OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr działki 37, /6 74/ / , / / ,02 +4,54 248/9, 249/ /7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr działki 37, /6 74/ / , / / ,02 +4,54 248/9, 249/ /7"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do siwz oznaczonej nr sprawy WZP B Pakiet nr I - oszacowanie wartości lokalu mieszkalnego, będącego w zasobach mieszkaniowych Miasta Bydgoszcz na potrzeby sprzedaży tego lokalu - art. 37 ust.2 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r., poz 1774 ze zm. ) oraz art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (tj. Dz.U. z 2015, poz. 1892) oraz sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej - art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U z 2014r. poz.1200 ze zm.). Przedmiot umowy: określenie dla niżej wymienionej nieruchomości aktualnej wartości rynkowej lokalu mieszkalnego oraz sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej: Lp Adres lokalu Szarych Szeregów 2/2 Modrzewiowa 10/11 Sułkowskiego 20/15 Pow. lokalu w m 2 Nr działki Pow. użyt. Wysokość udziału 37, /6 74/ / , / / ,02 +4, /7 248/9, 249/1 Udział bez piwnicy bez piwnicy 1143, / z piwnicą 4 Rybaki 4/5 47, /3 541/3 998, / Bołtucia 2/52 43,01 +2,50 6 Ugory 26/23 58, /5 7 Modrzewiowa 20/25 8 Grunwaldzka 20/1 9 Kruczkowskiego 2/15 bez piwnicy 77163/ , / z piwnicą 185/3, 191/3, 193/5, 196/4, 197/ / , / / ,39+ 2, /9 34/1, 34/3, 34/4 bez piwnicy bez piwnicy 1793, / z piwnicą 53, / /3698 bez piwnic 10 Kasprzaka 4/63 55, /0 6/ /3536 bez piwnic 11 Jarużyńska 5/52 52,87+ 3, ,202, 204,207, 208, ,90 560/44089 Z piwnicami 12 Wańkowicza 4/18 49, / , / bez piwnic Cieszkowskiego 11/3a Modrzewiowa 10/16 66,34 +7, / / , / /2322 z piwnicami bez piwnicy 1

2 Uwaga: operat powinien zawierać dokumentację fotograficzną wycenianej nieruchomości. Pakiet zakłada sporządzenie 14 operatów szacunkowych lokali wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Termin realizacji pakietu: od 7 do 21 dni od dnia obowiązywania umowy. Pakiet nr II - oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych oraz osób fizycznych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz ze zm.). Przedmiot wyceny określenie wartości rynkowej, jako przedmiotu prawa własności dla n/wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność skarbu Państwa, w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. 1) ul. (brak oznaczenia) dz. nr 23/11 o pow. 0,0566 ha obręb ) ul. Zielona dz. nr 38 o pow. 0,1259 ha obręb ) ul. Zielona dz. nr 37 o pow. 0,0767 ha obręb ) ul. Zielona/Flisacka/Grunwaldzka dz. nr 30 o pow. 0,0176 ha obręb dz. nr 31 o pow. 0,0168 ha obręb dz. nr 53/1 o pow. 0,0376 ha obręb dz. nr 54 o pow. 0,0090 ha obręb dz. nr 59 o pow. 0,0102 ha obręb dz. nr 60/1 o pow. 0,0875 ha obręb dz. nr 92/1 o pow. 0,1186 ha obręb dz. nr 92/6 o pow. 0,0901 ha obręb dz. nr 92/7 o pow. 0,1735 ha obręb dz. nr 92/8 o pow. 0,0149 ha obręb dz. nr 92/9 o pow. 0,1046 ha obręb dz. nr 92/10 o pow. 0,1441 ha obręb dz. nr 92/11 o pow. 0,5843 ha obręb ) ul. Zielona dz. nr 91 o pow. 0,0342 ha obręb ) ul. Zielona dz. nr 22 o pow. 0,2800 ha obręb ) ul. Flisacka dz. nr 19 o pow. 0,2011 ha obręb dz. nr 20 o pow. 0,1943 ha obręb dz. nr 21 o pow. 0,1911 ha obręb dz. nr 23 o pow. 0,0493 ha obręb dz. nr 24/1 o pow. 0,0311 ha obręb dz. nr 24/2 o pow. 0,1034 ha obręb dz. nr 31/2 o pow. 0,2856 ha obręb dz. nr 35 o pow. 0,0633 ha obręb dz. nr 38/3 o pow. 0,1470 ha obręb dz. nr 84 o pow. 0,5647 ha obręb ) ul. Nowotoruńska/Łęgnowska/Pionierów/Hutnicza/Dąbrowa) dz. nr 7/2 o pow. 1,0111 ha obręb

3 dz. nr 1/12 o pow. 0,1033 ha obręb dz. nr 1/1 o pow. 1,3168 ha obręb dz. nr 3/11 o pow. 1,3825 ha obręb dz. nr 4/363 o pow. 0,4208 ha obręb dz. nr 5/9 o pow. 0,4704 ha obręb dz. nr 9/102 o pow. 0,1002 ha obręb dz. nr 1/196 o pow. 0,8423 ha obręb dz. nr 1/198 o pow. 3,4056 ha obręb dz. nr 2/83 o pow. 0,0449 ha obręb dz. nr 2/84 o pow. 0,0298 ha obręb dz. nr 2/85 o pow. 0,0381 ha obręb dz. nr 2/86 o pow. 0,0093 ha obręb dz. nr 2/87 o pow. 0,0463 ha obręb dz. nr 2/88 o pow. 0,0446 ha obręb dz. nr 2/19 o pow. 0,4216 ha obręb dz. nr 7/426 o pow. 0,1575 ha obręb dz. nr 7/429 o pow. 0,0154 ha obręb ) ul. (brak oznaczenia) dz. nr 1/106 o pow. 0,2258 ha obręb ) ul. Dąbrowa dz. nr 1/105 o pow. 1,1045 ha obręb ) ul. Dąbrowa dz. nr 1/219 o pow. 0,4056 ha obręb 131 brak 12) ul. Dąbrowa dz. nr 1/78 o pow. 0,1528 ha obręb dz. nr 1/81 o pow. 0,1399 ha obręb dz. nr 1/220 o pow. 0,1942 ha obręb dz. nr 1/226 o pow. 0,5108 ha obręb dz. nr 1/227 o pow. 0,5117 ha obręb ) ul. Flisacka dz. nr 1/147 o pow. 0,4618 ha obręb Uwaga: operat powinien zawierać dokumentację fotograficzną wycenianej nieruchomości. Pakiet zakłada sporządzenie 13 operatów szacunkowych nieruchomości. Termin realizacji pakietu: od 21 do 28 dni od dnia obowiązywania umowy. Pakiet nr III - oszacowanie wartości prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przedmiot wyceny określenie dla n/wymienionych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, wartości prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 83) 1) ul. Powstańców Warszawy 3 bl.1, działka nr 16/14 pow. 0,0426 ha, obr. 119, , - lok. nr 21, użyt. do dnia lok. nr 20, użyt. do dnia lok. nr 19, użyt. do dnia lok. nr 17, użyt. do dnia lok. nr 15, użyt. do dnia lok. nr 14, użyt. do dnia

4 - lok. nr 13, użyt. do dnia lok. nr 12, użyt. do dnia lok. nr 11, użyt. do dnia lok. nr 10a, użyt. do dnia lok. nr 10, użyt. do dnia lok. nr 9, użyt. do dnia lok. nr 6, użyt. do dnia lok. nr 5, użyt. do dnia lok. nr 3, użyt. do dnia lok. nr 2, użyt. do dnia lok. nr 1, użyt. do dnia lok. nr 16, użyt. do dnia lok. nr 18, użyt. do dnia lok. nr 7, użyt. do dnia Uwaga: operat powinien zawierać dokumentację fotograficzną wycenianej nieruchomości. Pakiet zakłada sporządzenie 1 operatu szacunkowego nieruchomości. Pakiet nr IV oszacowanie wartości zabudowanej nieruchomości gruntowej (na działce rozpoczęta budowa domu jednorodzinnego fundamenty piwnicy zakończone stropem), stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015, poz ze zm.). 1) ul. Więcierzowa 10 - dz. nr 148, obr. 308, o pow. 0,0367 ha, nr Pakiet zakłada sporządzenie 1 operatu szacunkowego nieruchomości. Pakiet nr V sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową własności nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni, dwukondygnacyjnym (piwnica+parter) o pow. całkowitej 776,49 m 2 (pow. piwnicy 159,01 m 2 ; pow. parteru 617,48 m 2 ), stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej w Bydgoszczy przy ul. Jana Kleina 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 37/1 o pow. 0,3279 ha (obręb 337), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/ /7 oraz sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla ww. budynku, w celu ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy tj. podmiotu prowadzącego działalność leczniczą, stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz ze zm.) oraz uchwały Nr XXXV/733/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali i nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, wydzierżawionych na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Pakiet zakłada sporządzenie 1 operatu szacunkowego nieruchomości oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 4

5 Pakiet nr VI wycena nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki gruntu, przejętej pod drogi publiczne na rzecz Miasta Bydgoszczy na prawach powiatu, z mocy prawa, na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), do ustalenia odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej, przy udziale rzeczoznawcy majątkowego jako świadka na rozprawie administracyjnej: 1) ul. Nakielska - dz. nr 13/39 o pow.0,0101 ha, obręb 38, BY1B/ /2. Pakiet zakłada sporządzenie 1 operatu szacunkowego nieruchomości Pakiet nr VII - oszacowanie wartości prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, w celu nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych - art. 32, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015r. poz ze zm.) Przedmiot wyceny - określenie wartości prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w celu nabycia prawa własności przez współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych przy ulicy: 1) ul. Białogardzka 6 - dz. nr 5/14 o pow. 1,1861 ha, obr.484, BY1B/ /4; 2) ul. Białogardzka 18 - dz. nr 5/25 o pow. 0,3443 ha, obr.484, BY1B/ /1; 3) ul. Białogardzka 20 - dz. nr 5/24 o pow. 0,1263 ha, obr.484, BY1B/ /3; 4) ul. Białogardzka 22 - dz. nr 5/23 o pow. 0,1956 ha, obr.484, BY1B/ /6; 5) ul. Białogardzka 24 - dz. nr 5/22 o pow. 0,1690 ha, obr.484, BY1B/ /6; 6) ul. Białogardzka 26 - dz. nr 5/20 o pow. 0,1523 ha, obr.484, BY1B/ /9. Uwaga: Zamawiający wymaga określenia wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości odpowiednio do posiadanych przez współużytkowników wieczystych udziałów. Zamawiający wymaga zamieszczenia w operacie szacunkowym dokumentacji Pakiet zakłada sporządzenie 6 operatów szacunkowych nieruchomości. Termin realizacji pakietu: od 21 do 28 dni od dnia obowiązywania umowy. Pakiet nr VIII - sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej, w celu ustalenia ceny zbycia w drodze bezprzetargowej zgodnie z treścią art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r., poz ze zm.), tj. działki gruntowej stanowiącej własność Gminy Bydgoszcz, położonej w Bydgoszczy przy: 1) ul. Szczecińska - dz. nr 141/1, obr. 17, o pow. 0,0171ha, BY1B/ /2 na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. Szczecińskiej 14, oznaczonej jako dz. nr 150, obr. 17 o pow. 0,0378 ha, BY1B/ /2. 5

6 2) ul. Jana Maciaszka dz. nr 57/18 o pow. 0,022ha obr. 43, BY1B/ /5 na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. J. Maciaszka oznaczonej jako dz.nr 57/16 o pow.0,0055ha, obr. 43, BY1B/ /6 3) ul. Jana Maciaszka dz. nr 57/19 o pow. 0,0022ha Obr. 43, BY1B/ /5 na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. J. Maciaszka oznaczonej jako dz.nr 57/15 o pow.0,0055ha, obr. 43, BY1B/ /9. 4) ul. Zduny dz. nr 53/5 obr. 128 o pow. 0,0002ha, BY1B/ /3 na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. Zduny 5 oznaczonej jako dz.nr 52, obr. 128 o pow. 0,0810 ha, BY1B/ /6. 5) ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego dz. nr 50 o pow. 0,0043ha obr. 175, BY1B/ /5 na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 48 oznaczonej jako dz.nr 49 o pow.0,0831ha, obr. 175, BY1B/ /9. fotograficznej nieruchomości wycenianej oraz przyległej. Pakiet zakłada sporządzenie 5 operatów szacunkowych nieruchomości. Pakiet nr IX - sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej, w celu ustalenia ceny zbycia w drodze bezprzetargowej zgodnie z treścią art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. Nr z 2015r., poz ze zm.) tj. działek gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonej w Bydgoszczy: 1) ul.gajowa dz. nr 1/6, obr. 196, o pow. 0,1538 ha, BY1B/ /9, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul.gajowej, dz.nr 1/3 o pow. 1,3856ha, Obr. 196, dz. nr 1/7 o pow. 0,0858 ha, dz. nr 3/9 o pow. 0,1096ha, dz. nr 3/11 o pow. 0,0871ha, BY1B/ /5. Pakiet zakłada sporządzenie 1 operatu szacunkowego nieruchomości Pakiet nr X - oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte z mocy prawa art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz z póżn. zm.) działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, w wyniku podziałów dokonanych na wnioski właścicieli. Przedmiot wyceny: określenie wartości działek gruntów wydzielonych pod drogi publiczne: 1) ul. Opławiec - działka nr 3/3 o pow. 0,0751 ha, BY1B/ /3, obr. 291; AW; 2) ul. Nowotoruńska - działka gruntu nr: 99/9 o pow. 0,0717 ha, BY1B/ /1, obr. 214; AW; 3) ul. Tatrzańska, Podgórze działki nr 21/1, 21/2, 21/5, 25/1, 25/2, 25/3 o łącznej pow. 0,4338 ha BY1B/ /9 obr. 402; AW, 4) ul. Mrągowska działki nr 49/5, 49/9, 49/10, 49/11, 49/14 o łącznej pow. 0,1033 ha, BY1B/ /1 obr. 369; AW, 5) ul. Piaski - dz. 9/28 pow. 0,0241 ha, BY1B /4 obr. 306 ; AW. 6) ul. Raczkowskiego/Milcherta - działka nr: 1/224 o pow. 0,0710 ha, BY1B/ /1, obr. 131; MJ; 6

7 7) ul. Akademicka/ Łabendzińskiego dz. 60/64 o pow. 0,0342ha, BY1B/ /2, obr. 337; MJ. 8) ul. Szkolna dz. 251/4 o pow. 0,1390 ha, BY1B/ /2, obr. 339; MJ. Pakiet zakłada sporządzenie 8 operatów szacunkowych nieruchomości Pakiet nr XI - oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, 1777, z 2016r. poz. 65) oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 466 t.j.). Przedmiot wyceny określenie wartości prawa własności dla n/wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego: Działka Księga wieczysta Lp. Obr. Położenie nieruchomości Powierzchnia nr Wiślana 10 2/ ha Wiślana 10C 2/ ha Wiślana 10F 4/ ha Rybaki 4 541/ ha Bołtucia ha Osiedlowa 4 228/ ha Wyzwolenia ha Cechowa 25 39/ ha Osiedlowa / ha Bartłomieja z Bydgoszczy ha

8 Bartłomieja z Bydgoszczy 4 106/1, 173/ ha Pakiet zakłada sporządzenie 11 operatów szacunkowych nieruchomości Pakiet nr XII - oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, 1777, z 2016r. poz. 65) oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 466 t.j.). Przedmiot wyceny określenie wartości prawa własności dla n/wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego: Lp. Obr. Położenie nieruchomości Działka nr Powierzchnia Księga wieczysta Planu 6-letniego 37-37A 53/ ha Adama Grzymały Siedleckiego 1 4/ ha Łomżyńska 51 83/ ha Łomżyńska 49A 83/ ha Glinki , 14/ ha Modrakowa ha Konopna , 158/13, 163/ ha Ugory / ha Sieroca ha

9 Ugory /8, 200/5, 201/ ha Pakiet zakłada sporządzenie 10 operatów szacunkowych nieruchomości Pakiet nr XIII - oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, 1777, z 2016r. poz. 65) oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 466 t.j.). Przedmiot wyceny określenie wartości prawa własności dla n/wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego: Działka Księga wieczysta Lp. Obr. Położenie nieruchomości Powierzchnia nr Powstańców Warszawy 7 16/ ha Powstańców Warszawy 3 bl.i 16/ ha Fredry 1; Warszawska 9 28/ ha Dworcowa ha Królowej Jadwigi 1 118/ ha Dworcowa 88 4/ ha Fredry 10 20/ ha Reja 7 1/ ha Marcinkowskiego Powstańców Warszawy 9 117/1, 117/3 16/18, 16/ ha ha Powstańców Warszawy 3 bl.ii 16/ ha

10 Dworcowa 41 59/ ha Pakiet zakłada sporządzenie 12 operatów szacunkowych nieruchomości Pakiet nr XIV - oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, 1777, z 2016r. poz. 65) oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 466 t.j.). Przedmiot wyceny określenie wartości prawa własności dla n/wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego: Działka Księga wieczysta Lp. Obr. Położenie nieruchomości Powierzchnia nr Nakielska / ha Ułańska ha Staroszkolna , ha Grunwaldzka ha Ułańska ha Dmowskiego 1 29/ ha Okrzei 3 23/ ha Korczaka 5 30/ ha Pakiet zakłada sporządzenie 8 operatów szacunkowych nieruchomości Pakiet nr XV - oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, 1777, z 2016r. poz. 65) oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 466 t.j.). 10

11 Przedmiot wyceny określenie wartości prawa własności dla n/wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego: Działka Księga wieczysta Lp. Obr. Położenie nieruchomości Powierzchnia nr Bartosza Głowackiego 10a 346/19, 346/21, 346/ ha Chodkiewicza 28 9/1, 10/ ha Chodkiewicza / ha Zamoyskiego 7 32/ ha , 193 Jurasza 3 302/2, 155/ ha Sułkowskiego 60 4/ ha Sułkowskiego ha Świerkowa ha Modrzewiowa ha Sułkowskiego ha Sułkowskiego /9, 249/ ha Sułkowskiego 34 27/ ha Czerkaska 16, Sułkowskiego ha Pakiet zakłada sporządzenie 13 operatów szacunkowych nieruchomości Pakiet nr XVI - oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, 1777, z 2016r. poz. 65) oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 466 t.j.). Przedmiot wyceny określenie wartości prawa własności dla n/wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego: 11

12 Lp. Obr. Położenie nieruchomości Działka nr Powierzchnia Księga wieczysta Babia Wieś 17 Babia Wieś 5 Długa 3 Podgórna 7 Poznańska 14 Stary Rynek 1 Gdańska 17 Konarskiego 6 Piotrowskiego 15 Słowackiego 5 Kopernika 7 89/ ha / ha ha / ha / ha ha / ha / ha / ha / ha / ha Pakiet zakłada sporządzenie 11 operatów szacunkowych nieruchomości Pakiet nr XVII - wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej - art. 40, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz z późn. zm.) 1) ul. Śląska dz. nr 2/3 o pow. 0,0090 ha, w obrębie 82, BY1B/ /6. Pakiet zakłada sporządzenie 1 operatu szacunkowego nieruchomości 12

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017. Zamówienie podzielone jest na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ DOA-ZP-V.271.87.2014 Opis przedmiotu zamówienia Główny kod CPV: 70-00-00-00-1 usługi w zakresie nieruchomości Przedmiotem niniejszego postępowania jest: Część I: Wykonanie operatów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 7 Kraków: wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa, osób fizycznych lub prawnych oraz

Bardziej szczegółowo

Część 1. załącznik nr 1 do umowy

Część 1. załącznik nr 1 do umowy załącznik nr 1 do umowy Część 1 Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu ich zbycia w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 207 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 37 ust.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ DOA-ZP-VII.271.37.2015 Opis przedmiotu zamówienia Główny kod CPV: 70-00-00-00-1 usługi w zakresie nieruchomości Przedmiotem niniejszego postępowania jest: Część I: Wykonanie operatów

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego IZP-Z.271.33.2016 TOM III SIZW - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.pl Białystok: Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialystok.pl Białystok: Wykonanie opisów stanu nieruchomości i opinii o wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, działka

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV.0050.115.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku AKTUALIZACJA Planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. I. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy z numerem kodu pocztowego. NIP Regon. Internet:http:

FORMULARZ OFERTY. I. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy z numerem kodu pocztowego. NIP Regon. Internet:http: ... Pieczęć wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY I. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy z numerem kodu pocztowego Telefon: Fax: NIP Regon Internet:http: e-mail @

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. ZARZĄDZENIE Nr 332/06 z dnia 9 października 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilków w drodze przetargu. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Nr Kw Położenie Opis Cena Rodzaj zbycia. Lokal mieszkalny nr 1 - pow. użyt. 55,00 m²

Nr Kw Położenie Opis Cena Rodzaj zbycia. Lokal mieszkalny nr 1 - pow. użyt. 55,00 m² Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Na podstawie art. 30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009 Wersja archiwalna Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 009 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji rzeczoznawcy. ZPF.341-04-0/09 Oborniki, dnia 1 stycznia 009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.pl Białystok: Wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych.

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego I. Z terenu miasta Wodzisław Śląski przedmiotem zbycia są następujące

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 czerwca 2017 roku UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1237/1 położona w Lipnie Obręb Nr 7

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Jerzmanowicach, objęta księgą wieczystą KW Nr KR2P/00012997/4, na którą składa się:

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska Nowy Sącz: AD II 3421/33/09 Zamówienie na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa /wyceny, dokumentacja geodezyjna/ Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2011 Wójta Gminy Boćki z dnia 8 lutego 2011 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BOĆKI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ I MIENIE GMINY

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA 2016-2018 Dział I Podstawa prawna Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1. Nazwa wykonawcy: 2. Adres wykonawcy NIP Regon Nr rachunku bankowego...

OFERTA. 1. Nazwa wykonawcy: 2. Adres wykonawcy NIP Regon Nr rachunku bankowego... OFERTA 1. Nazwa wykonawcy: 2. Adres wykonawcy... 3. NIP... 4. Regon... 5. Nr rachunku bankowego... 6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami do oferty: Załącznik Nr 1 do oferty

Bardziej szczegółowo

Staszów: Wycena nieruchomości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Staszów: Wycena nieruchomości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 283771-2011 z dnia 2011-10-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staszów Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości realizowana w sześciu zadaniach. Zadanie nr 1 Wycena

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2007. Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1506/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 1506/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 1506/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu, dotyczącego udziałów Gminy Miasta Gdańska w nieruchomościach budynkowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1646/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 1646/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 listopada 2010 r. Zarządzenie Nr 1646/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Przedsiębiorstwem Budowlanym GÓRSKI Sp. z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R.

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R. INFORMACJA NR WO-KP.0057.8.2016 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R. NUMER DATA TYTUŁ ZARZĄDZENIA INFORMACJE DODATKOWE 471/2016 2016-08-16

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... W sprawie ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... W sprawie ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej. UCHWAŁA NR... z dnia... W sprawie ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 28 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Staszica - do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.2.102.2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 zamówienia Wspólny Słownik Zamówień CPV: 70-00-00-00-1 usługi w zakresie nieruchomości Przedmiotem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku Załącznik nr.3 Lp wyszczególnienie Stan na ostatni dzień roku poprzednie go Stan wg. powierzchni Planowane zwiększenie i zmniejszeni e Stan

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY , 2015-02-06 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Miasto, 42-217, ul. Śląska 11/13, woj. śląskie, tel. 34-37-07-708, faks 34-37-07-182, e-mail: jwyszka@czestochowa.um.gov.pl, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/205/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 września 2007 roku

Uchwała Nr XIII/205/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 września 2007 roku Uchwała Nr XIII/205/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY TERMIN WYWIESZENIA WYKAZU NA TABLICY OGŁOSZEŃ OD R. DO ROKU

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY TERMIN WYWIESZENIA WYKAZU NA TABLICY OGŁOSZEŃ OD R. DO ROKU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY OD 9.01.2017 R. DO 30.01.2017 ROKU 1 Zbywana nieruchomość, położenie, nr KW. - Nowogród Bobrzański ul. Wędkarzy - KW nr ZG1E/00099614/3 - nr działki 1842/23 o

Bardziej szczegółowo

Piechowice, dnia r.

Piechowice, dnia r. RG.6840.1.5.2014 Piechowice, dnia 19.03.2014 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I. 1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowska nr 1 w Piechowicach, obręb:0004

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 21 WRZEŚNIA 2016 R. DO 14 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 21 WRZEŚNIA 2016 R. DO 14 PAŹDZIERNIKA 2016 R. INFORMACJA NR WO-KP.0057.9.2016 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 21 WRZEŚNIA 2016 R. DO 14 PAŹDZIERNIKA 2016 R. NUMER DATA TYTUŁ ZARZĄDZENIA INFORMACJE DODATKOWE 510/2016 2016-09-21

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr 594.2017 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Planu wykorzystania zasobu oraz oddanych w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Jawor na lata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz uzyskanych z tego tytułu dochodów i poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ Nr 1/P/2015. ul. Grójecka 20 B lok nr 5 Dzielnica Ochota. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów

WYKAZ Nr 1/P/2015. ul. Grójecka 20 B lok nr 5 Dzielnica Ochota. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów WYKAZ Nr 1/P/2015 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XL/540/2001 Rady Miejskiej Kalisza

U C H W A Ł A Nr XL/540/2001 Rady Miejskiej Kalisza U C H W A Ł A Nr XL/540/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie: w sprawie nieruchomości zabudowanych położonych w Kaliszu przy ul.nowy Świat 5, ul.kaszubskiej 13, ul.poznańskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług: Wykonanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości objętych inwestycją pn. Budowa Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie wycen nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem

Sporządzanie wycen nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem Sporządzanie wycen nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem Numer ogłoszenia w BZP: 70712-2013; data zamieszczenia w BZP: 19.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - USŁUGI GEODEZYJNE DLA WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIASTA TYCHY W 2010 r.

Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - USŁUGI GEODEZYJNE DLA WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIASTA TYCHY W 2010 r. Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - USŁUGI GEODEZYJNE DLA WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIASTA TYCHY W 2010 r. Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 Szczegółowy opis nieruchomości stanowiących przedmiot wyceny

Załącznik nr 9 Szczegółowy opis nieruchomości stanowiących przedmiot wyceny Załącznik nr 9 Szczegółowy opis nieruchomości stanowiących przedmiot wyceny 1.Wycena lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Łomnickiej nr 17 w Kowarach ( najemcy lokalu : Państwo Beata

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 24/2015 Burmistrza Miasta Pasym z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 24/2015 Burmistrza Miasta Pasym z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 24/2015 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 15.04.2015r. w sprawie :ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Na

Bardziej szczegółowo

Część VI. Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym

Część VI. Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym Część VI Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym Tabela 15.2 - Informacja o gruntach, w których Gmina Chrzanów posiada udział L.p. Wyszczególnienie Stan na 01.10.2009r. Powierzchnia Stan na 31.12.201

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia na lata 2017-2019 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr X /50/ Rady Miejskiej w Stawiszynie. z dnia r.

U C H W A Ł A Nr X /50/ Rady Miejskiej w Stawiszynie. z dnia r. U C H W A Ł A Nr X /50/ 2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22.07.2011r. w sprawie gminnego planu wykorzystania zasobów nieruchomości Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2011-2013 Na podstawie art.25,w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 256/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 256/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 256/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia gruntów niezabudowanych, położonych w Bolesławcu przy ul. Staroszkolnej do sprzedaży w drodze przetargu

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia. Otwock, ul. Mickiewicza m 2 jednorodzinne ,- Otwock, ul. Warsztatowa m 2 usługowej ,-

Powierzchnia. Otwock, ul. Mickiewicza m 2 jednorodzinne ,- Otwock, ul. Warsztatowa m 2 usługowej ,- L.p. Wykaz gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2012 r. - pod mieszkaniowe i inne Nr działki 1. 14/4 51 Adres Powierzchnia Przeznaczenie w planie/studium

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie mieszkania położonego przy ul. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY Położenie nieruchomości Opalenica Oznaczenie nieruchomości Działka nr 84/4 Arkusz mapy 3,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Strona1 PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Podstawa Prawna: 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r.

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Zielona Góra. Na podstawie art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej. ZARZĄDZENIE Nr GPK.0050.189.2014 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 grudnia 2014 r.. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Warka na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Staszów: Wycena nieruchomości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Staszów: Wycena nieruchomości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 33694-2011 z dnia 2011-03-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staszów Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości realizowana w siedmiu zadaniach. Zadanie nr 1 Wykonanie

Bardziej szczegółowo

uchwala się, co następuje:

uchwala się, co następuje: Projekt Uchwała XXVIII/.../08 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 2008 r. w sprawie wyraŝenia zgody na sprzedaŝ lokali uŝytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu Na podstawie art. 13 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia nieruchomego (nieruchomości) Powiatu choszczeńskiego na dzień r.

Informacja. o stanie mienia nieruchomego (nieruchomości) Powiatu choszczeńskiego na dzień r. Choszczno, dnia 31.03.2011 r. Informacja o stanie mienia nieruchomego (nieruchomości) Powiatu choszczeńskiego na dzień 31.12.2010 r. 1. Dane dotyczące przysługującego Powiatowi choszczeńskiemu prawa własności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 509/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 31 marca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 509/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 31 marca 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 509/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/117/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała Nr VII/117/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała Nr VII/117/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kaliszu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI Wg stanu na dzień 30 września 2008 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej wartości ewidencyjnej:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/372/2004r. Rady Miasta Sopotu z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2017 2019 GMINA KRAJENKA URZĄD GMINY I MIASTA W KRAJENCE 16 marca 2017 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA Nabywanie i korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Miasta, Powiatu lub Skarbu Państwa odbywa się na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na oddanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.wadowice.pl Wadowice: Wykonanie operatów szacunkowych wg 2 zadań Numer ogłoszenia: 199903-2014;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 34/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 11 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 34/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 11 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 34/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 11 grudnia 2014 r. w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.341.2011 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena nieruchomości gruntowych

Nowy Sącz: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena nieruchomości gruntowych Nr sprawy: BPM.ZZP.271.176.2012 Nowy Sącz: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena nieruchomości gruntowych Numer ogłoszenia: 74116-2012; data zamieszczenia: 09.03.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

69 143/ m 2. Nr obrębu Nr działki

69 143/ m 2. Nr obrębu Nr działki Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 10-06-2016r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 września 2013 roku do dnia 28 października 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 września 2013 roku do dnia 28 października 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 września 2013 roku do dnia 28 października 2013 roku Wydano 23 zarządzenia, zatwierdzono 13 wniosków, 28 wykazów nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r.

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Lewkowie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 ZP.3410-31-22/10 id. 1460695 Zielona Góra, 26

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące planu wykorzystania zasobu gruntów Gminy Skarżysko Kamienna

Podstawowe informacje dotyczące planu wykorzystania zasobu gruntów Gminy Skarżysko Kamienna Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 89/2011 z dnia 5 maja 2011r. Podstawowe informacje dotyczące planu wykorzystania zasobu gruntów Gminy Skarżysko Kamienna maj 2011 Zestawienie nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

B U R M I S T R Z. Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

B U R M I S T R Z. Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej B U R M I S T R Z Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce ami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2012 r. Poz. 873 UCHWAŁA Nr XXIV/483/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/11/14 RADY MIASTA KUTNO w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kutnie stanowiących własność Miasta Kutno na rzecz dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

Curie Skłodowskiej 48 kawka curie skłodowskiej 9 kawka Curie-skłodowskiej 25 kawka Curie-skłodowskiej 29 kawka Curie-Skłodowskiej 29 kawka

Curie Skłodowskiej 48 kawka curie skłodowskiej 9 kawka Curie-skłodowskiej 25 kawka Curie-skłodowskiej 29 kawka Curie-Skłodowskiej 29 kawka ulica nr gatunek 20-stycznia 27 wróbel 20-stycznia 29 wróbel 3 maja 14 kawka Abrahama 6 kawka Abrahama 6 jerzyk Abrahama 6 gołąb Abrahama 7 wróbel Altanowa 1 kawka Altanowa 1 jerzyk Andersa 1 kawka Andrzeja

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieruchomości będące własnością Gminy Krapkowice stanowią gminny zasób nieruchomości, który powstał :

I N F O R M A C J A. Nieruchomości będące własnością Gminy Krapkowice stanowią gminny zasób nieruchomości, który powstał : Nr GGR.0008.1.2011 Krapkowice, 2011-01-14 I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Krapkowicach w zakresie gospodarowania mieniem gminnym za okres od 01 grudnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

4. Udział w częściach wspólnych w budynku i działce - 83/ Wartość lokalu i części wspólnych w budynku

4. Udział w częściach wspólnych w budynku i działce - 83/ Wartość lokalu i części wspólnych w budynku Nieruchomość zabudowana położona w : Nowogród Bobrzańskim przy ul. Pocztowej nr 16 na działce nr 1693/3 o pow. 698 m 2 zapisanej w KW nr ZG1E/00058591/6 1. Nr lokalu - 9 2. Pow. użytkowa lokalu - 52,80

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 756/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 30.03.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 lipca 2011r. Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje :

Uchwała Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 lipca 2011r. Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje : Uchwała Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie : nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Żywieckiego. Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 6 i pkt 16, art.12 pkt 8

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działka nr 538/2, dla której KW Nr PO1B/ /2 prowadzi Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działka nr 538/2, dla której KW Nr PO1B/ /2 prowadzi Sąd Rejonowy w Wągrowcu Wójt Gminy Mieścisko zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami./ podaje do publicznej wiadomości: Wykaz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo