Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych"

Transkrypt

1 Konserwacja Zabytków Andrzej Lipiński ul. Powstańców Wlkp. 57 Drużyna Mosina tel.kom OPINIA KONSERWATORSKA Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Autor Opracował Imię i nazwisko Andrzej LIPIŃSKI konserwator zabytków, dypl.konserwatorstwo, specjalizacja Renowacja Zabytków Architektury PSOZ WKZ 152/4/98 czł. Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Bud. PSMB 8/5p/05/2002 MARZEC 2011 Podpis

2 _ str ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. DANE OGÓLNE Obiekt. Podstawa opracowania. Cel opracowania. Zakres opracowania. 2. OPISY OGÓLNY OBIEKTU.... STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ POMIESZCZEŃ Tynki wewnętrzne, posadzki. Uwagi mykologiczne. Metodyka badań. Wyniki badań i pomiarów wilgotnościowych. Wnioski. 4. ZALECENIA I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE zakres prac renowacyjnych FOTOGRAFIE

3 _ 1. Dane ogólne Obiekt. Opracowanie dotyczy pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest zlecenie Starostwa Powiatowego w Poznaniu z siedzibą przy ul.jackowskiego 18 z dnia 02 marca 2011 r. 1.. Cel opracowania. Celem opracowania jest przedstawienie sposobu i zakresu prac naprawczych oraz zabezpieczających przed czynnikami destrukcyjnymi zawilgocenia ścian przedmiotowego obiektu. Zakres prac wynikający ze stanu zachowania pomieszczeń, ma na celu uzyskanie zadowalającego stanu technicznego oraz estetycznego, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy renowacji zabytków architektury Zakres opracowania. Opracowanie obejmuje opis stanu zachowania sal wraz z uwagami mykologicznymi, wykonany na podstawie badań i oceny wizualnej in situ oraz przedstawienie zaleceń zakresu prac konserwatorskich i renowacyjnych pomieszczeń. 2. Opis ogólny obiektu. Budynki klasztorne cysterek wraz z kościołem powstały w poł. XIII w., największe przebudowy miały miejsce w 1700 roku (wg projektu J.Cantenazziego ), następnie po pożarze, w latach ( wg projektu P.Ferrariego ) oraz w XIX wieku, w związku z kasatą konwentu i zmianą funkcji na rzecz zakładu leczniczego. Po drugiej wojnie światowej w budynkach klasztornych umieszczono Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych. Przedmiotowe pomieszczenia (A,B,C fot.7-12) znajdują się w przyziemiu skrzydła północnego z trzema otworami wejściowymi do wnętrza korytarza (krużganka, fot. 5), w stronę południową, biegnącego wzdłuż wirydarza. Pomieszczenia z sklepieniami łukowymi wykonanymi z cegły pełnej. Pomieszczenie C od strony korytarza z otworem okiennym o formie prostokąta pionowego

4 _ zamkniętego łukiem odcinkowym i wypełnionego kratą oraz z mniejszym otworem okiennym o podobnej formie umieszczonego we wnęce ściany dzielącej salki C i B (fot. 11 ). W trzech otworach drzwiowych znajdują się o podobnej konstrukcji i formie, ramowo-płycinowej współczesne drzwi drewniane.. Stan zachowania i przyczyny zniszczeń pomieszczeń (na podstawie badań i oceny wizualnej in situ )..1. Tynki wewnętrzne, posadzki. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, z budulca ceramicznego, murowany na bazie zaprawy wapiennej, fundamenty kamienne, granitowe otoczaki 1, z współcześnie wprowadzoną opaską betonową. Zachowane częściowo mury w partiach przyziemia w układzie wiązania blokowego (kowadełkowego). Pomieszczenia A,B,C : A - ściany i sklepienie pokryte współczesnym ( XX wiecznym ) tynkiem wapienno-cementowym grubości ca. 1,6 1,9 cm, stan techniczny tynku dobry, nie wykazujący degradacji materiałowej; brak posadzki, wierzchniej warstwy dekoracyjnej podłogi, pozostawione podłoże betonowe. Ściana działowa pomiędzy pom.a i B jest ścianą wtórną, wprowadzoną przypuszczalnie z powodów konstrukcyjnych. Fot.1 B - ściany i sklepienie pokryte współczesnym (XX wiecznym ) tynkiem wapienno-cementowym grubości ca. 1,6 1,9 cm; na wtórnym przemurowaniu ściany północnej (graniczącej z wieżą kościelną ) pod tynkiem umieszczono płytki ceramiczne, ściany do wysokości sklepienia pomalowane warstwą farby o spoiwie olejnym blokującą przepuszczalność pary wodnej, w dolnych partiach ścian widoczna jest degradacja materiałowa tynku wynikająca z zawilgocenia przegrody budowlanej i procesów korozyjnych. Brak posadzki, wierzchniej warstwy dekoracyjnej podłogi, pozostawione podłoże betonowe. 1 A.Kąsinowski, Dawny Klasztor Cysterek w Owińskach, Ekspertyza architektoniczno-badawcza, Poznań

5 _ C - ściany do wysokości ca. 1,70 1,90 m pokryte współczesnym (XX w tynkiem wapienno-cementowym grubości ca. 1,6 1,9 cm, powyżej, częściowo na ścianach i całości (?) sklepienia zachował się tynk wapienno-piaskowy ( XIX wieczny?) o grubości zróżnicowanej. Ściany do wysokości 1,50 m pomalowane lamperią olejną blokującą przepuszczalność pary wodnej, w dolnych partiach ścian widoczna jest degradacja materiałowa tynku wynikająca z zawilgocenia przegrody budowlanej i procesów korozyjnych. Warstwy malarskie na tynku historycznym, jednorodne kolorystycznie nie wykazujące rozmalowania dekoracyjnego. Zachowała się oryginalna posadzka ceglana o ułożeniu nawiązującym do wątku wozówkowego (w Polsce od ok. XIII w.), co wskazuje na jej powstanie w czasie budowy założenia Fot. klasztornego. W posadzce widoczne są uszkodzenia i ubytki materiałowe..2. Uwagi mykologiczne. Podstawowym czynnikiem niszczącym obiekty ceglane jest woda ( para, ciecz, lód ), wnikająca w głąb murów, powodująca pęcznienie ceramicznych materiałów i zapraw. Zawilgocenie obiektu budowlanego, przy braku lub uszkodzeniu izolacji pionowej i poziomej, może zostać spowodowane wodami pochodzących z różnych źródeł : - z opadów atmosferycznych, m.in. wsiąkając w grunt, mogą powodować zawilgocenie podziemnych części obiektów - wody zawarte w gruncie w postaci błonkowej, kapilarnej (wypełniają pory w gruncie w wyniku działania napięcia powierzchniowego, wysokość podciągania zależy od rodzaju gruntu), gruntowej - technologiczne (wprowadzane do budowli w trakcie jej wykonywania lub remontów i są źródłem tzw. wilgoci budowlanej, zawartej w przegrodach budowlanych - użytkowe czy pochodzące z awarii instalacji 5

6 _ - wody pochodzące z kondensacji pary wodnej zawilgocenie w wyniku kondensacji powierzchniowej lub wewnątrz przegrody następuje w przypadku obniżenia się temperatury powierzchni przegrody budowlanej poniżej tzw. punktu rosy. Wprowadzanie tynków na ściany ceglane z dużą zawartością cementu może skutkować w dłuższym przedziale czasowym ich degradacją materiałową. Jedną z największych wad tego typu zapraw, jest obecność w nich rozpuszczalnych w wodzie soli, które w sprzyjających warunkach migrują do podłoża ceglanego, krystalizują w porach powierzchniowych i powodują ich dezintegrację. Sprzyjające warunki to występujące zawilgocenie dolnych partii ścian obiektu, wzmagające transport szkodliwych soli budowlanych przyspieszających rozkład tynków. Miejsca zawilgoceń zagrożone są również drobnoustrojami, a wydzielane w procesach metabolicznych kwasy powodują rozkład węglanu wapniowego zapraw i tynków oraz intensyfikują rozpuszczalność w wodzie materiałów ilastych cegieł. Efekty destrukcji wilgotnościowej występujące na tynkach wewnętrznych, są widoczne przede wszystkim w zakresie partii ścian pokrytych warstwą nieprzepuszczalną dla pary wodnej, w postaci olejnej lamperii. Wybrzuszenia powłok malarskich i osypywanie się tynku może również świadczyć o rozwoju grzybów pleśniowych ( z takim zabarwieniem grzybni występują, w fazie początkowej pleśnie z rodzaju Alternaria czy Aureobasidium pullulans.), jednak identyfikacja gatunku i stopnia opanowania środowiska możliwa jest po wykonaniu analizy laboratoryjnej... Metodyka badań. Pomiar wilgotności materiałów budowlanych wykonano metodą przewodnościową przy użyciu miernika GE Protimeter z skalą od 6-90% (wood moisture equivalent), przeliczaną na równoważnik wilgotności dla materiałów innych niż drewno ( cegła,tynk,beton),określając procentową zawartość wilgoci,. Wilgotnościomierz ocenia wilgotność powierzchniową materiałów budowlanych, w zakresie przybliżonym, pozwalającym na identyfikację obszarów zagrożonych zawilgoceniem i zwiększoną zawartością soli budowlanych rozpuszczalnych w wodzie. w głębi muru, poprzez pomiary wgłębne metodą suszarkowo-wagową, grawimetryczną wykonuje m.in. Politechnika Poznańska. Pomiarów wilgotności względnej i temperatury powietrza w pomieszczeniach dokonano przy pomocy czujnika pojemnościowego Thermo Hygrometer AZ 870, o zakresie pomiarowym wilgotności 0 100%RH (dokład.± %) i temperatury -20 do + 50 st.c. (dokład.± 1 st.c.) 6

7 _ Pomiarów dokonywano we wnętrzu pomieszczeń, na poszczególnych ścianach na wysokości 20 cm, 80 cm (110 cm pom.c) i 160 cm ponad poziomem posadzki..4. Wyniki badań i pomiarów wilgotnościowych. Badanie wilgotności ścian (wnętrza) wykonano w dniu r. Pomieszczenie A : względna powietrza 50,9 %, temperatura powietrza 18,8 st.c, punkt rosy 8,1 st.c. Wyniki pomiarów i odpowiadające im wilgotności przegród (cegła) zestawiono w poniższej tabeli (wartości procentowe, są przybliżone) Pomiar na wysokości od poziomu podłoża 0,2 m Nr pomi aru 0,8 m 1,6 m 1 5 6, , , , , Pomieszczenie B : względna powietrza 44,9 %, temperatura powietrza 18, st.c, punkt rosy 5,9 st.c. Wyniki pomiarów i odpowiadające im wilgotności przegród (cegła) zestawiono w poniższej tabeli (wartości procentowe, są przybliżone) 7

8 _ Pomiar na wysokości od poziomu podłoża 0,2 m Nr pomi aru 0,8 m 1,6 m , , ,5 5 6, ,4 28 5,8 8, , ,5 Pomieszczenie C : względna powietrza 50,2 %, temperatura powietrza 16,4 st.c, punkt rosy 6,1 st.c. Wyniki pomiarów i odpowiadające im wilgotności przegród (cegła) zestawiono w poniższej tabeli (wartości procentowe, są przybliżone) Pomiar na wysokości od poziomu podłoża 0,2 m Nr pomi aru 1,1 m 1,6 m , < ,8 11 <2 55 8, <2 0 8

9 _ W literaturze polskiej 2 przyjmuje się następujący podział ze względu na zawilgocenie murów : 0 - % - ściany o dopuszczalnej wilgotności 8 % - ściany o podwyższonej wilgotności 8 12 % - ściany mocno zawilgocone > 12 % - ściany mokre. Według powyższych kryteriów ściany pomieszczeń wykazują zawilgocenie przede wszystkim w dolnych partiach, co jest związane z kapilarnym transportem wilgoci. względna powietrza w pomieszczeniach to wartości w granicach 44,9 50,9 %, jako pomieszczenia suche ( normalne) uważa się takie, w których wilgotność względna powietrza zawiera się we wartości %, wówczas kondensacja pary wodnej wewnątrz przegród budowlanych w zasadzie nie występuje. ścian głównie jest spowodowana kapilarnym podciąganiem wody z gruntu, jednak wzrost zawilgocenia i jego dalsza migracja w ściany kondygnacji naziemnej budynków jest uwarunkowana w dużym stopniu kondensacją pary wodnej. Dyfundująca przez przegrodę para wodna stykając się z chłodniejszymi warstwami materiału, powoduje zwiększenie wilgotności względnej powietrza w jego porach, co skutkuje w sprzyjających warunkach kondensacją kapilarną, a dalej maksymalnym zawilgoceniem sorpcyjnym materiału. Proces kondensacyjnego zawilgocenia przegród zależy również od założonych na ściany warstw trudno- lub nieprzepuszczalnych dla pary wodnej, gdzie ściany pomieszczeń pomalowane są lamperią o spoiwie olejnym..5. Wnioski Na podstawie przeprowadzonych odkrywek, pomiarów i oceny wizualnej in situ, stwierdza się występujące zawilgocenie przegród i materiałów budowlanych : pomieszczenie A ściany o podwyższonej wilgotności w zakresie 6,5 %, do wysokości ca.1,7m; pomieszczenie B ściany o podwyższonej wilgotności w zakresie 5,5 8,5 %, do wysokości ca 1,9 m, pełna blokada olejna, uniemożliwiająca oddychanie ścian do wysokości sklepienia; 2 Konserwacja murów ceglanych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet M.Kopernika, Toruń 1999 Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, IX, X Sympozjum Naukowo-Techniczne, Ochrona przed korozją, Zakopane 2007, Gdańsk Praca zbiorowa pod red. J.Ważnego i J.Karysia, Ochrona budynków przed korozją biologiczna, Warszawa

10 _ pomieszczenie C ściany mocno zawilgocone do wysokości ca. 0,40 cm ponad posadzkę, w zakresie 8 9,5 % i nagły spadek wilgotności murów < 2 % ponad granicą lamperii olejnej tj powyżej 1,50 m, co oznacza przegrodę w stanie ustabilizowanej, dopuszczalnej wilgotności. Podniesiony stopień zawilgocenia, zauważalny w najniższych partiach murów wynika przede wszystkim z możliwości wchłaniania wilgoci z wody opadowej lub wód gruntowych i efektu kapilarnego transportu wilgoci. Zróżnicowane zawilgocenie ścian świadczy o cyklicznym charakterze zjawiska i możliwości niesprawnej instalacji odprowadzającej wody opadowe, agresywności wód gruntowych oraz brakiem skutecznej izolacji poziomej. Także wodne roztwory związków chemicznych podciągane z gruntu są źródłem zawilgocenia i procesów korozyjnych murów, krystalizacja soli na powierzchniach ścian pomieszczeń jest wtórnym źródłem ich zawilgocenia przez sorpcję powierzchniową. Obecność w ścianach wilgoci pochodzenia kapilarnego jest elementem destrukcyjnym, powoduje obniżenie ich wytrzymałości i izolacyjności cieplnej, wytwarza niekorzystny mikroklimat w pomieszczeniach, a także jest czynnikiem stwarzającym zagrożenie zagrzybienia Brak w pomieszczeniach sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej, powoduje osadzanie się pary wodnej na ścianach i pobudzanie drobnoustrojów do rozwoju. Drobnoustroje wypełniają pory powierzchniowe zapraw i cegieł, wywierają na ich ścianki coraz większe ciśnienie, a w efekcie w dłuższym przedziale czasowym ich uszkodzenie..5.. Ściana działowa pomiędzy pomieszczeniem A i B ( fot. ) jest konstrukcją wtórną, jednak możliwość jej usunięcia musi zostać poddana ocenie konstrukcyjnej Stwierdzono sorpcję wilgoci przez uszkodzone, porowate cegły zabytkowej posadzki w pomieszczeniu C. W porowatych cegłach i spoinach woda swobodnie przemieszcza się dzięki zjawiskom kapilarnym, natomiast w drobnych porach ( o promieniu < 0,1 um ) para wodna ulega kondensacji kapilarnej i jest tam trwale utrzymywana, wpływając destrukcyjnie na materiał ceramiczny. W posadzce występują ubytki i uszkodzenia materiałowe. 10

11 _ 4. Zalecenia i założenia konserwatorskie - zakres prac renowacyjnych Przed rozpoczęciem prac wykonać dokumentację fotograficzną i opisową stanu zachowania pomieszczeń Skucie wszystkich tynków zdegradowanych i zasolonych co najmniej 70 cm powyżej zawilgoceń oraz usunięcie zdegradowanych spoin do głębokości cm ; usunięcie skutych tynków z miejsca budowy. W pomieszczeniu B należy usunąć tynk co najmniej do granicy sklepienia 4.. Usunięcie wszelkich nawarstwień cementowych Bezwzględne usunięcie farb uszczelniających paro-przepuszczalność ścian Wykonanie dezynfekcji ścian preparatem bakterio-grzybo i glonobójczym (np. KEIM Algicid czy Boramon na bazie czwartorzędowych soli amoniowych, ) Po okresie ok.2- tygodni od usunięcia tynków (istotne jest wietrzenie pomieszczeń ) wykonać ponownie pomiary zawilgocenia ścian w celu określenia efektu ich osuszania, a także intensywności podciągania kapilarnego. W sytuacji zagrożenia przegród budowlanych w wyniku zjawiska podciągania kapilarnego oraz w zależności od agresywności korozyjnej środowiska gruntowo-wodnego wprowadzić poziomą izolację wodoochronną, wykonanie izolacji poziomej poprzez iniekcję niskociśnieniową co pozwala na znaczne wypełnienie porów w przekroju murów i wypełnienie makroporów kapilarnych o średnicy większej niż 0,1 um, czego nie można osiągnąć iniekcją grawitacyjną. Np. Metoda Iniekcji Krystalicznej, którą można stosować do osuszania budowli bez względu na rodzaj użytego materiału do budowy murów, grubości murów, stopnia zawilgocenia i zasolenia. Jest ekologiczna i nie osłabia zabytkowych ścian w strefie iniekcji W partiach zawilgoconych i wykazujących obecność soli budowlanych, należy zastosować system tynków renowacyjnych. Przed przystąpieniem do narzucania tynków renowacyjnych i oczyszczeniu podłoża ceramicznego, usunąć stare zasolone spoiny, do głębokości ok. 2- cm. zneutralizować szkodliwe sole zawarte w murze poprzez nałożenie preparatu Esco-fluat (Schomburg). Wykonanie tynków renowacyjnych (zasięg tynków powinien zawierać się jeszcze do wys.0,5-0,7m powyżej zawilgoceń) wg wymogów i zaleceń WTA, np. system renowacyjny Schomburg (sprawdzony na obiektach zabytkowych lub inne systemy np.baumit, Keim). Określenie tynku renowacyjnego WTA : Tynki renowacyjne WTA wykonane są z fabrycznie gotowych zapraw suchych wg instrukcji WTA nr Sanierputzsysteme i spełniają wymagania tej 4 Wojciech Nawrot, Osuszanie budowli, teoria i praktyka Kraków

12 _ instrukcji oraz normy PN-EN 998-1: Są to tynki o wysokiej porowatości i przepuszczalności pary wodnej przy jednocześnie znacznie zredukowanej przewodności kapilarnej. Mieszanki zapraw przygotowane na budowie przy użyciu kruszyw /dodatków/,w myśl instrukcji nie są tynkami podkładowymi WTA wzgl. tynkami renowacyjnymi. Stopień zasolenia 1/ mały do 4 % średni do wysokiego 6-8% Środek zaradczy 1. obrzutka 2. tynk renowacyjny WTA 1. obrzutka 2. tynk renowacyjny WTA. j.w. WTA 1. obrzutka 2. porowaty tynk podstawowy. tynk renowacyjny WTA Grubość warstw /cm/ < 0,5 >2 < 0, < 0,5 >1 > 1,5 1/ wyznaczyć w badaniach wstępnych i ocenić UWAGA. Istnieje możliwość stosowania tynków, farb innych renomowanych producentów materiałów budowlanych spełniających wymogi konserwatorskie, ale zawsze wskazane jest przyjęcie materiałów i systemu jednego producenta oraz konieczne są konsultacje z doradztwem technicznym wybranej firmy Należy sprawdzić prawidłowe odprowadzenie wody opadowej poza mury kościoła i drożność instalacji szczególnie w narożu północno-wschodnim (fot. 4 ) Wykonanie poprawnej wentylacji wnętrza pomieszczeń (wg branżowego projektu). Ze względu na przewidywaną ekspozycję zabytków piśmiennictwa, w pomieszczeniach wymagane będą stałe warunki wilgotnościowo-temperaturowe, tj. temperatura powietrza od st.c i wilgotność względna powietrza 55 65% W pomieszczeniu C należy wykonać prace konserwatorskie przy zachowanej ceglanej posadzce. Należy określić możliwość demontażu cegieł (sprawdzić sposób ich osadzenia) i wprowadzić izolację wodnoochronną posadzki; istnieje możliwość założenia warstwy zabezpieczającej poziomej, na bazie dyfuzyjnej warstwy zaprawy elastycznej ze szlamów opartych na mikrokrzemionce o grubości co 5 X Sympozjum Naukowo-Techniczne, Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem. Gdańsk A.B.Strzelczyk, J.Karbowska-Berent, Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Wyd. Uniwersytetu M.Kopernika,Toruń

13 _ najmniej mm. Powłoka taka umożliwi odprowadzenie wody parowej pochodzącej z gruntu pod warunkiem zastosowania również paroprzepuszczalnej, wierzchniej warstwy posadzki ceramicznej 7. Wstępna dokumentacja inwentaryzacyjna, opisowa, rysunkowa i fotograficzna. Ocena problemów estetycznych wynikających ze stanu zachowania i przekształceń budowlanych. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych, morfologii i właściwości fizycznych cegły i użytych zapraw, co pozwoli na prawidłowy wybór środków i metod wzmacniania. Oczyszczenie z nawarstwień wtórnych. Wstępne wzmocnienie strukturalne cegieł o częściowej degradacji materiałowej (ocena konserwatora in situ). Wzmocnienie nie może powodować jakichkolwiek zmian estetycznych. Roztwór wzmacniający musi być o niskiej lepkości, co pozwala na szybkie na drodze kapilarnej wznoszenie się w materiałach o bardzo małych średnicach porów. W przypadku cegieł drobnoporowatych zaleca się preparat Steinfestiger OH, przy cegłach szerokoporowatych Steinfestiger 510. Odkażenie biologiczne oczyszczonych partii, np. preparatem firmy Remmers -Alkutex Algenentferner czy firmy KEIM Algicid. W odpowiednim stężeniu silne działanie fungistyczne i biobójcze ma również preparat o nazwie handlowej Lichenichida 246 ( prod. Bresciani,Włochy). Rekonstrukcja ubytków cegieł, nowe cegły nie mogą odbiegać od parametrów technicznych i estetycznych zachowanych cegieł.ewentualne drobne scalenie kolorystyczne uzupełnień można wykonać laserunkowymi farbami na bazie krzemianów (KEIM Restauro Lasur). Spoinowanie (jeżeli takie będzie konieczne) należy wykonać zaprawą na bazie wapna trassowego i konfekcjonowanych kruszyw. Parametry i kolor spoiny należy dobrać do oryginału. Możliwość przygotowania gotowej zaprawy przez firmę Tubag, na podstawie dostarczonych próbek. Wykonać końcową impregnację wzmacniającą wątek ceglany, preparatem krzemoorganicznym - Steinfestiger H. Nad przebiegiem prac wymagany jest nadzór konserwatorski. Należy zaznaczyć, że powyższe zalecenia należy traktować jako wstępnie wskazujące na zakres działań konserwatorskich. Szczegółowy zakres prac musi być uzgodniony z dypl. konserwatorem zabytków prowadzącym opisane prace. W sytuacji braku możliwości finansowych Inwestora wykonania pełnego zakresu prac konserwatorskich przy zabytkowej posadzce, należy rozważyć możliwość pozostawienia fragmentu zabytku (wymagana konserwacja tego wycinka) i wypełnienie pozostałej powierzchni nowym materiałem na podstawie projektu zaakceptowanego przez Powiatowego Konserwatora Zabytków. 7 Materiały X Sympozjum Naukowo-Technicznego, Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną..., Gdańsk

14 _ Malowanie ścian (po przeschnięciu tynków) wykonać farbą silikatową (Keim, Caparol ), farba powinna spełniać m.in. warunek przepuszczalności dla pary wodnej np. do wnętrza KEIM Quarzil na powierzchni ścian nie powstaje rosa i są chronione przed mikroorganizmami Dla całości budynku istotny jest drenaż (jeżeli obiekt ma drenaż, należy sprawdzić jego prawidłowe funkcjonowanie ) w celu uniemożliwienia ponownego zawilgocenia bezpośredniego, a pośrednio i kapilarnego fundamentów. Drenaż, także wspomaga ochronę obiektu przed wodami gruntowymi o średniej agresywności korozyjnej. Konieczność drenażu należy ustalić po wykonaniu stosownych badań geologicznych w celu oceny właściwości gruntu do przepuszczania i gromadzenia wody, a także zależności stopnia zawilgocenia murów z poziomem okolicznych zbiorników wodnych. Wskazane jest również usunięcie wszelkich betonowych uszczelniaczy wokół zabudowy (fundamentów ). Odkopanie i usunięcie zawilgoconej ziemi- szer cm, głębokość ustalić in situ i dostosować do zaistniałego stanu muru. Określenie stanu zachowania izolacji pionowej i podjęcie decyzji o ewentualnej konieczności wykonania nowej izolacji. Przy fundamencie kamiennym istnieje możliwość założenia izolacji przy pomocy specjalnego tynku uszczelniającego odpornego na wysolenia, przeznaczonego do uszczelniania podziemnych partii budynków (np. SperrPutz SP 6 Baumit). Wypełnienie kanału osuszającego granulatem mineralnym, umożliwiającym przepływ powietrza, a równocześnie poprawiającym statykę budynku; zabezpieczenie kanału osuszającego przed gromadzeniem się w nim zanieczyszczeń. Uwaga. Powyższy punkt wykracza poza przewidywane prace w pomieszczeniach przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych, jednak ma on istotne znaczenie również dla przedmiotowego wycinka murów dawnej zabudowy klasztornej, obecnie zajmowanej przez Ośrodek SzkolnoWychowawczy. Po zakończeniu całości prac wykonać dokumentację powykonawczą. Przed rozpoczęciem prac remontowych należy uzyskać stosowne pozwolenie i akceptację Powiatowego Konserwatora Zabytków. 14

15 _ 5. FOTOGRAFIE. Fot.4. Naroże płn.-wsch istotne w razie niesprawnej instalacji odprowadzającej wodę, dla pom.a,b,c. Fot.5. Korytarz (dawny krużganek) Ośrodka z widocznymi wejściami do pomieszczeń A,B i C. Fot.6 Korytarz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego otwarte wejścia do pom.b i C. 15

16 _ Fot.7,8 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pomieszczenie A, ściana połudn. i północna. Fot.9,10 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pomieszczenie B, tylna ściana półn. I wtórna ściana dzieląca pom.a i B; otwór okienny w ścianie wsch. pomiędzy pomieszczeniami B i C. 16

17 _ Fot.11,12 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pomieszczenie C, ściana wsch. z otworem okiennym do pom.b, ściana południowa z otworem okiennym na korytarz, w narożu widoczna wilgotnościowa destrukcja tynku zainfekowanego grzybem pleśniowym. Fot.1 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pomieszczenie C, zachowana oryginalna posadzka ceglana. Fot.14 Pomieszczenie C pomiary zawilgocenia ścian. 17

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki ROTUNDA - 8 - Fot.R.1 Rotunda, widok w kierunku północnym Fot.R.2 Rotunda, widok w kierunku zachodnim - 9 - Fot.R.3 Rotunda, widok w kierunku wschodnim Fot.R.4 Rotunda, widok w kierunku południowym - 10

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Załącznik nr 10 do siwz PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Opracowanie Artysta Plastyk- Konserwator

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych W wyniku programu badań transportu wilgoci i soli rozpuszczalnych w ścianach obiektów historycznych, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 TEMAT Renowacja zawilgoconych oraz zasolonych ścian OBIEKT Stodoła należąca do folwarku w Bukowcu ADRES Bukowiec ZLECENIODAWCA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem Od ponad 60-u lat Kompetencja made in Germany SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH REMMERS Genialny pomysł i jego realizacja Zadaniem systemów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEśNOŚCI DO ZIIB I Ekspertyza techniczna stanu budynku

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Politechnika Białostocka Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli Temat pracy: Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Promotor: dr inż. Dorota Dworzańczyk Wykonał: Paweł Sokołowski Białystok

Bardziej szczegółowo

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski Plan Prezentacji Słowo wstępu Przyczyny zawilgoceń przegród budowlanych Związanie wody w materiałach budowlanych Zjawisko kapilarnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania. 3 Prace budowlano konserwatorskie. przy murze z cegieł. przy murze z kamienia RAZEM

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania. 3 Prace budowlano konserwatorskie. przy murze z cegieł. przy murze z kamienia RAZEM TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania 2 Prace budowlano konserwatorskie przy murze z cegieł 3 Prace budowlano konserwatorskie przy murze z kamienia RAZEM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska system izolacji termicznej ścian i stropów Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska Xella Polska Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego Mineralne płyty izolacyjne Bloki wapienno-piaskowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna Kościół Św. Antoniego w Ratowie Dokumentacja fotograficzna Załącznik do pracowania Renowacja elewacji i fundamentów Kościoła Św. Antoniego w Ratowie 1 Fot. 1 Elewacja boczna, wschodnia. Uszkodzenia lub

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Tylko niektóre czynniki oddziałujące na budynek mogą stwarzać równie intensywne i istotne dla jego prawidłowego funkcjonowania zagrożenie jak wilgoć w różnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

OCENA STOPNIA ZAWILGOCENIA ORAZ ZALECENIA REMONTOWE DLA OBIEKTU OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDZĄCYCH W OWIŃSKACH

OCENA STOPNIA ZAWILGOCENIA ORAZ ZALECENIA REMONTOWE DLA OBIEKTU OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDZĄCYCH W OWIŃSKACH Kwidzyn, dn. 11.03.2010 TEMAT OPRACOWANIA: OCENA STOPNIA ZAWILGOCENIA ORAZ ZALECENIA REMONTOWE DLA OBIEKTU OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDZĄCYCH W OWIŃSKACH WYKONAŁ: mgr inż. Wojciech Stępień

Bardziej szczegółowo

OCENA MYKOLOGICZNA. Zadanie

OCENA MYKOLOGICZNA. Zadanie FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa Wykonawstwo robót budowlanych Produkcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjonowanie kruszyw Zarządzanie i pośrednictwo nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

Projekt architektoniczny renowacji murowanego ogrodzenia

Projekt architektoniczny renowacji murowanego ogrodzenia Przedsiębiorstwo ARI spółka z o.o. 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16A tel./fax 061 820 85 93 e-mail: info@ari.com.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ARCHIT. - ZAMAWIAJĄCY: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH:

PROBLEMATYKA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH: PROBLEMATYKA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH: unoszący się w piwnicy zapach wilgoci, soli, stęchlizny, zagrzybienie, olbrzymie straty energii (już 6 % zawilgocenia powoduje 30 % redukcję

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZABEZPIECZENIA BUDYNKU PRZED PODCIĄGANIEM KAPILARNYM I SKUTECZNEGO OSUSZENIA. budynku Kościoła zlokalizowanego. ul. Odolanowska 44 Granowiec

OFERTA ZABEZPIECZENIA BUDYNKU PRZED PODCIĄGANIEM KAPILARNYM I SKUTECZNEGO OSUSZENIA. budynku Kościoła zlokalizowanego. ul. Odolanowska 44 Granowiec OFERTA ZABEZPIECZENIA BUDYNKU PRZED PODCIĄGANIEM KAPILARNYM I SKUTECZNEGO OSUSZENIA budynku Kościoła zlokalizowanego ul. Odolanowska 44 Granowiec opracowana dla Księdza Proboszcza Zdzisława Naglera Parafia

Bardziej szczegółowo

Szybki sposób na piękne ściany

Szybki sposób na piękne ściany BOTAMENT RENOVATION Szybki sposób na piękne ściany Inteligentny system tynków regulujących wilgotność Materiały budowlane dla fachowców Przyczyny i skutki Zawilgocenia murów Długotrwałe zawilgocenie murów

Bardziej szczegółowo

Ocieplanie od wewnątrz. 20.10.2011, Warszawa

Ocieplanie od wewnątrz. 20.10.2011, Warszawa Ocieplanie od wewnątrz 20.10.2011, Warszawa Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 24.10.2011 Xella Polska Mineralne płyty izolacyjne Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego Bloki wapienno-piaskowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE. Warszawa ul.st.kostki Potockiego 10/16

PRZEDMIAR MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE. Warszawa ul.st.kostki Potockiego 10/16 MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE Warszawa ul.st.kostki Potockiego 1/16 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja muru i elementów piaskowcowych muru oporowego od wejścia głównego do Pałacu ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE Nazwa zadania : Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie im.rudolfa

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny... 3.

Opis techniczny... 3. POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE STRONA: 2. Spis treści Opis techniczny... 3. 1. Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3. Opis konstrukcji budynku 4. Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel 1 Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel N I P : 6 2 7 1 0 6 3 1 7 4 e-mail : wwrobel@profil.com.pl 4 1 5 0 6 C H O R Z Ó W U L. P R Z Y J E M N A 1 4 TEL / FAX : ( 0 3 2 ) 2 4 60 308/309 PROJEKT NR : C

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 27+23+15+23+8+3+3+4+5+13+3 m 127.00 RAZEM 127.00

PRZEDMIAR. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 27+23+15+23+8+3+3+4+5+13+3 m 127.00 RAZEM 127.00 AMAYA ARCHITEKCI-KATOWICE PRZEDMIAR nr 7899 NAZWA INWESTYCJI : REMONTU WNĘTRZA KOŚCIOŁA GARNIZONOWEGO ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Skłodowskiej-Curie 20 INWESTOR : Rejonowy Zarząd Infrastruktury ADRES

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365

NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365 NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365 temat: CZĘŚĆ 2 REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU stadium: EKSPERTYZA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Program prac konserwatorskich przy zabytkowej nawierzchni ceramicznej krużganków w XV w. zespole poklasztornym Franciszkanów w Gdańsku, Gdańsk ul. Toruńska 1. Zadanie realizowane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja muru klasztornego przy kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie ADRES INWESTYCJI : 83-330 Żukowo, ul. 3-go maja 4 INWESTOR : Parafia

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Malowanie 2013 - Roboty remontowe / tynkarskie i malarskie / w wybranych pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Wawelu

Przedmiar robót. Malowanie 2013 - Roboty remontowe / tynkarskie i malarskie / w wybranych pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Wawelu Przedmiar robót pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Budowa: Bieżąca konserwacja - roboty malarskie Obiekt lub rodzaj robót: Różne obiekty na Lokalizacja: Zamek Królewski na Inwestor: Zamek Królewski

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Biuro Obsługi Inwestycji Bogusław Brach 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 Tel. kom. 889-014-14 Uprawniewnia bud. B- 6/84 o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia do nadzoru nad robotami konserwatorskimi

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNA. Przedszkole Publiczne w Markuszowie ul. Lubelska 78 21-173 Markuszów. Technobud Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNA. Przedszkole Publiczne w Markuszowie ul. Lubelska 78 21-173 Markuszów. Technobud Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TYTUŁ OPRACOWANIA EKSPERTYZA MYKOLOGICZNA ADRES OBIEKTU Przedszkole Publiczne w Markuszowie ul. Lubelska 78 21-173 Markuszów OPRACOWANIE BRANŻOWE Technobud Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Opis elementów projektowanej konstrukcji 2.2.1. Naprawa pęknięć ścian 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT STANU PIWNIC I PRZYZIEMIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 29 W GLIWICACH

OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT STANU PIWNIC I PRZYZIEMIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 29 W GLIWICACH ,, OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT STANU PIWNIC I PRZYZIEMIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 29 W GLIWICACH Autorzy opracowania: dr inż. Lesław Hebda Rzeczoznawca Budowlany CRRB

Bardziej szczegółowo

WAWA-BUD ul. Gen. St. Maczka 2/13 71-050 Szczecin NIP 966-058-00-89 REGON 320928562 tel. 518 300 856 wawabud@02.pl www.wawa-bud.pl

WAWA-BUD ul. Gen. St. Maczka 2/13 71-050 Szczecin NIP 966-058-00-89 REGON 320928562 tel. 518 300 856 wawabud@02.pl www.wawa-bud.pl SPRAWOZDANIE NR 28 / 203 BADANIE TERMOWIZYJNE I WILGOTNOŚCIOWE PIWNIC BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. PARKOWEJ 29,30 W SZCZECINIE Zleceniodawca : Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Parkowej 29,30.

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie

Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie Ściany zewnętrzne budynków są przeważnie wzniesione z materiałów opartych na składnikach mineralnych. Ich porowata struktura bardzo szybko wchłania wodę,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych.

Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych. Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych Strona tytułowa obmiaru BranŜa: Roboty budowlane Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych. 45111220-6 Roboty

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA MURÓW WIEŻY POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ PRZEDMIAR ROBÓT aktualizacja 2012

ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA MURÓW WIEŻY POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ PRZEDMIAR ROBÓT aktualizacja 2012 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Woźniakowska 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Góra Kalwaria z siedzibą w Górze Kalwarii ul. 3 Maja 10 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu

Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Obiekt DOM POBYTU DZIENNEGO DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA. Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław

INWENTARYZACJA BUDOWLANA. Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław INWENTARYZACJA BUDOWLANA Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław Inwestor : Gmina Miejska Jarosław 37-500 Jarosław ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

Sposób na ocieplenie od wewnątrz Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO I&P PROJECT Iwona Urbańska 09-100 Skarżyn, Aleja Lipowa 9 tel.: 505 110 449 INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Inwestor: Gmina Miasto Płońsk 09 100 Płońsk. ul. Płocka 39 Adres budynku:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy. katalog produktów

Beton komórkowy. katalog produktów Beton komórkowy katalog produktów Beton komórkowy Termobet Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, Asortyment wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają

Bardziej szczegółowo

TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE

TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE 1 CZYNNIKAMI, KTÓRE OBNIŻAJĄ WARTOŚĆ LUB NISZCZĄ PODŁOŻE I POWŁOKI MALARSKIE, SĄ ODDZIAŁYWANIA: - FIZYCZNE: ściskanie, rozciąganie, zginanie, ścieranie,

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Rzeszowie ul. Sokoła 13, Rzeszów.

INWESTOR : WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Rzeszowie ul. Sokoła 13, Rzeszów. ARCHITEKTON Czesław W. Gdowik ul. Piłsudskiego 17, lokal 10/II, 35 074 Rzeszów Egz. Nr 1 ZADANIE : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remont pomieszczenia serwera w poddaszu II piętra i pomieszczeń księgowości

Bardziej szczegółowo

Projekt izolacji przeciwwilgociowej Cytadela Pawilon X - Warszawa

Projekt izolacji przeciwwilgociowej Cytadela Pawilon X - Warszawa 1. Przedmiot, zakres i cel opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian fundamentowych budynku Cytadeli Pawilon X, przy ul. Skazańców

Bardziej szczegółowo

SALA BALOWA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

SALA BALOWA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki SALA BALOWA - 19 - Fot.B.1 Sala Balowa, ściana południowa - 20 - Fot.B.2 Sala Balowa, ściana północna - 21 - Fot.B.3 Sala Balowa, ściana zachodnia Fot.B.4 Sala Balowa, ściana wschodnia - 22 - Fot.B.5 Sala

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Lp. spec.techn. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 d.1 SST.01.01 KNR 2-01 0307-02 + KNR 2-01 0307-06 Wykop liniowy z przewozem gruntu taczkami na odległość do 100 m (kat.gr.iii)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Ocieplanie od wewnątrz

Ocieplanie od wewnątrz Ocieplanie od wewnątrz Ocieplenie od wewnątrz alternatywa czy ratunek? Istnieje grupa budynków, które z różnych względów nie mogą lub nie powinny być ocieplone od zewnątrz: obiekty zabytkowe obiekty o

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKOJU BIUROWEGO NR 4 i 5 ORAZ ŁAZIENKI Z WC W BUDYNKU BIUROWYM

Bardziej szczegółowo

PARAFIA PW. ŚW. MIKOŁAJA BPA W ZEMBORZYNIE

PARAFIA PW. ŚW. MIKOŁAJA BPA W ZEMBORZYNIE Radom 03.11.2012 PARAFIA PW. ŚW. MIKOŁAJA BPA W ZEMBORZYNIE Zemborzyn Kościelny 27-515 Zemborzyn p. Tarłów gmina: Tarłów powiat: opatowski województwo: świętokrzyskie DEKANAT LIPSKI Proboszcz: ks. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Spis treści opracowania

Spis treści opracowania Spis treści opracowania 1. Dane ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Wykorzystana dokumentacja 1.5 Wizje lokalne 2. Opis konstrukcji bramy 3. Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 9 W MUROWANEJ GOŚLINIE PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. NAZWA ZADANIA: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i informacją BIOZ dla 5-ciu obiektów

Bardziej szczegółowo

RENOWACJA BUDYNKÓW 1/2

RENOWACJA BUDYNKÓW 1/2 SKUTECZNE RENOWACJE 1/2 RENOWACJA BUDYNKÓW Woda przedostająca się do murów jest przyczyną szkód powodujących obniżenie trwałości elementów budynku. Roztwory soli mogą przedostawać się do murów z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski

Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody jednowarstwowe Krystian Dusza Jerzy Żurawski Doświadczenia eksploatacyjne przegród jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej Krystian

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Obiekt: Temat : Stadium: SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU AL. MARCINKOWSKIEGO 32 60-967 POZNAŃ SĄD REJONOWY W ŚREMIE, ul. Franciszkańska 4 PRACE ELEWACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

O P I N I A T E C H N I C Z N A. N/t stanu zawilgocenia pomieszczeń piwnic i strefy przyziemia Pałacu Krasińskich w Warszawie

O P I N I A T E C H N I C Z N A. N/t stanu zawilgocenia pomieszczeń piwnic i strefy przyziemia Pałacu Krasińskich w Warszawie O P I N I A T E C H N I C Z N A N/t stanu zawilgocenia pomieszczeń piwnic i strefy przyziemia Pałacu Krasińskich w Warszawie Wykonali: Dr inż. Ryszard Jurkiewicz Mgr inż. Maciej Wczelik Warszawa, wrzesień

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof KOWALSKI 63-200 Jarocin ul. Konwaliowa 2 INWESTOR: Powiat Pleszewski ADRES: 63-300 Pleszew NIP 617-000-36-50 Ul. Poznańska 79 tel. kom. 0502 223 864 ADRES BUDOWY: 63-300

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE Wykład 9: Wykład 10 Podstawy realizacji robót murowych i stropowych. Stosowane technologie wykonania elementów murowanych w konstrukcjach obiektów, przegląd rozwiązań materiałowotechnologicznych (a) materiały

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 45.45.30.00-7 roboty remontowe i renowacyjne 45.21.22.22-8. roboty budowlane związane z salami gimastycznymi 45.43.20.00-4, kładzenie

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2

Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2 Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2 1.Informacje ogólne 2.Charakterystyka budynku 3.Opis techniczny budynku 4.Stan techniczny

Bardziej szczegółowo