BL BL BL BL BL 500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BL 150 - BL 200 - BL 300 - BL 400 - BL 500"

Transkrypt

1 PL Pojemnościowy stojący podgrzewacz c.w.u. BL BL BL BL BL 500 Instrukcja techniczna instalowania i obsługi M A B

2 . Spis treści 1 Wprowadzenie Symbole i skróty Informacje ogólne Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zalecenia Opis techniczny Opis ogólny Dane techniczne Główne elementy Instalowanie Zakres dostawy Wybór miejsca zamontowania Główne wymiary Ustawienie podgrzewacza Montaż czujnika c.w.u Podłączenie hydrauliczne Uruchomienie Kontrole i konserwacja Anoda magnezowa Armatura zabezpieczająca Odwapnianie Obudowa zewnętrzna Czynności wykonywane przy odwapnianiu, kontrola i wymiana anody magnezowej Protokół z konserwacji Części zamienne BL /06/ B

3 1 Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1 Symbole i skróty W nieniejszej instrukcji stosuje się różne oznaczenia i piktogramy, aby zwrócić uwagę na specjalne wskazówki. W ten sposób De Dietrich Thermique S.A.S pragnie zagwarantować bezpieczeństwo użytkownika, pomóc uniknąć problemów i zapewnić prawidłowe działanie urządzenia. Niebezpieczeństwo Ostrzeżenie przed zagrożeniem, które może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia ciała. Ostrzeżenie Ostrzeżenie przed ryzykiem lekkiego uszkodzenia ciała. Uwaga Ryzyko szkód materialnych. Wskazówka. Odnośnik Odnośnik do innych instrukcji lub innych stron instrukcji. c.w.u.: Ciepła woda użytkowa. 1.2 Informacje ogólne Gratulujemy Państwu wyboru produktu dobrej jakości. Radzimy przeczytać niniejszą instrukcję w celu zagwarantowania optymalnego funkcjonowania Państwa urządzenia. Jesteśmy przekonani, że nasz produkt spełni Państwa oczekiwania Obowiązki producenta De Dietrich Thermique S.A.S wytwarza produkty spełniające wymagania normy. Produkty dostarczane są z oznaczeniem oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami towarzyszącymi. De Dietrich Thermique S.A.S zastrzega sobie możliwość zmian technicznych. W razie zaistnienia niżej wymienionych okoliczności De Dietrich Thermique S.A.S nie ponosi żadnej odpowiedzialności: Niewłaściwe używanie urządzenia. Brak lub niedostateczna konserwacja urządzenia. Niezgodny z przepisami montaż urządzenia Obowiązki instalatora Instalator jest zobowiązany do zainstalowania urządzenia. Instalator musi przestrzegać następujących zaleceń: Przeczytać i przestrzegać wszystkie wskazówki w instrukcjach dostarczonych z urządzeniem. Wykonać montaż zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przeprowadzić pierwsze uruchomienie i wszystkie wymagane kontrole. Poinstruować użytkownika o pracy instalacji. Zwrócić uwagę użytkownikowi na obowiązek kontroli i konserwacji urządzenia. Wręczyć użytkownikowi instrukcje obsługi. 29/06/ B BL

4 1. Wprowadzenie Deklaracja zgodności Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 97/23/EG Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie urządzeń ciśnieniowych art. 3, ustęp Zgodność elektryczna / Oznakowanie Przedstawiany produkt spełnia następujące europejskie dyrektywy i normy: 2006/95/WE Dyrektywa w sprawie niskich napięć Norma związana EN /108/WE Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej Normy związane : EN / EN / EN Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia 2.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przed każdą ingerencją odłączyć zasilanie elektryczne. 2.2 Zalecenia To urządzenie musi być uziemione. Ostrzeżenie Urządzenie i instalacja powinny być konserwowane wyłącznie przez autoryzowanych instalatorów lub autoryzowany serwis. Woda grzewcza i woda użytkowa nie mogą się ze sobą mieszać. Obieg wody użytkowej nie może przechodzić przez wymiennik ciepła. Dla niezawodnej i bezpiecznej pracy konieczna jest regularna konserwacja urządzenia. Pod groźbą utraty gwarancji, w urządzeniu nie wolno przeprowadzać żadnych zmian. Wykonać izolację cieplną przewodów rurowych zgodnie z przepisami lokalnymi. 4 BL /06/ B

5 3 Opis techniczny 3. Opis techniczny 3.1 Opis ogólny Podgrzewacze BL BL BL BL BL 500 są stojącymi podgrzewaczami ciepłej wody użytkowej, charakteryzującymi się wysoką wydajnością. 3.2 Dane techniczne BL Obieg pierwotny (gorąca woda) Dopuszczalna temperatura C Dopuszczalne ciśnienie robocze bar Pojemność wodna wężownicy grzewczej l Powierzchnia grzewcza wężownicy m Obieg wtórny (woda użytkowa) Dopuszczalne ciśnienie robocze bar Pojemność wodna l Moc Pobór mocy (1) kw Natężenie przepływu (1) L/h Wydajność początkowa w ciągu 10 minut (2) l/10 min Stała schładzania Cr (3) Wh/24 godz. L K Straty postojowe ( T = 45 K) (4) kwh/24h Ciężar kg (1) Temperatura obiegu pierwotnego: 80 C - Wlot wody zimnej: 10 C - Wypływ ciepłej wody użytkowej: 45 C - Natężenie przepływu: 3 m 3 /godz. (2) Temperatura obiegu pierwotnego: 80 C - Wlot wody zimnej: 10 C - Wypływ ciepłej wody użytkowej: 40 C - Temperatura podgrzewacza: 60 C - Natężenie przepływu: 3 m 3 /godz. (3) Przepisy francuskie (4) Tylko dla Niemiec 3.3 Główne elementy Zasobnik - stalowy - Wnętrze podgrzewacza pokryte jest emalią w celu ochrony zasobnika przed korozją i zachowania jakości wody. Obudowa zewnętrzna - Obudowa nakładana (tworzywo sztuczne). Ochrona antykorozyjna 1 lub 2 anody magnezowe, które należy sprawdzić co 2 lata i ewentualnie wymienić. - BL 150, BL 200 : 1 anoda - BL BL BL 500 : 2 anody. Wymiennik ciepła - Gładka rura - Emaliowany wymiennik (element stykający się z c.w.u.). Izolacja - Zasobnik izolowany jest bezfreonową pianką poliuretanową. 29/06/ B BL

6 4. Instalowanie 4 Instalowanie 4.1 Zakres dostawy BL 150 BL 200 BL 300 BL 400 BL 500 Skład pakietu podgrzewacza EC 441 EC 442 EC 443 EC 444 EC 445 Wyposażenie dodatkowe: - Anoda zasilana z obcego źródła AJ 38 AJ 38 AJ 38 AM 7 AM 7 - Anoda tytanowa EC 414 (1) EC 414 (1) Grzałka elektryczna Grzałka jednofazowa ekranowana 2.2 kw EC Grzałka wielonapięciowa ekranowana 3.3 kw - - EC Grzałka wielonapięciowa ekranowana 4.5 kw EC 413 EC 413 Grzałka steatytowa wielonapięciowa 2.4 kw - EC Grzałka steatytowa wielonapięciowa 3 kw - - EG 88 (2) Regulator SLA2 pompy ładującej EC 320 EC 320 EC 320 EC 320 EC 320 (1) Anodę tytanową można zamontować w podgrzewaczu tylko wtedy, gdy jest on podłączony do kotła wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC 3, posiadającą funkcję TAS. (2) Montaż grzałki steatytowj EG 88 wymaga umieszczenia anody zasilanej z obcego źródła AJ 38 w górnej pokrywie rewizyjnej, aby zapewnić zgodną z przepisami ochronę antykorozyjną. Nie wolno montować jednocześnie anody zasilanej z obcego źródła i grzałki ekranowanej. Uwzględnić zalecane zestawienie anoda-opór, ponieważ opór elektryczny jest przyporządkowany anodzie magnezowej, wspólnie z już istniejącą górną anodą zapewnia ochronę emaliowanego zasobnika. 6 BL /06/ B

7 4. Instalowanie 4.2 Wybór miejsca zamontowania Urządzenie należy zainstalować:: - w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem - na cokole, aby ułatwić czyszczenie pomieszczenia - możliwie jak najbliżej miejsca poboru, aby ograniczyć do minimum straty ciepła w przewodach 4.3 Główne wymiary Ø G 1 7 H F 2 1 E J D 4 C B M B A BL BL 150 (1): Zakres: 30 do 40 mm Wypływ c.w.u. G 1 Wymiennik ciepła - zasilanie G 1 Podłączenie cyrkulacji G 3/4 Wlot wody zimnej * G 1 Wymiennik ciepła - powrót G 1 Spust wody (BL ) G 1 Anoda magnezowa ** Czujnik ciepłej wody użytkowej BL 150 BL 200 BL 300 BL 400 BL 500 A B C D E F Ø G H J G Zewnętrzny gwint cylindryczny, uszczelka płaska *: BL : Wlot wody zimnej + Spust wody **: BL 200: brak anody na bocznej pokrywie wyczystkowej. 29/06/ B BL

8 4. Instalowanie 4.4 Ustawienie podgrzewacza Poziomowanie podgrzewacza wykonuje się przy pomocy nóżek, które znajdują się w woreczku z instrukcją obsługi: - BL 150 do BL 300: 3 regulowane nóżki - BL 400 do BL 500: 4 regulowane nóżki (1) Zakres: 30 do 40 mm. Zaleca się zdjęcie miękkiej obudowy przed wykonywaniem prac (zamocowanie regulowanych nóżek, umieszczenie zasobnika c.w.u., podłączenie elektryczne itd.). Po zakończeniu prac założyć z powrotem obudowę zewnętrzną. 19 M B 4.5 Montaż czujnika c.w.u D BL /06/ B

9 4. Instalowanie 4.6 Podłączenie hydrauliczne Przykład instalacji 30 M A 1. Zasilanie c.o. 2. Powrót 3. Zawór bezpieczeństwa 3 bar 4. Manometr 7. Odpowietrznik automatyczny 9. Zawór odcinający 16. Naczynie wzbiorcze 17. Zawór spustowy 18. Napełnianie instalacji grzewczej 24. Wejście pierwotne wymiennika podgrzewacza c.w.u. 25. Wyjście pierwotne wymiennika podgrzewacza c.w.u. 26. Pompa ładująca c.w.u. 27. Zawór zwrotny klapowy 28. Wlot wody zimnej 29. Reduktor ciśnienia 30. Francja: Grupa bezpieczeństwa d c b e 9 29 C B a. Dopływ zimnej wody z zaworem zwrotnym na wodzie zimnej b. Podłączenie do wlotu wody zimnej pogrzewacza c. Zawór odcinający d. Zawór bezpieczeństwa 10 bar e. Spust wody Niemcy: Zawór bezpieczeństwa 10 bar 32. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 51. Zawór termostatyczny 54. Wolny wylot 2-4 cm powyżej leja 56. Podłączenie cyrkulacji 57. Wypływ ciepłej wody użytkowej 64. Obieg A: Obieg bez mieszacza, np. grzejniki niskotemperaturowe a 2 cm (54) Podłączenie podgrzewacza c.w.u. do kotła (obieg pierwotny) Patrz schemat powyżej. Dla podłączenia hydraulicznego podgrzewacza 150- do 300- litrowego oraz kotła (z prawej lub z lewej strony) zaleca się użycie dostarczanego na zamówienie zestawu podłączeniowego. Przy podłączeniu tego zestawu należy zajrzeć do instrukcji dostarczonej z zestawem. 29/06/ B BL

10 4. Instalowanie Podłączenia od strony c.w.u. (obieg wtórny) Przy montażu należy przestrzegać odpowiednich norm i przepisów lokalnych. Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej są zaprojektowane na ciśnienie 10 bar. Specjalne środki ostrożności W celu uniknięcia przedostania się do zasobnika odłamków metalu lub innych cząstek, przed podłączeniem hydraulicznym jest absolutnie niezbędne przepłukiwanie rur doprowadzających. Warunki dla Szwajcarii (nie dotyczy Polski) Podłączenia należy wykonać zgodnie z przepisami Szwajcarskiego Stowarzyszenia Instalatorów Gazowych i Wodnych. Należy przestrzegać przepisów lokalnego dostawcy wody. Zawór bezpieczeństwa Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, na przewodzie wody zimnej podgrzewacza ciepłej wody użytkowej należy zamontować zaplombowany fabrycznie zawór bezpieczeństwa. Nastawa zaworu bezpieczeństwa : 10 bar Dla Francji zaleca się stosowanie membranowego zaworu bezpieczeństwa z oznaczeniem NF. - Zamontować zawór bezpieczeństwa w obiegu wody zimnej. - Zawór bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w pobliżu podgrzewacza c.w.u. i być dobrze dostępny. Wymiarowanie Armatura zabezpieczająca i jej podłączenie do podgrzewacza ciepłej wody musi mieć średnicę co najmniej równą średnicy przewodu zasilającego podgrzewacz w wodę zimną. Pomiędzy zaworem bezpieczeństwa lub armaturą zabezpieczającą i zasobnikiem nie wolno instalować żadnej armatury odcinającej. Przewód spustowy armatury zabezpieczającej musi być prowadzony ze stałym i dostatecznym spadkiem oraz musi mieć średnicę odpowiadającą minimum średnicy wylotu armatury zabezpieczającej (aby przy nadciśnieniu nie utrudniać wypływu wody). Przewód wyrzutowy zaworu bezpieczeństwa lub armatury zabezpieczającej nie może być zatkany. Niemcy Wymiary zaworów bezpieczeństwa ustala się na podstawie przepisów lokalnych DIN 1988 : Pojemność nominalna l Wielkość zaworu (obowiązuje minimum wielkość króćca wlotowego) Moc grzewcza kw (maksimum) < 200 R lub Rp 1/ R lub Rp 3/4 150 Zawór spustowy zainstalować w najniższym punkcie podgrzewacza. Zawory odcinające Dla ułatwienia konserwacji podgrzewacza, oddzielić obieg pierwotny i wtórny przy pomocy zaworów odcinających. Zawory te umożliwiają konserwację zasobnika i jego elementów konstrukcyjnych bez opróżniania całej instalacji. Ponadto dzięki tym zaworom można odłączyć podgrzewacz ciepłej wody przy próbach ciśnieniowych instalacji, gdy ciśnienie kontrolne jest wyższe od dopuszczalnego ciśnienia roboczego dla podgrzewacza. Przy podłączaniu do przewodu miedzianego, pomiędzy tym przewodem i wypływem ciepłej wody należy zastosować mufę stalową, żeliwną lub z materiału izolacyjnego, aby uniknąć jakiejkolwiek korozji na przyłączu. Podłączenie wody zimnej/wody użytkowej Wykonać podłączenie do zasilania wodą zimną zgodnie ze schematem na stronie 9. W kotłowni należy zainstalować odprowadzenie wody, oraz lej odpływowy dla armatury zabezpieczającej. Elementy wykorzystane przy podłączeniu zasilania wodą zimną muszą spełniać obowiązujące normy i przepisy poszczególnych krajów. Na przewodzie zasilającym wody zimnej zamontować zawór zwrotny,. Reduktor ciśnienia Przed podgrzewaczem c.w.u. należy zamontować reduktor ciśnienia, gdy ciśnienie robocze przekracza 80% wartości ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa. Wskazane jest, aby reduktor ciśnienia zamontować za wodomierzem, dzięki czemu w przewodach z wodą zimną i ciepłą w budynku panują prawie równe warunki ciśnieniowe. Obieg cyrkulacji c.w.u. Aby ciepła woda użytkowa była do dyspozycji natychmiast po otwarciu kranu, można zainstalować pętlę cyrkulacji między miejscem poboru i orurowaniem cyrkulacji podgrzewacza c.w.u.. Wpętli tej należy zamontować zawór zwrotny klapowy. Środki zapobiegające przepływowi powrotnemu podgrzanej wody Na przewodzie zasilającym wody zimnej zamontować zawór zwrotny,. Zawór bezpieczeństwa zamontować ponad podgrzewaczem c.w.u. na takiej wysokości, aby podczas prac montażowych nie występowała konieczność opróżniania podgrzewacza 10 BL /06/ B

11 5 Uruchomienie 5. Uruchomienie 1. Przepłukać obieg wody użytkowej i napełnić podgrzewacz poprzez przewód zasilania wodą zimną. 2. Koniecznie należy usunąć powietrze znajdujące się w podgrzewaczu, przewodach, ewentualnie w armaturze wodnej, aby uniknąć nieprzyjemnych szumów, które słychać przy podgrzewaniu lub poborze wody. W tym celu: - Miejsce wylotu (np. kurek ciepłej wody) zostawić otwarty icałkowicie napełnić podgrzewacz poprzez przewód zasilania zimną wodą. Nie zamykać tego kurka dopóki odpływ wody nie będzie równomierny i bez szumów. - Odpowietrzyć wszystkie przewody ciepłej wody, otwierając odpowiednie miejsca poboru. Takie postępowanie umożliwia również przepłukanie i czyszczenie przewodów ciepłej wody na wylocie podgrzewacza. 3. Odpowietrzyć w najwyższym punkcie obieg pierwotny (ogrzewanie) przez przeznaczony do tego celu zawór upustowy (nie dostarczany wraz z podgrzewaczem c.w.u.). 4. Sprawdzać niezawodność działania wszystkich urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających (szczególnie zawory); w tym celu przestrzegać instrukcji dostarczonych z tymi urządzeniami. W trakcie podgrzewania przez zawór bezpieczeństwa może wypływać pewna ilość wody, co spowodowane jest jej rozszerzaniem. Zjawisko to jest całkowicie normalne i nie należy mu zapobiegać. 29/06/ B BL

12 6. Kontrole i konserwacja 6 Kontrole i konserwacja 6.1 Anoda magnezowa Anoda magnezowa musi być sprawdzana w odstępach co najmniej 2 - letnich. Po pierwszej kontroli anody, w zależności od stopnia jej zużycia ustalana jest częstotliwość kolejnych przeglądów. Anoda może być sprawdzana jedną z poniższych metod: Kontrola wizualna Anoda musi być wymieniona jeżeli jej średnica jest mniejsza niż 15 mm (pierwotna średnica = 33 mm). Kontrola prądu anody magnezowej - Odłączyć przewód masowy anody. - Zmierzyć natężenie prądu między zasobnikiem i anodą. jeżeli natężenie prądu jest mniejsze niż 0.1 µa, należy anodę wymienić. Jeżeli anoda musi być wymieniona, postępować jak to opisano poniżej. 6.2 Armatura zabezpieczająca Koniecznie należy sprawdzić (raz w miesiącu) działanie armatury zabezpieczającej, aby uniknąć powstania nadciśnienia, które mogłoby uszkodzić zasobnik podgrzewacza. Nie przestrzeganie tej reguły konserwacyjnej może doprowadzić do uszkodzenia zasobnika. 6.3 Odwapnianie Dla utrzymania mocy podgrzewacza zaleca się, aby w rejonach, gdzie woda zawiera dużo wapnia, instalator raz na rok przeprowadził odwapnianie wymiennika. 6.4 Obudowa zewnętrzna Obudowę zewnętrzną można czyścić wodą z mydłem. 12 BL /06/ B

13 6. Kontrole i konserwacja 6.5 Czynności wykonywane przy odwapnianiu, kontrola i wymiana anody magnezowej 1. Przygotować nowy pierścień uszczelniający. 2. Zamknąć zawór zimnej wody i spuścić wodę z podgrzewacza. 3. Zdjąć przednią osłonę i/lub pokrywę. 4. Zdemontować pokrywę wyczystkową. Rysunki - patrz następna strona. 5. Sprawdzić anody i w razie potrzeby wymienić. 6. Usunąć kamień, który odłożył się w postaci szlamu lub płatków na dnie podgrzewacza. Nie usuwać kamienia, który osadził się na wewnętrznych ściankach podgrzewacza, ponieważ stanowi on dodatkową ochronę antykorozyjną oraz izolację cieplną podgrzewacza c.w.u.. 7. Odkamienić wymiennik ciepła w celu zapewnienia prawidłowej wymiany ciepła. 8. Ponownie zmontować wszystkie elementy. Wymienić uszczelkę i włożyć do otworu wyczystkowego, przy czym języczek uszczelki (uszczelka wargowa) musi znajdować się na zewnątrz podgrzewacza. Śruby mocujące kołnierz nie mogą być zbyt mocno dokręcone: - BL : 6 Nm +1/-0 - BL : 15 Nm. Zastosować w tym celu klucz dynamometryczny. Za pomocą klucza do rur z krótką rękojeścią można osiągnąć siłę dokręcnia ok. 6 Nm, oraz 15 Nm kluczem z długą rękojeścią. 9. Po montażu sprawdzić szczelność kołnierza bocznego. 10. Uruchomić kocioł. 29/06/ B BL

14 6. Kontrole i konserwacja BL 150, BL 300 6x 1 M B BL 200 6x 1 M A BL 400, BL 500 8x 1 M B BL 200, BL 300, BL 400, BL 500 6x 1 M B 14 BL /06/ B

15 7 Protokół z konserwacji 7. Protokół z konserwacji Nr Data Przeprowadzone kontrole Uwagi Osoba kontrolująca Podpis /06/ B BL

16 8 Części zamienne BL 150 Przy zamawianiu części zamiennych należy podać nr artykułu. BL /01/ A M A DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S. - Magazyn Części Zamiennych 4 rue d Oberbronn - F REICHSHOFFEN (0) (0) cpr dedietrichthermique.com

17 8. Części zamienne BL BL M B 29/06/ B BL

18 8. Części zamienne BL Anoda tytanowa - Pakiet EC 414 M B M A 18 BL /06/ B

19 8. Części zamienne Grzałka elektryczna o mocy 2.2 kw - Pakiet EC średn M A Grzałka elektryczna o mocy 2.4 kw - Pakiet EC średn B M A 29/06/ B BL

20 8. Części zamienne Grzałka elektryczna o mocy 3.3 kw - Pakiet EC średn M A Grzałka elektryczna o mocy 4.5 kw - Pakiet EC średn M A Grzałka elektryczna o mocy 3 kw - Pakiet EG M A 20 BL /06/ B

21 8. Części zamienne Poz. Nr art. Opis BL Pokrywa zewnętrzna górna czarna Pokrywa wyczystkowa górna Uszczelka wargowa średn Nóżka regulowana M10x Pokrywa wyczystkowa boczna średn. 82 z anodą + uszczelka Uszczelka wargowa średn Anoda kompletna 33 długość Element pośredni z tworzywa sztucznego Uszczelka średn. 35 x 8.5 x Osłona boczna kompletna BL Pokrywa zewnętrzna górna czarna Pokrywa wyczystkowa górna średn Uszczelka wargowa średn Nóżka regulowana M10x Pokrywa wyczystkowa boczna średn Uszczelka wargowa średn Anoda kompletna 33 długość Element pośredni z tworzywa sztucznego Uszczelka średn. 35 x 8.5 x Osłona boczna kompletna Poz. Nr art. Opis Uszczelka średn. 35 x 8.5 x Nóżka regulowana M10x Pokrywa wyczystkowa boczna średn Uszczelka płaska średn. 170x117x Anoda kompletna 33 długość Osłona boczna kompletna BL Pokrywa zewnętrzna górna czarna Pokrywa wyczystkowa średn. 112 z uszczelką + śruby Uszczelka wargowa średn Anoda kompletna 33 długość Element pośredni z tworzywa sztucznego Uszczelka średn. 35 x 8.5 x Nóżka regulowana M10x Pokrywa wyczystkowa boczna średn. 170 z anodą + uszczelka Uszczelka płaska średn. 170x11x3-D Osłona boczna kompletna Anoda tytanowa (Wyposażenie dodatkowe) - Pakiet EC Anoda tytanowa Okablowanie Torebka ze śrubami BL Pokrywa zewnętrzna górna czarna Pokrywa wyczystkowa górna średn Uszczelka wargowa średn Anoda kompletna 33 długość Element pośredni z tworzywa sztucznego Uszczelka średn. 25 x 8.5 x Nóżka regulowana M10x Pokrywa wyczystkowa boczna średn. 82 z anodą + uszczelka Uszczelka wargowa średn Anoda kompletna 33 długość Osłona boczna kompletna BL Pokrywa zewnętrzna górna czarna Pokrywa wyczystkowa średn. 112 z uszczelką + śruby Uszczelka wargowa średn Anoda kompletna 33 długość 330 Grzałki elektryczne (wyposażenie dodatkowe) Grzałka elektryczna o mocy 2.2 kw - Pakiet EC średn Uszczelka wargowa średn Grzałka elektryczna 2200 W W Anoda magnezowa średn Długość Uszczelka średn. 25x8.5x Element pośredni z tworzywa sztucznego Element dystansowy nieprzewodzący kompletny Kołnierz mocujący średn Przewód uziomowy Okablowanie grzałki Przewód masowy Kabel uziomowy Termostat Grzałka elektryczna o mocy 2.4 kw - Pakiet EC średn Uszczelka wargowa średn Element pośredni z tworzywa sztucznego 29/06/ B BL

22 8. Części zamienne Poz. Nr art. Opis Grzałka elektryczna 2400 W prąd 3-fazowy Wymiennik kotła Płytka mocująca Kabel prądowy Termostat Przewód biały w torebce Grzałka elektryczna o mocy 3.3 kw - Pakiet EC średn Uszczelka wargowa średn Grzałka elektryczna 3300 W Anoda magnezowa średn. 40 -Długość Uszczelka 25x8.5x Element pośredni z tworzywa sztucznego Element dystansowy nieprzewodzący kompletny Kołnierz mocujący Średnica otworów Przewód uziomowy Okablowanie grzałki Przewód masowy Kabel uziomowy Termostat Grzałka elektryczna o mocy 4.5 kw - Pakiet EC średn Uszczelka płaska średn Grzałka elektryczna 4500 W Anoda ochronna kompletna Uszczelka 25x8.5x Element pośredni z tworzywa sztucznego Okablowanie grzałki Element dystansowy nieprzewodzący kompletny Kołnierz mocujący Średnica otworów Kabel uziomowy Przewód masowy Termostat Grzałka elektryczna o mocy 3 kw - Pakiet EG Uszczelka wargowa średn Grzałka elektryczna 3000 W prąd 3-fazowy Wymiennik kotła Płytka mocująca Kabel prądowy Termostat Kabel prądowy 3x 22 BL /06/ B

23 8. Części zamienne Gwarancja Gratulujmy Pa stwu zakupu naszego nowego urz dzenia i jednocze nie dzi kujemy za Wasze zaufanie. Chcemy zwóci uwag na fakt, e zakupione przez Pa stwa urz dzenie zachowa swe pocz tkowe cechy je li b dzie regularnie sprawdzane i konserwowane. Autoryzowany instalator i nasza sie serwisu gwarancyjnego jest oczywi cie stale do Pa stwa dyspozycji. Warunki gwarancji Pa stwa urz dzenie obj te jest umown gwarancj, dotycz c ka dej wady fabrycznej licz c od daty zakupu na fakturze instalatora. Czas trwania gwarancji zaznaczony jest w karcie gwarancyjnej. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialno ci za szkody powsta e na skutek z ego u ytkowania urz dzenia, b dnej jego instalacji lub niedostatecznej konserwacji (musz Pa stwo zadba o to, aby instalowanie by o przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora). Nie ponosimy odpowiedzialno ci za szkody materialne, niematerialne lub uszkodze cia a osób spowodowane instalacj sprzeczn z: - zarz dzeniami prawnymi lub ustawowymi lub wprowadzonymi przez w adze lokalne - zarz dzeniami krajowymi, czy lokalnymi, szczególnie dotycz cymi instalacji - naszymi instrukcjami i zaleceniami dotycz cymi instalacji odnoszacymi si do regularnej konserwacji urz dze - lub wykonanych nie fachowo Nasza gwarancja ogranicza si tylko do wymiany lub naprawy uszkodzonych cz ci przez nasze s u by techniczne. Nasza gwarancja nie pokrywa wymiany lub naprawy cz ci w wyniku zwyk ego zu ycia, z ego u ytkowania, interwencji osób niewykwalifikowanych, braku lub niedostatecznego nadzoru lub konserwacji, nieodpowiedniego zasilania elektrycznego i u ywania nieodpowiedniego lub z ej jako ci paliwa. Cz ci takie jak silniki, pompy, zawory elektryczne, itd. s obj te gwarancj tylko w sytuacji gdy nigdy nie by y demontowane. Belgia Zapisy,dotycz ce gwarancji, które poprzedzaj nie wy czaj korzy ci, w danym przypadku, na rzecz kupuj cego wed ug zapisów prawnych stosowanych w Belgii, dotycz cych ukrytych wad. W ochy Czas trwania gwarancji zaznaczony jest w certyfikacie dostarczonym z urz dzeniem. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialno ci za szkody powsta e na skutek nieprawid owego u ytkowania urz dzenia, b dnej jego instalacji lub niedostatecznej konserwacji (musz Pa stwo zadba o to, aby instalowanie by o przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora lub firm zajmuj c si serwisem posprzeda nym). Prawa okre lone w Dyrektywie Unii Europejskiej 99/44/EWG, transponowanej dekretem ustawodawczym nr 24 z dnia 2 lutego 2002 og oszonym w Dz. Urz. z 2002 nr 57, pozostaj w dalszym ci gu obowi zuj ce. Szwajcaria Gwarancja dotyczy sprzeda y, sposobu dostawy jak i warunków gwarancji firm, które sprzedaj nasze urz dzenia. Polska Warunki gwarancji s umieszczone na karcie gwarancyjnej. Polska Powy sza informacja nie ogranicza mo liwo ci dochodzenia roszcze odno nie wad ukrytych w oparciu o przepisy krajowe.. Francja Zapisy, które poprzedzaj nie wy czaj korzy ci na rzecz nabywaj cego prawn gwarancj ustanowion w artyku ach 1641 do 1548 Kodeksu Cywilnego. 29/06/ B BL

B 650 - B 800 - B 1000

B 650 - B 800 - B 1000 PL Pojemnościowy stojący podgrzewacz c.w.u. B 650 - B 800 - B 1000 Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300018253-001-E . Spis treści 1 Deklaracja zgodności WE..................................................................3

Bardziej szczegółowo

RCI 300 - RCI 400 RCI 500 - TC 400 - TC 600 - TC 800 - C 310 - C

RCI 300 - RCI 400 RCI 500 - TC 400 - TC 600 - TC 800 - C 310 - C Urządzenie neutralizujące Polski 24/08/05 Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji urządzenia neutralizującego z pompą kondensatu dla urządzeń odzyskujących ciepło ze spalin RCI 300 - RCI 400 RCI

Bardziej szczegółowo

Stojące pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej SR 100, SR 150W, SR 200W do kompletacji z kotłami naściennymi

Stojące pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej SR 100, SR 150W, SR 200W do kompletacji z kotłami naściennymi POLSKI PL Stojące pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej SR 100, SR 150W, SR 200W do kompletacji z kotłami naściennymi Instrukcja instalowania, uruchomienia i konserwacji 1/09/06 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

SW 100 Polski 30/04/09

SW 100 Polski 30/04/09 Zasobnik warstwowy do kotłów dwufunkcyjnych Polski 30/04/09 Instrukcja instalowania Instrukcja obsługi www.dedietrich.pl Spis treści BUDOWA I PRZEZNACZENIE......................................... 3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

BSL 200...400 BESL 200...400

BSL 200...400 BESL 200...400 UNO PL Podgrzewacz solarny BSL 200...400 BESL 200...400 Instrukcja obsługi L000541-B 300028404-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.1.1 Symbole stosowane w instrukcji...4 1.1.2

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SWK Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz buforowy PSB 750. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Instrukcja obsługi 300018035-001-B

Podgrzewacz buforowy PSB 750. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Instrukcja obsługi 300018035-001-B PL Podgrzewacz buforowy PSB 750 Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Instrukcja obsługi 300018035-001-B . Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne........................................................................3

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 )

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 ) PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 ) INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

KoleKtor płaski C250V pl

KoleKtor płaski C250V pl KoleKtor płaski C250V pl Montaż na dachu skośnym 750244501 spis treści Zestawy montażowe 1.0 symbole i narzędzia pakiet Multi-Fit pakiet uniwersalny 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 Bezpieczeństwo montażu

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE

PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE Informacje techniczne SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA Informacje ogólne 4 Podgrzewacze typ E/ ET/ ETS (emaliowane) Typ ETS Typ E Typ ET Podgrzewacze typ E DUO (emaliowane,

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Instrukcja obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻ, KONSERWACJA ZASOBNIKÓW C.W.U. (solarne bojlery).

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻ, KONSERWACJA ZASOBNIKÓW C.W.U. (solarne bojlery). THERMO SOLAR- POLSKA 58-200 DZIERŻONIÓW Ul. SŁONECZNIKOWA 12 woj. DOLNOŚLĄSKIE 074 8319058 0601723580 fax: 074 8319058 e-mail: biuro@energiasloneczna.com www.energiasloneczna.com ZASOBNIKI SOLARNE: HT

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK IEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ 2 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Instrukcja obsługi i instalacji Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Solarny podgrzewacz dwufunkcyjny DC 1000 / DC 750-2. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Instrukcja obsługi 300017781-001-C

Solarny podgrzewacz dwufunkcyjny DC 1000 / DC 750-2. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Instrukcja obsługi 300017781-001-C PL Solarny podgrzewacz dwufunkcyjny DC 1000 / DC 750-2 Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Instrukcja obsługi 300017781-001-C Spis treści 1 Informacje ogólne........................................................................3

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY OKC 500 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY OKC 500 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY OKC 200 NTRR / SOL OKC 250 NTRR / SOL OKC 300 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL OKC 500 NTRR / SOL Instrukcja obsługi Przed instalacją pogrzewacza należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję!

Bardziej szczegółowo

Polska ALEZIO. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda "Split Inverter" AWHP-V220. Instrukcja obsługi 300026804-001-B

Polska ALEZIO. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda Split Inverter AWHP-V220. Instrukcja obsługi 300026804-001-B ALEZIO Polska PL Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda "Split Inverter" AWHP-V220 Instrukcja obsługi 300026804-001-B Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.1.1 Symbole stosowane w instrukcji...4

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

POJEMNOŚCIOWE ZBIORNIKI DWUWĘŻOWNICOWE ECOUNIT 2C Instrukcja instalacji i użytkowania

POJEMNOŚCIOWE ZBIORNIKI DWUWĘŻOWNICOWE ECOUNIT 2C Instrukcja instalacji i użytkowania POJEMNOŚCIOWE ZBIORNIKI DWUWĘŻOWNICOWE ECOUNIT 2C 200-300-400-500 Instrukcja instalacji i użytkowania CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I WYMIAROWE Wymiary urządzeń są wskazane na rys. 1. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI PIONOWY PODGRZEWACZ WODY Z BLACHY STALOWEJ, EMALIOWANY, Z WYMIENNIKIEM SPIRALNYM BST 100 125 150 INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Opiis urrządzeniia WYSOKOWYDAJNY PODGRZEWACZ WODY Z WĘŻOWNICOWYM WYMIENNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Fish Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Spis treści Podgrzewacze i zbiorniki buforowe c.w.u. Fish S1...4 Fish S1E...6 Fish S2...8 Fish S2E...10

Bardziej szczegółowo

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja montażu 300010839-001-A

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja montażu 300010839-001-A PL Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V Instrukcja montażu 300010839-001-A . Spis treści 1 Jednostki dostawy.......................................................................3 2 Montaż - GTU

Bardziej szczegółowo

Pojemnościowe podgrzewacze wody. Dlaczego aurostor? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. aurostor. wybiega w przyszłość.

Pojemnościowe podgrzewacze wody. Dlaczego aurostor? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. aurostor. wybiega w przyszłość. Dlaczego? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH S 300-500 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w dwie wężownicę do współpracy z kotłem i kolektorami słonecznymi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASOBNIKI I WYMIENNIKI SERII MEGA

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASOBNIKI I WYMIENNIKI SERII MEGA INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASOBNIKI I WYMIENNIKI SERII MEGA Z-E750.80 W-E750.81 W-E750.82 Z-E1000.80 W-E1000.81 W-E1000.82 20551 Wydanie 23.12.2010 2 SPIS TREŚĆI 1. WSTĘP 3 1.1. Wstęp........ 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

DTG 1300 Eco.NOx Plus / V130

DTG 1300 Eco.NOx Plus / V130 ELIDENS Gazowy kocioł kondensacyjny DTG 1300 Eco.NOx Plus / V130 PL Instrukcja instalowania 300005990-001-E Spis treści 1 Używane symbole........................................................................3

Bardziej szczegółowo

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacze c.w.u. BPB/BLC Podgrzewacze ze stali nierdzewnej BPP

Podgrzewacze c.w.u. BPB/BLC Podgrzewacze ze stali nierdzewnej BPP Podgrzewacze c.w.u. P/L Podgrzewacze ze stali nierdzewnej PP ZALETY L Pojemność od 150 do 500 litrów Powłoka z emalii o wysokiej jakości Ochrona anodą magnezową Wielki komfort c.w.u. ZALETY PP Pojemność

Bardziej szczegółowo

Zasobniki typu SB

Zasobniki typu SB Zasobniki typu SB220-500 Podgrzewacze typu SB220-500 przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GT 220 - GT 2200. Instrukcja montażu 300009225-001-E

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GT 220 - GT 2200. Instrukcja montażu 300009225-001-E PL Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GT 220 - GT 2200 Instrukcja montażu 300009225-001-E . Spis treści Dostępne modele: GT 220 GT 2200 1 Zakres dostawy - Wszystkie kraje oprócz Szwajcarii...........................................3

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCELL 100 V. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 100 V

VIESMANN VITOCELL 100 V. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 100 V VIESMANN VITOCELL 100 V Pionowy podgrzewacz pojemnościowy Pojemność od160do1000litrów Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka dokumentacji projektowej Vitotec,

Bardziej szczegółowo

Dietrisol NEO. >> Darmowa energia >> Aktywna ochrona środowiska >> Komfort w kompletnym zestawie. << www.dedietrich.pl >> << www.dietrisol.

Dietrisol NEO. >> Darmowa energia >> Aktywna ochrona środowiska >> Komfort w kompletnym zestawie. << www.dedietrich.pl >> << www.dietrisol. System solarny w pakiecie Dietrisol NEO KOMFORT Komfort, który się opłaca, Solar dla komfortu z przyszłością >> Darmowa energia >> Aktywna ochrona środowiska >> Komfort w kompletnym zestawie Skorzystaj

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła

VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOTRANS 100 Typ PWT Do stacji wymiennikowych sieci cieplnych, rozdzielenia systemowego instalacji grzewczych

Bardziej szczegółowo

Informacje o wyrobie. Zalety w skrócie

Informacje o wyrobie. Zalety w skrócie VIESMANN VITOCELL 100 H Poziomy podgrzewacz pojemnościowy Pojemność 130do200litrów Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 17 VITOCELL 100 H

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIKI C.W.U. ZASOBNIKI SOLARNE. Instrukcja obsługi PL. Wyposażenie pomp ciepła

ZASOBNIKI C.W.U. ZASOBNIKI SOLARNE. Instrukcja obsługi PL. Wyposażenie pomp ciepła Instrukcja obsługi PL ZASOBNIKI C.W.U. ZASOBNIKI SOLARNE Wyposażenie pomp ciepła DE830186/210805 Instrukcja obsługi Uwaga - przeczytać najpierw Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

ECOUNIT Zasobnik c.w.u. z pojedynczą i podwójną wężownicą

ECOUNIT Zasobnik c.w.u. z pojedynczą i podwójną wężownicą ECOUNIT Zasobnik c.w.u. z pojedynczą i podwójną wężownicą Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe o produkcie... 1 2. Rysunek przekrojowy... 2 3. Parametry techniczne... 3 4. Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 6300 8993 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i konserwacji Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Logalux HT/H 70 W Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI POJEMNOŚCIOWYCH PODGRZEWACZY WODY

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI POJEMNOŚCIOWYCH PODGRZEWACZY WODY INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI POJEMNOŚCIOWYCH PODGRZEWACZY WODY Spis treści 1. WYMAGANIA OGÓLNE...3 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...3 2.1 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJA URZĄDZENIA...3 2.2. KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY OKC 300 NTRR/SOL(N)

PODGRZEWACZ WODY OKC 300 NTRR/SOL(N) PODGRZEWACZ WODY OKC 300 NTRR/SOL(N) Instrukcja obsługi Przed instalacją pogrzewacza należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję! Szanowny kliencie, Spółdzielcze Zakłady Dražice - strojírna Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wymienniki MEGA INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI W-E W-E W-E W-E W-E

Wymienniki MEGA INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI W-E W-E W-E W-E W-E NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel.: 85 66-28-490 fax: 85 66-28-409 www.biawar.com.pl Spis treści 1. UMIEJSCOWIENIE I MONTAŻ... 3 2. WYMAGANIA INSTALACYJNE... 4 a. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCELL 100 V. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 100 V. Pojemność 390 litrów

VIESMANN VITOCELL 100 V. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 100 V. Pojemność 390 litrów VIESMANN VITOCELL 100 V Pionowy podgrzewacz pojemnościowy Pojemność 390 litrów Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 17 VITOCELL 100 V Typ

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji ZASOBNIK SOLARNY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ FE 300 SC FE 400 SC

Instrukcja obsługi i instalacji ZASOBNIK SOLARNY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ FE 300 SC FE 400 SC Instrukcja obsługi i instalacji ZASOBNIK SOLARNY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ FE 300 SC FE 400 SC Instrukcja instalacji Spis treści 1 Uwagi dotyczące dokumentacji...2 2 Opis urządzenia...2 2.1 Tabliczka znamionowa...2

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

BIAWAR HIT. Elektryczne ogrzewacze wody

BIAWAR HIT. Elektryczne ogrzewacze wody BIAWAR Elektryczne ogrzewacze wody Ogrzewacze serii HIT oraz VIKING są urządzeniami ciśnieniowymi, dostarczającymi podgrzaną wodę do kilku punktów poboru. Zbiorniki ogrzewaczy zabezpieczone są przed korozją

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

TA-COMFORT-W. Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do przygotowania ciepłej wody

TA-COMFORT-W. Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do przygotowania ciepłej wody TA-COMFORT-W Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do przygotowania ciepłej wody IMI TA / Zawory regulacyjne / TA-COMFORT-W TA-COMFORT-W Kompletna stacja z termostatycznym zaworem mieszającym i/lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 630 43 04/00 PL Instrukcja serwisowa Instrukcja montażu i konserwacji Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Logalux SU 400, 500, 750 i 000 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 300 V. Pojemność od130do500litrów

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 300 V. Pojemność od130do500litrów VIESMANN VITOCELL 300 V Pionowy podgrzewacz pojemnościowy Pojemność od130do500litrów Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 17 VITOCELL 300

Bardziej szczegółowo

S1, S2, S8, S2+GPS S3, S6, S7 S4, S5, S11 S10, S9, S12 S14 S15, S16

S1, S2, S8, S2+GPS S3, S6, S7 S4, S5, S11 S10, S9, S12 S14 S15, S16 Podgrzewacze solarne S1, S2, S8, S2+GPS Zbiorniki multiwalentne S3, S6, S7 Zbiorniki buforowe S4, S5, S11 Zbiorniki higieniczne S10, S9, S12 Zbiorniki Toronto S14 Podgrzewacze solarne do pomp ciepła S15,

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 1000 DUO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Przed zainstalowaniem i uruchomieniem podgrzewacza prosimy o zapoznanie się z niniejszą Instrukcją

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI I ZASOBNIKI CIEPŁA

WYMIENNIKI I ZASOBNIKI CIEPŁA NEPTUN KOMBI Wymienniki c.w.u. z możliwością podgrzewania wody za pomocą grzałki elektrycznej lub wprost z kotła za pomocą wężownicy spiralnej o dużej powierzchni. Współpracują ze wszystkimi typami kotłów:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI Wymienniki z dwiema wężownicami serii MEGA SOLAR W-E 220.82 W-E 300.82 Przed zainstalowaniem i uruchomieniem przeczytaj instrukcję montażu i eksploatacji. Montaż tylko

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi Zastosowanie Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL SBP 200 SBP c.o., stojący, ciśnieniowy, wykonany ze stali, do wspołpracy z pompą ciepła. Służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źrodła ciepła od instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z grupą pompową SOLARMASTER - II www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI POZIOME Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ SERII.26 PLUS

WYMIENNIKI POZIOME Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ SERII.26 PLUS WYMIENNIKI POZIOME Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ SERII.26 PLUS Wymienniki poziome o pojemności od 80 do 140 litrów NIBE BIAWAR Sp. Z o. o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel.: 85 66-28-490 fax.: 85 66-28-409

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI Wymienniki MEGA SOLAR+ 220.82+ 300.82+ 400.82+ 500.82+ 750.82+ 1000.82+ 21552 Wydanie 08.04.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1 WSTĘP...2 1.2 RECYKLING I UTYLIZACJA...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA WYMIENNIKI C.U.W. - stojące- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DUO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

80 [ C] 60 [ C] 40 [ C] Rys. Schemat działania zastawki, powodującej warstwowy rozkład wody w zbiorniku. 90 [ C] 10 [ C]

80 [ C] 60 [ C] 40 [ C] Rys. Schemat działania zastawki, powodującej warstwowy rozkład wody w zbiorniku. 90 [ C] 10 [ C] Zbiorniki buforowe i multiwalentne 750.8, 750/200.90, 750/200.91, 750/200.92 1000.8, 1000/200.90, 1000/200.91, 1000/200.92 Wysokiej klasy design Demontowalna obudowa Niskie straty ciepła - izolacja EPS

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u.

Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u. Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u. Pompy ciepła solanka/woda dedykowane do budownictwa jednorodzinnego w ofercie Glen Dimplex to rozwiązania nie tylko bardzo przemyślane

Bardziej szczegółowo

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X W ramach nowej linii kotłów Victrix Superior TOP Iergas proponuje również kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym. Zestawy Victrix Superior TOP PLUS stworzone

Bardziej szczegółowo

Przyjazne Technologie. Zasobniki c.w.u. Podgrzewanie c.w.u. Bufory do instalacji c.o.

Przyjazne Technologie. Zasobniki c.w.u. Podgrzewanie c.w.u. Bufory do instalacji c.o. Przyjazne Technologie Zasobniki c.w.u. Podgrzewanie c.w.u. Bufory do instalacji c.o. Zasobnik stojący CSW-120 Stojący, emaliowany stalowy zasobnik Zalety zasobnika CSW-120 810 542 542 Przyłącze ¾" na zasilaniu

Bardziej szczegółowo

Inisol. Instrukcja instalowania i konserwacji. Montaż na dachu płaskim Wspornik podstawowy z krzyżakiem stabilizującym i przedłużeniem

Inisol. Instrukcja instalowania i konserwacji. Montaż na dachu płaskim Wspornik podstawowy z krzyżakiem stabilizującym i przedłużeniem Polska PL Kolektory dla systemu z podgrzewaczem solarnym Inisol Instrukcja instalowania i konserwacji Montaż na dachu płaskim Wspornik podstawowy z krzyżakiem stabilizującym i przedłużeniem M002081-300027245-001-

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI I ZASOBNIKI CIEPŁA

WYMIENNIKI I ZASOBNIKI CIEPŁA SYSTEMY GRZEWCZE NEPTUN KOMBI Wymienniki c.w.u. z możliwością podgrzewania wody za pomocą grzałki elektrycznej lub wprost z kotła za pomocą wężownicy spiralnej o dużej powierzchni. Współpracują ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI ELEKTRYCZNYCH OGRZEWACZY WODY DUŻEJ POJEMNOŚCI

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI ELEKTRYCZNYCH OGRZEWACZY WODY DUŻEJ POJEMNOŚCI DD 2013/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI ELEKTRYCZNYCH OGRZEWACZY WODY DUŻEJ POJEMNOŚCI CORTHERM 750 1000 1500 2000 2500 3000 CORTHERM INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 / 10 Wybrali Państwo pojemnościowy zasobnik

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI C.U.W. WGJ-S

WYMIENNIKI C.U.W. WGJ-S WYMIENNIKI C.U.W. DUO FIT DUO FIT 100 350 220 120 400 250 150 500 300 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI wersja 1.0 Przed zainstalowaniem i uruchomieniem wymiennika prosimy o zapoznanie się z niniejszą Instrukcją

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY WODY GRZEWCZEJ Z PODGRZEWANIEM WODY UŻYTKOWEJ

ZBIORNIK BUFOROWY WODY GRZEWCZEJ Z PODGRZEWANIEM WODY UŻYTKOWEJ ZBIORNIK BUFOROWY WODY GRZEWCZEJ Z PODGRZEWANIEM WODY UŻYTKOWEJ typ WGJ-B inox 750 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 300 B

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 300 B VIESMANN VITOCELL 300 B Pojemnościowy podgrzewacz wody z dwiema wężownicami grzewczymi Pojemność 300i500litrów Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec,

Bardziej szczegółowo