Deutsche Bank PBC 9, ,00% 5,75% WIBOR 3M 0% ING Bank Śląski 8, ,00% 5,85% WIBOR 6M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Deutsche Bank PBC 9,1 4300 1576 1,00% 5,75% WIBOR 3M 0% ING Bank Śląski 8,6 3430 1593 1,00% 5,85% WIBOR 6M"

Transkrypt

1 Bank PK Minimalne wymagane dochody, aby otrzymać taki kredyt, przy założeniu, że klienci nie mają innych obciążeń kredytowych Wysokość raty po cross sellu bez dodatkowych kosztów Marża po sprzedaży wiązanej Oprocentowa nie Stopa referencyjna (WIBOR, LIBOR, EURIBOR / 3M, 6M) Prowizja po sprzedaży wiązanej Deutsche Bank PBC 9, ,00% 5,75% WIBOR 3M 0% ING Bank Śląski 8, ,00% 5,85% WIBOR 6M 2,4% (dla klienta stałego) za preferencje marży (obniżenie o 0,6% względem oferty standardowe j) BZ WBK 8, od 0,99% 5,75% WIBOR 3M od 2,0% (tylko kredytowana ) 1404 zł w I roku oraz 1544 zł w pozostałym okresie 0% w I roku kredytowani a, 1% w pozostałym okresie (możliwość obniżenia marży o 15 DnB NORD 8, posiadania WIBOR 3M 0% p. bazowych przez okres posiadania Planu Systematycz nego Oszczędzani a - min.5 lat) 4,72% w I roku, 5,72% w pozostałym okresie (w przypadku PSO 5,57% przez okres utrzymywani a tego produktu - min. 5 lat)

2 Kredyt Bank 8, ,10% 5,82% WIBOR 3M 0% Nordea Bank 8, ,10% 5,86% WIBOR 3M 1,50% Pekao 8, ,29% 5,78% WIBOR 3M 0% Euro Bank 7, ,00% 5,69% WIBOR 3M 0% 1595, po PKO BP 7, pierwszym roku kredytowani WIBOR 3M 0% ,1% (w 1szym roku a); 1,35% (od 2 roku) 5,86%/6,01 % Getin Noble Bank 7, ,59% 6,30% WIBOR 3M 0% w przypadku skorzystania z ubezpieczeń ze składką 2,75% wartości kredytu oraz programu regularnego oszczędzani a

3 Millennium 7, ,39% 6,11% WIBOR 3M 0% min. jeden wnioskodawca musi zarabiać 3000 PLN netto Raiffeisen 7, ,95% 5,64% WIBOR 3 M 0% Pocztowy 7,5 3061, ,25% 6,01% WIBOR 3M 0% Alior Bank 7, ,15% 5,90% WIBOR 3M 0% BGŻ ** ,45%* 6,31% WIBOR 6M 0,5%/ 0% (przy zakupie dodatkowo pakietu ubezpieczeń na życie AVIVA) Pekao Bank Hipoteczny* ,50% 6,24% WIBOR 3M 0-2,5% MultiBank 6, ,30% 6,01% WIBOR 3M 0-4%

4 4 201 zł do 80% Citi Handlowy 6,8 LtV, pow. 80 LtV ,00% 5,75% WIBOR 3M 1,30% min zł 0,90% przez 1560 po 5 latach ,29% 5,66% (dla BNP Paribas 6, lat, potem marży WIBOR 3M 0% 0,90%) mbank 6, ,30% 6,01% WIBOR 3M 0% BOŚ 6, ,80% 6,65% WIBOR 6M obniżenie prowizji o 800 zł pod warunkiem pobrania 500 zł opłaty za przekazywa nie części lub całości wynagrodze nia na ROR w BOŚ Polbank EFG 5, ,50% 6,26% WIBOR 3 M 0% Credit Agricole Bank Polska 5, ,10% 5,82% 0,05 1,50% BPS 5, ,99% WIBOR 3M 0% 6,7% 1,8% 1, a po drugim BPH bez pkt roku, przy kontynuacji 6,55% WIBOR 3M ubezpiecze ń od 1,4% 2 0%

5 Czy prowizja/ube zpieczenie są kredytowane? Jakie produkty wchodzą w skład sprzedaży wiązanej i są konieczne do wzięcia kredytu? Jaką część kredytu trzeba ubezpieczyć przy kredycie na 100% wartości nieruchomości/zasada ubezpieczenia brakującego wkładu Warunki ubezpieczeni a pomostowego konto, karta kredytowa, polisa inwestycyjna db Inwestuj w Przyszłość - koszt 180 zł miesięcznie (składka pobierana z góry za pierwszy rok), bez programu oszczednościowego marża idzie w górę o 0,1 p.p 10%/ 4,5% brakującego wkładu - składka na 5 lat do czasu wpisu do hipoteki oproc. jest wyższe o 1,2% - jeżeli łączna suma nie przekroczy 90% LV Aby skorzystać z oferty cross-sell Klient zobowiązany jest do posiadania/założenia ROR na dzień składania wniosku nie wymagane max. LV 90% konto osobiste wraz z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż zł. Miesięcznie brak istnieją dwa rozwiązania: - podwyższeni e marży o 1 p.p.lub forma zaproponow ana przez Klienta AK Produkty oferowane to: 1) Jeden z pakietów( kont) PERSONALE/EKSKLUSIV; co miesiąc przez 5 lat wpływ min. 5 tys. zł lub utrzymywanie aktywów o wartości min. 50 tys. zł przez 5 lat; 2) jeden z pakietów ubezpieczeniowych "Ubezpieczenie DOM i ŻYCIE" lub "Ubezpeczenie DOM i ŻYCIE plus PRACA" (minimalny okres ubezpieczenia to 5 lat) składka ubezp. od 1,8% do 2,45% wartości kredytu na 2 lata 3) w przypadku, gdy Klient chce jeszcze obniżyć marżę promocyjną dodatkowy produkt: plan systematycznego oszczędzania 10% dla 90% LV. 2,49% za pierwsze 3 lata, potem 0,830% brakującego wkładu za każdy rok. Podwyższeni e marży o 1,2 p.p.

6 ak, pod warunkiem, że kwota kredytu nie przekracza 100% wartości nieruchomoś ci Marża ulega obniżeniu o: - 0,20 p.p. za posiadanie/otwarcie rachunku Ekstrakonto; - 0,10 p.p. za posiadanie/zakup karty kredytowej lub debetowej, - 0,10 p.p. za przystąpienie do Umowy ubezpieczenia na życie (składka miesięczna: 0,029%), - 0,10 p.p. za przystąpienie do Umowy ubezpieczenia od utraty pracy/upadłości, czasowej niezdolności do pracy oraz assistance (składka miesięczna: 0,0665%), przy czym obniżka może być przyznana za rachunek Ekstrakonto i/lub maksymalnie 3 inne produkty z powyższej listy i wynosi maksymalnie 0,50 p.p. Cross sell pominien trwać co najmniej 5 lat 20% / 3,5% brakującego, opłata może być powtórzona po 3 latach marża kredytu jest podwyższan a o 1 p.p. N ROR+karta debetowa 20%/ marża kredytu podwyższona o 0,25 p.p. do momentu spłaty ubezpieczenia brakującego wkładu Eurokonto wraz z kartą debetową oraz ubezpieczenie nieruchomości oferowane przez Bank lub kartę kredytową. Ubezp.nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych: koszt: 0,10% za 1 rok, 0,27% za 3 lata i 0,43% za 5 lat, ubezpieczenie spłaty kredytu (tj. ubezpieczenie na wypadek utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy lub śmierci w wyniku NNW), składka za okres 4 lat to 2% kwoty kredytu, zawsze doliczane do kwoty kredytu i płatne miesięcznie w racie. Nie ma obowiązku powtórzenia ubezpieczenia po 4 latach. 20% całkowitego kosztu inwestycji; składka 0,06% za każdy miesiąc; wysokość składki ubezpieczeniowej, wyliczonej według wzoru: kwota wkładu własnego objętego ubezpieczeniem x liczba miesięcy ochrony ubezpieczeniowej x miesięczna składka ubezpieczenia. podwyższon a marża o 1% Ubezpieczenie na życie -Jeśli klient skorzysta z ubezpieczenia oferowanego przez Bank, ma marżę niższą o 0,1%. Stawki opłat ubezp.: 0,036% miesięczne; 0,3% na rok (przyjęta do cross sellingu); 1,8% na 5 lat - pakiet standard; 0,6% na rok; 3% na 5 lat - pakiet rozszerzony ; lokata 10 tys. zł na 1 rok; ror z wpływem wynagrodzenia, karta kredytowa 20%/ 3% brakujacego wkładu co 3 lata rachunek w PKO BP - w zależności od wybranego konta -karta kredytowa: 0 PLN w przypadku dokonania transakcji kartą błękitną w wysokości 300 PLN - program Niska Rata - brak kosztów (w ramach programu klient posiada fundusz inwestycyjny na który wpłaca od PLN m cznie), ubezpieczenie od utraty pracy na 4 lata - składka w wysokości 3,25% 20%/3,3% brakujacego wkładu co 3 lata Libra (100pln/100 tys kredytu), przy podanym przykładzie składka inicjująca wynosi pln, wartość składki 272 pln miesięcznie nie wymagane 5 Założenie ROR i wpływ wynagrodzenia

7 Marża niższa o 0,3 p.p.w zamian za założenie konta i używanie karty debetowej do konta, tj. wykonają za jej pomocą transakcje bezgotówkowe na kwotę 500 zł, średniomiesięcznie, ubezpieczenie na życie ze składką miesięczną 0,02% zadłużenia prze cały okres trwania kredytu 20%/ 3,5% brakujacego wkładu co 3 lata 0,0833% kwoty kredytu miesięcznie ubezpieczenie od utraty pracy (0,25% kwoty kredytu rocznie), ubezpieczenie na życie (0,30% kwoty kredytu rocznie w pierwszym roku 1,5%), ubezpieczenie nieruchomości (0,09% wartości nieruchomości p.a.) rachunek osobisty (od 0 PLN), karta kredytowa (od 0 PLN), produkt oszczędnościowy z wpływem min 0,1% kwoty kredytu miesięcznie przez okres min 2 lat. Klient zalicza się do grupy profesjonalistów 15%/3,97% brakujacego wkładu co 5 lat pakiet ubezpieczeń: na życie, od utraty pracy, od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, koszt 2,5% kwoty kredytu za 3 lata ochrony ubezpieczeniowej ROR (bezpłatny) z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie PLN i kartą debetową (4 zł/miesiąc) lub kredytową (4 zł/miesiąc) lub ubezpieczenie nieruchomości z oferty Banku (0,08% za rok lub 0,22% za 3 lata ochrony ubezpieczeniowej) 20%/ 3,9% brakującego wkładu za 5 lat lub 3,2% brakującego wkładu za 3 lata podwyższeni e marży o 1,2 p.p. ubezpieczenie na życie 9,6 proc. wartości kredytu płatne z góry za 5 lat, koszt miesięczny 432 zł 20%/1,29% brakujacego wkładu na 3 lata ROR Plan aktywny (z wpływami min zł/mies. i kartą płatniczą do rachunku)- 15 zł/mies, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych Pewny Dom - 0,10% wartości nieruchomości za okres 12 miesięcy,aktywacja karty kredytowej i transakcje 500 zł/m-c, Po przekroczeniu 80% LtV marża wzrasta do 0,4 p.p. podwyższeni e marży o 0,6 p.p. do momentu ustanowieni a hipoteki Brak sprzedaży wiązanej 20% / stawka 1,2% brakujacego wkładu co 3 lata brak ubezpieczeni a pomostoweg o Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Spłata: składka 1,4% kwoty kredytu od 24 mca 4% wysokości raty lub u.życie składka miesięcznie 0,0417% od kwoty zadłużenia ( 6 miesięcy gratis) - ubezpieczenia płatne prze cały okres trwania kredytu; ROR lub rachunek firmowy z wpływami; Karta płatnicza lub kredytowa 20%/ 4,5% brakujacego wkładu co 3 lata podwyższeni e oprocentowa nia o 1% dla rynku pierwotnego, o 1,5% dla rynku wtórnego

8 konto z przelewami jest za darmo oraz dwa dodatkowe produkty do wyboru: karta kredytowa za darmo lub kredyt gotówkowy zależnie od oferty lub linia kredytowa bez opłat (w przypadku przelewu wynagrodzenia / zasilania rachunku) lub produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny z miesięczną składką 0,1% kwoty kredytu, nie mniej niż 100 zł miesięcznie nie ma ubezpieczenia niskiego wkładu ROR przez kolejne 5 lat (od 6,5 PLN) + wpływy min 1% kwoty kredytu + 3 transakcje na r-ku, ubezpieczenie osobowe ze składką 1,12% na 12 m- cy, bez obowiązku przedłużania (warunki promocyjne zostają utrzymane). Klient nie ponosi kosztu ubezpieczenia wzrost marży o 0,5 pp. 1 ubezpieczenie na życie - składka 1,5% kwoty kredytu za pierwsze 24 m-ce, a następnie 0,0417% od kwoty zadłużenia od 25 m-ca lub u. Bezpeczna Rata składka 2,6% wysokości raty kredytu (3 miesiące gratis) 2 otwarcie i zasilanie wynagrodzeniem rachunku osobistego lub firmowego 3 korzystanie z karty płatniczej lub kredytowej 20%/ 4,5% brakujacego wkładu co 3 lata podwyższeni e oprocentowa nia o 1% ROR lub "Konto bez Kantów" z wpływami wynagrodzenia min.1000 zł oraz wniosek o dowolny produkt kredytowy. 20%/3,5% brakujacego wkładu co 3 lata Rachunek wraz z przelewem wynagrodzenia oraz kartą debetową (3 transakcje) - koszt 0 zł; Ubezpieczenia na życie - składka za rok 0,5% kwoty kredytu - obowiązkowe przez cały okres spłaty kredytu Ubezpieczenie od utraty pracy - składka za rok 0,7% kwoty kredytu 20%/3% brakujacego wkładu co 3 lata Konto wraz wpływami, ubezpieczenie na życie (0,0299%-miesięcznie) lub ubezpieczenie utraty pracy (0,0616%-miesięcznie) oraz rachunek oszczędnościowy, ubezpieczenie nieruchomości (0,0085%-miesięcznie). Ubezpieczenia płatne prze cały okres trwania kredytu. 20%/ 2,75% brakujacego wkładu co 3 lata lub 3,75% co 5 lat 0,07 % - składka miesięczna od kwoty salda zadłużenia prowizja /ubezpiecz enie N rachunek typu POL-Konto pondto przelewanie wynagrodzenia na ten rachunek 1 Konto osobiste "Kapitalne Konto" (koszt utrzymania rachunku 9,99 z ł/ miesięcznie) lub "Sezam Max" (koszt utrzymania rachunku 13,99 z ł/miesięcznie) i przekazywanie na nie wynagrodzenie (obniżka o 0,3 p.p.). 2 Kontynuowanie ubezpieczenia na życie (koszt za rok 0,7% kwoty zadłużenia) oraz ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy (koszt za rok 5,5% sumy ubezpieczenia) (obniżka o 0,4 p.p.) do czasu gdu saldo zadłużenia wyniesie 80% Bank podwyższa marżę o 1 p.p. 3,6% od kwoty przekraczającej 80% wartości nieruchomości co 3 lata brak ubezpieczeni a pomostoweg o Oprocentow anie kredytu zostaje podwyższon e o 1,25 p.p.

9 SANDARDOW SANDARDOW A marża A prowizja Wysokość raty kredytu bez cross sellu i kosztów dodatkowych Maksymalny okres kredytowania (uwzględniają c niezbędne ubezp.) Koszt przewalutow ania Koszt wcześniejszej całkowitej spłaty Max. LV Max.zdolność kredytowa Promocja bez opłat po upływie 100% przy 0%; 3 lat (w ramach od 2,1% Na EUR: 1% ubezpieczeni 520,00 standardowo promocji Prowizja 0% u NWW - 3% po 5 latach) 40 lat (30 lat 1,60% 1,20% 1698 dla LV 80- nie ma opcji 0 90% 580,39 90%) 1% kredytu przez pierwsze 3 lata. Brak od 2,0% od 1,20% (tylko prowizji, gdy kwota na EUR 1% kredytowana 100%* 486,45 ) spłaty nie przekroczy 50% udzielonego kredytu W przypadku przystąpienia w 2,40% 0,00% Na EUR: 0% ramach promocji do ubezpieczenia 100% 536,40 grupowego na życie prowizja wynosi 0%.

10 :: 0% po 5 latach kredytowania oraz w trakcie pierwszych 5 100%, pod lat, jeśli kwota warunkiem 1% min. 200 wcześniejszej spłaty ubezipieczen 1,60% 0,00% PLN (na 567,70 EUR) nie przekracza 20% salda zadłużenia :: 1,5% w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania ia niskiego wkładu własnego 2% kredytu przez 90% dla 0,25% min pierwsze 3 lata, 2,10% 1,50% tego 475, PLN później za darmo przypadku zmiana na 0 zł, jeśli suma PLN bez nadpłat w pierwszych opłat, trzech lat nie zmiana przekracza 30% waluty kwoty udzielonego 1,49% 0,00% kredytu na 100% 564,80 inna walutę akceptowan a przez Bank do 2,5% min 500 zł kredytu. Całkowita spłata przed upływem 3 lat wynosi 2%, po tym terminie 0%. 2% (dla 3% w okresie kredytów pierwszych 3-ch lat - poniżej od kwoty kwoty 250 wcześniejszej spłaty tys. zł) obliczonej od e prowizji i 1,49% zamienne na nie ma opcji 465,00 ubezpieczeni e od utraty pracy na 3 lata (koszt 1,5%) nadwyżki przekraczającej 30% kapitału kredytu/pożyczki; 0% po 3 -ch latach 100% przyszłej wartości nieruchomoś ci + kredytowani składek ubezpieczeń (czyli LV 100% może zostać przekroczon e) 1,67% - nie korzystając z żadnych produktów 1,6% - przy zakupie konta 1,9%, 1,8% - przy zakupie konta 1683,03 (przy opcji z zakupem konta) Na EUR: 40 0,8% od 1,5% nie mniej niż kwoty 200 zł aktualnego 104% 560,50 zadłużenia Na EUR:1,5% kwoty 1 rok-5% kwoty całkowitego całkowitego zadłużenia z zadłużenia z tytułu tytułu Kredytu (Pożyczki), 1,99% 4,00% Kredytu pozostającego/ej do 110% brutto 594,50 (Pożyczki), pozostające go/ej do spłaty po zmianie waluty spłaty na dzień dokonania spłaty; 2 rok-4%; 3 rok-3%; 4 rok-2%; 5 rok-1%

11 :: 0% w przypadku spłaty kredytu po 3 pierwszych latach kredytowania lub w przypadku, gdy w ciągu pierwszych trzech lat suma 1,69% 0,00% nie ma opcji nadpłat nie przekroczy 30% 100% 589,41 kwoty kredytu :: 2% w przypadku, gdy w ciągu pierwszych trzech lat suma nadpłat przekroczy 30% kwoty kredytu 1,5% kwoty kredytu 1,75% 1,00% przez okres pierwszych 3 lat 100% 548,00 kredytowania 1,80% 1-3,5% 1717,25 40 nie ma opcji 0 100% 594,58 1,5% od kwoty przedterminowej Na EUR: 1% 2,00% 2,00% od kwoty spłaty, min. 100 zł przewalutow 120% 567,55 anej (przed upływem 3 lat od daty wypłaty kredytu); 2% kwoty nadpłacanej w ciągu pierwszych 5 lat, 0% dla kredytu 2,00% 3,00% nie ma opcji budowlanego pow. 80 tys. zł, gdy klient 100% 455,00 wcześniej zadeklarował posiadanie środków własnych na PLN- bez opłat, w 1 % kwoty kapitału 1,50% 0-2,5% 1660,68 30 pozostałych spłaconego przed 100% 485,00 przypadkach - 1,5 % (min. 300 zł) terminem i 0zł po 5 latach 2,60% 2,00% Na EUR: % 500,65

12 2% kredytu w ciągu 3 2,20% 1,70% N/A lat, później 90% 444,30 bezpłatnie 1,5% przez pierwsze 1,75% 0-3% nie ma opcji 90% 450,00 5 lat. 2,60% 2,00% Na EUR: % 500,65 Na EUR: 1% kwoty 1,5%, 1% na 1 proc. min 100 zł, spłatę kredytu 1,80% /50 brak po 5 latach od 100% 522,30 kredytu w zawarcia umowy innym banku pozostałego do spłaty min 100,00 Na EUR: 1,5% od 3,00% 1,50% kwoty 0% (jeśli spłata kapitału dokonywana po 5 pozostające latach) go do spłaty 100% 584,00 min. 500 PLN 2 % na 2 % - w okresie walutę 2,20% 1,50% pierwszych 3 lat 100% 431,00 dostępną w 0 % - po 3 latach ofercie do 5 lat trwania 1,99% 2,25% nie ma opcji umowy - 2% 100% 552,35 potem bez opłat 0-2% kwoty kredytu. 0% jeśli nadpłaty w 2,10% 0% brak pierwszych 5 latach możliwości nie przekroczy 50% 96% 215,00 kwoty udzielonego kredytu.

13 Bank pkt Minimalne wymagane dochody, aby otrzymać taki kredyt, przy założeniu, że klienci nie mają innych obciążeń kredytowych Rata kredytu z cross sellem bez dodatkowych kosztów W PLN Rata kredytu z cross sellem bez dodatkowych kosztów EUR Marża po sprzedaży wiązanej Oprocentowa nie Prowizja po cross sellu Deutsche Bank PBC 7, ,40% 2,93% 0% - promocja 1021 zł w pierwszym DnB NORD 7, roku, roku, 2,96% w 0,0% 1228 zł od drugiego roku. 226 EUR w pierwszym 272 EUR od drugiego roku. 0% w I roku; 1,4% w pozostałym latach. 1,56% w I roku pozostałych latach. Raiffeisen Bank 6, ,60% 3,13% 0% Polbank EFG 6, ,50% 3,04% 0% mbank 6, ??? 2,00% 3,54% 0

14 MultiBank 6, ?? 2,00% 3,48% 0-4% Kredyt Bank 6, ,80% 3,34% 0 PKO BP 6, ,25% 3,79% 0% Alior Bank 4, ,80% 4,28% 0%

15 BOŚ 4, ,13 w pierwszym roku 262,35 EUR w pierwszym roku 0,9% - w pierwszym roku kredytowania, 1,7% w drugim, później 2,9% 2,63% w pierwszym roku,3,43% w drugim, 4,63% w kolejnych 0,5% - promocja Getin Noble Bank 4, ,65% 6,25% 0%

16 Czy prowizja może być kredytowana? (/N) Jakie produkty wchodzą w skład sprzedaży wiązanej? SANDARDOW SANDARDOW A marża A prowizja Wysokość raty kredytu bez cross sellu i kosztów dodatkowych Zasady ubezpieczeni a brakującego wkładu konto, karta kredytowa, polisa inwestycyjna db Inwestuj w Przyszłość - koszt 300 zł miesięcznie (składka pobierana z góry za pierwszy rok), bez Promocja 0% programu oszczędnościowego marża idzie w prowizji; od 2,7% 1202 górę o 0,3 p.p. standardowo - 3% Minmalna kwota kredytu w ramach promocji to PLN. Produkty oferowane to: 1) Jeden z pakietów PERSONALE/EKSKLUSIV; w ramach pakietu PERSONALE należy co miesiąc przez 5 lat zasilać konto kwotą w wysokości nie niższej niż 5 tys. zł lub utrzymywać aktywa o wartości min. 50 tys. zł przez 5 lat; w n/d ramach pakietu EKSKLUSIV należy co 3,15% 0,00% 1523 miesiąc przez 5 lat zasilać konto kwotą w wys.nie niższej niż 40 tys. zł lub utrzymywać aktywa o wartości min. 100 tys. EUR przez 5 lat; 2) jeden z pakietów ubezpieczeniowych "Ubezpieczenie DOM i ŻYCIE" lub "Ubezpeczenie ubezpieczenie od DOM utraty i ŻYCIE pracy (0,25% plus PRACA" kwoty kredytu (minimalny rocznie), okres ubezpieczenie ubezpieczenia na życie to (0,25% 5 lat) kwoty kredytu rocznie), ubezpieczenie nieruchomości (0,09% wartości nieruchomości p.a.) rachunek osobisty (od 0 PLN), karta 2,40% 1,00% 1360 kredytowa (od 0 PLN), produkt oszczędnościowy z wpływem min 0,1% kwoty kredytu miesięcznie przez okres min 2 lat. Klient zalicza się do grupy profesjonalistów 20%/ 4,5% brakującego wkładu - składka za 5 lat 10% dla 90% LV. 2,49% za pierwsze 3 lata, następnie 0,830% brakującego wkładu za każdy rok 20%/3,97% brakujacego wkładu co 5 lat Rachunek wraz z przelewem wynagrodzenia oraz kartą debetową (3 transakcje)- koszt 0 zł Ubezpieczenia na życie - składka za rok 0,5% kwoty kredytu 3,00% 1,50% 328 Ubezpieczenie od utraty pracy - składka za rok 0,7% kwoty kredytu 20%/3% brakującego wkładu co 3 lata 1 ubezpieczenie na życie - składka 1,5% kwoty kredytu za pierwsze 24 m-ce, a następnie 0,0417% od kwoty zadłużenia od 25 m-ca lub u. Bezpeczna Rata składka 2,6% wysokości raty kredytu (3 miesiące gratis) 4,00% 2,00% otwarcie i zasilanie wynagrodzeniem rachunku osobistego lub firmowego 3 korzystanie z karty płatniczej lub kredytowej 30%/ 4,5% brakujacego wkładu co 3 lata

17 1 ub. Pakiet Bezpieczna Spłata: składka 1,4% kwoty kredytu od 24 mca 4% wysokości raty lub u.życie składka miesięcznie 0,0417% od kwoty zadłużenia(6 miesięcy gratis) 4,00% 2,00% otwarcie i zasilanie wynagrodzeniem rachunku osobistego lub firmowego 3 korzystanie z karty płatniczej lub kredytowej 30%/ 4,5% brakujacego wkładu co 3 lata ak, pod warunkiem, że kwota kredytu nie przekracza 100% wartości nieruchomości Marża ulega obniżeniu o: - 0,20 p.p. za posiadanie/otwarcie rachunku Ekstrakonto (dostępny bezpłatny rachunek Ekstrakonto Plus), - 0,10 p.p. za posiadanie/zakup karty kredytowej lub debetowej (dostępne karty w opcji bez opłat), - 0,10 p.p. za przystąpienie do Umowy ubezpieczenia na życie zawartej pomiędzy Bankiem a UnŻ Warta S.A. (składka miesięczna: 0,029%), - 0,10 p.p. za przystąpienie do Umowy ubezpieczenia od utraty pracy/upadłości, czasowej niezdolności do pracy oraz assistance zawartej pomiędzy Bankiem a UiR Warta S.A. (składka miesięczna: 0,0665%), przy czym obniżka może być przyznana za rachunek Ekstrakonto i/lub maksymalnie 3 inne produkty z powyższej listy i wynosi maksymalnie 0,50 p.p. 2,30% % / 3,5% brakującego wkładu jednorazowo, istnieje możliwość przedłużenia po 3 latach rachunek AURUM: opłaty nie pobiera się od klientów dotychczas posiadających PKO Konto Pierwsze, SUPERKONO Graffiti, PKO Kontodla Młodych, SUPERKONO SUDEN, PKO Konto za Zero, Konto Aurum, Konto Platinium II. -karta kredytowa: 0 PLN w przypadku dokonania transakcji kartą błękitną w wysokości 300 PLN - program Niska Rata - brak kosztów (w ramach programu klient posiada fundusz inwestycyjny na który wpłaca od PLN m cznie), ubezpieczenie od utraty pracy na 4 lata - składka w wysokości 3,25% 2,57 % - nie korzystając z żadnych produktów 2,5% - przy zakupie konta 1,9%, 1,8% - przy zakupie konta 1 361,76 20%/3,3% brakujacego wkładu co 3 lata ubezpieczenie na życie płatne z góry za 5 lat, koszt miesięczny 432 zł oraz ubezpieczenie nieruchomości koszt 4,35% 2,00% 1679 miesięczny zł i od utraty pracy zł 30%/1,29% brakujacego wkładu co 3 lata

18 1) otwarcie lub posiadanie Konta bez Kantów z wpływem miesięcznym w wysokości raty kredytu powiększonej o koszt prowadzenia rachunku, nie niższą jednak niż 2500 zł, 2) wykup 36 miesięcznego ubezpieczenia w U EUROPA SA dla kredytobiorców hipotecznych 1,5% (wariant 1 lub 2, lub 3, lub 4, lub 5), standardowo 3) zakup Grupowego ubezpieczenia na życie z, 1% na ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym spłatę (Program Inwestycyjny Banku Ochrony 3,30% 351,58 EUR Środowiska S.A. we współpracy z AEGON owarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A.) z miesięczną składką regularną w wysokości minimum 0,1% kwoty udzielonego kredytu (zaokrągloną w górę do 50 zł) nie mniejszą niż 200 zł przy Programie 7-letnim i nie mniejszą niż 300 zł przy Programie 5-letnim. kredytu mieszkaniow ego w innym banku 20%/3,5% brakujacego wkładu co 3 lata Libra (100pln/100 tys kredytu), przy podanym przykładzie składka inicjująca wynosi pln, wartość składki 272 pln miesięcznie 4,80% 0,00% Założenie ROR w GNB i wpływ wynagrodzenia zł jeżeli LV brutto >80%/ marża kredytu podwyższona o 0,25 p.p. do momentu uzupełnienia brakującego wkładu własnego

19 Max. LV Koszt przewalutow ania Koszt wcześniejszej całkowitej spłaty Kredyt denominowan y czy indeksowany? Max. okres kredytowania (uwzględniają c niezbędne ubezp.) Max. zdolność kredytowa SPREAD na dzień Kurs sprzedaży euro % przy ubezpieczniu NWW Na PLN: pierwsze przewalutowa nie bezpłatne, kolejne 1% bez opłat po upływie 3 lat (w ramach promocji Prowizja 0% - po 5 latach) denominowan y ,25 4,5124 W ramach 100% Na PLN: 1% promocji prowizja indeksowany ,89 4,5033 wynosi 0%. 1,5% przez denominowan 100% ,38 4,5178 okres 3 lat y 1,5% od kwoty 0% (jeśli kapitału spłata 100% pozostającego indeksowany ,86 4,5840 dokonywana do spłaty min. po 5 latach) 500 PLN 110% Na PLN: 0 0 indeksowany ,13 4,4895

20 110% Na PLN: 0 0 indeksowany ,13 4, %, pod warunkiem ubezpieczenia niskiego wkładu :: 0% po 5 latach kredytowania oraz w trakcie pierwszych 5 lat, jeśli kwota wcześniejszej 0 spłaty nie przekracza indeksowany 40 lat 524 6,42 4, % salda zadłużenia :: 1,5% w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania Na PLN: 0,8% Zawsze 1,5% denominowan 100% aktualnego nie mniej niż ,15 5,13 4,4807 y zadłużenia 200 zł 1,5% od kwoty przedterminow ej spłaty, min. Na PLN: 1% 120% od kwoty 100 zł (przed przewalutowa indeksowany ,18 4,5031 nej upływem 3 lat od daty wypłaty kredytu);

21 1 proc. min 100% 100 zł, brak po Na PLN: bez denominowan 5 latach od opłat y zawarcia ,42 4,4648 umowy 1 rok-5% Na PLN:1,5% kwoty kwoty całkowitego całkowitego zadłużenia z zadłużenia z tytułu Kredytu tytułu (Pożyczki), 100% brutto Kredytu pozostającego indeksowany ,6 10,65 4,5181 (Pożyczki), pozostające go/ej do spłaty po zmianie waluty /ej do spłaty na dzień dokonania spłaty; 2 rok- 4%; 3 rok-3%; 4 rok-2%; 5 rok-1%

Maks. możliwe LTV. Prowizja za przyznanie

Maks. możliwe LTV. Prowizja za przyznanie OFERTA DLA KLIENTA: 100 tys. PLN na 10 lat (raty równe); Wartość zabezpieczenia (nieruch Bank Przedział marż (%) Stawka bazowa Prowizja za przyznanie Maks. możliwe LTV OGÓLNE PARAMETRY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

2,50% 1,99% 0,00% 3,42% 3,81% 3,56% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 176,23 zł 155,73 zł. 0,00 zł 1 298,88 zł 42,38 zł

2,50% 1,99% 0,00% 3,42% 3,81% 3,56% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 176,23 zł 155,73 zł. 0,00 zł 1 298,88 zł 42,38 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:55) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 334 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:59) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:35) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:00) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:02) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 600 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:00) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2013 - Money.pl

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2013 - Money.pl - Money.pl Szukasz kredyty na mieszkanie? Money.pl wspólnie z MarketMoney.pl przeanalizował ofertę 23 banków. Zobacz, gdzie znajdziesz najbardziej atrakcyjne warunki. Pod uwagę wzięliśmy wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:48) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:23) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane):

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane): Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:16) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa KOMENTARZ Open Finance, 14.12.2009 r. Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa Średnia marża kredytu w euro to w tej chwili 3,75, o 1,15 pkt proc. więcej niż średnia dla złotego. Nawet przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów hipotecznych Money.pl

Ranking kredytów hipotecznych Money.pl - Money.pl Money.pl wraz z MarketMoney.pl przeanalizował oferty kredytów hipotecznych dostępnych w 21 bankach. W rankingu, który powstał, pod uwagę wzięliśmy nie tylko oprocentowanie i wysokość, ale również

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 KRYTERIA RANKINGU Podstawą oceny ofert była suma kosztów, jakie klient musi zapłacić w ciągu pierwszych 5 lat od czasu zakupu mieszkania. W przypadku kilku wariantów kredytu

Bardziej szczegółowo

http://system.finhouse.pl/mod/wyszukiwarka/index.php5?_op=400&_id=0

http://system.finhouse.pl/mod/wyszukiwarka/index.php5?_op=400&_id=0 http://system.finhouse.pl/mod/wyszukiwarka/index.php5?_op=4&_id= 1 z 1 28-5-3 14:37 OFERTA KREDYTOWA 28-5-3 22:28 Deutsche Bank Deutsche Bank DomBank Wartość kredytu 33 33 343 31 Wartość 33 33 33 Okres

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Nawet 800 zł rocznie za korzystanie z konta bankowego

newss.pl Expander: Nawet 800 zł rocznie za korzystanie z konta bankowego Strona 1 z 2Osoba, która zleca dyspozycje przelewów w oddziale banku, nawet posiadając najtańsze konto tradycyjne, może zapłacić za korzystanie z niego rocznie ponad 800 zł wynika z analizy Expandera.

Bardziej szczegółowo

Dzień Młodego Naukowca. Pakietyzacja mieszkaniowego kredytu hipotecznego z perspektywy użytkownika kredytobiorcy

Dzień Młodego Naukowca. Pakietyzacja mieszkaniowego kredytu hipotecznego z perspektywy użytkownika kredytobiorcy Dzień Młodego Naukowca Pakietyzacja mieszkaniowego kredytu hipotecznego z perspektywy użytkownika kredytobiorcy Agenda 1. Produkt kredyt hipoteczny jako odpowiedź na potrzeby i oczekiwania użytkowników

Bardziej szczegółowo

Wypłata gotówkowa z konta

Wypłata gotówkowa z konta Konto walutowe w CHF i EUR Bank BNP Paribas Konto walutowe/n azwa Rachunek walutowy Czy aby otworzyć konto walutowe, trzeba mieć zwykły ROR? Miesięczny koszt prowadzenia konta walutowego franki i euro/opłata

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH. 01.02.2011r

OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH. 01.02.2011r OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH 01.02.2011r Wyciąg z Tabeli oprocentowania środków pieniężnych klientów detalicznych BGŻ S.A. Kredyty hipoteczne i budowlane, w tym także z dopłatami do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance

Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance Warszawa, 06.07.2010 Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance Po fali zmian, jakie nastąpiły wiosną, w czerwcu sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych nieco się uspokoiła. Miniony miesiąc przyniósł

Bardziej szczegółowo

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego Warszawa, 22.09.2009 Wszyscy ponoszą koszty u walutowego istotnie zwiększa cenę hipotecznego w walucie, a kredytobiorca nie ma szans na jego uniknięcie. Jednak koszty u ponoszą nie tylko kredytobiorcy,

Bardziej szczegółowo

Opłata za wypłatę z bankomatu innego banku. Miesięczna opłata za kartę

Opłata za wypłatę z bankomatu innego banku. Miesięczna opłata za kartę Ranking kont firmowych Założenia: firma z segmentu mikro, działająca na rynku i używająca konta minimum rok (miesięcznie: 3 przelewy do ZUS, 2 przelewy do US, 10 przelewów do innego banku, 4 zlecenia stałe,

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH Tabela oferty ów dla Produktów Hipotecznych z dnia 15 marca 2017 r. I. WSTĘP 1. Tabela oferty ów wraz z Regulaminem ów określają warunki obniżenia Marży Podstawowej, Prowizji Przygotowawczej oraz warunki

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH Tabela oferty ów dla Produktów Hipotecznych z dnia 22 lipca 2017 r. I. WSTĘP 1. Tabela oferty ów wraz z Regulaminem ów określają warunki obniżenia Marży Podstawowej, Prowizji Przygotowawczej oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych MAJ 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych MAJ 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych MAJ 2013 Początek maja na rynku kredytów hipotecznych przynosi wiele zmian. Po ostatnich decyzjach zarówno Rady Polityki Pieniężnej, jak i Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie niskiego wkładu nie jest wcale tanie

Ubezpieczenie niskiego wkładu nie jest wcale tanie Warszawa, 22.09.2010 Ubezpieczenie niskiego wkładu nie jest wcale tanie Zamieszanie wokół Rekomendacji T sprawiło, że problem ubezpieczenia niskiego wkładu ożył w mediach i zaczął wzbudzać coraz większe

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2013 W kwietniu na rynku ofert kredytów hipotecznych nie widać znaczących zmian. Jednak w związku z ostatnimi obniżkami stóp procentowych

Bardziej szczegółowo

Założenia oferty dla Klientów tzw. starego portfela Propozycja dla Klientów w mbanku i MultiBanku wypracowana w procesie rozmów z Przedstawicielami Klientów Warszawa, 18 stycznia 2010 r. 1 Założenia nowej

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych ponownie się zmienia. Zgodnie z zapowiedzią, Deutsche Bank dotychczasowy lider rankingu kredytów

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2013 Wrzesień to miesiąc kiedy sezon urlopowy zazwyczaj dobiega końca. Z obserwacji ekspertów Invigo wynika, że kończy się też wakacyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego KREDYTY HIPOTECZNE W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: EBC tnie stopy, kredyty w euro bardziej atrakcyjne

newss.pl Expander: EBC tnie stopy, kredyty w euro bardziej atrakcyjne Europejski Bank Centralny, zgodnie z oczekiwaniem rynku, obniżył dziś bazową stopę procentową o 50 pkt. bazowych, do 2%. Kredyty hipoteczne w euro, biorąc pod uwagę wysokość miesięcznej raty, są dziś tańsze

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2015

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2015 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2015 Na rynek kredytów mieszkaniowych wkrada się nieśmiało wiosenne ożywienie. Pomimo braku spektakularnych wydarzeń w kwietniu, istnieje

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy grudniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2013 W czerwcu na rynku kredytów hipotecznych widać kolejne pozytywne zmiany. Rada Polityki Pieniężnej, zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów,

Bardziej szczegółowo

0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo

0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo konto/prowizje prowadzenie konta obsługa karty debetowej przelew krajowy przelew SEPA (EUR) zlecenie stałe (Internet) bankomat wpłata/wypłata

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2013 Listopad to przedostatni miesiąc, w którym kredytobiorcy mogą korzystać z kredytów udzielanych bez wkładu własnego, czyli na 100% LTV.

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2014 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych jest w pełni ustabilizowana. Potwierdzają to nie tylko niewielkie zmiany w październikowym

Bardziej szczegółowo

Raport Money.pl. Konta oszczędnościowe dla firm

Raport Money.pl. Konta oszczędnościowe dla firm Raport Money.pl Konta oszczędnościowe dla firm Money.pl po raz drugi przyjrzał się ofercie firmowych kont oszczędnościowych. Przeanalizowaliśmy 30 kont w 25 bankach. Wybraliśmy najlepsze. Sprawdź, gdzie

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy marcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Indeks

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych MARZEC 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych MARZEC 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych MARZEC 2013 Z początkiem marca widać powoli wiosenne ożywienie nie tylko w przyrodzie. Coraz więcej osób zaczyna myśleć o zakupie mieszkania lub

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy majowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2014 Listopad jest kolejnym miesiącem stabilnej sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych. Świadczą o tym nie tylko niewielkie ruchy w najnowszym

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2014 Sytuacja w zestawieniu najlepszych kredytów hipotecznych Invigo TOP10 wyraźnie się ustabilizowała. Czerwiec jest kolejnym miesiącem

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy listopadowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH IV. Kredyty i pożyczki dla klientów indywidualnych wycofane z oferty

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH IV. Kredyty i pożyczki dla klientów indywidualnych wycofane z oferty Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu PBS Nr 45/2017 z d TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH IV. Kredyty i pożyczki dla klientów indywidualnych wycofane z oferty A Kredyty i pożyczki I 1 Kredyty udzielone

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy kwietniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2013 Październik jest kolejnym miesiącem, w którym możemy zaobserwować nieznaczny wzrost marż kredytowych. Do grona banków, które zdecydowały

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Luty 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy czerwcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2013 Sierpień to dobry czas na podsumowanie sytuacji na rynku kredytów hipotecznych w pierwszej połowie 2013r. Trzeba zauważyć, że była

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy październikowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w

Bardziej szczegółowo

Czy jest możliwość zabezpieczenia limitu karty blokadą na rachunku papierów wartościowych lub na lokacie

Czy jest możliwość zabezpieczenia limitu karty blokadą na rachunku papierów wartościowych lub na lokacie Nazwa banku Nazwa karty Maksymalny limit dostępny na karcie kredytowej to: Dostępne waluty, w jakich można rozliczyć transakcje to: Czy bank oferuje przeniesienie karty z innego banku? Jeśli tak, na jakich

Bardziej szczegółowo

RANKING KREDYTÓW NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM WARSZAWA, 26 CZERWCA 2013 R.

RANKING KREDYTÓW NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM WARSZAWA, 26 CZERWCA 2013 R. RANKING KREDYTÓW NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM WARSZAWA, 26 CZERWCA 2013 R. Expander Advisors sp. z o.o. wraz z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich przygotował po raz pierwszy ranking kredytów

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r.

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r. Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy wrześniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy czerwcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy styczniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 16 października 2017r.

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 16 października 2017r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 109/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 12 października 2017r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W PBS IV. Kredyty i pożyczki dla klientów indywidualnych wycofane z oferty

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W PBS IV. Kredyty i pożyczki dla klientów indywidualnych wycofane z oferty Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu PBS Nr 229/2016 z dnia 26.10.2016 r. tekst jednolity TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W PBS IV. Kredyty i pożyczki dla klientów indywidualnych wycofane z oferty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych MARZEC 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych MARZEC 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych MARZEC 2014 W marcu mamy do czynienia z kontynuacją niepokojących wydarzeń na arenie międzynarodowej, które mają wpływ na rynki finansowe. Ich efektem

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych GRUDZIEŃ 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych GRUDZIEŃ 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych GRUDZIEŃ 2013 Grudzień to ostatni miesiąc dostępu do kredytów hipotecznych na dotychczasowych zasadach. 1 Stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowa Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2013 Luty jest kolejnym miesiącem nowego roku, w którym wszyscy uczestnicy rynku kredytów hipotecznych wypatrują pozytywnych zmian. Trzeba przyznać,

Bardziej szczegółowo

RANKING KREDYTÓW NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM

RANKING KREDYTÓW NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM RANKING KREDYTÓW NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM WARSZAWA, 26 CZERWCA 2013 R. Expander Advisors sp. z o.o. wraz z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich przygotował po raz pierwszy ranking kredytów

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LIPIEC 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LIPIEC 2012 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LIPIEC 2012 Za oknami lato w pełni, dla sporej grupy Polaków nadchodzi czas upragnionego odpoczynku. To także sprzyjający czas na spokojne przemyślenia

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych GRUDZIEŃ 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych GRUDZIEŃ 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych GRUDZIEŃ 2014 Rok 2014, mimo sprzyjających czynników m.in. spadku ceny pieniądza i rekordowo niskich stóp procentowych, kończy się nieznacznym osłabieniem

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011 10 sierpnia 2011r. INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011 W sierpniu wejdą w życie nowe zasady programu Rodzina na Swoim. Z programu będą mogli skorzystać single. Już niebawem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych STYCZEŃ 2015

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych STYCZEŃ 2015 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych STYCZEŃ 2015 Utrzymująca się stabilizacja w ofertach kredytów hipotecznych to dobry znak dla kupujących oraz świadectwo dojrzałości rynku kredytowego.

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2012 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2012 Listopad to już niemal ostatni dzwonek do skorzystania z kredytu w ramach rządowego programu Rodzina na swoim. Z obserwacji ekspertów

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych nadal jest stabilna. Analizując oferty bankowe możemy zauważyć jedynie systematyczny wzrost

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LIPIEC 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LIPIEC 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LIPIEC 2014 Lipiec 2014 to miesiąc, w którym wchodzą w życie ostatnie zapisy znowelizowanej Rekomendacji S, dotyczące kredytów walutowych. Od teraz,

Bardziej szczegółowo

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R. Limit debetowy Kanał dostępu

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 30 marca 2015r. KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy 1 532 886 879,90 zł, w całości wpłacony

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 Spis treści Tytuł slajdu 1. Wprowadzenie 2. Opłaty 2.1.Klienci indywidualni III

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014 Luty to już drugi miesiąc funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych w oparciu o nowe regulacje KNF, a także możliwość zaciągania kredytów

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów gotówkowych.

Ranking kredytów gotówkowych. . Money.pl wybrał najlepsze oferty kredytów gotówkowych dostępne w 24 bankach. Wzięliśmy pod uwagę, nie tylko oprocentowanie i prowizje, ale także całkowity koszt pożyczki oraz konieczność wykupu ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2012 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2012 Mimo dynamicznie zmieniającego się otoczenia na rynku kredytów hipotecznych zapanowała stabilizacja. Kłopoty Grecji spowodowały znaczne

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2014 Kwiecień zgodnie z przysłowiem oferuje mieszankę różnych trendów. Na rynku kredytów hipotecznych po stronie podażowej widać wyraźne

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2015r.

z dnia 30 kwietnia 2015r. Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Rachunki i kredyty złotowe

Rachunki i kredyty złotowe Rachunki i kredyty złotowe Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych oraz pożyczek nie oferowanych - podlegających spłacie obowiązuje od 1 października 2016 r. Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku

Bardziej szczegółowo