Polska ALEZIO. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda "Split Inverter" AWHP-V220. Instrukcja obsługi B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska ALEZIO. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda "Split Inverter" AWHP-V220. Instrukcja obsługi 300026804-001-B"

Transkrypt

1 ALEZIO Polska PL Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda "Split Inverter" AWHP-V220 Instrukcja obsługi B

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Używane symbole Symbole stosowane w instrukcji Symbole stosowane na wyposażeniu Skróty i słownictwo Informacje ogólne Odpowiedzialność producenta Odpowiedzialność instalatora Obowiązki użytkownika Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zalecenia Opis Opis ogólny Główne elementy Moduł wewnętrzny ze wspomaganiem elektrycznym Moduł wewnętrzny ze wspomaganiem hydraulicznym Konsola sterownicza Opis przycisków Opis wyświetlacza Wywołanie menu Obsługa urządzenia Włączenie pompy ciepła Wyłączenie pompy ciepła Zmiana parametrów użytkownika Zmiana temperatury zadanej pomieszczenia d Zmiana temperatury c.w.u. r Zmiana trybu pracy Wymuszenie wspomagania ogrzewania /10/ B

3 Spis treści 5 Kontrole i konserwacja Ogólne zalecenia Kontrole okresowe Uzupełnienie wody w instalacji Odpowietrzenie instalacji c.o Odpowietrzenie ręczne Odpowietrzenie automatyczne Historia usterek Kody usterek Usterki i środki zaradcze Dane techniczne Dane techniczne Pompa ciepła Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Oszczędność energii Oszczędność energii Zalecenia odnośnie oszczędzania energii Termostat pokojowy i nastawy Gwarancja Informacje ogólne Warunki gwarancji /10/ B

4 3 26/10/ B

5 AWHP-V Wprowadzenie 1 Wprowadzenie 1.1 Używane symbole Symbole stosowane w instrukcji W niniejszej instrukcji informuje się o różnych poziomach zagrożenia, aby zwrócić uwagę użytkownika na konkretne ostrzeżenia. Dzięki temu chcielibyśmy zagwarantować użytkownikowi bezpieczeństwo, pomóc w unikaniu problemów i zapewnić prawidłową pracę urządzenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO Ostrzeżenie przed zagrożeniem, które może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia ciała. OSTRZEŻENIE Ostrzeżenie przed ryzykiem lekkiego uszkodzenia ciała. UWAGA Ryzyko szkód materialnych. Ważna informacja. ¼ Odsyłacz do innych instrukcji lub stron instrukcji Symbole stosowane na wyposażeniu 1 2 M A Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji odłączyć zasilanie elektryczne. Przed zainstalowaniem i uruchomieniem urządzenia uważnie przeczytać dostarczone instrukcje obsługi. Usunąć urządzenie przekazując je do systemu recyklingu. 26/10/ B 4

6 1. Wprowadzenie AWHP-V Skróty i słownictwo 4 MIV: Moduł wewnętrzny 4 PC: Pompa ciepła 4 CWU: Ciepła woda użytkowa 4 Temperatura zasilania: Temperatura wody w obiegu grzejnikowym lub obiegu ogrzewania podłogowego 4 Temperatura pomieszczenia: Temperatura we wnętrzu domu lub w pomieszczeniu 4 Wartość zadana temperatury pomieszczenia: Temperatura, która jest zaprogramowana na regulatorze i którą pompa ciepła musi osiągnąć 4 Wymuszenie wspomagania ogrzewania: Funkcja, przy pomocy której w okresach dużego chłodu dodatkowo do pompy ciepła można włączyć wspomaganie ogrzewania 1.3 Informacje ogólne Odpowiedzialność producenta Nasze produkty są wytwarzane z dotrzymaniem istotnych wymagań różnych obowiązujących przepisów, z tego powodu dostarcza się je z oznakowaniem [ i wszystkimi wymaganymi dokumentami. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Zgodnie z art. L Kodeksu Konsumenta (francuskiego), jesteśmy zobowiązani poinformować klientów o ich obowiązku instalowania tej instalacji przez autoryzowanych instalatorów, gdy ilość płynu chłodniczego jest większa niż 2 kg, lub gdy wymagane jest podłączenie płynu chłodniczego (przypadek systemów dzielonych, nawet gdy są wyposażone w szybkozłącza). W razie zaistnienia niżej wymienionych okoliczności nie ponosimy, jako producent, żadnej odpowiedzialności: 4 Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania urządzenia. 4 Brak lub niedostateczna konserwacja urządzenia. 4 Nieprzestrzeganie instrukcji instalowania urządzenia Odpowiedzialność instalatora Instalator jest zobowiązany do zainstalowania urządzenia i wykonania pierwszego uruchomienia. Instalator musi przestrzegać następujących zaleceń: 4 Przeczytać wszystkie wskazówki zawarte w instrukcjach dostarczonych z urządzeniem i je przestrzegać. 4 Wykonać montaż zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 5 26/10/ B

7 AWHP-V Wprowadzenie 4 Przeprowadzić pierwsze uruchomienie i wszystkie wymagane kontrole. 4 Poinstruować użytkownika o pracy instalacji. 4 Zwrócić uwagę użytkownika na obowiązek kontroli i konserwacji urządzenia. 4 Wręczyć użytkownikowi wszystkie instrukcje obsługi Obowiązki użytkownika Dla zapewnienia optymalnej pracy urządzenia, użytkownik musi przestrzegać następujących zaleceń: 4 Przeczytać wszystkie wskazówki zawarte w instrukcjach dostarczonych z urządzeniem i je przestrzegać. 4 Wykonanie instalowania i pierwszego uruchomienia zlecić przeszkolonemu instalatorowi. 4 Poprosić instalatora o poinstruowanie odnośnie pracy instalacji. 4 Zlecić uprawnionemu instalatorowi przeprowadzenie wymaganych kontroli i prac konserwacyjnych. 4 Przechowywać instrukcję obsługi w dobrym stanie w pobliżu urządzenia. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, psychicznych, lub postrzegania zmysłowego, ani przez osoby nie posiadające żadnego doświadczenia i wiedzy odnośnie używania urządzeń, o ile nie są dozorowane lub odpowiednio przeszkolone przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy szczególnie zadbać, aby nie dopuścić do urządzenia dzieci. 26/10/ B 6

8 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia AWHP-V220 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia 2.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Przy wystąpieniu spalin lub wycieku środka chłodniczego: 1. Wyłączyć urządzenie. 2. Otworzyć okna. 3. Opuścić pomieszczenie. 4. Wezwać autoryzowany serwis. OSTRZEŻENIE Zależnie od nastaw urządzenia: 4 Temperatura grzejników może osiągnąć 90 C. 4 W trakcie pracy nie dotykać armatury połączeniowej środka chłodniczego. Ryzyko oparzenia lub odmrożenia. UWAGA Zlecić przeprowadzenie okresowej konserwacji urządzenia. Przeprowadzenie corocznej konserwacji zlecić autoryzowanemu serwisowi lub zawrzeć umowę na konserwację. UWAGA Przed podjęciem jakichkolwiek prac należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. 2.2 Zalecenia OSTRZEŻENIE Urządzenie i instalacja powinny być serwisowane wyłącznie przez autoryzowanych instalatorów lub autoryzowany serwis. 4 Sprawdzać okresowo, czy ciśnienie wody w instalacji wynosi od 1.5 do 2 bar. 4 Zapewnić, aby urządzenie było dostępne w każdej chwili do konserwacji. 4 Unikać opróżniania instalacji. 7 26/10/ B

9 AWHP-V Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia 4 Nie usuwać z urządzenia, ani nie zakrywać żadnej naklejki lub tabliczki znamionowej. Naklejki i tabliczki znamionowe muszą być czytelne przez cały okres użytkowania urządzenia. 4 Dla zagwarantowania poniższych funkcji, wybrać tryb Wył./ Ochrona przeciwzamarzaniowa, lecz nie wyłączać urządzenia: - Ochrona przed zablokowaniem pomp - Ochrona przeciwzamarzaniowa 4 Pod groźbą utraty gwarancji, w urządzeniu nie wolno przeprowadzać żadnych zmian. 26/10/ B 8

10 3. Opis AWHP-V220 3 Opis 3.1 Opis ogólny Pompa ciepła ALEZIO składa się z: 4 Odwracalny moduł zewnętrzny do wytwarzania energii w trybie ogrzewania lub chłodzenia. 4 Modułu wewnętrznego z konsolą sterowniczą dla zapewnienia wymieny ciepła między czynnikiem chłodniczym R410A i obiegiem hydraulicznym. Obydwa moduły są połączone przewodami chłodniczymi i kablami elektrycznymi. Moduł wewnętrzny zapewnia wytwarzanie ciepłej wody. System oferuje następujące korzyści: 4 Obieg grzewczy pozostaje w izolowanej kubaturze budynku mieszkalnego. Nie ma ryzyka zamarznięcia przewodów rurowych. 4 Dzięki układowi inwertera prądu stałego moduł pompy ciepła może modulować moc do potrzeb pomieszczeń mieszkalnych. 4 Konsola sterownicza wykorzystuje czujnik zewnętrzny do dopasowania temperatury obiegu grzewczego w zależności od temperatury zewnętrznej. 4 Zasobnik stalowy jest pokryty od wewnątrz w temperaturze 850 C warstwą emalii kwarcowej, która chroni zasobnik przed korozją. 4 Wymiennik w kształcie wężownicy, przyspawany wewnątrz zasobnika, wykonany jest z gładkiej rury, której zewnętrzna powierzchnia stykająca się z wodą pitną jest pokryta emalią. 4 Urządzenie jest izolowane bezfreonową pianką poliuretanową tak, iż straty ciepła są zredukowane do minimum. 4 Obudowa zewnętrzna podgrzewacza wykonana jest z blachy pokrytej farbą proszkową. 4 Zasobnik jest chroniony przed korozją przez anodę magnezową. 3.2 Główne elementy Moduł wewnętrzny ze wspomaganiem elektrycznym 9 26/10/ B

11 AWHP-V Opis Model: MIV-II/EM-ET V220 1 Naczynie wzbiorcze drogowy zawór mieszający + Silnik Wymiennik Zawór bezpieczeństwa 5 Pompa obiegowa 4 6 Zespół podłączeniowy Manometr 8 Czujnik c.w.u. 9 Odpowietrznik 10 Płytka interfejsu 11 Płyta regulacji 12 Wyświetlacz Rozdzielacz termohydrauliczny z elektrycznym wspomaganiem ogrzewania 14 Filtr 500 μm z zaworami odcinającymi Miernik natężenia przepływu 8 16 Anoda magnezowa 17 Podgrzewacz c.w.u. L A 26/10/ B 10

12 3. Opis AWHP-V Moduł wewnętrzny ze wspomaganiem hydraulicznym Model: MIV-II/H V220 1 Naczynie wzbiorcze drogowy zawór mieszający + Silnik Wymiennik 4 Zawór bezpieczeństwa 5 Pompa obiegowa 6 Zespół podłączeniowy 7 Manometr 8 Czujnik c.w.u. 9 Odpowietrznik 10 Płytka interfejsu 11 Płyta regulacji 12 Wyświetlacz Rozdzielacz hydrauliczny 14 Filtr 500 μm z zaworami odcinającymi 15 Miernik natężenia przepływu Anoda magnezowa 8 17 Podgrzewacz c.w.u. L B 11 26/10/ B

13 AWHP-V Opis 3.3 Konsola sterownicza Opis przycisków L A SERVICE A B C D A Przycisk Escape G B Przycisk temperatury ogrzewania d lub [-] C Przycisk temperatury ciepłej wody użytkowej r lub [+] D Przycisk S [Wprowadzenie] Opis wyświetlacza Funkcje przycisków SERVICE L A G d Powrót do poprzedniego poziomu menu bez zapamiętania dokonanych zmian Funkcja centralnego ogrzewania: Dostęp do parametru maksymalnej temperatury grzania. [-] Dla zmniejszenia wartości r Funkcja c.w.u.: Wywołanie parametrów wartości zadanej temperatury ogrzewania. [+] Dla zwiększenia wartości Potwierdzenie wyświetlanej wartości lub Wywołanie wybranego menu 26/10/ B 12

14 3. Opis AWHP-V220 Menu SERVICE L A W Menu użytkownika Q Menu informacji Menu instalatora Wskaźniki pracy SERVICE K a Ręczne odpowietrzanie działa / Stałe wyświetlanie menu informacyjnego W trybie pracy Wyłączenie/Ochrona p.zamrożeniowa L A v G w r Sprężarka pracuje Wspomaganie elektryczne lub hydrauliczne pracuje Tryb chłodzenia jest aktywny Tryb c.w.u. aktywny D Centralne ogrzewanie wyłączone a Usterka aktywna Wymuszenie wspomagania ogrzewania SERVICE L A m Praca ręczna d Wspomaganie ogrzewania r Wspomaganie podgrzewu c.w.u Wywołanie menu SERVICE Dostęp do różnych menu uzyskuje się poprzez kombinacje przycisków. 1. Nacisnąć równocześnie przyciski C ( r ) i D. Na wyświetlaczu miga symbol W. A B C D L A 13 26/10/ B

15 AWHP-V Opis SERVICE A B C D L A 2. Wykorzystać przyciski B (-) i C (+) do przewijania menu. 3. Potwierdzić przyciskiem D ( S ). 4 Aby wyjść z menu, nacisnąć przycisk A (G). 4 Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, ekran powraca do głównego wyświetlenia bez zapamiętania parametrów. 26/10/ B 14

16 4. Obsługa urządzenia AWHP-V220 4 Obsługa urządzenia 4.1 Włączenie pompy ciepła OSTRZEŻENIE Pierwsze uruchomienie i włączenie po całkowitym wyłączeniu pompy ciepła może przeprowadzać tylko autoryzowany instalator. Gdy urządzenie jest załączone, konsola wyświetla swój tryb pracy: Na wyświetlaczu Tryb pracy r 4 Ogrzewanie i ciepła woda 4 Basen i wytwarzanie c.w.u. 4 Ogrzewanie 4 Basen r + D Ciepła woda użytkowa w + r Tryb chłodzenia i wytwarzania c.w.u. w Chłodzenie / Wyłączenie/Ochrona przeciwzamarzaniowa Aby zmienić tryb pracy, patrz rozdział: ¼ "Zmiana trybu pracy", strona Wyłączenie pompy ciepła OSTRZEŻENIE Zaleca się, aby nigdy nie wyłączać pompy ciepła całkowicie. Jeżeli urządzenie jest odłaczone od zasilania elektrycznego, funkcja ochrony przeciwzamrożeniowej nie jest zapewniona. Jeżeli centralne ogrzewanie i podgrzewacz c.w.u. nie są używane przez dłuższy okres czasu, zaleca się przełączenie pompy ciepła w tryb Wyłączenie/Ochrona przeciwzamarzaniowa. ¼ Patrz rozdział: "Zmiana trybu pracy", strona 17. W tym trybie ochrona przeciwzamarzaniowa pozostaje aktywna /10/ B

17 AWHP-V Obsługa urządzenia 4.3 Zmiana parametrów użytkownika Zmiana temperatury zadanej pomieszczenia d SERVICE 1. Nacisnąć przycisk B ( d ). A B C D SERVICE A B C D L A L A 2. Zmienić wartość przyciskami B (-) i C (+). Temperatura Zakres regulacji Skok Nastawa fabryczna Wartość zadana temperatury pomieszczenia od 15 do 30 C 1 C 20 C 3. Nacisnąć przycisk D ( ) dla potwierdzenia i wyjścia z menu. Jeżeli jest podłączony termostat pokojowy, to temperatura zadana musi być nastawiona 2K ponad zaprogramowaną wartość na termostacie Zmiana temperatury c.w.u. r SERVICE 1. Nacisnąć przycisk C ( r ). A B C D SERVICE A B C D L A L A 2. Zmienić wartość przyciskami B (-) i C (+). Temperatura Zakres regulacji Skok Nastawa fabryczna Temperatura żądana dla ciepłej wody użytkowej od 40 do 65 C 1 C 50 C 3. Nacisnąć przycisk D ( ) dla potwierdzenia i wyjścia z menu. 26/10/ B 16

18 4. Obsługa urządzenia AWHP-V Zmiana trybu pracy SERVICE 1. Nacisnąć równocześnie przyciski C ( r ) i (D). Na wyświetlaczu miga symbol W. 2. Potwierdzić przyciskiem D ( S ). A B C D SERVICE A B C D L A L A 3. Zmienić wartość przyciskami B (-) i C (+). Tryb pracy Wartość Na wyświetlaczu Ogrzewanie i ciepła woda 1 r Ogrzewanie 2 Ciepła woda użytkowa 3 r + D Tryb chłodzenia i wytwarzania c.w.u. 4 w + r Chłodzenie 5 w Wyłączenie/Ochrona przeciwzamarzaniowa Basen 7 6 / Basen i wytwarzanie c.w.u. 8 r 4. Nacisnąć przycisk D ( ) dla potwierdzenia i wyjścia z menu Wymuszenie wspomagania ogrzewania Wymuszenie wspomagania ogrzewania nie jest możliwe jeżeli wybrano tryb wyłączenie/ochrona przeciwzamrożeniowa. SERVICE Wymuszenie wspomagania ogrzewania jest możliwe jako uzupełnienie do pompy ciepła. Dla stosowania wymuszenia wspomagania ogrzewania wykonać następujące działania: 1. Nacisnąć równocześnie przyciski A i D. Trzymać przyciski wciśnięte. A B C D L A 17 26/10/ B

19 AWHP-V Obsługa urządzenia SERVICE A B C D L A 2. Przytrzymać wciśnięty przycisk A i naciskać przycisk D, aby wybrać żądane wymuszenie. Wyświetlacz m + d m + r m + d + r Symbol m zniknął z ekranu Wspomaganie Wymuszenie wspomagania dla c.o. Wymuszenie wspomagania dla c.w.u. Wymuszenie wspomagania dla c.o. i c.w.u. Wymuszenie wspomagania wyłączone 26/10/ B 18

20 3 5. Kontrole i konserwacja AWHP-V220 5 Kontrole i konserwacja 5.1 Ogólne zalecenia UWAGA 4 Konserwacja raz w roku jest obligatoryjna. 4 Zaleca się podpisanie umowy serwisowej. 4 Prace konserwacyjne mogą przeprowadzać tylko autoryzowani instalatorzy. 4 Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych. 5.2 Kontrole okresowe OSTRZEŻENIE Dostęp do wnętrza urządzenia może mieć tylko uprawniony instalator. Jeżeli manometr nie jest dostępny, skontaktować się z instalatorem. 4 Sprawdzić ciśnienie wody w instalacji. Jeżeli ciśnienie wody grzewczej spadnie poniżej 1 bar, należy uzupełnić jej ilość. W razie potrzeby dopełnić wodę w instalacji grzewczej (zalecane ciśnienie wody od 1,5 do 2,0 bar). ¼ Patrz rozdział: "Uzupełnienie wody w instalacji", strona Sprawdzić wizualnie szczelność instalacji wodnej. T B 4 Zawory grzejnikowe w ciągu roku wielokrotnie otworzyć i zamknąć (aby zapobiec ich zablokowaniu). 4 Oczyścić obudowę zewnętrzną pompy ciepła wilgotną ściereczką nasączoną łagodnym środkiem czyszczącym. 1 2 UWAGA 4 T B Wnętrze urządzenia może czyścić tylko uprawniony instalator /10/ B

21 3 3 AWHP-V Kontrole i konserwacja 5.3 Uzupełnienie wody w instalacji T B W razie potrzeby dopełnić poziom wody w instalacji (zalecane ciśnienie wody od 1.5 do 2 bar). 1. Otworzyć wszystkie zawory we wszystkich grzejnikach w instalacji. 2. Ustawić termostat pokojowy na możliwie najniższą temperaturę. 3. Przełączyć pompę w tryb wyłączenie/ochrona przeciwzamrożeniowa. ¼ Patrz rozdział: "Zmiana trybu pracy", strona Otworzyć zawór napełniający. 5. Zamknąć zawór napełniający gdy ciśnieniomierz wskaże ciśnienie 1,5 bar. 6. Przełączyć pompę w tryb ogrzewania. ¼ Patrz rozdział: "Zmiana trybu pracy", strona Dopóki pompa nie pracuje, odpowietrzyć instalację i dopełnić wodą do żądanego ciśnienia. W praktyce, wystarczy instalację 2 razy w roku odpowietrzyć i ewentualnie dopełnić wodą, aby uzyskać właściwe ciśnienie. Jeśli instalację trzeba często dopełniać wodą, należy wezwać instalatora. 5.4 Odpowietrzenie instalacji c.o. Podgrzewacz c.w.u. i armaturę wodną po napełnieniu wodą odpowietrzyć, aby zapobiec szumom wytwarzanym przez powietrze znajdujące się w instalacji Odpowietrzenie ręczne 1. Otworzyć wszystkie zawory we wszystkich grzejnikach w instalacji. 2. Przełączyć pompę w tryb wyłączenie/ochrona przeciwzamrożeniowa. ¼ Patrz rozdział: "Zmiana trybu pracy", strona T B 26/10/ B 20

22 5. Kontrole i konserwacja AWHP-V Odpowietrzyć obiegi ogrzewania podłogowego i grzejniki. Najpierw odpowietrzyć dolne kondygnacje A, a następnie górne kondygnacje Z M A Odpowietrzenie automatyczne SERVICE A B C D A A Przy załączeniu pompy ciepła, przeprowadza ona automatyczne odpowietrzanie. Automatyczne odpowietrzanie trwa około 1 minuty. Automatyczne odpowietrzanie załącza się tylko wtedy, gdy zmierzona temperatura c.w.u. jest niższa od 25 C. Automatyczne odpowietrzanie można przedłużyć ręcznie na więcej niż 1 minutę: 1. Przy załączeniu miga komunikat SERVICE. Nacisnąć równocześnie przyciski A i B ( d ). Rozpoczyna się automatyczny cykl odpowietrzania. Napis SERVICE świeci się ciągle. 2. Nacisnąć równocześnie przyciski A i B ( d ), aby zakończyć cykl odpowietrzania. ¼ Dla uzyskania szczegółowych informacji zwrócić się do instalatora. OSTRZEŻENIE Po odpowietrzeniu sprawdzić ciśnienie w instalacji. W razie potrzeby dopełnić poziom wody /10/ B

23 AWHP-V Historia usterek 6 Historia usterek 6.1 Kody usterek Przy wystąpieniu usterki, na konsoli sterowniczej wyświetlany jest symbol a oraz kod usterki. OSTRZEŻENIE Zanotować wyświetlany kod. Kod usterki jest ważny dla prawidłowego i szybkiego zdiagnozowania rodzaju usterki oraz dla ewentualnej pomocy technicznej udzielonej przez Waszego instalatora. 4 Aby wrócić do wyświetlenia głównego, nacisnąć przycisk. 4 Symbol a pozostaje wyświetlany dopóki usterka nie zostanie usunięta. 4 Możliwa jest nawigacja we wszystkich menu. Kody usterek Opis Prawdopodobne przyczyny Sprawdzenie/usuwanie err Błąd konfiguracji 4 Praca regulacji jest niekompatybilna z nastawami instalatora. e[1 Usterka w czujniku 4 Uszkodzony czujnik zasilania obiegu 4 Czujnik nie podłączony, bądź źle podłączony e[2 Usterka w czujniku 4 Uszkodzony czujnik zewnętrznym 4 Czujnik nie podłączony, bądź źle podłączony Uwaga: Pompa ciepła dalej pracuje z maksymalną temperaturą. e[3 Usterka czujnika 4 Uszkodzony czujnik podgrzewacza 4 Czujnik nie podłączony, bądź źle podłączony. 4 Skontaktować się z instalatorem. 4 Skontaktować się z instalatorem. 4 Skontaktować się z instalatorem. 4 Skontaktować się z instalatorem. e[4 Usterka przepływu 4 Poziom wody i/lub ciśnienia zbyt niski 4 Sprawdzić ciśnienie wody w instalacji (Manometr) 4 Zapowietrzenie instalacji 4 Całkowicie odpowietrzyć moduł wewnętrzny i instalację, aby zapewnić optymalną pracę. e[5 Usterka modułu zewnętrznego 4 Usterka modułu zewnętrznego 4 Skontaktować się z instalatorem. 26/10/ B 22

24 6. Historia usterek AWHP-V Usterki i środki zaradcze Rodzaj zakłócenia Prawdopodobne przyczyny Środek zaradczy Grzejniki są zimne. Nie ma ciepłej wody użytkowej. Znaczne wahania temperatury c.w.u. Pompa ciepła nie pracuje. Ciśnienie wody jest zbyt niskie (< 1 bar). Nastawa temperatury ogrzewania jest zbyt niska. Tryb ogrzewania jest wyłączony. Zawory na grzejnikach są zakręcone. Pompa ciepła nie pracuje. Ciśnienie wody jest zbyt niskie (< 1 bar). Temperatura zadana ciepłej wody jest za niska. 4 Zwiększyć wartość parametru d, lub jeżeli jest podłączony termostat pokojowy, zwiększyć temperaturę na nim. ¼ Patrz rozdział: "Zmiana temperatury zadanej pomieszczenia d ", strona Włączyć tryb ogrzewania. ¼ Patrz rozdział: "Zmiana trybu pracy", strona Otworzyć wszystkie zawory we wszystkich grzejnikach w instalacji. 4 Sprawdzić, czy pompa ciepła jest włączona. 4 Sprawdzić bezpieczniki i przerywacz obwodu prądowego instalacji elektrycznej. 4 Uzupełnienie wody w instalacji. ¼ Patrz rozdział: "Uzupełnienie wody w instalacji", strona Zwiększyć wartość parametru r. ¼ Patrz rozdział: "Zmiana temperatury c.w.u. r ", strona Włączyć tryb c.w.u.. Tryb c.w.u. jest wyłączony. ¼ Patrz rozdział: "Zmiana trybu pracy", strona 17. Zbyt mały wypływ wody. 4 Głowicę prysznicową wyczyścić lub w razie potrzeby wymienić. 4 Sprawdzić, czy pompa ciepła jest włączona. Pompa ciepła nie pracuje. 4 Sprawdzić bezpieczniki i przerywacz obwodu prądowego instalacji elektrycznej. Ciśnienie wody jest zbyt niskie (< 1 bar). 4 Uzupełnienie wody w instalacji. ¼ Patrz rozdział: "Uzupełnienie wody w instalacji", strona 20. Niewystarczające ciśnienie wody 4 Sprawdzić ciśnienie wody w instalacji. Nastawa temperatury ogrzewania jest zbyt niska. Pompa ciepła nie pracuje. Ciśnienie wody jest zbyt niskie (< 1 bar). Na wyświetlaczu pojawi się kod usterki. 4 Otworzyć zawór. 4 Zwiększyć wartość parametru d, lub jeżeli jest podłączony termostat pokojowy, zwiększyć temperaturę na nim. ¼ Patrz rozdział: "Zmiana temperatury zadanej pomieszczenia d ", strona 16 4 Sprawdzić, czy zasilanie elektryczne kotła jest włączone. 4 Sprawdzić bezpieczniki i przerywacz obwodu prądowego instalacji elektrycznej. 4 Uzupełnienie wody w instalacji. ¼ Patrz rozdział: "Uzupełnienie wody w instalacji", strona Jeśli to możliwe, skorygować błąd. ¼ Patrz rozdział: "Kody usterek", strona 22. Za mało wody w instalacji. 4 Uzupełnienie wody w instalacji. ¼ Patrz rozdział: "Uzupełnienie wody w instalacji", strona 20. Wyciek wody. 4 Skontaktować się z instalatorem /10/ B

25 AWHP-V Historia usterek Rodzaj zakłócenia Prawdopodobne przyczyny Środek zaradczy Szumy w przewodach c.o. Znaczny wyciek wody w dolnej części lub obok pompy ciepła Uchwyty rur c.o. są zbyt mocno dokręcone. Powietrze w przewodach grzewczych. Woda w instalacji c.o. płynie zbyt szybko. Uszkodzone rury pompy ciepła lub centralnego ogrzewania. 4 Skontaktować się z instalatorem. 4 Podgrzewacz c.w.u. i armaturę wodną po napełnieniu wodą odpowietrzyć, aby zapobiec szumom wytwarzanym przez powietrze znajdujące się w instalacji. ¼ Patrz rozdział: "Odpowietrzenie instalacji c.o.", strona 20 4 Skontaktować się z instalatorem. 4 Skontaktować się z instalatorem. 26/10/ B 24

26 7. Dane techniczne AWHP-V220 7 Dane techniczne 7.1 Dane techniczne Pompa ciepła Warunki eksploatacyjne: 4 Temperatury graniczne w trybie ogrzewania: - Woda: +18 C / +55 C - Powietrze zewnętrzne: -15 C / +35 C 4 Temperatury graniczne w trybie chłodzenia: - Woda: +18 C / +25 C - Powietrze zewnętrzne: +15 C / +40 C 4 Dopuszczalne ciśnienie robocze: 3 bar AWHP-V220 6 MR 8 MR 11 MR 11 TR 14 MR 14 TR 16 MR 16 TR Moc grzewcza (1) kw Współczynnik efektywności (COP) (1) Pobór mocy elektr. (1) kwe Znamionowe natężenie prądu (1) A Moc chłodzenia (2) kw Współczynnik efektywności (EER) (3)(2) Pobór mocy elektr. (3) kwe Ciśnienie akustyczne (4) dba Wartość znamionowa przepływu wody (ΔT = 5K) Wysokość manometryczna do dyspozycji przy nominalnym natężeniu przepływu m 3 /h mbar Nominalne natężenie przepływu m 3 /h Napięcie zasilania agregatu zewnętrznego V 230 V~ 230 V~ 230 V~ 400 V3~ 230 V~ 400 V3~ 230 V~ 400 V3~ Prąd rozruchowy A Moc akustyczna - wewnątrz (5) dba Moc akustyczna - na zewnątrz (5) dba Czynnik chłodniczy R410A kg Podłączenie czynnika chłodniczego (cieczgaz) Maksymalna długość przy ciśnieniu wstępnym cal 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 m Ciężar (netto) - Moduł zewnętrzny kg Ciężar (netto) - Moduł wewnętrzny kg (1) Tryb grzania: temperatura zewnętrzna powietrza +7 C, Temperatura wody na wyjściu +35 C. Moc według EN (2) tylko w modelach odwracalnych (3) Tryb chłodzenia: temperatura zewnętrzna powietrza +35 C, Temperatura wody na wyjściu +18 C. Moc według EN (4) w odległości 5 m od urządzenia, pole swobodne. (5) Hałas rozchodzący się przez obudowę - Test przeprowadzony według normy NF EN /10/ B

27 AWHP-V Dane techniczne Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Dane techniczne Obieg pierwotny (Woda grzewcza) Dopuszczalna temperatura robocza C 95 Dopuszczalne ciśnienie robocze bar 3 Pojemność wymiennika L 8.1 Powierzchnia grzewcza m Obieg wtórny (Woda użytkowa) Dopuszczalna temperatura robocza C 95 Dopuszczalne ciśnienie robocze bar 8 Pojemność wodna L 220 Ciężar Ciężar wysyłkowy kg 112 Czas ładowania podgrzewacza c.w.u. AWHP-V220 6 MR 8 MR 11 MR - 11 TR 14 MR - 14 TR 16 MR - 16 TR Czas ładowania wahadła (1) 1godz.55min. 1godz.36min. 1godz.31min. 1godz.26min. 1godz.22min. (1) ΔT = 40K 26/10/ B 26

28 8. Oszczędność energii AWHP-V220 8 Oszczędność energii 8.1 Oszczędność energii Niniejszy rozdział zawiera: 4 Zalecenia odnośnie oszczędzania energii 4 Zalecenia odnośnie prawidłowego natawienia termostatu pokojowego Zalecenia odnośnie oszczędzania energii 4 Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. 4 Zainstalować ekrany za grzejnikami, aby zapobiec stratom ciepła. 4 Nie przykrywać grzejników. Nie zawieszać zasłon przed grzejnikami. 4 Zaizolować rury w nieogrzewanych pomieszczeniach (piwnice i strychy). 4 Zamknąć grzejniki w nieużywanych pomieszczeniach. 4 Nie otwierać niepotrzebnie zaworów ciepłej (lub zimnej) wody. 4 Zainstalować głowicę prysznicową oszczędzającą wodę, aby zaoszczędzić do 40 % energii. 4 Używać natrysku zamiast kąpieli w wannie. Przy kąpieli w wannie zużywa się dwa razy więcej wody i energii Termostat pokojowy i nastawy 4 Termostat modulowany, możliwy w połączeniu grzejnikami z zaworami termostatycznymi, oszczędza energię i oferuje znaczący komfort. Takie zestawienie umożliwia nastawę temperatury na każdym zasilaniu. W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest termostat pokojowy, nie instalować zaworów termostatycznych na grzejnikach. 4 Obniżyć nastawę termostatu do 16 C w nocy lub w razie nieobecności. Obniża to koszty ogrzewania i zużycie energii. 4 Obniżyć nastawę termostatu przy przewietrzaniu pomieszczeń. 4 Przy nastawianiu termostatu programowanego godzinowo, uwzględnić dni nieobecności i urlopu /10/ B

29 AWHP-V Gwarancja 9 Gwarancja 9.1 Informacje ogólne Gratulujmy Państwu zakupu naszego nowego urządzenia i jednocześnie dziękujemy za Wasze zaufanie. Chcemy zwócić uwagę na fakt, że zakupione przez Państwa urządzenie zachowa swe początkowe cechy jeśli będzie regularnie sprawdzane i konserwowane. Autoryzowany instalator i nasza sieć serwisu gwarancyjnego jest oczywiście stale do Państwa dyspozycji. 9.2 Warunki gwarancji Poniższe postanowienia nie wykluczają korzyści, jakie kupujący może odnieść w oparciu o przepisy prawne stosowane w kraju kupującego, dotyczące wad ukrytych. Państwa urządzenie objęte jest umowną gwarancją, dotyczącą każdej wady fabrycznej licząc od daty zakupu na fakturze instalatora. Warunki gwarancji są umieszczone na karcie gwarancyjnej. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek złego użytkowania urządzenia, błędnej jego instalacji lub niedostatecznej konserwacji (muszą Państwo zadbać o to, aby instalowanie było przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora). Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne, niematerialne lub uszkodzenia ciała osób spowodowane instalacją sprzeczną z: 4 zarządzeniami prawnymi lub ustawowymi lub wprowadzonymi przez władze lokalne, 4 zarządzeniami krajowymi, czy lokalnymi, szczególnie dotyczącymi instalacji, 4 naszymi instrukcjami i zaleceniami dotyczącymi instalacji odnoszacymi się do regularnej konserwacji urządzeń, 4 lub wykonanych nie fachowo. Warunki gwarancji są umieszczone na karcie gwarancyjnej. Nasza gwarancja nie pokrywa wymiany lub naprawy części w wyniku zwykłego zużycia, złego użytkowania, interwencji osób niewykwalifikowanych, braku lub niedostatecznego nadzoru lub konserwacji, nieodpowiedniego zasilania elektrycznego i używania nieodpowiedniego lub złej jakości paliwa. Części takie jak silniki, pompy, zawory elektryczne, itd. są objęte gwarancją tylko w sytuacji gdy nigdy nie były demontowane. 26/10/ B 28

30 9. Gwarancja AWHP-V220 Prawa określone w Dyrektywie Unii Europejskiej 99/44/EWG, transponowanej dekretem ustawodawczym nr 24 z dnia 2 lutego 2002 ogłoszonym w Dz. Urz. z 2002 nr 57, pozostają w dalszym ciągu obowiązujące /10/ B

31 Wykaz firm serwisu gwarancyjnego produktów De Dietrich (stan na dzień r.) Dolnośląskie Głogów (A) Pro-Term (0603) ; Jelenia Góra (A, B,*) Sotis Plus (0604) ; Legnica (A) Delta (0607) ; Świebodzice (A) Brenner (0601) ; Wałbrzych (A, B) Witold Czekaj (0601) ; Wrocław (A, B) Nomar (0666) ; Wrocław (A, B,*) Proinserv (0602) ; Wrocław (A, B) Raan (0605) ; Wrocław (A, C) Inst-Serw (0696) Kujawsko-Pomorskie Bydgoszcz (A, B, C,*) Uni-Serwis (0603) ; Bydgoszcz (A, B) Interm-Tech (0601) ; Grudziądz (A, B) Instgaz & C.O. (0509) ; Toruń (A, B,*) Instal-Eko (0501) ; Włocławek (A) Pralgaz-Service-Express (0601) Lubelskie Biała Podlaska (A, B, C,*) Ekoserwis Rapid (083) ; Lublin (A, B) Tchórzewski Serwis (0603) ; Lublin (A) KJK (0502) ; Lublin (A, B, C) Zubrzycki Serwis (0501) ; Zamość (A, B,) Świderski Robert (0603) Lubuskie Łężyca, k/zielonej Góry (A, B,*) kw SERWIS (0604) ; Wrocław (C) Inst-Serw (0696) ; Wschowa (A) Systemy Grzewcze Serwis (0601) ; Gorzów Wielkopolski (A) Termoinstal (0507) Łódzkie Łódź (A) Inter-Serwis (0602) Łódź (A, B, C,*) Solar -Therm (0601) Małopolskie Bukowno k. Olkusza (A, B,*) A.S. Jacek Gębala (0502) ; Jurków k. Czchowa (E) Leszek Szot (0601) ; Kraków (A) F.H.U. GP-GRUP (0501) ; Kraków (A, B, C,*) Trojan (0506) ; Kraków (A, B) Mekanet (0601) ; Kraków (A, B) Syst. Grzew. Serwis (012) ; Nowy Sącz (A, B) Bieniek (0604) ; Nowy Sącz (A,B) Polibranż (018) ; Gorlice (A) Otech (0508) ; Szczucin (A) Complex-Bud (0691) ; Tarnów (A) Instalator (0602) ; Zakopane (A, B) Piotr Murzyn (0502) ; Zakopane (A) Instal-serwis (0601) Mazowieckie Ciechanów (A, B) Serwis Urządzeń Grzewczych (0602) ; Mińsk Mazowiecki (A, B) T.G. Partner Serwis (0502) ; Płock (A, B) Termoinstal (0605) ; Radom (A) Protor Merkury (0696) ; Radom (A) Piotr Rybacki (0606) ; Radwanków Szlachecki (A) Marek Osuchowski (0601) ; Warszawa (A, B, C,*) Kotrem (0604) ; Warszawa (A, B,*) Serwis D.D. Oertli (0601) ; Warszawa (A) WTW (0502) ; Warszawa (A, B) Wakka ; Ząbki k. Warszawy (A, B) Ciepło i Ogrody (0601) Opolskie Opole (A, B) Brexpol (0602) ; Opole (A, B) Ecotec (0502) ; Nysa (A) Agnik (0604) ; Wrocław (C) Inst-Serw (0696) Podkarpackie Brzozów (A, B, C,*) DMS (0609) ; Leżajsk (A, B) F.H.U. A & R (0604) ; Majdan Królewski (E) P.P.H.U. Henryk Kamiński (0604) ; Mielec (A) Inwest (0606) ; Rzeszów (A, B, C,*) DMS (0609) ; Sanok (D) Zbigniew Piecuch (0603) ; Stalowa Wola (A, B) Automatyk-Serwis (0605) ; Świlcza (A) Jan Szeliga (0501) ; Wróblik Szlachecki (D) Ares (0502) ; Wyszatyce (A) Instal-Serwis (0603) Podlaskie Augustów (A, B,*) Centech (0693) ; Białystok (A, B, C) Ciepłoprojekt (0503) ; Białystok (A, B,*) P.H.U. Sokół (0692) ; Bielsk Podlaski (A, B) Infobud (0502) ; Suchowola (A, B) Łazar i Ska (0604) ; Łomża (A, B) Rzońca (0503) Pomorskie Gdynia (A, B, C,*) Nowaserwis (058) ; Nowa Karczma (A, B,*) Origo (0601) ; Gdańsk (A) Instalacje I Automatyka (0505) ; Brusy/Chojnice (A) Eko-Serwis (0502) ; Słupsk (A) Balcerzak Serwis (0606) ; Żukowo (A) Projektowanie i usługi budowlane Flisik Waldemar (0601) Śląskie Bielsko-Biała (A, B) Krzysztof Cebulski (0602) ; Bielsko-Biała (A) Instal-sanit (0696) ; Bielsko-Biała (A) Admar (0600) ; Cieszyn (A, B) Roman Kałuża (0603) ; Częstochowa (A, B, C) Eko-Instal (0502) ; Częstochowa (A, B,*) K & P K. Puczyński (0600) ; Gliwice (A) Beri (0601) ; Rybnik A, B, C,*) Z.U.H. Holtex (0603) ; Sosnowiec (A, B,*) A.S. Jacek Gębala (0502) ; Katowice (A, B) Polmar (0601) ; Tarnowskie Góry (A, B) Beri (0601) ; Tarnowskie Góry (A) Multitech (0601) Świętokrzyskie Busko-Zdrój (A, B) Nowator (0604) ; Miedziana Góra k. Kielc (A, B, C,*) Techmont (0603) ; Mniów k. Kielc (A, B) Witczak (0605) ; Staszów (A, B) Leszek Zamojski (0606) Warmińsko-Mazurskie Elbląg (A, B) SMS (0501) ; Giżycko (A, B) Lech-Bud (0502) ; Olsztyn (A, B, C,*) Serwis Nosowicz (0605) Wielkopolskie Czarnków (A, B,*) Adam Józefiak (0602) ; Gniezno (A, B) Krzysztof Słowiński (0603) ; Kalisz (A, B) Pro-Bis (0602) ; Konin (A, B) Olej-Serwis (0601) ; Leszno (A, B) Helgaz (0601) ; Poznań (A, B,*) Terra-Sol (0601) ; Ostrów Wielkopolski (A, B) P.H.U. TIM (0505) ; Poznań (A, B, C) Spaw (0605) ; Piła (A) Z.I.S.I.O. (0604) ; Swarzędz (A) InTech (0516) Zachodnio-Pomorskie Koszalin (A, B) Asbud (0502) ; Koszalin (A, B) Energoserwis (0602) ; Kołobrzeg (A, B, C,*) Termo-Serwis (0605) ; Szczecin (A, B, C,*) M.Z.Serwis (0608) ; Szczecin (A, B) Donat (0606) ; Świnoujście (A) Eco-Lux Instal (0602) Fir my ser wi so we za mie szczo ne w wy ka zie zo sta ły podzie lo ne we dług na stę pu ją cych ka te go rii Kategoria serwisu A B C D E Ro dza je ser wi so wa nych ko tłów De Dietrich (wszystkie stojące i wiszące) Interdomo (dawniej Schäffer) (wszystkie stojące i wiszące) De Dietrich made by Remeha (wszystkie stojące i wiszące) De Dietrich (stojące i wiszące do 60 kw) Tylko wiszące kotły CITY * Serwis Fabryczny W ra zie awa rii (w okre sie gwa ran cji) p r os im y o k o nt a k t w k ol e jn oś c i : R eg i on a ln y s e rw i s ( z o b. w yk a z o b o k ) P r z e ds t aw ic i e l r eg i on a ln y Gdańsk: GSM Katowice: GSM Kraków: GSM Poznań: GSM Warszawa: GSM Wrocław Południe: GSM Wrocław Północ: GSM B i ur o D e D i et r i c h czyn ne co dzien nie w godz Wro cław, ul. My dla na 1 tel G ł ó wn y s e rw is a n t» g or ąc a l in i a «tel tel po godz : tel tel Awaria po okresie gwarancji : Z aw i ad o m s w oj eg o s e rw is a nt a z autoryzacją De Dietrich lub serwis z wykazu

32 R410A R410A M C AD001NU-08-AB Copyright Wszystkie dane techniczne w niniejszej instrukcji, jak również rysunki i schematy pozostają naszą wyłączną własnością i bez naszej uprzedniej zgody na piśmie zabrania się ich reprodukowania. 26/10/ B DE DIETRICH THERMIQUE 57, rue de la Gare F MERTZWILLER - BP 30

RCI 300 - RCI 400 RCI 500 - TC 400 - TC 600 - TC 800 - C 310 - C

RCI 300 - RCI 400 RCI 500 - TC 400 - TC 600 - TC 800 - C 310 - C Urządzenie neutralizujące Polski 24/08/05 Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji urządzenia neutralizującego z pompą kondensatu dla urządzeń odzyskujących ciepło ze spalin RCI 300 - RCI 400 RCI

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

BSL 200...400 BESL 200...400

BSL 200...400 BESL 200...400 UNO PL Podgrzewacz solarny BSL 200...400 BESL 200...400 Instrukcja obsługi L000541-B 300028404-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.1.1 Symbole stosowane w instrukcji...4 1.1.2

Bardziej szczegółowo

BH

BH PL Pojemnościowy stojący podgrzewacz c.w.u. Instrukcja eksploatacji . Spis treści 1 Deklaracja zgodności UE..................................................................4 2 Opis............................................................................5

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Wykaz firm serwisu gwarancyjnego produktów De Dietrich (stan na dzień 11.01.2013) Dolnośląskie Głogów Pro-Term 603 941 552 Jelenia Góra * Sotis Plus 604 650 008 Legnica Delta Automatyka Zabezpieczeń 607

Bardziej szczegółowo

Stojące pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej SR 100, SR 150W, SR 200W do kompletacji z kotłami naściennymi

Stojące pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej SR 100, SR 150W, SR 200W do kompletacji z kotłami naściennymi POLSKI PL Stojące pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej SR 100, SR 150W, SR 200W do kompletacji z kotłami naściennymi Instrukcja instalowania, uruchomienia i konserwacji 1/09/06 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SW 100 Polski 30/04/09

SW 100 Polski 30/04/09 Zasobnik warstwowy do kotłów dwufunkcyjnych Polski 30/04/09 Instrukcja instalowania Instrukcja obsługi www.dedietrich.pl Spis treści BUDOWA I PRZEZNACZENIE......................................... 3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

KoleKtor płaski C250V pl

KoleKtor płaski C250V pl KoleKtor płaski C250V pl Montaż na dachu skośnym 750244501 spis treści Zestawy montażowe 1.0 symbole i narzędzia pakiet Multi-Fit pakiet uniwersalny 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 Bezpieczeństwo montażu

Bardziej szczegółowo

Logamax U022-24K Logamax U024-24K

Logamax U022-24K Logamax U024-24K 2061 1746 05/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Logamax U022-24K Logamax U024-24K 6 720 610 716-00.1O Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Errata Cennika pakietowego obowiązującego od 1. sierpnia 2013 r.

Errata Cennika pakietowego obowiązującego od 1. sierpnia 2013 r. Errata Cennika pakietowego obowiązującego od 1. sierpnia 2013 r. Zestawy pakietowe Pompy ciepła powietrze/woda typu Split 3 do 9 kw Vitocal 200-S Temperatura na zasilaniu do 55 C. AWB 201.B / AWB 201.C

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Informacje dla instalatora

Informacje dla instalatora 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 Szanowny nabywco: Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz warunkami gwarancji i eksploatacji. Producent

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych.

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. Instrukcja eksploatacji Podgrzewacz do instalacji ciepłej wody użytkowej w systemie ładowania podgrzewacza Vitocell-L 100 Typ CVL, 500 do 1000 litrów Pionowy podgrzewacz pojemnościowy ze stali, z emaliowaną

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

BPB BPP ZALETY BPB ZALETY BPP NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U.

BPB BPP ZALETY BPB ZALETY BPP NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U. NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U. P PP ZALETY P Pojemność od 150 do 500 litrów Powłoka z emalii o wysokiej jakości Ochrona anodą magnezową Wielki komfort c.w.u. ZALETY PP Pojemność od 150 do 500 litrów Korpus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący Neckar

Gazowy kocioł wiszący Neckar Gazowy kocioł wiszący Neckar NS 21-1 AE 23 NW 21-1 AE 23 NS 21-1 KE 23 NW 21-1 KE 23 PL (06.01) SM Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

BL 150 - BL 200 - BL 300 - BL 400 - BL 500

BL 150 - BL 200 - BL 300 - BL 400 - BL 500 PL Pojemnościowy stojący podgrzewacz c.w.u. BL 150 - BL 200 - BL 300 - BL 400 - BL 500 Instrukcja techniczna instalowania i obsługi M001635-A 300020050-001-B . Spis treści 1 Wprowadzenie...........................................................................3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SN Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

Możliwości instalacji:

Możliwości instalacji: Skrócony opis instalacji: Instalacja składa się z wiszącego kotła kondensacyjnego ecotec, który zasila instalację grzejnikową lub podłogową oraz zasobnik c.w.u. Pracą poszczególnych urządzeń zarządza sterownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SWK Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Kolektory rurowe POWER 7 / 10 / 15. Instrukcja instalowania i konserwacji. Montaż na dachu Montaż na dachu płaskim C

Kolektory rurowe POWER 7 / 10 / 15. Instrukcja instalowania i konserwacji. Montaż na dachu Montaż na dachu płaskim C PL Kolektory rurowe POWER 7 / 10 / 15 Instrukcja instalowania i konserwacji Montaż na dachu Montaż na dachu płaskim 300017328-001-C . Spis treści 1 Wprowadzenie...........................................................................3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI I KONSERWACJI ZASOBNIKOWEGO PODGRZEWACZA WODY IDRA 12 IDRA 12 S

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI I KONSERWACJI ZASOBNIKOWEGO PODGRZEWACZA WODY IDRA 12 IDRA 12 S INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI I KONSERWACJI ZASOBNIKOWEGO PODGRZEWACZA WODY IDRA 12 IDRA 12 S 1. Uwagi dla użytkownika -Po rozpakowaniu urządzenia upewnić się, czy zawartość jest kompletna. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Instrukcja obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA NIMBUS POWIETRZNE POMPY DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA NIMBUS, CENTRALNE OGRZEWANIE ENERGIĄ ODNAWIALNĄ UŻYCIE DARMOWEJ ENERGII Z POWIETRZA 70% energii użytej do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 160 SL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji B

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 160 SL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji B PL Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 160 SL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026904-001-B Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje ogólne...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Dlaczego podgrzewacze wody geostor? Dlaczego podgrzewacze wody? Aby efektywnie wykorzystać energię natury. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH RW 300 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni, do współpracy z pompą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM OGRZEWANIA/CHŁODZENIA POMPĄ CIEPŁA BIAWAR MULTISPLIT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM OGRZEWANIA/CHŁODZENIA POMPĄ CIEPŁA BIAWAR MULTISPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM OGRZEWANIA/CHŁODZENIA POMPĄ CIEPŁA BIAWAR MULTISPLIT 8 0/0 SPIS TREŚCI - Miejsce montażu... - Wymagania elektryczne... - Instrukcja bezpieczeństwa... - Prezentacja głównych elementów...

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/21 AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Pole obsługi 4 2 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 220 SHL. Instrukcja obsługi M B

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 220 SHL. Instrukcja obsługi M B PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 220 SHL Instrukcja obsługi M002328-B 300028217-001-01 Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje ogólne...4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

Polska VIVADENS. Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCR/II 24/28 BIC. Instrukcja obsługi 117462-AD

Polska VIVADENS. Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCR/II 24/28 BIC. Instrukcja obsługi 117462-AD VIVADENS Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCR/II 24/28 BIC Instrukcja obsługi 117462-AD Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Symbole i skróty...4 1.2 Informacje ogólne...4 1.2.1 Obowiązki producenta...4

Bardziej szczegółowo

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika RET2000 B/M/MS Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC)

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI PIONOWY PODGRZEWACZ WODY Z BLACHY STALOWEJ, EMALIOWANY, Z WYMIENNIKIEM SPIRALNYM BST 100 125 150 INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Opiis urrządzeniia WYSOKOWYDAJNY PODGRZEWACZ WODY Z WĘŻOWNICOWYM WYMIENNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Gazowy kocioł kondensacyjny CERASMARTMODUL ZBS 3-16 M A 23 ZBS 7-22 M A Pl (04.02) OSW

Instrukcja obsługi Gazowy kocioł kondensacyjny CERASMARTMODUL ZBS 3-16 M A 23 ZBS 7-22 M A Pl (04.02) OSW Instrukcja obsługi Gazowy kocioł kondensacyjny CERASMARTMODUL ZBS 3-16 M A 23 ZBS 7-22 M A 23 OSW Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 4 1 Elementy obsługi 5

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Naścienny kocioł gazowy Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24

Instrukcja obsługi. Naścienny kocioł gazowy Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 156 04/2008 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Naścienny kocioł gazowy Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Przeczytać uważnie przed

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR PŁASKI C250V PL. Broszura informacyjna systemu TECHNIKA GRZEWCZA. 750232501b

KOLEKTOR PŁASKI C250V PL. Broszura informacyjna systemu TECHNIKA GRZEWCZA. 750232501b KOLEKTOR PŁASKI C250V PL Broszura informacyjna systemu TECHNIKA GRZEWCZA 750232501b PL WPROWADZENIE 1. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w tej broszurze przed instalacją i oddaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LA 8AS

Dane techniczne LA 8AS Dane techniczne LA 8AS Informacja o urządzeniu LA 8AS Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja WPM 6 montaż naścienny - Miejsce ustawienia Na zewnątrz

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi SPIS TREŚCI Usuwanie problemów 3 Kody błędów 4 Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli wystąpi nieprawidłowe działanie. Klimatyzator

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Pojemnościowy stojący podgrzewacz c.w.u. BLC Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji

Pojemnościowy stojący podgrzewacz c.w.u. BLC Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji PL Pojemnościowy stojący podgrzewacz c.w.u. BLC 150...500 Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300027322-001-02 Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.1.1 Symbole stosowane

Bardziej szczegółowo

ZALETY TECHNIKI KONDENSACYJNEJ W KOTLE OLEJOWYM

ZALETY TECHNIKI KONDENSACYJNEJ W KOTLE OLEJOWYM O L E J O W Y K O C I O Ł K O N D E N S A C Y J N Y OSZCZĘDNOŚĆ DZIĘKI EFEKTYWNEMU WYKORZYSTANIU ENERGII INNOWACJE DLA WIĘKSZEGO KOMFORTU I OCHRONY ŚRODOWISKA IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA INSTALACJI MODERNIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Pogotowie cieplne (041)

Pogotowie cieplne (041) WSTĘP Węzeł cieplny MEC jest urządzeniem słuŝącym dla potrzeb centralnego ogrzewania i (opcjonalnie) do ogrzewania ciepłej wody uŝytkowej. Zastosowanie nowoczesnej technologii i wysokiej jakości urządzeń

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200A. dla użytkownika instalacji. Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200A. dla użytkownika instalacji. Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego VITOTROL 200A 3/2010 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa Prosimy

Bardziej szczegółowo

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50.

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50. FR DE EN PL FM 50 Polski (strona 2 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 12 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 22 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 32 Zdalne sterowanie dialogowe

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻ, KONSERWACJA ZASOBNIKÓW C.W.U. (solarne bojlery).

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻ, KONSERWACJA ZASOBNIKÓW C.W.U. (solarne bojlery). THERMO SOLAR- POLSKA 58-200 DZIERŻONIÓW Ul. SŁONECZNIKOWA 12 woj. DOLNOŚLĄSKIE 074 8319058 0601723580 fax: 074 8319058 e-mail: biuro@energiasloneczna.com www.energiasloneczna.com ZASOBNIKI SOLARNE: HT

Bardziej szczegółowo

<< www.dedietrich.pl. Efektywność dzięki prostocie, która tkwi w powietrzu. Zyskowna inwestycja Oszczędność energii do 70% Ochrona planety EASYLIFE

<< www.dedietrich.pl. Efektywność dzięki prostocie, która tkwi w powietrzu. Zyskowna inwestycja Oszczędność energii do 70% Ochrona planety EASYLIFE POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA EASYLIFE Efektywność dzięki prostocie, która tkwi w powietrzu Zyskowna inwestycja Oszczędność energii do 70% Ochrona planety

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu LA 6TUR+ Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 19 1598 6 1 95 91 1322 8 4.1 231 916 32 73 32 85 6 562 478 X 944 682 44 4 2 4 58 58 2.21 1.2 1.1 2.11 1.3 1.4 4.1 1.4 94 4 8 4.1 8 4.2 2.2 1.3 379 31 21 95

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 200-S Typ AWS Pompa ciepła z napędem elektrycznym w wersji Split

Bardziej szczegółowo

ALEZIO AWHP MIV-II 24 ALEZIO AWHP-II V 220 25. Wyposażenie dodatkowe 26. Przygotowanie cwu 26. Regulacja 26 HPI 27. Wyposażenie dodatkowe 28

ALEZIO AWHP MIV-II 24 ALEZIO AWHP-II V 220 25. Wyposażenie dodatkowe 26. Przygotowanie cwu 26. Regulacja 26 HPI 27. Wyposażenie dodatkowe 28 TECHNIKA DOMOWA POMPY CIEPŁA ALEZIO AWHP MIV-II 24 ALEZIO AWHP-II V 220 25 Wyposażenie dodatkowe 26 Przygotowanie cwu 26 Regulacja 26 HPI 27 Wyposażenie dodatkowe 28 Wyposażenie dodatkowe dla opcji chłodzenia

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo