KWARTAŁ DUŃSKI PRÓBA REWITALIZACJI WARSZAWSKIEJ PRAGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KWARTAŁ DUŃSKI PRÓBA REWITALIZACJI WARSZAWSKIEJ PRAGI"

Transkrypt

1 Kwartał duński próba rewitalizacji warszawskiej Pragi Człowiek i Środowisko 31 (3-4) 2007, s Danuta Bartoszewicz KWARTAŁ DUŃSKI PRÓBA REWITALIZACJI WARSZAWSKIEJ PRAGI Niedaleko współczesnego centrum Warszawy budzi się do życia inny świat. Ma zapach starych kamienic. Drzemie w nim duch przeszłości, takiej do której czasem tęsknimy ( ) 1 ABSTRAKT Próba rewitalizacji Pragi. Rewaloryzacja kwartału zabudowy śródmiejskiej. Kwartał duński projekt pilotażowy. Operator programu odnowy. Renowacja przestrzeni publicznych. Wstęp Dziesięć lat temu, w 1998 r. Praga obchodziła 350 rocznicę nadania praw miejskich. Okolicznościowa wystawa pt. Warszawska Praga dawniej i dziś pokazując dzieje, stan obecny i perspektywy rozwoju prawobrzeżnego centrum Warszawy na początku XXI wieku, wzmogła zainteresowanie tą dzielnicą. 1 Tak o Pradze pisze Michał Pilich, autor przewodnika po tej dzielnicy, opublikowanego w 2005 roku przez Fundację Centrum Europy. 73

2 Danuta Bartoszewicz Do dziś Praga, leżąca półtora kilometra od Zamku Warszawskiego po drugiej stronie Wisły, która dzieli miasto, różni się od lewobrzeżnej części Warszawy miejskim środowiskiem; charakterem zagospodarowania, prestiżem, społecznym klimatem. Stara Praga jest jedyną warszawską dzielnicą, która w hekatombie II wojny światowej nie została zrównana z ziemią, tak jak lewobrzeżna Warszawa. W znacznym stopniu zachowała się tu historyczna struktura przedwojennego miasta. Układ uliczny, kamienice z bramami prowadzącymi na podwórka, podwórkowe kapliczki, obiekty poprzemysłowe z końca XIX i początku XX wieku, stary uliczny bruk, miejsca naznaczone historią i lokalne tradycje handlowe (kiedyś sławne targi końskie dziś zamierający już niestety Bazar Różyckiego) itp. Wszystkie te elementy są lokalnym dziedzictwem kulturowym, nadającym temu obszarowi indywidualny klimat. Obecny obraz Pragi to w dużej mierze dziedzictwo trudnej historii. Od założenia miasta kilkakrotnie i całkowicie burzona Praga zawsze się odbudowywała. Powtarzające się kataklizmy dziejowe nie sprzyjały ciągłości rozwoju miasta, które długo pozostawało przedpolem Warszawy. II wojna światowa paradoksalnie odwróciła zły los Pragi; to lewobrzeżna Warszawa została doszczętnie zniszczona, podczas gdy na prawym brzegu Wisły miasto przetrwało. Krótko po wojnie, gdy na lewym brzegu rzeki straszyły ruiny Warszawy, na Pragę przeniosło się życie stolicy. Tu ulokowane zostały władze miasta. Główna ulica Targowa przejęła rolę zburzonej ulicy Marszałkowskiej i stała się miejscem handlowym Warszawy; zaczął znów działać Bazar Różyckiego 2, powstawały restauracje i bary obsługujące licznych przyjezdnych i miejscowych. Ożywienie Pragi słabło wraz z postępem w odbudowie stolicy. Praga znów stawała się przedpolem Warszawy. Przez wiele powojennych lat Praga była eksploatowana jako zaplecze lewobrzeżnej części odbudowywanej stolicy. Bez remontów i konserwacji stara tkanka miejska popadała w ruinę. Następowała degradacja środowiska miejskiego, upadł przemysł, narastały patologie. Zły stan budynków i postępujące ich niszczenie sprawiły, że zabytkowa część Pragi stała się mało atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak też inwestorów, a nawet zwiedzających. 2 Bazar Różyckiego sławne, sięgające do lokalnych tradycji handlowych z początków XIX w., miejsce położone w centrum Pragi (południowy narożnik skrzyżowania ulic Targowej i Ząbkowskiej), które nazwę wzięło od właściciela gruntu Juliana Różyckiego. 74

3 Kwartał duński próba rewitalizacji warszawskiej Pragi Kwartał duński 3 pierwsza próba rewitalizacji na Pradze Działania prowadzące do poprawy zagospodarowania miast jeszcze w latach 80. i na początku 90. określane były terminem odnowa ( neuerung w Niemczech, urban renewal w Wielkiej Brytanii). Obecnie na określenie procesu dostosowywania stanu zagospodarowania zdegradowanych obszarów miast do współczesnych wymagań jakości środowiska miejskiego stosowany jest termin rewitalizacja. Rewitalizacja, rozumiana jako zintegrowane działania odnowy, rozpoczęła się w Europie Zachodniej już w latach 70., obejmując dzielnice znajdujące się w stadium kryzysu gospodarczego i społecznego; zaniedbane, zamieszkałe przez najbiedniejszych, gdzie rodziły się patologie. W Polsce o tak pojmowanej rewitalizacji zaczęto debatować dopiero w połowie lat 90., chociaż działania odnowy w sferze materialnej podejmowane były wyrywkowo i wcześniej w niektórych miastach 4. We Francji, Anglii, Niemczech proces rewitalizacji przebiegał zgodnie z utworzonymi programami do realizacji których zatrudnieni zostali wyspecjalizowani operatorzy. W skład zespołów operacyjnych wchodzili architekci, urbaniści, socjolodzy, historycy sztuki, menedżerowie. Przygotowane zostały specjalne fundusze interwencyjne (np. fundusz mieszkaniowy składał się nie tylko z prywatnych składek na fundusz remontowy, lecz również z dotacji z budżetu centralnego czy środków z gminy). Z funduszy tych wspomagani byli też prywatni właściciele budynków przy odnawianiu dachów, okien, fasad, gdy z budżetu gminy dotowane były remonty elewacji. Gmina pomagała w przeprowadzkach lokatorów na okres remontu. Istniało wiele niekiedy małych, ale bardzo pragmatycznych rozwiązań, które składały się na szeroko pojmowaną rewitalizację. Towarzyszyły im również tzw. programy prospołeczne finansowane z funduszy unijnych (K. Skalski, 2006) 5.Władze miasta podpisywały umowę z wyspecjalizowaną instytucją, często non profit, która organizowała program rewitalizacji na danym obszarze i co jakiś czas składała sprawozdanie radzie i władzom miasta z przebiegu działań i postępu prac. Jednym z europejskich miast, w których 3 Pilotażowy projekt renowacji urbanistycznej kwartału zabudowy między ulicami Targową, Al. Solidarności, Jagiellońską i Kłopotowskiego na Starej Pradze, realizowany pod kierunkiem specjalistów duńskich na początku lat Jako jedne z pierwszych do rewitalizacji zaczęły się przygotowywać samorządy Szczecina, Bielska Białej, Sopotu, Płocka i Lublina. 5 Rewitalizacja, czyli jak ożywić miasto. Wywiad z prof. Krzysztofem Skalskim, Prezesem Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. Gazeta Wyborcza, Kraków, r. 75

4 Danuta Bartoszewicz wdrożono program odnowy zdegradowanej historycznej dzielnicy mieszkaniowej, była Kopenhaga. Opracowane tam programy rządowe odnowy miejskiej przewidywały np. dotacje na pomoc dla właścicieli budynków w zaniedbanych kwartałach miejskich. Na początku było wsparcie z pieniędzy publicznych na drogi, komunikację i regulację stanu prawnego nieruchomości. Szeroka informacja i konsultacje społeczne przy tworzeniu programu zmian pobudziły do działań właścicieli budynków i mieszkań, drobnych przedsiębiorców, rzemieślników, artystów. Chodziło o to, żeby ludzie dostrzegli podupadłą dzielnicę w innym świetle, żeby tam zainwestowali i pobudzili innych do aktywności przy zmianie jej oblicza tak, by powróciło tam życie społeczne, gospodarcze i kulturalne. Odnowa urbanistyczna kwartału starej zabudowy w Kopenhadze jako przykład dobrej praktyki do naśladowania dla praskiego samorządu Na początku lat 90. samorząd Pragi zainteresował się rezultatami działań rewitalizacyjnych podjętych w kwartałach starej zabudowy mieszkaniowej Kopenhagi. Rządowe programy odnowy miejskiej w krajach starej UE (np. w Danii) przewidywały m.in. dotacje na pomoc dla właścicieli budynków w zaniedbanych kwartałach miejskich. Z pieniędzy publicznych natomiast dotowano przebudowę dróg (ograniczenie ruchu samochodowego ruch uspokojony) i rozbudowę komunikacji miejskiej. Konsultacje społeczne przy tworzeniu programu zmian zaktywizowały lokalną społeczność, która włączyła się rzeczowo i finansowo w przedsięwzięcia prowadzące do zmiany oblicza tej zaniedbanej dzielnicy. W wyniku realizacji działań renowacyjnych korzystnie zmieniła się nie tylko estetyka zabudowy kwartału, ale również jakość życia; wzbogacono ofertę usług, a zagospodarowane podwórka sprzyjały kontaktom sąsiedzkim. W miastach duńskich, szczególnie w Kopenhadze, odnowa historycznej substancji mieszkaniowej była ujęta w rządowym programie dofinansowywanym przez wiele lat z budżetu centralnego. Ten kosztowny program prowadzony z sukcesem w latach 80. przyniósł wymierne efekty. Poprawiła się nie tylko estetyka tej części miasta, ale przede wszystkim podniósł się standard techniczny zabudowy i polepszyło się środowisko życia w historycznych kwartałach Kopenhagi. W odnowionych obiektach poprawiły 76

5 Kwartał duński próba rewitalizacji warszawskiej Pragi się warunki sanitarne (każde mieszkanie wyposażone zostało w łazienkę, doświetlono ciemne pomieszczenia, dobudowano zewnętrzne klatki schodowe i szyby windowe), urządzone zostały przestrzenie publiczne wewnątrz kwartałów, powiększone zostały przestrzenie zielone, wygospodarowano miejsca wypoczynku dla mieszkańców i miejsca parkingowe. Efekty odnowy kopenhaskich kwartałów poznali podczas wizyty na początku lat 90. polscy specjaliści architekci i samorządowcy warszawscy. Il. 1. Kopenhaga. Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrz zrewitalizowanego kwartału zabudowy; altany, schowki na rowery, piaskownice i zieleń. W głębi nie wyremontowana kamienica, której właściciel nie chciał partycypować w rewitalizacji. Fot. J. Wacławek Pilotażowy projekt renowacji urbanistycznej kwartału zabudowy na Starej Pradze Osiągnięcia Duńczyków zachęciły samorząd warszawski do podjęcia próby odnowy kwartału historycznej zabudowy mieszkaniowej w Warszawie. Do projektu pilotażowego wybrano kwartał zabudowy w Centrum Pragi (wówczas w dzielnicy-gminie Warszawa Praga). Z inicjatywy ówczesnej administracji gminy, przy wsparciu ówczesnego Architekta Warszawy Henryka Drzewieckiego i Prezydenta Miasta Stanisława Wyganowskiego nawiązano współpracę z duńskim biurem MAA, które w ramach realizacji programu unijnego URBAN I miało wesprzeć lokalny samorząd w realizacji odnowy urbanistycznej w Warszawie. 77

6 Danuta Bartoszewicz Duńscy konsultanci pilotażowego projektu praskiego założyli, że metody odnowy historycznych kwartałów zabudowy mieszkaniowej stosowane w Danii będą możliwe do zastosowania w Warszawie. Do renowacji wybrano kwartał zabudowy między ulicami Targową, Kłopotowskiego, Jagiellońską i Al. Solidarności. Zamierzano wykorzystać doświadczenia procesu odnowy zdegradowanej śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej w Kopenhadze, a wybrany kwartał spełniał po części kryteria określone dla projektów pilotażowych odnowy miejskiej w Danii, m.in. degradacja fizyczna i społeczna terenu zabudowanego i przestrzeni publicznych. Ponadto, na tym położonym w Centrum Pragi obszarze znaczna część lokali mieszkalnych była własnością gminy, co ułatwiało operacje przesiedleń mieszkańców na czas prac renowacyjnych. Przedstawiona przez zespół duński wstępna koncepcja zagospodarowania kwartału skonsumowała powstałe w 1993 roku w Zakładzie Usług Projektowych Praga 6 wytyczne urbanistyczne informacje o możliwo- Il. 2. Usytuowanie obszaru objętego projektem pilotażowym tzw. Kwartału duńskiego. Źródło: opracowanie Zakładu Usług Projektowych Praga w zasobach Urzędu Dzielnicy Targówek 6 Zakład Usług Projektowych Praga był wówczas jednostką projektową Urzędu Gminy Warszawa-Praga. Zespołem, który przygotowywał dokumentacje projektowe na potrzeby renowacji Kwartału duńskiego, kierowała mgr inż. arch. L. Cholińska, a opracowania sporządzali: M. Sławińska i K. Rupiewicz. 78

7 Kwartał duński próba rewitalizacji warszawskiej Pragi ściach przekształceń zabudowy, opracowane w oparciu o obowiązujący wówczas miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z , jak i szczegółowe inwentaryzacje stanu zagospodarowania, sporządzane w październiku 1992 r. oraz inne informacje dotyczące stanu istniejącego. Il. 3. Rysunek elewacji budynków przy ul. Targowej do rewitalizacji. Od prawej czteropiętrowa kamienica nr 71 i dwupiętrowa kamienica nr 69 Żródło: opracowanie biura MAA w zasobach Urzędu Dzielnicy Targówek Il. 4. Rysunek elewacji budynków przy ul. Targowej nr 71,69, 67. Widok od podwórka. Źródło: jw. W Urzędzie Gminy, pod okiem duńskich konsultantów, kompletowano, analizowano i opracowywano materiały informacyjne dotyczące stanu istniejącego kwartału zabudowy przeznaczonego do renowacji. Plan realizacyjny całego kwartału wykonało warszawskie biuro projektów Miastoprojekt. W koncepcji założono likwidację podwórek studni z wyburzeniem substandardowej zabudowy zarówno gospodarczej, usługowej, jak i mieszkaniowej. Straty powierzchni użytkowej poniesione w wyniku wyburzeń 79

8 Danuta Bartoszewicz zrekompensowane zostały przez lokale projektowane w dobudowanych obiektach (rozbudowa w kierunku wnętrza kwartału) i nadbudowach (dwa piętra w kamienicy nr 69) oraz nowej zabudowie niezagospodarowanego placu (w pierzei ul. Kłopotowskiego). Taka koncepcja wymagała uzyskania pozwolenia na odstępstwa od norm technicznych (piąte piętro bez windy), budowlanych (zewnętrzne klatki schodowe) i wytycznych konserwatorskich (nadbudowa obiektu historycznego). Na miejscu wolnego od zabudowy placu, po wyburzonej w latach 60. synagodze, zaprojektowano Centrum Kultury. W projekcie przebudowy kwartału zlokalizowane zostały dwa parkingi (jeden z nich zaprojektowano pod boiskiem szkoły im. Króla Władysława IV), które miały pokryć zapotrzebowanie na miejsca parkingowe przy założeniu, że każda rodzina zamieszkująca w obrębie kwartału ma samochód osobowy. Na etapie przygotowań studium wykonalności (feasibility study) podjęte zostały decyzje administracyjne wstrzymujące na obszarze całego kwartału sprzedaż mieszkań, ruch meldunkowy, przedłużanie dzierżaw, wieloletnie umowy najmu na lokale użytkowe, czyli wszystko, co komplikowałoby realizację przedsięwzięcia. Rozpoczęto od rozpoznania stanu Il. 5. Rysunek-aksonometria koncepcji zabudowy kwartału z rozpisanymi działaniami operacyjnymi. Źródło: opracowanie duńskiego biura MAA w zasobach Urzędu Dzielnicy Targówek 80

9 Kwartał duński próba rewitalizacji warszawskiej Pragi zamożności aktualnych mieszkańców, przekroju socjalnego lokalnej społeczności, a także stanu własności nieruchomości. Wykonano też ocenę stanu technicznego poszczególnych budynków, przydatną do wyceny koniecznych robót budowlanych i instalacyjnych. W załączniku do projektu koncepcji przebudowy kwartału przedstawiony został aksonometryczny rysunek zabudowy kwartału z rozpisanymi działaniami operacyjnymi. Wstępne prace inwentaryzacyjne i projektowe posłużyć miały do stworzenia pełnego programu renowacji (rewitalizacji) kwartału. Samorząd gminny zakładał, że pokryje jedynie do 5% kosztów renowacji kwartału. Liczono, że szacowane przez zespół duński na 100 tys. dolarów koszty będą w większości pokryte z funduszu pomocowego UE 7. Po dwóch latach od rozpoczęcia projektu współpraca z zespołem duńskim została przerwana z powodu niemożliwych do pokonania trudności organizacyjnych i finansowych. W efekcie zrealizowana została jedynie niewielka część programu odnowy kwartału. Pełnej renowacji poddano dwie kamienice przy ul. Targowej: nr 69 i nr 71 wraz z pozostawionymi oficynami. Zgodnie z koncepcją odnowy zmieniono też zagospodarowanie podwórek przy tych posesjach. Poza granicą wyznaczonego do renowacji kwartału wybudowany został nowy hotel średniej klasy, stylizowany na sąsiadującą z nim starą kamienicę. Hotel był pierwszą inwestycją wykonaną w ramach realizacji działań rewitalizacyjnych. Początkowo służył duńskim konsultantom, a w czasie realizacji robót renowacyjnych przeniesiono doń również część mieszkańców remontowanych kamienic. Podsumowanie Niedokończoną realizację programu renowacji urbanistycznej obszaru między ulicami Targową, Kłopotowskiego, Jagiellońską i Al. Solidarności (zwanego Kwartałem duńskim ) można uznać za pierwszą próbę rewitalizacji podjętą na początku lat 90. ubiegłego wieku w prawobrzeżnej Warszawie. 7 Wsparcie unijne na szerzenie tzw. dobrych praktyk przeznaczone było dla konsultantów i ekspertów propagujących dobre rozwiązania. Samorząd dzielnicy Praga Północ, który korzystał z pomocy unijnych konsultantów, powinien zabezpieczyć źródła finansowania całego przedsięwzięcia, czerpiąc środki z własnego budżetu lub pozyskując wsparcie z dotacji państwowych. 81

10 Danuta Bartoszewicz Wieloletnie zaniedbania w bieżącej konserwacji obiektów i brak jasnej polityki miejskiej spowodowały degradację materialną i społeczno-ekonomiczną Starej Pragi autentycznej, historycznej części prawobrzeżnej Warszawy. Skala koniecznych działań już na początku lat 90. była tak wielka, że przerastała (i do dziś zresztą przerasta) skromne możliwości władz lokalnych. Il. 6 i 7. Podwórko przy ul. Targowej 69 przed rewitalizacją (zdjęcie archiwalne) i po pracach rewitalizacyjnych z dobudowanym piętrem w dachu mansardowym. Fot. D. Bartoszewicz. Podjęcie działań renowacyjnych poprawiających zarówno estetykę historycznych kamienic, jak i warunki życia mieszkańców kwartału zabudowy w Centrum dzielnicy Praga było w ówczesnych warunkach dużym wyzwaniem dla władz samorządowych gminy. Pomysł skorzystania z pomocy duńskich operatorów świadczył o traktowaniu problemu odnowy struktury miejskiej w kontekście europejskim8. Ta próba rewitalizacji kwartału historycznej zabudowy (tzw. kwartał duński ), chociaż realizowana przy współpracy Duńczyków i wzorowana na praktyce kopenhaskiej, nie znajdując oparcia w nieistniejących w Polsce podstawach prawnych i or8 Specjaliści duńscy podjęli współpracę z samorządem praskim, realizując jeden z celów unijnego programu URBAN I wymiana i rozpowszechnianie doświadczeń oraz tzw. dobrych praktyk w odnowie gospodarczo-społecznej zdegradowanych obszarów miejskich. 82

11 Kwartał duński próba rewitalizacji warszawskiej Pragi Il. 8. Nowa oficyna ul. Targowa 69/70. Il. 9. Obiekt małej architektury w nowym zagospodarowaniu przestrzeni wewnątrz Fot. B. Bartoszewicz. kwartału. Fot. B. Bartoszewicz. ganizacyjnych dostosowanych do specyfiki takiego procesu, napotykała na różnorodne bariery. Brakowało nie tylko rzetelnych informacji o stanie istniejącym zasobów (szczególnie własnościowym), nie było odpowiednich dokumentów planistycznych, a przede wszystkim nie było praktyki konsultacji społecznych, co prowadziło do konfliktów społeczności lokalnej z realizatorami przedsięwzięcia. Przerwane, po wykonaniu renowacji dwóch opisanych nieruchomości przy ul. Targowej 69 i 71, działania rewitalizacyjne znacznie poprawiły zarówno estetykę samych budynków, jak i zagospodarowanie przestrzeni przypisanych im podwórek. Jednak nie poprawiły wizerunku całego kwartału, a przede wszystkim nie stały się impulsem do dalszych pozytywnych zmian w tym obszarze. Bowiem fizyczna renowacja samych kamienic komunalnych i ich najbliższego otoczenia tylko w niewielkim stopniu realizuje podstawowy cel rewitalizacji, jakim jest urbanistyczna, społeczna i gospodarcza odnowa przestrzeni miejskiej. Innym zagadnieniem jest ocena wyników działania w tzw. kwartale duńskim. Chodzi tu przede wszystkim o stanowisko polskich (warszawskich) historyków i konserwatorów zabytków. Uważają oni, że w obliczu 83

12 Danuta Bartoszewicz ogromnych strat, jakie miasta polskie poniosły podczas II wojny światowej, szacunek dla historycznej, kulturowej oraz estetycznej wartości starej zabudowy nakazuje szeroko rozumianą jej ochronę, która powinna być ważnym aspektem polskiego podejścia do zadań rewitalizacji. A. Tölle w związku z tym twierdzi, że nie potrzebujemy obcych wzorów. Takie stanowisko tłumaczy wyłączenie kwartału duńskiego z kolejnych działań rewitalizacyjnych na Pradze Północ 9 i skierowanie ich w pierwszych latach nowego wieku na ulicę Ząbkowską. BIBLIOGRAFIA Behr A.: Ochrona zabytków urbanistyki koncepcja strategiczna dotycząca rewitalizacji historycznych śródmieść w Niemczech. W: Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast. A. Billert (red.) Collegium Polonicum. Projekt Tempus-Phare, Słubice 2001 Na prawym brzegu. Dziedzictwo kulturowe warszawskiej Pragi. Materiały pod red. Z. Michalczyka, Fundacja na Starej Pradze, Warszawa 2006 Odnowa miast. Doświadczenia brytyjskie i francuskie oraz wybrane materiały. IGPiK, Oddział Kraków, 2000 Odnowa miast. Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. (red.) Ptaszycka-Jackowska D., Rębowska A., Geisseler A., IGPiK, Oddział Kraków, 2000 Pilich M., Warszawska Praga. Przewodnik, Fundacja Centrum Europy, Warszawa 2005 Poradnik rewitalizacji. Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków 2005 Skalski K.: Rewitalizacja, czyli jak ożywić miasto. W: Gazeta Wyborcza, Kraków, Topczewska T., Bartoszewicz D., Donimirska K., Siemiński W., Rewitalizacja miast. Działania samorządów lokalnych, IGPiM, Warszawa 2005 Topczewska T., Bartoszewicz D., Siemiński W.: Stan wiedzy nt. działalności samorządów lokalnych w zakresie rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych. IGPiM, Warszawa 2003 (wydruk komputerowy) Urban Future Konferencja nt. przyszłości europejskiej polityki miejskiej. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Internet Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (uwzględniające ostatnie zmiany). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007 Informacje i materiały uzyskane od wiceburmistrza UD Targówek Pana Marka Sadłowskiego 9 Opis działań rewitalizacyjnych w latach będzie tematem kolejnego artykułu z tego cyklu w jednym z następnych numerów kwartalnika. 84

13 Kwartał duński próba rewitalizacji warszawskiej Pragi Opracowanie duńskiego biura MAA pt. Et Pilotprojekt i Praga Warszawa, w zasobach Urzędu Dzielnicy Targówek Adres Autorki: dr Danuta Bartoszewicz Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa ul. Targowa 45, Warszawa THE DANISH QUARTER AN ATTEMPT AT REVITALISING THE WARSAW DISTRICT OF PRAGA Summary In 2008 Praga today a district of Warsaw on the right-bank of the Vistula celebrated 360 th anniversary of receiving municipal rights. Even in the present day this part of the city, just a kilometre-and-a-half away from the Royal Castle across the river, differs from the left-bank Warsaw in terms of urban environment, the type of development, the prestige and social climate. The only Warsaw district not razed to the ground in the hecatomb of World War Two, as was the left-bank Warsaw, Praga has retained the historical climate from before the war, which gives it a unique character. Left without repair and maintenance for many years, it has been falling into decay. In early 1990-ties Warsaw municipal activities became interested in revival initiatives undertaken in old housing districts of Copenhagen. They assumed that the methods used in Denmark could be reapplied in Warsaw. They established cooperation with Danish agency MAA, and with the assistance of Danish consultants gathered, analysed and developed information on the condition of the existing housing blocks designated for renovation, on the basis of which the full renovation (revival) programme of the district would be developed. Selected for pilot implementation was the block in central Praga delineated by the streets: Targowa, Kłopotowskiego, Jagiellońska and Al. Solidarności. The project was discontinued after two years, due to insurmountable organisational and financial difficulties. Even though only a part of the block renovation was ultimately completed (two tenement houses at Targowa were renovated: Nos. 69 and 71), the Danish quarter project can be considered the first attempt at revival in early 1990-ties in right-bank Warsaw. The idea of approaching Danish operators shows that the issue of revitalising the city structure is dealt with in the European context 1. 1 Danish expenses initiated the cooperation with the local government of Praga in implementing an aim of the Community URBAN I programme sharing and propagating experience and good practice in economic and social renovation of downgraded urban areas. 85

14 Danuta Bartoszewicz 86

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja, czyli jak ożywić miasto

Rewitalizacja, czyli jak ożywić miasto Rewitalizacja, czyli jak ożywić miasto Rozmawiał: Adam Liss 2006-10-13, ostatnia aktualizacja 2006-10-13 11:20 Wszystkie kraje zachodniej Europy stworzyły rządowe programy rewitalizacji. W Polsce czegoś

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji obszaru starej rzeźni miejskiej w Toruniu

Koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji obszaru starej rzeźni miejskiej w Toruniu Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji obszaru starej rzeźni

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Krystyna Guranowska-Gruszecka ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Warszawa, lipiec 2013 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Spis treści STRESZCZENIE... 11 SUMMARY... 15 WPROWADZENIE... 19 CZĘŚĆ I EWOLUCJA

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji na przykładzie Miasta Szczecin SPECYFIKA REWITALIZACJI OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ aspekty społeczne głęboka ingerencja w życie mieszkańców duży opór przed

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar ograniczony ulicami Chałubińskiego, Al. Niepodległości, Wawelską, Grójecką, Pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskimi: Na obszarze zaproponowano trzy projekty dzielnicowe:

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata Lokalny Program Lubelskiego na lata MATRYCA LOGICZNA DLA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU MIEJSKIEGO TOMZSZOWA LUBELSKIEGO NA LATA 2006-2013 Cel strategiczny CS Stworzenie przestrzennych warunków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XII Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji 12.1. Istota monitoringu i ewaluacji Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji są ściśle związane z procedura wdrożeniową. Władze

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedsięwzięcie, o wartości ca. 100 mln zł, ma na celu rewitalizację terenów

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Pion Architekta Miasta Szczecin, 06-10-2016 Projekt Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt w sprawie określenia obszaru podległego procesowi rewitalizacji oraz przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrołęki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Problemy rewitalizacji historycznego centrum miasta średniej wielkości na przykładzie Raciborza

Problemy rewitalizacji historycznego centrum miasta średniej wielkości na przykładzie Raciborza Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura Instytut Architektury Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Problemy rewitalizacji historycznego centrum miasta średniej wielkości na przykładzie Raciborza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu wraz z pakietem uchwał wspomagających przyjęty został do realizacji

Bardziej szczegółowo

Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego

Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Wszystkie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego. dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast

Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego. dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Plan prezentacji Skala i rodzaje potrzeb rewitalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE,,Zagospodarowanie centrum Miasta Zgorzelec ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Bohaterów Getta. Zgorzelec, dnia 26 marca 2014r. REWITALIZACJA ZGORZELECKIEGO ŚRÓDMIEŚCIA TO, CO JUŻ

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r.

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r. Rewitalizacja Bielskiej Starówki Sosnowiec czerwiec 2007r. Bielska Starówka z lotu ptaka Informacje ogólne historia miasta Miasto Bielsko lokowane było na prawie niemieckim w XIII w. Od XVII w. datuje

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia referuje: Aleksandra Konieczna Zastępca Dyrektora WGKiM ds. mieszkaniowych Na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

zbigniew.paszkowski@gmail.co

zbigniew.paszkowski@gmail.co OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW S1 SEMESTR VII (ZIMOWY) 2014/15 1. UCZESTNICTWO W WYKŁADACH DOKUMENTOWANE ZESZYTEM Z NOTATKAMI SKŁADANYMI DO WERYFIKACJI PO WYKŁADZIE I NA KONIEC SEMESTRU 2. UCZESTNICTWO

Bardziej szczegółowo

Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji?

Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji? Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji? dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Plan prezentacji Narzędzia ZPR

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE 111 Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Białą Rawska OBSZAR PRIORYTETOWY DO REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA RAWSKA Wybrany obszar stanowi najważniejszy teren przekształceń

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODOBSZARU FUNKCJONALNEGO KWARTAŁU PODZAMCZA GARNCARSKA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODOBSZARU FUNKCJONALNEGO KWARTAŁU PODZAMCZA GARNCARSKA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODOBSZARU FUNKCJONALNEGO KWARTAŁU PODZAMCZA GARNCARSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Opracowanie : kwiecień 2014r. Zespół autorski: mgr inż. arch. Beata Kuźmińska, mgr

Bardziej szczegółowo

ODNOWA MIAST A STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO EUROPEJSKIE

ODNOWA MIAST A STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO EUROPEJSKIE ODNOWA MIAST A STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO EUROPEJSKIE MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA LABUS Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Śląska w Gliwicach II KONGRES

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REWITALIZACJI PODWÓREK XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KWARTAŁÓW PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W SZCZECINIE

KONCEPCJA REWITALIZACJI PODWÓREK XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KWARTAŁÓW PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W SZCZECINIE MGR INŻ. ARCH. KRAJ. KAROLINA TURBACZEWSKA Tel. 509508209 e-mail: botanica@wp.pl W 2008 roku skończyłam Akademię Rolniczą w Szczecinie na kierunku Architektura Krajobrazu. Od tego czasu pracuję jako wolny

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. doświadczenia Szczecińskiego TBS jako operatora i realizatora działań rewitalizacyjnych. Kraków, 4-6 czerwca 2014

Rewitalizacja RAZEM. doświadczenia Szczecińskiego TBS jako operatora i realizatora działań rewitalizacyjnych. Kraków, 4-6 czerwca 2014 doświadczenia Szczecińskiego TBS jako operatora i realizatora działań rewitalizacyjnych Kraków, 4-6 czerwca 2014 KWARTAŁY Szczecina zarządzane przez Szczecińskie TBS Obszar działania Szczecińskiego TBS

Bardziej szczegółowo

Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014. Akcja pilotażowa. Reklama w przestrzeni historycznej Lublina.

Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014. Akcja pilotażowa. Reklama w przestrzeni historycznej Lublina. Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014 Akcja pilotażowa Reklama w przestrzeni historycznej Lublina. I. Problematyka akcji pilotażowej. - akcja pilotażowa dotyczyła wspólnego z interesariuszami opracowania

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY UDZIAŁ W PROCESIE REWITALIZACJI

SPOŁECZNY UDZIAŁ W PROCESIE REWITALIZACJI SPOŁECZNY UDZIAŁ W PROCESIE REWITALIZACJI Pojęcie rewitalizacji - rewitalizacja sama w sobie składa się z kilku płaszczyzn. Nie jest to jedynie renowacja czy modernizacja istniejącej zabudowy. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa REWITALIZACJA ŻYRARDOWA Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa Przygotowanie procesu rewitalizacji Żyrardowa do 2000 r. dyskusje o potrzebie rewaloryzacji zabytkowych obiektów 2000 r. Żyrardów

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 23 marca 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik

Bardziej szczegółowo

Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu ReNewTown

Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu ReNewTown This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co financed by the ERDF Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu Konsultacje publiczne Warszawa, 29 maja 2012 Magdalena Wątorska-Dec,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Urbanistyka czynszowa Nowego Miasta Śródmiejska urbanistyka czynszowa powstająca od 1873 r.

Spis treści Urbanistyka czynszowa Nowego Miasta Śródmiejska urbanistyka czynszowa powstająca od 1873 r. Spis treści Od autora... 9 Podziękowania... 13 Rozdział 1. Szczecińska wielorodzinna architektura mieszkaniowa przełomu XIX i XX w. na tle rozwoju miasta... 15 1.1. Wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

WIDOK TRAKTU PRASKIEGO (ULICE: KAROWA. OKRZEI, ZĄBKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA)

WIDOK TRAKTU PRASKIEGO (ULICE: KAROWA. OKRZEI, ZĄBKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA) WIDOK TRAKTU PRASKIEGO (ULICE: KAROWA. OKRZEI, ZĄBKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA) T R A K T PRASKI Ostatnie kilka lat dyskusji na temat znaczenia rzeki w mieście przyniosło duże zmiany w myśleniu o sposobie jej zagospodarowania.

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe. Warszawa, listopad 2007

Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe. Warszawa, listopad 2007 Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe Warszawa, listopad 2007 Ochrona zabytków Przygotowane i uzgodnione porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem m. st. Warszawy poszerzające

Bardziej szczegółowo

Agenda. Komercyjne przykłady europejskie Przykłady komercyjnych rewitalizacji w Polsce Podstawowe wyzwania procesu rewitalizacji

Agenda. Komercyjne przykłady europejskie Przykłady komercyjnych rewitalizacji w Polsce Podstawowe wyzwania procesu rewitalizacji Rewitalizacja obszarów miejskich wyzwania i przykłady komercyjne Konferencja Koszary Dragonów Olsztyn Olsztyn, 10 września 2011 Agenda Komercyjne przykłady europejskie Przykłady komercyjnych rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Rola projektu airled w procesach rewitalizacyjnych

Rola projektu airled w procesach rewitalizacyjnych Rola projektu airled w procesach rewitalizacyjnych Piotr Brzeski Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Oddziału Terenowego w Płocku Kierownik projektu airled w Regionie Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych

Uwarunkowania prawne w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych Odpady i rekultywacja terenów poprzemysłowych Uwarunkowania prawne w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych dr inż. Jurand BIEŃ Katowice, 23 czerwca 204 r. Proces rewitalizacji obejmuje: Odtworzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście IVb w Opolu Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Cienie i blaski rewitalizacji poznańskiego Chwaliszewa

Cienie i blaski rewitalizacji poznańskiego Chwaliszewa Nina Grad Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa Uniwersytet Jagielloński II Kongres Rewitalizacji Miast Kraków, 12-14 września 2012 r. Cienie i blaski rewitalizacji poznańskiego Chwaliszewa

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W LUBLINIE

REWITALIZACJA W LUBLINIE REWITALIZACJA W LUBLINIE Program Rewitalizacji dla Lublina: Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku: 1 ust. 2 Program Rewitalizacji dla Lublina pełni rolę lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

NOWA WILDA. fragment miasta. jednostka urbanistyczna z dominującą funkcją mieszkaniową. Mapa miejska

NOWA WILDA. fragment miasta. jednostka urbanistyczna z dominującą funkcją mieszkaniową. Mapa miejska NOWA WILDA fragment miasta jednostka urbanistyczna z dominującą funkcją mieszkaniową Mapa miejska KLIN ZIELENI wg prof. Władysława Czarneckiego Dopływ świeżych idei dla nowych wyzwań Miasta Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami na rok 2016

Plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami na rok 2016 Plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami na rok 2016 Termin posiedzeń - piątki, aodz. 13.30 Skróty: WSP - Wydział Spraw Przestrzennych WPiZR - Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki i rekomendacje ewaluacji Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy

Wyniki i rekomendacje ewaluacji Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy Wyniki i rekomendacje ewaluacji Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Rewitalizacja jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic? 25 września

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - MATRYCE LOGICZNE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PODSTAWOWYCH Z ZAKRESU MIESZKALNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 - MATRYCE LOGICZNE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PODSTAWOWYCH Z ZAKRESU MIESZKALNICTWA Tytuł projektu: Renowacja kamienicy przy ul. Moniuszki 4 w Wałbrzychu Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 4 w Wałbrzychu III kwartał 2009 II kwartał 2009 IV kwartał 2010 2 II kwartał 2010-5 osób

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXXII/2743/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku

Uchwała Nr LXXXII/2743/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku Uchwała Nr LXXXII/2743/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga

Bardziej szczegółowo

TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014

TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014 1.ZGŁASZANA INWESTYCJA Program MIA100 KAMIENIC program remontowy dla nieruchomości gminnych zlokalizowanych w strefie wielkomiejskiej Łodzi na lata

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Monika Cholewczyńska - Dmitruk Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r. Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 139/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Pierwszy Obszar Rewitalizacji Warsztat 2 1 Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka Program spotkania Krótkie przypomnienie celów warsztatów

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Stowarzyszenie FORUM ROZWOJU OLSZTYNA e-mail: forum@fro.net.pl tel. 728 623 503 adres do korespondencji: ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich WIZJA LOKALNA e-mail:

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola.

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola. Projekt rewitalizacji Warszawa ul. Okopowa Malwina Wysocka nr 38080 Położenie obszaru Dzielnica: Wola Na granicy z Żoliborzem i Śródmieściem Ograniczony ulicami: Stawki, Okopową oraz Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej 2. Rozbudowa hali sportowej Ośrodka Sztuk Walk Dalekiego Wschodu i Rekreacji Fizycznej przy ul. Korkowej 78 w Marysinie Wawerskim (Beneficjent: KRS Stadion TKKF) 3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod

Bardziej szczegółowo

Re N e w Tow n. Biuletyn NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE. ReNewTown. ReNewTown. Numer 2 Wrzesieñ 2011. Warsaw.

Re N e w Tow n. Biuletyn NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE. ReNewTown. ReNewTown. Numer 2 Wrzesieñ 2011. Warsaw. Re N e w Tow n Warsaw Ústí nad Labem Cracow Praha Hnúšta Karlsruhe Velenje Ljubljana Biuletyn Numer 2 Wrzesieñ 2011 Drogi Czytelniku, z przyjemnoœci¹ przedstawiamy Ci drugie wydanie biuletynu. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Akademia Metropolitalna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Akademia Metropolitalna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Akademia Metropolitalna 27.11.2014 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dr inż. Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.1 do SIWZ

Załącznik nr 8.1 do SIWZ Załącznik nr 8.1 do SIWZ Wytyczne konserwatorskie dla adresów: ul. Rewolucji 1905 r. 13, ul. Rewolucji 1905 r. 15, ul. Rewolucji 1905 r. 17, ul. Rewolucji 1905 r. 21, ul. Wschodnia 50, ul. Wschodnia 54,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno Klaudia Swat Dominika Kochanowska 6 październik 2016 rok Rewitalizacja do 2013 roku: Cegły, beton, asfalt, tynk (działania inwestycyjne w przestrzeni) Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Poznań. kliny zieleni. rzeki i jeziora. jakość życia. miasto zwarte. dialog społeczny

Poznań. kliny zieleni. rzeki i jeziora. jakość życia. miasto zwarte. dialog społeczny Poznań kliny zieleni rzeki i jeziora jakość życia miasto zwarte dialog społeczny NIEZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ W MIEŚCIE DZIURA W MIEŚCIE WOLNE TORY teren pokolejowy powstały po przeniesieniu ruchu towarowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IK-finał. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IK-finał. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IK-finał ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Piękno ulicy skończyło się wraz z końcem II wojny światowej. Jaka była to wspaniała ulica, pokazują stare fotografie oraz nieliczne odbudowane kamienice.

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

dr hab. Krzysztof Skalski, prof. UJ Warszawa, 25 września 2013

dr hab. Krzysztof Skalski, prof. UJ Warszawa, 25 września 2013 dr hab. Krzysztof Skalski, prof. UJ Warszawa, 25 września 2013 badania, osiągnięcia, definicje Badania : Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Przedsięwzięcia rewitalizacyjne Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka 1 Rewitalizacja definicja Struktura prezentacji Plan rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza Śródmieście. Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy

Dąbrowa Górnicza Śródmieście. Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Śląski Związek Gmin i Powiatów Miasto Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza Śródmieście Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Opracowanie: Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens Współpraca redakcyjna:

Bardziej szczegółowo

PLAC NARUTOWICZA W BEŁCHATOWIE

PLAC NARUTOWICZA W BEŁCHATOWIE Bełchatów na mapie Polski Plac Narutowicza na mapie Bełchatowa Lokalizacja Placu Narutowicza Zdjęcie z ortofotomapy 2008 Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uchwała

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU)

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU) MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU) Jest miejską jednostką organizacyjną. KOMPETENCJE I ZADANIA: opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY REWITALIZACJI ZDEGRADOWANYCH KWARTAŁÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWO - PRZEMYSŁOWEJ W REJONIE WARSZAWSKIEJ PRAGI

PROBLEMY REWITALIZACJI ZDEGRADOWANYCH KWARTAŁÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWO - PRZEMYSŁOWEJ W REJONIE WARSZAWSKIEJ PRAGI PROBLEMY REWITALIZACJI ZDEGRADOWANYCH KWARTAŁÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWO - PRZEMYSŁOWEJ W REJONIE WARSZAWSKIEJ PRAGI dr inż. arch. Anna Majewska Katedra Gospodarki Przestrzennej Politechnika Warszawska Celem

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro Płock, 27 marca 2015 roku Rewitalizacja kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian społecznych,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser i kwartału Bazaru Różyckiego

Rewitalizacja Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser i kwartału Bazaru Różyckiego Rewitalizacja Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser i kwartału Bazaru Różyckiego Daniel Zynder 1 Plan prezentacji: Charakterystyka warszawskiej Pragi Wybrane twarde projekty rewitalizacyjne na Pradze Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SPOŁECZNE W PROCESIE REWITALIZACJI PRAGI PÓŁNOC W WARSZAWIE

DZIAŁANIA SPOŁECZNE W PROCESIE REWITALIZACJI PRAGI PÓŁNOC W WARSZAWIE Miasta nie składają się tylko z domów i ulic, ale przede wszystkim z ludzi i ich nadziei / Św. Augustyn / DZIAŁANIA SPOŁECZNE W PROCESIE REWITALIZACJI PRAGI PÓŁNOC W WARSZAWIE Mikroprogram Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Joint European Support for Suistainable Investment in City Areas

Joint European Support for Suistainable Investment in City Areas Joint European Support for Suistainable Investment in City Areas Oficjalnie zapoczątkowana w dniu 30 maja 2006 r. porozumieniem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST REWITALIZACJA?

CO TO JEST REWITALIZACJA? CO TO JEST REWITALIZACJA? Rewitalizacja to pojęcie oznaczające szeroki wachlarz przedsięwzięć prowadzących do odnowy lub przywrócenia do życia zaniedbanej dzielnicy czy części miasta. Podejmowane działania

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU PREZENTACJA IDENTYFIKACJA PROBLEMU Problematyka rewitalizacji terenów zdegradowanych dotyczy każdego regionu poprzemysłowego. Również władze Miasta Piekary Śląskie zauważyły, że problem terenów przekształconych

Bardziej szczegółowo

Brzeg Dolny, jakiego nie znacie

Brzeg Dolny, jakiego nie znacie Brzeg Dolny, jakiego nie znacie Dla tych, którzy nie znają miasta Kręsko dawniej wieś, obecnie dzielnica Brzegu Dolnego, zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej do Wrocławia. Z uwagi na przyłączenie do

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska Materiały na stronę pogrupowane Rewitalizacja Miasta Środa Śląska => Informacje ogólne Szanowni Państwo, Miasto przystąpiło do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Głównym celem podjętych przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

NOTATKA PRASOWA. Pierwsi w Europie

NOTATKA PRASOWA. Pierwsi w Europie NOTATKA PRASOWA Pierwsi w Europie Od początku lipca br. Bank Ochrony Środowiska S.A. podpisał trzy nowe umowy na realizację projektów miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI

FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI IV ŚLĄSKIE i I OGÓLNOPOLSKIE FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI Sosnowiec, 14

Bardziej szczegółowo

Łączę wyrazy szacunku

Łączę wyrazy szacunku Znak: PSG-5/2016 Kartuzy, dnia 27 października 2016 r. Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa e-mail: kodeks@mib.gov.pl Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

I. Kryteria formalne, skutkujące odrzuceniem wniosku na etapie jego weryfikacji przez Wydział Rozwoju Miasta:

I. Kryteria formalne, skutkujące odrzuceniem wniosku na etapie jego weryfikacji przez Wydział Rozwoju Miasta: KRYTERIA WERYFIKACJI WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH, WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW. I. Kryteria formalne, skutkujące odrzuceniem

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: polityka rowerowa. Marcin Hyła www.miastadlarowerow.pl

Gdańsk: polityka rowerowa. Marcin Hyła www.miastadlarowerow.pl Marcin Hyła www.miastadlarowerow.pl Wrocław, 25.03.2010 Kontekst historyczny Ruch rowerowy w Polsce od lat 90-tych W latach 90-tych narastała frustracja, wynikająca z braku współpracy, braku sukcesu Fatalna

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU MODERNIZACJA ROKU 28 sierpnia 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie został podsumowany Ogólnopolski Konkurs Otwarty

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU MODERNIZACJA ROKU 28 sierpnia 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie został podsumowany Ogólnopolski Konkurs Otwarty ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU MODERNIZACJA ROKU 28 sierpnia 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie został podsumowany Ogólnopolski Konkurs Otwarty Modernizacja Roku. Wśród wyróżnionych znalazł się projekt

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. Propox sp. z o.o. / Fundacja Pomorskie Muzeum Motoryzacji. Pomorskie Muzeum Motoryzacji z funkcją dodatkową.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. Propox sp. z o.o. / Fundacja Pomorskie Muzeum Motoryzacji. Pomorskie Muzeum Motoryzacji z funkcją dodatkową. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR Propox sp. z o.o. / Fundacja Pomorskie Muzeum Motoryzacji ADRES Karczemki, dz. nr 345/2 OBIEKT Pomorskie Muzeum Motoryzacji z funkcją dodatkową. STADIUM Wstępna koncepcja

Bardziej szczegółowo

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne 30 listopada 2015 r. Skład zespołu: mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora- projektant prowadzący mgr Magdalena Kozielczyk

Bardziej szczegółowo

Spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś

Spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś Spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś Jacek Kwiatkowski, Marcin Papuga Fundacja Małopolska Izba Samorządowa Wielka Wieś, 19 stycznia 2017 r. email:

Bardziej szczegółowo