Bezpieczne korzystanie z drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmark z obsługą rozwiązań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczne korzystanie z drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmark z obsługą rozwiązań"

Transkrypt

1 Bezpieczne korzystanie z drukarek i urządzeń wieofunkcyjnych Lexmark z obsługą rozwiązań Większe bezpieczeństwo firmowych dokumentów i danych Każda organizacja przykładająca wagę do bezpieczeństwa musi być w stanie w bezpieczny sposób zarządzać urządzeniami sieciowymi, chronić je przed hakerami i gwarantować fizyczną ochronę przechowywanych danych. Oferowane przez Lexmark drukarki i urządzenia wieofunkcyjne z obsługą rozwiązań wychodzą naprzeciw tym potrzebom. Dzięki zaawansowanym funkcjom nasze urządzenia chronią firmowe dokumenty i dane w całym procesie obiegu dokumentów od momentu przesyłania danych przez sieć po chwię, gdy znajdą się w zasobniku wyjściowym. Niniejszy skrócony przewodnik zawiera opis zastosowanych funkcji bezpieczeństwa i oferowanych przez nie korzyści, a także omówienie czterech obszarów zabezpieczeń, dzięki którym dane użytkowników i urządzenia są chronione: Bezpieczne zarządzanie zdane Bezpieczne i wydajne zarządzanie urządzeniami Aby umożiwić wydajne zarządzanie fotą drukarek pracujących w sieci, urządzenia Lexmark z obsługą rozwiązań zostały wyposażone w funkcje bezpiecznego zarządzania zdanego, dzięki którym tyko upoważnione osoby mogą konfigurować dostęp do nich przez sieć. Ponadto zabezpieczają one ruch w sieci związany z zarządzaniem zdanym, zapobiegając przechwyceniu, kradzieży ub niewłaściwemu wykorzystaniu informacji. Wszystkie funkcje można skonfigurować przy użyciu wbudowanej strony sieci Web urządzenia. Bezpieczne zarządzanie zdane Bezpieczne interfejsy sieciowe Bezpieczne dane Bezpieczny dostęp Lektura niniejszego przewodnika pozwaa również przekonać się, jak w prosty sposób można bokować urządzenia podłączone do sieci, korzystać z nich w bezpieczny sposób oraz zdanie nimi zarządzać. Zarówno w przypadku wymiany urządzeń, jak i dodawania ich do posiadanej foty, funkcje bezpieczeństwa (standardowo wbudowane w oprogramowanie sprzętowe Lexmarka) można łatwo skonfigurować i wdrożyć z korzyścią da organizacji. Porównanie modei drukarek i ich funkcji można znaeźć w tabei Funkcje bezpieczeństwa Lexmark. Dziennik audytu: Dzięki możiwości tworzenia dziennika audytu w urządzeniach Lexmark można śedzić zdarzenia związane z bezpieczeństwem. Dostępne funkcje pozwaają śedzić typy zdarzeń, eksportować dane, okreśać zachowania przy zapełnionym dzienniku i nie tyko. Funkcja śedzenia zdarzeń aktywnie monitoruje i rozpoznaje potencjane zagrożenia, a przez integrację z systemem wykrywania włamań umożiwia śedzenie w czasie rzeczywistym. Cyfrowo podpisane aktuaizacje oprogramowania sprzętowego: Istnieje możiwość ochrony urządzenia przed złośiwym oprogramowaniem.

2 Nasze drukarki i urządzenia wieofunkcyjne z obsługą rozwiązań automatycznie sprawdzają, czy pobrane aktuaizacje oprogramowania sprzętowego używają odpowiednich podpisów cyfrowych Lexmarka. Oprogramowanie sprzętowe, które nie zostało uwierzytenione i/ub podpisane przez Lexmarka, jest odrzucane w ceu ochrony urządzenia przed złośiwym oprogramowaniem, wirusami i robakami. Zarządzanie certyfikatami: Nasze drukarki i urządzenia wieofunkcyjne używają certyfikatów w ramach uwierzyteniania HTTPS, SSL/TLS, IPSec i 802.1x. Dzięki prostej integracji z infrastrukturą kuczy pubicznych (PKI) urządzenia te mogą nawiązywać zaufane połączenia na potrzeby uwierzyteniania za pomocą certyfikatów oraz protokołów 802.1x i IPSec. W ten sposób sprawdzana jest poprawność certyfikatów kontroerów domen, wbudowanych serwerów WWW (EWS), protokołu LDAP SSL oraz innych usług opartych na technoogii SSL (Secure Sockets Layer) ub TLS (Transport Security Layer). Bezpieczne interfejsy sieciowe Ochrona urządzeń przed hakerami i wirusami Zwiększenie odporności urządzenia w sieci to dobry sposób na zabezpieczenie jego interfejsów sieciowych przed złośiwymi użytkownikami. Proces ten obejmuje usunięcie niepotrzebnych składników i funkcji, bokadę pozostałych interfejsów oraz zabezpieczenie danych zapisanych w urządzeniu. W oprogramowaniu sprzętowym urządzeń Lexmark znajduje się szereg wbudowanych funkcji ułatwiających zwiększenie odporności urządzenia (nie ma więc potrzeby dokupowania żadnych dodatków). HTTPS: Podłączonymi do sieci drukarkami i urządzeniami wieofunkcyjnymi z obsługą protokołu HTTPS można bezpiecznie zarządzać z poziomu wbudowanej strony sieci Web urządzenia. Zastosowanie protokołu HTTPS zwiększa bezpieczeństwo, umożiwiając wygodne i wydajne zarządzanie urządzeniem w sposób zdany. SNMPv3: Drukarki i urządzenia wieofunkcyjne Lexmark z obsługą rozwiązań wspierają protokół SNMPv3 (Standard Network Management Protoco w wersji 3). Protokół ten oferuje szereg funkcji bezpieczeństwa, w tym składniki związane z uwierzytenianiem i szyfrowaniem danych na potrzeby bezpiecznego zdanego zarządzania urządzeniem. Protokoły SNMPv1 i SNMPv2 również są obsługiwane. IPv6: Dzięki obsłudze protokołu IPv6 nasze drukarki i urządzenia wieofunkcyjne można podłączać do sieci IPv6. Bezpieczne resetowanie hasła: Ustawienie kontroi dostępu w menu bezpieczeństwa urządzenia można zresetować, gdy hasło administratora zostało utracone ub zapomniane, bądź gdy urządzenie straciło łączność z siecią. Wystarczy przejść do ustawień oprogramowania sprzętowego na wbudowanej stronie www urządzenia i przestawić zworkę umieszczoną na płycie systemowej urządzenia. Fitrowanie połączeń TCP: Drukarki i urządzenia wieofunkcyjne z obsługą rozwiązań można skonfigurować tak, aby połączenia TCP/IP mogły być nawiązywane tyko z okreśonej isty adresów TCP/IP (tzw. białej isty). Uniemożiwi to nawiązywanie jakichkowiek połączeń TCP z innych adresów, dzięki czemu nieupoważnione osoby nie będą mogły niczego wydrukować ani skonfigurować urządzenia. Fitrowanie portów: Fitrowanie portów pozwaa zwiększyć kontroę użytkownika nad aktywnością urządzenia sieciowego, umożiwiając łatwe skonfigurowanie urządzenia tak, aby fitrowało ruch na konkretnych portach sieciowych. Można wyłączyć wiee różnych protokołów, w tym tenet, FTP, SNMP i HTTP x: Uwierzytenianie portów 802.1x pozwaa drukarkom i urządzeniom wieofunkcyjnym korzystać z sieci, które wymagają uwierzyteniania przewodowych ub bezprzewodowych. Z uwierzyteniania portów 802.1x można korzystać równoege z funkcją zabezpieczenia dostępu do sieci WPA (Wi-Fi Protected Access) dostępną w opcjonanym, bezprzewodowym serwerze druku, zyskując w ten sposób zabezpieczenie w standardzie WPA Enterprise.

3 IPSec: Ten protokół umożiwia bezpieczne przesyłanie informacji do drukarek i urządzeń wieofunkcyjnych z obsługą rozwiązań, zabezpieczając cały ruch między siecią a urządzeniami Lexmark z wykorzystaniem szyfrowania i uwierzyteniania. Ponadto można chronić zawartość wszekich zadań skanowanych do dowonego miejsca doceowego, w tym serwerów z uruchomionym programem Lexmark Document Distributor, poczty e-mai i sieciowych nośników pamięci. Bezpieczny protokół NTP: Urządzenia Lexmark obsługują bezpieczny protokół NTP (Secure Network Time Protoco), który służy do synchronizacji zegarów różnych urządzeń w sieci. Jest to uzupełnienie dziennika audytu, które zapobiega zmianom w datach i godzinach. Rozdzieenie faksu i sieci: W środowiskach sieciowych, w których dba się o bezpieczeństwo, podłączenie do jednego urządzenia sieci i faksmodemu może stanowić probem. Urządzenia wieofunkcyjne Lexmark są zaprojektowane tak, aby nie dochodziło do żadnej interakcji między modemem a kartą sieciową. Modem odbiera wyłącznie dane obrazów przesyłanych faksem. Wszekie pozostałe dane, w tym poecenia zdanego dostępu, kod wykonywany i aktuaizacje oprogramowania sprzętowego, są traktowane jako nieprawidłowe i powodują zakończenie połączenia teefonicznego, co pozwaa zapewnić bezpieczeństwo faksu. Bezpieczne dane Szyfrowanie, czyszczenie i fizyczna ochrona przechowywanych danych Lexmark instauje w niektórych drukarkach i urządzeniach wieofunkcyjnych wewnętrzne dyski twarde do przechowywania obrazów dokumentów podczas przetwarzania zadań. Urządzenia te oferują funkcje kontroi, które pomagają chronić dane podczas ich zapisu ub przetwarzania na twardym dysku, a także uniemożiwiają złośiwym użytkownikom uzyskanie fizycznego dostępu do dysku twardego. Szyfrowanie dysku twardego: Dysk twardy zainstaowany w drukarce ub urządzeniu wieofunkcyjnym można zaszyfrować. Lexmark stosuje standard AES (Advanced Encryption Standard) z kuczami o długości 256 bitów, które są generowane wewnętrznie przez urządzenie w ceu zaszyfrowania wszystkich danych zapisanych na dysku twardym. Bezpieczne czyszczenie dysku twardego: Dane zapisane na dysku twardym można wyczyścić tak, aby uniemożiwić odczyt jakichkowiek pozostałych na nim informacji. Czyszczenie dysku twardego można skonfigurować w trybie ręcznym, automatycznym ub zapanowanym. Istnieje możiwość wykonania wymazywania z przejściem wieokrotnym, które jest zgodne z normami NIST (Nationa Institute of Standard Technoogy) i DoD (Department of Defense). Automatyczne czyszczenie dysku: Ta oparta na systemie pików metoda pozwaa wyczyścić dysk twardy natychmiast po zakończeniu przetwarzania, aby uniemożiwić odczyt jakichkowiek pozostałych na nim danych. Istnieje możiwość wykonania wymazywania z przejściem jedno- ub wieokrotnym oba tryby są zgodne z normami NIST (Nationa Institute of Standard Technoogy) i DoD (Department of Defense). Obsługa bokady fizycznej: Drukarki i urządzenia wieofunkcyjne Lexmark obsługują przewodowe bokady komputerowe, dzięki którym można fizycznie zabezpieczyć ważne i wrażiwe składniki urządzeń, na przykład płytę główną ub dysk twardy. Czyszczenie pamięci nieuotnej: Narzędzie to usuwa całą zawartość zapisaną na różnych nośnikach pamięci fash w urządzeniu. Wszystkie dane ustawień, apikacji i zadań zapisane w urządzeniu można całkowicie wyczyścić. Funkcja ta doskonae sprawdza się w przypadku wycofywania, recykingu ub usuwania urządzenia z bezpiecznego środowiska. Czyszczenie dysku po awarii:czyszczenie dysku po awarii naeży wykonywać przed przeniesieniem urządzenia z bieżącej okaizacji. Funkcja ta jest dostępna w menu konfiguracyjnym urządzenia i pozwaa wyczyścić całą zawartość dysku. Dostępne są dwie opcje: przejście jednokrotne i przejście wieokrotne.

4 Bezpieczny dostęp Prostota i bezpieczeństwo codziennych czynności Podczas zabezpieczana sieci często pomija się skany sieciowe i wydruki, które zwyke zawierają wrażiwe informacje, takie jak dane finansowe, tożsamości kientów ub pracowników i informacje o kontach. Standardowe funkcje urządzeń Lexmarka mogą znacznie ograniczyć to zagrożenie. Uwierzytenianie i autoryzacja: Dostęp do funkcji urządzenia można ograniczyć, wymagając uwierzytenienia się użytkowników chcących z nich skorzystać. Urządzenie można skonfigurować tak, aby uwierzyteniało i autoryzowało użytkowników na podstawie wewnętrznych kont, haseł i/ub kodów PIN, a także firmowego kataogu z wykorzystaniem technoogii NTLM, Kerberos 5, LDAP i/ub LDAP+GSSAPI. Wymienione metody uwierzyteniania są zabezpieczone w kanae SSL oraz zgodne z usługą Active Directory i innymi systemami serwera kataogów. Active Directory: Wiee naszych łatwych w użyciu ekranów dotykowych obsługuje technoogię Active Directory, umożiwiając wydajne zarządzanie zabezpieczeniami urządzenia. Uwierzytenianie na potrzeby technoogii Active Directory wykorzystuje protokół Kerberos, a autoryzacja odbywa się za pomocą protokołu LDAP+GSSAPI. Bezpieczeństwo portów USB: Nasze porty USB typu host są wyposażone w różne zabezpieczenia, w tym ograniczenie dostępu przez uwierzytenianie, parametry typów pików, panowanie interakcji urządzeń, ograniczenie obsługi uruchamiania systemu, a także możiwość całkowitego wyłączenia portu USB. Przeszukiwanie książki adresowej LDAP: Podczas wysyłania wiadomości e-mai ub faksów użytkownicy mogą wyszukiwać adresy e-mai i numery faksów swoich odbiorców. Urządzenia wieofunkcyjne Lexmark korzystają podczas wyszukiwania z protokołu LDAP, wysyłając zapytania bezpośrednio do firmowego serwera kataogów. Bezpieczny protokół LDAP: W trosce o poufność danych i prywatność cały ruch odbywający się z i do urządzeń Lexmarka z wykorzystaniem protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protoco) można zabezpieczyć protokołem TLS/SSL. Wszystkie dane LDAP wymieniane z użyciem połączenia TLS/SSL (na przykład dane identyfikacyjne, nazwiska, adresy e-mai i numery faksów) są wówczas szyfrowane. Automatyczne wstawianie adresu e-mai nadawcy: Koniec z anonimowymi wiadomościami e-mai odbiorcy mogą teraz sprawdzać, kto jest nadawcą. Gdy użytkownik przechodzi procedurę uwierzyteniania w ceu zeskanowania dokumentu i przesłania go pocztą e-mai, adres e-mai nadawcy jest automatycznie rozpoznawany i wstawiany w pou Od. Szabony zabezpieczeń: Administrator urządzenia może ograniczać dostęp przy użyciu szabonów zabezpieczeń. Szabony te można znaeźć w menu rozwijanym Kontroa dostępu. Zapewniają one większą kontroę nad ważnymi ustawieniami zabezpieczeń. Kontroa dostępu: Użytkownik ma do swojej dyspozycji ponad 50 opcji kontroi dostępu. Wybierając szabony zabezpieczeń z dostępnej isty, może kontroować okany ub zdany dostęp do okreśonych menu, funkcji i przepływów pracy, a nawet całkowicie wyłączać poszczegóne funkcje. Ograniczenia ogowania: Ograniczając iczbę koejnych nieudanych prób ogowania, można zapobiec użyciu urządzenia przez nieupoważnione osoby. Bokada paneu operatora: Funkcja bokady paneu operatora pozwaa zabokować urządzenie tak, aby nie można było skorzystać z tego paneu w ceu wykonania operacji ub konfiguracji.

5 W urządzeniach wyposażonych w dysk twardy przychodzące zadania drukowania i faksowania nie są drukowane, ecz zapisywane na tym dysku. Dopiero po wprowadzeniu danych identyfikacyjnych upoważnionego użytkownika urządzenie zostaje odbokowane i wznawia pracę, drukując wszekie wstrzymane zadania. Wydruk poufny: Zadania drukowania są przechowywane w pamięci RAM ub na dysku twardym, dopóki ich zamierzony odbiorca nie wprowadzi odpowiedniego kodu PIN i nie wznowi drukowania tych zadań. Da zadań wstrzymanych można ustawić ograniczenie czasowe, po upłynięciu którego zadanie wygasa (od godziny do tygodnia). Ponadto można ograniczyć iczbę nieudanych prób wprowadzenia kodu PIN, po przekroczeniu której dane zadanie zostanie usunięte. Karta PrintCryption: Apikacja Lexmark PrintCryption zwiększa bezpieczeństwo środowiska firmowego, chroniąc poufne informacje podczas ich drukowania z wykorzystaniem możiwości szyfrowania i odszyfrowywania oferowanych przez urządzenia sieciowe. Taki poziom bezpieczeństwa drukowania jest ideanym rozwiązaniem da firm obsługujących informacje poufne, kadrowe, finansowe, medyczne i techniczne ub zastrzeżone informacje biznesowe. Wstrzymywanie faksów przychodzących: Urządzenia Lexmarka można skonfigurować tak, aby w okreśonych godzinach faksy przychodzące nie były drukowane, ecz wstrzymywane. Faksy przychodzące są bezpiecznie przechowywane na dysku twardym, dopóki upoważniony użytkownik nie wprowadzi odpowiednich danych indentyfikacyjnych na urządzeniu Lexmarka. Certyfikat Common Criteria IEEE 2600: Wiee urządzeń wieofunkcyjnych Lexmark posiada certyfikat Common Criteria. Nasze produkty projektujemy tak, aby spełniały również najwyższe wymagania dotyczące środowiska pracy okreśone przez Grupę Roboczą Normy IEEE Wspomniana grupa robocza powstała w ceu opracowania norm bezpieczeństwa da urządzeń drukujących na podstawie bogatego doświadczenia jej członków, wśród których jest kikudziesięciu przedstawiciei wiodących producentów urządzeń drukujących, aboratoriów testowych, instytucji rządowych i innych organizacji. W 2008 roku organizacja NIAP (Nationa Information Assurance Partnership) przyjęła normy IEEE 2600 i zaeciła ich stosowanie jako kryteriów oceny produktów w ceu okreśenia tzw. profiu ochrony. Informacje o portach USB typu host Lexmarka Porty te UMOŻLIWIAJĄ: wyświetanie obrazów zapisanych w pamięci USB, wyświetanie pików fash według nazw (po wybraniu piku fash oprogramowanie sprzętowe drukarki zostanie zaktuaizowane, o ie ustawienia zabezpieczeń na to pozwaają), wybieranie zadań drukowania, a także skanowanie danych bezpośrednio do pamięci USB, o ie są one dostępne w obsługiwanym formacie. Porty te NIE UMOŻLIWIAJĄ: podłączania ani używania urządzeń USB innych niż pamięci masowe, czytniki kart ub urządzenia HID (urządzenia do wprowadzania danych przez człowieka), wysyłania ani przetwarzania strumieni danych drukowania (PCL, PostScript i innych), wysyłania jakichkowiek danych, rejestrowania jakichkowiek danych z drukarki, wykonywania kodu ani uruchamiania drukarki z poziomu podłączonego urządzenia USB. Wyłączanie napędów USB: Port USB w urządzeniu Lexmarka można łatwo wyłączyć z poziomu wbudowanego serwera WWW urządzenia. Jest to szczegónie ważne w firmach, których reguaminy i zasady bezpieczeństwa zabraniają korzystania z takich funkcji. Większe bezpieczeństwo: Port USB umieszczony z przodu urządzenia pozwaa ograniczyć rodzaje wykonywanych operacji, aby uchronić produkt ub środowisko kienta przed zagrożeniami. Ponadto administratorzy urządzenia mogą ograniczyć dostęp do portów hosta USB, korzystając z funkcji kontroi dostępu przy użyciu uwierzyteniania i autoryzacji, które można dostosować do zasad bezpieczeństwa sieciowego obowiązujących w danej firmie. Pytania i odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa faksów Czy do danych zapisanych na urządzeniu wieofunkcyjnym można uzyskać dostęp przy użyciu zewnętrznego połączenia teefonicznego? Nie, w przypadku urządzeń Lexmarka jest to niemożiwe. Chociaż niektóre urządzenia umożiwiają zdany dostęp i kontroę poprzez takie protokoły, jak Tenet, w produktach Lexmarka nie wprowadzono takiej możiwości. Urządzenia wieofunkcyjne Lexmarka nie zezwaają na jakąkowiek konfigurację przez teefon.

6 Ponadto nie jest dostępny żaden tryb diagnostyczny, który pozwaałby na zewnętrzną kontroę zachowania modemu ub zmianę jego konfiguracji. Anaogowy modem teefoniczny umożiwia jedynie wysyłanie i odbieranie danych faksem. Czy karta faksu i karta sieciowa są ze sobą całkowicie połączone? Funkcje wewnętrznej karty sieciowej zostały wdrożone niezaeżnie od modemu i znajdują się one w dwóch różnych grupach składników. Karta faksu jest połączona kabem z kartą podrzędną, zaś karta sieciowa znajduje się bezpośrednio na płycie głównej urządzenia wieofunkcyjnego. Za obsługę połączenia faksu i interakcji z kartą sieciową odpowiada oprogramowanie sprzętowe Lexmarka, którego konfiguracja zapobiega bezpośredniej interakcji między składnikami faksu a składnikami sieciowymi. Czy oprogramowanie sprzętowe urządzenia wieofunkcyjnego można zaktuaizować przez teefon? Ani modem faksu, ani oprogramowanie sprzętowe Lexmarka nie przyjmuje jakiegokowiek kodu wykonywanego. Zostały one opracowane tak, aby odbierać wyłącznie dane obrazów. Jeśi dane przychodzące nie są obrazem, są one uznawane za nieprawidłowe. Nie można spakować zmienionego oprogramowania sprzętowego (ani żadnego innego rodzaju kodu) jako zadania faksowania i efektywnie skorzystać z urządzenia wieofunkcyjnego. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji bezpieczeństwa, produktów i usług Lexmarka, naeży skontaktować się z przedstawicieem handowym Lexmarka ub odwiedzić stronę Firma Lexmark zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i innych informacji o produktach bez uprzedniego powiadomienia. Zawarte w niniejszej pubikacji odniesienia do produktów ub usług firmy Lexmark nie oznaczają, że firma Lexmark zamierza je udostępniać we wszystkich krajach, w których prowadzi działaność. FIRMA LEXMARK DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ W PRZEDSTAWIONEJ POSTACI, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO RÓWNIEŻ DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. Przed dokonaniem zakupu danego produktu naeży ocenić jego przydatność, korzystając z dodatkowych źródeł informacji, w tym danych porównawczych. Nazwa Lexmark oraz ogo Lexmark z symboem rombu są znakami towarowymi Lexmark Internationa, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/ub w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich firm Lexmark Internationa, Inc. 740 W. New Circe Rd. Lexington, KY 40550, USA.

Firma Lexmark gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Firma Lexmark gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Firma Lexmark gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Dane to najważniejsze aktywa każdej firmy. Firma Lexmark pomoże Ci bezpiecznie je przechowywać! Przypuśćmy, że chcesz

Bardziej szczegółowo

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Zoptymaizuj drukowanie w sieci i stwórz przewagę informacyjną dzięki rozwiązaniu do zarządzania drukowaniem, które można wdrożyć w siedzibie firmy ub udostępnić w chmurze. Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania do zarządzania drukiem

Rozwiązania do zarządzania drukiem Rozwiązania do zarządzania drukiem Lexmark Print Reease Lexmark Print Reease zapewnia możiwość wysyłania dokumentów z komputera stacjonarnego, tabetu, smartfonu¹ ub portau patformy Lexmark Soutions oraz

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania programowe dla platformy Lexmark Solutions

Rozwiązania programowe dla platformy Lexmark Solutions Patforma Lexmark Soutions Rozwiązania programowe da patformy Lexmark Soutions Patforma Lexmark Soutions to apikacja opracowana przez specjaistów z firmy Lexmark w ceu zapewnienia skutecznych i przystępnych

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem Profesjonalne Zarządzanie Drukiem XpressProfessional służy do kontroli wydruku, kopiowania i skanowania na urządzeniach wielofunkcyjnych Xerox. Jest to modułowy system, dający możliwości kontroli wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa sieć korporacyjna UJCM_ZDM Ośrodek Komputerowy Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Bezprzewodowa sieć korporacyjna UJCM_ZDM Ośrodek Komputerowy Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Bezprzewodowa sieć korporacyjna UJCM_ZDM Ośrodek Komputerowy Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 31 marzec 2015 Dokumentacja dedykowana dla pracowników i studentów Zakładu Dydaktyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Krzysztof Młynarski (krzysztof.mlynarski@teleinformatica.com.pl) Teleinformatica Pomimo występowania bardzo wielu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

O powodzeniu archiwizacji lub odtwarzania zbiorów decydują pewne warunki, które muszą być spełnione, aby program działał poprawnie.

O powodzeniu archiwizacji lub odtwarzania zbiorów decydują pewne warunki, które muszą być spełnione, aby program działał poprawnie. OPIS Program Archiwizator służy do automatycznego archiwizowania i odtwarzania pików. Archiwizator jest apikacją działającą niezaeżnie od innych programów firmy ProgMan. Program dystrybuowany jest na dwa

Bardziej szczegółowo

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7 Szkolenie skierowane do: Techników wsparcia użytkowników oraz pracowników helpdesk, zajmujących się rozwiązywaniem problemów z systemem Windows 7 na pierwszym i drugim poziomie wsparcia oraz osób zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. ver

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. ver FaxServer INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Serwer Faksów jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o, sp. k. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. 58 555 88 00, fax 58 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl, www.platan.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny Jarosław Kuchta Dostęp zdalny Zagadnienia Infrastruktura VPN Protokoły VPN Scenariusz zastosowania wirtualnej sieci prywatnej Menedżer połączeń Dostęp zdalny 2 Infrastruktura VPN w WS 2008 Klient VPN Windows

Bardziej szczegółowo

Wszechstronne urządzenie. z wbudowanymi wszystkimi funkcjami. zapory ogniowej i technologiami. zabezpieczeń. Symantec Gateway Security SERIA 5400

Wszechstronne urządzenie. z wbudowanymi wszystkimi funkcjami. zapory ogniowej i technologiami. zabezpieczeń. Symantec Gateway Security SERIA 5400 Wszechstronne urządzenie z wbudowanymi wszystkimi funkcjami zapory ogniowej i technologiami zabezpieczeń Symantec Gateway Security SERIA 5400 W obliczu nowoczesnych, wyrafinowanych zagrożeń bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania MAXPRO dla video IP SPRAWDŹ JEDNO, POZNAJ WSZYSTKIE. Otwarta, elastyczna i skalowalna platforma do monitoringu video

Rozwiązania MAXPRO dla video IP SPRAWDŹ JEDNO, POZNAJ WSZYSTKIE. Otwarta, elastyczna i skalowalna platforma do monitoringu video Rozwiązania MAXPRO da video IP SPRAWDŹ JEDNO, POZNAJ WSZYSTKIE Otwarta, eastyczna i skaowana patforma do monitoringu video 1 SPRAWDŹ JEDNO, POZNAJ WSZYSTKIE Czy szukasz... Systemu który współpracuje z

Bardziej szczegółowo

Wielka Gra. wiedza o druku i skanowaniu. Urszula Kowalska, Piotr Woleń / 14.04 2015

Wielka Gra. wiedza o druku i skanowaniu. Urszula Kowalska, Piotr Woleń / 14.04 2015 Wielka Gra wiedza o druku i skanowaniu Urszula Kowalska, Piotr Woleń / 14.04 2015 HP JetAdvantage Rewolucyjny, bezpłatny wydruk podążający Bez inwestycji w infrastrukturę Szyfrowanie tranmisji danych

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ustawień sieci eduroam

Usuwanie ustawień sieci eduroam Wymagania wstępne Aby korzystać z sieci eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej należy 1. posiadać działający adres e-mail w domenie pollub.pl, który zazwyczaj ma postać i.nazwisko@pollub.pl (w

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Procedura konfiguracji SofaWare S-box w zakresie zestawienia łącza Neostrada Plus i zabezpieczenia komputera użytkownika Neostrada Plus to usługa stałego dostępu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych)

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) SYSTEM OPERACYJNY I JEGO OTOCZENIE System operacyjny/wersja, uaktualnienia, klucz produktu Stan

Bardziej szczegółowo

AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA

AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA Wiele prac wykonywanych codziennie w przedsiębiorstwie wiąże się nierozerwalnie z produkcją dokumentów. Brak

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z centralnym zarządzaniem: Licencje na 600 stanowisk (w tym 15 instalacji serwerowych),

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Stacja mobilna 60653. Nr produktu 249239

Stacja mobilna 60653. Nr produktu 249239 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja mobina 60653 Nr produktu 249239 Strona 1 z 33 Strona 2 z 33 Przejmowanie kontroi nad okomotywą ze stacji centranej www.conrad.p i dodatkowo naciśnij Wybierz: Z CS2 Przewiń aby

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Zaufanie jest bardzo ważne. Nie chcemy, aby nasze projekty trafiły w niepowołane ręce.

Zaufanie jest bardzo ważne. Nie chcemy, aby nasze projekty trafiły w niepowołane ręce. Zaufanie jest bardzo ważne. Nie chcemy, aby nasze projekty trafiły w niepowołane ręce. Wszystkie dokumenty zawsze przy Tobie Zwiększ swoje możliwości współpracy Coraz częściej pracujemy w podróży, więc

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo