Business Intelligence w energetyce mity i fakty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Business Intelligence w energetyce mity i fakty"

Transkrypt

1 Business Intelligence w energetyce mity i fakty Autor: Sebastian Sokołowski ( Rynek Energii nr 2/2006) Słowa kluczowe: Business Intelligence, System BI, hurtownia danych, portal, Transition Technologies S.A Streszczenie. Ogromne wolumeny danych gromadzone w firmach powodują, że dotarcie do treściwej informacji nie jest prostym zadaniem. Duża liczba eksploatowanych systemów i baz danych utrudnia uzyskanie precyzyjnej i jednolitej wiedzy na temat stanu przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na problemy dotyczące niespójności danych oraz potrzebę łatwego dostępu kierownictwa i innych pracowników do wiarygodnych i aktualnych informacji jest zaprojektowanie i zbudowanie odpowiedniego systemu analiz i wspomagania decyzji opartego o technologie Business Intelligence i wykorzystującego hurtownię danych jako jedyne źródło prawdy". Business Intelligence to szeroka kategoria aplikacji i technologii służąca gromadzeniu, analizowaniu danych i udostępnianiu wniosków, które pomagają podejmować optymalne decyzje biznesowe. Systemy takie nie są jednak szklaną kulą" rozwiązującą wszystkie problemy kierownictwa firmy. Zawsze na końcu musi być kompetentny człowiek, który wykorzystując ogromne ilości danych potrafi podjąć optymalne decyzje. W referacie posłużono się przykładami wdrożeń hurtowni i systemów do analiz wykonanymi przez firmę Transition Technologies S.A. oraz przedstawiono bilans zysków i strat związanych z tworzeniem systemów tego typu. 1. WSTĘP Powodzenie przedsiębiorstwa nie zależy już tylko od strategicznych decyzji podejmowanych przez Zarząd firmy, ale także od decyzji operacyjnych podejmowanych każdego dnia przez pracowników i to często dość niskiego szczebla. We współczesnej firmie każda decyzja pociąga za sobą działanie, które ma wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie efektywności, wzrost lub zmniejszenie kosztów, a w rezultacie na osiągniecie przez firmę zysku lub straty. Mimo ogromnego wolumenu danych w każdej firmie dotarcie do treściwej informacji nie jest prostym zadaniem. Duża liczba eksploatowanych systemów i baz danych utrudnia uzyskanie precyzyjnej i jednolitej wiedzy na temat stanu przedsiębiorstwa. Często dochodzi do niebezpiecznych paradoksów, kiedy różne działy mają inną odpowiedź na to samo pytanie, na przykład dotyczące kosztu wytworzenia, albo rentowności kontraktów, bo działy te korzystają z różnych zestawów danych. Mnogość systemów i danych nie ułatwia zadania, ponieważ standardowe raporty z bazodanowych systemów transakcyjnych są trudne do rozbudowania i mają niewielkie możliwości w zakresie wizualizacji Systemy transakcyjne nie mogą także zagwarantować oczekiwanej wydajności pozyskiwania danych. Z różnym powodzeniem informatycy dokładają starań, żeby sprostać potrzebom raportowym firmy. Efekt jest taki, że informatycy są przeciążeni tworzeniem i modyfikowaniem raportów w skomplikowanych narzędziach, a użytkownicy i tak nie są zadowoleni, bo nie otrzymują danych na czas, a płaskie raporty nie pozwalają im wystarczająco skutecznie dochodzić przyczyn odchyleń i niebezpiecznych trendów. Odpowiedzią na problemy dotyczące niespójności danych oraz potrzebę łatwego dostępu do wiarygodnych i aktualnych informacji jest zaprojektowanie i zbudowanie odpowiedniego systemu analiz i wspomagania decyzji opartego o technologie Business Intelligence wykorzystującego hurtownię danych jako jedyne źródło prawdy". Business Intelligence to szeroka kategoria aplikacji i technologii służąca gromadzeniu, analizowaniu danych i udostępnianiu wniosków, które pomagają podejmować optymalne decyzje biznesowe.

2 Systemy takie nie są jednak szklaną kulą"" rozwiązująca wszystkie problemy kierownictwa firmy. Zawsze na końcu musi być kompetentny człowiek który z tej masy danych potrafi wyciągnąć odpowiednie wnioski a na ich podstawie podjąć optymalne decyzje. Transition Technologies oferuje między innymi aplikacje wspomagające procesy biznesowe w obszarze wytwarzania i dystrybucji nośników energii, systemy informowania kierownictwa oraz hurtownie i środowiska analityczne. W referacie posłużono się przykładowymi wdrożeniami hurtowni i systemów do analiz, wykonanymi przez firmę Transition Technologies S.A., oraz przedstawiono bilans zysków i strat związanych z tworzeniem systemów tego typu. 2. SYSTEMY BI - PODSTAWOWE ZADANIA I CELE Systemy BI służą do zbierania, przechowywania, udostępniania danych (portal korporacyjny) oraz zarządzania wiedzą przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi analitycznych. Inteligentna analiza danych w systemach BI uzyskiwana jest głównie poprzez techniki OLAP, data mining oraz technologię hurtowni danych. Systemy BI usprawniają zarządzanie wiedzą organizacji w wymiarze strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Na szczeblu strategicznym: umożliwiają bardziej precyzyjne wyznaczanie celów i śledzenie ich realizacji, pozwalają na dokonywanie różnorodnych zestawień porównawczych, np. wyników historycznych, opłacalności poszczególnych ofert, skuteczności kanałów dystrybucji itp., umożliwiają prowadzenie symulacji rozwoju, prognozowanie przyszłych wyników przy określonych założeniach. Rys. 1. Schemat struktury firmy

3 Na szczeblu taktycznym: dostarczają podstawy do podejmowania decyzji w zakresie marketingu, sprzedaży, finansów, zarządzania kapitałem, pozwalają optymalizować przyszłe działania i odpowiednio modyfikować aspekty organizacyjne, finansowe czy technologiczne funkcjonowania przedsiębiorstwa, tak aby skuteczniej realizowało ono wyznaczone cele strategiczne. Na szczeblu operacyjnym: służą analizom wykonywanym ad hoc, odpowiadają na pytania związane z bieżącymi operacjami poszczególnych działów, aktualnym stanem finansów, sprzedażą, stanem współpracy z dostawcami, odbiorcami, klientami itp.. Systemy BI składają się z trzech podstawowych elementów (warstw): hurtownie danych, zaawansowane techniki analityczne, techniki wizualizacji danych (portale korporacyjne). Synergia wymienionych rozwiązań stwarza inteligentne środowisko do podejmowania decyzji w organizacji. Hurtownia danych jest fundamentem kompleksowego rozwiązania typu business Intelligence, podstawowymi jej zadaniami są: przechowywanie ujednoliconych, zintegrowanych danych źródłowych, które stanowią jedyne źródło prawdy" dla dedykowanych agregatów tematycznych, skrócenie czasu dostępu do danych (przygotowanie analiz, raportów predefiniowanych, a także zapytań, które nie były przewidziane w momencie projektowania systemu), zapewnienie wygodnego interfejsu do informacji gromadzonych w hurtowni danych poprzez: - zaprojektowanie przejrzystego układu tematycznego danych w hurtowni, - podział hurtowni na obszary tematyczne/biznesowe; zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do informacji dzięki: - wykorzystaniu standardowych mechanizmów bezpieczeństwa gwarantowanych przez serwer bazy danych, - wykorzystaniu systemu identyfikacji i podziału danych w obrębie firmy.

4 Rys. 2. Schemat architektury systemów BI. Hurtownia danych jest fundamentem kompleksowego rozwiązania typu business Intelligence, podstawowymi jej zadaniami są: przechowywanie ujednoliconych, zintegrowanych danych źródłowych, które stanowią,jedyne źródło prawdy" dla dedykowanych agregatów tematycznych, skrócenie czasu dostępu do danych (przygotowanie analiz, raportów predefiniowanych, a także zapytań, które nie były przewidziane w momencie projektowania systemu), zapewnienie wygodnego interfejsu do informacji gromadzonych w hurtowni danych poprzez: - zaprojektowanie przejrzystego układu tematycznego danych w hurtowni, - podział hurtowni na obszary tematyczne/biznesowe. zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do informacji dzięki: - wykorzystaniu standardowych mechanizmów bezpieczeństwa gwarantowanych przez serwer bazy danych, - wykorzystaniu systemu identyfikacji i podziału danych w obrębie firmy. Zadania narzędzi analitycznych: zapewnienie elastycznego środowiska, zapewnienie możliwości budowania przekrojowych raportów i analiz w oparciu o dane gromadzone z wielu systemów źródłowych, możliwości dynamicznego parametryzowania i odświeżania zdefiniowanych raportów i analiz, zapewnienie możliwości przygotowywania predefiniowanych raportów, zapewnienie możliwości korzystania z gotowych, predefiniowanych raportów lub/i

5 zadawania zapytań ad-hoc szerokiej grupie odbiorców, zapewnienie możliwości przeprowadzania szczegółowych dynamicznych analiz wielowymiarowych określonej grupie analityków, udostępnieniu narzędzi do graficznej prezentacji wyników analiz (wykresy, histogramy itp.), zapewnienie mechanizmów współdzielenia wykonanych analiz, interaktywne wspomaganie procesu budowy analiz według zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów (wymiarów) oraz optymalizacja przeszukiwania dużych zbiorów danych. Portal to narzędzie integrujące dane pochodzące z różnych systemów informatycznych. Portal jako jednolity interfejs oferuje dostęp do informacji i usług pochodzących z rozproszonych systemów i heterogenicznych platform. Poprzez bogatą funkcjonalność i kompletnie dostarczaną informację Portal umożliwia: zapewnienie możliwości publikacji raportów w sposób atrakcyjny dla użytkowników, możliwość zapisywanie utworzonych raportów oraz analiz w różnych formatach, udostępnienie użytkownikom systemu nie tylko możliwości przeglądania opublikowanych raportów, ale także (w miarę potrzeb i zgodnie z przydzielonymi im uprawnieniami) parametryzowania ich, odświeżania danych i zmiany ich układu, udostępnienie użytkownikom narzędzi do zadawania zapytań ad-hoc (w zakresie przydzielonych im uprawnień dostępu do danych), możliwość zmiany danych przy użyciu portali dedykowanych (modyfikacja systemu źródłowego), w czasie rzeczywistym kontrolę zachodzących w firmie procesów biznesowych dowolnego poziomu, łatwy dostęp użytkowników do wszystkich niezbędnych informacji (zgodnie ze zdefiniowaną polityką dostępu do danych) niezależnie od miejsca ich pobierania, integrację aplikacji używanych przez firmę; w jednym interfejsie portal integruje środowisko firmy, udoskonalenie obiegu informacji w obrębie użytkowników, zaspokojenie potrzeb organizacji w obszarach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, optymalizację przebiegu procesów zachodzących w firmie, pełny przegląd procesów zachodzących w poszczególnych lokalizacjach, pełne bezpieczeństwo przechowywania przesyłanych informacji, horyzontalną wymianę informacji pomiędzy działami, łatwość administracji systemu, w przejrzystym, spójnym interfejsie błyskawiczne udostępnienie użytkownikom precyzyjnie wybranych obszarów danych, elastyczne integrowanie zarówno już funkcjonujących jak i nowo instalowanych aplikacji 3. WYBRANE WDROŻENIA TT SYSTEMÓW BI Transition Technologies S.A. specjalizuje się w rozwiązaniach integrujących dane pochodzące z różnych systemów informatycznych. Integrujemy systemy automatyki cyfrowej z systemami wspomagania zarządzania produkcją i systemami zarządzania majątkiem. Scalamy aplikacje i procesy biznesowe w obrębie portali korporacyjnych. Udostępniamy

6 firmom rozwiązania i technologie informatyczne pozwalające w czasie rzeczywistym kontrolować zachodzące w firmie procesy dowolnego poziomu. Zaspokajamy potrzeby organizacji w obszarach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Dostarczamy narzędzia służące do wykonywania analiz i prognozowania w oparciu o dane zgromadzone w hurtowni, a pochodzące z różnych obszarów biznesowych (systemów zewnętrznych). Nazwa projektu i klient System Analiz Technicznych (SAT) - PKE S.A. Przykładowe ekrany interfejsu Opis wdrożenia System zapewnia wizualizacje procesu technologicznego i stanowi centralne repozytorium danych w zakresie dostosowanym do potrzeb Centrum Zarządzania Produkcją. System SAT integruje dane biznesowe i produkcyjne wszystkich podmiotów podległych w PKE, w tym 7 elektrowni i 2 elektrociepłowni. Podstawowe funkcje systemu, to: śledzenie kluczowych wskaźników techniczno-ekonomicznych urządzeń, zasilanie hurtowni i zarządzanie danymi z zakresu produkcji, ochrony środowiska i handlu energią oraz generacja podstawowych analiz i dokumentów związanych z obligatoryjną sprawozdawczością. System Wspomagania Decyzji Rynkowych - BOT Elektrownia Opole S.A. System wspierający działalność na rynku energii elektrycznej obejmujący procesy planowania produkcji, zarządzania kontraktami, zarządzania ryzykiem, prognozowania. Podstawowe systemy źródłowe: systemy automatyki, systemy kontroli eksploatacji, systemy rynku energii (w tym zewnętrzne: Kantor Energii, Towarowa Giełda Energii, Platforma Obrotu Energią Elektryczną, serwisy prognozy pogody). Gas Trade Management System - PetroChina Co., Szanghaj Baihe System pozwala na bieżące zarządzanie ilością i energią gazu. Odpowiedzialny jest również za zawieranie kontraktów i zarządzanie transportem, obsługę umów handlowych oraz prognozę zapotrzebowanie na gaz w różnych horyzontach czasowych. Podstawowe systemy źródłowe: system SCADA obsługi rurociągu, systemy rynku gazu, serwisy prognozy pogody.

7 Hurtownia Danych Produkcyjnych i Ekonomiczno- Finansowych EW S.A. Warszawa Projekt został wykonany razem z firmą Infovide S.A. i Oracle Polska. System stanowi kompleksowe rozwiązanie do gromadzenia, przetwarzania, prezentacji danych i analizowania informacji. Podstawowe systemy źródłowe: - arkusze XLS oraz Lotus historyczne dane produkcyjne oraz historyczne i przyrostowe dane z Rynku Energii; - dane produkcyjne - system kontroli eksploatacji PI; - systemy transakcyjne zawierające dane finansowoksięgowe oraz kadrowe: IFS, Optima Controlling, Ster/Teta; - systemy zewnętrzne: Towarowa Giełda Energii, prognoza pogody. 4. BLASKI I CIENIE WDROŻEŃ BI Podstawą działania i konkurencyjności firmy jest szybkie reagowanie na zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na sferę ekonomiczną, finansową czy gospodarczą. Nie można tego osiągnąć bez wiarygodnej informacji. Jednak jak wykazuje praktyka czasami nadmiar informacji może być równie niebezpieczny jak jej brak, dlatego ważne jest umiejętne segregowanie zgromadzonych danych, by na ich podstawie można było wyciągać użyteczne wnioski. Informacje potrzebne do analiz, które mogą pochodzić z wielu różnych systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie powinny być gromadzone w jednym miejscu, dzięki czemu łatwiej będzie nimi zarządzać i przeprowadzać analizy. Zysk z wdrożenia tego typu systemu polega z jednej strony na redukcji kosztów związanych z dotychczasowym raportowaniem oraz oszczędności i eliminacji zagrożeń związanych z pełniejszym i szybszym dostępem do informacji. W grupie kosztów możemy wyróżnić: koszty związane z wdrożeniem i koszty eksploatacji. Te pierwsze zwykle są duże, ale jednorazowe, i można je znacznie ograniczać tworząc system adekwatny do potrzeb przedsiębiorstwa. Na etapie projektowania hurtowni danych należy uważać przede wszystkim na zakres merytoryczny danych, które mają być w niej przechowywane. Tworzenie struktur mogących przechować wszystkie dane ze wszystkich dostępnych systemów zewnętrznych (źródłowych)

8 prowadzić może do sytuacji, w której nadmiar danych spowoduje większe niedogodności niż ich brak. Utrudnienia mogą dotyczyć przede wszystkim: procesu analizy danych zgromadzonych w hurtowni (brak jasno zdefiniowanych zależności pomiędzy danymi dotyczącymi tych samych obszarów biznesowych, a pochodzących z innych, często niezbyt kompatybilnych systemów procesu transformacji danych i określenia spójności faktów, mechanizmów optymalizacji ładowania, pobierania i analizowania danych detalicznych (w sytuacji zbyt dużych, powtarzających się wolumenów danych oczekiwany poziom wydajności jest niemożliwy do uzyskania), procesu określenia jakości danych przechowywanych w systemie (z powodu ich powielenia lub uzyskania różnych wartości z systemów macierzystych, które dotyczą tych samych faktów). Podczas tworzenia hurtowni, a także w czasie jej użytkowania należy położyć nacisk na podstawowe procesy biznesowe występujące w firmie i na tej podstawie projektować struktury hurtowni. Spowoduje to obniżenie kosztów wdrożenia projektu, a tworząc system w pełni skalowalny i elastyczny nie zablokuje późniejszych modyfikacji i rozszerzeń. Do przeprowadzania analiz danych bardzo przydatne są hurtownie tematyczne (data marts), które ułatwiają odnalezienie się użytkownika w dużej ilości informacji znajdującej się w systemie. Podział struktur ze względu na tematykę danych w nich przechowywanych oraz fakt, że pobieranie danych do poszczególnych obszarów odbywa się z hurtowni detalicznej (głównej) umożliwia przeprowadzenie przeliczeń i agregacji. Wpływa to korzystnie na czas pobierania danych i ich analiz oraz gwarantują spójność informacji. Kolejnym ważnym zagadnieniem dotyczącym systemu BI są procesy zasilające hurtownię i ich niepożądany wpływ na systemy zewnętrzne. Należy bardzo uważać, żeby nie zakłócać pracy systemów źródłowych na etapie pobierania danych. W przypadku, gdy procesy zasilające mają charakter wsadowy i są wykonywane raz na dzień to problem ten nie stanowi dużego zagrożenia, ale czasami system źródłowy przechowuje bardzo ważne informacje i zbyt duża ich bezwładność uniemożliwia normalne funkcjonowanie firmy. W takich przypadkach pobieranie musi być uruchamiane częściej. Z takim przypadkiem mieliśmy doczynienia przy tworzeniu systemu dla firmy Petro-China, gdzie hurtownia zasilana jest bardzo dużym wolumenem danych co 15 minut. Jest to spory problem projektowoprogramistyczny, który rozwiązany został dzięki wykorzystaniu obszaru przejściowego i mechanizmów szybkiego przenoszenia dużych ilości danych, które udostępnia technologia firmy Oracle. Podstawowe właściwości obszaru przejściowego to: możliwość weryfikacji i integracji danych źródłowych pod kątem zgodności z założonymi kryteriami poprawności, spełnienia reguł biznesowych jak również integracji danych, minimalizacja czasu dostępu do systemu źródłowego (mniejsze obciążenie tych systemów), minimalny czas połączenia zmniejsza prawdopodobieństwo przerwania łączności, którego wynikiem mogły by być niespójne dane w hurtowni,

9 transformacje integrujące dane źródłowe odbywają się po stronie wydajnego serwera hurtowni, więc będą wykonywane sprawnie, nie obciążając systemów źródłowych, dane są usuwane z obszaru przejściowego po poprawnym zakończeniu całego procesu zasilania i weryfikacji, w przypadku wystąpienia błędów mogą służyć jako pomoc w usuwaniu błędów oraz skracać czas ponownego ładowania. Należy tutaj wspomnieć, że bez mocnych (drogich) serwerów proces ekstrakcji, transformacji i ładowania (ETL) tak dużych ilości danych nie mógłby zakończyć się sukcesem i z tym, podczas podejmowania decyzji o zamówieniu systemu BI, należy się liczyć. Narzędzia raportowe to jeden z kluczowych elementów systemu BI. Ich podstawową zaletą jest udostępnienie użytkownikowi łatwego interfejsu do zobrazowania i analizy danych. Użytkownik nie musi znać języka SQL by móc wykonać raport. Mechanizm tworzenia raportów opiera się na wykorzystaniu zestawu zdefiniowanych elementów, przy użyciu których można składać dowolne raporty bazujące na danych przechowywanych w hurtowni i nie tylko. Podstawową niedogodnością są ograniczone możliwości zobrazowania informacji. Narzędzia raportowe (wykorzystywane w naszych wdrożeniach) nie posiadały wystarczająco rozbudowanej funkcjonalności związanej z przedstawieniem danych. Jak wskazują nasze doświadczenia oczekiwania klienta co o wyglądu raportów są bardzo duże, i propozycje jakichkolwiek modyfikacji napotykały często spory opór. Użytkownicy (mający własne nawyki i upodobania) chcieliby otrzymać taki sam raport (wygląd) jak ten używany dotychczas. Najczęściej przed wdrożeniem systemu BI w firmach rolę narzędzi analitycznych spełniały arkusze kalkulacyjne. W wielu wypadkach nie były to oczywiście tylko arkusze, ale aplikacje w formie makr, a nawet samodzielne aplikacje Visual Basic operujące na wielu arkuszach jednocześnie. Wprowadzenie bardziej zaawansowanych narzędzi do raportowania i analiz niesie ze sobą pewne ograniczenia w przedstawieniu danych (ograniczenia oczywiście są bardzo subtelne, jednak zdarzało się tak, że był to problem nie do rozwiązania). Kolejnym z cieni" systemów BI jest stopień ich skomplikowania. Oprócz wiedzy biznesowej ich wdrożenie wymaga zwykle ogromnej wiedzy z zakresu statystyki i ekonometrii. Oczywiście, wymagania co do kompetencji personelu zależą w dużym stopniu od charakteru analizowanych zjawisk. Tworzenie nawet najprostszych analiz wymaga dużej wprawy w obróbce danych i swoistej intuicji, która pozwalałaby na wychwycenie czasem bardzo subtelnych zależności pomiędzy zjawiskami. Narzędzia do wizualizacji i dystrybucji danych (portale korporacyjne) to kolejny, kluczowy elementem systemu BI. Podstawowymi zaletami tej warstwy są: obniżenie kosztów procesów wewnętrznych, zwykle uzyskiwane dzięki wprowadzeniu systemu przepływu pracy, dostępnego przez portal, oraz ułatwieniu dostępu do danych i komunikacji między pracownikami, ułatwienia dla administratora (jednostki IT) -zarządzanie aplikacją w jednym miejscu, nie ma potrzeby instalowania aplikacji klienckich na stanowiskach roboczych,

10 budowa pozytywnego wizerunku pracodawcy u pracowników, gdyż wewnętrzny portal korporacyjny może być zarówno skutecznym narzędziem wewnętrznej działalności Public Relations, prowadzonej w imieniu kierownictwa przez służby kadrowe, jak i komunikacji poziomej, bardzo pożądanej w organizacji typu procesowego dla pokonywania barier w przepływie informacji, stworzenie platformy zarządzania wiedzą w organizacji, potrzebnej zwłaszcza wtedy, gdy sukces przedsiębiorstwa opiera się na kreatywności pracowników i inteligentnym wykorzystaniu informacji, a także w przypadku działalności innowacyjnej realizowanej przez zespoły pracownicze rozproszone geograficznie. Do zagrożeń, które należy uzmysłowić klientowi, należą: konieczność utrzymania wysokiego poziomu zabezpieczeń internetowych (ze względu na dostępność systemu poprzez przeglądarkę), szybkość wymiany informacji ściśle związana z wydajnością i obciążeniem serwera oraz sieci; awaria serwerów i/lub sieci uniemożliwia pracę wszystkim użytkownikom, narzędzia portalowe mogą być mniej intuicyjne dla wprawnych użytkowników systemów biurowych, mających własne nawyki i upodobania. Wdrożenie portalu wiąże się także z pewnymi niebezpieczeństwami projektowymi i ryzykiem porażki. Zazwyczaj zespół wykonujący portal zwraca największą uwagę na osiągnięcie zakładanych właściwości technicznych (wydajność pozyskiwania danych, bezpieczeństwo danych, zarządzanie wiedzą skalowalność rozwiązania). Tymczasem na drugim planie znajdują się względy biznesowe, czyli brakuje wystarczającego ukierunkowania na cele użytkowe. Istotne błędy podczas wdrożeń: funkcje dostępne w systemie nie odpowiadają potrzebom i nie są adekwatne do wymagań zadaniowych narzuconych przez bieżący kontekst użytkowania systemu, co na ogół jest skutkiem błędów popełnionych w analizie biznesowej i analizie zadań użytkownika, wybranie technologii wykonania portalu niedopasowanej do wymogów i rozwoju firmy oraz potrzeb jej pracowników, obsługa systemu sprawia użytkownikom trudności lub zadania trzeba wykonywać w zbyt dużej liczbie kroków (przyczyną mogą być np. wady ergonomiczne interfejsu użytkownika), użytkownicy przejawiają negatywne nastawienie emocjonalne do nowego systemu i niechętnie z niego korzystają, ponieważ wcześniej nie byli w żaden sposób włączeni w prace projektowe, nie konsultowano z nimi powstających rozwiązań, przez co nie mają poczucia "współwłasności" nowo powstałego systemu i nie akceptują go jako naturalnej części swojego środowiska pracy,

11 brak redaktora portalu, odpowiedzialnego za stały jego rozwój i efektywne zarządzanie informacją za pomocą odpowiedniego systemu przeznaczonego do tego celu. 5. PODSUMOWANIE Nie można oczekiwać, że użytkownicy mają świadomość siły technologii. Do czasu, kiedy nie będzie użytkowników z dobrym rozeznaniem w technologii do zadań analityka biznesowego będzie należeć przedstawianie możliwości systemu. Użytkownicy będą zarówno niedoceniać jak i przeceniać możliwości hurtowni danych w procesie podejmowania decyzji. Znaczy to, że można nieraz stracić okazję lub być postawionym przed niewykonalnymi zadaniami. Pomimo ogólnie stosowanej polityki uświadamiania użytkowników, wcześniejsza budowa zaufania podejmujących decyzje dużo pomaga. Podczas projektowania hurtowni nie należy projektować jej pod względem każdej ewentualnej potrzeby decyzyjnej. Nie jesteśmy zdolni przewidzieć wszystkich potrzeb przy zadaniach na potrzeby podjęcia decyzji. Nie należy ładować do hurtowni danych wszystkiego, o czym tylko pomyślimy. Nie należy zakładać, że hurtownia sama z siebie poprawi wyniki decyzji strategicznych. Jeśli osoba jest mierna w analizie danych i podejmowaniu decyzji sama technologia nie uczyni go lepszym w tych działaniach. Analiza doświadczeń firmy TT wynikających z wdrożeń systemów Business Intelligence pozwala na wskazanie mocnych stron tego typu systemów: skrócenie czasu analizy i podejmowania decyzji, łatwość sporządzania różnorodnych raportów tymczasowych, zbiorczych, zawierających dane szczegółowe i zagregowane, kompleksowe systemy raportowania, krótki czas odpowiedzi na zapytania użytkownika, konsolidację danych, alokację i drążenie danych, przesunięcie punktu ciężkości z wprowadzania danych na analizę, wydobywanie ukrytych danych i ich wnikliwą interpretację, dostarczanie danych aktualnych i prognozowanych, łatwe i czytelne poruszanie się po systemie, możliwość rozbudowy modelu oraz ciągłe oddziaływanie użytkownika na proces modelowania systemu, dywersyfikację źródeł danych.

12 Praktyka pokazuje jednak, że systemy BI posiadają także słabe strony: konieczność posiadania dużej wiedzy na temat technik analitycznych i wynikające z tego koszty szkolenia analityków (systemy generują ogromne ilości danych, w związku z czym użytkownik może mieć poważne problemy z odpowiednią ich interpretacją), stosunkowo kosztowne i długie wdrożenie, wysokie wymagania sprzętowe i programowe, wrażliwość systemu na słabą jakość i niespójność danych. LITERATURA [1] Ralph Kimball: The Data Warehouse Toolkit: Practical Techniques for Building Dimensional Data Warehouses, John Wiley & Sons, [2] Michael Haisten: cykl artykułów opublikowanych na łamach magazynu DM Review. BUSINESS INTELLIGENCE IN POWER ENGINEERING - MYTHS AND FACTS Key words: Business Intelligence, System BI, data warehouse, portal, Transition Technologies S.A. Summary. Immense volumes of data stored by companies make access to concise information a no easy task. Number and variety of applied systems and databases actually hampers gaining the precise and uniform view into the company's condition. The response both to incoherent data and the needs of executive or other staff for easy access to reliable and up-to-date information is designing and implementing appropriate system aiding analysis and decision-making, based on Business Intelligence technologies and supported by data warehouse as "the only source of truth". Business Intelligence is a wide category of applications and technologies used for data acquisition, analysis and providing conclusions that assist taking optimal business decisions. Notwithstanding such systems are not "crystal bali" solving all the problems of the management. There must always be at the end a competent employee, able to choose optimal decision basing upon that huge amount of data. In the paper were used examples of data warehouse and analysis system implementations by Transition Technologies S.A., together with presentation of balance of gains and loses associated with implementing such systems. Sebastian Sokołowski jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej (2001). Od 2001 do 2004 roku zatrudniony jako programista i administrator baz danych w Centrum Meteorologii Sił Powietrznych. Od 2001 do 2004 współpracował z firmą Transition Technologies S.A. jako programista, następnie jako specjalista ds. Oracle. Od czerwca 2004 na stanowisku kierownika zespołu Oracle w firmie Transition Technologies S.A.. Członek stowarzyszenia Polish Oracle User Group (PLOUG). Certyfikowany administrator baz danych Oracle (Oracle8i Certified Professional Database Administrator, Oracle9i Database Administrator Certified Professional).

Wprowadzenie do Hurtowni Danych. Mariusz Rafało

Wprowadzenie do Hurtowni Danych. Mariusz Rafało Wprowadzenie do Hurtowni Danych Mariusz Rafało mariusz.rafalo@hotmail.com WPROWADZENIE DO HURTOWNI DANYCH Co to jest hurtownia danych? Hurtownia danych jest zbiorem danych zorientowanych tematycznie, zintegrowanych,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na systemy Business Intelligence

Spojrzenie na systemy Business Intelligence Marcin Adamczak Nr 5375 Spojrzenie na systemy Business Intelligence 1.Wprowadzenie. W dzisiejszym świecie współczesna organizacja prędzej czy później stanie przed dylematem wyboru odpowiedniego systemu

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykładów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykład adów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Paweł Mielczarek Microsoft Certified Trainer (MCT) MCP,MCSA, MCTS, MCTS SQL 2005, MCTS SQL 2008, MCTS DYNAMICS, MBSS, MBSP, MCITP DYNAMICS. Geneza Prowadzenie firmy wymaga podejmowania

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wprowadzenie do systemów typu Business Intelligence

Hurtownie danych. Wprowadzenie do systemów typu Business Intelligence Hurtownie danych Wprowadzenie do systemów typu Business Intelligence Krzysztof Goczyła Teresa Zawadzka Katedra Inżynierii Oprogramowania Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS SZYBKIE ANALIZY EKONOMICZNE, FINANSOWE I STATYSTYCZNE 0 S t r o n a Dlaczego BI4PROGRESS? W czasach nieustających, dynamicznych zmian na rynku edukacyjnym,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego mgr Artur Wroński mgr inż. Przemysław Kapica 25.04.2012 Agenda: Środowisko platformy BI Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Piotr Czarnas Querona CEO Analityka biznesowa (ang. Business Intelligence) Proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Security Master Class

Security Master Class Security Master Class Platforma kompleksowej analizy zdarzeń Linux Polska SIEM Radosław Żak-Brodalko Senior Solutions Architect Linux Polska sp. z o.o. Podstawowe problemy Jak pokryć lukę między technicznym

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ zastosowania rozwiązań BigData$ Bartosz Dudziński" Architekt IT! Już nie tylko dokumenty Ilość Szybkość Różnorodność 12 terabajtów milionów Tweet-ów tworzonych codziennie

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Analityka danych w środowisku Hadoop Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Pytania stawiane przez biznes 1 Jaka jest aktualnie sytuacja w firmie? 2 Na czym jeszcze możemy zarobić? Które procesy możemy usprawnić?

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy

Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Business www.comarch.pl Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Tomasz Matysik Kołobrzeg, 19.11.2009

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

QlikView Business Intelligence, a system ERP SAP Użytkownicy systemów ERP firmy SAP przez wiele lat poszukiwali skutecznych i łatwych sposobów dotarcia do swych danych. Używali arkuszy kalkulacyjnych,

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017 31 stycznia 2017 Definicja hurtowni danych Hurtownia danych wg Williama Inmona zbiór danych wyróżniający się następującymi cechami uporządkowany tematycznie zintegrowany zawierający wymiar czasowy nieulotny

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Agenda. O firmie. Wstęp Ksavi. Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor. Podsumowanie

Agenda. O firmie. Wstęp Ksavi. Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor. Podsumowanie Agenda O firmie Wstęp Ksavi Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor Podsumowanie O firmie Na rynku od 2001 roku 60 zatrudnionych pracowników Dogłębna znajomość branży Projekty informatyczne dla największych

Bardziej szczegółowo

2016 Proget MDM jest częścią PROGET Sp. z o.o.

2016 Proget MDM jest częścią PROGET Sp. z o.o. Proget MDM to rozwiązanie umożliwiające administrację urządzeniami mobilnymi w firmie takimi jak tablet czy telefon. Nasza platforma to także bezpieczeństwo danych firmowych i prywatnych: poczty email,

Bardziej szczegółowo

Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS

Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS Praktyczne wykorzystanie elementów raportowania (SSRS, Performance Point Service, Excel Services, Visio Services) w Microsoft Project 2010 Bartłomiej Graczyk 2012-11-05 Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Rady i porady użytkowe

Rady i porady użytkowe Rady i porady użytkowe Dział Eksploatacji CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Rady i porady - źródło prezentacji: Najczęstsze problemy zgłaszane przez Klientów na etapie eksploatacji systemu Spostrzeżenia konsultantów

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Business Intelligence in memory duże i małe. Paweł Gajda Business Solution Architect

Samodzielny Business Intelligence in memory duże i małe. Paweł Gajda Business Solution Architect Samodzielny Business Intelligence in memory duże i małe Paweł Gajda Business Solution Architect Agenda 1. Zapytania biznesowe 2. SAP Visual Intelligence 3. Szybkość 4. Zaangażowanie 5. Samoobsługa 6. Kreatywność

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

EXR - EASY XBRL REPORTING

EXR - EASY XBRL REPORTING 1 - EASY XBRL REPORTING Program do tworzenia sprawozdań finansowych START prezentacji 2 O programie System (Easy XBRL Reporting) zaprojektowany został aby usprawnić procesy szeroko rozumianej sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych w praktyce

Hurtownie danych w praktyce Hurtownie danych w praktyce Fakty i mity Dr inż. Maciej Kiewra Parę słów o mnie... 8 lat pracy zawodowej z hurtowniami danych Projekty realizowane w kraju i zagranicą Certyfikaty Microsoft z Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION DATAWALK DEBT COLLECTION OPTIMIZATION Znaczenie szybkiego analizowania rozproszonych danych i testowania dowolnych hipotez w branży windykacyjnej na przykładzie wybranych projektów DataWalk pomaga zwiększyć

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Sage - BI Warszawa, 18.V.2016

Sage - BI Warszawa, 18.V.2016 Sage - BI Warszawa, 18.V.2016 Jak wykorzystać dostęp do informacji w podejmowaniu dobrych decyzji biznesowych? Aneta Jarczyńska 18.05.2016 5/23/2016 3 BIBIBI 5/23/2016 4 Czy moja firma jest gotowa na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie Pierwsze wdrożenie w firmie Mirosława Żurek, BCC Poznao, maj 2013 Zakres tematyczny wykładu Podstawowe założenia i pojęcia hurtowni danych ; Przykładowe pierwsze wdrożenie w firmie i jego etapy; Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie Agenda Wstęp Charakterystyka Business Intelligence Architektura systemu Prezentacja funkcjonalności Podsumowanie Business Intelligence BI to zaawansowane technologicznie narzędzie informatyczne służą ce

Bardziej szczegółowo

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY CZAS TRWANIA:

Bardziej szczegółowo

Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego. Małgorzata Szlachetka

Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego. Małgorzata Szlachetka Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego Małgorzata Szlachetka Platforma Informacyjna dla Samorządów - System Raportowania Zarządczego Małgorzata Szlachetka Menedżer Działu

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Sprawne raportowanie w służbie krwi Wdrożenie systemu eanalizy w RCKiK w Poznaniu

Sprawne raportowanie w służbie krwi Wdrożenie systemu eanalizy w RCKiK w Poznaniu CASE STUDY: Sprawne raportowanie w służbie krwi Wdrożenie systemu eanalizy w RCKiK w Poznaniu Spis treści RCKiK w Poznaniu / 03 Wyzwanie / 04 Rozwiązanie / 06 Efekt / 09 2 RCKiK w Poznaniu Regionalne Centrum

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

VII Kongres BOUG 03 października 2012

VII Kongres BOUG 03 października 2012 Raportowanie SLA w duŝej organizacji Studium przypadku VII Kongres BOUG 03 października 2012 Zdefiniowanie przypadku Zadanie do wykonania: Jak przenieść ustalenia formalne na efektywnie raportujący system?

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych praktyczne zastosowania

Hurtownia danych praktyczne zastosowania Hurtownia danych praktyczne zastosowania Dorota Olkowicz dorota.olkowicz@its.waw.pl Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS Plan prezentacji 1. Hurtownie danych 2. Hurtownia danych POBR 3. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca. Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o.

Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca. Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Na czym polega usługa archiwizacji danych w systemie Eureca? 2012 2013 2014 2015 Przed archiwizacją SQL OLAP BAZA

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo