Rozwój transportu kontenerowego w obszarze Morza Bałtyckiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój transportu kontenerowego w obszarze Morza Bałtyckiego"

Transkrypt

1 Rozwój transportu kontenerowego w obszarze Morza Bałtyckiego Mgr inż. Karolina Wiśniewska doktorantka studiów III stopnia w US Szczecin, menedżer Zachodniopomorskiego Klastara Morskiego w Szczecinie dr inż. Sławomir NIECKO prof. WSSE Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Zarządzania w WSSE Wiceprzewodniczący Rady Klastra LTPP w Gdańsku

2 Ujednolicenie kontenerów pozwala przyspieszyć operacje przeładunku oraz stosować wyspecjalizowany sprzęt. Kontener (transport) Kontener zazwyczaj metalowa skrzynia, o zunifikowanych wymiarach i konstrukcji, służąca do przewozu drobnicy (zapakowanej zazwyczaj w opakowania kartonowe, paczki, skrzynie, worki, czasami dodatkowo umieszczonych na europaletach).

3 Definicja kontenera jest to urządzenie transportowe trwałe o konstrukcji gwarantującej wielokrotne użycie, budowa jego umożliwia przewóz jednym lub wieloma środkami transportu bez konieczności przeładowywania zawartego w nim ładunku, jest odpowiednio wyposażone, w celu ułatwienia mocowania, manipulowania

4 Kontenerowy system transportowy Organizacyjno-techniczne przedsięwzięcie, wykorzystujące znormalizowane kontenery ładunkowe, odpowiednie środki techniczne, przewozowe uregulowania prawne, zapewniające szybką dostawę ładunków jednym lub kilkoma rodzajami transportu w komunikacji wewnętrznej i międzynarodowej w ramach całego łańcucha dostaw.

5 Historia kontenerów Pierwsze kontenery powstały przed 1914r. Od 1929r kontenerami przewożono bagaże pasażerów pociągu Golden Arrow w relacji Londyn-Paryż. W Europie w 1934r. opracowano pierwszy standard dla kontenerów do transportu drogowego i kolejowego. W Polsce pierwszy projekt systemu kontenerowego opracował w 1919 r. ppłk inż. Stanisław Rodowicz. Prekursorem współczesnego transportu kontenerowego jest Amerykanin Malcolm McLean, który w 1955 r. cały swój majątek zainwestował w przebudowę tankowca na pierwszy w świecie kontenerowiec. 26 marca 1956 r. statek ten, nazwany Ideal X, wypłynął w swój pierwszy rejs z ładunkiem 35- stopowych kontenerów z Newark do Houston.

6 Transport morski W żegludze do przewozów kontenerów wykorzystuje się następujące typy statków: Kontenerowce jednostki o załadunku pionowym (lo-lo, czyli lift on-lift off), najczęściej używany obecnie tego typ statku używany na liniach transkontynentalnych jak i w żegludze kabotażowej. Są to statki o pojemności od kilkudziesięciu do ponad 16 tysięcy TEU. Między innymi 2012 r. zwodowano kontenerowiec o pojemności ponad TEU (CMA CGM Marco Polo), Semikontenerowce statki częściowo przystosowane do przewozu kontenerów (tzw. półpojemnikowiec, półkontenerowiec), wykorzystywane na kierunkach o niewielkim strumieniu ładunku kontenerów, mogą również przewozić drobnicę, Rorowce statki do przewozów ładunków tocznych, charakteryzują się poziomym systemem przeładunkowym (ro-ro, czyli roll on-roll off), znaczną część przewożonych przez nie

7

8 Determinanty rozwoju przewozów kontenerowych Technologia konteneryzacji w ciągu półwiecza swojego istnienia osiągnęła znaczącą pozycję w transporcie (nie tylko morskim), jej wskaźnikiem może być m.in. tonaż światowej floty kontenerowej, który okazał się na podstawie najnowszego raportu o stanie floty światowej jedynie mniejszy od tankowców oraz masowców.

9 Stan światowej floty

10 Rozwój konteneryzacji Czynnikiem, jaki miał wpływ na rozwój konteneryzacji była ewolucja portów morskich. Dawniej w portach uniwersalnych przeważały długie nabrzeża,wcinające się pomiędzy baseny portowe, natomiast ich kilometry z trudem umożliwiały cumowanie statkom drobnicowym, taki widok obecnie jest coraz rzadziej spotykany. Poza tym niezbędne są place do składowania kontenerów i wydajny system ich obsługi - zarówno na placu składowym, jak i do przeładunku na inne środki transportu. Zmieniła się również praca ludzka w porcie. Przeszli umięśnieni dokerzy, a ich miejsce zajęły wozy podsiębierne, suwnice, których operatorzy mogli sobie pozwolić na trochę mniejszą dbałość o kondycję fizyczną.

11 Interakcje pomiędzy transportem kontenerowym a gospodarką światową

12 Udział przewozów kontenerowych Udział przewozów kontenerowych w całkowitej masie przewożonych drogą morską ładunków zwiększał się na przestrzeni ostatnich dekad i wynosił odpowiednio: w1980 roku - 2.8%; w 1990 roku - 7,5%; w 2000 roku -11,7%; w 2005 roku -15,8%; w 2010 roku -15,4%

13 Morskie przewozy kontenerów

14 Ewolucja wielkości statków kontenerowych

15 Globalny przewóz ładunków w kontenerach

16 Funkcje i klasyfikacja portów morskich Porty morskie są usytuowane na styku lądu z morzem, należą do obiektów gospodarczych odpowiednio przygotowanych pod względem techniczno-technologicznym oraz organizacyjnym do obsługi obrotów handlu zagranicznego, realizowanych drogą morską, jak również do obsługi środków transportu morskiego i lądowego, zaangażowanych w ich przewozie.

17 Definicja portu definicja portu zawiera trzy, właściwe portom morskim, aspekty: przestrzenny, wynikający z położenia portu w miejscu zetknięcia się lądu z morzem (oceanem) oraz u ujścia rzek wpadających do nich, na granicy dwóch środowisk naturalnych, morskiego i lądowego; rzeczowy, dotyczący wyposażenia portu

18 Port morski- ogniwo transportu

19 Rodzaje portów W polskiej literaturze przedmiotu przyjęło się dzielić porty morskie ze względu na zakres działalności na: przelotowe; dyspozycyjno-rozdzielcze; oraz ze względu na stan techniczno-organizacyjny oraz stopień przystosowania doobsługi ładunków i środków transportowych na: uniwersalne; specjalistyczne.

20 Porty dyspozycyjno-rozdzielcze są najczęściej dużymi portami handlowymi przygotowanymi do obsługi wszystkich możliwych ładunków i środków transportowych. Dysponują rozległym przestrzennie i pojemnym dla ładunków zapleczem oraz gęstą siecią regularnych i nieregularnym połączeń z przedpolem.

21 Porty przelotowe są przystosowane do obsługi ładunków i środków transportowych w węższym zakresie. Ich rola polega tylko na zapewnieniu ładunkom przemieszczanym drogą morską, zmiany środka transportu. Realizują one zadania typowe dla stacji transportowej, dokonując tylko czynności przeładunkowo-składowych.

22 Porty uniwersalne charakteryzują się tym, że ich zagospodarowanie przestrzenne, potencjał ekonomiczny i organizacyjno-usługowy są przystosowane do obsługi wszystkich ładunków i środków transportowych, jak również do obsługi pasażerów. Porty te skupiają znaczną liczbę linii regularnych bliskiego i dalekiego zasięgu, przemieszczają spore ilości wszelkich ładunków i obsługują szerokie zaplecze gospodarcze, krajowe, jak i tranzytowe.

23 Porty specjalistyczne są przeważnie za- lub wyładunkowe, przystosowane technicznoorganizacyjnie do obsługi określonego ładunku (grupy ładunkowej) albo służące w odpowiedni sposób światowej żegludze morskiej. W zależności od specjalizacji występują jako porty: węglowe, radowe, naftowe, promowe, bunkrowe itd. W zależności od lokalizacji wyróżniamy porty: wewnątrz lądu, czyli tzw. porty śródlądowe, u ujścia rzek, nad rzekami, w zatokach, lagunach, nad otwartym morzem (oceanem) oraz na wyspach przybrzeżnych.

24 Rola Bałtyku Położenie geograficzne Polski sprzyja rozwojowi transportu morskiego, gdyż leżymy w Europie środkowej na granicy Unii Europejskiej, nie mamy przeszkód naturalnych i posiadamy dość rozbudowaną linię brzegową. Polska jest punktem krzyżowania się najważniejszych szlaków tranzytowych, łączących różnorodne pod względem środowiskowym i gospodarczym rejony Europy. Tym samym należymy do najważniejszych krajów tranzytowych w

25 Rozkład najważniejszych portów w rejonie Bałtyku

26 Główne szlaki kontenerowe na Bałtyku

27 Usługi przewozowe Największymi operatorami, z punktu widzenia możliwości przewozowych są linie: Unifeeder oraz MSC (tabela). Zdecydowana większość armatorów używa serwisów dowozowych, jedynie Maersk zdecydował się na przedłużenie linii oceanicznej do portu w Gdańsku (terminal DCT Gdańsk). Wśród operatorów działających na Bałtyku wyróżnić można trzy typy podmiotów: globalni gracze funkcjonujący również na rynkach lokalnych (m.in. MSC, Maersk, CMA CGM); duzi przewoźnicy feederowi (Unifeeder, Team Lines); mali przewoźnicy niszowi (np. SCA Transforest, Merylinija Oy, TLBC).

28 Najwięksi operatorzy kontenerowi na Bałtyku

29 Prognozy rozwoju przewozów kontenerowych Według prognoz udzielonych na konferencji poświęconej strategii rozwoju transportu w grudniu 2011 * do roku 2030 Polska znacząco zwiększy swój udział w przewozach kontenerowych do poziomu ponad 73mln ton dwg,co sprawi,że Polska będzie praktycznie trzecim graczem na akwenie Basenu Bałtyckiego. Największym bałtyckim portem kontenerowym jest od 2003 roku St. Petersburg, który w 2009 roku obsłużył ponad 2,5 mln TEU. Jest to jednocześnie jedyny port poza tym usytuowanym w Gdańsku o przeładunkach przekraczających milion TEU. Kolejne pozycje zajmują porty w Goeteborgu i w Gdyni. W pierwszej piątce znajduje się także port w Gdyni, widać, więc że Polski rynek przewozów morskich kontenerów stanowi ważną część bałtyckiego systemu transportowego. Warto również zwrócić uwagę na silny potencjał wzrostowy jaki wykazują porty w Polsce. Zarówno port w Gdańsku jak i w Gdyni odnotowały największy wzrost wśród pierwszej dziesiątki wiodących portów w rejonie basenu Morza Bałtyckiego.

30 Ranking największych portów w rejonie basenu Morza Bałtyckiegowyniki z 2012 i 2013 roku (w TEU)

31 Perspektywy rozwoju przewozów kontenerowych Rozwój handlu i transportu w regionie bałtyckim, wymaga rozbudowy i modernizacji sieci infrastruktury transportowej. Dotyczy to głównie infrastruktury portowej, a także infrastruktury dostępu do portów. Jest ona nieodzownym elementem wspierania rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu transportu intermodalnego, o ogromnym znaczeniu dla regionu. Nowe formy i technologie przewozów nie będą się dostatecznie rozwijały, jeśli w regionie bałtyckim nie zostaną w szybki sposób wykreowane główne korytarze transportowe w postaci autostrad morskich, powiązanych z siecią TEN-T.

32 Transeuropejska sieć transportowa TEN-T

33 Korytarze transportowe Istniejący układ korytarzy transportowych w regionie bałtyckim i ukształtowane relacje przewozowe miedzy nimi, a w szczególności planowane nowe połączenia komunikacyjne w danym regionie i jego bezpośrednim sąsiedztwie, w tym również otwarcie tzw. północnej drogi morskiej łączącej Europę z Azją, wyznaczają dzisiaj nowe kierunki przewozów i zarówno nowy podział zadań przewozowych w tej części Europy.

34 Główne korytarze transportowe w regionie bałtyckim

35 Autostrady bałtyckie Przedmiotom bardzo szczegółowego zainteresowania, badan i analiz powinien stać się problem skutków transportowych jakie niesie budowa autostrad bałtyckich dla regionu Morza bałtyckiego i Północnego. Nowy korytarz transportowy zaliczany do układu TEN-T spowoduje zatem istotne zmiany na rynkach usług portowych i na pozostałych rynkach transportowych w danym regionie.

36 Porty polskie O ile na całym świecie wielkość portów określa się zwykle na podstawie liczby przeładowanych kontenerów, tak w Polsce nie jest to takie proste. Dlaczego? Ponieważ nasze porty obsługują głównie ładunki transportowane w innej postaci, oraz paliwa, rudy itp. Z tego powodu ciężko również wybrać ten największy port w Polsce, ponieważ każdy specjalizuje się w czymś innym. Ogólnie największymi portami w Polsce są Port Gdańsk, Port Szczecin-Świnoujście i Port Gdynia.

37

38 Port Gdańsk Port gdański jest usytuowany na szerokości geograficznej 54 25' N i długości 18 39' E. Administracyjny obszar portu na ladzie wynosi 3294 ha, a obszar akwenów 413 ha. Całkowita powierzchnia magazynowa wynosi m 2, natomiast powierzchnia składowa m 2. Granice administracyjne portu określa rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza redy i lądu. Port Gdańsk jest najgłębszym portem na Bałtyku, posiadającym bardzo korzystne warunki hydrograficzne.

39

40 Przeładunki kontenerów w porcie Gdańsk

41 Port Gdynia Port położony jest na szerokości geograficznej 54 82' N oraz długości 18 34' E, Administracyjny obszar portu gdyńskiego na lądzie wynosi 507 ha, a akwenów 263 ha. Granice administracyjne portu określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 30 stycznia 2003 r, w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdyni od strony lądu 68. Powierzchnia magazynowa wynosi 230 tys. m2 a, powierzchnia placów składowych 400 tys. m 2, a maksymalne zanurzenie statków osiąga 13,00 m. W porcie znajduje się liczne baseny oraz dwa kanały portowe.

42

43 Wielkość przeładunków kontenerowych w porcie Gdynia

44 Port Szczecin Port położony jest na szerokości geograficznej N oraz długości 14 32' E. Granice administracyjne portu określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 21 czerwca 2005 r. dotyczące ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu. Port Szczecin to największy port rzeczny w zlewni Odry, do której należą takie duże rzeki jak Warta, Noteć czy Nysa Łużycka. Połączenie portu w Szczecinie z Morzem Bałtyckim poprzez tor wodny i port Świnoujście, jak również położenie geograficzne obu portów sprawiło, że są one ze sobą związane gospodarczo tworząc zespół portów.

45

46 Port Świnoujście Port jest usytuowany w północnym obszarze cieśniny Świny, który łączy się z Zatoką Pomorską. Położony jest na wyspach Uznam i Wolin. Port zajmuje centralną część miasta Świnoujście, zarówno po jego wschodniej i zachodniej części. Granice portu zostały określone w 2010 roku.

47

48 Przeładunki w porcie Szczecin

49 Tor wodny Szczecin- Świnoujście Długość całkowita statków wchodzących i wychodzących z portu Szczecin nie może być większa 215 m, natomiast szerokość całkowita 31 m. Zanurzenie statków wchodzących oraz wychodzących z portu nie może przekraczać 9,15 m przy długości całkowitej do 160 m 81. Wpływać do portu i być obsłużone mogą statki o właściwościach 61 tys. ton nośności. W uzasadnionych przypadkach, przy zachowaniu szczególnych zasad,

50

51 Konkurencyjność portów Obecnie w Regionie Morza Bałtyckiego znajduje się ponad 400 portów i przystani morskich o różnej wielkości i znaczeniu. Pomimo tak dużej liczby portów bałtyckich żaden z nich nie znajduje się w gronie największych portów morskich świata pod względem wielkości obrotów wyrażonych w tonach. Oznacza to, iż odgrywają one drugorzędną rolę w światowej wymianie towarowej. A zatem są to porty o znaczeniu regionalnym, obsługują wymianę handlową i spełniają funkcje dowozowo-odwozowe wobec głównych portów Morza Północnego. Wynik z 2013 roku zapewnił Portowi Gdańsk utrzymanie dotychczasowej drugiej pozycji na Bałtyku, wzrósł również potencjał naszych pozostałych portów w Gdyni oraz w Szczecinie.

52

53 Konkurencyjność polskich portów Konkurencyjność należy obecnie do najczęściej wymienianych zagadnień gospodarczych, tym samym stanowiąc przedmiot licznych badań i analiz. Otoczenie każdego portu morskiego charakteryzują trzy najważniejsze sfery: zaplecze gospodarcze, potrzeby konsumentów usług portowych oraz konkurenci. W każdej z nich występują zmiany wpływające w znaczący sposób na funkcjonowanie portów morskich. Położenie geograficzne jest głównym i jedynym naturalnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność portu. Okazuje się, że w dobie globalizacji transportu połączenia transportowe z zapleczem stają się podstawowym czynnikiem konkurencyjności portów morskich. Dobrze rozwinięta lądowa infrastruktura transportowa zwiększa możliwości zabiegania o ładunki ze strony portu morskiego.

54 Konkurencyjność polskich portów Następnym elementem wpływającym na konkurencyjność usług portowych są ceny, jednak nie jest to czynnik jednakowo ważny dla wszystkich usługobiorców. Niektóre rodzaje ładunków o małej wartości, są bardziej wrażliwe na zmiany cen niż na inne cechy usług. Natomiast ładunki wysokowartościowe nie są podatne na zmiany cen. Większość dysponentów ładunków wysokowartościowych wybiera jednak

55 Konkurencyjność polskich portów Oceniając położenie geograficzne, jako czynnik konkurencyjności polskich portów morskich, należy zwrócić uwagę, że jest ono niekorzystne w porównaniu z największymi portami Europy, zlokalizowanymi nad Morzem Północnym, jednak korzystne z punktu widzenia szlaków tranzytowych w relacjach północpołudnie. Czynnik ten powinno się rozpatrywać równocześnie z dostępnością

56 Konkurencyjność portów Trojmiasta Porty w Gdańsku i w Gdyni są dla siebie największymi i najbliżej położonymi konkurentami, gdyż mogą obsługiwać te same rodzaje ładunków. Rzeczywistymi konkurentami polskich portów morskich w RMB są porty południowego wybrzeża Bałtyku, są one położone pomiędzy Lubeką a St. Petersburgiem. Na tak zdefiniowanym rynku (części RMB) funkcjonuje jedenaście ważniejszych portów morskich 100. Konkurentami polskich portów są: Lubeka, Rostock, Kaliningrad, Kłajpeda, Ventspils, Ryga, Tallin i St. Petersburg.

57 Porównanie przeładunków w porcie Gdańsk i w Gdyni Porównanie przeładunków w porcie Gdańsk i w Gdyni w latach r. Źródło: opracowanie własne na podstawie

58 ZNACZENIE DCT JAKO BAŁTYCKIEGO HUBU KONTENEROWEGO Projekt budowy w Gdańsku głębokowodnego terminalu kontenerowego powstał już w połowie lat 90-tych, razem ze wzrostem morskich obrotów kontenerowych w tej części Morza Bałtyckiego. Główną zaletą Gdańska okazała się bardzo dobra lokalizacja w tym regionie Bałtyku. Poza tym rozwój handlu z krajami Dalekiego Wschodu, stały wzrost importu głównie z Chin do krajów nadbałtyckich stwarzał rosnące zapotrzebowanie na transshipmenty w portach nad Morzem Północnym. Mocną stroną lokalizacji inwestycji od strony Zatoki Gdańskiej jest głęboki tor wodny. Istotnym atutem lokalizacji terminalu DCT Gdańsk jest jego dostępność zarówno od strony lądu, jak i od morza. Terminal jest nawet dobrze skomunikowany z centralną oraz południową Polską, jak i z Warszawą.

59 ZNACZENIE DCT JAKO BAŁTYCKIEGO HUBU KONTENEROWEGO Otwarcie serwisu azjatyckiego wytworzyło nową filozofię działania operatorów kontenerowych. Gdańsk stał się pierwszym portem bałtyckim, który został włączony w siatkę połączeń oceanicznych. Działanie to wywołało dyskusje dotyczące utworzenia hubu kontenerowego na Bałtyku.

60 Wyniki przeładunków w terminalu DCT Gdańsk

61 Budowa drugiego terminala DCT II Nowy terminal został umieszczony pomiędzy pirsem rudowym a istniejącym już terminalem. Port Gdański wydzierżawił na ten cel ok. 27 hektarów. Inwestorem jest DCT, spółka zarejestrowana w Polsce, która w większej części należy do Global Infrastructure Fund II, funduszu zarządzanego przez Macquarie Group of Companies, z siedzibą znajdującą się w Australii. Budowa terminalu trwała 18 miesięcy.

62

63 Obecnie największy polski terminal kontenerowy DCT Gdańsk, podwoił swoje możliwości otwierając drugie głębokowodne nabrzeże. Obecnie możliwość przeładunkowa trójmiejskiego giganta wynosi już nie 1,5 mln TEU/rok ale 3 mln TEU/rok. Takie statystyki pozwalają mu konkurować z największymi terminalami kontenerowymi na Bałtyku.

64 Podsumowanie Konteneryzacja jest i była napędem zmian, nie tylko w shoppingu. Dzisiaj zmienia również charakter systemu transportowego. Niejednokrotnie będziemy się w naszym kraju spotykać z sytuacją, w której porty nie tylko stanowią zasadnicze punkty rozwiązań transportowych, gdyż tworzą podstawę alternatywnych rozwiązań transportowych, które ciągle muszą być konfrontowane z rozwiązaniami konkurencyjnymi. Jeśli zarządy portów oraz operatorzy terminali będą realizować stabilną i przemyślaną strategię rozwoju portu, która będzie wspierana przez władze publiczne ważnymi inwestycjami w drogowe i kolejowe połączenia portów z infrastrukturą lądową, to jest nadzieja, aby optymistycznie patrzeć na możliwości roli portów polskich w obsłudze polskiego handlu zagranicznego.

65 Dziękujemy za uwagę.

66

67

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015 Kolejne materiały dydaktyczne do wykorzystania w przygotowaniach do Konkursu Młodzież na Morzu 2017. Dane statystyczne dotyczące Gospodarki Morskiej Źródło: GUS, US w Szczecinie, Rocznik Statystyczny Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY KONTENERYZACJA W TRANSPORCIE POCZĄTKI KONTENERYZACJI Za pomysłodawcę idei wykorzystania kontenera w transporcie ładunków uważa się Amerykanina Malcoma McLeana. W 1955 r.

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) LP PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UWAGĘ FRAGMENT DOKUMENTU (SEKCJA, STRONA, AKAPIT) TREŚĆ UWAGI ORAZ PROPOZYCJA ZMIANY 1 RIP Gdynia 2.1.1. str.11. Dodać do gospodarki gruntami: ograniczenie możliwości pomijania prawa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE Magdalena Daszkowska POLSKIE PORTY MORSKIE Portem morskim nazywa się całokształt budowli, urządzeń inżynierskich, wspartych odpowiednimi systemami informatycznymi (technicznymi i zarządczymi); umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 19.05.2017/451 2017 1.1. Polska gospodarka morska i przybrzeżna w 2016 roku Polskie stocznie zbudowały łącznie 10 statków w 2016, czyli o 2,5 razy więcej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę.

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. Johann Carl Schultz (1801-1873), Długie Pobrzeże w Gdańsku, 1837 Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. AKCJONARIUSZE

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TRANSPORTU KONTENERYZACJA W TRANSPORCIE EKONOMIKA TRANSPORTU MARCIN FOLTYŃSKI

EKONOMIKA TRANSPORTU KONTENERYZACJA W TRANSPORCIE EKONOMIKA TRANSPORTU MARCIN FOLTYŃSKI EKONOMIKA TRANSPORTU KONTENERYZACJA W TRANSPORCIE THE MAN WHO CHANGED THE WORLD Za pomysłodawcę idei wykorzystania kontenera w transporcie ładunków uważa się Amerykanina Malcoma McLeana. W 1955 r. cały

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Przewagi konkurencyjne: Największy i najszybciej rozwijający się terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim Naturalna brama

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w latach

Gospodarka morska w Polsce w latach Urząd Statystyczny w Szczecinie Centrum Statystyki Morskiej Materiały na konferencję prasową w dniu 26 września 28 r.; http://www.stat.gov.pl Gospodarka morska w Polsce w latach 1996-27 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Łukasz Greinke - CEO Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Udział mórz w obsłudze obrotu towarowego 16,9 16,5 16,3 16,1 16,1 15,7 15,8 15,0 15,7 15,7 15,8 15,7 15,7

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku Gdański Terminal Kontenerowy SA Powstał w 1998 roku Nasza dewiza: GTK to Gdański Terminal Kontenerowy Roczna zdolność przeładunkowa 80 000 TEU Obsługa statków do 3 000 TEU 95 gniazd dla kontenerów chłodniczych

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Maciej Matczak Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Marzec 2016 Polskie porty morskie w 2015 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Port Monitor to cykliczne

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Arkadiusz Zgliński Zarząd Portu Morskiego Elbląg POŁOŻENIE PORTU I KIERUNKI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE POLSKIE PORTY MORSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2009 ROKU 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszym półroczu 2009 roku Półrocze 2009 roku, jest pierwszym okresem, w którym możliwe jest pełne

Bardziej szczegółowo

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA TEASER INWESTYCYJNY PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA Przygotowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna GDAŃSK - MARZEC 2014 1 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W MORSKO-LĄDOWYCH INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHACH TRANSPORTOWYCH

POLSKIE PORTY MORSKIE W MORSKO-LĄDOWYCH INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHACH TRANSPORTOWYCH PTiL 1/2017 (37) ISSN: 1644-275X www.wnus.edu.pl/ptil DOI: 10.18276/ptl.2017.37-38 311 322 POLSKIE PORTY MORSKIE W MORSKO-LĄDOWYCH INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHACH TRANSPORTOWYCH DATA PRZESŁANIA: 17.04.2016 DATA

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Polskie porty w 2016 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość. Maciej Matczak

Polskie porty w 2016 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość. Maciej Matczak Polskie porty w 2016 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Maciej Matczak Marzec 2017 Port Monitor. Polskie porty morskie w 2016 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Tabela 1. Przeładunki

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu od 13,5m do 16,5m

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Sesja I Port morski stymulatorem rozwoju lądowo-morskich łańcuchów logistycznych

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w 2007 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe (2000 2007) W 2007 roku polskie porty

Bardziej szczegółowo

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r.

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r. Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty 26.10.2011r. Hotel ALGA Świnoujście Sp. z o.o. Zarządzamy największym w Polsce i jednym

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE POLSKIE PORTY MORSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszym półroczu 2008 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe W pierwszym półroczu 2008 roku odnotowano

Bardziej szczegółowo

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT MORSKI 2009 Szczecin 14 maja 2009

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT MORSKI 2009 Szczecin 14 maja 2009 1. DEKONIUNKTURA GOSPODARCZA 2. DIAGNOZA I PROGNOZA PRZEŁADUNKÓW W POLSKICH PORTACH MORSKICH 3. PROGRAM DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH W SFERZE ADMINISTRACYJNO-ZARZĄDCZEJ PORTÓW MORSKICH 4. PROGRAM DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Analiza trendów w organizacji transportu ładunków skonteneryzowanych i tocznych w Regionie Basenu Morza Bałtyckiego

Logistyka - nauka. Analiza trendów w organizacji transportu ładunków skonteneryzowanych i tocznych w Regionie Basenu Morza Bałtyckiego dr inż. Andrzej Montwiłł Akademia Morska w Szczecinie Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Analiza trendów w organizacji transportu ładunków skonteneryzowanych i tocznych w Regionie Basenu Morza Bałtyckiego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Informacja prasowa (Luty 2017 r.) KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. W porcie: WYDARZENIA 2016 Zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) m/v Greenland (pierwszy

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Co to jest łączność? Rodzaje łączności. Co to jest transport? Rodzaje transportu. Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności Szczecin 2011 Organizacja S f e r a z a r z ą d z a n i a ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY Gdynia 20.11.2008 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Infrastruktura portowa to znajdujące się w granicach portu lub

Bardziej szczegółowo

Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy. Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego

Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy. Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego Firma Euro Terminal to wielozadaniowy terminal z dedykowaną

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE

UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W ROKU 2008

POLSKIE PORTY MORSKIE W ROKU 2008 POLSKIE PORTY MORSKIE W ROKU 2008 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w 2008 roku 1.1. Obroty całkowite największych polskich portów 2008 był kolejnym

Bardziej szczegółowo

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Zakres prezentacji Istniejące korytarze transportowe w Eurazji. Znaczenie euro-azjatyckich korytarzy transportowych dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spedycja morska Firma

Spedycja morska Firma Prezentacja dla p. Marty Tomczyszyn Poznań, dnia 28.09.2015 Firma Szacuje się, że na świecie nawet 90% przewozów towarowych odbywa się z udziałem transportu morskiego. W ogólnej masie ładunków przewożonych

Bardziej szczegółowo

Seminarium nt. Cruise Industry

Seminarium nt. Cruise Industry Seminarium nt. Cruise Industry MAREK GRZYBOWSKI 23 czerwca 2017 odbyło się seminarium nt. Cruise Industry w Polsce w ramach projektu TENTacle w celu realizacji zadania; Mapa drogowa dla węzła miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

CZESŁAWA CHRISTOWA MARIA CHRISTOWA-DOBROWOLSKA

CZESŁAWA CHRISTOWA MARIA CHRISTOWA-DOBROWOLSKA CZESŁAWA CHRISTOWA MARIA CHRISTOWA-DOBROWOLSKA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PREZENTACJA WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt

Bardziej szczegółowo

Opakowanie. Funkcje opakowania:

Opakowanie. Funkcje opakowania: Opakowanie Definicja: Możliwa do oddzielenia od towaru powłoka pakowanego towaru mająca spełniać funkcje ochronne i inne. Wyróżniamy: materiał (substancja) opakowania, środek opakowaniowy i pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Sulechów, 16 listopada 2012 1 Terminal LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Karolina A. Krośnicka. Przestrzenne aspekty kształtowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych

Karolina A. Krośnicka. Przestrzenne aspekty kształtowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych Karolina A. Krośnicka Przestrzenne aspekty kształtowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych Gdańsk 2016 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. Informacja prasowa KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. WYDARZENIA 2015 Marzec 2015 Marzec 2015 Maj 2015 podpisanie umowy o dofinansowanie w wys. ok. 39 mln zł w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ PORTU GDAŃSK NA RYNKU USŁUG PORTOWYCH

POTENCJAŁ PORTU GDAŃSK NA RYNKU USŁUG PORTOWYCH ADAM SALOMON Akademia Morska w Gdyni Wydział Nawigacyjny Katedra Transportu i Logistyki POTENCJAŁ PORTU GDAŃSK NA RYNKU USŁUG PORTOWYCH Streszczenie W artykule dokonano charakterystyki portu Gdańsk jednego

Bardziej szczegółowo

Transport w Polsce. Wady polskiej sieci transportowej. Gęstość sieci drogowej w Polsce 2016-01-21. Wzrost liczby samochodów w Polsce

Transport w Polsce. Wady polskiej sieci transportowej. Gęstość sieci drogowej w Polsce 2016-01-21. Wzrost liczby samochodów w Polsce Transport w Polsce Transport w Polsce Polska ma dogodne warunki do rozwoju transportu. Decydują o tym: nizinne ukształtowanie powierzchni Polski sprzyjające budowie dróg lądowych położenie kraju w środkowej

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim

Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim Jaką rolę odgrywać moŝe województwo pomorskie w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk? Jaką rolę odgrywać moŝe województwo pomorskie w korytarzu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LOGISTYCZNE JAKO SZANSA DLA POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW PRZY WYKORZYSTANIU TRANZYTOWEGO POŁOŻENIA POLSKI

CENTRUM LOGISTYCZNE JAKO SZANSA DLA POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW PRZY WYKORZYSTANIU TRANZYTOWEGO POŁOŻENIA POLSKI prof. zw. dr hab. MACIEJ KRZYŻANOWSKI Instytut Morski, Gdańsk CENTRUM LOGISTYCZNE JAKO SZANSA DLA POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW PRZY WYKORZYSTANIU TRANZYTOWEGO POŁOŻENIA POLSKI Budowa w Polsce sieci centrów logistycznych

Bardziej szczegółowo

DCT GDANSK. Aktualna sytuacja i prognozy rozwoju przeładunku kontenerów w polskich portach morskich. Dominik Landa Dyrektor ds.

DCT GDANSK. Aktualna sytuacja i prognozy rozwoju przeładunku kontenerów w polskich portach morskich. Dominik Landa Dyrektor ds. DCT GDANSK Aktualna sytuacja i prognozy rozwoju przeładunku kontenerów w polskich portach morskich KONFERENCJA: JAK UTRZYMAĆ POZYCJĘ POLSKIEGO TRANSPORTU DROGOWEGO? 1 MARCA, 2013 Dominik Landa Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Opakowanie. Funkcje opakowania:

Opakowanie. Funkcje opakowania: Opakowanie Definicja: Możliwa do oddzielenia od towaru powłoka pakowanego towaru mająca spełniać funkcje ochronne i inne. Wyróżniamy: materiał (substancja) opakowania, środek opakowaniowy i pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Transport kolejowy w obsłudze polskich portów morskich. Krystian Pietrzak

Transport kolejowy w obsłudze polskich portów morskich. Krystian Pietrzak Transport kolejowy w obsłudze polskich portów morskich Krystian Pietrzak Szczecin, 2010 1 mgr inż. Krystian Pietrzak Zakład Logistyki i Informatyki Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu Akademia

Bardziej szczegółowo

EPiF studia I stopnia

EPiF studia I stopnia 1 EPiF studia I stopnia Blok I 1. Zdefiniuj pojęcie infrastruktury i wskaż jej podstawowe elementy ekonomiczne i społeczne. 2. Wymień i scharakteryzuj cechy techniczne infrastruktury transportu i wynikające

Bardziej szczegółowo

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013 LNG Żeglugowe? Paliwo Przyszłości 1.01.2015 wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz nowe przepisy IMO (International Maritime Organization) dotyczące dopuszczalnej zawartości siarki w paliwach

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH SKIEROWANYCH NA RZECZNO-MORSKIE PRZEWOZY KONTENERÓW W REGIONIE BAŁTYCKIM

ORGANIZACJA ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH SKIEROWANYCH NA RZECZNO-MORSKIE PRZEWOZY KONTENERÓW W REGIONIE BAŁTYCKIM LYUDMYLA FILINA, MAGDALENA KAUP ORGANIZACJA ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH SKIEROWANYCH NA RZECZNO-MORSKIE PRZEWOZY KONTENERÓW W REGIONIE BAŁTYCKIM 1. PRZEWÓZ KONTENERÓW W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO W ciągu

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

3.2. Porty ujścia Odry

3.2. Porty ujścia Odry 3.2. Porty ujścia Odry 1. Podstawy formułowania polityki przestrzennej 1.1. Opis obszaru działań Portami ujścia Odry są Szczecin i Świnoujście, będące portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Projekt realizowany : priorytet VII Transport przyjazny środowisku działanie

Bardziej szczegółowo

Tabl. 1. Podmioty gospodarcze i pracujący w gospodarce morskiej w latach udział w woj. pomorskim

Tabl. 1. Podmioty gospodarcze i pracujący w gospodarce morskiej w latach udział w woj. pomorskim W obszarze gospodarki morskiej w u w 2011 r. działało 1766 podmiotów, stanowiąc nieco ponad 30% ogółu podmiotów w gospodarce morskiej w województwie. W okresie 2007-2011 liczba podmiotów zmniejszyła się

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ?

EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ? NEXUS Consultants Sp. z o.o. Hryniewickiego 8A, 81-340 Gdynia T.: +48 58 66 18 300, F.: +48 58 50 05 303 nexus@nexus.pl www.nexus.pl EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ? Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy rozwoju portów Ukrainy jako potencjalnych partnerów polskich portów w przewozach ładunków skonteneryzowanych

Stan obecny i perspektywy rozwoju portów Ukrainy jako potencjalnych partnerów polskich portów w przewozach ładunków skonteneryzowanych Lyudmyla Filina Stan obecny i perspektywy rozwoju portów Ukrainy jako potencjalnych partnerów polskich portów w przewozach ładunków skonteneryzowanych Streszczenie Artykuł poświęcony jest znaczeniu portów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Materiał na konferencję prasową w dniu 29 sierpnia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji Transport wyniki

Bardziej szczegółowo

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto Styczeń - zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) - m/v Greenland (pierwszy na świecie statek z napędem LNG do przewozu cementu oraz innych ładunków proszkowych). Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw. 29 maja 2008, Gdynia

Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw. 29 maja 2008, Gdynia Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw 29 maja 2008, Gdynia Jakie wyzwania stoją przed CL i SP Rola Centrów Logistycznych

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Trendy na rynku przewozu towarów Wzrost transportochłonności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Algorytm badań systemów zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi w polskich portach morskich Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem

Bardziej szczegółowo

Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach

Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach 1993-2015 Fot.: www.lkw-walter.pl/pl/klient/transport-intermodalny Transport intermodalny przewóz

Bardziej szczegółowo

Transport wyniki działalności w 2010 r.

Transport wyniki działalności w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie

Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Operacja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011.

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Program prezentacji I. PRZEŁADUNKI II. FINANSE III. INWESTYCJE I. PRZEŁADUNKI Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2010 (tys. ton) 18 000 17

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku

Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku Załącznik do uchwały nr 292/2007 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku Warszawa, listopad 2007 Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo