Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus v4.2.pl Part number:

2 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje dotyczące produktów i usług firmy HP zostały określone w umowach gwarancyjnych dołączonych do takich produktów oraz usług. Żadna z treści tu zawartych nie może być uznawana jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy techniczne i edytorskie bądź przeoczenia w niniejszej dokumentacji. Rejestracja produktu Rejestracja jest szybka i łatwa i oferuje: powiadomienia dotyczące ulepszeń produktu, aktualności dotyczące pomocy technicznej, aktualizacje sterowników dla posiadanego produktu. Aby uzyskać szybszą pomoc, należy pamiętać o zarejestrowaniu nabytego produktu na stronie https://register.hp.com

3 Spis rzeczy Witamy...1 Przegląd...1 Obsługa kamery internetowej HP...3 Nagrywanie filmu...3 Uruchamianie video-czatu...4 Używanie kamery internetowej jako monitorującego urządzenia video...5 Edytowanie pliku video...6 Edytowanie pliku video w aplikacji ArcSoft WebCam Companion...6 Edytowanie pliku video w aplikacji ArcSoft VideoImpression...7 Robienie zdjęć...7 Edytowanie zdjęcia...8 Konfiguracja ustawień...9 Regulacja jasności i kontrastu...9 Tworzenie własnego profilu...10 Dostosowywanie ustawień rejestrowania obrazu...10 Dostosowywanie ustawień obrazu...11 Dostosowywanie ustawień kamery...12 Rozwiązywanie problemów Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus iii

4 iv Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus

5 Witamy Gratulujemy zakupu kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus. Niniejsza instrukcja opisuje, w jaki sposób nagrywać filmy, uruchamiać wideoczaty, używać kamery jako urządzenia monitoringu, robić zdjęcia i regulować ustawienia kamery. Przegląd Przycisk nagrywania wideo 2 Przycisk czatu HP 3 Przycisk robienia zdjęć 4 Wbudowany mikrofon 5 Złącze USB 6 Regulowany zacisk 7 Osłona gwarantująca prywatność 8 Automatyczna regulacja ostrości Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus 1

6 2 Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus

7 Obsługa kamery internetowej HP Nagrywanie filmu 1 Naciśnij przycisk nagrywania video na kamerze internetowej, aby otworzyć aplikację ArcSoft WebCam Companion. 2 Naciśnij przycisk Record video (Nagraj video) ub kliknij opcję Capture (Przechwyć obraz), aby rozpocząć nagrywanie video. 3 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk Record Video (Nagraj video) lub kliknij opcję Stop Recording (Zatrzymaj nagrywanie). 4 Wybierz jeden z następujących przycisków: Send by (Wyślij ): Umożliwia wysłanie pliku video jako załącznika wiadomości . Zapisz na dysku: Umożliwia zapisanie pliku video na komputerze. Video Impression: Otwiera plik video w celu jego edytowania w programie ArcSoft VideoImpression. Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu ArcSoft WebCam Companion, kliknij menu Help (Pomoc). Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus 3

8 Uruchamianie video-czatu Możesz dodać video na żywo do większości najpopularniejszych komunikatorów (typu instant messagers ) (wymagane jest połączenie ISP): AOL Instant Messenger (AIM ) Windows Live Messenger Yahoo! Messenger Skype 1 Wciśnij przycisk HP Instant Chat (Czat HP) internetowej. na kamerze 2 Wybierz komunikator, którego chcesz użyć. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, aby zainstalować i skonfigurować komunikator. 4 Skonfiguruj krok po kroku video-czat zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dokumentacji komunikatora. NOTA: Opcje konfiguracji przycisku czatu HP pojawiają się tylko podczas konfiguracji początkowej. Następnym razem, gdy przyciśniesz przycisk czatu HP, wybrany komunikator otworzy się automatycznie. Aby wybrać inny komunikator po zakończeniu konfiguracji początkowej, otwórz menu Start i kliknij Wszystkie programy > ArcSoft Magic-i 3 > HP Instant Chat Button Setup (Przycisk do konfiguracji HP Instant Chat). Teraz możesz wzbogacić swoje video-czaty o efekty specjalne i możesz przesyłać video bezpośrednio z dysku twardego swojego komputera. Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu ArcSoft Magic-i 3, kliknij ikonę Help? (Pomoc) w prawym górnym rogu okna Magic-i 3. 4 Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus

9 Używanie kamery internetowej jako monitorującego urządzenia video 1 Kliknij dwukrotnie ikonę WebCam Companion na pulpicie systemu Windows. 2 Kliknij opcję Monitor (Monitoruj). 3 Kliknij opcję Start Monitor (Rozpocznij monitorowanie), aby rozpocząć monitorowanie. 4 Kliknij opcję Stop Monitor (Zakończ monitorowanie), aby zakończyć monitorowanie i zapisać plik video na komputerze. Jeśli chcesz wysłać migawkę z pliku video w wiadomości , załadować plik video na serwer FTP lub zmienić lokalizację folderu z multimediami, możesz to wszystko, i wiele więcej, zrobić przy użyciu aplikacji ArcSoft WebCamCompanion. Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu ArcSoft WebCam Companion, kliknij menu Help (Pomoc). Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus 5

10 Edytowanie pliku video Pliki video można edytować w aplikacji ArcSoft WebCam Companion lub ArcSoft VideoImpression. Aplikacja ArcSoft WebCam Companion zawiera podstawowe funkcje edycji, natomiast aplikacja ArcSoft VideoImpression umożliwia zaawansowaną edycję. Edytowanie pliku video w aplikacji ArcSoft WebCam Companion 1 Kliknij dwukrotnie ikonę WebCam Companion na pulpicie systemu Windows. 2 Kliknij pozycję Edit (Edytuj). 3 Zaznacz plik video, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Edit Video (Edytuj video). Aby uzyskać informacje na temat konkretnych funkcji edycji, kliknij menu Help (Pomoc). 6 Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus

11 Edytowanie pliku video w aplikacji ArcSoft VideoImpression 1 Kliknij dwukrotnie ikonę ArcSoft VideoImpression na pulpicie systemu Windows. 2 Kliknij opcję Open an Existing Project (Otwórz istniejący projekt). 3 Wybierz pliki video, które chcesz edytować. Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu ArcSoft VideoImpression, kliknij menu Help (Pomoc). Robienie zdjęć 1 Naciśnij przycisk Snapshot (Zdjęcie) na kamerze internetowej, aby otworzyć aplikację ArcSoft WebCam Companion. 2 Naciśnij ponownie przycisk Snapshot (Zdjęcie) lub kliknij opcję Capture (Przechwyć), aby zrobić zdjęcie. Aby dowiedzieć się więcej o wykonywaniu zdjęć przy użyciu aplikacji ArcSoft WebCam Companion, kliknij menu Help (Pomoc). Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus 7

12 Edytowanie zdjęcia 1 Kliknij dwukrotnie ikonę HP Photosmart Essential na pulpicie Windows. 2 Kliknij polecenie Wyświetl bibliotekę. 3 Prawym przyciskiem myszy kliknij zdjęcie, które chcesz wyedytować i wybierz z rozwijanego menu opcję Edytuj. 4 Wybierz opcję edytowania z menu Photo Fix po lewej stronie ekranu. Aby dowiedzieć się więcej o edytowaniu, drukowaniu i współdzieleniu obrazów przy użyciu oprogramowania HP Photosmart Essential, kliknij ikonę Pomoc? w prawym górnym rogu okna Photosmart Essential. 8 Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus

13 Konfiguracja ustawień W tym rozdziale omówiono sposób konfigurowania ustawień w programie ArcSoft Magic-i 3 oraz ArcSoft WebCam Companion. Regulacja jasności i kontrastu 1 Kliknij dwukrotnie ikonę Magic-i 3 na pulpicie systemu Windows. 2 Kliknij ikonę Ustawienia ogólne. 3 Usuń zaznaczenie z pola Auto Enhance (Automatyczna korekta). 4 Przeciągnij suwaki, aby wyregulować następujące ustawienia: Jasność Kontrast 5 Kliknij przycisk OK. NOTA: Aby przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne, kliknij opcję Default (Domyślne). Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus 9

14 Tworzenie własnego profilu 1 Kliknij dwukrotnie ikonę Magic-i 3 na pulpicie systemu Windows. 2 Kliknij zakładkę Profiles (Profile). (Jeżeli zakładka ta jest niewidoczna, kliknij zakładkę Expand (Rozwiń), aby rozwinąć ekran.) 3 Przeciągnij suwaki, aby wyregulować następujące ustawienia: Jasność Kontrast Gamma Nasycenie Ostrość 4 Kliknij opcję Save Profile (Zapisz profil). 5 Wpisz nazwę profilu. 6 Kliknij przycisk OK. NOTA: Aby przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne, kliknij opcję Default (Domyślne). Aby ustawić poprzednio zapisany profil, wybierz nazwę profilu z listy bieżącychprofilów. Aby usunąć profil, wybierz nazwę profilu z listy bieżących profilów, a następnie kliknij ikonę Usuń. Dostosowywanie ustawień rejestrowania obrazu 1 Kliknij dwukrotnie ikonę WebCam Companion Windows. na pulpicie systemu 2 Kliknij ikonę Ustawienia. 10 Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus

15 3 Dostosuj żądane ustawienia: Image Format (Format obrazu) ustawienie domyślnego formatu pliku dla zdjęć. Image Quality (Jakość obrazu) ustawienie domyślnej rozdzielczości dla zdjęć. Video Format (Format video) ustawienie domyślnego formatu pliku dla nagrywanych filmów. Video Quality (Jakość video) ustawienie domyślnej rozdzielczości dla nagrywanych filmów. Number of photos in burst (Liczba zdjęć w serii) ustawienie liczby zdjęć wykonywanych w trybie serii. With Audio (Z dźwiękiem) włączenie/wyłączenie mikrofonu kamery internetowej. 4 Kliknij przycisk OK. NOTA: Aby przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne, kliknij opcję Refresh device (Odśwież urządzenie). Dostosowywanie ustawień obrazu 1 Wykonaj jedną czynność z poniższych: Kliknij dwukrotnie ikonę WebCam Companion na pulpicie systemu Windows, a następnie kliknij ikonę Ustawienia kamery internetowej. Kliknij dwukrotnie ikonę Magic-i 3 na pulpicie systemu Windows, a następnie kliknij ikonę Ustawienia. 2 Kliknij zakładkę Video Proc Amp. 3 Przeciągnij suwaki, aby wyregulować poszczególne ustawienia. 4 Kliknij przycisk OK. NOTA: Aby przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne, kliknij opcję Default (Domyślne). Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus 11

16 Dostosowywanie ustawień kamery 1 Wykonaj jedną czynność z poniższych: Kliknij dwukrotnie ikonę WebCam Companion na pulpicie systemu Windows, a następnie kliknij ikonę Ustawienia kamery internetowej. Kliknij dwukrotnie ikonę Magic-i 3 na pulpicie systemu Windows, a następnie kliknij ikonę Ustawienia. 2 Kliknij zakładkę Sterowanie kamerą. 3 Aby wyregulować ręcznie ustawienie, usuń zaznaczenie w polu wyboru obok pozycji, którą chcesz zmienić, a następnie przeciągnij suwak danej pozycji, aby wyregulować jej ustawienie. 4 (Tylko w Windows Vista i w Windows 7) Aby ręcznie wyregulować jasnośś obrazów na ekranie, usuń zaznaczenie z pola wyboru Kompensacja słabego oświetlenia. 5 Kliknij przycisk OK. NOTA: Aby przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne, kliknij opcję Default (Domyślne). 12 Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus

17 Rozwiązywanie problemów Problem Obraz jest rozmyty Nie chcę używać oprogramowania Magic-i 3 z moim komunikatorem. Podczas korzystania z czatu zamknąłem oprogramowanie Magic-i 3 i teraz moja kamera nie jest podłączona do komunikatora. Chcę wyłączyć funkcję automatycznej regulacji ostrości Rozwiązanie Upewnij się, że z soczewki kamery została usunięta folia ochronna. Wyłącz funkcję automatycznej regulacji ostrości i użyj ustawień oprogramowania, aby ręcznie wyregulować ostrość. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Dostosowywanie ustawień obrazu i Dostosowywanie ustawień kamery. Otwórz komunikator i użyj ustawień preferencji, aby wybrać inne urządzenie video. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentacji danego komunikatora. Otwórz ponownie oprogramowanie Magic-i 3, klikając dwukrotnie ikonę Magic-i 3 na pulpicie lub wybierz w menu komunikatora inne urządzenie video. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentacji komunikatora. 1 Wykonaj jedną z poniższych czynności: Kliknij dwukrotnie ikonę WebCam Companion na pulpicie systemu Windows, a następnie kliknij ikonę Ustawienia kamery internetowej. Kliknij dwukrotnie ikonę Magic-i 3 na pulpicie systemu Windows, a następnie kliknij ikonę Ustawienia. 2 Kliknij zakładkę Sterowanie kamerą. 3 Usuń zaznaczenie z pola Focus (regulacja ostrości). 4 Przeciągnij suwak Focus (Ostrość), aby ręcznie wyregulować ustawienie ostrości. 5 Kliknij przycisk OK lub Apply (Zastosuj). Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus 13

18 Problem Aplikacja Magic-i 3 zamyka się, gdy przyciskam przycisk Snapshot (Zdjęcie). Aplikacja ArcSoft WebCam Companion zamyka się, gdy naciskam przycisk czatu HP. Przyciski kamery internetowej nie działają prawidłowo Słyszę pogłos lub sprężenie zwrotne w głośnikach Rozwiązanie Z kamery internetowej może korzystać równocześnie tylko jedna aplikacja. Jeżeli strumień video zniknął z komunikatora, zamknij komunikator i wciśnij ponownie przycisk HP Instant Chat (Czat HP), aby otworzyć zarówno aplikację Magic-i3, jak i komunikator. Z kamery internetowej może korzystać równocześnie tylko jedna aplikacja. Aby ponownie otworzyć aplikację ArcSoftWebCam Companion, naciśnij przycisk Snapshot (Zdjęcie). Znajdź na pasku zadań systemu Windows ikonę Manager przycisków. Jeśli nie widzisz ikony Button Manager, otwórz Mój komputer (Windows XP) lub Komputer (Windows Vista lub Windows 7), przejdź do folderu Pliki programu\hp\button Manager i kliknij dwukrotnie na Button Manager.EXE w celu ponownego uruchomienia. Na komputerze z zainstalowanym systemem Windows XP (klasyczne wyświetlanie): 1 Kliknij Start > Panel sterowania > Dźwięk i urządzenia audio. 2 Kliknij kartę Dźwięk. 3 W opcji odtwarzania dźwięku kliknij opcję Głośność i przeciągnij suwak Głośność główna, aby wyregulować poziom głośności na głośniku. 4 W opcji odtwarzania dźwięku kliknij opcję Głośność i przeciągnij suwak Mikrofon, aby wyregulować poziom głośności na mikrofonie. W komputerach z Windows Vista (widok klasyczny) lub Windows 7 (widok z dużymi lub z małymi ikonami): 1 Otwórz menu Start i kliknij Panel sterowania > Dźwięk. 2 Kliknij zakładkę Odtwarzanie. 3 Wybierz głośnik, którego używasz i kliknij opcję Właściwości. 4 Kliknij zakładkę Poziomy i przeciągnij suwaki, aby wyregulować poziom wyjścia. 5 Kliknij kartę Nagrywanie. 6 Wybierz głośnik, którego używasz i kliknij Właściwości. 7 Kliknij zakładkę Poziomy i przeciągnij suwaki, aby wyregulować poziom wyjścia. 14 Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus

19 Problem Dźwięk kamery internetowej nie jest zsynchronizowany z jej obrazem Odłączyłem kamerę i teraz gdy podłączam ją ponownie, kamera nie działa. Kamera internetowa reaguje wolno, a obraz urywa się. Rozwiązanie Na ekranie Video Capture (Przechwyć video) wybierz listę Resolution (Rozdzielczość) i ustaw rozdzielczość video na 640x480, aby zsynchronizować obraz video z dźwiękiem. Po zsynchronizowaniu dźwięku i obrazu spróbuj ustawić rozdzielczość na wyższym poziomie. Jeżeli problem powtórzy się, wróć do poprzedniego ustawienia rozdzielczości. Musisz przywrócić połączenie z aplikacją kamery internetowej. Wykonaj jedną z poniższych czynności: W aplikacji Magic-i 3 kliknij Odśwież. W oprogramowaniu ArcSoft WebCam Companion, cliknij Połącz. Jeżeli kamera nadal nie działa, zamknij aplikację kamery internetowej, upewnij się, że kamera jest prawidłowo podłączona do komputera i otwórz ponownie aplikację kamery. Port USB na twoim komputerze nie obsługuje aktualnego ustawienia rozdzielczości. Wykonaj jedną z poniższych czynności: Podłącz kamerę do portu USB 2.0 umożliwi to używanie aktualnego ustawienia rozdzielczości. Na ekranie Video Capture (Przechwyć video) wybierz listę Resolution (Rozdzielczość) i ustaw rozdzielczość video na 640x480. Nadal potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do gwarancji dostarczonej wraz z kamerą internetową, aby znaleźć numery telefonu serwisu pomocy technicznej i adres strony internetowej. Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus 15

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY INTERNETOWEJ HP HD

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY INTERNETOWEJ HP HD INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY INTERNETOWEJ HP HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP Instrukcja obsugi kamery internetowej HP v4.3.pl Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT JVC CAM Control for Android Podręcznik użytkownika Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT Obsługa JVC CAM Control Steruj kamerą za pomocą smartfona lub tabletu z systemem Android. Aplikacja dla tabletów Android

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER 1. Opis produktu Zawiera on najnowszy multimedialny cyfrowy chipset audio-wideo obsługujący kodowanie wideo oraz audio. Wbudowana ulepszająca technologia wielomianowa audio-wideo z wysoką zdolnością anty-interferencyjną.

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Kontrolę konta administratora można z powrotem włączyć po zainstalowaniu programu.

Problemy techniczne. Kontrolę konta administratora można z powrotem włączyć po zainstalowaniu programu. Problemy techniczne Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Instalację oprogramowania na komputerze może wykonać użytkownik, który jest administratorem

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

EW3705R2 USB 2.0 Video Grabber

EW3705R2 USB 2.0 Video Grabber EW3705R2 USB 2.0 Video Grabber EW3705R2 - USB 2.0 Video Grabber 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje I cechy... 2 1.2 Zawartość opakowania... 3 2.0 Procedura instalacji... 3 2.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand AV USB 2.0 to konwerter analogowego sygnału video na magistrali USB 2.0, który pozwala zgrywać materiał video do komputera, a dołączone oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Obiektyw 4 Obrotowa podstawa

1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Obiektyw 4 Obrotowa podstawa Budowa VideoCAM Eye 1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Obiektyw 4 Obrotowa podstawa Instalacja VideoCAM Eye 1. Najpierw zainstaluj sterownik a dopiero potem podłącz VideoCAM Eye do portu USB. 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji Android Mirror JUC600

Podręcznik szybkiej instalacji Android Mirror JUC600 Podręcznik szybkiej instalacji Android Mirror JUC600 Poznań 2014 Zanim rozpoczniesz sprawdź poniższe: 1. Sprawdź czy w twoim urządzeniu Android został włączony tryb Debug (strona 3) 2. Upewnij się że na

Bardziej szczegółowo

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Opisy zawarte w tym dokumencie odnoszą się do systemów operacyjnych Windows 7 oraz Mac

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Problemy z mikrofonem

Problemy z mikrofonem Problemy z mikrofonem Spis treści: Mikrofon w DVD...2 Windows XP...2 Windows Vista...5 Windows 7...8 Notatki... 11 Mikrofon w DVD Załączony mikrofon jest przeznaczony do pracy z komputerem. Większość stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów audio i wideo z przyjaciółmi na

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A. INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows

KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A. INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows Wstęp Kamera AK203A została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w gospodarstwach domowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

MagicInfo Express instrukcja obsługi

MagicInfo Express instrukcja obsługi MagicInfo Express instrukcja obsługi INFO MagicInfo Express Kreator zawartości to program pozwalający w prosty sposób tworzyć zawartość LFD na podstawie różnych szablonów oraz harmonogramy wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN 1.Zmienna środowiskowa Instalacje rozpoczynamy od zmiany ścieżki we właściwościach mój komputer w zakładce zaawansowane, zmienne środowiskowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Zaleca się, aby komputer na którym ma pracować program Mach3 był przeznaczony wyłącznie do tego celu. Instalujemy na nim tylko programy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center System zarządzania siecią Dane logowania: Nazwa użytkownika: root Hasło: root Skrócona intrukcja obsługi Wersja 1.2 Edycja 1, 03/2011 Copyright 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

WINDOWS 7 DLA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH

WINDOWS 7 DLA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH 11 WINDOWS 7 DLA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH Popularność komputerów przenośnych spowodowała, że producenci laptopów i netbooków proponują coraz nowocześniejsze rozwiązania dla mobilnych użytkowników. Firma

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo