SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6"

Transkrypt

1 OFERTA ACCA, SEMESTR ZIMOWY LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015

2 SPIS TREŚCI Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6 Egzaminy 7 LondonSAM Polska - Twoja droga do sukcesu 8 Dlaczego warto studiować z LondonSAM? 9 Jak wyglądają szkolenia w LondonSAM? 10 Dopasuj kursy do Twoich potrzeb wybierz metodologię 11 Kursy ACCA online 12 Kalendarz egzaminów i grafik szkoleń ACCA 13 Cennik kursów ACCA w semestrze zimowym Promocje i dodatkowe materiały szkoleniowe 15 LondonSAM Polska Sp. z o. o. Kamienna Kraków Kontakt: tel./fax Godziny pracy biura: poniedziałek piątek Konto bankowe: Bank BZWBK NIP: Zarejestruj się na kurs ACCA 16

3 ORGANIZACJA ACCA Association of Chartered Certified Accountants została założona w Londynie w 1904 roku, aby promować etykę, standardy moralne oraz profesjonalizm w środowisku finansistów i osób zajmujących się zarządzaniem finansowym. Organizacja skupia obecnie ponad 400 tysięcy członków i osób studiujących w ponad 170 krajach na wszystkich kontynentach. Uzyskała popularność także w Polsce, szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej. Do organizacji w naszym kraju rocznie przystępuje ok. 150 osób, łącznie członkostwem legitymuje się obecnie ponad 1100 osób, a 3100 jest w trakcie studiów. Niewątpliwie jest to zasługą prestiżu, jakiego nadaje posiadanie tej kwalifikacji zawodowej. Reputacja ACCA jest ugruntowana na świecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła kwalifikację za globalny wzorzec międzynarodowego programu rachunkowości. Nadrzędnymi wartościami, którymi kieruje się ACCA, są: rozwój zawodowy i osobisty, wysokie standardy etyczne i moralne wśród swoich członków i studentów, otwartość (brak rygorystycznych barier w dostępności do kwalifikacji), jakość (program oraz proces przyznawania członkostwa utrzymane są na najwyższym poziomie), uniwersalność kwalifikacji (oparta jest ona m.in. na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej, co zapewnia jej globalną rozpoznawalność), elastyczność (dostosowanie do lokalnych wymogów prawnych). ACCA QUALIFICATION-TWOJĄ DROGĄ DO SUKCESU Konstrukcja programu ACCA Qualification pozwala na zdobycie członkostwa w organizacji osobom, które wcześniej miały już do czynienia z finansami i ekonomią, jak również tym, którzy przystępując do programu stykają się z tą tematyką po raz pierwszy. Organizacja bowiem nie stawia ograniczeń dla osób, które posiadają odpowiednią motywację i chcą zostać menadżerami finansowymi. ACCA pozwala na zdobycie nie tylko gruntownej wiedzy z zakresu finansów, ale również uczy strategii finansowych i wykorzystywania wiedzy finansowej w procesie zarządzania. Ze względu na ten fakt członkowie zrzeszenia to cenieni i poszukiwani pracownicy, partnerzy w biznesie i współpracownicy. Absolwenci ACCA są też dobrze opłacani przez pracodawców na całym świecie i szybko awansują (badania "HAYS International Forecast" do pobrania na stronie: oraz Wynika to z posiadania gruntownej wiedzy z zakresu: prawa, podatków, audytu, strategii finansowych, zarządzania finansami oraz umiejętności, których wymaga się od menadżerów i dyrektorów finansowych. Ukończenie Programu ACCA Qualification jest również potwierdzeniem znajomości Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ACCA? Kwalifikację ACCA Polacy zdobywają już od ponad 16 lat, a od 2004 roku działa oficjalne przedstawicielstwo ACCA w Polsce (w Warszawie). Początkowo programem ACCA Professional Scheme interesowali się głównie pracownicy firm audytorskich Wielkiej Czwórki i osoby zatrudnione w międzynarodowych korporacjach. Obecnie potrzeba posiadania kwalifikacji jest tak duża, że program ACCA Qualification doceniają nie tylko wspomniane wyżej przedsiębiorstwa, ale również mniejsze firmy, a nawet absolwenci wyższych uczelni. Standardy ACCA w swych organizacjach zobowiązało się stosować wiele koncernów. Wśród nich są: Philips Polska Sp. Z o.o., PZU S.A., Philip Morris Polska S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A, Capgemini Polska Sp. z o.o., Deloitte Poland, Cargill Polska Sp. z o.o., Adidas Poland Sp. z o.o., KPMG, AGORA, IBM Polska, Shell Polska i wiele innych. 2

4 JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM ACCA ACCA QUALIFICATION ACCA Qualification składa się z 14 egzaminów w języku angielskim przeprowadzanych na 2 poziomach: Fundamentals w którego skład wchodzą moduły Knowledge i Skills oraz Professional - złożonego z modułów Essentials i Options. Dodatkowo do uzyskania członkostwa w ACCA wymagane jest przejście internetowego szkolenia Professional Ethics Module i wykazanie się minimum 3-letnią praktyką zawodową. POZIOM FUNDAMENTALS - przybliża studentom zagadnienia rachunkowości finansowej i zarządczej, podatków, prawa i audytu, wskazuje na znaczenie informacji finansowej w przedsiębiorstwie oraz zapoznaje z najważniejszymi zagadnieniami, związanymi z zasobami ludzkimi. Poziom składa się z dwóch modułów: Knowledge i Skills. KNOWLEDGE pozwala zapoznać się z tematyką sprawozdawczości finansowej oraz ocenić znaczenie informacji finansowej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Słuchacze wdrażają się również w tematykę i zagadnienia, związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, co jest wiedzą niezbędną dla osób, zajmujących stanowiska kierownicze. Knowledge - ma charakter wprowadzający i jest fundamentem, na którym budowana jest wiedza studentów podczas kolejnych przedmiotów, dlatego ważne jest, aby posiąść solidne podstawy lub uzupełnić ewentualne braki, poprzez uczęszczanie na zajęcia przygotowujące do egzaminów z przedmiotów F2 i F3. SKILLS jest modułem, w którym słuchacze zgłębiają techniczną stronę zawodu menadżera finansowego. Studenci opanowują tajniki dotyczące: podatków, audytu, raportowania finansowego, opartego na międzynarodowych standardach, finansów zarządczych w korporacjach, prawa handlowego i podatkowego oraz systemów informacyjnych. Moduł Skills przygotowuje studenta w sposób praktycznydo wykonywania zawodu w pełni wykwalifikowanego księgowego. POZIOM PROFESSIONAL - składa się z 3 przedmiotów obligatoryjnych (Essentials) oraz 2 przedmiotów do wyboru (Options), dzięki którym student ma możliwość dopełnienia wiedzy odpowiadającej jego zainteresowaniom zawodowym. Przedmioty Professionals uczą etycznego zachowania się w biznesie, kreatywności w budowaniu strategii zarządzania, strategii inwestycyjnych i planowania przyszłości firmy. Przygotowują także do rozwiązywania problemów na poziomie wymaganym od menadżerów i dyrektorów finansowych. ESSENTIALS jest modułem obligatoryjnym, w którym studenci zdają 3 obowiązkowe egzaminy, niezbędne każdemu menadżerowi w procesie zarządzania i podejmowania strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Wiedza ta jest przydatna bez względu na branżę i profil działalności, którym się zarządza i w którym działa menadżer finansowy. OPTIONS jest modułem pozwalającym osiągnąć specjalizację w obszarach szczególnie interesujących dla studenta - z punktu widzenia jego teraźniejszej i planowanej ścieżki zawodowej. Do wyboru w tym obszarze są: podatki, audyt i rewizja finansowa oraz strategiczne zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. 3

5 PRZEDMIOTY KWALIFIKACJI ACCA 4. P ROFES S I O N A L M O D U Ł O P T I O N S P4 Advanced Financial Management (AFM) Poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie paperu F9. Praktyczne zastosowanie umiejętności i doświadczenia w celu podejmowania jak najlepszych decyzji, pozwalających na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa. Metody wykorzystywania posiadanych informacji. P5 Advanced Performance Management (APM) Poszerzenie wiedzy i umiejętności, zdobytych w trakcie F5. Analiza informacji zarządczej, koniecznej do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, planowaniem strategicznym i kontrolą. P6 Advanced Taxation (ATX) Poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie F6. Zakres materiału obejmuje szczegółowe zagadnienia związane z efektywnym planowaniem podatkowym. P7 Advanced Audit and Assurance (AAA) Paper pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu audytu w celu dokonania dogłębnej analizy sytuacji jednostki gospodarczej. Zakres materiału obejmuje najnowsze zagadnienia rewizji finansowej. 1. F U N DA M E N TA L S M O D U Ł K N OW L E D G E F1 Accountant in Business (AB) Zdobycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, księgowości oraz zrozumienie otoczenia i uwarunkowań finansowych, w jakich firma funkcjonuje. F2 Management Accounting (MA) Zapoznanie się i zrozumienie zasad rachunkowości zarządczej, które są niezbędne w procesie planowania, kontroli i podejmowania decyzji. F3 Financial Accounting (FA) Zdobycie wiedzy i zrozumienie podstawowych technik, koniecznych do przygotowania sprawozdań finansowych. 3. P ROFES S I O N A L M O D U Ł ES S E N T I A L S P1 Governance, Risk and Ethics (GRE) Nabycie wiedzy i umiejętności, związanych z rolą specjalisty do spraw rachunkowości w zarządzaniu, kontroli wewnętrznej i zarządzaniu ryzykiem w korporacji, przy dużym nacisku położonym na etykę zawodową. P2 Corporate Reporting (CR) Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu aktualnie obowiązujących technik i standardów raportowania. P3 Business Analysis (BA) Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, koniecznych do tworzenia i analizowania strategii przyjętych przez przedsiębiorstwo. Rozwój przedsiębiorstwa. 2. F U N DA M E N TA L S M O D U Ł S K I L L S F4 Corporate and Business Law (CL) Zdobycie wiedzy, koniecznej dla osób zarządzających finansami przedsiębiorstwa z zakresu obowiązującego prawa handlowego i cywilnego, a także kodeksu pracy. F5 Performance Management (PM) Przedmiot uczy praktycznego zastosowania technik rachunkowości zarządczej w procesach planowania, oceny i kontroli procesów biznesowych. F6 Taxation (TX) Tematyka i problemy, związane z polskim prawem podatkowym. F7 Financial Reporting (FR) Poszerzenie wcześniej zdobytej wiedzy, koniecznej przy przygotowywaniu raportów finansowych dla różnych grup odbiorców sprawozdań finansowych. F8 Audit and Assurance (AA) Podstawowa wiedza z zakresu audytu i rewizji finansowej, niezbędna w kontekście przygotowywania sprawozdań finansowych oraz zapewnienia najwyższych standardów w zakresie działania przedsiębiorstwa. F9 Financial Management (FM) Poszerzenie i kontynuacja wiedzy, zdobytej w trakcie przedmiotu F2 pozwalającej na zrozumienie i efektywne wykorzystanie metod rachunkowości zarządczej. Analiza korzyści, wynikających z różnych źródeł finansowania, metody oceny inwestycji. 4

6 PROFESSIONAL ETHICS MODULE (PEM) PRACTICAL EXPERIENCE REQUIREMENTS (PER) Poza zdaniem 14 przedmiotów objętych programem kwalifikacji oraz przejściem Modułu Etycznego, warunkiem zdobycia członkostwa w organizacji jest wykazanie się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym, oraz zaliczeniem określonych kompetencji zawodowych. Studenci muszą udowodnić organizacji, że spełnili wymagania, co do ich efektywnego rozwoju zawodowego, poprzez rejestrację swych osiągnięć online w TDM (Trainee Development Matrix). Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane do rozpoczęcia kwalifikacji - polecamy jednak zdobywać go równolegle do zdawanych egzaminów. Student powinien posiadać dokumenty potwierdzone przez swego przełożonego, które zaświadczą (w razie wyrywkowej kontroli ze strony ACCA, do czego organizacja zarezerwowała sobie prawo) o prawdziwości zarejestrowanych komputerowo osiągnięć. Więcej na temat doświadczenia zawodowego: Kurs PEM nie jest egzaminem i można go zaliczyć w momencie, kiedy student uzyskuje uprawnienie do zdawania przedmiotu P1. Rekomenduje się przy tym, aby zaliczyć PEM przed przystąpieniem do egzaminu, gdyż uzyskana w nim wiedza może okazać się pomocna. Zaliczany komputerowo moduł pozwala zrozumieć kwestie odpowiedzialności zawodowej studenta/członka ACCA względem jego współpracowników, przełożonych, udziałowców, klientów, partnerów handlowych i dalszego otoczenia biznesowego. Celem wprowadzenia do kwalifikacji Modułu PEM jest gwarancja, że studenci, a potem członkowie organizacji ACCA, znają i kierują się w swej pracy zawodowej odpowiednimi wartościami moralnymi. Professional Ethics Module odnajdziecie Państwo na stronie organizacji pod następującym adresem: DIPLOMA IN ACCOUNTING AND BUSINESS Rozpoczęcie kwalifikacji jest doceniane przez pracodawców i przyspiesza rozwój kariery zawodowej. Ukończenie modułu Knowledge (3 pierwsze egzaminy) oznacza uzyskanie od ACCA Diploma in Accounting and Business. Natomiast zdanie całego poziomu Fundamentals (9 egzaminów), ACCA nagradza poprzez wydanie Advanced Diploma in Accounting and Business. Osoby o takim statusie są poszukiwanymi pracownikami w Polsce i na świecie. ZWOLNIENIA Z EGZAMINÓW Ukończenie uczelni z akredytowanymi przez ACCA specjalnościami/programami uprawnia do zwolnień z części egzaminów. Aktualna lista akredytowanych programów znajduje się na stronie: Ponadto biegły rewident otrzyma zwolnienie z całego poziomu Fundamentals (od F1 do F9). Z egzaminów poziomu Professional zwolnienia nie są przyznawane. 5

7 REJESTRACJA DO ORGANIZACJI ACCA Pierwszym krokiem do rozpoczęcia studiów ACCA jest rejestracja do organizacji. Można jej dokonać drogą internetową w dowolnym terminie w ciągu roku. Jednak w celu przystąpienia do wybranej sesji egzaminacyjnej, należy dopełnić obowiązku rejestracji studenckiej na minimum dwadzieścia dni przed ostateczną datą przyjmowania zgłoszeń na egzaminy, wymóg ten nie dotyczy egzaminów w formie elektronicznej F1 F4. Szczegóły na stronie 8. Sesja egzaminacyjna odbywa się dwa razy do roku: w czerwcu i grudniu, w specjalnie do tego wyznaczonych ośrodkach na całym świecie. W Polsce za ich zorganizowanie odpowiedzialny jest British Council, który przeprowadza je w pięciu miastach: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. Wymagane dokumenty (kserokopie/skany): Formularz zgłoszeniowy on-line (Initial Registration Form), dostępny na stronie: dowód osobisty lub paszport, dyplom ukończenia liceum lub studiów wyższych/ podyplomowych (dokumenty należy przesłać do organizacji w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej), suplement do dyplomu lub wyciągu listy przedmiotów z indeksu studiów wraz z uzyskanymi ocenami (w wersji polskiej i angielskiej) tylko w przypadku starania się o zwolnienia z egzaminów, skrócony akt małżeństwa wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski w przypadku zmiany nazwiska, zdjęcia w formacie paszportowym, jeśli kwalifikacja opłacana jest przez osobę indywidualną płatności należy dokonać za pomocą karty kredytowej/debetowej, natomiast jeśli kwalifikacja opłacana jest przez firmę dopuszcza się płatność za pomocą przelewu. Wszystkie w/w dokumenty można załączyć w formie skanów w rejestracji online, natomiast w przypadku wysłania kserokopii adres jest następujący: ACCA CUSTOMER SERVICES, 2 Central Quay 89 Hydepark Street, Glasgow G3 8BW United Kingdom Opłaty w roku 2015: OPŁATA REJESTRACYJNA ANNUAL SUBSCRIPTION OPŁATA EGZAMINACYJNA 79 (ca. 435 PLN) 83 (ca. 450 PLN) 6

8 REJESTRACJA NA EGZAMINY ACCA Egzaminy w Organizacji ACCA można zdawać w wersji komputerowej i papierowej. Egzaminy w wersji papierowej można zdawać ze wszystkich przedmiotów kwalifikacji. Egzaminy F5 P7 mają wyłącznie formułę pisemną i opierają się przede wszystkim na zadaniach (case study), do których dołączony jest szereg poleceń. Sesja egzaminacyjna odbywa się dwa razy do roku: w czerwcu i grudniu, w specjalnie do tego wyznaczonych ośrodkach na całym świecie. W Polsce za ich zorganizowanie odpowiedzialny jest British Council, który przeprowadza je w pięciu miastach: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. ACCA wprowadza trzy terminy rejestracji na egzaminy pisemne, od których uzależniona jest wysokość opłat: Wczesna rejestracja do 31 sierpnia Standardowa rejestracja do 26 października Późna rejestracja od 2 listopad Rejestracja Wczesna Standardowa Późna June 2015 Dec 2015 June 2015 Dec 2015 June 2015 Dec 2015 Knowledge Skills Professional (UWAGA: za każde przyznane zwolnienie pobierana jest opłata, jak za przystąpienie do egzaminu opłata standardowa). Ceny egzaminów z poszczególnych modułów zależą od terminu samej rejestracji im wcześniej zadeklarujesz swój udział w sesji, tym mniejszą kwotę będziesz musiał uiścić (zobacz na powyższe tabele). Wczesna oraz późna rejestracja dostępne są jednak tylko dla tych studentów, którzy wypełnią formularz drogą on-line. Za papierowe deklaracje pobierana jest zawsze opłata standardowa, i w tym wypadku należy pamiętać o uwzględnieniu czasu dostarczenia dokumentów przez pocztę oraz przetworzeniu zgłoszenia. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących rejestracji, egzaminów lub płatności ACCA, z przyjemnością udzielimy odpowiedzi. Prosimy o kontakt: , CBE CENTER Egzaminy z poziomu Fundamentals (F1 F4) można zdawać w wersji komputerowej. Aby podejść do testu komputerowego należy zarejestrować się w ośrodku CBE (Computer Based Examination Center). Egzaminy komputerowe w formie testu trwają 2 godziny, koszt to ok. 350 PLN. Zaletą CBE Centre jest możliwość napisania egzaminu w dowolnym czasie w ciągu roku, a wynik otrzymujemy zaraz po zakończeniu testu. Egzaminy w formie komputerowej można zdawać w autoryzowanych ośrodkach CBE w Warszawie i Krakowie. 7

9 LONDONSAM POLSKA Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania. Od początku naszej działalności w Polsce, z sukcesem dostarczyliśmy projekty szkoleniowe do ponad 8 tysięcy osób, w tym menedżerów najwyższego szczebla z różnych sektorów biznesu, którzy wielokrotnie potwierdzali profesjonalizm zaprojektowanych rozwiązań szkoleniowych. We współpracy z międzynarodowymi Partnerami dostarczamy profesjonalne szkolenia, co przekłada się na wyjątkowo wysoki poziom naszych usług. Jesteśmy dostawcą szkoleń przygotowujących do zdobycia międzynarodowych kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz PMP (Project Management Professional). Współpracujemy również z INSEAD The Business School for the World, wysoko ocenianą w światowych rankingach instytucją edukacyjną. Wszystko to stanowi o naszym ciągłym rozwoju i dążeniu do dostarczania naszym Klientom usług o coraz wyższym standardzie. OFERTA W naszej ofercie znajdują się specjalistyczne szkolenia dla biznesu, organizowane w wersjach zamkniętych oraz otwartych, wśród nich z zakresu: Finansów: MSSF, USGAAP, Taxation Academy, Credit Management, Finanse dla Menedżerów Zarządzania: Projektami, Zmianą, Zespołem, Czasem Umiejętności interpersonalnych: Techniki prezentacji, Obsługa klienta Komunikacja międzykulturowa Warsztaty dopasowujemy do środowiska biznesowego, zwracając jednocześnie szczególną uwagę na indywidualne potrzeby uczestników. KLIENCI Klienci cenią w nas profesjonalizm, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do realizowanych projektów. Współpracujemy z międzynarodowymi korporacjami, jak również rodzimymi przedsiębiorstwami, które inwestują w rozwój swojej kadry. Nasze treningi na najwyższym poziomie oceniły m.in. firmy: Amway Electrolux IBM BTO ArcelorMittal Capgemini Menthor Graphics Aon Hewitt Heineken Motorola Solutions BNP Paribas Fortis Hitachi Data Systems Shell 8

10 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ACCA Z LONDONSAM? Uczą profesjonaliści W LondonSAM uczysz się tylko od profesjonalistów. 90% naszego sukcesu, jak i studentów przystępujących do egzaminów, to kadra wykładowców. Przykładamy szczególną wagę, by nasi trenerzy byli osobami posiadającymi międzynarodowe kwalifikacje finansowe oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe i trenerskie. Dowiedz się więcej: Jakość potwierdzają Klienci Pracodawcy brytyjscy i studenci z Europy i Azji znają nas jako wysokiej jakości szkoleniowców. Na zakończenie każdego organizowanego przez nas treningu przeprowadzana jest ankieta ewaluacyjna, po analizie której stale podnosimy standard świadczonych przez nas usług. Opinie studentów oraz klientów korporacyjnych znajdują się na stronie internetowej: Kompleksowa oferta atrakcyjne ceny LondonSAM oferuje kompleksowe przygotowanie do egzaminów ACCA. Możesz wybrać kursy standardowe, ścieżkę Self-Track, przyjść na wybrany moduł szkolenia lub po prostu zakupić podręczniki do samodzielnej nauki. Co semestr przygotowujemy atrakcyjne ceny kursów, a także organizujemy promocje dla osób, które odpowiednio wcześnie zadeklarują uczestnictwo w szkoleniach danego semestru. Materiały szkoleniowe Dla uczestników szkoleń przygotowaliśmy profesjonalne materiały, które znacznie ułatwiają naukę oraz zdanie egzaminu. Na każdym kursie otrzymują Państwo skrypt (course notes), który będzie w trakcie zajęć kompleksowo omówiony przez prowadzącego zajęcia. Dodatkowo dysponujemy aktualnymi podręcznikami Wydawnictwa Kaplan (Study Text, Exam Kit, Pocket Notes), zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, które są dostępne w naszym biurze w Krakowie. Bezpłatne konsultacje z trenerem Nasi wykładowcy nie kończą swej pracy wraz z zakończeniem zajęć. Począwszy od pierwszego dnia kursu do chwili egzaminu są do dyspozycji studentów, a zatem macie Państwo możliwość skonsultowania się w razie jakichkolwiek pytań, dotyczących zadań czy materiału, który trzeba zrozumieć i opanować, aby zdać egzamin. Gwarancja sukcesu No Pass No Fee LondonSAM uczy skutecznie. Aby umożliwić naszym studentom osiągnięcie sukcesu na egzaminie przygotowaliśmy specjalny program No Pass No Fee. Rozumiemy, iż pomimo ciężkiej pracy i wysiłku zarówno ze strony wykładowcy jak i studenta, zdarza się, iż uczestnik szkolenia nie osiągnie pozytywnego rezultatu egzaminacyjnego. W przypadku niezaliczenia egzaminu gwarantujemy bezpłatne uczestnictwo w Revision Stage w kolejnym semestrze ACCA. Warunkiem udziału w programie jest 100% obecności na szkoleniu oraz wynik egzaminacyjny pomiędzy 40% a 49%. Komfort logistyczny Współpracując z FRONTON Office Center w Krakowie zapewniamy Państwu najwyższy poziom profesjonalizmu i komfortu logistycznego w trakcie naszych szkoleń. Nowoczesne sale oraz ich wyposażenie zapewniają Państwu dogodne warunki do zdobywania wiedzy. Dla Państwa wygody przy budynku znajduje się restauracja, nowoczesne sale konferencyjne, w sąsiedztwie jest również przystanek tramwajowy oraz parking. Nie pobieramy żadnych opłat administracyjnych, związanych z rejestracją na kurs. Opiekujemy się naszymi studentami poprzez nieodpłatną pomoc w procesie rejestracji w organizacji ACCA. 9

11 JAK WYGLĄDAJĄ SZKOLENIA LONDONSAM? WYBIERZ SWOJĄ METODOLOGIĘ Studenci o naszych szkoleniach: Korzystam ze szkoleń LondonSAM od prawie dwóch lat. Trudno nie docenić sprawnej organizacji pracy zaplecza administracyjnego, dbałości o studentów, pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych. Ponadto poziom przekazywania wiedzy przez wykładowców LondonSAM nie pozostawia nic do życzenia; metodyka nauczania jest nowoczesna i efektywna. Pozdrawiam i mam nadzieję, ze nasza dalsza współpraca będzie równie owocna jak dotychczas." Pani Anna, Kontroler Finansowy Dla mnie podstawową zaletą zajęć w LondonSAM jest bezpośredni kontakt ze wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, posiadającymi rozległą wiedzę merytoryczną. Ponieważ sami są członkami ACCA, a często także osobiście poprawiają prace egzaminacyjne, potrafią właściwie ukierunkować studentów, żeby w efektywny sposób zdać egzaminy Pan Piotr, Controller...LondonSAM to doskonałe miejsce na zdobycie wiedzy koniecznej do uzyskania kwalifikacji ACCA. Bardzo profesjonalni wykładowcy, znający praktykę, oraz świetna obsługa administracyjna, decydują o zaletach tej szkoły..." Dla Twojej wygody oraz maksymalnej efektywności nauki, LondonSAM opracował dwie ścieżki studiów ACCA, kierując się wieloletnim doświadczeniem w organizacji szkoleń, sugestiami swoich klientów oraz aktualnymi trendami w biznesie. Zarówno nasze kursy stacjonarne, jak i Self Track składają się z trzech podstawowych etapów: Learning Stage, Home Study oraz Revision Stage: faza Learning to praca pod okiem wykładowcy nad materiałem objętym sylabusem danego egzaminu, w czasie Home Study uczestnicy samodzielnie uzupełniają i utrwalają wiedzę, jak również przygotowują się do rozwiązywania zadań, etap Revision to praktyczne warsztaty, ukierunkowane na pracę z case studies oraz poznanie technik egzaminacyjnych. W LondonSAM Polska zachęcamy naszych studentów do integracji oraz wzajemnej pomocy w nauce, dlatego w semestrze letnim 2015 otwieramy specjalne warsztaty naukowe oparte o Peer Coaching. Ta metoda szkoleniowa jest obecnie uważana za jedną ze skuteczniejszych, gdyż tworzy środowisko, które stymuluje i ułatwia proces ciągłego uczenia się i rozwoju jego uczestników. Na warsztaty naukowe mogą uczęszczać studenci zarówno kursów stacjonarnych, jak i Self Track. Tworząc warsztaty naukowe kierowaliśmy się naszym doświadczeniem: Studenci najefektywniej uczą się we własnym indywidualnym tempie, Najlepiej jest jak najszybciej sprawdzić zdobytą wiedzę i umiejętności na praktycznych przykładach (case studies), Studenci lubią dzielić się swoim doświadczeniem, a osobiste doświadczenie innych działa stymulująco i poszerza perspektywę, Praca w grupie działa motywująco i aktywizująco. Po ukończonym kursie studenci mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w Mock Exam teście próbnym opartym o zasady obowiązujące na prawdziwym egzaminie ACCA. Jest to świetny sposób na weryfikację wiedzy, uzyskanie dodatkowych wskazówek oraz nabranie pewności siebie przed właściwym egzaminem. Pani Agnieszka, Kierownik Działu Rozwoju 10

12 DOPASUJ KURSY ACCA DO SWOICH POTRZEB Kurs stacjonarny Pełny kurs wraz z Mock Exam to kompleksowa opcja przygotowań do egzaminów ACCA. W pakiecie uzyskasz od 4 do 5 dni nauki najczęściej w trybie weekendowym, materiały szkoleniowe oraz gwarancję sukcesu na egzaminie No Pass No Fee. Po ukończeniu zajęć zaprosimy cię do udziału w bezpłatnym teście sprawdzającym wiedzę Mock Exam. Wybrany moduł Learning lub Revision to oferta dla tych, którzy nie mają czasu uczestniczyć w pełnym kursie lub potrzebują jedynie wprowadzenia do przedmiotu lub powtórki. W ramach modułu otrzymasz kompletne materiały szkoleniowe, a kontakt z wykładowcą i jego wsparcie zoptymalizują czas Twoich przygotowań do egzaminu. Atrakcyjne ceny oraz promocje zapisując się na pełny kurs stacjonarny otrzymujesz najkorzystniejszą ofertę cenową. Dodatkowo co semestr przygotowujemy atrakcyjne promocje, które pozwolą ci zaoszczędzić nawet do 30% kosztów. Twój pracodawca wspiera studia ACCA? Zapytaj nas o rabat firmowy! Primary Stage otrzymanie materiałów, z którymi należy zapoznać się przed rozpoczęciem kursu czas przygotowania się do zajęć poprzez stworzenie listy pytań, na które wykładowca udzieli odpowiedzi Learning Stage pierwsze spotkanie z wykładowcą, który w sposób kompleksowy omawia najważniejsze zagadnienia objęte sylabusem przedmiotu; podstawa do pogłębienia podczas nauki w domu oraz Revision Stage czas uzyskania odpowiedzi na pytania przygotowane w fazie Primary Stage omówienie technik egzaminacyjnych home study Peer Coaching (warsztaty studenckie) Revision Stage usystematyzowanie wiedzy nabytej w czasie kursu poprzez rozwiązywanie zadań z wykładowcą home study konsultacje z trenerem po zakończeniu kursu Mock Exam Bezpłatne konsultacje z trenerem zarówno w czasie trwania kursu, jak i po jego zakończeniu mają stały kontakt owy z trenerami. Exam Kurs Self Track Zajęcia z trenerem i nauka w domu to ścieżka nauki dla tych, którzy preferują samodzielny tryb nauki. W pakiecie otrzymają jeden dzień zajęć Learning i jeden dzień Revision z wykładowcą, kompleksowe materiały szkoleniowe do samodzielnej nauki oraz stałe wsparcie za pośrednictwem platformy internetowej Forum ACCA. Materiały szkoleniowe w cenie - studenci otrzymają kompleksowe materiały przygotowujące do egzaminu (course notes) lub komplet podręczników wydawnictwa Kaplan oraz dostęp do wersji elektronicznej podręczników. Niskie koszty przygotowań kursy Self Track do wszystkich przedmiotów kwalifikacji ACCA są w tej samej, atrakcyjnej cenie. Jednocześnie pozwalają uczestnikom zaoszczędzić na wydatkach pośrednich, związanych z dojazdem na kurs, noclegiem itp. Test próbny Mock Exam studenci Self Track mogą skorzystać z bezpłatnego testu próbnego, opartego o formalne zasady egzaminacyjne ACCA. Jest to niepowtarzalny sposób na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności oraz zaznajomienie się z regulaminem egzaminacyjnym. Introduction (1 dzień) otrzymanie materiałów szkoleniowych omówienie najważniejszych zagadnień sylabusu i technik egzaminacyjnych Home Study indywidualna nauka kontakt poprzez "Forum" konsultacje z wykładowcą Peer Coaching warsztaty naukowe studentów wspólne rozwiązywanie zadań weryfikacja własnych postępów Revision (1 dzień) powtórka pod okiem wykładowcy rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych utrwalenie technik egzaminacyjnych Mock Exam test próbny przeprowadzony na zasadach egzaminacyjnych (opcjonalnie) Exam 11

13 NOWOŚĆ! STUDIUJ ACCA ON-LINE Z LONDONSAM Od semestru zimowego 2014 do egzaminów ACCA możesz przygotować się także on-line, oszczędzając swój czas i energię, planując naukę we własnym tempie. W ramach współpracy z ATC Becker Professional Education zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty szkoleń on-line, przygotowujących do egzaminów ACCA na wszystkich poziomach. Becker Professional Education Światowy lider w dostarczaniu profesjonalnych szkoleń biznesowych w zakresie rachunkowości, finansów i zarządzania. Oferuje zarówno kursy stacjonarne, jak i cieszące się dużą popularnością szkolenia on-line, przygotowujące do międzynarodowych egzaminów i certyfikacji, takich jak AICPA, ACCA, CIMA, PMP i DipIFR. Becker Professional Education oferuje szkolenia o najwyższych standardach, sprawdzonej jakości i efektywności kształcenia. Szkolenia ACCA on-line jak to działa? Oferujemy możliwości skorzystania z kompleksowego programu szkoleniowego on-line Pakiet Premium, który zawiera: ACCA Interactive ebook: -15 godzin wykładów audio dla danego przedmiotu -materiały video wprowadzające do każdej sesji - zarys wizualny oraz sylabus -nieograniczony dostęp on-line do materiałów szkoleniowych Becker s ACCA Approved Content Provider (Study System, Study Question Bank and Revision Question Bank) -możliwość tworzenia własnych notatek i komentarzy bezpośrednio w ebook -dostęp do sekcji interaktywnych pytań - natychmiastowe sprawdzenie własnych odpowiedzi -możliwość wydrukowania poszczególnych stron, sekcji bądź całych wykładów -możliwość zainstalowania ebooka na dysku i pracy w trybie off-line Two Monitoring Test + Two Mock Exams jeden egzamin sprawdzany i odsyłany z feedbackiem Revision Essentials ostatnie wskazówki i streszczenie kluczowych zagadnień 6 Question Time lectures dodatkowy pakiet pytań z odpowiedziami eksperta audio/video Tutor and exam preparation support możliwość kontaktu on-line z lektorem Cena promocyjna Pakietu Premium: 525 PLN + 23% VAT** *Oferta on-line nie jest dostępna dla poziomów F4 i F6 **Cena specjalna dla klientów LondonSAM w Polsce, niedostępna w innych ofertach Becker Professional Education 12

14 KALENDARZ EGZAMINÓW ORAZ KURSÓW ACCA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015_ Terminy egzaminów w sesji zimowej 2015: Dzień 7 grudnia (poniedziałek) F2 Management Accounting F8 Audit and Assurance Przedmioty P7 Advanced Audit and Assurance 8 grudnia (wtorek) F7 Financial Reporting P2 Corporate Reporting 9 grudnia (środa) F5 Performance Management 10 grudnia (czwartek) 11 grudnia (piątek) F3 Financial Accounting F6 Taxation F1 Accountant in Business F4 Corporate and Business Law F9 Financial Management P1 Governance, Risk and Ethics P5 Advanced Performance Management P3 Business Analysis P6 Advanced Taxation P4 Advanced Financial Management Terminy kursów w sesji zimowej 2015: FUNDAMENTALS Days Learning Revision Self Track KNOWLEDGE F2 Management Accounting (MA) XII - - F3 Financial Accounting (FA) XII - - SKILLS F4 Corporate and Business Law (CL) IX X 20 IX, 24 X F5 Performance Management (PM) IX 7 8 XI 25 IX, 7 XI F6 Taxation (TX) X XI 16 X, 21 XI F7 Financial Reporting (FR) X XI 23 X, 18 XI F8 Audit and Assurance (AA) IX X 19 IX, 22 X F9 Financial Management (FM) X X 2 X, 17 X PROFESSIONAL Days Learning Revision Self Track ESSENTIALS & OPTIONS P1 Governance, Risk and Ethics (GRE) IX X 18 IX, 22 X P2 Corporate Reporting (CR) X XI 9 X, 23 XI P3 Business Analysis (BA) IX X 11 IX, 24 X 13

15 CENNIK KURSÓW ACCA SEMESTR ZIMOWY 2015, KRAKÓW FUNDAMENTALS Dni L & R* 20% Dni Self Track* 20% KNOWLEDGE F2 Management Accounting (MA) F3 Financial Accounting (FA) SKILLS F4 Corporate and Business Law (CL) F5 Performance Management (PM) F6 Taxation (TX) F7 Financial Reporting (FR) F8 Audit and Assurance (AA) F9 Financial Management (FM) PROFESSIONAL Dni L & R* 20% Dni Self Track* 20% ESSENTIALS & OPTIONS P1 Governance, Risk and Ethics (GRE) P2 Corporate Reporting (CR) P3 Business Analysis (BA) * ceny podane są w PLN i nie zawierają podatku VAT (23%). ** każdy przedmiot składa się z części wykładowej (Learning) oraz powtórki z rozwiązywaniem zadań (Revision). Liczba dni w każdej z części kursu wyrażona jest symbolem, np. 3+2 (3 dni Learning oraz 2 dni Revision). Przed egzaminem ACCA studenci mają możliwość rozwiązania Mock Exam. Cena kursu zawiera: Uczestnictwo w zajęciach 7 godzin zegarowych dziennie, Materiały szkoleniowe course notes rozdawane w czasie pierwszych zajęć, Możliwość stałej konsultacji z wykładowcą za pośrednictwem Forum Studentów ACCA oraz , Test sprawdzający wiedzę przed egzaminem Mock Exam, Warsztaty studenckie peer coaching, Program No Pass No Fee, Przerwy kawowe napoje gorące, woda, przekąski, Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. 14

16 PROMOCJE OBOWIĄZUJĄCE W SEMSTRZE ZIMOWYM 2015 STUDIUJESZ ACCA? Nie przegap promocji: do dnia 18 września 2015 r. za zapisy indywidualne oferujemy rabat 20% od ceny podstawowej* do dnia 18 września 2015 r. przy zakupie kompletu podręczników oferujemy cenę specjalną 299 PLN + 5% VAT * Przedstawione oferty promocyjne dotyczą kursów stacjonarnych oraz Self Track organizowanych w semestrze zimowym 2015 r. W promocjach obowiązują ceny standardowe, zniżka odliczana jest od cen netto. MATERIAŁY SZKOLENIOWE W cenie każdego kursu otrzymujecie Państwo autorski skrypt course notes. Dodatkowo LondonSAM oferuje materiały szkoleniowe FTC Kaplan autoryzowanego wydawcy ACCA. Study Text - zawiera szczegółowe omówienie zagadnień ujętych w danym przedmiocie. Cena: 210 PLN + 5% VAT Revision Kit - zbiór zadań (case studies), których rozwiązywanie pozwala w sposób praktyczny przygotować się do egzaminu. Cena: 110 PLN + 5% VAT Pocket Notes - zebrane w pigułce najważniejsze informacje z danego przedmiotu; wersja kieszonkowa, która ułatwia powtórkę materiału w tramwaju, pociągu, w każdej wolnej chwili. Cena: 70 PLN + 5% VAT Komplet podręczników 335 PLN + 5% VAT. Promocja do 18 września PLN + 5% VAT. 15

17 REJESTRACJA NA KURSY W LONDONSAM Rejestracji na kurs w LondonSAM Polska dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: Można również wypełnić załączony formularz i przesłać drogą e- mailową do biura LondonSAM na adres: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY IMIĘ:... NAZWISKO:... ADRES:... DATA URODZENIA... ACCA NO TELEFON:... WYBRANY KURS:.. PODRĘCZNIKI.. ŁĄCZNA KWOTA:... FAKTURA NA FIRMĘ: TAK [ ] NIE [ ] PŁATNOŚĆ: PRZELEW [ ] GOTÓWKA [ ] NAZWA FIRMY, ADRES, NIP DANE BANKU: REGULAMIN Bank Zachodni WBK: Akceptuję, iż pełną kwotę za kurs należy wpłacić do 2 tygodni przed rozpoczęciem się szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia lub nie uczestnictwa w całości lub części zajęć opłata za kurs nie podlega zwrotowi. W przypadku przeniesienia szkolenia lub jego części na przyszły semestr obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 250 PLN netto. LondonSAM zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu zajęć oraz zmiany kadry prowadzącej szkolenia. Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych LondonSAM Polska Sp. z o.o. oraz ich przetwarzanie przez LondonSAM, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, w celach administracyjnych i marketingowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od LondonSAM Polska Sp. z o.o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzam, iż zapoznałe(a)m się z ofertą szkoleń LondonSAM oraz warunkami przedstawionymi na stronie internetowej oraz wyrażam zgodę, aby LondonSAM przekazywało moje dane do organizacji ACCA, w celu analizy wyników egzaminacyjnych. [ ] Zgadzam się na wszystkie warunki i zasady przedstawione powyżej. Imię i nazwisko Data.. Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: 16

LONDONSAM POLSKA OFERTA

LONDONSAM POLSKA OFERTA CENY TRANSFEROWE LONDONSAM POLSKA 2016 LONDONSAM POLSKA Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania. Od początku naszej działalności w Polsce, z sukcesem

Bardziej szczegółowo

LONDONSAM POLSKA OFERTA

LONDONSAM POLSKA OFERTA PODATEK ODROCZONY LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 LONDONSAM POLSKA Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania. Od początku naszej działalności w Polsce,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6 OFERTA ACCA, SEMESTR ZIMOWY LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 SPIS TREŚCI Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji

Bardziej szczegółowo

LONDONSAM POLSKA OFERTA

LONDONSAM POLSKA OFERTA ANALIZA DANYCH MODUŁ I, II LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2017 LONDONSAM POLSKA Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania. Od początku naszej działalności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6 OFERTA ACCA, SEMESTR LETNI LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2016 SPIS TREŚCI Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji

Bardziej szczegółowo

LONDONSAM POLSKA CELE ADRESACI KURSU

LONDONSAM POLSKA CELE ADRESACI KURSU FINACIAL ENGLISH CRASH COURSE LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2016 LONDONSAM POLSKA Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania. Od początku naszej działalności

Bardziej szczegółowo

LONDONSAM POLSKA OFERTA

LONDONSAM POLSKA OFERTA ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION IN SPEECH AND WRITING LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 LONDONSAM POLSKA Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania.

Bardziej szczegółowo

CREDIT MANAGEMENT W NIEMCZECH LondonSAM Polska, Kraków

CREDIT MANAGEMENT W NIEMCZECH LondonSAM Polska, Kraków CREDIT MANAGEMENT W NIEMCZECH LondonSAM Polska, Kraków LONDONSAM POLSKA Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania. Od początku naszej działalności

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ ACCA semestr zimowy 2012

OFERTA SZKOLEŃ ACCA semestr zimowy 2012 OFERTA SZKOLEŃ ACCA semestr zimowy 2012 SPIS TREŚCI: Czym jest Organizacja ACCA? 3 Kwalifikacja ACCA w kilku słowach 4 O programie ACCA Professional Scheme 5 Moduł etyczny, doświadczenie zawodowe, dyplomy

Bardziej szczegółowo

LONDONSAM POLSKA OFERTA

LONDONSAM POLSKA OFERTA CZYTANIE I INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW / WARSZAWA 2016 LONDONSAM POLSKA Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania.

Bardziej szczegółowo

ACCA z Akademią PwC. Akademia PwC. Szkolenia Boot Camp! Self-study package. Gdziekolwiek jesteś! ACCA Live Online courses. Tylko weekendy!

ACCA z Akademią PwC. Akademia PwC. Szkolenia Boot Camp! Self-study package. Gdziekolwiek jesteś! ACCA Live Online courses. Tylko weekendy! www.pwcacademy.pl ACCA z Akademią PwC Intensywne szkolenia powtórzeniowe Szkolenia Boot Camp! Self-study package. Gdziekolwiek jesteś! Zestaw podręczników Kaplan Publishing Zestaw podręczników Kaplan Publishing

Bardziej szczegółowo

ACCA z Akademią PwC. ACCA WebEx Live Online! Tylko w weekendy! 2 dni intensywnego szkolenia on-line

ACCA z Akademią PwC. ACCA WebEx Live Online! Tylko w weekendy! 2 dni intensywnego szkolenia on-line Jesteś zainteresowany rozpoczęciem ACCA? Posiadasz kwalifikacje KIBR i zastanawiasz się co dalej? Porzuciłeś studiowanie ACCA i chcesz do tego powrócić? Jesteś studentem ACCA? ACCA z Akademią PwC Intensywne

Bardziej szczegółowo

ACCA z Akademią PwC. ACCA Live Online courses. Wieczory i weekendy! Intensywne szkolenia on-line

ACCA z Akademią PwC. ACCA Live Online courses. Wieczory i weekendy! Intensywne szkolenia on-line Jesteś zainteresowany rozpoczęciem ACCA? Posiadasz kwalifikacje KIBR i zastanawiasz się co dalej? Porzuciłeś studiowanie ACCA i chcesz do tego powrócić? Jesteś studentem ACCA? ACCA z Akademią PwC Intensywne

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ Foundations in Accountancy

OFERTA SZKOLEŃ Foundations in Accountancy OFERTA SZKOLEŃ Foundations in Accountancy semestr letni 2015 SPIS TREŚCI: Czym jest Organizacja ACCA? 3 Program Foundations in Accountancy 4 Rejestracja do organizacji ACCA 6 Rejestracja na egzaminy FIA

Bardziej szczegółowo

Nowość!Kursy REVISION dla Papers: F5 F6 F7 F8 F9

Nowość!Kursy REVISION dla Papers: F5 F6 F7 F8 F9 Drodzy Studenci ACCA, Przesyłam ofertę na kolejny semestr programu ACCA. Zawiera ona nowy harmonogram szkoleń i egzaminów wraz z cennikiem. Na końcu oferty znajduje się formularz zgłoszeniowy. Uprzejmie

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants Dzień dobry! Patrycja Rokicka Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland Twoja przyszłość zaczyna się teraz! Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności podczas studiów? Chcesz wyróżnić

Bardziej szczegółowo

LONDONSAM POLSKA CELE

LONDONSAM POLSKA CELE FINACIAL ENGLISH CRASH COURSE LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 LONDONSAM POLSKA LondonSAM Polska specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu finansów i zarządzania. Klienci doceniają w nas przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

ACCA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Sesja egzaminacyjna. Terminy szkoleń. Cennik kursów

ACCA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Sesja egzaminacyjna. Terminy szkoleń. Cennik kursów ACCA w BPP Sesja egzaminacyjna Dostępne opcje szkoleniowe Terminy szkoleń Cennik kursów Oferta obowiązuje na szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA. BPP Momentum Metodologia BPP Więcej wsparcia Więcej

Bardziej szczegółowo

Cash Flow w praktyce - warsztaty. LondonSAM Polska, Kraków 2015

Cash Flow w praktyce - warsztaty. LondonSAM Polska, Kraków 2015 c Cash Flow w praktyce - warsztaty LondonSAM Polska, Kraków 2015 LondonSAM Polska www.londonsam.pl LondonSAM Polska (London School of Accountancy and Management) to nowoczesna, międzynarodowa firma szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

ACCA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Sesja egzaminacyjna. Terminy szkoleń. Cennik kursów

ACCA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Sesja egzaminacyjna. Terminy szkoleń. Cennik kursów ACCA w BPP Sesja egzaminacyjna Dostępne opcje szkoleniowe Terminy szkoleń Cennik kursów Oferta obowiązuje na szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA. BPP Momentum Metodologia BPP Więcej wsparcia Więcej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA BRANŻOWA W ANALIZIE KREDYTOWEJ - WARSZTAT LondonSAM Polska, Kraków

SPECYFIKA BRANŻOWA W ANALIZIE KREDYTOWEJ - WARSZTAT LondonSAM Polska, Kraków SPECYFIKA BRANŻOWA W ANALIZIE KREDYTOWEJ - WARSZTAT LondonSAM Polska, Kraków LONDONSAM POLSKA Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania. Od początku

Bardziej szczegółowo

Przyspiesz swoją karierę i zaoszczędź do zł! Dołącz do ACCA w ramach Programu Accelerate do 30.06

Przyspiesz swoją karierę i zaoszczędź do zł! Dołącz do ACCA w ramach Programu Accelerate do 30.06 Przyspiesz swoją karierę i zaoszczędź do 5 000 zł! Dołącz do ACCA w ramach Programu Accelerate do 30.06 Dołącz do ACCA przed 30.06.2016! skorzystasz z programu Accelerate bezpłatnych zwolnień z egzaminów

Bardziej szczegółowo

CIMA. Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU

CIMA. Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU CIMA - TWOJA DROGA DO SUKCESU Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów Dowiedz się więcej: www.cimaglobal.com/unipoland CIMA Chartered Institute

Bardziej szczegółowo

ACCA w BPP. Kompleksowa i elastyczna oferta szkoleniowa. BPP Momentum. Gwarancja jakości i efektywności. Pełne wsparcie całego procesu nauki

ACCA w BPP. Kompleksowa i elastyczna oferta szkoleniowa. BPP Momentum. Gwarancja jakości i efektywności. Pełne wsparcie całego procesu nauki ACCA w BPP Informator Kompleksowa i elastyczna oferta szkoleniowa BPP Momentum Gwarancja jakości i efektywności Pełne wsparcie całego procesu nauki Dlaczego warto wybrać BPP Professional Education? Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

ccess imple OFERTA SZKOLENIOWA CELE SZKOLENIA Strona 1

ccess imple OFERTA SZKOLENIOWA CELE SZKOLENIA Strona 1 Strona 1 OFERTA SZKOLENIOWA CELE SZKOLENIA Szkolenie skierowane jest do osób planujących zdawać egzamin CFA level 1 oraz do wszystkich, którzy pragną zdobyć, usystematyzować lub pogłębićwiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

3. Absolwenci programu UE & CIMA CBA po spełnieniu warunków wymienionych poniżej uzyskują Certificate in Business Accounting wydawany przez CIMA.

3. Absolwenci programu UE & CIMA CBA po spełnieniu warunków wymienionych poniżej uzyskują Certificate in Business Accounting wydawany przez CIMA. Regulamin udziału studentów UE Wrocław w programie specjalności UE & CIMA Certificate in Business Accounting, realizowanego w ramach studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ACCELERATE - bezpłatne zwolnienia z egzaminów - zwolnienie z 1-wszej opłaty rocznej. Dołącz do ACCA do 30 czerwca skorzystaj z programu Accelerate!

ACCELERATE - bezpłatne zwolnienia z egzaminów - zwolnienie z 1-wszej opłaty rocznej. Dołącz do ACCA do 30 czerwca skorzystaj z programu Accelerate! ACCELERATE - bezpłatne zwolnienia z egzaminów - zwolnienie z 1-wszej opłaty rocznej Dołącz do ACCA do 30 czerwca skorzystaj z programu Accelerate! Połącz studia z ACCA! Wyróżnisz się i zyskasz: dyplom

Bardziej szczegółowo

Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej kwalifikacji dla absolwentów MBA. CIMA Masters Gateway Assessment

Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej kwalifikacji dla absolwentów MBA. CIMA Masters Gateway Assessment Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej kwalifikacji dla absolwentów MBA CIMA Masters Gateway Assessment CIMA dostrzega potencjał absolwentów MBA, uznając ich za przyszłych liderów biznesu. Jednakże przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

ACCA w BPP. Kompleksowa i elastyczna oferta szkoleniowa. BPP Momentum. Gwarancja jakości i efektywności. Pełne wsparcie całego procesu nauki

ACCA w BPP. Kompleksowa i elastyczna oferta szkoleniowa. BPP Momentum. Gwarancja jakości i efektywności. Pełne wsparcie całego procesu nauki ACCA w BPP Informator 2015 Kompleksowa i elastyczna oferta szkoleniowa BPP Momentum Gwarancja jakości i efektywności Pełne wsparcie całego procesu nauki Dlaczego warto wybrać BPP Professional Education?

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa tel. +48 () 67 1 04 faks +48 () 67 0 84 ce@kibr.org.pl www.ce.kibr.org.pl Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów realizujących program SGH-CIMA w roku akademickim 2013/2014 i w latach kolejnych

Informacja dla studentów realizujących program SGH-CIMA w roku akademickim 2013/2014 i w latach kolejnych Przygotowane przez CIMA Poland (zamieszczone 20.06.2014) Informacja dla studentów realizujących program SGH-CIMA w roku akademickim 201/2014 i w latach kolejnych Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

ACCA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Sesja egzaminacyjna. Terminy szkoleń. Cennik kursów. Grudzień 2017

ACCA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Sesja egzaminacyjna. Terminy szkoleń. Cennik kursów. Grudzień 2017 ACCA w BPP Sesja egzaminacyjna Dostępne opcje szkoleniowe Terminy szkoleń Cennik kursów Oferta obowiązuje na szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA oraz kursów do CBE rozpoczynających się w okresie

Bardziej szczegółowo

LondonSAM, Kraków 2013

LondonSAM, Kraków 2013 c MSSF aktualizacja 2013 LondonSAM, Kraków 2013 LondonSAM Polska www.londonsam.pl LondonSAM Polska (London School of Accountancy and Management) to nowoczesna, międzynarodowa firma szkoleniowa działająca

Bardziej szczegółowo

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia 1. Cel: Podstawowym celem ABSL Academy jest przygotowanie uczestników do objęcia stanowisk pracy oferowanych przez firmy sektora usług biznesowych, będących partnerami

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla samorządów w zakresie VAT (przepisy w 2013 r. oraz prawo do odliczania VAT przez samorządy)

Szkolenie dla samorządów w zakresie VAT (przepisy w 2013 r. oraz prawo do odliczania VAT przez samorządy) Termin szkolenia: 16 maja 2013 r. Wrocław Opiekun Klienta Beata Kaputa tel. 71 375 10 06 beata.kaputa@pl.ey.com academyofbusiness@pl.ey.com Ernst & Young Academy of Business al. Armii Ludowej 26 00-609

Bardziej szczegółowo

CIMA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Jesień Terminy szkoleń. Cennik kursów

CIMA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Jesień Terminy szkoleń. Cennik kursów CIMA w BPP Dostępne opcje szkoleniowe Terminy szkoleń Cennik kursów Oferta obowiązuje na szkolenia do egzaminów CBA i OT rozpoczynające się w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2016 oraz egzaminów ICS w sesjach

Bardziej szczegółowo

CIMA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Jesień Terminy szkoleń. Cennik kursów

CIMA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Jesień Terminy szkoleń. Cennik kursów CIMA w BPP Dostępne opcje szkoleniowe Terminy szkoleń Cennik kursów Oferta obowiązuje na szkolenia do egzaminów OT rozpoczynające się w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2017 oraz egzaminów ICS w sesjach Sierpień

Bardziej szczegółowo

CIMA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Terminy szkoleń. Cennik kursów. Oferta obowiązuje na szkolenia do: - egzaminów CBA i OT rozpoczynające się

CIMA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Terminy szkoleń. Cennik kursów. Oferta obowiązuje na szkolenia do: - egzaminów CBA i OT rozpoczynające się CIMA w BPP Dostępne opcje szkoleniowe Terminy szkoleń Cennik kursów Oferta obowiązuje na szkolenia do: - egzaminów CBA i OT rozpoczynające się do 30 czerwca 2016 oraz - egzaminów ICS w sesjach Luty 2016

Bardziej szczegółowo

CIMA w BPP Syllabus 2015

CIMA w BPP Syllabus 2015 CIMA w BPP Syllabus 2015 Kompleksowa i elastyczna oferta szkoleniowa Gwarancja jakości i efektywności Pełne wsparcie całego procesu nauki Dlaczego warto wybrać BPP Professional Education? Kompleksowa i

Bardziej szczegółowo

CIMA. Specjalność UEP & CIMA CBA Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU

CIMA. Specjalność UEP & CIMA CBA Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU CIMA - TWOJA DROGA DO SUKCESU Specjalność UEP & CIMA CBA Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów Dowiedz się więcej: www.cimaglobal.com/unipoland www. cimaglobal.com/unipoland CIMA Chartered

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER Jako firma szkoleniowo doradcza prowadzimy projekty z zakresu Assessment i Development Center u naszych Klientów. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem. Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

CIMA. Specjalność UE & CIMA CBA Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU

CIMA. Specjalność UE & CIMA CBA Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU CIMA - TWOJA DROGA DO SUKCESU Specjalność UE & CIMA CBA Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów Dowiedz się więcej: www.cimaglobal.com/unipoland CIMA Chartered Institute of Management Accountants

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP (PMP Prep)* Zarządzanie Projektami zgodnie ze standardami PMI Zawartość oferty: I. WSTĘP II. EFEKTY SZKOLENIA III. METODY KSZTAŁCENIA IV. TRENERZY V. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Program szkoleniowy: Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Program szkoleniowy: Audyt wewnętrzny Program przygotowujący do wykonywania zawodu Potrzeba Zaczynam pracę w audycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce Data: Od 21 października Miejsce: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Najbliższy termin:

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Najbliższy termin: Audyt wewnętrzny Program przygotowujący do wykonywania zawodu Potrzeba Zaczynam pracę w audycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Najbliższy termin:

Bardziej szczegółowo

CIMA w BPP. Kompleksowa. - Lifetime PassAssurance. i elastyczna oferta szkoleniowa. Najwyższa światowa jakość i efektywność. Gwarancja zdania egzaminu

CIMA w BPP. Kompleksowa. - Lifetime PassAssurance. i elastyczna oferta szkoleniowa. Najwyższa światowa jakość i efektywność. Gwarancja zdania egzaminu CIMA w BPP Kompleksowa i elastyczna oferta szkoleniowa Najwyższa światowa jakość i efektywność - CIMA Premium Learning Partner Gwarancja zdania egzaminu - Lifetime PassAssurance BPP Momentum Pełne wsparcie

Bardziej szczegółowo

UEK & CIMA: Siła dwóch dyplomów. Jak to wygląda?

UEK & CIMA: Siła dwóch dyplomów. Jak to wygląda? UEK & CIMA: Siła dwóch dyplomów Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, uczelni i studentów, UEK wspólnie z Instytutem CIMA (Chartered Institute od Management Accountants) rozszerza ofertę edukacyjną

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do sukcesu

Twoja droga do sukcesu Twoja droga do sukcesu Nowe specjalności międzykierunkowe SGH - CIMA już dostępne! SGH i CIMA: Siła dwóch dyplomów Jak to wygląda? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, uczelni i studentów, SGH

Bardziej szczegółowo

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa A PMP Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Zaawansowany Autoryzacja: APM Group Ltd Opis: Akademia PMP to 5-dniowy, intensywny

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Potrzeba. Rozwiązanie. Cele szkolenia. Korzyści. Dla kogo?

Audyt wewnętrzny. Potrzeba. Rozwiązanie. Cele szkolenia. Korzyści. Dla kogo? Początek programu: Poznań: 24 września 2012 Warszawa: 8 listopada 2012 r. Wrocław: 12 grudnia 2012 r. Audyt wewnętrzny Potrzeba Opiekun Klienta - dla Klientów w Warszawie Aleksandra Krempin Tel. +48 22

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH

Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH Z tego materiału dowiesz się: 1. Co to jest Program IPMA-Student? 2. Jakie będę miał z tego korzyści? 3. Jakie wymagania trzeba spełnić żeby wziąć udział

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Najbliższy termin

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Najbliższy termin Audyt wewnętrzny Program przygotowujący do wykonywania zawodu Potrzeba Zaczynam pracę w audycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Najbliższy termin

Bardziej szczegółowo

Eksperci Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Opis szkolenia:

Eksperci Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Opis szkolenia: Eksperci serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: SIWZ -Jak przygotować Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia? 1-dniowe warsztaty praktyczne dla specjalistów ds. zamówień publicznych. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Kurs przygotowujący do egzaminu CFA na poziomie I

Kurs przygotowujący do egzaminu CFA na poziomie I Kurs przygotowujący do egzaminu CFA na poziomie I Sesja: czerwiec 2018 START: 2 grudnia 2017 r. Promocja za wczesny zapis 4950 PLN + 23% VAT obowiązuje do 15 września Kurs w języku angielskim Koordynator

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Najbliższy termin

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Najbliższy termin Audyt wewnętrzny Program przygotowujący do wykonywania zawodu Potrzeba Zaczynam pracę w audycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Najbliższy termin

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane przez GPM Global

Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane przez GPM Global Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane przez GPM Global Temat: Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane

Bardziej szczegółowo

Controlling w przemyśle wydobywczym

Controlling w przemyśle wydobywczym Controlling w przemyśle wydobywczym NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Controlling operacyjny z uwzględnieniem specyfiki branży wydobywczej Controlling strategiczny z uwzględnieniem specyfiki branży wydobywczej

Bardziej szczegółowo

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Katedra Rachunkowości UŁ Kierunek: Finanse i Rachunkowość Studia II. stopnia SPECJALNOŚĆ Rachunkowość i zarządzanie finansami SKŁAD RADY SPECJALNOŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Kurs przygotowujący do egzaminu CFA na poziomie I

Kurs przygotowujący do egzaminu CFA na poziomie I Kurs przygotowujący do egzaminu CFA na poziomie I Sesja: czerwiec 2018 Start: 24 lutego 2017 r. Cena: 5690 zł netto Kurs w języku angielskim Koordynator szkolenia: Renata Michalak Tel. +48 508 018 460

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNYCH KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH DLA FARMACEUTÓW PROWADZONYCH PRZEZ OCI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Organizator Konferencji Organizatorem Regionalnych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional - ExamPrep Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI. LondonSAM Polska, Kraków 2012

Project Management Professional - ExamPrep Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI. LondonSAM Polska, Kraków 2012 1 Project Management Professional - ExamPrep Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od 31 VIII 2011) LondonSAM Polska, Kraków 2012 1 Project Management Institute

Bardziej szczegółowo

CIMA. Specjalność UEK & CIMA CBA Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU

CIMA. Specjalność UEK & CIMA CBA Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU CIMA - TWOJA DROGA DO SUKCESU Specjalność UEK & CIMA CBA Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów Dowiedz się więcej: www.cimaglobal.com/unipoland CIMA Chartered Institute of Management Accountants

Bardziej szczegółowo

ACCA w BPP. Kompleksowa. - Lifetime PassAssurance. i elastyczna oferta szkoleniowa

ACCA w BPP. Kompleksowa. - Lifetime PassAssurance. i elastyczna oferta szkoleniowa ACCA w BPP Kompleksowa i elastyczna oferta szkoleniowa Najwyższa światowa jakość i efektywność - Platinum Approved Learning Partner Gwarancja zdania egzaminu - Lifetime PassAssurance BPP Momentum Pełne

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANÇAISE W TORUNIU Regulamin kursów 2017/2018

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANÇAISE W TORUNIU Regulamin kursów 2017/2018 STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANÇAISE W TORUNIU Regulamin kursów 2017/2018 Alliance Française w Toruniu oferuje kursy języka francuskiego ogólnego oraz specjalistycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do sukcesu

Twoja droga do sukcesu Twoja droga do sukcesu Nowe specjalności międzykierunkowe SGH & CIMA już dostępne! SGH i CIMA: Siła dwóch dyplomów Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, uczelni i studentów, SGH wspólnie z Instytutem

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Studia I stopnia; o profilu praktycznym; Finanse i Rachunkowość w WSPA to: stacjonarne, niestacjonarne, wspomagane on-line; od wielu lat cieszące się dużym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

CERTIFIED INTERNATIONAL PROFESSIONAL NEGOTIATOR

CERTIFIED INTERNATIONAL PROFESSIONAL NEGOTIATOR CERTIFIED INTERNATIONAL PROFESSIONAL NEGOTIATOR CIPN Zdobądź Międzynarodowy Certyfikat potwierdzający kwalifikacje Profesjonalnego Negocjatora Biznesu Program rozwojowy oparty o standardy American Certification

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu Adyt wewnętrzny Program przygotowjący do wykonywania zawod Potrzeba Zaczynam pracę w adycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Rozwiązanie Program szkoleniowy:

Bardziej szczegółowo

PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE)

PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU PMP PMI LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) Project Management Institute jest największą na świecie instytucją

Bardziej szczegółowo

K A T A L O G. szkolenia wrzesień grudzień stwarzamy atmosferę wspierającą rozwój i zaangażowanie. Blue Training. s e k t o r p u b l i c z n y

K A T A L O G. szkolenia wrzesień grudzień stwarzamy atmosferę wspierającą rozwój i zaangażowanie. Blue Training. s e k t o r p u b l i c z n y Blue Training ul. Abpa. Baraniaka 88F Poznań tel. +48 690 943 005 www.bluetraining.pl biuro@bluetraining.pl K A T A L O G s e k t o r p u b l i c z n y szkolenia wrzesień grudzień 2016 stwarzamy atmosferę

Bardziej szczegółowo

AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o., tel./fax +48 95 735 17 17, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 20; e-mail: audit@audit.com.pl; www.audit.com.

AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o., tel./fax +48 95 735 17 17, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 20; e-mail: audit@audit.com.pl; www.audit.com. PRAWO PRACY 2015 OFERTA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o., tel./fax +48 95 735 17 17, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 20; e-mail: audit@audit.com.pl; www.audit.com.pl Rejestr

Bardziej szczegółowo

High School Business Challenge

High School Business Challenge High School Business Challenge ORGANIZATOR Studenckie Koło Naukowe Biznesu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKN Biznesu jest jedną z najmłodszych, ale i najszybciej rozwijających się organizacji studenckich

Bardziej szczegółowo

Certyfikat IPMA Student w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Beata Jałocha Koordynator IPMA Student w ISP UJ

Certyfikat IPMA Student w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Beata Jałocha Koordynator IPMA Student w ISP UJ Certyfikat IPMA Student w Instytucie Spraw Publicznych UJ Beata Jałocha Koordynator IPMA Student w ISP UJ beata.jalocha@uj.edu.pl International Project Management Association Polska należy do federacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SGH-CIMA (EDYCJA 3)

PROGRAM SGH-CIMA (EDYCJA 3) PROGRAM SGH-CIMA (EDYCJA ) Instrukcje dotyczące rejestracji i opłat w programie SGH & CIMA DMA (v.: FiR lub Zarządzanie) dla studentów przystępujących do Programu od roku akademickiego 2014/2015 Drodzy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI. Regulamin kursów 2015/2016

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI. Regulamin kursów 2015/2016 STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI Regulamin kursów 2015/2016 określający wzajemne zobowiązania Stowarzyszenia Alliance Française w Łodzi - organizatora kursu oraz Studenta - Uczestnika kursu: Alliance

Bardziej szczegółowo

Zapisy Formularz zgłoszeniowy:

Zapisy Formularz zgłoszeniowy: Zapisy Formularz zgłoszeniowy: Imię i nazwisko Uczestnika: Telefon kontaktowy: E-mail: Adres zamieszkania: Adres do korespondencji: Data i miejsce urodzenia: Pesel: wykształcenie (ukończone szkoły): Wykonywany

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń otwartych

Regulamin szkoleń otwartych Regulamin szkoleń otwartych 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez Łukasz Pulter z siedzibą we Wrocławiu 50-008, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Witamy we wspólnym programie UE &CIMA! Instrukcje dotyczące rejestracji i opłat dla uczestników Programu UE & CIMA CBA w roku akademickim 2014/2015

Witamy we wspólnym programie UE &CIMA! Instrukcje dotyczące rejestracji i opłat dla uczestników Programu UE & CIMA CBA w roku akademickim 2014/2015 Witamy we wspólnym programie UE &CIMA! Instrukcje dotyczące rejestracji i opłat dla uczestników Programu UE & CIMA CBA w roku akademickim 2014/2015 Drodzy studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KRAKOWIE TRZYSTOPNIOWY KURS RACHUNKOWOŚCI KORPORACYJNEJ

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KRAKOWIE TRZYSTOPNIOWY KURS RACHUNKOWOŚCI KORPORACYJNEJ STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KRAKOWIE AKADEMIA RACHUNKOWOŚĆ KORPORACYJNA TRZYSTOPNIOWY KURS RACHUNKOWOŚCI KORPORACYJNEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA PRACOWNIKÓW Z SEKTORA BPO/SSC,,KSIĘGOWY

Bardziej szczegółowo

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni:

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni: Patron honorowy: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA kluczowe, obowiązujące regulacje dotyczące kształtowania taryfy dla ciepła kategoria zwrotu z kapitału zaangażowanego ujęcie w taryfie dla ciepła proces przygotowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNYCH KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH DLA FARMACEUTÓW PROWADZONYCH PRZEZ OMNI CONSUMER INFO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Organizator konferencji Organizatorem regionalnych konferencji

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing - Strona 1 z 5 - STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing Wielkopolska Szkoła Biznesu wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe Oferta szkoleniowa z języka angielskiego English Vibe Jest to inicjatywa powstała w 2009r. Zajmujemy się organizacją i realizacją szkoleń z języka angielskiego dla firm oraz dla klientów indywidualnych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SGH-CIMA (EDYCJA 2)

PROGRAM SGH-CIMA (EDYCJA 2) PROGRAM SGH-CIMA (EDYCJA 2) Instrukcje dotyczące rejestracji i opłat w programie SGH & CIMA DMA (v.: FiR lub Zarządzanie) dla studentów przystępujących do Programu od roku akademickiego 2013/2014 Drodzy

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY SZEF BUDOWANIE WIZERUNKU I AUTORYTETU PRZEŁOŻONEGO

SKUTECZNY SZEF BUDOWANIE WIZERUNKU I AUTORYTETU PRZEŁOŻONEGO Każda osoba zarządzająca ludźmi powinna dbać o budowanie autorytetu i wizerunku profesjonalisty. Skuteczne zarządzanie ludźmi to klucz do sukcesów personalnych danego kierownika oraz do realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English

Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English Certyfikat MBE Master of Business English* Oznacza skuteczne posługiwanie się obszernym językiem angielskim

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Wykorzystanie informacji zawodowej DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Informacja zawodowa jest podstawą w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej

Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ - 120 H Szkoła Języka Polskiego i Języków Obcych e-mail: office@makilen.pl MAKILEN www.makilen.pl ul. Ariańska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - praktyczny przegląd metodyk: PCM, PRINCE2, PMBoK. 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.

Zarządzanie projektami - praktyczny przegląd metodyk: PCM, PRINCE2, PMBoK. 2-dniowe warsztaty kompetencyjne. Eksperci serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Zarządzanie projektami - praktyczny przegląd metodyk: PCM, PRINCE2, PMBoK. 2-dniowe warsztaty kompetencyjne. Opis szkolenia: Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Uniwersytetu Stanu Pensylwania USA Kraków 04 06 Kwietnia 2012 Planowanie Sukcesji z jednym z największych autorytetów na świecie już w Polsce

Bardziej szczegółowo