SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6"

Transkrypt

1 OFERTA ACCA, SEMESTR ZIMOWY LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015

2 SPIS TREŚCI Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6 Egzaminy 7 LondonSAM Polska - Twoja droga do sukcesu 8 Dlaczego warto studiować z LondonSAM? 9 Jak wyglądają szkolenia w LondonSAM? 10 Dopasuj kursy do Twoich potrzeb wybierz metodologię 11 Kursy ACCA online 12 Kalendarz egzaminów i grafik szkoleń ACCA 13 Cennik kursów ACCA w semestrze zimowym Promocje i dodatkowe materiały szkoleniowe 15 LondonSAM Polska Sp. z o. o. Kamienna Kraków Kontakt: tel./fax Godziny pracy biura: poniedziałek piątek Konto bankowe: Bank BZWBK NIP: Zarejestruj się na kurs ACCA 16

3 ORGANIZACJA ACCA Association of Chartered Certified Accountants została założona w Londynie w 1904 roku, aby promować etykę, standardy moralne oraz profesjonalizm w środowisku finansistów i osób zajmujących się zarządzaniem finansowym. Organizacja skupia obecnie ponad 400 tysięcy członków i osób studiujących w ponad 170 krajach na wszystkich kontynentach. Uzyskała popularność także w Polsce, szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej. Do organizacji w naszym kraju rocznie przystępuje ok. 150 osób, łącznie członkostwem legitymuje się obecnie ponad 1100 osób, a 3100 jest w trakcie studiów. Niewątpliwie jest to zasługą prestiżu, jakiego nadaje posiadanie tej kwalifikacji zawodowej. Reputacja ACCA jest ugruntowana na świecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła kwalifikację za globalny wzorzec międzynarodowego programu rachunkowości. Nadrzędnymi wartościami, którymi kieruje się ACCA, są: rozwój zawodowy i osobisty, wysokie standardy etyczne i moralne wśród swoich członków i studentów, otwartość (brak rygorystycznych barier w dostępności do kwalifikacji), jakość (program oraz proces przyznawania członkostwa utrzymane są na najwyższym poziomie), uniwersalność kwalifikacji (oparta jest ona m.in. na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej, co zapewnia jej globalną rozpoznawalność), elastyczność (dostosowanie do lokalnych wymogów prawnych). ACCA QUALIFICATION-TWOJĄ DROGĄ DO SUKCESU Konstrukcja programu ACCA Qualification pozwala na zdobycie członkostwa w organizacji osobom, które wcześniej miały już do czynienia z finansami i ekonomią, jak również tym, którzy przystępując do programu stykają się z tą tematyką po raz pierwszy. Organizacja bowiem nie stawia ograniczeń dla osób, które posiadają odpowiednią motywację i chcą zostać menadżerami finansowymi. ACCA pozwala na zdobycie nie tylko gruntownej wiedzy z zakresu finansów, ale również uczy strategii finansowych i wykorzystywania wiedzy finansowej w procesie zarządzania. Ze względu na ten fakt członkowie zrzeszenia to cenieni i poszukiwani pracownicy, partnerzy w biznesie i współpracownicy. Absolwenci ACCA są też dobrze opłacani przez pracodawców na całym świecie i szybko awansują (badania "HAYS International Forecast" do pobrania na stronie: oraz Wynika to z posiadania gruntownej wiedzy z zakresu: prawa, podatków, audytu, strategii finansowych, zarządzania finansami oraz umiejętności, których wymaga się od menadżerów i dyrektorów finansowych. Ukończenie Programu ACCA Qualification jest również potwierdzeniem znajomości Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ACCA? Kwalifikację ACCA Polacy zdobywają już od ponad 16 lat, a od 2004 roku działa oficjalne przedstawicielstwo ACCA w Polsce (w Warszawie). Początkowo programem ACCA Professional Scheme interesowali się głównie pracownicy firm audytorskich Wielkiej Czwórki i osoby zatrudnione w międzynarodowych korporacjach. Obecnie potrzeba posiadania kwalifikacji jest tak duża, że program ACCA Qualification doceniają nie tylko wspomniane wyżej przedsiębiorstwa, ale również mniejsze firmy, a nawet absolwenci wyższych uczelni. Standardy ACCA w swych organizacjach zobowiązało się stosować wiele koncernów. Wśród nich są: Philips Polska Sp. Z o.o., PZU S.A., Philip Morris Polska S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A, Capgemini Polska Sp. z o.o., Deloitte Poland, Cargill Polska Sp. z o.o., Adidas Poland Sp. z o.o., KPMG, AGORA, IBM Polska, Shell Polska i wiele innych. 2

4 JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM ACCA ACCA QUALIFICATION ACCA Qualification składa się z 14 egzaminów w języku angielskim przeprowadzanych na 2 poziomach: Fundamentals w którego skład wchodzą moduły Knowledge i Skills oraz Professional - złożonego z modułów Essentials i Options. Dodatkowo do uzyskania członkostwa w ACCA wymagane jest przejście internetowego szkolenia Professional Ethics Module i wykazanie się minimum 3-letnią praktyką zawodową. POZIOM FUNDAMENTALS - przybliża studentom zagadnienia rachunkowości finansowej i zarządczej, podatków, prawa i audytu, wskazuje na znaczenie informacji finansowej w przedsiębiorstwie oraz zapoznaje z najważniejszymi zagadnieniami, związanymi z zasobami ludzkimi. Poziom składa się z dwóch modułów: Knowledge i Skills. KNOWLEDGE pozwala zapoznać się z tematyką sprawozdawczości finansowej oraz ocenić znaczenie informacji finansowej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Słuchacze wdrażają się również w tematykę i zagadnienia, związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, co jest wiedzą niezbędną dla osób, zajmujących stanowiska kierownicze. Knowledge - ma charakter wprowadzający i jest fundamentem, na którym budowana jest wiedza studentów podczas kolejnych przedmiotów, dlatego ważne jest, aby posiąść solidne podstawy lub uzupełnić ewentualne braki, poprzez uczęszczanie na zajęcia przygotowujące do egzaminów z przedmiotów F2 i F3. SKILLS jest modułem, w którym słuchacze zgłębiają techniczną stronę zawodu menadżera finansowego. Studenci opanowują tajniki dotyczące: podatków, audytu, raportowania finansowego, opartego na międzynarodowych standardach, finansów zarządczych w korporacjach, prawa handlowego i podatkowego oraz systemów informacyjnych. Moduł Skills przygotowuje studenta w sposób praktycznydo wykonywania zawodu w pełni wykwalifikowanego księgowego. POZIOM PROFESSIONAL - składa się z 3 przedmiotów obligatoryjnych (Essentials) oraz 2 przedmiotów do wyboru (Options), dzięki którym student ma możliwość dopełnienia wiedzy odpowiadającej jego zainteresowaniom zawodowym. Przedmioty Professionals uczą etycznego zachowania się w biznesie, kreatywności w budowaniu strategii zarządzania, strategii inwestycyjnych i planowania przyszłości firmy. Przygotowują także do rozwiązywania problemów na poziomie wymaganym od menadżerów i dyrektorów finansowych. ESSENTIALS jest modułem obligatoryjnym, w którym studenci zdają 3 obowiązkowe egzaminy, niezbędne każdemu menadżerowi w procesie zarządzania i podejmowania strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Wiedza ta jest przydatna bez względu na branżę i profil działalności, którym się zarządza i w którym działa menadżer finansowy. OPTIONS jest modułem pozwalającym osiągnąć specjalizację w obszarach szczególnie interesujących dla studenta - z punktu widzenia jego teraźniejszej i planowanej ścieżki zawodowej. Do wyboru w tym obszarze są: podatki, audyt i rewizja finansowa oraz strategiczne zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. 3

5 PRZEDMIOTY KWALIFIKACJI ACCA 4. P ROFES S I O N A L M O D U Ł O P T I O N S P4 Advanced Financial Management (AFM) Poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie paperu F9. Praktyczne zastosowanie umiejętności i doświadczenia w celu podejmowania jak najlepszych decyzji, pozwalających na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa. Metody wykorzystywania posiadanych informacji. P5 Advanced Performance Management (APM) Poszerzenie wiedzy i umiejętności, zdobytych w trakcie F5. Analiza informacji zarządczej, koniecznej do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, planowaniem strategicznym i kontrolą. P6 Advanced Taxation (ATX) Poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie F6. Zakres materiału obejmuje szczegółowe zagadnienia związane z efektywnym planowaniem podatkowym. P7 Advanced Audit and Assurance (AAA) Paper pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu audytu w celu dokonania dogłębnej analizy sytuacji jednostki gospodarczej. Zakres materiału obejmuje najnowsze zagadnienia rewizji finansowej. 1. F U N DA M E N TA L S M O D U Ł K N OW L E D G E F1 Accountant in Business (AB) Zdobycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, księgowości oraz zrozumienie otoczenia i uwarunkowań finansowych, w jakich firma funkcjonuje. F2 Management Accounting (MA) Zapoznanie się i zrozumienie zasad rachunkowości zarządczej, które są niezbędne w procesie planowania, kontroli i podejmowania decyzji. F3 Financial Accounting (FA) Zdobycie wiedzy i zrozumienie podstawowych technik, koniecznych do przygotowania sprawozdań finansowych. 3. P ROFES S I O N A L M O D U Ł ES S E N T I A L S P1 Governance, Risk and Ethics (GRE) Nabycie wiedzy i umiejętności, związanych z rolą specjalisty do spraw rachunkowości w zarządzaniu, kontroli wewnętrznej i zarządzaniu ryzykiem w korporacji, przy dużym nacisku położonym na etykę zawodową. P2 Corporate Reporting (CR) Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu aktualnie obowiązujących technik i standardów raportowania. P3 Business Analysis (BA) Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, koniecznych do tworzenia i analizowania strategii przyjętych przez przedsiębiorstwo. Rozwój przedsiębiorstwa. 2. F U N DA M E N TA L S M O D U Ł S K I L L S F4 Corporate and Business Law (CL) Zdobycie wiedzy, koniecznej dla osób zarządzających finansami przedsiębiorstwa z zakresu obowiązującego prawa handlowego i cywilnego, a także kodeksu pracy. F5 Performance Management (PM) Przedmiot uczy praktycznego zastosowania technik rachunkowości zarządczej w procesach planowania, oceny i kontroli procesów biznesowych. F6 Taxation (TX) Tematyka i problemy, związane z polskim prawem podatkowym. F7 Financial Reporting (FR) Poszerzenie wcześniej zdobytej wiedzy, koniecznej przy przygotowywaniu raportów finansowych dla różnych grup odbiorców sprawozdań finansowych. F8 Audit and Assurance (AA) Podstawowa wiedza z zakresu audytu i rewizji finansowej, niezbędna w kontekście przygotowywania sprawozdań finansowych oraz zapewnienia najwyższych standardów w zakresie działania przedsiębiorstwa. F9 Financial Management (FM) Poszerzenie i kontynuacja wiedzy, zdobytej w trakcie przedmiotu F2 pozwalającej na zrozumienie i efektywne wykorzystanie metod rachunkowości zarządczej. Analiza korzyści, wynikających z różnych źródeł finansowania, metody oceny inwestycji. 4

6 PROFESSIONAL ETHICS MODULE (PEM) PRACTICAL EXPERIENCE REQUIREMENTS (PER) Poza zdaniem 14 przedmiotów objętych programem kwalifikacji oraz przejściem Modułu Etycznego, warunkiem zdobycia członkostwa w organizacji jest wykazanie się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym, oraz zaliczeniem określonych kompetencji zawodowych. Studenci muszą udowodnić organizacji, że spełnili wymagania, co do ich efektywnego rozwoju zawodowego, poprzez rejestrację swych osiągnięć online w TDM (Trainee Development Matrix). Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane do rozpoczęcia kwalifikacji - polecamy jednak zdobywać go równolegle do zdawanych egzaminów. Student powinien posiadać dokumenty potwierdzone przez swego przełożonego, które zaświadczą (w razie wyrywkowej kontroli ze strony ACCA, do czego organizacja zarezerwowała sobie prawo) o prawdziwości zarejestrowanych komputerowo osiągnięć. Więcej na temat doświadczenia zawodowego: Kurs PEM nie jest egzaminem i można go zaliczyć w momencie, kiedy student uzyskuje uprawnienie do zdawania przedmiotu P1. Rekomenduje się przy tym, aby zaliczyć PEM przed przystąpieniem do egzaminu, gdyż uzyskana w nim wiedza może okazać się pomocna. Zaliczany komputerowo moduł pozwala zrozumieć kwestie odpowiedzialności zawodowej studenta/członka ACCA względem jego współpracowników, przełożonych, udziałowców, klientów, partnerów handlowych i dalszego otoczenia biznesowego. Celem wprowadzenia do kwalifikacji Modułu PEM jest gwarancja, że studenci, a potem członkowie organizacji ACCA, znają i kierują się w swej pracy zawodowej odpowiednimi wartościami moralnymi. Professional Ethics Module odnajdziecie Państwo na stronie organizacji pod następującym adresem: DIPLOMA IN ACCOUNTING AND BUSINESS Rozpoczęcie kwalifikacji jest doceniane przez pracodawców i przyspiesza rozwój kariery zawodowej. Ukończenie modułu Knowledge (3 pierwsze egzaminy) oznacza uzyskanie od ACCA Diploma in Accounting and Business. Natomiast zdanie całego poziomu Fundamentals (9 egzaminów), ACCA nagradza poprzez wydanie Advanced Diploma in Accounting and Business. Osoby o takim statusie są poszukiwanymi pracownikami w Polsce i na świecie. ZWOLNIENIA Z EGZAMINÓW Ukończenie uczelni z akredytowanymi przez ACCA specjalnościami/programami uprawnia do zwolnień z części egzaminów. Aktualna lista akredytowanych programów znajduje się na stronie: Ponadto biegły rewident otrzyma zwolnienie z całego poziomu Fundamentals (od F1 do F9). Z egzaminów poziomu Professional zwolnienia nie są przyznawane. 5

7 REJESTRACJA DO ORGANIZACJI ACCA Pierwszym krokiem do rozpoczęcia studiów ACCA jest rejestracja do organizacji. Można jej dokonać drogą internetową w dowolnym terminie w ciągu roku. Jednak w celu przystąpienia do wybranej sesji egzaminacyjnej, należy dopełnić obowiązku rejestracji studenckiej na minimum dwadzieścia dni przed ostateczną datą przyjmowania zgłoszeń na egzaminy, wymóg ten nie dotyczy egzaminów w formie elektronicznej F1 F4. Szczegóły na stronie 8. Sesja egzaminacyjna odbywa się dwa razy do roku: w czerwcu i grudniu, w specjalnie do tego wyznaczonych ośrodkach na całym świecie. W Polsce za ich zorganizowanie odpowiedzialny jest British Council, który przeprowadza je w pięciu miastach: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. Wymagane dokumenty (kserokopie/skany): Formularz zgłoszeniowy on-line (Initial Registration Form), dostępny na stronie: dowód osobisty lub paszport, dyplom ukończenia liceum lub studiów wyższych/ podyplomowych (dokumenty należy przesłać do organizacji w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej), suplement do dyplomu lub wyciągu listy przedmiotów z indeksu studiów wraz z uzyskanymi ocenami (w wersji polskiej i angielskiej) tylko w przypadku starania się o zwolnienia z egzaminów, skrócony akt małżeństwa wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski w przypadku zmiany nazwiska, zdjęcia w formacie paszportowym, jeśli kwalifikacja opłacana jest przez osobę indywidualną płatności należy dokonać za pomocą karty kredytowej/debetowej, natomiast jeśli kwalifikacja opłacana jest przez firmę dopuszcza się płatność za pomocą przelewu. Wszystkie w/w dokumenty można załączyć w formie skanów w rejestracji online, natomiast w przypadku wysłania kserokopii adres jest następujący: ACCA CUSTOMER SERVICES, 2 Central Quay 89 Hydepark Street, Glasgow G3 8BW United Kingdom Opłaty w roku 2015: OPŁATA REJESTRACYJNA ANNUAL SUBSCRIPTION OPŁATA EGZAMINACYJNA 79 (ca. 435 PLN) 83 (ca. 450 PLN) 6

8 REJESTRACJA NA EGZAMINY ACCA Egzaminy w Organizacji ACCA można zdawać w wersji komputerowej i papierowej. Egzaminy w wersji papierowej można zdawać ze wszystkich przedmiotów kwalifikacji. Egzaminy F5 P7 mają wyłącznie formułę pisemną i opierają się przede wszystkim na zadaniach (case study), do których dołączony jest szereg poleceń. Sesja egzaminacyjna odbywa się dwa razy do roku: w czerwcu i grudniu, w specjalnie do tego wyznaczonych ośrodkach na całym świecie. W Polsce za ich zorganizowanie odpowiedzialny jest British Council, który przeprowadza je w pięciu miastach: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. ACCA wprowadza trzy terminy rejestracji na egzaminy pisemne, od których uzależniona jest wysokość opłat: Wczesna rejestracja do 31 sierpnia Standardowa rejestracja do 26 października Późna rejestracja od 2 listopad Rejestracja Wczesna Standardowa Późna June 2015 Dec 2015 June 2015 Dec 2015 June 2015 Dec 2015 Knowledge Skills Professional (UWAGA: za każde przyznane zwolnienie pobierana jest opłata, jak za przystąpienie do egzaminu opłata standardowa). Ceny egzaminów z poszczególnych modułów zależą od terminu samej rejestracji im wcześniej zadeklarujesz swój udział w sesji, tym mniejszą kwotę będziesz musiał uiścić (zobacz na powyższe tabele). Wczesna oraz późna rejestracja dostępne są jednak tylko dla tych studentów, którzy wypełnią formularz drogą on-line. Za papierowe deklaracje pobierana jest zawsze opłata standardowa, i w tym wypadku należy pamiętać o uwzględnieniu czasu dostarczenia dokumentów przez pocztę oraz przetworzeniu zgłoszenia. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących rejestracji, egzaminów lub płatności ACCA, z przyjemnością udzielimy odpowiedzi. Prosimy o kontakt: , CBE CENTER Egzaminy z poziomu Fundamentals (F1 F4) można zdawać w wersji komputerowej. Aby podejść do testu komputerowego należy zarejestrować się w ośrodku CBE (Computer Based Examination Center). Egzaminy komputerowe w formie testu trwają 2 godziny, koszt to ok. 350 PLN. Zaletą CBE Centre jest możliwość napisania egzaminu w dowolnym czasie w ciągu roku, a wynik otrzymujemy zaraz po zakończeniu testu. Egzaminy w formie komputerowej można zdawać w autoryzowanych ośrodkach CBE w Warszawie i Krakowie. 7

9 LONDONSAM POLSKA Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania. Od początku naszej działalności w Polsce, z sukcesem dostarczyliśmy projekty szkoleniowe do ponad 8 tysięcy osób, w tym menedżerów najwyższego szczebla z różnych sektorów biznesu, którzy wielokrotnie potwierdzali profesjonalizm zaprojektowanych rozwiązań szkoleniowych. We współpracy z międzynarodowymi Partnerami dostarczamy profesjonalne szkolenia, co przekłada się na wyjątkowo wysoki poziom naszych usług. Jesteśmy dostawcą szkoleń przygotowujących do zdobycia międzynarodowych kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz PMP (Project Management Professional). Współpracujemy również z INSEAD The Business School for the World, wysoko ocenianą w światowych rankingach instytucją edukacyjną. Wszystko to stanowi o naszym ciągłym rozwoju i dążeniu do dostarczania naszym Klientom usług o coraz wyższym standardzie. OFERTA W naszej ofercie znajdują się specjalistyczne szkolenia dla biznesu, organizowane w wersjach zamkniętych oraz otwartych, wśród nich z zakresu: Finansów: MSSF, USGAAP, Taxation Academy, Credit Management, Finanse dla Menedżerów Zarządzania: Projektami, Zmianą, Zespołem, Czasem Umiejętności interpersonalnych: Techniki prezentacji, Obsługa klienta Komunikacja międzykulturowa Warsztaty dopasowujemy do środowiska biznesowego, zwracając jednocześnie szczególną uwagę na indywidualne potrzeby uczestników. KLIENCI Klienci cenią w nas profesjonalizm, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do realizowanych projektów. Współpracujemy z międzynarodowymi korporacjami, jak również rodzimymi przedsiębiorstwami, które inwestują w rozwój swojej kadry. Nasze treningi na najwyższym poziomie oceniły m.in. firmy: Amway Electrolux IBM BTO ArcelorMittal Capgemini Menthor Graphics Aon Hewitt Heineken Motorola Solutions BNP Paribas Fortis Hitachi Data Systems Shell 8

10 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ACCA Z LONDONSAM? Uczą profesjonaliści W LondonSAM uczysz się tylko od profesjonalistów. 90% naszego sukcesu, jak i studentów przystępujących do egzaminów, to kadra wykładowców. Przykładamy szczególną wagę, by nasi trenerzy byli osobami posiadającymi międzynarodowe kwalifikacje finansowe oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe i trenerskie. Dowiedz się więcej: Jakość potwierdzają Klienci Pracodawcy brytyjscy i studenci z Europy i Azji znają nas jako wysokiej jakości szkoleniowców. Na zakończenie każdego organizowanego przez nas treningu przeprowadzana jest ankieta ewaluacyjna, po analizie której stale podnosimy standard świadczonych przez nas usług. Opinie studentów oraz klientów korporacyjnych znajdują się na stronie internetowej: Kompleksowa oferta atrakcyjne ceny LondonSAM oferuje kompleksowe przygotowanie do egzaminów ACCA. Możesz wybrać kursy standardowe, ścieżkę Self-Track, przyjść na wybrany moduł szkolenia lub po prostu zakupić podręczniki do samodzielnej nauki. Co semestr przygotowujemy atrakcyjne ceny kursów, a także organizujemy promocje dla osób, które odpowiednio wcześnie zadeklarują uczestnictwo w szkoleniach danego semestru. Materiały szkoleniowe Dla uczestników szkoleń przygotowaliśmy profesjonalne materiały, które znacznie ułatwiają naukę oraz zdanie egzaminu. Na każdym kursie otrzymują Państwo skrypt (course notes), który będzie w trakcie zajęć kompleksowo omówiony przez prowadzącego zajęcia. Dodatkowo dysponujemy aktualnymi podręcznikami Wydawnictwa Kaplan (Study Text, Exam Kit, Pocket Notes), zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, które są dostępne w naszym biurze w Krakowie. Bezpłatne konsultacje z trenerem Nasi wykładowcy nie kończą swej pracy wraz z zakończeniem zajęć. Począwszy od pierwszego dnia kursu do chwili egzaminu są do dyspozycji studentów, a zatem macie Państwo możliwość skonsultowania się w razie jakichkolwiek pytań, dotyczących zadań czy materiału, który trzeba zrozumieć i opanować, aby zdać egzamin. Gwarancja sukcesu No Pass No Fee LondonSAM uczy skutecznie. Aby umożliwić naszym studentom osiągnięcie sukcesu na egzaminie przygotowaliśmy specjalny program No Pass No Fee. Rozumiemy, iż pomimo ciężkiej pracy i wysiłku zarówno ze strony wykładowcy jak i studenta, zdarza się, iż uczestnik szkolenia nie osiągnie pozytywnego rezultatu egzaminacyjnego. W przypadku niezaliczenia egzaminu gwarantujemy bezpłatne uczestnictwo w Revision Stage w kolejnym semestrze ACCA. Warunkiem udziału w programie jest 100% obecności na szkoleniu oraz wynik egzaminacyjny pomiędzy 40% a 49%. Komfort logistyczny Współpracując z FRONTON Office Center w Krakowie zapewniamy Państwu najwyższy poziom profesjonalizmu i komfortu logistycznego w trakcie naszych szkoleń. Nowoczesne sale oraz ich wyposażenie zapewniają Państwu dogodne warunki do zdobywania wiedzy. Dla Państwa wygody przy budynku znajduje się restauracja, nowoczesne sale konferencyjne, w sąsiedztwie jest również przystanek tramwajowy oraz parking. Nie pobieramy żadnych opłat administracyjnych, związanych z rejestracją na kurs. Opiekujemy się naszymi studentami poprzez nieodpłatną pomoc w procesie rejestracji w organizacji ACCA. 9

11 JAK WYGLĄDAJĄ SZKOLENIA LONDONSAM? WYBIERZ SWOJĄ METODOLOGIĘ Studenci o naszych szkoleniach: Korzystam ze szkoleń LondonSAM od prawie dwóch lat. Trudno nie docenić sprawnej organizacji pracy zaplecza administracyjnego, dbałości o studentów, pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych. Ponadto poziom przekazywania wiedzy przez wykładowców LondonSAM nie pozostawia nic do życzenia; metodyka nauczania jest nowoczesna i efektywna. Pozdrawiam i mam nadzieję, ze nasza dalsza współpraca będzie równie owocna jak dotychczas." Pani Anna, Kontroler Finansowy Dla mnie podstawową zaletą zajęć w LondonSAM jest bezpośredni kontakt ze wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, posiadającymi rozległą wiedzę merytoryczną. Ponieważ sami są członkami ACCA, a często także osobiście poprawiają prace egzaminacyjne, potrafią właściwie ukierunkować studentów, żeby w efektywny sposób zdać egzaminy Pan Piotr, Controller Dla Twojej wygody oraz maksymalnej efektywności nauki, LondonSAM opracował dwie ścieżki studiów ACCA, kierując się wieloletnim doświadczeniem w organizacji szkoleń, sugestiami swoich klientów oraz aktualnymi trendami w biznesie. Zarówno nasze kursy stacjonarne, jak i Self Track składają się z trzech podstawowych etapów: Learning Stage, Home Study oraz Revision Stage: faza Learning to praca pod okiem wykładowcy nad materiałem objętym sylabusem danego egzaminu, w czasie Home Study uczestnicy samodzielnie uzupełniają i utrwalają wiedzę, jak również przygotowują się do rozwiązywania zadań, etap Revision to praktyczne warsztaty, ukierunkowane na pracę z case studies oraz poznanie technik egzaminacyjnych. W LondonSAM Polska zachęcamy naszych studentów do integracji oraz wzajemnej pomocy w nauce, dlatego w semestrze letnim 2015 otwieramy specjalne warsztaty naukowe oparte o Peer Coaching. Ta metoda szkoleniowa jest obecnie uważana za jedną ze skuteczniejszych, gdyż tworzy środowisko, które stymuluje i ułatwia proces ciągłego uczenia się i rozwoju jego uczestników. Na warsztaty naukowe mogą uczęszczać studenci zarówno kursów stacjonarnych, jak i Self Track. Tworząc warsztaty naukowe kierowaliśmy się naszym doświadczeniem: Studenci najefektywniej uczą się we własnym indywidualnym tempie, Najlepiej jest jak najszybciej sprawdzić zdobytą wiedzę i umiejętności na praktycznych przykładach (case studies), Studenci lubią dzielić się swoim doświadczeniem, a osobiste doświadczenie innych działa stymulująco i poszerza perspektywę, Praca w grupie działa motywująco i aktywizująco....londonsam to doskonałe miejsce na zdobycie wiedzy koniecznej do uzyskania kwalifikacji ACCA. Bardzo profesjonalni wykładowcy, znający praktykę, oraz świetna obsługa administracyjna, decydują o zaletach tej szkoły..." Po ukończonym kursie studenci mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w Mock Exam teście próbnym opartym o zasady obowiązujące na prawdziwym egzaminie ACCA. Jest to świetny sposób na weryfikację wiedzy, uzyskanie dodatkowych wskazówek oraz nabranie pewności siebie przed właściwym egzaminem. Pani Agnieszka, Kierownik Działu Rozwoju 10

12 DOPASUJ KURSY ACCA DO SWOICH POTRZEB Kurs stacjonarny Pełny kurs wraz z Mock Exam to kompleksowa opcja przygotowań do egzaminów ACCA. W pakiecie uzyskasz od 4 do 5 dni nauki najczęściej w trybie weekendowym, materiały szkoleniowe oraz gwarancję sukcesu na egzaminie No Pass No Fee. Po ukończeniu zajęć zaprosimy cię do udziału w bezpłatnym teście sprawdzającym wiedzę Mock Exam. Wybrany moduł Learning lub Revision to oferta dla tych, którzy nie mają czasu uczestniczyć w pełnym kursie lub potrzebują jedynie wprowadzenia do przedmiotu lub powtórki. W ramach modułu otrzymasz kompletne materiały szkoleniowe, a kontakt z wykładowcą i jego wsparcie zoptymalizują czas Twoich przygotowań do egzaminu. Atrakcyjne ceny oraz promocje zapisując się na pełny kurs stacjonarny otrzymujesz najkorzystniejszą ofertę cenową. Dodatkowo co semestr przygotowujemy atrakcyjne promocje, które pozwolą ci zaoszczędzić nawet do 30% kosztów. Twój pracodawca wspiera studia ACCA? Zapytaj nas o rabat firmowy! Bezpłatne konsultacje z trenerem zarówno w czasie trwania kursu, jak i po jego zakończeniu mają stały kontakt owy z trenerami. Primary Stage otrzymanie materiałów, z którymi należy zapoznać się przed rozpoczęciem kursu czas przygotowania się do zajęć poprzez stworzenie listy pytań, na które wykładowca udzieli odpowiedzi Learning Stage pierwsze spotkanie z wykładowcą, który w sposób kompleksowy omawia najważniejsze zagadnienia objęte sylabusem przedmiotu; podstawa do pogłębienia podczas nauki w domu oraz Revision Stage czas uzyskania odpowiedzi na pytania przygotowane w fazie Primary Stage omówienie technik egzaminacyjnych home study Peer Coaching (warsztaty studenckie) Revision Stage usystematyzowanie wiedzy nabytej w czasie kursu poprzez rozwiązywanie zadań z wykładowcą home study konsultacje z trenerem po zakończeniu kursu Mock Exam Exam 11

13 Kurs Self Track Zajęcia z trenerem i nauka w domu to ścieżka nauki dla tych, którzy preferują samodzielny tryb nauki. W pakiecie otrzymają jeden dzień zajęć Learning i jeden dzień Revision z wykładowcą, kompleksowe materiały szkoleniowe do samodzielnej nauki oraz stałe wsparcie za pośrednictwem platformy internetowej Forum ACCA. Materiały szkoleniowe w cenie - studenci otrzymają kompleksowe materiały przygotowujące do egzaminu (course notes) lub komplet podręczników wydawnictwa Kaplan oraz dostęp do wersji elektronicznej podręczników. Niskie koszty przygotowań kursy Self Track do wszystkich przedmiotów kwalifikacji ACCA są w tej samej, atrakcyjnej cenie. Jednocześnie pozwalają uczestnikom zaoszczędzić na wydatkach pośrednich, związanych z dojazdem na kurs, noclegiem itp. Test próbny Mock Exam studenci Self Track mogą skorzystać z bezpłatnego testu próbnego, opartego o formalne zasady egzaminacyjne ACCA. Jest to niepowtarzalny sposób na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności oraz zaznajomienie się z regulaminem egzaminacyjnym. Introduction (1 dzień) otrzymanie materiałów szkoleniowych omówienie najważniejszych zagadnień sylabusu i technik egzaminacyjnych Home Study indywidualna nauka kontakt poprzez "Forum" konsultacje z wykładowcą Peer Coaching warsztaty naukowe studentów wspólne rozwiązywanie zadań weryfikacja własnych postępów Revision (1 dzień) powtórka pod okiem wykładowcy rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych utrwalenie technik egzaminacyjnych Mock Exam test próbny przeprowadzony na zasadach egzaminacyjnych (opcjonalnie) Exam 12

14 NOWOŚĆ! STUDIUJ ACCA ON-LINE Z LONDONSAM Od semestru zimowego 2014 do egzaminów ACCA możesz przygotować się także on-line, oszczędzając swój czas i energię, planując naukę we własnym tempie. W ramach współpracy z ATC Becker Professional Education zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty szkoleń on-line, przygotowujących do egzaminów ACCA na wszystkich poziomach. Becker Professional Education Światowy lider w dostarczaniu profesjonalnych szkoleń biznesowych w zakresie rachunkowości, finansów i zarządzania. Oferuje zarówno kursy stacjonarne, jak i cieszące się dużą popularnością szkolenia on-line, przygotowujące do międzynarodowych egzaminów i certyfikacji, takich jak AICPA, ACCA, CIMA, PMP i DipIFR. Becker Professional Education oferuje szkolenia o najwyższych standardach, sprawdzonej jakości i efektywności kształcenia. Szkolenia ACCA on-line jak to działa? Oferujemy możliwości skorzystania z kompleksowego programu szkoleniowego on-line Pakiet Premium, który zawiera: ACCA Interactive ebook: -15 godzin wykładów audio dla danego przedmiotu -materiały video wprowadzające do każdej sesji - zarys wizualny oraz sylabus -nieograniczony dostęp on-line do materiałów szkoleniowych Becker s ACCA Approved Content Provider (Study System, Study Question Bank and Revision Question Bank) -możliwość tworzenia własnych notatek i komentarzy bezpośrednio w ebook -dostęp do sekcji interaktywnych pytań - natychmiastowe sprawdzenie własnych odpowiedzi -możliwość wydrukowania poszczególnych stron, sekcji bądź całych wykładów -możliwość zainstalowania ebooka na dysku i pracy w trybie off-line Two Monitoring Test + Two Mock Exams jeden egzamin sprawdzany i odsyłany z feedbackiem Revision Essentials ostatnie wskazówki i streszczenie kluczowych zagadnień 6 Question Time lectures dodatkowy pakiet pytań z odpowiedziami eksperta audio/video Tutor and exam preparation support możliwość kontaktu on-line z lektorem Cena promocyjna Pakietu Premium: 525 PLN + 23% VAT** Opcjonalnie: Materiały szkoleniowe w wersji drukowanej z dostawą kuriera: 175 PLN + 23% VAT *Oferta on-line nie jest dostępna dla poziomów F4 i F6 **Cena specjalna dla klientów LondonSAM w Polsce, niedostępna w innych ofertach Becker Professional Education 13

15 KALENDARZ EGZAMINÓW ORAZ KURSÓW ACCA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015_ Terminy egzaminów w sesji zimowej 2015: Dzień Przedmioty 7 grudnia (poniedziałek) F2 Management Accounting F8 Audit and Assurance P7 Advanced Audit and Assurance 8 grudnia (wtorek) F7 Financial Reporting P2 Corporate Reporting 9 grudnia (środa) F5 Performance Management 10 grudnia (czwartek) 11 grudnia (piątek) F3 Financial Accounting F6 Taxation F1 Accountant in Business F4 Corporate and Business Law F9 Financial Management P1 Governance, Risk and Ethics P5 Advanced Performance Management P3 Business Analysis P6 Advanced Taxation P4 Advanced Financial Management Terminy kursów w sesji zimowej 2015: FUNDAMENTALS Days Learning Revision Self Track KNOWLEDGE F2 Management Accounting (MA) XII - - F3 Financial Accounting (FA) XII - - SKILLS F4 Corporate and Business Law (CL) IX X 20 IX, 24 X F5 Performance Management (PM) IX 7 8 XI 25 IX, 7 XI F6 Taxation (TX) X XI 16 X, 21 XI F7 Financial Reporting (FR) X XI 23 X, 18 XI F8 Audit and Assurance (AA) IX X 19 IX, 22 X F9 Financial Management (FM) X X 2 X, 17 X PROFESSIONAL Days Learning Revision Self Track ESSENTIALS & OPTIONS P1 Governance, Risk and Ethics (GRE) IX X 18 IX, 22 X P2 Corporate Reporting (CR) X XI 9 X, 23 XI P3 Business Analysis (BA) IX X 11 IX, 24 X 14

16 CENNIK KURSÓW ACCA SEMESTR ZIMOWY 2015, KRAKÓW FUNDAMENTALS Dni L & R* 20% Dni Self Track* 20% KNOWLEDGE F2 Management Accounting (MA) F3 Financial Accounting (FA) SKILLS F4 Corporate and Business Law (CL) F5 Performance Management (PM) F6 Taxation (TX)** F7 Financial Reporting (FR) F8 Audit and Assurance (AA) F9 Financial Management (FM) PROFESSIONAL Dni L & R* 20% Dni Self Track* 20% ESSENTIALS & OPTIONS P1 Governance, Risk and Ethics (GRE) P2 Corporate Reporting (CR) P3 Business Analysis (BA) * ceny podane są w PLN i nie zawierają podatku VAT (23%). ** cena kursu F6 obejmuje książkę zawierającą szczegółowe omówienie zagadnień objętych w przedmiocie oraz podręcznik z zadaniami (Revision Kit) *** każdy przedmiot składa się z części wykładowej (Learning) oraz powtórki z rozwiązywaniem zadań (Revision). Liczba dni w każdej z części kursu wyrażona jest symbolem, np. 3+2 (3 dni Learning oraz 2 dni Revision). Przed egzaminem ACCA studenci mają możliwość rozwiązania Mock Exam. Cena kursu zawiera: Uczestnictwo w zajęciach 7 godzin zegarowych dziennie, Materiały szkoleniowe course notes rozdawane w czasie pierwszych zajęć, Możliwość stałej konsultacji z wykładowcą za pośrednictwem Forum Studentów ACCA oraz , Test sprawdzający wiedzę przed egzaminem Mock Exam, Warsztaty studenckie peer coaching, Program No Pass No Fee, Przerwy kawowe napoje gorące, woda, przekąski, Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. 15

17 PROMOCJE OBOWIĄZUJĄCE W SEMSTRZE ZIMOWYM 2015 STUDIUJESZ ACCA? Nie przegap promocji: do dnia 18 września 2015 r. za zapisy indywidualne oferujemy rabat 20% od ceny podstawowej* do dnia 18 września 2015 r. przy zakupie kompletu podręczników oferujemy cenę specjalną 299 PLN + 5% VAT * Przedstawione oferty promocyjne dotyczą kursów stacjonarnych oraz Self Track organizowanych w semestrze zimowym 2015 r. W promocjach obowiązują ceny standardowe, zniżka odliczana jest od cen netto. MATERIAŁY SZKOLENIOWE W cenie każdego kursu otrzymujecie Państwo autorski skrypt course notes. Dodatkowo LondonSAM oferuje materiały szkoleniowe FTC Kaplan autoryzowanego wydawcy ACCA. Study Text - zawiera szczegółowe omówienie zagadnień ujętych w danym przedmiocie. Cena: 210 PLN + 5% VAT Revision Kit - zbiór zadań (case studies), których rozwiązywanie pozwala w sposób praktyczny przygotować się do egzaminu. Cena: 110 PLN + 5% VAT Pocket Notes - zebrane w pigułce najważniejsze informacje z danego przedmiotu; wersja kieszonkowa, która ułatwia powtórkę materiału w tramwaju, pociągu, w każdej wolnej chwili. Cena: 70 PLN + 5% VAT Komplet podręczników 335 PLN + 5% VAT. Promocja do 18 września PLN + 5% VAT. 16

18 REJESTRACJA NA KURSY w LondonSAM Rejestracji na kurs w LondonSAM Polska dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: Można również wypełnić załączony formularz i przesłać drogą e- mailową do biura LondonSAM na adres: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY IMIĘ:... NAZWISKO:... ADRES:... DATA URODZENIA... ACCA NO TELEFON:... WYBRANY KURS:.. PODRĘCZNIKI.. ŁĄCZNA KWOTA:... FAKTURA NA FIRMĘ: TAK [ ] NIE [ ] PŁATNOŚĆ: PRZELEW [ ] GOTÓWKA [ ] NAZWA FIRMY, ADRES, NIP DANE BANKU: REGULAMIN Bank Zachodni WBK: Akceptuję, iż pełną kwotę za kurs należy wpłacić do 2 tygodni przed rozpoczęciem się szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia lub nie uczestnictwa w całości lub części zajęć opłata za kurs nie podlega zwrotowi. W przypadku przeniesienia szkolenia lub jego części na przyszły semestr obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 250 PLN netto. LondonSAM zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu zajęć oraz zmiany kadry prowadzącej szkolenia. Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych LondonSAM Polska Sp. z o.o. oraz ich przetwarzanie przez LondonSAM, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, w celach administracyjnych i marketingowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od LondonSAM Polska Sp. z o.o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzam, iż zapoznałe(a)m się z ofertą szkoleń LondonSAM oraz warunkami przedstawionymi na stronie internetowej oraz wyrażam zgodę, aby LondonSAM przekazywało moje dane do organizacji ACCA, w celu analizy wyników egzaminacyjnych. [ ] Zgadzam się na wszystkie warunki i zasady przedstawione powyżej. Imię i nazwisko Data.. Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: 17

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013)

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM Dynamiczny rozwój w Infosys BPO Poland www.eurostudent.pl październik 2014 Rozwiń się z Nami! KONKURS PZU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ WYGRAJ 5.000 ZŁ! WYDANIE TARGOWE SZUKAJ PRACY RAPORT SPECJALNY ZRÓB KARIERĘ

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

Kariera w Finansach i Bankowości 2012/13

Kariera w Finansach i Bankowości 2012/13 Kariera w Finansach i Bankowości 2012/13 Potencjał. Idea. Inicjatywa Uwolnij swoją karierę Polska na celowniku Jakie szanse daje sektor BPO/SSC Nowoczesny kandydat Tradycyjne CV już nie wystarczy O krok

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo