Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet"

Transkrypt

1 Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: Wydawany od 1996 roku bezpieczne i efektywne spawanie Zarządzanie Czas na narzędzia str. 13 Prawo kontra ryzyko w biznesie str. 6

2 ZAPRASZAMY NA GALĘ 1 września tradycyjnie na Zamku w Toszku odbędzie się uroczysta Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Już teraz zapraszamy.

3 W N U M E R Z E : Tak dla władz Izby Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Szanowni Państwo Rok 2007 to w dziejach Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej rok sprawozdawczo- -wyborczy czas podsumowań, bilansów, ale także czas nowego otwarcia i nowych doświadczeń. Oba te aspekty widać w naszym codziennym działaniu. Projekt Nowe Kwalifikacje Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet, o którym piszemy na łamach tego numeru PG, to nowe, ciekawe doświadczenie dla Izby. Dla pań uczestniczących w kursie z szansami na grant, który pomoże w rozwinięciu własnej działalności, projekt ten stanowi szansę na zmianę ich życiowego statusu na lepsze. Wymaga to od uczestniczek nie tylko przyswojenia wiedzy ekonomiczno-prawnej i podstawowych umiejętności związanych z prowadzeniem własnej działalności biznesowej, ale przede wszystkim otwarcia się na to, co nowe, a także odwagi zmiany własnej postawy wobec życia. Do końca roku w projekcie uczestniczyć będzie 300 pań zamierzamy służyć im radą i pomocą w nadziei, że powiedzie im się na ścieżce prywatnej przedsiębiorczości. Własnym rytmem biegną pozostałe projekty europejskie, w których RIPH współpracuje ze sprawdzonymi już partnerami. Jak co kwartał informujemy o losach projektu KIGNET tym razem o podsieci Aktywizacja Zawodowa Kobiet tematycznie bliskiej wyżej opisanemu projektowi. Powracamy na łamach do wchodzącego w nową fazę projektu badawczego ECONWELD bezpieczne i efektywne spawanie. Jego efekty po wprowadzeniu do praktyki przemysłowej będą w stanie poprawić efektywność spawania, a więc wpłyną na wyniki wielu polskich firm wykorzystujących tę technologię. Bieżący rok to także początek myślenia o nowym budżecie UE przeznaczonym na realizację projektów z funduszy strukturalnych. Nasza Izba ma oparte na dotychczasowych dokonaniach ambicje, by aktywnie uczestniczyć w rozdaniu , by aplikować o projekty, których realizacja przyniesie korzyści członkom Izby. Wielu z nas planuje wakacyjny odpoczynek my jesteśmy już myślami we wrześniu, kiedy to członkowie RIPH w Gliwicach spotkają się na tradycyjnej Gali na Zamku w Toszku. W tym roku Gali patronować będzie Minister Gospodarki. Fakt, że resort docenia naszą pracę, a szczególnie rolę Izby w międzynarodowych kontaktach środowisk gospodarczych stanowi dla nas autentyczny powod do satysfakcji. Ten aspekt naszych działań zyskał ostatnio nowy wymiar. Nawiązaliśmy kontakty z Izbą Przemysłowo-Handlową w słowackiej Żylinie oraz samorządem gospodarczym miasta Hagen w Nadrenii Północnej Westfalii. Wymiana informacji gospodarczej, wspólne projekty, szersze wzajemne otwarcie lokalnych rynków to nowe możliwości dla naszych przedsiębiorców wynikające z podpisanych partnerskich umów. Wiktor Pawlik Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach Prawo kontra ryzyko Prawo wymaga od przedsiębiorcy wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem. Przeczytaj, jakich dziedzin to dotyczy. str. 6 Przedsiębiorcze i kompetentne KIGNET Podsieć Aktywizacja Zawodowa Kobiet. Celem Podsieci jest przygotowanie kadr do świadczenia usług związanych z sytuacją kobiet na rynku pracy, zagadnieniami równouprawnienia, wsparciem przedsiębiorczości kobiet. str. 7 Plan dla pań Projekt Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet. str. 11 Prawo i przedsiębiorca informujemy, radzimy str. 12 Czas na narzędzia Międzynarodowy projekt badawczy ECONWELD bezpieczne i efektywne spawanie wkracza w nową fazę realizacji. str. 13 Informacje z życia Izby i regionu str. 14 Wydawca: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach Gliwice, ul. Zwycięstwa 36, tel , fax Prezes RIPH: Wiktor Pawlik REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W GLIWICACH REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY in GLIWICE DTP, druk: tel

4 Wa l n e z g r o m a d z e n i e c z ł o n k ó w R I P H Tak dla władz Izby W dniu 14 czerwca 2007 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Izby, na którym na stanowisko prezesa Regionalnej Izby Przemysłowo- Handlowej w Gliwicach ponownie wybrano Wiktora Pawlika. Ponadto zostały przeprowadzone wybory do Rady Izby oraz na Członków Komisji Rewizyjnej. Nowo wybrana Rada Izby na swym pierwszym posiedzeniu w dniu r. wybrała przewodniczącego Rady w osobie Piotra Kukurby. Na Zgromadzeniu zostały także wręczone certyfikaty 10-letniej przynależności do Izby. Certyfikat otrzymali : Bank Spóldzielczy w Gliwicach Zakład Mechaniczny Bumar Mikulczyce SA z Zabrza Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EnEko Sp. z o.o. w Gliwicach Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Pomiarow i Automatyki Przemysłu Węglowego SA w Zabrzu Przedsiębiorstwo Górniczo-Budowlane i Produkcyjno Handlowe POCH Sp. z o.o. z Zabrza Restauracja Pod Kasztanami z Zabrza. Walne Zgromadzenie wybrało Prezesa Izby Radę Izby i Komisję Rewizyjną Poniżej przedstawiamy wyniki poszczególnych wyborów: Prezes Izby Wiktor Pawlik Rada Izby : Tomasz Czajkowski Janusz Furmaniak Adam Kołodziejski Zbigniew Krzyżanowski Piotr Kukurba Zbigniew Krzyszkowski Paweł Żychiewicz Krzysztof Kochański Zbigniew Jezierski Wiesław Okoński Izabela Sudoł Andrzej Czapla Jerzy Woźniak Stanisław Ogryzek Dodatkowo w skład Rady Izby, na podstawie statutu RIPH w Gliwicach, wchodzą: Eugeniusz Adamus prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Powiatu Mikołowskiego Jerzy Cieślar prezes Zabrzańskiej Izby Przemysłowo- Handlowej Grzegorz Nowak prezes Bieruńsko-Lędzińskiej Izby Przemysłowo - Handlowej Jacek Krzyżanowski prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Śląskich Antoni Falikowski prezes Związku Pracodawców Budownictwa Komisja Rewizyjna: Harald Buchta Halina Morawiak Bernard Hucz Honorowym gościem na Walnym Zgromadzeniu Członków RIPH w Gliwicach był Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz (pierwszy z lewej). W głębi Piotr Kukurba, przewodniczący Rady Izby i Wiktor Pawlik, prezes RIPH w Gliwicach.

5 WA L N E Z G R O M A D Z E N I E C Z Ł O N K Ó W R I P H Współpraca i aktywność Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach współpracuje z następującymi organizacjami: Związek Pracowników Budownictwa w Gliwicach, Cech Rzemiosł Różnych, Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Śląskich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. RIPH kontynuuje współpracę z Urzędem Celnym w Katowicach. Prezes Wiktor Pawlik od 2005 roku zasiada w Kapitule Śląskiej Nagrody Jakości. Izba współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy. Do czerwca 2006 r. w Izbie staż odbyło 19 absolwentów szkół średnich i wyższych. RIPH wspólpracuje także z uczelniami wyższymi naszego regionu. Programy europejskie W 2006 r. Izba kontynuowała projekt KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Aktualnie w projekcie KIGNET uczestniczy około 90 organizacji wspierających działalność przedsiębiorstw. W 2005 roku pozytywnym audytem zakończył się 3-letni projekt FoodMAC Multi Actor Cooperation Network in the Agrofood Sector (Międzynarodowa Sieć Współpracy w Sektorze Spożywczym). W maju 2005 r. RIPH rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu European Chambers Campaigning Europe w ramach Unii Izb Dorzecza Odry i Łaby. Celem projektu było doinformowanie przedsiębiorców na temat ekonomicznych korzyści wynikających z poszerzenia Unii Europejskiej poprzez organizacje spotkań i konferencji. Econweld głównym celem tego trwającego nadal projektu jest obniżenie kosztów i poprawa produktywności spawalnictwa dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz uczynienie spawalnictwa zdrowszym i bardziej atrakcyjnym dla zatrudnionych. Najnowszym projektem, który realizuje RIPH jest projekt Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet. Projekt przewiduje przeprowadzenie szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. W grudniu 2006 r. RIPH w Gliwicach została zaproszona przez Dolnośląską Izbę Gospodarczą do udziału w międzynarodowym projekcie LD-CAST. Projekt ma na celu opracowanie i rozwinięcie sieci międzynarodowych usług świadczonych przez współpracujące ze sobą izby gospodarcze krajów Unii Europejskiej. Izba i promocja W 2006 roku RIPH zmodernizowała swoją stronę internetową Wprowadzone zmiany zdecydowanie poprawiły wygląd oraz funkcjonalność serwisu. Na stronach serwisu można znaleźć najnowsze informacje dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu, oferty handlowe, najnowsze wydanie kwartalnika Pryzmat Gospodarczy w wersji elektronicznej oraz szczegółowe opisy szkoleń i projektów organizowanych przez Izbę. Prawo i instytucje opiniotwórcze Izba występuje do instytucji z wnioskami w sprawach istotnych dla swoich członków (np. wystąpienie do Ministra Finansów nt. naliczania stawek VAT w budownictwie, występowanie o wykładnię przepisów prawnych np. ustawa Prawo Zamówień Publicznych ). Od maja 2002 roku datuje się współpraca Izby z Grupą Gumułka Kancelarią Prawno-Finansową z Katowic. W ramach tej umowy Kancelaria prowadzi w siedzibie Izby comiesięczne, bezpłatne porady dla Członków RIPH z zakresu problematyki podatkowej. Od 2006 r. na terenie RIPH w Gliwicach Kancelaria Radcy Prawnego BP Lexus udziela bezpłatnych konsultacji dla Członków Izby. Konsultacje są prowadzone z zakresu prawa gospodarczego i prawa unijnego. W listopadzie 2006 roku we współpracy z Firmą ASA utworzono punkt konsultacyjny dotyczący kwestii związanych z zarządzaniem ryzykiem. Współpraca zagraniczna Głównie z organizacjami powołanymi do wspierania rozwoju przedsiębiorstw w Czechach, Niemczech, Słowacji. Izba utrzymuje Kontakty z placówkami dyplomatycznymi np. Ukrainy, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Sri Lanki. Sąd Arbitrażowy Od ponad 10 lat przy RIPH działa Stały Sąd Polubowny (obecnie pod nazwą Sąd Arbitrażowy). W ubiegłym roku wpłynęło do niego 8 spraw, z których w czterech przypadkach sprawa zakończyła się umową przedsądową, w trzech wydano wyrok, a jedna ze spraw jest w toku. Izba integruje Jednym z najważniejszych celów statutowych Izby jest integracja środowiska gospodarczego naszego regionu. Zadanie to z dużym powodzeniem realizowane jest w czasie dorocznej Wielkiej Gali Izby. W 2006 roku odbyła się ona po raz trzynasty. W Gali wzięło udział ponad 600 gości władz lokalnych, centralnych, posłów i senatorów, wielu przedsiębiorców regionu. W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków RIPH przypomniano najważniejsze obszary działania Izby i jej dokonania w ostatnich latach. Skupiono się na tych formach aktywności, które przynoszą członkom Izby najwięcej korzyści.

6 Z A R Z Ą D Z A N I E Prawo kontra ryzyko W działalności każdej firmy są obszary, w których prawo wręcz wymaga od przedsiębiorcy wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem. Zastosowanie się do tych przepisów to konieczność, która może uchronić przedsiębiorstwo przed bardzo poważnymi konsekwencjami ryzykiem. W roku 2006 federacja FERMA (Federation of European Risk Management Associations) przeprowadziła wszechstronne badanie praktyk zarządzania ryzykiem w Europie, zestawiając jego wyniki z wcześniejszymi danymi z roku W badaniu wzięło udział 460 firm, głównie z Europy Zachodniej, których przedstawiciele odpowiadali na 29 pytań. Wśród badanych obszarów znalazła się m.in. hierarchia ważności poszczególnych rodzajów ryzyka. Respondenci wskazywali na ryzyka operacyjne, handlowe i prawne jako najważniejsze w bieżącej działalności. Natomiast w prognozie na następne lata daje się zaobserwować wyraźny wzrost istotności takich obszarów ryzyka jak zasoby ludzkie i ochrona środowiska. Badania firmy Marsch, przeprowadzone w roku 2006, dotyczyły 12 krajów Europy Środkowowschodniej. Stosunkowo niski procent respondentów (26-50%) deklaruje stosowanie skutecznych procedur zmniejszania elementów ryzyka operacyjnego, rynkowego i kredytowego. Firmy, które skutecznie zarządzają ryzykiem, mają szanse na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Jednak w wielu przedsiębiorstwach nadal brak jest formalnego rejestru ryzyk oraz wdrożonych metod ich identyfikacji i oceny oraz innych elementów tzw. klasycznego zarządzania ryzykiem. W Polsce brak jest systematycznego podejścia do problemów zarządzania ryzykiem, a przez to świadomi menedżerowie firm robią coś, co należałoby uporządkować i dostosować do znanych w świecie metodologii. Już trzeci rok jesteśmy w Unii Europejskiej, a to wymaga od nas dostosowania się do dyrektyw Unii Europejskiej i standardów w niej obowiązujących, które zostały zaimplementowane, ostrzega Anna Stalczyk, ekspert w dziedzinie zarzadzania w postaci ustaw lub rozporządzeń do prawa polskiego. Przykładem takich aktów prawnych jest Ustawa o ochronie danych osobowych czy Kodeks Pracy. W obydwu dokumentach wymagane jest od firmy przeprowadzenie analizy ryzyka w przedmiotowej sprawie. Po przeprowadzeniu tejże często okazuje się, że wymuszona przez przepisy prawa analiza ryzyka uratowała firmę przed dużymi problemami, z których nie zdawała sobie ona sprawy. Ale bywa inaczej, gdy firma nie zastosowała się do wymagań prawnych i doszło do wypadku przy pracy (brak szacowania ryzyka stanowiskowego w dokumentach osobowych) lub zwolniony pracownik powiadomił organa kontrolne, że w firmie nie ma polityki ochrony danych osobowych. W podobnych sytuacjach management firmy narażony jest na wysokie kary. Zwróćmy także uwagę na finalny efekt powołanego wcześniej raportu FERMY, według którego w prognozie na następne lata daje się zaobserwować wyraźny wzrost znaczenia takich obszarów ryzyka jak ochrona środowiska. Przedsiębiorstwa powinny na bieżąco monitorować pojawiające się nowe wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz pilnować terminów realizacji obowiązków zapisanych w prawie. Przykładem może być tutaj Ustawa o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2007 r., mówi, że do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się m.in. eksploatację instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego (IPPC Integrated Pollution Prevention and Control). Wracając do Dyrektyw Unii Europejskiej prawie wszystkie dyrektywy tzw. nowego podejścia znalazły odzwierciedlenie w polskim prawie. Do takich spektakularnych dyrektyw należą np. Dyrektywa Medyczna, czy Dyrektywa Maszynowa. Ze względu na specyfikę wymagań odnośnie przedmiotów będących podmiotem ich zakresu, obie dyrektywy przywołują w swoim zakresie analizę ryzyka, będącą jak wiemy, podstawową częścią składową szeroko pojętego zarządzania ryzykiem. Przykładem jest tutaj niżej opisana sytuacja. Producent działający w obszarze Dyrektywy Maszynowej powinien przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu, przeprowadzić analizę ryzyka związanego z zagrożeniami niesionymi przez eksploatację takiego urządzenia. Załóżmy, że przedsiębiorca produkuje kosiarki spalinowe. Przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu przeprowadza badania urządzenia w odpowiedniej jednostce notyfikowanej w tym zakresie. W toku badań okazuje się, że pomimo zastosowanych osłon dla operatora producent nie przewidział incydentu związanego ze złą jakością noży tnących, które po kilkugodzinnej eksploatacji pękają narażając operatora, jak również niszcząc kosiarkę. Cykl Zarządzanie ryzykiem na łamach Pryzmatu Gospodarczego stwarza szansę na wzbogacenie wiedzy w tym zakresie. W kolejnym odcinku cyklu rozwiniemy niektórych aspektów niniejszego odcinka. Anna Słodczyk dziękuje za współpracę przy opracowaniu materiału zespołowi menedżerów ryzyka z branży ochrony środowiska (Elżbieta Pluska i Marek Rosicki) oraz z branży mechaniczno-elektronicznej (Piotr Mąkosa). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem Zarządzanie ryzykiem do Punktu Konsultacyjnego przy RIPH w Gliwicach Uwaga! Warunkiem uzyskania bezpłatnej porady jest wcześniejsze zgłoszenie w siedzibie RIPH chęci jej uzyskania i ustalenia terminu spotkania z prawnikiem.

7 P R O J E K T K I G N E T F I N A N S O WA N Y Z E Ś R O D K Ó W U N I I E U R O P E J S K I E J KIGNET IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Podsieć Aktywizacja Zawodowa Kobiet Przedsiębiorcze i kompetentne Celem Podsieci Aktywizacja Zawodowa Kobiet jest przygotowanie kadr uczestników podsieci do świadczenia usług i wypracowanie produktów związanych z sytuacją kobiet na rynku pracy, zagadnieniami równouprawnienia kobiet i mężczyzn, wsparciem przedsiębiorczości kobiet, czyli szeroko pojęta aktywizacja zawodowa kobiet. Pierwszym etapem realizacji celów Podsieci było zorganizowanie cyklu szkoleń dla przyszłych doradców zawodowych, którzy będą konsultantami w tworzonych w ramach Podsieci Punktach Doradczych dla Kobiet. Tematyka szkoleń została indywidualnie dostosowana do potrzeb i specyfiki Punktu Doradczego. Przeprowadzono cykl szkoleń obejmujący następujące zagadnienia: Komunikacja, asertywność, umiejętność zadawania pytań, Podstawowe umiejętności menedżerskie, Profesjonalna prezentacja, prowadzenie spotkań, zebrań. Jak sprzedać siebie umiejętność pisania CV, listów motywacyjnych, Zarządzanie czasem, planowanie, Narzędzia badawcze stworzone do projektu, Finansowanie przedsiębiorstw, pierwsze kroki nowej firmy, Zarządzanie zespołem projektowym. rozwój umiejętności nawiązywania i utrzymywania asertywnych relacji z klientami, nabycie umiejętności asertywnego wyrażania emocji w kontaktach interpersonalnych, rozwijanie umiejętności poszukiwania rozwiązań w sytuacjach trudnych, kontrolowanie pracowników i delegowanie zadań, ćwiczenie umiejętności diagnozowania poziomu rozwoju pracowników w kontekście plastycznego stosowania różnych stylów kierowania, motywowanie, nauka sposobów profesjonalnej prezentacji w zależności od tematu, audytorium, celu, nabycie umiejętności koncentrowania uwagi słuchaczy, radzenia sobie z różnego typu audytorium, W maju 2006 r. w ramach projektu KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw ukonstytuowała się Podsieć Aktywizacja Zawodowa Kobiet. Cele osiągnięte podczas szkoleń: rozwój umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi, doskonalenie umiejętności korzystania z różnych stylów komunikowania się i dostosowywanie ich do zaistniałej sytuacji i sposobu przekazania komunikatów, autodiagnoza błędów i zasobów każdego uczestnika w procesie komunikacji, integracja zespołu, budowanie klimatu dobrej współpracy, rozwój zdolności interpersonalnych, budowanie dobrego kontaktu z innymi i porozumiewania w zespole, UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Pierwszym etapem realizacji celów Podsieci było zorganizowanie cyklu szkoleń dla przyszłych doradców zawodowych konsultantów tworzonych w ramach Podsieci Punktach Doradczych dla Kobiet.

8 P R O J E K T K I G N E T F I N A N S O WA N Y Z E Ś R O D K Ó W U N I I E U R O P E J S K I E J KIGNET IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Uczestnicy projektu KIGNET Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy ZP-DiWR w Bydgoszczy jest organizacją pracodawców powstałą w 2000 roku z połączenia dwóch organizacji rolniczych (stowarzyszenia i związku). Związek skupia blisko 100 członków z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Są to głównie gospodarstwa rolne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z obszarów wiejskich. Główne cele i zadania związku to reprezentowanie środowiska pracodawców i dzierżawców wobec władz i instytucji, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa oraz z jednostkami naukowymi i badawczymi, pomoc szkoleniowo-informacyjna dla członków, działania na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności MŚP z terenów wiejskich. Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych ul. Hetmańska 38, Bydgoszcz tel/fax. 052/ tel. 052/ Sądecka Izba Gospodarcza w Nowym Sączu SIG powstała we wrześniu 1990 r., z inicjatywy najprężniejszych przedsiębiorstw regionu nowosądeckiego. Jest organizacją samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszającą firmy z różnych branż. Celem działalności Izby jest integracja środowiska gospodarczego w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Szczególne znaczenie w tych działaniach mają kontakty SIG z organizacjami polskimi i zagranicznymi o podobnym charakterze. Do Izby należą przede wszystkim małe i średnie firmy, prowadzące działalność w sferze produkcji, handlu i usług. Sądecka Izba Gospodarcza to 253 firmy reprezentujące 45 branż gospodarki. Najważniejszą inicjatywą i rezultatem dotychczasowej działalności Izby jest powstała w 1991 r. Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, jedna z najlepszych niepaństwowych szkół wyższych w Polsce. Ścisła współpraca istnieje nadal, a Uczelnia i Izba wzajemnie się uzupełniają. Od grudnia ubiegłego roku działa przy izbie Punkt Konsultacyjny Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Osoba do kontaktu: Tomasz Bania Dyrektor Biura tel./fax (018) diagnoza atutów i rezerw uczestników jako prezenterów, rozwój umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia efektywnych zebrań, doskonalenie osobistych umiejętności w zakresie prowadzenia zebrań, nauka sposobów pisania CV i listów motywacyjnych w zależności od charakteru pracy i celów oraz oczekiwań stawianych przez pracodawcę na dane stanowisko, poznanie sposobów efektywnego sprzedania siebie przyszłemu pracodawcy, kształtowanie umiejętności skutecznej argumentacji, doskonalenie formułowania celów własnych i grupowych, ćwiczenie udzielania informacji zwrotnych współpracownikom i klientom sieci KIGNET, nabycie wiedzy na temat dostępnych form finansowania w zależności od stopnia rozwoju i wielkości przedsiębiorstwa, praktyczna wiedza na temat zewnętrznych źródeł finansowania dla MSP, nabycie wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej, nabycie umiejętności doradzania co do kryteriów wyboru działalności oraz zakresu odpowiedzialności przedsiębiorcy, nauka prawidłowości funkcjonowania zespołów projektowych i zarządzania nimi, techniki wspomagające współpracę w zespołach projektowych, kształtowanie umiejętności prowadzenia polityki projektu, autoanaliza aktualnego sposobu organizacji czasu, identyfikujące mocne i słabe strony, doskonalenie umiejętności wyznaczania celów krótko- i długoterminowych, określania priorytetów, poznanie technik i narzędzi planowania zadań własnych i delegowania pracy, zapoznanie się z przygotowanym narzędziem badawczym stworzonym na potrzeby projektu, W Podsieci Aktywizacja Zawodowa Kobiet aktywnie pracuje 14 organizacji: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji Poznań koordynacja Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa Łódź Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna Warszawa Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa Warszawa Regionalna Izba Handlu i Przemysłu Bielsko-Biała Izba Przemysłowo-Handlowa Tarnowskie Góry nauka interpretacji wyników kwestionariusza do badania predyspozycji zawodowych, uczenie się przeprowadzania wywiadu standaryzowanego, nauka udzielania informacji zwrotnych. W ramach szkolenia zostało wypracowane oraz przetestowane narzędzie specjalistyczny test do badania predyspozycji zawodowych, który umożliwia dokonanie precyzyjnej analizy osobowości, typu inteligencji, obszaru zainteresowań pod kątem konkretnych optymalnych zawodów, dających możliwość samorealizacji i pełnego wykorzystania posiadanego potencjału. W wyniku szkoleń w Podsieci AZK certyfikowano siedmiu doradców zawodowych, którzy w tworzącym się aktualnie Punkcie Doradczym będą wspierać kobiety w zakresie: usług informacyjnych: na temat ośrodków wspierających kobiety w różnych aspektach ich działalności, na temat instytucji wspierających kobiety w opiece nad osobami od nich zależnymi, obejmujących kursy i szkolenia dla kobiet, usług doradczych: związanych z doborem i planowaniem kadr dla kobiet, pomoc w wyborze formy działalności gospodarczej, informacje o możliwości finansowania przedsiębiorstw, pomoc w stworzeniu biznesplanu, pomoc w wypełnianiu dokumentów rejestrowych, w ramach Punktu doradczego dla kobiet badanie predyspozycji zawodowych kobiet, w ramach Punktu doradczego dla kobiet, pomoc w znalezieniu pracy obejmująca: pomoc w pisaniu CV i listów motywacyjnych, pomoc w szukaniu ofert pracy. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa Kielce Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Poznań Euroregionalna Izba Przemysłowo-Handlowa Jelenia Góra Izba Przemysłowo-Handlowa Rzeszów Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa Koszalin Związek Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Bydgoszcz Związek Pracodawców Lewiatan Warszawa UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

9 P R O J E K T K I G N E T F I N A N S O WA N Y Z E Ś R O D K Ó W U N I I E U R O P E J S K I E J KIGNET IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Do końca realizacji Grupa Robocza Podsieci AZK wypracuje następujące produkty i usługi: I. Wypracowanie licencji na prowadzenie punktu doradczego dla kobiet wypracowanie procedury obsługi klienta (w tym dokumentów wykorzystywanych w procesie obsługi klienta ), opracowanie regulaminu działania punktu doradczego, opracowanie wymagań kwalifikacyjnych dla konsultantów punktu doradczego, cennik, znalezienie źródła finansowania dla świadczenia usług po zakończeniu projektu KIGNET. II. Wizualizacja i promocja Podsieci oraz wypracowanego Punktu Doradczego dla Kobiet 1. Ustalenie obowiązującej nazwy marketingowej dla Punktu Doradczego oraz piktogramu. 2. Rozpowszechnienie informacji o działalności Podsieci i wypracowanych usługach za pośrednictwem: członków KIGNET, przedsiębiorstw (w tym firm zrzeszonych w poszczególnych izbach), urzędów miast i gmin, organizacji otoczenia biznesu członków Krajowego Systemu Usług, organizacji wspierających kobiety, urzędów pracy oraz firm działających w zakresie pośrednictwa pracy, zagranicznych izb gospodarczych. Udział w Podsieci Aktywizacja Zawodowa Kobiet ma charakter aktywny lub bierny. Aktywni uczestnicy Podsieci członkowie Grupy Roboczej są zaangażowani w prace merytoryczne zmierzające do wypracowania nowych produktów lub usług, są ich autorami, wobec czego posiadają pewne prawa własności do nich. Uczestnictwo bierne polega na monitorowaniu stanu prac w Podsieci i wypracowanych usług, których poszczególne Izby mogą być dystrybutorami. Dla promocji podsumowania efektów projektu KIGNET oraz działań Podsieci Aktywizacja Zawodowa Kobiet planowane jest we wrześniu br. zorganizowanie krajowej konferencji z udziałem władz poszczególnych regionów, VIP-ów, organizacji wspierających kobiety, szerokiego grona ludzi biznesu oraz wszystkich uczestników projektu KIGNET. Podsieć AZK stawia przed sobą bardzo ambitne, długofalowe działania zmierzające do utrzymania trwałości projektu KIGNET po jego zakończeniu. Podsieć jest otwarta na współpracę z izbami pragnącymi współuczestniczyć w projekcie i rozwijać przedsiębiorczość we własnych regionach poprzez skuteczną i szeroko rozumianą aktywizację zawodową kobiet. Oprac. Maria Narożniak koordynator Podsieci AZK Uczestnicy projektu KIGNET Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie IPH w Tarnowie powstała z przekształcania Tarnowskiego Towarzystwa Przemysłowego i w obecnej formie działa od 1992 r. Do Izby należą przede wszystkim małe i średnie firmy prowadzące działalność gospodarczą, choć nie brakuje również największych przedsiębiorstw regionu. Izba jest członkiem KIG, działa w Komisji Wspólnej Samorządów Lokalnych i Gospodarczych. Izba jest jednym z założycieli i akcjonariuszy Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Tarnowskiego Klastera Przemysłowego Plastikowa Dolina. Izba jest organizatorem największych w regionie targów Budownictwa, Materiałów Budowlanych i Wyposażenia Wnętrz EXPO-BUD. Organizujemy szkolenia z zakresu ustawodawstwa gospodarczego, finansów, teorii wpływu, kreowanie wizerunku, techniki negocjacji, itp. Prezes Izby (Koordynator projektu KIGNET) Zbigniew Proć IPH w Tarnowie ul. Słoneczna 32/9, Tarnów tel (fax) ( 14) Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji PIGIEiK działa od października 1995 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszającą firmy krajowe i zagraniczne z różnych branż. Izba prowadzi krajową i zagraniczną promocję polskich firm o wysokim poziomie jakości produkcji, handlu i usług oraz o rzetelnym i profesjonalnym podejściu do swoich kontrahentów. Misją Izby jest wspieranie rozwoju MSP poprzez realizację na ich rzecz kompleksowych usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych. PIGIEiK jest koordynatorem podsieci KIGNET Aktywizacja Zawodowa Kobiet. Jej podstawowym zadaniem będzie promocja samozatrudnienia (przedsiębiorczości) kobiet oraz promocja kobiet na kierowniczych stanowiskach i w życiu publicznym. Osoba do kontaktu: Iwona Wesołek tel.bezp.: / Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji ul. św. Marcina 80/ Poznań tel. 061/ , fax: 061/ Maria Narożniak odpowiada w Projekcie KIGNET za podsieć Aktywizacja Zawodowa Kobiet. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

10 P R O J E K T K I G N E T F I N A N S O WA N Y Z E Ś R O D K Ó W U N I I E U R O P E J S K I E J Co nam daje KIGNET Według ankiety, przeprowadzonej w trakcie IV Krajowego Spotkania Koordynatorów KIGNET w Jaworze (październik 2006), uczestniczące w Projekcie Izby doceniają korzyści będące efektem tego udziału, takie jak: wsparcie finansowe działalności Izb, poprawa infrastruktury Izb (sprzęt IT, meble, sale szkoleniowe), podniesienie standardu środowiska pracy, poszerzenie katalogu usług dla przedsiębiorców w wyniku współpracy w Sieci, nawiązanie ściślejszej współpracy przez uczestników Projektu, zdobycie doświadczeń w realizacji projektów unijnych, nabycie zdolności ubiegania się o środki z funduszy unijnych, podniesienie kwalifikacji pracowników przez udział w Podsieciach, szybsze uzyskiwanie potrzebnych informacji, przyciągnięcie nowych członków do Izb, możliwość zatrudnienia nowych pracowników, konsolidacja środowiska, poprawa wizerunku w lokalnym środowisku, nowa jakość w działaniach Izb, poszerzenie świadomości o niedostrzegane dotychczas obszary, nabycie umiejętności przeprowadzania procedur zamówień publicznych, ulepszenie stron www Izb. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KIGNET IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Po pierwsze sieciowość W marcu w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się spotkanie koordynatorów podsieci i modułów sieci KIGNET. Spotkanie miało charakter otwartej dyskusji dotyczącej: ulepszenia dotychczasowego rozwoju poszczególnych podsieci, usystematyzowania dotychczas wypracowanych rezultatów, działań promocyjnych i marketingowych mających na celu promowanie usług i ofert podsieci nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz podsieci w ramach KIGNET Extranet, wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi koordynatorami oraz przykłady dobrych praktyk. Omówione zostały działania we wszystkich podsieciach, ze szczególnym uwzględnieniem podsieci Finanse, Jakość, Innowacje, Aktywizacja Zawodowa Kobiet, Kadry. Uczestnicy spotkania w trakcie dyskusji doszli do wniosku, iż kluczem do sukcesu jest sieciowość rozumiana jako świadczenie wspólnie wypracowanych w ramach podsieci usług przez poszczególne izby. W tym celu należy zebrać dotychczasowe rezultaty i usystematyzować je w jednej bazie danych tak, aby każda z izb miała swobodny dostęp do wykazu wszystkich usług sieci KIGNET i mogła wybrać odpowiednie. Poszerzenie zakresu usług podsieci wiąże się z ich promocją wewnątrz sieci: większy nacisk i zaangażowanie koordynatorów w system informacyjny KIGNET Ekstranet, propozycja stworzenia newslettera rozsyłanego od czasu do czasu do izb z informacją o działaniach, nowych usługach w poszczególnych podsieciach. Podjęto także problematykę sposobów świadczenia usług po zakończeniu finansowania projektu i wstępnie ustalono, iż nastąpi ich komercjalizacja: każda wypracowana usługa powinna być świadczona odpłatnie. Rozmawiano o przyszłości KIGNET-u Beskidzkie spotkanie W dniach 5-6 marca 2007 r. odbyło się kolejne, V Krajowe Spotkanie Koordynatorów. Tym razem Spotkanie odbyło się w Szczyrku gospodarzem i organizatorem była Bielska Izba Przemysłowo-Handlowa. W trakcie uroczystego otwarcia przedstawiono Izbę i region bielski, a następnie powitano nowych uczestników projektu. Obecnie w projekcie uczestniczy się już 85 Izb. Ponadto kolejne Izby otrzymały zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizacji Akredytowanych (RIPH w Gliwicach otrzymało zaświadczenie już w październiku 2006 r. o czym pisaliśmy na łamach PG nr 3/06). Jak wynika z prezentacji, przedstawionej przez dyrektor Barbarę Kosicką, dotyczącej stanu realizacji projektu na marzec 2007, 48 izb posiada wpis do rejestru, co stanowi 56 proc. realizacji projektu w tym zakresie. Pozostałe wskaźniki również przedstawiały się bardzo optymistycznie, stopień realizacji szkoleń w projekcie osiągnął 70 proc. Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i modernizacji powierzchni biurowych i szkoleniowych utrzymuje się na poziomie powyżej 60 proc., co daje izbom możliwości szybszego rozwoju, bardziej wydajnej pracy. W trakcie spotkania zaprezentowano: nowy system informacyjny wewnątrz sieci KIGNET platformę KIGNET Ekstranet; dokonania najprężniej działających podsieci m.in. Jednolity Rynek Europejski, Finanse których członkiem jest RIPH w Gliwicach, a także podsieci Aktywizacja Zawodowa Kobiet, Rynki Zagraniczne. Duża część spotkania poświęcona była precyzyjnemu określeniu koncepcji rozwoju projektu po zakończeniu okresu finansowania, które nastąpi we wrześniu 2007 r. Do kluczowych zagadnień należą tu wewnętrzne mechanizmy wsparcia, koordynacji oraz przepływu informacji w sieci. Zaproszonym ekspertem był Ireneusz Kamiński z Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości. Gościem specjalnym zjazdu była Anna Forin z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która omawiała standardy jakości w funkcjonowaniu organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości. Ponadto w trakcie spotkania naświetlono tematykę szans i propozycji dla Izb w perspektywie oraz dostępne programy i fundusze Komisji Europejskiej dla organizacji otoczenia biznesu. 10

11 W I E D Z A I P R Z E D S I Ę B O R C Z O Ś Ć Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet Szansa dla pań Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. W projekcie założono przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo). Istotą projektu poza wartością szkoleniową, jest przyznawanie bezzwrotnej pomocy finansowej dla kobiet podejmujących działalność gospodarczą oraz bezpłatne doradztwo w zakresie prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w pierwszych miesiącach działania. W szkoleniach uczestniczą kobiety, które ukończyły 30 lat, mają minimum średnie wykształcenie, są bezrobotne lub zatrudnione, ale planują zmienić miejsce pracy. Do końca roku w projekcie ma wziąć udział 300 kobiet. Proces dydaktyczny w Projekcie prowadzony będzie pod nadzorem i przy udziale kadry trenerskiej m.in. ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Proponowany projekt będzie stanowił odpowiedź na zapotrzebowanie związane z wysokim bezrobociem, a także brakiem dostatecznej informacji o możliwościach samozatrudnienia wśród kobiet. Kompleksowe podejście Istotą projektu poza wartością szkoleniową, jest przyznawanie bezzwrotnej pomocy finansowej dla kobiet podejmujących działalność gospodarczą proponowane w projekcie, polegające na przekazaniu niezbędnej wiedzy, pomocy merytorycznej i finansowej przy rozpoczynaniu własnej działalności zakłada wzrost zainteresowania bezrobotnych kobiet działalnością na własny rachunek. Podczas szkoleń uczestniczki poznają zasady rejestrowania własnej działalności gospodarczej, podstawowe przepisy prawa pracy, skuteczne metody autoprezentacji, analizy rynku i oceny ryzyka oraz zagadnienia z marketingu i promocji małej firmy. Program zajęć obejmuje także m.in. kształtowanie postaw przedsiębiorczych, umiejętności sporządzania biznesplanu, techniki negocjacyjne. Wybranie kobiet jako grupy docelowej w Projekcie świadczy o wspieraniu polityki równych szans oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Projekt, jakkolwiek realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na lata , wpisuje się także w Narodowy Plan Rozwoju dotyczący zmniejszania bezrobocia w Polsce, a także w Krajowy Program Działań na Rzecz Kobiet. W skali kraju projekt rozpoczął się 1 marca a zakończy się 31 marca 2008 r. Projekt realizowany jest przez Krajową Izbę Gospodarczą w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową, Polską Agencją Prasową SA i Europejskim Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o pod nadzorem instytucji wdrażającej, którą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. RIPH realizuje projekt, który pomoże kobietom z inicjatywą rozwinąć własną działalność gospodarczą. Anetta Furtok: Od dawna chodziło mi po głowie, by sprawdzić się w samodzielnej działalności biznesowej. Kiedy dowiedziałam się o kursie, podjęłam decyzję. Szansa na grant oczywiście nie była bez znaczenia. W trakcie zajęć przybliża się nam zagadnienia prawne, dowiadujemy się czego się wystrzegać, gdzie tkwią pułapki. Uczymy się, jak prowadzić rozmowy biznesowe, jak prezentować się publicznie to wymaga przełamania oporów i barier. Ważną, perspektywiczną umiejętnością, którą tu nabędziemy, jest pisanie biznesplanu. A co do grantu nie wszystkie możemy go zdobyć, ale istnieją inne źródła finansowania. Ewa Aplik: W programie mamy sporo zajęć o charakterze psychologicznym nastawionych na otwarcie i dostosowanie umysłu do działania na rynku, do podejmowania decyzji. Uświadamiamy sobie rzeczy pozornie oczywiste bez tego nie mogłybyśmy poważnie myśleć o rozpoczęciu działalności. Odnalezienie się na dzisiejszym rynku wymaga praktycznych umiejętności, które tu zdobywamy. Myślę, że dla wielu z nas jest to rodzaj ponownego wejścia w dorosłe życie. Atutem tego projektu jest też wyjątkowe podejście jego gospodarzy. Spotkałyśmy się w RIPH z przychylnością, otwartością i zawsze otrzymujemy dobrze przygotowaną informację. Najbliższe szkolenia planowane są w terminach: w Gliwicach oraz w Gliwicach i Bieruniu Izba planuje realizować szkolenia min.: w Gliwicach, Zabrzu, Tychach, Pyskowicach, Toszku, Tarnowskich Górach. Szczegółowe informacje: 11

12 P R AW O I P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś Ć Gwarancja albo rękojmia Czy dochodzenie swoich praw z tytułu rękojmi i gwarancji stanie się łatwiejsze? Na pewno sytuacja prawna po ostatnich regulacjach stanie się bardziej przejrzysta i jasna dla obu stron kupującego i sprzedającego. W art. 579 k.c. uregulowano kumulatywnie zbieg uprawnień z rękojmi i gwarancji, przyznając kupującemu prawo wykonywania uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Daje to możliwość dokonania przez kupującego wyboru jednego z dwóch reżimów odpowiedzialności sprzedawcy (gwaranta) z tytułu wystąpienia wady fizycznej. Dokonany przez kupującego wybór trybu dochodzenia odpowiedzialności z tytułu wystąpienia określonej wady jest wiążący dla stron do końca istnienia danej wady. Jeżeli zatem kupujący w odniesieniu do stwierdzonej wady żąda naprawy rzeczy w oparciu o udzieloną gwarancję, to wybór ten wiąże w tym znaczeniu, że dopiero niezrealizowanie tego żądania przez sprzedawcę (gwaranta) w odpowiednim terminie, otwiera uprawnionemu drogę do skorzystania z rękojmi albo do dochodzenia dalszych uprawnień z gwarancji wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2003 r. II CKN 1248/00. Jest niewątpliwe, że przepisy regulujące odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy może być odpowiednio stosowana do umów o dzieło i umów o roboty budowlane. Odpowiedzialność taka powstaje z mocy prawa i obowiązuje nawet, gdy w umowie nie zawarto stosownych zapisów kreujących tę odpowiedzialność. Wynika to bowiem bezpośrednio z przepisów Kodeksu Cywilnego. Możliwość stosowania odpowiedzialności gwarancyjnej do umów o dzieło, umów o roboty budowlane (lub umów o charakterze mieszanym) mieści się w granicach swobody zawierania umów, wynikającej z ar k.c., który stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Joanna Słota-Wadas, Kancelaria Radcy Prawnego BP Lexus Na pomoc przedsiębiorstwom Dnia 24 maja 2007 r. weszło w życie nowe rozporządzenie z 6 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw (DzU nr 80, poz. 542). Jest ono bardziej szczegółowe od dotychczas obowiązującego, ale podstawowe zasady udzielenia pomocy przedsiębiorstwom nie należącym do małych i średnich nie zmieniają się. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory wniosków o udzielenie pomocy na ratowanie i na restrukturyzację oraz zakłada, że udział środków własnych zagwarantowanych przez przedsiębiorstwo przy tym przedsięwzięciu musi wynosić nie mniej niż 50 proc. Prawo do interpretacji Minister Finansów wyda rozporządzenie, w którym znajdzie się wzór obowiązującego wniosku o interpretacje prawa podatkowego (formularz ORD-IN). Formularz zacznie obowiązywać od 1 lipca 2007 r. Składając wniosek w części F, wyczerpująco przedstawia się zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w danej sprawie. Jeśli na wniosku nie wystarcza miejsca na pytanie i własne stanowisko lub chcąc zadać więcej niż jedno pytanie, korzysta się z załącznika ORD-IN/A. Należy pamiętać, że opłata za rozpatrzenie wniosku będzie uiszczana od każdego przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (75 zł). Opłatę należy zrealizować gotówką lub na rachunek bankowy w terminie 7 dni. Nieterminowe wniesienie opłaty we właściwej wysokości skutkuje nierozpatrzeniem wniosku. Kasy fiskalne co dalej? Z końcem czerwca 2007 r. wygasają wszelkie obowiązujące zwolnienia z obowiązku instalacji kas fiskalnych. W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem rozporządzenia obowiązującego od 1 lipca. Obecnie urządzeń fiskalnych nie muszą posiadać m.in.: przychodnie i szpitale, agencje ochrony, prawnicy, księgowi, architekci, firmy kurierskie, dostawcy energii elektrycznej, gazu i wody. Zmiany w rozporządzeniu mogą zobowiązać podmioty aktualnie zwolnione do instalacji kasy fiskalnej. Należy pamiętać, że podatnicy, którzy pomimo obowiązku nie rozpoczną w terminie ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, tracą prawo do odliczenia 30 proc. podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w okresie zwłoki. Konsekwencją opóźnienia dopełnienia obowiązku jest także brak prawa do odliczenia lub zwrotu 50 proc. ceny netto zakupionych kas. Nowe rozporządzenie może także zmienić ewidencję nieodpłatnego przekazania towarów. Listę wybranych zagadnień, z którymi mogą borykać się przedsiębiorcy w okresie najbliższych kilku miesięcy, przygotowała. Kancelaria Grupa Gumułka, która współpracuje z RIPH od kilku lat i zdążyła już sobie wyrobić renomę wśród członków Izby (www.gumulka.pl) Prawnik kancelarii BP Lexus pełni dyżurny w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz , Gliwice, ul. Zwycięstwa 36 Specjalista kancelarii pełni dyżury w każdą ostatnią środę miesiąca w siedzibie RIPH w godzinach Uwaga! Warunkiem uzyskania bezpłatnej porady jest wcześniejsze zgłoszenie w siedzibie RIPH chęci jej uzyskania i ustalenia terminu spotkania z prawnikiem. 12

13 P R O J E K T Y E U R O P E J S K I E Czas na narzędzia Badania przeprowadzone przez zaangażowane w jego realizację instytucje (min. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach) pozwalają obecnie zająć się tworzeniem instrumentu, który na bazie otrzymanych wyników zapewni osiągnięcie celu projektu, czyli obniżenia kosztów spawania, zwiększenia wydajności i poprawy warunków pracy spawaczy. Bieżącym celem projektu jest stworzenie oprogramowania wirtualnego narzędzia nazwanego ViWELD, które będzie w stanie prognozować wiele aspektów dotyczących procesów spawania. Przed rozpoczęciem realizacji zadania ważne jest, aby zdefiniować zagadnienia, które zostaną uznane przez partnerów projektu za najbardziej znaczące w procesie spawania. Wspólne opracowanie wstępnych założeń, obszaru działania i zamierzonych celów przedsięwzięcia będzie stanowić podstawy, na których zbudowane zostanie narzędzie do prognozowania procesów spawalniczych. Struktura narzędzia będzie składać się z trzech głównych części: 1. Interfejs dla danych wejściowych będzie pobierać dane opisujące długości, pozycje i metody spawania bezpośrednio z rysunków typu cad. Poprzez interfejs wejściowy użytkownik będzie miał możliwość dodawania innych parametrów dla indywidualnego procesu spawania. 2. Dane wejściowe będą przetwarzane w ViWELD, który połączony będzie z bazami danych zawierającymi wartości pochodzące zarówno z przeprowadzonych eksperymentalnych badań/pomiarów, symulacji numerycznych, jak i z badań analityczno-teoretycznych. 3. Interfejs wyjściowy będzie prezentował wyniki przeprowadzonych obliczeń w formie tabel i wykresów w przyjaznej dla użytkownika formie. Zawierać będzie dane dotyczące badanego procesu spawania pod względem ekonomicznym, ergonomicznym i emisyjnym. Głównym zadaniem ViWELD jest zapewnienie użytkownikom analizy warunków bezpieczeństwa (analiza ergonomiczna, emisja dymów, analiza akustyczna) oraz wydajności już na wstępnym etapie prognozowania i projektowania procesu produkcji. Poprawi to płynność prac na stanowiskach spawalniczych. Opracowując modele procesów spawania, stworzono bazę najczęściej stosowanych procesów i ich charakterystycznych parametrów operacyjnych. Następnie baza ta została rozprowadzona wśród partnerów projektu ECONWELD, którzy uzupełnili ją o swoje uwagi i sugestie. Rezultaty symulacji ViWELD będą oparte na eksperymentalnych pomiarach, a następnie rozszerzone o warunki oparte na symulacjach numerycznych. W tym zakresie prace skupiły się na zwiększeniu wydajności spawania metodą MAG (zmniejszenie kosztów) i na zmechanizowaniu i zautomatyzowaniu procesu spawania. Pierwszym obszarem zainteresowania był aktualny stan, dotyczący technologii i kosztów spawania metodą MAG. Omówiono, a następnie przyjęto metodologię dla obliczania kosztów spawania poprzez obliczenie kosztów spawania 1 metra różnych połączeń dostępnych w Europie. Rezultaty dają ogólny obraz wagi różnych komponentów kosztów i ich wpływie na całościowy koszt spawania. Aktualny status dotyczący metody MAG jest w fazie tworzenia i będzie opierał się na wynikach wizyt w różnych firmach europejskich, na ankietach i wytycznych dostępnych u partnerów-instytucji badawczych i przedsiębiorców-producentów materiałów spawalniczych. Równolegle do rozwoju technik spawania, które pozwolą poprawić prędkość spawania i obniżyć koszty, prace skupią się na rozwoju oprogramowania do automatyzacji procesów spawania. Oprogramowanie da potencjalnemu użytkownikowi podstawowe informacje na temat automatyzacji (zasady, warunki, wyposażenie, narzędzia mocujące itp.) jak również odpowiedź na pytanie, czy automatyzacja jest rozsądna z ekonomicznego punktu widzenia? Więcej informacji: Aspekty projektu VIWELD Międzynarodowy projekt badawczy ECONWELD bezpieczne i efektywne spawanie, do którego Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Gliwicach przystąpiła w maju 2005 roku, wszedł w następną fazę. 13

14 I N F O R M A C J E W strefie aktywności Perspektywom dalszego rozwoju podstrefy gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poświęcone było ostatnie czerwcowe spotkanie Forum Gospodarczego. Gościem Forum był prezes Podstrefy Jerzy Łoik, który zaprezentował stopień zapełnienia poszczególnych obszarów Podstrefy inwestycjami. Sporo uwagi poświęcono planom rozwojowym największych inwestorów i związanym z tym popytem na usługi (przede wszystkim budowlane). Zebranych przedsiębiorców poinformowano także o planach rozbudowy (KSSE wspólnie z władzami miasta) infrastruktury strefowej. Przy nowych inwestycjach drogowych i wodno-kanalizacyjnych swoją szansę mogą znaleźć także małe i średnie firmy usługodawcy i dostawcy. Problemem w rozwoju gliwickiej podstrefy staje się brak infrastruktury usługowej w związku z tym w pobliżu modernizowanej właśnie Drogi Krajowej 88 ma powstać obsługujący inwestorów i ich kontrahentów kompleks biurowo-hotelowy z restauracją, pocztą i bankiem. Rozmawiano także o szansach włączenia do Strefy nowych obszarów (poprzez tzw. wymianę gruntów) lub przynajmniej objęciu ich obsługą KSSE. Szanse na utworzenie parków przemysłowych rysują się m.in. w Zabrzu i Ujeździe (woj. opolskie). Jak poinformował prezes Łoik, trwa przegląd terenów od Chorzowa po Strzelce Opolskie i od Głubczyc po Olesno. Andrzej Karasiński, wiceprezydent Gliwic, przedstawił informacje o poziomie komunalnych inwestycji w najlepszą z 14 polskich stref ekonomicznych oraz argumenty przemawiające za racjonalnością tych wydatków publicznych. Z 9 tys. zatrudnionych w gliwickiej podstrefie połowa to gliwiczanie, ale każde z tych miejsc pracy generuje 3 inne miejsca poza strefą. Istotne są też kwoty podatku od nieruchomości stanowiące prosty zwrot środków publicznych zainwestowanych w udostępnienie strefowych terenów. Mniej wymierne, ale istotne korzyści przynosi miastu strefa w dziedzinie wizerunku Gliwic jako miejsca przyjaznego inwestorom, atrakcyjnego do inwestowania i życia. Żylina bliżej Gliwic Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach podpisała umowę o współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlowa w Żylinie na Słowacji. To kolejna międzynarodowa umowa partnerska RIPH poszerzająca możliwości działania i stwarzająca nowe szanse dla członków RIPH. Umowa przewiduje wymianę informacji (biznesowej, prawnej, dotyczącej źródeł finansowania), wzajemne wspomaganie przedsiębiorstw członkowskich w procesie wchodzenia na otwarty rynek europejski, wsparcie przy poszukiwaniu partnerów kooperacyjnych. Obie Izby planują współdziałanie przy projektach europejskich, przy organizowaniu misji handlowych i wystaw itp. Warto tu zostać Potrzeba inwestowania w ludzi i świadomego zarządzania kadrami, nowe mechanizmy motywacji pracowników w szybko zmieniającej się sytuacji na rynku pracy to główne motywy konferencji z cyklu Warto pracować w Polsce zorganizowanej w Katowicach przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach była partnerem konferencji. Uczestnicy konferencji eksperci rynku pracy, przedsiębiorcy, naukowcy dyskutowali o nowych uwarunkowaniach polskiego rynku pracy, który z rynku pracodawcy szybko stał się rynkiem pracobiorcy. Rozmawiano o przyczynach i skutkach nowej fali emigracji oraz o sposobach motywowania pracowników. Wzrost płac jest nieunikniony zauważył w trakcie katowickiej debaty Piotr Kukurba, przewodniczący rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Problem w tym, że jest wiele firm, w których nie jest on powiązany z efektami pracy. Gliwicka branża budowlana potrzebuje 3000 osób, a w mieście o wiele więcej ludzi szuka pracy. Ale to nie są ci ludzie, których szukają pracodawcy. Nie chcą się rozwijać zawodowo, nie są otwarci na zmiany. Problem zatrudnienia to często kwestia zmiany mentalności. Budownictwo, miasto, Budownictwo, rynek pracy Kolejne, marcowe spotkanie Forum Gospodarczego z prezydentem Gliwic Zygmuntem Frankiewiczem było poświęcone sytuacji sektora budowlanego w kontekście planów rozwojowych miasta. Przedsiębiorcy zaprezentowali katalog problemów i niezałatwionych spraw, które mimo boomu hamują rozwój branży. Najpoważniejsze z nich związane sa z brakami na rynku pracy. Jak poinformował Antoni Falikowski, prezes Związku Pracodawców Budownictwa w Gliwicach, 39 zrzeszonych w ZPB firm poszukuje łącznie ponad 2 tysięcy fachowców (głównie murarzy). Zatrudnienie w ostatnich dwóch latach spadło o 40 proc. przy 70-procentowym wzroście płac. Przyczyn tego stanu rzeczy dopatrywano się nie tylko w emigracji, lecz także w upadku szkolnictwa zawodowego, źle funkcjonującym systemie przekwalifikowań. Prezydentowi wytknięto także dlugotrwale procedury (przetargowe i inne) oraz braki w systemie zagospodarowania przestrzennego, a także zbyt mała podaż ziemi pod budownictwo. Jak poinformował Frankiewicz, miasto nie jest w stanie nasycić rynku mimo tendencji wrostowej w podaży działek. Wiele terenów, na których zabudowaniu odpowiedniej jakości budynkami miastu zależy, jest zablokowanych ze względu na przewlekłe postępowania w sądach. Jako obszar działania, z którego obie strony mogą być zadowolone, wskazano na Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Podaż ziemi pod te inwestycje szybko wzrasta, liczba oddanych do użytku mieszkań przekroczyła tysiąc. To nasz wspólny sukces ocenił Frankiewicz. Wy dobrze budujecie, my dobrze dobieramy tereny, wypełniamy plomby w zabudowie. Prezydent wskazał na dzielnice i konkretne tereny, gdzie miasto planuje przeznaczyć większe areały pod budownictwo. Poruszono także skomplikowaną materię problemów społecznych związanych z mieszkalnictwem. Władze Gliwic zadeklarowały starania o fundusze na rewitalizację zdegradowanej zabudowy w wielu dzielnicach miasta. 14

15 Z A P R A S Z A LIPIEC Wybrane IMPREZy targowe W III KWARTALE 2007 r. NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR MIEJSCE Roltechnika Wystawa Maszyn i Urządzeń Rolnicznych w Bierkowicach k.opola SIERPIEŃ Zespół Projektowy - Roltechnika tel.: Bierkowice k. Opola NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR MIEJSCE Targi Branży Sportowej i Outdoorowej LATO-SPORT Roltechnika Wystawa Maszyn i Urządzeń Rolnicznych w Bierkowicach k.opola WRZESIEŃ Targi Kielce Sp. z o.o. tel.: Zespół Projektowy - Roltechnika tel.: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce Wilkowice k. Leszna NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR MIEJSCE XIII Międzynarodowe Targi Logistyczne Euro-Reklama GIFT EXPO Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych Poznańskie dni mody - Targi Odzieży i Tkanin IX Żorskie Targi ŻorBIM Budować, Inwestować, Mieszkać w Żorach Targi GASTROSHOP III TARGI DOM I OGRÓD Pakfood Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego Polagra-Tech Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych V Międzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego II Targi FARMEXPO V Targi Dom i Otoczenie XXIII Lubelskie Targi Budowlane LUBDOM jesień 2007 XIII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa II Wystawa Spawalnictwa VI Wystawa Technologii, Przetwórstwa i Zastosowania Metali Nieżelaznych VII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej Międzynarodowe Targi Przemysłu Naftowego i Gazownictwa NAFTA I GAZ Targi Kielce Sp. z o.o. tel.: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. tel.: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. tel.: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. tel.: Żorska Izba Gospodarcza tel.: Międzynarodowe Targi Lubelskie SA tel: A I R Promocja s.c. tel.: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. tel.: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. tel.: TARGI KIELCE Sp. z o.o. tel.: Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. tel.: A I R Promocja s.c. tel.: Międzynarodowe Targi Lubelskie SA tel: Targi Kielce Sp. z o.o. tel.: Targi Kielce Sp. z o.o. tel.: Targi Kielce Sp. z o.o. tel.: Targi Kielce Sp. z o.o. tel.: BIURO REKLAMY S.A. Zarząd Targów Warszawskich tel.: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce Tereny Wystawowe MTP, ul. Głogowska 14, Poznań Tereny Wystawowe MTP, ul. Głogowska 14, Poznań Tereny Wystawowe MTP, ul. Głogowska 14, Poznań Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Folwarecka Żory Centrum Targowo-Wystawiennicze Międzynarodowych Targów Lubelskich SA, ul. Dworcowa 11, Lublin Hala Sportowa Politechniki Śląskiej, ul. Kaszubska Gliwice Tereny Wystawowe MTP, ul. Głogowska 14, Poznań Tereny Wystawowe MTP, ul. Głogowska 14, Poznań Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce Hala Expo, ul. Stefanowskiego Łódź Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Moniuszki Zawiercie Centrum Targowo-Wystawiennicze Międzynarodowych Targów Lubelskich SA, ul. Dworcowa 11, Lublin Targi Kielce, ul. Zakładowa Kielce Targi Kielce, ul. Zakładowa Kielce Targi Kielce, ul. Zakładowa Kielce Targi Kielce, ul. Zakładowa Kielce Hala Torwar, ul. Łazienkowska 6a Warszawa Miejsce ogłoszenia Format czarno-biała Cena reklamy kolorowa Okładka pierwsza strona strona A ,00 Dwie strony rozkładówki dwie strony A ,00 Okładka 2,3 strona ½ strony A ,00 strona A ,00 Okładka czwarta strona strona A ,00 Strony redakcyjne ¼ strony A4 400,00 - ½ strony A4 700,00 - kwartalnik Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach Cennik zamieszczenia reklam 1. Powyższe kwoty nie zawierają podatku VAT. 2. Członkom RIPH w Gliwicach przysługuje rabat w wysokości 10%. 3. Istnieje możliwość negocjacji ceny. strona A ,00-15

16 Zapraszamy do sklepu internetowego www. to jedna z największych i najtańszych ofert kalendarzy na rynku. Dodatkowo macie Państwo możliwość dokonania wyboru najbliższego, w Państwa regionie, dostawcy kalendarzy. Każdy z odwiedzających serwis ma możliwość samodzielnego skonfigurowania kalendarza oraz jego wizualizacji. miejsce na nadruk miejsce na nadruk miejsce na nadruk miejsce na nadruk A-1 B-1 miejsce na nadruk miejsce na nadruk miejsce na nadruk miejsce na nadruk Proponujemy 47 różnorodnych zdjęć, do których można wykorzystać 8 rodzajów kalendariów n o w o ś ć! n o w o ś ć! n o w o ś ć! n o w o ś ć! miejsce na nadruk miejsce na nadruk miejsce na nadruk miejsce na nadruk miejsce na nadruk trójdzielne notatnikowy planer 5-miesięczne jednodzielne poleca: systemy identyfikacji wizualnej firmy, usługi poligraficzne, pełną gamę kalendarzy, gadżety z nadrukiem, segregatory firmowe i prezentery, papierowe i foliowe torby reklamowe, strony internetowe oraz zlecenia nietypowe. Dysponujemy bankiem fotografii.

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo