Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania I i II przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania I i II przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zamawiający II. III. IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Rodzaj zamówienia Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia V. Minimalne warunki realizacji Zadania I i II przedmiotu zamówienia

2 Przedmiot zamówienia: I. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, Siedlce II. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Działania z zakresu aktywnej integracji i działania środowiskowe III. Rodzaj zamówienia: Usługi. Kody CPV 1) KOD CPV Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego -Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy KOD CPV Usługi rehabilitacyjne - zabiegi rehabilitacyjne 1) KOD CPV Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego - Trening kompetencji życiowych 3) KOD CPV Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego - Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych 4). KOD CPV Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego warsztaty integracyjno terapeutyczne dla dzieci z rodzin zastępczych w wieku 9 15 lat KOD CPV organizacja wycieczek - warsztaty integracyjno terapeutyczne dla dzieci z rodzin zastępczych w wieku 9 15 lat IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie działań z zakresu aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2013 roku oraz działań środowiskowych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania: Zadanie I.1. Przeprowadzenie Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy /szkolenie wyjazdowe/ dla maksymalnie 11 osób niepełnosprawnych z zabiegami rehabilitacyjnymi dla 9 osób niepełnosprawnych wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Termin realizacji zamówienia 23 września 5 października 2013 r.

3 Cele: Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy mają na celu rozwijanie indywidualnego potencjału, nabywanie lub doskonalenie umiejętności poszukiwania pracy. Zastosowane zabiegi rehabilitacyjne mają na celu poprawę stanu psychofizycznego uczestników Projektu. Minimalne wymagania realizacji Zadania I.1. przedmiotu zamówienia. 1) Przeprowadzenie szkolenia (min. 40 godz. w formie warsztatowej z zakresu: - Praca jako wartość i źródło zaspokajania potrzeb człowieka, - Analiza działań w zakresie poszukiwania pracy, - Odkrywanie oraz bilans własnych umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych, - Networking w poszukiwaniu pracy, - Profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, - Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. 2) Wykonawca zorganizuje dodatkowe zajęcia społeczne: a) wycieczka wyjazdowa całodniowa połączona ze zwiedzaniem Krakowa, Wieliczki i Wadowic z przewodnikiem b) wieczór muzyki połączony z ogniskiem, c) wycieczka nad Morskie Oko dojazd dorożką lub do Doliny Kościeliskiej 3). Wykonawca przedstawi do składanej oferty szczegółowy program warsztatów aktywnego poszukiwania pracy wraz z dodatkowymi zajęciami społecznymi. 4). Zapewnienie w trakcie pobytu na warsztatach minimum 16 zabiegów rehabilitacyjnych na osobę dla 9 osób niepełnosprawnych wskazanych przez Zamawiającego z niżej wymienionymi dysfunkcjami wg. zaleceń lekarza i na podstawie posiadanej przez osobę dokumentacji medycznej. Osoby niepełnosprawne posiadają następujące schorzenia: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach - 5 os. z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich - 1 os. z chorobą psychiczną 1 os. ze schorzeniami układu krążenia i oddechowego - 2 os. z epilepsją 1 os. z chorobami neurologicznymi 3 os. z dysfunkcją narządu słuchu - 2 os 5). Zapewnienie co najmniej 1 badania lekarskiego w dniu przyjazdu zlecającego zabiegi rehabilitacyjne. 6). Zapewnienie całodziennego wyżywienia dla 11 uczestników szkolenia i 3 opiekunów składającego się z co najmniej trzech posiłków. Śniadania i kolacje uczestnicy będą przygotowywać samodzielnie. Bufet szwedzki powinien zawierać: wędliny, warzywa do

4 kanapek (pomidor, ogórek, sałata, sałatki itp.), sery żółte, ser biały, dżemy, jogurty, mleko oraz płatki kukurydziane, pieczywo, masło, herbata). Obiady powinny składać się z 2 dań oraz soku lub kompotu i deseru. Podczas zajęć warsztatowych wykonawca zapewni serwis kawowy w postaci: kawy, herbaty, wody mineralnej, soków, ciasteczek konferencyjnych. Ponadto wykonawca zapewni prowiant w postaci kanapek i napoi na czas przejazdu w dniu wyjazdu i powrotu. 7). Miejsce szkolenia i zakwaterowania: Ośrodek/hotel/pensjonat w województwie małopolskim, w miejscowości górskiej o charakterze turystyczno-wypoczynkowym, w odległości do 50 km od Zakopanego posiadający: - infrastrukturę pozbawioną barier architektonicznych i dostosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - dostęp do bazy lokalowej i technicznej niezbędnej do wykonania zabiegów rehabilitacyjnych zdrowotnych dla 9 osób niepełnosprawnych, - pokoje 2-3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym dla 11 uczestników warsztatów i 3 opiekunów osób wymagających całkowicie lub częściowo stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, wyposażone w jednoosobowe łóżka wraz z kompletem pościeli oraz szafę ubraniową. Ośrodek musi dysponować 1 pokojem 2-osobowym dostosowanym dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Dostęp do tego pokoju, jak również z pokoju na stołówkę musi być pozbawiony barier architektonicznych. - stołówkę znajdującą się w miejscu zakwaterowania - salę wykładową wyposażoną w sprzęt multimedialny niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. 8). Osoba prowadząca warsztaty powinna posiadać kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego oraz doświadczenie (min. 3-letnie) w prowadzeniu zajęć z zakresu warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. Wykonawca zapewni niezbędne materiały szkoleniowe odpowiadające celowi warsztatów. 9).Wykonawca zobowiązuje się do przewozu 11 uczestników oraz 3 opiekunów osób niepełnosprawnych wymagających całkowicie lub częściowo stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji na miejsce szkolenia z Siedziby Zamawiającego w uzgodnionym terminie oraz powrotnego przewozu uczestników po zakończonych warsztatach, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób. Pojazd powinien być dostosowany do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim. Pojazd musi posiadać klimatyzację. Wykonawca zapewnia sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przez policję w dniu wyjazdu. Kierowca musi posiadać wymagane przepisami dokumenty m.in. licencję przewoźnika.

5 10).Wykonawca zapewni koordynatora grupy w czasie przejazdu na trasie Siedlce- miejsce warsztatów- Siedlce oraz w trakcie pobytu na warsztatach. Funkcji koordynatora nie może pełnić osoba prowadząca warsztaty. 11). Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników warsztatów podczas trwania szkolenia oraz zajęć społecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z uczestnictwem w w/w zajęciach i w trakcie przejazdu według imiennej listy uczestników dostarczonej przez Zamawiającego. 12). W razie potrzeby wykonawca zapewni opiekę lekarską/pielęgniarską polegającą na wezwaniu lekarza do ośrodka lub dowiezieniu uczestnika warsztatów do przychodni/szpitala. Wszelkie koszty pomocy lekarskiej pokrywa Wykonawca. 13). Wykonawca udokumentuje przebieg warsztatów w formie zdjęć- min. 30 i materiału audiowizualnego min. 30 min.(zarówno w części szkoleniowej, jak i integracyjnej). 14). Na koniec warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. Zadanie I.2. Przeprowadzenie Treningu kompetencji życiowych /szkolenie wyjazdowe/ dla maksymalnie 11 osób niepełnosprawnych wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Termin realizacji zamówienia od 1 sierpnia do 10 sierpnia 2013 roku Trening Kompetencji Życiowych ma na celu rozwijanie indywidualnego potencjału, nabywanie lub doskonalenie umiejętności społecznych. Minimalne wymagania realizacji Zadania I.2. przedmiotu zamówienia. 1) Przeprowadzenie szkolenia (min. 30 godz. w formie warsztatowej) z zakresu: a) komunikowania społecznego b) radzenia sobie z trudnymi emocjami w życiu codziennym, w tym wynikającymi z niepełnosprawności c) sposoby radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacyjne i oddechowe d) Warsztaty mowa ciała i budowanie własnego wizerunku 2) Zorganizowanie zajęć integracyjnych z praktycznym zastosowaniem umiejętności społecznych: a) wycieczka wyjazdowa całodniowa do Trójmiasta z przewodnikiem i dodatkowymi atrakcjami (wizyta w interesujących miejscach turystycznych, pomnikach kultury i przyrody, zabytkach architektury sakralnej i świeckiej), b) zorganizowanie gry zespołowej np. paintball, c) wieczór muzyki połączony z ogniskiem,

6 d) 2 wycieczki 2-4 godzinne z dodatkowymi atrakcjami (wizyta w interesujących miejscach turystycznych, pomnikach kultury i przyrody, zabytkach architektury sakralnej i świeckiej), 3). Wykonawca przedstawi do składanej oferty szczegółowy program treningu kompetencji życiowych oraz zajęć społecznych 4). Zapewnienie całodziennego wyżywienia dla 11 uczestników szkolenia i 3 opiekunów składającego się z co najmniej trzech posiłków. Śniadania i kolacje uczestnicy będą przygotowywać samodzielnie. Bufet szwedzki powinien zawierać: wędliny, warzywa do kanapek (pomidor, ogórek, sałata, sałatki itp.), sery żółte, ser biały, dżemy, jogurty, mleko oraz płatki kukurydziane, pieczywo, masło, herbata). Obiady powinny składać się z 2 dań oraz soku lub kompotu i deseru. Podczas zajęć warsztatowych wykonawca zapewni serwis kawowy w postaci: kawy, herbaty, wody mineralnej, soków, ciasteczek konferencyjnych. Ponadto wykonawca zapewni prowiant w postaci kanapek i napoi na czas przejazdu w dniu wyjazdu i powrotu. 5). Miejsce szkolenia i zakwaterowania: Zamawiający wymaga aby szkolenie odbywało się w Ośrodku wypoczynkowym/pensjonacie/hotelu w miejscowości nadmorskiej położonej w odległości do 100 km od Trójmiasta, w pobliżu plaży dostępnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich posiadającym: - infrastrukturę pozbawioną barier architektonicznych i dostosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - pokoje 2-3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym dla 11 uczestników treningu i 3 opiekunów osób wymagających całkowicie lub częściowo stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, wyposażone w jednoosobowe łóżka wraz z kompletem pościeli oraz szafę ubraniową. Ośrodek musi dysponować 1 pokojem 2-osobowym dostosowanym dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Dostęp do tego pokoju, jak również z pokoju na stołówkę musi być pozbawiony barier architektonicznych. - stołówkę znajdującą się w miejscu zakwaterowania - salę wykładową wyposażoną w sprzęt multimedialny niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. 6). Osoba prowadząca trening kompetencji życiowych powinna posiadać wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności psycholog z minimum 3 letnim doświadczeniem i uprawnienia do prowadzenia w/w zakresu treningu kompetencji życiowych. Wykonawca zapewni niezbędne materiały szkoleniowe odpowiadające celowi szkoleń. 7).Wykonawca zobowiązuje się do przewozu 11 uczestników oraz 3 opiekunów osób niepełnosprawnych wymagających całkowicie lub częściowo stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji na miejsce szkolenia z Siedziby Zamawiającego w uzgodnionym terminie oraz powrotnego przewozu uczestników po zakończonych warsztatach, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób.

7 Pojazd powinien być dostosowany do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim. Pojazd musi posiadać klimatyzację. Wykonawca zapewnia sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przez policję w dniu wyjazdu. Kierowca musi posiadać wymagane przepisami dokumenty m.in. licencję przewoźnika. 8).Wykonawca zapewni koordynatora grupy w czasie przejazdu na trasie Siedlce- miejsce szkolenia- Siedlce oraz w trakcie pobytu na treningu. Funkcji koordynatora nie może pełnić osoba prowadząca trening. 9). Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników treningu podczas trwania szkolenia oraz zajęć społecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z uczestnictwem w w/w zajęciach i w trakcie przejazdu według imiennej listy uczestników dostarczonej przez Zamawiającego. 10). W razie potrzeby wykonawca zapewni opiekę lekarską/pielęgniarską polegającą na wezwaniu lekarza do ośrodka lub dowiezieniu uczestnika treningu do przychodni/szpitala. Wszelkie koszty pomocy lekarskiej pokrywa Wykonawca. 11). Wykonawca udokumentuje przebieg warsztatów w formie zdjęć- min. 30 i materiału audiowizualnego min. 30 min.(zarówno w części szkoleniowej, jak i integracyjnej). 12). Na koniec treningu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie treningu kompetencji życiowych. Zadanie II.1. Przeprowadzenie Warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych /szkolenie wyjazdowe/ dla 5 małoletnich przebywających w rodzinach zastępczych wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Termin realizacji zamówienia 29 lipiec 5 sierpień 2013 r. Cele: Warsztaty Kompetencji i Umiejętności Społecznych mają na celu rozwijanie indywidualnego potencjału, nabywanie lub doskonalenie umiejętności społecznych. Minimalne wymagania realizacji Zadania II.1 przedmiotu zamówienia. 1) Przeprowadzenie szkolenia (min. 30 godz. w formie warsztatowej) z zakresu: a) budowania poczucia własnej wartości, poprawy obrazu samego siebie, wiary we własne możliwości b) asertywne radzenie sobie w relacjach z innymi ludźmi c) poznawanie i rozwijanie własnych umiejętności emocjonalnych d) umiejętność współpracy w grupie 2). Wykonawca zorganizuje dodatkowe zajęcia społeczne:

8 a). wycieczka wyjazdowa całodniowa połączona ze zwiedzaniem Krakowa, Wieliczki i Wadowic z przewodnikiem b).wieczór muzyki połączony z ogniskiem, c). wycieczka nad Morskie Oko lub do Doliny Kościeliskiej d) umożliwienie skorzystania z basenów termalnych lub aquaparku w wymiarze minimum 3 godzin podczas pobytu 3). Wykonawca przedstawi do składanej oferty szczegółowy program Warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych 4). Zapewnienie całodziennego wyżywienia dla 5 uczestników warsztatów składającego się z co najmniej trzech posiłków. Śniadania i kolacje uczestnicy będą przygotowywać samodzielnie. Bufet szwedzki powinien zawierać: wędliny, warzywa do kanapek (pomidor, ogórek, sałata, sałatki itp.), sery żółte, ser biały, dżemy, jogurty, mleko oraz płatki kukurydziane, pieczywo, masło, herbata). Obiady powinny składać się z 2 dań oraz soku lub kompotu i deseru. Podczas zajęć warsztatowych wykonawca zapewni: herbatę, wodę mineralną, soki, ciasteczka konferencyjne. Ponadto wykonawca zapewni prowiant w postaci kanapek i napoi na czas przejazdu w dniu wyjazdu i powrotu. 5). Miejsce szkolenia i zakwaterowania: Ośrodek/hotel/pensjonat w województwie małopolskim, w miejscowości górskiej o charakterze turystyczno-wypoczynkowym, w odległości do 50 km od Zakopanego posiadający: - pokoje 2-3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym dla 5 uczestników warsztatów wyposażone w jednoosobowe łóżka wraz z kompletem pościeli oraz szafę ubraniową. - stołówkę znajdującą się w miejscu zakwaterowania - salę wykładową wyposażoną w sprzęt multimedialny niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. 6). Osoba prowadząca szkolenie powinna posiadać wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności psycholog z minimum 3 letnim doświadczeniem i uprawnienia do prowadzenia w/w zakresu warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych. Wykonawca zapewni niezbędne materiały szkoleniowe odpowiadające celowi szkoleń. 7).Wykonawca zobowiązuje się do przewozu 5 uczestników warsztatów na miejsce szkolenia z Siedziby Zamawiającego w uzgodnionym terminie oraz powrotnego przewozu uczestników po zakończonych warsztatach, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób. Pojazd musi posiadać klimatyzację. Wykonawca zapewnia sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przez policję w dniu wyjazdu. Kierowca musi posiadać wymagane przepisami dokumenty m.in. licencję przewoźnika. 8).Wykonawca zapewni koordynatora grupy w czasie przejazdu na trasie Siedlce- miejsce warsztatów- Siedlce oraz w trakcie pobytu na warsztatach. Funkcji koordynatora nie może pełnić osoba prowadząca warsztaty.

9 9). Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników warsztatów podczas trwania szkolenia oraz zajęć społecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z uczestnictwem w w/w zajęciach i w trakcie przejazdu według imiennej listy uczestników dostarczonej przez Zamawiającego. 10). W razie potrzeby wykonawca zapewni opiekę lekarską/pielęgniarską polegającą na wezwaniu lekarza do ośrodka lub dowiezieniu uczestnika warsztatów do przychodni/szpitala. Wszelkie koszty pomocy lekarskiej pokrywa Wykonawca. 11). Wykonawca udokumentuje przebieg warsztatów w formie zdjęć- min. 30 i materiału audiowizualnego min. 30 min.(zarówno w części szkoleniowej, jak i integracyjnej). 12). Na koniec warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie Warsztatów Kompetencji i Umiejętności Społecznych Zadanie II.2. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów integracyjno-terapeutycznych dla dzieci z rodzin zastępczych w wieku 9 15 lat wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach (maksymalnie 16 osób) Termin realizacji zamówienia 29 lipiec 7 sierpień 2013r. Cele: Warsztaty integracyjno-terapeutyczne mają na celu integrację środowiska dzieci przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu siedleckiego oraz rozwijanie własnego potencjału. Minimalne wymagania realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Wykonawca przeprowadzi zajęcia terapeutyczne w formie warsztatowej w dwóch grupach w wymiarze 30 godzin z zakresu: - budowania poczucia własnej wartości jak wierzyć w siebie - asertywnego radzenia sobie w relacjach z innymi ludźmi - uczenia dobrych relacji z rodzicami zastępczymi oraz rówieśnikami - rozpoznawanie uczuć i emocji, odreagowanie napięć emocjonalnych - zachęcania do zdrowego stylu życia poprzez sport, aktywność i pozytywne postawy unikanie alkoholu, papierosów, narkotyków 2. Wykonawca przeprowadzi zajęcia integracyjne obejmujące m.in.: a). różnorodne i atrakcyjne zajęcia na czas pogody i niepogody (np. gry i zabawy na świeżym powietrzu, gry terenowe, zespołowe, wędrówki i spacery krajoznawcze, ogniska) dostosowane do wieku dzieci b). turnieje i konkursy z nagrodami c). wycieczkę wyjazdową całodniową połączoną ze zwiedzaniem Krakowa, Wieliczki i Wadowic z przewodnikiem d). wycieczkę nad Morskie Oko lub do Doliny Kościeliskiej

10 e). umożliwienie skorzystania z basenów termalnych lub aquaparku w wymiarze minimum 3 godzin podczas pobytu f). wizytę w Zakopiańskim Parku Miniatur 3.Wykonawca przedstawi do składanej oferty szczegółowy program warsztatów integracyjno terapeutycznych. 4. Zapewnienie całodziennego wyżywienia dla uczestników warsztatów składającego się z co najmniej trzech posiłków. Śniadania i kolacje uczestnicy będą przygotowywać samodzielnie. Bufet szwedzki powinien zawierać: wędliny, warzywa do kanapek (pomidor, ogórek, sałata, sałatki itp.), sery żółte, ser biały, dżemy, jogurty, mleko oraz płatki kukurydziane, pieczywo, masło, herbata). Obiady powinny składać się z 2 dań oraz soku lub kompotu i deseru. Podczas zajęć warsztatowych wykonawca zapewni: herbatę, wodę mineralną, soki, ciasteczka konferencyjne. Ponadto wykonawca zapewni prowiant w postaci kanapek i napoi na czas przejazdu w dniu wyjazdu i powrotu. 5. Miejsce szkolenia i zakwaterowania: Ośrodek/hotel/pensjonat w województwie małopolskim, w miejscowości górskiej o charakterze turystyczno-wypoczynkowym, w odległości do 50 km od Zakopanego posiadający: - pokoje 2-3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym dla maksymalnie 16 uczestników warsztatów wyposażone w jednoosobowe łóżka wraz z kompletem pościeli oraz szafę ubraniową. - stołówkę znajdującą się w miejscu zakwaterowania - sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Prowadzący warsztaty w ilości 2 osób powinni posiadać wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności psycholog oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi na stanowisku psychologa. Wykonawca zapewni niezbędne materiały szkoleniowe odpowiadające celowi szkoleń. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu uczestników warsztatów na miejsce szkolenia z Siedziby Zamawiającego w uzgodnionym terminie oraz powrotnego przewozu uczestników po zakończonych warsztatach, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób. Pojazd musi posiadać klimatyzację. Wykonawca zapewnia sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przez policję w dniu wyjazdu. Kierowca musi posiadać wymagane przepisami dokumenty m.in. licencję przewoźnika. 8. Wykonawca zapewni koordynatora grupy w czasie przejazdu na trasie Siedlce- miejsce warsztatów- Siedlce oraz w trakcie pobytu na warsztatach. Funkcji koordynatora nie może pełnić żadna z osób prowadzących warsztaty. 9. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników warsztatów podczas trwania szkolenia oraz zajęć społecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w

11 związku z uczestnictwem w w/w zajęciach i w trakcie przejazdu według imiennej listy uczestników dostarczonej przez Zamawiającego. 10. W razie potrzeby wykonawca zapewni opiekę lekarską/pielęgniarską polegającą na wezwaniu lekarza do ośrodka lub dowiezieniu uczestnika warsztatów do przychodni/szpitala. Wszelkie koszty pomocy lekarskiej pokrywa Wykonawca. 11. Wykonawca udokumentuje przebieg warsztatów w formie zdjęć- min. 30 i materiału audiowizualnego min. 30 min.(zarówno w części szkoleniowej, jak i integracyjnej). 12. Na koniec warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie Warsztatów integracyjno terapeutycznych dla dzieci z rodzin zastępczych w wieku 9 15 lat.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania I przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania I przedmiotu zamówienia POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl UMOWA Nr../13 Zał. Nr 3c do SIWZ dotycząca przeprowadzenia Warsztatów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl UMOWA Nr../13 Zał. Nr 3 do SIWZ dotycząca przeprowadzenia Warsztatów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim 1. Liczba uczestników 85 osób: 63 BO niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrzeszów 10.04.2013 PCPR.UE.0320.8.2013 Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w związku z realizacją projektu unijnego w ramach POKL, Priorytet VII, Podziałanie 7.1.2 zwraca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania II i III przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania II i III przedmiotu zamówienia POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. Minimalne warunki realizacji Zadania I, II i III przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. Minimalne warunki realizacji Zadania I, II i III przedmiotu zamówienia POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

Bardziej szczegółowo

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL I. Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL dla 20 niepełnosprawnych uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 1. Część I - zorganizowaniu dwóch 3 dniowych wyjazdowych szkoleń pod nazwą Mediacje i negocjacje w

Bardziej szczegółowo

Obydwie części zamówienia będą współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obydwie części zamówienia będą współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Inowrocław, 9 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Do zamówienia udzielanego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.81.2013 Przedmiotem zamówienia jest : zadanie 1 przedmiotu zamówienia: Zapewnienie bazy dydaktycznej, zakwaterowania, wyżywienia

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 57022-2011 z dnia 2011-03-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staszów Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz integracyjno-rehabilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZP/30/U/MOPS/12 Czeladź 29.11.2012

ZP/30/U/MOPS/12 Czeladź 29.11.2012 ZP/30/U/MOPS/12 Czeladź 29.11.2012 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych, szkoleń z zakresu psychologicznodoradczego, specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia dwóch wycieczek integracyjnych ogółem dla 93 osób (50+43) oraz wyjazdowego seminarium z poradnictwem rodzinnym dla 18 osób

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Warszawa, dn. 14.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZADANIE 1 Diagnoza psychologiczna dla 47 osób. CPV 80.50.00.00 9. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Diagnoza dokonana za pomocą co najmniej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2013-05-24 14:02 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 201562-2013 z dnia 2013-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Otwock Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Wyjazdu konsultacyjno - integracyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu Ośrodka w terminie 05 12 września 2015 r.

Opis przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu Ośrodka w terminie 05 12 września 2015 r. ZP/UR/86/2015 Załącznik nr 1.1. do siwz Przetarg nieograniczony na organizację 8 dniowego obozu szkoleniowo integracyjnego w Łazach w Gninie Mielno nad Morzem Bałtyckim dla studentów z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-pleszew.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-pleszew.info Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-pleszew.info Pleszew: Przeprowadzenie dwóch turnusów rehabilitacyjnych dla

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach od dnia 1 stycznia 2011 r. kontynuuje realizację projektu Nowa Szansa na Przyszłość współfinansowanego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach od dnia 1 stycznia 2011 r. kontynuuje realizację projektu Nowa Szansa na Przyszłość współfinansowanego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach od dnia 1 stycznia 2011 r. kontynuuje realizację projektu Nowa Szansa na Przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU (szacowanie wartości zamówienia)

ROZEZNANIE RYNKU (szacowanie wartości zamówienia) PCPRVI.251.2.2014 Mielec, dn. 02.04.2014r. ROZEZNANIE RYNKU (szacowanie wartości zamówienia) W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania turnusów rehabilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 33011-2014 z dnia 2014-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leszno Przedmiotem zamówienia jest: Zapewnienie bazy noclegowej oraz wyżywienia dla 40 gimnazjalistów

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego wraz z terapią psychospołeczną w ramach projektu Stać Mnie na Więcej w 2011 r

Przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego wraz z terapią psychospołeczną w ramach projektu Stać Mnie na Więcej w 2011 r Przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego wraz z terapią psychospołeczną w ramach projektu Stać Mnie na Więcej w 2011 r Numer ogłoszenia: 241312-2011; data zamieszczenia: 11.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób I. Przedmiot zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Wsparcie i Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie - Wyjazd warsztatowy dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie - Wyjazd warsztatowy dla osób niepełnosprawnych Strona1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie - Wyjazd warsztatowy dla osób niepełnosprawnych Koszalin: Wyjazd warsztatowy dla osób niepełnosprawnych objętych indywidualnym programem integracyjnym.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Umowy Rozdział I. Dwudniowe spotkanie w Warszawie w dniach 26 i 27 listopada 2015 r. dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Bełska 22, 38 700 Ustrzyki Dolne NIP REGON :

Zawarta w dniu w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Bełska 22, 38 700 Ustrzyki Dolne NIP REGON : U M O W A N R.. Zawarta w dniu w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Bełska 22, 38 700 Ustrzyki Dolne NIP: ; REGON: reprezentowanym przez: Magdalenę Wojtasik - Kierownik

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Rozdziału II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Rozdziału II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 ZAŁĄCZNIK NR 6 do Rozdziału II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 16-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego (14 dni turnus + 2 dni

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr PCPR.EFS.2203.2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Hrubieszowie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/78/2015 Załącznik nr 1.1 do siwz Przetarg nieograniczony na organizację 8 dniowego obozu szkoleniowo-integracyjnego z nauką jazdy konnej dla niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 4, 47-200

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 4, 47-200 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-kkozle.pl www.biuletyn.abip.pl/pcprkedzierzyn-kozle Kędzierzyn-Koźle: Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr... (wzór)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr... (wzór) Projekt Czas na aktywność w Gminie Uście Gorlickie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr... (wzór)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE - NR 12 O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

OGŁOSZENIE - NR 12 O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Znak Sprawy: PCPR.RPO.2.27.271.2017.. pieczęć OGŁOSZENIE - NR 12 O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA) Znak sprawy: POPPPiDM.221A-14/15 Polkowice, dnia 27 lutego 2015 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA) Powiatowy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Data zamieszczenia ogłoszenia: 24 lipiec 2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Wyjazdowy zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych połączonych z warsztatami kompetencji

Bardziej szczegółowo

2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w

2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w 2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Skórcu wzięło udział w kursach podstawowych z zakresu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych (Kod CPV: Główny przedmiot: 55100000-1 usługi hotelarskie, restauracyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA usługi o charakterze niepriorytetowym I. ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA usługi o charakterze niepriorytetowym I. ZAMAWIAJĄCY Przeprowadzenie i organizacja 3 warsztatów szkoleniowych na temat Kreatywny nauczyciel kompetencje coachingowe nauczycieli, obejmującą usługi edukacyjne (szkoleniowe), hotelowe, gastronomiczne i transportowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Brzeg, 06.09.2013r. PR-4532-SP-46/2013. tel. (077) 444 13 90 do 92 http://pup.brzeg.sisco.info email: opbr@praca.gov.

SPECYFIKACJA. Brzeg, 06.09.2013r. PR-4532-SP-46/2013. tel. (077) 444 13 90 do 92 http://pup.brzeg.sisco.info email: opbr@praca.gov. Brzeg, 06.09.2013r. PR-4532-SP-46/2013 SPECYFIKACJA W związku z realizacją projektu pn. STAŁA PRACA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1., prosi o złożenie ofert cenowych na

Bardziej szczegółowo

FN /2011 Opole Lubelskie, dn. 16 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

FN /2011 Opole Lubelskie, dn. 16 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY FN.3321-8/2011 Opole Lubelskie, dn. 16 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. Wymagania dotyczące obiektów:

Załącznik nr 1 do Umowy. Wymagania dotyczące obiektów: Wymagania dotyczące obiektów: Załącznik nr 1 do Umowy CZĘŚĆ I zamówienia: 1) Obiekt o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym powinien znajdować sie w odległości maksymalnie 120 km od siedziby Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012

Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012 Pruszków, dnia 16.08.2012 roku Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6 05-800 Pruszków Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012 Dot : Przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Projekt Dogonić marzenia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dogonić marzenia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 272524-2012 z dnia 2012-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Koło Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu 7-dniowego Obozu Aktywnej Integracji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 161682-2014; data zamieszczenia: 14.05.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 161682-2014; data zamieszczenia: 14.05.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 154190-2014 z dnia 2014-05-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostrołęka Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Pleszew: Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 37 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Numer ogłoszenia: 289414-2013; data zamieszczenia: 23.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Trening Zastępowania Agresji ART Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości

Bardziej szczegółowo

gops.271-57/2012 ogłoszenie o przetargu

gops.271-57/2012 ogłoszenie o przetargu gops.271-57/2012 ogłoszenie o przetargu Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie Gdów: Turnus rehabilitacyjny Numer ogłoszenia: 426154-2012;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 1. W ramach świadczonej usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 1. W ramach świadczonej usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić: Załącznik nr 1 do umowy nr Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia A. 1. W ramach świadczonej usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić: 1) świadczenie usługi hotelarskiej polegającej na zapewnieniu 1 noclegu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY ` DO.271.5.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY 39-200 Dębica, ul. Cmentarna 20 www.pup.debica.pl e-mail: rzde@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse.

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse. Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pabianice, dnia 25.04.2014 r. Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: PCPR.ZP.I.4.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu pięciodniowych wyjazdowych

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotu zamówienia. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia. Termin i miejsce realizacji zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ ROPS.X.3612/3 /2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.37.2011 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Moduł I Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jelenia Góra, dnia 02.07.2014 r.

Jelenia Góra, dnia 02.07.2014 r. Jelenia Góra, dnia 02.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie 18 28.08.2014 r. wyjazdowych warsztatów integracyjnoedukacyjnych zrównania szans, realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia, informacje ogólne.

1. Przedmiot zamówienia, informacje ogólne. Mielec, 09.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie Racjonalnej Terapii Zachowania dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 8 dniowego (7 noclegów) turnusu rekreacyjnosportowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 8 dniowego (7 noclegów) turnusu rekreacyjnosportowego Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 8 dniowego (7 noclegów) turnusu rekreacyjnosportowego z elementami rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

Jarnołtówek Ośrodek Wypoczynkowy ZIEMOWIT

Jarnołtówek Ośrodek Wypoczynkowy ZIEMOWIT Jarnołtówek Ośrodek Wypoczynkowy ZIEMOWIT Typy schorzeń: z chorobami neurologicznymi z chorobami układu pokarmowego z chorobą psychiczną z cukrzycą ze schorzeniami przemiany materii z dysfunkcją narządu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WARSZTATÓW AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

ZAKRES WARSZTATÓW AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 22 osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań II, III i IV

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań II, III i IV POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Zamawiający SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 328322-2012

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 328322-2012 Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 328322-2012 Organizacja Wycieczek tematycznych dla uczestników projektu Dobra Szkoła Blisko Domu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 142012-2012

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 142012-2012 Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 142012-2012 Organizacja Wycieczek tematycznych dla uczestników projektu Dobra Szkoła Blisko Domu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie motywacyjne-bądź aktywny na rynku pracy. Załącznik nr 1

Szkolenie motywacyjne-bądź aktywny na rynku pracy. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Liczba uczestników: 20 osób bezrobotnych (dwie grupy po 10 osób) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 25 r. ż. z ustalonym III profilem pomocy, uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Umowa na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego

Umowa na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego - Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy Umowa na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego zawarta w dniu. 2012 roku w Łosicach pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

ZD NP.49 Wrocław r. 15/RŚ/11/2017. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/11/2017/ZAM

ZD NP.49 Wrocław r. 15/RŚ/11/2017. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/11/2017/ZAM ZD.241.7.2017.NP.49 Wrocław 16.11.2017 r. 15/RŚ/11/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/11/2017/ZAM Zamówienie prowadzone jest na potrzeby projektu Społecznie odpowiedzialny Wrocław współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Asystent rodziny Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Mediacje rodzinne Numer ogłoszenia: 46801-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl; pcprleszno.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl; pcprleszno. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl; pcprleszno.pl Leszno: Organizacja wyjazdu warsztatowego umiejętności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.wroclaw.bip-e.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.wroclaw.bip-e. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.wroclaw.bip-e.pl/pcpr/przetargi Wrocław: Usługa polegająca na zorganizowaniu turnusu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, Nowy Sącz,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, Nowy Sącz, 1 z 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=25... Nowy Sącz: PCFE.272.108.2011 Organizacja wycieczek szkolnych dla uczestników projektu pn. Aktywnie w przyszłość. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt "Bezpieczna rodzina" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt Bezpieczna rodzina współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Ręczno, dnia 17-04-2012 r. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza się nabór na

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dyrektywa 2004/18/WE Usługi Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 233640-2014 z dnia 2014-07-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Dwór Mazowiecki Miejsce realizacji: nad morzem polskim, woj. pomorskie. Termin realizacji: 19.09.2014r-

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Bliżej Klienta II realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie nr 187744-2012 z dnia 2012-06-05 r.! " # $ % & % & ' ( Białystok: Warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji społecznych (interpersonalne) oraz inne rozwijające umiejętności miękkie dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 123068-2014 z dnia 2014-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów aktywnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w... pomiędzy...reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w... pomiędzy...reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, Znak sprawy: PCPR.EFS.38/352/10/2010 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu..... r. w...... pomiędzy.........reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym, a......z siedzibą w...

Bardziej szczegółowo

następujące w powiecie płockim na rok 2013 Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych Aktywna Strona 1 z 10

następujące w powiecie płockim na rok 2013 Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych Aktywna Strona 1 z 10 Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -usługi SEKCJA Ogłoszenie I: ZAMAWIAJĄCY dotyczy: zamówienia publicznego. I. mazowieckie, 1) Adres NAZWA strony I tel. ADRES: internetowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKL/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKL/2012 Celestynów, dn. 21/08/2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKL/2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów Z A P R A S Z A do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Pleszew, dn. 07.11. 2012r Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew. tel. 062 7420 161, fax.062 7420 161, e-mail : pcpr.pleszew@op.pl

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111084-2013 z dnia 2013-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: warsztatów rozwoju osobistego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zał A SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie wyjazdu rehabilitacyjnego, usługę gastronomiczną i usługę hotelową dla osób niepełnosprawnych uczestników projektu Program

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nie więcej niż 10 km (w linii drogowej- mierzona wg przeglądarki Google maps 3) Standard ośrodka:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nie więcej niż 10 km (w linii drogowej- mierzona wg przeglądarki Google maps 3) Standard ośrodka: ZP/UR/113/2014 Załącznik nr 1.1 do siwz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Opis wymagań wobec ośrodka 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu ośrodka w terminie 07-14.09.2014

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Wstępny opis przedmiotu zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny dla maksymalnie 25 osób

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Siedlce, 2013-05-23 ŚPŚ.241.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 UMOWA NR /POKL.2014

Załącznik Nr 2 UMOWA NR /POKL.2014 Załącznik Nr 2 Projekt Powrót do pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL Priorytet VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI Legionowo: Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Numer sprawy: KZp-2730-1/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych, jak również wynajem sal z wyposażeniem w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Siedlce, dnia r. OA/ 0821/4/2/46/11

Siedlce, dnia r. OA/ 0821/4/2/46/11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 08-110 Siedlce, ul. Sienkiewicza 32 tel./fax 25 63 257 04 OA/ 0821/4/2/46/11 Siedlce, dnia 10.10.2011r. OGŁOSZENIE o rozpoczęciu postępowania, prowadzącego do udzielenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Ostróda, dnia 21.02.2013 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzona w dniu 21.02.2013 r. przez Dyrektora Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo