44 TABL. 9. DOCHODY NA 1 MIESZKAŃCA (dok.) GMINY ogółem w tym podatki i opłaty lokalne ogółem w tym podatki ogółem i opłaty lokalne w złotych w tym podatki i opłaty lokalne ogółem w tym podatki i opłaty lokalne Powiat nyski (dok.) (dok.) Korfantów ,62 121,71 651,46 161,13 869,04 204,91 926,01 207,40 Nysa ,78 145,80 810,17 165, ,78 221, ,54 266,73 Otmuchów ,64 176,15 833,20 248,08 930,05 285, ,32 289,70 Paczków ,94 133,69 676,94 177,72 871,46 220, ,47 241,33 Kamiennik ,63 162,89 769,92 224,20 927,71 244, ,42 239,74 Łambinowice ,37 166,72 738,30 213, ,21 229, ,58 273,36 Pakosławice ,38 136,25 665,79 178,41 843,81 227, ,29 233,36 Skoroszyce ,57 130,88 663,38 177,73 814,56 206, ,76 203,40 Powiat oleski ,50 121,08 627,15 159,99 820,46 189,64 890,47 193,63 Dobrodzień ,30 140,66 568,41 183,93 719,29 217,12 853,04 217,69 Gorzów Śląski ,85 126,83 651,78 185,16 796,08 215,88 815,14 202,12 Olesno ,05 133,50 611,15 175,82 753,41 202,94 840,84 214,53 Praszka ,98 117,02 611,14 158,78 813,32 207,36 924,86 227,56 Radłów ,14 129,03 657,79 163, ,34 172, ,52 161,34 Rudniki ,04 84,53 672,93 100,87 977,37 111,75 969,22 107,38 Zębowice ,23 81,50 734,55 96,73 885,88 125,51 931,20 116,67 Powiat opolski ,40 159,51 634,64 195,33 970,05 233, ,87 252,55 Niemodlin ,80 147,52 681,35 193,14 920,44 224, ,14 221,97 Ozimek ,86 162,86 605,08 209,07 788,38 240,36 802,49 189,28 Chrząstowice ,13 90,59 538,72 118,44 792,69 165,61 892,99 184,47 Dąbrowa ,50 108,08 594,60 139, ,11 131, ,55 162,51 Dobrzeń Wielki ,52 383,99 879,72 402, ,33 431, ,12 627,16 Komprachcice ,80 75,65 464,37 86,56 651,37 139,69 849,93 139,36 Łubniany ,48 107,80 601,18 141,47 765,09 173,91 853,42 175,47 Murów ,39 128,21 606,61 175,03 799,38 188,20 849,21 181,73 Popielów ,86 90,14 664,00 134, ,34 156, ,43 156,05 Prószków ,68 187,54 679,85 203, ,23 277, ,13 288,96 Tarnów Opolski ,89 158,03 554,88 190,96 806,74 259,35 918,03 276,45 Tułowice ,75 186,01 751,13 277,10 893,59 316, ,24 373,75 Turawa ,49 129,65 575,43 165,10 779,31 224,04 999,81 232,66 Powiat prudnicki ,39 155,04 702,47 202,14 877,23 253, ,10 256,38 Biała ,60 153,11 765,30 199,03 979,47 265, ,83 252,53 Głogówek ,26 167,01 745,98 221,52 887,49 270,25 976,89 273,87 Prudnik ,48 148,84 651,07 191,43 817,03 237, ,73 249,30 Lubrza ,29 160,44 726,49 215,95 962,44 269,82 961,00 255,95 Powiat strzelecki ,86 152,84 604,88 188,15 788,27 234,58 924,31 241,03 Kolonowskie ,85 89,11 557,91 110,41 793,46 149,29 960,27 162,40 Leśnica ,99 115,90 545,72 148,41 768,50 214,35 861,49 216,66 Strzelce Opolskie ,14 190,41 642,68 238,68 818,72 281,69 998,15 313,21 Ujazd ,76 104,26 643,76 136,51 864,33 201,70 906,03 190,39 Zawadzkie ,84 199,50 598,69 226,21 740,65 277,87 835,69 224,40 Izbicko ,80 120,84 610,43 158,56 716,82 203,62 836,14 217,84 Jemielnica ,84 66,05 519,74 75,53 739,52 96,70 871,90 106,85 Miasto na prawach powiatu - - Opole ,07 208,54 973,20 266, ,39 298, ,46 310,71

47 45 TABL. 10. WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW wynagrodzenia materiały i usługi opłaty i składki dotacje na wydatki bieżące wydatki inwestycyjne w tysiącach złotych WOJEWÓDZTWO POWIATY Powiat brzeski Gminy miejskie: Brzeg Grodków Lewin Brzeski Brzeg Lubsza Olszanka Powiat glubczycki Baborów

48 46 TABL. 10. WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) wynagrodzenia materiały i usługi opłaty i składki w tysiącach złotych dotacje na wydatki bieżące wydatki inwestycyjne Powiat gluhczycki (dok.) Gminy miejsko-wiejskie (dok.) Głubczyce Kietrz Branice Powiat kędzierzyńsko kozielski Gminy miejskie: Kędzierzyn-Koźle Bierawa Cisek Pawłowiczki Polska Cerekiew Reńska Wieś

49 47 TABL. 10. WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) wynagrodzenia materiały i usługi opłaty i składki dotacje na wydatki bieżące wydatki inwestycyjne w tysiącach złotych Powiat kluczborski Byczyna Kluczbork Wołczyn Lasowice Wielkie Powiat krapkowicki Gogolin Krapkowice Zdzieszowice Strzeleczki Walce

50 48 TABL. 10. WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) wynagrodzenia materiały i usługi opłaty i składki w tysiącach złotych dotacje na wydatki bieżące wydatki inwestycyjne Powiat namysłowski Namysłów Domaszowice Pokój Świerczów Wilków Powiat nyski Głuchołazy Korfantów Nysa

51 49 TABL. 10. WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) wynagrodzenia materiały i usługi opłaty i składki w tysiącach złotych dotacje na wydatki bieżące wydatki inwestycyjne Powiat nyski (dok.) Otmuchów Paczków Kamiennik Łambinowice Pakosławice Skoroszyce Powiat oleski Dobrodzień Gorzów Śląski Olesno

52 50 TABL. 10. WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) wynagrodzenia materiały i usługi opłaty i składki w tysiącach złotych dotacje na wydatki bieżące wydatki inwestycyjne Powiat oleski (dok.) Gminy miejsko-wiejskie (dok) Praszka Radłów Rudniki Zębowice Powiat opolski Niemodlin Ozimek Chrząstowice Dąbrowa Dobrzeń Wielki Komprachcice

53 51 TABL. 10. WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) wynagrodzenia materiały i usługi opłaty i składki dotacje na wydatki bieżące wydatki inwestycyjne w tysiącach złotych Powiat opolski (dok.) Gminy wiejskie (dok.) Łubniany Murów Popielów Prószków Tarnów Opolski Tułowice Turawa Powiat prudnicki Biała Głogówek Prudnik

54 52 TABL. 10. WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (dok.) wynagrodzenia materiały i usługi opłaty i składki w tysiącach złotych dotacje na wydatki bieżące wydatki inwestycyjne Powiat prudnicki (dok.) Lubrza Powiat strzelecki Kolonowskie Leśnica Strzelce Opolskie Ujazd Zawadzkie Izbicko Jemielnica Miasto na prawach powiatu Opole

55 53 TABL. 11. WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW rolnictwo transport komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna administracja państwowa i samorządowa w tysiącach złotych WOJEWÓDZTWO POWIATY Powiat brzeski Gminy miejskie: Brzeg Grodków Lewin Brzeski Brzeg Lubsza Olszanka Powiat elubczycki Baborów

56 TABL 11 WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) rolnictwo transport komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna administracja państwowa i samorządowa w tysiącach złotych Powiat głubczycki (dok.) Gminy miejsko-wiejskie (dok.) Głubczyce Kietrz Branice Powiat kędzierzyńsko kozielski Gminy miejskie: Kędzierzyn-Koźle Bierawa Cisek Pawłowiczki Polska Cerekiew Reńska Wieś

57 55 TABL. 11. WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) rolnictwo transport komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna administracja państwowa i samorządowa w tysiącach złotych Powiat kluczborski Byczyna Kluczbork Wołczyn Lasowice Wielkie Powiat krapkowicki Gogolin Krapkowice Zdzieszowice Strzeleczki Walce

58 56 TABL. 11. WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) rolnictwo transport komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna administracja państwowa i samorządowa w tysiącach złotych Powiat namysłowski Namysłów Domaszowice Pokój Świerczów Wilków Powiat nyski Głuchołazy Korfantów Nysa _

59 57 TABL. 11. WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) rolnictwo transport komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna administracja państwowa i samorządowa w tysiącach złotych Powiat nyski (dok.) Otmuchów Paczków _ Kamiennik Łambinowice _ Pakosławice Skoroszyce Powiat oleski Dobrodzień Gorzów Śląski Olesno

60 58 TABL. 11. WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) rolnictwo transport komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna administracja państwowa i samorządowa w tysiącach złotych Powiat oleski (dok.) Gminy miejsko-wiejskie (dok.) Praszka Radiów Rudniki Zębowice Powiat opolski Niemodlin Ozimek Chrząstowice Dąbrowa Dobrzeń Wielki Komprachcice

61 59 TABL. 11. WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) rolnictwo transport komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna administracja państwowa i samorządowa w tysiącach złotych Powiat opolski (dok.) Gminy wiejskie (dok.) Łubniany Murów Popielów Prószków Tarnów Opolski _ Tułowice _ Turawa Powiat prudnicki Biała Głogówek Prudnik

62 TABL. 11. WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (dok.) rolnictwo transport komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna administracja państwowa i samorządowa w tysiącach złotych Powiat prudnicki (dok.) Lubrza Powiat strzelecki Kolonowskie Leśnica Strzelce Opolskie Ujazd Zawadzkie Izbicko Jemielnica Miasto na prawach _ powiatu - Opole

63 61 TABL. 12. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW w tys. zł wynagrodzenia materiały i usługi opłaty i składki dotacje na wydatki bieżące wydatki inwestycyjne w odsetkach WOJEWÓDZTWO ,6 21,0 9,3 16,1 25, ,8 18,5 13,7 12,3 20, ,4 18,7 10,5 11,3 19, ,4 18,9 11,1 11,9 22,9 POWIATY ,2 21,0 9,0 15,5 26, ,3 18,3 13,4 11,5 22, ,6 18,5 10,6 11,0 18, ,1 19,3 11,5 11,2 21,2 Powiat brzeski ,0 17,5 8,4 19,5 26, ,1 15,3 13,1 15,0 21, ,7 14,0 7,9 12,9 21, ,7 16,8 10,0 14,1 23,7 Gminy miejskie: Brzeg ,8 15,8 3,6 28,8 30, ,4 12,7 11,8 19,2 23, ,7 10,9 8,9 21,1 29, ,0 14,8 9,2 21,2 24,0 Grodków ,9 23,9 14,1 13,8 7, ,4 21,4 13,6 12,1 14, ,5 18,1 9,5 8,7 24, ,6 17,1 10,9 8,8 25,9 Lewin Brzeski ,1 17,4 14,5 17,5 9, ,6 14,7 13,2 16,7 17, ,2 11,9 6,3 13,8 11, ,0 13,3 8,9 14,9 26,5 Brzeg ,0 11,2 4,9 4,7 68, ,5 13,1 10,7 4,5 50, ,9 16,8 7,1 5,9 40, ,4 16,1 7,1 4,3 37,7 Lubsza ,1 19,2 8,2 20,0 22, ,8 17,0 17,7 10,4 12, ,7 16,9 4,6 4,1 9, ,0 30,4 11,0 9,3 8,8 Olszanka ,3 11,9 7,8 27,0 28, ,4 10,3 16,5 16,4 17, ,3 12,1 15,1 15,9 14, ,0 16,1 18,1 7,4 9,2 Powiat glubczycki ,2 22,9 12,5 15,8 13, ,4 21,3 14,6 8,5 14, ,6 22,6 13,3 7,0 11, ,2 19,7 12,9 5,9 19,6 Baborów ,5 15,0 11,2 13,8 28, ,7 20,5 11,4 15,0 20, ,2 19,4 11,9 15,9 14, ,9 19,3 11,1 13,5 21,4

64 62 TABL. 12. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) w tys. zł wynagrodzenia materiały i usługi opłaty i składki dotacje na wydatki bieżące wydatki inwestycyjne w odsetkach Powiat głubczycki (dok.) Gminy miejsko-wiejskie (dok.) Głubczyce ,0 26,8 11,7 17,4 12, ,6 24,9 14,8 5,8 14, ,8 28,2 13,3 2,0 10, ,5 22,0 11,9 2,1 25,0 Kietrz ,3 20,6 17,9 11,8 5, ,4 18,1 16,6 11,2 10, ,4 15,4 14,9 11,7 13, ,4 15,2 16,2 9,8 10,8 Branice ,6 23,2 6,0 20,7 10, ,3 17,1 14,3 5,1 14, ,9 21,4 12,3 5,5 5, ,7 19,6 13,1 4,6 14,2 Powiat kędzierzyńsko ,8 21,5 4,5 26,2 32,6 -kozielski ,8 18,9 10,4 18,6 24, ,6 18,3 6,8 17,5 21, ,4 18,8 7,8 19,2 29,8 Gminy miejskie: Kędzierzyn-Koźle ,9 19,6 3,0 34,5 30, ,7 17,8 8,8 27,0 20, ,5 17,6 5,8 25,9 20, ,3 15,4 6,3 26,4 30,8 Bierawa ,9 21,4 8,5 4,8 41, ,2 12,6 13,5 3,6 37, ,0 17,2 8,3 4,8 32, ,5 23,2 8,6 6,4 37,6 Cisek ,5 25,0 10,4 0,5 34, ,6 18,7 16,1 0,3 29, ,2 15,9 5,2 1,4 8, ,6 38,9 10,6 0,7 18,1 Pawłowiczki ,6 33,1 9,1 3,1 29, ,2 26,5 14,2 0,7 25, ,5 23,9 11,9 0,9 29, ,7 26,7 14,5 1,3 16,7 Polska Cerekiew ,2 21,6 8,4 1,7 42, ,2 26,4 12,3 1,3 28, ,9 23,7 11,3 1,5 29, ,4 23,6 12,2 2,2 26,3 Reńska Wieś ,9 33,0 7,2 2,0 38, ,9 22,0 12,7 2,3 34, ,2 22,4 9,4 0,8 22, ,8 23,0 11,7 0,2 32,1

65 63 TABL. 12. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) w tys. zł wynagrodzenia materiały i usługi opłaty i składki dotacje na wydatki bieżące wydatki inwestycyjne w odsetkach Powiat kluczborski ,9 29,4 10,6 5,0 17, ,0 23,1 16,9 4,4 11, ,2 22,8 14,9 5,3 10, ,2 18,5 13,9 5,5 17,2 Byczyna ,3 18,1 9,2 10,1 27, ,3 16,8 15,6 8,0 12, ,2 12,0 17,1 9,4 7, ,8 9,8 14,5 9,9 14,5 Kluczbork ,2 36,2 11,8 3,7 6, ,1 27,3 17,0 3,4 8, ,6 26,3 13,9 4,3 12, ,2 19,6 13,0 5,7 22,1 Wołczyn ,6 22,4 9,5 8,0 25, ,9 18,3 17,7 7,0 9, ,4 18,5 15,8 7,3 6, ,1 20,2 15,4 3,9 5,5 Lasowice Wielkie ,2 19,0 8,3-46, ,0 17,9 16,0-27, ,7 26,5 15,8 0,3 12, ,7 22,4 15,5 0,6 16,6 Powiat krapkowicki ,2 22,9 7,2 17,8 30, ,2 19,9 12,6 13,8 21, ,2 22,6 10,9 12,3 16, ,0 23,1 10,5 13,1 20,3 Gogolin ,8 18,9 4,4 16,5 45, ,9 19,2 11,1 14,7 21, ,1 23,9 11,1 10,7 16, ,5 22,4 10,2 8,7 26,5 Krapkowice ,4 20,3 3,9 19,5 38, ,5 15,9 10,3 15,3 31, ,1 19,9 9,0 15,5 19, ,0 22,6 9,1 16,6 22,7 Zdzieszowice ,5 34,8 5,3 29,2 11, ,9 24,8 14,6 16,6 9, ,7 25,0 12,6 15,5 8, ,1 25,8 11,5 18,1 9,8 Strzeleczki ,8 21,0 16,1 7,9 21, ,3 18,9 15,1 7,9 25, ,5 22,8 10,7 5,5 24, ,0 22,4 11,1 8,8 20,6 Walce ,2 20,2 20,3 2,3 13, ,7 29,4 20,9 2,6 4, ,4 25,6 15,5 2,5 4, ,7 20,7 14,5 2,6 18,6

66 64 TABL. 12. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) w tys. zł wynagrodzenia materiały i usługi opłaty i składki w odsetkach dotacje na wydatki bieżące wydatki inwestycyjne Powiat namysłowski ,1 20,8 11,5 13,6 17, ,7 23,9 14,3 13,6 11, ,7 19,3 12,5 11,9 14, ,9 19,0 12,8 12,0 14,9 Namysłów ,5 22,1 4,8 23,7 20, ,8 27,8 12,2 18,8 9, ,3 20,7 10,9 15,7 14, ,1 20,3 10,4 14,6 19,7 Domaszowice ,7 28,3 18,5-7, ,6 28,5 19,4 0,4 1, ,3 18,7 15,7-14, ,7 17,4 18,3-3,7 Pokój ,2 15,4 16,0 8,8 21, ,5 13,8 15,6 13,5 21, ,6 19,5 13,8 14,5 11, ,3 15,2 13,8 15,8 12,8 Świerczów ,9 16,4 19,5 3,0 15, ,9 16,0 17,0 4,0 19, ,8 15,2 14,0 4,6 17, ,3 20,1 17,6 5,9 3,7 Wilków ,9 19,4 18,7 2,5 12, ,4 16,9 18,1 3,0 15, ,8 15,7 15,9 3,5 16, ,0 15,9 18,5 4,1 3,9 Powiat nyski ,6 17,2 9,8 15,9 26, ,8 14,8 12,7 12,2 26, ,6 17,5 10,6 11,6 19, ,0 18,7 11,6 11,4 19,3 Głuchołazy ,0 16,6 14,8 20,5 12, ,2 16,8 15,2 19,6 9, ,2 19,5 11,2 15,7 9, ,4 18,1 10,8 14,9 20,2 Korfantów ,3 13,0 13,7 12,3 26, ,8 15,0 15,3 12,8 19, ,2 14,3 12,6 14,3 19, ,1 15,4 14,1 11,4 16,7 Nysa ,3 15,2 3,7 16,8 43, ,2 11,4 9,8 10,7 40, ,2 16,2 8,2 10,9 29, ,3 21,5 9,4 11,1 23,6

67 65 TABL. 12. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) w tys. zł wynagrodzenia materiały i usługi opłaty i składki dotacje na wydatki bieżące wydatki inwestycyjne w odsetkach Powiat nyski (dok.) Otmuchów ,7 23,5 13,5 10,3 19, ,5 22,3 13,1 11,0 18, ,8 22,2 12,2 12,0 7, ,5 17,8 13,4 10,9 14,8 Paczków ,3 22,9 10,4 10,2 13, ,4 18,3 14,4 7,5 20, ,7 20,4 13,1 5,3 12, ,6 17,3 13,9 8,0 16,9 Kamiennik ,9 12,5 7,3 25,5 26, ,7 12,7 15,8 14,5 17, ,4 12,2 14,1 14,1 14, ,3 16,1 14,8 13,3 8,3 Łambinowice ,0 13,8 14,6 11,0 24, ,7 13,7 15,3 14,6 18, ,0 15,7 11,3 10,4 21, ,3 14,8 13,6 12,1 12,6 Pakosławice ,3 24,3 8,3 21,8 12, ,7 18,0 20,8 3,8 7, ,7 16,5 17,9 4,5 7, ,0 20,2 17,4 3,5 7,2 Skoroszyce ,6 17,3 9,9 28,6 13, ,5 15,6 16,1 15,7 11, ,6 15,3 13,9 14,3 7, ,8 13,1 12,1 11,4 20,9 Powiat oleski ,5 18,9 6,2 17,6 31, ,8 17,1 13,2 8,8 28, ,5 16,4 12,0 9,2 26, ,9 17,2 13,7 9,1 18,9 Dobrodzień ,6 21,3 5,2 23,0 31, ,2 12,1 8,5 10,3 49, ,4 23,4 10,6 17,2 17, ,5 19,0 11,2 14,9 21,9 Gorzów Śląski ,4 14,3 4,7 25,9 34, ,4 16,7 13,8 6,1 31, ,6 17,8 13,2 7,4 25, ,4 17,8 15,6 4,8 17,7 Olesno ,0 23,2 5,4 26,6 20, ,6 18,3 12,9 15,3 21, ,5 16,3 11,3 14,9 22, ,3 18,0 12,0 15,1 17,2

68 66 TABL. 12. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) w tys. zł wynagrodzenia materiały i usługi opłaty i składki dotacje na wydatki bieżące wydatki inwestycyjne w odsetkach Powiat oleski (dok.) Gminy miejsko-wiejskie (dok.) Praszka ,0 19,9 6,4 14,9 26, ,2 18,4 16,1 10,0 11, ,3 14,3 14,9 3,6 21, ,4 15,3 16,0 6,5 12,4 Radłów ,4 12,9 9,2 1,3 49, ,9 20,5 16,1 1,2 24, ,4 17,4 12,3 13,2 23, ,5 19,9 15,2 6,9 16,9 Rudniki ,0 16,8 4,9 13,1 44, ,3 22,5 13,9 2,9 27, ,3 9,7 9,2 2,9 51, ,2 13,5 13,2 3,1 33,5 Zębowice ,6 14,0 10,4 0,7 37, ,2 11,1 14,2 0,6 35, ,0 21,6 14,2 0,8 19, ,9 18,9 16,0 0,9 13,1 Powiat opolski ,6 20,3 10,9 10,3 28, ,1 16,6 14,5 8,9 24, ,7 16,2 10,8 8,1 18, ,9 17,3 12,3 7,6 24,1 Niemodlin ,7 25,2 5,6 17,3 23, ,3 21,9 14,1 15,3 8, ,4 17,4 11,0 15,7 13, ,4 15,3 11,3 15,0 10,4 Ozimek ,9 23,3 4,1 24,2 29, ,8 12,8 15,2 18, ,1 24,0 10,9 13,5 11, ,9 16,2 12,3 14,0 20,1 Chrząstowice ,8 18,2 27,1 1,1 3, ,4 19,1 26,0 0,8 8, ,5 26,5 16,8 1,0 3, ,3 20,1 15,5 1,0 14,7 Dąbrowa ,0 13,7 8,1 26,1 26, ,5 11,0 13,8 12,5 31, ,2 11,1 8,5 11,5 13, ,4 19,8 15,5 0,6 15,0 Dobrzeń Wielki ,3 25,9 8,0 8,1 38, ,1 13,6 8,6 9,1 44, ,7 18,2 6,0 7,7 18, ,0 23,3 9,0 11,6 24,6 Komprachcice ,4 12,7 15,4 15,6 20, ,7 11,6 14,3 12,7 28, ,0 10,6 12,1 11,9 31, ,7 12,3 10,8 9,9 37,1

69 67 TABL. 12. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (cd.) Powiat opolski (dok.) w tys. zł wynagrodzenia materiały i usługi opłaty i składki w odsetkach dotacje na wydatki bieżące wydatki inwestycyjne Gminy wiejskie (dok.) Łubniany ,0 25,5 9,6 2,5 39, ,2 20,3 15,6 2,5 26, ,8 16,7 12,7 3,1 30, ,6 17,6 13,7 3,2 29,4 Murów ,9 20,3 19,8 1,1 12, ,4 20,1 17,5 1,0 21, ,7 23,4 16,3 1,0 13, ,7 23,9 16,5 1,3 10,2 Popielów ,6 22,2 10,5 0,4 35, ,8 14,9 16,3 0,0 29, ,3 9,0 7,7 0,4 23, ,6 12,9 9,4 0,1 49,0 Prószków ,5 11,1 7,9 3,8 44, ,7 12,3 14,2 3,7 29, ,9 12,2 10,4 4,9 23, ,1 23,4 10,9 3,6 25,2 Tarnów Opolski ,8 21,1 17,7 3,0 15, ,4 17,4 18,8 6,1 14, ,3 15,7 14,8 5,9 13, ,8 17,9 15,5 7,0 16,2 Tułowice ,5 9,7 5,9 18,1 40, ,5 17,2 14,5 18,9 11, ,9 10,9 12,4 16,9 20, ,3 10,6 15,7 19,9 4,2 Turawa ,2 16,3 18,2 2,0 22, ,5 13,3 17,9 2,1 25, ,3 13,5 16,2 3,4 26, ,0 11,0 13,3 1,7 37,9 Powiat prudnicki ,5 15,8 8,4 18,1 32, ,0 16,1 13,7 15,1 19, ,3 18,8 12,5 13,9 10, ,4 18,7 11,8 14,0 17,5 Biała ,5 22,1 16,8 8,4 12, ,4 22,4 16,6 9,5 11, ,7 25,4 14,5 10,1 7, ,0 23,2 14,3 9,0 10,2 Głogówek ,9 13,4 9,3 23,4 28, ,9 15,6 16,1 18,3 12, ,0 18,5 11,7 12,7 12, ,0 21,4 10,5 12,0 21,9 Prudnik ,6 13,7 3,9 18,8 44, ,7 14,5 11,6 15,9 24, ,0 16,3 12,0 16,1 11, ,4 15,7 10,9 16,7 19,2

70 68 TABL. 12. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW (dok.) w tys. zł wynagrodzenia materiały i usługi opłaty i składki dotacje na wydatki bieżące wydatki inwestycyjne w odsetkach Powiat prudnicki (dok.) Lubrza ,1 16,7 7,4 32,7 18, ,2 11,0 11,8 14,9 34, ,6 15,0 12,0 16,4 12, ,0 15,5 13,2 18,3 14,4 Powiat strzelecki ,4 28,2 10,5 5,3 26, ,0 22,1 14,1 4,5 24, ,9 22,8 13,0 4,8 19, ,6 27,3 13,5 4,5 14,2 Kolonowskie ,1 23,2 18,0 2,1 15, ,4 22,1 17,3 4,3 17, ,8 24,0 13,6 2,9 18, ,6 25,0 14,2 3,1 18,5 Leśnica ,0 23,1 14,9 6,3 20, ,3 21,4 16,7 10,4 11, ,5 25,5 13,5 8,5 13, ,7 36,2 13,6 6,3 4,5 Strzelce Opolskie ,9 31,1 8,0 2,9 32, ,6 23,4 13,9 1,4 26, ,9 25,4 13,0 2,5 17, ,9 31,0 12,8 0,2 16,9 Ujazd ,7 18,9 7,5 9,0 39, ,8 14,0 15,1 6,7 26, ,7 17,6 15,0 7,0 16, ,2 22,7 15,9 7,5 5,9 Zawadzkie ,1 31,0 10,3 9,6 20, ,0 22,9 9,8 9,1 31, ,9 17,2 10,3 10,7 29, ,7 19,9 12,5 17,5 9,6 Izbicko ,1 37,8 14,1 5,6 7, ,3 29,6 18,8 5,6 4, ,2 23,4 17,7 4,3 7, ,0 24,8 17,3 7,2 4,0 Jemielnica ,2 19,0 9,6 2,5 37, ,6 16,6 15,9-28, ,5 21,9 12,8-28, ,4 18,0 13,1-29,5 Miasto na prawach powiatu ,7 20,9 10,6 19,5 22,0 - Opole ,5 19,6 15,1 16,7 13, ,0 19,7 9,8 12,8 24, ,7 17,1 9,6 14,7 30,4

71 69 TABL. 13. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne w odsetkach w tys.zł rolnictwo transport komunalna oświata i wychowanie opieka społeczna administracja państwowa i samorządowa WOJEWÓDZTWO ,9 2,1 25,9 6,9 26,8 11,3 12, ,9 1,5 19,7 5,3 39,6 9,3 10, ,9 1,7 17,6 6,7 35,4 15,5 9, ,2 2,0 20,4 7,0 37,1 10,1 9,9 POWIATY ,8 2,5 23,9 7,4 24,8 12,1 13, ,6 1,8 18,8 5,6 39,9 10,0 11, ,7 2,1 15,9 6,2 36,7 16,7 10, ,8 2,5 18,0 6,8 39,0 11,2 10,8 Powiat brzeski ,4 1,1 19,3 7,5 27,7 14,0 12, ,0 1,0 13,5 5,3 43,0 11,7 10, ,2 0,9 14,5 8,1 31,1 24,7 7, ,8 1,0 16,1 9,7 36,6 13,6 9,4 Gminy miejskie: Brzeg ,9 9,5 12,9 16,.5 11, ,1 3,6 38,8 12,0 9, ,1-30,4 6,5 32,4 12,0 7, ,7 9,6 34,6 12,4 8,2 Grodków ,4 0,9 9,5 4,2 48,1 16,0 11, ,2 1,0 7,5 8,6 47,7 15,0 10, ,2 0,8 5,9 10,4 37,0 16,6 8, ,4 1,0 17,2 7,4 37,6 14,6 9,2 Lewin Brzeski ,6 0,7 8,0 4,0 52,2 13,1 11, ,9 1,8 12,9 3,9 48,0 11,8 9, ,7 0,2 11,6 4,7 27,7 36,9 5, ,6 0,3 17,2 15,4 34,2 17,7 7,9 Brzeg ,6 3,9 48,5 15,3 8,8 4,2 9, ,2 3,2 22,8 11,9 25,3 6,0 13, ,7 1,1 11,0 23,0 25,7 7,2 14, ,8 0,2 10,3 6,4 30,4 7,5 13,8 Lubsza ,7 2,8 3,9 3,3 18,7 16,4 23, ,1 2,5 2,3 2,4 52,3 10,3 14, ,3 3,2 2,1 8,4 22,9 52,8 4, ,5 5,5 2,5 12,6 41,6 16,4 10,1 Olszanka ,4 2,2 27,1 2,5 21,4 11,9 22, ,2 1,0 16,5 1,9 52,0 7,9 14, ,5 0,7 8,9 1,9 53,2 8,4 14, ,1 2,4 8,6 2,1 54,1 8,6 15,1 Powiat głubczycki ,0 1,3 17,8 4,1 36,9 13,1 11, ,0 0,7 12,2 5,7 41,1 14,4 11, ,9 1,1 15,3 4,3 39,3 16,1 11, ,6 1,7 20,8 3,0 36,9 14,0 11,2 Baborów ,7 0,0 28,5 6,3 30,7 11,5 12, ,3-13,7 4,0 39,6 12,0 14, ,6-14,9 1,6 42,1 13,2 15, ,2 1,1 22,0 1,4 34,8 12,6 15,6

72 70 TABL. 13. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne w odsetkach w tys.zł rolnictwo transport komunalna oświata i wychowanie opieka społeczna administracja państwowa i samorządowa Powiat głubczycki (dok.) Gminy miejsko-wiejskie (dok.) Głubczyce ,7 0,1 20,4 3,8 38,1 10,8 11, ,6 0,2 16,1 8,2 38,9 13,0 12, ,6 0,2 19,7 6,5 37,2 16,3 12, ,8 0,1 32,7 4,1 32,6 13,0 10,5 Kietrz ,3 3,4 8,5 4,2 47,4 11,1 9, ,1 2,4 9,1 4,5 42,3 12,9 11, ,2 2,2 15,4 3,4 41,0 11,3 11, ,2 4,8 7,3 2,4 44,9 13,0 12,0 Branice ,2 4,4 8,8 1,9 18,3 31,0 13, ,3 0,5 4,6 2,2 47,3 23,0 8, ,3 2,7 4,3 2,0 40,2 25,4 7, ,7 2,6 3,4 2,2 40,4 19,9 8,0 Powiat kędzierzyńsko ,7 2,2 37,5 11,7 14,0 8,4 11,6 -kozielski ,2 1,8 26,9 7,0 33,7 7,7 9, ,6 1,4 24,9 8,9 27,5 20,1 7, ,9 2,4 29,8 11,3 30,7 7,9 8,1 Gminy miejskie: Kędzierzyn-Koźle ,8 13,8 12,6 8,4 8, ,8 9,0 30,1 8,7 7, ,6 11,1 25,3 19,4 5, ,2-36,9 13,0 26,1 8,6 6,4 Bierawa ,8 23,0 U J 7,3 20,1 7,3 20, ,4 15,1 5,7 2,6 44,2 5,0 17, ,7 8,1 3,4 9,8 30,7 12,3 20, ,3 12,4 4,7 12,1 41,7 4,5 11,4 Cisek ,5 5,7 4,4 4,5 13,4 9,3 20, ,1 2,2 2,6 3,6 40,6 5,8 13, ,4 1,8 1,1 1,9 20,9 48,5 5, ,0 18,4 1,8 7,1 37,4 7,6 10,8 Pawłowiczki ,4 6,7 25,5 6,6 23,0 8,7 18, ,5 4,7 26,2 2,7 39,7 6,2 12, ,0 6,9 28,8 2,9 38,3 6,3 10, ,1 4,6 21,0 3,1 45,0 7,8 13,6 Polska Cerekiew ,6 0,5 5,9 3,8 13,2 10,2 19, ,2 0,4 11,4 5,7 32,5 8,4 14, ,6 0,2 12,7 8,6 47,1 8,5 16, ,3 0,2 30,3 3,7 34,8 9,2 15,4 Reńska Wieś ,7 1,0 18,4 4,2 16,6 6,5 19, ,4 0,5 16,5 2,2 44,9 4,9 11, ,2 0,5 25,5 2,2 32,7 16,3 8, ,6 0,2 19,4 7,1 45,4 5,3 10,2

73 71 TABL. 13. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) w tys.zł rolnictwo transport komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna administracja państwowa i samorządowa w odsetkach Powiat kluczborski ,0 2,8 15,3 16,1 17,3 15,7 11, ,0 2,0 8,0 12,0 41,9 12,0 10, ,3 1,5 12,7 7,5 43,9 13,0 10, ,5 1,6 18,8 4,2 42,7 12,7 10,3 Byczyna ,5 2,6 21,3 3,8 12,8 19,4 18, ,2 5,2 12,8 1,4 40,9 13,8 16, ,6 1,8 8,9 1,4 47,2 16,5 14, ,8 3,6 13,3 1,5 40,8 15,2 13,2 Kluczbork ,9 3,1 12,0 25,9 18,2 14,7 8, ,6 1,6 5,6 19,5 41,6 11,3 7, ,3 1,3 13,4 12,0 42,0 11,9 8, ,7 1,2 22,9 5,0 42,2 11,5 8,6 Wołczyn ,9 2,7 25,8 2,0 18,5 18,7 12, ,7 1,0 12,8 1,6 41,9 14,6 10, ,6 1,1 16,4 1,3 41,4 16,0 11, ,3 1,2 17,2 4,7 39,7 16,2 10,9 Lasowice Wielkie ,3 1,4 6,1 3,6 15,7 11,1 14, ,4 1,8 4,3 5,1 44,7 8,3 13, ,1 2,0 5,9 2,5 57,3 8,3 13, ,9 1,6 5,0 2,1 56,3 8,4 14,4 Powiat krapkowicki ,5 6,1 29,5 2,9 20,1 9,8 15, ,8 2,2 22,7 2,6 39,4 8,5 13, ,4 2,7 16,6 3,7 38,5 12,6 12, ,5 3,4 18,1 5,2 39,2 8,6 13,3 Gogolin ,3 9,0 41,7 0,8 9,7 7,6 14, ,1 1,9 27,9 0,7 35,2 7,0 13, ,2 2,1 23,1 1,1 34,3 10,2 15, ,1 2,0 31,4 1,5 32,4 6,3 13,4 Krapkowice ,7 4,0 37,2 4,6 12,0 13,3 14, ,0 1,6 32,6 3,1 32,2 11,0 10, ,8 2,8 21,8 6,3 32,1 16,7 10, ,5 3,9 19,8 9,2 32,6 12,1 13,6 Zdzieszowice ,7 9,2 17,2 3,2 24,3 10,0 21, ,3 3,6 11,4 3,7 51,6 6,8 15, ,7 4,4 8,6 1,9 49,7 9,0 16, ,7 4,9 6,9 2,8 52,1 7,3 14,6 Strzeleczki ,0 1,9 7,1 2,8 39,3 7,7 14, ,4 0,5 5,2 2,7 40,5 7,6 19, ,6 0,7 5,6 3,8 38,8 10,5 10, ,7 1,1 9,4 6,0 40,9 6,4 11,8 Walce ,1 2,9 22,6 2,2 47,6 7,0 11, ,3 5,2 12,2 3,6 54,0 7,4 11, ,5 2,7 10,5 3,2 50,6 13,6 10, ,9 4,4 11,7 3,9 52,4 7,5 9,9

74 72 TABL. 13. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne w odsetkach w tys.zł rolnictwo transport komunalna oświata i wychowanie opieka społeczna administracja państwowa i samorządowa Powiał namysłowski ,9 2,4 16,3 6,9 35,1 13,7 15, ,7 1,7 13,1 8,0 43,5 10,9 13, ,0 2,0 9,4 9,3 44,9 10,6 12, ,9 0,8 15,2 6,9 45,3 11,0 12,5 Namysłów ,6 2,8 29,0 2,0 22,0 17,7 15, ,9 1,4 14,6 10,4 40,5 11,4 11, ,6 0,4 11,1 11,7 41,3 10,7 11, ,5 0,4 19,5 8,5 42,5 10,5 10,4 Domaszowice ,9 4,2 2,4 4,7 48,1 9,7 17, ,3 3,0 2,0 6,9 51,2 11,1 19, ,7 6,4 1,5 12,3 48,1 10,5 17, ,7 0,7 2,7 4,6 53,7 11,8 18,9 Pokój ,1 0,6 3,0 26,8 44,8 8,0 13, ,1 1,5 27,9 1,7 44,6 8,1 13, ,1 2,9 17,5 2,7 49,3 10,1 13, ,3 1,6 17,5 3,0 44,2 8,6 13,5 Świerczów ,4 0,5 7,0 1,9 49,4 10,0 17, ,8 0,9 3,5 1,2 47,0 10,0 15, ,2 9,5 4,1 2,1 43,3 9,3 14, ,6 2,8 4,3 2,0 51,2 12,8 18,4 Wilków ,2 3,0 4,9 7,5 49,5 11,5 15, ,1 3,2 4,3 8,6 49,7 12,1 13, ,8 0,2 2,7 7,3 59,1 12,0 12, ,5 0,6 1,8 7,9 53,5 14,9 15,0 Powiat nyski ,2 0,5 24,6 4,0 28,0 13,4 12, ,3 0,4 25,2 2,8 38,3 10,3 10, ,8 1,0 19,8 2,6 36,7 16,2 10, ,8 1,2 16,2 5,3 39,2 13,0 11,4 Głuchołazy ,3 0,3 9,2 7,9 48,4 10,7 8, ,2 1,2 7,7 6,9 48,6 11,0 10, ,5 3,2 11,8 5,5 39,6 18,0 10, ,8 3,2 13,8 13,2 39,2 11,5 10,4 Korfantów ,8 0,4 13,8 1,7 41,8 9,0 11, ,8 0,5 8,8 2,5 44,5 8,9 13, ,9 1,7 7,7 1,7 44,4 9,0 13, ,9 0,9 9,2 1,9 48,5 9,2 13,9 Nysa ,0 _ 44,7 1,1 9,1 16,4 11, ,3-42,4 1,0 29,5 10,5 7, ,7-31,8 1,1 30,8 17,8 6, ,5-22,3 4,0 35,3 15,8 1 9,4

75 73 TABL. 13. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) w tys.zł rolnictwo transport komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna administracja państwowa i samorządowa w odsetkach Powiat nyski (dok.) Otmuchów ,5 2,0 20,7 2,3 38,0 8,3 14, ,0 0,4 21,4 1,4 40,9 8,3 12, ,1 1,2 11,4 2,7 39,8 10,9 16, ,4 0,4 16,2 3,4 41,8 9,0 14,0 Paczków ,4 _ 15,8 9,4 19,9 22,8 17, ,7-18,7 4,6 40,2 11,9 11, ,7-13,7 1,5 39,5 18,3 12, ,6-22,6 1,3 38,4 14,0 12,0 Kamiennik ,8 1,4 8,0 1,5 19,2 16,9 23, ,6 0,4 3,6 1,6 50,7 10,9 15, ,0 0,9 5,0 1,3 47,8 12,7 14, ,4 4,4 4,3 1,8 47,0 15,0 15,9 Łambinowice ,1 _ 13,1 2,0 41,9 9,7 12, ,2-7,9 3,1 43,2 9,6 13, ,9 1,4 14,8 5,1 35,7 16,1 11, ,1 2,6 3,7 4,9 41,9 12,4 12,7 Pakosławice ,8 5,0 13,4 5,3 15,3 17,2 33, ,3 3,1 6,6 3,8 52,2 10,9 18, ,4 2,5 6,8 2,2 49,4 12,0 18, ,7 4,9 3,9 9,2 48,4 12,4 15,4 Skoroszyce ,4 0,5 2,9 21,1 22,3 17,4 25, ,1 0,3 1,2 8,0 51,9 10,9 14, ,5 0,6 1,2 9,4 50,2 16,7 13, ,6 2,4 1,0 3,9 41,4 10,4 12,8 Powiat oleski ,9 4,5 21,7 9,9 13,6 16,5 14, ,6 4,2 19,5 8,4 37,7 9,3 9, ,4 6,1 13,8 9,7 39,5 9,2 9, ,9 4,6 12,7 8,2 42,2 10,9 10,7 Dobrodzień ,6 4,4 25,7 1,8 13,5 10,2 16, ,3 2,2 52,3 2,2 24,9 4,4 7, ,5 2,6 19,1 3,2 40,8 6,9 11, ,8 5,0 20,9 1,4 39,2 7,1 11,2 Gorzów Śląski ,3 3,8 23,1 2,8 15,0 14,2 15, ,9 3,6 19,0 1,3 40,3 7,7 8, ,7 4,3 20,9 1,9 40,3 7,7 10, ,0 2,9 17,7 1,8 46,4 9,9 11,3 Olesno ,1 5,4 24,6 12,1 17,5 15,6 12, ,1 4,5 11,3 17,6 40,1 8,8 9, ,5 3,6 19,1 11,2 40,5 8,4 8, ,1 3,9 15,3 11,8 41,7 9,6 8,7

76 74 TABL. 13. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne w odsetkach w tys.zł rolnictwo transport komunalna oświata i wychowanie opieka społeczna administracja państwowa i samorządowa Powiat oleski (dok.) Gminy miejsko-wiejskie (dok.) Praszka ,8 2,6 33,7 3,3 10,2 25,9 13, ,1 0,9 16,3 2,8 45,8 17,0 10, ,1 4,2 12,7 2,3 43,4 16,3 9, ,5 1,0 10,9 2,0 46,4 18,7 11,1 Radłów ,4 0,4 14,3 1,8 9,4 10,3 21, ,3 3,6 13,5 1,1 38,9 7,0 14, ,0 16,8 5,1 1,7 34,5 5,4 12, ,6 15,6 4,1 2,8 40,0 7,3 13,6 Rudniki ,6 9,3 7,4 38,3 14,4 12,0 12, ,4 11,5 5,9 20,0 43,1 7,3 8, ,9 9,7 7,0 31,7 36,0 5,1 6, ,8 5,9 6,8 26,3 40,0 7,1 8,0 Zębowice ,3 4,2 2,7 6,7 11,6 20,6 18, ,7 4,8 1,2 4,6 29,1 13,4 14, ,1 8,7 2,0 5,1 34,9 13,6 15, ,6 4,4 2,7 4,6 38,9 14,9 17,6 Powiat opolski ,0 4,3 16,1 6,9 34,2 10,2 14, ,7 3,2 13,7 3,5 46,2 8,3 12, ,4 3,6 9,6 4,5 39,2 20,2 10, ,9 4,6 13,5 5,2 43,2 9,9 11,6 Niemodlin ,3 7,1 16,5 3,9 13,9 19,2 18, ,2 2,4 12,0 5,6 40,2 14,2 12, ,7 0,9 8,8 5,1 42,3 17,3 11, ,9 1,5 8,4 4,4 40,1 17,4 11,9 Ozimek ,5 0,5 17,4 8,4 25,6 13,0 16, ,4 0,9 11,0 3,9 49,9 8,4 10, ,8 4,0 5,4 9,2 43,0 15,2 10, ,9 1,0 8,9 10,6 46,6 10,0 10,9 Chrząstowice ,1 1,0 3,8 2,6 64,8 8,8 15, ,1 1,3 4,9 2,8 64,2 8,1 16, ,2 1,6 3,7 4,0 56,8 15,4 15, ,2 1,5 6,9 5,3 50,0 7,0 13,9 Dąbrowa ,3 2,5 5,3 2,8 28,6 10,8 24, ,3 2,5 5,8 1,9 48,3 4,9 11, ,3 4,8 4,1 1,0 34,1 29,0 8, ,1 7,6 6,6 2,4 49,9 13,7 12,4 Dobrzeń Wielki ,1 21,6 1,8 47,8 4,3 6, ,6 8,1 26,4 3,0 40,9 5,4 7, ,1 5,2 14,5 6,1 28,7 29,9 6, ,9 8,9 22,6 4,9 34,9 11,6 8,8 Komprachcice ,7 3,8 12,3 3,4 50,0 6,7 12, ,1 4,1 12,7 2,0 48,3 6,5 11, ,0 4,9 8,7 1,1 52,3 5,7 12, ,7 15,4 24,3 1,7 45,8 4,9 10,4

77 75 TABL. 13. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (cd.) w tys.zł rolnictwo transport komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna administracja państwowa i samorządowa w odsetkach Powiat opolski (dok.) Gminy wiejskie (dok.) Łubniany ,9 3,2 4,7 37,0 22,2 7,0 17, ,4 1,9 2,6 4,4 49,5 4,9 13, ,0 1,9 2,4 3,9 41,7 6,1 12, ,8 2,5 2,4 4,6 47,2 5,2 12,3 Murów ,5 0,3 15,5 7,8 49,6 8,4 15, ,2 1,7 18,0 8,6 46,6 8,2 14, ,0 1,0 10,7 9,3 49,5 9,5 16, ,2 0,4 12,7 11,0 43,8 8,6 17,4 Popielów ,5 0,6 14,8 4,7 21,3 10,7 20, ,3 0,5 9,9 2,6 51,0 6,8 12, ,6 3,1 7,8 3,9 26,3 42,0 6, ,7 3,8 15,7 6,2 37,9 7,4 7,7 Prószków ,1 8,7 35,8 1,4 11,9 20,6 12, ,9 5,4 25,5 0,9 38,8 14,4 10, ,1 5,3 14,4 0,8 40,6 22,7 8, ,6 13,6 9,9 1,8 48,6 12,5 8,9 Tarnów Opolski ,8 _ 12,5 17,5 43,1 7,7 13, ,7 7,7 6,2 5,6 49,7 7,5 15, ,6 6,9 6,1 4,5 45,1 13,3 14, ,0 7,6 6,8 6,4 48,1 6,7 14,6 Tułowice ,7. 16,3 2,5 13,1 17,0 18, ,0. 18,9 0,5 41,6 13,1 19, ,4-24,5 0,3 38,7 13,4 15, ,8-7,7 0,9 45,0 16,4 20,3 Turawa ,1 1,0 11,1 4,5 42,6 5,0 17, ,3 0,8 9,2 3,0 44,8 5,1 16, ,8 2,1 15,0 2,4 45,9 4,8 15, ,6 1,8 31,2 3,1 36,2 4,2 13,0 Powiat prudnicki ,6 1,3 33,3 4,8 16,7 11,6 11, ,3 1,1 19,1 3,6 35,9 11,0 10, ,9 1,5 14,2 3,7 37,0 14,9 11, ,2 2,1 16,3 6,0 35,5 12,4 10,6 Biała ,1 2,2 14,8 5,4 34,8 9,3 8, ,6 2,3 12,3 5,2 35,6 9,0 10, ,0 3,2 10,1 5,0 35,1 8,5 10, ,1 2,5 9,6 4,9 33,8 8,5 9,9 Głogówek ,7 2,5 24,8 2,5 12,5 7,5 12, ,2 2,0 11,8 2,9 39,0 7,2 9, ,1 2,1 13,3 3,5 36,8 12,0 11, ,3 5,2 19,3 5,4 37,8 8,8 10,8 Prudnik ,5 _ 49,3 5,3 9,2 14,6 11, ,1-29,0 3,4 34,1 14,8 10, ,7-18,6 3,3 36,5 20,3 11, ,8-19,8 7,4 33,5 16,6 10,5

78 76 TABL. 13. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG DZIAŁÓW (dok.) w tys.zł rolnictwo transport komunalna mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne oświata i wychowanie opieka społeczna administracja państwowa i samorządowa w odsetkach Powiat prudnicki (dok.) Lubrza ,9 4,7 7,2 6,6 22,7 11,9 23, ,1 1,2 3,3 2,7 37,5 6,1 10, ,2 3,5 4,7 2,6 44,7 12,1 11, ,5 4,5 4,3 2,2 46,6 8,3 12,8 Powiat strzelecki ,3 2,8 25,2 8,9 24,9 10,7 15, ,4 2,2 21,5 7,3 39,8 9,0 12, ,4 2,7 14,2 7,9 42,5 10,8 11, ,3 3,7 13,4 6,5 43,8 11,5 12,5 Kolonowskie ,5 1,6 18,4 5,1 43,6 9,7 16, ,4 2,2 17,9 5,8 44,9 8,9 15, ,4 1,2 13,8 4,2 45,3 9,9 14, ,6 1,0 19,4 4,3 45,0 9,1 16,3 Leśnica ,9 3,4 24,0 4,4 39,9 7,4 14, ,2 4,2 12,4 7,7 46,9 8,6 15, ,1 6,7 12,6 6,6 48,5 8,6 12, ,1 10,8 15,3 1,9 46,0 8,6 12,6 Strzelce Opolskie ,5 2,3 31,7 13,4 13,4 12,6 16, ,1 1,2 20,8 10,8 37,3 10,2 11, ,9 1,2 9,7 13,1 39,5 13,2 10, ,1 3,2 16,1 9,3 38,0 13,4 10,8 Ujazd ,9 1,9 38,0 2,2 10,8 10,7 18, ,8 1,2 29,1 0,9 39,4 7,8 12, ,2 5,0 12,4 1,2 46,1 8,9 13, ,9 2,8 11,2 3,6 49,5 10,3 14,6 Zawadzkie ,6 0,6 19,1 8,5 32,5 8,6 11, ,0 0,5 34,5 5,8 30,2 8,3 11, ,2 0,4 33,1 4,9 32,8 10,3 11, ,8 0,4 10,8 7,5 44,0 13,2 12,9 Izbicko ,5 7,4 19,4 6,2 23,4 8,8 26, ,1 5,8 12,0 3,0 53,5 4,9 15, ,1 3,6 9,4 3,7 54,9 5,9 16, ,1 4,3 7,2 2,6 55,5 6,1 16,4 Jemielnica ,0 12,7 4,0 5,1 37,7 14,6 17, ,8 8,9 2,5 3,1 56,9 9,8 13, ,5 8,7 4,1 2,2 55,7 8,0 12, ,4 6,4 2,1 2,8 56,6 10,2 12,9 Miasto na prawach ,0 _ 36,2 4,1 37,2 7,0 6,4 powiatu - Opole ,2-24,7 3,4 38,1 5,5 6, ,3-25,4 9,0 29,1 9,6 5, ,6-30,7 7,7 29,0 5,4 5,8

79 77 TABL. 14. WYDATKI NA 1 MIESZKAŃCA GMINY ogółem w tym wydatki inwestycyjne ogółem w tym wydatki ogółem inwestycyjne w złotych w tym wydatki inwestycyjne ogółem w tym wydatki inwestycyjne WOJEWÓDZTWO ,99 119,28 742,62 154, ,06 205, ,85 270,52 POWIATY ,34 116,66 715,78 157,47 986,69 180, ,85 229,46 Powiat brzeski ,84 120,63 686,50 148, ,85 254, ,99 267,02 Gminy miejskie: Brzeg ,61 118,90 625,70 146,73 904,53 262, ,17 241,58 Grodków ,55 36,95 743,33 105, ,53 274, ,48 307,68 Lewin Brzeski ,93 46,36 674,43 121, ,17 179, ,97 332,94 Brzeg ,62 692,40 925,68 470, ,24 439, ,23 489,53 Lubsza ,80 60,37 620,70 77, ,99 232, ,45 109,57 Olszanka ,20 102,95 792,59 141,31 941,09 134, ,10 101,43 Powiat glubczycki ,64 77,94 777,52 112,27 949,98 104, ,34 227,94 Baborów ,45 210,23 922,43 191, ,11 146, ,77 279,46 Głubczyce ,18 74,60 719,81 102,84 881,71 92, ,22 289,00 K ietrz ,08 33,85 806,93 84, ,64 138, ,19 118,29 Branice ,97 39,05 781,91 112, ,81 56, ,95 163,24 Powiat kędzierzyńsko-kozielski 483,86 157,87 774,42 189, ,93 277, ,16 416,00 Gminy miejskie: Kędzierzyn-Koźle ,89 174,62 810,35 169, ,55 269, ,78 469,06 Bierawa ,03 159,23 800,24 300, ,61 462, ,69 609,10 Cisek ,26 93,03 560,09 162, ,46 163, ,66 210,58 Pawłowiczki ,81 100,97 738,15 190,95 975,48 291,80 964,29 161,21 Polska Cerekiew ,40 202,33 827,29 239,22 995,57 291, ,63 293,48 Reńska Wieś ,13 112,86 654,42 223, ,59 230,57 968,48 310,76 Powiat kluczborski ,54 70,30 726,25 79,54 889,22 95, ,18 184,13 Byczyna ,19 99,65 741,54 95,35 882,50 66, ,98 167,10 Kluczbork ,71 28,87 739,35 59,54 928,00 116, ,93 242,72 Wołczyn ,68 101,80 706,53 70,09 863,46 59, ,12 56,61 Lasowice Wielkie ,92 187,91 675,96 182,58 744,36 91,68 906,10 150,14 Powiat krapkowicki ,17 132,19 669,29 146,48 863,73 139, ,32 216,54 Gogolin ,42 301,66 901,85 192, ,53 180, ,00 384,85 Krapkowice ,49 140,81 676,91 214,29 870,62 170, ,49 232,62 Zdzieszowice ,23 39,98 582,28 54,72 735,84 65,13 945,55 92,67 Strzeleczki ,96 92,68 583,63 148,58 871,00 211,71 980,50 202,46 Walce ,75 56,74 517,43 20,74 722,29 33,26 913,77 170,24 Powiat namysłowski ,37 79,19 774,89 91,62 992,05 145, ,01 171,55 Namysłów ,20 74,84 770,00 72,72 983,17 143, ,79 237,04 Domaszowice ,71 46,08 751,69 13, ,42 140, ,53 38,08 Pokój ,39 118,54 751,39 161,41 901,26 102, ,53 142,36 Świerczów ,29 92,99 858,22 167, ,17 201, ,25 41,67 Wilków ,86 73,04 788,57 122, ,11 169, ,86 40,43 Powiat nyski ,80 117,55 750,22 198,68 962,65 186, ,42 202,90 Głuchołazy ,77 58,88 619,83 56,09 875,28 84, ,01 211,77

80 78 TABL. 14. WYDATKI NA 1 MIESZKAŃCA (dok.) GMINY ogółem w tym wydatki inwestycyjne ogółem w tym wydatki ogółem inwestycyjne w złotych w tym wydatki inwestycyjne ogółem w tym wydatki inwestycyjne Powiat nyski (dok.) (dok.) Korfantów ,79 137,99 656,91 125,66 880,59 168,61 954,44 159,31 Nysa ,07 164,39 805,39 328, ,98 296, ,53 235,99 Otmuchów ,93 137,40 912,52 169, ,39 79, ,72 194,75 Paczków ,43 42,93 723,48 147,64 886,49 111,03 999,37 168,87 Kamiennik ,70 99,57 751,64 130,39 924,46 133, ,90 87,81 Łambinowice ,04 140,07 756,86 141, ,33 232, ,60 141,16 Pakosławice ,61 39,17 665,30 47,91 841,28 59, ,66 75,45 Skoroszyce ,18 36,85 649,43 72,31 811,38 58, ,52 240,08 Powiat oleski ,66 104,14 703,11 197,06 884,41 235,43 914,45 173,25 Dobrodzień ,08 89,54 839,39 412,53 748,01 128,87 836,15 183,06 Gorzów Śląski ,88 102,60 701,99 218,73 845,30 213,81 856,98 151,94 Olesno ,16 61,68 637,17 136,49 807,10 184,40 892,40 153,10 Praszka ,99 95,10 627,23 73,26 840,03 178,69 903,29 112,14 Radłów ,81 193,85 720,06 173, ,16 250, ,67 177,56 Rudniki ,58 153,02 714,11 195, ,52 621, ,87 346,65 Zębowice ,57 173,21 863,18 310,03 945,04 179,44 975,30 127,89 Powiat opolski ,97 116,20 659,23 160,94 974,25 179, ,01 246,98 Niemodlin ,53 92,17 704,81 60,87 944,74 124, ,27 113,32 Ozimek ,29 101,01 632,90 118,41 823,49 97,50 846,26 170,10 Chrząstowice ,52 14,32 536,91 46,38 712,19 22,36 946,42 139,17 Dąbrowa ,24 62,46 647,15 200, ,52 158,04 941,64 141,47 Dobrzeń Wielki ,21 290,25 949,82 426, ,85 285, ,58 317,53 Komprachcice ,38 71,76 505,08 143,68 643,67 200,70 864,96 320,67 Łubniany ,18 120,09 575,57 154,94 792,70 241,84 878,98 258,83 Murów ,78 55,24 639,44 136,31 772,31 101,02 891,97 90,60 Popielów ,81 113,23 664,99 195, ,23 379, ,55 761,54 Prószków ,35 173,10 705,54 205,43 987,57 228, ,26 283,06 Tarnów Opolski ,00 68,70 566,74 82,14 808,52 107,41 909,76 147,81 Tułowice ,38 175,02 742,14 82,95 989,69 205,71 954,90 39,66 Turawa ,24 104,54 598,02 152,85 800,90 211, ,12 412,73 Powiat prudnicki ,99 156,82 733,08 145,95 852,62 91, ,07 183,04 Biała ,62 73,26 759,17 86,63 965,95 67, ,36 118,65 Głogówek ,08 130,72 723,57 91,00 887,52 110, ,79 224,15 Prudnik ,87 219,81 703,94 173,64 768,98 88, ,10 194,40 Lubrza ,45 60,22 883,08 302,66 980,44 117, ,97 145,98 Powiat strzelecki ,38 108,26 663,49 161,25 801,08 157,13 910,02 129,17 Kolonowskie ,51 62,08 549,12 96,74 801,59 147,66 950,45 175,56 Leśnica ,08 93,31 532,49 62,14 716,67 95,33 856,29 38,60 Strzelce Opolskie ,87 127,44 690,09 182,53 820,32 144,75 989,02 166,83 Ujazd ,89 149,30 721,46 193,21 806,71 133,29 872,92 51,48 Zawadzkie ,30 114,73 806,57 251,46 861,73 257,35 804,59 77,09 Izbicko ,91 20,73 621,11 25,46 737,91 51,51 816,45 32,65 Jemielnica ,13 97,51 524,24 148,56 744,66 210,90 870,16 256,46 Miasto na prawach powiatu - - Opole ,20 138,55 941,02 129, ,94 387, ,49 573,60

81 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW GMIN NA 1 MIESZKAŃCA WEDŁUG POWIATÓW namysłowski kluczborski oleski brzeski strzelecki krapkowicki prudnicki kędzierzyńsko -kozielski glubczycki w zł 600 -n o-u 1995 w zł dochody wydatki

82 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW GMIM W LATACH O tys.zł dochody ] wydatki DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW W LATACH DOCHODY w % Podatki i opłaty lokalne Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dotacje celowe z budżetu państwa Subwencje ogólne z budżetu państwa Pozostałe dochody WYDATKI w % Wynagrodzenia Materiały i usługi Opłaty i składki Dotacje na wydatki bieżące Wydatki na inwestycje Pozostałe wydatki

83 * INFORMATORIUM STATYSTYCZNE * Informatorium Urzędu udostępnia informacje statystyczne: O telefonicznie (tel do 13 w. 21), O bezpośrednio w Informatorium (II piętro pok. 13), oraz realizuje zamówienia pisemne - odpłatnie. * REJESTR KRUPGN (REGON) * Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej obowiązek wpisu do rejestru mają: osoby prawne (np. spółki z o.o., spółki akcyjne. przedsiębiorstwa państwowe, fundacje, stowarzyszenia), jednostki organizacyjne nie majace osobowości prawnej / parter pok 3 \ (np. spółki cywilne), ( « j \ i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. V wew. 13 J? C> nadanie numeru identyfikacyjnego REGON (zmiana lub likwidacja), O konsultacje i wyjaśnienia. * INTERPRETACJE KLASYFIKACJI (m.in. SWW - PKWiU) * O opinie interpretacyjne standardowych klasyfikacji, nomenklatur i definicji podstawowych kategorii pisemne opinie - odpłatnie II p. pok. 16 ET wew. 24 WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE* O zamówienia i prenumeraty O sprzedaż publikacji i wydawnictw US i GUS parter, pok. 5 «

84 . Druk: Urząd Statystyczny we W rocławiu W ydział Poligrafii w Legnicy N akład 100 egz. Format A4

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2006 R. SECTIONS IN 2006 hel trade WOJEWÓDZTWO... 69462 6604 8963 23317 2319 4795 3566 9796 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 6809 592 983 2358 156 474 333 939 Powiat brzeski Gminy miejskie:

Bardziej szczegółowo

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2008 R. SECTIONS IN 2008 hel trade WOJEWÓDZTWO... 72002 6677 10814 22959 2271 4836 3658 9956 VOIVODSHIP Podregion nyski... 28882 2678 4580 9960 900 1753 1352 3488 Subregion nyski Powiat

Bardziej szczegółowo

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which REGON WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI W 2005 R. REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 Gr hel WOJEWÓDZTWO... 90597 3501 8547 8440 9636 27505 2772 5246 3717 16697 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 8847 324 780 772 1025

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN.

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN. W ramach RPO WO 2007-2013 wg stanu na dzień 26 lutego 2014 r. złożonych zostało 2 583 wniosków o łącznej wartości 6 949,39 mln PLN w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 3 726,47 mln PLN. Zaakceptowanych

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R. BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R. s i i w s i # n A u n i i informacje i opracowania statystyczne Opole lipiec 2000 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) - zjaw

Bardziej szczegółowo

zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń w roku szkolnym 2016/2017.

zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń w roku szkolnym 2016/2017. 1 z 8 04.09.2017, 07:10 Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe JST

Dane teleadresowe JST Dane teleadresowe JST Autor: Administrator 01.06.2006. Zmieniony 05.07.2006. Dane teleadresowe jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie "eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny". Lp. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego 15 CZERWCA 2010 r. Piotr Bębenek JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI FUNDACJA BATOREGO czy w roku 2010 sołectwa wykonają skok w rozwoju? Rok

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1324 UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu dla Województwa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN)

ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN) ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN) Informacja ogólna+metoda liczenia: 1. Zestawienie zawiera dane przesłane przez gminy na zadania zlecone z zakresu Administracji Rządowej i

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH

LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 1998-1999 informacje i opracowania statystyczne maj 2000 O BJAŚNIENIA ZNAKÓW UM OW NYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (0)

Bardziej szczegółowo

LGD na Opolszczyźnie na lata

LGD na Opolszczyźnie na lata LGD na Opolszczyźnie na lata 2014-2020 W ramach nowych funduszy unijnych na lata 2014-2020 struktura LGD w województwie opolskim została poddana małej restrukturyzacji. Dwa LGD tj. Złota Ziemia i Wspólne

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów Część I Koordynacja Opole. Godziny otwarcia a Adres pocztow. dni powszednie soboty niedziela a

Wykaz obiektów Część I Koordynacja Opole. Godziny otwarcia a Adres pocztow. dni powszednie soboty niedziela a Zał. 1/1 Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. Wykaz obiektów Część I Koordynacja Lp. Placówk Godziny otwarcia a Adres pocztow dni powszednie soboty niedziela a 1 Baborów ul. Moniuszki 9 pustostan 2 FUP Branice

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ W 1980 R. Spia treśol. x Uwagi ogólne Ludność... 4 s # 2. Ruch naturalny ludności... 7

LUDNOŚĆ W 1980 R. Spia treśol. x Uwagi ogólne Ludność... 4 s # 2. Ruch naturalny ludności... 7 Do użytku ałużboweffo R g z. 'Ś-r/isłS.. LUDNOŚĆ W 1980 R. Spia treśol Tabl. Str. x Uwagi ogólne... 2 1. Ludność... 4 s # 2. Ruch naturalny ludności... 7 3- Ruoh naturalny ludności na 1000 ludności...

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w przekroju gmin

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w przekroju gmin Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Badań i Analiz Strategicznych Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r.

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r. [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ Aglomeracja Opolska WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ 2015 r. AGLOMERACJA OPOLSKA Aglomeracja Opolska powstała we wrześniu 2012 roku na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej z woli 20 samorządów

Bardziej szczegółowo

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.)

Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.) Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Kompleksowe badanie

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

Lista dystrybucyjna, kolporta owa, Opolskich Wiadomo ci Regionalnych

Lista dystrybucyjna, kolporta owa, Opolskich Wiadomo ci Regionalnych województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 04-00. ramach Programu Operacyjnego Wspó pracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi. Jarnołtówek, listopada 2008r.

Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi. Jarnołtówek, listopada 2008r. Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008r. 1 Formularz sprawozdania sołeckiego z realizacji procesu odnowy wsi w 2008 2 3 4 5 6 Stawki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu. Postanowienia ogólne

Regulamin Projektu. Postanowienia ogólne Regulamin Projektu Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy nr RPOP.09.03.00-16-0021/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (lata i I półrocze 2008 r.)

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (lata i I półrocze 2008 r.) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Badań i Analiz Strategicznych RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (lata 1998

Bardziej szczegółowo

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl Niniejsze badanie zostało wykonane przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu jako część projektu Bezdomne zwierzęta monitoring gmin realizowanego w ramach programu OBYWATELE DLA DEMOKRACJI

Bardziej szczegółowo

do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Skorowidz alfabetyczny do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Rok 2009 (Nr 1-118*) aglomeracje Sejmik Województwa Opolskiego akcje A uchwała nr XXXI/330/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

4032-550 46-96-517. 438-00-47 438-00-45 fax. 40-36-222 40-36- 231 fax. 46-66-951 ops@gogolin.pl. 41-54-644 41-53-345 fax. 46-17-206 46-17-221 fax

4032-550 46-96-517. 438-00-47 438-00-45 fax. 40-36-222 40-36- 231 fax. 46-66-951 ops@gogolin.pl. 41-54-644 41-53-345 fax. 46-17-206 46-17-221 fax OPS WYKAZ GMINNYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE L.p. NAZWA JEDNOSTKI/ MIEJSCOWOŚĆ ADRES TEL./FAX nr kierunkowy 0 77 E-MAIL DYREKTOR/ KIEROWNIK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2012 ROKU MARZEC 2013

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2012 ROKU MARZEC 2013 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2012 ROKU MARZEC 2013 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Polityki Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX (77) 44 15 259 ROPS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53

Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53 Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53 2. Jelcz-Laskowice GMINA.58 3. Nysa GMINA.131 4. Oleśnica - gmina GMINA.134 5. Rudniki GMINA.173 6. Czernica GMINA.26 7.

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Wojciech Goleoski Adam Kijak Krystian Mesjasz Aleksandra Walas

Redakcja: Zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Wojciech Goleoski Adam Kijak Krystian Mesjasz Aleksandra Walas Redakcja: Zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Wojciech Goleoski Adam Kijak Krystian Mesjasz Aleksandra Walas [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne "BETAMED" ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne BETAMED ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05 Powiat Nazwa świadczeniodawcy Miejsce udzielania świadczeń Telefon brzeski NZOZ "Pielęgniarka" ul. Mickiewicza 15, 49-200 Grodków (77) 415 54 02 brzeski NZOZ "Rehabilitacja Błachut i Spółka" Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI dla WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - projekt podziału województwa na regiony

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI dla WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - projekt podziału województwa na regiony PLAN GOSPODARKI ODPADAMI dla WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - projekt podziału województwa na regiony Manfred Grabelus, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWO, Andrzej Krzyśków, ProGEO Sp. z o.o. Opole12.03.2012r.

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa oferenta: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. Adres oferenta: 45-003 Opole ul. Rybacka 15 Nr telefonu: (077) 423 45 00 Nr faxu: (077) 423 45 20

Bardziej szczegółowo

ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole 1996 Alicja Bujak Dział Instrukcyjno-Metodyczny ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Spis adresów bibliotek publicznych stopnia

Bardziej szczegółowo

ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Dodatek do "Pomagamy sobie w pracy" nr 4 Opole 1993 Alicja Bujak Dział Instrukcyjno-Metodyczny ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Spis

Bardziej szczegółowo

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że dyżur bólowy w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że dyżur bólowy w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej Informacja na temat organizacji opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i stomatologia w okresie od 31.12.2012r. do 02.01.2013r. do godziny 8.00 Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020

Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja przyczyn ubóstwa w woj. opolskim

Identyfikacja przyczyn ubóstwa w woj. opolskim REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Identyfikacja przyczyn ubóstwa w woj. opolskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Stan na 31.12.2007 r. Opole, sierpień 2008 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa oferenta: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. Adres oferenta: 45-003 Opole ul. Rybacka 15 Nr telefonu: (077) 43 45 00 Nr faxu: (077) 43 45 0 www.opgk.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie administracji rządowej. XLI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, 29.04.2014 r.

Funkcjonowanie administracji rządowej. XLI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, 29.04.2014 r. Funkcjonowanie administracji rządowej XLI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, 29.04.2014 r. Plan prezentacji I. Dane o administracji rządowej II. Zarządzanie w administracji rządowej III. E-administracja

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej.

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej. Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej. Jeśli się chce porównywać wyniki z poszczególnych lat należy używać wyłącznie wyników znormalizowanych. Nieuprawnione jest dokonywanie porównań wyników surowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1.

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1.1/2009 Lp. Numer wniosku ( KSI ) Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii stan na 01.10.2014 Powiat Gmina Nazwa szkoły podstawowej Miejscowość Powiat brzeski Grodków Publiczna

Bardziej szczegółowo

BIAŁA 60 sztuk Szpital im. św. Elżbiety ZOZ Biała, Moniuszki 8

BIAŁA 60 sztuk Szpital im. św. Elżbiety ZOZ Biała, Moniuszki 8 Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO -

PLANOWANIE STRATEGICZNE W GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego PLANOWANIE STRATEGICZNE W GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - sporządzony na podstawie informacji ankietowych otrzymanych od przedstawicieli gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

Województwo opolskie. Strona 1

Województwo opolskie. Strona 1 Lp. nazwa JST Osoba do kontaktu email telefon Województwo podlaskie gminy miejskie 1 Brzeg Beata Wszoła beata.wszola@brzeg.pl (77) 416 05 19 2 Kędzierzyn-Koźle Związek Międzygminny "Czysty Region" sekretariat@czystyregion.pl

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej 1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej ( w złotych) Lp. Dział Źródło dochodów Plan wg uchwały Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU U c h w a ł a Nr 5/22/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej za 2005

Bardziej szczegółowo

Adresy aptek województwa opolskiego

Adresy aptek województwa opolskiego Adresy aptek województwa opolskiego LP. NAZWA ULICA KOD MIEJSCOWOŚĆ 1 Apteka ogólnodostępna Rynek 11 48-120 BABORÓW 2 Apteka im. Św. Kamila mgr Róża Lemko Rynek 14 48-210 BIAŁA 3 Apteka ogólnodostępna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole 1999 Alicja Bujak Dział Instrukcyjno-Metodyczny ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Spis adresów bibliotek publicznych stopnia

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Informator o rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci i działaniach, jakie możesz podjąć będąc jej świadkiem

Informator o rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci i działaniach, jakie możesz podjąć będąc jej świadkiem Informator o rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci i działaniach, jakie możesz podjąć będąc jej świadkiem Czym jest przemoc wobec dzieci? Przemoc wobec dzieci to stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2017 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Pomocy Społecznej woj. opolskie

Ośrodki Pomocy Społecznej woj. opolskie L.p. NAZWA JEDNOSTKI/ MIEJSCOWOŚĆ Ośrodki Pomocy Społecznej woj. opolskie ADRES TEL./FAX nr kierunkowy 0 77 E-MAIL DYREKTOR/ KIEROWNIK 1. OPS Baborów ul. Dąbrowszczaków 35 48-120 Baborów 403-69-36 ops@babrow.pl

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

EXODUS ZAROBKOWY LUDNOŚCI AUTOCHTONICZNEJ Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO I JEGO SKUTKI

EXODUS ZAROBKOWY LUDNOŚCI AUTOCHTONICZNEJ Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO I JEGO SKUTKI EXODUS ZAROBKOWY LUDNOŚCI AUTOCHTONICZNEJ Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO I JEGO SKUTKI Romuald Jończy Uniwersytet Opolski WSTĘP Województwo opolskie, a właściwie jego centralno-wschodnia część zamieszkała przez

Bardziej szczegółowo

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie "Fascynujący świat nauki i technologii"

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie "Fascynujący świat nauki i technologii" stan na 25.06.2013 Powiat Gmina Nazwa szkoły podstawowej Miejscowość Powiat brzeski Grodków Publiczna

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ TABELA 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 17.404.825,00 17.783.206,66 102,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Badań i Ewaluacji Opolskie Obserwatorium Terytorialne ANALIZA DOSTĘPNOŚCI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2011 rok.

Dochody budżetowe na 2011 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/9/2010 Rady Gminy Lipowa z dnia 28.XII.2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Dochody ogółem plan bieżące w tym: w tym; z udziałem środków, o majatkowe których

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja Przyczyn Ubóstwa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opracowanie Adam RóŜycki, Marek Święs - maj 2007 r.

Identyfikacja Przyczyn Ubóstwa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opracowanie Adam RóŜycki, Marek Święs - maj 2007 r. Strona 1 z 30 ROPS Opole 1 WSTĘP Ubóstwo moŝna zdefiniować w najszerszy sposób jako zjawisko o określonym zasięgu występowania zarówno w aspekcie społecznym jak równieŝ przestrzennym, które implikuje na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r. L.p. Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu Plan w zł Wykonanie w zł

Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r. L.p. Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu Plan w zł Wykonanie w zł Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2012 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 sierpnia 2012r. Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 30.06.2012 r. L.p. Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Szemud z.. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

M. Kallas, A. Litynski, Historia Ustroju i Prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003, s.167-168 3

M. Kallas, A. Litynski, Historia Ustroju i Prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003, s.167-168 3 Tomasz Foltyn (Archiwum Państwowe w Opolu) Podziały administracyjne Śląska Opolskiego w latach 1973 2004 W poniższym tekście przedstawiono zmiany w podziale administracyjnym województwa opolskiego, jakie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokalizacji pojemników na odzież używaną

Wykaz lokalizacji pojemników na odzież używaną Wykaz lokalizacji pojemników na odzież używaną Lp. Gmina Miejscowość Ulica Nr Uwagi Nr pojemnika 1. Baborów Baborów Głubczycka 3 68153 2. Baborów Baborów Wiejska 10 68154 3. Baborów Baborów Dąbrowszczaków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i wpustów ulicznych

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i wpustów ulicznych Załącznik nr 6 WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i ulicznych OT OLESNO Zadanie nr 1 454 Opole - Namysłów Borki Dobrzeń M. 400 17 Dobrzeń Mały

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZAŁĄCZNIK 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła DOCHODY BIEŻĄCE 21 163 604,26 21 249 332,55 100,4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 947 471,80

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU Poz. Dział OGÓŁEM 534 985 965,99 618 521 519,26 319 754 655,32 51,70 359 768 956,77 439 232 556,91 248 344 550,80 56,54 175 217 009,22 179 288 962,35 71 410 104,52 39,83 DOCHODY BIEŻĄCE 428 105 583,17

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 2(32) 2014, 59-68 DEPOPULACJA NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W LATACH 2002-2011 Joanna Dybowska

Bardziej szczegółowo

stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Środki publiczne ogółem (PLN) Dofinansowanie EFRROW (PLN)

stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Środki publiczne ogółem (PLN) Dofinansowanie EFRROW (PLN) stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 1 Gmina Otmuchów Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Kałków gm.

Bardziej szczegółowo

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39%

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39% Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2008 r. Analiza dochodów budżetu gminy Turek za 2008 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo