Abstract The objective of this article was to present a surgical treatment option for teeth with incomplete vertical root

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Abstract The objective of this article was to present a surgical treatment option for teeth with incomplete vertical root"

Transkrypt

1 1,2 1, Management of Vertical Root Fractures for PosteriorTeeth: Report Management of Vertical Root Fractures for Posterior Teeth: Report 555, Copyright 2012 with permission from Streszczenie Abstract The objective of this article was to present a surgical treatment option for teeth with incomplete vertical root Four cases are presented in which 1 endodontically treated maxillary or mandibular molar had an incomplete vertical - The microsurgical treatment option for multirooted teeth with incomplete vertical root fracture resulted in long- Pionowym złamaniem korzenia (vertical root fracture; VRF) określa się całkowite lub niecałkowite pęknięcie korzenia zęba, biegnące pionowo w kierunku koronowym od wierzchołka korzenia i klasyfikowane jako jeden z rodzajów złamań [1]. Jak wynika Adres do korespondencji: z piśmiennictwa, złamanie pionowe jest na trzecim miejscu najczęstszych przyczyn ekstrakcji zębów leczonych endodontycznie [2]. Opisywano próby leczenia całkowitego pionowego złamania korzenia, na przykład poprzez zewnątrzustne adhezyjne sklejenie odłamów i planową replantację odbudowanego zęba [3 5]. Tę alternatywną metodę leczenia uznaje się za szczególnie właściwą w przypadku zębów przednich [4, 5]. 254

2 W przypadku zębów jednokorzeniowych rokowanie jest zwykle złe, kończy się ekstrakcją w 11 20% zębów [6]. Jeśli chodzi o niecałkowite pionowe złamania korzeni, opisano ostatnio oszczędzającą technikę chirurgiczną leczenia złamań w części koronowej, w której preparuje się rowek wzdłuż linii złamania przy użyciu ultradźwięków, po czym uszczelnia go cementem MTA [7]. Następnie wypełnia się ubytek kostny siarczanem wapnia [7]. Celem niniejszego artykułu była prezentacja 4 przypadków, w których wykorzystano oszczędzającą technikę chirurgiczną leczenia zębów trzonowych szczęki i żuchwy z niecałkowitym złamaniem pionowym w odcinku wierzchołkowym. Kluczowe znaczenie ma dobór odpowiednich przypadków do zastosowania tej techniki, ponieważ niecałkowite pionowe złamania korzeni są trudne do rozpoznania [4]. Przedstawiono cztery przypadki pionowego złamania korzeni w zębach trzonowych, leczone na uniwersytecie lub w praktyce prywatnej. We wszystkich przypadkach zęby były wcześniej leczone endodontycznie i występowały objawy zapalenia tkanek okołowierzchołkowych. Za leczenie z wyboru uznano eksplorację chirurgiczną. Ważny jest odpowiedni dobór przypadków. Należy zastanowić się nad możliwościami leczenia pacjenta podczas jego wstępnego badania. We wszystkich zabiegach chirurgicznych brało udział 2 operatorów (S.G.F., S.I.K.). Po preparacji płata i usunięciu tkanki ziarninowej lokalizowano pionową linię złamania na jednym z korzeni poprzez wybarwianie powierzchni korzenia błękitem metylenowym i oceniano ją albo przeprowadzano resekcję wierzchołka korzenia, a następnie wybarwianie i ocenę. Przed zabiegiem wszystkim pacjentom udzielono instrukcji higieny jamy ustnej. Wyjaśniono szczegóły zabiegu, potencjalne korzyści i zagrożenia z nim związane, po czym uzyskano pisemną zgodę pacjentów. We wszystkich przypadkach zastosowano ten sam protokół chirurgiczny. W przypadku zębów szczęki wykonano znieczulenie miejscowe, podając 2 karpule 2% lidokainy z epinefryną w stężeniu 1: W przypadku zębów żuchwy zastosowano 1 karpulę 2% lidokainy z epinefryną w stężeniu 1: do znieczulenia przewodowego nerwu zębodołowego dolnego oraz 2 karpule 2% lidokainy z epinefryną w stężeniu 1: do znieczulenia miejscowego nasiękowego. Po odczekaniu 15 minut na uzyskanie odpowiedniej hemostazy okolicy zabiegowej przeprowadzono procedurę preparacji płata. Usunięto tkankę ziarninową za pomocą ostrych kiret kostnych i zagiętych kiret periodontologicznych, tak aby uzyskać dobrze widoczne struktury anatomiczne obnażonego odcinka korzenia i brzegów kości wyrostka. Odsłoniętą lub widoczną przez fenestrację powierzchnię korzenia wybarwiono błękitem metylenowym i oceniono, stosując duże powiększenie (Carl Zeiss OPMI ProErgo; Carl Zeiss, Oberkochen, Niemcy) w poszukiwaniu pionowego złamania. Jeśli na odsłoniętej powierzchni korzenia nie znaleziono złamania, przeprowadzano resekcję 3 mm wierzchołka kości. Zabieg odbywał się pod mikroskopem. Powierzchnię resekcji ponownie wybarwiano błękitem metylenowym i oceniano, stosując duże powiększenie (16X), w mikroskopie zabiegowym. Po zlokalizowaniu linii złamania na powierzchni resekowanej stopniowo usuwano część złamaną za pomocą wiertła Lindermanna, zachowując możliwie płaską powierzchnię korzenia (ścięcie pod kątem 0 10 ). W 1 z 4 przypadków nie usunięto całkowicie linii złamania, ponieważ zachowano mostek kostny minimalnej grubości, umożliwiający przyczepienie okostnej i tkanek miękkich do zęba i kości [8]. Następnie we wszystkich, z wyjątkiem jednego, przypadkach opracowano wierzchołkowy fragment kanału za pomocą końcówek KIS (Obtura Spartan, Fenton, MO) w mikroskopie zabiegowym, a przestrzeń opracowaną wstecznie za pomocą ultradźwięków wypełniono cementem MTA (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK). Ubytek kostny pokryto resorbowalną błoną kolagenową, która zachodziła co najmniej 2 mm na powierzchnię nietkniętej kości poza brzegami ubytku kostnego (Collacote; Zimmer Dental, Carlsbad, CA). Przed repozycją płata starannie wsunięto błonę zaporową pod okostną i płat. Założono szew podwieszający (nici nylonowe 5.0 Supramid; S. Jackson Inc, Alexandria, VA) w celu umocowania płata w możliwie najbardziej dokoronowym położeniu. Pacjentom zalecono przyjmowanie doustnego leku przeciwbólowego (ibuprofen 600 mg) i płukanie jamy ustnej dwa razy dziennie płynem zawierającym 0,2% chlorheksydyny przez 1 tydzień. Szwy zdjęto po 5 dniach od zabiegu. Mężczyzna w wieku 33 lat został skierowany do kliniki endodontycznej University of Pennsylvania School of Dental Medicine w celu oceny i leczenia zęba 16#. Pacjent skarżył się na sporadyczny ból tego zęba przy nagryzaniu. Z wywiadu wynikało, że ząb ten był 2 miesiące wcześniej leczony endodontycznie metodą niechirurgiczną przez studenta stomatologii. Badanie kliniczne wykazało umiarkowany ból prawego pierwszego zęba trzonowego szczęki przy nagryzaniu oraz wrażliwość na ucisk. W badaniu periodontologicznym stwierdzono kieszonkę o głębokości 7 mm i przetokę do światła jamy ustnej, kończącą się na powierzchni przedsionkowej. Ząb 16# nie wykazywał rozchwiania. Wprowadzono ćwiek gutaperkowy do kanału przetoki i wykonano zdjęcie rentgenowskie. Na podstawie zdjęcia stwierdzono, że ząb był leczony endodontycznie. Ćwiek prowadził do wierzchołka korzenia po- 255

3 liczkowego mezjalnego (mesiobuccal; MB) (Ryc. 1A). Ząb odbudowano z użyciem cementu glasjonomerowego. Na podstawie wywiadu, badania klinicznego i zdjęcia radiologicznego postawiono rozpoznanie: ząb leczony endodontycznie z objawami zapalenia tkanek okołowierzchołkowych. Przedstawiono pacjentowi wszystkie możliwości terapeutyczne, w tym rewizję niechirurgiczną, rewizję chirurgiczną lub usunięcie zęba. Pacjent zdecydował się poddać zabiegowi chirurgicznemu i podpisał zgodę na plan leczenia. Po wykonaniu miejscowego znieczulenia (2% lidokaina z epinefryną 1:50 000) odpreparowano płat śluzówkowo-okostnowy. Po preparacji płata widoczny był obnażony korzeń policzkowy dystalny (distobuccal; DB), natomiast korzeń policzkowy mezjalny (MB) był całkowicie pokryty kością (Ryc. 1B). Po wybarwieniu błękitem metylenowym i zbadaniu w powiększeniu 8X przy użyciu mikroskopu nie stwierdzono obecności linii złamania na powierzchni korzenia DB. Procedurę chirurgiczną opisano powyżej. Po przeprowadzeniu resekcji i wybarwieniu korzenia DB rozpoznano złamanie pionowe w dużym powiększeniu (16X) na powierzchni mezjalnej korzenia (Ryc. 1C). Opracowano korzeń do momentu, kiedy linia złamania przestała być widoczna (Ryc. 1D). W tym przypadku nie przeprowadzono wstecznej preparacji i wypełnienia odcinka wierzchołkowego kanału, ponieważ na powierzchni mezjalnej pozostała minimalna grubość zębiny, <1 mm, i istniało ryzyko powstania nowego złamania podczas preparacji z użyciem ultradźwięków [9]. Ubytek kostny pokryto resorbowalną błoną kolagenową (Collacote) (Ryc. 1E), po czym repozycjonowano i przyszyto płat. Po leczeniu wykonano kontrolne zdjęcie rentgenowskie (Ryc. 1F). Pacjent zgłosił się po 5 dniach w celu zdjęcia szwów. Nie odczuwał bólu pozabiegowego. Gojenie pola zabiegowego przebiegało bez powikłań. Pacjent został poddany ocenie klinicznej i radiologicznej podczas wizyty kontrolnej po 24 miesiącach. Ząb nie dawał dolegliwości. Głębokość kieszonki mieściła się w granicach normy. Po 24 miesiącach stwierdzono na zdjęciu rentgenowskim wygojenie zmian okołowierzchołkowych i odtworzenie ozębnej wokół obu korzeni policzkowych (Ryc. 1G). 256

4 Pacjent w wieku 45 lat został skierowany do gabinetu prywatnego w celu badania i leczenia zęba 36#. Pacjent skarżył się na ciągły, tępy ból tego zęba. Z wywiadu wynikało, że ząb był poddany niechirurgicznemu leczeniu endodontycznemu 2 lata wcześniej. Bezpośrednio po zakończeniu leczenia wykonano 3-punktowy most z porcelany na metalu, oparty na zębach 38# i 36#. W badaniu klinicznym stwierdzono umiarkowany do silnego ból przy opukiwaniu oraz umiarkowany ból przy ucisku lewego pierwszego zęba trzonowego szczęki. Głębokość kieszonki mieściła się w granicach normy. Ząb 36# nie wykazywał rozchwiania. Wykonano zdjęcie rentgenowskie. Na jego podstawie stwierdzono wcześniejsze leczenie endodontyczne ze zmianą przebiegu kanału w części wierzchołkowej i przepchnięciem materiału poza wierzchołek kanału dystalnego (Ryc. 2A). Na podstawie wywiadu, badania klinicznego i zdjęcia radiologicznego postawiono rozpoznanie: ząb leczony endodontycznie z objawami zapalenia tkanek okołowierzchołkowych. Przedstawiono pacjentowi wszystkie możliwości terapeutyczne, w tym rewizję niechirurgiczną, połączenie rewizji niechirurgicznej i chirurgicznej, leczenie chirurgiczne lub usunięcie zęba. Pacjent był bardzo zadowolony z mostu i zdecydował się na rewizję chirurgiczną zęba 36#. Uzyskano pisemną zgodę na planowane leczenie. Wykonano znieczulenie przewodowe z użyciem 2% lidokainy z dodatkiem epinefryny 1: oraz miejscowe znieczulenie nasiękowe 2% lidokainą z epinefryną w stężeniu 1:50 000, jak opisano powyżej. Po preparacji płata przeprowadzono fenestrację blaszki przedsionkowej kości w okolicy korzenia dystalnego. Stwierdzono obecność tkanki ziarninowej w okolicy wierzchołkowej i penetrującej dokoronowo wzdłuż dystalnej powierzchni korzenia (Ryc. 2B). Po usunięciu tkanki ziarninowej przeprowadzono resekcję i wybarwienie korzenia dystalnego. Rozpoznano w dużym powiększeniu (12X) złamanie pionowe na powierzchni przedsionkowej korzenia (Ryc. 2C). Opracowano linię złamania i zukośniono powierzchnię korzenia, pozostawiając minimalną grubość kości brzeżnej wynoszącą 1,5 mm. Linia złamania nie została całkowicie usunięta, jednak chirurg zdecydował się utrzymać minimalną grubość 257

5 kości, tak aby ułatwić ponowne przyrośnięcie okostnej i płata. Przeprowadzono resekcję wierzchołka korzenia mezjalnego. Odcinki wierzchołkowe kanałów w obu korzeniach opracowano i wypełniono MTA, a następnie założono resorbowalną błonę kolagenową, pokrywając ubytek kostny. Repozycjonowano płat i przymocowano go szwami. Po leczeniu wykonano kontrolne zdjęcie rentgenowskie (Ryc. 2D). Pacjent zgłosił się po 5 dniach w celu usunięcia szwów. Odczuwał umiarkowany ból przy badaniu palpacyjnym. Gojenie pola zabiegowego przebiegało bez powikłań. Pacjent został poddany ocenie klinicznej i radiologicznej podczas wizyty kontrolnej po 12 miesiącach. Po 12 miesiącach ząb nie dawał dolegliwości przy opukiwaniu i ucisku. Głębokość kieszonki mieściła się w granicach normy. Na zdjęciu radiologicznym wykonanym podczas wizyty kontrolnej po 12 miesiącach stwierdzono postępujące gojenie tkanek wokół wierzchołków obu korzeni (Ryc. 2E). Pacjentka w wieku 46 lat została skierowana do gabinetu prywatnego w celu badania i leczenia zęba 26#. Pacjentka skarżyła się na tępy ból tego zęba. Ząb 26# stanowił filar 3-punktowego mostu z porcelany napalanej na metal, drugi filar stanowił ząb 24#. Z wywiadu wynikało, że ząb był w przeszłości dwukrotnie poddany zabiegowi resekcji wierzchołka korzenia policzkowego mezjalnego. Ostatni zabieg był przeprowadzony przed 7 laty. W badaniu klinicznym po 7 latach od zabiegu pacjentka zgłosiła umiarkowany ból przy opukiwaniu pierwszego zęba trzonowego szczęki po lewej stronie oraz ból przy ucisku. Głębokość kieszonki mieściła się w granicach normy. Ząb 26# nie wykazywał rozchwiania. Wykonano zdjęcie rentgenowskie. Na jego podstawie stwierdzono wcześniejsze leczenie endodontyczne zęba i zabieg resekcji wierzchołka, bez oznak zwiększonej przezierności okolicy wierzchołkowej (Ryc. 3A). Na podstawie wywiadu, badania klinicznego i zdjęć radiologicznych postawiono rozpoznanie: ząb po resekcji wierzchołka korzenia z objawami zapalenia tkanek okołowierzchołkowych. Możliwości terapeutyczne przedstawione pacjentce obejmowały eksplorację chirurgiczną lub ekstrakcję zęba. Pacjentka bardzo chciała zachować ząb oraz most i zdecydowała się na trzeci zabieg chirurgiczny na zębie 26#. Uzyskano pisemną zgodę na planowane leczenie. Podano znieczulenie miejscowe, jak opisano powyżej. Po preparacji płata odsłonięto korzeń policzkowy 258

6 dystalny i stwierdzono tkankę ziarninową w okolicy jego wierzchołka. Po usunięciu tkanki ziarninowej i wybarwieniu korzenia rozpoznano w dużym powiększeniu (12X) złamanie pionowe na powierzchni przedsionkowej korzenia (Ryc. 3B). Usunięto złamany fragment. Opracowano wierzchołkowy odcinek kanału policzkowego dystalnego (DB) i wypełniono go MTA (Ryc. 3C), a następnie założono resorbowalną błonę kolagenową, którą pokryto ubytek kostny. Repozycjonowano płat i przymocowano go szwami. Po leczeniu wykonano kontrolne zdjęcie rentgenowskie (Ryc. 3D). Pacjentka zgłosiła się po 5 dniach w celu zdjęcia szwów. Nie odczuwał żadnych dolegliwości. Gojenie pola zabiegowego przebiegało bez powikłań. Pacjentka została poddana ocenie klinicznej i radiologicznej podczas wizyty kontrolnej po 11 miesiącach ząb nie dawał żadnych dolegliwości. Głębokość kieszonki mieściła się w granicach normy. Na zdjęciu radiologicznym wykonanym podczas wizyty kontrolnej po 11 miesiącach stwierdzono gojenie tkanek wokół wierzchołka korzenia DB (Ryc. 3E). Mężczyzna w wieku 38 lat zgłosił się do gabinetu prywatnego w stanie nagłym, z powodu silnego bólu i obrzęku związanego z zębem 26#. Zdjęcie radiologiczne wykazało wcześniejsze leczenie endodontyczne z rozległym obszarem zwiększonej przezierności wokół wierzchołka, rzutującym na zatokę szczękową (Ryc. 4A). Ząb stanowił dystalny filar mostu, który został założony mniej więcej rok wcześniej. Zalecono pacjentowi przyjmowanie przez tydzień antybiotyku (klindamycyna 300 mg 4 razy dziennie) oraz środka przeciwzapalnego i przeciwbólowego (etodolak 400 mg 3 razy dziennie według potrzeb) i środka narkotycznego na noc (Vicodin Es [Abbott Laboratories, Abbott Park, IL] według potrzeb). Przedstawiono pacjentowi możliwości terapeutyczne: rewizję leczenia kanałowego, eksplorację chirurgiczną lub ekstrakcję, która wiązałaby się ze zdjęciem mostu. Pacjent zdecydował się na eksplorację chirurgiczną i podpisał zgodę. Przepisano 12% roztwór chlorheksydyny do stosowania przez 2 dni przed zabiegiem i wyznaczono termin kolejnej wizyty. Pacjent zgłosił się tydzień później, ból i obrzęk zmniejszyły się, ale ząb był nadal bardzo wrażliwy na opukiwanie i ucisk. Po podaniu miejscowego znieczulenia nasiękowego z lidokainy z epinefryną 1: wykonano nacięcie pełnej grubości, obejmujące okostną. Po preparacji płata stwierdzono, że korzeń policzkowy mezjalny uległ całkowitemu obnażeniu na skutek zaniku kości (Ryc. 4B). Stwierdzono olbrzymią ilość tkanki ziarninowej i wysięk ropny z okolicy wierzchołka korzenia, który łączył się z przetoką. Barwienie błękitem metylenowym nie uwidoczniło linii złamania, zdecydowano się jednak na usunięcie fragmentu korzenia policzkowego mezjalnego otoczonego tkanką ziarninową, dokładając starań, aby zachować kilka milimetrów nietkniętego korzenia oraz mezjalno-dystalną kość grzbietu wyrostka, a także zminimalizować połączenie pomiędzy jamą ustną i światłem zatoki. Po resekcji wierzchołek korzenia połamał się na kawałki, co sugerowało złamanie od strony podniebiennej, mezjalnej lub dystalnej, niewidocznego wcześniej pod mikroskopem. Ponownie wybarwiono korzeń, ale linia złamania nie była widoczna. Przeprowadzono preparację ultradźwiękową kanałów MB1, MB2 i cieśni. Wypełniono wierzchołki korzeni szarym MTA (Ryc. 4C). Założono dużą błonę Collacote, tak aby pokryć ubytek kostny i zabezpieczyć wejście do zatoki szczękowej. Repozycjonowano płat i zamocowano go szwami polipropylenowymi 5.0. Wykonano pozabiegowe zdjęcie rentgenowskie (Ryc. 4D). Pacjent zgłosił się po 6 dniach w celu usunięcia szwów. Gojenie tkanek miękkich przebiegało bez powikłań. Po 8 miesiącach wykonano kontrolne zdjęcie radiologiczne, które wykazało znaczny stopień wygojenia kości oraz odtwarzanie błony śluzowej zatoki (Ryc. 4E). W niektórych przypadkach rozpoznanie nie-całkowitego pionowego złamania korzenia może być trudne, tak że stawia się raczej przypuszczenie niż diagnozę [10]. Niestety brak jest opartych na wynikach badań naukowych danych dotyczących skuteczności diagnostycznej i klinicznej powszechnych metod badania klinicznego i radiologicznego w rozpoznawaniu pionowego złamania korzenia zębów leczonych endodontycznie [11]. Tradycyjne zdjęcia zębowe wykonywane pod różnym kątem nie dają precyzyjnego obrazu tych złamań [12]. Jak wynika z najnowszych badań, tomografia komputerowa stożkowa (CBCT) jest bardziej precyzyjną niż zębowe zdjęcia rentgenowskie metodą rozpoznawania pionowych złamań korzeni, ponieważ umożliwia bezpośrednią wizualizację linii złamania [10, 13 15]. Pilotażowe badanie in vivo wykazało skuteczność diagnostyczną CBCT w potwierdzaniu podejrzenia pionowego złamania zębów u pacjentów, ze względu na bardzo wysoką czułość i swoistość CBCT w porównaniu ze zdjęciami zębowymi [15]. W przedstawianym badaniu do przedzabiegowej diagnostyki pionowych złamań korzeni nie stosowano CBCT, co stanowi prawdopodobnie jego ograniczenie, biorąc pod uwagę doskonałe możliwości diagnostyczne obrazowania trójwymiarowego. Pionowe złamanie korzenia można rozpoznać po odwarstwieniu płata, tak jak to przedstawiono w niniejszej pracy [6]. Zaprezentowane 4 przypadki z powodzeniem wyleczono poprzez chirurgiczne usunięcie linii złamania jednego z korzeni w wielokorzeniowych zębach bocznych. Leczenie zwieńczono 259

7 założeniem błony kolagenowej, pokrywającej ubytek kostny, co zapobiega wrastaniu tkanek miękkich w okolicę zabiegu. W ostatnim czasie opisano serię przypadków leczonych z użyciem nowej techniki z powodu niecałkowitego złamania w części koronowej korzeni zębów przednich [7]. W badaniu tym złamanie obejmowało wyłącznie dokoronową jedną trzecią korzenia. Ponadto ze wspomnianego badania wykluczono zęby, które wykazywały kieszonki o głębokości powyżej 4 mm oraz widoczny na zdjęciach rentgenowskich okrągły obszar zwiększonej przezierności wokół korzenia lub kątowe ubytki na powierzchni interproksymalnej na jednej z powierzchni korzenia. Niniejsze badanie było wolne od takich ograniczeń. Przedstawianą technikę można także zastosować w przypadku zębów przednich, jeśli linia złamania zaczyna się w części wierzchołkowej zęba, a ząb wykazuje korzystny ostateczny stosunek długości korony do korzenia, dobrze rokujący pod względem utrzymania i sprawności czynnościowej zęba. We wszystkich 4 przypadkach po resekcji i usunięciu linii złamania pozostawiono minimalną ilość tkanek korzenia, tak aby ułatwić przyczepianie tkanek przyzębia podczas gojenia. W 3 z 4 przypadków leczone zęby stanowiły filary częściowych stałych uzupełnień protetycznych; całkowita amputacja korzenia doprowadziłaby do zmiany konturu korony i/lub konieczności wykonania nowego uzupełnienia o zmodyfikowanym pobrzeżu, umożliwiającym optymalną higienę w zmienionych warunkach anatomicznych. Opisany w niniejszej pracy sposób postępowania pozwala zachować integralność szyjki zęba oraz utrzymać uzupełnienie protetyczne; należy jednak stosować go wyłącznie u pacjentów wykazujących znaczną troskę o stan zdrowia przyzębia i przestrzegających zaleceń dotyczących dokładnego oczyszczania tej okolicy. Ponadto należy poinformować pacjenta o korzyściach i zagrożeniach związanych z tą metodą leczenia. Przed zabiegiem należy także określić stopień motywacji pacjenta do zachowania własnych zębów. Dlatego w tym przypadku bardzo ważny jest dobór pacjentów. Zabieg resekcji wierzchołka ma na celu usunięcie dotkniętych chorobą tkanek okołowierzchołkowych oraz uszczelnienie systemu kanałów korzeniowych, tak aby ułatwić regenerację tkanek twardych i miękkich, w tym odtworzenie nowego aparatu zawieszeniowego [17]. Współczesne techniki chirurgiczne wykorzystują stomatologiczny mikroskop zabiegowy, 260

8 narzędzia do mikrochirurgii oraz preparację ultradźwiękową wierzchołkowego odcinka kanału i jego wypełnienie biokompatybilnym materiałem [18]. W wielu badaniach opisywano znacząco wyższy, w porównaniu z tradycyjnymi technikami chirurgicznymi, wskaźnik powodzenia zabiegów mikrochirurgicznych, wynoszący 87 97%, określony na podstawie obserwacji krótko- [19] i długoterminowych [20]. Te wyższe wskaźniki powodzenia wiążą się z lepszą widocznością pola zabiegowego oraz precyzyjną preparacją wierzchołka korzenia przy użyciu mikronarzędzi, w dużym powiększeniu i lepszym oświetleniu [21, 22]. W przedstawianym badaniu zastosowano techniki mikrochirurgiczne oraz zabiegi regeneracji przy użyciu mikroskopu w leczeniu ubytków pochodzenia endodontyczno-periodontologicznego. Niewiele jest badań, w których opisano wykorzystanie współczesnych technik leczenia mikrochirurgicznego zmian okołowierzchołkowych o złożonej etiologii endodontyczno-periodontologicznej [23]. W takich przypadkach założenie bariery mechanicznej, na przykład błony zaporowej, zamykającej ubytek kostny, może zapobiec wrastaniu do ubytku nabłonka jamy ustnej i tkanki łącznej dziąsła, które proliferują szybciej niż tkanki twarde [24 26]. Cele, którym służą błony zaporowe w chirurgicznym leczeniu endodontycznym, są analogiczne do celu leczenia periodontologicznego i implantologicznego: 1) ułatwienie regeneracji tkanek poprzez zapewnienie optymalnego środowiska (stabilizacja i ochrona rany) oraz 2) wyeliminowanie szybko namnażających się komórek, które utrudniałyby pożądaną regenerację tkanek [17]. W badaniu klinicznym dotyczącym sterowanej regeneracji tkanek (GTR) w ubytkach przyzębia wierzchołkowego i brzeżnego przy użyciu nieorganicznej struktury mineralnej kości wołowych i bioresorbowalnych błon kolagenowych uzyskano korzystne gojenie tkanek przyzębia po 12 miesiącach [8]. W przypadku zmian endo-perio mediana głębokości kieszonek przyzębnych zmniejszyła się z 9,8 mm do 4,0 mm [8]. W ramach tego badania nie porównywano jednak bezpośrednio leczenia tego typu ubytków bez materiału kościozastępczego lub bez sterowanej regeneracji tkanek. Dlatego nie określono stopnia regeneracji kości i poziomu przyczepu bez zastosowania technik GTR. W przedstawianym badaniu nie stosowano materiału kościozastępczego, a ubytki nie były spowodowane przez nasiloną chorobę przyzębia sięgającą wierzchołka korzenia, ale przez zmiany pochodzenia endodontycznego, obejmujące tkanki przyzębia. Bezpośrednie porównanie połączenia wszczepu z błoną oraz samej błony w leczeniu zmian okołowierzchołkowych z całkowitą utratą blaszki policzkowej kości nie wykazało różnic w ilości kości odkładającej się w okolicy powierzchni resekcji wierzchołka korzenia [27]. Jednak w okolicach, gdzie zastosowano wyłącznie błony, uzyskano znacząco wyższy średni procent tworzenia nowej tkanki kostnej pokrywającej obnażoną powierzchnię policzkową korzenia w porównaniu z okolicami, gdzie zastosowano błonę i materiał wypełniający [27]. Błona użyta w ramach niniejszego badania (Collacote) ulega, według producenta, całkowitej resorpcji w ciągu dni. W tym okresie wydaje się chronić ranę przed niepożądanymi, szybko namnażającymi się komórkami oraz zapewniać optymalne warunki dla pożądanej regeneracji tkanek. Zastosowanie technik mikrochirurgicznych i procedur regeneracyjnych z użyciem mikroskopu może stanowić leczenie z wyboru w przypadkach niecałkowitego pionowego złamania korzenia w zębach wielokorzeniowych. Duże powiększenie uzyskiwane w mikroskopie zabiegowym pozwala lekarzom całkowicie usunąć linie złamania i zachować nienaruszoną część korzenia, co umożliwia pełną regenerację kości wokół zachowanej powierzchni korzenia oraz przyczepianie się tkanek miękkich. Dlatego przedstawiona metoda leczenia może zapewniać dłuższe utrzymanie zęba i jego funkcji w przypadku niecałkowitego złamania korzenia. Autorzy deklarują brak konfliktu interesów w związku z tym badaniem. mikrochirurgiczne leczenie endodontyczne, sterowana regeneracja tkanek, zmiany endo-perio, pionowe Key words Periodontal-endodontic lesions, Vertical root fracture 1. Colleagues for excellence. Cracking the cracked tooth code: detection and treatment of various longitudinal tooth fractures. Chicago, IL: American Association of Endodontics; Toure B, Faye B, Kane AW, Lo CM, Niang B, Boucher Y. Analysis of reasons for extraction of endodontically treated teeth: a prospective study. J Endod 2011;37:

9 Arikan F, Franko M, Gurkan A. Replantation of a vertically fractured maxillary central incisor after repair with adhesive resin. Int Endod J 2008;41: Ozer SY, Unlu G, Deger Y. Diagnosis and treatment of endodontically treated teeth with vertical root fracture: three case reports with two-year follow-up. J Endod 2011;37: Hayashi M, Kinomoto Y, Takeshige F, Ebisu S. Prognosis of intentional replantation of vertically fractured roots reconstructed with dentin-bonded resin. J Endod 2004;30: Coppens CRM, DeMoor RJG. Prevalence of vertical root fractures in extracted endodontically treated teeth. Int Endod J 2003;36:926. Taschieri S, Tamse A, Del Fabbro M, Rosano G, Tsesis I. A new surgical technique for preservation of endodontically treated teeth with coronally located vertical root fractures: a prospective cases series. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010;110: Dietrich T, Zunker P, Dietrich D, Bernimoulin JP. Periapical and periodontal healing after osseous grafting and guided tissue regeneration treatment of apicomarginal defects in periradicular surgery: results after 12 months. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002;94: Abedi HR, Van Mierlo BL, Wilder-Smith P, Torabinejad M. Effects of ultrasonic rootend cavity preparation on the root apex. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1995;80: Hassan B, Metska ME, Ozok AR, van der Stelt P, Wesselink R. Detection of vertical root fractures in endodontically treated teeth by a cone beam computed tomography scan. J Endod 2009;35: Tsesis I, Rosen E, Tamse A, Taschieri S, Kfir A. Diagnosis of vertical root fractures in endodontically treated teeth based on clinical and radiographic indices: a systematic review. J Endod 2010;36: Nesari R, Rossman LE, Kratchman SI. Cone-beam computed tomography in endodontics: are we there yet? Compend Contin Educ Dent 2009;30: Bernardes RA, de Moraes IG, Duarte MAH, Azevedo BC, de Azevedo JR, Bramante CM. Use of cone-beam volumetric tomography in the diagnosis of root fractures. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009;108: Hassan B, Metska ME, Ozok AR, van der Stelt P, Wesselink PR Comparison of five cone beam computed tomography systems for the detection of vertical root fractures. J Endod 2010;36: Edlund M, Nair MK, Nair UP. Detection of vertical root fractures by using cone-beam computed tomography: a clinical study. J Endod 2011;37: Lustig JP, Tamse A, Fuss Z. Pattern of bone resorption in vertically fractured, endodontically treated teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 2000;90: Von Arx T, Cochran D. Rationale for the application of the GTR principle using a barrier membrane in endodontic surgery: a proposal of classification and literature review. Int J Periodontics Restorative Dent 2001;21: Kim S, Kratchman S. Modern endodontic surgery concepts and practice: a review. J Endod 2006;32: Rubinstein RA, Kim S. Short-term observation of the results of endodontic surgery with the use of a surgical operation microscope and Super-EBA as root-end filling material. J Endod 1999;25:43 8. Rubinstein RA, Kim S. Long-term follow-up of cases considered healed 1 year after apical microsurgery. J Endod 2002;28: Zuolo ML, Ferreira MO, Gutmann JL. Prognosis in periradicular surgery: a clinical prospective study. Int Endod J 2000;33:91 8. Chong BS, Pitt Ford TR, Hudson MB. A prospective clinical study of mineral trioxide aggregate and IRM when used as root-end filling materials in endodontic surgery. Int Endod J 2003;36: Dietrich T, Zunker P, Dietrich D, Bernimoulin JP. Apicomarginal defects in periradicular surgery: classification and diagnostic aspects. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 2002;94: Dahlin C, Linde A, Gottlow J, Nyman S. Healing of bone defects by guided tissue regeneration. Plast Reconstr Surg 1988;8: Nyman S. Bone regeneration using the principle of guided tissue regeneration. J Clin Periodontol 1991;18: Gottlow J, Nyman S. Barrier membranes in the treatment of periodontal defects. Curr Opin Periodontol 1996;3: Von Arx T, Britain S, Cochran D, Schenk R, Nummikoski P, Buser D. Healing of periapical lesions with complete loss of the buccal bone plate: a histologic study in the canine mandible. Int J Periodontics Restorative Dent 2003;23:

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia _CBCT Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia Continuation of treatment or extraction how 3D diagnostics can increase treatment eficiency

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Bardziej szczegółowo

w ogólnej praktyce stomatologicznej

w ogólnej praktyce stomatologicznej w ogólnej praktyce stomatologicznej Opis trzech przypadków Piotr Więcławski Endodontic surgery in general dental practice description of three cases Praca recenzowana Z Pierwszej Prywatnej Kliniki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Zapalenie zatok szczękowych to jedno z najczęściej rozpoznawanych

Zapalenie zatok szczękowych to jedno z najczęściej rozpoznawanych 3/2015 CBCT jako nieodłączny element diagnostyki w trudnych przypadkach klinicznych zębopochodne zmiany zapalne w zatoce szczękowej. Opis przypadku. CBCT as an integral part of the diagnosis in difficult

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

Pionowe złamania korzeni zębów leczonych endodontycznie opis dwóch przypadków

Pionowe złamania korzeni zębów leczonych endodontycznie opis dwóch przypadków Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2 Pionowe złamania korzeni zębów leczonych endodontycznie opis dwóch przypadków Vertical root fractures of endodontically-treated teeth a report of two cases Roman Bąkowicz,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości C L I N I C A L E D U C A T I O N Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości S I M P L E P R E D I C TA B L E P R A C T I C A L C L I N I C A L E D U C A T I O N Barry K. Bartee,

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności Urazy zębów mlecznych Czynniki warunkujące proces gojenia zależne od pacjenta wiek i stopień rozwoju korzenia stan higieny jamy ustnej i uzębienia ogólny stan zdrowia czas zgłoszenia się do lekarza Emil

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy The implantological treatment of severely atrophic alveolar part of the mandible Autor_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka

Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka dr Sebastiana Arroyo Boté, dr Javier Martínez Osorio Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka Resorpcja korzenia to choroba dotycząca miazgi

Bardziej szczegółowo

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów Case Study Autogenny przeszczep kości w przednim odcinku szczęki z użyciem indywidualnego modelu anatomicznego 3D z następowym wprowadzeniem implantu stomatologicznego Autorzy: dr n med. Jerzy Foczpański,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

Resorpcja korzenia to choroba dotycząca

Resorpcja korzenia to choroba dotycząca e n d o d o n c j a W PRAKTYCE Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka Conservative treatment of apical external resorption in a high-risk

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok.

Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok. Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok. Zdjęcia radiologiczne i endoskopowe 7 letniej klaczy, która trafiła do kliniki z powodu okresowego, lewostronnego wypływu z nosa. Wypływ ten miał charakter

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku The athypical complication in the impantological treatment of the edentulous mandible case report Autorzy _ Damian Dudek,

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL Modelowanie linii dziąsła przy pomocy lasera diodowego SOL Moc: 0,8 W 1. Wykonać znieczulenie miejscowe. Przy pomocy periodontometru

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka radiologiczna w endodoncji

Diagnostyka radiologiczna w endodoncji Zastosowanie stożkowej tomografii cyfrowej w diagnostyce i powtórnym leczeniu kanałowym Opis przypadku The use of cone-beam computed tomography in diagnostics and reendodontic treatment. Case report lek.

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych z użyciem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej

Nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych z użyciem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej Nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych z użyciem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej Ingrid Różyło Kalinowska i T. Katarzyna Różyło New possibilities of imaging root canals using dental

Bardziej szczegółowo

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Schneidera i umieszczeniu pod nią biomateriału. Zestaw

Bardziej szczegółowo

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych AWADENT Cennik usług stomatologicznych Stomatologia zachowawcza: przegląd stomatologiczny jamy ustnej, konsultacja lekarska 50 zł badanie żywotności zęba 10 zł znieczulenie nasiękowe 20 zł znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Leczenie chirurgiczne torbieli żuchwy opis przypadków

Leczenie chirurgiczne torbieli żuchwy opis przypadków Leczenie chirurgiczne torbieli żuchwy opis przypadków The surgical treatment of the mandibular cyst the report of cases Autorzy_ Damian Dudek, Edyta Reichman-Warmusz, Krzysztof Helewski, Michał Matusek,

Bardziej szczegółowo

alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych

alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych Ochrona zębodołów Badania naukowe dowodzą, iż: do znacznych ubytków tkanki kostnej najczęściej

Bardziej szczegółowo

Choroby przyzębia. Rok IV

Choroby przyzębia. Rok IV Choroby przyzębia Rok IV Seminaria interaktywne 1. Budowa tkanek przyzębia brzeżnego. Rola i funkcja przyzębia w układzie stomatognatycznym. Kontrola odnowy tkanek w przyzębiu (powtórka z roku II i III).

Bardziej szczegółowo

Resorpcja to zespół czynników fizjologicznych

Resorpcja to zespół czynników fizjologicznych 4/2014 CBCT jako nieodłączny element diagnostyki w trudnych przypadkach klinicznych resorpcje patologiczne zębów opisy przypadków CBCT as an integral part of the diagnosis in difficult clinical cases pathological

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Wnioski naukowe Uwzględniając sprawozdanie oceniające PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie (PSUR) dotyczących

Bardziej szczegółowo

Katalog świadczeń stomatologicznych. Rozporządzenia MZ zgodnie z zał. nr 2. zgodnie z zał. nr 1. Wartość punktowa świadczeń

Katalog świadczeń stomatologicznych. Rozporządzenia MZ zgodnie z zał. nr 2. zgodnie z zał. nr 1. Wartość punktowa świadczeń świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym świadczenia stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie endoskopu i ultradźwiękowych końcówek retro do zabiegu resekcji korzenia zęba

Zastosowanie endoskopu i ultradźwiękowych końcówek retro do zabiegu resekcji korzenia zęba Czas. Stomatol., 2006, LIX, 5, 297-306 Organ Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego http://www.czas.stomat.net Zastosowanie endoskopu i ultradźwiękowych końcówek retro do zabiegu resekcji korzenia zęba

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie preparatu PRO ROOT MTA w endodontycznym leczeniu dorosłych pacjentów*

Zastosowanie preparatu PRO ROOT MTA w endodontycznym leczeniu dorosłych pacjentów* Czas. Stomatol., 2008, 61, 10, 686-690 2008 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Zastosowanie preparatu PRO ROOT MTA w endodontycznym leczeniu dorosłych pacjentów* Application of PRO ROOT MTA

Bardziej szczegółowo

Kiedy dochodzi do leczenia chorób miazgi zębów stałych

Kiedy dochodzi do leczenia chorób miazgi zębów stałych endodoncja W PRAKTYCE Leczenie chorób miazgi zębów stałych z niezakończonym rozwojem korzenia na podstawie przypadków klinicznych Pulp therapy for immature permanent teeth based on clinical cases lek.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych żuchwy o złożonej budowie morfologicznej

Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych żuchwy o złożonej budowie morfologicznej Czas. Stomatol., 2010, 63, 3, 148-154 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych żuchwy o złożonej budowie morfologicznej Root canal treatment of

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte cennikiem podlegają

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy całkowitym bezzębiu), gdzie często występuje niewystarczająca

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 15.02.16 Poniedziałek. sala 16.02.16 wtorek. 16.02.16 2 22.02.16 Poniedziałek. sala 23.02.16 sala 23.02.16 3. 29.02.16 Poniedziałek 01.03.16 01.03.16 4. 07.03.16 Poniedziałek. 08.03.16 08.03.16 (1)

Bardziej szczegółowo

Złamania korzeni zębów stałych w wieku rozwojowym procesy gojenia, powikłania opis przypadków

Złamania korzeni zębów stałych w wieku rozwojowym procesy gojenia, powikłania opis przypadków Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2 Złamania korzeni zębów stałych w wieku rozwojowym procesy gojenia, powikłania opis przypadków Root fractures in the permanent teeth during the age of development healing processes,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Cennik usług stomatologicznych

Cennik usług stomatologicznych Cennik usług stomatologicznych Usługa stomatologiczna Przegląd / wizyta konsultacyjna /recepta Wizyta adaptacyjna dla dzieci Wypełnienie światłoutwardzalne 100 Odbudowa zęba na wkstandradowym/okołomiazgowym

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 16.02.15 Poniedziałek. sala 17.02.15 wtorek. 17.02.15 2 23.02.15 Poniedziałek. sala 24.02.15 sala 24.02.15 3. 02.03.15 Poniedziałek 03.03.15 03.03.15 4. 09.03.15 Poniedziałek. 10.03.15 10.03.15 (1)

Bardziej szczegółowo

Różne oblicza materiału wypełnieniowego wtłoczonego poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba

Różne oblicza materiału wypełnieniowego wtłoczonego poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba Różne oblicza materiału wypełnieniowego wtłoczonego poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba Ingrid Różyło Kalinowska 1, 2 i T. Katarzyna Różyło 1, 2 Various appearances of filling material extruded beyond

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM Przedstawiamy badanie w kierunku raka jamy ustnej zamieszczone na stronach Państwowego Instytutu Dentystycznego i Twarzowo-Czaszkowego

Bardziej szczegółowo

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł L.p STOMATOLOGIA I PROTETYKA Cena 1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 3 Lakowanie jednego zęba 4 Lakierowanie uzębienia mlecznego 60,00 zł 5 Leczenie nadwrażliwości

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Polski. Doskonała harmonia Końcówki chirurgiczne Satelec

Polski. Doskonała harmonia Końcówki chirurgiczne Satelec Polski Doskonała harmonia Końcówki chirurgiczne Satelec SATELEC, Światowy lider - pionier zastosowania technologii piezoelektrycznej w stomatologii, - nieustannie inwestujący w badania naukowe i rozwój,

Bardziej szczegółowo

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej opis przypadku

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej opis przypadku lek. dent. Olaf Sitarski 1, lek. dent. Maciej Michalak 2, lek. dent. Michał Paulo 3, lek. dent. Magdalena Kwiatkowska 1, prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk 4 Tomografia komputerowa wiązki

Bardziej szczegółowo

Chirurgiczne leczenie ciężkiego zapalenia przyzębia, jako alternatywa dla leczenia implantologicznego opis dwóch przypadków

Chirurgiczne leczenie ciężkiego zapalenia przyzębia, jako alternatywa dla leczenia implantologicznego opis dwóch przypadków Opis przypadku Case report Borgis Chirurgiczne leczenie ciężkiego zapalenia przyzębia, jako alternatywa dla leczenia implantologicznego opis dwóch przypadków *Maciej Zaremba, Maciej R. Czerniuk, Renata

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462 nr Załącznik nr 3 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA 6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA Wskaźnik Boltona określa zależność pomiędzy sumą mezjodystalnych szerokości zębów stałych szczęki i żuchwy. Overall ratio (wskaźnik całkowity): Suma ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

CENNIK GABINETU. an-kadent

CENNIK GABINETU. an-kadent CENNIK ZABIEGÓW STOMATOLOGICZNYCH GABINETU an-kadent BADANIE Przegląd uzębienia z ustaleniem planu leczenia (pierwsza wizyta w gabinecie) Przegląd uzębienia- kolejna, regularna wizyta kontrolna (co 6 miesięcy)

Bardziej szczegółowo

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Zachowaj zęby na więcej niż 20 lat z Straumann Emdogain

Zachowaj zęby na więcej niż 20 lat z Straumann Emdogain Informacja dla pacjenta na temat leczenia chorób przyzębia Zachowaj zęby na więcej niż 20 lat z Straumann Emdogain Ponad 2 miliony leczonych pacjentów Co wiesz na temat choroby dziąseł i przyzębia? Choroby

Bardziej szczegółowo

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku.

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku. labrida bioclean CHIRURGIA I IMPLANTOLOGIA Antybakteryjna szczoteczka Labrida BioClean to nowatorskie narzędzie, które skraca czas leczenia i pomaga w delikatnym oraz skutecznym czyszczeniu mechanicznym

Bardziej szczegółowo

I 17. cosmetic. Temat specjalny _ Zastosowanie CAD/CAM I

I 17. cosmetic. Temat specjalny _ Zastosowanie CAD/CAM I Temat specjalny _ Zastosowanie CAD/CAM I Ryc. 5 Ryc. 6 Ryc. 7 czy to zwłaszcza leczenia implantologicznego w strefie estetycznej. Często także wykonanie uzupełnienia tymczasowego w strefie estetycznej

Bardziej szczegółowo

Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku

Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku _CBCT Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku Vertical alveolar bone atrophy in implant treatment possible 3D solutions case report Autor_

Bardziej szczegółowo

Zakład Stomatologii Zachowawczej, Instytut Stomatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska

Zakład Stomatologii Zachowawczej, Instytut Stomatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska Borgis Analiza wybranych czynników klinicznych i anatomicznych w podjęciu decyzji: ząb czy implant. Przegląd piśmiennictwa. Część I. Aspekty endodontyczne i periodontologiczne *Michał Szadowski 1, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 24.06.2015r. ZACHOWAWCZA + RTG Częściowa zapłata za usługę stomatologiczną 0,00 zł 0,00 zł Przegląd 0,00 zł 0,00 zł Konsultacja/ porada podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo