Włącz włączenie klienta SysLog, który będzie zbierał dane i kierował je do serwera (lokalnego lub oddalonego np. poprzez Internet czy tunel VPN).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Włącz włączenie klienta SysLog, który będzie zbierał dane i kierował je do serwera (lokalnego lub oddalonego np. poprzez Internet czy tunel VPN)."

Transkrypt

1 SysLog Koncepcja tej funkcji wywodzi się ze środowiska systemów operacyjnych Linux. Tak zwany demon (rodzaj serwera), uruchomiony na dowolnym komputerze pozwala na przechwytywanie i magazynowanie informacji diagnostycznych generowanych przez urządzenie. W przypadku routera Vigor rolę tę pełni specjalne oprogramowanie SysLog, które jest składnikiem pakietu oprogramowania Router Tools i znajduje się na dołączonej do routera płycie CD. Program DrayTek SysLog nie tylko wyświetla bieżące informacje, ale przede wszystkim pozwala prowadzić długookresowy monitoring wraz z zapisywaniem danych do pliku, co umożliwia ich późniejszą analizę. Narzędzie może pracować na dowolnym komputerze w sieci lokalnej, jak i na oddalonej maszynie osiągalnej poprzez Internet. Umożliwia to diagnostykę problemów na odległość, co w połączeniu ze zdalną konfiguracją pozwala świadczyć pomoc techniczną. Warunkiem jest oczywiście poprawnie funkcjonujące łącze WAN, aby możliwa była jakakolwiek zdalna komunikacja z routerem. Aby móc w pełni wykorzystać oprogramowanie SysLog, należy zadbać o to żeby router wysyłał gromadzone informacje diagnostyczne na adres właściwego serwera. W tym celu należy uruchomić i skonfigurować wbudowaną w router funkcję klienta usługi SysLog: Włącz włączenie klienta SysLog, który będzie zbierał dane i kierował je do serwera (lokalnego lub oddalonego np. poprzez Internet czy tunel VPN). Adres IP serwera należy podać adres IP komputera, na którym funkcjonuje serwer SysLog (oprogramowanie DrayTek SysLog). Port docelowy można tutaj zmienić numer portu UDP dla usługi SysLog na przykład dla bezpieczeństwa podczas zdalnego monitoringu przez Internet serwer SysLog można skonfigurować na inny numer portu niż standardowy 514, co oznacza, że klient musi kierować informacje na taki właśnie nowy numer docelowy. Podając adres odległej maszyny administratora należy pamiętać o przekierowaniu portu, jeżeli komputer ten pracuje w sieci prywatnej (za NAT). Włącz powiadamianie SysLog można tutaj włączyć lub wyłączyć powiadamianie o zdarzeniach dotyczących Firewall Log, VPN Log, User Access Log, Call Log, WAN oraz Informacje router/dsl. 1/8

2 Oprogramowanie DrayTek SysLog Program ten oferuje graficzny interfejs, udostępniający uaktualniane na bieżąco informacje przekazywane przez router. Poza elementami podstawowymi jak model routera czy stan interfejsów, w centralnym oknie znajdują się informacje szczegółowe na temat działania poszczególnych funkcji. Informacje te są porządkowane według siedmiu kategorii, opisanych dalej. Firewall Log informacje generowane przez funkcję firewall. Poniższe okno zawiera przykład rejestrowania pakietów które zostały przepuszczone przez filtr pakietów (litera p oznacza passed). Obok czasu, występuje tutaj adres źródłowy i docelowy pakietu, numery portów, interfejs przez który pakiet został wysłany oraz identyfikator reguły filtru: 2/8

3 Z kolei następne okno pokazuje przypadek rejestrowania pakietów odrzuconych (litera b to blocked): Jak widać, dla popularnych portów zamiast numeru portu docelowego program podaje nazwę usługi (www, netbios itd). W powyższym oknie pokazana jest praca domyślnej reguły filtru blokowanie protokołu netbios. Hosty z podsieci /24 podejmują próbę skontaktowania się z serwerem WINS pracującym pod adresem (porzez tunel VPN). Ponieważ używają do tego protokołu netbios, reguła filtru odrzuca pakiety. Decyzję o tym jakie pakiety mają być rejestrowane podejmuje się w ramach konfiguracji filtru pakietów. VPN Log szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania mechanizmów VPN. Przykład poniżej ilustruje próbę uzyskania połączenia PPP (negocjacja adresów w fazie IPCP, próba autoryzacji) podczas ustanawiania tunelu PPTP z serwerem o adresie : W oknie mieści się zaledwie fragment całego procesu. Podobna diagnostyka jest możliwa dla połączeń wykorzystujących protokoły IPSec czy L2TP. 3/8

4 User Access Log niniejsza zakładka skupia dane na temat aktualnych sesji komunikacyjnych pomiędzy lokalnymi hostami pracującymi w sieci LAN a maszynami odległymi. Oprócz czasu podane są lokalne i docelowe porty oraz adresy IP, protokół i ewentualnie typ usługi. Występują też informacje o fazie w jakiej znajduje się dana sesja (np. wskazanie momentu jej zamknięcia). Call Log informacje dotyczące połączeń. Poniższy przykład to typowa próba nawiązania połączenia do Internetu poprzez ISDN: Zarejestrowane zostały między innymi: nazwa operatora podana podczas konfiguracji połączenia, wybierany numer dostępowy oraz informacje dotyczące pakietu, który zainicjował proces nawiązywania połączenia ISDN (Dial-up triggered by user...). 4/8

5 WAN Log ta grupa informacji dotyczy funkcjonowania łącza ADSL. Rejestrowane są zdarzenia takie jak utrata synchronizacji i jej odzyskiwanie, przekroczenie dopuszczalnej liczby błędów, a w warunkach normalnej pracy parametry linii wartość SNR oraz tłumienie. Na rysunku celowo przedstawiono proces inicjacji łącza w warstwie fizycznej bezpośrednio po uruchomienie routera. Po uzyskaniu synchronizacji następuje normalny, okresowy pomiar podstawowych parametrów linii: Network Information informacje o lokalnym środowisku sieciowym, w którym pracuje komputer monitorujący (serwer) z programem SysLog: On Line Routers routery znalezione się w danym segmencie sieci LAN Host Name nazwa lokalnego komputera NIC Description z listy interfejsów sieciowych wykorzystywanych przez komputer do komunikacji z toczeniem należy wybrać kartę sieciową właściwą dla danego segmentu LAN (zwykle komputer będzie posiadał jedną kartę sieciową) NIC Information informacje na temat konfiguracji interfejsu sieciowego: MAC Addres adres sprzętowy IP Address/Subnet Mask adres IP interfejsu i maska określająca podsieć do której należy interfejs DNS Servers adresy serwerów nazw z których korzysta komputer Default Gateway adres bramy domyślnej dla komputera DHCP Server adres serwera DHCP od którego pochodzą parametry IP Lease Obtained data uzyskania dzierżawy parametrów IP Lease Expires data wygaśnięcia dzierżawy parametrów IP 5/8

6 Net State informacje odpowiadające użyciu komendy netstat w systemie MS Windows: wykaz połączeń TCP i UDP z udziałem lokalnego komputera monitorującego: W oknie wyświetlane są docelowe adresy IP i numery portów wraz z aktualnym stanem sesji (nasłuchiwanie, oczekiwanie na odpowiedź). Oprócz szczegółowych logów program SysLog gromadzi podstawowe informacje dotyczące interfejsów routera. W obszarach LAN Status i WAN Status znajdują się aktualne adresy IP interfejsów LAN i WAN wraz z liczbą wysłanych i odebranych pakietów i średnią szybkością transferu. Konfigurowanie programu SysLog Chociaż informacje diagnostyczne docierające do komputera monitorującego mogą pochodzić z wielu źródeł jednocześnie, w danej chwili serwer może obsłużyć tylko jeden strumień. W związku z tym należy wskazać adres IP routera, którego informacje mają być przechwytywane przez program (tutaj ). Poza wyborem adresu routera, cała konfiguracja programu SysLog skupia się w menu zaznaczonym na rysunku: Pole Record pozwala na rozpoczęcie procesu trwałej rejestracji danych w pliku (normalnie program biernie wyświetla napływający strumień informacji). Po wybraniu tego pola otwiera się poniższe menu: 6/8

7 Save log data only rejestrowanie wyłącznie informacji typu log Start record rejestracja wszystkich informacji przysyłanych przez router File name należy tutaj określić nazwę oraz lokalizację pliku Record Time Limit wyznaczonego momentu zakończenia zapisu (dzien/godzina/minuta) No Limit - rezygnacja z wyznaczenia limitu czasowego (zapis trwa do momentu ręcznego zatrzymania) Zatrzymanie trwającego procesu zapisu danych do pliku (Stop record) Pole Setup to konfiguracja samego serwera SysLog: SysLog port numer portu protokołu UDP, na którym serwer SysLog ma oczekiwać informacji wysyłanych przez klienta taki sam numer portu należy wpisać konfigurując klienta SysLog w routerze Vigor Max messages stored maksymalna liczba komunikatów na bieżąco zapamiętywanych przez program (rozmiar bufora pamięci ograniczenie nie dotyczy opcji zapisu do pliku) Relay Messages można wykorzystać opcję przekazywania otrzymywanej informacji do innego komputera (serwera SysLog). Należy wówczas podać jego adres IP oraz numer portu serwera. Launch SysLog on Windows startup polecenie uruchamiania programu SysLog podczas każdorazowego startu systemu operacyjnego Kasowanie aktualnej zawartości okna i opróżnienie bufora pamięci Pole to pozwala wczytać plik zawierający dane zarejestrowane wcześniej. Można je analizować za pomocą narzędzia Log Viewer (rysunek). Jak widać, plik zawiera dane typu log, właściwe dla różnych operacji realizowanych przez router. Mogą one być przeglądane w sąsiednich zakładkach (na rysunku pokazano zakładkę User Access Log). 7/8

8 Niezależnie od informacji dostępnych w zakładce WAN Log, w dolnej części okna programu SysLog wyświetlany jest bieżący stan łącza ADSL: Mode rodzaj modulacji (tutaj G.DMT) State stan łącza (tutaj łącze jest aktywne) Up Speed prędkość w stronę od routera - w górę ( bit/s) Down Speed prędkość w kierunku w dół - do routera ( bit/s) SNR Margin odstęp sygnału od zakłóceń (w db) Loop Att średnie tłumienie linii Prędkości Up i Down (832 kbit/s i 8 Mbit/s) oddają szybkość sygnalizacji bitowej możliwą do osiągnięcia w warstwie fizycznej łącza. Jest to prędkość podkładu transmisyjnego, którą operator może potencjalnie wykorzystać. Jednak rzeczywista prędkość transmisji dostępna dla użytkownika będzie ograniczona do wartości wyznaczonej podpisaną umową (np. 128 kbit/s i 512 kbit/s) 8/8

Vigor 2900 Asmax BR-408V II - przykład VPN (tunel IPSec) I. WPROWADZENIE

Vigor 2900 Asmax BR-408V II - przykład VPN (tunel IPSec) I. WPROWADZENIE I. WPROWADZENIE Zakładamy, że mamy dwie odległe lokalizacje, w których dostęp do Internetu obsługują routery szerokopasmowe Vigor 2900 i Asmax BR 804-V II. Aby połączyć odległe sieci LAN tunelem VPN, wybieramy

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

W menu PPP zmieniamy globalne, domyślne parametry dla połączeń według rysunku i zatwierdzamy SAVE.

W menu PPP zmieniamy globalne, domyślne parametry dla połączeń według rysunku i zatwierdzamy SAVE. bintec VPN Access 5 VPN - połączenie dwóch lokalizacji z wykorzystaniem protokołu PPTP z silnym szyfrowaniem 3DES Routery Bintec oferują profesjonalną implementację protokołu IPSec dla realizacji połączeń

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN)

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) VPN to technologia tworzenia bezpiecznych tuneli komunikacyjnych, w ramach których możliwy jest bezpieczny dostęp do zasobów firmowych. Ze względu na sposób połączenia

Bardziej szczegółowo

Usługi systemu Windows 7. Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem

Usługi systemu Windows 7. Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem Usługi systemu Windows 7 Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem Usługa (serwis) to typ aplikacji pracującej w tle, która wykonuje określone funkcje systemowe. Uruchamiana jest najczęściej na poziomie

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet:

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet: W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet: Porty te tworzą przełącznik (ang. switch), tzn. posiadają zdolność wzajemnej komunikacji z prędkością

Bardziej szczegółowo

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.0 Suwałki 2011 Cel ćwiczenia Nabycie podstawowych

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

INTRUX Firewall & QoS v 8.0

INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI 1 Spis treści 1. Wstęp...4 2. Szybki start, czyli 8 kroków dla niecierpliwych...4 3. Instalacja systemu z obrazu dysku...5 3.1 Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo