OFERTA SZKOLEŃ Foundations in Accountancy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA SZKOLEŃ Foundations in Accountancy"

Transkrypt

1 OFERTA SZKOLEŃ Foundations in Accountancy semestr letni 2015

2 SPIS TREŚCI: Czym jest Organizacja ACCA? 3 Program Foundations in Accountancy 4 Rejestracja do organizacji ACCA 6 Rejestracja na egzaminy FIA 7 LondonSAM Polska - Twoja droga do sukcesu 8 Dlaczego warto studiować FIA z LondonSAM? 9 Terminy kursów i cennik FIA 10 Materiały szkoleniowe 10 Zarejestruj się na kurs FIA 11 LondonSAM Polska Sp. z o. o. Kamienna Kraków Kontakt: tel./fax Godziny pracy biura: poniedziałek piątek oraz w wybrane soboty Konto bankowe: Bank BZWBK NIP:

3 ORGANIZACJA ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) Association of Chartered Certified Accountants została założona w Londynie w 1904 roku, aby promować etykę, standardy moralne oraz profesjonalizm w środowisku finansistów i osób zajmujących się zarządzaniem finansowym. Organizacja skupia obecnie około 400 tysięcy członków i osób studiujących w ponad 170 krajach na wszystkich kontynentach. Uzyskała popularność także w Polsce, szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej. Do organizacji w naszym kraju rocznie przystępuje ok. 140 osób, łącznie członkostwem legitymuje się obecnie ponad 1000 osób, a 3000 jest w trakcie studiów. Niewątpliwie jest to zasługą prestiżu, jakiego nadaje posiadanie tej kwalifikacji zawodowej. Reputacja ACCA jest ugruntowana na świecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła kwalifikację za globalny wzorzec międzynarodowego programu rachunkowości. Nadrzędnymi wartościami, którymi kieruje się ACCA są: rozwój zawodowy i osobisty, wysokie standardy etyczne i moralne wśród swoich członków i studentów, otwartość (brak rygorystycznych barier w dostępności do kwalifikacji), jakość (program oraz proces przyznawania członkostwa utrzymane są na najwyższym poziomie), uniwersalność kwalifikacji (oparta jest ona m.in. na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej, co zapewnia jej globalną rozpoznawalność), elastyczność (dostosowanie do lokalnych wymogów prawnych). Foundations in Accountancy (FIA) elastyczność i profesjonalizm w biznesie Foundations in Accountancy, zespół czterech certyfikacji finansowych ACCA, jest efektem szerokich konsultacji Organizacji z pracodawcami, studentami, członkami ACCA oraz innymi ciałami doradczymi i autorytetami w dziedzinie rachunkowości. Certyfikacje różnią się poziomem zaawansowania wiedzy i umiejętności, umożliwiając elastyczny wybór ścieżki nauki każdemu, kto wiąże swoją karierę zawodową z szeroko pojętą branżą finansową, gwarantując przy tym profesjonalizm i najwyższą jakość zawodowych standardów etycznych. Każdy z poziomów nauki w ramach FIA nagradzany jest certyfikatem, dzięki czemu umożliwia śledzenie swojego rozwoju, jak też aplikowanie na konkretne stanowisko, w zależności od szczególnych potrzeb biznesowych obecnego lub przyszłego pracodawcy. Wynika to z faktu, iż sylabus Foundations umiejscowiony jest w szerokim kontekście ekonomicznym, prawnym i regulacyjnym. Rozpoczęcie nauki z ACCA na jednym z czterech poziomów Foundations oznacza nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale przede wszystkim zdawanie egzaminów w indywidualnym tempie, świadome budowanie kariery zawodowej i realizowanie własnych aspiracji. Organizacja zachęca również, aby kontynuować swój rozwój poprzez wybór kolejnej ścieżki Kwalifikacji ACCA. CHCESZ PRACOWAĆ DLA NAJLEPSZYCH? Wybierz ACCA! Oni już wybrali Kwalifikacje ACCA Polacy zdobywają już od ponad 15 lat, a od 10 lat działa oficjalne przedstawicielstwo ACCA w Polsce (w Warszawie). Początkowo ACCA promowała w Polsce program Professional Scheme, którym interesowali się głównie pracownicy firm audytorskich Wielkiej Czwórki i osoby zatrudnione w międzynarodowych korporacjach. Obecnie potrzeba posiadania kwalifikacji jest tak duża, że wachlarz kwalifikacji został rozszerzony o Foundations in Accountancy, a program ACCA doceniają nie tylko wspomniane wyżej przedsiębiorstwa, ale również mniejsze firmy, a nawet absolwenci wyższych uczelni. Standardy ACCA w swych organizacjach zobowiązało się stosować wiele koncernów. Wśród nich są: Philips, PZU, Philip Morris, Bank Handlowy w Warszawie, Capgemini, Deloitte, Cargill, Adidas, KPMG, AGORA, IBM, Shell, State Street i wiele innych. 3

4 PROGRAM FOUNDATIONS IN ACCOUNTANCY Foundations in Accountancy - semestr letni 2015 Foundations in Accountancy składa się z 4 certyfikatów i pozwala na zdobycie certyfikacji osobom, które wcześniej miały już do czynienia z finansami i ekonomią, jak również tym, którzy przystępując do programu stykają się z tą tematyką po raz pierwszy. INTRODUCTORY CERTIFICATE IN FINANCIAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING pozwala studentom zdobyć podstawowe kwalifikacje w finansach i rachunkowości oraz przygotować się do pracy na stanowisku asystenta w dziale finansowym lub księgowym. Obejmuje zagadnienia rachunkowości finansowej i zarządczej i składa się z dwóch egzaminów: Recording Financial Transactions (FA1) to przedmiot, po zdaniu którego student będzie posiadał wiedzę o podstawach działania systemu księgowego, zrozumienie aspektów operacyjnych prowadzenia dokumentacji księgowej, procedur dokumentowania transakcji w księgach firmy, jak również zapozna się z tematem podwójnego księgowania. Management Information (MA1) to przedmiot, dzięki któremu student pozna podstawowe zagadnienia związane z kosztami w rachunkowości zarządczej. INTERMEDIATE CERTIFICATE IN FINANCIAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING certyfikat ten został stworzony dla osób posiadających już podstawową wiedzę z rachunkowości finansowej i zarządczej, pracujących na stanowisku asystenckim w dziale finansowym lub księgowym. Aby uzyskać certyfikat należy zdać dwa egzaminy: Maintaining Financial Records (FA2) to egzamin sprawdzający znajomość najważniejszych zasad rachunkowości i wiedzę z zakresu technik prowadzenia dokumentacji księgowej. Student będzie w stanie samodzielnie prowadzić główną księgę rachunkową oraz księgę podatku od sprzedaży towarów, konta kontroli, konta wyrównawcze, nanosić poprawki na bilans próbny. Managing Costs and Finances (MA2) jest przedmiotem, po zdaniu którego student uzyska wiedzę i zrozumienie zasad oraz technik używanych w księgowaniu, analizie i sprawozdawaniu kosztów oraz obrotów, pozna sposoby ujmowania kosztów przy podejmowaniu krótkoterminowych decyzji oraz nauczy praktycznego wykorzystywania arkuszy MS Excel w rachunkowości zarządczej. DIPLOMA IN ACCOUNTING AND BUSINESS certyfikat potwierdzający wiedzę w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej na poziomie studiów licencjackich lub kilkuletniego doświadczenia zawodowego na stanowisku asystenta księgowego. Opiera się na sylabusie modułu Knowledge Kwalifikacji ACCA. Na certyfikat składają się 3 egzaminy: Accountant in Business (FAB) to przedmiot umożliwiający zdobycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, księgowości oraz zrozumienie otoczenia i uwarunkowań ekonomicznych, w jakich firma funkcjonuje. Management Accounting (FMA) Zapoznanie się i zrozumienie zasad rachunkowości zarządczej, które są niezbędne w procesie planowania, kontroli i podejmowania decyzji. Financial Accounting (FFA) Zdobycie wiedzy i zrozumienie podstawowych technik, koniecznych do przygotowania sprawozdań finansowych, pojedynczych jednostek jak i grup kapitałowych. CERTIFIED ACCOUTING TECHNICIAN kwalifikacja potwierdzająca wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości finansowej i zarządczej, wymagająca ponadto specjalizacji w dwóch z trzech przedmiotów: Foundation in Taxation (FTX), Audit (FAU) lub Financial Management (FFM) oraz rocznego doświadczenia zawodowego. 4

5 FOUNDATION IN PROFESSIONALISM Foundations in Accountancy - semestr letni 2015 Etyka zawodowa i profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków księgowego to podstawowe zasady Organizacji ACCA. Celem wprowadzenia modułu etycznego jest uzyskanie pewności, że studenci legitymujący się certyfikatami Organizacji, znają i kierują się w swej pracy zawodowej odpowiednimi wartościami moralnymi. Kurs Foundation in Professionalism nie jest egzaminem i można go zaliczyć przed, w trakcie lub po zdaniu egzaminów danego certyfikatu. Zaliczany komputerowo moduł pozwala zrozumieć kwestie odpowiedzialności zawodowej względem współpracowników, przełożonych, udziałowców, klientów, partnerów handlowych i dalszego otoczenia biznesowego. Studenci, którzy zdecydują się kontynuować naukę na wyższych poziomach FIA, nie muszą ponownie zaliczać tego modułu. PRAKTYKA ZAWODOWA W celu uzyskania certyfikacji Foundations in Accountancy konieczne jest zdanie egzaminów oraz przejście internetowego modułu etycznego Foundation in Professionalism. Nie jest wymagana rejestracja praktyki zawodowej na poziomie trzech certyfikacji, chyba że Student będzie kontynuował naukę w celu zdobycia kwalifikacji Certified Accounting Technician (CAT). KWALIFIKACJE ACCA NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM Kontynuacja rozwoju kwalifikacji zawodowych jest ceniona przez pracodawców i przyspiesza rozwój kariery. Ukończenie 3 poziomów Foundations in Accountancy (łącznie siedem egzaminów) oznacza uzyskanie od ACCA Diploma in Accounting and Business. Student może nadal kontynuować naukę na poziomie Certified Accounting Technician (CAT) zdając dodatkowo dwa egzaminy oraz wykazując przynajmniej roczną praktykę zawodową. (2 exams) Introductory Certificate in Financial & Management Accounting (2 exams) Intermediate Certificate in Financial & Management Accountig (3 exam) Diploma in Accounting and Business (2 exams from 3 options) Specialist Options Awards + FPER + 12 months of experience = Certified Accounting Technician (CAT) + Professional Ethics Module (6 exams) Adv. Diploma in Accounting and Business + PER + 36 months of experience (5 exams) = ACCA member Jeśli natomiast student planuje zostać profesjonalnym księgowym i chce dołączyć do prestiżowego grona członków Organizacji, Kwalifikacja ACCA będzie dla niego idealnym wyborem. W tym przypadku na podstawie Diploma in Accounting and Business zostaną mu zaliczone trzy spośród czternastu egzaminów, które są jednym z warunków uzyskania członkostwa w ACCA. 5

6 REJESTRACJA DO ORGANIZACJI ACCA Pierwszym krokiem do rozpoczęcia Foundations in Accountancy jest rejestracja do organizacji ACCA. Można jej dokonać drogą internetową w dowolnym terminie w ciągu roku. Wymagane dokumenty (kserokopie/skany): Formularz zgłoszeniowy (on-line Initial Registration Form), dostępny na stronie: dowodu osobistego lub paszportu + zdjęcie w formacie paszportowym suplement do dyplomu lub wyciąg listy przedmiotów z indeksu studiów wraz z uzyskanymi ocenami (w wersji polskiej i angielskiej) tylko w przypadku starania się o zwolnienia z egzaminów, skróconego aktu małżeńskiego wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski w przypadku zmiany nazwiska. UWAGA: W przypadku planowania egzaminu w formie pisemnej należy pamiętać, że zgłoszenia pocztowe powinny dotrzeć do ACCA najpóźniej 20 dni przed ostateczną datą rejestracji na egzaminy. Jest to czas jaki ACCA potrzebuje na przetworzenie Państwa zgłoszenia (szczegóły strona 7). Adres wysyłki to: ACCA CUSTOMER SERVICES, 2 Central Quay 89 Hydepark Street, Glasgow G3 8BW United Kingdom Opłaty w roku 2015: OPŁATA REJESTRACYJNA OPŁATA ROCZNA 79 (ok. 440 PLN) 83 (ok. 460 PLN) OPŁATA EGZAMINACYJNA 6

7 REJESTRACJA NA EGZAMINY FIA Egzaminy na każdym poziomie, można zdawać w formie pisemnej lub komputerowej. Egzamin w formie komputerowej CBE (Computer Based Examination Center) Aby przystąpić do testu komputerowego należy zarejestrować się w ośrodku CBE (Computer Based Examination Center). Egzaminy komputerowe w formie testu trwają 2 godziny, koszt to ok. 350 PLN. Zaletą CBE Centre jest możliwość napisania egzaminu w dowolnym czasie w ciągu roku, a wynik otrzymujemy zaraz po zakończeniu testu. Studentom zainteresowanym egzaminem w wersji komputerowej polecamy zapoznanie się z materiałami na stronie: Egzamin w formie pisemnej Sesja egzaminacyjna odbywa się dwa razy do roku: w czerwcu i grudniu, w specjalnie do tego wyznaczonych ośrodkach na całym świecie. W Polsce za ich zorganizowanie odpowiedzialny jest British Council, który przeprowadza je w pięciu miastach miastach: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. W sesji letniej 2015 ACCA wprowadza trzy terminy rejestracji na egzaminy pisemne, od których uzależniona jest wysokość opłat: Wczesna rejestracja Standardowa rejestracja Późna rejestracja do 8 marca od 9 marca do 8 kwietnia od 9 kwietnia do maja Rejestracja na egzamin Wczesna Standardowa Późna Intermediate Certificate in Financial & Management Accounting June 2015 June 2015 June Diploma in Accounting and Business (UWAGA: za każde przyznane zwolnienie pobierana jest opłata, jak za przystąpienie do egzaminu). Ceny egzaminów z poszczególnych modułów zależą od terminu samej rejestracji im wcześniej zadeklarujesz swój udział w sesji, tym mniejszą kwotę będziesz musiał uiścić (zobacz na powyższe tabele). Wczesna oraz późna rejestracja dostępne są jednak tylko dla tych studentów, którzy wypełnią formularz drogą on-line. Za papierowe deklaracje pobierana jest zawsze opłata standardowa, i w tym wypadku należy pamiętać o uwzględnieniu czasu dostarczenia dokumentów przez pocztę oraz przetworzeniu zgłoszenia. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących rejestracji, egzaminów lub płatności ACCA, z przyjemnością udzielimy odpowiedzi. Prosimy o kontakt: , 7

8 LondonSAM Polska kim jesteśmy? LondonSAM Polska W Polsce działalność LondonSAM skupia się na prowadzeniu szkoleń dla biznesu z zakresu finansów, zarządzania i umiejętności menedżerskich oraz przygotowywaniu do zdobycia międzynarodowych kwalifikacji: ACCA, PMP, CAPM. Misja Naszą główną misją jest doskonalenie efektywności Organizacji przez innowacyjne rozwiązania szkoleniowe oparte o najnowszą dostępną wiedzę i najwyższe standardy jakościowe oraz wspieranie i inspirowanie rozwoju z zakresu finansów, zarządzania i umiejętności osobistych. Profesjonalna szkoła ACCA Od 9 lat zapewniamy wysoką jakość usług polskim studentom, dostarczając szkolenia i warsztaty, przygotowujące do zdobycia międzynarodowej kwalifikacji ACCA. Oferta W naszej ofercie znajdują się specjalistyczne szkolenia dla biznesu, organizowane w wersjach otwartych i zamkniętych. Każde dopasowujemy do potrzeb organizacji, zwracając jednocześnie szczególną uwagę na indywidualne potrzeby uczestników. Obszary w których się specjalizujemy to: Finanse Umiejętności menedżerskie Umiejętności osobiste Kwalifikacja ACCA Zarządzanie projektami Komunikacja międzynarodowa International Financial Accounting Course Certyfikat MSSF Leadership Motywowanie pracowników, Techniki prezentacji i autoprezentacji Soft Skills Collection US GAAP Cash Flow Podatek VAT oraz CIT Finanse dla menedżerów działów niefinansowych Finansowy angielski, niemiecki, francuski Zarządzanie trudnymi pracownikami Zarządzanie konfliktami Budowanie zespołu Certyfikat Project Management Professional Profesjonalna obsługa klienta Inteligencja emocjonalna Trening twórczego rozwiązywania problemów Współpraca w zespole Biznesowy savoir-vivre Nowoczesne rozwiązania logistyczne W zakresie logistycznym LondonSAM w Polsce współpracuje z nowoczesnym kompleksem biurowym FRONTON Office Center, zaledwie 900 m od Rynku Głównego i Galerii Krakowskiej. Korzystając z infrastruktury sal konferencyjnych kompleksu oferujemy studentom dogodne, komfortowe warunki do zdobywania wiedzy. Tutaj też mieści się biuro LondonSAM w Krakowie, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach oraz w wybrane soboty podczas trwania semestru ACCA. 8

9 DLACZEGO warto studiować ACCA z LondonSAM? Uczą profesjonaliści W LondonSAM uczysz się tylko od profesjonalistów. 90% naszego sukcesu, jak i studentów przystępujących do egzaminów, to kadra wykładowców. Przykładamy szczególną wagę, by nasi trenerzy byli osobami posiadającymi międzynarodowe kwalifikacje finansowe oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe i trenerskie. Dowiedz się więcej: Jakość potwierdzają Klienci Pracodawcy brytyjscy i studenci z Europy i Azji znają nas jako wysokiej jakości szkoleniowców. Na zakończenie każdego organizowanego przez nas treningu przeprowadzana jest ankieta ewaluacyjna, po analizie której stale podnosimy standard świadczonych przez nas usług. Opinie studentów oraz klientów korporacyjnych znajdują się na stronie internetowej: Kompleksowa oferta atrakcyjne ceny LondonSAM oferuje kompleksowe przygotowanie do egzaminów FIA. Co semestr przygotowujemy atrakcyjne ceny kursów, a także organizujemy promocje dla osób, które odpowiednio wcześnie zadeklarują uczestnictwo w szkoleniach danego semestru. Materiały szkoleniowe Dla uczestników szkoleń przygotowaliśmy profesjonalne materiały, które znacznie ułatwiają naukę oraz zdanie egzaminu. Na każdym kursie otrzymują Państwo skrypt (course notes), który będzie w trakcie zajęć kompleksowo omówiony przez prowadzącego zajęcia. Dodatkowo dysponujemy aktualnymi podręcznikami Wydawnictwa Kaplan (Study Text, Exam Kit, Pocket Notes), zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, które są dostępne w naszym biurze w Krakowie. Bezpłatne konsultacje z trenerem Nasi wykładowcy nie kończą swej pracy wraz z zakończeniem zajęć. Począwszy od pierwszego dnia kursu do chwili egzaminu są do dyspozycji studentów, a zatem macie Państwo możliwość skonsultowania się w razie jakichkolwiek pytań, dotyczących zadań czy materiału, który trzeba zrozumieć i opanować, aby zdać egzamin. Gwarancja sukcesu No Pass No Fee LondonSAM uczy skutecznie. Aby umożliwić naszym studentom osiągnięcie sukcesu na egzaminie przygotowaliśmy specjalny program No Pass No Fee. Rozumiemy, iż pomimo ciężkiej pracy i wysiłku zarówno ze strony wykładowcy jak i studenta, zdarza się, iż uczestnik szkolenia nie osiągnie pozytywnego rezultatu egzaminacyjnego. W przypadku niezaliczenia egzaminu gwarantujemy bezpłatne uczestnictwo w Revision Stage w kolejnym semestrze ACCA. Warunkiem udziału w programie jest 100% obecności na szkoleniu oraz wynik egzaminacyjny pomiędzy 40% a 49%. Komfort logistyczny Współpracując z FRONTON Office Center w Krakowie zapewniamy Państwu najwyższy poziom profesjonalizmu i komfortu logistycznego w trakcie naszych szkoleń. Nowoczesne sale oraz ich wyposażenie zapewniają Państwu dogodne warunki do zdobywania wiedzy. Dla Państwa wygody przy budynku znajduje się restauracja, nowoczesne sale konferencyjne, w sąsiedztwie jest również przystanek tramwajowy oraz parking. Nie pobieramy żadnych opłat administracyjnych, związanych z rejestracją na kurs. Opiekujemy się naszymi studentami poprzez nieodpłatną pomoc w procesie rejestracji w organizacji ACCA. 9

10 Terminy kursów FIA oraz cennik w semestrze letnim 2015 Intermediate Certificate in Financial & Management Accounting Dni Data Cena* 20%** Managing Costs & Finance (MA2) VI Maintaining Financial Records (FA2) V Diploma in Accounting and Business Management Accounting (FMA) VI Financial Accounting (FFA) V * ceny podane są w PLN i nie zawierają podatku VAT (23%). ** zniżka obowiązuje do 28 lutego 2015 r. Cena kursu zawiera: Uczestnictwo w zajęciach 7 godzin zegarowych dziennie, Materiały szkoleniowe course notes rozdawane w czasie pierwszych zajęć, Możliwość stałej konsultacji z wykładowcą za pośrednictwem Forum Studentów ACCA oraz , Test sprawdzający wiedzę przed egzaminem Mock Exam, Program No Pass No Fee, Przerwy kawowe napoje gorące, woda, przekąski, Certyfikat uczestnictwa w kursie. Materiały szkoleniowe W cenie każdego kursu otrzymujecie Państwo autorski skrypt course notes. Dodatkowo LondonSAM oferuje materiały szkoleniowe FTC Kaplan autoryzowanego wydawcy ACCA. Study Text - zawiera szczegółowe omówienie zagadnień ujętych w danym przedmiocie. Cena: 210 PLN + 5% VAT Revision Kit - zbiór zadań (case studies), których rozwiązywanie pozwala w sposób praktyczny przygotować się do egzaminu. Cena: 110 PLN + 5% VAT Pocket Notes - zebrane w pigułce najważniejsze informacje z danego przedmiotu; wersja kieszonkowa, która ułatwia powtórkę materiału w tramwaju, pociągu, w każdej wolnej chwili. Cena: 70 PLN + 5% VAT Komplet podręczników 335 PLN + 5% VAT. Promocja do 28 lutego PLN + 5% VAT. 10

11 Formularz zgłoszeniowy Foundations in Accountancy - semestr letni 2015 Jeśli chcieliby Państwo zgłosić swój udział w kursie organizowanym przez LondonSAM Polska prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go wraz z informacją dotyczącą preferowanej formy płatności za kurs na jeden z poniższych adresów: Adres: LondonSAM Polska Sp. z o.o., Kraków, ul. Kamienna 19 Fax.: DANE PERSONALNE Nazwisko i imię: Adres pocztowy: Nazwa firmy: Zawód/Stanowisko: Adres Numer telefonu: DANE DO FAKTURY Nazwa firmy: Adres pocztowy: NIP: Nazwisko i imię uczestnika: Numer telefonu: Forma płatności Gotówka [ ] Przelew bankowy [ ] Bank Zachodni WBK No: REGULAMIN Akceptuję, iż pełną kwotę za kurs należy wpłacić do 2 tygodni przed rozpoczęciem się szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia lub braku uczestnictwa w całości lub części zajęć opłata za kurs nie podlega zwrotowi. LondonSAM zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu zajęć oraz zmiany kadry prowadzącej szkolenia. Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych LondonSAM Polska Sp. z o.o. oraz ich przetwarzanie przez LondonSAM, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, w celach administracyjnych i marketingowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od LondonSAM Polska Sp. z o.o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany e- mail w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzam, iż zapoznałe(a)m się z ofertą szkoleń LondonSAM oraz warunkami przedstawionymi na stronie internetowej [ ] Zgadzam się na wszystkie warunki i zasady przedstawione powyżej. Imię i nazwisko : Data: 11

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6 OFERTA ACCA, SEMESTR ZIMOWY LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 SPIS TREŚCI Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji

Bardziej szczegółowo

PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE)

PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU PMP PMI LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) Project Management Institute jest największą na świecie instytucją

Bardziej szczegółowo

LONDONSAM POLSKA CELE

LONDONSAM POLSKA CELE FINACIAL ENGLISH CRASH COURSE LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 LONDONSAM POLSKA LondonSAM Polska specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu finansów i zarządzania. Klienci doceniają w nas przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project Management Institute jest największą na świecie instytucją

Bardziej szczegółowo

LONDONSAM POLSKA ADRESACI SZKOLENIA STRUKTURA I ZAKRES SZKOLENIA

LONDONSAM POLSKA ADRESACI SZKOLENIA STRUKTURA I ZAKRES SZKOLENIA MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 LONDONSAM POLSKA LondonSAM Polska specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu finansów i zarządzania. Klienci doceniają

Bardziej szczegółowo

Certified Associate in Project Management Szkolenie przygotowawcze do egzaminu CAPM PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013)

Certified Associate in Project Management Szkolenie przygotowawcze do egzaminu CAPM PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) Certified Associate in Project Management Szkolenie przygotowawcze do egzaminu CAPM PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute)

Bardziej szczegółowo

Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej LondonSAM Polska, Kraków 2014 Wprowadzenie do Certyfikatu Zarówno w Europie, jak i większości krajów świata, systemy sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013)

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkoleń Harmonogram zajęć w Warszawie oraz we Wrocławiu: strona 6 Ceny szkoleń: strona 6 Awans na wyższe stanowisko jest naturalną ścieżką w rozwoju kariery. Prezes zarządu,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkoleń Harmonogram Moduł 1: 23-24 IX 2013 lub 17-18 III 2014 Moduł 2: 28-29 X 2013 lub 14-15 IV 2014 Moduł 3: 18-20 XI 2013 Miejsce zajęć: Warszawa Awans na wyższe stanowisko

Bardziej szczegółowo

biznesowa kwalifikacja profesjonalna Międzynarodowa Zarządzanie efektywnością Forecasting Podejmowanie decyzji Prognozowanie

biznesowa kwalifikacja profesjonalna Międzynarodowa Zarządzanie efektywnością Forecasting Podejmowanie decyzji Prognozowanie Profesjonalizm Professional Podejmowanie decyzji Zarządzanie efektywnością Forecasting Prognozowanie Międzynarodowa profesjonalna kwalifikacja biznesowa Kwalifikacja CIMA to mocny atut podczas poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton 100% zajęć w języku polskim Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni

studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni UCZELNIA BIZNESU Praktyczne studia dla pracujących Gwarancja stałego czesnego

Bardziej szczegółowo

Nowość!Kursy REVISION dla Papers: F5 F6 F7 F8 F9

Nowość!Kursy REVISION dla Papers: F5 F6 F7 F8 F9 Drodzy Studenci ACCA, Przesyłam ofertę na kolejny semestr programu ACCA. Zawiera ona nowy harmonogram szkoleń i egzaminów wraz z cennikiem. Na końcu oferty znajduje się formularz zgłoszeniowy. Uprzejmie

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

by Twój projekt był Twoim sukcesem

by Twój projekt był Twoim sukcesem by Twój projekt był Twoim sukcesem Szanowni Państwo! Z prawdziwą satysfakcją i poczuciem dumy przedstawiamy Państwu naszą propozycję programów certyfikacyjnych z zakresu ANALIZY BIZNESOWEJ i ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DODATKOWE

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl Informator 2014/2015 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO

studia I stopnia www.wsb.pl Informator 2014/2015 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT 8 KIERUNKÓW I 34 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2014/2015

studia II stopnia 2014/2015 studia II stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA MAGISTERSKIE W FORMULE OPEN dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia SZEROKA OFERTA 16 specjalności na 3 kierunkach OSZCZĘDNOŚĆ CZASU studia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I 5-LETNIE MAGISTERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z PONAD 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od

Bardziej szczegółowo