Raport roczny skonsolidowany InteliWISE S.A za okres r r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny skonsolidowany InteliWISE S.A za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r."

Transkrypt

1

2 Raport roczny skonsolidowany InteliWISE S.A za okres r r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r.

3 Wprowadzenie Skonsolidowany raport roczny InteliWISE S.A. za 2009 r. zawiera: Pismo Zarządu InteliWISE S.A. do Akcjonariuszy. Wybrane skonsolidowane dane finansowe InteliWISE S.A. za 2009 r., tj. za okres od r. do r., wraz z danymi porównawczymi, w złotych oraz przeliczone na euro. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe InteliWISE S.A. za 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej InteliWISE S.A. za 2009 r. Wymagane oświadczenia Zarządu InteliWISE S.A. Opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego InteliWISE S.A. za 2009 r.

4 Rok 2009 obfitował w istotne wydarzenia dla naszej Grupy kapitałowej. Był to pierwszy pełny rok, kiedy rozpoczęliśmy marketing i sprzedaż produktów na strategicznym dla nas rynku Stanów Zjednoczonych. Przez poprzednie lata InteliWISE S.A. inwestowała znaczną część zasobów w rozwój technologii i w rozbudowę portfela produktowego. Efektem tych prac było wprowadzenie na rynek najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu oprogramowania wspierającego obsługę klienta, opartych na algorytmach sztucznej inteligencji, otwartych na integrację z innymi zewnętrznymi systemami, bogatych w multimedia w warstwie prezentacyjnej. Od początku 2009 roku rozpoczęliśmy aktywności sprzedażowe w USA. Rynek rozwiązań samoobsługowych w USA jest niezwykle wymagający, ale istotny, ze względu na dynamikę rozwoju. Jedna z największych globalnych firm analityczno-badawczych, Forrester Research, w ostatnim raporcie na temat rynku obsługi klienta stwierdza, ze Wirtualni Agenci (z ang. 'virtual agents') mogą zrewolucjonizować obsługę klientów w Internecie. Przeprowadziliśmy szereg działań, od zatrudnienia kluczowych osób w zespole, otwarciu oddziału, uruchomienie struktury prawnej, umożliwiającej Spółce sprzedaż do klientów w USA. W Stanach Zjednoczonych została założona spółka InteliWISE Inc., w której jedynym wspólnikiem jest InteliWISE S.A., co było równoznaczne z powstaniem Grupy kapitałowej. W 2009 roku Grupa kapitałowa wypracowała przychód prawie trzykrotnie wyższy niż w roku Ten znaczący wzrost sprzedaży dokonał się dzięki kontraktom m.in z Kraft Foods oraz Comcast Corporation, ale także mniejszym kontraktom z firmami z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warto zauważyć, iż jesteśmy dziś jedyną polską giełdową Grupą kapitałową z branży IT, (i prawdopodobnie jedną z niewielu w ogóle), sprzedającą całkowicie polskie technologie do największych koncernów w Stanach Zjednoczonych firm z listy Fortune100. Już samo wdrożenie rozwiązań InteliWISE przez tych klientów traktujemy jako ogromne wyróżnienie i prognostyk sukcesu na największym rynku IT na świecie. Trzeba przypomnieć, że nasze początkowe sukcesy AD 2009 za Oceanem wynikają z konsekwentnie realizowanej, od początku naszej działalności, strategii oraz nakładów poniesionych na rozwój technologii, przez wszystkie ubiegłe lata. Osiągnięte wyniki pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. 4

5 Dziękujemy naszym Akcjonariuszom za okazane zaufanie. Warszawa, dnia 13 czerwca 2010 r. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Marek Trojanowicz Marcin Strzałkowski 5

6 Wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od r. do r. z danymi porównawczymi za okres od r. do r r r. Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej r r ,85 PLN ,51 PLN ,19 EUR ,39 EUR ,23 PLN ,53 PLN ,88 EUR ,94 EUR ,62 PLN ,15 PLN ,15 EUR ,07 EUR ,02 PLN ,94 PLN ,18 EUR ,69 EUR ,02 PLN ,94 PLN ,18 EUR ,69 EUR ,80 PLN ,77 PLN ,49 EUR ,35 EUR Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień : 4,1724 średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień : 4,1082 6

7 Wybrane dane z jednostkowego bilansu na dzień r. z danymi porównawczymi na dzień r r r ,52 PLN ,52 PLN ,74 EUR ,60 EUR ,39 PLN ,37 PLN ,11 EUR ,69 EUR ,39 PLN ,26 PLN ,11 EUR ,31 EUR 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 EUR 0,00 EUR ,81 PLN ,71 PLN ,46 EUR ,76 EUR 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 EUR 0,00 EUR ,05 PLN ,83 PLN ,55 EUR ,54 EUR ,13 PLN ,15 PLN ,63 EUR ,91 EUR ,50 PLN ,50 PLN ,76 EUR ,94 EUR Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Należności krótkoterminowe Należności długoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w sztukach) średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień : 4,1724 średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień : 4,1082 7

8 Wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od r. do r. z danymi porównawczymi za okres od r. do r r r r r. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ,06 PLN ,02 PLN ,57 EUR ,39 EUR Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,72 PLN ,77 PLN ,58 EUR ,35 EUR Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ,00 PLN ,91 PLN ,55 EUR ,60 EUR ,22 PLN ,12 PLN ,40 EUR ,86 EUR ,05 PLN ,83 PLN ,55 EUR ,54 EUR Przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na koniec okresu średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień : 4,1724 średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień : 4,1082 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, za okres r r. 43

44 Spis treści 1. Informacje ogólne o grupie kapitałowej InteliWISE S.A Informacje podstawowe 1.2. Struktura organizacyjna 2. Informacje o działaniach grupy kapitałowej InteliWISE S.A. w roku 2009 r Informacja na temat głównych działań grupy kapitałowej 2.2. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 2.3. Wybrane informacje o sprzedaży grupy kapitałowej 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej InteliWISE S.A. (sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości) wraz z dodatkowymi informacjami 3.1. Sprawozdanie 3.2. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów bilansu 3.3. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych 3.4. Opis organizacji grupy kapitałowej InteliWISE S.A Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej InteliWISE S.A Opis istotnych pozycji pozabilansowych 4. Informacje o finansach grupy kapitałowej InteliWISE S.A. 5. Czynniki ryzyka 6. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju grupy kapitałowej InteliWISE S.A. 7. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych 8. Oświadczenia Zarządu 44

45 1. Informacje ogólne o grupie kapitałowej InteliWISE S.A Informacje podstawowe Dane Spółki dominującej: Pełna Nazwa: InteliWISE Spółka Akcyjna Forma Prawna: Spółka Akcyjna Poczta Strona internetowa: Siedziba: Adres: Telefon: Fax: NIP REGON KRS Ticker: Warszawa InteliWISE/Finanscorp, ul. Ursynowska 72, Warszawa, Polska EU ITL Adres Oddziału: InteliWISE, Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 Dane Spółki zależnej: InteliWISE USA, Inc Plug and Play Tech Center 440 N Wolfe Rd, Sunnyvale, CA USA Telefon: Fax: Przedmiot działalności grupy kapitałowej InteliWISE S.A. obejmuje: Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji; Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych; Produkcja gier i zabawek; Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego; Telekomunikacja; Informatyka; Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; Badania i analizy techniczne; Produkcja filmów i nagrań wideo; Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo. 45

46 1.2. Struktura organizacyjna Zarząd Na dzień roku w skład Zarządu InteliWISE S.A. wchodzili: 1/ Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski 2/ Wiceprezes Zarządu Marek Trojanowicz Rada Nadzorcza Na dzień roku w skład Rady Nadzorczej InteliWISE S.A. wchodzili: 1/ Marek Borzestowski, 2/ Grzegorz Maciąg, 3/ Waldemar Sielski, 4/ Paweł Piwowar, 5/ Michał Lach, 6/ Piotr Jakubowski Informacje na temat akcjonariuszy InteliWISE S.A. Kapitał zakładowy InteliWISE S.A. na dzień r. wynosił ,50 zł i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Lista akcjonariuszy InteliWISE S.A. na dzień roku: Liczba akcji Wartość nominalna Udział w akcji kapitale zakładowym Spółki szt PLN % % ,00 51,74 51,74 15,51 11,09 9,11 12,55 15,51 11,09 9,11 12, Wyszczególnienie Sokrates Inwestycje Sp. z o.o. Marcin Strzałkowski Marek Trojanowicz Asseco Poland S.A. Inni akcjonariusze RAZEM ,00 850,00 000,00 891, ,50 46 Udział w głosach na WZ Spółki

47 2. Informacje o działaniach grupy kapitałowej InteliWISE S.A. w roku 2009 r Informacja na temat głównych działań grupy kapitałowej Pierwsze półrocze W ciągu pierwszych sześciu miesięcy InteliWISE S.A. były zogniskowane na: 2009 roku, działania grupy kapitałowej 1. Rozpoczęciu działalności operacyjnej nastawionej na budowę kanałów dystrybucji oraz przychodów na rynku amerykańskim. W tym celu podjęto następujące czynności: otworzenie biura Spółki Dolinie Krzemowej, w Kalifornii, USA; założenie spółki InteliWISE Inc. z siedzibą w Delaware, USA; podpisanie umowy z inkubatorem technologicznym Plug and Play Technology Center w Sunnyvale, Kalifornia. 2. Uruchomieniu procesu pozyskiwania klientów (tzw. lead generation) w USA polegającego na: pozycjonowaniu, kampanii SEO oraz kampanii reklamowej nastawionej na USA, w głównych systemach reklamowych; wysyłaniu mailingów branżowych (do około 2500 przedsiębiorstw w USA); prezentacji Spółki na wydarzeniach branżowych głównie targach i konferencjach, takich jak: Expo P&P, ICMI, i innych; przeprowadzeniu około 50 bezpośrednich prezentacji dla klientów, partnerów i potencjalnych inwestorów. 3. Przebudowaniu strony WWW i dostosowaniu jej do wymagań i standardów, jakie muszą spełniać oferenci oprogramowania dla przedsiębiorstw. 4. Wprowadzeniu nowych rozwiązań znacząco efektywność technologii i produktów InteliWISE. poprawiających efektowność i 5. Przeprowadzeniu restrukturyzacji głównych pozycji kosztowych, których głównym celem było osiągnięcie zyskowności Grupy kapitałowej. 6. Przygotowaniu do wprowadzenia długofalowego pracowników, opartego na programie opcyjnym. 47 programu motywacyjnego

48 Trzeci kwartał Aktywność Grupy kapitałowej w III kwartale 2009 roku polegała na: 1. Kontynuacji działalności operacyjnej na rynku amerykańskim. W tym celu podjęto następujące czynności: Zapoczątkowano współpracę z przedstawicielem handlowym na Wschodnie Wybrzeże USA; Przeprowadzono szereg akcji z zakresu pozyskiwania klientów (tzw. lead generation) w USA: o o o o pozycjonowanie, kampania w Google AdWords, Bing, LinkedIn; mailingi branżowe (do około 2500 przedsiębiorstw w USA), nakierowane na pozycjonowanie firmy w ramach web-self-service; prezentacja Spółki na największej konferencji lidera w tworzeniu oprogramowania dla przedsiębiorstw Oracle Open World; przeprowadzenie ok 30 bezpośrednich prezentacji do klientów, partnerów i potencjalnych inwestorów. 2. Rozbudowie strony WWW, uwzględniającej charakterystykę klienta na rynku USA w zakresie oferty oprogramowania i rozwiązań w obszarze samoobsługi klienta (web self service); 3. Uruchomienie modułu wymiany danych InteliWISE Data Exchange umożliwiającego integrację systemu Spółki z większością znanych systemów klasy Enterprise. Możliwość podłączenia do systemu InteliWISE Enterprise Platform danych z zewnętrznych systemów klienta, pozwala na ich odczyt, wykorzystanie w czasie przeprowadzanej przez system konwersacji, oraz zapis. W ten sposób system Spółki staje się rodzajem szyny integracyjnej umożliwiającej inteligentną prezentację danych pochodzących z różnych systemów informatycznych klienta w jednym kanale. 4. Pozyskanie funduszy na ekspansję na rynku Stanów Zjednoczonych, w postaci inwestora indywidualnego bądź funduszu VC. 48

49 Czwarty kwartał Działania Grupy kapitałowej w IV kwartale 2009 roku bazowały na: 1. Aktywnościach strategicznych: Aktywizowano strukturę spółki zależnej w USA, posiadającą zdolność i kompetencje do sprzedaży oprogramowania dla klientów w USA, wymagających umów handlowych jedynie ze spółkami na prawie amerykańskim; Zabezpieczono fundusze na prowadzenie zaktywizowanej działalności operacyjnej na terenie USA, poprzez podpisanie wstępnej umowy z inwestorem Corentson Investments Ltd, w pełni wspierającym strategię sprzedaży produktów z zakresu oprogramowania wsparcia obsługi klienta oraz ecommerce, w postaci Wirtualnych Agentów; Walne Zgromadzenie uchwaliło warunkowe podniesienie umożliwiające spółce elastyczną politykę inwestycyjną w pozyskiwania inwestorów dla działalności strategicznej. kapitału, zakresie 2. Rozbudowie działalności operacyjnej nastawionej na budowę kanałów dystrybucji oraz przychodów na rynku amerykańskim. W tym celu podjęto następujące czynności: Podpisano umowę z Comcast Corporation, z siedzibą w Philadelphia, Pensylwania. Comcast jest globalnym liderem w obszarze telewizji kablowej i usług telekomunikacyjnych dla domu, z obrotami ponad 35 miliardów dolarów rocznie i 25-milionową rzeszą klientów, jest jak dotąd najlepszym pod względem dopasowania do charakteru produktów InteliWISE. Przeprowadzono kolejne akcje z zakresu pozyskiwania klientów (tzw. lead generation) w USA. 3. Rozwoju technologii InteliWISE, w tym doskonaleniu algorytmów rozpoznawania języka naturalnego oraz elementów okrytych wnioskiem patentowym złożonym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej. Przeprowadzono testy moduł DataExchange, który umożliwia integracje InteliWISE Enterprise Platform z dowolnym systemem zewnętrznym wdrożonym u klienta (np. CRM, CMS, ecommerce, IVR) i obustronną komunikację. 49

50 2.2. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W ciągu 2009 roku zaobserwowaliśmy następujące czynniki, które miały wpływ na osiągnięte wyniki: Rozbudowa rozwiązań, nakierowanych na klientów średniej wielkości, których pozyskanie trwa mniej niż kwartał, a wdrożenie mniej niż 30 dni; Wprowadzenie rozwiązań testowych InteliWISE, zintegrowanych z dużymi systemami obsługi klientów, jak CRM czy Call Center, które umożliwiły Spółce rozszerzenie oferty i spowodowały, iż klienci w USA rozpoczęli rozmowy o potencjalnych wdrożeniach; Odczuwalne oznaki spowolnienia gospodarczego na rynku Stanów Zjednoczonych, powodującego wydłużenie cykli zakupów rozwiązań oprogramowania, włączając produkty InteliWISE; Niepewność, co do przyszłości stanu gospodarki wśród największych koncernów, powodująca zmniejszenie budżetów na innowacje, w tym zakup software u Wybrane informacje o sprzedaży Grupy kapitałowej Pierwsze półrocze: Grupa kapitałowa rozpoczęła sprzedaż na rynku USA, który jest traktowany jako jej strategiczny rynek; Jednym z największych klientów stał się Kraft Foods, jeden z 50-ciu największych koncernów w USA: o InteliWISE S.A. przeprowadziła na przełomie 2008 / 2009 projekt pilotażowy, który okazał się sukcesem; o W I połowie 2009 Kraft Foods zlecił Grupie kapitałowej kolejne wdrożenia w obszarach intranetu i portalu korporacyjnego; W oparciu na doświadczeniach ze sprzedaży do koncernu Kraft Foods, Grupa kapitałowa przebudowała model sprzedaży oraz licencji, tak by odpowiadały one standardom procesu zakupu oprogramowania koncernów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej; Grupa kapitałowa rozpoczęła także sprzedaż do małego biznesu, głównie w USA. 50

51 Trzeci kwartał: Grupa kapitałowa skupiała się na sprzedaży rozwiązań na rynku USA; Zawarliśmy umowę z Kraft Foods na uruchomienie nowego rozwiązania Wirtualnego Doradcy, w ramach Kraft Research, Development & Quality, Zawarliśmy kilka umów z klientami mniejszej wielkości, w tym: Millos, Igloo, KegelMotors; Czwarty kwartał: Grupa kapitałowa skupiała się na sprzedaży rozwiązań na rynku USA; 5 października 2009 roku zawarliśmy umowę z Comcast Corporation, największym operatorem kablowym w USA ("Comcast"). Przedmiotem umowy jest uruchomienie dla Comcast projektu pilotażowego technologii Wirtualnych Doradców InteliWISE. Rozwiązanie Doradców (Agentów Konwersacyjnych) InteliWISE będzie wykorzystane do wsparcia sprzedaży usług Comcast w kluczowych sieciach handlowych w USA, w ramach projektu, który ma na celu optymalizację transakcji internetowych i obsługi klienta; Grupa kapitałowa rozpoczęła także sprzedaż do małego biznesu, głównie w USA. 51

52 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej InteliWISE S.A. (sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości) wraz z dodatkowymi informacjami 3.1. Sprawozdanie Efektem wszystkich działań w 2009 roku były: znacząca poprawa wskaźników finansowych, wygranie wdrożeń u prestiżowych klientów oraz zbudowanie tzw. lejka sprzedażowego, który powinien umożliwiać dalszą realizację założonego planu sprzedażowego. W 2009 roku spółka wypracowała przychód prawie trzykrotnie wyższy niż w roku Ten znaczący wzrost sprzedaży dokonał się dzięki kontraktom m.in z Kraft Foods oraz Comcast Corporation, ale także mniejszym kontraktom z firmami z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jednym z problemów był fakt, iż znacząca część przychodów pochodziła od jednego, największego klienta Kraft Foods. Jednakże, mimo trudnego rynku, w tym znacznego pogorszenia koniunktury w USA, pierwszy rok sprzedaży potwierdzony wynikami utwierdza w przekonaniu o słuszności wyboru naszej strategii międzynarodowej. Spółka przeprowadziła także szereg działań umożliwiających realizację przyszłych kontraktów. Uruchomiliśmy programy typu lead generation, złożone z telemarketingu, reklamę w kluczowych mediach, uczestniczyliśmy w imprezach branżowych. W wyniku tych działań prowadziliśmy rozmowy z kilkunastoma większymi klientami i większą ilością mniejszych klientów. Zwiększony budżet na marketing i sprzedaż, i działania operacyjne nakierowane były na wzmocnienie pozycji InteliWISE S.A. w ramach rynku dostawców oprogramowania wspierających obsługę klientów (tzw. Web self service). W obszarze prac obejmujących rozwój technologiczny uruchomiliśmy nowe funkcjonalności, które powinny rozszerzyć zastosowanie technologii InteliWISE. Moduł wymiany danych InteliWISE Data Exchange umożliwia integracje systemu Spółki z większością znanych systemów klasy Enterprise. Możliwość podłączenia do systemu InteliWISE Enterprise Platform danych z zewnętrznych systemów klienta, pozwala na ich odczyt, wykorzystanie w czasie przeprowadzanej przez system konwersacji, oraz zapis. W ten sposób system InteliWISE Enterprise Platform staje się rodzajem szyny integracyjnej umożliwiającej inteligentną prezentacje danych pochodzących z różnych systemów informatycznych klienta w jednym kanele. Spółka ustabilizowała także kwestie źródeł utrzymania, zapewniając sobie środki na dalsze funkcjonowanie i rozwój. Złożyła kilka wniosków o dofinansowanie ze środków UE, a także podpisała warunkową umowę objęcia akcji z inwestorem (Corenson Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr), 52

53 doceniającym unikalną strategię i portfel produktowy spółki. Mamy nadzieję, iż zdobycie tak znaczącego klienta jak Comcast pozwoli nam na ekspansje do firm o podobnej randze rynkowej. Odnosząc się do straty należy przypomnieć, iż spółka poniosła znaczne nakłady na budowę od podstaw technologii i produktów. Główny cykl budowy zakończył się w połowie 2009 roku, choć trzeba dodać iż nadal inwestujemy w rozwój technologii, w szczególności w obszarach integracji z dużymi systemami informatycznymi oraz ciągłej modernizacji algorytmów rozpoznających język naturalny. Korzyści z dotychczas zainwestowanych środków (wobec np. Kupna licencji na podobnie działającą technologię) to dowolność kształtowania ceny, wysoka marża zysku oraz potencjalne przychody z patentów w USA. Rok 2009 był okresem znaczących wyzwań dla spółki. Zważywszy na charakter prowadzonej działalności innowacyjne produkty i usługi IT, uważamy iż zbudowaliśmy solidną wartość w postaci know-how, technologii, produktów, znajomości marki oraz potencjalnych wdrożeń. Osiągnięte wyniki także w postaci pierwszych sukcesów oraz inwestycje w oczekiwane przyszłe przychody pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. 53

54 3.2. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów bilansu W ramach struktury Aktywów, największe pozycje stanowiły: 1. Środki w kasie i na rachunku bankowym PLN 3,748,148 - są to środki pieniężne uzyskane z podniesienia kapitału oraz bieżącej działalności spółki. 2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów PLN są to koszty uruchomienia nowej produkcji oraz opłacone z góry (na 2010 rok) ubezpieczenia majątkowe. 3. Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy: PLN składają się na nie głównie pozycje faktur, które zostały lub zostaną uregulowane w 2010 roku. W ramach struktury pasywów, największe pozycje stanowiły: 1. Kapitał (fundusz) zapasowy, w wys. PLN są to m.in. środki pozyskane od inwestorów na rozwój spółki - kwota PLN (emisja akcji zgodnie z umową z dnia roku, rejestracja w KRS w 2010 roku). 2. Strata z lat ubiegłych w wysokości PLN jest to skumulowana strata związane z budowaniem produktów w oparciu w własne, patentowane technologie - uwzględnia kwoty z lat ubiegłych. 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w wys. PLN , są to pozycje dokumentacyjne faktur, które zostały uregulowane w roku

55 3.3. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych W przypadku grupy kapitałowej InteliWISE S.A. jedynym podmiotem zależnym jest spółka InteliWISE USA Inc. Utworzenie tej spółki było główną inwestycją kapitałową grupy kapitałowej InteliWISE S.A Opis organizacji grupy kapitałowej InteliWISE S.A. Grupa Kapitałowa InteliWISE S.A. składa się z jednostki dominującej InteliWISE S.A. i jednostki zależnej InteliWISE USA Inc. InteliWISE S.A. posiada 100% akcji w InteliWISE USA Inc Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej InteliWISE S.A. Spółka InteliWISE S.A. na obecną chwilę nie rozważa utworzenia kolejnych spółek zależnych Opis istotnych pozycji pozabilansowych Brak informacji o istnieniu pozycji pozabilansowych w grupie kapitałowej InteliWISE S.A. 55

56 4. Informacje o finansach grupy kapitałowej InteliWISE S.A. Sytuacja finansowa Grupy kapitałowej InteliWISE S.A. w 2009 roku była stabilna. Grupa znacząco poprawiła przychody i rentowność swojej działalności. Wpłynęły na to następujące czynniki: Ponad 2.5-krotny wzrost przychodów, wynikający z udanych projektów pilotażowych oraz rozpoczęcia sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej; Redukcja kosztów związanych z wytwarzaniem produktów i z pracami badawczorozwojowymi; Obniżenie kosztów poprzez restrukturyzację zatrudnienia oraz optymalizację procesów dotyczących wdrażania oprogramowania do klientów; Zmniejszenie straty na działalności gospodarczej, wynikającej głownie z nakładów na rozwój zaawansowanej technologii. 56

57 5. Czynniki ryzyka 5.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Grupy kapitałowej InteliWISE S.A. i jej działalnością: Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Grupy Z uwagi na fakt, że Grupa działa na rynku, który nie ma długiej historii i jest w dużym stopniu obarczony jego innowacyjnością, zmiennością i nieprzewidywalnością, narażona jest na ryzyko związane z nietrafnością przyjętych założeń strategicznych dotyczących m.in. rozwijanych usług i produktów oraz przyszłego zapotrzebowania na nie ze strony klientów. Powyższe wpływa także na ryzyko niezrealizowania możliwych do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne Działalność Grupy może być obarczona ryzykiem niepowodzenia strategii ekspansji produktowej na rynkach zagranicznych - Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych oraz rynkach azjatyckich Chin i Tajwanu. Tamtejsze rynki charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności oferowanych usług i produktów, dużą dynamiką zmian oraz nasiloną konkurencją we wszystkich obszarach będących przedmiotem działalności Grupy. Niepowodzenie ekspansji na rynki zagraniczne może być również powodowane błędnym rozpoznaniem i identyfikacją potencjalnych klientów, niepełnym dostosowaniem produktów i usług Grupy do wymagań tamtejszych rynków oraz niedostatecznym popytem w krajach docelowych. Grupa stara się minimalizować powyższe czynniki ryzyka poprzez szczegółowe badania rynków zagranicznych oraz rzetelną analizę szans ekspansji Ryzyko realizowanych kontraktów Działalność Grupy polega w dużej mierze na realizacji procesów i zadań o wysokim stopniu złożoności, wymagających długookresowej pracy wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin, co może wiązać się z ryzykiem wydłużenia czasu wdrożenia, zmiany zakresu działań oraz wyższych, przekraczających planowane, kosztów związanych z realizacją kontraktu. Ryzyko takie może wiązać się z odstąpieniem klienta od kontraktu, ewentualnymi reklamacjami lub roszczeniami finansowymi. Powyższe zdarzenia mogą mieć negatywny wpływ na sytuację i wyniki finansowe Grupy. Grupa minimalizuje powyższe czynniki ryzyka poprzez zatrudnianie posiadających wysokie kompetencje specjalistów oraz doświadczonej kadry zarządzającej Ryzyko naruszenia praw z zakresu własności intelektualnej Podmioty trzecie mogą być w posiadaniu określonych praw własności intelektualnej, w tym prawa własności przemysłowej i praw autorskich, które są podobne bądź takie same jak te stosowane przez Grupę w pracy lub polecane przez nią swoim kontrahentom. Osoby trzecie mogą w takiej sytuacji występować z roszczeniami przeciwko Grupie bądź jej kontrahentom, argumentując, iż praca Grupy bądź któregoś z jego klientów narusza ich prawa własności intelektualnej. Związane z tym postępowanie sądowe może być 57

58 kosztowne i absorbujące dla osób zarządzających Grupa. W sytuacji, gdy podmioty trzecie wystąpią z roszczeniem, obecni klienci Grupy mogą żądać stosownego odszkodowania. W celu minimalizacji tego ryzyka Grupa rozpoczęła proces uzyskania patentów na wypracowane produkty oraz złożyła wnioski w zakresie ochrony własnych znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (wniosek o patent oprogramowania będącego kluczowym elementem systemu) oraz w Polsce (wniosek o patent metodologii budowania rozwiązań) Ryzyko związane z wykorzystaniem licencji oraz oprogramowania komputerowego Działalność Grupy wymaga posiadania specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz posiadania wielu licencji. Istnieje ryzyko, że Grupa nabędzie licencję od podmiotu podającego się, a niebędącego właścicielem danej licencji, że ujawniona zostania inna wada prawna posiadanej licencji lub, że w inny sposób zostaną naruszone prawa właściciela licencji. Roszczenia wobec Grupy dotyczące naruszenia praw do programów komputerowych mogą mieć negatywny wpływ na działalność Grupy i jej sytuację finansową Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Grupa prowadzi działalność usługową, której bardzo istotnym aktywem są zasoby ludzkie. Grupa działa w oparciu o wiedzę, doświadczenie i umiejętności swoich pracowników, wysokiej klasy specjalistów informatyków, lingwistów, psychologów, specjalistów od sprzedaży, marketingu oraz inżynierii wiedzy. Utrata kluczowych pracowników mogłaby negatywnie wpłynąć na terminowość realizacji bieżących zadań oraz tempo kreowania i rozwoju nowych produktów i usług. Nie można wykluczyć, że konieczność przeprowadzenia rekrutacji i wdrożenia nowo zatrudnionych pracowników opóźniłaby realizację oraz podniosła koszty realizacji zakontraktowanych przez klientów usług, co mogłoby pogorszyć wyniki finansowe Grupy. Dodatkowo - utrata pracowników powodowana m.in. emigracją zarobkową może przełożyć się na spadek zdolności do świadczenia usług będących przedmiotem działalności Grupy. Zwiększenie kosztów zatrudnienia i pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników może wpłynąć na rentowność działalności Grupy poprzez wzrost kosztów zatrudnienia. Nie można również wykluczyć, że utrata kluczowych pracowników na rzecz firm konkurencyjnych spowodowałaby także zwiększenie presji konkurencyjnej na Grupę (z uwagi na udostępnienie wypracowanej przez Grupę wiedzy i know-how). Grupa stara się minimalizować powyższe ryzyka poprzez stosowanie w umowach z pracownikami dozwolonych prawem klauzul zobowiązujących do zachowania poufności Ryzyko związane z odejściem kluczowych osób z kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej Na działalność Grupy duży wpływ wywierają kompetencje i profesjonalizm kadry zarządzającej. Grupa nie może zapewnić, że ewentualne odejście niektórych członków kierownictwa nie będzie miało negatywnego wpływu na jego bieżącą działalność, sytuację finansową i wyniki. W efekcie odejścia niektórych członków kierownictwa, Grupa mogłaby 58

59 zostać pozbawiona personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i prowadzonej działalności operacyjnej. Ewentualne zmiany w składzie kadry kierowniczej mogą wywołać zakłócenia w działalności Grupy, które mogą mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową i osiągane wyniki Spółki Ryzyko związane z tworzeniem nowych usług i produktów oraz pozyskiwaniem nowych kontraktów Grupa zamierza ciągle ulepszać oferowane usługi i produkty, jak i dodawać nowe, w tym w segmentach, w których dotąd nie zgromadziła znacznego doświadczenia lub które są w początkowej fazie rozwoju. Poszerzanie bazy klientów wymaga m.in. wyprzedzania działań konkurencji oraz skutecznego zaspokajania rosnących potrzeb klientów. Wprowadzanie nowatorskich usług wiąże się ze znacznymi kosztami, ponoszonymi na opracowanie ich koncepcji, wypracowanie, testowanie oraz reklamę. Nie można wykluczyć przypadku, w którym nowatorskie, nowo wprowadzone przez Grupę usługi i produkty przyniosą niższe niż oczekiwane rezultaty ekonomiczne Ryzyko możliwości zmiany sposobu finansowania inwestycji w nowych obszarach produktowo-usługowych Grupa zakłada finansowanie planowanych nakładów inwestycyjnych z wpływów z emisji Akcji serii C i D1 oraz z innych dostępnych dla Grupy środków (wypracowana nadwyżka finansowa, leasing). W przypadku, gdyby wpływy z emisji Akcji serii C i D1 oraz z innych źródeł były niewystarczające do sfinansowania wszystkich zamierzeń inwestycyjnych, Grupa dopuszcza możliwość przesunięcia w czasie realizacji inwestycji w nowych obszarach produktowo-usługowych Ryzyko wahań kursów walutowych Ze względu na fakt, iż znaczący udział przychodów ze sprzedaży Grupa planuje generować ze sprzedaży eksportowej (głównie USA, Azja oraz Europa Zachodnia), będzie w ten sposób narażony na ryzyko związane ze zmianami kursów walutowych. Przychody ze sprzedaży eksportowej generowane będą głównie w euro (EUR) i dolarze amerykańskim (USD). Grupa zamierza minimalizować wpływ ryzyka walutowego na wyniki finansowe stosując dostępne instrumenty finansowe Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą Na działalność i wyniki Grupy mają wpływ czynniki związane z ogólną sytuacją gospodarczą docelowych rynków (Polska, Europa, Stany Zjednoczone Ameryki, rynki azjatyckie) na których Grupa zamierza prowadzić działalność, kształtujące również sytuację majątkową potencjalnych klientów Grupy (wpływ pośredni), w tym: poziom produktu krajowego brutto, inflacja, sytuacja na rynku pracy, wysokość średniego wynagrodzenia, poziom wydatków inwestycyjnych. Wyżej wskazane parametry ekonomiczne mają wpływ m.in. na poziom środków, jakie klienci Grupy alokują na wydatki związane z usługami świadczonymi przez Grupę. Ogólna sytuacja gospodarcza kraju kształtuje także warunki na rynku pracy, co ma bezpośrednie przełożenie na koszty ponoszone przez Grupę. 59

60 Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji Grupa, jako podmiot prowadzący działalność na dynamicznie rozwijającym się i innowacyjnym rynku nowych technologii związanych z rozwojem serwisów w ramach Web 2.0, Web 3.0 oraz zastosowaniami sztucznej inteligencji i sieci semantycznych, jest narażona na konkurencję ze strony podmiotów zagranicznych. Nasilenie konkurencji ze strony powyższych mogłoby się wiązać z ograniczeniem dynamiki i potencjału rozwoju Grupy, co wpłynęłoby niekorzystnie na jego dalszy rozwój, sytuację i wyniki finansowe Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego Polski system prawny jest przedmiotem licznych zmian, które mogą mieć wpływ na Grupę. Wprowadzane zmiany prawne mogą potencjalnie rodzić ryzyko związane z problemami interpretacyjnymi, brakiem praktyki w orzecznictwie sądów powszechnych bądź administracyjnych, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej. Grupa podlega regulacjom prawa polskiego m.in. w zakresie opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej i regulacji dotyczących ubezpieczeń społecznych. Nie można wykluczyć ryzyka, że deklaracje / zeznania podatkowe składane przez Grupę zostaną uznane przez organy podatkowe za niezgodne z przepisami, zaś ustalony nowy wymiar podatku okaże się znacznie wyższy od zapłaconego. Podobnie, nie można wykluczyć ryzyka, że deklaracje dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne zostaną zakwestionowane przez odpowiednie organy administracyjne i ustalony nowy wymiar opłat z tego tytułu będzie znacznie wyższy od zapłaconego. Konieczność uregulowania ewentualnych tak powstałych zaległości podatkowych lub zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z odsetkami mogłaby negatywnie wpłynąć na sytuację finansową (rentowność) Grupy. Organy kontroli skarbowej i Zakład Ubezpieczeń Społecznych mają prawo kontroli dokumentacji finansowo-księgowej i związanej z systemem ubezpieczeń społecznych także wstecznie za poprzednie lata. Istnieje ryzyko, iż Spółka podejmowała wcześniej decyzje oparte o takie rozumienie przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych, które zostaną zakwestionowane w trakcie kontroli. Wydanie niekorzystnych decyzji dla Grupy może skutkować koniecznością zapłaty kar, zaległych zobowiązań wraz z należnymi odsetkami itp. Ewentualne przyszłe niekorzystne zmiany dotyczące stawek podatkowych lub inne zmiany legislacyjne mogą wpłynąć na zmniejszenie planowanych przychodów Grupy lub zwiększenie kosztów jej działalności Ryzyko związane ze spowolnieniem tempa rozwoju rynku internetowego Rynek internetowy w Polsce i na całym świecie jest w fazie dynamicznego rozwoju. Wzrost liczby internautów oraz zwiększający się dostęp do Internetu (penetracja Internetu) wpływają na poszerzanie bazy potencjalnych klientów oraz częstotliwości korzystania z usług Grupy. Prognozy dotyczące penetracji Internetu w Polsce i na świecie są obiecujące, co powinno przełożyć się na osiągane przez Grupę przychody. Nie można jednakże wykluczyć zahamowanie tempa rozwoju rynku, w szczególności wydatków na reklamę i rozrywkę internetową, co może mieć niekorzystny wpływ na dalszy rozwój Grupy, jej działalność, sytuację finansową oraz osiągane wyniki. 60

61 Ryzyko związane z ograniczeniem wydatków przedsiębiorstw na rozwiązania IT Z uwagi na fakt, iż Grupa kieruje swoje innowacyjne rozwiązania do klientów korporacyjnych/biznesowych oraz w węższym zakresie instytucji administracji państwowej i samorządowej, ograniczenie przez powyższe instytucje wydatków na wszelkiego rodzaju rozwiązania IT, w tym przede wszystkim ułatwiające komunikację i obsługę informacyjną i sprzedażową klienta, może wiązać się ze spadkiem popytu na produkty i usługi oferowane przez Grupę. Powyższe może mieć negatywny wpływ na sytuację i wyniki finansowe Grupy. 61

62 6. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju grupy kapitałowej InteliWISE S.A. Strategicznym celem grupy kapitałowej InteliWISE S.A. jest osiągnięcie uznanej pozycji dostawcy oprogramowania, opartego na algorytmy sztucznej inteligencji, w tym semantycznego wyszukiwania, skierowanego do przedsiębiorstw. Głównym rynkiem w ciągu kolejnych 2-3 lat powinny być Stany Zjednoczone Ameryki, w kolejnych latach strategicznymi rynkami będzie także Taiwan, Chiny czy Singapur. Do głównych celów strategii Grupy zaliczyć należy: Zdobycie nowych klientów typu enterprise i kontraktów na rynku USA; Wsparcie dla zakończonych sukcesem biznesowym wdrożeń u klientów; Rozwinięcie działalności międzynarodowej (w szczególności na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych), wraz z partnerami, w tym między innymi Intel Capital, w celu wykorzystania potencjału na rynkach międzynarodowych, Rozszerzenie sieci partnerów strategicznych i sojuszniczych, głównie w Stanach Zjednoczonych, Wsparcie i rozwijanie zaawansowanych technologii i własności intelektualnych (IP); Wprowadzenie zaawansowanych, inteligentnych technologii na globalny rynek aplikacji małych firm (SOHO, MŚP), sprzedawanych w modelu SaaS (Software as a Service), dotychczas nieosiągalnych dla nich ze względu na bardzo wysokie koszty wdrożeń. Przychody ze sprzedaży rozwiązań grupy kapitałowej InteliWISE S.A. będą generowane z różnych źródeł w zależności od odbiorcy, do którego będzie skierowany produkt: 1. Klienci w segmencie dużych korporacji rozwiązania klasy Enterprise : Przychody z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z oprogramowania - w wersji Application Service Provider (ASP) lub Software as a- Service (SaaS), lub wersji serwerowej; Przychody za usługi IT (budowa baz danych, konfiguracja aplikacji, integracja); Przychody okresowe (miesięczne, kwartalne, roczne) za wsparcie techniczne i uaktualnienia oprogramowania. 2. Klienci w segmencie mikroprzedsiębiorstw i małych firm Przychody z tytułu opłaty za korzystanie z oprogramowania - w wersji SaaS; Przychody z tytułu usług dodanych, jak wybór wizualizacji, spersonalizowane dialogi etc. 62

63 7. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości jednostek grupy kapitałowej InteliWISE S.A., wprowadzoną do stosowania uchwałami zarządów tych jednostek. Wprowadzają one: zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, dokumentację systemu przetwarzania danych, system ochrony danych i ich zbiorów. Księgi rachunkowe grupy kapitałowej InteliWISE S.A. prowadzone są przez firmę Hera Sp. z o.o. 63

64 8. Oświadczenia Zarządu Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi InteliWISE S.A. oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej InteliWISE S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej InteliWISE S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji grupy kapitałowej InteliWISE S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Warszawa, 13 czerwca 2010 r. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Marek Trojanowicz Marcin Strzałkowski Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Warszawa, 13 czerwca 2010 r. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Marek Trojanowicz Marcin Strzałkowski 64