Bezpieczne korzystanie z drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmark z obsługą rozwiązań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczne korzystanie z drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmark z obsługą rozwiązań"

Transkrypt

1 Bezpieczne korzystanie z drukarek i urządzeń wieofunkcyjnych Lexmark z obsługą rozwiązań Większe bezpieczeństwo firmowych dokumentów i danych Każda organizacja przykładająca wagę do bezpieczeństwa musi być w stanie w bezpieczny sposób zarządzać urządzeniami sieciowymi, chronić je przed hakerami i gwarantować fizyczną ochronę przechowywanych danych. Oferowane przez Lexmark drukarki i urządzenia wieofunkcyjne z obsługą rozwiązań wychodzą naprzeciw tym potrzebom. Dzięki zaawansowanym funkcjom nasze urządzenia chronią firmowe dokumenty i dane w całym procesie obiegu dokumentów od momentu przesyłania danych przez sieć po chwię, gdy znajdą się w zasobniku wyjściowym. Niniejszy skrócony przewodnik zawiera opis zastosowanych funkcji bezpieczeństwa i oferowanych przez nie korzyści, a także omówienie czterech obszarów zabezpieczeń, dzięki którym dane użytkowników i urządzenia są chronione: Bezpieczne zarządzanie zdane Bezpieczne i wydajne zarządzanie urządzeniami Aby umożiwić wydajne zarządzanie fotą drukarek pracujących w sieci, urządzenia Lexmark z obsługą rozwiązań zostały wyposażone w funkcje bezpiecznego zarządzania zdanego, dzięki którym tyko upoważnione osoby mogą konfigurować dostęp do nich przez sieć. Ponadto zabezpieczają one ruch w sieci związany z zarządzaniem zdanym, zapobiegając przechwyceniu, kradzieży ub niewłaściwemu wykorzystaniu informacji. Wszystkie funkcje można skonfigurować przy użyciu wbudowanej strony sieci Web urządzenia. Bezpieczne zarządzanie zdane Bezpieczne interfejsy sieciowe Bezpieczne dane Bezpieczny dostęp Lektura niniejszego przewodnika pozwaa również przekonać się, jak w prosty sposób można bokować urządzenia podłączone do sieci, korzystać z nich w bezpieczny sposób oraz zdanie nimi zarządzać. Zarówno w przypadku wymiany urządzeń, jak i dodawania ich do posiadanej foty, funkcje bezpieczeństwa (standardowo wbudowane w oprogramowanie sprzętowe Lexmarka) można łatwo skonfigurować i wdrożyć z korzyścią da organizacji. Porównanie modei drukarek i ich funkcji można znaeźć w tabei Funkcje bezpieczeństwa Lexmark. Dziennik audytu: Dzięki możiwości tworzenia dziennika audytu w urządzeniach Lexmark można śedzić zdarzenia związane z bezpieczeństwem. Dostępne funkcje pozwaają śedzić typy zdarzeń, eksportować dane, okreśać zachowania przy zapełnionym dzienniku i nie tyko. Funkcja śedzenia zdarzeń aktywnie monitoruje i rozpoznaje potencjane zagrożenia, a przez integrację z systemem wykrywania włamań umożiwia śedzenie w czasie rzeczywistym. Cyfrowo podpisane aktuaizacje oprogramowania sprzętowego: Istnieje możiwość ochrony urządzenia przed złośiwym oprogramowaniem.

2 Nasze drukarki i urządzenia wieofunkcyjne z obsługą rozwiązań automatycznie sprawdzają, czy pobrane aktuaizacje oprogramowania sprzętowego używają odpowiednich podpisów cyfrowych Lexmarka. Oprogramowanie sprzętowe, które nie zostało uwierzytenione i/ub podpisane przez Lexmarka, jest odrzucane w ceu ochrony urządzenia przed złośiwym oprogramowaniem, wirusami i robakami. Zarządzanie certyfikatami: Nasze drukarki i urządzenia wieofunkcyjne używają certyfikatów w ramach uwierzyteniania HTTPS, SSL/TLS, IPSec i 802.1x. Dzięki prostej integracji z infrastrukturą kuczy pubicznych (PKI) urządzenia te mogą nawiązywać zaufane połączenia na potrzeby uwierzyteniania za pomocą certyfikatów oraz protokołów 802.1x i IPSec. W ten sposób sprawdzana jest poprawność certyfikatów kontroerów domen, wbudowanych serwerów WWW (EWS), protokołu LDAP SSL oraz innych usług opartych na technoogii SSL (Secure Sockets Layer) ub TLS (Transport Security Layer). Bezpieczne interfejsy sieciowe Ochrona urządzeń przed hakerami i wirusami Zwiększenie odporności urządzenia w sieci to dobry sposób na zabezpieczenie jego interfejsów sieciowych przed złośiwymi użytkownikami. Proces ten obejmuje usunięcie niepotrzebnych składników i funkcji, bokadę pozostałych interfejsów oraz zabezpieczenie danych zapisanych w urządzeniu. W oprogramowaniu sprzętowym urządzeń Lexmark znajduje się szereg wbudowanych funkcji ułatwiających zwiększenie odporności urządzenia (nie ma więc potrzeby dokupowania żadnych dodatków). HTTPS: Podłączonymi do sieci drukarkami i urządzeniami wieofunkcyjnymi z obsługą protokołu HTTPS można bezpiecznie zarządzać z poziomu wbudowanej strony sieci Web urządzenia. Zastosowanie protokołu HTTPS zwiększa bezpieczeństwo, umożiwiając wygodne i wydajne zarządzanie urządzeniem w sposób zdany. SNMPv3: Drukarki i urządzenia wieofunkcyjne Lexmark z obsługą rozwiązań wspierają protokół SNMPv3 (Standard Network Management Protoco w wersji 3). Protokół ten oferuje szereg funkcji bezpieczeństwa, w tym składniki związane z uwierzytenianiem i szyfrowaniem danych na potrzeby bezpiecznego zdanego zarządzania urządzeniem. Protokoły SNMPv1 i SNMPv2 również są obsługiwane. IPv6: Dzięki obsłudze protokołu IPv6 nasze drukarki i urządzenia wieofunkcyjne można podłączać do sieci IPv6. Bezpieczne resetowanie hasła: Ustawienie kontroi dostępu w menu bezpieczeństwa urządzenia można zresetować, gdy hasło administratora zostało utracone ub zapomniane, bądź gdy urządzenie straciło łączność z siecią. Wystarczy przejść do ustawień oprogramowania sprzętowego na wbudowanej stronie www urządzenia i przestawić zworkę umieszczoną na płycie systemowej urządzenia. Fitrowanie połączeń TCP: Drukarki i urządzenia wieofunkcyjne z obsługą rozwiązań można skonfigurować tak, aby połączenia TCP/IP mogły być nawiązywane tyko z okreśonej isty adresów TCP/IP (tzw. białej isty). Uniemożiwi to nawiązywanie jakichkowiek połączeń TCP z innych adresów, dzięki czemu nieupoważnione osoby nie będą mogły niczego wydrukować ani skonfigurować urządzenia. Fitrowanie portów: Fitrowanie portów pozwaa zwiększyć kontroę użytkownika nad aktywnością urządzenia sieciowego, umożiwiając łatwe skonfigurowanie urządzenia tak, aby fitrowało ruch na konkretnych portach sieciowych. Można wyłączyć wiee różnych protokołów, w tym tenet, FTP, SNMP i HTTP x: Uwierzytenianie portów 802.1x pozwaa drukarkom i urządzeniom wieofunkcyjnym korzystać z sieci, które wymagają uwierzyteniania przewodowych ub bezprzewodowych. Z uwierzyteniania portów 802.1x można korzystać równoege z funkcją zabezpieczenia dostępu do sieci WPA (Wi-Fi Protected Access) dostępną w opcjonanym, bezprzewodowym serwerze druku, zyskując w ten sposób zabezpieczenie w standardzie WPA Enterprise.

3 IPSec: Ten protokół umożiwia bezpieczne przesyłanie informacji do drukarek i urządzeń wieofunkcyjnych z obsługą rozwiązań, zabezpieczając cały ruch między siecią a urządzeniami Lexmark z wykorzystaniem szyfrowania i uwierzyteniania. Ponadto można chronić zawartość wszekich zadań skanowanych do dowonego miejsca doceowego, w tym serwerów z uruchomionym programem Lexmark Document Distributor, poczty e-mai i sieciowych nośników pamięci. Bezpieczny protokół NTP: Urządzenia Lexmark obsługują bezpieczny protokół NTP (Secure Network Time Protoco), który służy do synchronizacji zegarów różnych urządzeń w sieci. Jest to uzupełnienie dziennika audytu, które zapobiega zmianom w datach i godzinach. Rozdzieenie faksu i sieci: W środowiskach sieciowych, w których dba się o bezpieczeństwo, podłączenie do jednego urządzenia sieci i faksmodemu może stanowić probem. Urządzenia wieofunkcyjne Lexmark są zaprojektowane tak, aby nie dochodziło do żadnej interakcji między modemem a kartą sieciową. Modem odbiera wyłącznie dane obrazów przesyłanych faksem. Wszekie pozostałe dane, w tym poecenia zdanego dostępu, kod wykonywany i aktuaizacje oprogramowania sprzętowego, są traktowane jako nieprawidłowe i powodują zakończenie połączenia teefonicznego, co pozwaa zapewnić bezpieczeństwo faksu. Bezpieczne dane Szyfrowanie, czyszczenie i fizyczna ochrona przechowywanych danych Lexmark instauje w niektórych drukarkach i urządzeniach wieofunkcyjnych wewnętrzne dyski twarde do przechowywania obrazów dokumentów podczas przetwarzania zadań. Urządzenia te oferują funkcje kontroi, które pomagają chronić dane podczas ich zapisu ub przetwarzania na twardym dysku, a także uniemożiwiają złośiwym użytkownikom uzyskanie fizycznego dostępu do dysku twardego. Szyfrowanie dysku twardego: Dysk twardy zainstaowany w drukarce ub urządzeniu wieofunkcyjnym można zaszyfrować. Lexmark stosuje standard AES (Advanced Encryption Standard) z kuczami o długości 256 bitów, które są generowane wewnętrznie przez urządzenie w ceu zaszyfrowania wszystkich danych zapisanych na dysku twardym. Bezpieczne czyszczenie dysku twardego: Dane zapisane na dysku twardym można wyczyścić tak, aby uniemożiwić odczyt jakichkowiek pozostałych na nim informacji. Czyszczenie dysku twardego można skonfigurować w trybie ręcznym, automatycznym ub zapanowanym. Istnieje możiwość wykonania wymazywania z przejściem wieokrotnym, które jest zgodne z normami NIST (Nationa Institute of Standard Technoogy) i DoD (Department of Defense). Automatyczne czyszczenie dysku: Ta oparta na systemie pików metoda pozwaa wyczyścić dysk twardy natychmiast po zakończeniu przetwarzania, aby uniemożiwić odczyt jakichkowiek pozostałych na nim danych. Istnieje możiwość wykonania wymazywania z przejściem jedno- ub wieokrotnym oba tryby są zgodne z normami NIST (Nationa Institute of Standard Technoogy) i DoD (Department of Defense). Obsługa bokady fizycznej: Drukarki i urządzenia wieofunkcyjne Lexmark obsługują przewodowe bokady komputerowe, dzięki którym można fizycznie zabezpieczyć ważne i wrażiwe składniki urządzeń, na przykład płytę główną ub dysk twardy. Czyszczenie pamięci nieuotnej: Narzędzie to usuwa całą zawartość zapisaną na różnych nośnikach pamięci fash w urządzeniu. Wszystkie dane ustawień, apikacji i zadań zapisane w urządzeniu można całkowicie wyczyścić. Funkcja ta doskonae sprawdza się w przypadku wycofywania, recykingu ub usuwania urządzenia z bezpiecznego środowiska. Czyszczenie dysku po awarii:czyszczenie dysku po awarii naeży wykonywać przed przeniesieniem urządzenia z bieżącej okaizacji. Funkcja ta jest dostępna w menu konfiguracyjnym urządzenia i pozwaa wyczyścić całą zawartość dysku. Dostępne są dwie opcje: przejście jednokrotne i przejście wieokrotne.

4 Bezpieczny dostęp Prostota i bezpieczeństwo codziennych czynności Podczas zabezpieczana sieci często pomija się skany sieciowe i wydruki, które zwyke zawierają wrażiwe informacje, takie jak dane finansowe, tożsamości kientów ub pracowników i informacje o kontach. Standardowe funkcje urządzeń Lexmarka mogą znacznie ograniczyć to zagrożenie. Uwierzytenianie i autoryzacja: Dostęp do funkcji urządzenia można ograniczyć, wymagając uwierzytenienia się użytkowników chcących z nich skorzystać. Urządzenie można skonfigurować tak, aby uwierzyteniało i autoryzowało użytkowników na podstawie wewnętrznych kont, haseł i/ub kodów PIN, a także firmowego kataogu z wykorzystaniem technoogii NTLM, Kerberos 5, LDAP i/ub LDAP+GSSAPI. Wymienione metody uwierzyteniania są zabezpieczone w kanae SSL oraz zgodne z usługą Active Directory i innymi systemami serwera kataogów. Active Directory: Wiee naszych łatwych w użyciu ekranów dotykowych obsługuje technoogię Active Directory, umożiwiając wydajne zarządzanie zabezpieczeniami urządzenia. Uwierzytenianie na potrzeby technoogii Active Directory wykorzystuje protokół Kerberos, a autoryzacja odbywa się za pomocą protokołu LDAP+GSSAPI. Bezpieczeństwo portów USB: Nasze porty USB typu host są wyposażone w różne zabezpieczenia, w tym ograniczenie dostępu przez uwierzytenianie, parametry typów pików, panowanie interakcji urządzeń, ograniczenie obsługi uruchamiania systemu, a także możiwość całkowitego wyłączenia portu USB. Przeszukiwanie książki adresowej LDAP: Podczas wysyłania wiadomości e-mai ub faksów użytkownicy mogą wyszukiwać adresy e-mai i numery faksów swoich odbiorców. Urządzenia wieofunkcyjne Lexmark korzystają podczas wyszukiwania z protokołu LDAP, wysyłając zapytania bezpośrednio do firmowego serwera kataogów. Bezpieczny protokół LDAP: W trosce o poufność danych i prywatność cały ruch odbywający się z i do urządzeń Lexmarka z wykorzystaniem protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protoco) można zabezpieczyć protokołem TLS/SSL. Wszystkie dane LDAP wymieniane z użyciem połączenia TLS/SSL (na przykład dane identyfikacyjne, nazwiska, adresy e-mai i numery faksów) są wówczas szyfrowane. Automatyczne wstawianie adresu e-mai nadawcy: Koniec z anonimowymi wiadomościami e-mai odbiorcy mogą teraz sprawdzać, kto jest nadawcą. Gdy użytkownik przechodzi procedurę uwierzyteniania w ceu zeskanowania dokumentu i przesłania go pocztą e-mai, adres e-mai nadawcy jest automatycznie rozpoznawany i wstawiany w pou Od. Szabony zabezpieczeń: Administrator urządzenia może ograniczać dostęp przy użyciu szabonów zabezpieczeń. Szabony te można znaeźć w menu rozwijanym Kontroa dostępu. Zapewniają one większą kontroę nad ważnymi ustawieniami zabezpieczeń. Kontroa dostępu: Użytkownik ma do swojej dyspozycji ponad 50 opcji kontroi dostępu. Wybierając szabony zabezpieczeń z dostępnej isty, może kontroować okany ub zdany dostęp do okreśonych menu, funkcji i przepływów pracy, a nawet całkowicie wyłączać poszczegóne funkcje. Ograniczenia ogowania: Ograniczając iczbę koejnych nieudanych prób ogowania, można zapobiec użyciu urządzenia przez nieupoważnione osoby. Bokada paneu operatora: Funkcja bokady paneu operatora pozwaa zabokować urządzenie tak, aby nie można było skorzystać z tego paneu w ceu wykonania operacji ub konfiguracji.

5 W urządzeniach wyposażonych w dysk twardy przychodzące zadania drukowania i faksowania nie są drukowane, ecz zapisywane na tym dysku. Dopiero po wprowadzeniu danych identyfikacyjnych upoważnionego użytkownika urządzenie zostaje odbokowane i wznawia pracę, drukując wszekie wstrzymane zadania. Wydruk poufny: Zadania drukowania są przechowywane w pamięci RAM ub na dysku twardym, dopóki ich zamierzony odbiorca nie wprowadzi odpowiedniego kodu PIN i nie wznowi drukowania tych zadań. Da zadań wstrzymanych można ustawić ograniczenie czasowe, po upłynięciu którego zadanie wygasa (od godziny do tygodnia). Ponadto można ograniczyć iczbę nieudanych prób wprowadzenia kodu PIN, po przekroczeniu której dane zadanie zostanie usunięte. Karta PrintCryption: Apikacja Lexmark PrintCryption zwiększa bezpieczeństwo środowiska firmowego, chroniąc poufne informacje podczas ich drukowania z wykorzystaniem możiwości szyfrowania i odszyfrowywania oferowanych przez urządzenia sieciowe. Taki poziom bezpieczeństwa drukowania jest ideanym rozwiązaniem da firm obsługujących informacje poufne, kadrowe, finansowe, medyczne i techniczne ub zastrzeżone informacje biznesowe. Wstrzymywanie faksów przychodzących: Urządzenia Lexmarka można skonfigurować tak, aby w okreśonych godzinach faksy przychodzące nie były drukowane, ecz wstrzymywane. Faksy przychodzące są bezpiecznie przechowywane na dysku twardym, dopóki upoważniony użytkownik nie wprowadzi odpowiednich danych indentyfikacyjnych na urządzeniu Lexmarka. Certyfikat Common Criteria IEEE 2600: Wiee urządzeń wieofunkcyjnych Lexmark posiada certyfikat Common Criteria. Nasze produkty projektujemy tak, aby spełniały również najwyższe wymagania dotyczące środowiska pracy okreśone przez Grupę Roboczą Normy IEEE Wspomniana grupa robocza powstała w ceu opracowania norm bezpieczeństwa da urządzeń drukujących na podstawie bogatego doświadczenia jej członków, wśród których jest kikudziesięciu przedstawiciei wiodących producentów urządzeń drukujących, aboratoriów testowych, instytucji rządowych i innych organizacji. W 2008 roku organizacja NIAP (Nationa Information Assurance Partnership) przyjęła normy IEEE 2600 i zaeciła ich stosowanie jako kryteriów oceny produktów w ceu okreśenia tzw. profiu ochrony. Informacje o portach USB typu host Lexmarka Porty te UMOŻLIWIAJĄ: wyświetanie obrazów zapisanych w pamięci USB, wyświetanie pików fash według nazw (po wybraniu piku fash oprogramowanie sprzętowe drukarki zostanie zaktuaizowane, o ie ustawienia zabezpieczeń na to pozwaają), wybieranie zadań drukowania, a także skanowanie danych bezpośrednio do pamięci USB, o ie są one dostępne w obsługiwanym formacie. Porty te NIE UMOŻLIWIAJĄ: podłączania ani używania urządzeń USB innych niż pamięci masowe, czytniki kart ub urządzenia HID (urządzenia do wprowadzania danych przez człowieka), wysyłania ani przetwarzania strumieni danych drukowania (PCL, PostScript i innych), wysyłania jakichkowiek danych, rejestrowania jakichkowiek danych z drukarki, wykonywania kodu ani uruchamiania drukarki z poziomu podłączonego urządzenia USB. Wyłączanie napędów USB: Port USB w urządzeniu Lexmarka można łatwo wyłączyć z poziomu wbudowanego serwera WWW urządzenia. Jest to szczegónie ważne w firmach, których reguaminy i zasady bezpieczeństwa zabraniają korzystania z takich funkcji. Większe bezpieczeństwo: Port USB umieszczony z przodu urządzenia pozwaa ograniczyć rodzaje wykonywanych operacji, aby uchronić produkt ub środowisko kienta przed zagrożeniami. Ponadto administratorzy urządzenia mogą ograniczyć dostęp do portów hosta USB, korzystając z funkcji kontroi dostępu przy użyciu uwierzyteniania i autoryzacji, które można dostosować do zasad bezpieczeństwa sieciowego obowiązujących w danej firmie. Pytania i odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa faksów Czy do danych zapisanych na urządzeniu wieofunkcyjnym można uzyskać dostęp przy użyciu zewnętrznego połączenia teefonicznego? Nie, w przypadku urządzeń Lexmarka jest to niemożiwe. Chociaż niektóre urządzenia umożiwiają zdany dostęp i kontroę poprzez takie protokoły, jak Tenet, w produktach Lexmarka nie wprowadzono takiej możiwości. Urządzenia wieofunkcyjne Lexmarka nie zezwaają na jakąkowiek konfigurację przez teefon.

6 Ponadto nie jest dostępny żaden tryb diagnostyczny, który pozwaałby na zewnętrzną kontroę zachowania modemu ub zmianę jego konfiguracji. Anaogowy modem teefoniczny umożiwia jedynie wysyłanie i odbieranie danych faksem. Czy karta faksu i karta sieciowa są ze sobą całkowicie połączone? Funkcje wewnętrznej karty sieciowej zostały wdrożone niezaeżnie od modemu i znajdują się one w dwóch różnych grupach składników. Karta faksu jest połączona kabem z kartą podrzędną, zaś karta sieciowa znajduje się bezpośrednio na płycie głównej urządzenia wieofunkcyjnego. Za obsługę połączenia faksu i interakcji z kartą sieciową odpowiada oprogramowanie sprzętowe Lexmarka, którego konfiguracja zapobiega bezpośredniej interakcji między składnikami faksu a składnikami sieciowymi. Czy oprogramowanie sprzętowe urządzenia wieofunkcyjnego można zaktuaizować przez teefon? Ani modem faksu, ani oprogramowanie sprzętowe Lexmarka nie przyjmuje jakiegokowiek kodu wykonywanego. Zostały one opracowane tak, aby odbierać wyłącznie dane obrazów. Jeśi dane przychodzące nie są obrazem, są one uznawane za nieprawidłowe. Nie można spakować zmienionego oprogramowania sprzętowego (ani żadnego innego rodzaju kodu) jako zadania faksowania i efektywnie skorzystać z urządzenia wieofunkcyjnego. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji bezpieczeństwa, produktów i usług Lexmarka, naeży skontaktować się z przedstawicieem handowym Lexmarka ub odwiedzić stronę Firma Lexmark zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i innych informacji o produktach bez uprzedniego powiadomienia. Zawarte w niniejszej pubikacji odniesienia do produktów ub usług firmy Lexmark nie oznaczają, że firma Lexmark zamierza je udostępniać we wszystkich krajach, w których prowadzi działaność. FIRMA LEXMARK DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ W PRZEDSTAWIONEJ POSTACI, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO RÓWNIEŻ DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. Przed dokonaniem zakupu danego produktu naeży ocenić jego przydatność, korzystając z dodatkowych źródeł informacji, w tym danych porównawczych. Nazwa Lexmark oraz ogo Lexmark z symboem rombu są znakami towarowymi Lexmark Internationa, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/ub w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich firm Lexmark Internationa, Inc. 740 W. New Circe Rd. Lexington, KY 40550, USA.

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

HP 9250C Digital Sender

HP 9250C Digital Sender HP 9250C Digital Sender Podręcznik użytkownika Informacja o prawach autorskich 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Worry-Free TM Business Security6

Worry-Free TM Business Security6 Worry-Free TM Business Security6 for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ W UNIKALNYM, OSZCZĘDZAJĄCYM MIEJSCE URZĄDZENIU. MX-C381/MX-C311 Cyfrowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne

WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ W UNIKALNYM, OSZCZĘDZAJĄCYM MIEJSCE URZĄDZENIU. MX-C381/MX-C311 Cyfrowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ W UNIKALNYM, OSZCZĘDZAJĄCYM MIEJSCE URZĄDZENIU MX-C381/MX-C311 Cyfrowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 38 i 31 STRON/ MIN. PRZY DRUKU CZARNO-BIAŁYM I KOLOROWYM DUŻY DOTYKOWY

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20121106 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo