ARKUSZ OCENY NR 2 Wypełnia: Pracownik, który zajmuje stanowisko kierownicze (oceniany) i Przełożony Pracownika (oceniający)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKUSZ OCENY NR 2 Wypełnia: Pracownik, który zajmuje stanowisko kierownicze (oceniany) i Przełożony Pracownika (oceniający)"

Transkrypt

1 Załącznik nr do Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ARKUSZ OCENY NR Wypełnia: Pracownik, który zajmuje stanowisko kierownicze (oceniany) i Przełożony Pracownika (oceniający) KOMPETENCJE SPOŁECZNE Nazwa Definicja Liczba punktów Poziom Skala oceny Współpraca w zespole Współpraca w zespole opiera się na zaangażowaniu i dążeniu do osiągania wspólnego celu, budowaniu rozwiązań usprawniających pracę m.in. poprzez: branie pod uwagę opinii innych osób; dzielenie się informacjami; zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu; współpracę i porozumienie z pozostałymi członkami zespołu; zrozumienie celu i korzyści wynikających ze wspólnego realizowania zadań; umiejętność połączenia celów własnych z pracą zespołu; pomoc i doradzanie współpracownikom w razie potrzeby. podejście do zadań wymagających współpracy w zespole. Tworzenie nowych metod pracy i rozwiązywania problemów wymagających współpracy w zespole. współpracy w zespole. Radzenie sobie również z trudnymi zadaniami w niestandardowych sytuacjach. Przejawianie pozytywnych zachowań opisujących współpracę w zespole. wymagających współpracy w zespole. Pojawiające się problemy z nieco trudniejszymi zadaniami, błędy w przypadku nowych, niestandardowych sytuacji. poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi współpracy w zespole, czasem popełnianie błędów. pożądanych zachowań związanych ze współpracą w zespole. Skala oceny powstała na podstawie pracy: Uniwersalny model kompetencyjny. Podręcznik użytkownika, s.. [.6.5 r.]

2 z zadaniami, które wymagają współpracy w zespole. Komunikatywność Skuteczna komunikatywność opiera się na umiejętności jasnego i precyzyjnego wyrażania się, zdolności do rozumienia wypowiedzi innych osób, umiejętności słuchania i porozumiewania się z rozmówcami m.in. poprzez: zachowanie odpowiedniej formy i poszanowanie innej osoby oraz jej poglądów; branie pod uwagę opinii innych osób; umiejętność zainteresowania innych osób własnymi pomysłami i opiniami; umiejętność unikania nieporozumień; formułowanie zrozumiałych komunikatów; zwracanie uwagi na poprawność wypowiedzi oraz przygotowywanych dokumentów; dokładanie staranności, by przekaz był właściwie zrozumiany przez innych; otwartość, szczerość, skłonność do kompromisu; przekazywanie negatywnych/trudnych treści bez wzbudzania konfliktu. podejście do zadań wymagających komunikatywności. Tworzenie nowych metod pracy i rozwiązywania problemów wymagających komunikatywności. komunikatywności. Radzenie sobie również z trudnymi zadaniami w niestandardowych sytuacjach. Przejawianie pozytywnych zachowań opisujących komunikatywność. wymagających komunikatywności. Pojawiające się problemy z nieco trudniejszymi zadaniami, błędy w przypadku nowych, niestandardowych sytuacji. poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi komunikatywności, czasem popełnianie błędów. pożądanych zachowań związanych z komunikatywnością. z zadaniami, które wymagają komunikatywności. Nastawienie do innych osób/orientacja na wewnętrznego i zewnętrznego Nastawienie do innych osób/orientacja na wewnętrznego i zewnętrznego interesariusza opiera się na rozumieniu i znajomości potrzeb interesariuszy m.in. poprzez: świadomość funkcji oraz charakteru podejście do zadań wymagających nastawienia do innych osób/orientacji na wewnętrznego i zewnętrznego interesariusza. Tworzenie nowych metod pracy i rozwiązywania problemów wymagających nastawienia do innych osób/orientacji na

3 interesariusza swojego stanowiska pracy; udzielanie kompletnej i wyczerpującej informacji innym osobom; bycie dostępnym dla innych osób, w szczególności udzielanie odpowiedzi bez zbędnej zwłoki (pocztą mailową, tradycyjną, telefonicznie); właściwą i sprawną obsługę interesariuszy, nastawioną na pomoc w rozwiązaniu spraw. wewnętrznego i zewnętrznego interesariusza. nastawienia do innych osób/orientacji na wewnętrznego i zewnętrznego interesariusza. Radzenie sobie również z trudnymi zadaniami w niestandardowych sytuacjach. Przejawianie pozytywnych zachowań opisujących nastawienie do innych osób/orientację na wewnętrznego i zewnętrznego interesariusza., wymagających nastawienia do innych osób/orientacji na wewnętrznego i zewnętrznego interesariusza. Pojawiające się problemy z nieco trudniejszymi zadaniami, błędy w przypadku nowych, niestandardowych sytuacji. poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi nastawienia do innych osób/orientacji na wewnętrznego i zewnętrznego interesariusza, czasem popełnianie błędów. pożądanych zachowań związanych z nastawieniem do innych osób/orientacją na wewnętrznego i zewnętrznego interesariusza. z zadaniami, które wymagają nastawienia do innych osób/orientacji na wewnętrznego i zewnętrznego interesariusza. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem opiera się na przekazywaniu wiedzy innym osobom oraz udzielaniu porad w sposób użyteczny, ułatwiający realizację zadań m.in. poprzez: lokalizowanie zasobów wiedzy i analizę braków w wiedzy; pozyskiwanie i rozwijanie wiedzy; podejście do zadań wymagających dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Tworzenie nowych metod pracy i rozwiązywania problemów wymagających dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Radzenie sobie również z

4 otwartość na przekazywanie własnej wiedzy i doświadczenia innym osobom. trudnymi zadaniami w niestandardowych sytuacjach. Przejawianie pozytywnych zachowań opisujących dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. wymagających dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Pojawiające się problemy z nieco trudniejszymi zadaniami, błędy w przypadku nowych, niestandardowych sytuacji. poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, czasem popełnianie błędów. pożądanych zachowań związanych z dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem. Popełnianie błędów, wykazywanie braku umiejętności radzenia sobie z zadaniami, które wymagają dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. KOMPETENCJE OSOBISTE Organizacja pracy własnej Organizacja pracy własnej opiera się na realizacji zadań przy efektywnie wykorzystanym czasie m.in. poprzez: precyzyjne określanie celów; realizację celów w ustalonych ramach czasowych; dążenie do podnoszenia jakości realizowanych zadań; pozyskiwanie informacji na potrzeby doskonalenia realizowanych zadań; wprowadzanie metod pozwalających na eliminowanie błędów; poszukiwanie nowych sposobów na zwiększenie efektywności wykorzystania swojego czasu pracy; wspieranie innych członków zespołu w podejście do zadań wymagających organizacji pracy własnej. Tworzenie nowych metod pracy i rozwiązywania problemów wymagających organizacji pracy własnej. organizacji pracy własnej. Radzenie sobie również z trudnymi zadaniami w niestandardowych sytuacjach. Przejawianie pozytywnych zachowań opisujących organizację pracy własnej. wymagających organizacji pracy własnej. Pojawiające się problemy z nieco trudniejszymi zadaniami, błędy w przypadku nowych,

5 podnoszeniu efektywności wykorzystania czasu pracy. niestandardowych sytuacji. poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi organizacji pracy własnej, czasem popełnianie błędów. pożądanych zachowań związanych z organizacją pracy własnej. z zadaniami, które wymagają organizacji pracy własnej. Orientacja na zmianę Orientacja na zmianę opiera się na przystosowywaniu się do nowych zadań m.in. poprzez: wykazywanie elastyczności w myśleniu i działaniu; samodzielne modyfikowanie sposobu wykonywania swojej pracy w celu podniesienia jej efektywności; samodzielne inicjonowanie zmian i zgłaszanie przełożonemu potrzeby ich wdrożenia; pomaganie innym osobom w zrozumieniu i akceptowaniu zmian. podejście do zadań wymagających orientacji na zmianę. Tworzenie nowych metod pracy i rozwiązywania problemów wymagających orientacji na zmianę. orientacji na zmianę. Radzenie sobie również z trudnymi zadaniami w niestandardowych sytuacjach. Przejawianie pozytywnych zachowań opisujących orientację na zmianę. wymagających orientacji na zmianę. Pojawiające się problemy z nieco trudniejszymi zadaniami, błędy w przypadku nowych, niestandardowych sytuacji. poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi orientacji na zmianę, czasem popełnianie błędów. pożądanych zachowań związanych z orientacją na zmianę. z zadaniami, które wymagają orientacji na zmianę.

6 Samodzielność Samodzielność opiera się na realizacji zadań m.in. poprzez: umiejętność samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji; umiejętność wyciągania i formułowania wniosków; podejmowanie odpowiedzialności za działania; przewidywanie i reagowanie z wyprzedzeniem na pojawiające się szanse i zagrożenia; proponowanie różnych rozwiązań w celu wykonania zadań. podejście do zadań wymagających samodzielności. Tworzenie nowych metod pracy i rozwiązywania problemów wymagających samodzielności. samodzielności. Radzenie sobie również z trudnymi zadaniami w niestandardowych sytuacjach. Przejawianie pozytywnych zachowań opisujących samodzielność. Poprawne wykonywanie większości zadań wymagających samodzielności. Pojawiające się problemy z nieco trudniejszymi zadaniami, błędy w przypadku nowych, niestandardowych sytuacji. poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi samodzielności, czasem popełnianie błędów. pożądanych zachowań związanych z samodzielnością. z zadaniami, które wymagają samodzielności. KOMPETENCJE ZAWODOWE Posiadanie i wykorzystywanie wiedzy zawodowej Posiadanie i wykorzystywanie wiedzy zawodowej to przygotowanie do wykonywania konkretnych zadań. Kompetencja ta opisuje, czego pracownik nauczył się do tej pory i w jaki sposób może tę wiedzę zastosować w odpowiednich sytuacjach. Wiedza zawodowa może dotyczyć faktów, wydarzeń, procedur, teorii i jest ona niezbędna do wykonywania swoich zadań m.in. poprzez: znajomość procedur i ich stosowanie; podejście do zadań wymagających posiadania i wykorzystywania wiedzy zawodowej. Tworzenie nowych metod pracy i rozwiązywania problemów wymagających posiadania i wykorzystywania wiedzy zawodowej. posiadania i wykorzystywania wiedzy zawodowej. Radzenie sobie również z trudnymi zadaniami w niestandardowych sytuacjach. Przejawianie pozytywnych zachowań opisujących posiadanie i wykorzystywanie wiedzy zawodowej.

7 ciągły rozwój zawodowy/gotowość do uczenia się rzeczy nowych w obszarze swojej specjalności; wykorzystywanie dostępnych informacji; twórcze rozwiązywanie problemów. wymagających posiadania i wykorzystywania wiedzy zawodowej. Pojawiające się problemy z nieco trudniejszymi zadaniami, błędy w przypadku nowych, niestandardowych sytuacji. poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi posiadania i wykorzystywania wiedzy zawodowej, czasem popełnianie błędów. Stosowanie i przestrzeganie procedur Umiejętność stosowania i przestrzegania procedur polega na sposobie wykonywania zadań m.in. poprzez: rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania z innymi dziedzinami/obszarami/działami/ jednostkami; wyszukiwanie odpowiednich przepisów; stosowanie odpowiednich procedur w zależności od rodzaju sprawy; współtworzenie nowych zasad i procedur. pożądanych zachowań związanych z posiadaniem i wykorzystywaniem wiedzy zawodowej. Popełnianie błędów, wykazywanie braku umiejętności radzenia sobie z zadaniami, które wymagają posiadania i wykorzystywania wiedzy zawodowej. podejście do zadań wymagających stosowania i przestrzegania procedur. Tworzenie nowych metod pracy i rozwiązywania problemów wymagających stosowania i przestrzegania procedur. stosowania i przestrzegania procedur. Radzenie sobie również z trudnymi zadaniami w niestandardowych sytuacjach. Przejawianie pozytywnych zachowań opisujących stosowanie i przestrzeganie procedur. wymagających stosowania i przestrzegania procedur. Pojawiające się problemy z nieco trudniejszymi zadaniami, błędy w przypadku nowych, niestandardowych sytuacji. poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi stosowania i przestrzegania procedur, czasem popełnianie błędów. pożądanych zachowań związanych ze stosowaniem i przestrzeganiem procedur. Popełnianie błędów, wykazywanie braku umiejętności radzenia sobie z zadaniami, które wymagają stosowania i

8 przestrzegania procedur. Własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji Własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji polega na umiejętności (samodzielnego oraz wynikającego z inicjatywy pracodawcy) rozwijania swoich (tj. uzupełniania wiedzy, doskonalenia umiejętności) w celu zwiększania efektywności wykonywania swoich zadań zawodowych m.in. poprzez: określenie swoich silnych i słabych stron oraz potrzeb rozwojowych; wykazywanie zainteresowania rozwijaniem swoich, w szczególności poprzez samodoskonalenie, kursy i szkolenia; uczestniczenie w szkoleniach oferowanych przez Uniwersytet; wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce; pomaganie innym w rozwoju oraz motywowanie ich do rozwoju. podejście do zadań wymagających własnego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Tworzenie nowych metod pracy i rozwiązywania problemów wymagających własnego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. własnego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Radzenie sobie również z trudnymi zadaniami w niestandardowych sytuacjach. Przejawianie pozytywnych zachowań opisujących własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji. wymagających własnego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Pojawiające się problemy z nieco trudniejszymi zadaniami, błędy w przypadku nowych, niestandardowych sytuacji. poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi własnego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, czasem popełnianie błędów. pożądanych zachowań związanych z własnym rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji. Popełnianie błędów, wykazywanie braku umiejętności radzenia sobie z zadaniami, które wymagają własnego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Sumienność i rzetelność Sumienność i rzetelność to umiejętność kompleksowego wykonywania zadań, bez błędów, z dbałością o szczegóły. Rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. Dbałość o dokładne i poprawne realizowanie powierzonych zadań, wytrwałe dążenie do wyznaczonego celu m.in. poprzez: sprawdzanie i korekty ewentualnych podejście do zadań wymagających sumienności i rzetelności. Tworzenie nowych metod pracy i rozwiązywania problemów wymagających sumienności i rzetelności. sumienności i rzetelności. Radzenie sobie również z trudnymi

9 błędów przed przekazaniem wyników pracy przełożonemu i innym osobom; ukierunkowanie na ukończenie zadania; dokładanie należytej staranności w wykonywaniu obowiązków, rzetelne realizowanie zadań. zadaniami w niestandardowych sytuacjach. Przejawianie pozytywnych zachowań opisujących sumienność i rzetelność. wymagających sumienności i rzetelności. Pojawiające się problemy z nieco trudniejszymi zadaniami, błędy w przypadku nowych, niestandardowych sytuacji. poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi sumienności i rzetelności, czasem popełnianie błędów. pożądanych zachowań związanych z sumiennością i rzetelnością. z zadaniami, które wymagają sumienności i rzetelności. KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE Motywowanie zespołów Motywowanie zespołów polega na umiejętności podnoszenia zaangażowania i efektywności pracowników oraz zespołów m.in. poprzez: docenianie pracowników i zespołów; zachęcanie do lepszej realizacji zadań i indywidualnego rozwoju pracowników; wykorzystywanie oddziaływania grupy do wzmocnienia pożądanych postaw; podkreślanie zalet pracownika i wspieranie go w eliminowaniu słabych stron; obiektywne ocenianie i podejście do zadań wymagających motywowania zespołów. Tworzenie nowych metod pracy i rozwiązywania problemów wymagających motywowania zespołów. motywowania zespołów. Radzenie sobie również z trudnymi zadaniami w niestandardowych sytuacjach. Przejawianie pozytywnych zachowań opisujących motywowanie zespołów. wymagających motywowania zespołów. Pojawiające się problemy z nieco trudniejszymi zadaniami, błędy w przypadku nowych, niestandardowych sytuacji.

10 wynagradzanie pracowników; stosowanie zindywidualizowanych metod motywowania; wykorzystywanie różnorodnych systemów nagród i kar.. poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi motywowania zespołów, czasem popełnianie błędów. pożądanych zachowań związanych z motywowaniem zespołów. z zadaniami, które wymagają motywowania zespołów. Delegowanie zadań i uprawnień Delegowanie zadań i uprawnień to umiejętność przydzielania zarówno rutynowych, jak i nietypowych zadań członkom zespołu z uwzględnianiem posiadanych przez nich umiejętności poprzez: trafną ocenę sytuacji; uwzględnianie indywidualnych możliwości pracowników; określanie odpowiednich uprawnień i odpowiedzialności za wykonanie zleconych zadań; monitorowanie wykonania zadań w stopniu adekwatnym do poziomu umiejętności pracownika; kontrolowanie efektów zadań; sukcesywne zwiększanie zakresu samodzielności i odpowiedzialności pracowników. podejście do zadań wymagających ich delegowania. Tworzenie nowych metod pracy i rozwiązywania problemów wymagających delegowania zadań i uprawnień. ich delegowania i uprawnień. Radzenie sobie również z trudnymi zadaniami w niestandardowych sytuacjach. Przejawianie pozytywnych zachowań opisujących delegowanie zadań i uprawnień. wymagających ich delegowania i uprawnień. Pojawiające się problemy z nieco trudniejszymi zadaniami, błędy w przypadku nowych, niestandardowych sytuacji. poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi ich delegowania i uprawnień, czasem popełnianie błędów. pożądanych zachowań związanych z delegowaniem zadań i uprawnień. Popełnianie błędów, wykazywanie braku umiejętności radzenia sobie z zadaniami, które wymagają ich delegowania i uprawnień.

11 Racjonalne zarządzanie budżetem i finansami jednostki Racjonalne zarządzanie budżetem i finansami jednostki polega na systematycznym planowaniu i zarządzaniu finansami podległej jednostki m.in. poprzez: racjonalne planowanie budżetu i wydatków jednostki; bieżące monitorowanie wykonania planu rzeczowo - finansowego; kontrola nad wydatkami jednostki; prowadzenie polityki finansowej w podległych jednostkach zmierzającej do minimalizacji kosztów i generowania oszczędności; motywowanie podległych zespołów i jednostek do aktywnego udziału w podejmowanych przez Uczelnię działaniach mających na celu redukcję kosztów; pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania; poszukiwanie bezkosztowych rozwiązań na realizację zadań; analizowanie działań pod kątem opłacalności ponoszonych kosztów oraz przekładających się korzyści finansowych i pozafinansowych dla Uniwersytetu; promowanie postawy proekologicznej rozumianej jako m.in. oszczędzanie energii elektrycznej, papieru, wody w miejscu wykonywania pracy i najbliższym otoczeniu. podejście do zadań wymagających racjonalnego zarządzania budżetem i finansami jednostki. Tworzenie nowych metod pracy i rozwiązywania problemów wymagających racjonalnego zarządzania budżetem i finansami jednostki. racjonalnego zarządzania budżetem i finansami jednostki. Radzenie sobie również z trudnymi zadaniami w niestandardowych sytuacjach. Przejawianie pozytywnych zachowań opisujących racjonalne zarządzanie budżetem i finansami jednostki. wymagających racjonalnego zarządzania budżetem i finansami jednostki. Pojawiające się problemy z nieco trudniejszymi zadaniami, błędy w przypadku nowych, niestandardowych sytuacji. poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi racjonalnego zarządzania budżetem i finansami jednostki, czasem popełnianie błędów. pożądanych zachowań związanych z racjonalnym zarządzaniem budżetem i finansami jednostki. Popełnianie błędów, wykazywanie braku umiejętności radzenia sobie z zadaniami, które wymagają racjonalnego zarządzania budżetem i finansami jednostki. Podejmowanie decyzji Podejmowanie decyzji polega na umiejętności podejmowania optymalnych podejście do zadań wymagających podejmowania decyzji. Tworzenie

12 rozstrzygnięć oraz rozwiązywania pojawiających się problemów w możliwie najkrótszym czasie m.in. poprzez: umiejętność oceny sytuacji; rozpoznawanie istoty problemu oraz określenie jego przyczyn; podejmowanie decyzji wpływających na osiągnięcie strategicznych celów Uniwersytetu; podejmowanie decyzji na podstawie sprawdzonych informacji; odpowiednie tempo podejmowania decyzji; rozważanie skutków podejmowanych decyzji (po uprzednim zbilansowaniu potencjalnych zysków i strat); skuteczne pozyskiwanie poparcia dla podejmowanych decyzji. nowych metod pracy i rozwiązywania problemów wymagających podejmowania decyzji. podejmowania decyzji. Radzenie sobie również z trudnymi zadaniami w niestandardowych sytuacjach. Przejawianie pozytywnych zachowań opisujących podejmowanie decyzji. wymagających podejmowania decyzji. Pojawiające się problemy z nieco trudniejszymi zadaniami, błędy w przypadku nowych, niestandardowych sytuacji. poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi podejmowania decyzji, czasem popełnianie błędów. pożądanych zachowań związanych z podejmowaniem decyzji. z zadaniami, które wymagają podejmowania decyzji. Dbałość o rozwój pracowników Dbałość o rozwój pracowników to umiejętność identyfikowania potrzeb rozwojowych pracowników i umożliwiania im rozwoju zawodowego m.in. poprzez: określanie obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych pracowników; wymaganie stałego podnoszenia przez pracowników i zespoły; wymaganie od pracowników dzielenia się wiedzą i doświadczeniem; ułatwianie dzielenia się wiedzą pomiędzy członkami zespołów i zespołami/działami/jednostkami; umożliwianie uczestnictwa w różnorodnych formach doskonalenia. podejście do zadań wymagających dbałości o rozwój pracowników. Tworzenie nowych metod pracy i rozwiązywania problemów wymagających dbałości o rozwój pracowników. dbałości o rozwój pracowników. Radzenie sobie również z trudnymi zadaniami w niestandardowych sytuacjach. Przejawianie pozytywnych zachowań opisujących dbałość o rozwój pracowników. wymagających dbałości o rozwój pracowników. Pojawiające się problemy z nieco trudniejszymi zadaniami, błędy w przypadku

13 nowych, niestandardowych sytuacji. poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi dbałości o rozwój pracowników, czasem popełnianie błędów. pożądanych zachowań związanych z dbałością o rozwój pracowników. Popełnianie błędów, wykazywanie braku umiejętności radzenia sobie z zadaniami, które wymagają dbałości o rozwój pracowników. OBLICZANIE WYNIKÓW OCENY Poziom w skali Liczba punktów

14 ARKUSZ OCENY NR (minimum punktów, maksimum 6 punkty) Wynik ogólny oceny Wynik oceny obliczany jest automatycznie za pomocą aplikacji informatycznej. Ocena na poziomie: braku podstawowym dobrym bardzo dobrym wzorowym Liczba punktów od do

wypełnia online: Pracownik, który zajmuje stanowisko należące do grupy robotników (oceniany) i Przełożony Pracownika (oceniający)

wypełnia online: Pracownik, który zajmuje stanowisko należące do grupy robotników (oceniany) i Przełożony Pracownika (oceniający) Załącznik nr do Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ARKUSZ OCENY NR wypełnia online: Pracownik, który zajmuje stanowisko należące do grupy robotników

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY NR 6 Wypełnia: Pracownik, który zajmuje stanowisko kierowcy i Przełożony Pracownika (oceniający) KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ARKUSZ OCENY NR 6 Wypełnia: Pracownik, który zajmuje stanowisko kierowcy i Przełożony Pracownika (oceniający) KOMPETENCJE SPOŁECZNE Załącznik nr 6 do Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ARKUSZ OCENY NR 6 Wypełnia: Pracownik, który zajmuje stanowisko kierowcy i Przełożony Pracownika

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2009 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczym urzędniczym

Bardziej szczegółowo

I TABELA Kryteria wspólne dla wszystkich ocenianych

I TABELA Kryteria wspólne dla wszystkich ocenianych załącznik nr 2 do regulaminu I TABELA Kryteria wspólne dla wszystkich ocenianych Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Sumienność Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie. 2. Sprawność Dbałość

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY WYKAZ KRYTERIÓW OCENY Załącznik nr 1 do Zasad dokonywania okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi KRYTERIA OBOWIĄZKOWE: Kryterium Opis kryterium 1. Sumienność Wykonywanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY PRACOWNIKA

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY PRACOWNIKA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia procedury oceny pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ SAMOOCENY DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 8 do Procedury okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Nazwa Definicja Kryteria oceny - opis zachowań w ramach poszczególnych kompetencji uporządkowany na czterostopniowych skalach Współpraca w zespole

Nazwa Definicja Kryteria oceny - opis zachowań w ramach poszczególnych kompetencji uporządkowany na czterostopniowych skalach Współpraca w zespole Załącznik nr 2 do Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przyznawania podwyżki ocennej w 2014 r. ARKUSZ OCENY NR 2 - wypełnia online: pracownik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 04/2009 Starosty Ełckiego z dnia 27 lutego 2009 r.

Zarządzenie Nr 04/2009 Starosty Ełckiego z dnia 27 lutego 2009 r. Zarządzenie Nr 04/2009 Starosty Ełckiego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Ełku regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2014 Starosty Polickiego z dnia 30 września 2014 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2014 Starosty Polickiego z dnia 30 września 2014 r. Załącznik do zarządzenia Nr 34/2014 Starosty Polickiego z dnia 30 września 2014 r. REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK ŚREDNIEGO SZCZEBLA ZARZĄDZANIA

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK ŚREDNIEGO SZCZEBLA ZARZĄDZANIA Załącznik Nr 4 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 9 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 9 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR B.120.30.2016 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników Samorządowych. Na podstawie art. 33 ust. 5, ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie ul. Archidiakońska 7 z dnia 30 września 2014

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie ul. Archidiakońska 7 z dnia 30 września 2014 ZARZĄDZENIE NR 8/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie ul. Archidiakońska 7 z dnia 30 września 2014 w sprawie: oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/2009

Zarządzenie Nr 37/2009 Zarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy Bogoria z dnia 12.05.2009 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Bogorii regulaminu okresowej oceny pracowników. Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 do Procedury okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Kraków, ul. Warszawska 24

Kraków, ul. Warszawska 24 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 52 Rektora PK z dnia 14 października 2015 r. POLITECHNIKA KRAKOWSKA 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 KARTA OPISU STANOWISKA Kraków, dnia I. Dane identyfikacyjne stanowiska

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA ORAZ OPISOWA SKALA OCEN I. REALIZACJA ZADAŃ I CZYNNOŚCI

KRYTERIA ORAZ OPISOWA SKALA OCEN I. REALIZACJA ZADAŃ I CZYNNOŚCI Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia.009 r. (poz..) Załącznik nr KRYTERIA ORAZ I. REALIZACJA ZADAŃ I CZYNNOŚCI. Jakość dbałość o rzetelne i dokładne wykonywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH - KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO SZCZECIN.

REGULAMIN DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH - KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO SZCZECIN. załącznik do zarządzenia Nr 507/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2009 r. REGULAMIN DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH - KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników na stanowiskach obsługi Gimnazjum nr 2 w Żarach. Postanowienia ogólne

Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników na stanowiskach obsługi Gimnazjum nr 2 w Żarach. Postanowienia ogólne Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników na stanowiskach obsługi Gimnazjum nr 2 w Żarach Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Żarach z dnia 19 marca 2014 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pokrzywnica regulaminu okresowej oceny pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 71/09 Burmistrza Olecka z dnia 11 lutego 2009r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 71/09 Burmistrza Olecka z dnia 11 lutego 2009r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 71/09 Burmistrza Olecka z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych. Na podstawie art.27 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 3 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena kierownika jednostki administracyjnej I. Dane dotyczące ocenianego pracownika

Bardziej szczegółowo

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz AUDYT KOMPETENCYJNY Piotr Mastalerz AGENDA Co to są kompetencje Procesy, w których są wykorzystywane Przykładowe opisy kompetencji Audyt kompetencyjny K0MPETENCJE 1. Kompetencje to osobiste dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 43/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 43/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie okresowej oceny pracowników administracji centralnej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Zarządzenie organizacyjne nr 14/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Tekst pierwotny: Zarządzenie organizacyjne nr 14/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZSC.125.7.2015 Tekst pierwotny: Zarządzenie organizacyjne nr 14/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Zmiany: Zarządzenie organizacyjne nr 45/2016 Dyrektora Biura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 27 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 27/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 27 września 2013 r. Zarządzenie Nr 27/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Tarnowskim

Bardziej szczegółowo

Zasady uzupełniania kart opisu stanowisk i ustalania zakresów obowiązków dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zasady uzupełniania kart opisu stanowisk i ustalania zakresów obowiązków dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50 Rektora PK z dnia 30 września 2013 r. Zasady uzupełniania kart opisu stanowisk i ustalania zakresów obowiązków dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 4 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Formularz nr 4 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Formularz nr 4 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Ocena pracownika na stanowisku kierowniczym I. Dane dotyczące ocenianego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU GRYFIŃSKIEGO

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU GRYFIŃSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 66/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 lipca 2009 r. REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK ŚREDNIEGO SZCZEBLA ZARZĄDZANIA (naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów)

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK ŚREDNIEGO SZCZEBLA ZARZĄDZANIA (naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów) Załącznik Nr 4 do Procedury okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI PROCESÓW HR W URZĘDZIE

MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI PROCESÓW HR W URZĘDZIE MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI PROCESÓW HR W URZĘDZIE Czym jest model kompetencyjny Model kompetencyjny jest to zestaw najważniejszych z punktu widzenia organizacji kompetencji. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ

REGULAMIN DOKONYWANIA OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ REGULAMIN DOKONYWANIA OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ Podstawa prawna: - art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r.

Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r. Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Na podstawie 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 11 Statutu

Bardziej szczegółowo

WYKAZY KRYTERIÓW DO OCENY PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE

WYKAZY KRYTERIÓW DO OCENY PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE Załącznik nr 1 WYKAZY KRYTERIÓW DO OCENY PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE Stanowisko : główny księgowy L.p. Kryterium

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 396 / 2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 396 / 2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 września 2015 r. Zarządzenie Nr 396 / 2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 września 2015 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 28 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 28 października 2011 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.239.2011 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 2 ust.1 pkt.6 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu zarządzam, co następuje:

Na podstawie 2 ust.1 pkt.6 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 7/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych w Miejskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli P O L I T Y K A K A D R O W A Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 13 października 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 13 października 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 13 października 2014r. w sprawie systemu rozwoju kompetencji kadr w Urzędzie Gminy Suchożebry Na podstawie: art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2009 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 03.11. 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133/2009 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 03.11. 2009 r. Zarządzenie Nr 133/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników ZARZĄDZENIE Nr 133/2009 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 03.11. 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Poświętnem

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników

z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników ZARZĄDZENIE NR 5/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników Na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU GRYFIŃSKIEGO

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU GRYFIŃSKIEGO Załącznik do zarządzenia nr 21 /2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 14 marca 2013 r. REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monitorowania i samooceny w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

Instrukcja monitorowania i samooceny w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Instrukcja monitorowania i samooceny w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza 20.12013r. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 2 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena pracownika fizycznego I. Dane dotyczące ocenianego pracownika Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÄW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚRODZIE WLKP.

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÄW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚRODZIE WLKP. Załącznik do Zarządzenia Wewn. Nr 9/2009 Starosty Średzkiego z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÄW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚRODZIE WLKP. Niniejszy Regulamin określa sposñb i tryb

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Karolina Tuchalska-Siermińska Narzędzie do badania kompetencji Etapy prac nad NBK Narzędzie do badania kompetencji ETAP 1: Opracowanie katalogu kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 10 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Piechowicach.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH ORAZ KIEROWNICZYCH STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W ZESPOLE

REGULAMIN OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH ORAZ KIEROWNICZYCH STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W ZESPOLE REGULAMIN OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH ORAZ KIEROWNICZYCH STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE 1. Użyte w Regulaminie Oceny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW Załącznik do Zarządzenia nr 0050.61.2016 z dnia 24 czerwca 2016r. Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU

ZARZĄDZENIE NR 6/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU ZARZĄDZENIE NR 6/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych

Regulamin okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych Załącznik do zarządzenia nr 4/2011 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie z dnia 19 lipca 2011 r. Regulamin okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

REGULAMIN. okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie Załącznik do zarządzenia nr 12 Rektora ZUT z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne. Przedmiot: Ekonomia w praktyce

Szczegółowe wymagania edukacyjne. Przedmiot: Ekonomia w praktyce Szczegółowe wymagania edukacyjne Przedmiot: Ekonomia w praktyce ocena dopuszczająca uczeń ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra wyszukuje informacje niezbędne i dodatkowe dotyczące działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników w Starostwie Powiatowym w Słupsku Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 111 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 3 do Regulaminu ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz na stanowiskach kierowników

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

Jak badać kompetencje? Narzędzia badawcze nie tylko dla HR. Maciej Głogowski

Jak badać kompetencje? Narzędzia badawcze nie tylko dla HR. Maciej Głogowski Jak badać kompetencje? Narzędzia badawcze nie tylko dla HR Maciej Głogowski Kompetencje, a kwalifikacje co tak naprawdę chcemy badać? Elementy składowe kompetencji: wiedza umiejętności postawy Celem badania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 30 czerwca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 30 czerwca 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1143 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Na podstawie 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 14 Statutu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 2/K/2011 w sprawie wdrożenia systemu ocen kwalifikacyjnych pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA Kierownicy

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA Kierownicy przeprowadzania okresowych ocen pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia w Olsztynie ARKUSZ OCENY A Kierownicy Imię i Nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Lata pracy na stanowisku Przełożony Program

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu z dnia 20 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu z dnia 20 listopada 2013 r. Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia sposobu dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 312/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 3 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 312/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 3 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 312/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 3 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dokonywania okresowych ocen kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Leszna, wobec których

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l/jf 12015

Zarządzenie Nr l/jf 12015 Zarządzenie Nr l/jf 12015 Burmistrza Opoczna z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, KL Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, KL Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, KL. 4 6. Program zajęć komputerowych Informatyki Europejczyka kładzie nacisk na następujące wymagania: Bezpieczne posługiwanie się sprzętem i oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

HR Development. Raport zbiorczy 360 stopni Firma Kwiatek i Wspólnicy. Data wygenerowania raportu :00:23

HR Development. Raport zbiorczy 360 stopni Firma Kwiatek i Wspólnicy. Data wygenerowania raportu :00:23 HR Development Raport zbiorczy 360 stopni Firma Kwiatek i Wspólnicy Data wygenerowania raportu 22-01-2014 18:00:23 Wstęp Niniejszy raport zawiera zestawienie wszystkich ocen menadżerów biorących udział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ROZDZIAŁ I Załącznik do zarządzenia Nr 15/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2012 r. REGULAMIN Szkoleń Pracowników Urzędu Miasta Mława ROZDZIAŁ I 1 Słowniczek Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli. Adam Prus

Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli. Adam Prus Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli Adam Prus Poziomy dojrzałości HRD (rozwój zasobów ludzkich) w organizacjach [1] Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Poziom 6 Brak systematycznego HRD

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSESSMENT CENTRE MENEDŻER ZESPOŁU XXX. Uczestnik: MARIUSZ GŁOWACKI

RAPORT ASSESSMENT CENTRE MENEDŻER ZESPOŁU XXX. Uczestnik: MARIUSZ GŁOWACKI RAPORT ASSESSMENT CENTRE MENEDŻER ZESPOŁU XXX Uczestnik: MARIUSZ GŁOWACKI LUTY 2012 OCENIANE KOMPETENCJE KOMPETENCJA OPIS WYMAGANEGO POZIOMU Poziom oczekiwany ANALIZA/ SYNTEZA Rozpatruje sytuacje problemowe

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z dnia 8 października 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z dnia 8 października 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z dnia 8 października 2014 r. REGULAMIN dotyczący sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Ro.0152-20/08 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. wprowadzające Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej 2 marca 2013 r.

Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej 2 marca 2013 r. Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej 2 marca 2013 r. Anna Jaskulska Kontrola zarządcza jest systemem, który ma sprawić, aby jednostka osiągnęła postawione przed nią cele w sposób

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 13 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 13 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Świercze. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/2009 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 72/2009 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. ZARZĄDZENIE NR 72/2009 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia roku ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia 31.08.2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lądek na stanowiskach urzędniczych,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Błonia nr 79/2011 z dnia 07.11.2011 r. R E G U L A M I N OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2009 Starosty Rawskiego z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 17/2009 Starosty Rawskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 17/2009 Starosty Rawskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 35 ust.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo