RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A ZA OKRES r r. Raport z dnia 14 lutego InteliWISE Virtual Agents

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A ZA OKRES 01.10.2011r. 31.12.2011r. Raport z dnia 14 lutego 2012. InteliWISE Virtual Agents"

Transkrypt

1 RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A ZA OKRES r r. Raport z dnia 14 lutego 2012 InteliWISE Virtual Agents Add the Virtual Agent and increase your online conversions

2 Ekran prezentuje stronę klienta z nowym systemem Wirtualnego Doradcy InteliWISE. Wprowadzenie Skonsolidowany raport okresowy InteliWISE S.A. za IV kwartał 2011 roku zawiera: Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2011 r. oraz za cztery kwartały 2011 r. narastająco, tj. za okres od r. do r., wraz z danymi porównawczymi; Sprawozdanie Zarządu z działalności InteliWISE S.A. za IV kwartał 2011 r.; Oświadczenie Zarządu.

3 Raport skonsolidowany InteliWISE S.A. za IV kwartał 2011 r. Rzadko kiedy polska spółka technologiczna jest klasyfikowana jako istotny, globalny dostawca technologii IT. Z tym większą radością poinformowaliśmy w listopadzie, iż jedna z 2 najbardziej prestiżowych firm analitycznych, Forrester Research, umieścił InteliWISE jako jednego z 10 wiodących dostawców technologii Virtual Agent (Wirtualny Doradca) na świecie. Warto zrozumied, iż na taką pozycje pracowaliśmy od początku założenia spółki, i jest to istotny krok w kierunku plasowania naszej technologii na globalnej mapie dostawców. W IV kwartale najważniejszymi wydarzeniami w ramach działania InteliWISE było uruchomienie kilku nowych projektów, rozbudowa strategicznej platformy sprzedażowej W Chumrze oraz wdrożenie planu obniżki kosztów. W ramach wdrożen uruchomiliśmy projekty m.in. dla Hewlett-Packard na jednym z wiodących sklepów alsen.pl, dla operatora TubeLines, poprzez partnera - Capgemini jednego z globalnych liderów w ramach konsultingu IT i outsourcing u procesów biznesowych, czy wyszukiwanie dla nowego portalu ubezpieczyciela Warta S.A. W ramach rozbudowy strategicznej platformy w chmurze (Cloud Computing), która będzie zunifikowaną platformą sprzedaży naszych rozwiązao na wszystkie rynki. Wprowadziliśmy m.in. mechanizm alertów, pozwalający klientom uruchamiad nasze rozwiązanie jako tzw. Alert System, prezentowad istotne komunikaty zmienne w czasie, oraz nowoczesny moduł wizualizacji (moduł zakładka dolna, moduł w oknie "overlay"). W ramach programu obniżki kosztów, dokonaliśmy cięd kosztów w pozycjach, które dodawały najmniejszą wartośd do biznesu, tak aby w kolejnych okresach móc osiągad skalowalną sprzedaż i zmniejszad stratę. Znaczące zmniejszanie kosztów w całym 2011 roku jest możliwe ze względu właśnie na wprowadzenie zunifikowanej, nowoczesnej platformy (panel.inteliwise.com) w tzw. Chmurze. Umożliwia ona jednocześnie sprzedaż do klientów globalnych bez konieczności posiadania podmiotów zależnych, integracji naszego oprogramowania z wieloma światowymi aplikacjami jak Salesforce, Magento czy Wordpress, jak i znaczącego skrócenia cyklu wdrażania projektów dla klientów. Z tego powodu właśnie spółka mogła pozwolid sobie na zamknięcie podmiotu zależnego spółki w USA, która była niezbędna do funkcjonowania kilkanaście miesięcy temu, ale dziś stanowiła obciążenie kosztami bieżącymi, raportowania etc. Koszty będziemy obniżad nadal, a dzięki aktywnościom związanym z obniżką kosztów w IV kwartale, nasza pozycja finansowa jest stabilna i możemy pozwolid sobie na eskalacje naszych działao sprzedażowych. Istotne jest zrozumienie, iż mimo spadku przychodów en gross, zmieniła się zasadniczo ich struktura, tzn. sprzedajemy do znacznie większej ilości klientów, za mniejsze jednostkowo kwoty. Jest to wymuszone przechodzeniem rynku z modelu enterprise na rynek Cloud Computing, I cieszymy się iż inwestycjami w platformę sprzedażową wyprzedziliśmy trend I jesteśmy gotowi do konkurowania. Dziękujemy naszym Akcjonariuszom za okazane zaufanie. 3

4 Raport skonsolidowany InteliWISE S.A. za IV kwartał 2011 r. Warszawa, dnia r. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Marcin Strzałkowski Marek Trojanowicz 4

5 Wybrane dane z rachunku zysków i strat za okres od r. do r., z danymi porównawczymi za okres od r. do r w zł w zł w euro w euro Przychody netto ze sprzedaży , , , ,60 Zysk (strata) na sprzedaży , , , ,66 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,59 Zysk (strata) brutto , , , ,10 Zysk (strata) netto , , , ,10 Amortyzacja , , , ,12 Średni kurs euro tabela nr 252/A/NBP/2011 z dnia : 1EUR = 4,4168 Tabela nr 255/A/NBP/2010 z dnia : 1EUR =3,9603 Wybrane dane z rachunku zysków i strat za IV kwartał 2011 r. (czyli okres od r. do r.), z danymi porównawczymi za IV kwartał 2010 r. (czyli okres od r. do r.) w zł w zł w euro w euro Przychody netto ze sprzedaży , , , ,00 Zysk (strata) na sprzedaży , , , ,79 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,86 Zysk (strata) brutto , , , ,46 Zysk (strata) netto , , , ,46 Amortyzacja , , , ,32 Średni kurs euro tabela nr 252/A/NBP/2011 z dnia : 1EUR = 4,4168 Tabela nr 255/A/NBP/2010 z dnia : 1EUR =3,9603

6 Wybrane dane z bilansu na koniec IV kwartału 2011 r. oraz IV kwartału 2010 r w zł w zł w euro w euro Aktywa razem , , , ,25 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , ,16 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,16 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , , , ,23 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,95 Kapitał własny , , , ,09 Kapitał zakładowy , , , ,44 Liczba akcji (w sztukach) , ,36 Średni kurs euro tabela nr 252/A/NBP/2011 z dnia : 1EUR = 4,4168 Tabela nr 255/A/NBP/2010 z dnia : 1EUR =3,9603

7 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za okres r r.

8 Spis treści 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej InteliWISE S.A Informacje podstawowe 1.2. Struktura organizacyjna 2. Informacje o działaniach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w czwartym kwartale 2011 r Informacje na temat głównych działao Grupy Kapitałowej 2.2. Komentarz dotyczący istotnych wydarzeo mających wpływ na działalnośd Grupy Kapitałowej 2.3. Wybrane dane dotyczące sprzedaży Grupy Kapitałowej 3. Informacje o finansach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. 4. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. 5. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych 6. Oświadczenie Zarządu

9 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej InteliWISE S.A Informacje podstawowe Dane Spółki dominującej: Pełna Nazwa: InteliWISE Spółka Akcyjna Forma Prawna: Spółka Akcyjna Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Siedziba: Warszawa Adres: InteliWISE/Finanscorp, ul. Ursynowska 72, Warszawa, Polska Telefon: Fax: NIP EU REGON KRS Ticker: ITL Adres Oddziału: InteliWISE, Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia Dane Spółki zależnej: InteliWISE USA, Inc Plug and Play Tech Center 440 N Wolfe Rd, Sunnyvale, CA USA Telefon: Fax: Z dniem 29 grudnia 2011 roku spółka zależna został zlikwidowana. Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. obejmuje: Działalnośd wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; Produkcja komputerów i pozostałych urządzeo do przetwarzania informacji; Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych; Produkcja gier i zabawek; Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeo peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego; Telekomunikacja; Informatyka; Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; Badania i analizy techniczne; Produkcja filmów i nagrao wideo;

10 Rozpowszechnianie filmów i nagrao wideo Struktura organizacyjna Zarząd Na dzieo r. w skład Zarządu InteliWISE S.A. wchodzili: 1/ Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski 2/ Wiceprezes Zarządu Marek Trojanowicz 3/ Członek Zarządu - Piotr Majcherkiewicz Rada Nadzorcza Na dzieo r. w skład Rady Nadzorczej InteliWISE S.A. wchodzili: 1/ Marek Borzestowski, 2/ Grzegorz Maciąg, 3/ Janusz Macioch 4/ Paul Bragiel 5/ Shmuel Chafets 6/ Piotr Jakubowski. W dniu 20 grudnia 2011 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki złożył pan Waldemar Sielski. Jednocześnie w dniu 21 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na członków rady nadzorczej Pana Paula Bragiel oraz Pana Shmuel Chafets Informacje na temat akcjonariuszy InteliWISE S.A. Kapitał zakładowy Grupy na dzieo r. wynosił ,50 zł i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda. Lista akcjonariuszy InteliWISE S.A. na dzieo r.: Wyszczególnienie Liczba akcji i głosów na WZ Spółki Wartośd nominalna akcji Udział w akcji kapitale zakładowym Spółki Udział w głosach na WZ Spółki Xanthippe Investments Limited poprzez podmiot zależny Sokrates Inwestycje sp. z o.o. szt. PLN % % ,8 44,8 44,8 Marcin Strzałkowski ,63 13,63 Marek Trojanowicz ,9 9,77 9,77

11 Corenson Limited Investments ,59 9,59 Asseco Poland S.A ,99 7,99 Inni akcjonariusze ,80 14,23 14,23 RAZEM , W dniu 24 stycznia 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach sprzedaży 900 sztuk akcji Spółki w 2011 roku dokonanych przez pana Marka Trojanowicza. 2. Informacje o działaniach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w czwartym kwartale 2011 r Uruchomienia projektów uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których na uwagę zasługują: Podpisanie umowy i uruchomienie nowego projektu dla Hewlett-Packard na portalu Alsen.pl Podpisanie umowy i uruchomienie nowego projektu dla TubeLines dla CapGemini.

12 Uruchomienie projektu dla nowego portalu Warta S.A Przykład rozwiązania uruchomionego na platformie Panel.inteliwise.com przez klienta za granicą

13 2.2. Rozbudowa technologii w chmurze czyli Cloud based Kontynuowana jest rozbudowa platformy samoobsługowej i modelu sprzedaży rozwiązao w chmurze (z ang. Cloud based solutions). Wybrane działania uwzględniały m.in. - wprowadzenie mechanizmu dynamicznego wprowadzenia ofert np. z platform sprzedażowych (ecommerce), - wprowadzenie mechanizmu alertów, pozwalającego przedstawiad informacje szybko zmienne w czasie, - wprowadzenie kolejnych wariantów wizualizacji (moduł zakładka dolna, moduł w oknie "overlay"), - polska wersja językowa systemu SaaS. 2.3 Działania marketingowe Ponadto rozbudowywano działalnośd operacyjną, z nastawieniem na budowę kanałów dystrybucji oraz wzrostu przychodów na rynku amerykaoskim. W tym celu kontynuowano następujące czynności: Prowadzenie aktywnego PR / promocji firmy w kanałach społecznościowych, w tym na:

14 Kanale youtube.com/inteliwise Facebooku - Twitter twitter.com/inteliwise forach dyskusyjnych poświęconych budowaniu stron www, obsłudze klienta, e-commerce i innych; Pozycjonowanie, kampania w Google Adwords, Bing, LinkedIn; 2.5 Prace badawczo - rozwojowe InteliWISE S.A. prowadzi prace związane z technologią, które są poświęcone doskonaleniu algorytmów w dwóch obszarach, rozumienia języka naturalnego (z ang. NLU Natural Language Understanding) oraz procesowania języka naturalnego (z ang. NLP Natural Language Processing). Firma InteliWISE, w ramach programu IniTech, realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Opracowanie, realizacja i przygotowanie do wdrożenia uniwersalnego systemu semantycznego wyszukiwania głosowego ASKit wykorzystującego znaczniki RDF oraz protokoły integracji z zewnętrznymi bazami wiedzy. Projekt ASKit rozpoczął się 4 stycznia 2010 roku i realizowany będzie przez 22 miesiące. W IV kwartale Grupa realizowała kolejne zadania. Całkowity budżet projektu wynosi ,00 zł. W ramach tego projektu Grupa otrzymała dotację od Narodowego Centrum Badao i Rozwoju. 3. Komentarz na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w IV kwartale 2012 r. Sytuacja finansowa Grupy w IV kwartale 2011 r. była stabilna, a przyczyniły się do tego: Wysoki poziom bezpieczeostwa finansowego poprzez zgromadzone środki i aktywa pieniężne. Obniżenie kosztów działania spółki, w tym kosztów osobowych oraz ogólnych, poprzez likwidacje spółki zależnej i przeniesienie sprzedaży do klientów zagranicznych na platformę samoobsługową: Ponad dwukrotne obniżenie straty na sprzedaży Ponad trzykrotne obniżenie straty na działalności operacyjnej oraz netto.

15 Spadek przychodów ze sprzedaży związany ze zmianą modelu sprzedaży rozwiązao konwersja uprzednich jednorazowych płatności za projekt do modelu płatności comiesięcznych za korzystanie z usługi. Ujemny wynik finansowy jest rezultatem istotnych inwestycji realizowanych w obszarze rozwoju technologii oraz wsparcia sprzedaży na strategicznym rynku USA. Uważamy, że rosnące zainteresowanie naszymi produktami zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym, uzasadnia inwestycje mające na celu zajęcie mocnej pozycji lidera w przyszłości. 4. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. Ze względu na likwidację spółki zależnej w 2011 roku przewidywane kierunki rozwoju dotyczą spółki InteliWISE S.A. Strategicznym celem Grupy jest osiągnięcie uznanej pozycji dostawcy oprogramowania, opartego na algorytmach sztucznej inteligencji, w tym semantycznego wyszukiwania, skierowanego do przedsiębiorstw. Głównym rynkiem w ciągu kolejnych 2-3 lat powinny być Stany Zjednoczone Ameryki. Do głównych celów strategii Grupy zaliczyć należy: Zdobycie nowych klientów typu Enterprise i kontraktów na rynku amerykańskim; Wsparcie dla zakończonych sukcesem biznesowym wdrożeń u klientów; Rozwinięcie działalności międzynarodowej (w szczególności na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych) wraz z partnerami, w tym między innymi Intel Capital, w celu wykorzystania potencjału na rynkach międzynarodowych; Rozszerzenie sieci partnerów strategicznych i sojuszniczych, głównie w Stanach Zjednoczonych; Wsparcie i rozwijanie zaawansowanych technologii i własności intelektualnych (IP). Przychody ze sprzedaży rozwiązao Grupy będą generowane z różnych źródeł w zależności od odbiorcy, do którego będzie skierowany produkt: Klienci w segmencie dużych korporacji rozwiązania klasy Enterprise : a) Przychody z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z oprogramowania - w wersji Application Service Provider (ASP), Software as a Service (SaaS) lub wersji serwerowej; b) Przychody za usługi IT (budowa baz danych, konfiguracja aplikacji, integracja); c) Przychody okresowe (miesięczne, kwartalne, roczne) za wsparcie techniczne i uaktualnienia oprogramowania.

16 Klienci w segmencie mikroprzedsiębiorstw i małych firm: a) Przychody z tytułu opłaty za korzystanie z oprogramowania - w wersji SaaS; b) Przychody z tytułu usług dodanych, jak wybór wizualizacji, spersonalizowane dialogi etc. 5. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości jednostek grupy kapitałowej InteliWISE S.A., wprowadzoną do stosowania uchwałami zarządów tych jednostek. Wprowadzają one: zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, dokumentację systemu przetwarzania danych, system ochrony danych i ich zbiorów. Księgi rachunkowe Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. prowadzone są przez firmę: Biuro Usług VIKING SP. Z O.O. NIP: Gdaosk, ul. Wodnika Oświadczenie Zarządu Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Grupę Kapitałową InteliWISE S.A. oraz że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za IV kwartał 2011 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięd oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeo.

17 Warszawa, r. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Marcin Strzałkowski Marek Trojanowicz

Raport z dnia 15 maja 2015 r.

Raport z dnia 15 maja 2015 r. RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za I KWARTAŁ 2015r. Raport z dnia 15 maja 2015 r. Wprowadzenie Jednostkowy raport okresowy InteliWISE S.A. za I KWARTAŁ 2015 roku zawiera: Wybrane, kluczowe dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A. ZA OKRES 01.04.2010 r. 30.06.2010 r. Raport z dnia 16 sierpnia 2010 r. InteliWISE Conversational Agents

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A. ZA OKRES 01.04.2010 r. 30.06.2010 r. Raport z dnia 16 sierpnia 2010 r. InteliWISE Conversational Agents RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A. ZA OKRES 01.04.2010 r. 30.06.2010 r. Raport z dnia 16 sierpnia 2010 r. InteliWISE Conversational Agents The Next Generation in Better Web Communication Tools Ekran prezentuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r.

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r. RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r. Raport z dnia 16 lutego 2015 r. w imieniu Spółki przedstawiam wyniki za IV kwartał 2014 roku oraz wstępne dane za cały rok. Przy 77% wzroście przychodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A. ZA OKRES 01.01.2011 r. 31.03.2011 r. Raport z dnia 16 maja 2011 r. InteliWISE Conversational Agents

RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A. ZA OKRES 01.01.2011 r. 31.03.2011 r. Raport z dnia 16 maja 2011 r. InteliWISE Conversational Agents RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A. ZA OKRES 01.01.2011 r. 31.03.2011 r. Raport z dnia 16 maja 2011 r. InteliWISE Conversational Agents Better web self service with InteliWISE Virtual Agents Ekran prezentuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A ZA OKRES 01.10.2009 31.12.2009. Raport z dnia 15 lutego 2010 r. InteliWISE Conversational Agents:

RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A ZA OKRES 01.10.2009 31.12.2009. Raport z dnia 15 lutego 2010 r. InteliWISE Conversational Agents: RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A ZA OKRES 01.10.2009 31.12.2009 Raport z dnia 15 lutego 2010 r. InteliWISE Conversational Agents: The Next Generation in Better Web Communication Tools. Ekran prezentuje

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 2 z 48 Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy)

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy) InteliWISE S.A. za 2009 r. zawiera: Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Spis treści Charakterystyka Spółki... 3

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe dane o Emitencie. 1.1. Dane adresowe 1.2. Główny przedmiot działalności 1.3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA ZA 2012 ROK (za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012) Gdańsk, 24 kwietnia 2013 roku Strona 1 SPIS TREŚCI 1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.... 3 2. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2014 rok

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2014 rok Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2014 rok Jednostkowy raport roczny za 2014 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego Jednostkowy raport

Bardziej szczegółowo

RUNICOM S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

RUNICOM S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU RUNICOM S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU 1. INFORMACJE OGÓLNE a. DANE JEDNOSTKI Pełna nazwa RUNICOM Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony skonsolidowany raport śródroczny IQ Partners S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 r. Warszawa, sierpień 2013 roku

Rozszerzony skonsolidowany raport śródroczny IQ Partners S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 r. Warszawa, sierpień 2013 roku Rozszerzony skonsolidowany raport śródroczny IQ Partners S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 r. Warszawa, sierpień 2013 roku Grupa kapitałowa IQ Partners S.A. Raport zawiera: Raport

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. w 2009 roku Warszawa, dnia 17 marca 2010 roku Spis treści 1. Przedstawienie Spółki...3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku)

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) z siedzibą w Poznaniu (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) Poznań, 15 maja 2014 roku strona 1 z 29 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 9

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Mediatel S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2012 roku

Grupa Kapitałowa Mediatel S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2012 roku Spis Treści 1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej... 3 1.1. Opis struktury głównych lokat kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za I kwartał 2013 roku

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za I kwartał 2013 roku 1. Charakterystyka Spółki EFICOM S.A. 1.1. Podstawowe informacje o Spółce. EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 działa jako spółka akcyjna prawa handlowego, wpisana dnia 24 maja

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. Warszawa, marzec 2013 roku IQ Partners S.A. Raport zawiera: Opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku Wrocław, 14 lutego 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny spółki S4E S.A. za okres 2014 roku (tj. okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.)

Raport roczny spółki S4E S.A. za okres 2014 roku (tj. okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.) Raport roczny spółki S4E S.A. za okres 2014 roku (tj. okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.) Raport roczny S4E S.A. za rok 2014 obejmuje 1. List Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport za I półrocze 2009

Raport za I półrocze 2009 Raport za I półrocze 2009 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2009 roku Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. GRUPA KAPITAŁOWA INFOVIDE-MATRIX

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl PYLON S.A. RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl Spis treści 1. PODSTAWOWEINFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna za okres od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Warszawa, dnia 13 czerwca 2011 2 List do Akcjonariuszy, Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU ZA ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 8 MAJA 2008 1 SPIS TREŚCI STRONA 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 4 1.1 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo