Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu"

Transkrypt

1 Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu

2 Poznańskie TBS sp. z o.o. w latach Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. jest jednym z największych tbs-ów działających w Polsce. Swoją działalność rozpoczęło w 1995 roku. W 2009 roku 3 działające w Poznaniu TBS-y połączyły się i do dziś działają pod nazwą Poznańskie TBS sp. z o.o. Zasób własny Spółki mieszkań czynszowych blisko 150 tys. m 2 powierzchni mieszkalnej miejsc postojowych w halach garażowych 91 lokali użytkowych Blisko 350 mieszkań wybudowanych w systemie deweloperskim Zarządzanie zasobem na zlecenie: mieszkań 741 miejsc postojowych 25 lokali użytkowych 7 dworców autobusowych

3 Poznańskie TBS sp. z o. o. instrumentem realizacji polityki mieszkaniowej Miasta Poznania Naramowicka Konfederacka Kosynierska Palacza Górczyńska Robocza Drewlańska Murawa Szyperska Folwarczna Katowicka Milczańska Bobrzańska Grabowa

4 Realizacja polityki mieszkaniowej Miasta Poznania przez Poznańskie TBS sp. z o.o. Przez blisko 20 lat Poznańskie TBS sp. z o.o. realizuje politykę mieszkaniową Miasta Poznań Budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach Ścisła współpraca z Miastem Poznań w realizacji Programu Mieszkanie dla Seniora przeznaczonego dla osób starszych (w ramach realizacji miejskiego Programu Seniorzy wpisanego do Planu Rozwoju Miasta Poznania na lata w ramach priorytetu Obywatelski Poznań ) Grabowa (2009) 79 mieszkań Drewlańska (2010) 68 mieszkań (realizacja nagrodzona tytułem Budowa Roku ) Miasto Poznań jest partycypantem w kosztach budowy ponad 320 mieszkań (wskazuje najemców) PTBS aktualnie prowadzi inwestycję przy ulicy Palacza w Poznaniu w ramach miejskiego programu Mieszkanie dla Absolwenta 143 mieszkania Właśnie rusza nowy miejski program Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności

5 Miejski program Seniorzy Jednym z elementów realizacji miejskiej polityki mieszkaniowej jest Program Seniorzy wpisany do Planu Rozwoju Miasta Poznania na lata w ramach priorytetu Obywatelski Poznań. Stworzenie tego programu mieszkaniowego adresowanego dla osób starszych, mieszkających na terenie m. Poznania, zostało wpisane w w/w Plan w ramach projektu Pomoc socjalno - bytowa. Cel programu : Poprawa jakości życia mieszkańców Poznania, w szczególności w wieku poprodukcyjnym, Odzyskanie lokali komunalnych, zwolnionych przez osoby skierowane do zawarcia umów najmu lokali w TBS, Udzielenie pomocy mieszkaniowej rodzinom i osobom, wobec których Miasto ma zobowiązania ustawowe. Program jest realizowany na podstawie umów w sprawie partycypowania w kosztach budowy lokali mieszkalnych zawartych pomiędzy Miastem Poznań a Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. oraz zapisów zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania. Na ich podstawie Miasto Poznań ma prawo kierowania poszczególnych osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych.

6 Miejski program Seniorzy Na przełomie 2009/2010 roku wszczęto nabór osób zainteresowanych zawarciem umowy najmu w w/w lokalach. Do dnia zakończenia naboru, wpłynęło łącznie 226 wniosków, w tym 150 spełniających kryteria. Kryteria wyboru osób, które Miasto kieruje do zawarcia umowy najmu lokalu w Poznańskim TBS sp. z o.o. z partycypacją Miasta Poznań są szczegółowo określone w Zarządzeniach Prezydenta Miasta Poznania i podlegają co pewien czas uaktualnieniu. Równocześnie w Poznańskim TBS sp. z o.o. został uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin określający kryteria przydziału lokalu mieszkalnego oraz zasady partycypowania w kosztach budowy przedmiotowej inwestycji, który ma zastosowanie w przypadku naboru dokonywanego przez Spółkę.

7 Realizacja programu Mieszkanie dla Seniora : Środowiskowy Dom Emeryta przy ul. Drewlańskiej w Poznaniu

8 Nagrody

9 Możliwości finansowania budownictwa dla osób starszych na podstawie Środowiskowego Domu Emeryta przy ul. Drewlańskiej w Poznaniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego działają przede wszystkim na podstawie zapisów Ustawy z dnia 26. października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Finansowanie inwestycji tbs odbywało się przy wykorzystaniu: partycypacji osób fizycznych, pracodawców, osób prawnych czy też powiatu, gminy lub związku międzygminnego (które w ten sposób otrzymują prawo do wskazania najemcy), kredytu bankowego (preferencyjny kredyt udzielany ze środków państwowych) oraz środków własnych.

10 Możliwości finansowania budownictwa dla osób starszych na podstawie Środowiskowego Domu Emeryta przy ul. Drewlańskiej w Poznaniu Ze względu na likwidację w 2009 r. Krajowego Funduszu Mieszkaniowego koniecznym było znalezienie innych źródeł pozyskania środków finansowych, w tym skorzystanie z kredytów komercyjnych. Utrudnieniem w powyższym zakresie są zapisy wyżej wspomnianej ustawy: artykuł art. 28 ustęp 2 czynsz w zasobach tbs-u nie może być wyższy w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu, art. 29a ustęp 2 - partycypacja nie może być wyższa niż 30% kosztów budowy. Rozwiązaniem byłoby zatem zwiększenie w finasowaniu inwestycji - udziału własnego (środków pochodzących ze Spółki). Niestety, ze względu na brzmienie art. 28 ustęp 1 przedmiotowej ustawy - nie jest możliwe odzyskanie wkładu własnego w należnościach czynszowych, nawet w wieloletniej perspektywie.

11 Możliwości finansowania budownictwa dla osób starszych na podstawie Środowiskowego Domu Emeryta przy ul. Drewlańskiej w Poznaniu Art. 28. Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. 1a. (uchylony). 2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, nie może być wyższy w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.5)), z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 pkt 36).

12 Możliwości finansowania budownictwa dla osób starszych na podstawie Środowiskowego Domu Emeryta przy ul. Drewlańskiej w Poznaniu Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku budowy Środowiskowego Domu Emeryta zastosowano instytucję dopłat wspólników, które mogą być przeznaczone na pokrycie straty bilansowej lub na dofinansowanie jej działalności (art KSH). Wniesienie dopłat następuje poprzez podjęcie uchwały wspólników, w której określony jest termin wniesienia i wysokość dopłaty (art KSH). Zwrot dopłaty następuje po podjęciu uchwały przez wspólników (art KSH) w trybie przewidzianym w art. 179 KSH. Taka konstrukcja umożliwia uwzględnienie środków finansowych uzyskanych z dopłat w kalkulacji stawki czynszu, a fakt, że są one nieoprocentowane stabilizuje opłaty mieszkańców na akceptowalnym przez lokatorów poziomie. Poza tym, właściciel odzyskuje systematycznie wniesione w formie dopłat środki finansowe (zgodnie z uchwalonym przez harmonogramem) i które z kolei może alokować w nowych przedsięwzięciach.

13 Możliwości finansowania budownictwa dla osób starszych na podstawie Środowiskowego Domu Emeryta przy ul. Drewlańskiej w Poznaniu W przypadku ŚDE finansowanie inwestycji przedstawia się następująco: dopłata Miasta Poznań ,5 zł partycypacja w kosztach budowy ,00 zł środki własne PTBS sp. z o.o ,79 zł RAZEM koszty inwestycji: ,28 zł Zwrot dopłaty Miasta odbywa się w raz w roku, do 31 października, rozpoczął się w 2011 r. i będzie kontynuowany aż do r.

14 Czynsz w ŚDE Aktualnie obowiązująca stawka czynszowa w Środowiskowym Domu Emeryta wynosi 11,60 zł/m 2 przy czym maksymalna możliwa stawka stanowiąca 4% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Miasta Poznania wynosi 17,95 zł/m 2

15 Dziękuję za uwagę

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ZAŁOśENIA PROJEKTU USTAWY O SPOŁECZNYM ZASOBIE MIESZKAŃ CZYNSZOWYCH, SPOŁECZNYCH GRUPACH MIESZKANIOWYCH ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Warszawa, 29 kwietnia 2010 Spis

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/ I N F O R M A C J A o realizacji Uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r.

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 168 9839 Poz. 1006 1006 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska

Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska Raport przygotowany w ramach projektu Lokatorski monitoring warszawskiej polityki mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r.

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r. Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej gospodarstwa domowego to ekonomiczna konieczność

Poprawa efektywności energetycznej gospodarstwa domowego to ekonomiczna konieczność Poprawa efektywności energetycznej gospodarstwa domowego to ekonomiczna konieczność Dr hab. inż. arch. Janina Kopietz-Unger, Uniwersytet Zielonogórski 18 1. Wprowadzenie Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Ząbki, dn. 19 marca 2014 r. 1. Wprowadzenie Informacje podstawowe J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ( Spółka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo