Rozwiązania programowe dla platformy Lexmark Solutions

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązania programowe dla platformy Lexmark Solutions"

Transkrypt

1 Patforma Lexmark Soutions Rozwiązania programowe da patformy Lexmark Soutions Patforma Lexmark Soutions to apikacja opracowana przez specjaistów z firmy Lexmark w ceu zapewnienia skutecznych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych da dużych środowisk rozproszonych. W nową patformę wbudowane zostały moduły Lexmark Print Reease (zwanianie wydruków) i Lexmark Document Accounting (roziczanie dokumentów), których zadaniem jest zaoferowanie naszym kientom nowego poziomu eastyczności i skaowaności. Zoptymaizuj drukowanie w sieci oraz stwórz przewagę informacyjną dzięki zastosowaniu rozwiązań do zarządzania drukiem dokumentów, które można zainstaować w przedsiębiorstwie ub umieścić w chmurze w modeu SaaS (Oprogramowanie jako Usługa). Lexmark Print Reease Wygodnie. Zwaniaj zadania drukowania z dowonego udostępnionego urządzenia. Bezpiecznie. Dokumenty są drukowane dopiero po uwierzytenieniu użytkownika w urządzeniu. Mobinie. Wysyłaj zadania do koejki ze smartfonu ub tabetu. Lexmark Document Accounting Wszechstronnie. Śedź wszystkie działania w swoim środowisku sieciowym. Dokładnie.Szczegółowe raporty z wykonywanych czynności umożiwiają prostą kakuację kosztów. Oszczędnie.Zarządzaj kosztami i zmniejsz marnotrawstwo dzięki imitom drukowania

2 Rozwiązania do zarządzania drukiem Lexmark Print Reease Lexmark Print Reease zapewnia możiwość wysyłania dokumentów z komputera stacjonarnego, tabetu, smartfonu¹ ub portau patformy Lexmark Soutions oraz drukowania ich na dowonej udostępnionej² drukarce ub urządzeniu wieofunkcyjnym. Zamiast wysyłania dokumentów do konkretnego urządzenia drukującego gdzie strony wyczekują na widoku pubicznym na pobranie użytkownik pobiera je z koejki po zaogowaniu ub przeciągnięciu kartą identyfikacyjną w urządzeniu, w którym dokumenty zostaną wydrukowane w obecności użytkownika. Zamiast wiązać się z jednym urządzeniem, można wydrukować zadanie z najdogodniejszej drukarki, ub z takiej, która ma wymagane funkcje ub możiwości. Funkcje Wydruk podążający i kontroa dostępu Zatrzymuje zadania drukowania w koejce serwera, dopóki użytkownik po uwierzytenieniu nie wybierze dokumentów do wydrukowania będąc w pobiżu urządzenia. Drukowanie z urządzeń przenośnych Zapewnia kompetny system drukowania mobinego, pozwaający na wysyłanie zadań do koejki drukowania z dowonego smartfonu ub innego urządzenia mobinego z systemem Android( ), ios ub BackBerry( )., ios ub Obsługa kart identyfikacyjnych Czytniki kart magnetycznych ub kart zbiżeniowych można zintegrować z urządzeniami, zapewniając w ten sposób szybkie i proste uwierzytenianie użytkowników. Automatyczna rejestracja użytkowników Użytkownicy są automatycznie rejestrowani, zwaniając administratorów z konieczności ręcznego wprowadzania numerów z identyfikatorów. Logowanie oparte na sesji Przeprowadza wiee zadań drukowania bez potrzeby ponownego uwierzyteniania. Obsługa urządzeń innych producentów Zwanianie zadań druku i śedzenie czynności związanych z drukowaniem na urządzeniach innych firm niż Lexmark. Podgąd wydruku Przegądanie każdej strony dokumentu, zmiana opcji drukowania oraz wybór okreśonych stron do drukowania. Drukowanie i zachowywanie Zachowuje dokument w koejce, dzięki czemu można wydrukować go ponownie później. Deegowanie zadań drukowania Przypisanie osoby upoważnionej do ogowania i drukowanie dokumentów będących w koejce. Zarządzanie koejką onine Porta patformy Lexmark Soutions umożiwia przeciąganie pików z foderów i upuszczanie ich bezpośrednio w koejce; można również usuwać dokumenty z koejki ub zmieniać ustawienia drukowania. Mój e-task Możiwość ustawiania preferencji językowych, kopiowania i wysyłania e-maii oraz dodawania przycisków skrótów na ekranie dotykowym. Limity czasu da czyszczenia Automatyczne usuwanie dokumentów w koejce po upływie okreśonego okresu czasu. Zarządzanie wbudowanymi rozwiązaniami Umożiwia administratorom wdrażanie i konfigurowanie apikacji Lexmark Embedded Soutions bezpośrednio z portau internetowego Wysyłanie z komputera stacjonarnego......ub z urządzenia mobinego Uwierzytenianie Przegądanie, drukowanie, usuwanie ub drukowanie i zachowanie

3 Lexmark Print Reease Cztery sposoby wysyłania pików do koejki Print Reease Pik > Drukuj (ze sterownikiem) 1. Mając zainstaowany w komputerze ub aptopie sterownik druku Lexmark Universa Print Driver(3) można drukować z dowonej apikacji, korzystając z poecenia Pik > Drukuj (Ctr +P ub Command-P). 3 można drukować z użyciem każdej apikacji, korzystając z poecenia Pik > Drukuj (Ctr +P ub Command-P). 2. Aby zwonić zadania drukowania, podejdź do dowonej drukarki Print Reease, wprowadź kod ub przeciągnij kartą identyfikacyjną, a następnie wybierz dokumenty do wydrukowania. 3. Aby wydrukować zadania drukowania, przejdź do dowonej drukarki Print Reease, wprowadź kod ub przeciągnij kartą identyfikacyjną, a następnie wybierz Pik > Wyśij (bez sterownika) 1. Zaoguj się w portau patformy Lexmark Soutions 3 Aby wydrukować zadania drukowania, podejdź do dowonej drukarki ub urządzenia wieofunkcyjnego Print Reease, wprowadź kod ub przeciągnij kartą identyfikacyjną, a następnie wybierz dokumenty do wydrukowania (4). 2. Aby wydrukować zadania drukowania, przejdź do dowonej drukarki ub urządzenia wieofunkcyjnego Print Reease, wprowadź kod ub przeciągnij kartą identyfikacyjną, a następnie wybierz dokumenty do wydrukowania 4. Apikacja Lexmark Mobie Printing (Android, ios) Po pobraniu apikacji Lexmark Mobie Printing 5 da smartfonu ub tabetu z systemem Android ub ios możesz wybrać pik do wydrukowania, a zadanie zostanie wysłane bezpośrednio do koejki Print Reease. 1. Korzystając z funkcji wysyłania ub udostępniania, wybierz apikację Lexmark Mobie Printing, a następnie podaj iczbę kopii, iość stron na arkuszu i włącz/ wyłącz drukowanie dwustronne i/ub koor. 2. Aby wydrukować zadania drukowania, przejdź do dowonej drukarki w sieci firmowej, wprowadź kod ub przeciągnij kartą identyfikacyjną, a następnie wybierz dokumenty do wydrukowania 4. Wysyłanie e-maii z urządzenia mobinego (Android, ios i BackBerry) Rozwiązanie Lexmark Print Reease można skonfigurować (5) pod kątem drukowania z dowonego urządzenia mobinego z funkcją wysyłania e-maii, włącznie ze smartfonami BackBerry( ), poprzez proste dołączenie dokumentu do wiadomości e-mai. Nie jest wymagana żadna apikacja ani sterownik. 5 pod kątem drukowania z dowonego 1. Wyśij wiadomość e-mai na firmowe konto e-mai Print Reease. Wiadomość wraz z załącznikami zostanie skonwertowana i zatrzymana w koejce Print Reease. 2. Aby wydrukować zadania drukowania, przejdź do dowonej drukarki Print Reease, wprowadź kod ub przeciągnij kartą identyfikacyjną, a następnie wybierz dokumenty do wydrukowania 4.

4 Rozwiązanie da śedzenia wydruków Lexmark Document Accounting Zoptymaizuj wydajność swojego środowiska druku dzięki wszechstronnemu oprogramowaniu do śedzenia i raportowania. Rozwiązanie Lexmark Document Accounting nieprzerwanie monitoruje czynności związane z drukowaniem na drukarkach i urządzeniach wieofunkcyjnych oraz gromadzi szczegółowe informacje na temat indywiduanych użytkowników, urządzeń i/ub grup użytkowników/urządzeń. Twoja organizacja dysponuje teraz wysokiej jakości danymi, które są niezbędne do modyfikowania nawyków związanych z drukowaniem, epszego zarządzania aktywami i obniżki kosztów i zmniejszenia marnotrawstwa. Korzyści związane z kosztami i wydajnością Infrastruktura związana z drukowaniem stanowi znaczną część budżetu w firmie. Dogłębne zrozumienie sposobu korzystania z zasobów może pomóc w reaizacji znacznych krótko- i długoterminowych oszczędności w obszarze kosztów i ochrony środowiska. Obecnie 70% przedsiębiorstw nie wie, ie dokładnie wydaje pieniędzy na drukowanie (IDC). Jedna z sześciu wydrukowanych stron ąduje w koszu na śmieci, nie zostawszy nawet przeczytana (IPSOS*). 20% wydrukowanych dokumentów ma cyk życia krótszy niż pięć minut! Rozwiązanie Lexmark Document Accounting dostarcza dokładnych danych użytkownikowi końcowemu oraz administratorowi foty. Można również zastosować imity drukowania da użytkowników w ceu ograniczenia stosowania pewnych funkcji ub uczuenia użytkowników na kwestie kosztów drukowania oraz dokładnego rozdzieenia kosztów drukowania między centrami kosztów. Dostęp do funkcji raportowych firmy Lexmark pozwaa się dowiedzieć, czy urządzenia są nadmiernie ub niedostatecznie użytkowane. Ta informacja umożiwia zaprojektowanie przyszłej ewoucji foty. Przegądanie historii aktywności onine. Dzięki zrozumieniu występujących w firmie trendów w zakresie drukowania, skanowania, kopiowania czy faksowania, możesz współpracować z firmą Lexmark w ceu wdrożenia rozwiązań mających na ceu oszczędność czasu i obniżkę kosztów automatyzując zadania administracyjne, eiminując w ten sposób błędy. *Źródło: Ankieta Ipsos przeprowadzona wśród 1408 dyrektorów małych i średnich firm w imieniu Lexmark we Francji, Niemczech, Wiekiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Hoandii i Stanach Zjednoczonych. Funkcje Śedzenie drukowania, kopiowania i skanowania Śedź wszystkie procesy drukowania, kopiowania i skanowania w firmie, uzyskując możiwość podejmowania decyzji w oparciu o dane oraz proaktywnego zarządzania. Śedzenie apikacji Śedź aktywność w oparciu o użycie wbudowanych apikacji. Możesz na przykład śedzić kopie wykonywane za pomocą standardowej funkcji kopiowania ub te, które zreaizowano za pośrednictwem funkcji Eco-Copy czy Card Copy, otrzymując w ten sposób pełne roziczenie środowiska druku. Limity drukowania da użytkowników Zastosuj imity drukowania i kopiowania da użytkowników. Limity można ustawić da wszystkich wydruków i/ub tyko koorowych. Użytkownicy mogą z łatwością śedzić swój stan wydruków w urządzeniu drukującym ub za pośrednictwem portau patformy Lexmark Soutions. Widoki użytkowników Przegądaj swoją osobistą historię aktywności za pośrednictwem portau patformy Lexmark Soutions. Eksport danych w formacie CSV. Raportowanie administracyjne Możiwość wyboru spośród gamy raportów zbiorczych oraz przegądania w oparciu o użytkownika/grupę użytkowników, urządzenie/ grupę urządzeń oraz zakres dat. Fitry raportowania można stosować do przegądania aktywności według okreśonego obszaru zainteresowań, np. używania koorów ub druku dwustronnego. Raporty można przegądać onine ub eksportować je w formacie CSV w ceu dodatkowej anaizy. Generowanie raportów zbiorczych. Opcje raportowania.

5 Patforma Lexmark Soutions Opcje wdrażania: Ty wybierasz. My dostarczamy. Podczas wyboru technoogii mającej na ceu zwiększenie wydajności organizacji naeży zwrócić uwagę na dwie cechy: eastyczność i skaowaność. Rozwiązania firmy Lexmark da przedsiębiorstw zostały opracowane z myśą o adaptacji do praktycznie każdego środowiska oraz sprawnym przekazywaniu wszystkim użytkownikom w organizacji. To eastyczne i skaowane podejście znajduje również zastosowanie w sposobie dostarczania rozwiązań takich jak Lexmark Print Reease i Lexmark Document Accounting. Rozwiązania da oprogramowania wbudowane w patformę Lexmark Soutions można wdrażać i zarządzać nimi w tradycyjny sposób przez zakup icencji i wewnętrzną obsługę i zarządzanie oprogramowaniem i związaną z nim infrastrukturą bądź przez zakup rozwiązania i wsparcia na bazie subskrypcji jako mode Saas (Oprogramowanie jako Usługa). Możiwe jest również połączenie obu opcji wdrażania w ceu ich dostosowania do potrzeb prowadzonej działaności. Eksperci z zakresu wdrażania w firmie Lexmark pomagają w dobraniu modeu spełniającego wymagania i w zmaksymaizowaniu wydajności środowiska druku. Tradycyjne (na miejscu) Oprogramowanie jako Usługa (SaaS)» Samodzienie zarządzanie» Zakup i własność» Wydatek inwestycyjny» Kopie zapasowe zarządzane przez IT» Stałe wsparcie da systemu» Zarządzanie przez Lexmark» Płatność wg użytkownika» Koszt operacyjny» Zbędne serwery» Szybkość i łatwość gobanego skaowania Dzięki tradycyjnemu podejściu organizacja icencjonuje otwarcie rozwiązanie i wdraża je w miejscu pracy. Organizacja odpowiada za dostarczanie niezbędnego wsparcia w ceu zarządzania i obsługiwania infrastruktury, takiej jak sprzęt i oprogramowanie serwerowe. Organizacja uzyskuje dostęp do rozwiązania na bazie subskrypcji. Firma Lexmark zarządza systemem i obsługuje go wraz z niezbędną infrastrukturą w naszym bezpiecznym centrum danych. Ta opcja umożiwia skoncentrowanie się na działaności, podczas gdy firma Lexmark zarządza rozwiązaniem Print Reease.

6 Patforma Lexmark Soutions Patforma Lexmark Soutions Patforma Lexmark Soutions to apikacja bazowa opracowana przez specjaistów z firmy Lexmark w ceu zapewnienia skutecznych i przystępnych cenowo rozwiązań z zakresu oprogramowania serwerowego da dużych środowisk rozproszonych. W nową patformę wbudowane zostały moduły Lexmark Print Reease i Lexmark Document Accounting, których zadaniem jest zaoferowanie nowego poziomu eastyczności i skaowaności da naszych kientów. Dzięki tym dwóm rozwiązaniom wdrażanym na miejscu, jako oprogramowanie hostowane ub jako połączenie tych dwóch możiwości można tworzyć bezpieczne, udostępniane środowisko drukowania i obrazowania z trwałymi korzyściami. Redukcja kosztów drukowania i zmniejszenie iości uwanianego węga Wzmocnienie kontroi dostępu, bezpieczeństwa i zgodności Zapewnienie użytkownikom możiwości drukowania z urządzeń mobinych Śedzenie aktywności i zwiększanie odpowiedzianości użytkowników Zwiększenie redundancji przez zapewnienie dostępności drukarek Zapewnienie eastyczności wdrażania rozwiązań na miejscu ub w postaci modeu SaaS (Oprogramowanie jako Usługa) Wprowadzenie nowej funkcjonaności we właściwym czasie i z uwzgędnieniem oszczędności kosztów Tradycyjne (na miejscu) Oprogramowanie jako Usługa (SaaS) Print Reease Automatyczna rejestracja użytkowników Wysyłanie ze sterownika drukarki (Pik>Wyśij) Wysyłanie z apikacji Lexmark Mobie Printing Wysyłanie przez e-mai Wysyłanie z portau patformy Lexmark Soutions Podgąd wydruku6 Drukowanie i zachowywanie Usuwanie/usuwanie wszystkiego Deegowanie zadań drukowania Identyfikator zadań drukowania koor/mono Obsługa urządzeń innych producentów Automatyczne czyszczenie Domyśne ustawienie druku dwustronnego Ustawianie indywiduanych preferencji da kopiowania i wysyłania przez e-mai Tworzenie niestandardowych skrótów Ustawianie indywiduanych preferencji da języka na ekranie7 Przegądanie zadań w koejce druku z poziomu portau sieci Web Dodawanie zadań drukowania przez przeciąganie i upuszczanie, zmiana koejności zadań w koejce z poziomu portau sieci Web Roziczanie dokumentów Praca w oparciu o przegądarkę Wykrywanie i konfigurowanie urządzeń Wdrażanie imitów da użytkowników Śedzenie aktywności drukowania/kopiowania/skanowania, włącznie z wbudowanymi apikacjami Przegądanie raportów Stosowanie fitrów raportowania Eksport danych w formacie.csv Eksport danych w formacie PDF Graficzny raport podsumowujący Wysyłanie zadania drukowania z apikacji Lexmark Mobie Printing wymaga urządzenia iphone 3G ub nowszego, urządzeń z systemem ios 4.2 ub nowszym bądź urządzeń z systemem Android w wersji 2.1 ub nowszej. 2 Urządzania drukujące z obsługą technoogii Lexmark Embedded Soutions Framework ub drukarki innych firm z obsługą PCL/PostScript i czytnikiem kart, połączone za pomocą urządzenia Lexmark Print Reease (Lexmark N7020e). 3 Zawarte w cenie rozwiązania Lexmark Print Reease. 4 Szybkości drukowania, formatowanie i inne dane techniczne mogą się różnić. 5 Dodatkowa opłata icencyjna. 6 Nie zawarte we wszystkich urządzeniach. 7 Obsługa 21 języków. 1 Lexmark, ogo Lexmark z symboem rombu są znakami towarowymi firmy Lexmark Internationa, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/ub w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właściciei.

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Zoptymaizuj drukowanie w sieci i stwórz przewagę informacyjną dzięki rozwiązaniu do zarządzania drukowaniem, które można wdrożyć w siedzibie firmy ub udostępnić w chmurze. Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne korzystanie z drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmark z obsługą rozwiązań

Bezpieczne korzystanie z drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmark z obsługą rozwiązań Bezpieczne korzystanie z drukarek i urządzeń wieofunkcyjnych Lexmark z obsługą rozwiązań Większe bezpieczeństwo firmowych dokumentów i danych Każda organizacja przykładająca wagę do bezpieczeństwa musi

Bardziej szczegółowo

Imponujące osiągi. Lexmark M1140, M1145 i M3150 Monochromatyczne drukarki laserowe

Imponujące osiągi. Lexmark M1140, M1145 i M3150 Monochromatyczne drukarki laserowe Lexmark M1140, M1145 i M3150 Monochromatyczne drukarki aserowe Imponujące osiągi. Mono Druk dwustronny Do 47 str./min Bezpieczeństwo Wyświetacz LCD 2- wierszowy ub 2,4 ub ekran dotykowy 4,3 Sieć Tryb Eco

Bardziej szczegółowo

Jak uniflow pomoże ci spełnić indywidualne wymagania biznesowe twoich klientów? PRZEWODNIK SPRZEDAWCY you can DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Jak uniflow pomoże ci spełnić indywidualne wymagania biznesowe twoich klientów? PRZEWODNIK SPRZEDAWCY you can DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Jak uniflow pomoże ci spełnić indywidualne wymagania biznesowe twoich klientów? PRZEWODNIK SPRZEDAWCY you can DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Niniejszy przewodnik zawiera informacje niezbędne do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970. A3 Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne. Odkryj nowe sposoby pracy.

Xerox WorkCentre 7970. A3 Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne. Odkryj nowe sposoby pracy. Xerox WorkCentre 7970 A3 Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 7970 Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Odkryj nowe sposoby pracy. Sukces biznesowy wymaga obecnie najwyższej efektywności oraz

Bardziej szczegółowo

ECL Portal. Standardowe rozwiązanie SCADA dla regulatora ECL Comfort 310. Arkusz informacyjny. Opis

ECL Portal. Standardowe rozwiązanie SCADA dla regulatora ECL Comfort 310. Arkusz informacyjny. Opis Standardowe rozwiązanie SCADA da reguatora ECL Comfort 310 Opis jest skutecznym, gotowym do pracy narzędziem SCADA (Supervisory Contro and Data Acquisition, sterowanie urządzeniami automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny system Enterprise Content Management

Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare Product Info Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 Product Info Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 ProductInfo Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i instalacja

Konfiguracja i instalacja Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Konfiguracja i instalacja 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Lexmark Przewodnik po aplikacjach ESF III kwartał 2012

Lexmark Przewodnik po aplikacjach ESF III kwartał 2012 Aplikacje Lexmarka Pomóż swoim klientom wydobyć pełen potencjał z jedno- i wielofunkcyjnych drukarek Lexmarka z zainstalowanymi rozwiązaniami. Aplikacje Lexmarka zostały opracowane po to, by firmy mogły

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO Client Server Security 3 for Small and Medium Business

TREND MICRO Client Server Security 3 for Small and Medium Business TM TREND MICRO Client Server Security 3 for Small and Medium Business Wprowadzenie www.trendmicro-europe.com CMEM32784/60803 Client Server Security3 for Small and Medium Business Wprowadzenie Firma Trend

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

SmartCloud Notes. Administrowanie programem SmartCloud Notes: Środowisko hybrydowe Marzec 2015

SmartCloud Notes. Administrowanie programem SmartCloud Notes: Środowisko hybrydowe Marzec 2015 SmartCloud Notes Administrowanie programem SmartCloud Notes: Środowisko hybrydowe Marzec 2015 SmartCloud Notes Administrowanie programem SmartCloud Notes: Środowisko hybrydowe Marzec 2015 Uwaga Przed

Bardziej szczegółowo

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Nieprze Nieprzerwana Nieprzerwana Nieprzerwana ochrona wszystkich danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Firmowe dane to coś więcej niż zbiór zer i jedynek. Bez

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania MAXPRO dla video IP SPRAWDŹ JEDNO, POZNAJ WSZYSTKIE. Otwarta, elastyczna i skalowalna platforma do monitoringu video

Rozwiązania MAXPRO dla video IP SPRAWDŹ JEDNO, POZNAJ WSZYSTKIE. Otwarta, elastyczna i skalowalna platforma do monitoringu video Rozwiązania MAXPRO da video IP SPRAWDŹ JEDNO, POZNAJ WSZYSTKIE Otwarta, eastyczna i skaowana patforma do monitoringu video 1 SPRAWDŹ JEDNO, POZNAJ WSZYSTKIE Czy szukasz... Systemu który współpracuje z

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE możliwości biznesowe

ZAAWANSOWANE możliwości biznesowe ZAAWANSOWANE możliwości biznesowe imagerunner ADVANCE seria kolorowych i czarnobiałych urządzeń biurowych you can 20 lat temu trudno byłoby sobie wyobrazić nasz współczesny sposób pracy. Mamy elastyczne

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE możliwości biznesowe. imagerunner ADVANCE Seria kolorowych i monochromatycznych urządzeń biurowych

ZAAWANSOWANE możliwości biznesowe. imagerunner ADVANCE Seria kolorowych i monochromatycznych urządzeń biurowych ZAAWANSOWANE możliwości biznesowe imagerunner ADVANCE Seria kolorowych i monochromatycznych urządzeń biurowych Nowa generacja urządzeń imagerunner ADVANCE 20 lat temu trudno byłoby sobie wyobrazić nasz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2015.08.14 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa prezentacja oferty. Oferta produktów 2014 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ DLA WSPÓŁCZESNEGO BIURA

Szczegółowa prezentacja oferty. Oferta produktów 2014 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ DLA WSPÓŁCZESNEGO BIURA Oferta produktów 2014 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ DLA WSPÓŁCZESNEGO BIURA Urządzenia wielofunkcyjne firmy Sharp Szczegółowa prezentacja oferty 1 22 Urządzenia wielofunkcyjne firmy

Bardziej szczegółowo

HP Web Jetadmin Podręcznik użytkownika

HP Web Jetadmin Podręcznik użytkownika HP Web Jetadmin HP Web Jetadmin Podręcznik użytkownika Uwagi o prawach autorskich 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Small Office Security PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 3

Kaspersky Small Office Security PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 3 Kaspersky Small Office Security PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 3 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Realizuj obecne zadania, buduj możliwości na przyszłość.

Realizuj obecne zadania, buduj możliwości na przyszłość. WorkCentre 7220/7225 A3 Kolorowy System wielofunkcyjny Xerox WorkCentre 7220/7225 System wielofunkcyjny Realizuj obecne zadania, buduj możliwości na przyszłość. Rozwijanie firmy oznacza inteligentne metody

Bardziej szczegółowo