Wyposażenie do kontroli jakości w RTG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyposażenie do kontroli jakości w RTG"

Transkrypt

1 WYPOSAŻENIE DO KONTROLI JAKOŚCI W PRACOWNI RTG ponieważ dbasz o swojego pacjenta Chełm, luty 2011

2 Copyright: Centrum Projektów i Analiz Informatycznych Pro-Project ul. Karola Szymanowskiego 4, Chełm tel , ; fax

3 Spis treści Prezentacja firmy Pro-Project... 5 Stomatologia... 6 Zestaw fantomów stomatologicznych Pro-Dent... 7 Fantom Pro-Dent α... 9 Fantom Pro-Dent β Fantom Pro-Dent γ Radiografia, fluoroskopia i angiografia Fantom Pro-Alpha Fantom Pro-Digi Fantom Pro-Fluo Fantom do testowania kaset Pro-RTG Contact Klin schodkowy 21no stopniowy Pro-RTG 21 Step Fantom AEC (PMMA) Pro-RTG AEC PMMA Fantom AEC (Cu) Pro-RTG AEC Cu Maska ołowiana (test komór AEC) Pro-RTG Mask Pb Mammografia Fantom Pro-Euro Pro-DigiMam Siatka do testowania kaset mammograficznych Pro-MAM Contact Urządzenie do pomiaru siły kompresji piersi Pro-MAM Compress Tomografia komputerowa Fantom Pro-CT Pomiar ogniska Pro-Slit Pro-Slit Stand Sensytometry, densytometry Densytometr Darklight Densi Sensytometr Darklight Sensi Sensytometr i densytometr Darklight DUO Sensytometr i densytometr Darkscan DUO Sensytometr i densytometr Darkscan DUO zestaw komputerowy Testy specjalistyczne strona 3 z 70

4 Miernik Unfors Xi Akcesoria dodatkowe Aluminiowy filtr absorpcyjny Pro-RTG Al Uchwyt do statywu do zdjęd płucnych Statyw dystansowy Termometr elektroniczny Termo-higrometr elektroniczny strona 4 z 70

5 Prezentacja firmy Pro-Project Centrum Projektów i Analiz Informatycznych 'Pro-Project' zostało założone w 1991 roku. Zajmujemy się całością zagadnieo związanych z działalnością pracowni rentgenowskich. Długoletnia praktyka stawia nas w czołówce firm specjalizujących się tym zagadnieniem. Mamy jednych z najlepszych specjalistów zajmujących się projektami pracowni rentgenowskich i obliczeniami osłon stałych. Jesteśmy jedyną Polską firmą produkującą fantomy do testowania aparatów rentgenowskich wykorzystywanych w stomatologii, radiografii, fluoroskopii, mammografii i tomografii komputerowej. Nasze produkty zgodne są z normami polskimi i międzynarodowymi oraz posiadają certyfikaty CE, a nasza firma posiada certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008 w zakresie: Produkcja przyrządów do kontroli jakości aparatury rentgenowskiej. Handel krajowy i zagraniczny technicznym wyposażeniem medycznym. Usługi w zakresie ochrony radiologicznej i wykonywania testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej. Naszym klientom proponujemy kompleksowe rozwiązania dostosowane do polskich przepisów prawnych oraz realiów finansowych. Jako polski producent oferujemy ceny trzydzieści, czterdzieści procent niższe od cen produktów z importu. Znacząco wpływa to na ich dostępnośd i upowszechnienie przeprowadzania testów podstawowych aparatów rentgenowskich. Ma to z kolei bezpośrednie przełożenie na jakośd wykonywanych badao z użyciem tych aparatów oraz bezpieczeostwo pacjentów. Niektóre nasze nagrody i wyróżnienia: Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Perły Medycyny 2009 w kategorii Producent i dystrybutor artykułów medycznych i farmaceutycznych. Zostaliśmy dwukrotnie wybrani przez Komisję Europejską do reprezentowania Unii Europejskiej w misji biznesowej do Japonii w ramach programu EU Gateway 2009 oraz 2010 Patent Roku 2009 nagroda dla zestawu fantomów stomatologicznych Pro-Dent strona 5 z 70

6 Stomatologia Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych, w stomatologii należy wykonywad następujące testy podstawowe fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich (jeżeli jest to możliwe, to znaczy, jeżeli np. aparat jest cyfrowy, nie ma potrzeby testowad np. procesu wywoływania): rodzaj testu wyposażenie konieczne do przeprowadzania testów aparatów stomatologicznych analogowych cyfrowych Geometria: szerokośd (średnica) wiązki promieniowania, prostopadłośd osi wiązki; Rozdzielczośd przestrzenna: elementów o niskim kontraście, elementów o wysokim kontraście; Powtarzalnośd ekspozycj/dawki; Proces wywoływania; zestaw fantomów stomatologicznych Pro-Dent zestaw fantomów stomatologicznych Pro-Dent Ciemnia: szczelnośd ciemni, oświetlenie robocze; dodatkowe wyposażenie nie jest konieczne Warunki oceny zdjęd rentgenowskich: wizualne sprawdzenie czystości powierzchni negatoskopu, wizualne sprawdzenie równomierności i stabilności świecenia powierzchni negatoskopu; płyn do mycia szyb, miękkie ściereczki Warunki przechowywania błon; termohigrometr Pozycje oznaczone granatową czcionką zostały ujęte w niniejszym katalogu. strona 6 z 70

7 Zestaw fantomów stomatologicznych Pro-Dent Zestaw Pro-Dent jest uniwersalnym zestawem fantomów do przeprowadzania wszystkich podstawowych testów fizycznych parametrów aparatów stomatologicznych punktowych, panoramicznych i cefalometrycznych z dowolnym systemem obrazowania. Nie jest to fantom typu wszystko w jednym, gdzie wyniki różnych testów nakładają się na siebie i nie można dokładnie ocenid ich wyniku. Jest to jedyne rozwiązanie na rynku umożliwiające zamocowanie fantomu do tubusu aparatu pod kątem prostym. Zestawem Pro-Dent można wykonywad następujące testy (są to wszystkie testy wymagane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r.): test powtarzalności ekspozycji / dawki; test stałości procesu wywoływania; test osiowości wiązki promieniowania rentgenowskiego w zakresie 0-1,5 ; test średnicy pola promieniowania rentgenowskiego na wyjściu tubusu lampy rentgenowskiej; test rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim i niskim kontraście. Zestaw Pro-Dent składa się z: fantomu Pro-Dent α; fantomu Pro-Dent β; strona 7 z 70

8 fantomu Pro-Dent γ; podstawy do pozycjonowania filmów lub detektorów obrazów radiowizjografii; taśmy mocującej fantom do aparatu rentgenowskiego; zestawu pierścieni redukcyjnych do centrowania tubusu lampy rentgenowskiej; płyty CD z dokumentacją; eleganckiego i wygodnego opakowania do przechowywania fantomów. UWAGA: do testowania aparatów panoramicznych konieczne są następujące dodatki: dedykowana płytka rozdzielczości (od 1,6 do 3 PL/mm); ekwiwalent czaszki pacjenta filtr miedziany o grubości 0,8mm. strona 8 z 70

9 Fantom Pro-Dent α Dane techniczne: klin schodkowy 3 stopniowy (1-wszy stopieo wykonany z folii miedzianej 0,3 mm, pozostałe wykonane z policzterofluoroetylenu o grubości 8 i 16 mm); obudowa wykonana z PMMA; strona 9 z 70

10 Fantom Pro-Dent β Dane techniczne: stożek do oceny osiowości wiązki pierwotnej w zakresie od 0 do 1,5 ; wzór do oceny średnicy wiązki na wyjściu tubusu lampy rentgenowskiej; obudowa wykonana z PMMA; strona 10 z 70

11 Fantom Pro-Dent γ Dane techniczne: płytka ołowiana do oceny rozdzielczości w zakresie od 4 PL/mm do 8 PL/mm, do testowania aparatów wewnątrzustnych; płytka ołowiana do oceny rozdzielczości w zakresie od 1,6 PL/mm do 3 PL/mm, do testowania aparatów panoramicznych i cefalometrycznych (opcja); wzór do oceny rozdzielczości przestrzennej elementów o niskim kontraście; dodatkowy filtr aluminiowy o grubości 6 mm; obudowa wykonana z PMMA. strona 11 z 70

12 Cechy produktu: zestaw jest zgodny z: polską normą PN-EN , normami międzynarodowymi IEC oraz IEC , normami niemieckimi DIN oraz DIN V , normami austriackimi ÖNORM S oraz ÖNORM S zestaw posiada certyfikat CE; do zestawu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki; wykonanie wszystkich testów niniejszym zestawem zajmuje niecałe 9 minut (wraz z wywołaniem). Zestaw fantomów stomatologicznych podlega ochronie prawnej na mocy przepisów Ustawy z dnia r. Prawo Własności Przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz z późniejszymi zmianami). Zestaw jest przedmiotem wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP w celu uzyskania patentu (nr zgłoszenia P ). Prawa wyłączne przysługują Centrum Projektów i Analiz Informatycznych Pro-Project. strona 12 z 70

13 Radiografia, fluoroskopia i angiografia Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych, w radiografii, fluoroskopii / angiografii, należy wykonywad następujące testy podstawowe fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich (jeżeli jest to możliwe, to znaczy, jeżeli np. aparat jest cyfrowy, nie ma potrzeby testowad np. procesu wywoływania): rodzaj testu wyposażenie konieczne do przeprowadzania testów aparatów radiograficznych Geometria: zgodnośd pola świetlnego z polem promieniowania, prostopadłośd osi wiązki; Rozdzielczośd przestrzenna: elementów o niskim kontraście, elementów o wysokim kontraście; analogowych fantom Pro-Alfa cyfrowych fantom Pro-Digi Powtarzalnośd ekspozycj/dawki; klin schodkowy 21no stopniowy densytometr dozymetr Proces wywoływania: gęstośd minimalna, wskaźnik światłoczułości, wskaźnik kontrastowości, temperatura wywoływacza; sensytometr densytometr termometr cyfrowy Kratka przeciwrozproszeniowa: ocena obrazu kratki, ocena obrazu kratki ruchomej, jednorodnośd obrazu kratki; fantom AEC/PMMA lub fantom AEC/Cu densytometr strona 13 z 70

14 System automatycznej kontroli ekspozycji (AEC): ocena systemu AEC przy zmianie natężenia prądu, ocena systemu AEC przy zmianie wysokiego napięcia, ocena systemu AEC przy zmianie grubości fantomu, ocena czułości komór systemu AEC; fantom AEC/PMMA lub fantom AEC/Cu maska ołowiana densytometr fantom AEC/PMMA lub fantom AEC/Cu maska ołowiana luksomierz, jeżeli oprogramowanie stacji roboczej nie udostępnia narzędzia pomiaru gęstości w punkcie Kasety: przyleganie ekranu wzmacniającego do błony, szczelnośd kaset; fantom do testowania kaset densytometr Ciemnia: szczelnośd ciemni, oświetlenie robocze; fantom AEC/PMMA lub fantom AEC/Cu densytometr Warunki oceny zdjęd rentgenowskich: wizualne sprawdzenie czystości powierzchni negatoskopu, wizualne sprawdzenie równomierności i stabilności świecenia powierzchni negatoskopu; płyn do mycia szyb miękkie ściereczki Warunki przechowywania błon termo-higrometr Pozycje oznaczone granatową czcionką zostały ujęte w niniejszym katalogu. Aparaty fluoroskopowe i angiograficzne obowiązuje jeszcze test zniekształcenia obrazu. Test ten, wraz z testem geometrii i rozdzielczości przestrzennej można wykonad fantomem Pro-Fluo. strona 14 z 70

15 Fantom Pro-Alpha Fantom do przeprowadzania testów podstawowych fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich w radiografii ogólnej i fluoroskopii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i polską normą PN-EN : geometrii obrazu; dynamicznego kontrast obrazu; rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim i niskim kontraście; zniekształceo obrazu we fluoroskopii; strona 15 z 70

16 Fantom posiada: wzór do oceny zgodności pola świetlnego z polem promieniowania; stożek do kontroli osiowości wiązki w zakresie 0 1,5 ; miedziany klin schodkowy 7 stopniowy; ołowianą płytkę do oceny rozdzielczości wysokokontrastowej w zakresie 0,6 5,0 PL/mm; 4 elementy o niskim kontraście; filtr ekwiwalentny pacjenta (opcja); uchwyt do fantomu do statywu do zdjęd płucnych (opcja); statyw dystansowy umożliwiający dostosowanie wysokości filtra w pobliżu lampy rtg (opcja); powyżej: ołowiana płytka do testowania rozdzielczości wysokokontrastowej strona 16 z 70

17 powyżej: fantom Pro-Alfa z klinem schodkowym 21no stopniowym i akcesoriami w walizce Cechy produktu: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN , międzynarodową normą IEC , normami niemieckimi DIN , DIN ; produkt posiada certyfikat CE; do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki. strona 17 z 70

18 Fantom Pro-Digi Fantom do przeprowadzania testów podstawowych fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich w cyfrowej i ucyfrowionej radiografii ogólnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i polską normą PN-EN : geometrii obrazu; dynamicznego kontrast obrazu; rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim i niskim kontraście; jednorodności obrazu. Fantom, wykonany z płyty miedzianej o grubości 1mm, zwiera: wzór do oceny zgodności pola świetlnego z polem promieniowania; miedziany klin schodkowy 7 stopniowy; 6 obiektów o niskim kontraście; ołowianą płytkę do oceny rozdzielczości wysokokontrastowej w zakresie 0,6 5,0 PL/mm; strona 18 z 70

19 stożek do kontroli osiowości wiązki w zakresie 0 1,5 (opcja); filtr ekwiwalentny pacjenta (opcja); uchwyt do statywu do zdjęd płucnych (opcja); statyw dystansowy umożliwiający dostosowanie wysokości filtra w pobliżu lampy rtg (opcja); powyżej: ołowiana płytka do testowania rozdzielczości wysokokontrastowej Cechy produktu: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN ; międzynarodową normą IEC ; niemieckimi normami DIN , DIN ; produkt posiada certyfikat CE; do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki. strona 19 z 70

20 Fantom Pro-Fluo Fantom do przeprowadzania testów podstawowych fizycznych parametrów aparatów we fluoroskopii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i polską normą PN-EN : geometrii obrazu; dynamicznego kontrast obrazu; rozdzielczości elementów o wysokim i niskim kontraście; jednorodnośd obrazu; zniekształcenia obrazu. Fantom Pro-Fluo, wykonany z miedzi o grubości 1,5mm, posiada: strona 20 z 70

21 17 stopniowy klin schodkowym miedziany z dodatkowymi obiektami o niskim kontraście (o średnicy 4mm); ołowianą płytkę do oceny rozdzielczości wysokokontrastowej w zakresie 0,6 5,0 PL/mm; 9 elementów o niskim kontraście (o średnicy 15mm); wzór do oceny zgodności pola świetlnego z polem promieniowania; wzór do oceny zniekształceo; stożek do kontroli osiowości wiązki w zakresie 0 1,5 (opcja). powyżej: ołowiana płytka do testowania rozdzielczości wysokokontrastowej Cechy produktu: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN , międzynarodową normą IEC , niemieckimi normami DIN EN , DIN ; produkt posiada certyfikat CE; do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki. strona 21 z 70

22 Fantom do testowania kaset Pro-RTG Contact Siatka testowa (420x450mm) pozwalająca na sprawdzenie przylegania ekranów wzmacniających w kasetach rentgenowskich (rozmiar siatki: 3,15mm; średnica drutu: 0,71mm; wolne pole do oceny gęstości optycznej: 25 x 25mm) Cechy produktu: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN , międzynarodową normą IEC ; produkt posiada certyfikat CE; do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki. strona 22 z 70

23 Klin schodkowy 21no stopniowy Pro-RTG 21 Step Aluminiowy lub miedziany klin schodkowy 21no stopniowy pozwalający na wykonywanie testu powtarzalności dawki/ekspozycji. Może byd również użyty do wyznaczania kształtu krzywej sensytometrycznej. Cechy produktu: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN ; międzynarodową normą IEC ; produkt posiada certyfikat CE; do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki. strona 23 z 70

24 Fantom AEC (PMMA) Pro-RTG AEC PMMA Zestaw płyt PMMA do kontroli AEC (9szt. 240x240x20mm, 1szt. 240x240x10mm, 2szt. 240x240x5mm). (dostępna jest również dodatkowa płyta aluminiowa o wymiarach 240x240x25mm) Cechy produktu: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN , międzynarodową normą IEC ; produkt posiada certyfikat CE; do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki. strona 24 z 70

25 Fantom AEC (Cu) Pro-RTG AEC Cu Jednorodne płyty miedziane (1szt. 1mm grubości, 1szt. 0,5mm grubości) do testowania AEC, pasujące do szyn kolimatora. Do zastosowania w aparatach, w których nie da się wykonad testu AEC fantomem AEC (PMMA). Cechy produktu: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN , międzynarodową normą IEC ; produkt posiada certyfikat CE; do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki. strona 25 z 70

26 Maska ołowiana (test komór AEC) Pro-RTG Mask Pb Ołowiana maska w kształcie litery L, o rozmiarze 35cm x 43cm, do testowania poszczególnych komór systemu AEC. Wykonana z 2mm ołowiu pokrytych laminatem Cechy produktu: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN ; międzynarodową normą IEC ; produkt posiada certyfikat CE; do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki. strona 26 z 70

27 strona 27 z 70

28 Mammografia Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych, w mammografii należy wykonywad następujące testy podstawowe fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich (jeżeli jest to możliwe, to znaczy, jeżeli np. aparat jest cyfrowy, nie ma potrzeby testowad np. procesu wywoływania): rodzaj testu wyposażenie konieczne do przeprowadzania testów aparatów mammograficznych System AEC: stałośd ekspozycji, kompensacja zmian grubości fantomu i wartości wysokiego napięcia; Jakośd obrazu: rozdzielczośd przestrzenna, progowy kontrast obrazu; analogowych fantom Pro-Euro densytometr cyfrowych fantom Pro-DigiMam dozymetr Kompresja piersi: siła kompresji urządzenie do pomiaru siły kompresji piersi urządzenie do pomiaru siły kompresji piersi Proces wywoływania: gęstośd minimalna, wskaźnik światłoczułości, wskaźnik kontrastowości, temperatura wywoływacza; sensytometr densytometr termometr cyfrowy Kasety: przyleganie ekranu wzmacniającego do błony, szczelnośd kaset; fantom do testowania kaset densytometr Ciemnia: szczelnośd ciemni, oświetlenie robocze, przepust; densytometr strona 28 z 70

29 Warunki oceny zdjęd rentgenowskich: wizualne sprawdzenie czystości powierzchni negatoskopu, wizualne sprawdzenie równomierności i stabilności świecenia powierzchni negatoskopu; płyn do mycia szyb miękkie ściereczki Warunki przechowywania błon termo-higrometr Analiza zdjęd odrzuconych: ogólny wskaźnik odrzuceo dodatkowe wyposażenie nie jest konieczne dodatkowe wyposażenie nie jest konieczne Pozycje oznaczone granatową czcionką zostały ujęte w niniejszym katalogu. strona 29 z 70

30 Fantom Pro-Euro Fantom do testowania parametrów technicznych mammografów zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii ("European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening"). Dane techniczne: wymiary 240x180x45mm; pole do pomiaru gęstości optycznej; rozdzielczośd przestrzenna: dwie płytki, 0,03mm ołowiu, zawierające od 5 do 20 PL/mm, ustawione prostopadle i równolegle do linii anoda katoda; 10cio stopniowy klin schodkowy aluminiowy; 8 obiektów niskiego kontrastu; wzór do oceny efektywnego pola promieniowania; znacznik odległości pola promieniowania rentgenowskiego od brzegu fantomu; obszar zasłonięty mosiądzem do naświetlania sensytometrem; obszar do testów AEC; dodatkowa płyta PMMA o grubości 20mm. strona 30 z 70

31 Pozostałe cechy: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN , międzynarodową normą IEC , "European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening" produkt posiada certyfikat CE; do produktu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki strona 31 z 70

32 Pro-DigiMam Fantom dedykowany do testów w cyfrowej mammografii. Dane techniczne: podstawowa płyta PMMA 40mm grubości; dodatkowa płyta PMMA 20mm grubości; strukturalna płyta ze wzorem do oceny rozdzielczości przestrzennej (płytka zawierająca od 5 do 20 PL/mm, ustawiona pod kątem 45 stopni); wzór do oceny kontrastu (trzy obiekty o różnym kontraście); 8 obiektów kontrastu progowego (otwory o średnicy 5,5mm); wzór do oceny rozmiaru efektywnej wiązki promieniowania; pole do oceny gęstości optycznej/luminancji. strona 32 z 70

33 Pozostałe cechy: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN , międzynarodową normą IEC ; produkt posiada certyfikat CE; do produktu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki strona 33 z 70

34 Siatka do testowania kaset mammograficznych Pro-MAM Contact Pozwala na sprawdzenie przylegania ekranów wzmacniających w kasetach mammograficznych. Parametry techniczne: rozmiar fantomu: 240x300mm rozmiar siatki: 0,5mm grubośd drutu: 0,1mm wolne pole do pomiaru gęstości optyczne: 25x25mm Pozostałe cechy: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN , międzynarodową normą IEC ; produkt posiada certyfikat CE; do produktu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki strona 34 z 70

35 Urządzenie do pomiaru siły kompresji piersi Pro-MAM Compress Powala na sprawdzenie siły kompresji piersi. Dane techniczne: zakres pomiaru do 25kg; dokładnośd 10g; duży wyświetlacz LCD - podświetlany; prosta obsługa - 3 klawisze; wymiary szalki 20x16cm; odczepiany wyświetlacz (długośd kabla 130cm); zasilanie bateryjne; zasilacz sieciowy; świadectwo kalibracji. Pozostałe cechy: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN , międzynarodową normą IEC ; produkt posiada certyfikat CE; produkt posiada świadectwo kalibracji; do produktu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki strona 35 z 70

36 Tomografia komputerowa strona 36 z 70

37 Fantom Pro-CT Fantom do przeprowadzania testów fizycznych parametrów tomografów komputerowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, normą międzynarodową IEC oraz wytycznymi AAPM (Amerykaoskiego Stowarzyszenia Fizyków Medycznych). Fantom pozwala na ocenę: artefaktów poziomu szumu jednorodności wartości HU rozdzielczości przestrzennej progowego kontrast obrazu geometrii obrazu grubości warstwy tomograficznej dokładności wskazao świateł lokalizacyjnych Fantom składa się z pięciu modułów umieszczanych na stojaku z możliwością dokładnego poziomowania (regulowane nogi). Na modułach znajdują się oznakowania pozwalające na dokładne pozycjonowanie z użyciem świateł tomografu. Fantom nie wymaga kłopotliwego napełniania wodą, ponieważ poszczególne moduły wypełnione są stałą substancją o gęstości zbliżonej do wody. strona 37 z 70

38 Moduł geometryczny: średnica: 230mm wysokośd: 50mm zawiera dwie pary, przeciwnie skierowanych ramp wykonanych z miedzianego drutu nachylonych pod kątem, którego tangens równa się 0,5. Dzięki temu wyliczenie i ocenienie grubości warstwy jest o wiele łatwiejsze niż w przypadku aluminiowych pasków ustawionych pod kątem 45 stopni środki ramp przecinają sie w jednej płaszczyźnie pozwalając na dokładne wyliczenie poprawności lokalizacji warstwy tomograficznej zawiera cztery pręty z PMMA o średnicy 5mm umieszczone w wierzchołkach kwadratu o boku 100mm. Przeciwległe pręty wyznaczają pionową i poziomą oś modułu. Pozwala to na dokładną ocenę poprawności odwzorowania kształtów wnętrze modułu ma gęstośd zbliżoną do wody Moduł rozdzielczości wysoko-kontrastowej: średnica: 230mm strona 38 z 70

39 wysokośd: 30mm zawiera 11 koncentrycznie umieszczonych elementów aluminiowych do oceny rozdzielczości przestrzennej w zakresie od 1 do 11 PL/cm zawiera opcjonalny pręt metalowy o średnicy 0,2mm Moduł niskiego kontrastu: średnica: 230mm wysokośd: 40mm moduł wykonany z PMMA zawiera trzy grupy obiektów o różnej średnicy (od 2 do 15mm) i gęstościach mniejszych od gęstości tła o 1, 2 i 3%. Moduł sensytometryczny / kontrastu: średnica: 230mm wysokośd: 50mm zawiera 5 próbek sensytometrycznych (o różnych gęstościach) wykonanych z polietylenu, powietrza, poliamidu, akrylu i PTFE, które pokrywają szeroki zakres HU. strona 39 z 70

40 wnętrze modułu ma gęstośd zbliżoną do wody Moduł jednorodny: średnica: 200mm wysokośd: 50mm wnętrze modułu ma jednorodną gęstośd zbliżoną do wody Pozostałe cechy: fantom jest zgodny z: PN-EN IEC wytycznymi AAPM (Amerykaoskiego Stowarzyszenia Fizyków Medycznych) fantom posiada certyfikat CE do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki strona 40 z 70

41 strona 41 z 70

42 Pomiar ogniska strona 42 z 70

43 Pro-Slit Fantom Pro-Slit to tak zwana slit camera do pomiaru ogniska lampy rentgenowskiej. Jej ogromną przewagą nad fantomami typu star jest dokładnośd oraz fakt, iż fantomem Pro-Slit można mierzyd ognisko dowolnej wielkości. Dane techniczne: szczelina o szerokości 0.01mm, długości 10mm i kącie rozwarcia 8 wykonana z czystego wolframu obudowa wykonana z PMMA i mosiądzu statyw dystansowy do wykonywania testów (opcja) Pozostałe cechy: fantom jest zgodny z: IEC 336:1993 PN-EN , 2, 4 IEC , 2, 4 fantom posiada certyfikat CE do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki strona 43 z 70

44 Pro-Slit Stand Regulowany stojak testowy, zaprojektowany by uczynid procedurę pomiaru ogniska prostą do wykonania a wyniki dokładnymi. Może byd również użyta do pomiaru HVL. Dane techniczne: regulacja wysokości od 300 do 520 mm regulowana pozycja górnego stolika oraz kąt jego nachylenia (opcja dla testów w mammografii) opcjonalne miejsce w podstawie na podstawę pozycjonująca z zestawu Pro-Dent dla dokładnego pozycjonowania detektorów radiowizjografii Pozostałe cechy: fantom jest zgodny z: IEC 336:1993 PN-EN , 2, 4 IEC , 2, 4 fantom posiada certyfikat CE do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki strona 44 z 70

45 strona 45 z 70

46 Sensytometry, densytometry strona 46 z 70

47 Densytometr Darklight Densi Densytometr do pomiarów klina 21-no stopniowego w testach podstawowych procesu wywoływania. Podstawowe cechy: urządzenie kontrolowane mikroprocesorem; mierzenie gęstości optycznej do D = 4.5; kalibracja dwustopniowa; pomiary w pojedynczych krokach; Skład zestawu: 1x urządzenie DARKLIGHT DENSI EC; 1x pasek kalibracyjny o gęstości około D = 2.8; 4x 1.5V bateria alkaliczna; 1x instrukcja obsługi; 4x trzpieo pozycjonujący; 1x zasilacz sieciowy; Producent: Medset Medizintechnik GmbH strona 47 z 70

48 Sensytometr Darklight Sensi Sensytometr do ekspozycji klina 21-no stopniowego w testach podstawowych procesu wywoływania. Podstawowe cechy: urządzenie kontrolowane mikroprocesorem; 21-no stopniowy - różnica między stopniami 0.15 (5% dokładnośd); zmienny kolor ekspozycji: zielony (510 ± 10nm) niebieski (460 ± 10nm); ekspozycja regulowana w 5-ciu stopniach; Skład zestawu: 1x urządzenie DARKLIGHT SENSI; 4x 1.5V bateria alkaliczna; 1x instrukcja obsługi; 4x trzpieo pozycjonujący; Poducent: Medset Medizintechnik GmbH strona 48 z 70

49 Sensytometr i densytometr Darklight DUO Połączone urządzenie sensytometr i densytometr w jednym (zgodnie z DIN , IEC , oraz PN- EN ) do testów podstawowych procesu wywoływania. Podstawowe cechy: kontrolowane przez mikroprocesor; zasilane bateriami alkalicznymi (4x AA, 1.5V) oraz zasilaczem sieciowym; trzpienie pozycjonujące; Sensytometr: 21-no stopniowy - różnica między stopniami 0.15 (5% dokładnośd); zmienny kolor ekspozycji: zielony ( nm) niebieski ( nm); Densytometr: mierzenie gęstości optycznej do D = 4.5; kalibracja dwustopniowa; pomiary w pojedynczych krokach; strona 49 z 70

50 Skład zestawu: 1 x połączone urządzenie DARKLIGHT DUO EC; 1 x pasek kalibracyjny o gęstości około D = 2.8; 4 x 1.5V baterie alkaliczne; 1 x instrukcja obsługi; 4 x trzpienie pozycjonujące; 1 x zasilacz sieciowy; Producent: Medset Medizintechnik GmbH strona 50 z 70

51 Sensytometr i densytometr Darkscan DUO Połączenie komfortu urządzenia DARKSCAN DUO z interfejsem PC do transmisji danych do programu PC i funkcją SCAN (skanowania) densytometru dla wszystkich 21-den stopni sensytometru. Podstawowe cechy: urządzenie kontrolowany mikroprocesorem; zasilanie bateriami alkalicznymi (4x AA 1.5V) oraz zasilaczem sieciowym; trzpienie pozycjonujące pamięd na 25 miejsc pracy; interfejs szeregowy (RS232) możliwośd stosowania przejściówek USB; Sensytometr: 21-no stopniowy - różnica między stopniami 0.15 (5% dokładnośd); zmienny kolor ekspozycji: zielony (510 ± 10nm) niebieski (460 ± 10nm); ekspozycja regulowana w 5-ciu stopniach; Densytometr: mierzenie gęstości optycznej do D = 4.5; kalibracja dwustopniowa; pomiary w pojedynczych krokach; strona 51 z 70

52 Zawiera: 1x połączone urządzenie DARKSCAN DUO; 1x pasek kalibracyjny o gęstości około D = 2.8; 4x 1.5V baterie alkaliczne; 1x instrukcja obsługi; 4x trzpieo pozycjonujący; 1x zasilacz sieciowy; Producent: Medset Medizintechnik GmbH strona 52 z 70

53 Sensytometr i densytometr Darkscan DUO zestaw komputerowy Połączone, komfortowe urządzenie DARKSCAN DUO wsparte oprogramowaniem komputerowym. Automatyczna dokumentacja testów podstawowych procesu wywoływania. Podstawowe cechy: urządzenie kontrolowany mikroprocesorem; zasilanie bateriami alkalicznymi (4x AA 1.5V) oraz zasilaczem sieciowym; trzpienie pozycjonujące pamięd na 25 miejsc pracy; interfejs szeregowy (RS232) możliwośd stosowania przejściówek USB; Sensytometr: 21-no stopniowy - różnica między stopniami 0.15 (5% dokładnośd); zmienny kolor ekspozycji: zielony (510 ± 10nm) niebieski (460 ± 10nm); ekspozycja regulowana w 5-ciu stopniach; strona 53 z 70

54 Densytometr: mierzenie gęstości optycznej do D = 4.5; kalibracja dwustopniowa; pomiary w pojedynczych krokach; Zawiera: 1x połączone urządzenie DARKSCAN DUO; 1x pasek kalibracyjny o gęstości około D = 2.8; 4x trzpieo pozycjonujący; 1x zasilacz sieciowy; 4x 1.5V bateria alkaliczna; 1x instrukcja obsługi; 1x kabel łączący DARKSCAN z komputerem 1x CD-R z oprogramowaniem DARKSCAN dla Windows wraz z kluczem licencyjnym; 1x instrukcja obsługi DAKSCAN dla Windows ; Producent: Medset Medizintechnik GmbH strona 54 z 70

55 strona 55 z 70

56 Testy specjalistyczne strona 56 z 70

57 Miernik Unfors Xi Nadzwyczaj inteligentne urządzenie testujące Xi firmy Unfors, dostępny obecnie w edycji platynowej, jest kompletnym wieloparametrowym systemem testującym. Posiada wszechstronne możliwości pomiarowe, między innymi w: radiografii, fluoroskopii, mammografii, stomatologii, TK, z dodanymi opcjami pomiaru luminacji i iluminacji monitorów medycznych jak również detekcji promieniowania rozpraszonego i wycieków radioaktywnych. Detektory Xi Prestige Platinium są najlepszym rozwiązaniem dla potrzeb testów jakościowych, mieszczącym się w małej aluminiowej walizeczce. Wszystkie detektory Xi są wymienne i współdziałają z jednostkami bazowymi. System Xi pozwala na jednoczesny pomiar: kvp, dawki, mocy dawki, HVL, impulsów, mocy impulsów, dawki/klatkę, ma, mas, czasu oraz fal. Wartości pomiaru kvp oraz dawki są automatycznie korygowane za pomocą funkcji Active Compensation tak aby zapewnid użytkownikowi dokładne, rzetelne wyniki. Poprzez użycie wielu sensorów i zaawansowanych algorytmów, Xi automatycznie określa jakośd promienia i wprowadza korekty jeśli dodana jest filtracja. Pozwala to zaoszczędzid czas. Już pierwszy pomiar zajmuje mniej niż minutę. strona 57 z 70

58 Lepsza wydajnośd Potrzeba kompaktowego i łatwego w obsłudze urządzenia była oczywistą konkluzją wynikającą z wielu rozmów jakie przeprowadziliśmy z serwisantami, lekarzami oraz inspektorami. Nasi inżynierowie skupili się na zminimalizowaniu rozmiarów urządzenia Unfors Xi i na jednoczesnym zmaksymalizowaniu wydajności. Oferujemy paostwu małe, lekkie, potężne, wielofunkcyjne narzędzie pomiarowe, które jest łatwe w użyciu i nie wymaga szczególnego przeszkolenia. Pomagamy zmaksymalizowad wydajnośd. - Tomas Unfors, założyciel Unfors Xi Platinium Prestige Zestaw ten daje największy potencjał. Zestaw zawiera: Opcjonalnie: Jednostka bazowa Unfors Xi z mas Zasilacz V Przewód detektora 2 m Przewód detektora 10 m Przewód łączący mas 2 m Przewód szeregowy Przejściówka USB na Serial Aluminiowa walizeczka Płyta CD Instrukcja Unfors Xi Detektor R/F i MAM Unfors Xi Detektor CT Unfors Xi Detektor Luminancji Unfors Xi Giętki stojak Unfors Xi Adapter Bluetooth Unfors Xi Survey Detector pomiary środowiskowe Unfors Xi dodatkowe kalibracje Mammograficzne Powyższa Jednostka Bazowa może zostad zastąpiona Jednostką Bazową bez funkcji mas. strona 58 z 70

59 Unfors Xi Jeśli zestaw Unfors Xi Prestige nie jest tym czego potrzebujesz, możesz skomponowad własny zestaw korzystając z urządzeo wymienionych poniżej: Unfors Xi Jednostka Bazowa Unfors Xi Jednostka Bazowa z mas Unfors Xi Detektor R/F Unfors Xi Detektor MAM Unfors Xi Detektor R/F i MAM Unfors Xi Detektor CT Unfors Xi Detektor Luminancji Unfors Xi Survey Detektor Unfors Xi Detektor MAM można zamówid z opcjonalnymi kalibracjami: Kalibracje skanowania mammograficznego dla kvp, dawki i bezpośredniego HVL na W/Al. Kalibracje M-Pro dla kvp, dawki i bezpośredniego HVL na Mo/Rh i W/Rh plus dawki i bezpośredniego HVL na W/Ag. Xi może byd rozbudowywane wraz ze zmianami naszych potrzeb. Detektory mogą byd wymieniane pomiędzy jednostkami bazowymi zawierającymi odpowiednie oprogramowanie. Wszystkie zestawy mogą byd rozbudowane do wersji Platinum. Prosimy pytad o więcej szczegółów. Akcesoria Urządzenia Unfors Xi mogą byd wyposażane w rozmaite akcesoria zwiększające wygodę korzystania. Inne akcesoria i fantomy są dostępne na zamówienie. Unfors Xi dla mammografii Badania mammograficzne odgrywają ważną rolę we wczesnym wykrywaniu i zmniejszeniu śmiertelności z powodu raka piersi. Diagnoza jest zależna od jakości obrazu radiograficznego co za tym idzie ważna jest precyzja testów jakościowych. W ciągu ostatnich paru lat błyskawiczne rozwinęły się produkty z dziedziny mammografii. Wielu producentów wydało nowe systemy wykorzystujące różne kombinacje ognisko/filtr. Podczas gdy nasz system Unfors Xi MAM oraz pierwsza wersja M-Pro były zdolne sprostad potrzebom rynku, nasza bliska współpraca z partnerami zaowocowała poprawą jakości obrazu oraz precyzji rozwiązania Xi MAM. strona 59 z 70

60 Wszystkie rozwiązania mammograficzne w jednym Unfors Xi Platinium Edition posiada teraz dodatkowe korzyści dla pomiarów mammograficznych. poprawione algorytmy dla lepszego zapobiegania efektowi starzenia się ogniska i dla kombinacja ognisko/filtr różnych producentów 0.5 kv lub 2% precyzja dla wszystkich pomiarów mammograficznych kvp (Mo/Mo, Mo/Rh, W/Rh, W/AI) zatwierdzone przez PTB bezpośredni pomiar HVL w pojedynczej ekspozycji rozwiązanie dla skanowania mammograficznego (W/Al) wyprodukowany we współpracy z wiodącymi producentami Unikalną cechą detektora Xi MAM jest możliwośd bezpośredniego pomiaru HVL dla każdego naświetlenia bez potrzeby użycia filtrów i wielokrotnych naświetlao. W dodatku standardowy detektor Xi MAM daje możliwośd jednoczesnego pomiaru kvp (Mo/Mo), dawki, mocy dawki, HVL, czasu i fali promieniowania (Mo/Mo, Mo/Al, Mo/Rh, Rh/Rh, Rh/Al i W/Rh) wykorzystywanego w dzisiejszych mammograficznych aparatach rentgenowskich. W wersji Platinium zaoferowano rozszerzone możliwości MAM poprzez dodawanie dodatkowych kalibracji, jak na przykład opcja M-Pro z pomiarami kvp, dawki i HVL na W/Rh, Mo/Rh oraz dawki i bezpośredniego HVL na W/Ag. Do zestawu można dodad detektor do skaningu mammograficznego wykorzystujący W/Al. Unfors Xi MAM z M-Pro był rozwijany we współpracy z czołowymi producentami. Może zostad użyty na sprzęcie mammograficznym wykonanym przez: Hologic, Sectra, Planmeca, Giotto, GE, Siemens i innych. strona 60 z 70

61 Zaktualizuj swoje Xi Jeśli obecnie posiadasz Unfors Xi Platinium z M-Pro i uczestniczysz w programie serwisowym to podczas następnego serwisowania automatycznie zaktualizujemy twoją jednostkę do najnowszej wersji bez żadnych opłat. Jeśli posiadasz Unfors Xi i życzysz sobie dodad opcję M-Pro to prosimy o kontakt. Oprogramowanie Unfors Xi Zapewniamy dwa rozwiązania dla użytkownika, który życzy sobie zapisywad oraz prezentowad dane używając komputera. Standardowo do zestawu Unfors Xi dodawany jest oprogramowanie Unfors Xi View, jest to mały program umożliwiający przeglądanie wykresów falowych, pozyskanych danych, kontroli urządzenia dzięki dwukierunkowej komunikacji (tylko edycja platynowa) i export danych do szablonu Excela dla dalszej obróbki. Bardziej zaawansowanym użytkownikom nowy program Unfors QA View oferuje bardziej wyrafinowane możliwościami raportowania. Program Serwisowy Program zwiększa możliwości zminimalizowania kosztów wynikających z cyklu życia urządzenia i utrzymania instrumentu w idealnych warunkach funkcjonowania. Weź udział w programie serwisowym firmy Unfors aby zyskad te wspaniałe korzyści: Kalibracja zgodna z certyfikatami NIST/PTB Szybszy czas zwrotu: 7 dni w Unfors Aktualizacja oprogramowania (jeśli dostępna nowsza wersja) Odnowiony wygląd (panel, obudowa) sprzęt wygląda jak nowy Inspekcja sensora Wymiana baterii Stały cennik Wydłużenie gwarancji od 12 miesięcy do 5 lat Zobowiązanie klienta Udział w programie serwisowym Unfors wymaga aby klient odsyłał urządzenie corocznie, z zachowaniem 12 miesięcznych cykli (±1 miesiąc) w oparciu o oryginalną datę dostarczenia produktu. Zaniechanie automatycznie unieważni udział użytkownika w programie serwisowym. strona 61 z 70

62 Akcesoria dodatkowe strona 62 z 70

63 Aluminiowy filtr absorpcyjny Pro-RTG Al 25 Filtr absorpcyjny, równoważnik ciała pacjenta - 25mm aluminium o najwyższej czystości. Wymagany przy testach, w których stosowany fantom nie zapewnia wystarczającej absorpcji. W praktyce większośd testów wymaga użycia tego filtru. Zawiera: uchwyt umożliwiający mocowanie w szynach kolimatora; uchwyt umożliwiający zamocowanie detektora dozymetru (opcja); dodatkowy filtr miedziany do testów przy i powyżej 100 kv (opcja); strona 63 z 70

64 powyżej: dodatkowy filtr miedzianym do testów przy i powyżej 100 kv Cechy produktu: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN ; międzynarodową normą IEC ; normami niemieckimi DIN EN , DIN , DIN , DIN oraz DIN ; produkt posiada certyfikat CE. strona 64 z 70

65 Uchwyt do statywu do zdjęć płucnych Uchwyt mocujący, do fantomów Pro-Alfa i Pro-Digi, do statywu do zdjęd płucnych. strona 65 z 70

66 Statyw dystansowy Statyw dystansowy umożliwiający dostosowanie wysokości filtra w pobliżu lampy RTG. Konieczny przy testowaniu aparatów nieposiadających szyn przy kolimatorze, w które można wsunąd filtr ekwiwalentny pacjenta, np. aparaty jezdne, ramienia C, itp. Przeznaczony do fantomów Pro-Alfa i Pro-Digi. strona 66 z 70

67 Termometr elektroniczny Termometr DT-34 przeznaczony jest do kontroli i pomiaru temperatur w zakresie od -30 C do 120 C. Posiada specjalną obudowę przemysłową z tworzywa ABS o dużej wytrzymałości mechanicznej. W konstrukcji termometru zastosowano specjalne uszczelnienia, dzięki czemu odporny jest na kurz, brud i wodę. Sonda ST01 zaopatrzona jest w przewód przyłączeniowy o długości 1 m w którą wbudowany jest krzemowy czujnik temperatury. Przewód sondy charakteryzuje się dużą odpornością mechaniczną i temperaturową - 50 C do 120 C. Wynik pomiaru wyświetlany jest na 4 elementowym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, którego czwarta cyfra podaje dziesiątą częśd stopnia. Cyfrowy miernik temperatury jest bardzo wygodnym przyrządem, jego małe wymiary oraz mała masa umożliwiają użycie termometru w każdych warunkach. Do załączania i wyłączania termometru zastosowano nowoczesną klawiaturę foliową, która w pełni zabezpiecza termometr przed przedostatnim się do wnętrza płynów. Termometr zasilany jest z baterii o napięciu 9V, która wystarcza na ok. 800 godz. pracy przyrządu. Stan zużycia baterii jest automatycznie kontrolowany, pojawienie się w lewym górnym rogu wyświetlacza komunikatu LOBAT świadczy o nadmiernym rozładowaniu baterii, baterię należy wymienid na nową. Termometr cyfrowy T-34 jest wzorcowany przy pomocy termometru kontrolnego DTI 1000 nr. Fabr firmy Ametek Jofra Instruments posiadającego deklaracje zgodności ze standardami strona 67 z 70

68 Unii Europejskiej. Wysoka jakośd termometru i zgodnośd z danymi technicznymi została potwierdzona przez Laboratorium pomiarowe akredytowane "ESV". Dane techniczne: zakres mierzonych temperatur: -30 C do 120 C; zakres temperatur pracy: 0 C do 40 C; rozdzielczośd: 0,1 C; dokładnośd pomiaru dla temp. od 0 C do 100 C: -/+0,3 C; dokładnośd pomiaru w pozostałym zakresie: -/+1 C; zasilanie: 9V bateria 6F22; wyświetlacz: LCD 3 1/2 cyfry; wymiary obudowy: 150x82x29 mm; stopieo ochrony obudowy: IP66; wymiary sondy ST01: 3x120 mm; długośd przewodu sondy: Lp=1 m; materiał osłony czujnika: stal kwasoodporna 1H18N9T. Producent: Termoprodukt strona 68 z 70

69 Termo-higrometr elektroniczny Miernik temperatury i wilgotności, przeznaczony jest do pomiaru temperatury i wilgotności w ciemni. Funkcje: miernik temperatury i wilgotności; pomiar temperatury w C; pomiar wilgotności w % RH; rozdzielczośd 0,1; dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej; pomiar czasu od ostatniego resetu wartości maksymalnej i minimalnej+ sygnalizacja niskiego stanu baterii. Produkt posiada specjalną obudowę z tworzywa ABS o dużej wytrzymałości mechanicznej. W konstrukcji urządzenia zastosowano specjalne uszczelnienia, dzięki czemu odporne jest ono na kurz, brud i wodę. strona 69 z 70

70 Dane techniczne: zakres mierzonych temperatur: -30 C do 70 C; zakres mierzonych wilgotności: 0 do 100 % RH; rozdzielczośd: w całym zakresie pomiarowym 0,1; dokładnośd C: -/+0,5 C lub lepsza w zakresie pomiarowym -20 C do 40 C, -/+1 C w pozostałym zakresie pomiarowym dokładnośd RH: o dla czujnika SHT11 dokładnośd pomiaru wilgotności: -/+ 2%RH w zakresie 40% - 60% -/+ 3%RH w zakresie 20% - 40% i 60% - 80% -/+ 4%RH w zakresie 0% - 20% i 80% - 100% o dla czujnika SHT15 dokładnośd pomiaru wilgotności wynosi 2% dla całego zakresu 0-100%RH; wyświetlacz: LCD; czas pracy baterii: 5 lat pracy ciągłej; zasilanie: bateria 1/2xAA 3,6V; wymiary obudowy: 45x100x19 mm; stopieo ochrony obudowy: IP65; waga: 85g. Producent: Termoprodukt strona 70 z 70

SPRZĘT STOMATOLOGICZNY

SPRZĘT STOMATOLOGICZNY SPRZĘT STOMATOLOGICZNY SPRZĘT STOMATOLOGICZNY UNITY Unit DKL OPIS PRODUKTU Unity niemieckiej firmy DKL spełniają nie tylko najwyższe wymagania stawiane przez ergonomię pracy zespołu stomatologicznego,

Bardziej szczegółowo

eksa (gr. ex - sześd) E 10 18 trylion peta (gr. penta - pięd) P 10 15 biliard

eksa (gr. ex - sześd) E 10 18 trylion peta (gr. penta - pięd) P 10 15 biliard RTG eksa (gr. ex - sześd) E 10 18 trylion peta (gr. penta - pięd) P 10 15 biliard Historia odkrycia promieni X 5 maja 1894r., 49-cio letni Wilhelm Conrad Röntgen, zamówił lampę wyładowczą i aparaturę

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów. Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny

Katalog Produktów. Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZDROWIU Katalog Produktów Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny Mar-Med TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZDROWIU Technologie w służbie zdrowiu Wierzymy, że w ochronie zdrowia ważna jest nie

Bardziej szczegółowo

Zestawy edukacyjne - przegląd 2014/2015

Zestawy edukacyjne - przegląd 2014/2015 Zestawy edukacyjne - przegląd 2014/2015 www.merazet.pl Fizyka Chemia Biologia Technika motoryzacyjna Energia odnawialna Inżynieria elektryczna Merazet działa na rynku aparatury kontrolno pomiarowej od

Bardziej szczegółowo

nowoczesny gabinet informator

nowoczesny gabinet informator NG nowoczesny gabinet informator marrodent nr NG20120101, nakład 10 000szt., www.marrodent.pl High-tech Unikalne rozwiązania przyszłości str. 4 Nowe spojrzenie na profilaktykę str. 10 11 Nowy kąt widzenia

Bardziej szczegółowo

Pomiary charakterystyk użytkowych diagnostycznych systemów rentgenowskich cyfrowe systemy obrazowania

Pomiary charakterystyk użytkowych diagnostycznych systemów rentgenowskich cyfrowe systemy obrazowania Pomiary charakterystyk użytkowych diagnostycznych systemów rentgenowskich cyfrowe systemy obrazowania Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej str. 1 Niniejszy dokument, jest dokumentem roboczym,

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Szczecin, dnia 11.04.2012 Nr rej. DAG / 382 / 26 / 2012 Dotyczy: postępowania nr PN-10/12 prowadzonego w trybie przetargu na dostawę mammografów cyfrowych wraz z osprzętem i oprogramowaniem do Zakładu

Bardziej szczegółowo

CAŁKOWITY PAKIET OCHRONY RADIACYJNEJ 2:7 OSŁONY ANTYRADIACYJNE DLA GABINETÓW MEDYCZNYCH 8:15 SPECJALISTYCZNE APLIKACJE OSŁON ANTYRADIACYJNYCH 16:19

CAŁKOWITY PAKIET OCHRONY RADIACYJNEJ 2:7 OSŁONY ANTYRADIACYJNE DLA GABINETÓW MEDYCZNYCH 8:15 SPECJALISTYCZNE APLIKACJE OSŁON ANTYRADIACYJNYCH 16:19 SPIS TREŚCI Strony CAŁKOWITY PAKIET OCHRONY RADIACYJNEJ 2:7 OSŁONY ANTYRADIACYJNE DLA GABINETÓW MEDYCZNYCH 8:15 SPECJALISTYCZNE APLIKACJE OSŁON ANTYRADIACYJNYCH 16:19 EKRANOWANIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 66/2007/DSOZ ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik kontroli i inspekcji jakości 2012

Przewodnik kontroli i inspekcji jakości 2012 Przewodnik kontroli i inspekcji jakości 2012 Niezawodna produkcja! Downloads Benefits www.never-fail.info Czy znasz Jack'a? Jack to nasz przewodnik, który będzie Ci podawał wiele nowych informacji, aby

Bardziej szczegółowo

Narzędzia miernicze, traserskie, przyrządy kontrolne

Narzędzia miernicze, traserskie, przyrządy kontrolne ß 9025 Liczniki skokowe Narzędzia miernicze, traserskie, przyrządy kontrolne Z zerowaniem kluczowym, sumuje w jednym kierunku skoku, dźwignia sama powraca do pozycji wyjściowej, zakres skoku: min 8-60,

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA ALSTOR W ZAKRESIE UCYFROWIENIA SZPITALA

ROZWIĄZANIA ALSTOR W ZAKRESIE UCYFROWIENIA SZPITALA ROZWIĄZANIA ALSTOR W ZAKRESIE UCYFROWIENIA SZPITALA Edycja 2014 Firma Alstor obecna jest na polskim rynku IT od ponad 26 lat. Główne obszary naszej działalności to systemy diagnostyki medycznej, obrazowanie

Bardziej szczegółowo

RENISHAW oferta na wszystkie dostępne na rynku akcesoria do maszyn współrzędnościowych oraz do obrabiarek

RENISHAW oferta na wszystkie dostępne na rynku akcesoria do maszyn współrzędnościowych oraz do obrabiarek s m a r t S O L U T I O N S PRECYZYJNE SYSTEMY POMIAROWE SOLUTIONIX Geomagic Mod.En Kilka słów o Nas Firma Smart Solutions powstała w połowie 2008 roku, kiedy to właściciel firmy postanowił zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

Radiografia cyfrowa w przemysłowym laboratorium badań nieniszczących

Radiografia cyfrowa w przemysłowym laboratorium badań nieniszczących Radiografia cyfrowa w przemysłowym laboratorium badań nieniszczących Bogdan Piekarczyk Technic-Control Sp. z o.o. Szczecin www.technic-control.pl 1. Wstęp Radiografia przemysłowa od ponad 100 lat wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty.

Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty. Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, projekt e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Beamex MC6. Kalibratory. Zaawansowany obiektowy kalibrator i komunikator jako część Zintegrowanego Systemu Kalibracji

Beamex MC6. Kalibratory. Zaawansowany obiektowy kalibrator i komunikator jako część Zintegrowanego Systemu Kalibracji Kalibratory Beamex MC6 Zaawansowany obiektowy kalibrator i komunikator jako część Zintegrowanego Systemu Kalibracji Wydanie styczeń 2013 Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów Introl Sp. z o.o. 40-519

Bardziej szczegółowo

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala 01 Stacje diagnostyczne i lekarskie 02 Oprogramowanie diagnostyczne 03 Obrazowanie na sali operacyjnej 04 Ucyfrowienie dokumentacji szpitalnej 05 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH po zmianie treści SIWZ z dnia 22.11.2012 r.

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH po zmianie treści SIWZ z dnia 22.11.2012 r. Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH po zmianie treści SIWZ z dnia 22.11.2012 r. Uniwersalny mammograf cyfrowy (nie dopuszcza się aparatów ucyfrawianych DR i

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Laserowy system XL-80 Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Obrabiarki i maszyny współrzędnościowe Jedyne w swoim rodzaju narzędzie do wzorcowania obrabiarek i maszyn współrzędnościowych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1. 20 lat monitoringu emisji Pentolu w Polsce

1. Wprowadzenie. 1.1. 20 lat monitoringu emisji Pentolu w Polsce DOŚWIADCZENIA PENTOLU W ZAKRESIE REALIZACJI SYSTEMÓW CIĄGŁEGO MONITORINGU EMISJI SPALIN METODAMI IN SITU ORAZ EKSTRAKCYJNĄ Z KOTŁÓW, TURBIN GAZOWYCH, CEMENTOWNI I INNYCH OBIEKTÓW 1. Wprowadzenie 1.1. 20

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ (załącznik nr 1 do Umowy) Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu, wykończeniu, wyposażeniu i oddaniu do

Bardziej szczegółowo

Lupa czy mikroskop. stomatologiczny. nr 5(32) 2007 r. magazyn branżowy. wyposażenie materiały prawo. dwumiesięcznik. www.nowygabinet.

Lupa czy mikroskop. stomatologiczny. nr 5(32) 2007 r. magazyn branżowy. wyposażenie materiały prawo. dwumiesięcznik. www.nowygabinet. nowy dwumiesięcznik stomatologiczny magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 5(32) 2007 r. ISSN 1644-4892 Lupa czy mikroskop Zarządzanie jakością RTG Masy silikonowe Odpady medyczne nowy gabinet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie Laboratorium

Wyposażenie Laboratorium Wyposażenie Laboratorium 2012/2013 www.merazet.pl O firmie Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu najnowszy Katalog aparatury laboratoryjnej oferowanej przez MERAZET S.A. Znajdą w nim Państwo najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego

Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego Dent/digitest 3 Opracował: mgr inż. Jan Kalita 1 Spis treści. 1. Opis techniczny 3 1.1. Przeznaczenie fantomu. 3 1.2. Budowa fantomu. 4 2. Procedura

Bardziej szczegółowo

Promocja Mitutoyo. Mierzymy Twój Świat. Mikrometr Digimatic. Mitutoyo na YouTube. Od 15-go października 2013 do 15-go stycznia 2014

Promocja Mitutoyo. Mierzymy Twój Świat. Mikrometr Digimatic. Mitutoyo na YouTube. Od 15-go października 2013 do 15-go stycznia 2014 Promocja Mitutoyo Od 15-go października 2013 do 15-go stycznia 2014 Mierzymy Twój Świat Mikrometr Digimatic Jest to mikrometr z 2 skokiem gwintu wrzeciona, który zapewnia cztery razy wyższą prędkość przesuwu

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DO WYKRYWANIA WYCIEKÓW I BADANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

URZĄDZENIA DO WYKRYWANIA WYCIEKÓW I BADANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ URZĄDZENIA DO WYKRYWANIA WYCIEKÓW I BADANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY FAST GMBH INTER GLOBAL Sp. z o.o. Ul. Bielska 914, 43-378 Rybarzowice koło BIELSKA-BIAŁEJ Tel: 033

Bardziej szczegółowo

Technologia produkcji obiektywów EF

Technologia produkcji obiektywów EF Technologia produkcji obiektywów EF 161 1 W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań: konstrukcja obiektywów firmy Canon Podstawowym zadaniem obiektywów fotograficznych jest reprodukcja fotografowanego obiektu

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Technik hotelarstwa

PRACOWNIA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Technik hotelarstwa PRACOWNIA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Technik hotelarstwa Agnieszka Ratajczak Spis treści Jak wykorzystać komputer w hotelu... 3 Dostosowanie środowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ergonomii... 6 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo