"Nowoczesny outsourcing księgowy w zarządzaniu procesowym organizacji" 1. Przesłanki wykorzystania outsourcingu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Nowoczesny outsourcing księgowy w zarządzaniu procesowym organizacji" 1. Przesłanki wykorzystania outsourcingu"

Transkrypt

1 "Nowoczesny outsourcing księgowy w zarządzaniu procesowym organizacji" 1. Przesłanki wykorzystania outsourcingu W tym roku właśnie mija 100 lat od momentu, kiedy Henry Ford uruchomił taśmową linię montażową swoich samochodów. Niedługo potem został pionierem outsourcingu hołdując zasadzie, że nie ma sensu robić rzeczy, które ktoś inny wykona wydajniej, taniej i lepiej. Był to faktyczny początek myślenia o efektywnym wykorzystywaniu zasobów przedsiębiorstwa. Outsourcing do Polski dotarł dopiero po transformacji ustrojowej, na początku lat 90-tych. Mimo, że na zachodzie Europy outsourcing dobrze się rozwinął i wkomponował w działalność firm, w naszym kraju traktowany był nieufnie. Było to wynikiem socjalistycznego modelu działania gospodarki, w którym zakład pracy musiał posiadać wszystkie niezbędne funkcje, w tym socjalne. Utrzymywanie budynków biurowych, hal produkcyjnych, stołówek, prowadzenie domów wczasowych, ochrona mienia realizowane były zasobami wewnętrznymi. Stopniowo najbardziej oczywiste funkcje jak ochrona i sprzątanie zlecano do obsługi podmiotom zewnętrznym, przynosząc proste oszczędności faktycznie pierwszy, istotny powód szukania wykonawców zewnętrznych. Innym impulsem do korzystania z outsourcingu (wykorzystania dostawców zewnętrznych do realizacji zadań dotychczas realizowanych własnymi siłami) były wysokie koszty utrzymania personelu. Nie tylko te związane z bezpośrednimi kosztami pracy (outsourcer też zatrudni pracowników), ale głównie te, które związane były z systemami motywacyjnymi i świadczeniami socjalnymi dla pracowników. Poprawa niskiej wydajności pracy poprzez outsourcing, w tamtych latach, nie kojarzyła się jednak z optymalizacją procesów, a jedynie z poszukiwaniem oszczędności - zwłaszcza tam, gdzie zadania powierzane firmom zewnętrznym w powszechnej ocenie kierownictwa nie wpływały na podstawową działalność produkcyjną lub szerzej działalność firmy. Pomimo takiego uproszczonego rozumienia outsourcingu z roku na rok funkcji i procesów outsourcowanych przybywało. Obecnie wg różnych ankiet i raportów w ręce wyspecjalizowanych firm przekazywane są oprócz wspomnianej powyżej ochrony, zapewnienia czystości i kateringu również logistyka (dystrybucja i transport), IT, płace i HR, administracja, zarządzanie nieruchomościami, księgowość, produkcja, sprzedaż. Decydując się na wybór obszarów działalności firmy do obsługi zewnętrznej należy zadać sobie pytanie, jak dany obszar jest kluczowy dla organizacji? Czy jest on elementem tworzenia przewagi konkurencyjnej, czy jest pospolity, realizowany przez konkurencję w podobny sposób. Przykład takiej analizy pokazano graficznie poniżej.

2 Rys 1. Potencjał procesów biznesowych dla outsourcingu Na grafice powyżej, procesy powtarzalne (powszechne) to takie, których outsourcing jest możliwy i obsługa przez wyspecjalizowanego outsourcera niesie duży potencjał do osiągnięcia korzyści. Procesy unikalne i specyficzne to takie, które powinny być rozwijane i zachowane w firmie - jako te, które pomagają budować przewagę konkurencyjną. Analizując przedstawiony schemat można postawić pytanie w inny sposób: jakie są kluczowe kompetencje firmy? Czy dana firma rozumie i potrafi ocenić, co faktycznie robi dobrze, a co nie? Te zadania, które realizowane są efektywniej (taniej, szybciej, lepiej) i przy założeniu, że nie są łatwe do powielenia przez konkurencję powinny być realizowane wewnątrz firmy. W przeciwnym wypadku są one dobrym wyborem do zlecenia outsourcerowi, który w ich realizacji się specjalizuje. 2. Integracja procesów outsourcera z organizacją Podczas gdy w rozwiniętych gospodarkach outsourcing ma często znaczenie strategiczne, w Polsce myśli się o nim głównie w kontekście redukcji kosztów. Takie podejście do outsourcingu nie pozwala korzystać z wielu innych korzyści, jakie on daje. Outsourcing może być wykorzystany jako katalizator zmian w firmie i może umożliwiać głęboką restrukturyzację. Czasami jest ratunkiem w czasach kryzysu, czasami narzędziem do zdystansowania konkurencji i daje możliwość szybkiej adaptacji do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Pozwala przebudować struktury organizacyjne przedsiębiorstwa i sposób funkcjonowania procesów w nim zachodzących. Kluczowe jest takie wdrożenie outsourcingu, żeby procesy (elementy procesów) wewnętrzne (pozostające w firmie) i

3 zewnętrzne (realizowane przez outsourcera) były w możliwie dużym stopniu zintegrowane. Na wstępie wspomniałem o dokonaniach H. Forda i wykorzystaniu outsourcingu w przemyślenie motoryzacyjnym. W tej branży integracja zadań firmy i outsourcera może być tak dalece idąca, że od outsourcera wymaga się nie tylko wyprodukowania komponentów i dostarczenia na linię montażową (najlepiej w reżimie JIT), ale również wykonania samego montażu. Jak widać na wcześniej przedstawionej grafice, potencjał outsourcingowy posiadają funkcje wsparcia takie, jak: księgowość i procesy pokrewne, HR, administracja (do tzw. back office można zaliczyć również bieżące wsparcie IT). Potwierdzeniem tego jest rynek usług BPO (ang. business process outsourcing). W powszechnym rozumieniu wystarczy dostawcy usług przekazać dokumenty, on je przetworzy i pocztą elektroniczną odeśle wyniki. Oczywiście, że obowiązek księgowy, czy szerzej urzędowy może zostać w ten sposób wypełniony. Jednak firma zlecająca nie będzie (poza brakiem Capex w systemie księgowym) miała z takiej współpracy wiele korzyści, załatwi jedynie doraźne potrzeby. A przecież outsourcerzy w sektorze BPO poświęcają wiele wysiłków na wypracowywanie innowacji w sposobie organizacji pracy i wykorzystaniu technologii informatycznych wystarczy chcieć lub nie bać się z tej wiedzy i doświadczeń skorzystać. Wtedy jednak traci się część kontroli nad procesem (lub może inaczej, samodzielności w zarządzaniu procesem) w zamian otrzymując lepszą jakość i optymalizację działania pełnego procesu biznesowego (nie wyłącznie jego księgowego komponentu). Czego zatem można spodziewać się od dobrego dostawcy usług księgowych? Odpowiedź jest wielowątkowa. 3. Narzędzia i najlepsze praktyki Wiedza Całkowicie zrozumiałe jest, że zewnętrznej firmie księgowej można powierzyć ewidencję faktur lub innych dokumentów, a nawet prowadzenie pełnej księgowości. Dużo trudniej sobie wyobrazić, że ta sama firma zewnętrzna sporządzi sprawozdanie finansowe, w tym skonsolidowane i giełdowe, rozliczy produkcję i wypełni wymogi akcyzowe. A do tego celu wymagana jest wiedza ogólnie powszechna (owszem wymagająca wysiłku do opanowania, ale nie innowacyjna). Dużo łatwiej taką wiedzę pozyskiwać i utrzymywać outsourcerowi niż samodzielnie. Narzędzia Do obsługi księgowości konieczny jest samodzielny system księgowy lub będący elementem pakietu ERP. W każdym z wariantów współpracy outsourcer powinien być gotów do pracy na systemie Klienta lub udostępnić swój. Jednak system księgowy, nawet w ramach pełnego pakietu ERP, nie porządkuje wszystkich zadań księgowych, zwłaszcza obiegu dokumentów. W nowoczesnej księgowości niezbędne jest stosowanie systemów typu self-service i workflow. Wciąż niewielu dostawców usług księgowych inwestuje we własne systemy i oferuje je w ramach swoich usług. Z punktu widzenia Klientów outsourcingu, łatwiej zdecydować się na wynajem

4 systemu od outsourcera niż na zakup dodatkowego oprogramowania z własnego budżetu inwestycyjnego. Systemy te (jak większość specjalistycznych systemów informatycznych) są dość kosztowne, znacznie zwiększają jednostkowe koszty obsługi księgowej. W firmie outsourcingowej natomiast, rozkładają się one na wiele podmiotów, co uatrakcyjnia ich cenę i skłania potencjalnych Klientów do zwrócenia się do wyspecjalizowanych usługodawców posiadających i oferujących (najlepiej w modelu SaaS, ang. Software as a Service) odpowiednie rozwiązania. Oprogramowania typu self-service i workflow usamodzielniają pracowników w zdobywaniu odpowiedzi na pytania, które zwykle kierują do pracowników księgowości i płac oraz radykalnie zmieniają proces zbierania danych. Podstawowe korzyści z takich systemów, to eliminacja dokumentów papierowych, zbieranie danych w formie zindeksowanej umożliwiającej integrację z innymi systemami, a co za tym idzie pojedyncze wprowadzanie danych. Najlepsze systemy worklfow, zaprojektowane celowo do usprawniania procesów księgowych, powinny posiadać również inne zastosowania. Może to być w szczególności wsparcie automatyzacji funkcji kontrolnych, które zwykle ręcznie realizowane są przez księgowość. O przykładach piszemy więcej w części Najlepsze praktyki, bowiem zarówno system self-service, jak i workflow znacząco wpływają na wprowadzanie najlepszych praktyk organizacyjnych i procesowych. Najlepsze praktyki System self-service w obszarze HR może być wykorzystany, np. do elektronicznego składania i akceptacji wniosków urlopowych oraz publikacji danych dla pracowników (np. paski płacowe) bez angażowania pracowników działu HR. System worklfow może pełnić lub usprawniać następujące funkcje (nie jest to wyczerpująca lista, a jedynie przykłady zastosowań): 1. W obszarze zakupów pozwala na wprowadzenie fundamentalnie nowego obiegu faktur. Tradycyjnie zakłada się, że faktura przekazywana jest z rąk do rąk i po przystawieniu pieczątek, zebraniu podpisów i opisów trafia do księgowości, która i tak zwykle ma szereg pytań. Workflow pozwala zatrzymać faktury w kancelarii, gdzie po zeskanowaniu i wprowadzeniu (często po procesie rozpoznania treści OCR) do systemu workflow trafią do segregatorów. Reszta procesu odbywa się elektronicznie. Oczywiście wymuszane jest takie wprowadzanie danych przez wszystkich użytkowników procesu, że kompletna i gotowa faktura trafia do księgowości, bez konieczności jej ponownego wprowadzania. 2. System workflow powinien umożliwiać prowadzenie katalogu umów, które jako załączniki, są powiązane z fakturami. Wtedy zarówno pracownicy księgowości, jak i zatwierdzający zakup merytorycznie mają pod ręką (do celu prawidłowej ewidencji księgowej lub odbioru) konieczną dokumentację. 3. Nie mniej istotne jest kontrolowanie rachunków bankowych dostawcy, które mogą się różnić między kartoteką dostawcy w systemie FK, zamówieniem zakupu, umową i fakturą. Łatwo sobie wyobrazić, jak trudno odzyskać pieniądze, po zapłaceniu na nieodpowiedni

5 rachunek. Natomiast workflow porównując dane o rachunku bakowym z faktury z danymi z kartoteki dostawców utrzymywanej w systemie FK może zapobiec tego rodzaju problemom, kierując (w przypadku różnych rachunków lub innych reguł) zadanie do osoby odpowiedzialnej za potwierdzenie faktycznego (uzgodnionego między stronami np. w umowie) rachunku. 4. W czasach kryzysu ważne jest również pilnowanie ustalonych z dostawcą warunków płatności system workflow może sprawdzać, czy osoby odpowiedzialne za potwierdzenie właściwych wartości warunków płatności znalazły się na ścieżce akceptacji i kierować do nich zadanie, jeśli tak nie było. 5. Workflow może również znacząco usprawnić proces refakturowania kosztów, w przypadku zakupów zbiorczych (np. w grupach kapitałach lub konsorcjach). Zatwierdzając fakturę merytorycznie, akceptujący można równocześnie wskazać jaka część kwoty i na jakiego odbiorcę powinna zostać refakturowana. Podanie kwoty i reguł obiegu wystarczy, aby system skierował zadanie do osoby odpowiedzialnej za wystawiania faktur lub wygenerował fakturę automatycznie. W każdym z przykładów powyżej chodzi o uregulowane (zgodnie z procesami i ścieżkami obiegu) kierowanie właściwych zadań do właściwych osób, bez konieczności przekazywania dokumentów papierowych i komunikacji bezpośredniej, czy telefonicznej. Ponadto każde działanie jest solidnie udokumentowane i pozwala odtworzyć ciąg zdarzeń i decyzji oraz śledzić status dokumentu na każdym z etapów jego opisywania i akceptacji. Ponadto, skala działania outsourcera (wielu Klientów, dziesiątki tysięcy dokumentów) wsparta narzędziami informatycznymi pozwala na innowacyjne i efektywne zorganizowanie pracy, czyli wprowadzenie tzw. organizacji procesowej. Organizacja procesowa pozwala koncertować wiedzę i zasoby na dedykowanych zadaniach w wyspecjalizowanych zespołach (w tym podatkowych, sprawozdawczych czy kontroli wewnętrznej), dzięki czemu zmniejszany jest koszt jednostkowy przetworzenia transakcji biznesowej. Wszystko z korzyścią dla Klienta. *MDDP Outsourcing jest dostawcą kompleksowych usług księgowych i płacowych. Ponadto w swojej ofercie posiada systemy self-service i workflow, które uzupełniają podstawową ofertę. Szymon Churski Partner odpowiedzialny za MDDP Outsourcing

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Kurs Zarządzania Transferem Technologii

Kurs Zarządzania Transferem Technologii Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO Wiedeń, Austria Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS Triest, Włochy Kurs Zarządzania Transferem Technologii Moduł

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Raport końcowy Badanie nr 4 Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa czerwiec 2012 Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence - droga do sukcesu

Business Intelligence - droga do sukcesu Strona 1 z 6 Bieżący numer Archiwalne numery Prenumerata Baza firm Dla reklamodawców FORUM EKSPERTÓW Business Intelligence - droga do sukcesu Teleinfo nr 5/2007, 12.03.2007r. Spis treści» Wdrożenie BI

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo