INSTRUKCJA SKOKU GOTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA SKOKU GOTO"

Transkrypt

1 Opracowała Joanna Kisielińska 1 Składnia instrukcji GoTo GoTo etykieta INSTRUKCJA SKOKU GOTO etykieta musi zostać umieszczone w programie: etykieta: Instrukcja lub etykieta: Instrukcja Przykład Sub ocena() Dim odp As String, i As Integer, c As Integer Start: i = 0 kom = "Najdłuższą rzeką świata jest?" & vbcrlf & "a - Amazonka" & vbcrlf kom = kom & "b - Nil" & vbcrlf & "c - Kongo" odp = InputBox(kom) Select Case odp Case "a", "A": MsgBox "źle" i = 1 Case "b", "B": MsgBox "dobrze" Case "c", "C": MsgBox "źle" i = 1 Case Else: MsgBox "zła litera" i = 1 End Select If i = 1 Then c = MsgBox("czy próbujesz jeszcze raz", vbyesno) If c = vbyes Then GoTo Start End If

2 Opracowała Joanna Kisielińska 2 Składnia pętli For PĘTLA FOR For licznik = początek To koniec [Step krok] [instrukcje] [Exit For] [instrukcje] Next [licznik] gdzie: licznik zmienna sterująca pętli, musi być zmienną liczbową (zalecane całkowite) początek wartość początkowa licznika koniec wartość końcowa licznika krok wartość kroku instrukcje jedna lub więcej instrukcji, które zostaną wykonane, w każdym kroku pętli Step jeśli nie występuje krok jest równy 1 Exit For instrukcja ta może wystąpić raz lub kilka razy, powoduje bezwarunkowe opuszczenie pętli Next licznik powiększany jest o krok (lub o 1) Wykonanie pętli For 1) licznik = początek 2) dla krok >= 0 jeżeli licznik <= koniec idź do punku 3 w przeciwnym wypadku koniec pętli dla krok < 0 jeżeli licznik >= koniec idź do punku 3 w przeciwnym wypadku koniec pętli 3) wykonaj instrukcje, jeśli napotkasz Exit For wyjdź bezwarunkowo z pętli 4) licznik = licznik + krok, idź do punktu 2 Przykłady Sprawdzić, gdzie sprawdzany jest warunek: Sub num() Dim z As Integer For z = 0 To -2 MsgBox z Next z Warunek sprawdzany jest na początku, na ekranie nie pojawi się żaden komunikat.

3 Opracowała Joanna Kisielińska 3 Wypełnianie kolejnych komórek arkusza Sub num() Dim z As Integer For z = 0 To 5 ActiveSheet.Range("a1").Offset(z, 0).Value = z Next z MsgBox z Sub num() Dim z As Integer For z = 5 To 0 Step -1 ActiveSheet.Range("a1").Offset(z, 0).Value = z Next z MsgBox z Sub num() Dim z As Integer Dim z As Integer For z = 0 To 100 B = ActiveSheet.Range("a1").Offset(z, 0).Value If B = "koniec" Then Exit For ActiveSheet.Range("a1").Offset(z, 1).Value = B + 1 Next z MsgBox z

4 Opracowała Joanna Kisielińska 4 Sub wypelnienie() x = 1 lw = InputBox("liczba wierszy") lk = InputBox("liczba kolumn") la = InputBox("liczba arkuszy") For i = 1 To la For j = 0 To lw - 1 For k = 0 To lk - 1 ActiveWorkbook.Worksheets(i).Range("a1").Offset(j, k).value = x x = x + 1 Next k Next j Next i MsgBox "zrobione" Sumuje liczby w wierszach i oblicza sumę całkowitą Sub suma_liczb() Dim l As Integer, x As Integer, s As Integer x = 0 lw = 5 'liczba wierszy lk = 4 'liczba kolumn 'wypełnienie tabeli danymi Randomize For j = 0 To lw - 1 For k = 0 To lk - 1 l = Rnd * ActiveSheet.Range("a1").Offset(j, k).value = l Next k Next j 'obliczanie sum s = 0 For j = 0 To lw - 1 x = 0 For k = 0 To lk - 1 x = x + ActiveSheet.Range("a1").Offset(j, k).value Next k ActiveSheet.Range("a1").Offset(j, lk).value = x s = s + x Next j MsgBox ("suma całkowita" & s)

5 Opracowała Joanna Kisielińska 5 Składnia pętli warukowych PĘTLE WARUNKOWE Do [While warunek1 Until warunek2] [instrukcje] Loop [While warunek3 Until warunek4] gdzie: waruneki warunki logiczne instrukcje jedna lub więcej instrukcji, które zostaną wykonane, w każdym kroku pętli Postacie pętli warunkowych Warunek jest sprawdzany na początku pętli Pętla wykonuje się dopóki warunek jest prawdziwy Pętla wykonuje się aż warunek stanie się prawdziwy Do While warunek [instrukcje] Loop Do Until warunek [instrukcje] Loop Warunek jest sprawdzany na końcu pętli Do [instrukcje] Loop While warunek Do [instrukcje] Loop Until warunek Uwaga: Pętle, w których warunek jest sprawdzany na końcu przynajmniej raz wykonują instrukcje w nich zapisane. Pętle, w których warunek jest sprawdzany na początku mogą ani razu nie wykonać instrukcji w nich zapisanych. W tym sensie pętle nie są sobie równoważne.

6 Opracowała Joanna Kisielińska 6 Wykonanie pętli Do While... Loop 1) sprawdź, czy warunek jest prawdziwy jeżeli nie koniec pętli jeżeli tak idź do następnego kroku 2) wykonaj instrukcje 3) wróć do punktu 1 Sub whilep() Dim i As Integer, k As Integer k = InputBox("podaj ile wierszy chcesz wypełnićdanymi") wczytano 5 i = 1 Do While i <= k ActiveSheet.Range("a1").Offset(i - 1, 0).Value = i i = i + 1 Loop MsgBox "i=" & Str(i) & " " & "k=" & " " & Str(k) A Wykonanie pętli Do... Loop While 1) wykonaj instrukcje 2) sprawdź, czy warunek jest prawdziwy jeżeli nie koniec pętli jeżeli tak idź do punktu 1 Sub whilek() Dim i As Integer, k As Integer k = InputBox("podaj ile wierszy chcesz wypełnić danymi") wczytano 5 i = 1 Do ActiveSheet.Range("a1").Offset(i - 1, 0).Value = i i = i + 1 Loop While i <= k MsgBox "i=" & Str(i) & " " & "k=" & " " & Str(k) A

7 Opracowała Joanna Kisielińska 7 Uwaga: Różnica, jeśli k=0 Do While i <= k... Loop A Do... Loop While i <= k A 1 Wykonanie pętli Do Until... Loop 1) sprawdź, czy warunek jest prawdziwy jeżeli tak koniec pętli jeżeli nie idź do następnego kroku 2) wykonaj instrukcje 3) wróć do punktu 1 Sub whilep() Dim i As Integer, k As Integer k = InputBox("podaj ile wierszy chcesz wypełnićdanymi") wczytano 5 i = 1 Do Until i >= k ActiveSheet.Range("a1").Offset(i - 1, 0).Value = i i = i + 1 Loop MsgBox "i=" & Str(i) & " " & "k=" & " " & Str(k) A

8 Opracowała Joanna Kisielińska 8 Wykonanie pętli Do... Loop Until 1) wykonaj instrukcje 2) sprawdź, czy warunek jest prawdziwy jeżeli tak koniec pętli jeżeli nie idź do punktu 1 Sub whilep() Dim i As Integer, k As Integer k = InputBox("podaj ile wierszy chcesz wypełnićdanymi") wczytano 5 i = 1 Do ActiveSheet.Range("a1").Offset(i - 1, 0).Value = i i = i + 1 Loop Until i >= k MsgBox "i=" & Str(i) & " " & "k=" & " " & Str(k) A Uwaga: Różnica, jeśli k=0 Do Until i >= k... Loop A Do... Loop Until i >= k A 1

9 Opracowała Joanna Kisielińska 9 Pętla While Sub ocena() Dim odp As String, i As Integer, c As Integer Do i = 0 kom = "Najdłuższą rzeką świata jest?" & vbcrlf & "a Amazonka kom = kom & vbcrlf & "b - Nil" & vbcrlf & "c - Kongo" odp = InputBox(kom) Select Case odp Case "a", "A": MsgBox "źle" : i = 1 Case "b", "B": MsgBox "dobrze" Case "c", "C": MsgBox "źle": i = 1 Case Else: MsgBox "zła litera" : i = 1 End Select Loop While i = 1 Uwaga: Aby warunek był sprawdzany na początku konieczne jest: i = 1 Do While i = 1 i = 0 Pętla Until Sub ocena() Dim odp As String, i As Integer, c As Integer Do i = 0 kom = "Najdłuższą rzeką świata jest?" & vbcrlf & "a - Amazonka" & vbcrlf kom = kom & "b - Nil" & vbcrlf & "c - Kongo" odp = InputBox(kom) Select Case odp Case "a", "A": MsgBox "źle" : i = 1 Case "b", "B": MsgBox "dobrze" Case "c", "C": MsgBox "źle" : i = 1 Case Else: MsgBox "zła litera" : i = 1 End Select Loop Until i = 0 Uwaga: Aby warunek był sprawdzany na początku konieczne jest: i = 1 Do Until i = 0 i = 0

10 Opracowała Joanna Kisielińska 10 Dodatkowe wyjście z pytaniem o koniec Sub ocena() Dim odp As String, i As Integer, c As Integer Do i = 0 kom = "Najdłuższą rzeką świata jest?" & vbcrlf & "a - Amazonka" & vbcrlf kom = kom & "b - Nil" & vbcrlf & "c - Kongo" odp = InputBox(kom) Select Case odp Case "a", "A": MsgBox "źle" i = 1 Case "b", "B": MsgBox "dobrze" Case "c", "C": MsgBox "źle" i = 1 Case Else: MsgBox "zła litera" i = 1 End Select If i = 1 Then c = MsgBox("czy próbujesz jeszcze raz", vbyesno) Loop While i = 1 And c = vbyes Zliczanie niepustych komórek Oblicz ile krajów jest wpisanych na arkuszu w 1 kolumnie Sub zlicz() Dim i As Integer i = 0 Do i = i + 1 Loop Until ActiveSheet.Range("a1").Offset(i - 1, 0).Value = "" MsgBox "liczba wpisanych państw=" & Str(i - 1)

11 Opracowała Joanna Kisielińska 11 Inne rozwiązania: Sub zlicz() Dim i As Integer i = 0 Do i = i + 1 Loop While ActiveSheet.Range("a1").Offset(i - 1, 0).Value <> "" MsgBox "liczba wpisanych państw=" & Str(i - 1) Sub zlicz() Dim i As Integer i = 0 Do While ActiveSheet.Range("a1").Offset(i, 0).Value <> "" i = i + 1 Loop MsgBox "liczba wpisanych państw=" & Str(i) Sub zlicz() Dim i As Integer i = 0 Do Until ActiveSheet.Range("a1").Offset(i, 0).Value = "" i = i + 1 Loop MsgBox "liczba wpisanych państw=" & Str(i)

12 Opracowała Joanna Kisielińska 12 ZMIENNE TABLICOWE Zmienna tablicowa reprezentuje grupę uporządkowanych elementów tego samego typu Zmienna tablicowa może mieć jeden lub wiele wymiarów (maksymalnie 60) Typ tablicowy zapewnia swobodny dostęp do każdego elementu tablicy przy pomocy indeksu (lub indeksów), określającego położenie elementu w tablicy Odwołanie do elementu tablicy wymaga podania nazwy tablicy oraz indeksu (lub indeksów) DEKLARACJA ZMIENNYCH TABLICOWYCH Zmienne tablicowe mogą być deklarowane przy pomocy słów kluczowych Dim lub Public Tablica jednowymiarowa Dim nazwa_tablicy(wymiar) As typ_elementów wymiar: indeks_początkowy To indeks_końcowy indeks_końcowy Elementy tablicy domyślnie numerowane są od 0 Jeśli użytkownik chce, aby wszystkie tablice numerowane były od jedynki, w obszarze declarations powinien użyć instrukcji: Option Base 1 Uwaga: Excel kontroluje zakres indeksów. Jeśli w programie następuje przekroczenie zakresu tablicy pojawia się błąd:

13 Opracowała Joanna Kisielińska 13 Przykłady: Dim tab(100) As Integer istnieje element tab(0), tab(100), nie ma elementu tab(101) Dim tab(1 To 100) As Integer istnieje element tab(1), tab(100), nie ma elementu tab(101), czy tab(0) Option Base 1... Dim tab(100) As Integer Tablice wielowymiarowe Deklaracja tablicy dwuwymiarowej: Dim nazwa_tablicy(wymiar1,wymiar2) As typ_elementów wymiarn: indeks_początkowyn To indeks_końcowyn indeks_końcowyn Przykłady: Dim tab(5, 4) As Double Dim tab(1 To 10, 1 To 2) As String * 5 Option Base 1... Dim tab(13, 4) As Integer Dim tab(5, 6, 7) As Long

14 Opracowała Joanna Kisielińska 14 WYKORZYSTANIE ZMIENNYCH TABLICOWYCH Sub num() Dim A(2) As Integer A(0) = 1 A(1) = 3 A(2) = 19 MsgBox "wartości elementów tablicy" & vbcrlf _ & A(0) & "," & A(1)& "," & A(2) Sub wek() Dim A(1 To 5) As Integer For i = 1 To 5 A(i) = i Next kom = "tablica=" For i = 1 To 5 kom = kom & A(i) & "," Next MsgBox kom Sub naj() Dim A(1 To 5) As Integer For i = 1 To 5 A(i) = Worksheets("Arkusz1").Range("A1").Offset(i - 1, 0) Next Max = A(1): j = 1 For i = 2 To 5 If A(i) > Max Then Max = A(i): j = i Next MsgBox "Największy element zapisany jest w " & j & "-tym wierszu i _ jest równy " & Max

15 Opracowała Joanna Kisielińska 15 Sub iloczyn() 'oblicza iloczyn macierzy Dim A(1 To 3, 1 To 4) As Integer, B(1 To 4, 1 To 2) As Integer Dim C(1 To 3, 1 To 2) As Integer ' wczytanie macierzy A For i = 1 To 3 For j = 1 To 4 A(i, j) = Worksheets("Arkusz1").Range("A1").Offset(i - 1, j - 1) Next j Next i ' wczytanie macierzy B For i = 1 To 4 For j = 1 To 2 B(i, j) = Worksheets("Arkusz1").Range("F1").Offset(i - 1, j - 1) Next j Next i ' mnożenie For i = 1 To 3 For j = 1 To 2 C(i, j) = 0 For k = 1 To 4 C(i, j) = C(i, j) + A(i, k) * B(k, j) Next k Next j Next i ' wyniki kom = "Iloczyn macierzy" & vbcrlf For i = 1 To 3 kom = kom & C(i, 1) & "," & C(i, 2) & vbcrlf Next i MsgBox kom

16 Opracowała Joanna Kisielińska 16 TABLICE DYNAMICZNE Tablica dynamiczna nie ma z góry określonej liczby elementów. Dim nazwa_tablicy() As typ_elementów Przed użyciem tablicy musi zostać określony jej rozmiar ReDim nazwa_tablicy(wymiary) [As typ_elementów] Sub tabl_dyn() Dim A() As Integer i = 2 j = 3 ReDim A(1 To i, 1 To j) A(2, 2) = 7 MsgBox A(2, 2) k = 11 ReDim A(1 To k) A(7) = 8 MsgBox A(7) Rozmiar tabeli może być określony przez użytkownika programu: Sub tabl_dyn() Dim A() As Integer i = InputBox("podaj liczbę wierszy tabeli") j = InputBox("podaj liczbę kolumn tabeli") ReDim A(1 To i, 1 To j) MsgBox "Macierz ma wierszy - " & i & " i kolumn - " & j

17 Opracowała Joanna Kisielińska 17 SORTOWANIE WEKTORA Sub sort1() Dim x() As Integer, y() As Integer m = 4 ReDim x(1 To m), y(1 To m) For i = 1 To m x(i) = ActiveSheet.Range("a1").Offset(i - 1, 0) Next i For i = 1 To m Min = x(1): k = 1 For j = 2 To m If x(j) < Min Then Min = x(j): k = j Next j x(k) = 1000 y(i) = Min Next i For i = 1 To m ActiveSheet.Range("a1").Offset(i - 1, 1).Value = y(i) Next i Sub sort2() Dim x() As Integer m = 5 ReDim x(1 To m) For i = 1 To m x(i) = ActiveSheet.Range("a1").Offset(i - 1, 0) Next i If x(1) > x(2) Then pom = x(1): x(1) = x(2): x(2) = pom For i = 3 To m j = i - 1 b = x(i) Do Until (j = 1 Or b > x(j)) x(j + 1) = x(j) x(j) = b j = j - 1 Loop If x(1) > b Then x(2) = x(1): x(1) = b Next i For i = 1 To m ActiveSheet.Range("a1").Offset(i - 1, 1).Value = x(i) Next i

18 Opracowała Joanna Kisielińska 18 ZMIENNE OBIEKTOWE OBIEKTY I KOLEKCJE Zmienna obiektowa reprezentuje obiekt Microsoft Excel. upraszczają zapis kodu skracają czas wykonania kodu Deklaracja Dim lub Public Przykłady WorkSheets( Arkusz1 ).Range( A1 ).Value = 567 WorkSheets( Arkusz1 ).Range( A1 ).Font.Bold = True WorkSheets( Arkusz1 ).Range( A1 ).Font.Italic = True Wykorzystanie zmiennej obiektowej: Dim Kom As Range Set Kom = WorkSheets( Arkusz1 ).Range( A1 ) Kom.Value = 567 Kom.Font.Bold = True Kom.Font.Italic = True Dim ark As Worksheet Set ark = Application.ActiveSheet ark.range("a1:c3").interior.colorindex = 2 ark.range("a1:c3").borders.colorindex = 6 ark.range("a1:c3").font.colorindex = 7 Przykładowe kody kolorów: 1-black 2-white 3-red 4-green 5-blue 6-yellow predefiniowane stałe vbblack vbwhite

19 Opracowała Joanna Kisielińska 19 INSTRUKCJA WITH Składnia: With obiekt instrukcje wykonywane na obiekcie (nazwy metod i właściwości poprzedzone kropką) End With With WorkSheets( Arkusz1 ).Range( A1 ).Value = 567.Font.Bold = True.Font.Italic = True End With With Application.ActiveSheet.Range("A1:C3").Interior.ColorIndex = 2.Range("A1:C3").Borders.ColorIndex = 6.Range("A1:C3").Font.ColorIndex = 7 End With INSTRUKCJA FOR EACH-NEXT Składnia: For Each element In grupa [instrukcje] [Exit For] [instrukcje] Next [element] Pętla wykonuje operacje dla wszystkich elementów grupy Wypełnienie tablicy wartościami losowymi z przedziału 0-1 i wypisanie ich w oknach dialogowych: Dim Tabl(5) As Single Randomize For i = 0 to 5 Tabl(i) = Rnd Next i For Each t In Tabl MsgBox t Next t lub Next

20 Opracowała Joanna Kisielińska 20 Wypisanie w oknach dialogowych nazw arkuszy w aktywnym skoroszycie: Dim ark As Worksheet For Each ark In ActiveWorkbook.Worksheets MsgBox ark.name Next ark Zamykanie nieaktywnych skoroszytów: Dim SK As Workbook For Each SK In Workbooks If SK.Name <> ActiveWorkbook.Name Then SK.Close Next SK Zamiana we wszystkich komórkach zaznaczonego obszaru liter na duże: Dim kom As Range For Each kom In Selection kom.value = UCase(kom.Value) Next kom TYPY DANYCH UŻYTKOWNIKA Typy użytkownika definiowane są w obszarze declaration Składnia: Type nazwa_typu nazwa_zm1 As type_zm1 nazwa_zm21 As type_zm2... End Type Odwołanie do elementów Dim nazwa_zmiennej As nazwa_typu nazwa_zmiennej.nazwa_zm1 nazwa_zmiennej.nazwa_zm2

21 Opracowała Joanna Kisielińska 21 Przykład Type rach cena As Currency ilosc As Single wartosc As Currency End Type Sub rachunek() Dim dane As rach, i As Integer, ob As Range Set ob = ActiveSheet.Range("a1") i = 1 Do Until ob.offset(i, 0).Value = "" dane.cena = ob.offset(i, 1).Value dane.ilosc = ob.offset(i, 2).Value ob.offset(i, 3).Value = dane.cena * dane.ilosc ob.offset(i, 3).NumberFormat = "#0.00 zł" i = i + 1 Loop Inne rozwiązanie: Range("D2").Value = "=B2*C2" Range("D2").Copy Destination:=Range("D3:D5") Range("D2:D5").NumberFormat = "#0.00 zł" Metoda Copy obiektu Range zakres_kopiowany.copy Destination := zakres_docelowy gdzie: zakres_kopiowany zakres, którego zawartość zostanie skopiowana Destination parametr zawierający obszar, do którego kopiowany jest zakres_kopiowany zakres_docelowy zakres ten musi być zgodny z zakresem kopiowanym

22 Opracowała Joanna Kisielińska 22 FUNKCJE I PROCEDURY WBUDOWANE Funkcje wbudowane: mogą być wywoływane bezpośrednio w kodzie VBA wymagają odwołania do obiektu Application.WorksheetFunction Lista funkcji wywoływanych bezpośrednio w kodzie VBA: napisać VBA i kropkę (musi być aktywna opcja Auto List Members (Tools Options zakładka Editor) Lista funkcji obiektu Application.WorksheetFunction: napisać Application.WorksheetFunction i kropkę (musi być aktywna opcja Auto List Members (Tools Options zakładka Editor) Uwaga: Pomoc na temat określonej funkcji podświetlić nazwę i F1 W przypadku funkcji obiektu Application.WorksheetFunction po kliknięciu F1 należy kliknąć List of Worksheet Functions Available to Visual Basic i wybrać funkcję z listy. Przykłady dzis = VBA.Now kom = "numer miesiąca -" & VBA.Month(dzis) MsgBox kom kom = "rok -" & VBA.Year(dzis) MsgBox kom sss = "suma w obszarze jest równa =" sss = sss & Application.WorksheetFunction.Sum(Range("b7:d9")) MsgBox sss sss = "średnia w obszarze jest równa =" sss = sss & Application.WorksheetFunction.Average(Range("b7:d9")) MsgBox sss x = Application.WorksheetFunction.Pi() MsgBox x lub x = Application.WorksheetFunction.Pi i = Application.WorksheetFunction.CountBlank(Range("a1:b10")) MsgBox i

23 Opracowała Joanna Kisielińska 23 PROCEDURY UŻYTKOWNIKA Procedura jest ciągiem instrukcji, którym nadawana jest nazwa. Procedury napisane przez użytkownika mogą być wywoływane z innych procedur (również z poziomu arkusza). Procedury mogą mieć parametry (argumenty), których wartość musi być określona w chwili wykonywania procedury. DEKLARACJA PROCEDURY [Private Public Static] Sub nazwa_procedury [(lista_param_form)] [instrukcje] [Exit Sub] [instrukcje] gdzie: Private procedura jest dostępna tylko w obrębie danego modułu Public procedura jest dostępna we wszystkich otwartych skoroszytach (jeśli moduł zawiera instrukcję Option Private w obszarze Declaration, dostęp zostaje ograniczony do projektu) Public jest zakresem domyślnym Static zmienne lokalne procedury zachowują wartości po jej zakończeniu nazwa_procedury nazwa musi spełniać warunki jak nazwy zmiennych. Dodatkowo musi być różna od adresów komórek (np. A3, B11, AA28) Exit Sub instrukcja powodująca natychmiastowe wyjście z procedury lista_param_form (lista parametrów formalnych) lista zmiennych oddzielonych przecinkami nazwa_par nazwa par As typ_parametru ByVal nazwa_par ByVal nazwa_par As typ_parametru Jeśli typ parametru nie został określony, ma on typ Variant

24 Opracowała Joanna Kisielińska 24 WYWOŁANIE PROCEDURY Wywołanie procedury w innej procedurze Call nazwa_procedury [(lista_parametrów_aktualnych)] lub nazwa_procedury [(lista_parametrów_aktualnych)] gdzie: parametr_aktualny zmienna, tablica, wyrażenie Wywołanie procedury z innego modułu Application.Run ("Skoroszyt!Moduł.nazwa_procedury") Przykład Skoroszyt Zeszyt2: Sub wywolanie() Application.Run ("Zeszyt1.xls!Module1.proc1") MsgBox "procedura wywołująca" Skoroszyt Zeszyt1, Module1: Sub proc1() MsgBox "procedura" Wywołanie procedury z poziomu arkusza Narzędzia Makro Makra

25 Opracowała Joanna Kisielińska 25 PRZEKAZYWANIE PARAMETRÓW DO PROCEDURY Parametry mogą być przekazywane do procedury na dwa sposoby: przez referencje (przez zmienną) - domyślnie przez wartość trzeba poprzedzić parametr ByVal Przykłady Parametry przekazywane przez referencje i przez wartość Sub p1(a As Integer, ByVal b As Integer) MsgBox a & " " & b '1 1 a = 15 b = 20 Sub p2() Dim w As Integer, z As Integer w = 1 z = 1 Call p1(w, z) MsgBox w '15 MsgBox z '1 Wyrażenie jako parametr aktualny Sub p1(a As Integer, ByVal b As Integer) MsgBox a & " " & b '3 4 a = 15 b = 20 Sub p2() Dim w As Integer, z As Integer w = 1 z = 1 Call p1(w + 2, z + 3) MsgBox w '1 MsgBox z '1

26 Opracowała Joanna Kisielińska 26 Parametr w postaci tablicy (musi być ostatnim parametrem) Sub p1(tabl() As Integer) Sum = 0 For Each t In Tabl Sum = Sum + t Next t MsgBox "Suma elementów tablicy " & Sum '10 Sub p2() Dim a(1 To 4) As Integer a(1) = 1: a(2) = 2: a(3) = 3: a(4) = 4 Call p1(a) Tablica jest przekazywana przez zmienną Sub p1(tabl() As Integer) Sum = 0 i = 0 For Each t In Tabl i = i + 1 Sum = Sum + t Next t MsgBox "Suma elementów tablicy " & Sum '10 For j = 1 To i Tabl(j) = Tabl(j) + 1 Next Sub p2() Dim a(1 To 4) As Integer a(1) = 1: a(2) = 2: a(3) = 3: a(4) = 4 Call p1(a) MsgBox "Tablica " & a(1) & "," & a(2) & "," & a(3) & "," & a(4) '2,3,4,5

27 Opracowała Joanna Kisielińska 27 WYKORZYSTANIE ZMIENNYCH GLOBALNYCH Dim agl As Integer Sub p1() Dim a As Integer a = 15 MsgBox "procedura p1, zmienna lokalna a=" & a & " zmienna globalna agl=" & agl agl = 1000 Sub p2() a = 2: agl = 7 Call p1 MsgBox "procedura p2, zmienna lokalna a=" & a & " zmienna globalna agl=" & agl Przykład Jakie komunikaty pojawią się na ekranie? Dim glo As Integer Sub p1(a As Integer, ByVal b As Integer) a = 1: b = 20: glo = 300 MsgBox "W a=" & a & " b=" & b & " glo=" & glo Sub p2() Dim i As Integer, j As Integer i = 12: j = 14: glo = 123 MsgBox "Z i=" & i & " j=" & j & " glo=" & glo Call p1(i, j) MsgBox "Z i=" & i & " j=" & j & " glo=" & glo

28 Opracowała Joanna Kisielińska 28 FUNKCJE UŻYTKOWNIKA Funkcje zwracają wartość. Tak jak procedury mogą mieć parametry. DEKLARACJA FUNKCJI [Private Public Static] Function nazwa_f [(lista_pf)][as typ] [instrukcje] [Exit Function] [instrukcje] End Function gdzie: nazwa_f nazwa funkcji musi spełniać takie same warunki jak nazwa procedury Exit Function instrukcja powodująca natychmiastowe wyjście z funkcji lista_pf (lista parametrów formalnych) lista zmiennych oddzielonych przecinkami nazwa_par nazwa par As typ_parametru ByVal nazwa_par ByVal nazwa_par As typ_parametru typ opcjonalny, typ wartości zwracanych przez funkcję End Function koniec funkcji WYWOŁANIE FUNKCJI zmienna = nazwa_f [(lista_pa)] Uwaga: Typ zmiennej musi się zgadzać z typem określonym w deklaracji zmienna = Skoroszyt!nazwa_f [(lista_pa)]

29 Opracowała Joanna Kisielińska 29 Przykład Funkcja zwracająca łańcuch w odwrotnej kolejności Function odw(a As String) As String Dim j As Long n = Len(a) odw = "" For i = 0 To n - 1 j = n - i p = VBA.Mid(a, j, 1) odw = odw & p Next i End Function Sub zew() Dim a As String, b As String a = "zajęcia z VBA" b = odw(a) MsgBox b ABV z aicęjaz Funkcja VBA Mid Mid (łańcuch, numer_poczatkowy, długość) Zwraca łańcuch o długości długość, pobrany z łańcucha począwszy od znaku numer_poczatkowy gdzie: numer_poczatkowy musi być typu long długość - jeśli pominięty wycina znaki do końca łańcucha

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w VBA

Wprowadzenie do programowania w VBA Wprowadzenie do programowania w VBA Spis treści Struktura programu... 1 Typy danych... 2 Deklaracja zmiennych i stałych... 2 Deklaracja tablic... 3 Instrukcja przypisania... 3 Wprowadzanie danych... 3

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Applications. Wstęp

Visual Basic for Applications. Wstęp Visual Basic for Applications Materiały źródłowe: http://www.vbamania.estrefa.pl 2008-01-14 Wstęp Visual Basic for Applications to język programowania, dołączony do wielu aplikacji. Wspierają go między

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

TABLICA (ang. array) pojedyncza zmienna z wieloma komórkami, w których można zapamiętać wiele wartości tego samego typu danych.

TABLICA (ang. array) pojedyncza zmienna z wieloma komórkami, w których można zapamiętać wiele wartości tego samego typu danych. Złożone typy danych - TABLICE TABLICA (ang. array) pojedyncza zmienna z wieloma komórkami, w których można zapamiętać wiele wartości tego samego typu danych. * Może przechowywać dowolny typ danych, typ

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

VBA-podstawy cz. 1. Począwszy od wersji Office 2010 skoroszyty Excel wsparte makrami VB mają rozszerzenie.xlsm

VBA-podstawy cz. 1. Począwszy od wersji Office 2010 skoroszyty Excel wsparte makrami VB mają rozszerzenie.xlsm VBA-podstawy cz. 1 1. Uwagi historyczne Nazwa BASIC pochodzi od słów "Beginner s All-purposes Symbolic Instruction", oznacza nazwę języka programowania, który powstał na początku lat 60-tych. Pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy w AutoCAD

Automatyzacja pracy w AutoCAD Automatyzacja pracy w AutoCAD 1 Informacje wstępne BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code) Rok powstania: 1963 r. Cel realizacji: nauczanie studentów programowania umożliwienie programowania

Bardziej szczegółowo

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz

Bardziej szczegółowo

Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK.

Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK. Aktywacja zakładki Developer. Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK. Rejestracja makr. Klikamy Zakladke Developer. Klikamy

Bardziej szczegółowo

4.1. Analiza AWN jest dokonywana na poziomie VBA

4.1. Analiza AWN jest dokonywana na poziomie VBA 4.1. Analiza AWN jest dokonywana na poziomie VBA Centralnym miejscem systemu wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli są makra (procedury, programy) przygotowane w środowisku

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 1 Programowanie 1 Program wykładu Struktura programu Instrukcja przypisania Wprowadzanie danych Wyprowadzanie wyników Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna programowanie Janusz Uriasz

Technologia informacyjna programowanie Janusz Uriasz Technologia informacyjna programowanie Janusz Uriasz 2. Programowanie 2.1. Struktura programu, edycja, kompilacja, uruchomienie programu. Śledzenie programu VB- cd Składowe programu Procedura jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Do obiektów nie odwołujemy się bezpośrednio, tylko przez ich atrybuty i metody. Obiekt.identyfikator[.identyfikator]

Do obiektów nie odwołujemy się bezpośrednio, tylko przez ich atrybuty i metody. Obiekt.identyfikator[.identyfikator] VBA 2 HIERARCHIA OBIEKTÓW ODWOŁYWANIE SIĘ DO OBIEKTÓW WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTÓW PĘTLE I INSTRUKCJE WARUNKOWE ZFPBIG LABORATORIUM Przypomnienie VBA Visual Basic for Application skryptowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Maxima i Visual Basic w Excelu

Maxima i Visual Basic w Excelu 12 marca 2013 Maxima - zapoznanie z programem Maxima to program - system algebry komputerowej. Podstawowa różnica w stosunku do klasycznych programów obliczeniowych jest możliwość wykonywania obliczeń

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy. 24 h dydaktycznych (18 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS

Program szkoleniowy. 24 h dydaktycznych (18 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS Program szkoleniowy Microsoft Excel VBA Poziom Podstawowy 24 h dydaktycznych (18 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS 1. Nagrywanie makr Procedura nagrywania makra Nadanie odpowiedniej nazwy Przypisanie

Bardziej szczegółowo

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej.

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej. Formularze VBA Przykład1 INTERAKTYWNY FORMULARZ Program tworzący interaktywny formularz. Objaśnienie: w dowolnym momencie można wprowadzić wartość w polu tekstowym ID, Excel VBA wczytuje odpowiedni rekord.

Bardziej szczegółowo

Visual Basic dla AutoCAD

Visual Basic dla AutoCAD Visual Basic dla AutoCAD 1. Programowanie Język programowania to sztuczny język przeznaczony do zapisu algorytmów, w taki sposób, aby mogły one być wykonywane przez komputer. Język programowania charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

Ten odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony zostanie tworzeniu i wykorzystaniu funkcji i procedur w języku Visual Basic.NET.

Ten odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony zostanie tworzeniu i wykorzystaniu funkcji i procedur w języku Visual Basic.NET. Ten odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony zostanie tworzeniu i wykorzystaniu funkcji i procedur w języku Visual Basic.NET. Czym są procedury? Efektywne tworzenie często polegać będzie na ponownym wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA 1 Rozdział 1 Praca z makropoleceniami Opis: W tym rozdziale kursanci przechodzą przez wprowadzenie do programowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Procedury i funkcje. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Procedury i funkcje. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Procedury i funkcje Programowanie komputerowe Procedury i funkcje Wprowadzenie Budowa procedur i funkcji Przekazywanie parametrów Funkcje wbudowane

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PRZEKROJOWY.

Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PRZEKROJOWY. Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PRZEKROJOWY SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: chcą podnieść swoje umiejętności pracy w języku VBA do poziomu średniozaawansowanego, nigdy wcześniej

Bardziej szczegółowo

Visual Basic dla Aplikacji

Visual Basic dla Aplikacji Wykład Visual Basic dla Aplikacji Visual Basic - Podstawy dr inż.. Zbigniew Zakrzewski v. 1.2.2 v. 1.2.2 1 Zastosowanie języka Visual Basic 1. 1. MS MS Office (95, (95, 97, 97, 2000, XP, XP, 2003, 2007)

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC T.Z iębakows ki: PROGRAMOWAN I E MAK R... strona 1 PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC W programie Microsoft Excel można często powtarzane czynności zautomatyzować przy użyciu tzw.

Bardziej szczegółowo

MsgBox(Komunikat [, Przyciski] [, Tytuł] [, PlikHelp, HelpContext])

MsgBox(Komunikat [, Przyciski] [, Tytuł] [, PlikHelp, HelpContext]) Ćwiczenie 9 Komunikacja W tym ćwiczeniu występuje tworzenie procedury, w której istniej możliwości wyboru jak ma przebiegać program. Wybór ten jest dostępny w postaci formularzy, okien dialogowych i zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 2. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 2. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 2 Programowanie 1 Program wykładu Typy danych Wyrażenia Operatory 2 VBA Visual Basic dla aplikacji (VBA) firmy Microsoft jest językiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC T. Zię b a k o ws k i: P ROG R A MO W A N I E M A K R... strona 1 PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC W programie Microsoft Excel można często powtarzane czynności zautomatyzować

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych;

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XII Autorzy: Piotr Dynia, Jakub Kudliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia PODSTAWY VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) I FORMULARZE.

Program szkolenia PODSTAWY VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) I FORMULARZE. Program szkolenia PODSTAWY VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) I FORMULARZE SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają program Microsoft Excel na poziomie średniozaawansowanym, chcą poznać ogólne zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

2.1 Funkcje - na przykładzie wyceny europejskiej

2.1 Funkcje - na przykładzie wyceny europejskiej Rozdział 2 Funkcje, pętle i tablice 2.1 Funkcje - na przykładzie wyceny europejskiej opcji kupna Aby zastosować nasz wzór do wyceny opcji (1.2) z Sekcji 1.2 musimy w szczególności umieć obliczyć w VBA

Bardziej szczegółowo

Losowe wyszukiwanie rozwiązań (VBA)

Losowe wyszukiwanie rozwiązań (VBA) Losowe wyszukiwanie rozwiązań (VBA) Dariusz Jabłoński (hurgadion) djablons@interia.pl W pierwszym moim artykule dotyczącym losowego wyszukiwania rozwiązań skoncentrowałem się na pokazywaniu problemów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Metody - co to jest i po co? Metoda to wydzielona część klasy, mająca

Bardziej szczegółowo

Makra VBA w Excelu dla początkujących

Makra VBA w Excelu dla początkujących Makra VBA w Excelu dla początkujących Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/04/5015/19680 Cena netto 870,00 zł Cena brutto 1 070,10 zł Cena netto za godzinę 62,14 zł Cena brutto za godzinę 76,43 Usługa

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki Programowanie w języku Visual Basic.NET Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Opracował: mgr inż. Jacek DIAKUN Ćwiczenie 1. Utworzyć program zawierający jedno okno i przycisk. Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

VBA 1 VBA TYPY PROCEDUR (PODPROGRAM, FUNKCJA) ZMIENNE, DEKLARACJA ZMIENNYCH FUNKCJA MsgBox

VBA 1 VBA TYPY PROCEDUR (PODPROGRAM, FUNKCJA) ZMIENNE, DEKLARACJA ZMIENNYCH FUNKCJA MsgBox VBA 1 VBA TYPY PROCEDUR (PODPROGRAM, FUNKCJA) ZMIENNE, DEKLARACJA ZMIENNYCH FUNKCJA MsgBox ZFPBIG LABORATORIUM makro - napisany lub zarejestrowany program, przechowujący szereg poleceń Microsoft Excel,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE: VISUAL BASIC VISUAL BASIC FOR APPLICATION (VBA) NA PRZYKŁADZIE EXCELA

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE: VISUAL BASIC VISUAL BASIC FOR APPLICATION (VBA) NA PRZYKŁADZIE EXCELA Opracowała: Joanna Kisielińska 1 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE: VISUAL BASIC LITERATURA M. Jeznach, Visual Basic w Excelu od podstaw, Translator s.c., Warszawa. A. Snarska, Ćwiczenia z makropoleceń w Excelu,

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Application (VBA)

Visual Basic for Application (VBA) Visual Basic for Application (VBA) http://dzono4.w.interia.pl Książka Visual Basic dla aplikacji w Office XP PL, autorzy: Edward C. Willett i Steve Cummings, Wyd. Helion http://www.mielk.pl/pl/kursy/kursy.php

Bardziej szczegółowo

Visual Basic w programie Excel

Visual Basic w programie Excel Visual Basic w programie Excel Ćwiczenie nr 3 Obiekty, właściwości, metody. Obiekty standardowe, kolekcje standardowe. Dostęp do komórek arkusza. Operacje na standardowych bibliotekach. CEL ĆWICZENIA.

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu Programowanie V Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl Programowanie Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011

Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Załóżmy, że uprawiamy jogging i chcemy monitorować swoje postępy. W tym celu napiszemy program, który zlicza, ile czasu

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Wykład VII Makropolecenia. Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy Danych. Wykład VII Makropolecenia. Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy Danych Wykład VII Makropolecenia Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Wprowadzenie W ujęciu MS Access, makropolecenie jest prostym językiem programowania, który umożliwia automatyzację podstawowych zadań

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Wymiar musi być wyrażeniem stałym typu całkowitego, tzn. takim, które może obliczyć kompilator. Przykłady:

Wymiar musi być wyrażeniem stałym typu całkowitego, tzn. takim, które może obliczyć kompilator. Przykłady: 5 Tablice Tablica jest zestawem obiektów (zmiennych) tego samego typu, do których można się odwołać za pomocą wspólnej nazwy. Obiekty składowe tablicy noszą nazwę elementów tablicy. Dostęp do nich jest

Bardziej szczegółowo

Matlab Składnia + podstawy programowania

Matlab Składnia + podstawy programowania Matlab Składnia + podstawy programowania Matlab Matrix Laboratory środowisko stworzone z myślą o osobach rozwiązujących problemy matematyczne, w których operuje się na danych stanowiących wielowymiarowe

Bardziej szczegółowo

Programowanie 3 - Funkcje, pliki i klasy

Programowanie 3 - Funkcje, pliki i klasy Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Laborki funkcja; parametry funkcji; typ zwracany; typ void; funkcje bez parametrów; napis.length() - jako przykład funkcji. Zadania funkcja dodająca dwie liczby;

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji.

Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji. Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji. Autor: Sergiusz Flanczewski Zmierz się z Excelem! Narzędzia automatyzacji prac w Excelu, czyli czego można pozbyć się od ręki Przekazywanie danych pomiędzy procedurami,

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne

Technologie informacyjne Technologie informacyjne Programowanie w języku Visual Basic.NET Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Opracował: Jacek DIAKUN Ćwiczenie. Utworzyć program zawierający jedno okno i przycisk. Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

main( ) main( void ) main( int argc, char argv[ ] ) int MAX ( int liczba_1, liczba_2, liczba_3 ) źle!

main( ) main( void ) main( int argc, char argv[ ] ) int MAX ( int liczba_1, liczba_2, liczba_3 ) źle! Funkcja wysoce niezależny blok definicji i instrukcji programu (podprogram) Każdy program napisany w języku C/C++ zawiera przynajmniej jedną funkcję o predefiniowanej nazwie: main( ). Najczęściej wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Visual Basic: Tablice, sortowanie, r. ak. 2014/2015

Visual Basic: Tablice, sortowanie, r. ak. 2014/2015 Visual Basic: Tablice, sortowanie, r. ak. 2014/2015 Public Class Form1 Deklaracja tablicy pól tekstowych o 4 wierszach i 5 kolumnach Dim TabPol(3, 4) As TextBox Deklaracja tablicy pól tekstowych o 4 wierszach

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

VBA praca z makrami w Excelu: piszemy kod! Ulepszamy program! 0. Parę uwag o samym edytorze

VBA praca z makrami w Excelu: piszemy kod! Ulepszamy program! 0. Parę uwag o samym edytorze VBA praca z makrami w Excelu: piszemy kod! Ulepszamy program! 0. Parę uwag o samym edytorze Ustawienia Edytora VB Wymuszanie deklarowania zmienny Wyłączenie ostrzeżeń o błędnej składni Włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Visual Basic. Programowanie w Visual Basic 1

Programowanie w Visual Basic. Programowanie w Visual Basic 1 Programowanie w Visual Basic Programowanie w Visual Basic 1 Visual Basic - dziś Programy tworzone w języku Visual Basic są programami zdarzeniowymi, co oznacza, że zdarzenia (np. działania użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty)

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) // to jest pojedynczy komentarz (1-linijkowy) to jest wielolinijkowy komentarz Budowa "czystego" skryptu PHP (tak

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

3. Podstawy programowania w MS EXCEL

3. Podstawy programowania w MS EXCEL 3. Podstawy programowania w MS EXCEL sz: mia Applications, struktury, MS Excel. 3.1. Wprowadzenie Kolejne edycje pakietów biurowych, aplikacji bazodanowych czy pakietów statystycznych aktualnie, Bardzo

Bardziej szczegółowo

1 Algorytmy. Algorytmy i VBA. 1. Zapoznaj się z symboliką schematów blokowych.

1 Algorytmy. Algorytmy i VBA. 1. Zapoznaj się z symboliką schematów blokowych. 1 Algorytmy 1. Zapoznaj się z symboliką schematów blokowych. 2. Przeanalizuj podany algorytm wyznaczający minimalną liczbę spośród danych: a, b, c. dr Piotr Borkowski 1/10 3. Przeanalizuj podany algorytm

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 4 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Instrukcje pętli Pętle służą do iteracyjnego wykonywania pewnych kroków Zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Język C, tablice i funkcje (laboratorium, EE1-DI)

Język C, tablice i funkcje (laboratorium, EE1-DI) Język C, tablice i funkcje (laboratorium, EE1-DI) Opracował: Tomasz Mączka (tmaczka@kia.prz.edu.pl) Wstęp (tablice) Tablica to uporządkowany ciąg elementów tego samego typu, zajmujących ciągły obszar pamięci.

Bardziej szczegółowo

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click Obliczenia równoległe w Microsoft Visual Basic Środowisko Microsoft Visual Studio 2010 i nowsze umożliwia zrównoleglenie obliczeń na wiele rdzeni procesorów. Służą do tego odpowiednie metody dostępne wraz

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych

Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych Programowanie BasicCard Marek Gosławski Przygotowanie do zajęć dokumentacja ZeitControl BasicCard środowisko programistyczne karta BasicCard Potrzebne wiadomości

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY VBA Rinat Szepe (21.02.2013)

PODSTAWY VBA Rinat Szepe (21.02.2013) Programowanie w VBA pozwala stworzyć MAKRA, które automatyzują pewne procesy/zadania, które chcemy wykonać w Excelu. Szczególnie przydatne w symulacjach. 1. NAGRYWANIE MAKRA. Załóżmy, że chcemy stworzyć

Bardziej szczegółowo

Działki Przygotowanie organizacyjne

Działki Przygotowanie organizacyjne Celem poniższego ćwiczenia jest nauczenie rozwiązywania zadań maturalnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Jako przykład wykorzystano zadanie maturalne o działkach z matury w 2015 roku. Działki

Bardziej szczegółowo

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU Praca Semestralna TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM EXCEL. Kierunek: Technik Informatyk Semestr: II Wykładowca: Jan Nosal Słuchacz: Łukasz Stocki CO TO

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI Wprowadzenie do środowiska Matlab 1. Podstawowe informacje Przedstawione poniżej informacje maja wprowadzić i zapoznać ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Mimo że program Octave został stworzony do

Bardziej szczegółowo

Programowanie w VB Proste algorytmy sortowania

Programowanie w VB Proste algorytmy sortowania Programowanie w VB Proste algorytmy sortowania Sortowanie bąbelkowe Algorytm sortowania bąbelkowego polega na porównywaniu par elementów leżących obok siebie i, jeśli jest to potrzebne, zmienianiu ich

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

VBA praca z makrami w Excelu

VBA praca z makrami w Excelu VBA praca z makrami w Excelu Dariusz Aksamit Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Szkolenie Programowanie w języku Visual Basic for Application (VBA) Zajęcia 1 i 2 VBA praca z makrami w Excelu 1. Jak

Bardziej szczegółowo

Programowanie - instrukcje sterujące

Programowanie - instrukcje sterujące Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Laborki środowisko NetBeans, tworzenie nowego projektu; okno projekty; główne okno programu; package - budowanie paczek z klas; public class JavaApplication

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma};

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA PUSTA Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi Przykłady: for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; while a>0 do {tu nic nie ma}; if a = 0 then {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA CASE

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje warunkowe Pętle

Konstrukcje warunkowe Pętle * Konstrukcje warunkowe Pętle *Instrukcja if sposób na sprawdzanie warunków *Konstrukcja: if(warunek) else { instrukcje gdy warunek spełniony} {instrukcje gdy warunek NIE spełniony} * 1. Wylicz całkowity

Bardziej szczegółowo

Przykład powyżej pokazuje, że w zapytaniu można umieszczać funkcje zarówno zdefiniowane w ramach środowiska, jak również własne.

Przykład powyżej pokazuje, że w zapytaniu można umieszczać funkcje zarówno zdefiniowane w ramach środowiska, jak również własne. LINQ w Microsoft Visual Basic 'zapytanie pobierające wszystkie liczby z kolekcji 'zmienna zapytanie jest typu: System.Collections.Generic.IEnumerable(Of Integer) Dim zapytanie = From wiersz In liczby 'lub

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23)

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23) Wprowadzenie (17) Omówione zagadnienia (18) Co trzeba wiedzieć? (18) Co trzeba mieć? (18) Układ książki (18) o Część I. Makra w Excelu - podstawy (19) o Część II. Praca ze skoroszytami (19) o Część III.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Funkcje i algorytmy rekurencyjne Proste przykłady. Programy: c3_1.c..., c3_6.c. Tomasz Zieliński

WYKŁAD 8. Funkcje i algorytmy rekurencyjne Proste przykłady. Programy: c3_1.c..., c3_6.c. Tomasz Zieliński WYKŁAD 8 Funkcje i algorytmy rekurencyjne Proste przykłady Programy: c3_1.c..., c3_6.c Tomasz Zieliński METODY REKURENCYJNE (1) - program c3_1 ======================================================================================================

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 TEMAT: Programowanie w języku C/C++: instrukcje iteracyjne for, while, do while Ogólna postać instrukcji for for (wyr1; wyr2; wyr3) Instrukcja for twory pętlę działającą

Bardziej szczegółowo

Visual Basic Debugging and Error Handling

Visual Basic Debugging and Error Handling Visual Basic Debugging and Error Handling Typy błędów 1. Compile-Time, (wykrywane w czasie kompilacji np. błąd w składni) 2. Run-Time, (pojawiające się podczas wykonywania programu, np. zły typ danych

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu.

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu. Część XIX C++ w Każda poznana do tej pory zmienna może przechowywać jedną liczbę. Jeśli zaczniemy pisać bardziej rozbudowane programy, okaże się to niewystarczające. Warto więc poznać zmienne, które mogą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

2. Tablice. Tablice jednowymiarowe - wektory. Algorytmy i Struktury Danych

2. Tablice. Tablice jednowymiarowe - wektory. Algorytmy i Struktury Danych 2. Tablice Tablica to struktura danych przechowująca elementy jednego typu (jednorodna). Dostęp do poszczególnych elementów składowych jest możliwy za pomocą indeksów. Rozróżniamy następujące typy tablic:

Bardziej szczegółowo

tablica: dane_liczbowe

tablica: dane_liczbowe TABLICE W JĘZYKU C/C++ tablica: dane_liczbowe float dane_liczbowe[5]; dane_liczbowe[0]=12.5; dane_liczbowe[1]=-0.2; dane_liczbowe[2]= 8.0;... 12.5-0.2 8.0...... 0 1 2 3 4 indeksy/numery elementów Tablica

Bardziej szczegółowo

Instrukcje sterujące. wer. 11 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka :53:

Instrukcje sterujące. wer. 11 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka :53: Instrukcje sterujące wer. 11 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka 2017-07-05 10:53:09 +0200 Ala ma kota Część I Prosty przykład Problem 1. Zadanie polega na tym, żeby opracować algorytm który dla

Bardziej szczegółowo

wykład II uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C - funkcje, tablice i wskaźniki wykład II dr Jarosław Mederski Spis

wykład II uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C - funkcje, tablice i wskaźniki wykład II dr Jarosław Mederski Spis i cz. 2 Programowanie uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski 1 i cz. 2 2 i cz. 2 3 Funkcje i cz. 2 typ nazwa ( lista-parametrów ) { deklaracje instrukcje } i cz. 2 typ nazwa ( lista-parametrów ) { deklaracje

Bardziej szczegółowo

Język C, tablice i funkcje (laboratorium)

Język C, tablice i funkcje (laboratorium) Język C, tablice i funkcje (laboratorium) Opracował: Tomasz Mączka (tmaczka@kia.prz.edu.pl) Wstęp (tablice) Tablica to uporządkowany ciąg elementów tego samego typu, zajmujących ciągły obszar pamięci.

Bardziej szczegółowo