Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 września 2013 roku do dnia 28 października 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 września 2013 roku do dnia 28 października 2013 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 września 2013 roku do dnia 28 października 2013 roku Wydano 23 zarządzenia, zatwierdzono 13 wniosków, 28 wykazów nieruchomości, 8 protokołów oraz 15 ogłoszeń. Wydane zarządzenia dotyczyły: 1) zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2013 (nr 320/2013), 2) zmian budżetu miasta na rok 2013 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok (nr 321/2013), 3) zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli miejskich, szkół i placówki oświatowo wychowawczej prowadzonych przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński na rok szkolny 2013/2014 (nr 322/2013), 4) zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim do wydania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w z zakresu pomocy społecznej (nr 326/2013), 5) wniesienia wkładu niepieniężnego do Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. (nr 328/2013), 6) wyznaczenia w 2014 roku podmiotów w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (nr 329/2013), 7) zmieniające zarządzenie w sprawie planu inwentaryzacji na 2013 r. (nr 330/2013), 8) zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rzeczowych aktywów obrotowych nadzorowanych przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w 2013 roku (nr 331/2013, nr 332/2013), 9) zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rzeczowych aktywów obrotowych nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w 2013 roku (nr 333/2013), 10) zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rzeczowych aktywów obrotowych nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w 2013 roku (nr 334/2013), 11) inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miejskim (nr 335/2013), 12) inwentaryzacji wyposażenia znajdującego się w ewidencji pozabilansowej w Urzędzie Miejskim (nr 336/2013), 13) inwentaryzacji gruntów, budynków i budowli nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 2013 r. (nr 337/2013), 14) zatwierdzenia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata (nr 338/2013),

2 15) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację nawierzchni chodników ulicy Kołłątaja w Stargardzie Szczecińskim (nr 339/2013), 16) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni chodnika ulicy Kraszewskiego w Stargardzie Szczecińskim (nr 340/2013), 17) zatwierdzenia protokołu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odcinka ulicy Spółdzielczej w Stargardzie (nr 341/2013), 18) umorzenia należności Gminy Miasta Stargard Szczeciński (nr 342/2013), 19) określające sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej z dnia 24 września 2013 roku (nr 323/2013, nr 324/2013, nr 325/2013, nr 327/2013). Zatwierdzone wnioski dotyczyły: 1) zaakceptowania koncepcji zagospodarowania terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem OM.B.27/13, 2) zatwierdzenia oferty o świadczenie usług doradztwa w zakresie emisji obligacji komunalnych złożoną przez Dragon Partners Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 3) zatwierdzenia projektów zaproszeń do rokowań na: a) najem lokalu użytkowego o pow. 88,68 m² położonego przy ul. M. Konopnickiej 1 na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 370/19 w obrębie 1 miasta Stargard Szczeciński, b) najem garażu komunalnego nr 40 położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki o pow. 16,50 m² usytuowanego na części nieruchomości o pow. 18,60 m² oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 623/14 w obrębie 9 miasta Stargard Szczeciński, 4) zatwierdzenia regulaminu II edycji Konkursu fotograficznego dla fotografów amatorów pn.: Stargard pod szczęśliwą gwiazdą oczami mieszkańców, który proponuje się ogłosić dla mieszkańców miasta Stargard Szczeciński w ramach promocji miasta Stargard pod szczęśliwą gwiazdą, 5) zatwierdzenia treści ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni chodnika ulicy Kraszewskiego w Stargardzie, 6) zatwierdzenia treści ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na modernizację nawierzchni chodników ulicy Kołłątaja w Stargardzie Szczecińskim, 7) zatwierdzenia treści regulaminu, ogłoszenia o konkursie oraz składu sądu konkursowego dot. Konkursu ideowego na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie ulic: Towarowej i Dworcowej w Stargardzie Szczecińskim, która przygotuje i przeprowadzi Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie,

3 8) wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury wyłożenia do publicznego wglądu projektów oraz zatwierdzenia treści ogłoszenia i obwieszczenia o terminie ich wyłożenia dot.: a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Bolesława Chrobrego oraz parku Zamkowego, b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Marii Konopnickiej, Dworcowej oraz osiedla Tysiąclecia, 9) wyrażenia zgody na zlecenie Firmie Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Chmielewskiego 22a, opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Stargard Klejnot Pomorza renowacja historycznej zabudowy miasta remont murów obronnych przy ulicy Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących Pomnik Historii w ramach Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 10) zatwierdzenia protokołu uzgodnień z dnia 16 października 2013 r. zawartego pomiędzy Gmina Miastem Stargard Szczeciński a Powiatem Stargardzkim, w sprawie przekazania w drodze darowizny prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 61/10 o powierzchni 0,0298 ha, 61/11 o powierzchni 1,5446 ha, 61/5 o powierzchni 0,0030 ha, 61/6 o powierzchni 0,0018 ha, 121/6 o powierzchni 0,001 ha, położonych w obrębie 11 miasta Stargard Szczeciński. 11) zatwierdzenia projektu ogłoszenia na sprzedaż w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zlokalizowanej w Stargardzie Szczecińskim, województwo zachodniopomorskie na obszarze; Stargardzkiego Parku Przemysłowego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 135/1 o powierzchni m², w obrębie 5 miasta Stargard Szczeciński, 12) zatwierdzenia sposobu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usługi transmisji danych systemu monitoringu miasta, 13) zatwierdzenia treści porozumienia dotyczącego zasad i warunków dostarczania przez Miasto lokali socjalnych dłużnikom Wojskowym Agencji Mieszkaniowej, uprawnionym do nich na mocy prawomocnego orzeczenia sądu a także sposobu zakończenia prowadzonych między stronami sporów sądowych o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego. Zatwierdzone wykazy dotyczyły nieruchomości: 1) gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 5 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicy, położony w budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 101/1000 części działki gruntu o nr geod. 20/6 o powierzchni użytkowej 1815 m 2 - wykaz nr 221,

4 2) niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 94/3 o powierzchni 1,599 m 2 przy ul. Grunwaldzkiej- wykaz nr 222, 3) niezabudowanej, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 10,00 m 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 130/1, położona przy ul. Mikołaja Reja- wykaz nr 223, 4) niezabudowanej, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, nieruchomość o łącznej powierzchni 2,0497 ha oznaczone w ewidencji gruntów jaki działki nr 16 o pow. 0,9991 ha, 17 o pow.0,1001 ha i 18 o pow. 0,9505 ha, położone w obrębie 1 miasta Stargard Szczeciński wykaz nr 224, 5) niezabudowanej, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 6,50 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 219/2 położona przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego wykaz nr 225, 6) gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 96/54 o powierzchni m² położona na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii wykaz nr 226, 7) gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 96/55 o powierzchni m² położona na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii wykaz nr 227, 8) gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 96/56 o powierzchni m² położona na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii wykaz nr 228, 9) niezbudowanej, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 75,00 m², (dla trzech dzierżawców) oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 590 położona przy ul. Przedwiośnie wykaz nr 243, 10) niezbudowanej, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 188,00 m² oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 89/10 i 89/7 położonych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie wykaz nr 244, 11) gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 178/3 o powierzchni m², położona na terenie Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii wykaz nr 245, 12) gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni użytkowej 52,94 m², składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, w.c., przedpokoju, położony na IV piętrze w budynku mieszkalnym na osiedlu Zachód A 11 klatka F w Stargardzie Szczecińskim (obręb ewidencyjny nr 9) wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 10/1000 części działek gruntu o nr geod. 55, o powierzchni m ² oraz działek o nr geod. 53/6, 53/10,

5 633 o łącznej powierzchni m². Termin użytkowania wieczystego działki o nr geod. 55 został ustalony do dnia r. natomiast działek o nr geod. 53/6, 53/10, 633 do dnia r. wykaz nr 229, 13) gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 33,03 m², położony w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 25C w Stargardzie Szczecińskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 25/1000 części działki gruntu o nr geod. 520/1, o powierzchni 484 m² oraz w udziale 9/1000 części działki gruntu o nr geod. 520/2, o powierzchni 4745 m² wykaz nr 230, 14) gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 48,00 m² wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicy, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Warownej 1B w Stargardzie Szczecińskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 150/1000 części działki gruntu o nr geod. 79/7, o powierzchni 327 m ² wykaz nr 231, 15) gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 85,77 m², położony w budynku mieszkalnym przy ul. Juliusza Słowackiego 16 w Stargardzie Szczeciński wraz ze sprzedażą w udziale 45/1000 części działki gruntu o nr geod. 157, o powierzchni 744 m² oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 45/1000 części działek gruntu o nr geod. 621, 622/1, 622/2, 623, o łącznej powierzchni 837 m² - wykaz nr 232, 16) gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Lokal mieszkalny nr 1A, o powierzchni użytkowej 62,70 m², położony w budynku mieszkalnym przy ul. Zygmunta Krasińskiego 21 w Stargardzie Szczecińskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 48/1000 części działek gruntu o nr geod. 540, o powierzchni 592 m² oraz o nr geod. 456/4, o powierzchni 735 m ² - wykaz nr 233, 17) gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 52,11 m², wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicy, położony w budynku mieszkalnym przy alei Żołnierza Boczna nr 3 w Stargardzie Szczecińskim wraz ze sprzedażą w udziale 250/1000 części działki gruntu o nr geod. 120/2, o powierzchni 652 m² - wykaz nr 234, 18) gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Lokal mieszkalny nr 6, o powierzchni użytkowej 44,49 m² położony w budynku mieszkalnym przy ul. Płatnerzy 3B w Stargardzie Szczecińskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 30/1000 części działek gruntu o nr geod. 247, o powierzchni 450 m² oraz o nr geod. 246 i 248 o łącznej powierzchni 799 m² - wykaz nr 235, 19) gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Lokal mieszkalny nr 13, o powierzchni użytkowej 35,88 m², położony w budynku mieszkalnym przy ul. Kazimierza Wielkiego 5C w Stargardzie Szczecińskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 13/1000 części działki gruntu o nr geod. 208, o powierzchni 768 m² oraz w udziale 8/1000 części działki gruntu o nr geod. 210/2, o powierzchni 2676 m² - wykaz nr 236, 20) gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Lokal mieszkalny nr 10, o powierzchni użytkowej 19,35 m², położony w budynku mieszkalnym przy ul. Władysława Łokietka 7D w Stargardzie Szczecińskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale

6 11/1000 części działki gruntu o nr geod. 117, o powierzchni 671 m² oraz w udziale 2/1000 części działki gruntu o nr geod. 112, o powierzchni 5756 m² - wykaz nr 237, 21) gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż udziału w wysokości 49/1000 części w nieruchomości gruntowej o nr geod. 427/4 o powierzchni 2394 m², położonej przy ul. Rzeźniczej w Stargardzie Szczecińskim, na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku mieszkalnym przy ul. Rzeźniczej 4A wykaz nr 238, 22) niezbudowanej, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 10,00 m², oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 93/53 położona przy ul. Juliana Przybosia wykaz nr 239, 23) niezbudowanej, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 371,75 m², oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 277 położona przy ul. Henryka Dąbrowskiego wykaz nr 240, 24) zabudowanej, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 12,00 m² oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 197/9, położona przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wykaz nr 241, 25) zabudowanej, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 10,00 m², oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 636 położona przy ul. Osiedle Zachód wykaz nr 242, 26) zabudowanej, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 18,00 m², oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 193/14 i 193/15, położonych przy ul. Czesława Tańskiego wykaz nr ) niezbudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntowa niezbudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 843/2 o powierzchni 121,00 m², położona przy ul. Przedwiośnie - wykaz nr 247, 28) niezbudowanej, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 420,75 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1009/4, położona przy ul. Czeskiej wykaz nr 248. Zatwierdzone protokoły dotyczy: 1) sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem wybudowanym ze środków własnych oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 734 o powierzchni 25,00 m², położonej w obrębie 9 miasta Stargard Szczeciński przy ul. Szymona Konarskiego, na rzecz osób fizycznych zam. Stargard Szczeciński, 2) dzierżawy części nieruchomości o łącznej powierzchni 13,77 ha oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 192/2, 207, 208, 209 i 210 położonych w obrębie 23 miasta Stargard Szczeciński na terenie byłego lotniska w Kluczewie w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii, 3) dzierżawy części nieruchomości o łącznej powierzchni 4,09 ha² oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 96/21, 96/30, 96/40 i 192/2, położonych w obrębie 23 miasta Stargard Szczeciński na terenie byłego lotniska w Kluczewie w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii, 4) dzierżawy części nieruchomości o łącznej powierzchni 5,13 ha oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 96/25, 192/2, 201/1, 201/3 i 204/4, położonych

7 w obrębie 23 miasta Stargard Szczeciński na terenie byłego lotniska w Kluczewie w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii, 5) rokowań z II przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku mieszkalnego przy ul. Jugosłowiańskiej 14, 6) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do dnia 27 października 2099 r. nieruchomości gruntowych niezbudowanych, położonych w obrębie 5 miasta Stargard Szczeciński, 7) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do dnia 27 października 2099 r. nieruchomości gruntowych niezbudowanych, położonych w obrębie 5 miasta Stargard Szczeciński, przeznaczonej pod zabudowę garażem murowanym, 8) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Bydgoskiej 32a w Stargardzie Szczecińskim. Zatwierdzone projekty ogłoszeń dotyczyły: 1) zbycia w drodze rokowań lokalu użytkowego o powierzchni 34,50 m² położonego w budynku mieszkalno usługowym w obrębie 11 miasta Stargard Szczeciński przy ul. Warszawskiej 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 148/1000 części działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 445/1 o powierzchni 188,00 oraz w udziale 99/1000 części w działkach nr: 445/2 o powierzchni 88,00 m² i 445/3 o powierzchni 133,00 m², 2) zbycia w drodze rokowań pomieszczenia do adaptacji na lokal użytkowy o powierzchni 45,20 m² usytuowanego w parterze budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 9 w obrębie 11 miasta Stargard Szczeciński wraz z częścią klatki schodowej o powierzchni 7,92 m² przeznaczonej na powiększenie istniejącego ale nie wyodrębnionego prawnie ww. pomieszczenia z wejściem od strony ulicy, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale, części działki gruntu nr 444/15 o powierzchni 262 m² zabudowanej budynkiem i części działki niezbudowanej nr 444/16 o powierzchni 531 m², przynależnej do budynku, 3) zbycia w drodze rokowań garażu o pow. 18,00 m², położonego w poziomie piwnicy budynku mieszkalnego nr 61 przy ul. Szczecińskiej wraz z udziałem 50/1000 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38 o pow. 605 m², położonej w obrębie 9 miasta Stargard Szczeciński, 4) sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 96/53 o powierzchni m², położonej na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii, 5) sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 315/22 i nr 34/6 o łącznej powierzchni m², położonej w rejonie ul. Majora Hubala i ul. 5 Marca, 6) najmu garażu komunalnego położonego przy ul. Słowackiego o pow. 18,00 m² usytuowanego na części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 135/3 w obrębie 100 miasta Stargard Szczeciński,

8 7) sprzedaż w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego do dnia 27 października 2099 r. nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 1/75, 1/76, 1/77, 1/78, 1/79, 1/80, 1/81, 1/82 i 1/89 o powierzchni po 18 m², przeznaczone pod zabudowę garażami murowanymi, położone w obrębie 5 miasta Stargard Szczeciński, 8) sprzedaż w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego do dnia 27 października 2099 r. nieruchomość gruntowa niezbudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 1/90 o powierzchni 1832 m² przeznaczona do obsługi garaży, położona w obrębie 5 miasta Stargard Szczeciński do zbycia w udziale po 1/40, 9) sprzedaż w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego do dnia 27 października 2099 r. nieruchomość gruntowa niezbudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1/33 o powierzchni 1246 m² w udziale 3280/10000, stanowiąca drogę wewnętrzną służącą jako dojazd do garaży, położona w obrębie 5 miasta Stargard Szczeciński do zbycia w udziale po 1/40 tj. 82/10000, 10) sprzedaży w drodze rokowań ograniczonych do mieszkańców budynku mieszkalnego przy ulicy Szczecińskiej 36 w Stargardzie Szczecińskim pomieszczeń gospodarczych, położonych w ww. budynku (obręb ewidencyjny nr 10) wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziałach działek gruntu o nr geodezyjnym: 11 o powierzchni 236 m² oraz o nr geod. 548/1 powierzchni 1177 m²: pomieszczenie gospodarcze nr 5 o powierzchni użytkowej 18,30 m², pomieszczenie gospodarcze nr 7 o powierzchni użytkowej 4,24 m², 11) sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, budynkiem gospodarczym oraz wiatą, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 304 o powierzchni m², położonej w obrębie 16 miasta Stargard Szczeciński przy ulicy Władysława Broniewskiego 1 na rzecz Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej, 12) odwołania ustalonych na dzień 25 października 2013 r. rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 102,65 m², położonego na I piętrze w budynku przy ul. Śląskiej 3 w Stargardzie Szczecińskim, opublikowanym w Głosie Szczecińskim w dniu 23 września 2013 r., 13) sprzedaży w drodze II rokowań lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 92,51 m² składającego się z czterech pokoi, 2 kuchni, łazienki z w.c., schowka, spiżarni i przedpokoju wraz z 2 pomieszczeniami przynależnymi położonego na II piętrze w budynku przy ul. Robotniczej 6 w Stargardzie Szczecińskim wraz ze sprzedażą w udziale 31/100 części działki gruntu o nr geodezyjnym 144/12 o powierzchni 570 m² oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 31/100 części działki gruntu o nr geod. 146 o powierzchni 136 m², 14) sprzedaży w drodze II rokowań lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 30,03 m² składającego się z pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, w.c. i pomieszczenia gospodarczego, położonego na poddaszu w budynku przy ul. Bydgoskiej 32a w Stargardzie Szczecińskim wraz ze sprzedażą w udziale 22/1000 części działki gruntu o nr geodezyjnym 26 o powierzchni 595 m²

9 oraz oddaniem w użytkowani wieczyste w udziale 22/1000 części działek gruntu o nr geod. 545 i 546 o łącznej powierzchni 464 m² oraz o nr geod. 547 i 548 o łącznej powierzchni 621 m², 15) najmu garażu komunalnego 2/8 położonego przy ul. Płatnerzy o pow. 17,55 m² usytuowanego na części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 102/1 w obrębie 11 miasta Stargard Szczeciński. Do Przewodniczącego Rady Miejskiej skierowano informacje na posiedzenie Komisji oraz projekty uchwał uwzględnione w porządku październikowej sesji Rady Miejskiej.

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku Wydano 18 zarządzeń, zatwierdzono 13 wniosków, 25 wykazów nieruchomości, 14 projektów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2015 roku do dnia 23 listopada 2015 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2015 roku do dnia 23 listopada 2015 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2015 roku do dnia 23 listopada 2015 roku Wydano 29 zarządzeń, zatwierdzono 10 wniosków, 15 wykazów nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 26 stycznia 2016 roku do dnia 22 lutego 2016 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 26 stycznia 2016 roku do dnia 22 lutego 2016 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 26 stycznia 2016 roku do dnia 22 lutego 2016 roku Wydano 24 zarządzenia, zatwierdzono 14 wniosków, 16 wykazów nieruchomości, 7 projektów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku W okresie między sesjami wydano 32 zarządzenia, zatwierdzono 10 wniosków, 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku W okresie między sesjami wydano 37 zarządzeń, zatwierdzono 17 wniosków, 44 wykazy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 19 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 19 grudnia 2011 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 19 grudnia 2011 roku W okresie między sesjami wydano 43 zarządzenia, zatwierdzono 11 wniosków,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 listopada 2015 roku do dnia 21 grudnia 2015 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 listopada 2015 roku do dnia 21 grudnia 2015 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 listopada 2015 roku do dnia 21 grudnia 2015 roku Wydano 29 zarządzeń, zatwierdzono 22 wnioski, 22 wykazy nieruchomości, 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 października 2014 roku do dnia 23 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 października 2014 roku do dnia 23 grudnia 2014 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 października 2014 roku do dnia 23 grudnia 2014 roku Wydano 32 zarządzenia, zatwierdzono 36 wniosków, 33 wykazy nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku W okresie między sesjami wydano 28 zarządzeń, zatwierdzono 16 wniosków, 14 wykazów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 września 2009 roku do dnia 26 października 2009 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 września 2009 roku do dnia 26 października 2009 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 września 2009 roku do dnia 26 października 2009 roku W okresie między sesjami wydano 42 zarządzenia, zatwierdzono 7 wniosków,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 sierpnia 2009 roku do 28 września 2009 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 sierpnia 2009 roku do 28 września 2009 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 sierpnia 2009 roku do 28 września 2009 roku W okresie między sesjami wydano 40 zarządzeń, zatwierdzono 15 wniosków, 41 wykazów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2009 roku do dnia 23 listopada 2009 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2009 roku do dnia 23 listopada 2009 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2009 roku do dnia 23 listopada 2009 roku W okresie między sesjami wydano 42 zarządzenia, zatwierdzono 22 wnioski,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 30 grudnia 2008 roku do 23 lutego 2009 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 30 grudnia 2008 roku do 23 lutego 2009 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 30 grudnia 2008 roku do 23 lutego 2009 roku W okresie między sesjami wydano 58 zarządzeń, zatwierdzono 18 wniosków, 40 wykazów nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego za okres od 27 maja 2008 roku do 23 czerwca 2008 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego za okres od 27 maja 2008 roku do 23 czerwca 2008 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego za okres od 27 maja 2008 roku do 23 czerwca 2008 roku W okresie miedzy sesjami wydałem 35 zarządzeń, zatwierdziłem 26 wniosków, 53 wykazy

Bardziej szczegółowo

Piechowice, dnia r.

Piechowice, dnia r. RG.6840.1.5.2014 Piechowice, dnia 19.03.2014 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I. 1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowska nr 1 w Piechowicach, obręb:0004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. W omawianym okresie zostały wydane 42 zarządzenia dotyczące różnych zagadnień z zakresu gospodarki miasta. W

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARGARD Stan na dzień 07 kwietnia 2016 roku

WYKAZ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARGARD Stan na dzień 07 kwietnia 2016 roku WYKAZ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARGARD Stan na dzień 07 kwietnia 2016 roku 1. OBOWIĄZUJĄCE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO uchwalone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie mieszkania położonego przy ul. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 lutego 2010 roku do 29 marca 2010 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 lutego 2010 roku do 29 marca 2010 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 lutego 2010 roku do 29 marca 2010 roku W okresie miedzy sesjami wydano 49 zarządzeń, zatwierdzono 19 wniosków, 37 wykazów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARGARD Stan na dzień 31 stycznia 2017 roku

WYKAZ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARGARD Stan na dzień 31 stycznia 2017 roku WYKAZ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARGARD Stan na dzień 31 stycznia 2017 roku 1. OBOWIĄZUJĄCE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO uchwalone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R.

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R. INFORMACJA NR WO-KP.0057.8.2016 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R. NUMER DATA TYTUŁ ZARZĄDZENIA INFORMACJE DODATKOWE 471/2016 2016-08-16

Bardziej szczegółowo

B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A I Na własność I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1. Nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 954 /GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 954 /GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 954 /GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. ZARZĄDZENIE Nr 332/06 z dnia 9 października 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilków w drodze przetargu. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr działki 37, /6 74/ / , / / ,02 +4,54 248/9, 249/ /7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr działki 37, /6 74/ / , / / ,02 +4,54 248/9, 249/ /7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do siwz oznaczonej nr sprawy WZP.271.59.2016.B Pakiet nr I - oszacowanie wartości lokalu mieszkalnego, będącego w zasobach mieszkaniowych Miasta Bydgoszcz na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-11-2014r. o godz. 09:30 w nieruchomości 1) działka gruntu nr 73/11 o pow. 1,2831 ha, zabudowana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr NR XLVIII/514/ Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 października

Uchwała Nr NR XLVIII/514/ Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 października Uchwała Nr NR XLVIII/514/2006... Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 października 2006... w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 917/GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 17 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 917/GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 17 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 917/GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 42/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 30 maja 2016 r. w godzinach

Protokół Nr 42/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 30 maja 2016 r. w godzinach Protokół Nr 42/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 30 maja 2016 r. w godzinach 14 15 15 30. W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 2.

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1646/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 1646/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 listopada 2010 r. Zarządzenie Nr 1646/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Przedsiębiorstwem Budowlanym GÓRSKI Sp. z

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Parsów w nr 27 / 2 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Parsów Ulica, nr budynku Nr 27 / 2 użytkowa lokalu Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 117,43 m2 usytuowany na parterze

Bardziej szczegółowo

Nowogród Bobrzański, ul. Pocztowa 12,

Nowogród Bobrzański, ul. Pocztowa 12, Nowogród Bobrzański, ul. Pocztowa 12, lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Nowogród Bobrzański Ulica, nr budynku 12 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 16 Ostróda, dnia 15 października 005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego 1. Mienie Gminy Miejskiej Ostródy: powierzchnia gruntów stanowiących własność: 3 ha, mienie zakładów i jednostek

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE JORDANOW 92, lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jordanowo Ulica, nr budynku 92 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2075/304/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2075/304/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 2075/304/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2017 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomościach przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

GMINNE NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

GMINNE NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ GMINNE NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać dodatkowe informacje zapraszamy osobiście do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Środa Śląska w dni powszednie pon. 7.30 16.30,

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe 2010 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji.

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe 2010 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 8/2011 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 marca 2011 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w roku 2010 Informacją objęto wszystkie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 06 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 06 maja 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŝy, oddania w uŝytkowanie wieczyste oraz do dzierŝawy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 24/2015 Burmistrza Miasta Pasym z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 24/2015 Burmistrza Miasta Pasym z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 24/2015 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 15.04.2015r. w sprawie :ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 21 WRZEŚNIA 2016 R. DO 14 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 21 WRZEŚNIA 2016 R. DO 14 PAŹDZIERNIKA 2016 R. INFORMACJA NR WO-KP.0057.9.2016 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 21 WRZEŚNIA 2016 R. DO 14 PAŹDZIERNIKA 2016 R. NUMER DATA TYTUŁ ZARZĄDZENIA INFORMACJE DODATKOWE 510/2016 2016-09-21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. J. Sobieskiego 19 w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Nowogród Bobrzański, ul. Pocztowa 12, lokal użytkowy nr 1

Nowogród Bobrzański, ul. Pocztowa 12, lokal użytkowy nr 1 Nowogród Bobrzański, ul. Pocztowa 12, lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Nowogród Bobrzański Ulica, nr budynku 12 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

Nieruchomośd do sprzedania. Tułowice ul. Pocztowa 2 Lokal mieszkalny Nr 1. Nieruchomość lokal mieszkalny Nr 1:

Nieruchomośd do sprzedania. Tułowice ul. Pocztowa 2 Lokal mieszkalny Nr 1. Nieruchomość lokal mieszkalny Nr 1: Nieruchomośd do sprzedania Tułowice ul. Pocztowa 2 Lokal mieszkalny Nr 1 Nieruchomość lokal mieszkalny Nr 1: Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 88,36 m 2 zlokalizowany na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 235/2013 WÓJTA GMINY TUŁOWICE z dnia 1 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 235/2013 WÓJTA GMINY TUŁOWICE z dnia 1 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 235/2013 WÓJTA GMINY TUŁOWICE z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości ch do zbycia w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1557/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2013 roku

Zarządzenie Nr 1557/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2013 roku Zarządzenie Nr 1557/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Gdańsku w rejonie ulicy Lendziona, Dulin a i Guderskiego pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej

Bardziej szczegółowo

Jędrychowo 47. Lokal mieszkalny nr 1, lokal użytkowy nr 3 na sprzedaż

Jędrychowo 47. Lokal mieszkalny nr 1, lokal użytkowy nr 3 na sprzedaż Jędrychowo 47 Lokal mieszkalny nr 1, lokal użytkowy nr 3 na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jędrychowo Ulica, nr budynku 47 Powierzchnia lokalu Lokal mieszkalny nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 4288

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 4288 nr KW 4288 przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2015r. o godz. 09:30 w lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 62,47m 2, składającego

Bardziej szczegółowo

Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43

Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43 Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43 STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI : Nieruchomość gruntowa zabudowana; Stanowi własność Województwa Łódzkiego (wspólnota

Bardziej szczegółowo

Dębowa Góra 43a. Łódź, 20 maja 2014 roku

Dębowa Góra 43a. Łódź, 20 maja 2014 roku Nieruchomość do sprzedania Dębowa Góra 43a Łódź, 20 maja 2014 roku Przedmiot sprzedaży: Lokal stanowiący odrębną nieruchomość samodzielny lokal użytkowy (niemieszkalny) o powierzchni użytkowej 79,30 m²

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Parsów nr 27, gmina Bielice Szczecin, czerwiec 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 117,43 m 2 usytuowany na parterze i poddaszu budynku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia na lata 2017-2019 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 232/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2008 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 232/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2008 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 232/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Bolesławcu przy ulicy Leśnej - do sprzedaży w drodze przetargu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 13 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 13 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr ORo.0050.406.2015 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Piekarach Śląskich przy ul. Piotra Skargi 47/3 wraz

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż lokal usługowy

Nieruchomość na sprzedaż lokal usługowy Sokołowice owice nr 47 Nieruchomość na sprzedaż lokal usługowy ugowy PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Sokołowice Ulica, nr budynku Numer 47 Powierzchnia budynków Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.pl Białystok: Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów

Bardziej szczegółowo

PODPISY. Załącznik nr 2. Wykonanie inwentaryzacji budynków położonych w Lublinie IX. Nazwa i adres Wykonawcy

PODPISY. Załącznik nr 2. Wykonanie inwentaryzacji budynków położonych w Lublinie IX. Nazwa i adres Wykonawcy Część I - wykonanie inwentaryzacji budynków wielomieszkaniowych położonych w Lublinie przy ul. Zamojskiej 33 celem sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Lublin.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości lokalowych położonych w Kielcach przy ulicach Warszawskiej 3 oraz Jagiellońskiej 39 Na podstawie art.18 ust.1oraz ust.2

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży. Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. Śląskie Sprzedaż z najmem zwrotnym

Nieruchomość do sprzedaży. Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. Śląskie Sprzedaż z najmem zwrotnym Nieruchomość do sprzedaży Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. Śląskie Sprzedaż z najmem zwrotnym - Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A lokale mieszkalne do zbycia w drodze przyjęcia oferty

O F E R T A lokale mieszkalne do zbycia w drodze przyjęcia oferty O F E R T A lokale mieszkalne do zbycia w drodze przyjęcia oferty Bytom, dnia 28.10.2015r. Lp. Przedmiot wniosku Nr działki Powierzchnia działki Data ważności wyceny * Data ostatniego przetargu Cena zbycia

Bardziej szczegółowo

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bestwina Ulica, nr budynku Podzamcze 16 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w godzinach

Protokół Nr 44/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w godzinach Protokół Nr 44/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w godzinach 14 45 15 55. W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 179 ha + 44 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

12/DM/338/10 Stargard Szczeciński, ul. M. Konopnickiej 14/1, Tel. 516280868, lokal komunalny, 3 pokoje o pow. 56,00m 2, pow. użytkowej 79,85m 2, wc w

12/DM/338/10 Stargard Szczeciński, ul. M. Konopnickiej 14/1, Tel. 516280868, lokal komunalny, 3 pokoje o pow. 56,00m 2, pow. użytkowej 79,85m 2, wc w Poszukujesz lokalu mieszkalnego o wyższym lub niższym standardzie? Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje o następujących ofertach zamian lokali mieszkalnych dokonywanych między stronami: 1/ DM.7/09/10

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Lp. 1. 2. 3. 4. 5. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia nieruchomego (nieruchomości) Powiatu choszczeńskiego na dzień r.

Informacja. o stanie mienia nieruchomego (nieruchomości) Powiatu choszczeńskiego na dzień r. Choszczno, dnia 31.03.2011 r. Informacja o stanie mienia nieruchomego (nieruchomości) Powiatu choszczeńskiego na dzień 31.12.2010 r. 1. Dane dotyczące przysługującego Powiatowi choszczeńskiemu prawa własności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 399/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 12 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 399/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 12 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 399/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 12, położonego w

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 55 (gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie) Przedmiot wynajmu: lokale użytkowe zlokalizowane w budynkach Poczty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

Butryny 28, lok. użytkowy nr 2

Butryny 28, lok. użytkowy nr 2 Nieruchomość do sprzedania Butryny 28, lok. użytkowy nr 2 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 50,51 m 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 151,76

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

PI E RW S ZA LI CYTAC JA

PI E RW S ZA LI CYTAC JA Śrem, 2015-07-21 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas ul. Poznańska 24/2 63-100 Śrem www.komorniksrem.pl srem.migas@komornik.pl Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-16:00 tel: 061

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1942/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1942/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1942/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22.07.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY Położenie nieruchomości Opalenica Oznaczenie nieruchomości Działka nr 84/4 Arkusz mapy 3,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych, będących własnością

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2012 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części niezabudowanej nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia...lutego 2013 r. WGN RD. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w miejscu

Toruń, dnia...lutego 2013 r. WGN RD. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w miejscu Toruń, dnia...lutego 2013 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w miejscu Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki Nieruchomościami w nawiązaniu do wniosku o wykup lokalu użytkowego, wchodzącego w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Samborowo ul. Dworcowa 14

Nieruchomość. do sprzedania. Samborowo ul. Dworcowa 14 Nieruchomość do sprzedania Samborowo ul. Dworcowa 14 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej 44,00 m 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego, położonego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem

Bardziej szczegółowo

(reprezentatywna fotografia nieruchomości)

(reprezentatywna fotografia nieruchomości) Nieruchomość do sprzedania (reprezentatywna fotografia nieruchomości) Gorzanów ul. Młyńska 9, gmina Bystrzyca Kłodzka Wrocław 5 czerwca 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 109/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr 109/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości ZARZĄDZENIE Nr 109/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 8 i 9 w budynku nr 3 położonym przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach.

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 8 i 9 w budynku nr 3 położonym przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach. ZARZĄDZENIE Nr 199/07 BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 3 przy ul. Łukasiewicza, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na oddanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 69 ha + 4 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 545/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 545/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 545/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy

Bardziej szczegółowo

13/DM/397/11 Stargard ul. Śniadeckiego, Tel , lokal zasobu Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. w dyspozycji Miasta, 1 pokój o pow.

13/DM/397/11 Stargard ul. Śniadeckiego, Tel , lokal zasobu Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. w dyspozycji Miasta, 1 pokój o pow. Poszukujesz lokalu mieszkalnego o wyższym lub niższym standardzie? Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje o następujących ofertach zamian lokali mieszkalnych dokonywanych między stronami: 1/ DM.7/09/10

Bardziej szczegółowo