dla firm, które chcą zyskać moc

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla firm, które chcą zyskać moc"

Transkrypt

1 KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych ŚRODKI DLA FIRM REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH FIRMY SZKOLENIOWE

2 Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko u nas dowiesz się: Na jaką pulę środków z PO WER i RPO mogą liczyć przedsiębiorcy. W których instytucjach i na jakich warunkach przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o środki. W jaki sposób zmieniona została rola firm szkoleniowych i doradczych w pozyskiwaniu środków. Jaki jest cel tworzenia Rejestru Usług Rozwojowych konsekwencje dla firm doradczych i szkoleniowych oraz przedsiębiorców. Jakie warunki należy spełnić aby znaleźć się w RUR. Jak RUR będą wykorzystywali przedsiębiorcy. Jaka jest wielkość środków na szkolenia i usługi doradcze w Regionalnych Programach Operacyjnych, różnice w przyznawaniu dotacji pomiędzy regionami. Kto korzysta ze szkoleń dotowanych ze środków UE, a kto powinien korzystać. Jak skorzystać na subsydiowaniu zatrudnienia. Czy szkolenia są element strategii personalnej firmy. Gwarantujemy najlepszych Powyższe zagadnienia przybliżą Państwu najlepsi z najlepszych. Eksperci: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Konfederacji Lewiatan, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, WYG International, CRiDO Taxand. Wybierz PO WER PO WER w porównaniu z poprzednikiem PO KL to zupełnie nowa jakość. Podejście do szkoleń i sposób przyznawania wsparcia zostały zmienione o 180 stopni. Dlatego udział w tej konferencji jest taki ważny zarówno dla przedsiębiorców jak i dla firm doradczo-szkoleniowych. Teraz to przedsiębiorcy będą otrzymywali dotacje na podnoszenie kwalifikacji pracowników i wybierali dostawcę usługi wśród firm szkoleniowych. Jednak będą wybierali tylko spośród tych zarejestrowanych w Rejestrze Usług Rozwojowych. A dostać się do niego nie będzie łatwo o czym nasi prelegenci opowiedzą szczegółowo. Termin konferencji został wybrany nieprzypadkowo. Zbiega się w czasie z powstaniem RUR i ze startem pierwszych konkursów. Nie ważne w jakiej działasz branży. Jeśli chcesz by Twoja firma zyskała moc, PO WER jest dla Ciebie. Zapraszam do udziału Beata Tomaszkiewicz project manager T , F , konferencje.pb.pl Organizator Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy do szwedzkiej Grupy Bonnier jednego z największych na świecie koncernów medialnych posiadającego 175 firm w 16 krajach. W Polsce wydaje czasopisma branżowe Puls Medycyny" i Puls Farmacji" oraz dziennik Puls Biznesu" najbardziej opiniotwórcze medium biznesowe w kraju czytane przez przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej, prowadzi również portal ekonomiczny pb.pl, docierający do ponad miliona użytkowników. Firma jest liderem w zakresie organizacji kongresów, konferencji i warsztatów skierowanych do wyższej kadry menedżerskiej. Bazując na wieloletnim doświadczeniu na rynku oferujemy klientom organizację wyspecjalizowanych imprez B2B w zależności od ich potrzeb mogą to być spotkania skierowane do wąskiego grona uczestników, jak również wydarzenia organizowane dla kilkuset osób. Patroni Patronat medialny Patronat merytoryczny

3 PROGRAM, 12 maja 2015 r. 08:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa 08:55 Powitanie gości 09:00 Otwarcie konferencji Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Środki z PO WER dla firm 09:05 Piotr Krasuski, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Pula z PO WER na jaką mogą liczyć przedsiębiorcy. W jaki sposób środki te będą wykorzystywane na rozwój przedsiębiorczości. Główne różnice pomiędzy PO WER, a poprzednikiem PO KL w przyznawaniu środków na szkolenia i doradztwo firmom przedsiębiorcom i firmom doradczo-szkoleniowym. Instytucje, w których przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o środki. Na co przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć dotacje jakie szkolenia będzie mógł zaoferować pracownikom. Rejestr Usług Rozwojowych 10:00 Wojciech Szajnar, Dyrektor Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W panelu m.in. o: y celu stworzenia rejestru, y zmianach w porównaniu z www. inwestycjawkadry.pl. Konsekwencje dla firm szkoleniowych, doradczych i przedsiębiorców, y kryteriach jakie muszą spełnić firmy doradcze i szkoleniowe by zostać wpisane do RUR, y za co można wypaść z RUR, y informacje dla przedsiębiorców, które będą zawarte na portalu RUR, jak z nich korzystać, y obowiązkach przedsiębiorcy/pracownika, który skorzysta z usług firm z listy RUR, y giełdzie usług kiedy wystartuje i jakie będą z niej korzyści dla przedsiębiorców oraz firm szkoleniowych i doradczych. Debata 11:00 MiR, PARP, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Firm Szkoleniowych Przyczyny zmian w podejściu do sposobu przyznawania dotacji na szklenia i usługi doradcze. Szanse i zagrożenia dla firm doradczych i szkoleniowych. Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców. 12:00 Lunch Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych na szkolenia i usługi doradcze 13:00 Małgorzata Lelińska, ekspertka Konfederacji Lewiatan Wysokość środków na szkolenia i usługi doradcze w poszczególnych regionach. Cel na który można wykorzystać dotacje. Różnice pomiędzy regionami. Konsekwencje dla przedsiębiorców, firm szkoleniowych i doradczych. Konsekwencje wprowadzonych zmian w ocenie branży szkoleniowej 13:45 Piotr Piasecki, prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Ocena zmian szanse i zagrożenia dla firm szkoleniowych. Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców. Jakie grupy klientów firm szkoleniowych wspiera obecny system, a jakich nie. Wykształceni pracownicy, innowacyjna firma 14:30 Magdalena Jabłońska, Starszy Menedżer w Zespole Innowacji i B+R, PwC Rola szkoleń, kształcenia pracowników w rozwoju innowacyjności firmy Wpływ szkoleń pracowników na podnoszenie jakości organizacyjnej i produktowej firmy Staże i praktyki finansowane za pomocą środków z UE 15:15 Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania KadramiRola doradztwa organizacyjnego w rozwoju firm. Zatrudnij stażystę za pieniądze z PO WER lub RPO. Poznaj modele współpracy pracodawców ze szkołami technicznymi i zawodowymi. Korzystaj ze środków UE, współpracuj z uczelniami, zatrudnij najlepsze kadry. 16:00 Podsumowanie konferencji. Zakończenie

4 PRELEGENCI Wojciech Drabko wiceprezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych W PIFS odpowiedzialny za koordynację spraw związanych z funduszami unijnymi przeznaczonymi na działalność szkoleniową. W branży szkoleniowej do 1999 roku, aktualnie w Altkom Akademii pełni funkcję Dyrektora ds. projektów. Członek Komitetu Monitorującego PO WER z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej, Grupy ds. adaptacyjności przy Komitecie Monitorującym POKL oraz Krajowych Sieci Tematycznych ds. Adaptacyjności i Partnerstwa. Magdalena Jabłońska, Starszym Menedżer w Zespole Innowacji i B+R, PwC Ekspert z ponad 11 letnim doświadczeniem zawodowym w doradztwie w realizacji innowacyjnych projektów przedsiębiorstw. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczych w obszarze opracowania optymalnej ścieżki finansowania strategii biznesowej przy wsparciu środków publicznych oraz ulg podatkowych. Budowała koncepcje projektów oraz pozyskała dofinansowanie z funduszy strukturalnych dla 2 letnich programów rozwoju zasobów ludzkich m.in. dla dużej firmy z sektora energetycznego, lotniczego, medycznego. Ekspert w obszarze organizacji, optymalizacji procesów, w tym w szczególności procesów związanych z obsługą projektów B+R i innowacyjnych. Zrealizowała projekty doradcze w obszarach: budowania strategii B+R, organizacji funkcji B+R+I, skutecznego zarządzania własnością intelektualną, budowania efektywnych procesów zarządzania projektami B+R. Doradza także w obszarze budowania modeli współpracy w ramach ekosystemu innowacji, wdrażania kultury innowacyjnej w przedsiębiorstwach. Wspiera przedsiębiorców w opracowywaniu modeli biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć i strategii ich finansowania, w tym w oparciu o VC. Jest autorką i współautorką wielu publikacji traktujących o pomocy publicznej na inwestycje innowacyjne i w obszarze zasobów ludzkich. Aktywnie wspiera prace konsultacyjne nad budowaniem systemu zachęt na innowacje i szkolenia pracowników (SPO RZL, PO KL, POWER, RPO). Komentator TV i w prasie, prelegentka w debatach dotyczących ekosystemu innowacji, czy systemu zachęt dla przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej. Piotr Krasuski Zastępca Dyrektora Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wiązany z Europejskim Funduszem Społecznym od początku kariery zawodowej i jednocześnie praktycznie od początków funkcjonowania tego Funduszu w Polsce.Absolwent nauk społecznych i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 10 lat zajmuje się programowaniem i wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce - najpierw w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, a następnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w ramach PO Kapitał Ludzki. Aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia i negocjacji PO Wiedza Edukacja Rozwój oraz systemu wdrażania tego Programu. Odpowiada m. in. za programowanie działań EFS w perspektywie długo- i krótkookresowej, ewaluację rezultatów interwencji EFS oraz koordynację programów regionalnych w zakresie EFS. Małgorzata Lelińska zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, magister ekonomii, Podyplomowego Studium Pedagogicznego w Szkole Głównej Handlowej, studiowała Gender Studies na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 r. pracuje w Konfederacji Lewiatan, jest Zastępczynią Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich. Reprezentantka środowiska przedsiębiorców w ciałach i grupach roboczych w latach oraz (m.in.: Komitet Monitorujący PO Kapitał Ludzki, Prekomitet PO Wiedza Edukacja Rozwój, Grupa robocza ds. zatrudnienia i integracji społecznej przy KM PO KL, Grupa robocza ds. adaptacyjności i transferu wiedzy przy KM PO KL, Grupa robocza ds. realizacji zasady równych szans kobiet i mężczyzn w PO KL, Komitet Monitorujący PO Pomoc Techniczna). Specjalizuje się w tematyce wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Odpowiada za monitorowanie i opiniowanie systemu wdrażania EFS, w szczególności w zakresie wsparcia przedsiębiorców, finansowania rozwoju zasobów ludzkich. Paulina Mucha Główny Specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Zatrudniona w Departamencie EFS od 2005 r., brała udział w przygotowaniu założeń programowych dla perspektywy finansowej oraz , w tym w przygotowaniu programów operacyjnych finansowanych z EFS oraz negocjacjach prowadzonych z Komisją Europejską. Do 2012 r. zajmowała się obszarem zatrudnienia i rynku pracy, a następnie obszarem wspierania przedsiębiorczości i adaptacyjnością przedsiębiorstw. Specjalizuje się w unijnym prawie konkurencyjności i pomocy publicznej.

5 PRELEGENCI Piotr Palikowski, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami - największego i najstarszego profesjonalnego stowarzyszenia skupionego na rozwoju i promocji najwyższych standardów zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach i organizacjach działających w Polsce, zrzeszającego ponad 2 tysiące członków indywidualnych oraz prawie 100 członków instytucjonalnych. Absolwent wydziału filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Od początku swojej aktywności zawodowej pracuje na rzecz integracji i rozwoju środowiska HR w Polsce. Od 2002 Dyrektor Biura Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, od 2005 Członek Zarządu PSZK. Współautor i Przewodniczący Komitetu Sterującego jednego z pierwszych w Polsce projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt IW Equal realizowany w partnerstwie przez PSZK). Członek Rady Zatrudnienia m. st. Warszawy, członek Podkomitetu Monitorującego PO KL w województwie Mazowieckim oraz Przewodniczący Krajowej Sieci Tematycznej ds. Adaptacyjności w PO KL. Autor wielu publikacji z obszaru HR, ekspert z zakresu współpracy środowisk biznesu i edukacji oraz niedopasowania kompetencyjnego na polskim rynku pracy. Piotr Piasecki Współtwórca i prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Ekspert zarządzania i przywództwa, konsultant, trener. Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską, pełnił kolejno funkcję dyrektora sprzedaży, członka zarządu, prezesa zarządu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania. Jest współtwórcą i prezesem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Jest wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE). Od 2001 roku jest związany ze stowarzyszeniem konsultantów i trenerów zarządzania MATRIK w Krakowie gdzie min. zrealizował programy rozwoju konsultantów i trenerów zarządzania. We współpracy z Wszechnicą Jagielońską opracował i zrealizował program rozwoju osobistego i zawodowego. Współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu i edukacji min. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Zrealizował szereg inicjatyw badawczych i popularyzatorskich związanych z popularyzowaniem idei lifelong learning, dotyczących rozwoju i szkoleń oraz zarządzania zmianą. Jest autorem licznych wystąpień i publikacji dotyczących zarządzania oraz rozwoju. Opracował autorską koncepcję Kapitalnej firmy, modelu kompetencji liderów zmiany oraz koncepcję Przywództwa 7 planet. Na co dzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm. Pracuje jako konsultant, trener i coach kadry menedżerskiej. Interesuje się zagadnieniami zarządzania, efektywności osobistej oraz przywództwa. Zrealizował szereg projektów min. w zakresie planowania strategicznego, zarządzania zmianą, zarządzania sprzedażą, doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, budowania zespołów. Korzysta z wielu (w tym autorskich) narzędzi planowania strategicznego, metod diagnostycznych, technik wyznaczania celów i planowania działań. Stosuje metody grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemów oraz metodę uczenia się przez działanie (Action Learning). Stosuje własną metodę wsparcia rozwoju i efektywności menedżerów. Jest akredytowanym konsultantem INSIGHTS DISCOVERY. Wojciech Szajnar Dyrektor Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

6 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton Wypełnij poniższy formularz i wyślij na nr faksu lub zarejestruj się online na stronie konferencje.pb.pl TAK, chcę wziąć udział w konferencji PO WER dla firm, które chcą zyskać moc Termin: 12 maja 2015 r. Cena: 1495 zł + 23% VAT TAK, chcę otrzymać więcej informacji o konferencji PO WER dla firm, które chcą zyskać moc NIE, nie wezmę udziału w prezentowanej konferencji, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach o podobnej tematyce. 1. Imię i nazwisko: Stanowisko: Departament: 2. Imię i nazwisko: Stanowisko: Departament: 3. Firma: Ulica: Kod pocztowy: Tel: Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy: Siedziba: Adres: Osoba kontaktowa: Tel: Miasto: Fax: NIP: 5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu: Imię i nazwisko: Stanowisko: Departament: Tel: Fax: Warunki uczestnictwa: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi 1495 zł + 23% VAT 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. 3. Przesłanie do Bonnier Business (Polska) faxem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska). Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana em po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem konferencji. 5. Wpłaty należy dokonać na konto: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. Kijowska 1, Warszawa Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce PL Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem konferencji obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział. 8. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem konferencji pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji. 13. Wszystkie treści zawarte w programie konferencji stanowią własność Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. oraz powiązanych z nią podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno żadnych materiałów stanowiących własność Bonnier Business (Polska) odtwarzać, wykorzystywać, tworzyć pochodnych prac na bazie materiałów umieszczonych w programie, ani też ponownie ich publikować, zamieszczać w innych materiałach czy też w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać bez uprzedniej pisemnej zgody Bonnier Business (Polska). Bonnier Business (Polska) Spółka z o.o. wydawca dziennika biznesowego Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą w Warszawie, , ul. Kijowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 24847, numer NIP , REGON: , kapitał zakładowy: ,00 PLN pieczątka i podpis: Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) z siedzibą w Warszawie informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz jej klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Adres do korespondencji Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. Tel Faks konferencje.pb.pl ul. Kijowska 1, Warszawa

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej

Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej 1 Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarczej i podstaw prowadzenia gospodarczej (trzecia edycja) Program trzeciej edycji szkolenia warsztatowego opiera się na naszym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo