Wyposażenie do kontroli jakości w RTG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyposażenie do kontroli jakości w RTG"

Transkrypt

1 WYPOSAŻENIE DO KONTROLI JAKOŚCI W PRACOWNI RTG ponieważ dbasz o swojego pacjenta Chełm, luty 2011

2 Copyright: Centrum Projektów i Analiz Informatycznych Pro-Project ul. Karola Szymanowskiego 4, Chełm tel , ; fax

3 Spis treści Prezentacja firmy Pro-Project... 5 Stomatologia... 6 Zestaw fantomów stomatologicznych Pro-Dent... 7 Fantom Pro-Dent α... 9 Fantom Pro-Dent β Fantom Pro-Dent γ Radiografia, fluoroskopia i angiografia Fantom Pro-Alpha Fantom Pro-Digi Fantom Pro-Fluo Fantom do testowania kaset Pro-RTG Contact Klin schodkowy 21no stopniowy Pro-RTG 21 Step Fantom AEC (PMMA) Pro-RTG AEC PMMA Fantom AEC (Cu) Pro-RTG AEC Cu Maska ołowiana (test komór AEC) Pro-RTG Mask Pb Mammografia Fantom Pro-Euro Pro-DigiMam Siatka do testowania kaset mammograficznych Pro-MAM Contact Urządzenie do pomiaru siły kompresji piersi Pro-MAM Compress Tomografia komputerowa Fantom Pro-CT Pomiar ogniska Pro-Slit Pro-Slit Stand Sensytometry, densytometry Densytometr Darklight Densi Sensytometr Darklight Sensi Sensytometr i densytometr Darklight DUO Sensytometr i densytometr Darkscan DUO Sensytometr i densytometr Darkscan DUO zestaw komputerowy Testy specjalistyczne strona 3 z 70

4 Miernik Unfors Xi Akcesoria dodatkowe Aluminiowy filtr absorpcyjny Pro-RTG Al Uchwyt do statywu do zdjęd płucnych Statyw dystansowy Termometr elektroniczny Termo-higrometr elektroniczny strona 4 z 70

5 Prezentacja firmy Pro-Project Centrum Projektów i Analiz Informatycznych 'Pro-Project' zostało założone w 1991 roku. Zajmujemy się całością zagadnieo związanych z działalnością pracowni rentgenowskich. Długoletnia praktyka stawia nas w czołówce firm specjalizujących się tym zagadnieniem. Mamy jednych z najlepszych specjalistów zajmujących się projektami pracowni rentgenowskich i obliczeniami osłon stałych. Jesteśmy jedyną Polską firmą produkującą fantomy do testowania aparatów rentgenowskich wykorzystywanych w stomatologii, radiografii, fluoroskopii, mammografii i tomografii komputerowej. Nasze produkty zgodne są z normami polskimi i międzynarodowymi oraz posiadają certyfikaty CE, a nasza firma posiada certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008 w zakresie: Produkcja przyrządów do kontroli jakości aparatury rentgenowskiej. Handel krajowy i zagraniczny technicznym wyposażeniem medycznym. Usługi w zakresie ochrony radiologicznej i wykonywania testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej. Naszym klientom proponujemy kompleksowe rozwiązania dostosowane do polskich przepisów prawnych oraz realiów finansowych. Jako polski producent oferujemy ceny trzydzieści, czterdzieści procent niższe od cen produktów z importu. Znacząco wpływa to na ich dostępnośd i upowszechnienie przeprowadzania testów podstawowych aparatów rentgenowskich. Ma to z kolei bezpośrednie przełożenie na jakośd wykonywanych badao z użyciem tych aparatów oraz bezpieczeostwo pacjentów. Niektóre nasze nagrody i wyróżnienia: Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Perły Medycyny 2009 w kategorii Producent i dystrybutor artykułów medycznych i farmaceutycznych. Zostaliśmy dwukrotnie wybrani przez Komisję Europejską do reprezentowania Unii Europejskiej w misji biznesowej do Japonii w ramach programu EU Gateway 2009 oraz 2010 Patent Roku 2009 nagroda dla zestawu fantomów stomatologicznych Pro-Dent strona 5 z 70

6 Stomatologia Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych, w stomatologii należy wykonywad następujące testy podstawowe fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich (jeżeli jest to możliwe, to znaczy, jeżeli np. aparat jest cyfrowy, nie ma potrzeby testowad np. procesu wywoływania): rodzaj testu wyposażenie konieczne do przeprowadzania testów aparatów stomatologicznych analogowych cyfrowych Geometria: szerokośd (średnica) wiązki promieniowania, prostopadłośd osi wiązki; Rozdzielczośd przestrzenna: elementów o niskim kontraście, elementów o wysokim kontraście; Powtarzalnośd ekspozycj/dawki; Proces wywoływania; zestaw fantomów stomatologicznych Pro-Dent zestaw fantomów stomatologicznych Pro-Dent Ciemnia: szczelnośd ciemni, oświetlenie robocze; dodatkowe wyposażenie nie jest konieczne Warunki oceny zdjęd rentgenowskich: wizualne sprawdzenie czystości powierzchni negatoskopu, wizualne sprawdzenie równomierności i stabilności świecenia powierzchni negatoskopu; płyn do mycia szyb, miękkie ściereczki Warunki przechowywania błon; termohigrometr Pozycje oznaczone granatową czcionką zostały ujęte w niniejszym katalogu. strona 6 z 70

7 Zestaw fantomów stomatologicznych Pro-Dent Zestaw Pro-Dent jest uniwersalnym zestawem fantomów do przeprowadzania wszystkich podstawowych testów fizycznych parametrów aparatów stomatologicznych punktowych, panoramicznych i cefalometrycznych z dowolnym systemem obrazowania. Nie jest to fantom typu wszystko w jednym, gdzie wyniki różnych testów nakładają się na siebie i nie można dokładnie ocenid ich wyniku. Jest to jedyne rozwiązanie na rynku umożliwiające zamocowanie fantomu do tubusu aparatu pod kątem prostym. Zestawem Pro-Dent można wykonywad następujące testy (są to wszystkie testy wymagane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r.): test powtarzalności ekspozycji / dawki; test stałości procesu wywoływania; test osiowości wiązki promieniowania rentgenowskiego w zakresie 0-1,5 ; test średnicy pola promieniowania rentgenowskiego na wyjściu tubusu lampy rentgenowskiej; test rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim i niskim kontraście. Zestaw Pro-Dent składa się z: fantomu Pro-Dent α; fantomu Pro-Dent β; strona 7 z 70

8 fantomu Pro-Dent γ; podstawy do pozycjonowania filmów lub detektorów obrazów radiowizjografii; taśmy mocującej fantom do aparatu rentgenowskiego; zestawu pierścieni redukcyjnych do centrowania tubusu lampy rentgenowskiej; płyty CD z dokumentacją; eleganckiego i wygodnego opakowania do przechowywania fantomów. UWAGA: do testowania aparatów panoramicznych konieczne są następujące dodatki: dedykowana płytka rozdzielczości (od 1,6 do 3 PL/mm); ekwiwalent czaszki pacjenta filtr miedziany o grubości 0,8mm. strona 8 z 70

9 Fantom Pro-Dent α Dane techniczne: klin schodkowy 3 stopniowy (1-wszy stopieo wykonany z folii miedzianej 0,3 mm, pozostałe wykonane z policzterofluoroetylenu o grubości 8 i 16 mm); obudowa wykonana z PMMA; strona 9 z 70

10 Fantom Pro-Dent β Dane techniczne: stożek do oceny osiowości wiązki pierwotnej w zakresie od 0 do 1,5 ; wzór do oceny średnicy wiązki na wyjściu tubusu lampy rentgenowskiej; obudowa wykonana z PMMA; strona 10 z 70

11 Fantom Pro-Dent γ Dane techniczne: płytka ołowiana do oceny rozdzielczości w zakresie od 4 PL/mm do 8 PL/mm, do testowania aparatów wewnątrzustnych; płytka ołowiana do oceny rozdzielczości w zakresie od 1,6 PL/mm do 3 PL/mm, do testowania aparatów panoramicznych i cefalometrycznych (opcja); wzór do oceny rozdzielczości przestrzennej elementów o niskim kontraście; dodatkowy filtr aluminiowy o grubości 6 mm; obudowa wykonana z PMMA. strona 11 z 70

12 Cechy produktu: zestaw jest zgodny z: polską normą PN-EN , normami międzynarodowymi IEC oraz IEC , normami niemieckimi DIN oraz DIN V , normami austriackimi ÖNORM S oraz ÖNORM S zestaw posiada certyfikat CE; do zestawu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki; wykonanie wszystkich testów niniejszym zestawem zajmuje niecałe 9 minut (wraz z wywołaniem). Zestaw fantomów stomatologicznych podlega ochronie prawnej na mocy przepisów Ustawy z dnia r. Prawo Własności Przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz z późniejszymi zmianami). Zestaw jest przedmiotem wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP w celu uzyskania patentu (nr zgłoszenia P ). Prawa wyłączne przysługują Centrum Projektów i Analiz Informatycznych Pro-Project. strona 12 z 70

13 Radiografia, fluoroskopia i angiografia Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych, w radiografii, fluoroskopii / angiografii, należy wykonywad następujące testy podstawowe fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich (jeżeli jest to możliwe, to znaczy, jeżeli np. aparat jest cyfrowy, nie ma potrzeby testowad np. procesu wywoływania): rodzaj testu wyposażenie konieczne do przeprowadzania testów aparatów radiograficznych Geometria: zgodnośd pola świetlnego z polem promieniowania, prostopadłośd osi wiązki; Rozdzielczośd przestrzenna: elementów o niskim kontraście, elementów o wysokim kontraście; analogowych fantom Pro-Alfa cyfrowych fantom Pro-Digi Powtarzalnośd ekspozycj/dawki; klin schodkowy 21no stopniowy densytometr dozymetr Proces wywoływania: gęstośd minimalna, wskaźnik światłoczułości, wskaźnik kontrastowości, temperatura wywoływacza; sensytometr densytometr termometr cyfrowy Kratka przeciwrozproszeniowa: ocena obrazu kratki, ocena obrazu kratki ruchomej, jednorodnośd obrazu kratki; fantom AEC/PMMA lub fantom AEC/Cu densytometr strona 13 z 70

14 System automatycznej kontroli ekspozycji (AEC): ocena systemu AEC przy zmianie natężenia prądu, ocena systemu AEC przy zmianie wysokiego napięcia, ocena systemu AEC przy zmianie grubości fantomu, ocena czułości komór systemu AEC; fantom AEC/PMMA lub fantom AEC/Cu maska ołowiana densytometr fantom AEC/PMMA lub fantom AEC/Cu maska ołowiana luksomierz, jeżeli oprogramowanie stacji roboczej nie udostępnia narzędzia pomiaru gęstości w punkcie Kasety: przyleganie ekranu wzmacniającego do błony, szczelnośd kaset; fantom do testowania kaset densytometr Ciemnia: szczelnośd ciemni, oświetlenie robocze; fantom AEC/PMMA lub fantom AEC/Cu densytometr Warunki oceny zdjęd rentgenowskich: wizualne sprawdzenie czystości powierzchni negatoskopu, wizualne sprawdzenie równomierności i stabilności świecenia powierzchni negatoskopu; płyn do mycia szyb miękkie ściereczki Warunki przechowywania błon termo-higrometr Pozycje oznaczone granatową czcionką zostały ujęte w niniejszym katalogu. Aparaty fluoroskopowe i angiograficzne obowiązuje jeszcze test zniekształcenia obrazu. Test ten, wraz z testem geometrii i rozdzielczości przestrzennej można wykonad fantomem Pro-Fluo. strona 14 z 70

15 Fantom Pro-Alpha Fantom do przeprowadzania testów podstawowych fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich w radiografii ogólnej i fluoroskopii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i polską normą PN-EN : geometrii obrazu; dynamicznego kontrast obrazu; rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim i niskim kontraście; zniekształceo obrazu we fluoroskopii; strona 15 z 70

16 Fantom posiada: wzór do oceny zgodności pola świetlnego z polem promieniowania; stożek do kontroli osiowości wiązki w zakresie 0 1,5 ; miedziany klin schodkowy 7 stopniowy; ołowianą płytkę do oceny rozdzielczości wysokokontrastowej w zakresie 0,6 5,0 PL/mm; 4 elementy o niskim kontraście; filtr ekwiwalentny pacjenta (opcja); uchwyt do fantomu do statywu do zdjęd płucnych (opcja); statyw dystansowy umożliwiający dostosowanie wysokości filtra w pobliżu lampy rtg (opcja); powyżej: ołowiana płytka do testowania rozdzielczości wysokokontrastowej strona 16 z 70

17 powyżej: fantom Pro-Alfa z klinem schodkowym 21no stopniowym i akcesoriami w walizce Cechy produktu: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN , międzynarodową normą IEC , normami niemieckimi DIN , DIN ; produkt posiada certyfikat CE; do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki. strona 17 z 70

18 Fantom Pro-Digi Fantom do przeprowadzania testów podstawowych fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich w cyfrowej i ucyfrowionej radiografii ogólnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i polską normą PN-EN : geometrii obrazu; dynamicznego kontrast obrazu; rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim i niskim kontraście; jednorodności obrazu. Fantom, wykonany z płyty miedzianej o grubości 1mm, zwiera: wzór do oceny zgodności pola świetlnego z polem promieniowania; miedziany klin schodkowy 7 stopniowy; 6 obiektów o niskim kontraście; ołowianą płytkę do oceny rozdzielczości wysokokontrastowej w zakresie 0,6 5,0 PL/mm; strona 18 z 70

19 stożek do kontroli osiowości wiązki w zakresie 0 1,5 (opcja); filtr ekwiwalentny pacjenta (opcja); uchwyt do statywu do zdjęd płucnych (opcja); statyw dystansowy umożliwiający dostosowanie wysokości filtra w pobliżu lampy rtg (opcja); powyżej: ołowiana płytka do testowania rozdzielczości wysokokontrastowej Cechy produktu: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN ; międzynarodową normą IEC ; niemieckimi normami DIN , DIN ; produkt posiada certyfikat CE; do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki. strona 19 z 70

20 Fantom Pro-Fluo Fantom do przeprowadzania testów podstawowych fizycznych parametrów aparatów we fluoroskopii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i polską normą PN-EN : geometrii obrazu; dynamicznego kontrast obrazu; rozdzielczości elementów o wysokim i niskim kontraście; jednorodnośd obrazu; zniekształcenia obrazu. Fantom Pro-Fluo, wykonany z miedzi o grubości 1,5mm, posiada: strona 20 z 70

21 17 stopniowy klin schodkowym miedziany z dodatkowymi obiektami o niskim kontraście (o średnicy 4mm); ołowianą płytkę do oceny rozdzielczości wysokokontrastowej w zakresie 0,6 5,0 PL/mm; 9 elementów o niskim kontraście (o średnicy 15mm); wzór do oceny zgodności pola świetlnego z polem promieniowania; wzór do oceny zniekształceo; stożek do kontroli osiowości wiązki w zakresie 0 1,5 (opcja). powyżej: ołowiana płytka do testowania rozdzielczości wysokokontrastowej Cechy produktu: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN , międzynarodową normą IEC , niemieckimi normami DIN EN , DIN ; produkt posiada certyfikat CE; do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki. strona 21 z 70

22 Fantom do testowania kaset Pro-RTG Contact Siatka testowa (420x450mm) pozwalająca na sprawdzenie przylegania ekranów wzmacniających w kasetach rentgenowskich (rozmiar siatki: 3,15mm; średnica drutu: 0,71mm; wolne pole do oceny gęstości optycznej: 25 x 25mm) Cechy produktu: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN , międzynarodową normą IEC ; produkt posiada certyfikat CE; do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki. strona 22 z 70

23 Klin schodkowy 21no stopniowy Pro-RTG 21 Step Aluminiowy lub miedziany klin schodkowy 21no stopniowy pozwalający na wykonywanie testu powtarzalności dawki/ekspozycji. Może byd również użyty do wyznaczania kształtu krzywej sensytometrycznej. Cechy produktu: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN ; międzynarodową normą IEC ; produkt posiada certyfikat CE; do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki. strona 23 z 70

24 Fantom AEC (PMMA) Pro-RTG AEC PMMA Zestaw płyt PMMA do kontroli AEC (9szt. 240x240x20mm, 1szt. 240x240x10mm, 2szt. 240x240x5mm). (dostępna jest również dodatkowa płyta aluminiowa o wymiarach 240x240x25mm) Cechy produktu: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN , międzynarodową normą IEC ; produkt posiada certyfikat CE; do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki. strona 24 z 70

25 Fantom AEC (Cu) Pro-RTG AEC Cu Jednorodne płyty miedziane (1szt. 1mm grubości, 1szt. 0,5mm grubości) do testowania AEC, pasujące do szyn kolimatora. Do zastosowania w aparatach, w których nie da się wykonad testu AEC fantomem AEC (PMMA). Cechy produktu: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN , międzynarodową normą IEC ; produkt posiada certyfikat CE; do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki. strona 25 z 70

26 Maska ołowiana (test komór AEC) Pro-RTG Mask Pb Ołowiana maska w kształcie litery L, o rozmiarze 35cm x 43cm, do testowania poszczególnych komór systemu AEC. Wykonana z 2mm ołowiu pokrytych laminatem Cechy produktu: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN ; międzynarodową normą IEC ; produkt posiada certyfikat CE; do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki. strona 26 z 70

27 strona 27 z 70

28 Mammografia Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych, w mammografii należy wykonywad następujące testy podstawowe fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich (jeżeli jest to możliwe, to znaczy, jeżeli np. aparat jest cyfrowy, nie ma potrzeby testowad np. procesu wywoływania): rodzaj testu wyposażenie konieczne do przeprowadzania testów aparatów mammograficznych System AEC: stałośd ekspozycji, kompensacja zmian grubości fantomu i wartości wysokiego napięcia; Jakośd obrazu: rozdzielczośd przestrzenna, progowy kontrast obrazu; analogowych fantom Pro-Euro densytometr cyfrowych fantom Pro-DigiMam dozymetr Kompresja piersi: siła kompresji urządzenie do pomiaru siły kompresji piersi urządzenie do pomiaru siły kompresji piersi Proces wywoływania: gęstośd minimalna, wskaźnik światłoczułości, wskaźnik kontrastowości, temperatura wywoływacza; sensytometr densytometr termometr cyfrowy Kasety: przyleganie ekranu wzmacniającego do błony, szczelnośd kaset; fantom do testowania kaset densytometr Ciemnia: szczelnośd ciemni, oświetlenie robocze, przepust; densytometr strona 28 z 70

29 Warunki oceny zdjęd rentgenowskich: wizualne sprawdzenie czystości powierzchni negatoskopu, wizualne sprawdzenie równomierności i stabilności świecenia powierzchni negatoskopu; płyn do mycia szyb miękkie ściereczki Warunki przechowywania błon termo-higrometr Analiza zdjęd odrzuconych: ogólny wskaźnik odrzuceo dodatkowe wyposażenie nie jest konieczne dodatkowe wyposażenie nie jest konieczne Pozycje oznaczone granatową czcionką zostały ujęte w niniejszym katalogu. strona 29 z 70

30 Fantom Pro-Euro Fantom do testowania parametrów technicznych mammografów zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii ("European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening"). Dane techniczne: wymiary 240x180x45mm; pole do pomiaru gęstości optycznej; rozdzielczośd przestrzenna: dwie płytki, 0,03mm ołowiu, zawierające od 5 do 20 PL/mm, ustawione prostopadle i równolegle do linii anoda katoda; 10cio stopniowy klin schodkowy aluminiowy; 8 obiektów niskiego kontrastu; wzór do oceny efektywnego pola promieniowania; znacznik odległości pola promieniowania rentgenowskiego od brzegu fantomu; obszar zasłonięty mosiądzem do naświetlania sensytometrem; obszar do testów AEC; dodatkowa płyta PMMA o grubości 20mm. strona 30 z 70

31 Pozostałe cechy: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN , międzynarodową normą IEC , "European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening" produkt posiada certyfikat CE; do produktu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki strona 31 z 70

32 Pro-DigiMam Fantom dedykowany do testów w cyfrowej mammografii. Dane techniczne: podstawowa płyta PMMA 40mm grubości; dodatkowa płyta PMMA 20mm grubości; strukturalna płyta ze wzorem do oceny rozdzielczości przestrzennej (płytka zawierająca od 5 do 20 PL/mm, ustawiona pod kątem 45 stopni); wzór do oceny kontrastu (trzy obiekty o różnym kontraście); 8 obiektów kontrastu progowego (otwory o średnicy 5,5mm); wzór do oceny rozmiaru efektywnej wiązki promieniowania; pole do oceny gęstości optycznej/luminancji. strona 32 z 70

33 Pozostałe cechy: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN , międzynarodową normą IEC ; produkt posiada certyfikat CE; do produktu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki strona 33 z 70

34 Siatka do testowania kaset mammograficznych Pro-MAM Contact Pozwala na sprawdzenie przylegania ekranów wzmacniających w kasetach mammograficznych. Parametry techniczne: rozmiar fantomu: 240x300mm rozmiar siatki: 0,5mm grubośd drutu: 0,1mm wolne pole do pomiaru gęstości optyczne: 25x25mm Pozostałe cechy: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN , międzynarodową normą IEC ; produkt posiada certyfikat CE; do produktu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki strona 34 z 70

35 Urządzenie do pomiaru siły kompresji piersi Pro-MAM Compress Powala na sprawdzenie siły kompresji piersi. Dane techniczne: zakres pomiaru do 25kg; dokładnośd 10g; duży wyświetlacz LCD - podświetlany; prosta obsługa - 3 klawisze; wymiary szalki 20x16cm; odczepiany wyświetlacz (długośd kabla 130cm); zasilanie bateryjne; zasilacz sieciowy; świadectwo kalibracji. Pozostałe cechy: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN , międzynarodową normą IEC ; produkt posiada certyfikat CE; produkt posiada świadectwo kalibracji; do produktu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki strona 35 z 70

36 Tomografia komputerowa strona 36 z 70

37 Fantom Pro-CT Fantom do przeprowadzania testów fizycznych parametrów tomografów komputerowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, normą międzynarodową IEC oraz wytycznymi AAPM (Amerykaoskiego Stowarzyszenia Fizyków Medycznych). Fantom pozwala na ocenę: artefaktów poziomu szumu jednorodności wartości HU rozdzielczości przestrzennej progowego kontrast obrazu geometrii obrazu grubości warstwy tomograficznej dokładności wskazao świateł lokalizacyjnych Fantom składa się z pięciu modułów umieszczanych na stojaku z możliwością dokładnego poziomowania (regulowane nogi). Na modułach znajdują się oznakowania pozwalające na dokładne pozycjonowanie z użyciem świateł tomografu. Fantom nie wymaga kłopotliwego napełniania wodą, ponieważ poszczególne moduły wypełnione są stałą substancją o gęstości zbliżonej do wody. strona 37 z 70

38 Moduł geometryczny: średnica: 230mm wysokośd: 50mm zawiera dwie pary, przeciwnie skierowanych ramp wykonanych z miedzianego drutu nachylonych pod kątem, którego tangens równa się 0,5. Dzięki temu wyliczenie i ocenienie grubości warstwy jest o wiele łatwiejsze niż w przypadku aluminiowych pasków ustawionych pod kątem 45 stopni środki ramp przecinają sie w jednej płaszczyźnie pozwalając na dokładne wyliczenie poprawności lokalizacji warstwy tomograficznej zawiera cztery pręty z PMMA o średnicy 5mm umieszczone w wierzchołkach kwadratu o boku 100mm. Przeciwległe pręty wyznaczają pionową i poziomą oś modułu. Pozwala to na dokładną ocenę poprawności odwzorowania kształtów wnętrze modułu ma gęstośd zbliżoną do wody Moduł rozdzielczości wysoko-kontrastowej: średnica: 230mm strona 38 z 70

39 wysokośd: 30mm zawiera 11 koncentrycznie umieszczonych elementów aluminiowych do oceny rozdzielczości przestrzennej w zakresie od 1 do 11 PL/cm zawiera opcjonalny pręt metalowy o średnicy 0,2mm Moduł niskiego kontrastu: średnica: 230mm wysokośd: 40mm moduł wykonany z PMMA zawiera trzy grupy obiektów o różnej średnicy (od 2 do 15mm) i gęstościach mniejszych od gęstości tła o 1, 2 i 3%. Moduł sensytometryczny / kontrastu: średnica: 230mm wysokośd: 50mm zawiera 5 próbek sensytometrycznych (o różnych gęstościach) wykonanych z polietylenu, powietrza, poliamidu, akrylu i PTFE, które pokrywają szeroki zakres HU. strona 39 z 70

40 wnętrze modułu ma gęstośd zbliżoną do wody Moduł jednorodny: średnica: 200mm wysokośd: 50mm wnętrze modułu ma jednorodną gęstośd zbliżoną do wody Pozostałe cechy: fantom jest zgodny z: PN-EN IEC wytycznymi AAPM (Amerykaoskiego Stowarzyszenia Fizyków Medycznych) fantom posiada certyfikat CE do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki strona 40 z 70

41 strona 41 z 70

42 Pomiar ogniska strona 42 z 70

43 Pro-Slit Fantom Pro-Slit to tak zwana slit camera do pomiaru ogniska lampy rentgenowskiej. Jej ogromną przewagą nad fantomami typu star jest dokładnośd oraz fakt, iż fantomem Pro-Slit można mierzyd ognisko dowolnej wielkości. Dane techniczne: szczelina o szerokości 0.01mm, długości 10mm i kącie rozwarcia 8 wykonana z czystego wolframu obudowa wykonana z PMMA i mosiądzu statyw dystansowy do wykonywania testów (opcja) Pozostałe cechy: fantom jest zgodny z: IEC 336:1993 PN-EN , 2, 4 IEC , 2, 4 fantom posiada certyfikat CE do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki strona 43 z 70

44 Pro-Slit Stand Regulowany stojak testowy, zaprojektowany by uczynid procedurę pomiaru ogniska prostą do wykonania a wyniki dokładnymi. Może byd również użyta do pomiaru HVL. Dane techniczne: regulacja wysokości od 300 do 520 mm regulowana pozycja górnego stolika oraz kąt jego nachylenia (opcja dla testów w mammografii) opcjonalne miejsce w podstawie na podstawę pozycjonująca z zestawu Pro-Dent dla dokładnego pozycjonowania detektorów radiowizjografii Pozostałe cechy: fantom jest zgodny z: IEC 336:1993 PN-EN , 2, 4 IEC , 2, 4 fantom posiada certyfikat CE do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonad każdy test, ocenid i zapisad jego wyniki strona 44 z 70

45 strona 45 z 70

46 Sensytometry, densytometry strona 46 z 70

47 Densytometr Darklight Densi Densytometr do pomiarów klina 21-no stopniowego w testach podstawowych procesu wywoływania. Podstawowe cechy: urządzenie kontrolowane mikroprocesorem; mierzenie gęstości optycznej do D = 4.5; kalibracja dwustopniowa; pomiary w pojedynczych krokach; Skład zestawu: 1x urządzenie DARKLIGHT DENSI EC; 1x pasek kalibracyjny o gęstości około D = 2.8; 4x 1.5V bateria alkaliczna; 1x instrukcja obsługi; 4x trzpieo pozycjonujący; 1x zasilacz sieciowy; Producent: Medset Medizintechnik GmbH strona 47 z 70

48 Sensytometr Darklight Sensi Sensytometr do ekspozycji klina 21-no stopniowego w testach podstawowych procesu wywoływania. Podstawowe cechy: urządzenie kontrolowane mikroprocesorem; 21-no stopniowy - różnica między stopniami 0.15 (5% dokładnośd); zmienny kolor ekspozycji: zielony (510 ± 10nm) niebieski (460 ± 10nm); ekspozycja regulowana w 5-ciu stopniach; Skład zestawu: 1x urządzenie DARKLIGHT SENSI; 4x 1.5V bateria alkaliczna; 1x instrukcja obsługi; 4x trzpieo pozycjonujący; Poducent: Medset Medizintechnik GmbH strona 48 z 70

49 Sensytometr i densytometr Darklight DUO Połączone urządzenie sensytometr i densytometr w jednym (zgodnie z DIN , IEC , oraz PN- EN ) do testów podstawowych procesu wywoływania. Podstawowe cechy: kontrolowane przez mikroprocesor; zasilane bateriami alkalicznymi (4x AA, 1.5V) oraz zasilaczem sieciowym; trzpienie pozycjonujące; Sensytometr: 21-no stopniowy - różnica między stopniami 0.15 (5% dokładnośd); zmienny kolor ekspozycji: zielony ( nm) niebieski ( nm); Densytometr: mierzenie gęstości optycznej do D = 4.5; kalibracja dwustopniowa; pomiary w pojedynczych krokach; strona 49 z 70

50 Skład zestawu: 1 x połączone urządzenie DARKLIGHT DUO EC; 1 x pasek kalibracyjny o gęstości około D = 2.8; 4 x 1.5V baterie alkaliczne; 1 x instrukcja obsługi; 4 x trzpienie pozycjonujące; 1 x zasilacz sieciowy; Producent: Medset Medizintechnik GmbH strona 50 z 70

51 Sensytometr i densytometr Darkscan DUO Połączenie komfortu urządzenia DARKSCAN DUO z interfejsem PC do transmisji danych do programu PC i funkcją SCAN (skanowania) densytometru dla wszystkich 21-den stopni sensytometru. Podstawowe cechy: urządzenie kontrolowany mikroprocesorem; zasilanie bateriami alkalicznymi (4x AA 1.5V) oraz zasilaczem sieciowym; trzpienie pozycjonujące pamięd na 25 miejsc pracy; interfejs szeregowy (RS232) możliwośd stosowania przejściówek USB; Sensytometr: 21-no stopniowy - różnica między stopniami 0.15 (5% dokładnośd); zmienny kolor ekspozycji: zielony (510 ± 10nm) niebieski (460 ± 10nm); ekspozycja regulowana w 5-ciu stopniach; Densytometr: mierzenie gęstości optycznej do D = 4.5; kalibracja dwustopniowa; pomiary w pojedynczych krokach; strona 51 z 70

52 Zawiera: 1x połączone urządzenie DARKSCAN DUO; 1x pasek kalibracyjny o gęstości około D = 2.8; 4x 1.5V baterie alkaliczne; 1x instrukcja obsługi; 4x trzpieo pozycjonujący; 1x zasilacz sieciowy; Producent: Medset Medizintechnik GmbH strona 52 z 70

53 Sensytometr i densytometr Darkscan DUO zestaw komputerowy Połączone, komfortowe urządzenie DARKSCAN DUO wsparte oprogramowaniem komputerowym. Automatyczna dokumentacja testów podstawowych procesu wywoływania. Podstawowe cechy: urządzenie kontrolowany mikroprocesorem; zasilanie bateriami alkalicznymi (4x AA 1.5V) oraz zasilaczem sieciowym; trzpienie pozycjonujące pamięd na 25 miejsc pracy; interfejs szeregowy (RS232) możliwośd stosowania przejściówek USB; Sensytometr: 21-no stopniowy - różnica między stopniami 0.15 (5% dokładnośd); zmienny kolor ekspozycji: zielony (510 ± 10nm) niebieski (460 ± 10nm); ekspozycja regulowana w 5-ciu stopniach; strona 53 z 70

54 Densytometr: mierzenie gęstości optycznej do D = 4.5; kalibracja dwustopniowa; pomiary w pojedynczych krokach; Zawiera: 1x połączone urządzenie DARKSCAN DUO; 1x pasek kalibracyjny o gęstości około D = 2.8; 4x trzpieo pozycjonujący; 1x zasilacz sieciowy; 4x 1.5V bateria alkaliczna; 1x instrukcja obsługi; 1x kabel łączący DARKSCAN z komputerem 1x CD-R z oprogramowaniem DARKSCAN dla Windows wraz z kluczem licencyjnym; 1x instrukcja obsługi DAKSCAN dla Windows ; Producent: Medset Medizintechnik GmbH strona 54 z 70

55 strona 55 z 70

56 Testy specjalistyczne strona 56 z 70

57 Miernik Unfors Xi Nadzwyczaj inteligentne urządzenie testujące Xi firmy Unfors, dostępny obecnie w edycji platynowej, jest kompletnym wieloparametrowym systemem testującym. Posiada wszechstronne możliwości pomiarowe, między innymi w: radiografii, fluoroskopii, mammografii, stomatologii, TK, z dodanymi opcjami pomiaru luminacji i iluminacji monitorów medycznych jak również detekcji promieniowania rozpraszonego i wycieków radioaktywnych. Detektory Xi Prestige Platinium są najlepszym rozwiązaniem dla potrzeb testów jakościowych, mieszczącym się w małej aluminiowej walizeczce. Wszystkie detektory Xi są wymienne i współdziałają z jednostkami bazowymi. System Xi pozwala na jednoczesny pomiar: kvp, dawki, mocy dawki, HVL, impulsów, mocy impulsów, dawki/klatkę, ma, mas, czasu oraz fal. Wartości pomiaru kvp oraz dawki są automatycznie korygowane za pomocą funkcji Active Compensation tak aby zapewnid użytkownikowi dokładne, rzetelne wyniki. Poprzez użycie wielu sensorów i zaawansowanych algorytmów, Xi automatycznie określa jakośd promienia i wprowadza korekty jeśli dodana jest filtracja. Pozwala to zaoszczędzid czas. Już pierwszy pomiar zajmuje mniej niż minutę. strona 57 z 70

58 Lepsza wydajnośd Potrzeba kompaktowego i łatwego w obsłudze urządzenia była oczywistą konkluzją wynikającą z wielu rozmów jakie przeprowadziliśmy z serwisantami, lekarzami oraz inspektorami. Nasi inżynierowie skupili się na zminimalizowaniu rozmiarów urządzenia Unfors Xi i na jednoczesnym zmaksymalizowaniu wydajności. Oferujemy paostwu małe, lekkie, potężne, wielofunkcyjne narzędzie pomiarowe, które jest łatwe w użyciu i nie wymaga szczególnego przeszkolenia. Pomagamy zmaksymalizowad wydajnośd. - Tomas Unfors, założyciel Unfors Xi Platinium Prestige Zestaw ten daje największy potencjał. Zestaw zawiera: Opcjonalnie: Jednostka bazowa Unfors Xi z mas Zasilacz V Przewód detektora 2 m Przewód detektora 10 m Przewód łączący mas 2 m Przewód szeregowy Przejściówka USB na Serial Aluminiowa walizeczka Płyta CD Instrukcja Unfors Xi Detektor R/F i MAM Unfors Xi Detektor CT Unfors Xi Detektor Luminancji Unfors Xi Giętki stojak Unfors Xi Adapter Bluetooth Unfors Xi Survey Detector pomiary środowiskowe Unfors Xi dodatkowe kalibracje Mammograficzne Powyższa Jednostka Bazowa może zostad zastąpiona Jednostką Bazową bez funkcji mas. strona 58 z 70

59 Unfors Xi Jeśli zestaw Unfors Xi Prestige nie jest tym czego potrzebujesz, możesz skomponowad własny zestaw korzystając z urządzeo wymienionych poniżej: Unfors Xi Jednostka Bazowa Unfors Xi Jednostka Bazowa z mas Unfors Xi Detektor R/F Unfors Xi Detektor MAM Unfors Xi Detektor R/F i MAM Unfors Xi Detektor CT Unfors Xi Detektor Luminancji Unfors Xi Survey Detektor Unfors Xi Detektor MAM można zamówid z opcjonalnymi kalibracjami: Kalibracje skanowania mammograficznego dla kvp, dawki i bezpośredniego HVL na W/Al. Kalibracje M-Pro dla kvp, dawki i bezpośredniego HVL na Mo/Rh i W/Rh plus dawki i bezpośredniego HVL na W/Ag. Xi może byd rozbudowywane wraz ze zmianami naszych potrzeb. Detektory mogą byd wymieniane pomiędzy jednostkami bazowymi zawierającymi odpowiednie oprogramowanie. Wszystkie zestawy mogą byd rozbudowane do wersji Platinum. Prosimy pytad o więcej szczegółów. Akcesoria Urządzenia Unfors Xi mogą byd wyposażane w rozmaite akcesoria zwiększające wygodę korzystania. Inne akcesoria i fantomy są dostępne na zamówienie. Unfors Xi dla mammografii Badania mammograficzne odgrywają ważną rolę we wczesnym wykrywaniu i zmniejszeniu śmiertelności z powodu raka piersi. Diagnoza jest zależna od jakości obrazu radiograficznego co za tym idzie ważna jest precyzja testów jakościowych. W ciągu ostatnich paru lat błyskawiczne rozwinęły się produkty z dziedziny mammografii. Wielu producentów wydało nowe systemy wykorzystujące różne kombinacje ognisko/filtr. Podczas gdy nasz system Unfors Xi MAM oraz pierwsza wersja M-Pro były zdolne sprostad potrzebom rynku, nasza bliska współpraca z partnerami zaowocowała poprawą jakości obrazu oraz precyzji rozwiązania Xi MAM. strona 59 z 70

60 Wszystkie rozwiązania mammograficzne w jednym Unfors Xi Platinium Edition posiada teraz dodatkowe korzyści dla pomiarów mammograficznych. poprawione algorytmy dla lepszego zapobiegania efektowi starzenia się ogniska i dla kombinacja ognisko/filtr różnych producentów 0.5 kv lub 2% precyzja dla wszystkich pomiarów mammograficznych kvp (Mo/Mo, Mo/Rh, W/Rh, W/AI) zatwierdzone przez PTB bezpośredni pomiar HVL w pojedynczej ekspozycji rozwiązanie dla skanowania mammograficznego (W/Al) wyprodukowany we współpracy z wiodącymi producentami Unikalną cechą detektora Xi MAM jest możliwośd bezpośredniego pomiaru HVL dla każdego naświetlenia bez potrzeby użycia filtrów i wielokrotnych naświetlao. W dodatku standardowy detektor Xi MAM daje możliwośd jednoczesnego pomiaru kvp (Mo/Mo), dawki, mocy dawki, HVL, czasu i fali promieniowania (Mo/Mo, Mo/Al, Mo/Rh, Rh/Rh, Rh/Al i W/Rh) wykorzystywanego w dzisiejszych mammograficznych aparatach rentgenowskich. W wersji Platinium zaoferowano rozszerzone możliwości MAM poprzez dodawanie dodatkowych kalibracji, jak na przykład opcja M-Pro z pomiarami kvp, dawki i HVL na W/Rh, Mo/Rh oraz dawki i bezpośredniego HVL na W/Ag. Do zestawu można dodad detektor do skaningu mammograficznego wykorzystujący W/Al. Unfors Xi MAM z M-Pro był rozwijany we współpracy z czołowymi producentami. Może zostad użyty na sprzęcie mammograficznym wykonanym przez: Hologic, Sectra, Planmeca, Giotto, GE, Siemens i innych. strona 60 z 70

61 Zaktualizuj swoje Xi Jeśli obecnie posiadasz Unfors Xi Platinium z M-Pro i uczestniczysz w programie serwisowym to podczas następnego serwisowania automatycznie zaktualizujemy twoją jednostkę do najnowszej wersji bez żadnych opłat. Jeśli posiadasz Unfors Xi i życzysz sobie dodad opcję M-Pro to prosimy o kontakt. Oprogramowanie Unfors Xi Zapewniamy dwa rozwiązania dla użytkownika, który życzy sobie zapisywad oraz prezentowad dane używając komputera. Standardowo do zestawu Unfors Xi dodawany jest oprogramowanie Unfors Xi View, jest to mały program umożliwiający przeglądanie wykresów falowych, pozyskanych danych, kontroli urządzenia dzięki dwukierunkowej komunikacji (tylko edycja platynowa) i export danych do szablonu Excela dla dalszej obróbki. Bardziej zaawansowanym użytkownikom nowy program Unfors QA View oferuje bardziej wyrafinowane możliwościami raportowania. Program Serwisowy Program zwiększa możliwości zminimalizowania kosztów wynikających z cyklu życia urządzenia i utrzymania instrumentu w idealnych warunkach funkcjonowania. Weź udział w programie serwisowym firmy Unfors aby zyskad te wspaniałe korzyści: Kalibracja zgodna z certyfikatami NIST/PTB Szybszy czas zwrotu: 7 dni w Unfors Aktualizacja oprogramowania (jeśli dostępna nowsza wersja) Odnowiony wygląd (panel, obudowa) sprzęt wygląda jak nowy Inspekcja sensora Wymiana baterii Stały cennik Wydłużenie gwarancji od 12 miesięcy do 5 lat Zobowiązanie klienta Udział w programie serwisowym Unfors wymaga aby klient odsyłał urządzenie corocznie, z zachowaniem 12 miesięcznych cykli (±1 miesiąc) w oparciu o oryginalną datę dostarczenia produktu. Zaniechanie automatycznie unieważni udział użytkownika w programie serwisowym. strona 61 z 70

62 Akcesoria dodatkowe strona 62 z 70

63 Aluminiowy filtr absorpcyjny Pro-RTG Al 25 Filtr absorpcyjny, równoważnik ciała pacjenta - 25mm aluminium o najwyższej czystości. Wymagany przy testach, w których stosowany fantom nie zapewnia wystarczającej absorpcji. W praktyce większośd testów wymaga użycia tego filtru. Zawiera: uchwyt umożliwiający mocowanie w szynach kolimatora; uchwyt umożliwiający zamocowanie detektora dozymetru (opcja); dodatkowy filtr miedziany do testów przy i powyżej 100 kv (opcja); strona 63 z 70

64 powyżej: dodatkowy filtr miedzianym do testów przy i powyżej 100 kv Cechy produktu: produkt jest zgodny z: polską normą PN-EN ; międzynarodową normą IEC ; normami niemieckimi DIN EN , DIN , DIN , DIN oraz DIN ; produkt posiada certyfikat CE. strona 64 z 70

65 Uchwyt do statywu do zdjęć płucnych Uchwyt mocujący, do fantomów Pro-Alfa i Pro-Digi, do statywu do zdjęd płucnych. strona 65 z 70

66 Statyw dystansowy Statyw dystansowy umożliwiający dostosowanie wysokości filtra w pobliżu lampy RTG. Konieczny przy testowaniu aparatów nieposiadających szyn przy kolimatorze, w które można wsunąd filtr ekwiwalentny pacjenta, np. aparaty jezdne, ramienia C, itp. Przeznaczony do fantomów Pro-Alfa i Pro-Digi. strona 66 z 70

67 Termometr elektroniczny Termometr DT-34 przeznaczony jest do kontroli i pomiaru temperatur w zakresie od -30 C do 120 C. Posiada specjalną obudowę przemysłową z tworzywa ABS o dużej wytrzymałości mechanicznej. W konstrukcji termometru zastosowano specjalne uszczelnienia, dzięki czemu odporny jest na kurz, brud i wodę. Sonda ST01 zaopatrzona jest w przewód przyłączeniowy o długości 1 m w którą wbudowany jest krzemowy czujnik temperatury. Przewód sondy charakteryzuje się dużą odpornością mechaniczną i temperaturową - 50 C do 120 C. Wynik pomiaru wyświetlany jest na 4 elementowym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, którego czwarta cyfra podaje dziesiątą częśd stopnia. Cyfrowy miernik temperatury jest bardzo wygodnym przyrządem, jego małe wymiary oraz mała masa umożliwiają użycie termometru w każdych warunkach. Do załączania i wyłączania termometru zastosowano nowoczesną klawiaturę foliową, która w pełni zabezpiecza termometr przed przedostatnim się do wnętrza płynów. Termometr zasilany jest z baterii o napięciu 9V, która wystarcza na ok. 800 godz. pracy przyrządu. Stan zużycia baterii jest automatycznie kontrolowany, pojawienie się w lewym górnym rogu wyświetlacza komunikatu LOBAT świadczy o nadmiernym rozładowaniu baterii, baterię należy wymienid na nową. Termometr cyfrowy T-34 jest wzorcowany przy pomocy termometru kontrolnego DTI 1000 nr. Fabr firmy Ametek Jofra Instruments posiadającego deklaracje zgodności ze standardami strona 67 z 70

68 Unii Europejskiej. Wysoka jakośd termometru i zgodnośd z danymi technicznymi została potwierdzona przez Laboratorium pomiarowe akredytowane "ESV". Dane techniczne: zakres mierzonych temperatur: -30 C do 120 C; zakres temperatur pracy: 0 C do 40 C; rozdzielczośd: 0,1 C; dokładnośd pomiaru dla temp. od 0 C do 100 C: -/+0,3 C; dokładnośd pomiaru w pozostałym zakresie: -/+1 C; zasilanie: 9V bateria 6F22; wyświetlacz: LCD 3 1/2 cyfry; wymiary obudowy: 150x82x29 mm; stopieo ochrony obudowy: IP66; wymiary sondy ST01: 3x120 mm; długośd przewodu sondy: Lp=1 m; materiał osłony czujnika: stal kwasoodporna 1H18N9T. Producent: Termoprodukt strona 68 z 70

69 Termo-higrometr elektroniczny Miernik temperatury i wilgotności, przeznaczony jest do pomiaru temperatury i wilgotności w ciemni. Funkcje: miernik temperatury i wilgotności; pomiar temperatury w C; pomiar wilgotności w % RH; rozdzielczośd 0,1; dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej; pomiar czasu od ostatniego resetu wartości maksymalnej i minimalnej+ sygnalizacja niskiego stanu baterii. Produkt posiada specjalną obudowę z tworzywa ABS o dużej wytrzymałości mechanicznej. W konstrukcji urządzenia zastosowano specjalne uszczelnienia, dzięki czemu odporne jest ono na kurz, brud i wodę. strona 69 z 70

70 Dane techniczne: zakres mierzonych temperatur: -30 C do 70 C; zakres mierzonych wilgotności: 0 do 100 % RH; rozdzielczośd: w całym zakresie pomiarowym 0,1; dokładnośd C: -/+0,5 C lub lepsza w zakresie pomiarowym -20 C do 40 C, -/+1 C w pozostałym zakresie pomiarowym dokładnośd RH: o dla czujnika SHT11 dokładnośd pomiaru wilgotności: -/+ 2%RH w zakresie 40% - 60% -/+ 3%RH w zakresie 20% - 40% i 60% - 80% -/+ 4%RH w zakresie 0% - 20% i 80% - 100% o dla czujnika SHT15 dokładnośd pomiaru wilgotności wynosi 2% dla całego zakresu 0-100%RH; wyświetlacz: LCD; czas pracy baterii: 5 lat pracy ciągłej; zasilanie: bateria 1/2xAA 3,6V; wymiary obudowy: 45x100x19 mm; stopieo ochrony obudowy: IP65; waga: 85g. Producent: Termoprodukt strona 70 z 70

Wyposażenie do kontroli jakości w RTG

Wyposażenie do kontroli jakości w RTG WYPOSAŻENIE DO KONTROLI JAKOŚCI W PRACOWNI RTG ponieważ dbasz o swojego pacjenta Chełm, maj 2009 Copyright: Centrum Projektów i Analiz Informatycznych Pro-Project ul. Karola Szymanowskiego 4, 22-100 Chełm

Bardziej szczegółowo

IORMED S.C. Data: 07-04.2015. Radiologia. Usługi Inspektora Ochrony Radiologicznej Szkolenia Sprzęt do kontroli jakości aparatów RTG

IORMED S.C. Data: 07-04.2015. Radiologia. Usługi Inspektora Ochrony Radiologicznej Szkolenia Sprzęt do kontroli jakości aparatów RTG IORMED S.C. Data: 07-04.2015 Radiologia Usługi Inspektora Ochrony Radiologicznej Szkolenia Sprzęt do kontroli jakości aparatów RTG Str. 2 Firma IORMED z przyjemnością przesyła tę propozycję mogąc pomóc

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r.

Załącznik Nr 10 Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r. Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r. L.p. Ośrodek Poziom wykonywania badań (wysoki; średni; nieodpowiedni) Procentowa liczba punktów 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 17 listopada 2015 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 30 sierpnia 2013 r. AB 1456 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH. Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja:

LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH. Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja: LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja: 2014-02-05 Badane obiekty / Grupa obiektów Wyroby konsumpcyjne - w tym żywność Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt Woda Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 2 grudnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1314 MEASURE

Bardziej szczegółowo

Nazwa wg. Dz. U. z 2013 r., poz lub Dz. U. z 2015 r., poz. 2040

Nazwa wg. Dz. U. z 2013 r., poz lub Dz. U. z 2015 r., poz. 2040 Zakres testów specjalistycznych dla aparatów rentgenowskich. Zakres zależy od konstrukcji aparatu oraz wyposażenia pracowni RTG w pozostałe urządzenia radiologiczne. W kolumnach : R-x dla radiografii (

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 28 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres Zakład

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH Anna Cepiga, Katarzyna Szymańska, Izabela Milcewicz- Mika, Maciej Schramm, Maciej Budzanowski Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu.

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu. Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji testów 1kontroli. jakości (testów eksploatacyjnych) 1. Testy specjalistyczne. Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf.

Ocena realizacji testów 1kontroli. jakości (testów eksploatacyjnych) 1. Testy specjalistyczne. Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanej w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf Producent Model lub typ Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego

Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego Dent/digitest 3 Opracował: mgr inż. Jan Kalita 1 Spis treści. 1. Opis techniczny 3 1.1. Przeznaczenie fantomu. 3 1.2. Budowa fantomu. 4 2. Procedura

Bardziej szczegółowo

Osoba przeprowadzająca kontrolę Numer upoważnienia Ministra Zdrowia. Przedstawiciel/przedstawiciele świadczeniodawcy uczestniczący w kontroli

Osoba przeprowadzająca kontrolę Numer upoważnienia Ministra Zdrowia. Przedstawiciel/przedstawiciele świadczeniodawcy uczestniczący w kontroli Załącznik nr 4 Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych realizowanej w ramach Koordynacji i monitorowania jakości profilaktyki raka piersi przez Centralny Ośrodek Koordynujący Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf Producent Model lub typ Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYKONUJĄCYCH TESTY URZĄDZEŃ RADIOLOGICZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 29.06.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016 DZIŁ LBORTORYJNY WSSE W ŁODZI ODDZIŁ LBORTORYJNY BDŃ ŚRODOWISK PRCY I BDŃ RDICYJNYCH Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016 PRCOWNI BDŃ I POMIRÓW ŚRODOWISK PRCY Obiekt Hałas Drgania działające na organizm

Bardziej szczegółowo

Laboratorium RADIOTERAPII

Laboratorium RADIOTERAPII Laboratorium RADIOTERAPII Ćwiczenie: Testy specjalistyczne aparatu RTG badanie parametrów obrazu Opracowała: mgr inż. Edyta Jakubowska Zakład Inżynierii Biomedycznej Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH .. Załącznik Nr 2 (pieczęć firmowa Wykonawcy) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH Przedmiotem zamówienia jest łączna dostawa i montaż Aparatu RTG do wykonywania zdjęć kostnych ze statywem płucnym

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny testów podstawowych w mammografii z detektorem filmowym

Kryteria oceny testów podstawowych w mammografii z detektorem filmowym Kryteria oceny testów podstawowych w mammografii z detektorem filmowym I. Sprawdzić sprzęt wykorzystywany podczas testów podstawowych (naleŝy Ŝądać okazania sprzętu w celu jego weryfikacji) a) Sensytometr

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 8 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury Termio 31

Rejestrator temperatury Termio 31 Rejestrator temperatury Termio 31 Zakres mierzonych temperatur: -100 C do +1000 C w zależności od zastosowanej sondy termoparowej (typu K) Funkcje: rejestrator temperatury pomiar temperatury w C rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu.

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu. Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanej w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa

I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH PARAMETRÓW FIZYCZNYCH I CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA TESTÓW I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa Określenia i pojęcia użyte

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

technology for safety PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY

technology for safety PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY ALKOHIT ALKOMAT JEST DEDYKOWANY DLA FIRM I INSTYTUCJI DO DOWODOWYCH KONTROLI (RÓWNIEŻ MASOWYCH) OSÓB NA OBECNOŚĆ ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU lalkohit X600 z wbudowaną

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015 DZIŁ LBORTORYJNY WSSE W ŁODZI ODDZIŁ LBORTORYJNY BDŃ ŚRODOWISK PRCY I BDŃ RDICYJNYCH Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015 PRCOWNI BDŃ I POMIRÓW ŚRODOWISK PRCY Obiekt Hałas Drgania działające na organizm

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 21 Data wydania: 16 września 2015 r. Nazwa i adres: OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG.

Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG. Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Porównanie zdjęć wykonanych na fantomie.... 4 2.1. Test osiowości.... 4 2.2. Test rozdzielczości....

Bardziej szczegółowo

technology for safety PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY PRZEZNACZONY DLA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH, INSTYTUCJI, FIRM ORAZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH

technology for safety PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY PRZEZNACZONY DLA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH, INSTYTUCJI, FIRM ORAZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY ALKOHIT ZDOBYWCA NAGRODY FLEET AWARDS PRZEZNACZONY DLA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH, INSTYTUCJI, FIRM ORAZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Alkohit X100 - to profesjonalny alkomat

Bardziej szczegółowo

Testy specjalistyczne w mammografii z detektorem filmowym. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Testy specjalistyczne w mammografii z detektorem filmowym. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej Pol J Med Phys Eng 2013;19(1):35-83. PL ISSN 1425-4689 doi: 10.2478/pjmpe-2013-0003 website: http://www.pjmpe.waw.pl Ewa Fabiszewska 1, Iwona Grabska 1, Katarzyna Pasicz 1 Zespół konsultantów: Paweł Kukołowicz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH FIZYCZNYCH PARAMETRÓW I CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH FIZYCZNYCH PARAMETRÓW I CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH FIZYCZNYCH PARAMETRÓW I CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa TESTY PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE ZAKRES I METODY KONTROLI

STRESZCZENIE ZAKRES I METODY KONTROLI Sprawozdanie z kontroli jakości przeprowadzonej w 2010 roku w pracowniach mammograficznych biorących udział w Populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi STRESZCZENIE W 2010 roku skontrolowano

Bardziej szczegółowo

Proponowane zestawy pomiarowe:

Proponowane zestawy pomiarowe: 1 termohigrometr THM 2002 FL i czujnik OCTRH 100 2 termohigrometr THM 201 LP i czujnik OCTRH 100 3 termohigrometr THM 201 LPm i czujnik OCTRH 100 Proponowane zestawy pomiarowe: Zestaw A. 1. Termohigrometr

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-55/../2010

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-55/../2010 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubioskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówieo Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010 Koercyjne natężenie pola Hcj KOERZIMAT 1.097 HCJ jest sterowanym komputerowo przyrządem pomiarowym do szybkiego, niezależnego od geometrii

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa

I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Załącznik nr 5 ZAKRES ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH FIZYCZNYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich, Wymagania dla aparatów rentgenowskich. Adam Łukowiak

Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich, Wymagania dla aparatów rentgenowskich. Adam Łukowiak Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich, Wymagania dla aparatów rentgenowskich Adam Łukowiak Podstawowe typy urządzeń rtg RTG ogólnego zastosowania: - rtg stacjonarne - rtg przenośne RTG specjalizowane:

Bardziej szczegółowo

Program zarządzania jakością w pracowni fluoroskopii / angiografii

Program zarządzania jakością w pracowni fluoroskopii / angiografii 1 Seria QA - Zeszyt nr 10a Program zarządzania jakością w pracowni fluoroskopii / angiografii (część praktyczna testy podstawowe) Materiały na potrzeby szkolenia dla techników elektroradiologii Białystok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 6 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 1. OPIS ŚWIADCZEŃ Na etapie podstawowym: 1) porada profilaktyczna w ramach

Bardziej szczegółowo

SIGMACHECK. Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi. TechControl s.c. ul. Gdyńska Racibórz Poland

SIGMACHECK. Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi. TechControl s.c. ul. Gdyńska Racibórz Poland Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi SIGMACHECK Miernik przewodności właściwej Sigmacheck został zaprojektowany w sposób aby zapewnić najdokładniejszy pomiar, oferując użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych Wydział Fizyki Laboratorium Technik Jądrowych rok akademicki 2016/17 ćwiczenie RTG1 zapoznanie się z budową i obsługą aparatu RTG urządzenia stosowane w radiografii cyfrowej ogólnej testy specjalistyczne:

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

technology for safety PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY PRZEZNACZONY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ MAŁYCH FIRM

technology for safety PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY PRZEZNACZONY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ MAŁYCH FIRM PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY ALKOHIT PRZEZNACZONY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ MAŁYCH FIRM Alkohit X60 - to zaawansowane technologicznie urządzenie, posiadające wysokiej jakości elektrochemiczny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO Załącznik nr 4... miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/GO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego produktu. Należy podać oferowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium obowiązki przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe KTO? OBOWIĄZEK TERMIN EWIDENCJA ODPADÓW INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE ŚRODOWISKA

Kalendarium obowiązki przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe KTO? OBOWIĄZEK TERMIN EWIDENCJA ODPADÓW INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE ŚRODOWISKA Kalendarium obowiązki przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe KTO? OBOWIĄZEK TERMIN 1. - lekarze prowadzący praktyki zawodowe, wytwarzający odpady medyczne, z wyjątkiem praktyk kontraktowych oraz

Bardziej szczegółowo

HYDRUS WODOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY

HYDRUS WODOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY HYDRUS ZASTOSOWANIE Wodomierz ultradźwiękowy HYDRUS należy do nowej generacji wodomierzy. Służy do dokładnego pomiaru i zapisu zdarzeń podczas dystrybucji wody, będąc narzędziem monitoringu. Jako wodomierz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

Ręczne testery FiberBasix 50 SERIA ZAWIERAJĄCA ŹRÓDŁO ŚWIATŁA ELS-50 I MIERNIK MOCY EPM-50

Ręczne testery FiberBasix 50 SERIA ZAWIERAJĄCA ŹRÓDŁO ŚWIATŁA ELS-50 I MIERNIK MOCY EPM-50 SPECYFIKACJA Ręczne testery FiberBasix 50 SERIA ZAWIERAJĄCA ŹRÓDŁO ŚWIATŁA ELS-50 I MIERNIK MOCY EPM-50 KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI Prosty w użyciu interfejs dla bezbłędnych testów Wymienne złącza dla pierwszorzędnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-50. SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) 742 36 62 www.sonopan.com.

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-50. SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) 742 36 62 www.sonopan.com. INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-50 SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) 742 36 62 www.sonopan.com.pl - 1 - INFORMACJE O NORMACH Cyfrowy luksomierz L-50 spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Paulina Majczak-Ziarno, Paulina Janowska, Maciej Budzanowski, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz- Mika, Tomasz Nowak

Paulina Majczak-Ziarno, Paulina Janowska, Maciej Budzanowski, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz- Mika, Tomasz Nowak Pomiar rozkładu dawki od rozproszonego promieniowania wokół stanowiska gantry, w gabinecie stomatologicznym i stanowiska pomiarowego do defektoskopii przy użyciu detektorów MTS-N i MCP-N Paulina Majczak-Ziarno,

Bardziej szczegółowo

KALIBRATORY SOND TEMPERATUROWYCH

KALIBRATORY SOND TEMPERATUROWYCH KALIBRATORY SOND TEMPERATUROWYCH ESCORT-21 / ESCORT-22 DANE TECHNICZNE Porównanie funkcji kalibratorów: Escort 21 Escort 22 Kalibrator termopar / tester pętli Kalibrator termopar / termometr Kalibracja

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy miernik mocy i energii optycznej z detektorami

Dwukanałowy miernik mocy i energii optycznej z detektorami SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem, następującej aparatury naukowo badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej: Dwukanałowy miernik mocy

Bardziej szczegółowo

Kaseta testowa kaseta uŝywana tylko do wykonywania testów podstawowych w danej pracowni rentgenowskiej.

Kaseta testowa kaseta uŝywana tylko do wykonywania testów podstawowych w danej pracowni rentgenowskiej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 MILOWY KROK W STOMATOLOGII CYFROWEJ Od dziś jedno z najdoskonalszych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

DOŁĄCZ DO ŚWIATA JAKOŚCI OBRAZU

DOŁĄCZ DO ŚWIATA JAKOŚCI OBRAZU OBRAZOWANIE WEWNĄTRZUSTNE DOŁĄCZ DO ŚWIATA JAKOŚCI OBRAZU CHCESZ POZNAĆ Z BLISKA SYSTEMY OBRAZOWABNIA LUB INNE NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE STOMATOLOGII? ODWIEDŹ SHOWROOM FIRMY SIRONA Sirona Dental

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny miernik XA1000

Uniwersalny miernik XA1000 Uniwersalny miernik XA1000 Precyzyjny i uniwersalny przenośny miernik z pamięcią oraz dotykowym wyświetlaczem TFT. Wszechstronny dla profesjonalistów - łatwy i niezawodny w obsłudze. Umożliwia monitoring

Bardziej szczegółowo

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB Luksomierz Extech HD-400, 40-400 000 Lux, USB Instrukcja obsługi Numer produktu: 123232 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Opis Opis miernika 1. Wtyczka przewodu czujnika, pokazana gdy podłączona do wtyku miernika.

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

CZASOCHŁONNOŚĆ ANALIZ WYKONYWANYCH W DZIALE LABORATORYJNYM WSSE W KRAKOWIE

CZASOCHŁONNOŚĆ ANALIZ WYKONYWANYCH W DZIALE LABORATORYJNYM WSSE W KRAKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 34/2017 Dyrektora WSSE w Krakowie z dnia 12 lipca 2017 r. Załącznik Nr 1 CZASOCHŁONNOŚĆ ANALIZ WYKONYWANYCH W DZIALE LABORATORYJNYM WSSE W KRAKOWIE Strona 1 z 8 Lp. Rodzaj oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC

Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC Renens, Lipiec 2009 Trimos S.A. Av.de Longe m alle 5 C H- 1020 Renens T. +41 21 633 01 12 F. +41 21 633 01 02 Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC Najwyższa dokładność

Bardziej szczegółowo

KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ

KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ I. Ocena zgodności systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe, nowoczesne ramię C

Nowe, nowoczesne ramię C Nowe, nowoczesne ramię C Wysoko zaawansowane ramię C Poczuj różnicę Medison stał się w ciągu ostatniej dekady jednym z liderów w dziedzinie mobilnych ramion C. Teraz nowe MCA-6200 podnosi poprzeczkę, poprzez

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych. Bez punktacji

Załącznik nr 1. Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych. Bez punktacji Załącznik nr 1 Przedmiot oferty : Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE SYSTEM POMIAROWY PPM - SKALA PPM 0% 9.9% OBJ 0,1% OBJ

DANE TECHNICZNE SYSTEM POMIAROWY PPM - SKALA PPM 0% 9.9% OBJ 0,1% OBJ DANE TECHNICZNE SYSTEM POMIAROWY Wykrywane gazy Skala Minimalna czułość Zakres pomiarowy PPM Zakres pomiarowy OBJ Zakres pomiarowy LEL CH 4, LPG (opcja), Gaz miejski (opcja) PPM, % OBJ, % DGW 1 PPM 0 10.000

Bardziej szczegółowo

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RSS/ZPFSiZ/P-84/../12 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl;

Bardziej szczegółowo

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus Jolly 30 plus DR Jolly 4 plus Producent: Filtracja całkowita Lampa ze stałą anodą Wielkość ognisk 3-punktowy tryb pracy (kv-ma-ms)

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 654/2009 Bielsko-Biała r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nr sprawy: 654/2009 Bielsko-Biała r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr sprawy: 654/2009 Bielsko-Biała 22.06.2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1. Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, SPZOZ w Bielsku - Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul.

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE. ZLECENIODAWCA... (nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu)

ZLECENIE. ZLECENIODAWCA... (nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu) ZLECENIE ZLECENIODAWCA (nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu) KRS/EWD... W przypadku SPÓŁKI CYWILNEJ: Imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania wspólników spółki...

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem Zespół Modus Centrum. ul. Stefana Żeromskiego 12, 41-205 Sosnowiec, tel/fax: +48 32 263 80 61, mail: sosnowiec@modus-cm.

Z poważaniem Zespół Modus Centrum. ul. Stefana Żeromskiego 12, 41-205 Sosnowiec, tel/fax: +48 32 263 80 61, mail: sosnowiec@modus-cm. Wielka promocja z okazji otwarcia salonu sprzedaży aparatury pomiarowej Modus Centrum Sp. z o.o. w Sosnowcu. Proponujemy państwu rabaty cenowe sięgające 20% na wybrane przyrządy pomiarowe, oraz duże rabaty

Bardziej szczegółowo

PROFITEST. Testowanie Zabezpieczeń

PROFITEST. Testowanie Zabezpieczeń Testowanie Zabezpieczeń INSTALLATION MASTER TESTER Urządzenie testujące dla IEC 60364-6 / EN 61557 Urządzenia testujące wysokiej jakości Najwyższej jakości innowacyjny model dla najbardziej zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Wstępne obliczenia dla Projektu Osłon Stałych

Wstępne obliczenia dla Projektu Osłon Stałych MAX-RAY s.c. S. Gałuch K. Karpiński, ul. Jabłoniowa 22A/7. 80-175 GDAŃSK biuro@max-ray.pl, tel, kom. 502 520 707, 502 520 902 Gdańsk, 15.04.2016 Wstępne obliczenia dla Projektu Osłon Stałych przed promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL FE www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów. MGL2 AL FE Pomiaru można dokonać

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/2014

Zapytanie ofertowe nr 10/2014 Zapytanie ofertowe nr 10/2014 Warszawa, 28-10-2014 r. dotyczące realizacji projektu Rozwój działalności badawczo - rozwojowej w firmie RIDAN Sp. z o.o. poprzez zakup niezbędnych środków trwałych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SEM161, SEM162 5 lat gwarancji

SEM161, SEM162 5 lat gwarancji Pomiar wilgotności, temperatury, punktu rosy, delta T Sygnał wyj. 4...20mA, 2-przew. (2 x 4...20mA dla SEM162) Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Wersja naścienna, kanałowa, rozdzielna z kablem

Bardziej szczegółowo

DXComms NetPro TDR Skrócona instrukcja obsługi

DXComms NetPro TDR Skrócona instrukcja obsługi DXComms NetPro TDR Skrócona instrukcja obsługi Spis treści Wyposażenie NetPro TDR... 2 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Bezpieczeństwo konektorów... 3 Dbanie o tester NetPro TDR... 4 Pierwsze spojrzenie na

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych Wydział Fizyki Laboratorium Technik Jądrowych rok akademicki 2016/17 ćwiczenie RTG3 ocena narażenia w pracowni RTG urządzenia stosowane w radiografii analogowej testy specjalistyczne: proces wywoływania

Bardziej szczegółowo

STOŁOWE APARATY DO BADAŃ STARZENIOWYCH

STOŁOWE APARATY DO BADAŃ STARZENIOWYCH STOŁOWE APARATY DO BADAŃ STARZENIOWYCH SUNTEST XLS + SUNTEST CPS + 1 ATLAS MATERIAL TESTING TECHNOLOGY - Światowy lider w produkcji urządzeń do badań przyśpieszonego starzenia Firma ATLAS oferuje szeroką

Bardziej szczegółowo

Coolmarket: Balometr - Testo 420, miernik przepływu powietrza, anemometr

Coolmarket: Balometr - Testo 420, miernik przepływu powietrza, anemometr Coolmarket: Balometr - Testo 420, miernik przepływu powietrza, anemometr Balometr testo 420 jest przeznaczony do pomiaru przepływu powietrza na kratkach wentylacyjnych, w tym anemostatach wirowych. Wyjątkowa

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UBEZPIECZONYM W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA w 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT jednoczesny pomiar grubości w trzech punktach niewrażliwość na drgania automatyczna akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych archiwum pomiarów analizy statystyczne dla potrzeb systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Terminal wagowy D440 IS

Terminal wagowy D440 IS Terminal wagowy D440 IS wykonanie Ex do pracy w strefie zagrożonej wybuchem stopień ochrony IP65 materiał obudowy: stal nierdzewna AISI 304 wyświetlacz graficzny podświetlany wysokość cyfry 16-32 mm 4

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 23 Data wydania: 4 września 2017 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna. Oferta ważna do 30.09.2015

Oferta specjalna. Oferta ważna do 30.09.2015 Oferta ważna do 30.09.2015 Oferta specjalna Rotator z talerzem obrotowym i możliwością regulacji Sunlab SU1010 Rotator przeznaczony do łagodnego i efektywnego mieszania próbek. Analogowa regulacja prędkości.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna radiologia i znieczulenia komputerowe 8A.1E. Pantomograf Cefalostat Tomograf CBCT. Aparaty punktowe. Radiografia cyfrowa

Nowoczesna radiologia i znieczulenia komputerowe 8A.1E. Pantomograf Cefalostat Tomograf CBCT. Aparaty punktowe. Radiografia cyfrowa Pantomograf Cefalostat Tomograf CBCT stoisko 8A.1E Aparaty punktowe Radiografia cyfrowa Skaner płytek fosforowych Nowoczesne znieczulenie komputerowe Nowoczesna radiologia i znieczulenia komputerowe Leader

Bardziej szczegółowo

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5

Bardziej szczegółowo

KOMPLETNY SYSTEM DO OCENY STÓP, RÓWNOWAGI I POSTAWY CIAŁA

KOMPLETNY SYSTEM DO OCENY STÓP, RÓWNOWAGI I POSTAWY CIAŁA Numer sprawy: PN/21/2016/07/25 Załącznik nr 2 ZADANIE NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH KOMPLETNY SYSTEM DO OCENY STÓP, RÓWNOWAGI I POSTAWY CIAŁA DANE OGÓLNE Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

System kalibracyjny dla miernika gęstości gazu SF6

System kalibracyjny dla miernika gęstości gazu SF6 Praca z gazem SF6 System kalibracyjny dla miernika gęstości gazu SF6 Model BCS10 Zastosowanie Pomiar gęstości gazu SF6 metodą pomiaru porównawczego Łatwe wykonywanie pomiarów na miejscu, w laboratorium

Bardziej szczegółowo

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.07.2009r. W imieniu Zamawiającego

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.07.2009r. W imieniu Zamawiającego 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 http://www.powiat.radomszczanski.pl tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335 e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl Radomsko, dnia 01.07.2009 r. FP 341.12/18/09

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja systemu TK dla potrzeb radioterapii. Dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska The Royal Wolverhampton NHS Trust MPCE Department

Weryfikacja systemu TK dla potrzeb radioterapii. Dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska The Royal Wolverhampton NHS Trust MPCE Department Weryfikacja systemu TK dla potrzeb radioterapii Dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska The Royal Wolverhampton NHS Trust MPCE Department Symulator TK Transopzycja geometrii Testy dla TK Mechaniczne dopasowanie

Bardziej szczegółowo