Lexmark Print Management

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lexmark Print Management"

Transkrypt

1 Lexmark Print Management Zoptymaizuj drukowanie w sieci i stwórz przewagę informacyjną dzięki rozwiązaniu do zarządzania drukowaniem, które można wdrożyć w siedzibie firmy ub udostępnić w chmurze. Bezpieczne i wygodne zwanianie wydruków Eastyczność. Zwanianie zadań drukowania z dowonego urządzenia obsługującego to rozwiązanie. Bezpieczeństwo. Drukowanie dokumentów tyko po uwierzytenieniu użytkownika w urządzeniu. Mobiność. Wysyłanie zadań do koejki ze smartfona ub tabetu. Zaawansowane narzędzia do śedzenia, roziczania i raportowania Wszechstronność. Śedzenie wszystkich czynności w środowisku sieciowym. Dokładność. Szczegółowe raporty wykonywanych czynności umożiwiające łatwe obiczanie kosztów. Oszczędność. Zarządzanie kosztami i ograniczenie marnotrawstwa dzięki imitom drukowania.

2 Bezpieczne i wygodne zwanianie wydruków Zwanianie wydruków Lexmark Print Management daje swobodę wysyłania dokumentów z komputera, tabetu, smartfona¹ ub portau internetowego* i drukowania ich na dowonej drukarce ub urządzeniu wieofunkcyjnym² obsługującymi tę funkcję. Zamiast wysyłać dokumenty w trybie push do wyznaczonej drukarki gdzie wydrukowane strony będą pubicznie dostępne, zanim je odbierzesz są one pobierane w trybie pu z koejki drukowania po zaogowaniu się ub użyciu karty identyfikacyjnej w drukarce. Dzięki temu użytkownik nie jest powiązany z pojedynczym urządzeniem i swoje zadania drukowania może zwaniać z drukarki, która odpowiada mu najbardziej ub która oferuje wymagane funkcje. 1 Wyśij z komputera... Funkcje...ub wyśij z urządzenia przenośnego Drukowanie w trybie "pu" i kontroa dostępu przechowywanie zadań drukowania w koejce serwera do czasu, aż upoważniony użytkownik przy urządzeniu nie wybierze dokumentów do drukowania. Drukowanie z urządzeń przenośnych kompetny system do drukowania z urządzeń przenośnych, umożiwiający przesyłanie zadań do koejki drukowania z dowonych smartfonów z systemem Android ub ios bądź urządzeń przenośnych. Obsługa kart identyfikacyjnych z urządzeniami mogą być zintegrowane czytniki kart magnetycznych ub zbiżeniowych, umożiwiając szybkie i łatwe uwierzytenianie użytkowników. 2 Uwierzytenij Automatyczna rejestracja użytkownika samodziena rejestracja użytkowników, zwaniająca administratorów z ręcznego wprowadzania numerów kart dostępu. Logowanie w oparciu o sesję wykonywanie wieu zadań bez konieczności ponownego uwierzyteniania. Podgąd wydruku* możiwość podgądu każdej strony dokumentu, zmiany opcji wydruku oraz wyboru stron do wydrukowania. Drukowanie i zachowywanie zachowywanie dokumentu w koejce, aby wydrukować go później. 3 Wyświet*, wydrukuj, usuń ub wydrukuj i zachowaj Deegowanie zadania drukowania wyznaczenie deegata, który może się zaogować i wydrukować dokumenty z twojej koejki. Zarządzanie koejką w trybie onine* dostęp do portau internetowego, który umożiwia przeciąganie pików z foderu dokumentów i upuszczanie bezpośrednio w koejce, usuwanie dokumentów z koejki ub zmianę ustawień drukowania. Limity czasu czyszczenia automatyczne usuwanie dokumentów z koejki po upływie wcześniej zdefiniowanego czasu. *Obecnie możiwe tyko w przypadku wdrożenia w modeu SaaS.

3 Zasada działania Cztery sposoby na wysłanie pików do koejki zwaniania wydruków Pik > Drukuj (za pomocą sterownika) 1. Dzięki uniwersanemu sterownikowi drukowania Lexmarka 3, zainstaowanemu na komputerze stacjonarnym ub przenośnym, można drukować z dowonej apikacji, korzystając z poecenia Pik > Drukuj (Ctr + P ub Command-P). 2. Dokument jest wysyłany do koejki zwaniania wydruków. 3. Aby zwonić zadania drukowania, naeży udać się do drukarki obsługującej to rozwiązanie, wprowadzić swoje dane uwierzyteniające ub przeciągnąć kartę identyfikacyjną przez czytnik, po czym wybrać dokumenty, które mają być wydrukowane. Pik > Prześij (bez użycia sterownika)* 1. Aby uzyskać dostęp do koejki drukowania i dodać dokumenty, naeży zaogować się w portau internetowym(3). Dokumenty można dodać do koejki, po prostu przeciągając je do koejki drukowania i upuszczając je w niej. 3. Dokumenty można dodać do koejki, po prostu przeciągając je do koejki drukowania i upuszczając je w niej. 2. Aby zwonić swoje zadania drukowania, naeży udać się do drukarki ub drukarki wieofunkcyjnej, wprowadzić swoje dane uwierzyteniające ub *Obecnie możiwe tyko w przypadku wdrożenia w modeu SaaS. Apikacja Lexmarka Mobie Printing (Android, ios) Za pomocą apikacji Lexmarka Mobie Printing(5), pobranej na smartfona ub tabetu z systemem Android ub ios, można wybrać pik do wydrukowania, a zadanie drukowania zostanie wysłane bezpośrednio do koejki drukowania użytkownika. 5, pobranej na smartfona ub tabet z systemem Android ub ios, można wybrać pik do wydrukowania, a zadanie drukowania zostanie wysłane bezpośrednio do koejki drukowania użytkownika. 1. Za pomocą funkcji wysyłania ub udostępniania naeży wybrać apikację Lexmarka Mobie Printing i wybrać iczbę kopii, iczbę stron na arkusz, włączyć ub wyłączyć druk dwustronny i koorowy. 2. Aby zwonić zadania drukowania, naeży udać się do drukarki obsługującej to rozwiązanie i podłączonej do sieci firmowej, wprowadzić swój kod Przesyłanie wiadomości e-mai z urządzenia przenośnego Zarządzanie drukowaniem Lexmarka można tak skonfigurować 5, aby możiwe było drukowanie z każdego urządzenia przenośnego umożiwiającego wysyłanie wiadomości e-mai. W tym ceu wystarczy załączyć dokument do takiej wiadomości. Ta funkcja nie wymaga żadnego sterownika ani apikacji. 1. Wiadomość e-mai naeży wysłać na firmowe konto poczty e-mai zarządzania drukowaniem Lexmarka. Wiadomość e-mai oraz wszystkie załączniki są konwertowane i przechowywane w koejce zwaniania wydruków. 2. Aby zwonić zadania drukowania, naeży udać się do drukarki z odpowiednią funkcją i wprowadzić swoje dane uwierzyteniające ub przeciągnąć swoją kartę identyfikacyjną przez czytnik, po czym wybrać dokumenty, które mają być wydrukowane. 4

4 Zaawansowane narzędzia do śedzenia i raportowania Roziczanie dokumentów Optymaizacja efektywności środowiska druku dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu do śedzenia i raportowania. Przez cały czas Lexmark Print Management monitoruje aktywność związaną z drukowaniem na urządzeniach drukujących i skanujących oraz gromadzi szczegółowe informacje dotyczące pojedynczych użytkowników, urządzeń ub grup użytkowników/urządzeń. Twoja organizacja zyskuje dzięki temu wysokiej jakości dane niezbędne do zmodyfikowania nawyków związanych z drukowaniem, epszego zarządzania zasobami oraz zmniejszenia kosztów i marnotrawstwa. Funkcje Wyświetanie historii operacji w trybie onine. Śedzenie drukowania, kopiowania i skanowania śedzenie wszystkich zadań drukowania, kopiowania i skanowania w przedsiębiorstwie, umożiwiające podejmowanie decyzji w oparciu o dane oraz aktywne zarządzanie. Śedzenie apikacji śedzenie czynności wykonywanych przez wbudowane apikacje. Na przykład śedzenie kopii wykonywanych za pomocą standardowej funkcji kopiowania, jak i tych wykonanych za pomocą funkcji Kopia Eco ub Kopiowanie kart,w ten sposób dostarczane jest pełny obraz danego środowiska druku. Eksport danych do formatu CSV. Limity użytkownika wprowadzenie imitów da użytkownika w zakresie drukowania i kopiowania. Limity można ustawić da całkowitej iczby odbitek i/ub kooru. Użytkownicy mogą w prosty sposób sprawdzać status swoich imitów zarówno na urządzeniu, jak i za pośrednictwem portau internetowego (tyko w przypadku wdrożenia w modeu SaaS). Raporty administracyjne wybór różnych raportów zbiorczych i wyświetanie według użytkownik/grup użytkowników ub urządzeń/grup urządzeń oraz przedziału czasu. Możiwość stosowania fitrów pozwaających na podgąd aktywności według okreśonego obszaru zainteresowania, na przykład druku koorowego ub dwustronnego. Wyświetanie raportów w trybie onine ub eksportowanie danych do formatu CSV w ceu daszej anaizy. Generowanie raportów zbiorczych.

5 Opcje wdrożenia Opcje wdrożenia: Ty wybierasz. My dostarczamy. Przy wyborze technoogii umożiwiającej bardziej efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem naeży zwrócić uwagę na dwie kwestie: eastyczność i skaowaność. Rozwiązania Lexmarka da przedsiębiorstw zostały zaprojektowane tak aby mogły zostać zaadaptowane w praktycznie każdym środowisku oraz szybko zainstaowane u użytkowników w całej organizacji. Eastyczne i skaowane podejście dotyczy także sposobu dostarczania rozwiązań, takich jak Lexmark Print Management. Lexmark Print Management można wdrożyć i administrować w tradycyjny sposób, kupując icencję i zarządzając oprogramowaniem oraz powiązaną infrastrukturą, ub można nabyć rozwiązanie oraz wsparcie w ramach subskrypcji w modeu oprogramowania jako usługi. Prawdopodobnie najepsze będzie połączenie obu sposobów. Eksperci Lexmarka ds. wdrożeń pomogą wybrać mode spełniający wymagania oraz maksymaizujący efektywność środowiska druku. Tradycyjne (na miejscu) Oprogramowanie jako usługa (SaaS) >> Samodziene zarządzanie >> Zakup i posiadanie na własność >> Niski koszt kapitałowy >> Tworzenie kopii zapasowej zarządzane przez dział IT >> Nieustanne wsparcie okane >> Zarządzanie przez Lexmarka >> Opłata za użytkownika >> Niższy koszt operacyjny >> Redundantne serwery >> Szybkie i łatwe skaowanie gobane Przy tradycyjnym podejściu organizacja nabywa z góry icencję do rozwiązania i wdraża je na miejscu. Organizacja jest odpowiedziana za zapewnienie odpowiedniego wsparcia, aby zarządzać i sterować powiązaną infrastrukturą, taką jak serwery i ich oprogramowanie. Organizacja uzyskuje dostęp do rozwiązania w oparciu o subskrypcję. Lexmark zarządza i steruje systemem, razem z powiązaną infrastrukturą, w swoim bezpiecznym centrum danych. Ta opcja umożiwia skupienie się na własnym biznesie, pozwaając Lexmarkowi zarządzać rozwiązaniem do zwaniania wydruków.

6 Przegąd funkcji Lexmark Print Management zapewnia przedsiębiorstwu nowy poziom eastyczności. Dzięki temu rozwiązaniu wdrażanemu na miejscu ub jako oprogramowanie udostępniane organizacja może stworzyć bezpieczne, współdzieone środowisko drukowania i przetwarzania obrazów oferujące stałe korzyści. Zapewnienie dostępności drukarek poprzez redundancję Eastyczność dzięki możiwości wdrożenia na miejscu ub w modeu oprogramowania jako usługi Wprowadzenie nowych funkcji w szybkim tempie i przy niskich kosztach Zmniejszenie kosztów drukowania i emisji dwutenku węga Wzmocnienie kontroi dostępu, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami Umożiwienie użytkownikom drukowania z urządzeń przenośnych Śedzenie aktywności i zwiększenie odpowiedzianości użytkowników Tradycyjne (na miejscu) Oprogramowanie jako usługa (SaaS) Zwanianie wydruków Automatyczna rejestracja użytkownika Wysyłanie ze sterownika drukarki (Pik>Drukuj) Wysyłanie z apikacji Lexmarka Mobie Printing Wysyłanie za pośrednictwem poczty e-mai Wysyłanie z konsoi portau internetowego Lexmark Print Management Drukowanie i zachowywanie Usuwanie/usuwanie wszystkich Przekazywanie zadania drukowania Identyfikator zadania drukowania, koor czy mono Automatyczne czyszczenie Ustawienie domyśnego druku dwustronnego Przegądanie zadań w koejce drukowania z poziomu portau internetowego Dodawanie zadań drukowania przez przeciągnięcie i upuszczenie, zmiana koejności zadań w koejce z poziomu portau internetowego Roziczanie dokumentów Dostępne w przegądarce Wprowadzanie imitów użytkownika Śedzenie czynności drukowania/kopiowania/skanowania, łącznie z apikacjami wbudowanymi Wyświetanie raportów Eksportowanie danych Graficzny raport zbiorczy 1 Wysyłanie zadania drukowania z apikacji Lexmarka Mobie Printing wymaga urządzenia iphone( ) 3G ub nowszego, działającego pod kontroą systemu ios 4.2 ub nowszego bądź urządzenia z systemem Android( ) w wersji 2.1 ub nowszej. 2 Drukarki obsługiwane przez patformę Lexmark Embedded Soutions ub drukarki PCL/PostScript firm innych niż Lexmark, wyposażone w czytnik kart i podłączone za pośrednictwem urządzenia Lexmarka z funkcją zwaniania wydruków (Lexmark N7020e). 3 Zawarte w cenie rozwiązania Lexmarka do zwaniania wydruków. 4 Szybkość drukowania, formatowanie oraz inne właściwości mogą się różnić. 5 Dodatkowa opłata za icencję. Nazwa Lexmark oraz ogo Lexmark z symboem rombu są znakami towarowymi firmy Lexmark Internationa, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i (ub) w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe naeżą do odpowiednich właściciei Lexmark Internationa, Inc. 740 W. New Circe Rd. Lexington, KY 40550, USA.

Bezpieczne korzystanie z drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmark z obsługą rozwiązań

Bezpieczne korzystanie z drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmark z obsługą rozwiązań Bezpieczne korzystanie z drukarek i urządzeń wieofunkcyjnych Lexmark z obsługą rozwiązań Większe bezpieczeństwo firmowych dokumentów i danych Każda organizacja przykładająca wagę do bezpieczeństwa musi

Bardziej szczegółowo

Jak uniflow pomoże ci spełnić indywidualne wymagania biznesowe twoich klientów? PRZEWODNIK SPRZEDAWCY you can DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Jak uniflow pomoże ci spełnić indywidualne wymagania biznesowe twoich klientów? PRZEWODNIK SPRZEDAWCY you can DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Jak uniflow pomoże ci spełnić indywidualne wymagania biznesowe twoich klientów? PRZEWODNIK SPRZEDAWCY you can DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Niniejszy przewodnik zawiera informacje niezbędne do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Konfiguracja i instalacja 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

bizhub 223/283/363/423 Profesjonalne urządzenia dla środowisk biurowych Systemy biurowe bizhub 223/283/363/423

bizhub 223/283/363/423 Profesjonalne urządzenia dla środowisk biurowych Systemy biurowe bizhub 223/283/363/423 bizhub 223/283/363/423 Profesjonalne urządzenia dla środowisk biurowych Systemy biurowe bizhub 223/283/363/423 bizhub 223/283/363/423, systemy biurowe Monochromatyczne, profesjonalne urządzenia do obsługi

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania MAXPRO dla video IP SPRAWDŹ JEDNO, POZNAJ WSZYSTKIE. Otwarta, elastyczna i skalowalna platforma do monitoringu video

Rozwiązania MAXPRO dla video IP SPRAWDŹ JEDNO, POZNAJ WSZYSTKIE. Otwarta, elastyczna i skalowalna platforma do monitoringu video Rozwiązania MAXPRO da video IP SPRAWDŹ JEDNO, POZNAJ WSZYSTKIE Otwarta, eastyczna i skaowana patforma do monitoringu video 1 SPRAWDŹ JEDNO, POZNAJ WSZYSTKIE Czy szukasz... Systemu który współpracuje z

Bardziej szczegółowo

DISKSTATION MANAGER 5.0 DEDYKOWANY SYSTEM OPERACYJNY SERWERA NAS

DISKSTATION MANAGER 5.0 DEDYKOWANY SYSTEM OPERACYJNY SERWERA NAS DISKSTATION MANAGER 5.0 DEDYKOWANY SYSTEM OPERACYJNY SERWERA NAS www.synology.com Firma Synology jest wiodącym dostawcą serwerów NAS na rynku globalnym. Naszym celem jest wykorzystywanie najnowszych technologii

Bardziej szczegółowo

DISKSTATION MANAGER 5.0 DEDYKOWANY SYSTEM OPERACYJNY SERWERA NAS

DISKSTATION MANAGER 5.0 DEDYKOWANY SYSTEM OPERACYJNY SERWERA NAS DISKSTATION MANAGER 5.0 DEDYKOWANY SYSTEM OPERACYJNY SERWERA NAS www.synology.com Firma Synology jest wiodącym dostawcą serwerów NAS na rynku globalnym. Naszym celem jest wykorzystywanie najnowszych technologii

Bardziej szczegółowo

Universal Login Manager

Universal Login Manager Universal Login Manager imagerunner ADVANCE zarządzanie dostępem i personalizacja you can Zaawansowana autoryzacja użytkowników Firma Canon przedstawia aplikację Universal Login Manager przeznaczoną dla

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i instalacja

Konfiguracja i instalacja Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

Lexmark Przewodnik po aplikacjach ESF III kwartał 2012

Lexmark Przewodnik po aplikacjach ESF III kwartał 2012 Aplikacje Lexmarka Pomóż swoim klientom wydobyć pełen potencjał z jedno- i wielofunkcyjnych drukarek Lexmarka z zainstalowanymi rozwiązaniami. Aplikacje Lexmarka zostały opracowane po to, by firmy mogły

Bardziej szczegółowo

HP Web Jetadmin Podręcznik użytkownika

HP Web Jetadmin Podręcznik użytkownika HP Web Jetadmin HP Web Jetadmin Podręcznik użytkownika Uwagi o prawach autorskich 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Therefore. Inteligentny system obsługi dokumentów

Therefore. Inteligentny system obsługi dokumentów Therefore Inteligentny system obsługi dokumentów Dlaczego Therefore TM? W dzisiejszym wymagającym szybkich zmian środowisku biznesowym, efektywne zarządzanie informacją i dokumentami stanowi kluczową sprawę.

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970. A3 Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne. Odkryj nowe sposoby pracy.

Xerox WorkCentre 7970. A3 Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne. Odkryj nowe sposoby pracy. Xerox WorkCentre 7970 A3 Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 7970 Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Odkryj nowe sposoby pracy. Sukces biznesowy wymaga obecnie najwyższej efektywności oraz

Bardziej szczegółowo

wyobraź sobie rozwój swojego biznesu

wyobraź sobie rozwój swojego biznesu wyobraź sobie rozwój swojego biznesu Kolorowe wielofunkcyjne urządzenia laserowe CLX-6200ND / 6200FX / 6210FX / 6240FX Original Supplies Label Wyobraź sobie rosnącą wydajność w pełnym kolorze. Dzięki kolorowym

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE możliwości biznesowe. imagerunner ADVANCE Seria kolorowych i monochromatycznych urządzeń biurowych

ZAAWANSOWANE możliwości biznesowe. imagerunner ADVANCE Seria kolorowych i monochromatycznych urządzeń biurowych ZAAWANSOWANE możliwości biznesowe imagerunner ADVANCE Seria kolorowych i monochromatycznych urządzeń biurowych Nowa generacja urządzeń imagerunner ADVANCE 20 lat temu trudno byłoby sobie wyobrazić nasz

Bardziej szczegółowo

ECL Portal. Standardowe rozwiązanie SCADA dla regulatora ECL Comfort 310. Arkusz informacyjny. Opis

ECL Portal. Standardowe rozwiązanie SCADA dla regulatora ECL Comfort 310. Arkusz informacyjny. Opis Standardowe rozwiązanie SCADA da reguatora ECL Comfort 310 Opis jest skutecznym, gotowym do pracy narzędziem SCADA (Supervisory Contro and Data Acquisition, sterowanie urządzeniami automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

SmartCloud Notes. Administrowanie programem SmartCloud Notes: Środowisko hybrydowe Marzec 2015

SmartCloud Notes. Administrowanie programem SmartCloud Notes: Środowisko hybrydowe Marzec 2015 SmartCloud Notes Administrowanie programem SmartCloud Notes: Środowisko hybrydowe Marzec 2015 SmartCloud Notes Administrowanie programem SmartCloud Notes: Środowisko hybrydowe Marzec 2015 Uwaga Przed

Bardziej szczegółowo

Firma Lexmark gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Firma Lexmark gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Firma Lexmark gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Dane to najważniejsze aktywa każdej firmy. Firma Lexmark pomoże Ci bezpiecznie je przechowywać! Przypuśćmy, że chcesz

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na

Bardziej szczegółowo

Realizuj obecne zadania, buduj możliwości na przyszłość.

Realizuj obecne zadania, buduj możliwości na przyszłość. WorkCentre 7220/7225 A3 Kolorowy System wielofunkcyjny Xerox WorkCentre 7220/7225 System wielofunkcyjny Realizuj obecne zadania, buduj możliwości na przyszłość. Rozwijanie firmy oznacza inteligentne metody

Bardziej szczegółowo

Maciej Kuczyński, APN Promise

Maciej Kuczyński, APN Promise 1. Prelegenci Maciej Kuczyński, APN Promise. W trakcie webinarium zaprezentujemy zagadnienia związane z zarządzaniem, które coraz mocniej wchodzą na rynek konsumencki oraz biznesowy. Tematem szóstego spotkania

Bardziej szczegółowo

hp LaserJet 9000mfp hp LaserJet 9000Lmfp

hp LaserJet 9000mfp hp LaserJet 9000Lmfp 1 hp LaserJet 9000mfp hp LaserJet 9000Lmfp eksploatacja Korzystanie z niniejszego dokumentu elektronicznego oznacza, że użytkownik akceptuje warunki podane w części Prawa autorskie i umowa licencyjna.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Phaser 3635MFP Skrócony przewodnik użytkownika

Phaser 3635MFP Skrócony przewodnik użytkownika Phaser 3635MFP Skrócony przewodnik użytkownika Wersja 3.2 11.01.08 Skrócony przewodnik użytkownika Phaser 3635MFP Xerox Phaser 3635MFP Skrócony przewodnik użytkownika Dziękujemy za wybranie drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Łatwe, scentralizowane zarządzanie drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi

Łatwe, scentralizowane zarządzanie drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi Systemy zarządzania urządzeniami sterowanie l sprawność I wsparcie Łatwe, scentralizowane zarządzanie drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi Łatwy sposób zarządzania przepływem zadań Fakt: Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Oprogramowanie IBM Rozwiązania do pracy grupowej Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Jak lepiej tworzyć, komunikować, współpracować 2 Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Odkryj możliwości platformy

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 2.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY ESET, spol.

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo