Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale"

Transkrypt

1 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale Lp Nazwa działania komunikacyjnego Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji* [gmina] Grupa docelowa Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie] Termin realizacji [godz., dzień, miesiąc] Planowany budżet zadania Planowane efekty działalania komunikacyjnego Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego Wartość wskaźnika Dokumenty potwierdzające realizację zdziałalnia komunikacyjnego 1 Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w siedzibach instytucji użyteczności publicznej. KAMPANIA INFORMACYJNA - Przekazanie jednego ogłoszenia o rozpoczęciu realizacji LSR do 12 instytucji z obszaru działania LGD Obszar Gmin: KONKURSIE - Przekazanie ogłoszenia o naborze do instytucji - gmin z obszaru LGD maj-czerwiec wrzesień Liczba instytucji, w których umieszczono ogłoszenie Liczba instytucji, w których umieszczono ogłoszenie 12 Lista instytucji użyteczności publicznej, które otrzymały ogłoszenie o rozpoczęciu realziacji LSR przez LGD Spisz - Podhale. Lista instytucji użyteczności publicznej, którym przekazano ogłoszenie o naborze 2 Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w sołectwach obszaru LGD. KAMPANIA INFORMACYJNA - Przekazane jednego ogłoszenia o rozpoczęciu realizacji LSR do 7 sołectw z obszaru działania LGD (pzrzekazanie sołtysom podczas Sesji Rady Gminy) 28 czerwiec Bukowina Tatrzańska 2 czerwiec Łapsze Niżne 21 czerwiec Nowy Liczba sołectw, w których umieszczono ogłoszenie 7 Lista sołectw z obszaru LGD, którym przekazano ogłoszenie o rozpoczęciu realziacji LSR przez LGD Spisz - Podhale

2 KAMPANIA INFORMACYJNA - Zamieszczenie na stronie www LGD jednego artykułu o rozpoczęciu realizacji LSR maj Bieżąca publikacja na stronie internetwej LGD Liczba wejść na stronę internetową z artykułem 5 prinscript artykułu ze strony z liczbą wyświetleń Artykuły na stronie internetowej LGD. INFORMAJCA O PLANOWANYM KONKURSIE - Zamieszczenie na stronie www LGD ogłoszenia o naborze wniosków INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU - Zamieszczenie na stronie www LGD artykułu o wynikach konkursu Wnioskodawcy, wrzesień Bieżąca publikacja na stronie internetwej LGD październik/ listopad Bieżąca publikacja na stronie internetwej LGD Liczba wejść na stronę internetową z artykułem Liczba wejść na stronę internetową z artykułem prinscript artykułu ze strony z liczbą wyświetleń prinscript artykułu ze strony z liczbą wyświetleń KAMPANIA INFORMACYJNA - Przekazanie do Urzędów Gmin członkowskich informacji o rozpoczęciu realzizacji LSR maj/czerwiec Liczba zamieszczonych artykułów prinscript ze stron urzędów gmin członkowskich zamieszconego artykułu 4 Artykuły na stronach internetowych urzędów gmin z linkiem do www LGD. KONKURSIE - Przekazanie do Urzędów Gmin członkowskich ogłoszenia o naborze INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU - Przekazanie do Urzędów Gmin członkowskich informacji o wynikach konkursu z linkiem do strony Wnioskodawcy, wrzesień październik/ listopad Liczba zamieszczonych artykułów Liczba zamieszczonych artykułów prinscript ze stron urzędów gmin członkowskich zamieszconego artykułu prinscript ze stron urzedów gmin członkowskich zamieszconego artykułu

3 KAMPANIA INFORMACYJNA - Zamieszczenie na facebooku LGD jednego artykułu o rozpoczęciu realizacji LSR maj/czerwiec Bieżąca informacja na facebooku LGD Spisz - Podhale Liczba osób, które zobaczyły artykuł prinscript z facebooka prowadzonego przez LGD 5 Artykuły na profil LGD na portalu społecznościowym. KONKURSIE - Zamieszczenie na facebooku LGD ogłoszenia o naborze wniosków INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU - Zamieszczenie na facebooku LGD artykułu o wynikach konkursu Wnioskodawcy, wrzesień bieżąca informacja na facebooku LGD Spisz - Podhale październik bieżąca informacja na facebooku LGD Spisz - Podhale Liczba osób, które zobaczyły artykuł Liczba osób, które zobaczyły artykuł prinscript z facebooka prowadzonego przez LGD prinscript z facebooka prowadzonego przez LGD KAMPANIA INFORMACYJNA - Wysłanie newsletter z informacją o rozpoczęciu realziacji LSR do osób zapisanych maj/czerwiec Bieżąca informacja lista osób zapisanych do newsletteta, wydruk a z wysłanym newsletterem 6 Newsletter wysłanie informacji. KONKURSIE -Wysłanie newsletter z ogłoszeniem o naborze wniosków do osób zapisanych INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU - Wysłanie newsletter z informacją o wynikach naboru do osób zapisanych Wnioskodawcy, wrzesień Bieżąca informacja październik / listopad Bieżąca informacja Ilość osób zapisanych do newslettera, do których została wysłana informacja lista osób zapisanych do newsletteta, wydruk a z wysłanym newsletterem lista osób zapisanych do newsletteta, wydruk a z wysłanym newsletterem

4 gmina Bukowina Tatrzańska (Jurgów, amfiteatr nad rzeką Białką, Leśnica-Groń, szkolne boisko sportowe ul. Szkolna ) 24 Lipiec r. Godz. 14:00 Jurgów "Dzień Polowaca" 18 Wrzesień godz. 15:00 Leśnica - Groń "Festyn Bacowski" 7 Prezentacja informacji podczas wydarzeń na obszarze LGD. KAMPANIA INFORMACYJNA - Udział w imprezach organizowanych na obszarze działania LGD w celu poinformaowania o rozpoczęciu dofinansowania. Podczas imprez LGD będzie miało swoje stoiski z ulotkami informacyjnymi LGD i materiały promocyjne, ponadto prowadzone będą konsultacje indywidualne przez pracownika LGD DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ gmina Łapsze Niżne (Łapsze Niżne, stare boisko sportowe obok myjni ul. Długa 18, Kacwin, boisko sportowe ul. Św. Anny 9) gmina Nowy (Łopuszna ul. Gorczańska 7, Łopuszna obok Dworu Tetmajerów Stadnika Koni w Łapusznej ) 14 Sierpień r. Godz. 14:00 Łapsze Niżne "Wielkie Granie na Spiszu" 28 Sierpień godz. 14:00 Kacwin "Dożynki Gminne - Pożeganie Lata" 17 Lipiec r. godz. 15:00 Łopuszna "Gminny Konkurs Potraw Regionalnych" 7 Sierpeiń r. godz. 15:00 Łopuszna "Zawody konne" 5 000,00 Liczba wydarzeń ) Aktywizacja społeczności lokalnej 6 delegacje pracowników, plan imprez i notatka służbowa 8 Spotkanie informacyjne otwarte w każdej gminie LGD. DORADZTWO INDYWIDUALNE - Przeprowadzenie spotkań otwartych (po jendym w kaźdej gminie) w celu poinformaowania o możliowściach dofinansowania w zakresie przedsiębiorczości Gminna Biblioteka Publiczna ul. T. Kościuszki 6, Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy ul. Maja 16, Łopuszna Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej ul. Gorczańska 7 sierpień godz. 10:00-14:00 Bukowina Tatrzańska r. Łopuszna r r. Liczba osób, która wzięła udział w 0 spotkaniach ) Pobudzenie przedsiębiorczości liczba spotkań Zaproszenie, lista uczestników spotkania, delegacje pracowników,

5 9 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (grupy docelowej) konkursu w każdej gminie LGD. DORADZTWO GRUPOWE - poinformowanie o naborach, możlowościach dofiansnowania w zakresie przedsiębiorczości Gminna Biblioteka Publiczna ul. T. Kościuszki 6, Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy ul. Maja 16, Łopuszna Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej ul. Gorczańska 7 październik godz. 10:00-14:00 Bukowina Tatrzańska 5.10.r. Łopuszna 6.10.r r ,00 Liczba osób, która wzięła udział w spotkaniach 0 ) Pobudzenie przedsiębiorczości Liczba spotkań Zaproszenie, lista uczestników spotkania, delegacje pracowników, 10 Dyżur pracownika LGD w poszczególnych gminach w wyznaczonych terminach. DORADZTWO INDYWIDUALNE - poinformowanie o rozpoczęciu działaniach i możlowościach dofiansnowania w zakresie przedsiębiorczości DORADZTWO INDYWIDUALNE - poinformowanie o naborach, możlowościach dofiansnowania w zakresie przedsiębiorczości Gminna Biblioteka Publiczna ul. T. Kościuszki 6, Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy ul. Maja 16, Łopuszna Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej ul. Gorczańska 7 Gminna Biblioteka Publiczna ul. T. Kościuszki 6, Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy ul. Maja 16, Łopuszna Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej ul. Gorczańska 7 sierpień październik Liczba osób korzystająca z doradztwa podczas dyżuru ) Pobudzenie przedsiębiorczości Liczba osób korzystająca z doradztwa podczas dyżuru ) Pobudzenie przedsiębiorczości 0 0 lista osób korzystających z doradztwa, delegacje pracowników lista osób korzystających z doradztwa, delegacje pracowników

6 11 Ulotka informacyjna dystrybuowana na obszarze LGD. KMPANIA INFORMACYJNA - w dofinansowania, Dystrybucja ulotek w kontaktach bezpośrednich - doradztwo w biuirze LGD, podczas wydarzeń regionlanych na których LGD będzie miało swoje stoisko, na szkoleniach i spotkaniach z mieszkańcami. Obszar Gmin: Bieżąca dystrybucja materiałów informacyjnych Ilość 2 000,00 rozdysponowanych ulotek 2286 Protokoły z dystrybucji ulotek informacyjnych 12 Bezpłatny biuletyn LGD w wersji papierowej i elektronicznej. KMPANIA INFORMACYJNA - w dofinansowania,. Dystrybucja w kontaktach bespośrednich oraz drogą elektorniczną poprzez i stronę www. LGD Obszar Gmin: Bieżąca dystrybucja materiałów informacyjnych Liczba wydanych egzemplarzy biuletynu 457 listy dystrybujci biuletynów, wydruk rzytu ekrany prinscript artykułu ze strony z liczbą wyświetleń biuletynu 1 Utworzenie mobilnego punktu doradztwa i informacji. DORADZTWA INDYWIDUALNE - w celu poinformaowania o możliowściach dofinansowania. Doradztwo świadczone będzie bezpłątnie poprzez kontakt osobisty z pracownikiem LGD. ul. T. Kościuszki 8, Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 20, Nowy ul. Bulwarowa 9 lipiec Bukowina Tatrzańska: 7,14,21,28 lipca godz. 10:00-15:00 Łapsze Niżne : 1,8,22,29 lipca godz. 10:00-15:00 Nowy : 4,11,18,25 lipca godz: 10:00-15:00 Ilość osób 0,00 korzystających z doradztwa lista osób korzystających z doradztwa, delegacje pracowników 14 Ankiety oceniające poziom zadowolenia z działań informacyjnych i doradczych. BADANIE ANKIETOWE - wśród osób korzystających z doradztwa Biuro LGD Nowy ul. Bulwarowa 9 Biuro LGD od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:0 Ilość wypełnionych ankiet 229 liczba ankiet

7 15 Informacja i doradztwo w siedzibie LGD DORADZTWA INDYWIDUALNE - w celu poinformaowania o możliowściach dofinansowania Biuro LGD Nowy ul. Bulwarowa 9 Biuro LGD od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:0 Ilość osób korzystających z doradztwa 150 lista osób korzystających z doradztwa 16 Kontakt poprzez funkcję pracownika online lub formularza zgłaszania opinii na stronie internetowej. DORADZTWA INDYWIDUALNE - w celu poinformaowania o możliowściach dofinansowania. potencjalni wnioskodawcy będą mogli zadawać pytania w formie pisemnej Biuro LGD Nowy ul. Bulwarowa 9 Biuro LGD od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:0 Liczba osób 0 Raport z liczby udzielonych odpowiedzi w formularzu zgłaszania opini zamieszczony na stronie www. LGD 17 Kontakt poprzez rozmowę telefoniczną. DORADZTWA INDYWIDUALNE - w celu poinformaowania o możliowściach dofinansowania Biuro LGD Nowy ul. Bulwarowa 9 Biuro LGD od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:0 Liczba osób 0 lista osób, którym udzielono doradztwa 18 Kontakt poprzez wiadomość i w mediach społecznościowych DORADZTWA INDYWIDUALNE - w celu poinformaowania o możliowściach dofinansowania. Pracownicy LGD odpowiadać będą na puatnia potencjalnych wnioskodawców w formie pisemnej Biuro LGD Nowy ul. Bulwarowa 9 Biuro LGD od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:0 Liczba osób 0 lista osób, którym udzielono doradztwa 19 Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów. DORADZTWO GRUPOWEpoinformowanie o naborach, możlowościach dofiansnowania Nowy Trag ul. Sokoła 0 wrzesień godz. 14:00 Ilość osób uczestniczących w 15 szkoleniach 1 500,00 ) Liczba spotkań 1 Pobudzenie przedsiębiorczości wśród Zaproszenie, lista obecności, dokumentacja fotograficzna

8 20 Ankieta elektroniczna BADANIE ANKIETOWE - wśród rozsyłana na adresy e- wnioskodawców mail wnioskodawców. Biuro LGD Nowy ul. Bulwarowa 9 Wnioskodawcy, grudzień Liczba wypełnionych i zwróconych ankiet 50% liczba ankiet wnioskodaw otrzymanych od ców wnioskodawców 21 Materiał informacyjny w portalach internetowych obejmujących obszar LSR. KAMPANIA INFORMACYJNA - w dofinansowania. Przekazanie jednego artykułu o rozpoczęciu realziacji LSR do portali społecznościowych obejmujących obszar LGD. KONKURSIE - poinformowanie o naborach, możlowościach dofiansnowania. Przekazanie ogłoszenia o naborze wniosków z linkiem do strony LGD sierpień wrzesień Potencjalna liczba odbiorców Potencjalna liczba odbiorców prinscript z portali społecznościowych prinscript z portali społecznościowych 22 Materiał informacyjny w radiu obejmującym obszar LSR lub w telewizji lokalnej KAMPANIA INFORMACYJNA - w dofinansowania sierpień Potencjalna liczba odbiorców 4571 prinscript ze strony internetowej telewizji loklanej z liczbą odsłon

9 2 Materiał informacyjny w prasie obejmującej obszar LSR. KAMPANIA INFORMACYJNA - w dofinansowania. Przekazanie jednego artykułu o rozpoczęciu realziacji LSR do portali społecznościowych obejmujących obszar LGD. KONKURSIE - poinformowanie o naborach, możlowościach dofiansnowania. Przekazanie ogłoszenia o naborze wniosków z linkiem do strony LGD sierpień wrzesień 2 400,00 Potencjalna liczba odbiorców Potencjalna liczba odbiorców nakład gazety, egzemparz gazety w której ukazał się artykuł nakład gazety, egzemparz gazety w której ukazał się artykuł 24 Spotkanie podczas Sesji Rady w każedej gminie. KAMPANIA INFORMACYJNA - w dofinansowania Sesja rady Gminy Czarna Góra ul. Nadwodnia 19 (reamiza OSP) Sesja Rady Gminy Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 20 (sala obrad) Łapsze Niżne, Sesja Rady Gminy Nowy ul. Bulwarowa 9 (sala obrad) Nowy 28 czerwiec godz.1:00 Bukowina Tatrzańska 2 czerwiec godz. 9:00 Łapsze Niżne 21 czerwiec godz Nowy Liczba spotkań w 0,00 każdej gminie 1 notataka służbowa 25 Przekazanie informacji do głównych i regionalnych Punktów Informacyjnych KAMPANIA INFORMACYJNA - w Nowy al lecia 5 dofinansowania 15 maj Liczba przekazanych informacji 1 pismo ws. przekazania ogłoszenia

10 Informacyjnych Funduszy Europejskich. KONKURSIE - w celu Nowy poinformowania o naborach, al lecia 5 możlowościach dofiansnowania wrzesień 2)Przygotowanie LGD do Liczba przekazanych informacji 1 pismo ws. przekazania ogłoszenia 26 Spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych w LSR DORADZTWO GRUPOWE I INDYWIDUALNE- w celu poinformaowania o rozpoczęciu dofinansowania w tym z zakresu przedsiębiorczości DORADZTWO GRUPOWE I INDYWIDUALNE - poinformowanie o naborach, możlowościach dofiansnowania w zakresie przedsiębiorczości Ostrowsko ul. Św. Floriana 1 Budynek LKS-u Nowy Trag ul. Sokoła (Restauracja KAPRYS) Mieszkańcy i przedsiębiorcy - osoby do 4 roku życia. Mieszkańcy i przedsiębiorcy - osoby do 4 roku życia. 1 sierpień godz. 16:00 21 wrzesień godz. 14:00 50,00 Liczba spotkań 1 lisa obecności 2)Przygotowanie LGD do 820,00 Liczba spotkań 1 lista obecności ) Pobudzenie przedsiębiorczości wśród Artykuł na stronie internetowej LGD listopad/grudzień Liczba wejść na stronę internetową z artykułem 10 prinscript ze strony prowadzonej przez LGD 27 Włączenie reprezentujących różne sektory i grupy interesów w proces aktualizacji LSR Artykuł na stronach internetowych urzędów gmin z linkiem do Artykuł na profilu LGD na portalu społecznościowym listopad/grudzień listopad/grudzień 1) Aktualizacja dokumentu dostosowana do potrzeb grup docelowych, 2) poznanie aktualnych potrzeb i problemów, ) dostosowanie elementów LSR do bieżącej sytuacji społeczno - gospodarczej grup docelowych. Liczba zamieszczonych artykułów liczba osoób, które zobaczyły artykuł prinscript ze stron Urzędó Gmin członkowskich prinscript z facebooka prowadzonego przez LGD Newsletter - wysłanie informacji listopad/grudzień Ilość osób zapisanych do newslettera, do których została wysłana informacja wydruk z a wysłanego newslettera *w przypadku imprezy, szkoleń, warsztatów należy podać dokładny adres w pozostałych przypadkach należy podać obszar dystrybucji np. materiałów promocyjnych

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale Lp Nazwa działania komunikacyjnego Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji* [gmina]

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale Harmonogram realizacji planu na rok 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale Lp Narzędzia wraz z opisem Nazwa działania komunikacyjnego Miejsce realizacji* [gmina] Grupa docelowa Czy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale Harmonogram realizacji planu na rok 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale Lp Narzędzia wraz z opisem Nazwa działania Miejsce realizacji* [gmina] Grupa docelowa Czy grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale Harmonogram realizacji planu na rok 208 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale Lp Narzędzia wraz z opisem Nazwa działania Miejsce realizacji* [gmina] Grupa docelowa Czy grupa docelowa jest

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale Harmonogram realizacji planu na rok 208 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale Lp Narzędzia wraz z opisem Nazwa działania Miejsce realizacji* [gmina] Grupa docelowa Czy grupa docelowa jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do LSR

Załącznik nr 1 do LSR Załącznik nr 1 do LSR Plan komunikacji Plan komunikacji opracowany został w oparciu o dane zebrane w ramach konsultacji społecznych w celu określenia najskuteczniejszych metod komunikacji z lokalną społecznością

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" Lp Nazwa działania komunikacyjnego Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" Lp Nazwa działania komunikacyjnego Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" Lp Nazwa działania Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji * Grupa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI Termin I połowa 2017 Cel komunikacji o rozpoczęciu realizacji LSR, planowanych działaniach i możliwościach dofinansowania o planowanym o wynikach konkursu o planowanych i dokonanych zmianach Nazwa działania

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

PLAN KOMUNIKACJI w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata PLAN KOMUNIKACJI w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Obszar gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne, Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI Termin I połowa 2016 Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Podstawowa kampania informacyjna związana z LSR 2016-2023 Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) Wszystkie grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Plan komunikacji

Załącznik 1 Plan komunikacji Załącznik 1 Plan komunikacji Cel działań komunikacyjnyc h o rozpoczęciu realizacji LSR, planowanych działaniach i możliwościach dofinansowania Podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań oraz przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 (aktualizacja)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 (aktualizacja) Nazwa zadania Narzędzie komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji (gmina) Grupa docelowa Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną (tak/nie) Termin realizacji (z dokładnością do miesiąca) Planowana

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 r. Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 r. Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 r. Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania Lp Nazwa zadania Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji [gmina] Grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 r. Lp Nazwa zadania Kampania informacyjna dotycząca głównych założeń LSR na lata 2014 2020. Przedstawienie potencjalnym wnioskodawcą struktury LSR. Głównych celów oraz zasad udzielanej pomocy. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 r. Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 r. Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 r. Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania Lp Nazwa zadania Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji [gmina] Grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 r. Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 r. Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania Miejsce realizacji [gmina] Grupa docelowa Czy grupa docelowa jest grupą ą [tak/nie] Termin realizacji [z dokładnością do miesiąca] Planowana liczba uczestników Planowany budżet zadania Zakładana efektywność

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

Harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie Harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie Lp. Termin realizacji 2016 r Działanie komunikacyjne 1 I Półrocze Aktualizacja kont na portalach w celu informowania beneficjentów,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNKIKACJI ROK 2017

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNKIKACJI ROK 2017 HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNKIKACJI ROK 2017 STOWARZYSZENIE PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO Lp Nazwa działania komunikacyjnego Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji * Grupa docelowa Czy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r. Harmonogram realizacji planu komunikacji na Cel komunikacji 1. Termin Działanie komunikacyj ne Grupa docelowa Środki przekazu Zakładane wskaźniki Budżet Planowane efekty Jednostka miary Wartość Poinformowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5. PLAN KOMUNIKACJI DLA STOWARZYSZENIA LGD DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI

ZAŁĄCZNIK 5. PLAN KOMUNIKACJI DLA STOWARZYSZENIA LGD DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI ZAŁĄCZNIK 5. PLAN KOMUNIKACJI DLA STOWARZYSZENIA LGD DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjne go Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) Środki przekazu Zakładane

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r. Harmonogram realizacji planu komunikacji na Cel komunikacji 1. Termin Działanie komunikacyj ne Grupa docelowa Środki przekazu Zakładane wskaźniki Budżet Planowane efekty Jednostka miary Wartość Poinformowanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNKIKACJI ROK 2018

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNKIKACJI ROK 2018 HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNKIKACJI ROK 2018 STOWARZYSZENIE PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO 12.12.2018r. Lp Nazwa działania komunikacyjnego Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji Grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016r.

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016r. Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016r. Cel komunikacji Środki przekazu Ilość Rok 2016 Artykuły w prasie lokalnej lok.- 3 lipiec 2 artykuły, sierpień 1art. Aktywizacja przedstawicieli grup poprzez

Bardziej szczegółowo

r. Konsultacje zmiany załącznika nr 5 do LSR Plan Komunikacji zmiany planuje się przyjąć na Walnym Zebraniu Członków w dniu r.

r. Konsultacje zmiany załącznika nr 5 do LSR Plan Komunikacji zmiany planuje się przyjąć na Walnym Zebraniu Członków w dniu r. 28-11-2017 r. Konsultacje zmiany załącznika nr 5 do LSR Plan Komunikacji zmiany planuje się przyjąć na Walnym Zebraniu Członków w dniu 12-12.2017 r. WYKAZ ZMIAN WRAZ Z UZASADNIENIEM WPROWADZENIA TYCH ZMIAN:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 POGÓRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 POGÓRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU Narzędzia komunikacji wraz z opisem Czy a docelowa jest ą defaworyzowaną? Planowana liczba uczestników/odbio rców budżet Dokumenty potwierdzające rozsyłanie informacji pocztą elektroniczą (newsletter)

Bardziej szczegółowo

wskaźnik W /sposób mierzenia R1. wzrost zainteresowania mieszkańców udziałem w działalności LGD

wskaźnik W /sposób mierzenia R1. wzrost zainteresowania mieszkańców udziałem w działalności LGD Z A Ł Ą C Z N I K N R 5 P L A N K O M U N I K A C J I Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/ZWZ/2017 Walnego Zebrania Członków Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 30-03-2017 roku C e l e p l a n u k

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5: PLAN KOMUNIKACJI na lata

Załącznik nr 5: PLAN KOMUNIKACJI na lata Załącznik nr 5: PLAN KOMUNIKACJI na lata 2014-2020 Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjne go Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) Środki przekazu Wskaźniki działania komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 POGÓRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 POGÓRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji* Grupa docelowa Czy grupa docelowa jest grupą owaną? uczestników/odbio rców budżet Dokumenty potwierdzające rozsyłanie informacji pocztą elektroniczą

Bardziej szczegółowo

(grupy docelowe) - wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, - artykuł w prasie. - artykuły na stronach internetowych

(grupy docelowe) - wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, - artykuł w prasie. - artykuły na stronach internetowych Załącznik nr 5 do LSR: plan komunikacji Plan komunikacji cele, działania, środki i narzędzia komunikacji Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania Środki przekazu Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok Termin realizacji (miesiąc/rok) VI / 2016 Cel komunikacji mieszkańców obszaru nt. 2) Informowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PRZYJAZNE MAZOWSZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PRZYJAZNE MAZOWSZE Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PRZYJAZNE MAZOWSZE Lp Nazwa zadania Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji [gmina] Grupa docelowa Czy grupa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2017 ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2017 ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 14/ z dn. 22.05. r. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY Wągrowiec, 08.06. r. Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień Plan komunikacji projekt zmian Załącznik nr 5 do LSR: Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień 1.e działań komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień Załącznik nr 5 do LSR: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/17/Z z dnia 14.07.2017 r. Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI. grudzień 2016 grudzień 2017

HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI. grudzień 2016 grudzień 2017 Aleksandrów Kujawski, 30.11.2016 rok Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej ul. Narutowicza 3 87-700 Aleksandrów Kujawski HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI grudzień 2016 grudzień 2017 Lp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2016 z dnia Walnego Zebrania Członków

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2016 z dnia Walnego Zebrania Członków Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2016 z dnia 16.06.2016 Walnego Zebrania Członków Załącznik nr 5 do LSR: Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2016 z dnia 16.06.2016 r. Walnego Zebrania Członków Załącznik nr 5 do LSR: Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień Załącznik nr 3 do Uchwały nr 3/2017 Walnego Zebrania Członków z dnia 24.01.2017 r. : Załącznik nr 5 do LSR: Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. HARMONOGRAM PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2019 Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego I kwartał 2019 Kampania informacyjna o naborach wniosków Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Artykuły w prasie lokalnej Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOKi) Artykuły na stronach internetowych oraz portalach społ.

Artykuły w prasie lokalnej Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOKi) Artykuły na stronach internetowych oraz portalach społ. Załącznik nr 5 do LSR - Plan komunikacji Czas realiz acji II polowa 2016 r. Cel komunikacji Poinformowanie mieszkańców obszaru LGD, oraz media o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania/ grupa docelowa

Adresaci działania/ grupa docelowa Plan komunikacji. L.p Zakładany termin przeprowa dzenia działania Cel komunikacji 1. 2016-2023 2. 2016-2023 Cele 7,8 Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego Internetowa kampania informacyjna- w trakcie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2019 ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2019 ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY Wągrowiec, 16.11.2018 r. Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego L.p Zakładany termin przeprowa dzenia działania Cel komunikacji 1. 2018 Cel główny + 1-10 2. 2018 Cele 7,8 Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok. - strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok. - strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok L.P. Termin (miesiąc/rok) Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania komunikacyjnego Środki przekazu Zakładane / zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Termin Cel komunikacji Nazwa działania Środki przekazu Wskaźniki Budżet artykuły informacyjne w prasie lokalnej. doradztwo w punktach konsultacyjnych

Termin Cel komunikacji Nazwa działania Środki przekazu Wskaźniki Budżet artykuły informacyjne w prasie lokalnej. doradztwo w punktach konsultacyjnych I 2017 II 2016 Termin Cel komunikacji Nazwa działania Środki przekazu Wskaźniki Budżet artykuły informacyjne w prasie lokalnej 2 artykuły ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych, skierowane przede

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Lp. Nazwa zadania Narzędzia komunikacji wraz z opisem wywiady w lokalnej prasie 1 Miejsce realizacji [gmina]

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)

Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) Załącznik nr 5: Plan komunikacji Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego 2016,2017,2018, 2020 2016-2023 - działanie bieżące, ciągłe 2016,2017,2018, 2020 2016-2023- działanie obszaru o całości

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 "Gościniec 4 żywiołów"

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 Gościniec 4 żywiołów Lp Nazwa działania komunikacyjneg o Narzędzia komunikacji wraz z opisem Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 "Gościniec 4 Miejsce realizacji * Grupa docelowa Czy grupa docelow a jest grupą

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 Stowarzyszenie Dolina Karpia Lp Nazwa działania komunikacyjnego Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji * Grupa docelowa Czy grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PODGRODZIE TORUŃSKIE

PLAN KOMUNIKACJI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PODGRODZIE TORUŃSKIE Załącznik nr 5. Plan komunikacji PLAN KOMUNIKACJI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PODGRODZIE TORUŃSKIE Plan komunikacji jest integralną częścią Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2018.

Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2018. Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2018. L.p. 1 2 3 Działanie komunikacyjne Dyżury pracowników PLGD w celu udzielania podstawowych informacji nt. wsparcia możliwego do uzyskania w związku

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/ 1 /2018 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo w rozwoju z dnia 24 kwietnia 2018 Term in II poł. 2016 Cel szczegółowy ramach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016 r.

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016 r. Harmonogram Planu komunikacji w r. Cel komunikacji: poinformowanie mieszkańców LGD, potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania pomocy oraz typach operacji, na których

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej ul. Ogrodowa Debrzno tel

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej ul. Ogrodowa Debrzno tel 1. Kampania informująca o rozpoczęciu wdrażania LSR oraz o możliwościach otrzymania dofinansowania (lokalna prasa, radio, Internet, kontakt bezpośredni z zainteresowanymi) 2. Kampania informacyjna o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI LGD PUSZCZA KNYSZYŃSKA NA ROK 2019

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI LGD PUSZCZA KNYSZYŃSKA NA ROK 2019 HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI PUSZCZA KNYSZYŃSKA NA ROK 2019 Działania komunikacyjne Zidentyfikowane grupy docelowe, w tym de faworyzowane Środki przekazu/sposób dotarcia do grupy Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)

Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) Załącznik 5. Plan komunikacji. Plan komunikacji ze społecznością lokalną w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ujęciu tabelarycznym, zawierający wszelkie niezbędne elementy określone w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok r. Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 09-10- r. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA Lp Nazwa działania komunikacyjnego Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji * Grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok. - strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok. - strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok L.P. Termin (miesiąc/rok) Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania komunikacyjnego Środki przekazu Zakładane / zrealizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ W RAMACH REALIZACJI LSR.

PLAN KOMUNIKACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ W RAMACH REALIZACJI LSR. PLAN KOMUNIKACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ W RAMACH REALIZACJI. Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego ciągłe ciągłe, w miarę organizacji aktywizacyjnych obszaru o całości prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska (LGD)

PLAN KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska (LGD) PLAN KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna (LGD) Cele główne Planu komunikacji to: 1. Informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji harmonogram na rok 2018

Plan komunikacji harmonogram na rok 2018 PLAN KOMUNIKACJI HARMONOGRAM NA ROK 2018 (data naniesienia zmian 12 stycznia 2018) Termin realizacji działania I Półrocze I i II Cel komunikacji Zebranie i podsumowanie informacji dotyczących prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. HARMONOGRAM PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2018 Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego I kwartał 2018 Kampania informacyjna o naborach wniosków Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok L.p Zakła dany termi n przep rowad zenia działa nia Cel komunikacji 1. 2019 Cel główny + cele 1-10 2. 2019 Cele 7,8 Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie,,Sąsiedzi ul. Szosa Zambrowska 1/27, Łomża, tel. fax. 86/ ,

Stowarzyszenie,,Sąsiedzi ul. Szosa Zambrowska 1/27, Łomża, tel. fax. 86/ , Harmonogram PLANU KOMINIKACJI na 2017 rok Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia,,Sąsiedzi Termin realizacji Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania komunikacyjnego/gru pa docelowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CHEŁMSKIEJ

RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CHEŁMSKIEJ Korekta z dnia 30.06.2017 RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CHEŁMSKIEJ za okres: STYCZEŃ - MARZEC 2017 r. I. STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji harmonogram na rok 2017

Plan komunikacji harmonogram na rok 2017 PLAN KOMUNIKACJI HARMONOGRAM NA ROK (data naniesienia zmian: 31 maja ) Termin realizacji I Półrocze Cel komunikacji Zebranie i podsumowanie informacji dotyczących prowadzonych działań informacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok. Stowarzyszenia LGD7-Kraina Nocy i Dni

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok. Stowarzyszenia LGD7-Kraina Nocy i Dni Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok Stowarzyszenia -Kraina Nocy i Dni Termin realizacjimiesiąc styczeń - czerwiec 2017 Cel komunikacji LSR na temat ogłoszonego naboru wniosków Nazwa działania

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Styczeń 2018

Plan Komunikacji Styczeń 2018 Termin Każdy rok Każdy rok Lata 2016-2018 Cel komunikacji Zapewnienie systematyczności działań w zakresie komunikowania się ze społecznością lokalną Przepływ komunikacji dotyczącej grup podlegających PLAN

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI REALIZOWANEJ w RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA ZIEMI STRZELIŃSKIEJ NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI REALIZOWANEJ w RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA ZIEMI STRZELIŃSKIEJ NA LATA PLAN KOMUNIKACJI REALIZOWANEJ w RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA ZIEMI STRZELIŃSKIEJ NA LATA 2016-2023 Plan komunikacji STOWARZYSZENIA LGD GROMNIK stanowi podstawę dla prowadzenia działań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrożenia Planu komunikacji za 2016 r. Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia,,Sąsiedzi

Analiza wdrożenia Planu komunikacji za 2016 r. Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia,,Sąsiedzi Analiza wdrożenia Planu komunikacji za 2016 r. Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia,,Sąsiedzi Łomża, styczeń 2017r. 1 Wprowadzenie Aby zapewnić jak najszerszy udział społeczności lokalnej we wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ UWAG do planu komunikacji

FORMULARZ UWAG do planu komunikacji FORMULARZ UWAG do planu komunikacji 1. Obecny zapis 2. Proponowany zapis 3. Uzasadnienie zmiany 4. Dane osoby składającej wniosek 4.1. Imię i nazwisko 4.2. Funkcja pełniona w LGD (o ile dotyczy) 4.3. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Zarządu LGD Vistula-Terra Culmensis z Koordynatorami gminnymi lokalnymi animatorami, mieszkańcami i działaczami na obszarze LSR

Spotkanie Zarządu LGD Vistula-Terra Culmensis z Koordynatorami gminnymi lokalnymi animatorami, mieszkańcami i działaczami na obszarze LSR Spotkanie Zarządu LGD Vistula-Terra Culmensis z Koordynatorami gminnymi lokalnymi animatorami, mieszkańcami i działaczami na obszarze LSR Sztynwag 21.01.2019 r. Stan Wdrażania LSR, w tym stopień osiągniętych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU Brąchnówko,..05 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU Na początku listopada 05 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku umieściła na swojej stronie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Ślężanie - Lokalna grupa Działania rok.

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Ślężanie - Lokalna grupa Działania rok. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Ślężanie - Lokalna grupa Działania - 2017 rok. NOŚĆ 1. 2017 MATERIAŁY DRUKOWANE ulotki, 2.000 sztuk Foldery 1.000 sztuk 2.500szł Plakaty 1.000 sztuk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do LSR Plan komunikacji

Załącznik nr 5 do LSR Plan komunikacji Załącznik nr 5 do LSR Plan komunikacji Działania komunikacyjne skierowane do docelowych, ch Działania komunikacyjne skierowane wyłącznie do ch Termin 2016 2017 2018 2019 Cel komunikacji Aktywizacja ch

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Plan komunikacji

Załącznik nr 5 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Plan komunikacji Załącznik nr 5 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Plan komunikacji Zaplanowane działania komunikacyjne i środki przekazu są różnorodne i adekwatne do celów i wskaźników działań

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI LGD PUSZCZA KNYSZYŃSKA NA ROK 2019

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI LGD PUSZCZA KNYSZYŃSKA NA ROK 2019 HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI PUSZCZA KNYSZYŃSKA NA ROK 2019 Działania komunikacyjne Zidentyfikowane grupy docelowe, w tym de faworyzowane Środki przekazu/sposób dotarcia do grupy Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Dla Miasta Torunia z r.

Regulamin świadczenia usług przez pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Dla Miasta Torunia z r. Regulamin świadczenia usług przez pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Dla Miasta Torunia z 14.12.2017r. Wszystkie usługi świadczone przez Biuro Lokalnej Grupy Działania Dla Miasta Torunia są bezpłatne.

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 Stowarzyszenie Dolina Karpia Lp Nazwa działania komunikacyjnego Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji * Grupa docelowa Czy grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 LGD "KORONA SĄDECKA"

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 LGD KORONA SĄDECKA Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 LGD "KORONA SĄDECKA" Lp Nazwa działania komunikacyjnego Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji * Grupa docelowa Czy grupa docelowa jest

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Grudzień 2016

Plan Komunikacji Grudzień 2016 PLAN KOMUNIKACJI Data uzupełnień: 19 grudnia 2016 WERSJA PO NANIESIENIU ZMIAN ZGODNIE Z WYKAZEM WPROWADZONYCH ZMIAN Załącznik nr 5 do LSR Termin Każdy rok Każdy rok II połowa 2016 Cel komunikacji Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LGD Przyjazna Ziemia Limanowska

Raport z ewaluacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LGD Przyjazna Ziemia Limanowska Raport z ewaluacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LGD Przyjazna Ziemia Limanowska Warunkiem efektywnego wdrażania Strategii jest stworzenie procedur, które umożliwią obserwację

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. HARMONOGRAM PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. HARMONOGRAM PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2016 HARMONOGRAM PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2016 Termin II kwartał 2016 Cel komunikacji komunikacji wewnętrznej LGD Nazwa działania komunikacyjnego Spotkania członków LGD, w tym Walne Zgromadzenia Członków KDP

Bardziej szczegółowo

Sporządzony na dzień: rok Obszar monitoringu: budżetu, celów i wskaźników, doradztwa, szkoleń, promocji, naborów.

Sporządzony na dzień: rok Obszar monitoringu: budżetu, celów i wskaźników, doradztwa, szkoleń, promocji, naborów. Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza na lata 2016-2023 (LSR) Sporządzony na dzień: 31-12-2017

Bardziej szczegółowo

1 CEL OGÓLNY 1 Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej. Stan początko wy 2016 Rok. Jednostka miary % ,75

1 CEL OGÓLNY 1 Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej. Stan początko wy 2016 Rok. Jednostka miary % ,75 Tab. nr 17 Struktura celów i wskaźników LSR 1 CEL OGÓLNY 1 Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej 1.1 CELE SZCZEGÓŁOWE Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze 1 Wskaźniki oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 LGD "KORONA SĄDECKA"

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 LGD KORONA SĄDECKA Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 LGD "KORONA SĄDECKA" Lp Nazwa działania Narzędzia komunikacji komunikacyjnego wraz z opisem Miejsce realizacji * Grupa docelowa Czy grupa docelowa jest

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI Prezentacja głównych celów i przesłanek leżących u podstaw opracowania Planu komunikacji Plan komunikacji

PLAN KOMUNIKACJI Prezentacja głównych celów i przesłanek leżących u podstaw opracowania Planu komunikacji Plan komunikacji PLAN KOMUNIKACJI 1.1.1 Prezentacja głównych celów i przesłanek leżących u podstaw opracowania Planu komunikacji Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2014-2020 to dokument określający reguły

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale GRANTY. Promocja LGD

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale GRANTY. Promocja LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale GRANTY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Promocja LGD Instytucja Zarządzająca PROW

Bardziej szczegółowo

Okresowe informowanie społeczności lokalnej o stanie realizacji LSR, o zamiarach dokonywania ewentualnych zmian w LSR,

Okresowe informowanie społeczności lokalnej o stanie realizacji LSR, o zamiarach dokonywania ewentualnych zmian w LSR, Załączniki 5 do LSR Plan komunikacji PLAN KOMUNIKACJI w procesie wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośd na lata 2014-2020 na obszarze Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa działania komunikacyjneg o Seria spotkań informacyjnych o głównych założeniach LSR Planowane efekty działań komunikacyjnych

Nazwa działania komunikacyjneg o Seria spotkań informacyjnych o głównych założeniach LSR Planowane efekty działań komunikacyjnych Termin Cel komunikacji Promocja LSR Poinformowanie potencjalnych, beneficjentów o LSR, jej celach, zasadach przyznawania dofinansowania, typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji ze społecznością lokalną

Plan komunikacji ze społecznością lokalną Plan komunikacji ze społecznością lokalną Przesłanki leżące u podstaw opracowania planu komunikacji to: skorelowanie działań prowadzonych przez w zakresie LSR z rzetelną i wiarygodną informacją na temat

Bardziej szczegółowo

1. Główne cele działań komunikacyjnych wynikające z przeprowadzonej analizy potrzeb/problemów komunikacyjnych

1. Główne cele działań komunikacyjnych wynikające z przeprowadzonej analizy potrzeb/problemów komunikacyjnych IX. Plan komunikacji 1. Główne cele działań komunikacyjnych wynikające z przeprowadzonej analizy potrzeb/problemów komunikacyjnych Lokalna Grupa Działania przeprowadziła szereg działań konsultacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport. Lokalna Strategia Rozwoju. Badanie do planu komunikacji

Raport. Lokalna Strategia Rozwoju. Badanie do planu komunikacji Raport Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Badanie do planu komunikacji 10 grudnia 2015 1 Termin 24 listopada - 2 grudnia 2015 Uczestnicy Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo