Wirtualne sieci prywatne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wirtualne sieci prywatne"

Transkrypt

1 Rozdzia l 7 Wirtualne sieci prywatne Contents 7.1 Wirtualne sieci prywatne Przegl ad Przyk ladowa implementacja VPN w Linuxie Wirtualne sieci prywatne VPN wykorzytuje Internet zapewniajac bezpieczeństwo. Zwykle sk lada z centralnego wez la i szeregu zewnetrznych reprezentujacych biura czy pracowników w domu. Wszyscy sa po l aczeni przez bezpieczne tunelowane po l aczenie. Router klienta pobiera informacje z lokalnej podsieci, opakowuje ja i wstawia do tunelu gdzie jest przesyw lana do routera serwera i odpakowywana. I wszystko wyglada tak, jak byśmy nigdy nie opuszczali naszej lokalnej sieci. By zaimplementować VPN, można skonfigurować odpowiednio firewall. VPN ma szczególne zastosowanie w implementacji rozleg lej sieci formowej z odleg lymi oddzia lami, pracownikami pracujacymi w domu, i z pracownikami w podróży. Przyk ladowe architektury to 7.1 i 7.2. Rysunek 7.1: Tunel VPN mi edzy dwoma sieciami (Cisco) Rysunek 7.2: Tunel VPN miedzy siecia a hostem (Cisco) VPN wykorzystuje kodowanie na poziomie warstwy sieciowej albo warstwy danych dla stworzenia kana lu miedzy dwoma końcówkami. Protoko lami mo ga być 135

2 136 Wirtualne sieci prywatne \ \ ) ) Remote Client \ Internet \ Server Private Network Router ) ) Router Network \ \ ) ) Client Router (-> / \ Remote --> / > Tunnel >---\ Network > > / ) > Internet \-----> / > IP Masquerade >---) Server Router /-> / \ (--> Tunnel >-- --> / > Private Internet >-- -- \--> / ) Network /12 \-----> / > /dev/null /16 IPSec (IP Security) to zestaw standardów obs lugujacych szyfrowanie, autoryzacje, zapewnienie integralności danych, przy czym jest dość efektywne L2TP (Layer 2 Tunelling protocol) tunelujacy dane na poziomie warstwy danych (warstwa 2), zwykle wykorzystywany do po l aczeń typu Point to Point PPTP (Point To Point Tunelling Protocol) pozwala na tworzenie tuneli poprzez odleg le sieci; jest rozwiazaniem ukierunkowanym w strone klienta (na przyk lad klienci mobilni), inaczej niż IPSec, a także nie jest ograniczone dla IP, lecz potrafi przesy lać pakiety innych standardów, np. IPX Zapora sieciowa musi obs lugiwać odpowiednie dla VPN protoko ly: IPSec(patrz 8.1, str. 141), L2TP. Router klienta (Client Router) dzia la jako gateway i zapora ogniowa (firewall) odleg lej sieci. Podstawowa idea to routowanie wszystkich pakietów do lokalnych sieci przez tunel. Lokalne sieci wykorzystuja nieroutowalne adresy. Komunikacja niekoniecznie jest dwukierunkowa możliwe jest, że odleg las ieć widzi prywatna sieć, ale jednocześnie prywatna sieć nie musi mieć dostepu do odleg lej. By tak by lo trzeba zadeklarować komunikacje jako dwukierunkowa. Widać też wyraźnie, że wychodzace z routera klienta pakiety dziela jeden adres IP. Maskarada IP oznacza, że komputery do laczone do hosta z w l aczon a maskarada też maja dostep do Internetu mimo, że same nie maja przypisanych adresów IP. Maskarada przypomina odwzorowanie jeden-do-wielu (1:many) w translacji NAT (patrz 6.6.4, str.115). Dla innych hostów te wykorzystujace maskarade wygladaj a tak, jak gdyby wykorzystywa ly ten sam adres IP. Przy dobrej konfiguracji zapory zwieksza to bezpieczeństwo.

3 7.1 Wirtualne sieci prywatne Przegl ad Rysunek 7.3: Logiczna konfiguracja VPN (Microsoft) VPN to rozwiniecie prywatnej sieci przez sieci publiczne w Internecie pozwalajace na przesy lanie danych i dzielenie zasobów przez Internet tak, jak gdybyśmy korzystali z prywatnych po l aczeń. Dla emulacji po l aczenia punkt punkt (ang. point-to-point) kaźdy pakiet jest opakowywany (enkapsulacja) z dodaniem nag lówka zapewniajacym informacje o routingu. Dodatkowo dla zachowania prywatności dane sa kodowane. Koncepcje VPN widać na rysunku 7.3 Po l aczenie (patrz rysunek 7.4) VPN sk lada z servera vpn przyjmujacego po l aczenia od klientów vpn klienta vpn inicjujacego z serwerem; może nim być host zdobywajacy vpn typu router to router. Może to być zaimplementowane przez szereg protoko lów i us lug; może to być jakiś protokó l tunelujacy typu punkt punkt (PPTP Point to Point Tunneling Protocol) czy klient L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) wykorzystujacy IPSec tunel l acz acy vpn w którym dane sa zakodowane (jeśli dane nie sa kodowane, to nie jest to uznawane za vpn, chociaż w laściwie dlaczego?) Po l aczenie router to router oznacza miedzy klientem (routerem) vpn a serwerem (także traktowanym jako router) vpn. Hosty korzystajace z po l aczenia sa w jakiś sposób po l aczone z jednym z końców po l aczenia. Podstawowe cechy vpn wykorzystujacego PPTP i L2PT oraz IPSec to enkapsulacja czyli opkaowanie pakietów by mog ly przechodzić przez Internet autoryzacja wzajemna klienta i serwera vpn jest konieczna dla nawiazania po l aczenia kodowanie danych dla zapewnienia ukrycia (confidentiality) danych sa one kodowane przez serwer i klienta opierajacych na znajomości wspólnego klucza przypisanie adresów i nazw serwera w trakcie konfiguracji serwera, tworzony jest wirtualny interfejs z którym tworzone bed a wszystkie po l aczenia; gdy klient nawiazuje po l aczenie, tworzony jest interfejs klienta i ten l aczy z interfejsem serwera przez point-to-point. Każdy z interfejsów musi mieć przypisany adres IP przez serwer VPN domyślnie serwer dostaje w lasny IP, a klient przez DHCP Pojedynczy klient może sie, zamiast wykonywać odleg le po l aczenie, po l aczyć z lokalnym ISP i stamtad wykonać po l acznie przez klienta vpn.

4 138 Wirtualne sieci prywatne Rysunek 7.4: Elementy po l aczenia VPN (Microsoft) Rysunek 7.5: Odleg le pojedynczego klienta i sieci z vpn (Microsoft)

5 7.2 Przyk ladowa implementacja VPN w Linuxie Przyk ladowa implementacja VPN w Linuxie Do implementacji tunelowania wykorzytywany bedzie ssh, a nastepnie pppd do przesy lania przez tunel wszystkich pakietów. Dzieki aplikacji pppd bedzie komunikowa l z ssh tak jak gdyby przez l acze szeregowe. Po stronie serwera pppd jest wykorzystywane do uruchamiania pow lok klientów. Potrzebne jest tylko routowanie. Podstawowa jest możliwość realizacji protoko lów PPTP to protokó l Microsoftu dla VPN IPSec Bezpieczeństwo IP CIPE

6 140 Wirtualne sieci prywatne

Vigor 2900 Asmax BR-408V II - przykład VPN (tunel IPSec) I. WPROWADZENIE

Vigor 2900 Asmax BR-408V II - przykład VPN (tunel IPSec) I. WPROWADZENIE I. WPROWADZENIE Zakładamy, że mamy dwie odległe lokalizacje, w których dostęp do Internetu obsługują routery szerokopasmowe Vigor 2900 i Asmax BR 804-V II. Aby połączyć odległe sieci LAN tunelem VPN, wybieramy

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet:

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet: W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet: Porty te tworzą przełącznik (ang. switch), tzn. posiadają zdolność wzajemnej komunikacji z prędkością

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja Protokół SSL/TLS Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Algorytmy wymiany klucza motywacja Kryptografia symetryczna efektywna Ale wymagana znajomość tajnego klucza przez obie strony

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN LAN-LAN IPSec (zmienny IP > zmienny IP)

Połączenie VPN LAN-LAN IPSec (zmienny IP > zmienny IP) 1. Konfiguracja serwera VPN 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie. Główne założenia: typ tunelu: LAN-LAN z routingiem pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

Pirelli 226 AG. Ustawienie automatycznej adresacji IP Microsoft Windows XP/2000.

Pirelli 226 AG. Ustawienie automatycznej adresacji IP Microsoft Windows XP/2000. Pirelli 226 AG Ustaw swój komputer Router potrafi automatycznie przyznać adres ip komputerom w sieci dzięki funkcji DHCP Serwer. Jednakże, twój komputer musi być właściwie skonfigurowany aby ruter mógł

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wiele łącz internetowych poprzez zrównoważenie ruchu i zarządzanie Failover

Wiele łącz internetowych poprzez zrównoważenie ruchu i zarządzanie Failover Wiele łącz internetowych poprzez zrównoważenie ruchu i zarządzanie Failover Celem niniejszego dokumentu jest opis stworzenia routera dostępu sieci, który korzysta z wielu połączeń z Internetem w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

1) Mały, przenośny komputer osobisty to: a) PDA b) FAT c) DPI d) NTFS

1) Mały, przenośny komputer osobisty to: a) PDA b) FAT c) DPI d) NTFS Kompletny test reprezentuje 36 pytań, Każdy pytanie zawiera 4 odpowiedzi w tym jedną prawidłową. Egzaminowany aby zaliczyć test musi udzielić 27 na 36 poprawnych odpowiedzi (tj. 75 % odpowiedzi musi być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Warstwa fizyczna, łącza danych

Warstwa fizyczna, łącza danych Warstwa fizyczna, łącza danych Zadania 1. Z wykorzystaniem okablowania prostego oraz koncentratora lub przełącznika należy zorganizować dwie sieci lokalne obejmujące odpowiednio dwie połowy klasy laboratoryjnej.

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition

Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition Tłumaczenie: Piotr Cieślak Projekt okładki: ULABUKA ISBN: 978-83-246-6519-8 Copyright 2011 by Gawker Media.

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIA MIĘDZY KOMPUTERAMI (DCC)

BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIA MIĘDZY KOMPUTERAMI (DCC) Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju R C E Z w B I Ł G O R A J U BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIA MIĘDZY KOMPUTERAMI (DCC) SPECJALIZACJA: SIECI KOMPUTEROWE Opracował mgr inż. Artur Kłosek Połączenia

Bardziej szczegółowo

Procesy w systemie Windows

Procesy w systemie Windows Procesy w systemie Windows Proces to obszar adresów wirtualnych i informacje sterujące niezbędne do wykonania programu. Każdy proces ma nadany unikalny numer PID (Process IDentifier), za pomocą którego

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów Robert Wrembel Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.8 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie certyfikatu... 3 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 12

SUSE Linux Enterprise Server 12 Broszura informacyjna www.suse.pl SUSE Linux Enterprise Server 12 Zestawienie nowych funkcji i najważniejszych możliwości systemu S U S E L I N U X E N T E R P R I S E S E R V E R 1 2 w p r o w a d z e

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo