REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018"

Transkrypt

1 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ZASADY OGÓLNE Zespół Paostwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, czyli: - Paostwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (o sześcioletnim cyklu kształcenia) - Paostwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia (o sześcioletnim cyklu kształcenia) - Paostwowa Szkoła Muzyczna I stopnia popołudniowa (o sześcioletnim i czteroletnim cyklu kształcenia) ogłasza nabór uczniów na następujące działy i specjalności na rok szkolny 2017/18: - dział instrumentalny ze specjalnością gry na wybranym instrumencie: flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, tuba, instrumenty perkusyjne, fortepian, klawesyn, organy, harfa, gitara, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela i kontrabas, - instrumentalistyka jazzowa (nabór jest prowadzony tylko do kl. III szkoły II stopnia), - rytmika (nabór jest prowadzony tylko do szkoły II stopnia). Ogólne warunki ubiegania się do szkoły muzycznej I i II stopnia określają: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. (Dz. U. z 26 maja 2014 r., poz. 686) oraz Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 8 stycznia 2016 r., poz. 35). Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności: a) informację o zasadach przyjęd, warunkach nauki i programach kształcenia, b) okresową działalnośd konsultacyjną, m.in. w formie zajęd praktycznych, akcji "otwartych drzwi", prezentacji instrumentów muzycznych, c) wstępne badanie uzdolnieo i zainteresowao kandydatów, określenie możliwości i celowości wyboru danego kierunku kształcenia. SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE do 27 kwietnia 2017 r.

2 TERMINY BADAO I EGZAMINÓW maja Badanie przydatności Kl. I POSM I stopnia Badanie przydatności Kl. I PSM/6 22 maja Egzamin wstępny Kl. I POSM II stopnia Egzaminy kwalifikacyjne Kl. II VI POSM II stopnia 23 maja Badanie przydatności Kl. I PSM/4 Egzamin kwalifikacyjny Kl. II VI POSM I stopnia Egzamin kwalifikacyjny Kl. II-IV PSM/4 Egzamin kwalifikacyjny Kl. II-V PSM I stopnia/6 POSM I stopnia - Paostwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia POSM II stopnia - Paostwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia PSM/6 - Paostwowa Szkoła Muzyczna I stopnia (o sześcioletnim cyklu kształcenia), szkoła popołudniowa PSM/4 - Paostwowa Szkoła Muzyczna I stopnia (o czteroletnim cyklu kształcenia), szkoła popołudniowa Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma byd przyjęty. Decyzje o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie ostatecznej oceny z egzaminu wstępnego, kwalifikacyjnego lub badania przydatności uwzględniając w swej decyzji wyniki egzaminów i przesłuchao, jak również możliwości szkoły zapewnienia kandydatom właściwych warunków kształcenia na poszczególnych instrumentach. Dyrektor Szkoły może wyznaczyd limity przyjęd na poszczególne instrumenty do poszczególnych klas, uwzględniając w swej decyzji możliwości kadrowe i finansowe szkoły. Zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dn. 15 maja 2014 r. ( 9.2): - lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły będzie ogłoszona w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu, - lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły będzie ogłoszona przez Dyrektora Szkoły do dnia 5 sierpnia 2017 r.

3 ZASADY SZCZEGÓŁOWE KWALIFIKACJA KANDYDATA DO I KLASY: - Paostwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia - Paostwowej Szkoły Muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia odbywa się na podstawie badania przydatności. Warunkiem podstawowym przyjęcia do: - I klasy POSM I stopnia jest ukooczenie w 2017 r. 7 lat albo 6 lat (w przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu dziecka 6-letniego należy przedstawid opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną lub zaświadczenie, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17); - I klasy PSM I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia jest ukooczenie w 2017 r. co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają w terminie do 27 kwietnia 2017 r.: pobrania lub w sekretariacie szkoły; składanie wniosków odbywa się osobiście w w danym zawodzie po ogłoszeniu wyników. Termin badania przydatności: maja 2017 r. Badanie przydatności obejmuje: - badanie predyspozycji za pomocą testu Gordona, - obserwację dziecka na muzycznych zajęciach ruchowych, - indywidualne badanie uzdolnieo i predyspozycji muzycznych kandydata poprzez: wykonanie dowolnej, przygotowanej wcześniej piosenki, badanie słuchu wysokościowego (powtarzanie dźwięków), badanie słuchu harmonicznego (określenie ilości dźwięków w akordzie lub współbrzmieniu, dokooczenie melodii), badanie pamięci muzycznej (powtarzanie krótkich melodii), badanie poczucia rytmu (powtarzanie krótkich struktur rytmicznych), sprawdzenie warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie. Do I klasy POSM i PSM I st. (sześcioletni cykl kształcenia) zostaje zakwalifikowany uczeo, którego wynik z badania przydatności wynosi co najmniej 16 punktów (na 25). ***

4 KWALIFIKACJA KANDYDATA DO I KLASY: Paostwowej Szkoły Muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia odbywa się na podstawie badania przydatności. Warunkiem podstawowym przyjęcia do I klasy PSM I st. o czteroletnim cyklu kształcenia jest ukooczenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają w terminie do 27 kwietnia 2017 r.: w danym zawodzie po ogłoszeniu wyników. Termin badania przydatności: 23 maja 2017 r. Badanie przydatności obejmuje indywidualne badanie uzdolnieo i predyspozycji muzycznych kandydata poprzez: wykonanie dowolnej, przygotowanej wcześniej piosenki, badanie słuchu wysokościowego (powtarzanie dźwięków), badanie słuchu harmonicznego (określenie ilości dźwięków w akordzie lub współbrzmieniu, dokooczenie melodii), badanie pamięci muzycznej (powtarzanie krótkich melodii), badanie poczucia rytmu (powtarzanie krótkich struktur rytmicznych), sprawdzenie warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie. Do I klasy PSM I st. (czteroletni cykl kształcenia) zostaje zakwalifikowany uczeo, który w wyniku badania przydatności uzyskał co najmniej 16 punktów (na 25). ***

5 KWALIFIKACJA KANDYDATA DO KLAS II-VI: - Paostwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie: - egzaminu kwalifikacyjnego, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma byd przyjęty, Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają w terminie do 27 kwietnia 2017 r.: w danym zawodzie po ogłoszeniu wyników, - świadectwo ukooczenia klasy programowo niższej podstawowej szkoły ogólnokształcącej po ogłoszeniu wyników. Termin egzaminu: 23 maja 2017 r. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje: - egzamin z gry na instrumencie (kandydat przedstawia program dowolny), - egzamin ustny sprawdzający predyspozycje słuchowe oraz muzyczną wiedzę i zainteresowania kandydata. Do klas II VI POSM I st. zostaje zakwalifikowany uczeo, który w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego uzyskał minimum 16 punktów (na 25). UWAGA! Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, uczeo przyjęty musi uzupełnid w terminie wyznaczonym przez komisję kwalifikacyjną. ***

6 KWALIFIKACJA KANDYDATA DO KLAS: - II-V Paostwowej Szkoły Muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia ( szkoła popołudniowa ) - II-IV Paostwowej Szkoły Muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia ( szkoła popołudniowa ) odbywa się na podstawie: - egzaminu kwalifikacyjnego, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma byd przyjęty. Przyjęcie ucznia uzależnione jest od wieku kandydata, który musi mieścid się we właściwej grupie wiekowej, przy czym: - do II klasy PSM I st. o sześcioletnim cyklu kształcenia: ukooczenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 11 lat, - do III klasy PSM I st. o sześcioletnim cyklu kształcenia: ukooczenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 12 lat, - do IV klasy PSM I st. o sześcioletnim cyklu kształcenia: ukooczenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 13 lat, - do V klasy PSM I st. o sześcioletnim cyklu kształcenia: ukooczenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 9 lat oraz nie więcej niż 14 lat, - do II klasy PSM I st. o czteroletnim cyklu kształcenia: ukooczenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 9 lat oraz nie więcej niż 17 lat, - do III klasy PSM I st. o czteroletnim cyklu kształcenia: ukooczenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 18 lat, - do IV klasy PSM I st. o czteroletnim cyklu kształcenia: ukooczenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 11 lat oraz nie więcej niż 19 lat. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają w terminie do 27 kwietnia 2017 r. : w danym zawodzie po ogłoszeniu wyników. Termin egzaminu: 23 maja 2017 r. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje: - egzamin z gry na instrumencie (kandydat przedstawia program dowolny), - egzamin ustny sprawdzający predyspozycje słuchowe oraz muzyczną wiedzę i zainteresowania kandydata. Do klas II V PSM I st. zostaje zakwalifikowany uczeo, który w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego uzyskał minimum 16 punktów (na 25). UWAGA! Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, uczeo przyjęty musi uzupełnid w terminie wyznaczonym przez komisję kwalifikacyjną. ***

7 KWALIFIKACJA KANDYDATA DO I KLASY Paostwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego obejmującego: instrumentalistyka : - egzamin praktyczny z gry na instrumencie, - pisemny egzamin ogólnomuzyczny z kształcenia słuchu i audycji muzycznych (zakres programu szkoły muzycznej I stopnia) rytmika: - egzamin badający predyspozycje muzyczno-ruchowe kandydata do kształcenia w specjalności rytmika, - egzamin praktyczny z gry na fortepianie, - pisemny egzamin ogólnomuzyczny z kształcenia słuchu i audycji muzycznych (zakres programu szkoły muzycznej I stopnia) UWAGA! O przyjęcie do klasy I POSM II stopnia może ubiegad się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kooczy nie więcej niż 14 lat. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają w terminie do 27 kwietnia 2017 r.: - zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VI szkoły podstawowej (nie dotyczy kandydatów uczęszczających do VI klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia w Bielsku-Białej) w danym zawodzie, a w przypadku specjalizacji instrumentów dętych zaświadczenie wydane przez lekarza pulmonologa - po ogłoszeniu wyników. Termin egzaminu: 22 maja 2017 r. Zakres egzaminu praktycznego z gry na instrumencie: Program z instrumentu (instrumentalistyka) instrumenty dęte i akordeon etiuda i utwór dowolny, perkusja program dowolny (na werblu, dowolnym instrumencie melodycznym i kotłach), fortepian gama, etiuda, utwór barokowy, forma klasyczna (do wyboru: wariacje, rondo, częśd szybka sonaty), utwór dowolny, klawesyn, organy gama, etiuda, utwór barokowy, utwór dowolny, harfa etiuda, dwa utwory dowolne (w tym jedna częśd formy cyklicznej), gitara etiuda, utwór dowolny, jedna częśd sonaty lub wariacje, skrzypce, wiolonczela etiuda, koncert (częśd I lub III), utwór dowolny, altówka etiuda, utwór dowolny (może byd jedna częśd formy cyklicznej), kontrabas dwa utwory dowolne.

8 Program z fortepianu (rytmika) gama, etiuda, dwa dowolnie wybrane utwory Zakres materiału z kształcenia słuchu i audycji muzycznych rozpoznawanie oraz zapis nutami i symbolami interwałów do oktawy: gamowłaściwych i w oderwaniu od tonacji, rozpoznawanie oraz zapis nutami i symbolami akordów: trójdźwięku durowego, molowego, D7 (w postaci zasadniczej i przewrotach) oraz trójdźwięku zwiększonego i zmniejszonego (w postaci zasadniczej), znajomośd i rozpoznawanie gam durowych (naturalnej) i molowych (eolskiej, harmonicznej, doryckiej) oraz triad harmonicznych w majorze naturalnym i minorze harmonicznym do 3 znaków przykluczowych, zapis struktur rytmicznych regularnych oraz trioli i synkopy, rozpoznawanie metrum (2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8) i przedtaktu, zapis dyktand jednogłosowych (również z pamięci) oraz korekta melodycznorytmiczna, znajomośd ogólnych zasad notacji muzycznej (w kluczu wiolinowym i basowym, na pięciolinii i liniach dodanych, zapis i nazewnictwo nut - literowe, solmizacyjne i ze wskazaniem stopnia, zapis interwałów i akordów, zapis wartości rytmicznych nut i pauz oraz grup rytmicznych, zapis pojedynczych znaków chromatycznych, przenośnika oktawowego, fermaty), znajomośd podstawowych pojęd z zakresu agogiki, dynamiki, artykulacji i środków wyrazowych, określenie trybu tonacji, metrum, faktury, obsady wykonawczej i innych elementów muzycznych na podstawie zapisu nutowego lub analizy słuchowej utworu; próby wskazania na kompozytora, formę lub gatunek i epokę, znajomośd i rozpoznawanie polskich taoców narodowych, ogólna znajomośd instrumentów i rodzajów głosu ludzkiego, klasyfikacja zespołów muzycznych ze względu na obsadę wykonawczą, podstawowa wiedza o fakturze (monofonia, homofonia, polifonia), podstawowa wiedza i rozpoznawanie gatunków i form muzycznych: kanon, inwencja, fuga, forma okresowa dwu- i trzyczęściowa, rondo, temat z wariacjami, forma sonatowa, formy cykliczne: suita, sonata, symfonia, koncert solowy, opera, podstawowa wiedza o epokach (średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, muzyka XX wieku) oraz czołowych kompozytorach (m.in. J.S. Bach, J.F. Haendel, A. Vivaldi, J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven, Fr. Schubert, P. Czajkowski, Fr. Chopin, St. Moniuszko, K. Szymanowski, W. Lutosławski, K. Penderecki), znajomośd zawodów związanych z muzyką (wykonawca instrumentalista i wokalista, kompozytor, dyrygent, lutnik, reżyser dźwięku) podstawowa orientacja w zakresie współczesnej kultury muzycznej (festiwale, konkursy), znajomośd tradycyjnych i multimedialnych zbiorów literatury muzycznej. Do klasy I POSM II st. zostaje zakwalifikowany uczeo, który w wyniku egzaminu wstępnego z przedmiotów artystycznych uzyskał średnią punktację co najmniej 16 punktów (na 25).

9 KWALIFIKACJA KANDYDATA DO KLAS II i III Paostwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia odbywa się na podstawie: - egzaminu kwalifikacyjnego, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma byd przyjęty, Przyjęcie ucznia uzależnione jest od wieku kandydata, który musi mieścid się we właściwej grupie wiekowej, przy czym: - o przyjęcie do klasy II POSM II stopnia może ubiegad się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kooczy nie więcej niż 15 lat, - o przyjęcie do klasy III POSM II stopnia może ubiegad się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kooczy nie więcej niż 16 lat. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają w terminie do 27 kwietnia 2017 r. : - zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy I lub II gimnazjum, w danym zawodzie, a w przypadku specjalizacji instrumentów dętych zaświadczenie wydane przez lekarza pulmonologa - po ogłoszeniu wyników. Termin egzaminu: 22 maja 2017 r. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje: instrumentalistyka : - egzamin praktyczny z gry na instrumencie (zakres programu klasy niższej od tej, do której się ubiega), - pisemny i ustny egzamin z kształcenia słuchu oraz zasad muzyki z elementami edycji nut (egzamin do kl. II), - pisemny i ustny egzamin z kształcenia słuchu, zasad muzyki z elementami edycji nut, harmonii oraz literatury muzycznej (egzamin do kl. III). rytmika: - egzamin badający predyspozycje muzyczno-ruchowe kandydata do kształcenia w specjalności rytmika, - egzamin praktyczny z gry na fortepianie, - pisemny i ustny egzamin z kształcenia słuchu oraz zasad muzyki z elementami edycji nut (egzamin do kl. II), - pisemny i ustny egzamin z kształcenia słuchu, zasad muzyki z elementami edycji nut, harmonii oraz literatury muzycznej (egzamin do kl. III).

10 Wszelkich informacji na temat wymagao programowych z zakresu gry na instrumencie i pozostałych przedmiotów udzielają kierownicy sekcji. Do klas II i III POSM II st. zostaje zakwalifikowany uczeo, który w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego z przedmiotów artystycznych uzyskał średnią punktację co najmniej 16 punktów (na 25). UWAGA! Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, uczeo przyjęty musi uzupełnid w terminie wyznaczonym przez komisję kwalifikacyjną. ***

11 KWALIFIKACJA KANDYDATA NA INSTRUMENTALISTYKĘ JAZZOWĄ DO KLASY III Paostwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia odbywa się na podstawie: - egzaminu kwalifikacyjnego, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma byd przyjęty. O przyjęcie do klasy III POSM II stopnia może ubiegad się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kooczy nie więcej niż 16 lat. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają w terminie do 27 kwietnia 2017 r. : - zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy II gimnazjum, w danym zawodzie, a w przypadku specjalizacji instrumentów dętych zaświadczenie wydane przez lekarza pulmonologa - po ogłoszeniu wyników. Termin egzaminu: 22 maja 2017 r. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje: - egzamin praktyczny z gry na instrumencie ( program dowolny, w tym utwór z zakresu muzyki jazzowej), - egzamin badający predyspozycje muzyczne kandydata do kształcenia w specjalności jazzowej, - pisemny i ustny egzamin z kształcenia słuchu, zasad muzyki z elementami edycji nut, harmonii oraz literatury muzycznej. Wszelkich informacji na temat wymagao programowych z zakresu gry na instrumencie i pozostałych przedmiotów udzielają kierownicy sekcji. Do klasy III POSM II st. zostaje zakwalifikowany uczeo, który w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego z przedmiotów artystycznych uzyskał średnią punktację co najmniej 16 punktów (na 25). UWAGA! Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, uczeo przyjęty musi uzupełnid w terminie wyznaczonym przez komisję kwalifikacyjną. ***

12 KWALIFIKACJA KANDYDATA DO KLAS IV VI Paostwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia Do klas IV, V, VI szkoły II stopnia nie przewiduje się przyjmowania uczniów poza szczególnymi przypadkami związanymi z przejściem ze szkoły tego samego typu lub zdania egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem co najmniej 14 punktów (na 25) z przedmiotów artystycznych na poziomie klasy odpowiednio niższej oraz świadectwa ukooczenia klasy programowo niższej ogólnokształcącej szkoły muzycznej lub szkoły ogólnokształcącej i szkoły muzycznej II stopnia. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają w terminie do 27 kwietnia 2017 r. : - zaświadczenie o uczęszczaniu do odpowiedniej klasy, w danym zawodzie, a w przypadku specjalizacji instrumentów dętych zaświadczenie wydane przez lekarza pulmonologa - po ogłoszeniu wyników. Termin egzaminu: 22 maja 2017 r. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje: - egzamin praktyczny z gry na instrumencie lub rytmiki (zakres programu klasy niższej od tej, do której się ubiega), - egzamin pisemny z kształcenia słuchu i harmonii, - egzamin ustny z pozostałych przedmiotów ogólnomuzycznych, których realizacja odbyła się w klasach niższych, a nie zostały przez kandydata zaliczone oceną na świadectwie (zasady muzyki z elementami edycji nut, literatura muzyczna, historia muzyki, formy muzyczne). Wszelkich informacji na temat wymagao programowych z zakresu gry na instrumencie i pozostałych przedmiotów udzielają kierownicy sekcji. Do klas IV, V i VI POSM II st. zostaje zakwalifikowany uczeo, który w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego z przedmiotów artystycznych uzyskał średnią punktację co najmniej 14 punktów (na 25). UWAGA! Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, uczeo przyjęty musi uzupełnid w terminie wyznaczonym przez komisję kwalifikacyjną. ŻYCZYMY POMYŚLNYCH WYNIKÓW NA EGZAMINACH WSTĘPNYCH

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZASADY OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej: - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE

REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej: - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia -

Bardziej szczegółowo

R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A

R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A Skrzypce Etiuda, Altówka Wiolonczela Kontrabas gama durowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu

Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu Opracowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. HENRYKA MELCERA W KALISZU opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do PSM I stopnia

Rekrutacja do PSM I stopnia Rekrutacja do PSM I stopnia Termin składania podań do PSM I st. 01.03.2011r. do 31.05.2011r. Do klasy I cyklu 6 letniego przyjmowane są dzieci w wieku 6 10 lat (roczniki 2005,2004, 2003,2002). Instrumenty:

Bardziej szczegółowo

dla kandydatów na uczniów na rok szkolny 2012/2013

dla kandydatów na uczniów na rok szkolny 2012/2013 Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku dla kandydatów na uczniów na rok szkolny 2012/2013 ul. 3 Maja 2, 78-400 Szczecinek tel./fax 094/ 37 430 02 e-mail: szkolamuzyczna@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI w Szkole Muzycznej I stopnia w Słomnikach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach

Regulamin Rekrutacji Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach Regulamin Rekrutacji Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji Regulamin dotyczący rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie

Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. K. PENDERECKIEGO W BUSKU - ZDROJU 1 1 Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji. do Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim

Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji. do Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji do Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim Regulamin został sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

Bardziej szczegółowo

- badanie słuchu harmonicznego (określenie ilości dźwięków w akordzie lub współbrzmieniu, dokończenie melodii),

- badanie słuchu harmonicznego (określenie ilości dźwięków w akordzie lub współbrzmieniu, dokończenie melodii), Wszystkie egzaminy wstępne mają charakter konkursowy. Egzaminy wstępne do szkoły podstawowej (I stopnia) EGZAMIN WSTĘPNY DO KLASY I Egzamin do klasy I bada uzdolnienia i predyspozycje muzyczne kandydata.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach

Regulamin Rekrutacji Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach Regulamin Rekrutacji Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach Podstawa prawna: - art. 20n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI obowiązujące w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze

REGULAMIN REKRUTACJI obowiązujące w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze REGULAMIN REKRUTACJI obowiązujące w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla kandydatów na rok szkolny 2014/2015 ROZDZ. I. INFORMACJE OGÓLNE

INFORMATOR dla kandydatów na rok szkolny 2014/2015 ROZDZ. I. INFORMACJE OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1, tel.(22)839-18-78. fax: (22)839-18-79 www.szymanowski.edu.pl, sekretariat@szymanowski.edu.pl INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie

Regulamin Rekrutacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie Regulamin Rekrutacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW PSM I st. nr 5 im. H. Wieniawskiego w Warszawie

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW PSM I st. nr 5 im. H. Wieniawskiego w Warszawie REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW PSM I st. nr 5 im. H. Wieniawskiego w Warszawie 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 6-letniego jest ukończenie 5 lat i nie przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PSM I STOPNIA w SUWAŁKACH

REGULAMIN REKRUTACJI DO PSM I STOPNIA w SUWAŁKACH REGULAMIN REKRUTACJI DO PSM I STOPNIA w SUWAŁKACH Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji ZSM im. M. Spisaka zwany regulaminem określa: 2) sposób, tryb i terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego w ZSM:

Regulamin rekrutacji ZSM im. M. Spisaka zwany regulaminem określa: 2) sposób, tryb i terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego w ZSM: REGULAMIN REKRUTACJI Podstawa prawna: 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy

ZASADY REKRUTACJI. do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy ZASADY REKRUTACJI do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy 1 1. Klasa I - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (dzieci 6 i 7- letnie) 1. Spotkania z psychologiem 2.

Bardziej szczegółowo

Drzwi Otwarte Szkoły

Drzwi Otwarte Szkoły Drzwi Otwarte Szkoły 22 kwietnia 2017 godz. 10.00 13.00 Zapraszamy na: lekcje indywidualne (różne instrumenty i śpiew solowy) lekcje rytmiki i teorii muzyki zajęcia ogólnokształcące punkt konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

1 REGULAMIN REKRUTACJI

1 REGULAMIN REKRUTACJI Załącznik nr 1 REGULAMIN REKRUTACJI Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji do PSM I i II st., w szczególności formy, zakres tematyczny egzaminów wstępnych i badania przydatności oraz sposoby i

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do ZSM w BIAŁYMSTOKU

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do ZSM w BIAŁYMSTOKU WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do ZSM w BIAŁYMSTOKU Regulamin został sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kandydata do V klasy cyklu sześcioletniego, oraz III klasy cyklu czteroletniego z przedmiotu kształcenie słuchu z audycjami

Wymagania edukacyjne dla kandydata do V klasy cyklu sześcioletniego, oraz III klasy cyklu czteroletniego z przedmiotu kształcenie słuchu z audycjami Wymagania edukacyjne dla kandydata do V klasy cyklu sześcioletniego, oraz III klasy cyklu czteroletniego z przedmiotu kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi. Uczeń potrafi: 1. Powtarzać głosem pojedyncze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ I REKRUTACJI UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W KRASNYMSTAWIE

REGULAMIN PRZYJĘĆ I REKRUTACJI UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W KRASNYMSTAWIE REGULAMIN PRZYJĘĆ I REKRUTACJI UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W KRASNYMSTAWIE Podstawa prawna 1) Art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I klasy OSM II st. PSM II st. w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

Regulamin rekrutacji do I klasy OSM II st. PSM II st. w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie Zał. nr 1 do ZARZĄDZENIE NR 7/2017 DYREKTORA ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 4 im. K. SZYMANOWSKIEGO W WARSZAWIE z dnia 8 lutego 2017 r. Regulamin rekrutacji do I klasy Ogólnokształcącej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do PSM II stopnia

REGULAMIN REKRUTACJI do PSM II stopnia 1 REGULAMIN REKRUTACJI do PSM II stopnia Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji do PSM II st., w szczególności formy, zakres tematyczny egzaminów wstępnych oraz sposoby i terminy informowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PSM I STOPNIA

REGULAMIN REKRUTACJI DO PSM I STOPNIA REGULAMIN REKRUTACJI DO PSM I STOPNIA Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji do PSM I i II st., w szczególności formy, zakres tematyczny egzaminów wstępnych i badania przydatności oraz sposoby

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015 EGZAMINY WSTĘPNE 2014/2015 Egzaminy wstępne do Akademii

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYDZIAŁ WOKALNO -INSTRUMENTALNY. Rekrutacja na studia I i II stopnia

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYDZIAŁ WOKALNO -INSTRUMENTALNY. Rekrutacja na studia I i II stopnia HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Muzyka kościelna Gra na organach,, kształcenie słuchu i harmonia praktyczna (harmonizacja pieśni, modulacje, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia śpiewane).

Bardziej szczegółowo

Sekcja Fortepianu Głównego, Fortepianu na Wydziale Rytmiki oraz Organów Kierownictwo: mgr Justyna Galant-Wojciechowska

Sekcja Fortepianu Głównego, Fortepianu na Wydziale Rytmiki oraz Organów Kierownictwo: mgr Justyna Galant-Wojciechowska Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1 Sekretariat tel. (22)839-18-78 fax (22)839-18-79 www.szymanowski.edu.pl sekretariat@szymanowski.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura przyjęcia do OSM I i II stopnia

Procedura przyjęcia do OSM I i II stopnia Procedura przyjęcia do OSM I i II stopnia Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku Podstawa Prawna : - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marii Zduniak w Zespole Szkół nr 20 we Wrocławiu

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marii Zduniak w Zespole Szkół nr 20 we Wrocławiu Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marii Zduniak w Zespole Szkół nr 20 we Wrocławiu OGŁASZA ZAPISY na rok szkolny 2017/2018 kształcimy muzycznie dzieci i młodzież w

Bardziej szczegółowo

Kontakt z dyrektorami i kierownikami sekcji przez Sekretariat. ***

Kontakt z dyrektorami i kierownikami sekcji przez Sekretariat. *** Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1 Sekretariat tel. (22)839-18-78 fax (22)839-18-79 www.szymanowski.edu.pl sekretariat@szymanowski.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie

Załącznik nr 4 do Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie Załącznik nr 4 do Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r., w sprawie warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2014 ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

Uchwała nr 11/2014 ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA Uchwała nr 11/2014 Rady Pedagogicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku Z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie szkoły na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi

REGULAMIN REKRUTACJI Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi REGULAMIN REKRUTACJI Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2016/2017

REKRUTACJA 2016/2017 PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W PŁOCKU REKRUTACJA 2016/2017 SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA INFORMACJE OGÓLNE Egzamin wstępny obowiązuje wszystkich kandydatów i ma charakter

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE Podstawa prawna: Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA 1. W roku szkolnym 2014/2015 o przyjęcie do klasy pierwszej OSM I stopnia może ubiegać się kandydat, który w 2014 r. kończy 6 lat albo

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV WYMAGANIA WIADOMOŚCI UCZNIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA KONIECZNE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi

REGULAMIN REKRUTACJI Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi REGULAMIN REKRUTACJI Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej W OŁAWIE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej W OŁAWIE Podstawa prawna: REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej W OŁAWIE Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW INFORMATOR DLA KANDYDATÓW ROK SZKOLNY 2011/2012 www.zsm2.szczecin.pl sekretariat@zsm2.szczecin.pl tel.(091) 48 81 356 tel.(091) 48 80 866 tel./fax.(091) 48 80 324 70-561 Szczecin ul Staromłyńska 13 Zespół

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja 2015/2016 PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W PŁOCKU Rekrutacja 2015/2016 SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA INFORMACJE OGÓLNE Egzamin wstępny obowiązuje wszystkich kandydatów i ma charakter

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI, WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PSM I i II STOPNIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W ZGORZELCU

REGULAMIN REKRUTACJI, WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PSM I i II STOPNIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W ZGORZELCU REGULAMIN REKRUTACJI, WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PSM I i II STOPNIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W ZGORZELCU 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej: 1. sześcioletniej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie

ZASADY PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie ZASADY PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie Dokument określa szczegółowe zasady rekrutacji do PSM I st. w Świebodzinie w oparciu o Ustawę o Systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu

REGULAMIN REKRUTACJI do SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu REGULAMIN REKRUTACJI do SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PSM I STOPNIA W PUŁTUSKU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PSM I STOPNIA W PUŁTUSKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 19/2014 z dnia 21 października 2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PSM I STOPNIA W PUŁTUSKU 1. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki. INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki. INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10 EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Z WIEDZĄ O

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kształcenia słuchu i audycji muzycznych kl.vi C6 i IV C4. Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie: Gana A-dur

Wymagania edukacyjne kształcenia słuchu i audycji muzycznych kl.vi C6 i IV C4. Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie: Gana A-dur Wymagania edukacyjne kształcenia słuchu i audycji muzycznych kl.vi C6 i IV C4. Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie: Gamy durowe C,G,D Hymn UE IX symfonia L.V. Beethovena forma symfonii

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie.

Regulamin rekrutacji uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie. Regulamin rekrutacji uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie. Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na Wydział Instrumentalny studia I stopnia

PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na Wydział Instrumentalny studia I stopnia PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na Wydział Instrumentalny studia I stopnia EGZAMINY Z GRY NA INSTRUMENCIE Poniedziałek, dnia 20 czerwca 2016 r. godz. 10.00 Aula NOVA fortepian godz. 09.40 Błękitna flet, fagot,

Bardziej szczegółowo

Kariera. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza. w Zielonej Górze

Kariera. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza. w Zielonej Górze Kariera w zasięgu ręki Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016 EGZAMINY WSTĘPNE 2015/2016 Egzaminy wstępne do Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z

Bardziej szczegółowo

Turniej wiedzy muzycznej

Turniej wiedzy muzycznej Turniej wiedzy muzycznej Zadanie 1 Przyporządkuj utwory ich kompozytorom. Stanisław Moniuszko Antonio Vivaldi Piotr Czajkowski Feliks Mendelssohn-Bartholdy Jezioro łabędzie Halka Dla Elizy Preludium Deszczowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Rekrutacja na studia I i II stopnia WYDZIAŁ WOKALNO INSTRUMENTALNY

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Rekrutacja na studia I i II stopnia WYDZIAŁ WOKALNO INSTRUMENTALNY HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Rekrutacja na studia I i II stopnia WYDZIAŁ WOKALNO INSTRUMENTALNY KIERUNEK: INSTRUMENTALISTYKA Specjalność: data godzina sala Organy 13.; 14.

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA NR 84/183/2015 z dnia 25 maja 201 5 roku w spraw ie rekrutacji na studia pierw szego i drugiego stopnia w roku akademickim 201 6/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

Treści nauczania - wymagania szczegółowe PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO - MUZYKA - IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń poznaje podstawowe pojęcia i terminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO OSM I SM I st. nr 3 w ZS nr 20 we Wrocławiu

REGULAMIN REKRUTACJI DO OSM I SM I st. nr 3 w ZS nr 20 we Wrocławiu REGULAMIN REKRUTACJI DO OSM I SM I st. nr 3 w ZS nr 20 we Wrocławiu PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W EŁKU

REGULAMIN REKRUTACJI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W EŁKU REGULAMIN REKRUTACJI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W EŁKU Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rozporządzenia MKiDN z dnia 15 maja 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Uczniowie kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej na następujących instrumentach:

Uczniowie kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej na następujących instrumentach: INFORMATOR Rok szkolny 2015/2016 O szkole Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Bardziej szczegółowo

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I c/6 Gamy durowe do dwóch znaków każdą ręką oddzielnie przez dwie oktawy. Dwadzieścia krótkich utworków ze wszystkich działów materiału nauczania.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 85 poz. 943 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

Dz.U. 1999 Nr 85 poz. 943 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 85 poz. 943 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. W STRZELCACH KRAJEŃSKICH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. W STRZELCACH KRAJEŃSKICH Załącznik nr VI do Statutu PSM I stopnia w Strzelcach Krajeńskich Podstawa prawna; Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z zakresu kształcenia słuchu

WYMAGANIA EDUKACYJNE z zakresu kształcenia słuchu WYMAGANIA EDUKACYJNE z zakresu kształcenia słuchu CYKL SZEŚCIOLETNI ZAŁĄCZNIK NR 8 KLASA I 1. Słuchowe odróżnianie dźwięków wysokich, niskich, krótkich i długich; określanie kierunku melodii. Powtarzanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Postanowienia wstępne

Regulamin rekrutacji do I klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Postanowienia wstępne Zał. nr 1 do ZARZĄDZENIE NR 7/2017 DYREKTORA ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 4 im. K. SZYMANOWSKIEGO W WARSZAWIE z dnia 8 lutego 2017 r. Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do I klasy Ogólnokształcącej

Bardziej szczegółowo

Struktura ZPSM nr 4 od 1.IX.2017 r. (po wejściu reformy szkolnictwa)

Struktura ZPSM nr 4 od 1.IX.2017 r. (po wejściu reformy szkolnictwa) Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1, tel.(22)839-18-78. fax: (22)839-18-79 www.szymanowski.edu.pl, sekretariat@szymanowski.edu.pl *************************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zajęć edukacyjnych :kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi. kl. V C6 i III C4.PSM I st.

Wymagania edukacyjne zajęć edukacyjnych :kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi. kl. V C6 i III C4.PSM I st. Wymagania edukacyjne zajęć edukacyjnych :kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi. kl. V C6 i III C4.PSM I st. Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie: -Gama C- dur budowa gam majorowych,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ WARSZAWA RAPORT

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ WARSZAWA RAPORT CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ WARSZAWA RAPORT Z BADAŃ WYNIKÓW NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW: KSZTAŁCENIE SŁUCHU ORAZ AUDYCJE MUZYCZNE W SZKOŁACH MUZYCZNYCH I STOPNIA W POLSCE Warszawa 2016 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA Załącznik nr 3 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE dla klas I IV Zawód: muzyk (wszystkie specjalności i specjalizacje) Tabela 1 Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA im. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI ROZKŁAD EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

AKADEMIA MUZYCZNA im. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI ROZKŁAD EGZAMINÓW WSTĘPNYCH WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, TEORII, RYTMIKI I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ STUDIA I STOPNIA Muzykoterapia 18.09.2010 godz. 11.00 s.105 WYDZIAŁ FORTEPIANU, ORGANÓW, KLAWESYNU I INSTRUMENTÓW DAWNYCH STUDIA I STOPNIA Fortepian

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I st. Nr 4 im. KAROLA KURPIŃSKIEGO Warszawa ul. Wiktorska 73 Tel. : 22 844-42-31 Fax.: 22 844-46-54 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I st. N r 4 im. Karola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marii Zduniak w Zespole Szkół nr 20 we Wrocławiu

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marii Zduniak w Zespole Szkół nr 20 we Wrocławiu Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marii Zduniak w Zespole Szkół nr 20 we Wrocławiu OGŁASZA ZAPISY na rok szkolny 2016/2017 kształcimy muzycznie dzieci i młodzież w

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA NR 30/65/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w s p r a w i e z m i a n w u c h w a l e n r 1 5 6 / 2 5 5 / 2 0 1 6 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

4. Rozwijanie dyspozycji ogólnych Uczeń wykonuje ćwiczenia aktywizujące potencjał fizyczny i intelektualny.

4. Rozwijanie dyspozycji ogólnych Uczeń wykonuje ćwiczenia aktywizujące potencjał fizyczny i intelektualny. Rytmika CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE 1. Rozwijanie dyspozycji muzycznej ucznia Uczeń realizuje ćwiczenia słuchowe, słuchowo-głosowe, słuchowo-ruchowe. 2. Kształcenie ekspresji muzycznej i muzyczno-ruchowej,

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I AUDYCJE MUZYCZNE

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I AUDYCJE MUZYCZNE PROGRAM NAUCZANIA KSZTAŁCENIE SŁUCHU I AUDYCJE MUZYCZNE Klasy IV VI 6 letniego cyklu nauczania i III IV 4 letniego cyklu nauczania OPRACOWANIE: KATARZYNA SOBAS - KLOCEK Nr 29/2013 zatwierdzony przez Radę

Bardziej szczegółowo

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z muzyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania

Bardziej szczegółowo

Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej

Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej ZASADY ORGANIZACJI Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół muzycznych II stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych II st. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016 EGZAMINY WSTĘPNE 2015/2016 Egzaminy wstępne do Akademii

Bardziej szczegółowo

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Warunki i tryb rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na I rok studiów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2010/2011 Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW RYTMIKA I KSZTAŁCENIE SŁUCHU DLA KLAS I - III SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW RYTMIKA I KSZTAŁCENIE SŁUCHU DLA KLAS I - III SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SIERADZU WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW RYTMIKA I KSZTAŁCENIE SŁUCHU DLA KLAS I - III SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE 1. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI na I rok studiów w roku akademickim 2005/06

ZASADY REKRUTACJI na I rok studiów w roku akademickim 2005/06 ZASADY REKRUTACJI na I rok studiów w roku akademickim 2005/06 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa tel. centrali 827 72 41 fax 827 83 06 www.chopin.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Edukacja muzyczna w nowej podstawie programowej. kl. I SP

Edukacja muzyczna w nowej podstawie programowej. kl. I SP Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli sztuki Gorzów Wlkp., 2010 Edukacja muzyczna w nowej podstawie programowej kl. I SP 1. Śpiew : - proste melodie - śpiewanki i rymowanki - piosenki dziecięce, popularne

Bardziej szczegółowo

PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH. na Wydział Instrumentalny studia I stopnia

PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH. na Wydział Instrumentalny studia I stopnia Środa, dnia 17 czerwca 2015 r. PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na Wydział Instrumentalny studia I stopnia godz. 09:30 sala 152 kształcenie słuchu wokalistyka jazzowa godz. 10:00 Błękitna gitara basowa, kontrabas

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZESŁUCHAŃ REGIONALNYCH 2015

P R O G R A M PRZESŁUCHAŃ REGIONALNYCH 2015 P R O G R A M PRZESŁUCHAŃ REGIONALNYCH 2015 SZKOŁY MUZYCZNE II ST. FORTEPIAN dla: solistów V i VI klas SM II st. cyklu 6 letniego oraz III i IV klas SM II st. cyklu 4 letniego, zespołów gitarowych i akordeonowych

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA U C H W AŁ A N R 43/ 1 42 / 2014 z d n ia 2 6 ma ja 2 014 r oku w s p r a w i e r e k ru tacji na s t u di a pi erwszego i d r ugiego s t o p ni a w r o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST.IM.JANA SEBASTIANA BACHA W GRAJEWIE

REGULAMIN REKRUTACJI PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST.IM.JANA SEBASTIANA BACHA W GRAJEWIE REGULAMIN REKRUTACJI PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST.IM.JANA SEBASTIANA BACHA W GRAJEWIE Zasady rekrutacji. Na stronie internetowej naszej szkoły (www.psm.grajewo.org ) znajduje się informacja o warunkach

Bardziej szczegółowo