Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW"

Transkrypt

1 Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW W oknie przeglądarki wpisujemy adres https://poczta.uni.wroc.pl. Zostaniemy przeniesieni na stronę nowego sytemu pocztowego. Tutaj musimy podać swoje dane (nazwę użytkownika i hasło), żeby się do niego zalogować. Po pomyślnym przejściu przez weryfikację danych zostaniemy przeniesieni do właściwego serwisu. Domyślnie po zalogowaniu wyświetla się poczta znajdująca się na naszym koncie. W oknie systemu pocztowego możemy wyróżnić kilka części. Górna część związana z wyszukiwaniem, lewa część z folderami i kalendarzem oraz główna część serwisu. U góry znajduje się okno wyszukiwania, wpisujemy tu wyszukiwaną frazę, wybieramy w której części serwisu ma być wyszukiwana i klikamy przycisk Wyszukaj. 1

2 Po lewej stronie znajduje się część, w której wyświetla się kalendarz na dany miesiąc oraz foldery związane z daną zakładką znajdującą się w głównym obszarze systemu poczty. Foldery są różne dla różnych zakładek. Pasek pod nazwą konta (np. Jan Kowalski) wskazuje zajętość skrzynki pocztowej na serwerze, w miarę jak skrzynka pocztowa będzie się zapełniać, kolor paska będzie się zmieniał i wartość wolnego miejsca (kolor biały) będzie się zmniejszać. 2

3 Po paskiem wyszukiwania znajduje się główny obszar serwisu pocztowego, podzielony na zakładki dotyczące poczty, książki adresowej, kalendarza, zadań, dokumentów, aktówki i właściwości danej skrzynki pocztowej. Poczta Na tej zakładce możemy odbierać wiadomości oraz je wysyłać. Po kliknięciu w daną wiadomość w oknie pod wiadomością wyświetli się jej treść. Jeżeli chcemy wyłączyć podgląd wiadomości wówczas należy zmienić układ okna. Można to zrobić klikając przycisk Widok. 3

4 Z rozwiniętego menu wybieramy opcję Panel odczytu wyłączony. Wiadomościom, które otrzymamy możemy nadać nazwę poprzez utworzenie dla niej znacznika. Pozwala to później na szybki dostęp do grupy wiadomości oznaczonych danym znacznikiem, np. wszystkich maili dotyczących dotacji, przetargu, itp. Zaznaczamy wiadomość, której chcemy nadać znacznik, klikając po jej lewej stronie w pusty kwadrat. Przed wiadomością pojawi się znak V. Znacznik tworzymy klikając w opcje z menu poczty, jak na obrazku poniżej. Z menu wybieramy opcję Nowy znacznik. Nadajemy znacznikowi nazwę, możemy wybrać kolor znacznika, i akceptujemy klikając klawisz OK. 4

5 Każdą wiadomość możemy przenieść do innego folderu. Najpierw musimy zaznaczyć daną wiadomość, klikając po jej lewej stronie w pusty kwadrat. Przed wiadomością pojawi się znak V. Następnie wybieramy z menu poczty przycisk znajdujący się po prawej stronie przycisku Usuń (patrz czerwona strzałka). Pojawi się menu, w którym możemy wybrać gdzie chcemy przenieść mail. Po wybraniu odpowiedniego folderu klikamy przycisk OK. Mail zostanie przeniesiony do danego folderu. 5

6 W celu wysłania wiadomości wybieramy z menu poczty przycisk Nowy. Pojawi się okienko jak na poniższym obrazku. 6

7 Rozpoczynamy pisanie adresu do osoby, do której chcemy wysłać wiadomość. System podpowiada nam dalszą część adresu z książki adresowej. Możemy ustawić we właściwościach czy system ma nam podpowiadać adres z książki globalnej, indywidualnej czy ma nam nie podpowiadać w ogóle. 7

8 Następnie wpisujemy temat i treść wiadomości. Jeśli chcemy dodać załącznik do wiadomości wówczas klikamy przycisk Dodaj załącznik, pojawi się wówczas okienko jak poniżej. Klikamy przycisk Przeglądaj i wybieramy załącznik znajdujący się na dysku naszego komputera. Klikamy przycisk Otwórz, a następnie Załącz i wówczas załącznik zostanie wstawiony do naszej wiadomości. 8

9 Naszej wiadomości możemy ustawić priorytet. Domyślnie jest on Normalny oprócz tego jest do wyboru Wysoki i Niski. 9

10 Możemy również ustawić Żądanie potwierdzenia przeczytania wiadomości klikając w przycisk Opcje z menu poczty. Po napisaniu wiadomości i ustawieniu wszystkich niezbędnych z naszego punktu widzenia opcji klikamy przycisk Wyślij i wysyłamy wiadomość do adresata. W trakcie tworzenia wiadomość znajduje się w folderze Kopia robocza, w każdej chwili możemy również zapisać ją jako roboczą i wrócić do niej w dowolnej chwili. Po wysłaniu wiadomość trafia do folderu Wysłane. Książka adresowa Zakładka Książka adresowa pozwala tworzyć własne kontakty lub grupy kontaktów. Możemy korzystać ze standardowych książek adresowych, które znajdują się po lewej stronie serwisu o nazwach Kontakty oraz Kontakty lub możemy stworzyć własną książkę adresową. Własną książkę adresową tworzymy klikając w ikonę obok nazwy Książki adresowe w górnej lewej części serwisu (patrz czerwona strzałka). Pojawi się okienko jak na obrazku poniżej. Wpisujemy nazwę naszej nowej książki adresowej, możemy wybrać dla niej kolor ikony, żeby odróżniała się od domyślnych, następnie akceptujemy klikając przycisk OK. 10

11 Zostanie utworzona nowa książka adresowa. Możemy do niej dodawać nowe wpisy użytkowników indywidualnych oraz grup użytkowników. W celu dodania nowego wpisu klikamy przycisk Nowy w menu Książki adresowej. Pojawi nam się okno jak na rysunku poniżej, w którym wpisujemy dane, które uznamy za niezbędne. Wybieramy również, w której książce adresowej wpis ma się znaleźć (patrz czerwona strzałka). Akceptujemy wszystko klikając przycisk Zapisz. 11

12 Po zapisaniu nowy wpis pojawia się w danej książce adresowej. Możemy go zobaczyć klikając przycisk Wszystkie lub konkretną literę. Wpisu do książki adresowej możemy dokonać również bezpośrednio z zakładki Poczta. Zakładamy sytuację, że przyszedł do nas mail od osoby, której adres chcemy dodać do książki adresowej. Klikamy wówczas prawym przyciskiem myszki w ten mail. Pojawi się menu z którego wybieramy opcję Dodaj do kontaktów. Zostaniemy przeniesieni do nowego okna jak na obrazku poniżej. Jak widać są tam już dane dotyczące nazwy użytkownika i jego adres . Możemy dodać pozostałe dane lub pozostawić te bez zmian i zapisać. 12

13 Oprócz pojedynczego kontaktu możemy dodać grupę kontaktów. Klikamy przycisk Nowy w menu Książka adresowa. Z menu jakie się pojawi wybieramy Grupa kontaktów. W oknie jakie się pojawi wpisujemy nazwę grupy, wybieramy w jakiej książce adresowej ma się znajdować oraz dodajemy członków jacy mają do niej należeć. Grupa kontaktów ułatwia wysyłanie takiego samego maila do wielu osób, których adresy znajdą się w danej grupie. Kontakty możemy dodać z książki adresowej własnej lub globalnej listy adresowej (wszystkie adresy w domenie uni.wroc.pl) oraz możemy wprowadzić ręcznie. Ręcznie wprowadzamy adresy poprzez pole znajdujące się w prawym dolnym rogu serwisu pocztowego (patrz czerwona strzałka na obrazku poniżej). Adresy powinny być rozdzielone średnikiem, czyli np. adres1;adres2;adres3;itd. Po wpisaniu wszystkich adresów należy kliknąć przycisk Dodaj. Po skompletowaniu całej grupy kontaktów klikamy przycisk Zapisz. 13

14 14

15 W każdej chwili możemy edytować dany kontakt lub grupę kontaktów klikając przycisk Edytuj. Każdy może udostępnić swoją książkę adresową innej osobie w domenie uni.wroc.pl. W celu udstępnienia książki adresowej należy prawym przyciskiem myszki kliknąć na nazwę książki adresowej, którą chcemy udostępnić. Z menu, które się pojawi wybieramy opcję Udostępnij książkę adresową. 15

16 16

17 W oknie jakie się pojawi wpisujemy adres osoby z domeny uni.wroc.pl, której chcemy udostępnić naszą książkę adresową. Osoba, której udostępniamy naszą książkę adresową dostanie maila. W górnej części maila będą opcje, które pozwolą zaakceptować udostępnienie tej książki adresowej lub odrzucić. Po zaakceptowaniu pokaże się okienko jak poniżej. Należy kliknąć przycisk Tak. Dostaniemy wówczas dostęp do książki adresowej osoby, która wysłała nam zaproszenie. Książka ta będzie dostępna na zakładce Książka adresowa. 17

18 W każdej chwili możemy cofnąć udostępnianie naszej książki adresowej. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem na nazwie książki adresowej, którą udostępniamy i wybrać opcję Edytuj właściwości. W oknie, które się pojawi mamy wyszczególnione, komu udostępniliśmy naszą książkę adresową oraz możliwości edycji tego udostępnienia, odwołania (usunięcia) oraz wysłanie ponownie zaproszenia. W celu usunięcia udostępniania klikamy opcję Odwołaj. Osoba, która miała dostęp do naszej książki adresowej straci wówczas ten dostęp. 18

19 Kalendarz Zakładka Kalendarz umożliwia nam planowanie spotkań. Możemy planować spotkania prywatne i służbowe. Oznaczanie spotkań służbowych jako publiczne przyda się w momencie udostępniania kalendarza innej osobie. Można wówczas ograniczyć dostęp tylko do terminów publicznych (służbowych), a nie udostępniać terminów prywatnych. Podobnie jak w przypadku książki adresowej mamy możliwość tworzenia różnych kalendarzy. W menu zakładki Kalendarz możemy ustawić żądany widok kalendarza. W celu dodania nowego terminu do kalendarza klikamy przycisk Nowy z menu Kalendarza. 19

20 W oknie, które się pojawi wpisujemy szczegóły spotkania. Na kolejnej zakładce ustalamy harmonogram. 20

21 Wybieramy uczestników, ewentualnie lokalizację i niezbędne zasoby (np. rzutnik). Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych, możemy dopisać treść dotyczącą spotkania w okienku w dolnej części ekranu na zakładce Szczegóły terminu (patrz czerwona strzałka). Uczestników spotkania spoza domeny uni.wroc.pl można dodać ręcznie wpisując ich adresy na tej zakładce po średniku w polu Uczestnicy. 21

22 Po zapisaniu terminu w kalendarzu utworzone zostanie zdarzenie o danej godzinie, a do uczestników zostaną wysłane e z powiadomieniami i żądaniami akceptacji. W naszym przykładzie Jan Kowalski zaprasza Jana Nowaka na spotkanie w sprawie poczty. Jan Nowak otrzymuje maila w sprawie spotkania, którego może zaakceptować bądź odrzucić. Po akceptacji przez Jana Nowaka zaproszenia na spotkanie pojawi się w jego kalendarzu wpis o tym spotkaniu, a Jan Kowalski dostanie zwrotnego maila z potwierdzeniem przybycia na spotkanie, który jest tworzony automatycznie po akceptacji. 22

23 Dodatkowo w kalendarzu osoby inicjującej spotkanie automatycznie pojawiają się oznaczenia przy osobie, która potwierdziła swój udział, jak na rysunkach poniżej. Jeżeli będziemy mieli otwarty system pocztowy i ustawimy w kalendarzu przy danym terminie ostrzeganie X minut przed terminem spotkania dostaniemy wiadomość, że za X minut mamy spotkanie (jak na rysunku poniżej). W tym konkretnym przypadku otworzono serwis obsługi poczty po czasie ustawionym w kalendarzu stąd informacja, że spotkanie jest zaległe od prawie 2 godzin. 23

24 Kalendarz podobnie jak książkę adresową można udostępniać innym użytkownika. Zasady udostępniania i sposób jest identyczny jak w przypadku książki adresowej. Zadania Zakładka Zadania umożliwia nam tworzenie listy zadań do wykonania. Możemy tworzyć różne listy zadań klikając ikonę i nadając nowej liście zadań nazwę lub możemy korzystać ze standardowej listy. W menu zakładki Zadania możemy utworzyć nowe zadanie do wykonania, edytować, usuwać, nadawać znacznik zadaniu. Możemy również ustawiać widok według jakiego te zadania mają się prezentować na ekranie. 24

25 Wybierając przycisk Nowy z menu zakładki Zadania rozpoczynamy tworzenie nowego zadania do wykonania. Możemy nadać nazwę temu zadaniu, określić lokalizację, nadać ramy czasowe, ustawić priorytet oraz wpisać w treści co ma być wykonane. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól klikamy przycisk Zapisz. Poniżej na obrazku znajduje się zdanie o wysokim priorytecie. Zadania również mogą być udostępniane innym wskazanym przez nas użytkownikom. Sposób udostępnienia jest identyczny jak w przypadku Książki adresowej. Dokumenty Zakładka Dokumenty pozwala na tworzenie dokumentu tekstowego. Po udostępnieniu naszego notatnika innym osobom, mogą oni pracować grupowo nad takim dokumentem. Można korzystać z domyślnego Notatnika lub utworzyć własny poprzez ikonę koło folderu Notatnik. 25

26 Jeśli chcemy stworzyć nową stronę (dokument) w notatniku wówczas klikamy przycisk Nowy w menu Dokumenty. Pojawi się formatka, na której będziemy mogli tworzyć nowy dokument. Wpisujemy tu nazwę dla strony w notatniku. Nazwa strony, powinna nam się kojarzyć ze sprawą, nad którą pracujemy. Ponadto wpisujemy treść dokumentu. Po stworzeniu klikamy przycisk Zapisz. Po zapisaniu dokumentu możemy go edytować, usunąć bądź przejrzeć historię pracy nad nim. Co widać na poniższych obrazkach. W sytuacji, gdy kilka osób pracuje nad jednym dokumentem wówczas w historii będzie widać, kto i kiedy dokonywał zmian. 26

27 Notatnik również może być udostępniany innym wskazanym przez nas użytkownikom. Sposób udostępnienia jest identyczny jak w przypadku Książki adresowej. Aktówka Zakładka Aktówka pozwala na załadowanie do serwisu dokumentów. Po udostępnieniu naszej aktówki innym osobom, mogą oni pracować grupowo nad takimi dokumentami. Można korzystać z domyślnej Aktówki lub utworzyć własną poprzez ikonę koło folderu Aktówka. 27

28 W celu umieszczenia dokumentu w Aktówce klikamy przycisk Nowy lub Załaduj plik. Pojawi się okienko poprzez które będziemy mogli załadować plik na serwer. Po załadowaniu pliku na serwer zobaczymy plik w oknie pod menu zakładki Aktówka (jak na obrazku poniżej). 28

29 Możemy zmienić widok na szczegółowy i uzyskać więcej danych na temat pliku. W zakładce Aktówka możemy utworzyć również pliki dokumentów. Przyciski Nowy dokument, Nowy arkusz kalkulacyjny oraz Nowa prezentacja pozwalają utworzyć dokumenty, odpowiedniki Worda, Excela oraz Power Pointa. Dokumenty otworzą się w nowym oknie (patrz obrazki poniżej). 29

30 Aktówka również może być udostępniana innym wskazanym przez nas użytkownikom. Sposób udostępnienia jest identyczny jak w przypadku Książki adresowej. Komunikator W systemie dostępny jest również komunikator tekstowy. Znaleźć go można w lewym dolnym rogu, koło kalendarza. Klikając w ikonę koła możemy ustawić nasz status, tzn. ustawiamy czy jesteśmy dostępni czy nie. 30

31 Ikona obok postaci z plusikiem pozwala dodać nową osobę do listy znajomych. Osoba ta musi mieć adres e- mail w domenie uni.wroc.pl. W tym celu należy podać adres znajomego, np. dodatkowo można podać nazwę (dowolną) oraz grupę do jakiej chcemy go dołączyć. Zatwierdzamy to klikając przycisk OK. U naszego znajomego, jeśli będzie zalogowany do systemu pocztowego, pojawi się zaproszenie, które będzie mógł zaakceptować (doda to go do listy naszych znajomych) lub odrzucić lub zaakceptować i dodać (opcja ta doda go do listy naszych znajomych i nas do jego listy). Operacja ta pojawi się tylko przy pierwszym dodawaniu danej osoby do listy znajomych. Po akceptacji i dodaniu przez osobę, do której wysłaliśmy zaproszenie dostajemy zwrotne zaproszenie, które po naszej akceptacji umożliwi nam kontakt z daną osobą. 31

32 Na poniższych obrazkach widać listę znajomych dla kont Jan Kowalski oraz Jan Nowak po obustronnej akceptacji. 32

33 Teraz klikając osobę na liście znajomych, która jest on-line możemy rozpocząć z nią rozmowę. W okienku jakie się pojawi wpisujemy wiadomość i klikamy przycisk OK lub wciskamy klawisz ENTER na klawiaturze. 33

34 Archiwum rozmowy domyślnie jest zapisywane w folderze Czaty na zakładce Poczta. Wyłączenie archiwizowania rozmowy można dokonać na zakładce Właściwości sekcja Czat opcja Zapisz historię czatu. 34

35 Właściwości Ostatnią zakładką jest zakładka Właściwości systemu obsługi poczty przez WWW. W poszczególnych folderach jakie tu się znajdują możemy zmieniać właściwości dotyczące poczty, książki adresowej, kalendarza, udostępniania, komunikatora, itp. Po przejściu na zakładkę Właściwości wybieramy z menu folderów odpowiedni folder i zmieniamy właściwości na te, które nam najbardziej odpowiadają. Po ich ustawieniu zapisujemy je klikając przycisk Zapisz. 35

36 W poczcie możemy ustawić automatyczną odpowiedź na czas urlopu. Wchodzimy na zakładkę Właściwości i klikamy Poczta z menu znajdującego się po lewej stronie. Wówczas w oknie po prawej pojawi nam się poniższy obrazek. 36

37 Schodzimy do sekcji Odbieranie wiadomości i zaznaczmy opcję Włącz automatyczna odpowiedź. W polu poniżej wpisujemy treść maila jaki ma być zwracany do osób, które napiszą do nas w trakcie naszej nieobecności. Ponadto musimy zaznaczyć od kiedy do kiedy ma być ustawiona automatyczną odpowiedź. Ustawienie podpisu w wiadomości. Wchodzimy na zakładkę Właściwości i klikamy Podpisy z menu znajdującego się po lewej stronie. Wówczas w oknie po prawej pojawi nam się poniższy obrazek. Wpisujemy nasze dane i klikamy Zapisz. 37

38 Następnie klikamy Konta z menu po lewej stronie i w oknie jakie nam się pojawi wybieramy w ostatniej opcji Podpis Sygnatura. Zapisujemy to klikając Zapisz. Od tej chwili w każdej nowo tworzonej wiadomości będziemy mieli załaczony podpis. Powyżej staraliśmy się zaprezentować najbardziej oczywiste zastosowania nowego systemu obsługi poczty przez WWW, jednak jest ich więcej. Zapraszamy do sprawdzenia. Życzymy miłej i wydajnej pracy. Zespół Zasobów Sieciowych i Serwerów 38

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze Instrukcja obsługi systemu Exchange Funkcja - Kalendarze Spis treści a. Tworzenie kalendarzy... 2 b. Dodawanie terminów spotkań, wydarzenia cykliczne... 3 c. Organizowanie spotkań z innymi użytkownikami...

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu exchange: Funkcja Kalendarze (MS Outloock)

Instrukcja obsługi systemu exchange: Funkcja Kalendarze (MS Outloock) Instrukcja obsługi systemu exchange: Funkcja Kalendarze (MS Outloock) Spis treści 1. Tworzenie kalendarzy... 1 2. Organizacja terminów z innymi użytkownikami.... 2 3. Tworzenie spotkań, cyklicznych wydarzeń....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Program Outlook 2010 udostępnia światowej klasy narzędzia umożliwiające utrzymanie produktywności oraz podtrzymywanie kontaktów służbowych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

ABC poczty elektronicznej

ABC poczty elektronicznej ABC poczty elektronicznej Spotkanie Agenda spotkania: o sobie jak zmienić hasło i nasze dane w poczcie elektronicznej wysyłamy pierwszą wiadomość elektroniczną odbieramy pierwszą wiadomość elektroniczną

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Picasa Web Albums to jedno z najpopularniejszych miejsc do przechowywania i udostępniania fotografii w Internecie. Picasa Web Albums swoje powodzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll

Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll W odpowiedzi na oczekiwania pracowników udostępniona została specjalna strona internetowa. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontaktami

Zarządzanie kontaktami Zarządzanie kontaktami www.clickmeeting.pl Dowiedz się, jak dodawać, importować i tworzyć grupy kontaktów oraz łatwo nimi zarządzać. Spis Treści Przeglądanie kontaktów Książka adresowa Grupy kontaktów

Bardziej szczegółowo

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Obsługa wiadomości: a) Tworzenie nowej wiadomości b) Odbieranie wiadomości c) Filtrowanie wiadomości 3. Kontakty, Kalendarz,

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Krok 2. Krok 3

Krok 1. Krok 2. Krok 3 Krok 1 W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisujemy adres www.google.com i zatwierdzamy naciskając Enter. Powinniśmy zostać przeniesieni na stronę internetową przeglądarki internetowej Google (obrazek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9 1. Instalacja certyfkatu na OS X 10.9 2. Konfguracja Maila na OS X 10.9 3. Podpisywanie na OS X 10.9 4. Instalacja certyfkatu na IOS 7 5. Konfguracja Maila na IOS 7 6. Podpisywanie na IOS7 7. Konfguracja

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www)

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Konta poczty elektronicznej w ramach domeny introl.pl mogą być obsługiwane poprzez stronę www pod adresem internetowym http://www.introl.pl/wwwmail

Bardziej szczegółowo

Moduł: System Rezerwacji Sal

Moduł: System Rezerwacji Sal Kraków, 2015 Spis treści I. Rezerwacja sal... 3 1. Szablony... 3 2. Uniwersalne akcje i przyciski... 3 a. Wersja językowe... 3 b. Tworzenie wpisów... 3 c. Edycja... 4 d. Kasowanie... 4 II. Moduły... 5

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 Witam serdecznie. Poniżej przedstawię w jaki sposób tworzyć formularze w programie WORD 2007. Poprzednie wersje programu WORD 2007 również udostępniały opcję tworzenia formularzy,

Bardziej szczegółowo

Co to są Foldery publiczne (Public folders) i jak z nich korzystać?

Co to są Foldery publiczne (Public folders) i jak z nich korzystać? str. 1 Co to są Foldery publiczne (Public folders) i jak z nich korzystać? W tym dokumencie znajdziesz: Co to są foldery publiczne?... 1 Kto może korzystać z folderów publicznych?... 1 Jak korzystać z

Bardziej szczegółowo

STARS UP. Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

STARS UP. Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA STARS UP Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Portal WWW... 3 2.1. Strona główna... 3 2.2. Rejestracja.... 5 2.2.1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczyciela Przewodnik dla nauczyciela Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodnikiem dla nauczyciela to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku

Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku 1. Pobieramy program serwisowy ze strony http://serwis.monument9.pl/program_serwisowy/ - bezpośredni link znajduje się w polu POBIERZ PROGRAM.

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z zasobu książek elektronicznych Małopolskie Biblioteki Publiczne platformy IBUK Libra

Jak korzystać z zasobu książek elektronicznych Małopolskie Biblioteki Publiczne platformy IBUK Libra Jak korzystać z zasobu książek elektronicznych Małopolskie Biblioteki Publiczne platformy IBUK Libra I. Korzystanie z IBUKa Aby móc w pełni korzystać z IBUKa, należy używać następujących przeglądarek internetowych:

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu.

Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu. Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu. (Jest to inny dokument w porównaniu z umową, którą widziałeś

Bardziej szczegółowo

Horde. Wojciech Myszka

Horde. Wojciech Myszka Horde Wojciech Myszka 1. Książka adresowa System Horde wyposażony jest w książkę adresową. Nie jest ona rozwiązana w sposób idealny, ale ma szereg interesujących własności: dodawanie adresów respondentów

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Notatnik elektroniczny w e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika.

Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika. Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika. Klikasz na zaloguj, aby przejść do strony logowania Podajesz login i hasło na WWW i klikasz Zaloguj W dodatkowym menu wybierasz Dodaj artykuł W edytorze

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontaktami

Zarządzanie kontaktami Zarządzanie kontaktami www.clickmeeting.com 1 Z tego poradnika......dowiesz się jak dodawać, importować i sortować grupy kontaktów, dzięki czemu ich zapraszanie na spotkania będzie jeszcze łatwiejsze.

Bardziej szczegółowo

DAVINCI MEDICAL SYSTEM

DAVINCI MEDICAL SYSTEM DAVINCI MEDICAL SYSTEM VITRUVIUS III Zwoływanie wideokonferencji NIP 55-3-89-99, REGON 4097984, tel. 730 64 03 Spis treści Lista kontaktów 3 Zwoływanie nowej konferencji 7 Edycja wideokonferencji Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA 1 Instrukcja Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. REJESTRACJA DODAWANIE INFORMACJI DODAWANIE ZDJĘĆ EDYCJA 2 KROK 1. Jak zarejestrować się na Kardiowizyta.pl? 1. Wejdź na stronę www.kardiowizyta.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych.

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych. Problemy techniczne Jak udostępnić dane sieciowo w programach z pakietu Finanse Optivum praca w trybie współużytkowania Programy z pakietu Finanse Optivum mogą pracować na wspólnej bazie danych. Baza ta

Bardziej szczegółowo

Jak zmienić ustawienia cookies?

Jak zmienić ustawienia cookies? Jak zmienić ustawienia cookies? Pamiętaj, że zablokowanie ciasteczek używanych przez nas może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych stron, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się pocztą elektroniczną

Posługiwanie się pocztą elektroniczną Posługiwanie się pocztą elektroniczną Cz. 1. Zakładanie konta Gmail Poczta elektroniczna (e-mail) to usługa służąca do przesyłania wiadomości, najczęściej tekstowych, drogą elektroniczną. Do jej obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: TWORZENIE I OBSŁUGA KALENDARZA GOOGLE

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: TWORZENIE I OBSŁUGA KALENDARZA GOOGLE BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: TWORZENIE I OBSŁUGA KALENDARZA GOOGLE 1. Przy pierwszym wejściu na stronę kalendarza, ustaw strefę czasową i skonfiguruj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dorota Sadowska Maria Kupczyk OBSŁUGA KONTA POCZTOWEGO NA SERWERZE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Dorota Sadowska Maria Kupczyk OBSŁUGA KONTA POCZTOWEGO NA SERWERZE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Dorota Sadowska Maria Kupczyk OBSŁUGA KONTA POCZTOWEGO NA SERWERZE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2005 Oprogramowanie Sun ONE, na którym oparta jest aktualna struktura kont pocztowych serwera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA

1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA 1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA Instalacja oprogramowania do szkoleń przez Internet odbywa się wyłącznie przy pomocy przeglądarki internetowej Internet Explorer. Aby rozpocząć proces instalacji

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Wejdź na stronę www.netia.pl/wirtualny_dysk Pobierz program Wirtualny Dysk na swój komputer wybierz pomiędzy wersją na systemy Windows a Macintosh, jak na

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć wspólną skrzynkę pocztową?

Jak utworzyć wspólną skrzynkę pocztową? Pomoc E-mail Box - Jak utworzyć wspólną skrzynkę pocztową? str. 1 Jak utworzyć wspólną skrzynkę pocztową? Czasami istnieje potrzeba posiadania w ramach wirtualnej firmy specjalnego konta o niestandardowym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie płatności. Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając:

Tworzenie płatności. Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając: Krotki opis Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając: Typy płatności Dane kontrahenta Zapisywanie płatności Autoryzacja płatności Tworzenie płatności Kiedy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym www.sklep.rolvet.pl.

Instrukcja składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym www.sklep.rolvet.pl. Instrukcja składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym www.sklep.rolvet.pl. Przechodzimy do zakładki Sprzedaż on-line, Wchodzimy na stronę. Bezpośredni dostęp do sklepu możliwy jest też pod

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 8 lipca 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego, wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Aktywowanie konta. Krok 1

Rysunek 1 Aktywowanie konta. Krok 1 Wstęp Dziękujemy za skorzystanie z systemu Extranet Adwokatów. Mamy nadzieję, że w sposób łatwy i przyjemny umożliwi Państwu kontakt z warszawską Okręgową Radą Adwokacką. Niniejszy dokument zawiera zbiór

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet Podręcznik użytkownika Systemu Extranet (moduł dla Obserwatorów WEB) Strona 1 z 22 Spis treści. 1. Logowanie do systemu Extranet 2. Komunikator 2.1. Skrzynka odbiorcza 2.2. Książka adresowa 2.3. Skrzynka

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo