OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV"

Transkrypt

1 OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV WYMAGANIA WIADOMOŚCI UCZNIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA KONIECZNE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: OCENA DOPUSZCZAJĄCA - instrumentów strunowych: smyczkowych, szarpanych i uderzanych; - potrafi wymienić niektóre instrumenty bez przyporządkowania ich do odpowiedniej grupy; - nazw solmizacyjnych i literowych nut w obrębie oktawy razkreślnej; - z pomocą nauczyciela rozpoznaje nazwy solmizacyjne nut kolejno ułożonych na pięciolinii; - z pomocą nauczyciela zaśpiewa indywidualnie i w grupie pieśni obowiązkowe; - wartości rytmicznych; - potrafi wymienić niektóre wartości rytmiczne; - terminów muzycznych: nuta, pauza, takt, kropka przy nucie, akcent muzyczny, dynamika; - potrafi wymienić terminy muzyczne i opisać przynajmniej jeden; - wybitnych polskich kompozytorów: Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki; - potrafi wymienić kompozytorów oraz przynajmniej jeden przykład z ich twórczości; - utworów muzycznych typu: AB, ABA, Ronda; - potrafi wymienić typy utworów muzycznych; - polskich tańców narodowych; - potrafi wymienić polskie tańce narodowe; - rodzajów zespołów wokalnych; - potrafi wymienić przynajmniej jeden przykład typu zespołów wokalnych, głosu męskiego i żeńskiego oraz rodzaju chórów.

2 PODSTAWOWE OCENA - DOSTATECZ- NA Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: - instrumentów strunowych: smyczkowych, szarpanych i uderzanych; - potrafi wymienić nazwy i cechy charakterystyczne niektórych instrumentów strunowych; - nazw solmizacyjnych i literowych nut w obrębie oktawy razkreślnej; - rozpoznaje nazwy solmizacyjne na pięciolinii w obrębie oktawy razkreślnej; - potrafi zaśpiewać indywidualnie i w grupie poprawnie intonacyjnie, z właściwym podparciem oddechowym, właściwą postawą śpiewaczą: - wartości rytmicznych; - potrafi wymienić wartości rytmiczne; - terminów muzycznych: nuta, pauza, takt, kropka przy nucie, akcent muzyczny, dynamika; - zna cechy charakterystyczne niektórych terminów muzycznych; - wybitnych polskich kompozytorów: Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki; - zna życiorys i potrafi podać przykład twórczości kompozytorów; - utworów muzycznych typu: AB, ABA, Ronda; -potrafi wymienić typy utworów muzycznych i opisać przynajmniej jeden; - polskich tańców narodowych; - potrafi wymienić polskie tańce narodowe; - zna cechy charakterystyczne niektórych polskich tańców narodowych; - rodzajów zespołów wokalnych; - potrafi wymienić niektóre typy zespołów wokalnych, rodzaje chórów i nazwy głosów męskich i żeńskich;

3 ROZSZERZAJĄCE OCENA - DOBRA Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: - instrumentów strunowych: smyczkowych, szarpanych i uderzanych; - na lekcjach jest aktywny sporadycznie. - potrafi wymienić instrumenty strunowe; - rozpoznaje brzmienia niektórych instrumentów strunowych - zna budowę instrumentów strunowych; - nazw solmizacyjnych i literowych nut w obrębie oktawy razkreślnej; - rozpoznaje nazwy solmizacyjne i literowe nut kolejno ułożonych na pięciolinii w obrębie oktawy razkreślnej; - potrafi zaśpiewać indywidualnie i w grupie poprawnie intonacyjnie, z właściwym podparciem oddechowym, właściwą postawą śpiewaczą: wybrane polskie pieśni ludowe oparte o rytmy polskich tańców; wybrane kanony dwugłosowe; - wartości rytmicznych; - potrafi wymienić wartości rytmiczne; - potrafi narysować wartości rytmiczne; - terminów muzycznych: nuta, pauza, takt, kropka przy nucie, akcent muzyczny, dynamika; - zna cechy charakterystyczne terminów muzycznych; - wybitnych polskich kompozytorów: Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki; - zna życiorys i twórczość kompozytorów; - utworów muzycznych typu: AB, ABA, Ronda; - potrafi wymienić typy utworów muzycznych; - zna budowę utworów muzycznych typu AB, ABA, Ronda;

4 - polskich tańców narodowych; - potrafi wymienić polskie tańce narodowe; - zna cechy charakterystyczne polskich tańców narodowych; - rodzajów zespołów wokalnych; - potrafi wymienić typy zespołów wokalnych, rodzaje chórów i nazwy głosów męskich i żeńskich; - jest aktywny na zajęciach DOPEŁNIAJĄCE OCENA BARDZO DOBRA Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: - instrumentów strunowych: smyczkowych (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas), szarpanych ( gitara, cytra, harfa, lutnia) i uderzanych ( pianino, fortepian, klawesyn, cymbały); - potrafi wymienić instrumenty strunowe; - rozpoznaje brzmienia instrumentów strunowych - zna budowę i działanie instrumentów strunowych; - nazw solmizacyjnych i literowych nut w obrębie oktawy razkreślnej; - rozpoznaje nazwy solmizacyjne i literowe nut w różnym układzie na pięciolinii w obrębie oktawy razkreślnej; - potrafi zaśpiewać indywidualnie i w grupie poprawnie intonacyjnie, z właściwym podparciem oddechowym, właściwą postawą śpiewaczą i zalecaną w zapisie nutowym interpretacją: wybrane polskie pieśni ludowe oparte o rytmy polskich tańców narodowych; wybrane kanony dwugłosowe; - wartości rytmicznych; - potrafi wymienić wartości rytmiczne; - potrafi narysować wartości rytmiczne; - zna czas trwania poszczególnych wartości rytmicznych;

5 - terminów muzycznych: nuta, pauza, takt, kropka przy nucie, akcent muzyczny, dynamika; - zna cechy charakterystyczne terminów muzycznych; - wie w jaki sposób oznacza się je na pięciolinii; - wybitnych polskich kompozytorów: Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki; - zna życiorys i twórczość kompozytorów; - po wysłuchaniu rozpoznaje poznane na zajęciach przykłady utworów muzycznych poszczególnych kompozytorów; - utworów muzycznych typu: AB, ABA, Ronda; - potrafi wymienić typy utworów muzycznych; - zna budowę utworów muzycznych typu AB, ABA, Ronda; - rozpoznaje wysłuchane na zajęciach przykłady muzyczne typu AB, ABA i Ronda; - polskich tańców narodowych ( mazur, polonez, kujawiak); - potrafi wymienić polskie tańce narodowe; - zna cechy charakterystyczne polskich tańców narodowych; - potrafi wymienić przykłady muzyczne polskich tańców narodowych; - rodzajów zespołów wokalnych; - potrafi wymienić i opisać typy zespołów wokalnych, rodzaje chórów i nazwy głosów męskich i żeńskich; - jest aktywny podczas zajęć. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności zgodne z wymogami na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: PONADPROGRAMOWE OCENA - CELUJĄCA - stara się pogłębiać wiedzę muzyczną na zajęciach nadobowiązkowych (chór, orkiestra); - wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności na zajęciach nadobowiązkowych; - prezentuje zdolności muzyczne na różnego rodzaju imprezach szkolnych i pozaszkolnych np. konkursy muzyczne, apele, przeglądy;

6 - wykorzystuje różne źródła wiedzy; -jest twórczy w zakresie muzyki; - posiada wiadomości na temat rodzaju muzyki w obrębie własnych zainteresowań; -śmiało wyraża swoje zdanie na temat własnych upodobań artystycznych, szanując przekonania innych; - posiada elementarną wiedzę na temat sztuki w wybranych okresach: Klasycyzm, Romantyzm; - jest otwarty na ekspresję słowną, plastyczną, muzyczną, ruchową oraz jej zintegrowane formy; -zna zasady współpracy w grupie. - umie współdziałać w grupie. OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA V WYMAGANIA WIADOMOŚCI UCZNIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA KONIECZNE OCENA - DOPUSZCZAJĄCA Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: - instrumentów dętych drewnianych; -potrafi wymienić niektóre instrumenty bez przyporządkowania ich do odpowiedniej grupy; - nazw solmizacyjnych i literowych nut w obrębie oktawy razkreślnej; - z pomocą nauczyciela rozpoznaje nazwy solmizacyjne nut kolejno ułożonych na pięciolinii; - potrafi z pomocą nauczyciela wykonać prosty akompaniament improwizacyjno-perkusyjny do poznanej piosenki; - z pomocą nauczyciela zaśpiewa indywidualnie i w grupie wybrane pieśni obowiązkowe; - polskich tańców narodowych; - potrafi wymienić polskie tańce narodowe; - wybitnych kompozytorów: Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta; - potrafi wymienić kompozytorów oraz przynajmniej 1 przykład z ich twórczości;

7 - polskich obrzędów i obyczajów ludowych wybranych regionów, w tym własnego. - potrafi wymienić niektóre obrzędy i obyczaje. PODSTAWOWE OCENA DOSTATECZNA - terminów muzycznych: gama, triada harmoniczna, wariacje, dynamika; Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: - instrumentów dętych drewnianych; - potrafi wymienić terminy muzyczne i opisać przynajmniej jeden - potrafi wymienić nazwy i cechy charakterystyczne niektórych instrumentów dętych drewnianych; - nazw solmizacyjnych i literowych nut w obrębie oktawy razkreślnej; - rozpoznaje nazwy solmizacyjne na pięciolinii w obrębie oktawy razkreślnej; - potrafi samodzielnie wykonać prosty akompaniament improwizacyjno-perkusyjny do poznanej piosenki; - potrafi zaśpiewać indywidualnie i w grupie poprawnie intonacyjnie, z właściwym podparciem oddechowym, właściwą postawą śpiewaczą: - polskich tańców narodowych; - potrafi wymienić polskie tańce narodowe - zna cechy charakterystyczne niektórych polskich tańców narodowych; - wybitnych kompozytorów: Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta; - zna życiorys i potrafi podać przykład twórczości kompozytorów; - polskich obrzędów i obyczajów ludowych wybranych regionów, w tym własnego; - potrafi wymienić i omówić przynajmniej jeden obrzęd ludowy; - terminów muzycznych: gama, triada harmoniczna, wariacje, dynamika; - zna cechy charakterystyczne niektórych terminów muzycznych;

8 ROZSZERZAJĄCE OCENA DOBRA Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: - instrumentów dętych drewnianych; - na lekcjach jest aktywny sporadycznie. - potrafi wymienić instrumenty dęte; - rozpoznaje brzmienia niektórych instrumentów dętych; - zna budowę instrumentów dętych; - nazw solmizacyjnych i literowych nut w obrębie oktawy razkreślnej; - rozpoznaje nazwy solmizacyjne i literowe nut kolejno ułożonych na pięciolinii; - potrafi zbiorowo wykonać akompaniament improwizacyjno-perkusyjny do wybranego utworu muzycznego; - potrafi zaśpiewać indywidualnie i w grupie poprawnie intonacyjnie, z właściwym podparciem oddechowym, właściwą postawą śpiewaczą: wybrane polskie pieśni ludowe oparte o rytmy polskich tańców narodowych; wybrane kanony dwugłosowe; - polskich tańców narodowych; - potrafi wymienić polskie tańce narodowe; - zna cechy charakterystyczne polskich tańców narodowych; - wybitnych kompozytorów: Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta; - zna życiorys i twórczość kompozytorów; - polskich obrzędów i obyczajów ludowych wybranych regionów, w tym własnego; - potrafi wymienić polskie obrzędy i obyczaje ludowe i krótko je scharakteryzować; - terminów muzycznych: gama, triada harmoniczna, wariacje, dynamika; - zna cechy charakterystyczne terminów muzycznych; - jest aktywny na zajęciach.

9 DOPEŁNIAJĄCE OCENA BARDZO DOBRA Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: - instrumentów dętych drewnianych (flet, klarnet, obój, saksofon, fagot); - potrafi wymienić instrumenty dęte drewniane; - rozpoznaje brzmienia instrumentów dętych; - zna budowę i działanie instrumentów dętych; - nazw solmizacyjnych i literowych nut w obrębie oktawy razkreślnej; - rozpoznaje nazwy literowe i solmizacyjne nut w różnym układzie na pięciolinii w obrębie oktawy razkreślnej; - potrafi samodzielnie wykonać akompaniament improwizacyjno-perkusyjny do wybranego utworu muzycznego; - potrafi zaśpiewać indywidualnie i w grupie poprawnie intonacyjnie, z właściwym podparciem oddechowym, właściwą postawą śpiewaczą i zalecaną w zapisie nutowym interpretacją: wybrane polskie pieśni ludowe oparte o rytmy polskich tańców narodowych; wybrane kanony dwugłosowe; - polskich tańców narodowych (mazur, polonez, kujawiak, krakowiak, oberek); - potrafi wymienić polskie tańce narodowe; - zna cechy charakterystyczne polskich tańców narodowych; - potrafi wymienić przykłady muzyczne polskich tańców narodowych poznanych na zajęciach; - wybitnych kompozytorów: Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta; - zna życiorys i twórczość kompozytorów; - po wysłuchaniu rozpoznaje poznane na zajęciach przykłady utworów muzycznych poszczególnych kompozytorów; - polskich obrzędów i obyczajów ludowych wybranych regionów, w tym własnego; - potrafi wymienić i opisać obrzędy i obyczaje ludowe;

10 - terminów muzycznych: gama, triada harmoniczna, wariacje, dynamika; - zna cechy charakterystyczne terminów muzycznych; - wie w jaki sposób oznacza się je na pięciolinii; - jest aktywny podczas zajęć. PONADPROGRAMOWE OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności zgodne z wymogami na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -stara się pogłębiać wiedzę muzyczną na zajęciach nadobowiązkowych (chór, orkiestra); - wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności na zajęciach nadobowiązkowych; - prezentuje zdolności muzyczne na różnego rodzaju imprezach szkolnych i pozaszkolnych np. konkursy muzyczne, apele, przeglądy; - wykorzystuje różne źródła wiedzy; -jest twórczy w zakresie muzyki; - posiada wiadomości na temat rodzaju muzyki w obrębie własnych zainteresowań; -śmiało wyraża swoje zdanie na temat własnych upodobań artystycznych, szanując przekonania innych; - posiada elementarną wiedzę na temat sztuki w wybranych okresach: Barok, Klasycyzm, Romantyzm; - jest otwarty na ekspresję słowną, plastyczną, muzyczną, ruchową oraz jej zintegrowane formy; - zna zasady współpracy w grupie. - umie współdziałać w grupie.

11 OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA VI WYMAGANIA WIADOMOŚCI UCZNIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA KONIECZNE OCENA - DOPUSZCZAJĄCA Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: - instrumentów dętych blaszanych; -potrafi wymienić niektóre instrumenty bez przyporządkowania ich do odpowiedniej grupy; - nazw solmizacyjnych i literowych nut w obrębie oktawy razkreślnej; - z pomocą nauczyciela rozpoznaje nazwy solmizacyjne nut kolejno ułożonych na pięciolinii; - potrafi z pomocą nauczyciela wykonać prosty akompaniament improwizacyjno-perkusyjny do poznanej piosenki; - z pomocą nauczyciela zaśpiewa indywidualnie i w grupie wybrane pieśni obowiązkowe; - wybitnych kompozytorów: Ludwika van Beethovena, Karola Szymanowskiego; - potrafi wymienić kompozytorów oraz przynajmniej 1 przykład z ich twórczości; - polskich obrzędów i obyczajów ludowych wybranych regionów, w tym własnego. - potrafi wymienić niektóre obrzędy i obyczaje. - terminów muzycznych: rondo w muzyce, interwały, klucze muzyczne, tempo, budowa utworu (motyw, fraza, zdanie muzyczne, okres) - potrafi wymienić terminy muzyczne i opisać przynajmniej jeden PODSTAWOWE OCENA DOSTATECZNA Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: - instrumentów dętych blaszanych; - potrafi wymienić nazwy i cechy charakterystyczne niektórych instrumentów dętych blaszanych; - nazw solmizacyjnych i literowych nut w obrębie oktawy razkreślnej; - rozpoznaje nazwy solmizacyjne na pięciolinii w obrębie oktawy razkreślnej;

12 - potrafi samodzielnie wykonać prosty akompaniament improwizacyjno-perkusyjny do poznanej piosenki; - potrafi zaśpiewać indywidualnie i w grupie poprawnie intonacyjnie, z właściwym podparciem oddechowym, właściwą postawą śpiewaczą: - wybitnych kompozytorów: Ludwika van Beethovena, Karola Szymanowskiego; - zna życiorys i potrafi podać przykład twórczości kompozytorów; - polskich obrzędów i obyczajów ludowych wybranych regionów, w tym własnego; - potrafi wymienić i omówić przynajmniej jeden obrzęd ludowy; - terminów muzycznych: rondo w muzyce, interwały, klucze muzyczne, tempo, budowa utworu (motyw, fraza, zdanie muzyczne, okres); - zna cechy charakterystyczne niektórych terminów muzycznych; - na lekcjach jest aktywny sporadycznie. ROZSZERZAJĄCE OCENA DOBRA Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: - instrumentów dętych blaszanych; - potrafi wymienić instrumenty dęte; - rozpoznaje brzmienia niektórych instrumentów dętych; - zna budowę instrumentów dętych; - nazw solmizacyjnych i literowych nut w obrębie oktawy razkreślnej i dwukreślnej; - rozpoznaje nazwy solmizacyjne i literowe nut kolejno ułożonych na pięciolinii; - potrafi zbiorowo wykonać akompaniament improwizacyjno-perkusyjny do wybranego utworu muzycznego;

13 - potrafi zaśpiewać indywidualnie i w grupie poprawnie intonacyjnie, z właściwym podparciem oddechowym, właściwą postawą śpiewaczą: wybrane polskie pieśni ludowe oparte o rytmy polskich tańców narodowych; wybrane kanony dwugłosowe; - wybitnych kompozytorów: Ludwika van Beethovena, Karola Szymanowskiego; - zna życiorys i twórczość kompozytorów; - polskich obrzędów i obyczajów ludowych wybranych regionów, w tym własnego; - potrafi wymienić polskie obrzędy i obyczaje ludowe i krótko je scharakteryzować; - terminów muzycznych: rondo w muzyce, interwały, klucze muzyczne, tempo, budowa utworu (motyw, fraza, zdanie muzyczne, okres); - zna cechy charakterystyczne terminów muzycznych; - jest aktywny na zajęciach. DOPEŁNIAJĄCE OCENA BARDZO DOBRA Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: - instrumentów dętych blaszanych (trąbka, waltornia, puzon, tuba); - potrafi wymienić instrumenty dęte blaszane; - rozpoznaje brzmienia instrumentów dętych; - zna budowę i działanie instrumentów dętych; - nazw solmizacyjnych i literowych nut w obrębie oktawy razkreślnej i dwukreślnej; - rozpoznaje nazwy literowe i solmizacyjne nut w różnym układzie na pięciolinii w obrębie oktawy razkreślnej i dwukreślnej; - potrafi samodzielnie wykonać akompaniament improwizacyjno-perkusyjny do wybranego utworu muzycznego; - potrafi zaśpiewać indywidualnie i w grupie poprawnie intonacyjnie, z właściwym podparciem oddechowym, właściwą postawą śpiewaczą i zalecaną w zapisie nutowym interpretacją: wybrane polskie pieśni ludowe oparte o rytmy polskich tańców narodowych; wybrane kanony dwugłosowe;

14 - wybitnych kompozytorów: Ludwika van Beethovena, Karola Szymanowskiego; - zna życiorys i twórczość kompozytorów; - po wysłuchaniu rozpoznaje poznane na zajęciach przykłady utworów muzycznych poszczególnych kompozytorów; - polskich obrzędów i obyczajów ludowych wybranych regionów, w tym własnego; - potrafi wymienić i opisać obrzędy i obyczaje ludowe; - terminów muzycznych: rondo w muzyce, interwały, klucze muzyczne, tempo, budowa utworu (motyw, fraza, zdanie muzyczne, okres); - zna cechy charakterystyczne terminów muzycznych; - wie w jaki sposób oznacza się je na pięciolinii; - jest aktywny podczas zajęć. PONADPROGRAMOWE OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności zgodne z wymogami na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -stara się pogłębiać wiedzę muzyczną na zajęciach nadobowiązkowych (chór, koło instrumentalne); - wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności na zajęciach nadobowiązkowych; - prezentuje zdolności muzyczne na różnego rodzaju imprezach szkolnych i pozaszkolnych np. konkursy muzyczne, apele, przeglądy; - wykorzystuje różne źródła wiedzy; -jest twórczy w zakresie muzyki; - posiada wiadomości na temat rodzaju muzyki w obrębie własnych zainteresowań; -śmiało wyraża swoje zdanie na temat własnych upodobań artystycznych, szanując przekonania innych; - posiada elementarną wiedzę na temat sztuki w wybranych okresach: Barok, Klasycyzm, Romantyzm; - jest otwarty na ekspresję słowną, plastyczną, muzyczną, ruchową oraz jej zintegrowane formy; -zna zasady współpracy w grupie. - umie współdziałać w grupie.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Nauczyciel - uczeń 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 Opracował: Jakub Kusiński KLASA IV Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Uczeń spełnia wszystkie wymienione poniżej wymagania na ocenę bardzo dobrą, a jednocześnie: prezentuje wiedzę oraz umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

Ocena osiągnięć ucznia

Ocena osiągnięć ucznia Uczniowie są oceniani za: śpiew, grę na instrumencie, odpowiedzi ustne, działalność w kołach zainteresowań lub uczęszczanie do szkoły muzycznej udział w konkursach (w zależności od ilości organizowanych

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce)

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: potrafi zaśpiewać bezbłędnie pieśni jedno- i dwugłosowe z własną interpretacją; opanował umiejętność odczytywania głosem melodii opartych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W DŁUTOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce)

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III II ETAP EDUKACYJNY - MUZYKA KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III ZE WZGLĘDU NA RÓŻNICĘ W UZDOLNIENIACH UCZNIÓW NA OCENĘ Z TEGO PRZEDMIOTU W ZNACZYM STOPNIU BĘDZIE WPŁYWAĆ: Aktywność ucznia na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI I. Na ocenę z muzyki wpływa: aktywne uczestnictwo w lekcji stosunek do przedmiotu wysiłek ucznia i wyraźnie okazywana chęć zdobywania wiedzy umiejętność

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Muzyka

Kryteria oceniania Muzyka Kryteria oceniania Muzyka 1. Kontrakt z uczniami: a. każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości b. ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności c. każdy uczeń powinien otrzymać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Muzyka- klasa V. - wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Muzyka- klasa V. - wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Muzyka- klasa V Stopień celujący - wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - uczeń spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA VI I półrocze

MUZYKA - KLASA VI I półrocze MUZYKA - KLASA VI I półrocze Ocena dopuszczająca - odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej: zna wartości nut i pauz, wie co to jest takt) - potrafi wymienić kilka instrumentów dętych - wie czym

Bardziej szczegółowo

w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej

w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z muzyki w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciele: Małgorzata Szwarc, Andrzej Stawczyk Opracowany na podstawie programu nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA, kl. IV-VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA, kl. IV-VII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA, kl. IV-VII I. KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie na zajęciach z muzyki bierze się przede wszystkim pod uwagę

Bardziej szczegółowo

klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i

klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI Ponieważ różnice w uzdolnieniach uczniów są bardzo duże, nauczyciel oceniając ucznia w klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład

Bardziej szczegółowo

MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE

MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE SPRAWDZANIE I OCENIANIE Ocenianie z muzyki jest utrudnione ze względu na specyfikę przedmiotu i różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów. W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA Opracowała: mgr Larysa Ksykiewicz STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD.

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD. ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD. MAC OCENA CELUJĄCA zna wszystkie tańce narodowe oraz stroje

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne z muzyki klasa IV

Wymaganie edukacyjne z muzyki klasa IV Wymaganie edukacyjne z muzyki klasa IV Ocena celująca - uczeń potrafi zaśpiewać w grupie piosenki w dwugłosie - uczeń potrafi zaśpiewać piosenki z akompaniamentem rytmicznym - uczeń potrafi zaśpiewać piosenki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA Opracował: Jerzy Wojnarowski STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE

MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA IV 2. Zna wartości rytmiczne: nazwy cała nuta, półnuta, ćwierćnuta oraz pauzy. 3. Potrafi odtwarzać proste rytmy. 4. Operuje podstawowymi pojęciami z dziedziny muzyki.

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa IV Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa IV Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa IV Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasach IV-VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasach IV-VI Wymagania edukacyjne z muzyki w klasach IV-VI Nauczyciel ocenia wg następującego podziału: 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Wiadomości: poznanie oraz prawidłowe stosowanie podstawowych pojęć z dziedziny muzyki,

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

Treści nauczania - wymagania szczegółowe PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO - MUZYKA - IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń poznaje podstawowe pojęcia i terminy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania muzyka kl.4-6 Nauczyciel uczący Honorata Pociecha

Przedmiotowy system oceniania muzyka kl.4-6 Nauczyciel uczący Honorata Pociecha Przedmiotowy system oceniania muzyka kl.4-6 Nauczyciel uczący Honorata Pociecha I. Kontrakt z uczniami. 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

- przynajmniej raz w roku bierze udział w konkursie muzycznym szkolnym, gminnym lub rejonowym.

- przynajmniej raz w roku bierze udział w konkursie muzycznym szkolnym, gminnym lub rejonowym. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA OPRACOWANO ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KLASA VI ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA ŚRÓDROCZNA:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Uzyskanie oceny wyższej jest możliwe po spełnieniu wymagań pozwalających wystawić każdą z ocen poniżej. Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który uczęszcza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzykiw kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciel: Emanuela Rejdych-Warmińska

Przedmiotowy system oceniania z muzykiw kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciel: Emanuela Rejdych-Warmińska Przedmiotowy system oceniania z muzykiw kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciel: Emanuela Rejdych-Warmińska Opracowany na podstawie programu nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej autorstwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania w SP 77 w klasach IV VII muzyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania w SP 77 w klasach IV VII muzyka Przedmiotowe Zasady Oceniania w SP 77 w klasach IV VII muzyka ZAWIERA: 1. Sposoby informowania uczniów i rodziców o ocenach 2. Wymagania edukacyjne podlegające ocenie 3. Sposoby kontrolowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach Rok szkolny 2015/2016

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach Rok szkolny 2015/2016 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach Rok szkolny 2015/2016 I. Kontrakt z uczniami. 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Klasa IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:. aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub w środowisku lokalnym, bierze udział

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - muzyka- klasa IV

Kryteria ocen - muzyka- klasa IV Ocena Kryteria ocen - muzyka- klasa IV celująca Umiejętności ucznia wykraczają ponad poziom podstawowy : np. gra na polecenia prowadzącego i w ciągu półrocza opuścił te zajęcia tylko do dwóch razy) oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Muzyka IVb Autor: Administrator 01.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA IV b Rok szkolny 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: 1.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLAS IV, V, VI

SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLAS IV, V, VI SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLAS IV, V, VI 1.CELE OCENIANIA 1) BIEŻĄCEGO o Systematyczne sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów o Informowanie o rozumieniu poleceń,zapamiętaniu podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z MUZYKI W KLASIE IV dopuszczający lekceważy przedmiot, nie prowadzi zeszytu, nie przygotowuje się do zajęć, jest bierny podczas zajęć.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. VI. 1. Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę:

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. VI. 1. Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. VI 1. Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Opracowała: Barbara Piotrowska Strona 1 z 9 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE V

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE V Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: -aktywność ucznia na lekcji -postawa wobec

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki dla klas I a, b, c Gimnazjum w Ropie. Postanowienia wstępne

Przedmiotowy system oceniania z muzyki dla klas I a, b, c Gimnazjum w Ropie. Postanowienia wstępne Przedmiotowy system oceniania z muzyki dla klas I a, b, c Gimnazjum w Ropie Postanowienia wstępne 1. Ocenianie jest jawne, systematyczne, umotywowane ustnie lub na pisemny wniosek prawnego opiekuna pisemnie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania:

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania: SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV OCENA SEMESTRALNA: Niedostateczny: Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania: - nie potrafi wykonać żadnej pieśni obowiązkowej na pamięć,

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji; na lekcjach jest

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MUZYKA KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W SKALI OCEN SZKOLNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MUZYKA KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W SKALI OCEN SZKOLNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MUZYKA Na podstawie programu nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej, M. Gromek, G. Kilbach. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Edukacja muzyczna w nowej podstawie programowej. kl. I SP

Edukacja muzyczna w nowej podstawie programowej. kl. I SP Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli sztuki Gorzów Wlkp., 2010 Edukacja muzyczna w nowej podstawie programowej kl. I SP 1. Śpiew : - proste melodie - śpiewanki i rymowanki - piosenki dziecięce, popularne

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z przedmiotu muzyka dla klasy VI

Kryteria ocen z przedmiotu muzyka dla klasy VI Kryteria ocen z przedmiotu muzyka dla klasy VI Semestr I Ocena dopuszczająca - Uczestniczy w zespołowych działaniach muzycznych na lekcji, - wykazuje zainteresowanie treściami muzycznymi zawartymi w podręczniku,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej STOPIEŃ CELUJĄCY Uczeń doskonale opanował treści programu klasy czwartej oraz: śpiewa piosenkę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II Wymagania edukacyjne z artystycznych () klasy II Ocena z przedmiotu zajęcia artystyczne uwzględnia przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację wymagań, które dostosowane

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Muzyka Vb Autor: Administrator 01.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA V b Rok szkolny 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: 1. Aktywną postawę podczas lekcji. Aktywność, zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę:

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, indywidualne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY uczęszcza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej Programu zajęć artystycznych dla kl.l Gimnazjum Rodzaje aktywności

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń:

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń: MUZYKA - KLASA IV Szczegółowe wymagania na następujące stopnie ocena celująca Uczeń: Wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką Orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie (konkursy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zespołu Szkół w Dąbrowie W przypadku przedmiotów artystycznych podstawowym kryterium

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca MUZYKA - KLASA V I półrocze Ocena dopuszczająca - zna i zapisuje elementy notacji muzycznej: nazwy siedmiu dźwięków gamy, znaki graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz - zapisuje znaki chromatyczne

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z przedmiotu muzyka dla klasy V

Kryteria ocen z przedmiotu muzyka dla klasy V Kryteria ocen z przedmiotu muzyka dla klasy V Semestr I Ocena dopuszczająca - Uczestniczy w zespołowych działaniach muzycznych na lekcji, - wykazuje zainteresowanie treściami muzycznymi zawartymi w podręczniku,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Na rok szkolny 2016/17 NA BAZIE PROGRAMU W. PANEK DKW 4014185/99 Opracował DOMASZWESKI SŁAWOMIR 2 Przedmiotowy system oceniania z muzyki jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV-V -VI. - oznaczenia agogiczne, dynamiczne, artykulacyjne i skróty ich pisowni.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV-V -VI. - oznaczenia agogiczne, dynamiczne, artykulacyjne i skróty ich pisowni. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV-V -VI Realizowany program Muzyczny Świat nr dopuszczenia 495/1/2012 TREŚCI PROGRAMOWE W KLASIE IV Zasady muzyki - taktowanie na dwa, na trzy, na cztery.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z edukacji muzycznej dla klasy III szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z edukacji muzycznej dla klasy III szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z edukacji muzycznej dla klasy III szkoły podstawowej Temat lekcji Przypomnienie piosenki Zawsze razem. Elementy dzieła muzycznego i ich zmiany zabawy ruchowe. Gramy na Nauka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MUZYKI w klasie 7 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PROSZOWICACH KL. IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PROSZOWICACH KL. IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PROSZOWICACH KL. IV-VI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum. Przedmiotowe zasady oceniania: MUZYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum. Przedmiotowe zasady oceniania: MUZYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania: MUZYKA PODRECZNIK: ŚWIAT MUZYKI WACŁA PANEK, WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SYLWIA BARNOWSKA 1. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV i V Prowadzący: Roman Seta

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV i V Prowadzący: Roman Seta Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV i V Prowadzący: Roman Seta Osiągnięcia będą weryfikowane za pomocą quizów, konkursów i zabaw muzycznych, indywidualnych odpytywań. Mogą być one przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE ELEMENTY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: I. Wymagania edukacyjne II. Obszary aktywności

Bardziej szczegółowo

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z muzyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły

Bardziej szczegółowo

potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w programie,

potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w programie, WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ MUZYKA V Ocenie bieżącej podlegają : 1 ) przygotowanie ucznia do zajęć, 2) uczestnictwo w zajęciach, 3) zaangażowanie ucznia w działania muzyczne, Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VII Opracowała: Barbara Piotrowska Strona 1 z 10 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KL. IV-VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KL. IV-VII WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KL. IV-VII Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe:

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: opanowanie wiedzy w zakresie wybranych tematów; umiejętności

Bardziej szczegółowo

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.);

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.); 1 Przedmiotowy system oceniania z muzyki, kl IV-VI, gimnazjum Kryteria ocen - klasa IV Uczeń, który otrzymuje ocenę: celującą - opanował w stopniu bardzo dobrym materiał klasy IV; - ujawnia wyjątkowe zdolności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w kl. 4, 5 i 6 Szkoły Podstawowej im. K. i A. Potockich w Miękini.

Wymagania edukacyjne z muzyki w kl. 4, 5 i 6 Szkoły Podstawowej im. K. i A. Potockich w Miękini. Wymagania edukacyjne z muzyki w kl. 4, 5 i 6 Szkoły Podstawowej im. K. i A. Potockich w Miękini. nauczyciel: Emanuela Rejdych-Warmińska Opracowany na podstawie programu nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z muzyki w kl IV - VI w Szkole Podstawowej w Ostrężnicy

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z muzyki w kl IV - VI w Szkole Podstawowej w Ostrężnicy Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z muzyki w kl IV - VI w Szkole Podstawowej w Ostrężnicy Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotu Muzyka. Opracowanie Dorota Kret. Na ocenę dopuszczającą uczeń :

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotu Muzyka. Opracowanie Dorota Kret. Na ocenę dopuszczającą uczeń : Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotu Muzyka Opracowanie Dorota Kret Na ocenę dopuszczającą uczeń : bierze czynny udział w zajęciach prowadzi zeszyt przedmiotowy potrafi rozróżnić poszczególne

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY uczęszcza

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH nauczyciel: A. Kiełpińska I. Dokumenty określające PSO: Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Muzyka VIa Autor: Administrator 01.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA VI a Rok szkolny 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: muzyka NAUCZYCIEL: mgr Beata Borycka KLASA: IVa, IVb TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 1 h ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: Zatwierdzony na rok szk. 2015/2016

Bardziej szczegółowo