do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 Skorowidz alfabetyczny do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Rok 2009 (Nr 1-118*) aglomeracje Sejmik Województwa Opolskiego akcje A uchwała nr XXXI/330/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zdzieszowice na obszarze gmin Zdzieszowice, Walce Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXXII/337/09 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zawadzkie na obszarze gminy Zawadzkie Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXXVII/383/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krapkowice na obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Chrząstowice uchwała nr XXVIII/204/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Chrząstowice Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Domaszowice uchwała nr XXVI/153/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Tarnów Opolski uchwała nr XXXV/258/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Tarnów Opolski Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy w Świerczowie uchwała nr XXVII/193/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Świerczów Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy w Wilkowie uchwała nr XXV/160/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Wilków Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Białej uchwała nr XXV/286/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Białej Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Gogolinie uchwała nr XL/344/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego Dz.Urz.Woj.Opolskiego

2 Lit. A Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 2 Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwała nr XXIV/186/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Kluczborku uchwała nr XXXVIII/483/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Kluczborka Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Namysłowie uchwała nr XXVI/258/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Namysłowa Dz.Urz.Woj.Opolskiego akty prawa miejscowego Wojewoda Opolski obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie z zakresu zadań i kompetencji podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego Dz.Urz.Woj.Opolskiego alimenty Rada Gminy Rudniki uchwała nr XIX/150/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXI/156/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Nysie uchwała nr XXIX/418/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.Urz.Woj.Opolskiego alkohol Prezes Sądu Okręgowego w Opolu lista Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 18 września 2009 r. biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miasta Opola uchwała nr LIV/569/09 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Opola i w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie miasta Opola Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Białej uchwała nr XXI/248/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Biała liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 procent alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Głogówku uchwała nr XXVIII/231/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Głogówek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Dz.Urz.Woj.Opolskiego

3 Lit. A Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 3 Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwała nr XXX/234/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Gorzów Śląski ilości punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Kluczborku uchwała nr XL/512/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Kluczbork miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwała nr XXIX/245/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Nysie uchwała nr XXXIV/508/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/260/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Praszce uchwała nr 267/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Praszka miejsc sprzedaży napojów alkoholowych Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwała nr XXX/225/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneksy do porozumień Burmistrz Namysłowa aneks nr 2 Burmistrza Namysłowa; Wójta Gminy Domaszowice; Wójta Gminy Świerczów; Wójta Gminy Wilków z dnia 17 grudnia 2008 r. do porozumienia w sprawie rozbudowy Gminnego składowiska odpadów w Ziemiełowicach Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 1 Burmistrza Namysłowa; Wójta Gminy Domaszowice; Wójta Gminy Świerczów; Wójta Gminy Wilków z dnia 29 września 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 26 sierpnia 2008 r. w Namysłowie Dz.Urz.Woj.Opolskiego Burmistrz Ujazdu aneks nr 1 Burmistrza Ujazdu z dnia 8 czerwca 2009 r. do porozumienia nr 5/2009 w sprawie partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska" Dz.Urz.Woj.Opolskiego Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle aneks nr 2/08 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 grudnia 2008 r. do porozumienia międzygminnego Nr 1/07 zawartego w dniu 29 sierpnia 2007 r. w Kędzierzynie - Koźlu przez: Gminę Kędzierzyn - Koźle, oraz Gminę Ujazd w sprawie organizacji lokalnego transportu zbiorowego Dz.Urz.Woj.Opolskiego Prezydent Miasta Opola aneks nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Komprachcice Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 6 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie organi-

4 Lit. A Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 4 zacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Łubniany Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Niemodlin Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Tułowice Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Murów Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 8 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 5 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka Dz.Urz.Woj.Opolskiego Starosta Kluczborski aneks nr 2 Starosty Kluczborskiego z dnia 26 października 2009 r. do porozumienia Nr 2/2006 w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 6 listopada 2006 r. Dz.Urz.Woj.Opolskiego Zarząd Powiatu Kluczborskiego aneks nr 1 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 5 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 8/2006 w sprawie współpracy Powiatu Nowotomyskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie woje-

5 Lit. A Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 5 wództwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 20 grudnia 2006 r. Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 1 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 12 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 2/2008 w sprawie współpracy Miasta Żory z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Żorach, prowadzonego jako usługa edukacyjna przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku zawartego w dniu 17 kwietnia 2008 r. Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 1 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 2/2006 w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 6 listopada 2006 r. Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 2 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 11 sierpnia 2009 r. do porozumienia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku Dz.Urz.Woj.Opolskiego Starosta Krapkowicki aneks nr 1/2009 Starosty Krapkowickiego z dnia 4 maja 2009 r. do porozumienia Nr Or.O117-1/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. zawartego w Prószkowie w sprawie powierzenia obowiązku prowadzenia zadań z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa Dz.Urz.Woj.Opolskiego Starosta Oleski aneks nr Or /2009 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2009 r. do porozumienia Nr 1/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Wieluń Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr Or /2009 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2009 r. do porozumienia Nr 2/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Olesno Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr Or /2009 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2009 r. do porozumienia Nr 3/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Opole Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr Or /2009 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2009 r. do porozumienia Nr 4/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lubliniec Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr Or /2009 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2009 r. do porozumienia nr 5/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kluczbork Dz.Urz.Woj.Opolskiego Zarząd Powiatu w Oleśnie aneks nr 4 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 5 listopada 2009 r. do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej osoby małoletniej, na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2003 r. Sygn. akt III Nsm 136/03 oraz ustalenia wysokości i warunków zwrotu wydatków na jej utrzymanie, ponoszonych przez Powiat Lubliniecki Dz.Urz.Woj.Opolskiego Starosta Opolski aneks nr 3 Starosty Opolskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2009 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Województwu Opolskiemu zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Opolskiego Dz.Urz.Woj.Opolskiego Zarząd Powiatu Opolskiego aneks nr 7/2009 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 stycznia 2009 r. aneks Nr 7/2009 do porozumienia nr 3 z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań

6 Lit. A Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 6 zarządcy dróg powiatowych miejskich przebiegających na terenie miasta Niemodlin Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 7/2009 Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 stycznia 2009 r. aneks Nr 7/2009 do porozumienia Nr 2 z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 1 Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 października 2009 r. do porozumienia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą Opracowanie projektu budowlano wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1763 Opole - Komprachcice na odcinku Chmielowice Osiny od km do km Dz.Urz.Woj.Opolskiego aneks nr 1 Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 listopada 2009 r. do porozumienia z dnia 10 września 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice Popielów na odc (ul. Wolności) i drogi powiatowej Nr 1150 O Popielów - Ładza na odc O (ul. Dworcowa) w miejscowości Popielów" Dz.Urz.Woj.Opolskiego Starosta Strzelecki aneks nr 4 Starosty Strzeleckiego z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Starosty Strzeleckiego Dz.Urz.Woj.Opolskiego apteki Rada Powiatu Namysłowskiego uchwała nr XXXIII/308/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2010 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwała nr 56/339/2008 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Powiatu Opolskiego uchwała nr XXVII/180/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2010 r. Dz.Urz.Woj.Opolskiego Zarząd Powiatu Opolskiego uchwała nr 434/08 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2009 roku Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr 478/09 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2009 roku Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Powiatu Strzeleckiego uchwała nr XXXII/295/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych naterenie Powiatu Strzeleckiego w 2009 roku Dz.Urz.Woj.Opolskiego Zarząd Powiatu Strzeleckiego uchwała nr 372/2009 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego uchwała nr 100/389/2008 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia godzin pracy

7 Lit. A-B Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 7 i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim Dz.Urz.Woj.Opolskiego ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Zarząd Powiatu Krapkowickiego uchwała nr 463/2008 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Zarząd Powiatu Nyskiego uchwała nr 112/328/09 Zarządu Powiatu Nyskiego z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2009 roku Dz.Urz.Woj.Opolskiego Zarząd Powiatu w Głubczycach uchwała nr CXVII/304/2009 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2009 roku Dz.Urz.Woj.Opolskiego Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwała nr 97/296/ 2009 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego Dz.Urz.Woj.Opolskiego Zarząd Powiatu w Oleśnie uchwała nr 87/240/09 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2009 roku Dz.Urz.Woj.Opolskiego Zarząd Powiatu w Prudniku uchwała nr 124/285/08 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy aptek biegli Prezes Sądu Okręgowego w Opolu B lista Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 18 września 2009 r. biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Dz.Urz.Woj.Opolskiego budżety Rada Gminy Bierawa uchwała nr XXX/206/08 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Branice uchwała nr XXXIII/169/09 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Chrząstowice uchwała nr XXIII/151/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Cisek uchwała nr XXIV/106/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Dąbrowa uchwała nr XXIII/148/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego

8 Lit. B Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 8 Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwała nr XXVIII/199/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Domaszowice uchwała nr XXII/123/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Izbicko uchwała nr XXXIV/178/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbicko na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Jemielnica uchwała nr Nr XXV/170/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Kamiennik uchwała nr XXV/137/08 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Komprachcice uchwała nr XVIII/137/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwała nr XXIV-158/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Lubrza uchwała nr XIX/144/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Lubsza uchwała nr XXVIII/196/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubsza na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Łambinowice uchwała nr XXIII/130/08 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Łubniany uchwała nr XXI/96/08 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Murów uchwała nr XIX/138/08 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Olszanka uchwała nr XXIV/153/2008 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Pakosławice uchwała nr XXII/132/08 Rady Gminy Pakosławice z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Pawłowiczki uchwała nr 147/XXV/08 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowiczki na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Pokój uchwała nr XXV/173/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego

9 Lit. B Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 9 Rada Gminy Popielów uchwała nr XXVI/178/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy w Radłowie uchwała nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Reńska Wieś uchwała nr XXVI/149/08 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Rudniki uchwała nr XXII/176/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Skarbimierz uchwała nr XXIII/183/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Skoroszyce uchwała nr XXV/122/2008 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Strzeleczki uchwała nr XXVIII/190/08 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy w Świerczowie uchwała nr XXI/161/2008 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Tarnów Opolski uchwała nr XXV/184/08 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Tułowice uchwała nr XIX/144/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Turawa uchwała nr XXI/137/2008 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Walce uchwała nr XXI/165/08 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy w Wilkowie uchwała nr XXII/126/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Zębowice uchwała nr XX/154/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miasta Opola uchwała nr XLII/425/08 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Opola na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska Brzegu uchwała nr XL/343/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego

10 Lit. B Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 10 Rada Miejska w Baborowie uchwała nr XXIII 165/08 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Baborów na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Białej uchwała nr XXI/244/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Byczynie uchwała nr XXXVI/234/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwała nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Głogówku uchwała nr XXVIII/233/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Głogówek na rok budżetowy 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Głubczycach uchwała nr XXVIII/254/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Głubczyce na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXXI/288/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/246/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Głuchołazach uchwała nr XXVIII/219/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Gogolinie uchwała nr XXVIII/231/2008 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwała nr XXIV/190/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Grodkowie uchwała nr XXV/260/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Kietrzu uchwała nr XXIX/158/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Kluczborku uchwała nr XXXII/418/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Kolonowskiem uchwała nr XXIV/185/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolonowskie na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego

11 Lit. B Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 11 Rada Miejska w Korfantowie uchwała nr XXXII/196/08 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Krapkowicach uchwała nr XVIII/200/08 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Leśnicy uchwała nr XXVIII/189/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwała nr XXVIII/225/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Namysłowie uchwała nr XXIV/232/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Niemodlinie uchwała nr XXXIII/216/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Nysie uchwała nr XXIX/413/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Oleśnie uchwała nr XXXVII/212/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Otmuchowie uchwała nr XXIV/161/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Ozimku uchwała nr XXIX/259/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Paczkowie uchwała nr XXVIII/202/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Praszce uchwała nr 217/XXV/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Prószkowie uchwała nr XXVII/225/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Prudniku uchwała nr XXXIV/449/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego

12 Lit. B Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 12 Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwała nr XXX/255/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Ujeździe uchwała nr XXIX/166/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Wołczynie uchwała nr XXV/206/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołczyn na 2009 r. Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Zawadzkiem uchwała nr XXV/198/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawadzkie na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwała nr XXXII/235/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r. Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Powiatu Brzeskiego uchwała nr XXVIII/189/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Powiatu w Głubczycach uchwała nr XXIX/220/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego uchwała nr XXV/150/2008 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Powiatu w Kluczborku uchwała nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Powiatu Krapkowickiego uchwała nr XXIII/119/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Powiatu w Nysie uchwała nr XXII/204/08 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Powiatu w Oleśnie uchwała nr XXV/131/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Powiatu Opolskiego uchwała nr XIX/127/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rady Powiatu w Prudniku uchwała nr XXV/187/08 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Sejmik Województwa Opolskiego uchwała nr XXV/270/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego

13 Lit. B-C Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 13 uchwała nr XXVI/278/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXVII/284/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXVII/288/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXVIII/294/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXIX/301/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXX/313/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXXI/322/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXXII/333/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXXIII/347/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Zgromadzenie Związku Gmin Śląska Opolskiego uchwała nr VIII/25/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Śląska Opolskiego na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny uchwała nr 5/2008 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Opolskiego Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Czysty Region" uchwała nr II/1/09 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego Czysty Region" na rok 2009 Dz.Urz.Woj.Opolskiego czynsze C Burmistrz Dobrodzienia zestawienie Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2009 r. danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych za I i II półrocze 2008 roku połozonych na obszarze Miasta i Gminy Dobrodzień Dz.Urz.Woj.Opolskiego Burmistrz Głubczyc zestawienie Burmistrza Głubczyc Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Głubczyce Dz.Urz.Woj.Opolskiego Burmistrz Miasta Brzegu zestawienie Burmistrza Miasta Brzegu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Brzeg Dz.Urz.Woj.Opolskiego Burmistrz Nysy zestawienie Burmistrza Nysy z dnia 26 lutego 2009 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu

14 Lit. C-D Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 14 mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Nysa ul. Piłsudskiego 44 Dz.Urz.Woj.Opolskiego Burmistrz Olesna zestawienie Burmistrza Olesna z dnia 27 stycznia 2009 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Olesno Dz.Urz.Woj.Opolskiego zestawienie Wójta Gminy Radłów z dnia 27 lutego 2009 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Radłów Dz.Urz.Woj.Opolskiego Wójt Gminy Tarnów Opolski zestawienie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 marca 2009 r. zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Tarnów Opolski Dz.Urz.Woj.Opolskiego Burmistrz Paczkowa zestawienie Burmistrza Paczkowa z dnia 4 marca 2009 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Paczków Dz.Urz.Woj.Opolskiego Burmistrz Strzelec Opolskich zestawienie Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 marca 2009 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Strzelce Opolskie Dz.Urz.Woj.Opolskiego Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 marca 2009 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mnieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn- Koźle Dz.Urz.Woj.Opolskiego Prezydent Miasta Opola zestawienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 marca 2009 r. zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok polożonych na obszarze Gminy Opole Dz.Urz.Woj.Opolskiego Wójt Gminy Radłów decyzje Prezesa URE Prezes Urzędu Regulacji Energetyki D decyzja nr OWR /2008/4595/IV- C/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2008 r.. Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2008/88/VIII- A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Namysłowie Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2008/2009/ 9078/VI-B/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2009 r. dot. zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2009/73/X-B/ CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2009/4594/III- C/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OKA (3)/2009/1883/ V/AZ/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Południowy Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w Katowicach Dz.Urz.Woj.Opolskiego

15 Lit. D Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 15 decyzja nr OWR /2009/23/VIII- A/DB/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2008/2009/ 77/VII-A/DB/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2009/13616/ III-A/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy GZP Energia Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2009/9195/ VII-C/JJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Blachownia Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2009/564/VII- D/JJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2009/9/VI-A/ GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakłady Koksownicze Zdzieszowice Sp. z o.o. Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2009/9078/ VII-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia VII taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Antoniowie k/ozimka Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2009/2058/ VII-A/JJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ELKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeziu k/opola Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2009/66/VII- A/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Nyskiej Energetyki Cieplnej Nysa Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWA (10)/2009/ 3035/IV/ML/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie taryfy dla ciepa przedsiębiorstwa energetycznego EPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2009/76/VII- A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrzy Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2009/4594/IV- A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzegu Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2009/13859/ I-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2009/564/VIII- A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ZAK Spółka Akcyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2009/9195/ VIII-A/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Zakład Energetyki - Blachownia Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2009/2318/VI- A/RP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z siedzibą w Branicach Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2009/73/XI- A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Energetyki Cieplnej

16 Lit. D Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 16 Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu Dz.Urz.Woj.Opolskiego decyzja nr OWR /2009/1250/ VII-A/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła PGE Elektrownia Opole S. A. z siedzibą w Brzeziu k/opola Dz.Urz.Woj.Opolskiego dodatki mieszkaniowe Rada Gminy Branice uchwała nr XXXVI/195/09 Rady Gminy Branice z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXXVIII/214/09 Rady Gminy Branice z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/195/09 Rady Gminy Branice z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Popielów uchwała nr XXXIV/229/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Radłów uchwała nr 116/XXI/2008 Rady Gminy Radłów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr 126/XXIII/2009 Rady Gminy w Radłowie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Walce uchwała nr XXI/168/08 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli w roku 2009 zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Powiatu Strzeleckiego uchwała nr XXVII/248/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania Dz.Urz.Woj.Opolskiego dotacje Rada Gminy Cisek uchwała nr XXIX/135/09 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Domaszowice uchwała nr XXVI/149/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Domaszowice na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Murów uchwała nr XXIV/172/09 Rady Gminy Murów z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Murów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Dz.Urz.Woj.Opolskiego

17 Lit. D Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 17 Rada Gminy Olszanka uchwała nr XXXI/195/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Olszanka na dofinansowanie realizacji prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Tarnów Opolski uchwała nr XXXII/241/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Gogolinie uchwała nr XXXII/271/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Gogolin przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXXIII/304/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXXVIII/339/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Kluczborku uchwała nr XL/516/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 września 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XLI/531/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Kolonowskiem uchwała nr XXVIII/212/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXIX/227/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Krapkowicach uchwała nr XXIV/272/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Namysłowie uchwała nr XXV/241/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania Dz.Urz.Woj.Opolskiego

18 Lit. D Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 18 Rada Miejska w Oleśnie uchwała nr XLIV/270/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany w załącznikach nr 1,2,3 do uchwały Nr XLI/252/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów montażu instalacji solarnych, modernizacji źródła ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Praszce uchwała nr 222/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Prószkowie uchwała nr XXXIV/295/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Prószków Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Prudniku uchwała nr XXXV/469/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XLIV/662/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczania Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwała nr XXXVII/323/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXXVIII/327/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Strzelce Opolskie Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Powiatu Brzeskiego uchwała nr XXXIV/230/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego uchwała nr XXXIV/217/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Powiatu w Kluczborku uchwała nr XXVIII/164/20008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXXV/199/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Dz.Urz.Woj.Opolskiego

19 Lit. D Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 19 uchwała nr XXXVI/204/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/ 101/2007 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Powiatu Namysłowskiego uchwała nr XXXII/295/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Powiatu w Nysie uchwała nr XXX/253/09 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Powiatu Opolskiego uchwała nr XXIV/166/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Dz.Urz.Woj.Opolskiego Sejmik Województwa Opolskiego uchwała nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego Dz.Urz.Woj.Opolskiego drogi Rada Gminy Bierawa uchwała nr XXXVII/ 271/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXXVII/272/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Branice uchwała nr XLII/233/09 Rady Gminy Branice z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Cisek uchwała nr XXX/141/09 Rady Gminy Cisek z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Dąbrowa uchwała nr XXVII/183/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXVIII/190/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Lubrza uchwała nr XXIII/174/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXIII/173/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Lubsza uchwała nr XXXIX/266/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 2 października 2009 r.

20 Lit. D Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego rok Str. 20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XL/273/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 października 2009 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Łubniany uchwała nr XXI/99/08 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXVII/144/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Pawłowiczki uchwała nr 186/XXXI/09 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Gościęcin Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Pokój uchwała nr XXXIII/251/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg (ulic) do kategorii dróg gminnych Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Popielów uchwała nr XXXI/204/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Rudniki uchwała nr XXIII/193/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXVIII/217/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Skarbimierz uchwała nr XXIII/188/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Strzeleczki uchwała nr XXXVII/270/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Tarnów Opolski uchwała nr XXX/220/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Tarnów Opolski Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Tułowice uchwała nr Nr XVIII/135/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Walce uchwała nr XXVII/200/09 Rady Gminy Walce z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz.Woj.Opolskiego uchwała nr XXVII/201/09 Rady Gminy Walce z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Gminy Wilków uchwała nr XXIV/156/09 Rady Gminy Wilków z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz.Woj.Opolskiego Rada Miasta Opola uchwała nr XLV/469/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie pozbawienia części ul. Chłodniczej w Opolu kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu ul. Chłodniczej w Opolu Dz.Urz.Woj.Opolskiego

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2006 R. SECTIONS IN 2006 hel trade WOJEWÓDZTWO... 69462 6604 8963 23317 2319 4795 3566 9796 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 6809 592 983 2358 156 474 333 939 Powiat brzeski Gminy miejskie:

Bardziej szczegółowo

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which REGON WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI W 2005 R. REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 Gr hel WOJEWÓDZTWO... 90597 3501 8547 8440 9636 27505 2772 5246 3717 16697 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 8847 324 780 772 1025

Bardziej szczegółowo

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2008 R. SECTIONS IN 2008 hel trade WOJEWÓDZTWO... 72002 6677 10814 22959 2271 4836 3658 9956 VOIVODSHIP Podregion nyski... 28882 2678 4580 9960 900 1753 1352 3488 Subregion nyski Powiat

Bardziej szczegółowo

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN.

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN. W ramach RPO WO 2007-2013 wg stanu na dzień 26 lutego 2014 r. złożonych zostało 2 583 wniosków o łącznej wartości 6 949,39 mln PLN w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 3 726,47 mln PLN. Zaakceptowanych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH

BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH UR ZĄ D STATYSTYCZNY W OPOLU BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 1995-1998 informacje i opracowania statystyczne Opole lipiec 1999 ZNAKI UMOWNE Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Znak x - wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1324 UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe JST

Dane teleadresowe JST Dane teleadresowe JST Autor: Administrator 01.06.2006. Zmieniony 05.07.2006. Dane teleadresowe jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie "eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny". Lp. Samorząd

Bardziej szczegółowo

zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń w roku szkolnym 2016/2017.

zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń w roku szkolnym 2016/2017. 1 z 8 04.09.2017, 07:10 Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń

Bardziej szczegółowo

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego 15 CZERWCA 2010 r. Piotr Bębenek JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI FUNDACJA BATOREGO czy w roku 2010 sołectwa wykonają skok w rozwoju? Rok

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN)

ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN) ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN) Informacja ogólna+metoda liczenia: 1. Zestawienie zawiera dane przesłane przez gminy na zadania zlecone z zakresu Administracji Rządowej i

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R. BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R. s i i w s i # n A u n i i informacje i opracowania statystyczne Opole lipiec 2000 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) - zjaw

Bardziej szczegółowo

LGD na Opolszczyźnie na lata

LGD na Opolszczyźnie na lata LGD na Opolszczyźnie na lata 2014-2020 W ramach nowych funduszy unijnych na lata 2014-2020 struktura LGD w województwie opolskim została poddana małej restrukturyzacji. Dwa LGD tj. Złota Ziemia i Wspólne

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów Część I Koordynacja Opole. Godziny otwarcia a Adres pocztow. dni powszednie soboty niedziela a

Wykaz obiektów Część I Koordynacja Opole. Godziny otwarcia a Adres pocztow. dni powszednie soboty niedziela a Zał. 1/1 Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. Wykaz obiektów Część I Koordynacja Lp. Placówk Godziny otwarcia a Adres pocztow dni powszednie soboty niedziela a 1 Baborów ul. Moniuszki 9 pustostan 2 FUP Branice

Bardziej szczegółowo

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r.

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r. [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ Aglomeracja Opolska WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ 2015 r. AGLOMERACJA OPOLSKA Aglomeracja Opolska powstała we wrześniu 2012 roku na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej z woli 20 samorządów

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH

LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 1998-1999 informacje i opracowania statystyczne maj 2000 O BJAŚNIENIA ZNAKÓW UM OW NYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (0)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Lista dystrybucyjna, kolporta owa, Opolskich Wiadomo ci Regionalnych

Lista dystrybucyjna, kolporta owa, Opolskich Wiadomo ci Regionalnych województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 04-00. ramach Programu Operacyjnego Wspó pracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.)

Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.) Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Kompleksowe badanie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w przekroju gmin

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w przekroju gmin Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Badań i Analiz Strategicznych Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ W 1980 R. Spia treśol. x Uwagi ogólne Ludność... 4 s # 2. Ruch naturalny ludności... 7

LUDNOŚĆ W 1980 R. Spia treśol. x Uwagi ogólne Ludność... 4 s # 2. Ruch naturalny ludności... 7 Do użytku ałużboweffo R g z. 'Ś-r/isłS.. LUDNOŚĆ W 1980 R. Spia treśol Tabl. Str. x Uwagi ogólne... 2 1. Ludność... 4 s # 2. Ruch naturalny ludności... 7 3- Ruoh naturalny ludności na 1000 ludności...

Bardziej szczegółowo

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że dyżur bólowy w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że dyżur bólowy w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej Informacja na temat organizacji opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i stomatologia w okresie od 31.12.2012r. do 02.01.2013r. do godziny 8.00 Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje,

Bardziej szczegółowo

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl Niniejsze badanie zostało wykonane przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu jako część projektu Bezdomne zwierzęta monitoring gmin realizowanego w ramach programu OBYWATELE DLA DEMOKRACJI

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

4032-550 46-96-517. 438-00-47 438-00-45 fax. 40-36-222 40-36- 231 fax. 46-66-951 ops@gogolin.pl. 41-54-644 41-53-345 fax. 46-17-206 46-17-221 fax

4032-550 46-96-517. 438-00-47 438-00-45 fax. 40-36-222 40-36- 231 fax. 46-66-951 ops@gogolin.pl. 41-54-644 41-53-345 fax. 46-17-206 46-17-221 fax OPS WYKAZ GMINNYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE L.p. NAZWA JEDNOSTKI/ MIEJSCOWOŚĆ ADRES TEL./FAX nr kierunkowy 0 77 E-MAIL DYREKTOR/ KIEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu. Postanowienia ogólne

Regulamin Projektu. Postanowienia ogólne Regulamin Projektu Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy nr RPOP.09.03.00-16-0021/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informator o rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci i działaniach, jakie możesz podjąć będąc jej świadkiem

Informator o rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci i działaniach, jakie możesz podjąć będąc jej świadkiem Informator o rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci i działaniach, jakie możesz podjąć będąc jej świadkiem Czym jest przemoc wobec dzieci? Przemoc wobec dzieci to stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa oferenta: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. Adres oferenta: 45-003 Opole ul. Rybacka 15 Nr telefonu: (077) 423 45 00 Nr faxu: (077) 423 45 20

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi. Jarnołtówek, listopada 2008r.

Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi. Jarnołtówek, listopada 2008r. Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008r. 1 Formularz sprawozdania sołeckiego z realizacji procesu odnowy wsi w 2008 2 3 4 5 6 Stawki

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Wyniki z egzaminu gimnazjalnego gimnazjów województwa opolskiego za lata 2006-2002 autor: dr Bogdan Stępień Zabrania się zapisywania opracowania w formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Polityki Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX (77) 44 15 259 ROPS

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (lata i I półrocze 2008 r.)

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (lata i I półrocze 2008 r.) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Badań i Analiz Strategicznych RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (lata 1998

Bardziej szczegółowo

M. Kallas, A. Litynski, Historia Ustroju i Prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003, s.167-168 3

M. Kallas, A. Litynski, Historia Ustroju i Prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003, s.167-168 3 Tomasz Foltyn (Archiwum Państwowe w Opolu) Podziały administracyjne Śląska Opolskiego w latach 1973 2004 W poniższym tekście przedstawiono zmiany w podziale administracyjnym województwa opolskiego, jakie

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej.

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej. Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej. Jeśli się chce porównywać wyniki z poszczególnych lat należy używać wyłącznie wyników znormalizowanych. Nieuprawnione jest dokonywanie porównań wyników surowych,

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 7.1.1, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZL Y ET AP OCENY MERYTORYCZNEJ

LISTA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 7.1.1, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZL Y ET AP OCENY MERYTORYCZNEJ LISTA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 7.1.1, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZL Y ET AP OCENY MERYTORYCZNEJ Lp. Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Tytul projektu NrKSI Okres Kwota Wkład realizacji dofinansowania własny Ogólna

Bardziej szczegółowo

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne "BETAMED" ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne BETAMED ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05 Powiat Nazwa świadczeniodawcy Miejsce udzielania świadczeń Telefon brzeski NZOZ "Pielęgniarka" ul. Mickiewicza 15, 49-200 Grodków (77) 415 54 02 brzeski NZOZ "Rehabilitacja Błachut i Spółka" Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI dla WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - projekt podziału województwa na regiony

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI dla WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - projekt podziału województwa na regiony PLAN GOSPODARKI ODPADAMI dla WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - projekt podziału województwa na regiony Manfred Grabelus, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWO, Andrzej Krzyśków, ProGEO Sp. z o.o. Opole12.03.2012r.

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Wojciech Goleoski Adam Kijak Krystian Mesjasz Aleksandra Walas

Redakcja: Zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Wojciech Goleoski Adam Kijak Krystian Mesjasz Aleksandra Walas Redakcja: Zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Wojciech Goleoski Adam Kijak Krystian Mesjasz Aleksandra Walas [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa oferenta: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. Adres oferenta: 45-003 Opole ul. Rybacka 15 Nr telefonu: (077) 43 45 00 Nr faxu: (077) 43 45 0 www.opgk.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 1530 OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Opole, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 1530 OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 1530 OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. Na podstawie art. 57 ust. 6, art. 46a i 48a ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu po gimnazjum w roku 2012 język obcy

Wyniki egzaminu po gimnazjum w roku 2012 język obcy Wyniki egzaminu po gimnazjum w roku język obcy Postrzeganie efektywności pracy szkoły jedynie przez pryzmat wyniku uzyskanego na egzaminie, bez uwzględniania warunków, w jakich ona funkcjonuje, jest nieuprawnione

Bardziej szczegółowo

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii stan na 01.10.2014 Powiat Gmina Nazwa szkoły podstawowej Miejscowość Powiat brzeski Grodków Publiczna

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu po gimnazjum część matematycznoprzyrodnicza

Wyniki egzaminu po gimnazjum część matematycznoprzyrodnicza Wyniki egzaminu po gimnazjum część matematycznoprzyrodnicza Postrzeganie efektywności pracy szkoły jedynie przez pryzmat wyniku uzyskanego na egzaminie, bez uwzględniania warunków, w jakich ona funkcjonuje,

Bardziej szczegółowo

Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53

Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53 Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53 2. Jelcz-Laskowice GMINA.58 3. Nysa GMINA.131 4. Oleśnica - gmina GMINA.134 5. Rudniki GMINA.173 6. Czernica GMINA.26 7.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 1779 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE. z dnia 23 lipca 2013 r.

Opole, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 1779 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE. z dnia 23 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 1779 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z dnia 23 lipca 2013 r. zawarte pomiędzy: Miastem Opole reprezentowanym przez Krzysztofa Kawałko

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja przyczyn ubóstwa w woj. opolskim

Identyfikacja przyczyn ubóstwa w woj. opolskim REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Identyfikacja przyczyn ubóstwa w woj. opolskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Stan na 31.12.2007 r. Opole, sierpień 2008 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Dodatek do "Pomagamy sobie w pracy" nr 4 Opole 1993 Alicja Bujak Dział Instrukcyjno-Metodyczny ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Spis

Bardziej szczegółowo

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020. Lp. 1. 2. Tytuł projektu kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu po gimnazjum część humanistyczna

Wyniki egzaminu po gimnazjum część humanistyczna Wyniki egzaminu po gimnazjum część humanistyczna Postrzeganie efektywności pracy szkoły jedynie przez pryzmat wyniku uzyskanego na egzaminie, bez uwzględniania warunków, w jakich ona funkcjonuje, jest

Bardziej szczegółowo

BIAŁA 60 sztuk Szpital im. św. Elżbiety ZOZ Biała, Moniuszki 8

BIAŁA 60 sztuk Szpital im. św. Elżbiety ZOZ Biała, Moniuszki 8 Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1.

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1.1/2009 Lp. Numer wniosku ( KSI ) Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Wyniki z egzaminu gimnazjalnego gimnazjów województwa opolskiego z roku 2008 autor: dr Bogdan Stępień Zabrania się zapisywania opracowania w formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. PO PŻ Harmonogram Działań Towarzyszących

HARMONOGRAM. PO PŻ Harmonogram Działań Towarzyszących HARMONOGRAM PO PŻ 2015 - Harmonogram Działań Towarzyszących HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM POPŻ 2015 L.P. DATA TYTUŁ WARSZTATU

Bardziej szczegółowo

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie "Fascynujący świat nauki i technologii"

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie "Fascynujący świat nauki i technologii" stan na 25.06.2013 Powiat Gmina Nazwa szkoły podstawowej Miejscowość Powiat brzeski Grodków Publiczna

Bardziej szczegółowo

ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole 1996 Alicja Bujak Dział Instrukcyjno-Metodyczny ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Spis adresów bibliotek publicznych stopnia

Bardziej szczegółowo

Do chwili obecnej zapisanych jest 77 osób, natomiast szkół w projekcie jest 111. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Niemodlin

Do chwili obecnej zapisanych jest 77 osób, natomiast szkół w projekcie jest 111. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Niemodlin Szanowni Państwo dyrektorzy szkół, poniżej publikujemy listę szkół, które zgłosiły udział w zaawansowanych szkoleniach z arkusza organizacyjnego firm Vulcan i Progman. Szkolenia są bezpłatne. W piśmie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr wniosku: Tytuł projektu: Pełna nazwa wnioskodawcy:

Lp. Nr wniosku: Tytuł projektu: Pełna nazwa wnioskodawcy: Informacja tabelaryczna nt. projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2012 ROKU MARZEC 2013

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2012 ROKU MARZEC 2013 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2012 ROKU MARZEC 2013 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1584 OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Opole, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1584 OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1584 OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 r. Na podstawie art. 57 ust. 6, art. 46a i 48a ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok Organ wydający Ty p aktu Data aktu Data. publikacji Ty tuł aktu uchwała nr LIV/414/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Rada Miejska w Ogrodzieńcu Uchwała 2014-05-21 00:00 2014-05-27 07:17 z dnia 21 maja

Bardziej szczegółowo

Adresy aptek województwa opolskiego

Adresy aptek województwa opolskiego Adresy aptek województwa opolskiego LP. NAZWA ULICA KOD MIEJSCOWOŚĆ 1 Apteka ogólnodostępna Rynek 11 48-120 BABORÓW 2 Apteka im. Św. Kamila mgr Róża Lemko Rynek 14 48-210 BIAŁA 3 Apteka ogólnodostępna

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie administracji rządowej. XLI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, 29.04.2014 r.

Funkcjonowanie administracji rządowej. XLI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, 29.04.2014 r. Funkcjonowanie administracji rządowej XLI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, 29.04.2014 r. Plan prezentacji I. Dane o administracji rządowej II. Zarządzanie w administracji rządowej III. E-administracja

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020

Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2013r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2013r. UCHWAŁA Nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja 2014-2018) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. 3. 4. XXII.110.2016 11.01.2016 r. XXIII.111.2016 XXIII.112.2016

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZY HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH. Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu. Sesje wyjazdowe Mobilne Centrów Informacji Zawodowej w Oleśnie Adres

ZBIORCZY HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH. Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu. Sesje wyjazdowe Mobilne Centrów Informacji Zawodowej w Oleśnie Adres ZBIORCZY HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu MCIZ Termin Gmina MIESIĄC: STYCZEŃ Sesje wyjazdowe Mobilne Centrów Informacji Zawodowej w Oleśnie Adres Kamiennik 07.01.2005

Bardziej szczegółowo

ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole 1999 Alicja Bujak Dział Instrukcyjno-Metodyczny ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Spis adresów bibliotek publicznych stopnia

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

Poddziałanie Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Alokacja na I nabór poddziałania 3.1.1 (termin naboru 05-30.09.2016 r.) na podstawie listy projektów wybranych do dofinansowania przez

Bardziej szczegółowo

Województwo opolskie. Strona 1

Województwo opolskie. Strona 1 Lp. nazwa JST Osoba do kontaktu email telefon Województwo podlaskie gminy miejskie 1 Brzeg Beata Wszoła beata.wszola@brzeg.pl (77) 416 05 19 2 Kędzierzyn-Koźle Związek Międzygminny "Czysty Region" sekretariat@czystyregion.pl

Bardziej szczegółowo

KĘDZIERZYŃSKO- KOZIELSKI REŃSKA WIEŚ MECHNICA STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OPOLSKIE

KĘDZIERZYŃSKO- KOZIELSKI REŃSKA WIEŚ MECHNICA STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OPOLSKIE Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pacjentów województwa opolskiego w sprawie dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r.

Informacja dla pacjentów województwa opolskiego w sprawie dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r. Informacja dla pacjentów województwa opolskiego w sprawie dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r. W związku z niepodpisaniem przez część lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Gmin Śląska Opolskiego

Statut Związku Gmin Śląska Opolskiego Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia. Tekst ujednolicony Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego według stanu obowiązującego od dnia 16 stycznia 2012 r. (opracowano w Związku Gmin

Bardziej szczegółowo

PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA

PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA 2010-2014 L.p. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1. Uchwała Nr III/10/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. 2. Uchwała Nr V/40/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. 3. Uchwała Nr V/42/11

Bardziej szczegółowo

stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Środki publiczne ogółem (PLN) Dofinansowanie EFRROW (PLN)

stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Środki publiczne ogółem (PLN) Dofinansowanie EFRROW (PLN) stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 1 Gmina Otmuchów Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Kałków gm.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO -

PLANOWANIE STRATEGICZNE W GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego PLANOWANIE STRATEGICZNE W GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - sporządzony na podstawie informacji ankietowych otrzymanych od przedstawicieli gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 1544 OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 21 czerwca 2013 r. Na podstawie art. 57 ust. 6, art. 46a i 48a ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO W ROKU 2012

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO W ROKU 2012 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO W ROKU 2012 MATURA 2012 CZĘŚĆ PISEMNA POZIOM PODSTAWOWY Ogółem, w tym: angielski niemiecki ZAWODOWYCH NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE I IM. BOLESŁAWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH Projekt z dnia 3 czerwca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania

Bardziej szczegółowo

Lista przykładowych placówek w województwie opolskim do realizacji praktyk zawodowych z zakresu fizjoterapii.

Lista przykładowych placówek w województwie opolskim do realizacji praktyk zawodowych z zakresu fizjoterapii. Lista przykładowych placówek w województwie opolskim do realizacji praktyk zawodowych z zakresu fizjoterapii. Powiat L.p. Placówka Adres Telefon 1. 116 Szpital Wojskowy z Wróblewskiego Przychodnią SP 46

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU U c h w a ł a Nr 5/22/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej za 2005

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1 % W 2015 ROKU

Arkusz1 WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1 % W 2015 ROKU WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1 % W 2015 ROKU KRS NIP NAZWA WOJEWÓDZTWO GMINA MIEJSCOWOŚĆ 0000000963 7491899923 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI MECHNICA OPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/196/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/196/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/196/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin

Bardziej szczegółowo

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2018 ROK

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2018 ROK A K C E P T U J Ę Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Beata Adamus Z A T W I E R D Z A M WOJEWODA OPOLSKI Adrian Czubak PN.I.430.2.2017.RCh PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. Projekt z dnia 22 stycznia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO (dane dotyczą zdających egzamin zawodowy po raz pierwszy) Zdawalność Zawód Szkoła Liczba Liczba zdających wydanych % dyplomów Powiat brzeski TECHNIK BUDOWNICTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Opole, 8 grudnia 2006 r. Informacja na temat przebiegu realizacji programu GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA

Opole, 8 grudnia 2006 r. Informacja na temat przebiegu realizacji programu GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA Opole, 8 grudnia 2006 r. Informacja na temat przebiegu realizacji programu GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA W dniu 4 lipca 2006 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o przystąpieniu do realizacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Nazwa zadania Punktacja. Remont Szkoły Podstawowej w 1. 40,48 48-314 Pakosławice. Remont korytarzy w szkole ul.

Nazwa szkoły Nazwa zadania Punktacja. Remont Szkoły Podstawowej w 1. 40,48 48-314 Pakosławice. Remont korytarzy w szkole ul. Lp. Wniskodawca Nazwa szkoły Nazwa zadania Punktacja 1 2 3 4 10 Urząd Gminy Pakosławice i Przedszkole Pakosławice w Prusinowicach 1. 40,48 48 314 Pakosławice ul. Szkolna 9 Prusinowicach 48 314 Pakosławice

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2007 ROKU. W III kwartale 2007 r. odbyły się 3 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas ww. sesji podjęto ogółem 41 uchwał. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo