Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji"

Transkrypt

1 Pracowdawco! Chroń siebie i swoją firmę! WARSZTATY: Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji , Polonia Palace, Warszawa

2 Zgodnie z Art Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, czyli stwarzać takie warunki i atmosferę w pracy, w których nie jest on stosowany czy tolerowany. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi polega na starannym działaniu. Pracodawca powinien w związku z tym przeciwdziałać mobbingowi w szczególności przez szkolenie pracowników, informowanie o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu, czy przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska. Jeśli w postępowaniu mającym za przedmiot odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu wykaże on, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając je z obiektywnego punktu widzenia da się potwierdzić ich potencjalną skuteczność pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności * *Zródło: wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 3 sierpnia 2011 r., I PK 35/11 Dlaczego warto szkolić się w tym zakresie? y Zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji wpływa na motywację, efektywność i poczucie bezpieczeństwa naszych pracowników, ale i na powodzenie realizacji celów biznesowych całej organizacji. y Praca w środowisku wolnym od mobbingu czy dyskryminacji jest ogromną wartością dodaną dla całej organizacji, ale i dla poszczególnych jednostek, z których się ona składa. y Aktywna walka z tymi zjawiskami zdecydowanie podnosi morale pracowników, pozytywnie wpływa na odbiór naszej marki na rynku, ale też zabezpiecza przed zbędnymi, ewentualnymi kosztami. y Odpowiednia edukacja pracowników z zakresu mobbingu i dyskryminacji zdecydowanie obniża możliwość pojawienia się tych zjawisk w organizacji. W związku z tym, zapraszamy na wyjątkowy warsztat w pełni poświęcony przeciwdziałaniu mobbingowi oraz dyskryminacji! Warsztat przeznaczony dla osób zarządzajacych w firmach oraz instytucjach.

3 Co podczas warsztatu? y Uświadomimy konieczność przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji, zgodnie z ustawą z 2004 roku, nakładającą na pracodawcę bezwzględny obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku. y Przedstawimy możliwość identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania na dyskryminację i mobbing w organizacji przez przełożonych i pracowników. y Umożliwimy poznanie regulacji oraz konsekwencji prawnych, a także możliwości roszczeń przysługujących pracownikom z tytułu mobbingu i dyskryminacji. y Uświadomimy konsekwencje wystąpienia mobbingu oraz dyskryminacji w organizacji oraz odpowiedzialności prawnej po stronie pracodawcy. y Wskażemy najczęstsze błędy w zakresie równego traktowania, które mogą naruszać prawa pracowników. y Zaprezentujemy modele prawidłowych relacji interpersonalnych w organizacji. y Umożliwmy poznanie metod przeciwdziałania zjawisku mobbingu, w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach poprzez podejmowanie właściwych działań dotyczących całej organizacji w ramach prewencji antymobbingowej oraz na poziomie relacji, poprzez konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Co buduje wartość naszego warsztatu? y Uczestnicy będą pracować wg modelu D. Kolba, dotyczącego uczenia się dorosłych: Doświadczenie > Refleksja > Teoria > Praktyka. y Forma treningu aktywnego. y Praca będzie odbywała się na przykładach, kazusach, wzorach dokumentów, aktach prawnych wraz z krótkimi wykładami będącymi elementami wprowadzenia w omawiane zagadnienia. Metoda pomocna w praktycznym przyswajaniu wiedzy, rozpoznawaniu efektywnych i nieefektywnych strategii działania, przenoszeniu wiedzy nabytej na szkoleniu do realiów zawodowych. y Przedstawimy przykłady dobrych praktyk w polskich organizacjach. y Pojawią się dyskusje aktywizujące uczestników. Umożliwi to prezentowanie i dostrzeganie różnych punktów widzenia, dzielenie się poglądami, doświadczeniami, a to wpłynie na praktyczne przyswajanie wiedzy. y Przekażemy wiedzę teoretyczną za pomocą wykładów, prezentacji. Zapewnimy materiały szkoleniowe oraz polecimy lektury uzupełniające Kto powinien wziąć udział? y Prezesi Zarządów y Dyrektorzy y Managerowie y Dyrektorzy HR y oraz wszyscy Ci, którzy zarządzają i dbają o odpowiednią edukację swoich pracowników! Zapraszam serdecznie do udziału, Renata Grzeszczak, Project Manager Tel Faks konferencje.pb.pl

4 Prelegenci Maria Pawłów psycholog biznesu, trener, doradca Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Psychologii Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży. Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Od 1998 r. prowadziła szkolenia z zakresu komunikacji, zarządzania zespołem i negocjacji m.in. dla : AGORY SA, PR Wrocław, PR Szczecin, Agencji Reklamy Polskiego Radia SA, INFOR Training Sp. z o.o., Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Prowadzi również specjalistyczne szkolenia dla grup menedżerów i zespołów pracowniczych z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz zarządzania różnorodnością. Przeszkoliła ponad 5000 osób z tego zakresu m.in. dla: NESTLE POLSKA, NESTLE WATERS, PGE, PGE ENERGIA ODNAWIALNA, PGE SYSTEMY, WEYERHAUSER, SHARP, KCR SA, Nadleśnictwa Pniewy, Ministerstw - Gospodarki, Skarbu Państwa, Rolnictwa; Urzędów Marszałkowskich Woj. Mazowieckiego, Małopolskiego, Śląskiego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, UOKIK, KNF, Galerii Sztuki Zachęta, Politechniki Białostockiej oraz Muzeum Narodowego w Warszawie. Współautorka kontentu do platformy e-learningowej z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz programów szkoleniowych. Monika Klonowska mgr psycholog, trener, konsultant Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie umiejętności interpersonalnych i zawodowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Od 1992 roku współpracuje z SGH, prowadząc zajęcia z negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i wystąpień publicznych w ramach menedżerskich studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce. Autorka cyklu publikacji dotyczących metod szkolenia pracowników w miesięczniku Szkolenia (wyd. INFOR) oraz współautorka publikacji Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk, przygotowanej przez zespół do spraw poprawy funkcjonowania sądów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Prowadzi również specjalistyczne szkolenia dla grup menedżerów i zespołów pracowniczych z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz zarządzania różnorodnością. Przeszkoliła ponad 5000 osób z tego zakresu m.in. dla: NESTLE POLSKA, NESTLE WATERS, PGE, PGE ENERGIA ODNAWIALNA, PGE SYSTEMY, WEYERHAUSER, SHARP, KCR SA, Nadleśnictwa Pniewy, Ministerstw - Gospodarki, Skarbu Państwa, Rolnictwa, Urzędów Marszałkowskich Woj. Mazowieckiego, Małopolskiego, Śląskiego; Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, UOKIK, KNF, Galerii Sztuki Zachęta, Politechniki Białostockiej oraz Muzeum Narodowego w Warszawie. Współautorka kontentu do platformy e-learningowej z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz programów szkoleniowych. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoterapii i treningu grupowego.

5 Program, 7 lipca 2015 r. 09:30 Rejestracja, poranna kawa powitanie uczestnikówa 10:00 Wprowadzenie do zjawiska mobbingu- czym jest i gdzie powstaje? y Krąg konfliktu: systemowe spojrzenie na konflikty w organizacji: Wprowadzenie do konkretnych analiz i działań y Kultura organizacyjna a podatny grunt do praktyk mobbingowych y Mobbing jako zjawisko wieloaspektowe: obejmujące zagadnienia psychologiczne, prawne, organizacyjne y Polityka organizacji, konflikty personalne i nieporozumienia, procesy decyzyjne, presja czasu, wyniku, brak jasnej komunikacji zadań, odpowiedzialności, postawy zarządzających, atmosfery w zespole i w firmie itd... 11:15 Przerwa na kawę 11:30 Rozróżnienie, definicje, prawne aspekty, czyli kilka spojrzeń na mobbing y Definicje mobbingu y Prawne aspekty mobbingu y Mobbing a spór i konflikt - co jest, a co nie jest mobbingiem w relacjach zawodowych 12:45 Lunch MOBBING 13:30 Konsekwencje mobbingu- czy wiemy ile on nas kosztuje y Wpływ mobbingu na efektywność pracy osób, zespołów, organizacji y Rodzaje mobbingu: mobbing poziomy i pionowy 15:00 Po czym poznać zjawisko mobbingu i gdzie leży jego przyczyna y Przejawy mobbingu w różnych sferach życia organizacji y Model przebiegu mobbingu y Przyczyny mobbingu w organizacjach: kultura organizacyjna, sytuacja rynkowa, styl zarządzania, osobowość zaangażowanych stron 16:00 Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

6 Program, 8 lipca 2015 r. 09:30 Rejestracja, poranna kawa powitanie uczestnikówa DYSKRYMINACJA 10:00 Wprowadzenie do zjawiska dyskryminacji - czym jest i gdzie powstaje y Prawne aspekty dyskryminacji y Definicja, rodzaje, poziomy dyskryminacji y Dyskryminacja a nierówne traktowanie w zatrudnieniu y Psychologiczno społeczne aspekty dyskryminacji: efekt pierwszego wrażenia samosprawdzająca się przepowiednia etykietowanie tożsamość indywidualna, grupowa, społeczna stereotypy uprzedzenia 11:15 Przerwa na kawę 11:30 Skutki i sposoby unikania dyskryminacji y Konsekwencje dyskryminacj: nietolerancja mikronierówności polecenie dyskryminacji nierównościowy język: seksistowski, etnocentryczny, rasistowski łańcuch dyskryminacji mowa nienawiści y Zapobieganie dyskryminacj działania antydyskryminacyjne praca nad samoświadomością, postawami nierównościowymi świadomość stereotypów i uprzedzeń mikroafirmacje język równościowy 12:45 Lunch

7 Program, 8 lipca 2015 r. PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI 13:30 Sposoby przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji na trzech płaszczyznach: indywidualnej, społecznej, organizacyjnej y Metody reagowania na mobbing i dyskryminację w organizacji: edukacja antydyskryminacyjna, antymobbingowa zarządzanie różnorodnością konstruktywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów negocjacje, mediacje jako metody konstruktywnego rozwiązywania spornych sytuacji 16:00 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów O ANTY MOBBING DYSKRYMINACJA: Od wielu lat prowadzimy szkolenia oraz doradztwo z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Organizacjach. Przeszkoliłyśmy w tym obszarze ponad osób z bardzo wielu organizacji, zarówno o charakterze komercyjnym jak i jednostek administracji państwowej. Mamy przekonanie, że wiedza na ten temat oraz działania profilaktyczne są bardziej efektywne niż interwencja post factum. Zwłaszcza w przypadku procesu mobbingu, rozciągniętego w czasie, wieloetapowego zjawiska, powinny dobrze działać bezpieczniki antymobbingowe w systemie, jakim jest organizacja. ORGANIZATOR: Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy do szwedzkiej Grupy Bonnier jednego z największych na świecie koncernów medialnych posiadającego 175 firm w 16 krajach. W Polsce wydaje czasopisma branżowe Puls Medycyny i Puls Farmacji oraz dziennik Puls Biznesu najbardziej opiniotwórcze medium biznesowe w kraju czytane przez przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej, prowadzi również portal ekonomiczny pb.pl, docierający do ponad miliona użytkowników oraz jest właścicielem Grupy Bankier.pl, która wg Megapanelu ma ponad 2,5 miliona użytkowników. Bonnier Business (Polska) jest liderem w zakresie organizacji kongresów, konferencji i warsztatów skierowanych do wyższej kadry menedżerskiej. Bazując na wieloletnim doświadczeniu na rynku oferujemy klientom organizację wyspecjalizowanych imprez B2B w zależności od ich potrzeb mogą to być spotkania skierowane do wąskiego grona uczestników, jak również wydarzenia organizowane dla kilkuset osób..

8 Formularz zgłoszeniowy TAK, chcę wziąć udział w warsztatach Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji Termin: 7-8 lipca 2015 r. Cena: 1395 zł + 23% VAT (do 19 czerwca 2015) 1595 zł + 23% VAT (po 19 czerwca 2015) TAK, chcę otrzymać więcej informacji o warsztatach Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach o podobnej tematyce. 1. Imię i nazwisko: Stanowisko: Departament: 2. Imię i nazwisko: Stanowisko: Departament: 3. Firma: Ulica: Kod pocztowy: Tel: . Wypełnij poniższy formularz i wyślij na nr faksu lub zarejestruj się online na stronie konferencje.pb.pl 4. Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy: Siedziba: Adres: Osoba kontaktowa: Tel: Miasto: Fax: NIP: 5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu: Imię i nazwisko: Stanowisko: Departament: Tel: Fax: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatch wynosi 1395 zł + 23% VAT (do 19 czerwca 2015) 1595 zł + 23% VAT (po 19 czerwca 2015) 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. 3. Przesłanie do Bonnier Business (Polska) faxem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska). Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana em po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. Kijowska 1, Warszawa Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce PL Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem warsztatów obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział. 8. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem warsztatów pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach i może wziąć udział inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania warsztatów. 13. Wszystkie treści zawarte w programie konferencji stanowią własność Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. oraz powiązanych z nią podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno żadnych materiałów stanowiących własność Bonnier Business (Polska) odtwarzać, wykorzystywać, tworzyć pochodnych prac na bazie materiałów umieszczonych w programie, ani też ponownie ich publikować, zamieszczać w innych materiałach czy też w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać bez uprzedniej pisemnej zgody Bonnier Business (Polska). Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. wydawca dziennika biznesowego Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą w Warszawie, , ul. Kijowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 24847, numer NIP , REGON: , kapitał zakładowy: ,00 PLN Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) z siedzibą w Warszawie informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz jej klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z pieczątka i podpis: Adres do korespondencji Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa Tel Faks konferencje.pb.pl

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu dynamiczne oblicze biznesu WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu Organizator Współorganizator Patroni medialni ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

SALES TEAM. LEVEL UP. 13-14 stycznia 2015 r., Warszawa Hotel Marriott

SALES TEAM. LEVEL UP. 13-14 stycznia 2015 r., Warszawa Hotel Marriott WARSZTATY SALES TEAM. LEVEL UP 13-14 stycznia 2015 r., Warszawa Hotel Marriott CHCESZ BYĆ MENEDŻEREM WIELKIEGO FORMATU... Ale napotykasz: brak motywacji u ludzi rutynę w dziale sprzedaży niskie morale

Bardziej szczegółowo

2. edycja. E-commerce Legal. Dowiedz się, co musisz zmienić w swoim e-sklepie!

2. edycja. E-commerce Legal. Dowiedz się, co musisz zmienić w swoim e-sklepie! 2. edycja E-commerce Legal Dowiedz się, co musisz zmienić w swoim e-sklepie! Warsztaty, 1 października 2014 r., Warszawa, siedziba Pulsu Biznesu UWAGA NIE TYLKO DLA PRAWNIKÓW! Już wkrótce wejdzie w życie

Bardziej szczegółowo

RELACJE INWESTORSKIE

RELACJE INWESTORSKIE Warsztaty RELACJE INWESTORSKIE Specjaliści w relacjach z mediami, inwestorami i regulatorami 28 maja 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Warsztaty. Prosta droga do sukcesu to dobre relacje z inwestorami,

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI branża w wehikule czasu pomiędzy tradycyjnym a nowym pr

POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI branża w wehikule czasu pomiędzy tradycyjnym a nowym pr 2015 POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI branża w wehikule czasu pomiędzy tradycyjnym a nowym pr SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprosić do udziału w PR FORUM 2015. W tym roku zmierzymy się z wyzwaniami, do jakich

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

Trendy Contact Center

Trendy Contact Center X Konferencja: Trendy Contact Center Największe, inspirujące i praktyczne - spotkanie o najdłuższej tradycji na polskim rynku! 22-23.09.2015, Centrum Konferencyjne ADGAR PLAZA, ul. Postępu 17a, Warszawa

Bardziej szczegółowo

OTC i Suplementy Diety

OTC i Suplementy Diety Kongres 17-18 maja 2012 r., Hotel Marriott, Warszawa OTC i Suplementy Diety Czas na nową ERĘ Kongres poprowadzą: Jacek Czarnocki Szef Działu OTC IMS Polska Jan Chechłacz Kierownik ds. Projektów emarketingowych

Bardziej szczegółowo

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm.

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. 29-30.09.2015 r. Szanowny Uczestniku, Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. Firmy szaleńczo próbują sprostać dynamicznej rzeczywistości rynkowej. Niestety często pomijana

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Zarządzanie łańcuchem dostaw i tworzenie wartości dla klientów Logistycy na front! XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 8-9 października 2015 r., Airport Hotel Okęcie 2015 2015 Szanowny Uczestniku,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Pulsu Biznesu, 10 czerwca 2015 r., Warszawa, Stadion Narodowy

Konferencja Pulsu Biznesu, 10 czerwca 2015 r., Warszawa, Stadion Narodowy Konferencja Pulsu Biznesu, 10 czerwca 2015 r., Warszawa, Stadion Narodowy Rozwijaj biznes biznes zznajlepszymi najlepszymi Rozwijaj Konferencja Pulsu Biznesu, 6 października 2014 r., Warszawa, Stadion

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów 10% zniżki dla członków Izby Gospodarczej Farmacja Polska Magdalena Wojciechowicz Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

X Kongres Public Relations i Komunikacji

X Kongres Public Relations i Komunikacji X Kongres Public Relations i Komunikacji 20-21 października 2014 r., Warszawa hotel Marriott Relacje z agencją PR Relacje z dziennikarzami Efektywność działań PR CSR PR Kryzysowy Etyka PR Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

VI KONGRES BUSINESS INTELLIGENCE

VI KONGRES BUSINESS INTELLIGENCE W gronie prelegentów praktycy i uznani eksperci z kluczowych firm, m. in. BZ WBK Polpharma Johnson & Johnson Raben Polska ITMAGINATION Coca Cola UPC Energa Raiffeisen Bank Cyfrowy Polsat Hogart IBM Vattenfall

Bardziej szczegółowo

21 22 września 2011 r. Hotel Hyatt Regency Warszawa DOROCZNE SPOTKANIE NAJLEPSZYCH EKSPERTÓW BRANŻY LOGISTYCZNEJ. Wśród Prelegentów, mi.in.

21 22 września 2011 r. Hotel Hyatt Regency Warszawa DOROCZNE SPOTKANIE NAJLEPSZYCH EKSPERTÓW BRANŻY LOGISTYCZNEJ. Wśród Prelegentów, mi.in. Wśród Prelegentów, mi.in.: Tomasz Dzideczek Starszy Inżynier Wsparcia Sprzedaży, Motorola Solutions Adrian Furgalski Dyrektor w Zespole Doradców Gospodarczych TOR Marcin Hajdul Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Zarządzanie łańcuchem dostaw i tworzenie wartości dla klientów Logistycy na front! XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 8-9 października 2015 r., Airport Hotel Okęcie 2015 2015 Szanowny Uczestniku,

Bardziej szczegółowo

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millenium Plaza, Warszawa Główne zagadnienia: Stworzysz sprawnie działający pion HR dzięki wprowadzeniu metodyki Evidence - Based HR Management Zbudujesz wysoko

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

13-14 grudnia 2011 r., Hotel Polonia Palace, Warszawa. Sympozjum MARKETING DLA KOBIET

13-14 grudnia 2011 r., Hotel Polonia Palace, Warszawa. Sympozjum MARKETING DLA KOBIET 13-14 grudnia 2011 r., Hotel Polonia Palace, Warszawa Sympozjum MARKETING DLA KOBIET 1. Wszystko o skutecznych kampaniach w dobie nowych mediów Jakimi ONE są nabywcami, gdzie 3. poszukują informacji najważniejsze

Bardziej szczegółowo